P. 1
Teori an Moral Lawrence Kohlberg

Teori an Moral Lawrence Kohlberg

|Views: 2,389|Likes:
Published by Loh Ai San

More info:

Published by: Loh Ai San on Jun 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/21/2014

pdf

text

original

Latar belakang Teori Perkembangan Moral Kognitif Pemahaman tentang perkembangan moral pelajar dipercayai dapat memberi satu

sumbangan yang signifikan terhadap pendidikan moral di sekolah. Menurut Abdul Rahman dan Chang (1994), pengetahuan ini akan membantu guru-guru memilih kandungan dan kaedah pengajaran yang sesuai dengan peringkat perkembangan moral yang telah dicapai oleh pelajar di sekolah. Dengan mengetahui dan mengenal pasti peringkat-peringkat penaakulan moral pelajar, guru mampu meningkatkan lagi perkembangan moral mereka ke satu peringkat seterusnya yang lebih tinggi melalui aktiviti perbincangan dilemma moral di dalam bilik darjah. Ini bermaksud kaedah-kaedah pengajaran dan pembelajaran yang selaras dengan peringkat perkembangan moral pelajar mungkin dapat merangsangkan pemikiran yang rasional. Teori perkembangan moral kognitif telah mula-mula dicadangkan oleh John Dewey. Teori ini bercorak kognitif kerana ia mengakui bahawa pendidikan moral mempunyai asas dalam merangsangkan pemikiran aktif pelajar terhadap isu-isu dan membuat keputusan yang berkaitan dengan moral (Kohlberg, 1975). Dewey telah mengenal pasti tiga peringkat perkembangan moral iaitu: (1) Peringkat pramoral (prakonvensional) di mana sesuatu perlakuan itu dimotivasikan oleh dorongan biologikal dan sosial yang mengakibatkan moral. (2) Peringkat konvensional di mana seorang individu menerima standard atau norma-norma masyarakatnya tanpa banyak tentangan. (3) Peringkat autonomous di mana perlakuan seseorang itu adalah dibimbing oleh pemikiran dan pertimbangannya tentang sama ada sesuatu matlamat itu baik atau tidak. Menurut Mosher (1980), Piaget, selepas menjalankan penyelidikan, telah menjelaskan semula peringkat-peringkat penaakulan moral Dewey kepada peringkat-peringkat berikut:

Kohlberg dalam tahun 1955 telah mengenalpasti tiga tahap perkembangan moral dan setiap tahap dibahagikan pula kepada dua peringkat. pelajar belum lagi memahami fungsi sesuatu peraturan. (2) Peringkat heteronomos iaitu sesuatu yang betul itu merupakan ketaatan kepada peraturan. Pada peringkat ini. yang menyatakan bahawa logika dan moralitas berkembang melalui tahapan-tahapan konstruktif. dengan menentukan bahawa proses perkembangan moral pada prinsipnya berhubungan dengan keadilan dan perkembangannya berlanjut selama kehidupan. Seseorang itu sudah mula menerima peraturan dan mempunyai obligasi dan kepatuhan terhadap kuasa dan hukuman. (3) Peringkat autonomos di mana seseorang itu mempunyai keupayaan untuk menimbang di antara tujuan dan kesan-kesan sesuatu peraturan. Kohlberg memperluas pandangan dasar ini. Teori ini berpandangan bahawa penalaran moral. mempunyai enam tahapan perkembangan yang dapat ditentukan. Ia mengikuti perkembangan dari keputusan moral seiring penambahan usia yang semula diteliti Piaget.(1) Peringkat pramoral di mana seseorang itu tidak mempunyai obligasi terhadap peraturan. Lawrence Kolhberg dianggap sebagai pelapor utama dalam memperkatakan teori perkembangan moral. . walaupun ada dialog yang mempertanyakan implikasi filosofis dari penelitiannya. Teori perkembangan moral yang dikemukakan oleh Lawrence Kolhberg berasaskan kepada pemikiran Jean Piaget dan John Dawey yang menekan pertumbuhan manusia secara falsafah dan psikologi dalam bentuk yang positif. Obligasi terhadap peraturan adalah berasaskan kepada amalan timbal balik dan pertukaran. yang merupakan dasar dari perilaku etis.

Individu memahami bahawa peraturan adalah dibuat oleh orang yang berautoriti dan boleh ditukar. ‘mariam dapat plastisin lebih daripada saya. Apabila kanak-kanak membesar dan bergaul dengan orang lain. 1965 (dalam Woolfolk. 1994 dalam Woolfolk. Mengikut Zieler (1990). Guru akan mendengar aduan seperti. 1974. Teknik yang digunakan dalam pendekatan ini ialah ceritacerita yang mengandungi dilema moral. Nisan & Kohlberg. 1991). tugas guru yang mengemukakan dilema moral adalah untuk mencari “alasan-alasan yang betul” dan bukannya “jawapanjawapan yang betul”. ini tidak adil’ atau ‘Cikgu tak adil sebab beri saya lima markah dan beri Amin 10 markah sedangkan kerja yang kami buat sama’. makan perlu di meja makan . Kanak-kanak mula memahami adanya peraturan yang tidak akan berubah. mereka berkebolehan memahami perspektif orang lain dan akan memahami bahawa terdapat peraturan yang berbeza-beza di kalangan individu atau moraliti kerjasama (morality of cooperation). Piaget. 1982. dapat disimpulkan bahawa perbincangan dilema moral dapat mengembangkan penaakulan moral pelajar di dalam bilik darjah. makan perlu bersila di atas tikar tetapi di bandar. Satu lagi aspek perkembangan moral yang penting ialah kanak-kanak perlu memahami dan mematuhi peraturan. Dilema-dilema moral tersebut membincangkan isu-isu moral yang berbeza dan melibatkan nilai-nilai yang berkonflik antara satu sama lain seperti undang-undang.Teori Perkembangan Moral Lawrence Kohlberg (1927 – 1987) Kohlberg (1975) mengakui bahawa pendidikan moral mempunyai asas dalam merangsangkan pemikiran aktif seseorang ketika dia membuat keputusan terhadap isu-isu moral. 2004) menamakan keadaan ini sebagai ‘realisme morale’. . Walker & Thomas. Antara isu moral yang dihadapi guru apabila dia masuk ke bilik darjah sekolah rendah (kanak-kanak berumur enam tahun) ialah murid-murid akan mempersoalkan keadilan pembahagian (Damon. tempat dia tinggal. peraturan sosial dan perintah autoriti. Daripada kajian-kajian pelbagai penyelidik (Rest. 2004). Contohnya di rumah datuk.

PERINGKAT TAHAP (Ramlah J.M. Kohlberg berpendapat bahawa moraliti berkembang mengikut satu siri. L 1979:34-35) . Tujuan dan pertukaran Tahap 1: Harapan saling memahami antara individu perhubungan dan persetujuan antara individu Tahap 2: Sistem sosial dan kata hati Tahap 1: Kontrak sosial/ utility dan hak-hak individu Tahap 2: Prinsip etika sejagat i) Pra-konvensional dan kepatuhan Tahap 2: Orientasi ganjaran peribadi Tahap 1: Orientasi harmoni antara peribadi ii) Konvensional Tahap 2: Orientasi undangundang dan peraturan Tahap 1: Orientasi kontraksosial iii) Pos-konvensional Tahap 2: Orientasi prinsip etika sejagat (sumber: Ramlah J& Mahani. Beliau membina teorinya berdasarkan gerak balas kanak-kanak terhadap sesuatu dilema yang dialaminya. 1988:74-77 : Kolhberg. Setiap moral dibahagikan kepada 2 tahap. 1988:74) Tahap 1: kemoral heteronomous Tahap 2: Individualisme. 2002) Tahap 1: Orientasi dendaan TAHAP (Ee Ah Meng. R. 2002:55 : Eh A. Ia berkembang secara universal dalam tiga tahap dan dalam satu tahap terbahagi kepada dua peringkat.Intipati Teori Perkembangan Moral Kognitif Teori Perkembangan Moral Kognitif Lawrence Kolhberg membahagikan peringkat perkembangan moral kepada 3 peringkat yang utama.

i) Peringkat Pra. Tahap 1: Orientasi Dendaan dan Kepatuhan Pada peringkat ini. Ciri penaakulan di pra konvensional ialah kepercayaan bahawa apa yang dianggap betul ialah mematuahi peraturan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Tindak balas yang selesa diertikan sebagai baik dan tidak selesa diertikan sebagai tidak baik. . apa yang penting adalah kesan fizikal dan bukan kesan psikologi ke atas orang lain. Pemikir lebih menekankan kepentingan diri serta kesan satu-satu tingkah laku itu. dan murni melihat diri dalam bentuk egosentris. Kanak-kanak percaya bahawa perlakuan yang baik akan mendapat reaksi yang baik juga. Konsep keadilan pada kanak-kanak di peringkat ini adalah apabila semua orang mendapat semua benda yang sama. ( 0 hingga 9 tahun ) walaupun orang dewasa juga dapat menunjukkan penalaran dalam tahap ini. kanak-kanak juga akan melanggar peraturan sekiranya mereka rasa mereka boleh terlepas dari dikenakan hukuman ataupun ditangkap. pemikiran moral adalah berorientasikan egosentrik di mana selarasan moral adalah untuk diri sendiri. Pada masa yang sama. Dalam persepsi kanak-kanak. Kanak-kanak pada peringkat ini akan mematuhi peraturan. Morality di peringkat ini juga terbentuk berdasarkan kepada prinsip Hedonisme. Peringkat pra-konvensional terdiri dari dua tahapan awal dalam perkembangan moral. Tahap 2: Ganjaran Peribadi Peringkat ini juga dikenali sebagai “Hedoisme” utilitarian di mana seseorang menilai sesuatu tingkahlaku berdasarkan keinginan untuk mendapatkan ganjaran atau balasan baik.konvensional Peringkat pra-konvensional dari penalaran moral umumnya ada pada anakanak. Seseorang yang berada dalam tingkat prakonvensional menilai moralitas dari suatu tindakan berdasarkan akibatnya langsung.

yang betul ialah tingkah laku yang dianggap baik oleh sebahagian besar masyarakat. Perlakuan yang baik ditafsirkan sebagai perlakuan yang disukai oleh orang lain dan mereka akan berkelakuan baik untuk mendapat ganjaran atau pujian daripada orang lain. Pendapat orang ramai. Tahap 3: Harmoni antara Peribadi Kanak-kanak pada tahap perkembangan moral ini sudah boleh menerima norma masyarakat. juga dikenal sebagai peringkat berprinsip. Pada peringkat ini. Tahap 4: Orientasi Undang-undang dan peraturan Merujuk kepada kesanggupan melakukan sesuatu tanggungjawab dalam masyarakat dan mematuhi peraturan sosial yang sedia ada. Tingkat konvensional terdiri dari tahap ketiga dan keempat dalam perkembangan moral. Penekanan adalah pada dorongan kendiri untuk melakukan apa yang diterima dan diharapkan oleh masyarakat.ii)Peringkat Konvensional Peringkat konvensional umumnya ada pada seorang remaja atau orang dewasa. Kenyataan bahawa . taat setia dan persetujaun orang lain adalah penting. Individu biasanya merujuk kepada norma-norma masyarakat. terdiri dari tahap lima dan enam dari perkembangan moral.yang telah ditetapkan. Pada peringkat konvensional. Sesuatu tindakan yang dilakukan akan dinilai baik atau buruk berdasarkan sokongan atau persetujuan orang lain. perlakuan yang baik adalah perlakuan yang boleh membawa kepada keharmonian kelompok. peraturan dan undang-undang sebagai sesuatu yang mutamad dan seluruh masyarakat mestilah patuh kepada peraturan dan undang-undang. iii) Peringkat Pos-konvensional Peringkat Pos-konvensional. Orang di tahapan ini menilai moralitas dari suatu tindakan dengan membandingkannya dengan pandangan dan harapan masyarakat.

Individu pada peringkat ini sering mempertikaikan nilai dan norma. adalah salah sekiranya setiap undangundang atau manusia mesti dihormati dalam segala aspek.individu-individu adalah entitas yang terpisah dari masyarakat kini menjadi semakin jelas. Individu memahami prinsip-prinsip dan tujuan sesuatu peraturan. Apa yang dianggap betul ditentukan berdasarkan satu prinsip pilihan kendiri yang sesuai untuk semua manusia sejagat tanpa mengira masa dan keadaan. Tahap 6: Orientasi Etika Sejagat Peringkat ini merupakan peringkat yag tertinggi dalam pemikiran moral seseorang kerana ia melibatkan soal falsafah tentang moral itu sendiri. malah adalah prinsip-prinsip yang perlu adalah dalam masyarakat seperti prinsip keadilan. nilai-nilai dan sebarang perhubungan sosial yang telah dipersetujui dalam masyarakat. Akibat ‘hakikat diri mendahului orang lain’ ini membuat tingkatan pasca-konvensional sering tertukar dengan perilaku pra-konvensional Pada peringkat pos-konvensional. Perspektif seseorang harus dilihat sebelum perspektif masyarakat. apa yang dianggap betul ialah yang sejajar dengan hak manusia sejagat. prinsip yang diterima pada peringkat ini bukan semata-mata berdasarkan penerimaan sosial sahaja. nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang perlu ditahankan oleh masyarakat dan individu. . persamaan hak dan menghormati maruah individu. Mereka yang mengakui bahawa peraturan yang digubal adalah fleksibel dan boleh diubah sekiranya bertentangan dengan norma-norma masyarakat atau apabila tidak diperlukan lagi. Walau bagaimanapun. Justeru. Tahap 5: Orientasi Kontrak Sosial Pemikiran moral pada tahap ini berfokus kepada usaha-usaha mempertahankan hak-hak asasi. Peraturan dan undang-undang yang digubal adalah hasil persetujuan orang ramai dan boleh membawa kebaikan kepada masyarakat.

Ali telah menampak beberapa orang meronta-ronta dalam kenderaan tersebut. Jika Ali memilih untuk mematuhi lampu isyarat dan melihat sahaja kemalangan tersebut kerana mematuhi undang-undang. kereta itu terbalik dan terbakar. Menurut Kohlberg. Beberapa saat kemudian. Contohnya : Ali sedang memandu di suatu persimpangan yang mempunyai lampu isyarat dan kamera perakam.” Apabila seseorang individu didapati berada di satu peringkat yang lebih tinggi. . b) Peringkat-peringkat itu adalah “structured wholes” kerana ia merupakan sistem pemikiran yang berterusan.Peringkat ini adalah lebih baik daripada peringkat rendah (peringkat 1) yang dianggap kurang matang kerana hanya patuh kepada peraturan atau takut dikenakan tindakan atau hukuman. peringkat-peringkat perkembangan moral itu mempunyai beberapa ciri. Ali telah memberhentikan kenderaannya apabila lampu isyarat merah menyala. Sebuah kenderaan meluncur laju melepasi lampu merah tersebut. Antaranya ialah: a) Peringkat-peringkat ini adalah bersifat “hierarchial integrations. c) Urutan dalam peringkat-peringkat itu adalah tidak varian. iaitu pergerakan dalam peringkat penaakulan moral selalunya adalah ke depan dan tidak pernah undur. Cara seseorang menganalisis dan menginterpretasikan data serta membuat keputusan mengenai masalah moral dan peribadi merupakan perkara yang sangat penting dalam perkembangan moral secara keseluruhan. Apakah tindakan yang sepatut Ali lakukan? Adakan dia patut mematuhi lampu isyarat merah atau menghadapi tindakan undang-undang kerana melanggar lampu isyarat untuk membantu mangsa kemalangan. ini bermakna bahawa dia telah melalui peringkat-peringkat moral yang lebih rendah. ini bererti Ali hanya berada di peringkat pertama dan belum mencapai orientasi sejagat.

Berdasarkan kepada kajian-kajiannya yang dijalankan dibeberapa negara seperti Amerika Syarikat. 1997). concepts or principles and all individuals in all cultures go through the same order or sequence of gross stage development. Kolhberg memperoleh maklumat yang menjadi asas kepada teori perkembangan moral melalui kajian yang bertanyakan sesuatu nilai betul-salah tentang sesuatu situasi. Kohlberg (1973) mendakwa bahawa teori perkembangan moralnya itu adalah sejagat dan merentas budaya iaitu “All individuals in all cultures use the same thirty basic moral categories. Taiwan. Turki. 1997. Dalam kajiannya. Dilema moral merupakan cerita atau hipotesis yang dibina bukan berlandaskan kisah benar. though they vary in rate and terminal point of development”. beliau telah mengemukakan dilema moral dalam usaha mendapatkan pandangan dan sikap kanak-kanak. kanak-kanak dari kategori umur yang berlainan juga diharapkan berbeza dalam perkembangan serta tingkah laku moral mereka Dilema Moral Kohlberg Teori Kohlberg dikembangkan berasakan perkembangan kognitif dalam Teori Piaget (Lester. Beliau ingin melihat tahap operasi pemikiran serta tahap perkembangan moral yang ada pada tiap-tiap tahap perkembangan manusia. Justeru. Mexico dan Yucatan. remaja dan orang dewasa tentang moraliti. Menurut Kohlberg (1975). tingkahlaku moral adalah bersifat “developmental”. dalam Woolfolk. Subjek-subjek dalam kajian beliau yang terdiri daripada golongan kanak-kanak dan remaja daripada pelbagai jenis lapisan masyarakat dan umur dikehendaki menilai sesuatu cerita yang mempunyai ciri-ciri dilema moral. oleh itu ia tidak ada bentuk yang betul dalam semua aspek. Tiap-tiap satu cerita itu mempunyai satu bentuk penilaian yang relatif. Dilema moral Heinz adalah sepeti berikut: .

Daripada kajian beliau. It was a form of radium that a druggist in the same townhas recently discovered. Kohlberg (1983) menyarankan tiga tahap utama perkembangan moral dan tiaptiap tahap boleh dibahagikan kepada dua peringkat.‘In Europe a woman was near death from a special kind of cancer. ms. I discovered the drug and I am going to make money from it.2. the drug was expensive to make but the druggist was charging ten times what the drug cost him to make.. tetapi ingin mengesan proses bagaimana subjeknya menjawab soalan yang berunsur dilema moral.” So Heinz got desperate and broke into the man’s store to steal the drug for his wife. There was one drug that the doctors thought might save her. went to everyone he knew to borrow the money.000. Jadual 3. The sick woman’s husband. Should the husband have done that?’ Sumber: Springthall dan Oja 1998.000 for a small dose of the drug. Haruskah Heinz mencuri ubat? Adakah mencuri ubat tersebut benar atau salah? Patuhkah suami yang baik itu mencuri? Kohlberg tidak hanya ingin mengetahui jawapan persoalannya. Kohlberg telah mengemukakan hipotetikal moral atau cerita tersebut kepada responden kajianya.2 Peringkat dalam Teori Penaakulan Moral Kohlberg Tahap Peringkat Menyokong tindakan Heinz Membantah tindakan . Kohlberg mendapati gerak balas responden bukan sahaja berbeza mengikut peringkat umur tetapi juga berbeza alasan mengenai tindakan yang perlu diambil. He paid $200 for the radium and charged $2. He told the druggist that his wife was dying ans asked him to sell him cheaper or let him pay later...194 Setelah memberi pernyataan seperti yang tercatat di atas. But the druggist said: “ No. he could only get together about $1. Kohlberg bertanyakan sama ada subjek (Heinz) di dalam pernyataan itu bersalah atau tidak. Pendapat responden adalah seperti dalam Jadual 3.

’ ‘Kamu tak sepatutnya mencuri dadah itu sebab sekiranya kamu ditangkap.’ . isteri kamu dah sihat.’ ‘Dia mungkin dapat hukuman ringan kerana mencuri dadah itu. Peringkat III Harmoni antara Peribadi (Budak baik) – didorong oleh perasaan ingin mendapatkan persetujuan ibu bapa dalam sesuatu yang ingin dilakukan. ‘Kalau kamu biarkan isteri kamu mati. ‘Tak apalah kamu masuk penjara asalkan dapat dadah itu sebab apabila kamu keluar daripada penjara.’ Peringkat II Orientasi Ganjaran Peribadi – didorong oleh perasaan ingin mendapat hadiah atau pujian. tetapi bagaimana kalau mati juga sebelum dia keluar penjara.’ II: Konvensional – didorong oleh peraturan dan undang-undang konvensional. kamulah suami yang tiada perikemanusiaan.’ ‘Sekiranya kamu mempunyai harga diri. jadi lebih baik dia usah mencuri. kamu akan dipenjarakan. Peringkat IV Orientasi Peraturan dan Undang-undang – didorong oleh perasaan memenuhi tanggungjawab dan mengelak ‘Tiada sesiapa fikir kamu jahat tetapi jika kamu tidak curi. kamu tidak akan benarkan isteri kamu mati dan kamu takut melakukan perkara yang dapat ‘Kamu akan rasa bersalah selamanya kerana telah tidak amanah dan melanggar undangundang. Peringkat I Orientasi Dendaan dan Kepatuhan – didorong oleh perasaan mengelak hukuman.Heinz I:Prakonvensinal – didorong oleh kepentingan diri (self interest).’ ‘Bukan sahaja penagih menganggap kamu penjenayah tetapi semua orang juga. kamu akan dapat susah.

kamu akan benci diri kamu sebab tidak mematuhi undangundang dan tidak mematuhi hati kecil kamu. Adanya ketahapan juga memudahkan orang untuk membuat jangkaan tentang perkembangan moral seseorang.III:Poskonvensiona l – didorong oleh prinsip moral yang abstrak. ia disebabkan perasaan takut kamu bukan disebabkan alasan yang munasabah. Peringkat VI Prinsip Etika Sejagat – didorong oleh perasaan ingin mempertahankan prinsip kemanusiaan sendiri dan mengelak menyalahkan diri sendiri.’ (Sumber: Diubah suai daripada Lawrence Kohlberg. 1997.’ ‘Kamu akan hilang pendirian dan kehormatan dalam masyarakat sebab melanggar undangundang.’ ‘Sekiranya kamu membiarkan isteri kamu mati. m.. yang mana penalaran moral individu dapat digolongkan dalam tahap-tahap menurut pemecahan mereka terhadap dilema moral yang diajukan. sehingga dia memusatkan pada hirarki perkembangan moral. Secara . Salah satu kelebihan teori perkembangan moral dari Kohlberg adalah pada tahap-tahap perkembangan itu sendiri yang memudahkan orang dalam memahami perkembangan moral.’ ‘Kalau kamu tidak mencuri dadah itu.Benar kamu telah mematuhi peraturan tetapi ia bertentangan dengan perasaan hati kecil kamu. The Philosophy of Moral Development (Volume 1) dalam Lester. menyelamatkannya. Peringkat V Orientasi Kontrak Sosial – didorong oleh perasaan untuk bertindak rasional. berasaskan prinsip persetujuan bersama..s. rasa bersalah.’ ‘ Kalau kamu curi dadah.127. Kelebihan dan Fakta-Fakta yang Mendukung Teori Perkembangan Moral Kohlberg Teori perkembangan moral Kohlberg dipengaruhi oleh tradisi formal dalam filsafat dan tradisi strukturalis dalam psikologi.

Teori Kohlberg merupakan sebuah teori perkembangan kognitif klasik. 1995) yang menemukan bahawa dengan meningkatnya usia. Snarey (dalam Durkin.Beberapa penelitian yang mendukung teori Kohlberg tersebut di atas antara lain penelitian Kohlberg sendiri (dalam Durkin. Sementara itu dari penelitian Hart dan Chmil (1992) menunjukkan bahawa kepribadian remaja. Hasil penelitian lain mendukung pendapat Kohlberg tentang pentingnya konflik sosio kognitif dan iklim moral lingkungan sosial dalam meningkatkan penalaran moral. 1995). . Polapola perkembangan menunjukkan bahwa selama remaja. Dari teori perkembangan moral Kohlberg yang telah dijelaskan sebelumnya.praktis. yang membuat tinjauan 44 penelitian dalam 26 budaya berbeza di seluruh dunia. penalaran moral orang tua berhubungan dengan penalaan moral anak-anaknya. 1995) menunjukkan hasil adanya konsistensi antara menigkatnya usia dengan peningkatan penalaran moral. yang memberikan catatan tentang sifat yang integrated. penalaran moral ayah dan pendidikan merupakan petunjuk yang paling kuat bagi penalaran moral anak laki-laki mahupun perempuan. tetapi lebih kuat pada anak perempuan dibandingkan anak laki-Iaki. tampak bahawa Kohlberg tidak melihat pentingnya aspek keperibadian dalam mempengaruhi penalaran moral seseorang. kecuali kemampuannya dalam melakukan ambil alih peranan. Namun pada usia dewasa muda. menemukan adanya lintas budaya antarabangsa dalam tahap penalaran moral. Beberapa penelitian lain dengan menggunakan prosedur skoring dari Kohlberg ataupun prosedur yang lebih objektif yang dikembangkan oleh Rest (dalam Durkin. . maka subjek juga cenderung mencapai penalaran moral yang lebih tinggi. Penelitian Speicher (1994) menunjukkan hubungan positif antara penalaran moral orang tua dengan penalaran moral anak-anaknya. dengan adanya tahap-tahap perkembangan memudahkan orang dalam memberikan stimulasi yang tepat untuk meningkatkan penalaran moral seorang anak.

Justeru itu. Justeru itu. adalah pentingnya guru di sekolah mengetahui peringkat penaakulan moral pelajarpelajar terlebih dahulu sebelum merancangkan pengajaran. adalah baik jika guru di sekolah dapat diberi pendedahan tentang cara-cara menentukan tahap dan peringkat penaakulan moral para pelajar agar strategi dan teknik pengajaran dan pembelajaran dapat mengembangkan peringkat penaakulan moral pelatih ke peringkat yang lebih tinggi.khususnya pola mekanisme pertahanan diri. baik dari segi kognitif mahupun tingkahlaku. Kritik terhadap Kohlberg . kaedah pengajaran yang sesuai boleh membawa perubahan dalam perkembangan moral. Ini adalah kerana pengetahuan sedemikian dapat membantu guru memilih strategi pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan. guru harus mengetahui kemahiran menyoal ketika mengemukakan dilemma moral kerana soalan-soalan “probe” boleh menggalakkan pelajar berfikir dan seterusnya mempengaruhi perkembangan penaakulan moral. Menurut Kohlberg (1976). Kepentingan Teori Perkembangan Moral Menurut Armstrong (1993). sekolah boleh memainkan peranan penting dalam memajukan pemikiran pelajar ke peringkat yang lebih tinggi. Kemahiran menentukan tahap dan peringkat penaakulan moral ini juga boleh didedahkan kepada guru pelatih yang merupakan bakal guru Pendidikan Moral di sekolah agar pengajaran dan pembelajaran moral dapat meninggikan daya pemikiran dan penaakulan murid-murid sekolah. Menurut Stoll dan Beller (1993). mempengaruhi penalaran moral sampai usia dewasa. Pengetahuan tentang peringkat penaakulan moral pelatih juga boleh membantu guru menyediakan soalan-soalan yang boleh menggalakkan pelajar berfikir secara kritis dan kreatif.

dan pencuri mungkin mengetahui apa yang benar. Perspektif keadilan (justice prespective) ialah suatu perspektif moral yang berfokus pada hak-hak individu. tetapi masih melakukan apa yang salah. Pemikiran Moral dan Perilaku Moral Teori Kohlberg dikritik kerana memberi terlalu banyak penekanan pada penalaran moral dan kurang memberi penekanan pada perilaku moral. 1. 2. Penalaran moral lebih dibentuk oleh nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan sesuatu kebudayaan daripada yang dinyatakan oleh Kohlberg. Sebaliknya. Penalaran moral kadang-kadang dapat menjadi tempat perlindungan bagi perilaku immoral. Seperti para penipu. koruptor. Kebudayaan dan Perkembangan Moral Kritik lain terhadap pandangan Kohlberg ialah bahawa pandangan ini secara kebudayaan bias. Teori Kohlberg ialah suatu perspektif keadilan. Gender dan Perspektif Kepedulian Carol Gilligan percaya bahawa teori perkembangan moral Kohlberg tidak mencerminkan secara memadai relasi dan kepedulian terhadap manusia lain. individu berdiri sendiri dan bebas mengambil keputusan moral. perspektif kepedulian (care perspective) ialah suatu perspektif moral yang memandang manusia dari sudut yang berkait dengan manusia lain dan . 3. dan pengabaian perspektif pengasuhan. Suatu tinjauan penelitian terhadap perkembangan moral di 27 Negara menyimpulkan bahawa penalaran moral lebih bersifat spesifik kebudayaan daripada yang dibayangkan oleh Kohlberg dan bahawa sistem skor Kohlberg tidak mempertimbangkan penalaran moral tingkat tinggi pada kelompok-kelompok kebudayaan tertentu. pertimbangan yang memadai tentang peranan kebudayaan dalam perkembangan moral. kualitas penelitian. Kritik mencakup hubungan antara penalaran moral dan perilaku moral.Teori perkembangan moral Kohlberg yang provokatif tidak berlalu tanpa tentangan.

Menurut Gilligan. Dia percaya bahawa hal ini mungkin terjadi kerana Kohlberg seorang laki-laki.menekankan komunikasi interpersonal.H. Pendidikan moral. . dan kerana ia menggunakan respons laki-laki sebagai suatu model bagi teorinya. relasi dengan manusia lain. Aroff dan Chang L. Kohlberg kurang memperhatikan perspektif kepedulian dalam perkembangan moral. Siri Pendidikan Longman: Longman Malaysia Sdn. Teori Gilligan ialah suatu perspektif kepedulian. Bibliografi Abdul Rahman Md. (1994). (Dinamika Guru). dan kepedulian terhadap orang lain. kerana kebanyakan penelitiannya adalah dengan lakilaki daripada dengan perempuan. Bhd.

L. 243-260. The just community approach to corrections: A theory. J. New York: Holt . Kohlberg. Masanz. L. Developmental Psychology. Pendidikan moral. & Chmiel. Nisan.. Kuala Lumpur: Longman Malaysia Sdn. D.. “Moral stages and moralization: the cognitive developmental approach.An objective measure of development. D. (1998). Holt. (1998). T. Moral education: A first generation of research and development. dan Oja. 4(3). L. (1991). 28 (4). & Anderson. (1973). (1982).C.Armstrong.. Mass: Lab of Human Development. research and social issues. Rinehart& Winston. (ed. B.A. Massachussetts: Blackwell Publishers Inc.” in Lickona. R. Moral reasoning in a communist Chinese . J. Boston: Allyn and Bacon. Developmental Psychology. Sprinthall.. 1994. Kohlberg. Coder. Walker. (1975). L. & Thomas. Rest. New York: Praeger Publishers. Influence of Defense Mechanism on Moral Judgment Development: A Longitudinal Study. Sprinthall.H. Rinehart & Winston. 722-730. Cambridge. Durkin.. Developmental Psychology. Kohlberg. Judging the important issues in moral dilemmas . 1995. 10(4). J. Universality and Variation in moral judgement: A longitudinal and cross-sectional study in Turkey. Journal of Moral Education. (1993). Ee. Boston: McGraw-Hill Company. 1992. L. Cooper. (1974). & Kohlberg. Kohlberg. Speicher. J. M. Child Development. Developing and documenting the curriculum. R.). Educational Psychology A Developmental Approach. D.. L. L. R. D. Moral stages and moralization: the cognitive development approach. Moral development and behavior: theory research and social issues.N. A. pp 31 – 53. S. 30 (5).). Bhd.(1980). Mosher. Dalam T. Kevin. Lickona (ed. Moral development: theory.. S. Hart. 624-632.. N. Family Patterns of MoralJudgment DuringAdolescense and EarlyAdulthood. (1976). Harvard University. 491-501. Developmental Social Psychology. Collected papers on moral development and moral education. 865-876..53. (1973).

A. Educational Psychology. 3rd Edition. Journal of Moral Education.society. morality & STS issues: A developmental perspective. ED 324246). New Jersey: Prentice Hall Inc. (1997). Educational Psychology. D. (1990). Boston: Pearson Education. Values. Zieler. 9th Edition.139-155. Woolfolk. (ERIC Document Reproduction Service No. (2004). 20(2). . Technology & Society. Paper presented at the Annual Meeting of the National Association for Science. L.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->