P. 1
Ps Dsk Prasekolah Kssr

Ps Dsk Prasekolah Kssr

|Views: 1,828|Likes:
Published by Asami Atsuko

More info:

Published by: Asami Atsuko on Jun 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/12/2013

pdf

text

original

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM

PRASEKOLAH

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

KURIKULUM PRASEKOLAH KEBANGSAAN
Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 2010

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

DRAF DAN SULIT

ii

PENDIDIKAN ISLAM iii v vi 1 2 7 15 16 21 24 26 28 29 31 33 45 53 65 75 .BAHASA MALAYSIA TUNJANG KOMUNIKASI .BAHASA CINA TUNJANG KOMUNIKASI .BAHASA TAMIL TUNJANG KEROHANIAN. SIKAP DAN NILAI .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan KANDUNGAN muka surat FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN KATA PENGANTAR MATLAMAT DAN OBJEKTIF FOKUS DAN ORGANISASI KURIKULUM STANDARD KANDUGAN KURIKULUM REKABENTUK KURIKULUM PERUNTUKAN MASA STANDARD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN STANDARD PENTAKSIRAN STANDARD DOMAIN KREATIVITI ORGANISASI DOKUMEN KURIKULUM STANDARD KERANGKA KONSEP KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN BAHAGIAN A: STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN MENGIKUT TUNJANG TUNJANG KOMUNIKASI .BAHASA INGGERIS TUNJANG KOMUNIKASI .

PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PENJAGAAN KESIHATAN TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA .KREATIVITI TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI – AWAL SAINS DAN AWAL MATEMATIK TUNJANG KEMANUSIAAN BAHAGIAN B: MODUL TERAS BERTEMA LAMPIRAN – CADANGAN JADUAL WAKTU PANEL PENGGUBAL 109 117 135 145 229 237 iv .PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA .PENDIDIKAN MORAL TUNJANG KETRAMPILAN DIRI .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan DRAF DAN SULIT 83 91 97 TUNJANG KEROHANIAN. SIKAP DAN NILAI .

bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. v . berakhlak mulia. berketerampilan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan digubal berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan seperti berikut: Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangankan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. rohani. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. masyarakat dan negara. emosi dan jasmani.

Institusi Pengajian Tinggi Kerajaan dan Swasta. maka KSPK memperuntukkan masa yang lebih panjang untuk pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Inggeris berbanding dengan apa yang terdapat dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2003. Melalui asuhan dan pendidikan yang sesuai. Badan-badan Bukan Kerajaan (NGO) dan tadika swasta. Pendekatan pembelajaran berpusatkan murid. masa dan tenaga. KSPK digubal berdasarkan rekabentuk kurikulum berasaskan standard. pendekatan bertema. sikap dan emosi yang positif dapat dibina. JULAIHI HJ.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan KATA PENGANTAR Perkembangan dan pertumbuhan pesat berlaku dalam diri individu kanak-kanak pada usia enam tahun yang pertama. pegawai dari Kementerian Pelajaran. berbentuk modular. Selepas lima tahun pelaksanaan. pensyarah. Bersesuaian dengan keperluan semasa dan berpandu kepada teori pembelajaran yang menyatakan kanak-kanak mampu belajar lebih daripada satu bahasa. inkuiri penemuan. belajar melalui bermain. BUJANG) Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2010 . Penggubalan KSPK mengambilkira keperluan bagi memastikan kesinambungan antara KSPK dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) berlaku. KSPK digubal berdasarkan kepada prinsip Amalan Bersesuaian dengan Perkembangan Kanak-kanak dan teori pembelajaran kanakkanak. dan berkisar pada enam tunjang yang akan diteruskan pada sekolah rendah dan sekolah menengah. selamat (safe) dan menyeronokkan (fun). (DATU Dr HJ. kanak-kanak ini akan lebih bersedia untuk menghadapi alam persekolahan pada peringkat yang lebih tinggi. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2003 telah disemak dan akhirnya Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) telah dihasilkan dan dilaksanakan mulai 2010 di semua prasekolah kerajaan dan bukan kerajaan.penglibatan aktif (engaging). Kriteria pemilihan aktiviti memberi keutamaan kepada pengalaman yang menyuburkan (enriching). Berpandu kepada asas ini. Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah. Menyedari hakikat ini maka pada tahun 1996. prasekolah telah dimasukkan ke dalam sistem pendidikan kebangsaan dan pada tahun 2003 Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang pertama telah dilaksanakan. Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Bahagian Pembangunan Kurikulum merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan kepakaran. semakin banyak hasil kajian neurosains menunjukkan kaitan antara pendedahan rangsangan pada peringkat awal dengan perkembangan minda kanak-kanak yang optimum. minda kanak-kanak ini dapat dirangsangkan. Pada masa yang sama. pendekatan bersepadu adalah ditekankan. Hasil kajian jangka panjang mendapati pelaburan pada peringkat awal kanak-kanak memberi pulangan yang positif kepada kerajaan dan masyarakat. serta kreativiti dan pemikiran kritikal dapat dijana. pelbagai pihak telah dilibatkan seperti guru. Dalam usaha menyediakan KSPK.

Mempunyai kematangan emosi. Membina kecergasan badan. Menggunakan kemahiran matematik asas dalam menjalankan tugasan harian dan menyelesaikan masalah. rohani. iii. ix. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran. xi. xvi. ii. v. intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat. menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan. emosi. xiv. Menggunakan kemahiran berfikir kritis. Menguasai kemahiran motor halus dan asas motor kasar. Mempunyai konsep kendiri yang positif dan jati diri. Pendahuluan 1 . Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan MATLAMAT Pendidikan prasekolah bertujuan memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani. intelek dan rohani seperti berikut: i. emosi dan sosial. bahasa Inggeris dan bahasa pengantar dalam konteks kehidupan harian. Berani menyuarakan pandangan dan perasaan. vi. iv. kreatif dan bermakna. Berkebolehan berinteraksi dengan orang lain. Berkomunikasi menggunakan bahasa Malaysia. xiii. viii. menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak. x. Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik. kreatif dan inovatif dalam pembelajaran dan kehidupan seharian. Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan diri. Meneroka persekitaran menggunakan kemahiran proses sains asas. Menghormati perasaan serta hak orang lain dan seterusnya membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa serta rakan sebaya. Boleh bekerja secara bersendirian dan juga bekerja secara berkumpulan. Mengamalkan nilai murni. Mempunyai tubuh badan yang sihat. xv. Mengembangkan daya kreatif dan estetika Menghargai keindahan alam dan warisan budaya OBJEKTIF Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun untuk mencapai objektif dalam aspek jasmani. xix. xii. xvii. vii. xviii.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan FOKUS Pendidikan Prasekolah berfokus kepada usaha untuk menyediakan peluang pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun. kanak-kanak akan memperoleh konsep dan kemahiran asas yang akan membantu mereka meneruskan pembelajaran ke sekolah rendah kelak. pengetahuan sains. dan menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran bersepadu. bahasa Cina dan bahasa Tamil. SAINS & TEKNOLOGI Pendekatan Inkuiri. Kemanusiaan. bertema. Sains dan Teknologi. SIKAP & NILAI Amalan agama dan kepercayaan. INSAN SEIMBANG KEROHANIAN. Fokus utama adalah proses pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan kanak-kanak. negara & global KETRAMPILAN DIRI Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum Penghayatan semangat patriotisme & perpaduan Rajah 1: Tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Pendahuluan 2 . belajar melalui bermain. kreativiti. sikap & nilai ORGANISASI KURIKULUM Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan digubal dengan memberikan penekanan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang patut diketahui dan boleh dilakukan oleh kanakkanak berumur empat hingga enam tahun. kemahiran asas serta nilai dalam enam Tunjang Pembelajaran berikut: Komunikasi. Melalui proses pengajaran dan pembelajaran ini. PERKEMBANGAN FIZIKAL & ESTETIKA Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri Pemupukan daya imaginasi. Perkembangan Fizikal dan Estetika serta Perkembangan Ketrampilan Diri (rujuk Rajah 1). menekankan kepada inkuiri penemuan. kemahiran saintifik dan sikap saintifik Pengetahuan dan kemahiran matematik. bakat dan apresiasi KEMANUSIAAN Ilmu dan amalan kemasyarakatan & alam sekitar setempat. bahasa Inggeris. Untuk tujuan kesinambungan. Tunjang-tunjang Pembelajaran ini adalah sama dengan tunjang yang difokuskan dalam pendidikan sekolah rendah. Sikap dan Nilai. Standard kandungan dan standard pembelajaran berpaksikan pengetahuan. Kerohanian. penyelesaian masalah. Prinsip utama yang digunakan adalah pendekatan dan kandungan pembelajaran perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak dan mengambil kira perbezaan antara individu. KOMUNIKASI Kemahiran berbahasa. ICT. bahasa Malaysia. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran berasaskan projek.

mencontohi beberapa akhlak Rasulullah dan melakukan amalan harian mengikut adab. keadilan. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil dipelajari oleh murid di prasekolah yang beraliran bahasa Cina dan bahasa Tamil. hormat-menghormati. Pendahuluan 3 .Perkembangan Sosioemosi Tunjang Kerohanian. Kemahiran Bahasa merangkumi kemahiran mendengar.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Tunjang Komunikasi Tunjang ini terdiri daripada Bahasa Malaysia. Pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam Pendidikan prasekolah memberi penekanan kepada perkembangan sosioemosi kanak-kanak. bernasyid. toleransi. Tunjang Ketrampilan Diri . melakukan pergerakan solat. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. berdikari dan berdisiplin. hemah tinggi. bertanggungjawab. Perkembangan sosioemosi merangkumi aspek mengenali dan mengurus emosi sendiri. keberanian. Pendidikan moral tidak dijalankan melalui aktiviti yang spesifik tetapi diterapkan melalui kesemua aktiviti yang dijalankan dalam prasekolah. kerajinan. ia tidak dicapai melalui aktiviti spesifik tetapi menerusi kesemua aktiviti sama ada aktiviti rutin. kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Tunjang Kerohanian. Sirah Rasulullah dan Kalimah Syahadah. Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris adalah wajib dipelajari oleh semua murid prasekolah. kesederhanaan. semasa rehat. Nilai-nilai murni Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan adalah seperti berikut: kepercayaan kepada Tuhan. semasa makan dan juga aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lain. Pendidikan Moral dipelajari oleh murid lain selama dua jam seminggu. Kanak-kanak akan menghadapi masalah di prasekolah dan juga di sekolah rendah kelak jika sosioemosi mereka kurang stabil dan mantap. kasih sayang. Pada masa yang sama murid ini juga mengenal asas bahasa Al Quran. sikap dan nilai merangkumi pendidikan Islam dan pendidikan Moral. kejujuran. pencapaian emosi yang positif. Bahasa Inggeris. huruf hijjaiyah dan Jawi serta menghafaz beberapa surah pendek dan doa pilihan. kemahiran bertutur. menyanyi. Pendidikan Islam dipelajari oleh murid beragama Islam selama dua jam seminggu. Pendidikan Moral Pendidikan moral prasekolah memberi fokus kepada pelakuan moral yang dipupuk secara berterusan sepanjang masa murid berada di prasekolah. Seni Bahasa merujuk kepada keupayaan murid mengungkap keindahan bahasa melalui kepelbagaian aktiviti dan permainan bahasa seperti drama dan sajak. baik hati. pembinaan konsep kendiri positif serta pembinaan kemahiran berinteraksi dan kemahiran sosial. meneroka dan bermain. simulasi. Bahan yang digunakan perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak. aktiviti hands-on. Rukun Islam. Sikap dan Nilai dijalankan melalui aktiviti seperti bercerita. berwuduk. Pendidikan Islam Pendidikan Islam memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Rukun Iman. Murid prasekolah belajar bersuci. Perkembangan sosioemosi berlaku sepanjang masa kanak-kanak berada di prasekolah. kerjasama. berterima kasih. Fokus utama Tunjang Komunikasi adalah Kemahiran Bahasa dan Seni Bahasa.

Aplikasi seni merujuk kepada proses mengenal dan memilih bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya. Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pembinaan amalan penjagaan kesihatan fizikal diri. penghasilan muzik menerusi bahan atau objek improvisasi. dan apresiasi muzik. Drama dan Gerakan Kreatif merangkumi aktiviti drama dan gerakan kreatif di mana murid diberi peluang untuk main peranan. Aktiviti menyanyi dan pergerakan kreatif sentiasa digunakan semasa pembelajaran bahasa. Aspek perkembangan fizikal adalah amat penting di prasekolah kerana tanpa perkembangan fizikal yang mantap kanak-kanak akan menghadapi masalah dalam melakukan aktiviti seperti memegang pensel atau berus untuk menulis dan melukis. Tabiat yang dibina akan memanfaatkan kanak-kanak ini sepanjang usia mereka. Apresiasi seni melibatkan proses menceritakan hasil kerja sendiri dan juga menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran serta hasil kerja orang lain. Pendidikan prasekolah menyediakan peluang pembelajaran untuk meningkatkan kemahiran motor halus. ekspresi kreatif dan apresiasi.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetik merangkumi Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan serta Perkembangan Kreativiti Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan Kanak-kanak pada peringkat prasekolah memerlukan aktiviti yang menguatkan kawalan otot mereka. matematik dan lain-lain. pengalaman awal untuk memainkan perkusi. Fokus seni visual adalah pada aplikasi seni. Pendidikan Muzik merangkumi aktiviti menyanyi. Tunjang ini juga menekanan aspek keselamatan diri daripada sumber yang mungkin menyebabkan kemalangan dan bahaya kepada diri mereka termasuk langkah menjaga kehormatan diri. Perkembangan Kreativiti Perkembangan kreativiti merangkumi seni visual. kemahiran motor kasar serta kordinasi mata-tangan di kalangan kanak-kanak ini. membaling objek serta postur yang betul semasa duduk. Pendahuluan 4 . pendidikan muzik serta drama dan gerakan kreatif. Perkara yang dirangkumi termasuk teknik yang betul untuk melompat. Ekspresi kreatif adalah proses penghasilan karya. berlakon. Tunjang ini lebih menekankan proses daripada produk. Aktiviti tunjang ini bukan sahaja digunakan untuk meningkatkan daya kreativiti tetapi juga digunakan untuk mencapai objektif pembelajaran tunjang lain. Kanak-kanak diberi peluang untuk menzahirkan idea mereka secara kreatif dan melibatkan diri dalam aktiviti kreativiti. aktiviti memainkan peralatan muzik serta pengendalian peralatan. menyambut objek. menari dan membuat gerakan secara kreatif. kebersihan persekitaran dan pemakanan yang berkhasiat. penglibatan dalam aktiviti sukan. Secara lazimnya kanak-kanak yang mempunyai badan yang sihat dapat memberi tumpuan yang lebih baik kepada pembelajaran dan mempunyai konsep kendiri yang positif.

mengukur menggunakan unit bukan piawai. Bahasa Inggeris. Semasa proses penerokaan ini. komuniti dan alam sekitar. magnet) dan alam fizikal (contoh: pelangi.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Tunjang Sains dan Teknologi – Awal Sains dan Awal Matematik Tunjang Sains dan Teknologi merangkumi awal sains. Kandungan dalam tunjang ini boleh digunakan untuk membina tema-tema pembelajaran. Awal Matematik konsep waktu. Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pemahaman budaya dan tradisi pelbagai kaum di Malaysia serta menggalakkan penglibatan dalam perayaan pelbagai kaum ini. Bahasa Cina(untuk prasekolah yang aliran bahasa Cina). bentuk dan ruang. nilai wang. lebih memahami perhubungan antara diri dengan keluarga. Modul Asas Awal Matematik membekalkan pengalaman awal matematik kepada murid prasekolah. Tunjang ini lebih mementingkan penguasaan kemahiran daripada pemerolehan pengetahuan. Pengalaman ini termasuk konsep pranombor. Guru perlu bersikap terbuka terhadap pandangan dan dapatan daripada hasil penerokaan murid. operasi nombor yang mudah. rakan. Kanak-kanak juga akan lebih memahami tanggungjawab diri dalam perhubungan-perhubungan ini. Modul Asas dan Modul Bertema Pendidikan prasekolah dilaksanakan melalui modul asas dan modul bertema. sistematik dan teliti akan terbentuk. Pendahuluan Modul Asas merangkumi Bahasa Malaysia. haiwan). Bahasa 5 . lingkungan serta awal matematik tetapi untuk meningkatkan daya kreativiti murid dan kemahiran motor halus. Konsep matematik ini dipelajari pada masa yang khas dan juga disepadukan ke dalam semua aktiviti pembelajaran bertema menggunakan kaedah yang menyeronokkan. sikap saintifik yang positif seperti sifat ingin tahu. awal matematik.cuaca). kemahiran asas proses sains seperti kemahiran memerhati. Penerokaan dijalankan ke atas alam hidupan(contoh: tumbuhan. aktiviti pembinaan menggunakan objek seperti blok dan penggunaan ICT. Penggunaan komputer adalah di tahap kemahiran asas sahaja. Dalam proses penerokaan ini. alam bahan (contoh: objek yang tenggelam dan timbul. Tunjang Kemanusian menggariskan skop dan konteks pembelajaran di prasekolah. Awal Sains Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka alam sekitar mereka menggunakan organ deria dan peralatan mudah. nombor. Aktiviti pembinaan ini bukan sahaja memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mempelajari konsep penghubung. Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak empat hingga enam tahun untuk membuat pembinaan menggunakan objek seperti blok. Tunjang Kemanusiaan Tunjang Kemanusian memberi peluang kepada kanak-kanak supaya lebih memahami diri sendiri. Tunjang Sains dan Teknologi juga menyediakan peluang kepada murid prasekolah menggunakan komputer untuk melakukan tugasan tertentu. membanding dan mengelas juga akan dikembangkan. air.

Modul teras juga merangkumi Pendidikan Islam yang perlu diajar oleh guru agama yang bertauliah. tetapi pada akhir tahun.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Tamil(untuk prasekolah yang aliran bahasa Tamil). Contoh tema yang boleh dibina untuk Diri saya adalah Sekolah saya. Pendidikan Moral. Modul Bertema Pengajaran dan pembelajaran prasekolah sesuai dilaksanakan melalui tema yang membawa makna kepada kanak-kanak. Contoh tema yang boleh dibina untuk Alam Bahan adalah Air dan Pakaian. Walaubagaimanapun. Modul Bertema menyepadukan kesemua tunjang dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan termasuk juga bahasa. keperluan setempat dan keperluan semasa. menaakul). peratus masa perlu dinaikkan. Pada awal tahun modul asas mengambil masa lebih kurang 35% daripada waktu prasekolah. Guru boleh menentukan tema pembelajaran mengikut keperluan murid. Lagu dan Muzik tradisional. menulis. pendidikan moral dan matematik. Kemerdekaan Negara. Pendidikan Moral diajar semasa murid beragama Islam belajar Pendidikan Islam. Contoh tema yang boleh dibina untuk Alam Hidupan adalah Haiwan dan Tumbuhan. Aktiviti rutin Aktiviti rutin adalah penting dalam pendidikan prasekolah. Negara saya. Kandungan dalam aktiviti rutin merangkumi kesemua tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. refleksi sebelum balik. Aktiviti rutin merangkumi aktiviti seperti pengurusan diri. Matematik dan Permainan Luar. maka Aktiviti Luar juga dianggap sebagai modul teras asas. Kawan saya. Aktiviti rutin mengambil lebih kurang 30% daripada masa prasekolah. adalah dicadangkan tema-tema ini dibina berdasarkan kategori berikut: Diri saya. peratus masa ini mungkin berkurangan jika murid didapati sudah menguasai kemahiran asas 4 M. Pada awal tahun. Pendidikan Islam. Alam Hidupan. mengira. perbualan pagi. membaca doa dan makan semasa rehat. Contoh tema yang boleh dibina untuk Alam Fizikal adalah Cuaca. Modul asas diberi masa yang khas dalam jadual waktu prasekolah. Kanak-kanak pada umur ini perlu diberi waktu khas untuk aktiviti fizikal di luar. Secara umumnya modul asas bertujuan untuk penguasaan literasi awal 4M (membaca. Contoh tema yang boleh dibina untuk Negara saya adalah Perayaan Hari Raya. Keluarga Pendahuluan 6 . Alam Bahan dan Alam Fizikal. saya. maka ia perlu dikelaskan sebagai modul teras asas. modul teras tema mengambil masa lebih kurang 35% masa prasekolah tetapi pada akhir tahun.

Melafazkan puisi dengan intonasi yang betul. Tell simple stories. Membina dan membaca sukukata. Read phrases with understanding. Mengenal huruf konsonan. Develop interest in reading. Menceritakan semula apa yang didengar.Z. Melakonkan watak-watak mengikut situasi. Read simple sentences with understanding. Listen to and follow simple instructions.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan STANDARD KANDUNGAN Jadual 1: Standard Kandungan untuk Komunikasi . Membaca perkataan. Listen to and understand meaning of simple words. Memahami bahan-bahan bacaan yang dibaca. Writing skills Listening and speaking skills Listen to and discriminate sounds. poems and stories. Dramatize familiar situations and stories. Mengenal bentuk huruf A . Mengenal huruf vokal. Pre reading Skills Understand that printed materials contain meaning. Membaca buku dengan cara yang betul (prabaca). Membaca ayat dalam konteks. Listen to and enjoy nursery rhymes. Jadual 2: Standard Kandungan untuk Komunikasi . Menguasai kemahiran pratulis Menguasai kemahiran menulis. Acquire knowledge of print and ethics in reading. Identify letters of the alphabet. Perform a variety of language forms and functions in a social context. Sing songs and recite rhymes and poems.Bahasa Inggeris At the end of preschool students are able to: Kemahiran Membaca Reading Skills Kemahiran Menulis Pendahuluan 7 .Bahasa Malaysia Focus Fokus Kemahiran Mendengar Kemahiran Bertutur Pada akhir prasekolah murid boleh: Mendengar dengan penuh perhatian. Merangsang pertuturan melalui soal jawab. Membaca ayat tunggal yang mudah. Read simple words with understanding. Berinteraksi dengan mesra. Membaca frasa. Acquire pre-writing skills. Mengamalkan tabiat membaca. Ask simple questions. Acquire writing skills. Acquire and use simple phrases and statements. Mendengar dan mengecam bunyi perkataan. action songs.

Membaca frasa. Kemahiran Membaca Mengenal dan membaca huruf. Memberi jawapan kepada soalan yang dikemukakan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 3: Standard Kandungan untuk Komunikasi . Membaca perkataan. Membina tabiat membawa. Bertanyakan soalan. Berinteraksi secara soal jawab Melakonkan watak-watak dalam cerita yang didengar. Membuat persediaan membaca. Menggabungkan huruf supaya menjadi perkataan dan membaca. Memahami bahan-bahan bacaan yang dibaca. Membaca dengan sebutan yang betul. Pendahuluan 8 . Memahami bahan-bahan bacaan yang dibaca. Kemahiran Menulis Menguasai kemahiran pratulis Menguasai kemahiran menulis. frasa. Menulis perkataan. Menceritakan apa yang didengar semula menggunakan ayat yang mudah. Mendengar Mendengar dan mengecam bunyi perkataan. Membaca ayat.Bahasa Tamil Pada akhir prasekolah murid boleh: Berinteraksi dengan sopan. dan Bertutur Menyebut apa yang didengar. Kemahiran menulis Menguasai kemahiran pratulis. Jadual 4: Standard Kandungan untuk Komunikasi . Melakonkan watak-watak mengikut situasi. Kemahiran Membaca Mengenal kaitan antara gambar dan perkataan. Kemahiran Mendengar dengan penuh perhatian.Bahasa Cina Fokus Fokus Kemahiran Mendengar Kemahiran Bertutur Pada akhir prasekolah murid boleh: Mendengar dengan penuh perhatian. Mengenal frasa. Bertutur dengan menggunakan perkataan. Membaca menggunakan pelbagai bahan bacaan. ayat yang sesuai.

perasaan dan pandangan orang lain. Sikap dan Nilai .W. Menggunakan kemahiran sosial dalam interaksi. Mengenal bahasa Al. Menghafaz beberapa surah dari juzu’ Amma. Menyelesaikan konflik yang berlaku semasa aktiviti kelas. Melakukan amalan seharian mengikut adab seperti melafazkan doa. Melafazkan Kalimah Syahadah.Quran Mengenal huruf jawi. Pada akhir prasekolah murid boleh: dan Mengenali emosi sendiri.Perkembangan Sosio-Emosi Fokus Mengenali Mengurus Sendiri. Mengenali emosi orang lain.W. Mencontohi akhlak Rasullullah S. Memahami keperluan.Pendidikan Islam Fokus Aqidah Ibadah Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui Rukun Iman. Mengetahui Sirah Rasullullah S. bijaksana dan amanah. Emosi Mengurus emosi sendiri.A. rajin. Membina kebolehan mengawal diri. Membina konsep kendiri. iaitu sabar. bercakap benar. Mencapai Emosi yang Positif Sirah Akhlak Membina Kemahiran Sosial Asas Bahasa Al Quran dan Tulisan Jawi Pendahuluan 9 . Melakukan wuduk Mendirikan solat. Membina keyakinan untuk berkomunikasi. Mengetahui Rukun Islam. Bersuci dari najis. Membina semangat dan sikap yang positif.A. Jadual 6: Standard Kandungan untuk Tunjang Ketrampilan Diri .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 5: Standard Kandungan untuk Tunjang Kerohanian.

Pendidikan Moral Fokus Kepercayaan kepada Tuhan Baik hati Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui dan menghormati kepercayaan dan pantang larang pelbagai kaum. Beradab sopan dalam pergaulan seharian. jiran dan masyarakat setempat. Keadilan Keberanian Kejujuran Pendahuluan 10 . Berdikari Mengamalkan sikap pengurusan diri. masyarakat setempat. Mengamalkan sikap berjimat cermat dalam penggunaan barang keperluan. keluarga dan orang di sekeliling. Berinteraksi dengan yakin di sekolah. rakan dan guru. Mengamalkan sikap bertolak ansur dengan rakan sebaya. Fokus Kerajinan Kerjasama Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengamalkan sikap rajin dalam perlakuan harian. warga sekolah dan orang lain. Kasih Sayang Menyayangi diri. Toleransi Bertanggungjaw ab Berterima Kasih Hemah tinggi Hormatmenghormati Bertanggungjawab persekitaran kelas. Sikap dan Nilai . Mengamalkan sikap sabar dalam perlakuan seharian. Menghormati anggota keluarga. Mengamalkan sikap adil dalam perlakuan seharian. Mengamalkan sikap jujur dalam diri dan pergaulan dengan ahli keluarga. terhadap diri dan Mengamalkan sikap berterima kasih.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 7: Standard Kandungan untuk Kerohanian. Menghormati orang dewasa. Mengamalkan sikap kerjasama dengan rakan. berdikari dalam rakan dan Berdisiplin Mengamalkan sikap berdisiplin dalam kelas. Kesederhanaan Membantu ahli keluarga.

Mengambil bahagian dalam aktiviti penerokaan bunyi. Melakukan kemahiran koordinasi mata dan tangan dalam perkembangan motor kasar. Fokus Jadual 9: Standard Kandungan untuk Tunjang Fizikal dan Estetika . Seni Visual Perkembangan motor kasar Muzik Kesihatan Fizikal Kesihatan Persekitaran Drama & Gerakan Kreatif Keselamatan Pendahuluan 11 . Mengambil bahagian dalam aktiviti memainkan perkusi.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 8: Standard Kandungan untuk Tunjang Fizikal dan Estetika – Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan Fokus Perkembangan Motor Halus Pada akhir prasekolah murid boleh: Melakukan kemahiran motor halus. Melakukan kemahiran motor kasar bukan lokomotor. Mengamalkan pemakanan yang berkhasiat. Mengamalkan langkah keselamatan diri. Mengambil bahagian dalam drama dan gerakan kreatif. Menzahirkan idea kreatif dalam penghasilan karya. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan diri. Menjaga kehormatan diri. Mengamalkan langkah-langkah pencegahan jangkitan penyakit. Menunjukkan apresiasi Muzik. Melakukan kemahiran koordinasi mata tangan dalam perkembangan motor halus.Kreativiti Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui dan menggunakan pengetahuan tentang bahan dan teknik dalam menghasilkan karya seni. Mengambil bahagian dalam aktiviti menyanyi. Menunjukkan apresiasi seni. Melakukan kemahiran motor kasar lokomotor. Mengenali sumber yang menyebabkan kemalangan dan bahaya.

Memperoleh pengetahuan asas tentang bahagian badan. cara pergerakan. sifat ingin tahu dan bertanggungjawab. buah serta pertumbuhan biji benih. Membuat pengukuran menggunakan unit bukan piawai. Mengecam duit yang berlainan nilai. 30. Memahami operasi tambah dalam lingkungan 10. Membuat seriasi mengikut satu ciri. Memahami nombor 1-10 (menyebut. membilang. Memadankan objek 1:1. Meneroka alam sekitar menggunakan organ deria. Memahami siri 20. Membandingkan kuantiti objek. membilang. Menjalankan penerokaan ke atas ciri. Pengalaman Pranombor Menyiasat Alam Fizikal Pada akhir prasekolah murid boleh: Meneroka fenomena alam yang biasa yang dijumpai. pemelarutan serta tarikan boleh magnet. pelangi dan bayang-bayang.. Menyelesaikan masalah kehidupan harian secara hands-on. iaitu awan. menulis). Mengetahui sifar. habitat. Memahami operasi tolak dalam lingkungan 10. bunga. jenis makanan haiwan jinak yang biasa dijumpai. Membuat ramalan berdasarkan pengalaman lepas. Meneroka sifat bahan seperti timbul dan tenggalam. Memahami nombor 10-20 (menyebut. Membanding dan mengelaskan objek. menulis). Mengecam corak berulang dan membina pola. cuaca. 40 dan 50. Membuat pemerhatian ke atas objek dan fenomena alam di persekitaran. Kemahiran Saintifik Konsep Nombor Operasi Nombor Menyiasat Alam Hidupan Nilai wang Konsep Waktu Menyiasat Alam Bahan Pendahuluan 12 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Jadual 10: Standard Kandungan untuk Tunjang Sains dan Teknologi – Awal Sains dan Awal Matematik Fokus Sikap saintifik Pada akhir prasekolah murid boleh: Mempamerkan sikap saintifik iaitu sistematik. Memahami waktu dalam konteks kehidupan seharian. Meneroka bahagian-bahagian tumbuhan iaitu daun.

sfera. Menghayati lagu dan muzik pelbagai kaum di Malaysia. Saya dan Keluarga Saya dan Rakan Penggunaan ICT Saya dan Sekolah Saya dan Komuniti Saya dan Sekitar Alam Menghayati keindahan alam sekitar. Menggunakan ICT untuk meningkatkan pembelajaran. Saya dan Warisan Mengenal pakaian tradisional pelbagai Budaya kaum di Malaysia. dalam. selinder. Pembinaan(constr uction) Membina penghubung antara dua objek. Menjaga alam sekitar. Menyambut perayaan mengikut kaum di masyarakat Malaysia. Memilih dan mengaplikasikan sumber ICT yang sesuai. Menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara accountable dan beretika. Memahami perhubungan antara manusia dan alam sekitar. adik beradik). nenek. Mengetahui sekolah saya. kiri. Mengetahui hak diri sendiri. Jadual 11: Standard Kandungan untuk Tunjang Kemanusiaan Fokus Diri saya Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui tentang latar belakang/sejarah diri saya Mengetahui kebolehan diri. Membuat pelbagai binaan mengikut kreativiti sendiri. belakang. Membina lingkungan. bapa. segi empat. kiub). Mengenal permainan tradisional pelbagai kaum di Malaysia. kanan). Mengetahui keluarga terdekat (datuk. Mengamalkan semangat bermasyarakat. Mengetahui tentang rakan. luar. atas. kon. ibu. bawah. Pendahuluan 13 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Bentuk dan Ruang Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui kedudukan objek dalam ruang (depan. Mengetahui bentuk yang biasa dijumpai di persekitaran (segitiga. bulat. Mengetahui kediaman keluarga. Mengenali ahli komuniti.

Negara Menghormati lambang kebangsaan dan negeri. Mengetahui keistimewaan negara.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengenal seni dan kraf tradisional pelbagai kaum di Malaysia. Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum di Malaysia. Mengetahui simbol awam. Mengenal makanan tradisional pelbagai kaum di Malaysia. Saya dan Malaysia Pendahuluan 14 . Menghormati pemimpin. Mengenal peralatan tradisional pelbagai kaum di Malaysia. Menyambut Hari Kemerdekaan.

Bahasa Inggeris. Pendahuluan 15 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan REKABENTUK KURIKULUM Dua ciri utama Kurikulum Prasekolah Kebangsaan adalah kurikulum berasaskan standard dan kurikulum berbentuk modular. Modul Asas Modul Asas terdiri daripada Komponen Bahasa (Bahasa Malaysia. Waktu yang khas diperuntukkan untuk pengajaran setiap komponen ini.  Perbezaan individu dibenarkan. kemahiran dan nilai. Dua jenis modul diwujudkan. kritis dan inovatif.  Murid diberi peluang untuk berfikir dan menyelesaikan masalah. Kurikulum Berbentuk Modular Kurikulum yang berbentuk modular merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan dan seterusnya disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit. Bahasa Cina. Teori Pembelajaran yang dijadikan fokus Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan dibina berlandaskan prinisip Amalan Bersesuaian dengan Perkembangan dan teori pembelajaran konstruktivisme di mana:  Murid membina pengetahuan sendiri. Pendidikan Islam. Lantaran matlamat kurikulum berasaskan standard adalah untuk memberi pendidikan berkualiti yang sama kepada semua murid. Permainan Luar dan Matematik. Ekuiti membawa maksud semua murid diberi peluang pendidikan yang sama. iaitu Modul Asas dan Modul Bertema. Modul Bertema Modul Bertema merupakan modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam Tunjang dan juga unsur kreatif.  Murid belajar mengikut kadar sendiri. Tujuan utama penetapan standard adalah untuk ekuiti dan kualiti.  Guru mengajar dengan mengaitkan pengalaman seharian murid. Standard Pembelajaran merupakan satu penetapan kriteria atau indikator pencapaian dalam bentuk objektif tingkahlaku (behavioural) untuk memastikan pencapaian setiap standard kandungan. Pendidikan Moral. pengajaran tidak dijalankan secara spoon feeding. Bahasa Tamil). kualiti membawa maksud bahawa semua murid perlu diberi pendidikan yang berkualiti. Modul Bertema dibina menggunakan isu kehidupan seharian kanak-kanak. Ia merangkumi aspek pengetahuan. Kurikulum Berasaskan Standard Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dibangunkan berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid.bahagian atau unit ini dinamakan modul. Standard Kandungan merupakan penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan.

maka murid-murid itu hendaklah diberikan pengajaran Pendidikan Moral sekurangkurangnya dua jam seminggu. maka murid-murid itu hendaklah diberikan pengajaran agama Islam oleh guru yang bertauliah. Prasekolah hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya empat jam sehari (termasuk masa rehat). 8. sejumlah 20 jam satu minggu untuk kanak-kanak yang berumur 5+. sejumlah 17 ½ jam satu minggu untuk kanak-kanak yang berumur 4+. iaitu. Prasekolah hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya tiga jam setengah sehari (termasuk masa rehat). 6. Jika di dalam sesuatu tadika terdapat lima orang murid atau lebih yang menganut agama Islam. iaitu. Jika di dalam sesuatu tadika terdapat lima orang murid atau lebih yang bukan beragama Islam. Pendahuluan 16 . Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 6 jam seminggu di kelas prasekolah yang tidak menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. sekurang-kurangnya dua jam seminggu. 4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan PERUNTUKAN MASA DALAM PRASEKOLAH Peruntukan masa minimum Peruntukan waktu minimum berikut hendaklah dipatuhi: 1. 7. 2. Bahasa Inggeris hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 10 jam seminggu di kelas prasekolah yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. Bahasa Inggeris hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 6 jam seminggu di kelas prasekolah yang tidak menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. 5. Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 10 jam seminggu di kelas prasekolah yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. 3.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Peruntukan masa mengikut modul asas dan modul bertema Peruntukan waktu pengajaran dan pembelajaran (P & P) prasekolah diagih berdasarkan modul asas dan modul bertema seperti di Jadual 12 dan 13. pendidikan moral dan matematik Bil. Bila murid sudah mulai menguasai kemahiran literasi asas ini. Jumlah Jumlah minit seminggu Pendahuluan 430 1200 Modul Jadual 13: Cadangan peruntukan waktu untuk Modul Asas dan Modul Bertema di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Cina . Modul Peruntukan Masa Seminggu (minit) Aktiviti Rutin(lebih kurang 30% daripada masa P & P) 1 Rutin pagi 50 2 Perbualan Pagi 100 3 Rehat 150 4 Refleksi sebelum balik 50 Jumlah 350 Modul Asas (lebih kurang 40% daripada masa P & P) 4 5 6 7 8 9 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Pendidikan Islam/Pendidikan Moral Bahasa Cina/Bahasa Tamil/Bahasa pengantar Lain Aktiviti Luar(outdoor activity) Matematik Jumlah 90 90 (120) * 90 80 40 510 Modul Bertema (lebih kurang 30% daripada masa P & P) 10 340 Modul bersepadu merangkumi elemen-elemen dalam keenam-enam tunjang termasuk bahasa. peruntukan waktu Modul Asas boleh dikurangkan seperti di Rajah 2. menulis. mengira dan menaakul) maka adalah dicadangkan modul asas diberi peruntukan waktu yang lebih banyak pada awal tahun. Jadual 12: Cadangan peruntukan waktu untuk Modul Asas dan Modul Bertema di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Peruntukan Masa Seminggu (minit) Aktiviti Rutin(lebih kurang 30% daripada masa P & P) 1 Rutin pagi 50 2 Perbualan Pagi 100 3 Rehat 150 4 Refleksi sebelum balik 50 Jumlah 350 Modul Asas (lebih kurang 35% daripada masa P & P)) 4 Bahasa Malaysia 90 5 Bahasa Inggeris 90 6 Pendidikan Islam/Pendidikan Moral 120 7 Aktiviti Luar (outdoor activity) 80 8 Matematik 40 Jumlah 420 Modul Bertema (lebih kurang 35% daripada masa P & P) 9 Modul bersepadu merangkumi elemen430 elemen dalam keenam-enam tunjang termasuk bahasa. Walau bagaimanapun peruntukan waktu ini seharusnya fleksibel dan guru boleh mengubahsuai jadual waktu mengikut kesesuaian setempat dan keperluan murid. Bahasa Tamil atau bahasa pengantar lain Bil. pendidikan moral dan matematik Jumlah Jumlah minit dalam satu minggu 340 1200 * untuk murid yang beragama Islam sahaja Oleh kerana salah satu fokus utama Kurikulum Prasekolah Kebangsaan adalah penguasaan literasi asas 4M (membaca. 17 .

Modul bertema menyepadukan Standard Pembelajaran dari pelbagai tunjang mengikut tema yang berkaitan dengan kehidupan seharian murid. menyanyikan lagu. Pendidikan prasekolah merupakan pendidikan tidak formal dan kanak-kanak memerlukan persekitaran fizikal dan sosial yang tidak rigid untuk memastikan pembelajaran yang berkesan dan bermakna.13 adalah aktiviti yang dilakukan di luar bilik darjah. gosok gigi. Aktiviti semasa rehat yang dinyatakan dalam Jadual 12-13 merangkumi doa. melompat 100% Modul Teras Asas 65% 30% Aktiviti Rutin 0% Awal tahun Modul Bertema 100% 84% 30% 0% Akhir tahun Rutin pagi yang dinyatakan dalam Jadual 12-13 merangkumi pengurusan diri. tanda kedatangan. Antara contoh aktiviti yang boleh dijalankan adalah: o o o Bermain dengan buaian. berbaris. Peruntukan waktu untuk Modul Bertema boleh ditambah secara beransur-ansur dari awal tahun ke ahkir tahun seperti yang dicadangkan dalam Rajah 2 dan Rajah 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Pengajaran dan pembelajaran di prasekolah perlu bermakna dan bersifat kontekstual kepada murid. 100% Modul Teras Asas 60% 30% Aktiviti Rutin 0% Awal tahun Modul Bertema 100% 84% 30% 0% Akhir tahun Rajah 3: Cadangan Peratus Peruntukan Waktu untuk Modul Teras Asas dan Modul Bertema di kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya bukan Bahasa Malaysia Aktiviti Luar yang dinyatakan dalam Jadual 12 . Rajah 2: Cadangan Peratus Peruntukan Waktu untuk Modul Teras Asas dan Modul Bertema di kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Pendahuluan 18 . Modul bertema akan membawa lebih makna kepada murid bila mereka sudah mempunyai literasi asas dalam bahasa pengantar yang berkenaan. main air. Jumlah waktu yang ditambah untuk modul bertema boleh ditentukan oleh guru sendiri. main bebas(free play). menyambut bola. Jadual waktu prasekolah adalah fleksibel di mana guru boleh mengubahsuai jadual waktu mengikut keperluan semasa. maka pendekatan bertema adalah digalakkan. makan. doa. gelongsor dll Main pasir. main pondok Berlari.

15 dan 16. Bahasa Instructional Peruntukan Masa Minimum Seminggu untuk kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya(minit) Bahasa Malaysia Bahasa Pengantar lain 1 2 3 4 5 6 1 2 4 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Cina/ Bahasa Tamil/ Bahasa Inggeris JUMLAH 600 600 400 400 400 1200 1200 Rutin pagi * Perbualan Pagi Rehat Refleksi sebelum balik Modul asas BM Modul bertema** yang dikendalikan dalam BM 7 Modul asas BI 8 Modul bertema** yang dikendalikan dalam BI 9 Pendidikan Islam/Pendidikan Moral 10 Aktiviti Luar 11 Matematik Jumlah minit seminggu Nota: *Rutin pagi merangkumi aktiviti pengurusan diri. sains. seni visual. Jadual 15: Cadangan peruntukan waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Bidang Pembelajaran Peruntukan Masa Seminggu (minit) Diajar Diajar Jumlah dalam BM dalam BI 30 20 10 x 5 60 40 20 x 5 90 60 30 x 5 30 20 10 x 5 90 90 100 100 90 330 120 40 40 600 40 600 90 330 120 80 40 1200 Jadual 14: Peruntukan Masa Minimum untuk Bahasa Instructional dalam Kelas Prasekolah Bil. menyanyikan lagu. ** Modul Bertema menyepadukan elemen bahasa. berbaris. doa. muzik. kemanusiaan. Pendahuluan 19 . pendidikan moral dan perkembangan fizikal. matematik. prasekolah dikehendaki menggunakan bahasa pengantar seperti di Jadual 14. tanda kehadiran. perkembangan sosio emosi.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Peruntukan waktu mengikut bahasa instructional Selaras dengan usaha memartabatkan bahasa Malaysia dan meningkatkan bahasa Inggeris. Bil.

Pendahuluan 20 . Peruntukan Masa Seminggu dikendalikan dalam bahasa (minit) BM BI BC/BT Jumlah dalam seminggu 10 20 20 10 x 5 = 50 20 40 40 20 x 5 = 100 30 90 30 30 x 5 = 150 10 20 20 10 x 5 = 50 90 90 200 200 90 140 90 120 90 140 90 120 1 2 3 4 5 6 Rutin pagi * Perbualan Pagi Rehat Refleksi sebelum balik Modul asas BM Modul bertema** yang dikendalikan dalam BM 7 Modul asas BI 8 Modul bertema** yang dikendalikan dalam BI 9 Modul asas BC/BT 10 Modul Bertema yang berunsurkan Pendidikan Moral yang dikendalikan dalam BC/CT /Pendidikan Islam 11 Aktiviti Luar 12 Matematik Jumlah minit seminggu 40 400 400 40 40 400 80 40 1200 Sila rujuk Lampiran untuk contoh jadual waktu.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 16: Cadangan peruntukan waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya bukan Bahasa Malaysia (BC/BT) Bidang Pembelajaran Bil.

tahap kebolehan. Standard Pengajaran dan Pembelajaran Pertama: Guru prasekolah perlu membuat perancangan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan keperluan kurikulum dan keperluan kanak-kanak.  Guru perlu membuat perancangan jangkamasa panjang (contohnya Rancangan Tahunan) dan jangkamasa pendek (contohnya Rancangan Harian) berdasarkan keperluan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. o Memberi tanggungjawab kepada murid terhadap pembelajaran mereka sendiri.  Guru prasekolah perlu menggunakan pendekatan berikut mengikut kesesuaian standard kandungan dan standard pembelajaran yang hendak dicapai: o Pembelajaran Berpusatkan murid o Inkuiri Penemuan o Belajar Melalui Bermain o Pendekatan Bersepadu o Pendekatan Bertema o Pembelajaran Berasaskan Projek o Pembelajaran Masteri (terutamanya dalam penguasaan bahasa dan kemahiran) o Pembelajaran Kontekstual (menggunakan pengalaman murid. o Memberi peluang kepada murid untuk terlibat dalam proses membuat keputusan. Guru merancang pengajaran dan pembelajaran yang dapat menyokong perkembangan murid dalam aspek berikut: o Kreativiti o Pemikiran logikal o Kemahiran Menaakul o Perkembangan Rohani o Pembentukan sikap positif dan nilai murni o Perkembangan fizikal dan kesihatan o Kreativiti dan estetika Guru memilih kandungan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan STANDARD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Standard Pengajaran dan Pembelajaran menerangkan apa yang perlu diketahui dan dilakukan oleh guru prasekolah semasa pengajaran dan pembelajaran. o Memodelkan proses berfikir kritis dan kreatif. pengalaman dan pengetahuan murid-murid. Guru membimbing dan menjadi fasilitator dalam pembelajaran murid dengan: o Mengenalpasti dan memberi respons kepada diversiti murid dan menggalak semua murid berfikir secara kritis dan kreatif. Standard Pengajaran dan Pembelajaran Kedua: Guru prasekolah perlu menggunakan pendekatan yang bersesuaian dengan tahap perkembangan kanak-kanak(developmentally appropriate) supaya pembelajaran berkesan dan membawa makna kepada murid.  Guru menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang menyokong pembangunan komuniti murid yang kreatif dan berfikiran terbuka dengan: o Menunjukkan sikap positif terhadap idea baru murid. bahan dan kaedah pengajaran yang sesuai dengan minat. alam persekitaran murid) o Pembelajaran berdasarkan kepelbagaian kecerdasan (Multiple intelligence)    Pendahuluan 21 .

Guru prasekolah mewujudkan pusat-pusat pembelajaran dalam kelas prasekolah.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan  Guru prasekolah menjalankan pengajaran dan pembelajaran yang mengambil kira tentang: o Kebolehan dan aras perkembangan kognitif kanakkanak o Teori perkembangan kanak-kanak. Guru prasekolah sentiasa berinteraksi dengan murid dan menggalakkan interaksi antara murid. Guru memainkan peranan yang penting dalam membina perhubungan antara sekolah dan ibubapa murid. Guru prasekolah memastikan pusat pembelajaran sentiasa kemas. Guru prasekolah merancang aktiviti harian berpandu kepada aktiviti yang dicadangkan dalam Jadual 12-16: Cadangan Peruntukan Masa untuk Pengajaran dan Pembelajaran dalam Kelas Prasekolah. Gotong Royong. selesa dan mesra dalam kelas. Guru perlu membantu pihak pengurusan sekolah membentuk jawatankuasa yang melibatkan waris/ibubapa/penjaga murid. Guru prasekolah sentiasa menggalakkan murid untuk mengemukakan idea mereka. Standard Pengajaran dan Pembelajaran Ketiga: Guru prasekolah menjalankan pentaksiran secara berterusan menggunakan pelbagai kaedah seperti yang dinyatakan di Standard Pentaksiran. lawatan dan program keibubapaan. mencukupi dan updated. ceria. o Keadaan setempat. Guru prasekolah perlu mengendalikan perbualan pagi dan refleksi setiap hari. sekurang-sekurangnya dua kali setahun. Guru prasekolah mengendalikan pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk aktiviti kumpulan.        Standard Pengajaran dan Pembelajaran Kelima: Penglibatan ibubapa dan komuniti setempat amat penting dalam pendidikan awal kanak-kanak. Guru perlu mengaturkan perjumpaan dengan ibubapa/penjaga secara berkala. Guru prasekolah perlu memastikan rutin harian dikendalikan dengan baik setiap hari.     Pihak pengurusan sekolah dan guru perlu cuba menjalinkan perhubungan yang baik dengan ibubapa/penjaga melalui pelbagai cara. Guru prasekolah melibatkan murid dalam merekabentuk pusat pembelajaran. individu dan kelas. o Keperluan individu murid. Guru prasekolah sentiasa menggalakkan murid terlibat secara aktif dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Standard Pengajaran dan Pembelajaran Keempat: Guru prasekolah perlu mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dalam bilik prasekolah.      Guru prasekolah menyediakan persekitaran yang selamat. bersikap inquisitive dan bersikap terbuka. Hari Keluarga. Guru prasekolah melengkapkan pusat pembelajaran dengan bahan yang sesuai. Pihak sekolah dan guru perlu melibatkan ibubapa dalam program dan aktiviti sekolah seperti Hari Sukan. Pendahuluan 22 .

  Guru perlu mengenalpasti murid keperluan khas menggunakan borang pengesanan yang telah disediakan. Pendahuluan 23 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan    Guru perlu memberi penerangan tentang kurikulum prasekolah termasuk kaedah pentaksiran kepada ibubapa. Guru prasekolah perlu membantu mengenalpasti murid keperluan khas ini dan memberi nasihat yang bersesuaian kepada ibubapa. Pihak pengurusan dan guru perlu menasihatkan ibubapa untuk menghantar murid tersebut ke sekolah pendidikan khas jika perlu. Guru perlu berusaha mewujudkan kesinambungan pengajaran dan pembelaran dari sekolah ke rumah. Standard Pengajaran dan Pembelajaran Keenam: Guru Prasekolah menghadapi keadaan di mana terdapat murid keperluan khas dalam kelas mereka. Pihak pengurusan sekolah dan guru membuat lawatan ke rumah untuk murid yang bermasalah jika perlu.

Ia merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan secara berterusan. Standard Pentaksiran Kedua: Pentaksiran harus dijalankan keatas pengetahuan. o Mengenalpasti kecerdasan dan potensi murid bagi memperkukuh dan mempertingkatkan perkembangan mereka secara menyeluruh. Pada peringkat umur ini pemilihan untuk pertandingan melibatkan banyak faktor dan bukan sahaja atas kebolehan individu. Hasil pentaksiran dianalisiskan untuk membantu guru merancang tindakan susulan yang berkesan untuk: o Mengembangkan potensi murid ke tahap optimum dalam domain kognitif. Penyertaan dan kemenangan dalam pertandingan tidak boleh diambilkira sebagai hasil pentaksiran di peringkat prasekolah.    Standard Pentaksiran Ketiga: Pentaksiran dijalankan secara berterusan sepanjang masa. Standard Pentaksiran Pertama: Pentaksiran harus dijalankan konsisten dengan tujuan pentaksiran yang ditetapkan. Pendahuluan 24 . o Mengenal pasti kelebihan dan kekurangan murid dalam pembelajaran dari semasa ke semasa.  Tujuan pentaksiran adalah untuk: o Mengesan pertumbuhan murid bersesuaian dengan peringkat umur. o Memberi maklumbalas terhadap kemajuan murid dalam semua aspek yang dirangkumi dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.  Pentaksiran secara menyeluruh merangkumi semua Tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan termasuk: o Penerapan nilai o Pembentukan sikap o Penguasaan kemahiran o Status kecergasan o Status kesihatan o Kesediaan sosial (social readiness) Aktiviti kokurikulum dan ekstra-kurikulum tidak harus ditaksirkan kerana pada peringkat umur ini murid tidak dapat menyertai aktiviti ini secara berdikari. o Mengesan keberkesanan pengajaran guru. kemahiran dan sikap yang dirangkumi dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. afektif dan psikomotor. o Membantu pembelajaran murid. o Memperbaiki pengajaran guru dan seterusnya meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran guru.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan STANDARD PENTAKSIRAN Pentaksiran adalah proses pengumpulan maklumat tentang perkembangan dan kemajuan murid dengan menggunakan pelbagai kaedah.

kemajuan dan pencapaian murid . Proses dan kaedah pentaksiran tidak terlalu rumit.     Standard Pentaksiran Keenam: Pentaksiran harus dijalankan dengan penuh beretika. contohnya kanak-kanak perempuan secara fisiologinya berkembang lebih cepat dalam penguasaan bahasa daripada kanak-kanak lelaki. o Rekod Berterusan (Running Record). o Portfolio Standard Pentaksiran Kelima: Hasil pentaksiran digunakan untuk merancang tindakan susulan demi meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran dan untuk membantu pengajaran. Hasil pentaksiran tidak boleh digunakan untuk melabelkan kanak-kanak.   Hasil pentaksiran setiap murid tidak harus didedahkan kepada orang lain.    Kaedah yang digunakan adalah penilaian berasaskan kriteria dan bukan perbandingan antara murid. Data yang dikumpulkan perlu dianalisiskan supaya inferens atau kesimpulan yang dibuat adalah sah dan sahih. Hasil pentaksiran digunakan untuk memberi laporan dan maklumat kepada ibubapa mengenai kemajuan anak-anak mereka. kebolehan.    Hasil pentaksiran diserahkan kepada guru Tahun 1 selepas murid tamat prasekolah untuk tujuan kesinambungan pentaksiran formatif. Kebolehan kanak-kanak dalam umur ini bukan sesuatu yang tetap tetapi boleh berubah. o Skala Kadar. adalah tidak wajar melabelkan murid lelaki sebagai lambat daripada perempuan. Kaedah pentaksiran yang digunakan adalah seperti berikut: o Pemerhatian berterusan o Penilaian hasil kerja Kaedah berikut tidak diiktirafkan dalam pendidikan awal kanak-kanak: o Ujian atau peperiksaan formal o Ujian kertas and pensil Pentaksiran harus dijalankan secara adil. ia hanya boleh ditunjukkan kepada ibubapa dan pihak tertentu sahaja.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Standard Pentaksiran Keempat: Kaedah pentaksiran harus sah dan sahih. sesuai dengan perkembangan kanak-kanak dan berasaskan kaedah saintifik. sah dan sahih.   Pendahuluan 25 . guru perlu elakkan daripada melabelkan murid sebagai mendapat ’A’ atau ’B’ dan seterusnya. Contoh rekod adalah seperti berikut: o Senarai Semak. Merekod adalah aktiviti mencatat maklumat secara sistematik berkaitan perkembangan. o Rekod Anekdot. Hasil pentaksiran digunakan untuk mengenalpasti masalah murid-murid sama ada mereka perlu dirujuk kepada pakar. Kanak-kanak dalam peringkat ini memerlukan banyak motivasi. Melabelkan kanak-kanak pada peringkat umur ini akan mempunyai kesan yang negatif dalam perkembangan kanak-kanak ini kelak. Pada peringkat umur ini kebolehan dan kemajuan murid amat dipengaruhi oleh kadar pertumbuhan mereka. hak asasi kanak-kanak perlu dipatuhi.

Peluang untuk murid berfikir secara kreatif dan inovatif boleh diberikan dalam banyak konteks yang berbeza dan boleh diintegrasikan dalam banyak aktiviti dalam dan luar bilik darjah. Murid mengikuti proses berfikir seperti yang disenaraikan di bawah dengan bimbingan guru. iaitu:  Penerapan kreativiti dalam semua tunjang melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran  Memberi fokus khusus kepada kreativiti melalui pendidikan muzik dan pendidikan seni visual Standard Domain Kreatif di prasekolah terdiri daripada dua komponen iaitu: pemikiran kreatif dan pemupukan sikap dan personaliti kreativiti. dan sentiasa membuat refleksi secara kritikal tentang idea. Pemikiran kreatif dan inovatif perlu dipupuk di kalangan murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran mulai dari prasekolah lagi. tindakan dan hasil. kacang hijau. menjangka apa yang akan berlaku. pendengaran.  Mengenal pasti persamaan dan perbezaan antara objek/ idea/ fenomena dengan bimbingan Contoh Murid perhatikan pelbagai kacang yang disediakan oleh guru. kacang kuda) Murid mendapati kacang-kacang ini berbeza daripada segi saiz dan warna. Pemupukan kreativiti dan inovasi dalam kurikulum prasekolah dimantapkan melalui dua pendekatan utama. penyelesaian masalah dan membuat keputusan. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran untuk proses berfikir disenaraikan di Jadual berikut: Standard Kandungan Fasa Persediaan Membuat pemerhatian aktif Standard Pembelajaran  Menggunakan deria penglihatan. rasa atau bau untuk memerhati objek/fenomena. membuat spekulasi tentang kemungkinan. Namun begitu tidak semua individu boleh menjadi individu yang kreatif sekiranya kreativiti tidak dipupuk secara sengaja.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan STANDARD DOMAIN KREATIVITI (SDK) Kreativiti adalah potensi semula jadi yang dipunyai oleh semua individu. Standard Domain Kreativiti Pertama: Guru Prasekolah perlu menyediakan peluang kepada murid untuk meningkatkan kemahiran berfikir kreatif mereka Standard ini mencadangkan bahawa:   Murid diberi peluang meneroka dan mencuba idea untuk menghasilkan karya/ciptaan yang asli. meneroka idea. Kurikulum persekolahan perlu memberi peluang kepada murid untuk menjadikan mereka suka menyoal dan mencari jawapan. membuat perkaitan dan melihat hubung kait. berfikir secara literal. sentuhan. (Kacang merah. Mencerakinkan pemerhatian (proses analisis) Pendahuluan 26 .

Fasa Tindakan Menghasilkan produk/Membuat keputusan/Membuat pilihan pilihan 27 .  Mengkaji kesan baik dan buruk dengan bimbingan Contoh Standard Kandungan Standard Pembelajaran bimbingan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Standard Kandungan Standard Pembelajaran  Mengasingkan objek/idea/fenomen a berdasarkan ciri tertentu dengan bimbingan.  Membuat dengan Pendahuluan Standard Domain Kreativiti Kedua: Guru Prasekolah perlu menyediakan peluang kepada murid agar mereka menghayati dan menghargai nilai estetik dalam kehidupan dan seterusnya meningkatkan naluri mereka untuk terus menghasilkan karya kreatif secara berterusan dan beretika.  Mempraktikkan proses kreatif untuk menghasilkan idea baru secara berterusan dengan bimbingan.  Menghasilkan produk  Membuat kesimpulan dengan bimbingan. Murid mencadangkan tempat di mana kacang saiz atau warna tertentu boleh dilekatkan  Menghasilkan idea untukmenghasilkan yang bermakna kolaj. Contoh Fasa Imaginasi Menjanakan idea  Menghasilkan idea(mensintesiskan idea baru (yang idea) mungkin benar atau tidak pasti) dengan bimbingan. dengan bimbingan.

Bahagian A adalah senarai Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran mengikut tunjang.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan ORGANISASI DOKUMEN KURIKULUM STANDARD Dokumen ini mengandungi dua bahagian. Bahagian B memaparkan cadangan aktiviti untuk modul bertema Pendahuluan 28 . Bahagian A dan B.

KERANGKA KONSEP KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN 29 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BAHAGIAN A STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN MENGIKUT TUNJANG Bahasa Malaysia 31 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Bahasa Malaysia 32 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MALAYSIA Bahasa Malaysia 33 .

0) Kemahiran Mendengar Bahasa Malaysia 34 . (BM 1.12) Mengenal pasti dan membezakan intonasi suara tinggi dengan rendah.1.1. dengan bimbingan (Contoh: Selamat pagi. bertutur dalam ayat yang mudah dengan sebutan yang betul dan bahasa yang bertatasusila. (BM 1.7) Mendengar arahan dan memberi respons.BAHASA MALAYSIA (BM) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan tunjang Komunikasi. Selamat petang).1. menjerit. (BM 1.9) Membezakan jenis bunyi yang luar bilik darjah.1) Mendengar dengan penuh perhatian.2) Mendengar arahan mudah dan memberi respons dengan bimbingan. (BM 1. (BM 1.1. menangis) (BM 1.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KOMUNIKASI. membaca dan menceritakan isi bacaan sesuai dengan peringkat perkembangan murid serta menulis perkataan dan ayat mudah dengan betul.1.1.5) Mendengar lagu dan cerita serta memberi respons.1.11) Membezakan jenis suara di persekitaran (Contoh: ketawa.1. (BM 1.3) Mendengar sebutan nama dan mengenal pasti objek di dalam dan (BM 1.8) Mengecam pelbagai bunyi di persekitaran murid. Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 1.1. (BM 1. (BM 1.10) Mengenal pelbagai suara di persekitaran murid. (BM 1.1) Mendengar ucap selamat dan (BM 1. murid boleh mendengar ayat mudah dan menyatakan apa yang didengar. ada di persekitaran.4) Mendengar sebutan nama dan mengenal pasti ruang khas dalam sekolah. Fokus Standard Kandungan (BM 1.6) Mendengar ucap selamat dan memberi respons yang bertatasusila memberi respons secara bertatasusila.1. dan perlahan dengan kuat.1.

7) Menamakan objek di persekitaran. cerita. (BM 2.1) Mengenal perkataan dengan bunyi suku kata awal yang sama.2.2.6) Memberikan arahan kepada rakan secara bertatasusila. (BM 1.1.1) Berinteraksi dengan mesra. (BM 1. (BM 2.3) Mengenal bunyi suku kata akhir yang sama. (BM 1. (BM 2.4) Mengenal bunyi suku kata akhir yang berbeza.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.1) Berbual dengan sebutan perkataan yang betul.2) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila dengan bimbingan. (BM 2.1. Bahasa Malaysia 35 . (BM 2. (BM 1.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.2) Mendengar dan mengecam bunyi perkataan (BM 2.1. (BM 2.2.1. permintaan.0) Kemahiran Bertutur (BM 2.1.2) Mengenal perkataan dengan bunyi suku kata awal yang berbeza. (BM 1.2.1.5) Menyatakan permintaan dengan sopan. lagu.13) Mendengar dan memberi respons terhadap perbualan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 1.1. (BM 2.

2) Melafazkan pantun dengan intonasi yang betul: a.3. (BM 2.2) Mengemukakan soalan yang bersesuaian.8) Bersoal jawab secara bersopan. (BM 2.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah Bahasa Malaysia 36 .2. (BM 2.2. (BM 2.4. Pantun empat kerat (BM 2.2. (BM 2.3) Bersoal jawab berdasarkan tema.1) Melafazkan pantun yang mudah secara berirama. (BM 2. (BM 2.3) Melafazkan puisi dengan intonasi yang betul.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ Nota: Kriteria bersopan dan bertatasusila adalah merujuk kepada budaya yang diterima oleh komuniti dan masyarakat secara umum.2.3) Mendeklamasikan sajak mudah/ ringkas. Pantun dua kerat b. (BM 2. (BM 2.1) Menyebut semula soalan rangsangan yang dikemukakan.6) Mengemukakan soalan yang sesuai dan mudah difahami.4) Menceritakan perkara yang didengar.3. (BM 2. (BM 2.2.3.2) Bersoal jawab melalui rangsangan yang diberi (BM 2.2.2. (BM 2. minat dan situasi semasa.7) Menjawab soalan dengan ayat yang mudah dan sesuai.2. (BM 2.5) Menyoal dengan menggunakan sebutan yang betul dengan bimbingan guru.4) Bersoal jawab secara spontan.

(BM 3.1.1) Menyebut huruf konsonan.2) Menyebut huruf konsonan dengan tepat. (BM 3.1) Mengenal bentuk huruf A .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (BM 2.1. (BM 3.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 3.3.5) Melakonkan watakwatak mengikut situasi.5.3) Menyebut huruf konsonan dalam perkataan yang ditunjukkan.1.3.1) Menyebut huruf mengikut urutan.3.3) Mengenal huruf konsonan.1) Menyebut huruf vokal.2) Mengenal huruf vokal.2) Membunyikan huruf vokal.1.2. Bahasa Malaysia 37 .2. (BM 3. (BM 3.Z .3) Mengenal pasti huruf vokal yang terdapat dalam perkataan. (BM 3.3) Menyebut huruf secara rawak. (BM 3. (BM 3. (BM 3.1. (BM 3.4) Menyebut huruf mengikut urutan. (BM 3.6) Mengenal pasti bentuk huruf besar. (BM 3.7) Memadankan huruf kecil dengan huruf besar.2.5) Mengenal pasti bentuk huruf kecil.1. (BM 3. (BM 3.0) Kemahiran Membaca (BM 3.1. (BM3. Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 2.2) Memadankan bentuk huruf dengan bentuk objek persekitaran (Contoh: bentuk ’J’ dikaitkan dengan mata kail).

(BM 3.4. (BM 3.5.5) Membina dan membunyikan dua suka kata terbuka secara rawak. (BM 3.5.5.4. (BM 3.5) Membatangkan satu suku kata tertutup untuk menjadi perkataan.1) Membatangkan (mengeja sambil membaca) dua sukukata untuk menjadi perkataan dengan bimbingan. (BM 3. dan huruf vokal (Contoh: ba) (BM 3. Bahasa Malaysia 38 .6) Membatangkan dua suku kata tertutup untuk menjadi perkataan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (BM 3.4) Membina dan membaca suku kata. (BM 3.3) Membina dan membunyikan gabungan huruf konsonan dan huruf suku kata hasil gabungan huruf konsonan vokal dengan bimbingan.4) Membatangkan tiga suku kata terbuka untuk menjadi perkataan. Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 3. (BM 3.2) Membatangkan dua suku kata terbuka untuk menjadi perkataan dengan bimbingan. (BM 3. (BM 3.6) Membina dan membunyikan tiga suku kata terbuka secara rawak.1) Membunyikan suku kata hasil (BM 3.3) Membatangkan dua sukukata terbuka untuk menjadi perkataan. (BM 3.4.5. (BM 3.4.5.4) Membina dan membunyikan satu suku kata terbuka secara rawak.5.4.4.5) Membaca perkataan.4.2) Membunyikan dua suku kata dengan bimbingan.7) Membina dan membunyikan sukukata tertutup secara rawak.

2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. main peranan atau nyanyian berdasarkan bahan yang dibaca. (BM 3.1) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan bimbingan.3) Membaca ayat-ayat dalam cerita dengan intonasi yang betul. (BM 3.8. (BM 3.7) Membaca ayat tunggal yang mudah.7. surat khabar. tulisan atau lukisan berdasarkan bahan yang dibaca. gambar.8. (BM 3. (BM 3.1) Membaca ayat-ayat dalam konteks dengan intonasi yang betul dengan bimbingan. Bahasa Malaysia 39 .6. jalan raya).3) Bercerita secara lakonan. (BM 3. Nota: Bahan bacaan termasuk: buku cerita. (BM 3.9) Memahami isi bahan bacaan yang dibaca. (BM 3. majalah.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 3.2) Mengenal tanda baca dalam ayat. (BM 3.6) Membaca frasa. (BM 3. (BM 3.1) Membaca frasa dengan bimbingan (Contoh frasa: mata biru.8) Membatangkan suku kata tertutup dan suku kata terbuka untuk menjadi perkataan.7) Membatangkan suku kata terbuka dan sukukata tertutup untuk menjadi perkataan. rísalah. (BM 3.1) Bercerita berdasarkan bahan bacaan mudah yang telah dibaca dengan bimbingan.7.9. (BM 3.8) Membaca ayat dalam konteks. (BM 3.5.8.2) Bercerita secara lisan. gigi saya.9.6. (BM 3.9.5. baju baru.2) Membaca frasa dengan sebutan yang betul.

1. (BM 3.10) Membaca dengan cara yang betul (prabaca).1) Mengamalkan penjagaan (BM 3.2) Mengamalkan penjagaan buku dengan cara yang betul dengan buku dengan cara yang betul.3) Membaca nama judul buku. (BM 4. (BM 4.aktiviti meningkatkan kemahiran motor halus yang ada di Tunjang Fizikal Bahasa Malaysia 40 . (BM 3. jarak dari mata ke buku.10. (BM 3. Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 3. dan pengarang.10.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.0) Kemahiran Menulis (BM 4.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (BM 3.11. teknik memegang buku). corak dan garisan secara bebas. Nota: * Pastikan aktiviti koordinasi matatangan. (BM 4.1) Menguasai kemahiran pratulis (BM 4.11. (BM 3.10.1) Memegang alat tulis dengan cara yang betul untuk menulis.1.3) Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan mengikut arah yang betul.4) Membaca mengikut arah dan cara yang betul (kiri ke kanan.2) Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan melalui lakaran bentuk.1) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai dengan peringkat umur dengan bimbingan guru. (BM 3.11) Mengamalkan tabiat membaca.10. bimbingan.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fokus

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ dan Estetika-komponen perkembangan fizikal telah dilaksanakan sebelum aktiviti dalam Standard Kandungan ini dijalankan. (BM 4.2.1) Menulis semula huruf mengikut cara yang betul. (BM 4.2.2) Menulis huruf kecil dengan cara yang betul dengan bimbingan. (BM 4.2.3) Menulis huruf besar dengan cara yang betul dengan bimbingan. (BM 4.2.4) Menulis huruf kecil dengan cara yang betul. (BM 4.2.5) Menulis huruf besar mengikut cara yang betul. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.

(BM 4.2) Menguasai kemahiran menulis.

Nota: 1.

Perbezaan makna antara mengecam, mengenal dan mengenalpasti adalah seperti berikut: o Mengecam dan mengenal adalah setakat boleh membezakan dan mengenali sahaja. o Mengenalpasti adalah mengetahui dengan pasti dan boleh menerangkannya.

Bahasa Malaysia

41

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Kosa Kata Contoh Perkataan Dua suku kata terbuka Dua suku kata terbuka VKV apa , ini, itu, ibu, ubi, api, ela , isi, aku

KVKV

baju, biru, buku, baca, baru, bahu, batu, bola, buta, bapa, ciku, cuti, cuka, dadu , dagu, dahi, dada, daki, duku, duri, feri, gigi, guni, gula, guru, gila, hati, hari, jari, jala, kaki, kuku, kuda, kiri, kota, kera, lari, lama, lagu, laju, luka, lima, lori, mata, mama, muka, masa, nasi, paku, pasu, rusa, raja, roti, raga, susu, siku, satu, sudu, sapu

Tiga suku kata terbuka

KVKVKV

berudu, cerita, dahaga, jelita, keladi, kereta, kerusi,kepala, kelapa, lelaki, mereka, petola, Selasa, tomato, tetamu

Satu suku kata tertutup Dua suku kata tertutup

KVK

bot, bil, cat, cop, cap, gam, gas, gol, jam, jet, jus, kek, kot, lap, mop, pen, pin, pam, tin, van, zip

KVKKVK

bantal, banjir, sambal, sampah, kertas

Suku kata terbuka dan tertutup

VKVK

ayam, awan, asap, atap, anak, adik, itik, ikan, ubat, ulat, ular, emak, enam, epal, ekor, esok

Suku kata terbuka dan tertutup

KVKVK

badak, budak, bakul, besar, bulat, botak, bulan, basah, belon, cicak, cawan, dadah, dodol, dapur, dusun, demam, dekat, darah, datuk, filem, gajah, gemuk, gelas, getah, garam, hitam, hutan, hujan, jarum, jalan, johan, katil, kurus, kapal, kipas, kapak, kolam,ketam, kelas, kasut, kapas, kobis, lapan, lipan, lilin, lipas, leher, lalat, lipat, mulut, masin, manis, mudah, minum, malas, makan ,marah, nanas, nenek, pokok, panas, rajin, sakit, sikat, siput, sirap,

Bahasa Malaysia

42

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Contoh Perkataan Suku kata tertutup dan terbuka Vokal berganding KVKKV henti, bantu, jumpa

KVVK

kuih, lauk, laut, naik, baik, paip, siap, buat, suap, buah, paus, haus, luas

Nota: Kosa kata lain boleh diperkenalkan dalam modul bertema yang berkenaan. Contoh Ayat Ayat tunggal: 1. Ini rumah saya. 2. Saya makan nasi Ayat dalam konteks: 1. Ini kucing. Kucing makan ikan. Kucing saya comel. 2. Ini rumah saya. Rumah saya besar. Rumah saya cantik

Bahasa Malaysia

43

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS

Bahasa Inggeris

45

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

TUNJANG KOMUNIKASI: BAHASA INGGERIS (BI) By the end of two years of preschools, pupils are able to listen to simple sentences, follow simple instructions, and talk about familiar experiences in simple sentences. They are also able to speak politely with appropriate intonation, read simple story books suitable to their stage of cognitive development and retell stories heard in simple sentences. At the same time they are able to recognize alphabets, know basic phonics and write simple phrases. Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 1.1.1) Listen to and identify common sounds around them. (BI 1.2.1) Listen to and repeat simple greetings, e.g. good morning, good afternoon. (BI 1.2.2) Listen to and respond verbally to simple greetings with guidance. (BI 1.2.3) Listen to and identify objects in the classroom. (BI 1.2.4) Name common objects in the classroom. (BI 1.1.2) Listen to and identify sounds in the environment. (BI 1.2.5) Listen to and repeat greetings. (BI 1.2.6) Listen to and respond verbally to greetings. (BI 1.2.7) Listen to and identify common objects in the environment. (BI 1.2.8) Name common objects in the environment. (BI 1.2.9) Listen to words said aloud and respond accordingly, e.g.:  “show me the picture of a child eating”  “draw a flower”  “stand up and touch your nose”

(BI 1)Listening (BI1.1) Listen to and and speaking discriminate sounds. skills (BI 1.2) Listen to and understand meaning of simple words.

Bahasa Inggeris

46

action songs. (BI 1.g. visual props.3.3.1) Talk about familiar things and experiences with guidance. (BI 1.3.4) Talk about happenings around them.4. (BI 1.5) Listen to and role play simple stories.g.4.3) Listen to.3. poems and stories. e. e. recite and act out nursery rhymes. favorite things and activities around them with guidance.3) Talk about the natural environment with guidance.2) Talk about familiar experiences.4) Listen to and retell simple stories using aids: e.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 1.2) Listen to and follow simple instructions.4. (BI 1.1) Listen to and follow one word instructions. „Please get me the book from the shelf‟. Bahasa Inggeris 47 .3) Acquire and use simple phrases and statements. e. (BI 1.2) Listen to.5. (BI 1. (BI 1.„Please stand up‟. (BI 1.g.5.5.4) Listen to and perform actions based on instructions in activities and games.4. (BI 1.5) Listen to and enjoy nursery rhymes. „Come‟.6) Listen to and solve simple riddles. (BI 1.4) Listen to and follow simple instructions. (BI 1.5. (BI 1.1) Listen to and recite nursery rhymes and action songs.3) Listen to and follow instructions. (BI 1.g. (BI 1. (BI 1. picture clues.5. action songs and poems.5. recite and act out nursery rhymes and action songs. (BI 1.

4) Tell stories using visual props with or without guidance. Bahasa Inggeris 48 .9. (BI 1.1) Use simple sentences to carry out a conversation: e.8) Dramatize familiar situations and stories.8.2) Recite simple rhymes and poems. (BI 1.4) Recite rhymes and poems with the correct pronunciation and intonation.2) Tell stories using visual props with guidance.3) Sing songs with the correct pronunciation and intonation.8.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 1.2) Use simple sentences to carry out a conversation: e.3) Dramatise familiar stories without guidance.3) Use simple sentences to convey messages. (BI 1. (BI 1. (BI 1.2) Role play familiar daily situations without guidance. (BI 1. (BI 1.7.6.3) Tell stories about personal experiences with or without guidance.:  to exchange greetings  to introduce oneself  to show appreciation  to express feelings and emotion (BI 1.7) Tell simple stories.7. (BI 1. (BI 1.7. (BI 1.1) Tell stories about personal experiences with guidance. (BI 1.g.9) Perform a variety of language forms and functions in a social context.7.6) Sing songs and recite rhymes and poems.6.6.1) Role play familiar daily situations with guidance.:  to exchange greetings  to show appreciation (BI 1.g. (BI 1.6.1) Sing songs.9. (BI 1. (BI 1. (BI 1.9.8.

(BI 2.1.8) Hear and sound vowel sounds. comparing etc are in S & T strands.1. Bahasa Inggeris 49 .1. (BI 2.1. (BI 3.10) Ask simple questions.2. (BI 3.4) Recognise big letters of the alphabet.7) Sound out letters of the alphabet (basic phonics). (BI 3. (BI 2. (BI 3.3) Recognise small letters of the alphabet. (BI 1.6) Name letters of the alphabet. Pre reading Skills (BI 2.1.2) Ask simple questions pertaining to:  stories heard or read  situations (BI 1.10.10.1) Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend Reading.1) Identify letters of the alphabet.3) Ask simple „Wh‟ questions.2) Acquire knowledge of print and ethics in reading.2.1) Handle books carefully.5) Name letter of the alphabet with guidance.1.2) Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend Reading.2) Recognise letters of the alphabet by their name. (BI 3. (BI 3. Reading Skills (BI 3. these need to be taught as pre reading skills too.2.0) *Note: Activities on classification. (BI 3.1) Understand that printed materials contain meaning.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 1. (BI 2.1.0) (BI 2.1.1) Ask simple questions pertaining to:  oneself (BI 1.1. (BI 3.9) Hear and sound consonant sounds.1) Recognise letters of the alphabet by their shapes. (BI 2. (BI 3. (BI 3. (BI 2.1.10.3) Recognise the basic features of a book.1.2) Read print moving from left to right and top to bottom.

2) Read simple sentences. (BI 3. (BI 3.4. (BI 3. cup.1) Read simple phrases with guidance( e.2. (BI 3.2.5) Recognise and sound out simple words. e. e.5. (BI 3.5.3) Read labels.6.1) Talk about stories (simple stories) being read.2.3) Relate stories read to others. (BI 3. (BI 3.2) Read simple words with understanding.1) Read simple sentences with assistance (BI 3. map. (BI 3.g.2.3) Read phrases with understanding. (BI 3. cap.2) Read simple phrases.4. e.2) Talk about stories (stories with more difficult words) being read.4) Read simple sentences with understanding. (BI 3. (BI 3. (BI 3.3. mat (BI 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 3. (BI 3. e.4) Hear and say the initial sound of a word.2.  cup.1) Hear and pronounce simple words.5) Develop interest in reading. cat  man. (BI 3. Bahasa Inggeris 50 .g.6) Recognise and sound similar initial sound in word.g. (BI 3.2) Read simple words.g.7) Read familiar words printed in the surroundings.5. sit down. (BI 3.4) Talk about illustrations in printed materials. I like papaya. red ball). C u p for cup.g.2.3.5.

(BI 4. computers screen.1) Pre-writing skills. (BI 4. (BI 4.2.g.1) Copy letters of the alphabet correctly in neat.2. Bahasa Inggeris 51 . newspaper.5.5) Write simple phrases.5) Talk about prints from different media in the environment (e.2.1.1.3) Write recognizable letters.2) Write recognizable letters with guidance.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 3. (BI 4. legible print. legible print. Writing skills (BI 4. pamphlet. story books.2) Writing Skills.2. wood encraving) (BI 3.2) Draw lines. (BI 4.5. (BI 4.0) (Note: Activities of eye-hand coordination from the Physical and Aesthetics Strands need to be conducted before writing skills) (BI 4. television. (BI 4. circles and patterns using gross motor and fine motor movements.6) Talk about different types of books around them.1) Engage in activities requiring eye-hand coordination.2. (BI 4.4) Write simple words in neat.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Word List (Words that pupils are able to read and understand at the end of preschool)
HIGH FREQUENCY WORDS a I am at an as be by do go he it in is if me my no so to we are and any but can did for get got her him his let yet may out put too was yes on where what who which why whose when the that they those these than there here

ACTIONS WORDS

sit

stand

walk

run

jump eat write read

play

go

walk

close

hop

beat

push

stir

wake up point to tap put

clean wash cry open scoop sleep kick pull dance paste bathe clap

climb pour stretch sweep point come catch bite swing laugh wipe throw bring circle crawl twist clap join wash bend colour cut underline match

stamp your feet pick up line up show me

Note: Other words can be introduced through thematic modules

Bahasa Inggeris

52

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

TUNJANG KOMUNIKASI – BAHASA CINA

语文沟通 - 华文

53

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

导 言
华语是华族的母语,在我国多元种族的社会中有着重要的地位,它也是华文小学的教学媒 介语,因此儿童需在学前掌握一定程度的华文,为在小学学习华文打好基础。 本课程将让儿童掌握语言的基本技能,即听话、说话、阅读和书写,协助儿童积累新知识 和新经验,同时使儿童能正确地使用华文来表达感受、分享生活经验,并有礼貌地与人沟通。 本课程通过活泼有趣的活动,如游戏、歌唱、会话、问答、表演、讲故事等语文活动,提 高儿童学习华文的兴趣,加强语言的掌握。

课程目标:
通过本课程,学生能: 1. 养成良好的听话和说话习惯。 2. 在日常生活中使用正确的华文,有礼貌地与人交流。 3. 阅读与理解教材内容。 4. 正确地书写汉字和简单的句子。

54

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 内容标准 BC1.听话教学 BC 1.1 专注且耐心 地听话。 学习标准 4-5 岁 BC 1.1.1 认识日常生活中所听到 的声音。 BC 1.1.2 辨别各种声音。 BC 1.1.3 辨别与模仿声音。 BC 1.1.4 聆听及明白单项指示与 要求,并在教师的辅导 下作出适当的反应。 BC 1.1.5 聆听以下教材,在教师 辅导下根据内容作出反 应。 a. 故事 b. 儿歌 BC 2.1.1 应用浅白的语言,在教 师指导下自我介绍。 BC 2.1.2 在教师的引导下有礼貌 地向人请安问候。 BC 2.1.3 有礼貌地提出要求。 5-6 岁 BC 1.1.6 聆听会话后作出反 应。 BC 1.1.7 聆听及明白指示与要 求,并作出适当的反 应。 BC 1.1.8 聆听以下教材,根据 内容作出反应。 a. 故事 b. 儿歌 BC 1.1.9 听读字词。 BC 1.1.10 聆听短语。 BC 2.1.4 应用浅白的语言: a. 介绍自己 b. 介绍家庭成员 BC 2.1.5 有礼貌地向人请安问 候。 a. 家庭成员 b. 师长 c. 同学/朋友 BC 2.1.6 有礼貌地与人沟通,注 意: a. 说话的礼貌和态 度。 b. 措辞和说话内容。 c. 聆听者的身分。 备 注

BC 2.0 说话教 学

BC 2.1 有礼貌地与 人沟通。

 注意指导学生使用礼 貌语言

55

3 根据不同的故事内 容,扮演故事中的人 物。 BC 2.2 针对有关情 况发问和回 答问题。 学习标准 4-5 岁 BC 2.0 阅读教 学 BC 3.2.5 针对事情说出看法。 BC 2.3 扮演故事中 的人物。 BC 2.4.1 学生在教师的引导下扮 演生活中周围人物的角 色。 BC 2.2 以正确的疑问代词提 问。 BC 2.2.1 认识实物或图形和 文字 的关系,如: 山 水 月 56 .4.4 有创意地回答问题。 BC 2.3.3.1.3 正确地回答问题。 BC 2.4 应用浅白的语言讲述生 活中的事情。 BC 3.1 应用浅白的语言,讲述 实物的外型和特征。 BC3.2.2 学生扮演生活中周围 人物的角色。 BC 2.1 认识图形和 文字的关 系。 BC 3.2.2 从图形与文字认识独 体字和合体字。  不要向学生介绍“独 体字”、“合体字”、 “象形字”等名词术 语。 备 注 BC 2.1 有礼貌地发问和回答问 题。 5-6 岁 BC 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 内容标准 BC 2.2 应用浅白的语言,说明 实物的功能或用途。 BC 2.4 以浅白的句 子讲述。 BC 2.4.1.3.4.2.3 讲述所收集的图片和作 品。 BC 2.

3.3.6 根据图画配字。 备 注 BC 3.5.3.3.2.2.4.4 认读词语。 BC 3.2 阅读前的准 备。 学习标准 4-5 岁 BC 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 内容标准 BC 3.2.5.4.2.1 看图识字。 BC 3.5 根据适当的次序排列图 片。 BC 3.6 认识笔画和说出笔画 的名称。 BC 3.4 将实物或图片分类。 BC 3.8 从教材中认识生字。  识字教学是整个语文 教育的基础,必须力 求到位。  学前教育应多识字, 少写字。  识字教学需通过活动 进行,避免教学枯燥 单调。 BC 3.4.3 认识和辨别实物的形 状、大小、长短。 BC 3.3.1 朗读简单的句子。 BC 3.4 朗读儿歌与诗歌。  学前教育不教汉语拼 音、轻声、变调等语 音知识,惟教师范读 语音需标准。 BC 3.3 认读自己姓名。 BC 3.3.4.3 认识字词。 BC 3.3.1 把图形各部分拼合成为 一个整体。 BC 3.2 找出和填补实物或图形 缺少的部分。 BC 3.5.2 认识句子中的逗号、 句号及问号。 BC 3.5 朗读句子。 57 .1 认读单字。 BC 3.3 认读词语。 BC 3.3 以适当的语调朗读句 子。 BC 3.5 认读自己及班上同学的 姓名。 BC 3.2.4 认读短语。 BC 3.3.2 认识和朗读字词。 BC 3.7 认识部首和偏旁。 BC 3.2 看图认读词语。 BC 3.4 认识笔画。 5-6 岁 BC 3.5.2.

7.1 正确的执笔法。 BC 4.2.2 学生顺序翻阅书本。 BC 4.2 在教师引导下以口述或 绘画方式,表达教材内 容。 5-6 岁 BC 3.1.1 手的控制能力。 BC 4.1 发展眼和手 的机能,做 好写字前的 准备。 BC 4.1 学生自发翻阅图书。 BC 3. 字体整齐 BC 4. 字的间架结构均称 c.6. 笔画、笔顺正确 b.6.3 学生讲述自发阅读的图 书的内容。 备 注 BC 3.1.2 眼的控制能力。 BC 4.2.1 根据教材回答问题。 BC 3.4 以正确的方法写字。 a.2.3 以口述或绘画方式,表 达教材内容。 BC 3.7.6.5 聆听或阅读故事后,讲 述故事内容。 BC 3.1.3 眼睛和手的协调能力。 BC 4.0 书写教 学 BC 4.7 培养阅读兴 趣。 BC4.6.7.2.2 书写铅笔 字。 BC 3.2 正确的坐姿。  应在课室内置放适合 学生程度与趣味的图 书。  书写教学重视发展眼 和手的机能及协调能 力,培养良好书写习 惯,打好写字基础。  不是每个教过的字都 要写。  写字要贵精不贵多, 每个字写 3-5 个。  学生要会使用田字格 习字。  不要让学生写“笔画 递增”的不完整的汉 字。  应禁止使用机械笔。  指导学生习字时以楷 体为标准字体。 58 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 内容标准 BC 3.3 正确地写出基本笔画。 BC 4.6.6 理解阅读材 料。 学习标准 4-5 岁 BC 3.4 根据教材进行问答活 动。 BC 3.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 4-5 岁学前班生字表(建议) 笔画 1 2 3 4 5 6 7 8 9 一 八二九七人十 大口三山上下小马女土 火六木牛日水五月尺王 四他石田 羊 花你我 鱼 草星 总数 生 字 1 6 10 10 4 1 3 1 2 38 字 59 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 5-6 岁学前班识字表(建议) 笔画 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 刀儿了 飞个工门子 巴不长车方风见今开气少手书太天午牙友中心云 白包本们母去生头叶用只鸟奶 安吃虫灯地动多朵耳好红会件老米名年肉扫师同问阳衣有再在早字吗妈伞机爷华 把弟饭还间来里汽身体园这走坐鸡男豆医护肚运 爸齿的服狗果和河虎姐妹朋青兔物学雨厕所 面狮树种蚂蚁 笔哥家课哭笑校桌鸭铅蚊 菜蛋脸猫婆球蛇眼黄晚象脚船 黑猴期椅植 睛蓝 鼻 鞋 总数 5-6 岁学前班习写字表 (建议)  教师可根据班级学生程度与主题进行选择或增减习写的生字。  不是每一个教过的字都要写。  习写生字应在学生眼和手的机能及协调能力都准备好的情况下进行。  写字贵精不贵多,每个字建议只写 3-5 个。 60  让写字过程成为学生快乐的经验而不是一种压力与负担。  写字必须在识字的基础上进行,先识字,后写字。 生 字 3 5 21 13 35 21 19 6 11 13 5 2 1 1 156 字 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 笔画 基本笔画 1 2 3 4 5 6 7 8 9 一 八二九七人十 生 字 1 6 15 14 7 7 3 5 2 总数 60 字 大飞个工口门三山上下小子马女土 不开六木牛日手水太天五午友月 白们四他叶只田 耳米羊有在早妈 花你我 的和明朋林 是星 61 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 62 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010 DRAF ¾ Á ¢ ¦ Á ¡Æ ¢ ú ¾Ã ¬ Å ½ õ Tunjang Bahasa Tamil 63 .

7 À ¢ á½ ¢ ¸û ± Ø ô Ò õ ´ Ä ¢ Ç ¸¨ « È¢ ± Ø ô Ò Å ÷.2.6 . ¸¨ óÐ « ¾¨ É ì Ü Ú Å ÷. ¸¨ óÐ ô ÁÉ ¢ ¾÷¸Ç ¢ Ì Ãø ´ Ä ¢ Ç ý ¸¨ 64 1. ¸¨ óÐ 1.3 1. 1.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ 1.2.1. ¸¨ Å 1.2. óÐ 1. 1.8 þ  ü ¨ ¸ ´ Ä ¢ Ç « È ¢ .4 ¦ ºÅ ¢ Î ò¾Å ü¨ Èô Ò Ã¢ Á óÐ Ü Ú Å ÷. 1.2 À ø § Å Ú ´ Ä ¢ Ç ì § ¸ð À ÷. ¨ 1.10 þ ¨ ºì¸Õ Å ¢ ¢ ¦ À  ÷¸¨ Ç ì ¸Ç ý Ü Ú Å ÷. 1.0 § ¸ð ¼ ø / § À îÍ ¾¢ Èý 1.2. ¸¨ óÐ ¦ ºÂ ü¨ ¸ ´ Ä ¢ Ç ´ Ä ¢ À ÷.9 ¦ ºÂ ü¨ ¸ ´ Ä ¢ Ç « È¢ ¸¨ óÐ Ü Ú Å ÷. 1.1 Å Ç ÷ô Ò À ¢ á½ ¢ ¸û ± Ø ô Ò õ ´ Ä ¢ Ç ì § ¸ð Î ì Ü Ú Å ÷. óÐ 1.4 1.1. ¸¨ 1.2.2 1. ¸¨ ô þ ¨ ºì¸Õ Å ¢ ¢ ´ Ä ¢ Ç ¸Ç ý ¸¨ « È¢ óÐ ´ Ä ¢ À ÷.2.1.1 ¸ Å É Ó ¼ ý § ¸ð À ÷.2.1.1 ¦ ºÅ ¢ Î ò¾Å ü ¨ Èô Ò Ã¢ Á óÐ ¦ ¸¡û Å ÷. 1.2. 1.2.2 ´ Ä ¢ Ç « È¢ ÷.3 ¸ð ¼ ¨ Ç ¨  « È¢ Ü Ú Å ÷.1.11 « À ¡Â ´ Ä ¢ Ç « È¢ Ü Ú Å ÷.6 ¸ð ¼ ¨ Ç ìÌ ² üÀ Ð Ä í Ì Å ÷.2. ¸¨ þ  ü ¨ ¸ ´ Ä ¢ Ç « È¢ Ü Ú Å ÷.5 1.1.2.5 ´ Ä ¢ Â ì § ¸ð Î « Ð Å Õ õ ¨ ¾¢ º¨  ì Ü Ú Å ÷. ô « À ¡Â ´ Ä ¢ Ç « È¢ ´ Ä ¢ À ÷.

÷ ô ¦ Á ö ¦ Â Ø òÐ ¸¨ Ç « È¢ óÐ ´ Ä ¢ À ÷. ¦Áø Ä ¢ .7 Ì È¢ ¦ ¿Ê ø ± Ø ò Ð ¸¨ Ç ø ´ Ä ¢ À ÷.3. ô 1.4.4 ºó¾î ¦ º¡ü¸¨ Ç ¯ îºÃ¢ À ÷.2.1 ¯  ¢ ± Ø òÐ ¸¨ Ç î ºÃ¢ ¡¸ ÷  ¯ îºÃ¢ À ÷. ô « È¢ óÐ 1. ô 1. ô 1.2 ¯  ¢ ÃØ ò¨ ¾ì ¦ ¸¡ñ ¼ ¦ ¦ º¡ü¸¨ Ç ¯ îºÃ¢ À ÷.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ « È¢ ÷. ô 1.3.1 1. ô ¯  ¢ Á ö ± Ø òÐ ¸¨ Ç ÷¦ ´ Ä ¢ À ÷.3.3 1.3.3. þ ¨ ¼  ¢ É É É ± Ø òÐ ¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ ¼ ¦ º¡ü ¸¨ Ç ¯ îºÃ¢ À ÷.4 ¦ º¡ü¸¨ Ç î ºÃ¢ ¡¸  ¯ îºÃ¢ À ÷.4. ô 1. ô 1.2 ¯  ¢ ± Ø òÐ ¸¨ Ç ´ Ä ¢ À ÷. ô 1.3 1.3. ô 65 .4.4 ¯  ¢ ± Ø òÐ ¸¨ Ç Ô õ ¬ ö ¾ ÷ ± Ø òÐ ¸¨ Ç Ô õ ´ Ä ¢ À ÷.3 ± Ø òÐ ¸¨ Ç î ºÃ¢ ¡¸  ´ Ä ¢ À ÷. ÷¦ ô 1.4.12 Á É ¢ ¾÷¸Ç ¢ Ì Ãø ´ Ä ¢ ¢ ý ¸Ç ý § Å Ú À ¡ð ¨ ¼ « È¢ Ü Ú Å ÷. ô Å ø Ä ¢ . Å ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ 1.6 ¯  ¢ Á ö ± Ø òÐ ¸¨ Ç ´ Ä ¢ À ÷.3. óÐ 1.5 ¦ Á ö ¦ Â Ø òÐ ¸¨ Ç ´ Ä ¢ À ÷.

Á 1. Á 1. Ä ô § ¸û Å ¢ ìÌ ô ¸Ù À ¾¢ Ç ¢ À ÷.5 ¦ ºÅ ¢ Î ò¾Å ü¨ Èì Á Ü Ú Å ÷. ô 1. 1.4 1. ô ¬ 츸ÃÁ ¡É º¢ ó¾¨ É Ô ¼ ý À ¾¢ Ç ¢ À ÷. óÐ .2 § ¸û Å ¢ ìÌ î ºÃ¢ ¡¸ô À ¾¢ ¸Ù  ø « Ç ¢ À ÷.6.3 1.5.1 Ì Î õ À ¯ È× ô ¦ À  ÷¸¨ Ç « È ¢ óÐ Ü Ú Å ÷.1 ¦ ºÅ ¢ Î ò¾Å ü ¨ Èî ºÃ¢ ¡¸ì Á Â Ü Ú Å ÷. 1.4 ¦ ºÅ ¢ Î ò¾ ¦ ºö Ô ¨ Ç ì Ü Ú Å ÷.4.5 1.7.6.3 ¦ ºÅ ¢ Î ò¾ Á À ¡¼ ¨ Ä ô À ¡Î Å ÷.5. ô 1.6 § ¸û Å ¢ ìÌ ô À ¾¢ ¸Ù ø « Ç ¢ À ÷.2 ¦ ºÅ ¢ Î ò¾ À ¡¼ ¨ Ä ô À ¡Î Å ÷. ¦ º¡ü¦ È¡¼ ÷ .1 ± Ç ¢ Á  ¡É § ¸û Å ¢ ìÌ ô À ¾¢ ¨ ¸Ù ø « Ç ¢ À ÷.7. ô 1. 1.5 Ì È¢ ¦ ¿Ê ø ¦ º¡ü¸¨ Ç ø ¯ îºÃ¢ À ÷.6.7 ¦ À ¡Õ ò¾Á ¡É ¦ º¡ø .À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ 1. Ä ô À ½ ¢ ¡¸ô Å 1. 66 1.5.5.5 Ì Î õ À ¯ È× ô ¦ À  ÷¸¨ Ç « È¢ Ü Ú Å ÷. 1.6.

8.7. ¿¢ ¬ ¸¢ Å ü ¨ È Èõ  « È¢ ÷.1. Àñ Ò¼ Û õ À½ ¢ ¼ Û õ × § À Í Å ÷. ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ 1. ô 1.2 2.7. 1. 1. þ É ò¾¢ ¸ üÀ ü§ ¦ ¾Ã¢ × 2.2 Á â ¡¨ ¾î ¦ º¡ü¸¨ Ç « È¢  óÐ Ü Ú Å ÷. 1.1. ºÃ¢ ¡É Å ¡ì¸¢ í ¸¨ Ç ô   À  ý À Î ò¾¢ § À Í Å ÷.  ¬ ¸¢ Å ü¨ Èô  À  ý À Î ò¾¢ § À Í Å ÷.8 Ý Æ Ö ì§ ¸üÀ ¿Ê òР측ð Î Å ÷. 2. ô ¸¾¡ô À ¡ò¾¢ ¸¨ Ç ² üÚ Ãí ± Ç ¢ Á  ¡É À ¡Å ¨ É Â ¨ ¸¡ð Î Å ÷.1 ´ § à Á ¡¾¢  ¡É Å ü¨ È « ¨ ¼  ¡Ç õ â ¸¡ñ À ÷.7.5 2.1. þ É õ § ºÃ¡¾Å ü¨ È Å ¨ ¸ô À Î ò¾¢ « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸¡ñ À ÷. ´ üÚ ¨ Á .4 ´ § à Á ¡¾¢  ¡É Å ü¨ È ò â ¦ ºö Å ÷. 1. « Ç × .1. þ É õ § ºÃ¡¾Å ü¨ È « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸¡ñ À ÷.8.0 Å ¡º¢ Ò ò ô ¾¢ Èý 2.1.7.1.3 2.6 Á â ¡¨ ¾î ¦ º¡ü¸¨ Ç ô  À  ý À Î ò¾¢ § À Í Å ÷.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ Å ¡ì¸¢ õ . Å 2.1.§ Å ü Ú ¨ Á ¸¨ Ç « È¢ óÐ Ü Ú Å ÷.7.4 ºÃ¢ ¡É ¦ º¡ü¸¨ Ç ô À  ý À Î ò¾¢  ô § À Í Å ÷.3 À ñ Ò ¼ ý § À Í Å ÷. ´ üÚ ¨ Á .2 2.1 ¸¾¡ô À ¡ò¾¢ ¸¨ Ç ò Ð ½ ¢ ¼ ý Ãí × ² üÚ ¿Ê ô À ÷.1 Å ÊÅ õ .7.8 1.7 Å ¨ ¸ ô À Î òÐ Å ÷.6 2.7 1. § Å ü Ú ¨ Á ¸¨ Ç « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸ ñ Î 67 . 1.

ô 2.2. ¯  ¢ ÃØ ò¾¢ ¦ ø ¦ ¾¡¼ í Ì õ 2.2 ¸ ¡ð ¼ ô À Î õ ± Ø ò¾¢ Å Ê Å ò¨ ¾ ý ¬ º¢  ÷ Ð ¨ ½ Ô ¼ ý ´ Ä ¢ À ÷.3. ô 2.1 Å ¡º¢ Ò ô À Û Å ø ¸ ¨ Ç ì ô ¸Å É Ó ¼ ý À  ý À Î òÐ Å ÷.3. 2.3. ô 2.4 ¯  ¢ ÃØ ò¾¢ ¦ ¾¡¼ í Ì õ ¦ ø ¦ º¡ü¸¨ Ç ´ Ä ¢ À ÷. ü§ ô ± Ø òÐ ¸¨ Ç î ¦ º¡ü¸Ç ¢ Å Æ ¢ ý « È¢ Å ¡º¢ À ÷.8 ´ Ä ¢  ò Ð ¨ ½  ¡¸ì ¦ ¸¡ñ Î ¨ ± Ø ò¨ ¾î ºÃ¢ ¡¸ ¯ îºÃ¢ À ÷.9 ¸¡ð ¼ ô À Î õ Å Ê Å ò¨ ¾ ´ Ä ¢ À ÷.3. â ô 2.12 2.3 ºÃ¢ ¡É ¯ îºÃ¢ Ò ¼ ý  ô Å ¡º¢ À ÷.1 ´ Ä ¢  ò Ð ¨ ½  ¡¸ì ¦ ¸¡ñ Î ¨ ± Ø ò¨ ¾ ´ Ä ¢ À ÷. 2. Ê 2.  ø ô 2.3 2.3. ô 2.3 ¬ º¢  ÷ Ð ¨ ½ Ô ¼ ý À ¼ ò¾¢ ¸üÈ Ã¢ ü§ ± Ø ò¨ ¾ ´ Ä ¢ À ÷.3.2 Å ¡º¢ Ò ô À Û Å ø ¸Ç ¢ ô ý « ¨ Á ô ¨ À ì Ü Ú Å ÷.5 ¦ Á ö ¦ Â Ø ò¾¢ Ó Ê Ô õ ¦ º¡ü¸¨ Ç ø ´ Ä ¢ À ÷.3. ô 2. ô ± Ø ò¾¢ ý 2.2. óÐ ô ± Ø òÐ ¸¨ Ç Å Ã¢ ºô À Î ò¾¢ ¨ ì Ü Ú Å ÷.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ Å ¨ ¸ô À Î òÐ Å ÷.  ô 2.3.11 À ¼ ò¾¢ ¸ü È ± Ø ò¨ ¾ ´ Ä ¢ À ÷.3.2 ºÃ¢ ¡É Ó ¨ È ¢ Å ¡º¢ À ÷.2.3. ô 2.2 À ø § Å Ú À Û Å ø ¸¨ Ç ô À  ý À Î ò¾¢ Ó ¨ È ¡¸ Å ¡º¢ À ÷.3.10 2.2.13 68 . ºÃ¢ ¡É Å ¡º¢ Ò Ó ¨ Ȩ  ì  ô ¸¨ ¼ ô À ¢ ô À ÷.

ô ¾Ãõ 5+ ¦ º¡ü¸¨ Ç Å ¡º¢ À ÷.4.3 ã ¦ Å Ø òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç ´ Ä ¢ À ÷.4.6 ¯  ¢ Á ö ± Ø òÐ ¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ ¼ ÷¦ ¦ º¡ü¸¨ Ç ´ Ä ¢ À ÷.16 2.4.  ô 2.4. ô 2.15 2.3.7 ¬ º¢  ÷ Ð ¨ ½ Ô ¼ ý À ¼ ò¾¢ § ¸üÈ Ã¢ ü ¦ º¡ø ¨ Ä ´ Ä ¢ À ÷.6 ã ¦ Å Ø òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸ ñ Î Å ¡º¢ À ÷.4 ¾ Á ¢ ± Ø òÐ ¸¨ Ç ì ú ¦ ¸¡ñ Î ¦ º¡ü ¸¨ Ç ¯ Õ Å ¡ì¸¢ Å ¡º¢ À ÷.2 ® ¦ ÃØ òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç ´ Ä ¢ À ÷. ô 2.4. ô 2.1 µ ¦ ÃØ òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç ´ Ä ¢ À ÷. ô 2. ô ¯  ¢ Á ö ± Ø òÐ ¸¨ Ç ì ÷¦ ¦ ¸¡ñ ¼ ¦ º¡ü¸¨ Ç Å ¡º¢ À ÷. ô 2. ô À ¼ ò¾¢ ¸ü È ¦ º¡ø ¨ Ä ü§ Å ¡º¢ À ÷.14 ¦ Á ö ¦ Â Ø ò¾¢ Ó Ê Ô õ ø ¦ º¡ü¸¨ Ç Å ¡º¢ À ÷. ô 2.5 ® ¦ ÃØ òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸ ñ Î Å ¡º¢ À ÷. ô 2. ô 2.4.8 ¸ üÈ ¦ º¡ü¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ Î Ò ¾¢  69 .3. ô 2.7 ¸üÈ ± Ø òÐ ¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ Î Ò ¾¢ ¦ º¡ü¸¨ Ç Å ¡º¢ À ÷.4.3.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ ¸ü Èø 4+ 2.4 µ ¦ ÃØ òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸ ñ Î Å ¡º¢ À ÷.4.3. ô 2.3.

1 ± Ø Ð Å ¾ü¸¡É ¬  ò¾ À  ¢ ¸û ¦ ºö Å ÷. 2.3 ¦ º¡ü¦ È¡¼ ¨ à Š¡º¢ ô òÐ ¦ À ¡Õ û Ü Ú Å ÷. üº¢ 3.5 3. ¬ º¢  ÷ Ð ¨ ½ Ô ¼ ý þ Ãñ Πâ ¦ º¡ü¸û ¦ ¸¡ñ ¼ ¦ º¡ü¦ È¡¼ ¨ Ãì Ü Ú Å ÷.5 ¸ ñ ¿¸÷ À  ¢ ¸û Ó ¨ È Â ¡¸î üº¢ ¦ ºö Å ÷.1.4 ¨ ¸ þ  ì¸ô À  ¢ ¸û ¦ ºö Å ÷.5.0 ± Ø òÐ ¾ ¢ Èý 3.1.5. üº¢ 3.2 2. üº¢ 3.1.5.1. ± Ç ¢ Á  ¡É ¦ º¡ü¸¨ Ç ì ¨ ¦ ¸¡ñ ¼ Å ¡ì¸¢ í ¸¨ Ç Â Å ¡º¢ À ÷.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ ¦ º¡ü¦ È¡¼ ¨ à Š¡º¢ À ÷.2 ¸ ñ 3.5. 2.3 ¦ º¡ø ¨ Ä Ü Ú Å ÷.1 ¬ º¢  ÷ Ð ¨ ½ Ô ¼ ý ¦ º¡ü¸¨ Ç ì â Ü Ú Å ÷.1 ± Ç ¢ Ó ¨ È Â ¢ ¨ ¸ þ  ì¸ô  ø À  ¢ ¸û ¦ ºö Å ÷. ô 2. 70 .5 Å ¡º¢ ô Ò Ã¢ òÐ óÐ ¦ ¸¡û Å ÷. Å ¡º¢ ô ¦ À ¡Õ û òÐ 2. ô 2.5. üº¢ ¿¸÷ À  ¢ ¸û ¦ ºö Å ÷.

Šâ Ê Å õ .1. 3.6 ¸ ñ ¸¨ Ç Ô õ ¨ ¸¸¨ Ç Ô õ ´ Õ í ¸¢ ½ ìÌ õ À  ¢ ¸û ¨ üº¢ ¦ ºö Å ÷. ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ 3.2 ¾ Á ¢ ± Ø òÐ ¸ ¨ Ç î ºÃ¢ ¡É ú Â Ó ¨ È ¢ ± Ø Ð Å ÷.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ 3.2 ºÃ¢ ¡É Ó ¨ È.3 ¦ º¡ü¸û Á üÚ õ ¦ º¡ü¦ È¡¼ ÷¸¨ Ç ± Ø Ð Å ÷.4 ± Ç ¢ Á  ¡É Å ¡ì¸¢ í ¸¨ Ç ô ¨  À ¡÷òÐ ± Ø Ð Å ÷. 3.1.2.3 ¦ À ý º¢ Ä î ºÃ¢ ¡¸ô À ¢ ò Ð ¨ Â Ê Å ¨ ÃÅ ÷. 71 . 3. « ¨ Á ô Ò Å ¬ ¸¢ Å üÚ ¼ ý  à ö ¨ Á  ¡¸ ± Ø Ð Å ÷. ú Å 3.1 ¾Á ¢ ± Ø ò Ð ¸¨ Ç ± Ø ¾ « È¢ ÷.7 ¦ À ý º¢ Ä Ó ¨ È ¡¸ô À ¢ òÐ ¨ Ê § ¸¡Î ¸¨ Ç Ô õ § ¸¡Ä í ¸¨ Ç Ô õ Å ¨ ÃÅ ÷.2.  þ ¨ ¼ ¦Å Ç ¢ . ø 3.1.2. 3.2.

4.5 « õ Á ¡ « ôÀ¡ À ¡ð Ê ¾ ¡ò ¾ ¡ « ñ ½ ñ ¾í ¨ ¸ ¾õ À ¢ 1.4.º¡¾ õ ¿¸õ .1.4.5 ¦ À â ô À ¡  ¦ À â õ Á ¡  º¢ È ô À ¡ ü º¢ ¾¢ ò Á ¡Á ¡ « ò¨ ¾ 1.4.7: Ì ¨ ÃìÌ õ À¢ ¢ õ Ç Ú ¸÷ƒ¢ìÌõ ¸ò Ð õ ¸¨ É ìÌ õ º£ õ Ú 1.3 ¸ô À ø ¸ð Î ¸ð ¼ ¼ õ ¾ð Î ¾í ¨ ¸ À óÐ À õ À Ãõ Àð ¼ õ « Èõ Å ¢Ì È þ ÈÌ ¸ñ ¦Á ø Ä ¢ õ É 1.À ¡Ê ¾Ê .¾ ¡Ê Á Î .4 Å ¡ ¨¸ ¿¡ ¾¡ ¨À Á¡ §À ¡ 2.7.4.¿¡¸õ 1.¦ º¡ü ¸ Ç ï º¢ õ  ŠøÄ¢ õ É 1.6 Å ½ ì¸õ Áý É ¢ ì¸× õ ¾Â × ¦ ºö Ð Å ¡Õ í ¸û « Á Õ í ¸û ¦ ºø Ö í ¸û ¾ ¡Õ í ¸û 2.4 ² ý ± ¾ü Ì ± ôÀÊ ± ¾ É ¡ø ± ô § À ¡Ð ±ùÅÇ × 1.5.3  ¡ú « Å÷ þÅ÷ ³Â¡ Ì Ãø Å Ãõ ÀÆ õ ÀÄ õ ã ¨Ç 1.4 À ¡Á ¡ À ¡ô À ¡ ¬ Ê ¬ ¨¼ Á ¡Ê « õÁ¡ ¦ À â  º¢ ¢ È ¬ Î ÀÊ À ¡Î « ½ ¢ ÀÊ « ÆÌ Å£ Πţ Î 2.3.¸¡Î º¾ õ .4.3 « ý É õ « õÁ¡ ¿ò ¨ ¾ ¿ñ Î Á Ãõ Áñ ¦Àñ þ ï º¢ þ íÌ « íÌ ºí Ì ÁíÌ ¾í Ì þ ¨ ¼Â¢ õ É 1.5 ± Ä ¢ ¿¡ö ²÷ â¨ É Ó Ê ¸ø Àø 2.4 Ä ð Î ¾ð Î ¸¢ Î ð ±ðÎ Íð Î Àð Î À¢ Î ð ¦ ¸ï Í ¦ ¸¡ï Í Àï Í 2.4 Å ð ¼ õ ºÐ Ãõ ¦ ºù Å ¸õ Ó ì§ ¸¡½ õ Ó ð¨ ¼ Å ÊÅ õ 1.6 ¾ ñ Î Àû Ç ¢ ¸¢ Ú ½ § ºÅ ø « ½ ¢ ø ¦ ¸¡ìÌ ±Õ ¨ Á .4.8.Á ¡Î ¸Î .7.7.7 À Ê .2.

SIKAP DAN NILAI PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam 75 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEROHANIAN.

2.beriman kepada kitab . pengasih dan penyayang b. pengampun c.1.beriman kepada rasul . Basar (Melihat).2) Menyatakan enam Rukun Iman dengan bimbingan .1)Menyebut enam Rukun Iman (PI 1. Sama’ (Mendengar) (PI 1. berwuduk dan melakukan pergerakan solat. bijaksana (PI 1.)Mengetahui Rukun Iman (PI 1.0)Akidah (PI 1. Pada masa yang sama.beriman kepada hari Akhirat . mencontohi beberapa akhlak Rasulullah dan melakukan amalan harian mengikut adab. adil e.2) Mengetahui Rukun Iman pertama: Beriman kepada Allah Pendidikan Islam 76 .beriman kepada hari Akhirat .beriman kepada rasul . Sirah Rasulullah dan melafazkan Dua Kalimah Syahadah.beriman kepada Qada dan Qadar (PI 1. c.beriman kepada Allah . Rukun Islam. b.1.beriman kepada Allah . Sama’ (Mendengar) d.2.beriman kepada malaikat . Qudrat (Kuasa) (PI 1. SIKAP DAN NILAI – PENDIDIKAN ISLAM (PI) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan tunjang Kerohanian. huruf hijaiyah dan Jawi serta menghafaz beberapa surah pendek dan doa pilihan.beriman kepada malaikat . Sikap dan Nilai khususnya komponen Pendidikan Islam.3) Menyebut nama-nama Allah (Asma’ul Husna) a. Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 1.1.2) Menyatakan sifat wajib Allah: a.beriman kepada kitab . murid dapat bersuci.2. berkuasa d. Murid juga dapat mengenal asas bahasa Al Quran. Wujud (Ada).1)Menyebut sifat wajib Allah: a. Wujud (Ada) b.beriman kepada Qada dan Qadar . murid dapat mengetahui asas Rukun Iman.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEROHANIAN. Basar (Melihat) c.

Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 1.1)Menyebut nama solat.buang air besar (PI 2.berpuasa di bulan Ramadhan .3) Mengetahui Rukun Islam. (PI 2.solat lima waktu .2.berpuasa di bulan Ramadhan .3)Mendirikan solat. petang.2) Menyatakan lima rukun Islam: .2.4) Melafazkan Kalimah Syahadah.mengeluarkan zakat .mengeluarkan zakat .3.3)Melakukan wuduk dengan betul dengan bimbingan.tubuh badan .1.1) Melafazkan Dua Kalimah Syahadah dengan bimbingan.pakaian . Pendidikan Islam 77 .1) Bersuci dari najis.3.1.tempat solat (PI 1. malam).mengucap dua kalimah syahadah .1)Mengenal anggota wuduk (PI 2.1) Menyebut cara bersuci daripada hadas: .2) Menyatakan cara bersuci daripada hadas: .buang air kecil .2)Menunjukkan had anggota wuduk (PI 2.4.mengerjakan ibadah haji .mengerjakan ibadah haji (PI 1.0) Ibadah (PI 2.1) Menyebut lima rukun Islam: (PI 1. (PI 2. (pagi.3) Menyatakan cara menjaga kebersihan . tengah hari. (PI 2.1.solat lima waktu .3.mengucap dua kalimah syahadah .3)Menyatakan nama dan waktu solat. (PI 2.4.2. (PI 2. (PI 2.buang air kecil .2.3.buang air besar (PI 1. (PI 2.2) Melafazkan Dua Kalimah Syahadah dengan maknanya.2) Melakukan wuduk (PI 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (PI 1.4) Melakukan wuduk dengan tertib dengan bimbingan (mengikut urutan) (PI 2.

1.3.1)Menyebut akhlak Rasullullah S. Amanah b. (PI 4. (PI 4.bapa (Abdullah) . bercakap benar.3.2)Memberi contoh akhlak Rasullullah S.0)Sirah (PI 3.W. (PI 3.A.W.1.1.W. (PI3.A.Bercakap benar . a.A.A.bapa saudara (Abu Talib) (PI 3.A.2.1)Melafazkan .0)Akhlak (PI 4.W.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 2.Hamdalah (PI 4.penerang hati . (PI 2.datuk (Abdul Muttalib) .W.4)Menyatakan bilangan rakaat solat lima waktu.1. Siddiq (bercakap benar) c.2) Melakukan amalan seharian mengikut adab seperti melafazkan doa.2)Menyebut nama ahli keluarga baginda yang terdekat.ibu .W.1.1) Mengetahui Sirah Rasullullah S.Rajin (PI 4.Sabar . rajin.1)Menyebut nama Rasullullah S. iaitu sabar. (PI4. . dan ahli keluarga baginda yang terdekat .Basmalah .A.ibu (Aminah) .bapa (PI 3.5)Melafazkan doa .1. . (PI 3. solat lima waktu. bijaksana dan amanah.2)Menyatakan bilangan rakaat (PI 2.1) Mencontohi akhlak Rasullullah S.W. Fatonah (bijaksana) (PI 4.3.4)Menceritakan peristiwa kelahiran Rasullullah S.5)Melakukan pergerakan solat dengan betul mengikut tertib dengan bimbingan.3)Menyebut nama Rasulullah S.A.2.menaiki kenderaan Pendidikan Islam 78 .

2.9) Menyatakan adab : .masuk tandas .keluar tandas (PI 4.rakan sebaya Pendidikan Islam 79 .semasa makan/minum .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 4.halal dan haram .2.11)Menyatakan adab menghormati: .2.8)Membezakan makanan : .masuk tandas .keluar tandas (PI 4.2.selepas makan/minum (PI 4.menghormati ibu bapa (PI 4.selepas makan/minum (PI 4.2.ahli keluarga .sebelum makan/minum .2.3)Menyatakan adab dengan bimbingan: .guru .2.10)Melafazkan doa masuk dan keluar tandas (PI 4.2.semasa makan/minum .ibu bapa .6)Menyatakan adab : .sebelum makan/minum .baik dan berkhasiat (thoyyiban) (PI 4.7)Melafazkan doa sebelum dan selepas makan (PI 4.2)Menyatakan adab dengan bimbingan : .2.4)Menyatakan adab: .

Nombor 1 hingga 10 (PI 5. (PI 5.2.6)Mengenal pasti bentuk huruf (PI 5.2.2)Mengenal bentuk huruf hijjaiyah hijaiyah (PI 5.2.Nombor 1 hingga 10 .2)Mengetahui huruf jawi (PI 5.2.1) Mengetahui bahasa Al.Quran Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 5. . bimbingan.5)Menyebut huruf hijjaiyah. (PI 5. .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (PI 5.Anggota badan (PI 5.1.2)Menyebut huruf-huruf jawi (PI 5.1.1.7)Mengenal pasti bunyi huruf mengikut tanda bacaan – baris atas (fathah) – baris bawah (Kasrah) – Baris hadapan (Dhommah) (PI 5. (PI 5.1.1.8)Menyebut dan mengenal beberapa perkataan dalam bahasa AlQuran dengan sebutan yang betul. Pendidikan Islam 80 .0)Asas Bahasa Al Quran dan Tulisan Jawi (PI 5.1)Menyebut huruf-huruf jawi dengan bimbingan.1.2.1)Menyebut huruf hijjaiyah dengan (PI 5.4)Mengenal pasti setiap huruf jawi. wau dan ya (PI 5.3)Mengenal pasti bunyi huruf mengikut tanda bacaan – baris atas (fathah) (PI 5.1.1.3)Mengenal pasti bentuk huruf jawi.4)Menyebut dan mengenal beberapa perkataan dalam bahasa AlQuran dengan sebutan yang betul.5)Menyebut huruf-huruf jawi yang bersambung dengan huruf vokal Alif.

3) Menghafaz beberapa surah dari juzu’Amma Pendidikan Islam 81 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 5. (PI 5.Al Ikhlas (PI 5.Al Fatihah .An Nas .Al Ikhlas .6)Membunyikan huruf-huruf jawi yang bersambung dengan huruf vokal Alif.Al Falaq (PI 5.2)Menghafaz surah Al.Quran : .Al Fatihah .Quran di bawah: .3.3. wau dan ya.2.1)Menghafaz surah Al.

SIKAP DAN NILAI PENDIDIKAN MORAL Pendidikan Moral 83 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEROHANIAN.

murid boleh mengamalkan nilai kepercayaan kepada Tuhan. berdikari. (PM 3.1. kasih sayang.1. secara lisan atau bukan lisan atas . sekolah dan orang lain.0) (PM 4.1) Mengucapkan terima kasih Berterima Kasih sikap berterima kasih.0) Baik (PM 2.4) Melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang murid. kerjasama. keadilan.3) Menyatakan Tuhan adalah pencipta alam.1) (PM 1. keberanian.3) Menjaga kebersihan.1.1. toleransi.1) Menjaga kebersihan.PENDIDIKAN MORAL (PM) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan Tunjang Kerohanian. Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 1.1) Memberi bantuan kepada ahli ahli keluarga. hemah tinggi serta kesederhanaan.2) Mengucapkan terima kasih secara lisan atau bukan lisan atas bantuan. kejujuran.2) Melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang murid dengan bimbingan. warga sekolah dan orang lain. menghormati. (PM 1.1. kerajinan. keselamatan harta benda sendiri dan kelas prasekolah dengan bimbingan. (PM 1. Sikap dan Nilai.1) Membantu (PM 2. SIKAP DAN NILAI .1.1. keselamatan harta benda sendiri dan kelas prasekolah.1. bertanggungjawab. warga keluarga dan warga sekolah. Pendidikan Moral 84 . khasnya komponen Pendidikan Moral.1. baik hati. (PM 3. penghargaan dan sumbangan yang diterima. (PM 3. berterima kasih.2) Membezakan ciptaan Tuhan dan rekaan manusia. kepada Tuhan menghormati kepercayaan pelbagai kaum. (PM 3. bantuan yang diterima.1.2) Memberi bantuan kepada ahli keluarga. (PM 4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KURIKULUM KEROHANIAN.1) Mengamalkan (PM 4. (PM 3. (PM 2.1) Bertanggungjawab terhadap diri dan persekitaran kelas.1. (PM 4.0) (PM 1. berdisiplin.1) Menyatakan bahawa Kepercayaan Mengetahui dan manusia adalah ciptaan Tuhan.0) Bertanggungjawab (PM 3. (PM Hati 2.

5) Menyatakan cara-cara bertingkah laku sopan.1) Beradab (PM 5.2) Menghormati (PM 6. (PM 5.2.1) Menunjukkan tingkah laku tinggi sopan dalam pergaulan yang bersopan dalam pergaulan seharian seharian. (PM 6.1) Menghormati (PM 6. (PM 5.1. setempat.3) Menunjukkan tingkah laku yang bersopan dalam pergaulan seharian.2. dengan bimbingan (PM 5. (PM 6.3) Menunjukkan cara menghormati orang dewasa. kepada ahli keluarga. rakan menghormati orang dewasa. (PM 6.2) Melafazkan tutur kata yang bersopan dengan bimbingan.2) Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa dengan bimbingan. Pendidikan Moral 85 .1. (PM 6.1.1.1) Menunjukkan cara orang dewasa. rakan dan dan masyarakat masyarakat setempat dengan bimbingan. (PM 6.1.2) Menyatakan dan menunjukkan taat dan hormat kepada ahli keluarga.4) Melafazkan tutur kata yang bersopan. rakan dan masyarakat setempat.2. (PM 6.1.3) Menyatakan sebab mengapa perlu hormat kepada ahli keluarga. (PM 6.4) Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa.0) Hormat (PM 6.1) Menunjukkan taat dan hormat -menghormati anggota keluarga.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 5.2.1. (PM 5.0) Hemah (PM 5.

3) Berani melibatkan diri dalam aktiviti. sekolah.1) Menyayangi (PM 7. orang di sekeliling.1) Mengenal sikap jujur melalui Kejujuran Mengamalkan sikap simulasi dan cerita.1) Bercerita tentang orang yang diri.0) (PM 9. (PM 7.1) Mengamalkan (PM 8.1) Berinteraksi (PM 9.1. (PM 9.1) (PM 10. (PM 9.1.1) Mengamalkan sikap adil sikap adil dalam dengan bimbingan guru dalam sesuatu perlakuan seharian.0) (PM 8.1. . keluarga dan orang di sekelilingnya. (PM 7.1.1.3) Menunjukkan sifat kasih sayang kepada diri sendiri.7) Mengenali keistimewaan diri dan menunjukkan bakat. (PM 8.2) Memohon maaf apabila keluarga.1) Berani mencuba sesuatu Keberanian dengan yakin di tugasan yang baru. (PM 10.1.1. (PM 7.1.2) Berani bertutur menggunakan ayat yang mudah.0) Sayang Kasih (PM 7.1.5) Menyatakan tanggungjawab diri terhadap keluarga. (PM 9.0) (PM 10.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 7. (PM 10. aktiviti seperti permainan. (PM 7.6) Menyata dan menunjukkan sifat kasih sayang kepada diri sendiri. keluarga dan disayangi.1. (PM 7.4) Mengamalkan sifat jujur pada diri dan rakan. (PM 9.1. guru.1. (PM Keadilan 8. Pendidikan Moral 86 . rakan dan melakukan kesalahan.2) Mengamalkan sikap adil dalam sesuatu aktiviti seperti permainan.3) Mengenal pasti tindakan yang jujur dalam cerita yang didengar.1.1.1. (PM 10. (PM 7. jujur dalam diri dan pergaulan dengan ahli (PM 10.1.4) Berani bercakap dengan yakin menggunakan ayat yang mudah. keluarga dan orang di sekelilingnya secara lisan dan bukan lisan.1.4) Menyatakan sebab perlunya menyayangi keluarga.2) Bercerita tentang kebaikan ahli keluarga.

1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 10. (PM 13. (PM 12.0) (PM 12.3) Menyatakan faedah bekerja secara kumpulan.1) Menunjukkan sifat rajin dalam pengurusan diri. (PM Kerajinan 11.1. (PM 13.2) Mengamalkan sifat rajin dalam pengurusan diri dan menjalankan tugasan.1.5) Mengamalkan sikap tolong menolong dengan rakan.1) Mengamalkan sikap berjimat Kesederhanaan Mengamalkan sikap cermat dalam penggunaan barang berjimat cermat dalam keperluan dengan bimbingan guru.2) Menjayakan aktiviti secara berkumpulan. (PM 11.1.1. (PM 12. (PM 12.1) Mengamalkan sikap rajin dalam perlakuan harian. penggunaan barang keperluan.1) Melakukan aktiviti secara berkumpulan. (PM 12.0) (PM 11.5) Sentiasa bercakap benar kepada anggota keluarga.1) (PM 13. (PM 11. Pendidikan Moral 87 . jiran dan masyarakat setempat.0) (PM 13.1.1.1.4) Menyatakan aktiviti-aktiviti yang boleh dibuat secara kumpulan. rakan dan guru. (PM 12.1) Kerjasama Mengamalkan sikap kerjasama dengan rakan.1.1. jiran dan masyarakat setempat. (PM 12.2) Mengamalkan sikap berjimat cermat dalam penggunaan barang keperluan.

(PM 14.2) Mengamalkan sikap tolak menggunakan barang dan peralatan di ansur dengan rakan dalam situasi dalam kelas.1) Saling berkongsi dalam (PM 14.1) Bersedia menunggu giliran.1. (PM 16.1) Mematuhi arahan guru.1.0) (PM 15.3) Menyatakan faedah bertolak ansur semasa menjalankan aktiviti kumpulan. Nota: Pendidikan Moral diterapkan sepanjang masa murid berada dalam prasekolah. Pendidikan Moral 88 .1. (PM 15.0) (PM 16. tertentu.2.2.3) Mematuhi arahan guru atau ketua kumpulan.1.0) (PM 14. rehat dan semasa makan.1.2. Pendidikan Moral tidak semestinya diwujudkan sebagai aktiviti yang khas. (PM 16.2) Mengamalkan sikap bertolak ansur dengan rakan sebaya.2) Menguruskan diri sendiri dengan bantuan.1. rutin pagi.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 14. (PM 14. tidak kira semasa pengajaran dan pembelajaran. (PM 14. (PM 16.1) Mengamalkan sikap sabar dalam perlakuan seharian.1.1) Mengamalkan sikap berdikari dalam pengurusan diri.1) Berdisiplin Mengamalkan sikap berdisiplin dalam kelas. (PM 16.1) Menguruskan diri sendiri (PM 15.2) Mematuhi arahan yang ditentukan di kelas atau di sekolah. (PM Toleransi 14.4) Mematuhi peraturan kelas. (PM Berdikari 15. (PM 16. tanpa bantuan.

9. Kepercayaan kepada Tuhan o Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhanNya berlandaskan agama masingmasing selaras dengan prinsip Rukun Negara. 3. 5. Hemah tinggi o Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian. 6. Berterima kasih o Perasaan dan perlakuan untuk menunjukkan pengiktirafan dan penghargaan terhadap sesuatu jasa. Baik Hati o Kepekaan terhadap perasaan dan kebajikan diri sendiri dan orang lain dengan memberi bantuan dan sokongan moral secara tulus ikhlas. Keadilan o Tindakan dan keputusan yang tidak berat sebelah. 4. Keberanian o Kesanggupan untuk menghadapi cabaran dengan yakin dan tabah. sumbangan atau pemberian. Kasih sayang o Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas. Pendidikan Moral 89 . Hormat-menghormati o Menghargai dan memuliakan seseorang serta menghormati peraturan institusi sosial dengan memberi layanan yang bersopan. 8. 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Senarai Nilai Moral dan Penerangannya: 1. 7. Bertanggungjawab o Kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna.

Pendidikan Moral 90 . bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam melakukan sesuatu perkara. 12. 11. Kesederhanaan o Besikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain. 13. 16. 15. sabar dan mengawal diri demi kesejahteraan hidup. Berdikari o Kebolehan untuk mengurus diri dan menjalankan tugas yang diberikan. Kerjasama o Kesediaan melakukan sesuatu untuk kepentingan bersama. besikap amanah dan ikhlas dalam setiap perlakuan. Kerajinan o Usaha yang berterusan. 14. Toleransi o Kesanggupan bertolak ansur. Kejujuran o Bercakap benar.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 10. Berdisiplin o Mengikut arahan guru dan peraturan yang ditetapkan serta boleh melengkapkan tugas yang diberi.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KETRAMPILAN DIRI PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI Perkembangan Sosio emosi 91 .

sedih.3) Meluahkan dan menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan. (PSE1.1) Menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan. sedih.2) Menerima pandangan dan membaca emosi orang lain. mempunyai konsep kendiri yang positif. lukisan.3) Mengenali emosi orang lain.1) Mengenali Mengenali dan emosi sendiri. sedih. marah. Perkembangan Sosio emosi 92 . berkebolehan untuk mengawal emosi sendiri.4) Mengenal pasti tindakan alternatif untuk mengurus emosi. (PSE 1.1. takut.1.3) Menyatakan sesuatu yang disukai dan yang tidak disukai.1) Menerima pandangan dan membaca emosi orang lain dengan bimbingan. marah.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG: KETRAMPILAN – PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI (PSE) Selepas melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan tunjang Ketrampilan – Perkembangan Sosioemosi. takut dan marah.1. (PSE 1. Di samping itu. lukisan. (PSE 1. (PSE 1.2.2) Mengenal pasti dengan bimbingan tindakan alternatif untuk mengurus emosi.2) Mengurus emosi sendiri. takut dan marah.1) Menceritakan dengan bimbingan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira.5) Mengenal pasti dan bercerita tentang jenis-jenis emosi gembira. (PSE 1.1. murid akan lebih mengenali emosi sendiri dan emosi orang lain.2. (PSE 1. (PSE 1. sedih. (PSE 1.2.1. takut.4) Menceritakan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira.3. Mengurus Emosi Sendiri.3. (PSE 1. tingkahlaku. murid lebih berkeyakinan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 1.1. tingkahlaku. (PSE 1.0) (PSE 1. (PSE 1. (PSE 1. (PSE 1.6) Menyatakan emosi mengikut situasi.2) Mengenal pasti jenis-jenis emosi gembira.

1)Bersikap positif tentang kebolehan kendiri.sabar .1.tolong-menolong .empati (PSE 2.2. (PSE 2.2.0) Mencapai Emosi yang Positif (PSE 2. (PSE 2. (PSE 2.2)Membina semangat dan sikap yang positif.4) Menerangkan perbezaan emosi antara individu (PSE 2.berdikari .setia kawan .perpaduan/kekitaan .1)Membina konsep kendiri.3) Bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/kelemahan (limitation) kendiri.kecindan Perkembangan Sosio emosi 93 .1.3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 1.1) Menunjukkan sifat positif seperti: .berkeyakinan .kecindan .berkeyakinan .1.4)Menyatakan cara mengatasi kelemahan kendiri dengan bimbingan.berdikari . (PSE 2. (PSE 1.sabar .3) Menyatakan perasaan orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku.2) Menunjukkan semangat dan sifat positif seperti: .belas kasihan .3. (PSE 2.1.2)Menunjukkan kepuasan terhadap pencapaian kendiri. (PSE 2.

(PSE 2.4)Membina kebolehan mengawal diri.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (PSE 2.4.1)Menunjukkan kepekaan terhadap keperluan orang lain. (PSE 2.3.3.3.2)Bertanya dengan yakin dengan bimbingan guru.4.7)Bercerita dan memberi pendapat. (PSE 3. (PSE 2.4)Bertutur dengan penuh keyakinan. (PSE 3.6)Berinteraksi dengan yakin.4.8)Menunjukkan kebolehan sendiri melalui pelbagai kaedah komunikasi seperti melukis.3. (PSE 2. (PSE 2. (PSE 2. (PSE 2.3.5)Bertanya dengan penuh keyakinan. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 2.1.1. menyanyi dan berlakon dengan bimbingan guru. perasaan dan pandangan orang lain.4)Menyatakan keperluan orang lain mengikut situasi dan bertindak sewajarnya. (PSE 2.1.2)Menyatakan perasaan orang lain melalui bahasa badan yang ditunjukkannya. menyanyi dan berlakon. (PSE 3.3.5) Menunjukkan cara menghormati perasaan dan pandangan orang lain.0)Membina Kemahiran Sosial (PSE 3.1)Bertutur dengan yakin dengan bimbingan guru.3.3)Menunjukkan kebolehan sendiri melalui pelbagai kaedah komunikasi seperti melukis. (PSE 3.1)Mengawal emosi dalam situasi yang tidak menyenangkannya dengan bimbingan guru (frustration and disappointment).3)Menyatakan cara mengawal diri dalam situasi yang tidak menyenangkan. (PSE 3. (PSE 2. Perkembangan Sosio emosi 94 . (PSE 2.3.1)Memahami keperluan.2)Mengawal emosi dalam situasi yang tidak menyenangkannya (frustration and disappointment). (PSE 2.3)Membina keyakinan untuk berkomunikasi.

2.4) Menunjukkan kemahiran bagaimana untuk menyertai sesuatu permainan yang sedang berlaku degnan bimbingan (play entry)..2.8) Menunjukkan kemahiran play entry Perkembangan Sosio emosi 95 . (PSE 3. (PSE 3.2. meminta izin menggunakan atau meminjam barang orang lain.2.1. (PSE 3.2) Bertolak ansur dan bekerjasama semasa menjalankan aktiviti. (PSE 3.Berjabat tangan dan bertanya khabar (PSE 3.2.6)Menyatakan kelainan dan kepelbagaian keperluan dalam masyarakat seperti makanan.3)Mematuhi etika sosial dalam perhubungan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 3.1.2.2. (PSE 3.5) Berkomunikasi secara bersopan dan berhemah.6) Menghormati hak orang lain seperti: a.8)Berkomunikasi secara adab dan tertib.7) Berkongsi idea. (PSE 3. (PSE 3. makanan. barangan dan peralatan.1. b. c. (PSE 3. Memulangkan barang selepas meminjam.1) Berkomunikasi secara bersopan dan berhemah dengan bimbingan. pakaian. Menjaga keselamatan barang yang dipinjam.3) Berkongsi barangan dan peralatan seperti permainan. (PSE 3.2) Menggunakan kemahiran sosial dalam interaksi. (PSE 3. tempat tinggal dan lain-lain.2.7)Menceritakan perasaan orang lain melalui bahasa badan yang ditunjukkannya dan bertindak sewajarnya.1. contohnya: . (PSE 3.

2.Bergaul dan berinteraksi dalam komuniti . (PSE 3. Ia tidak semestinya diwujudkan sebagai aktiviti khas. Nota: 1. Standard Pembelajaran dalam tunjang sosio emosi diterapkan sepanjang masa murid berada di kelas prasekolah. 3. Seorang murid yang mempunyai konsep diri yang positif dapat:: .Menerima kekuatan dan kekurangan sendiri .Menunjukkan kepuasan kepada pencapaian sendiri Seorang murid yang mempunyai kemahiran berkongsi dapat:  Bersikap sensitif terhadap keperluan orang lain  Menghormati hak orang lain  Menyertai aktiviti main (able to enter into play)  Menyelesaikan konflik antara rakan melalui kaedah seperti perundingan (negotiation). (PSE 3.3.1)Menyelesaikan konflik dengan cara yang positif dengan bimbingan.2. Perkembangan Sosio emosi 96 .Bersikap positif dan yakin pada diri .2. (PSE 3.3) Menyelesaikan konflik yang berlaku semasa aktiviti kelas. (PSE 3.2)Menyelesaikan konflik dengan cara yang positif.9) Menyesuaikan diri dengan keadaan atau situasi tertentu.10) Menepati masa dan janji.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 3.3.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PENJAGAAN KESIHATAN Fizikal dan Estetika 97 .

10) Menggunakan tangan untuk memintal. (PFK 1.1. (PFK 1.2) Menggunakan tangan untuk merenyuk(crush) kertas.4) Menggunakan tangan untuk menguli. (PFK 1.1.1. (PFK 1. murid boleh melakukan kemahiran motor halus dan asas kemahiran motor kasar dengan cara yang betul.1) Menggunakan jari untuk mengoyak bebas. (PFK 1. (PFK 1. khasnya komponen perkembangan fizikal dan penjagaan kesihatan.1.0) Perkembangan Motor Halus Fizikal dan Estetika 98 .1.1. (PFK1. (PFK 1.1) Melakukan kemahiran motor halus. (PFK1.9) Menggunakan jari untuk mengoyak bahan mengikut rupa bentuk.13) Menggunakan tangan untuk memulas penutup botol.14) Menggunakan tangan untuk mengikat sesuatu objek.1.15) Menggunting menghasilkan satu bentuk.12) Mengggunakan jari untuk menjentik.1. (PFK 1.8) Menggunting dengan cara yang betul.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG FIZIKAL DAN ESTETIKA – PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PENJAGAAN KESIHATAN (PFK) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan Tunjang Fizikal dan Estetika.1. Fokus Standard Kandungan (PFK 1. membina tabiat menjaga kebersihan fizikal diri dan kebersihan persekitaran serta menjaga keselamatan diri.5) Menggunakan jari untuk mencubit.3) Menggunakan tangan untuk meramas (mix).11) Menggunakan jari untuk merenjis.1. (PFK 1. (PFK1.1.7) Menggunakan jari untuk memicit. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK1.1. (PFK 1.6) Menggunakan jari untuk menggentel.1. (PFK 1.1. (PFK 1.1.

(PFK1. beg. (PFK 1. (PFK 1. (PFK 1.2. baju. cawan. besin. (PFK 1.2.5) Menggunakan jari untuk menguntai objek bersaiz besar dengan menggunakan tali besar.10) Menggunakan tangan untuk menyarung sarung kaki dan sarung tangan. (PFK 1.14) Menyurih menggunakan templet atau objek.12) Menuang air dari jug ke dalam bekas pelbagai bentuk (Contoh bekas: botol. balang). gelas). (PFK 1.2. (PFK 1. Fizikal dan Estetika 99 .2. (PFK 1.2.2. (PFK 1.9) Menggunakan tangan untuk menzip seluar. (PFK 1.11) Menggunakan jari untuk menguntai objek pelbagai saiz dengan menggunakan pelbagai jenis tali.2.2.6) Menuang air dari cawan besar ke dalam bekas besar (Contoh bekas: baldi.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (PFK 1.13) Memakai tali pinggang dengan bimbingan.7) Menggunakan tangan untuk melipat menghasilkan pelbagai bentuk dengan bimbingan.4) Menggunakan tangan untuk menyarung sarung kaki.2.1) Menggunakan tangan untuk melipat kertas menjadi dua dan empat bahagian.2) Melakukan kemahiran kordinasi mata tangan dalam perkembangan kemahiran motor halus.8) Menggunakan jari untuk membutang pelbagai saiz (termasuk butang katup. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 1.2.2.3) Menggunakan tangan untuk menzip dengan bimbingan. butang cangkuk). (PFK 1. (PFK 1.2.2) Menggunakan jari untuk membutang bersaiz besar.2.2.

1.5) Berlari bebas pelbagai arah.1.1. (PFK 2.1.8) Naik dan turun tangga dengan berpegang kepada pemegang.11) Berjalan dengan pundi kacang di atas kepala.12) Berlari dengan lakuan yang betul dalam jarak tertentu. (PFK 2. (PFK 2.1.6) Merangkak dengan lakuan yang betul. (PFK 2.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (PFK 2.2) Berjalan ke hadapan.14) Merangkak dengan lakuan yang betul di ruang tertentu.16) Berjengket beberapa langkah ke arah tertentu. (PFK 2.17) Berketengteng dengan lakuan yang betul.1.15) Melompat pelbagai aras dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki menggunakan lakuan yang betul.1.1) Berjalan dengan postur dan teknik yang betul.1. (PFK 2.9) Berjalan mengundur dengan lurus.1. (PFK 2.10) Berjalan dan mengimbang badan di atas bangku panjang yang rendah.1) Melakukan kemahiran motor kasar lokomotor Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 2.1.4) Berlari dengan lakuan yang betul. (PFK 2.1.1. (PFK 2.3) Berjalan dan mengimbang badan di atas garisan atau tali di atas lantai. ke sisi ke kiri dan ke kanan. (PFK 2. (PFK 2.7) Melompat dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki menggunakan teknik yang betul. (PFK 2.1.1.0) Perkembangan motor kasar Fizikal dan Estetika 100 .13) Berlari ke arah yang ditentukan. (PFK 2.1. (PFK 2.1. (PFK 2. (PFK 2. (PFK 2.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 2.20) Naik dan turun tangga.2.21) Berkawat kaki dengan lakuan yang betul.2.5) Membuat pergerakan tangan secara simulasi seperti menolak kotak.2. (PFK 2. (PFK 2.2) Duduk dengan postur yang betul. menarik tali dan lain-lain.1. (PFK 2.2) Melakukan kemahiran motor kasar bukan lokomotor.1.6) Berbaring sambil angkat kaki.4) Menoleh kepala secara perlahan ke kiri dan ke kanan. (PFK 2.1. (PFK 2.2.9) Melompat setempat. (PFK 2.22) Membuat pergerakan menggunakan seluruh anggota badan (Contoh: bermain dengan gelungsur.2.2.2. (PFK 2. jongkang-jongkit. (PFK 2.1. (PFK 2.7) Mengimbang badan dengan berdiri sebelah kaki. (PFK 2.18)Melompat dengan halangan pada aras yang rendah. (PFK 2.19) Skip menggunakan lakuan yang betul. buaian dan lain-lain permainan luar). (PFK 2. Fizikal dan Estetika 101 .1.2.1) Membuat pergerakan tangan mengikut arahan seperti menghayun tangan.3) Baring.8) Berjengket setempat. (PFK 2. (PFK 2. menelentang dan meniarap dengan postur yang betul.2.

(PFK 2.8) Menggolek objek ke sasaran.3) Melakukan kemahiran koordinasi mata dan tangan dalam perkembangan kemahiran motor kasar.7) Melempar objek seperti gelung ke skital.3.9) Melantun dan menangkap objek (contoh: bola besar) dengan kedua belah tangan.1) Melambung objek lembut dengan menggunakan dua tangan. (PFK 2. (PFK 2.3. (PFK2.3. (PFK 2. (PFK 2.3.3.3.2.6) Membaling objek lembut ke sasaran menggunakan satu atau dua belah tangan.3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 2.3 )Membaling objek bersaiz besar dan lembut ke sasaran menggunakan dua belah tangan. (PFK 2.3.3.10) Mendongak dan menunduk kepala secara perlahan. (PFK 2.3. (PFK 2. (PFK 2. (PFK 2.10) Membawa objek dalam sudu sambil berjalan.2) Menyambut objek lembut dengan menggunakan dua tangan.4) Melambung objek lembut dengan menggunakan satu tangan. Fizikal dan Estetika 102 .5) Menyambut objek lembut dengan menggunakan dua tangan.

1. (PFK 3. (PFK 4. (PFK 3.0) (PFK 3. (PFK 3. (PFK 3.2.4) Menjaga kebersihan pakaian. Fizikal dan Estetika 103 .0) (PFK 4. (PFK 3.6) Menyatakan kepentingan menjaga kebersihan diri.1.1.1.1. (PFK 4.2) Menggosok gigi dengan cara yang betul dengan bimbingan.1) Memakai pakaian yang bersih.2. (PF 3.5) Menjaga kebersihan peralatan peribadi yang digunakan. (PFK 3.1. (PFK 3.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 3.5) Menggosok gigi dengan cara yang betul.1) Mengenal makanan yang berkhasiat. (PFK 4.5)Menyatakan jenis makanan (protein. Kesihatan Persekitaran (PFK 4.1.1) Menjaga (PFK 3. Kesihatan Fizikal kebersihan diri.2) Menyatakan waktu makan. (PFK 3.1. (PFK 3.2.3) Mencuci tangan dengan cara yang betul.3) Mengenal jenis makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat.2) Menjaga kebersihan peralatan peribadi yang digunakan dengan bimbingan.1) Menjaga kebersihan.1.7) Mengenal makanan yang boleh merosakkan gigi serta makanan yang baik untuk kesihatan gigi. (PFK 3. karbohidrat) yang sesuai mengikut waktu makan.2. (PFK 4.8) Mengamalkan cara menjaga kebersihan diri. (PFK 3.1.2.4) Menggunakan tandas dengan cara yang betul.1) Mengamalkan cara menjaga kebersihan diri dengan bimbingan.4) Mengenal makanan yang rosak dan basi.1. (PFK 3.2) Mengamalkan pemakanan yang berkhasiat.

1. sesuai dan kemas.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 4.1.2) Mengamalkan langkah-langkah pencegahan jangkitan penyakit. (PFK 4. (PFK 4.1) Mengenal objek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di rumah dan sekolah. (PFK 5. (PFK 5.1. cucuk besi ke dalam soket. (PFK 4. tempat awam Fizikal dan Estetika 104 .2.6) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan.8) Membersihkan sapu tangan atau sarung kaki. (PFK 4. (PFK 5.7) Menyatakan kepentingan memakai pakaian yang bersih.2. taman permainan d. rumah b.0) Keselamatan (PFK 5. (PFK 4.1. (PFK 5. sekolah c.2) Mengamalkan cara-cara untuk mengelakkan jangkitan penyakit (Contoh: menutup mulut bila bersin dan batuk).2) Mengenal tingkah laku yang membahayakan berdasarkan cerita yang didengar seperti berlari dengan gunting.1) Mengamalkan cara-cara untuk mengelakkan jangkitan penyakit dengan bimbingan guru (Contoh: menutup mulut bila bersin dan batuk).1.9) Menguruskan persediaan tempat sebelum dan selepas makan.1) Mengenali sumber yang menyebabkan kemalangan dan bahaya.1. (PFK 4. (PFK 4.1.3) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan dengan bimbingan.1.3) Mengenal pasti objek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di lokasi berikut: a.

lokasi tempat tinggal dan nombor telefon keluarga. (PFK 5. jalan raya.2. (PFK 5. (PFK 5.4) Mengamalkan sikap asertif pada situasi yang tidak selamat dengan bimbingan guru. tempat dan situasi Fizikal dan Estetika 105 .3) Menjaga keselamatan diri dengan bimbingan. lari dan memberitahu orang dewasa.2) Mengamalkan langkah keselamatan diri. (PFK 5.5) Mengenal pasti tingkah laku yang membahayakan berdasarkan pengalaman sendiri seperti berdiri berhampiran rakan yang sedang bermain buaian.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 5.1) Menyebut nama sendiri. kecederaan atau penderaan. kebakaran.2.7) Memberitahu orang dewasa apabila berlaku kecemasan.2. (PFK 5.2.2. (PFK 5.1. lari dan memberitahu orang dewasa. (PFK 5.5) Menyebut nama sendiri.9) Menyatakan cara menghindari sumber.2.1.2.2. (PFK 5. (PFK 5.4) Mengenal pasti situasi yang membahayakan seperti lantai licin.8) Mengamalkan sikap asertif pada situasi yang tidak selamat. nama ibubapa. nama ibu atau nama bapa. (PFK 5. nama prasekolah.2. (PFK 5.2) Menjalankan simulasi semasa menghadapi situasi bahaya dengan bimbingan guru dengan menggunakan langkah-langkah berikut: menjerit. banjir.6) Menjalankan simulasi semasa menghadapi situasi bahaya dengan menggunakan langkah-langkah berikut: menjerit. serta nama prasekolah.

dubur. Nota: Anggota sulit yang dirujuk adalah: zakar. alatan permainan d. asertif adalah mengatakan ’tidak’. (PFK 5. (PFK 5. benda tajam c.3.4) Mengetahui cara mengelak Contoh tindakan diri daripada orang yang tidak dikenali.3) Mengamalkan sikap asertif faraj.5) Mengenal anggota sulit.2.2. (PFK 5. lari dan memberitahu orang dewasa bila Fizikal dan Estetika 106 . melintas jalan raya e.3. (PFK 5. dengan bimbingan bila menghadapi punggung. tempat awam (PFK 5.3.8) Menceritakan cara mengelak diri daripada orang yang tidak dikenali. payudara situasi yang tidak selamat.6) Mengenal dan menceritakan tentang contoh sentuhan yang selamat dan tidak selamat. (PFK 5. (PFK 5.3.10) Menjaga keselamatan diri. (PFK 5. (PFK 5.1) Mengenal anggota sulit dengan bimbingan guru.3) Menjaga kehormatan diri. tempat sunyi f. dan mulut.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ yang membahayakan seperti: a.3. (PFK 5.3.3. alatan elektrik b.3. (PFK 5.2) Mengenal sentuhan yang selamat dan tidak selamat.7) Mengamalkan sikap asertif bila menghadapi situasi yang tidak selamat.11) Menunjukkan cara yang betul semasa mengendalikan alatan dan bahan yang merbahaya.

a. Tangan dihayun untuk mendapatkan ketinggian dan jarak. 5. 3. Melompat dengan dua kaki dan mendarat juga dengan dua kaki. Hujung jari kaki hendaklah sentiasa menghadap ke hadapan. b. Berlari di atas bebola kaki. c. diikuti melangkah dengan kaki yang sebelah lagi. 6. Ayun tangan ke hadapan dan belakang. Kepala dan mata menghadap ke hadapan. Berlari dengan tangan dihayun bertentangan dengan kaki. Mata dan kepala hendaklah sentiasa fokus ke hadapan. b. b. 4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan menghadapi situasi yang tidak selamat. Melangkah dengan sebelah kaki. d. b. c. Langkah kaki hendaklah berselang seli dengan pergerakan hayunan tangan. Semasa mendarat lutut fleksi untuk serap daya. Berjalan dengan lakuan yang betul a. Fizikal dan Estetika 107 . Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ Nota: 1. Lutut diangkat separas pinggang. a. 2. c. c. Berlari dengan lakuan yang betul. Skip dengan lakuan yang betul a. Menapak dan melompat dengan kaki yang sama. Merangkak dengan lakuan yang betul Berketengteng (hop)dengan lakuan yang betul Melompat dengan lakuan yang betul.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fizikal dan Estetika 108 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA KREATIVITI Fizikal dan Estetika 109 .

1. (KTI 1.1. (KTI 1. murid mempunyai pengetahuan dan kemahiran tentang bahan dan teknik dalam penghasilan karya seni. Seni Visual (KTI (KTI 1.3) Memilih pelbagai bahan yang sesuai dalam penghasilan karya. Aktiviti seni merangkumi seni visual.1.1) Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya contohnya berus dengan bimbingan guru.5) Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu. Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 1. rujuk Tunjang Sains dan Teknologi Fizikal dan Estetika 110 . muzik dan pergerakan kreatif.4) Memanipulasi bahan secara kreatif untuk penghasilan karya dengan bimbingan. Nota: Guru perlu memperkenalkan warna kepada murid dahulu.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG: PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA – KREATIVITI (KTI) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan Tunjang Fizikal dan Estetika.0) pengetahuan tentang bahan dan teknik dalam menghasilkan karya seni (Aplikasi seni). berkebolehan menghasilkan karya kreatif secara bersendirian dan juga secara kumpulan serta berkebolehan untuk apresiasi seni. secara khasnya komponen Perkembangan Kreativiti.1.2) Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya contohnya berus.1) Menggunakan 1. (KTI 1. (KTI 1.

(KTI 1.2.5) Menghasilkan bentuk binaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti. Contoh: bunga. bulat.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 1.1) Menyurih(trace) rupa geometrik segitiga.2. (Ekspresi kreatif).9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan. (KTI 1.11) Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik dalam membuat corak dan rekaan. (KTI 1.3) Menghasilkan karya kreatif yang mudah melalui pelbagai aktiviti menggambar. awan.2) Menzahirkan idea kreatif dalam penghasilan karya. (KTI 1.13) Menghasilkan kraf traditional yang mudah dengan menggunakan bahan yang sesuai. (KTI 1.6) Melukis rupa geometrik iaitu segitiga. segiempat.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.2.2.4) Membuat corak dan rekaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti.2. (KTI 1. (KTI 1. (KTI 1. (KTI 1.2.2. (KTI 1.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar. segiempat. bujur. (KTI 1.2.2.2.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.2) Melukis rupa organik (rupa yang tidak mempunyai garisan yang tepat dan selari). (KTI 1.12) Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreatif. bulat.2. (KTI 1. Nota: Guru perlu beri peluang kepada murid menzahirkan idea sendiri untuk berkarya Fizikal dan Estetika 111 .2.2. bujur.

1. (KTI 2. (KTI 1.3. (KTI 2.3.2) Menyanyi lagu yang mudah dengan iringan muzik.7) Menyanyikan melodi.3) Menyanyi lagu yang mudah mengikut tempo (iaitu: cepat dan lambat).Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 1.1.1.9) Menyanyi lagu mengikut tempo. Nota: Lagu yang dipilih perlulah sesuai dengan umur dan kematangan murid. (KTI 2.1.1.8) Menyanyi lagu dengan iringan muzik. (KTI 2.2)Menyatakan pandangan secara lisan hasil kerja sendiri dan rakan. (KTI 2..La) (KTI 2.3. (KTI 1.. Fizikal dan Estetika 112 . (KTI 2.1.1.1. (KTI 2.3.1) Menyanyikan melodi mudah (Contoh.6)Menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran dan alam semula jadi seperti tidak mengotorkan alam sekitar. (KTI 2.1)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri. (KTI 1. disentuh dan didengar. (KT 2.3.3.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri. (KTI 1.5)Menyatakan pandangan secara lisan hasil kerja sendiri dan rakan. (KTI 1.10) Menyanyi dengan sebutan yang jelas.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.1.1.3)Menunjukkan penghargaan hasil kerja sendiri dan rakan seperti menyimpan hasil kerja sendiri . (KTI 2.0)Muzik (KTI 2.1.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat). Hmm. (KTI 1.5) Menyanyi lagu yang mudah dengan perasaan dan ekspresi.1) Mengambil bahagian dalam aktiviti menyanyi.3)Menunjukkan apresiasi seni (KTI 2.7)Menghayati benda yang dilihat.4) Menyanyi lagu yang mudah dengan sebutan jelas. (KTI 1.3.

drum) (KTI 2.3) Mengambil bahagian dalam aktiviti penerokaan bunyi.1. petik jari) (KTI 2.4) Memainkan alat improvisasi bagi menghasilkan muzik atau mengiringi nyanyian. (KTI 2.6) Menyanyi lagu yang mudah dengan gerakan.2. (KTI 2. irama.3.2. (KTI 2.2) Menghasilkan bunyi perkusi badan. tepuk tangan.8) Memainkan perkusi mengiringi muzik.2) Mengambil bahagian dalam aktiviti memainkan perkusi. (KIT 2. (KTI 2.13) Menyanyi dengan gerakan. puisi) Nota: Bahan improvisasi bukan alat muzik tetapi menghasilan muzik.3. (hentak kaki. marakas.5) Menghasilkan bunyi untuk memberi kesan kepada situasi (contoh: cerita.2.1.2.3) Memainkan perkusi dengan iringan muzik dengan bimbingan.6) Memainkan perkusi mengikut tempo (laju-lambat) (KTI 2.5) Memainkan perkusi dengan beat yang konstan. kesan bunyi dll) (KTI 2. (KTI 2.3.2) Memainkan alat improvisasi bagi mengiringi nyanyian dengan bimbingan guru.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 2.1) Mengecam bunyi perkusi dan menamakan jenis alat yang dibunyikan.2. (KTI 2.2.3.2.2. (KTI 2. (Contoh: castenat.1) Meneroka bunyi menerusi bahan atau objek improvisasi dengan bimbingan (penerokaan melibatkan bunyi.3. kerincing. (KTI 2.7) Memainkan perkusi dengan iringan muzik. (KTI 2. contohnya tempurung Fizikal dan Estetika 113 .3) Meneroka bunyi menerusi bahan atau objek improvisasi. (KTI 2.4) Memainkan perkusi dengan ekspresi yang sesuai (kuat-lembut). (KTI 2.

(KTI 2. (KTI 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 2.4.4. alat bertali) dalam muzik yang diperdengarkan.5) Membuat pergerakan bebas mengikut muzik.4. (KTI 2. (KTI 2.1) Membuat gerakan anggota badan mengikut lirik lagu.4) Menunjukkan apresiasi Muzik Fizikal dan Estetika 114 . gelung rotan.6) Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik untuk meneroka ruang. (KTI 2.4.4.4.8) Mengenal elemen muzik:  kuat – lembut  cepat – lambat  tinggi – rendah  panjang – pendek  sedih – gembira . (KTI 2.bersemangat (KTI 2. (KTI 2.4.4.3) Mengenal elemen muzik dengan bimbingan:  kuat – lembut (dinamik)  cepat – lambat (tempo)  tinggi – rendah (pic)  panjang – pendek (irama)  sedih – gembira – bersemangat (mud) (KTI 2.4.10) Bercerita(talk about) tentang muzik yang diperdengarkan.4.7) Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik meggunakan alat seperti riben. tali.9) Mengenal elemen dan alat muzik(had kepada gendang. (KTI 2.4) Menyatakan perasaan terhadap muzik yang didengar.2) Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik dengan bimbingan guru.

6) Berlakon dengan menggunakan props. percikan. mozek.1)Mengambil bahagian dalam drama dan gerakan kreatif. masa dan tenaga dengan bimbingan. Contoh aktiviti menggambar yang sesuai untuk murid adalah seperti berikut: o Untuk murid 4+: lukisan. (KT 3. Nota: 1. catan. (KT 3. kolaj. catan. (KT 3. Fizikal dan Estetika 115 . stesilan. gurisan. cetakan. capan. pakaian seragam.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 2. gurisan. kolaj. (KT 3. (KTI 3. capan. gosokan.0) Drama & Gerakan Kreatif (KTI 3. montaj.1. mozek. cetakan.4) Mengenal tarian daripada pelbagai budaya Malaysia. puppet dengan bimbingan guru. o Untuk murid 5+: lukisan.1.1. resis.7) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang.3) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang. Nota:Guru perlu memberi peluang kepada murid untuk menunjukkan ekspresi diri menerusi pergerakan kreatif dan drama. resis. (KT 3.1.8) Mengenal dan mengambil bahagian dalam tarian daripada budaya Malaysia yang berlainan. gosokan.1. masa dan tenaga. (KT 3.11)Mengenali lagu dan muzik dari pelbagai budaya di Malaysia.1. (KT 3.1. percikan. (KT 3.1) Main peranan mengikut imaginasi dengan bimbingan.4.1.2) Berlakon dengan menggunakan props contoh scarf.5) Main peranan mengikut imaginasi.

lipatan dan guntingan. kolaj. o Untuk murid 5+: pualaman. lukisan. percikan. lukisan. topeng mata. catan. titisan. boneka. boneka. topeng muka. resis. catan. kolaj 3. renjisan. percikan. renjisan. titisan. capan. origami Fizikal dan Estetika 116 . Contoh aktiviti membuat corak dan rekaan yang sesuai untuk murid adalah seperti berikut: o Untuk murid 4+: ikatan dan celupan (tie and dye). stabail. tiupan. model. Contoh aktiviti bentuk binaan yang sesuai untuk murid adalah seperti berikut: o Untuk murid 4+: mobail. diorama. ikatan dan celupan. capan. resis.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2. model. cetakan. tiupan. cetakan. o Untuk murid 5+: mobail.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI AWAL SAINS DAN AWAL MATEMATIK Sains dan Teknologi 117 .

7) Memerhati objek-objek di persekitaran dan mengenal saiz (besar. mempraktiskan penaakulan dalam penerokaan yang mudah. (ST 2. tinggi.1. bimbingan. mempraktiskan kemahiran proses sains asas.1. panjang. (ST 2.1) Mempamerkan sikap saintifik.1) Membuat pemerhatian ke atas objek dan fenomena alam di persekitaran. (ST 2.0) Kemahiran Saintifik Sains dan Teknologi 118 .1) Menunjukkan sikap sistematik. serta mempertingkatkan sikap ingin tahu. (ST 2. rendah.1. tebal. (ST 1.6) Memerhati dan mengenalpasti bentuk-bentuk di persekitaran.0) Sikap saintifik Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 1.1.4) Memerhati dan bercerita secara verbal tentang pemerhatian yang telah dibuat. pendek. (ST 2.1. (ST 1. perubahan warna awan pada cuaca berlainan).1. kecil. bertanggungjawab. (ST 2. (ST 2.Awal Sains dan Awal Matematik.1. Fokus Standard Kandungan (ST 1. bekerjasama.2) Menunjukkan sikap sistematik. bertanggungjawab dengan bekerjasama.1) Memerhati and mengenal warna-warna di persekitaran.5) Memerhati perubahan warnawarna di persekitaran (Contoh: perubahan warna daun pada musim berlainan. (ST 2.1.1.3) Memerhati objek-objek di persekitaran dan mengenalpasti saiz (besar dan kecil). nipis).8) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam tulisan yang mudah dengan bimbingan.2) Memerhati dan mengenal bentuk-bentuk di persekitaran dengan bimbingan. (ST 2.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KURIKULUM: SAINS DAN TEKNOLOGI (ST) – AWAL SAINS DAN AWAL MATEMATIK Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan tunjang Sains dan Teknolog i. murid boleh menjalankan penyiasatan mudah dengan bimbingan. (ST 2.

1.3) Membanding dan mengumpulkan objek-objek mengikut satu ciri: a.3) Membanding dan mengelaskan objek. Berat (berat dan ringan) Sains dan Teknologi 119 .2) Membuat pengukuran menggunakan unit bukan piawai. lebih pendek). pasir dan lumpur. Saiz (besar dan kecil. buku).2.2. straw. Bentuk (ST 2.1) Membanding dan mengumpulkan objek-objek mengikut satu ciri: a. (ST 2. (ST 2. Warna b. tapak kaki.1) Membandingkan panjang objek (lebih panjang.3) Membandingkan ketebalan objek (lebih tebal.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 2. masin). (ST 2.2. batu dan pasir). (ST 2.2) Membanding dan mengasingkan makanan mengikut rasa (manis. (ST 2. (ST 2.1. pasir basah dan pasir kering. lebih nipis). (ST 2. (ST 2. panjang dan pendek) b. masam.10) Memerhati dan menyatakan kesamaan dan perbezaan antara objekobjek yang diperhatikan (Contoh objekobjek: butang yang berlainan corak.3.9) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam bentuk lukisan. lebih ringan).3.3.2.2) Membandingkan berat objek (lebih berat. (ST 2.4) Mengukur panjang dan tinggi objek menggunakan unit bukan piawai (Contoh unit bukan piawai: jengkal. Tekstur (licin dan kasar) c.

Warna dan bentuk b.3. Saiz dan bentuk (Contoh: segitiga hijau. tawar).6) Mengumpulkan objek-objek mengikut bau. pakaian tradisional mengikut kaum.5) Mengasingkan makanan mengikut rasa (manis. bulat kecil) (ST 2.3. daun pandan). masam. sabun.7) Menyatakan ciri sepunya untuk setiap pengelasan yang telah dibuat dengan bimbingan. pahit. masin.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 2.3.8) Membanding dan mengumpulkan objek mengikut ciri yang dikenalpasti (Contoh objek: pakaian seragam mengikut jenis pekerjaan. kenderaan mengikut bilangan roda). (ST 2. ikan kering. (ST 2.3.3.4) Mengumpulkan objek-objek yang mempunyai dua ciri yang sama: a. (Contoh objek: belacan. Sains dan Teknologi 120 . (ST 2.

tumit.1) Memperoleh pengetahuan asas tentang bahagian badan.2) Mengenalpasti bahagian tubuh badan (lidah.5) Menyelesaikan masalah kehidupan harian secara handson. betis.1) Membuat ramalan tentang (ST 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (ST 2. (ST 3.4.1. (ST 2. gigi. lepas (Contoh aktiviti: Objek mana yang akan tenggelam dan timbul. Nota: Membuat ramalan adalah menggunakan bukti dan pengalaman yang lepas untuk menyatakan apa yang mungkin berlaku. Bola mana yang akan menurun cerun dengan lebih cepat). kening. telinga. (ST 3. dada. tangan). paha. (Contoh aktiviti:  Mengeringkan baju yang basah  Membuatkan objek yang tenggelam supaya timbul dan sebaliknya  Membersihkan air yang kotor menggunakan pasir). dagu. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 2. Sains dan Teknologi 121 . bibir.5. bahu. hidung. kuku).1) Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian yang mudah seperti:  Menyejukkan minuman yang panas (ST 2. mulut. pipi. jari. siku. lutut. mata. perut.0) Menyiasat Alam Hidupan (ST 3. rambut. (ST 3. pusat.5. dahi. kaki.1) Mengenalpasti bahagian tubuh badan utama (kepala. (ST 2.1.2) Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian.4.4) Membuat ramalan berdasarkan pengalaman lepas.2) Membuat ramalan apa yang cuaca (Contoh: bila kelihatan awan akan berlaku berdasarkan pengalaman mendung. hari akan hujan).

3.3. (ST 3. warna b. hidu (ST 3.6) Memerhati dan mengumpulkan bunga daripada persekitaran sekolah dan kediaman mereka mengikut ciri berikut: a. (ST 3.3) Memerhati dan bercerita tentang sayur-sayuran dan buah-buahan yang biasa dijumpai.2) Menggunakan deria berikut dalam penerokaan alam persekitaran secara terbuka: a. lidah. tekstur d. (ST 3. hidu (ST 3.3) Meneroka bahagian-bahagian tumbuhan iaitu daun.3) Mengenal pasti organ deria (mata.3. penglihatan b. bentuk b. warna.3. bentuk e.1) Membandingkan daun berdasarkan ciri berikut: a. bau (ST 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Nota: Murid tidak perlu mengeja nama bahagian badan yang disenaraikan. warna b. bunga. urat daun (ST 3. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 3. hidung.1.2. saiz c. warna b.1) Menggunakan deria berikut dalam penerokaan alam persekitaran secara terbimbing: a.3. (ST 3. pendengaran c.5) Memerhati dan mengumpulkan daun daripada persekitaran sekolah dan kediaman mengikut ciri berikut: a. saiz c. penglihatan b. sentuhan d. saiz Sains dan Teknologi 122 . kulit) dan menyatakan fungsi setiap organ deria ini.2) Meneroka alam sekitar menggunakan organ deria. sentuhan d. pendengaran c. telinga. buah serta pertumbuhan anak benih.2) Membandingkan bunga berdasarkan ciri berikut: a. (ST 3.2. saiz c.

jenis makanan.7) Memerhati dan mengumpulkan sayur-sayuran mengikut ciri berikut: a.1) Menamakan haiwan yang biasa dijumpai (dalam kehidupan harian. dijumpa dalam buku.4) Menjalankan penerokaan ke atas ciri.9) Memerhati dan merekodkan proses percambahan biji benih dan pertumbuhan anak benih dari segi ketinggian dan pertambahan daun dengan bimbingan. kerbausawah.4) Memerhati ikan dalam akuarium dan menceritakan tentang saiz dan warna ikan. habitat. cara pergerakan.3.5) Mengecam tempat tinggal haiwan (Contoh: kucing-rumah. warna daun b. Sains dan Teknologi 123 . (ST 3.4. (ST 3. lembu-padang.4. itik-kolam.4) Memerhati dan bercerita (Nota: Perekodan boleh dibuat melalui dengan bimbingan tentang percambahan lukisan dan bukan menggunakan bunga biji benih dan pertumbuhan anak benih. (ST 3. (ST 3. burung-pokok).8) Memerhati dan mengumpulkan buah-buahan yang biasa dijumpai mengikut ciri warna dan berbiji (ST 3.2) Mengecam bunyi haiwan yang biasa dijumpai. ikan-air.4.3. ayamreban. katak-air dan darat.3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 3. (ST 3.4.4. ditayangkan melalui program television dll). berbiji (ST 3.3.3) Memerhati dan meniru pergerakan haiwan (Contoh pergerakan: (ST 3. kitaran hidup haiwan jinak yang biasa dijumpai. yang sebenar) (ST 3.

Sains dan Teknologi 124 . (ST 4.4. pasir tidak larut dalam air) (ST 4.2) Memerhati proses perubahan keadaan air daripada ais kepada air dan wap air. kertas meyerap air.4. kepingan plastik tidak menyerap air). berjalan. (ST 3.5) Menjalankan penyiasatan terbimbing kesan magnet ke atas objek.1.1.4) Mengasingkan bahan kepada yang boleh menyerap air dan yang tidak boleh menyerap air (Contoh: kapas menyerap air. Nota: Perekodan boleh dilakukan dalam bentuk gambar atau lukisan.6) Mengumpulkan haiwan menyusur.1) Meneroka sifat umum bahan. (ST 4. (ST 3. (ST 3. haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan).Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ terbang.1. (ST 4.1.1) Memerhati dan mengumpulkan objek kepada yang tenggelam dan timbul. melompat. (ST 4.1. merangkak.7) Membandingkan dan mengumpulkan haiwan mengikut makanan utamanya (Contohnya: haiwan yang makan daging.0) Menyiasat Alam Bahan (ST 4. berenang). (ST 4.8) Memerhati dan menceritakan kitaran hidup haiwan yang biasa dijumpai. mengikut habitatnya.4.3) Mengasingkan bahan kepada yang boleh larut dalam air dan yang tidak boleh larut dalam air (Contoh: garam dan gula larut dalam air.

2) Memerhati dan menceritakan bentuk dan warna awan pada cuaca yang berbeza (Contoh: awan pada hari panas.1) Meneroka fenomena alam yang biasa dijumpai seperti cuaca.0) Menyiasat Alam Fizikal (ST 5. (ST 5.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 4.6) Menjalankan penyiasatan terbimbing tindakan magnet ke atas magnet lain.1. (ST 5.5) Memerhati dan merekod bayang-bayang objek pada waktu berbeza dalam sehari.1. (ST 5.1) Menghasilkan bayang-bayang menggunakan pelbagai objek. pelangi dan bayangbayang. cuaca mendung. (ST 5. (ST 4.4) Menjalankan aktivtiti membentuk pelangi.1.3) Membandingkan aktiviti yang biasa dijalankan dalam cuaca yang berbeza.7) Membanding dan membezakan tekstur bahan (Contoh: pasir kering dengan pasir basah. permukaan yang licin dengan permukaan yang kasar).1.1. (ST 5. (ST 5. Sains dan Teknologi 125 .1.6) Membandingkan panjang bayang-bayang setiap murid pada masa yang sama. (ST 5.1. cuaca berangin dan hari hendak hujan).

2) Memadankan objek berpasangan yang tidak sama seperti cawan dan piring. kasut dengan sarung kaki. Kecil ke besar b. sarung tangan. lebih atau kurang.1) Menyusun objek mengikut kriteria berikut: a.2.3.3) Memadankan dua kumpulan objek yang mempunyai bilangan: a. (ST 6.1. Rendah ke tinggi d.2) Membandingkan kuantiti objek. Nipis ke tebal dan sebaliknya Sains dan Teknologi 126 .3) Membuat seriasi mengikut satu ciri. (ST 6. (matching equal and unequal groups) .1) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan sama banyak. (ST 6. Pendek ke panjang c. (ST 6. (ST 6.1. tidak sama.1) Memadankan objek berpasangan yang sama seperti kasut.1.1) Memadankan objek 1:1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (ST 6. (ST 6. sama b. (ST 6.0) Pengalaman Pranombor Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 6.

1. (ST 7.3) Membilang objek 1 .4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (ST 6. (ST 7.0) Konsep Nombor (ST 7.1. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 6.1.6) Menyurih angka 1-10.3) Mengecam corak berulang di persekitaran dengan bimbingan.5) Membina corak berulang mengikut kreativiti sendiri menggunakan bahan yang disediakan dan menyatakan coraknya. (ST 7.1) Menyebut nama nombor 1 hingga10 (rote counting).4) Melengkapkan corak berulang yang diberi.4) Menggunakan bentuk seperti titik untuk mewakili bilangan objek.1.8) Menulis nombor 1-10 mengikut cara yang betul. (ST 6.4. (ST 7.2) Meniru corak berulang menggunakan objek seperti blok.4.1. (ST 7. (Contoh: 2 – dua) (ST 7.4.7) Membilang secara menaik 110 dan menurun 10 -1. (ST 6. Sains dan Teknologi 127 . (ST 7.2) Memadankan angka 1 hingga 10 dengan nama nombor secara lisan.1) Memahami nombor 1-10 (ST 7. manik.1.4. (ST 7.5) Memadankan angka 1 -10 dengan bilangan objek yang betul.1.1. persekitaran. (ST 6.10.4) Mengecam corak berulang dan membina pola.1) Mengecam corak berulang di (ST 6.

1) Menulis angka sifar.2) Mengetahui sifar Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 7. (Nota: Operasi tambah adalah gabungan dua set objek) (ST 7.3) Mengetahui maksud sifar (Sifar adalah kosong/tiada nilai). (ST 7.2) Menyebut sifar.3.2) Membandingkan: . (ST 7.1.0) Operasi Nombor (ST 8.1) Menyatakan hasil tambah dua himpunan objek.3) Menulis 10-20.3.4) Memahami siri 20.1.2. (ST 8.3) Memahami nombor 10-20.10 dengan 11 (11 adalah 1 lebih daripada 10) .3.2.4.2. (ST 8. (ST 8.1) Membilang terus dari 10 hingga ke 20 (counting on) (ST 7.2) Menyatakan hasil tambah dengan membilang terus dari suatu nombor sehingga nilai 10 (Counting all and Counting on) Sains dan Teknologi 128 . 40 dan 50.1) Membilang sepuluh sepuluh. 30.1) Memahami operasi tambah dalam lingkungan 10. (ST 7. (ST 7. (ST 7.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (ST 7.12 dengan 13 (13 adalah 1 lebih daripada 12) dan seterusnya (ST 7.

(ST 8.1. Contoh: Ambil dua gula-gula daripada Sains dan Teknologi 129 .6) Menyelesaikan masalah operasi tambah menggunakan objek konkrit (solve number stories). (Contoh ayat matematik: (2+2=4) dibaca sebagai dua tambah dua sama dengan empat) (ST 8.1)Mengeluarkan objek dari himpunan dan membilang baki.2) Memahami operasi tolak dalam lingkungan 10. (ST 8.2. (ST 8.1.3) Menggunakan bahasa harian untuk menerangkan operasi tambah.1.2) Menggunakan bahasa harian untuk menerangkan operasi tolak. (ST 8.1.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 8. (ST 8.5) Menyatakan ayat matematik operasi tambah secara lisan. (ST 8.7) Menceritakan situasi yang melibatkan operasi tambah dalam bahasa harian dengan bimbingan guru.4) Menulis ayat matematik dengan menggunakan simbol tambah (+) dan sama dengan (=).2. (Contoh: Dua ekor ikan ditambah dengan dua ekor ikan lagi menjadi empat ekor ikan).

Contoh: Ayat Matematik (4-2=2) dibaca sebagai empat tolak dua sama dengan dua. (ST 8.2.0) Nilai wang (ST 9.1.2. (ST 8. (ST 8.1.1) Mengecam duit yang berlainan nilai.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ empat gula-gula tinggal dua gula-gula.2) Menyusun nilai wang mengikut tertib/urutan.4) Menyatakan ayat matematik operasi tolak secara lisan.3) Memberi jumlah wang (duit siling) yang tepat dalam simulasi jual-beli. (solve number stories) (ST 8.6) Menceritakan situasi yang melibatkan operasi tolak dalam bahasa harian.1) Mengecam duit yang berlainan nilai.2. (ST 9.1. (ST 9. (ST 9.3)Menulis ayat matematik dengan menggunakan simbol tolak (-) dan sama dengan (=). (ST 9.5) Menyelesaikan masalah operasi tolak menggunakan objek konkrit. Sains dan Teknologi 130 .

Sains dan Teknologi 131 . (ST 10.1.2. malam).3) Membuat binaan untuk menghasilkan kuboid daripada bongkah.1. (ST 11. sedang berlaku hari ini dan akan berlaku hari esok.1) Mengecam bentuk segitiga.2) Menyatakan waktu untuk menjalankan sesuatu aktiviti (pagi.1. belakang.2) Mengenalpasti anggota badan kiri dan kanan. (ST 10.1. luar.1.1) Memahami waktu dalam konteks kehidupan seharian.1.3) Menyatakan waktu untuk menjalankan sesuatu aktiviti (Contoh: jam 7 pagi. segi empat yang terdapat di persekitaran.1.0) Bentuk dan Ruang (ST 11.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 10. (ST 11. (ST 11. (ST 11. bulat. (ST 10.2. (ST 10. petang.2) Mengetahui bentuk yang biasa dijumpai di persekitaran.1) Menyatakan kedudukan sesuatu objek dalam ruang (depan. (ST 11. (ST 11. (ST 10.6) Menyatakan nama bulan dalam setahun.5) Bercerita tentang peristiwa yang telah berlaku semalam.1.0) Konsep Waktu (ST 10.1. bawah. dalam).1) Mengetahui kedudukan objek dalam ruang. segi empat tepat dan segi empat sama.4) Menyatakan hari dalam seminggu mengikut urutan (Contoh: Isnin. (ST 11. bulat. Selasa). (ST 11.2) Mengecam bentuk segitiga.3 )Meletakkan objek pada kedudukan yang diarahkan. jam 12 tengah hari). atas. (ST 10.2.1) Menyusun peristiwa mengikut urutan masa.

1) Membina satu lingkungan yang lengkap.2.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 12.1. shut down) menggunakan urutan yang betul dengan bimbingan guru.3.1.1) Mengenalpasti bahagianbahagian komputer (monitor.2) Membina lingkungan. (ST 13.1.0) Pembinaan(const ruction) (ST 12. (ST 13. tetikus. (ST 12.0) Penggunaan ICT (ST 13. pasir).3) Menggunakan tetikus untuk klik dan dwi klik (double click). (ST 12.2) Menghidupkan komputer (switch ON) dan menutup komputer (switch OFF. (ST 12.3.4) Bersikap positif dalam Sains dan Teknologi 132 .1) Membuat pelbagai binaan mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan binaannya dengan bimbingan. (ST 12.3) Membuat pelbagai binaan mengikut kreativiti sendiri.1) Membina penghubung antara dua objek/binaan dan memberi alasan mengapa penghubung itu dipilih (ST 12. (ST 12.3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat dan kukuh.2) Membuat pelbagai binaan menggunakan pelbagai bahan mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan pembinaanya (Contoh bahan: blok. (ST 13. unit sistem).1) Menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara accountable dan beretika. papan kekunci.1) Membina penghubung antara dua objek.3. (ST 12.1. (ST 13. (ST 13.

2 dibaca sebagai dua d) Nombor: berapa banyak Sains dan Teknologi 133 . (ST 13.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ menggunakan ICT.3) Menggunakan ICT untuk meningkatkan pembelajaran. tertib o Contoh: Nombor 1 adalah tempat pertama.2. iaitu nama o Contoh: 1 dibaca sebagai satu.1) Menggunakan perisian melukis dan mewarna untuk membuat gambar menggunakan bentuk asas dan warna.) Menggunakan CD dan VCD untuk memperoleh pengetahuan dan kemahiran. (ST 13. iaitu kedudukan.3. nombor 2 adalah tempat kedua b) Kardinal.2)Memilih dan mengaplikasikan sumber ICT yang sesuai. iaitu nilai o Contoh: 2 adalah lebih besar daripada 1 c) Nominal. (ST 13.5) Bekerjasama dengan kawan dalam bilik darjah semasa menggunakan komputer. Nota: 1) Konsep nombor mempunyai tiga aspek: a) Ordinal.1. (ST 13. (ST 13.

dua.3 b. 1.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2) Perbezaaan antara angka dan nombor. Angka adalah simbol. a. tiga Sains dan Teknologi 134 . Nama nombor: satu.

Kurikulum Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEMANUSIAAN Kemanusiaan 135 .

(KM 1.3) Menceritakan pertumbuhan dan keperluan diri sejak lahir.1) Menceritakan tentang diri sendiri dengan bimbingan (contoh: nama.1.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEMANUSIAAN (KM) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan tunjang Kemanusian.1) Mengetahui tentang latar belakang/ sejarah diri sendiri Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 1. hobi). Murid juga akan menyedari tanggungjawab diri dalam perhubungan-perhubungan ini dan seterusnya melaksanakan tanggungjawab ini.2. jantina). Fokus Standard Kandungan Diri (KM 1. bangsa. hubungan antara diri dengan keluarga. umur. (KM 1. (KM 1.1) Menyatakan kebolehan diri sendiri dengan bimbingan. (KM 1. komuniti dan alam semula jadi.2) Menceritakan tentang diri sendiri (contoh: nama. murid akan lebih memahami diri sendiri. (KM 1.3) Mengenal kekurangan diri sendiri. Pada masa yang sama murid akan lebih memahami budaya dan tradisi pelbagai kaum di Malaysia dan seterusnya melibatkan diri dalam aktiviti dan perayaan komuniti pelbagai kaum. Nota: Guru perlu memberi sokongan moral kepada murid untuk mengurangkan kesan negatif yang mungkin timbul hasil perbincangan kekurangan diri sendiri. Kemanusiaan 136 .1.0) Saya (KM 1. jantina.2. rakan.1.2.2) Mengetahui kebolehan diri (KM 1. umur.2) Menyatakan kebolehan diri sendiri.

2) Bercerita tentang rumah kediaman sendiri.1.2) Menyebut nama guru kelas dan ketua kelas dengan bimbingan. ibu. (KM 4. (KM 1.3) Mengetahui hak diri sendiri Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 1.1. (KM 4. (KM 2.4) Menyebut nama sekolah.2) Menceritakan salasilah keluarga terdekat.0) Saya (KM 4. bapa.3) Menyatakan tanggungjawab diri sebagai seorang murid. Kemanusiaan 137 .2.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (KM 1.1) Bercerita dengan bimbingan tentang rakan. (KM 4.1) Mengetahui tentang rakan. (KM 3. adik beradik). kakak. nenek. bapa.1.2) Bercerita tentang rakan.1.1) Mengetahui sekolah saya dan Sekolah (KM 4.1) Menyatakan hak kanak-kanak dengan bimbingan.1) Bercerita dengan bimbingan tentang rumah kediaman sendiri. (KM 2. (KM 3.1) Menyebut gelaran ahli keluarga terdekat iaitu: datuk. nenek.1.1) Mengetahui keluarga terdekat dan Keluarga (datuk.0) Saya dan Rakan (KM 3. (KM 1. (KM 2.3.1. (KM 2.0) Saya (KM 2. ibu. anak dan rakan. (KM 3.2) Menyatakan hak kanakkanak.1) Menyebut nama sekolah dengan bimbingan. (KM 4.5) Menyebut nama guru kelas dan ketua kelas. (KM 2.2.1. adik.3.3. (KM 2. (KM 2.1. abang.1.3) Menceritakan peranan dan tanggungjawab ahli keluarga (ikut situasi keluarga).2) Mengetahui rumah kediaman diri.

(KM 5.3.0) Saya (KM 5. (KM 5. Deepavali.3) Menyambut perayaan mengikut kaum di masyarakat Malaysia.2. (KM 5. (KM 5.2) Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia.  Meletakkan barangan ke tempat asalnya. (KM 4.2) Mengenali ahli komuniti. (KM 5. (KM 5. (KM 5. (KM 5. Kemanusiaan 138 . Tahun Baru Cina. (KM 5.2) Mengamalkan sikap tolong menolong dalam masyarakat setempat dengan bimbingan.5) Mengamalkan sikap tolong menolong dalam masyarakat setempat. Hari Keamatan.3.2) Menyatakan kaum di Malaysia.3) Menyatakan faedah berkawan.4) Bergaul mesra dan tolong menolong.1.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 4.  Menjaga kebersihan sekolah.3) Menjalankan tanggungjawab sebagai ahli kelas seperti:  Mematuhi peraturan kelas.1.  Meletakkan barangan ke tempat asalnya.2.1.3.1.1) Bergaul mesra dan tolong menolong dengan bimbingan.  Menjaga kebersihan sekolah.1.6) Menjalankan tanggungjawab sebagai ahli kelas seperti:  Mematuhi peraturan kelas. Hari Gawai.1) Mengamalkan dan Komuniti semangat bermasyarakat (KM 5.1.1) Menyatakan kaum dalam masyarakat setempat. (KM 5.3) Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan.1. Krismas) (KM 5.1) Menyatakan perayaan yang terdapat di Malaysia (Contoh: Hari Raya. (KM 5.

2.4) Memerhati dan menceritakan perubahan di alam persekitaran seperti:  Pertumbuhan dan pereputan pokok.4) Menjauhi diri daripada tempat-tempat yang telah tercemar. (KM 6. udara dan matahari kepada hidupan di dunia.2) Mengecam bunyi dalam alam sekitar semula jadi seperti bunyi air. (KM 6. (KM 6. air terjun.3) Bercerita tentang kepentingan menjaga alam sekitar.1) Mewujudkan keceriaan dan keindahan alam dengan bimbingan (Contoh: menanam bunga). (KM 6.2) Bercerita dengan bimbingan guru tentang kepentingan air.1.1) Melahirkan perasaan terhadap unsur-unsur keindahan alam secara lisan dan perlakuan. (KM 6. (KM 6.3) Menjaga alam sekitar.3) Bercerita tentang pengalaman yang diperolehi melalui deria serta perasaan semasa berada di alam sekitar seperti pantai.0) Saya (KM 6.1) Menghayati dan Alam Sekitar keindahan alam sekitar. kelapa). sungai. (KM 6. (KM 6. taman.  Perubahan cuaca (KM 6.1.2.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 6. (KM 6.1.3) Bercerita tentang alam sekitar sebagai sumber kepada pelbagai vahan kegunaan manusia (Contoh: daun mengkuang.3. ladang.3. Kemanusiaan 139 .2.2) Memahami perhubungan antara manusia dan alam sekitar.1) Bercerita dengan bimbingan guru tentang kepentingan air dan matahari kepada kehidupan manusia. daun pisang.3. (KM 6.1. hutan. (KM 6. haiwan. angin.

3 )Menyanyikan lagu kanakkanak yang berkaitan dengan budaya masyarakat Malaysia. (KM 6.2) Mengamalkan tabiat tidak mencemarkan alam semula jadi dengan bimbingan guru. (KM 7.2) Bercerita tentang pakaian pelbagai kaum dalam masyarakat Malaysia.2.3.2. (KM 7.2) Menghayati lagu dan muzik pelbagai kaum Malaysia.4) Mengenal alat muzik tradisional pelbagai kaum.5)Bercerita tentang kesan pencemaran udara dan air kepada manusia.1) Bercerita tentang pakaian masyarakat Malaysia di persekitaran.2.9) Mengamalkan tabiat tidak mencemarkan alam semula jadi.3.3.1) Mengenal dan Warisan pakaian tradisional masyarakat Budaya Malaysia. (KM 6.2) Melibatkan diri dalam tarian tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia.1.1) Menyanyikan lagu kanakkanak yang berkaitan dengan budaya masyarakat Malaysia (lagu dengan lirik yang mudah) (KM 7.3.1. (KM 6.3. Kemanusiaan 140 .Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 6. (KM 7.2. (KM 7.6) Menyatakan cara mengelakkan pencemaran alam sekitar.0) Saya (KM 7. (KM 6. (KM 7.8) Mewujudkan keceriaan dan keindahan alam (Contoh: bina taman). (KM 7. (KM 6. (KM 7.7) Menjalankan aktiviti kitar semula.3.

Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 7. (KM 7. lempeng pisang.4. (KM 7.3) Mencuba cara makan pelbagai kaum.5) Mengenal peralatan tradisional pelbagai kaum Malaysia.4) Mengenal seni dan kraf tradisional pelbagai kaum Malaysia.2) Menyediakan makanan tradisional (Contoh: onde-onde.5) Melibatkan diri dalam tarian tradisional yang mudah dari pelbagai kaum masyarakat Malaysia.6) Mengenal makanan tradisional pelbagai kaum Malaysia. (KM 7. (KM 7. (KM 7.6. (yang mudah) (KM 7.1) Bermain permainan tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia.1) Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum di komuniti setempat. (KM 7.2) Mengenal pelbagai peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia. (KM 7.3) Mengenal permainan tradisional pelbagai kaum Malaysia.7.2) Bermain permainan tradisional masyarakat pelbagai kaum masyarakat Malaysia.6.4.2.1) Mengenal pelbagai peralatan berunsur budaya masyarakat Malaysia di persekitaran. (KM 7.5. (KM 7.6. dumpling).3.7.3. (KM 7. jemput-jemput pisang. (KM 7. popiah. (KM 7. (KM 7.2) Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum di masyarakat Malaysia.2) Mengenal pelbagai jenis seni dan kraftangan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia.7) Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum Malaysia.1) Mengenal pelbagai jenis seni dan kraftangan dan peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia. Kemanusiaan 141 . cucur udang. (yang mudah) (KM 7. (KM 7.5.1) Mengecam makanan tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia.

5) Menunjukkan penghormatan kepada lagu kebangsaan dan lagu negeri dengan bimbingan.1) Menunjukkan kedudukan Malaysia di peta dunia dan glob dengan bimbingan.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 8. (KM 8.1) dan Negara Menghormati lambang kebangsaan Malaysia dan negeri.12) Menyanyikan lagu kebangsaan. (KM 8. (KM 8. (KM 8.6) Menamakan lagu kebangsaan Malaysia dengan bimbingan.1. (KM 8. (KM 8.1.1. (KM 8. (KM 8.1. (KM 8.11) Menunjukkan penghormatan kepada lagu kebangsaan dan lagu negeri.1. (KM 8. Kemanusiaan 142 .1.4) Menunjukkan penghormatan kepada bendera Malaysia dan bendera negeri dengan bimbingan.1.0) Saya (KM 8.1.13) Menyanyikan lagu negeri. (KM 8.2) Mengecam bendera Malaysia.7) Menunjukkan kedudukan Malaysia di peta dunia dan glob dunia.1. (KM 8.14) Menamakan bunga kebangsaan Malaysia.1.8) Menyatakan nama negeri sendiri.1.10) Menunjukkan penghormatan kepada bendera Malaysia dan bendera negeri.9) Mengecam bendera Malaysia dan bendera negeri sendiri.1. (KM 8.3) Menamakan bendera Malaysia. (KM 8.1.1.

3.4) Menyambut Hari Kemerdekaan.5.4.5) Mengetahui keistimewaan negara. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 8.5. (KM 8. (KM 8.2) Mengenal simbol yang biasa dijumpai di persekitaran seperti:  Tempat pembuangan sampah  Tanda lalulintas  Tempat untuk orang cacat (KM 8.3. (KM 8.3) Bercerita tentang mercu tanda negara. (KM 8.4) Melibatkan diri dalam aktiviti sambutan Hari Kemerdekaan.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (KM 8. (KM 8.2) Bercerita tentang kebanggaan negara. (KM 8.3) Mengetahui simbol awam.1) Melibatkan diri dalam aktiviti sambutan Hari Kemerdekaan.5.1) Mengenal simbol yang biasa dijumpai di persekitaran seperti:  Tandas lelaki dan perempuan (KM 8. (KM 8.4) Bercerita tentang tempat bersejarah Malaysia.4.1) Bercerita tentang tempat bersejarah Malaysia dengan bimbingan.4. (KM 8.5.2.4. (KM 8.2) Menghormati pemimpin.2) Menamakan Bapa Kemerdekaan.2. (KM 8.3) Menyatakan tarikh Hari Kemerdekaan. Perdana Menteri) dengan bimbingan. Kemanusiaan 143 .1) Mengenal pemimpin negara (DYMM Yang DiPertuan Agung. (KM 8.2) Mengenal pemimpin negara dan negeri. (KM 8.

Kemanusiaan 144 . nyiru. Sarawak dan Labuan. periuk tanah. 10. kukur kelapa. gong. Contoh mercu tanda negara: Menara Kuala Lumpur. simpan bendera dengan cara yang betul. kisar. memandang ke arah bendera bila lagu kebangsaan dan lagu negeri dimainkan. kipas padi. Contoh alat muzik tradisional pelbagai kaum Malaysia: kompang. 9. 5. Pelbagai kaum di Malaysia merujuk kepada semua kaum di Semenanjung Malaysia. dan juga lagu kaum lain di Malaysia. Sabah. Muzium. Contoh peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia: lesung. gendang. Menara Berkembar. Contoh tindakan menunjukkan penghormatan kepada lagu kebangsaan dan lagu negeri: berdiri tegak semasa lagu kebangsaan dan lagu negeri dimainkan. Sultan/Raja/Tuan Yg Terutama Negeri. table dan simbal. Contoh tempat bersejarah Malaysia: Tugu Negara. Parlimen. suranggani. Bawang Putih Bawang Merah. 8. 6. Menteri Besar/Ketua Menteri di negeri sendiri.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Nota: 1. Si Tanggang. Contoh tindakan menghormati bendera kebangsaan: jangan memijak bendera. 4. Contoh cerita rakyat pelbagai kaum: Sang kancil. angklung. pok amai amai. belanga tanah. 7. batu giling. Perdana Menteri. 2. serunai. Contoh lagu kanak-kanak pelbagai kaum masyarakat Malaysia: jong-jong inai. 3. Pak Pandir. Pemimpin negara dan negeri merujuk kepada: Yang Di Pertuan Agung.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BAHAGIAN B MODUL BERTEMA Modul Bertema 145 .

seni. drama. Setiap modul subtema sebaik-baiknya merangkumi standard pembelajaran daripada pelbagai tunjang. matematik. gerakan dan nilai murni sebaik-baiknya diserapkan ke dalam setiap modul bertema. Tema dan subtema yang disenaraikan dalam bahagian ini merupakan cadangan yang boleh diubahsuai oleh guru. Unsur bahasa. Standard Pembelajaran ini dipetik daripada Bahagian A dokumen kurikulum ini. Guru boleh menggubal kurikulum tema dan subtema lain yang sesuai untuk murid. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tema Minggu Orientasi Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Alam Bahan Alam Bahan Alam Bahan Alam Bahan Alam Bahan Alam Hidupan Alam Hidupan Subtema Miggu Orientasi Perihal Diri Saya Anggota Badan Saya Keluarga Saya Sekolah Saya Kawan Saya Jiran Saya Kebersihan Keselamatan Diri Rumah Saya Emosi Diri Makanan Air Pasir Pakaian dan Aksesori Peralatan Haiwan Tumbuh-tumbuhan Modul Bertema 146 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Modul Bertema Bahagian B dokumen Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KSPK) memaparkan cadangan tema dan subtema serta cadangan aktiviti yang sesuai untuk setiap subtema. Standard Pembelajaran yang berkenaan dengan subtema ini juga disenaraikan. muzik. Jadual 1: Cadangan Tema dan Subtema Bil.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Bil. 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Tema Alam Sekitar Alam Fizikal Dunia Teknologi Dunia Teknologi Dunia Teknologi Negara saya Negara Saya Negara Saya Negara Saya Subtema Sayangi Alam Sekitar Cuaca Kenderaan Kemudahan Awam Pembinaan(construction) Perayaan di Malaysia Kemerdekaan Negara Lagu dan Muzik Tradisional Seni. Kraf dan Peralatan Tradisional Modul Bertema 147 .

Main peranan memberi ucapan terima kasih kepada guru dan rakan-rakan. penghargaan dan sumbangan yang diterima. Berlakon mengikut emosi -gembira . Sains dan Teknologi (ST 1.2 8) Menggunakan jari untuk membutang pelbagai saiz. (termasuk butang katup.1. bekerjasama dan bertanggungjawab.sedih.2) Menunjukkan sikap sistematik.2) Menceritakan tentang diri sendiri (contoh: nama. Keterampilan Diri (PSE 1. BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI 1 Minggu Orientasi Minggu Orientasi Bahasa dan Komunikasi  Menyanyikan lagu ucapan selamat Cth: Selamat pagi cikgu.butang cangkuk). Selamat pagi . Selamat pagi cikgu.2) Mengucapkan terima kasih secara lisan atau bukan lisan atas bantuan.1.1. umur. Selamat pagi . jantina. Perkembangan Fizikal dan Estetika (PFK 1.4) Menceritakan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira. hobi).takut dan marah.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 2: Cadangan Aktiviti dan Standard Pembelajaran yang berkaitan dengan setiap Tema dan Subtema CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 1. bangsa. (Melodi : Happy Birthday)      Bercerita tentang diri sendiri. Pendidikan Moral (PM 4. Bersoaljawab dengan murid berdasarkan gambar.1.1. Perkembangan Fizikal  Pertandingan membutang pakaian Modul Bertema 148 . Kemanusiaan (KM 1. Selamat pagi cikgu.6) Mendengar ucap selamat dan memberi respons secara bertatasusila.sedih.takut dan marah Permainan mimik muka Penerokaan  Membawa pelajar melawat ke persekitaran sekolah.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Muzik dan Pergerakan  Sing a simple song – „Good morning. (KM 1.2.2) Menceritakan tentang diri sendiri(contoh : nama. anak dan rakan. jantina. kekurangan diri sendiri dan mencadangkan cara mengatasi kelemahan kendiri. (KM 1.1. (KM 1.3) Menyatakan tanggungjawab diri sebagai seorang murid. Main peranan memberi bantuan kepada ahli keluarga. (KM 1.3. rakan-rakan dan orang lain Kemanusiaan (KM 1.hobi.3) Mengenal kekurangan diri sendiri.      Modul Bertema 149 . Meneka perasaan berdasarkan gambar mimik muka Main peranan dalam pelbagai situasi yang menunjukkan sikap jujur.4) Menceritakan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira.3. (KM 1.1. (KM 1.umur.2) Menyatakan hak kanak-kanak. takut dan marah.makanan kegemaran)  Bersoaljawab tentang kebolehan.2. sedih.1) Menyatakan kebolehan diri sendiri dengan bimbingan.2. teacher‟ 2 Diri Saya Perihal Diri Saya Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang perihal diri (keluarga. Main peranan sebagai ibu dan anak. hobi). bangsa.2) Menyatakan kebolehan diri sendiri. Keterampilan Diri (PSE 1.3) Menceritakan pertumbuhan dan keperluan diri sejak lahir. keistimewaan.1. Contoh: memulangkan barang yang dijumpai Membaca buku cerita tentang pemupukan nilai murni dalam diri kanak-kanak.

6) Menyatakan emosi mengikut situasi..1. Pendidikan Moral (PM 2.memakai baju. membaca dan lain-lain.3) Menunjukkan cara menghormati orang dewasa.kanakkanak dan dewasa) Menunjukkan bakat sendiri melalui pelbagai aktiviti seperti nyanyian. Bersoaljawab tentang aktiviti yang dilakukan pada hari semalam.    Melengkapkan puzzle gambar-gambar emosi. lukisan. (PM 6.takut dan marah.3) Bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/kelemahan kendiri. tingkahlaku.3) Meluahkan dan menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan.2.hari ini dan esok.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (PSE 1. Kemas sekali.2. (PSE 2. lukisan. Pergerakan dan Permainan  Menyanyi lagu ”Begini caranya memakai baju” Memakai baju. Bercerita tentang hobi masa lapang  Seni Visual dan Kraf  Mencari dan menampal gambar berkaitan dengan aktiviti kegemaran sendiri.2.4) Mengenal pasti tindakan alternatif untuk mengurus emosi. (PSE 1. warga sekolah dan orang lain.4) Menyatakan cara mengatasi kelemahan kendiri dengan bimbingan.. (Melodi: This is the way)  Permainan `Pukul Berapa Datuk Harimau‟ Modul Bertema 150 . rakan dan masyarakat setempat. sukan.2) Memberi bantuan kepada ahli keluarga. (PSE 1.1. Menyusun kad pertumbuhan (bayi.sedih.5) Mengenal pasti dan bercerita tentang jenis-jenis emosi gembira. (PSE 1. (PSE 2. Muzik. Begini caranya memakai baju.1.1.

4) Mengamalkan sifat jujur pada diri dan rakan-rakan (PM 15. (PM 10. Beginilah cara membasuh muka. (ST 10.1.3) Mengenal pasti tindakan yang jujur dalam cerita yang didengar (PM 10.1. Membasuh muka.1.4) Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa.2.5) Bercerita tentang peristiwa yang telah berlaku semalam. m j12 tengah hari). Sains dan Teknologi (ST 10.1.2) Menguruskan diri sendiri tanpa bantuan.1. Nyanyian lagu `Tujuh Hari Dalam Seminggu‟ Contoh: Rajin Adik Rajin Nyanyian lagu tentang makanan kegemaran Contoh : Hey Nasi Goreng Nyanyian lagu menjaga kebersihan diri Contoh: Beginilah cara membasuh muka.1. membasuh muka.1.3) Menyatakan waktu untuk menjalankan sesuatu aktiviti(Contoh: jam 7 pagi. Kreativiti (KT 2. (ST 10.7) Menyanyikan melodi. (Contoh: Isnin. Jaga kebersihan (Modul: This is the way)   Modul Bertema 151 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA   CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (PM 6.1. Selasa) (ST 10. sedang berlaku hari ini dan akan berlaku hari esok.6) Menyatakan nama bulan dalam setahun. Menyanyikan lagu bertemakan nilai-nilai murni.4) Menyatakan hari dalam seminggu mengikut urutan.

1. (KT 3.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.1.8) Menyanyi lagu dengan iringan muzik.9) Menyanyi lagu mengikut tempo.5.5) Main peranan mengikut imaginasi. (BM 3.11. Modul Bertema 152 .1.7.1.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 3. (BM 2. (BM 2.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 2. (KTI 2.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.6) Berlakon dengan menggunakan props.1. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (KT 3.4.

1. Menggentel kertas tisu untuk menghasilkan gambar wajah dengan teknik kolaj. kening.5) Menggunakan jari untuk mencubit.hidung bujur . (ST 3.2) Mengenalpasti anggota badan kiri dan kanan. Menggunting kertas warna yang telah dilakarkan dengan bentuk berikut untuk membentuk muka.1.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Sains dan Teknologi (ST 3.   Menguli doh untuk membentuk model muka yang lengkap Mencubit kertas yang telah direndam di dalam air dan menampal kertas tersebut pada belon yang telah ditiup untuk menghasilkan topeng muka.4) Menggunakan tangan untuk menguli. hidu Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan (PFK 1. bahu. segitiga .2) Menggunakan deria berikut dalam penerokaan alam persekitaran secara terbuka: a. pusat. siku. pipi.1. (PFK 1.2) Mengenalpasti bahagian tubuh badan iaitu: lidah.  Membentuk tubuh badan manusia menggunakan doh yang berbeza warna untuk anggota bahagian kiri dan kanan.1. (ST 3. lutut.1. (PFK 1. telinga. sentuhan d.mulut bulatan kecil . 3 Diri Saya Badan Saya Seni Visual dan Kraf  Melengkapkan gambar suai pasang bahagian tubuh badan manusia. perut. peha. mata. hidung. kulit dan menyatakan fungsi setiap organ deria ini. penglihatan b. bibir. lidah. Melakar bentuk tubuh badan rakan yang berbaring di atas kertas mahjung.3) Mengenal pasti organ deria. dagu. kuku. (ST 11. tumit. betis.2. dahi. pendengaran c.6) Menggunakan jari untuk menggentel.mata bulatan besar – kepala    Modul Bertema 153 . dada.

(PFK1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA   CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (PFK 3.1. Menggunting gambar manusia beranggota lengkap daripada kertas majalah dan menampalnya secara bertindih-tindih di atas kertas lukisan untuk menghasilkan montaj.4. Modul Bertema 154 . Perkembangan Fizikal  Menggerakkan anggota badan dalam aktiviti senamrobik.1.1.  Mengikut arahan guru untuk membuat pergerakan berikut: .1.6) Menggunakan jari untuk menggentel.4) Menyatakan perasaan terhadap muzik yang didengar. (PFK1.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.4) Menggunakan tangan untuk menguli.melompat sambil menepuk tangan Kesihatan  Menggosok gigi dengan cara yang betul.melompat 3 kali . (PFK 1.1. Muzik dan Pergerakan  Nyanyi lagu ‟Kalau Anda Gembira‟ Kalau anda gembira genggam jari.melompat setempat .11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat).1. (KTI 2. (KTI 2.15) Menggunting menghasilkan satu bentuk.7) Menggunakan jari untuk memicit.1.5) Menggosok gigi dengan cara yang betul. (KTI 2. (genggam jari 2 kali) Kalau anda gembira genggam jari.4. (KTI 2. (genggam jari 2 kali) Kalau anda gembira katakan pada saya.6) Menggerakkan anggota badan Melakar bentuk tapak tangan dan mewarnakannya.1. Kalau anda gembira genggam jari. (PFK 1. (PFK 1.5) Menggunakan jari untuk mencubit. Kreativiti (KTI 2.4.5) Membuat pergerakan bebas mengikut muzik.

Ku letakkan di pinggang.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. Tap. ( Ulang lagi lagu ini dengan menggantikan nombor hingga 5 )  Menyanyi lagu.tap.11. (KT 3. (BM 3.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (Tukar lirik dengan nama-nama jari yang lain: telunjuk.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 2.1.7) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang. sembunyi.  Modul Bertema 155 .7. tali. Dan juga di bahu.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. Satu jari tap. gelung rotan. masa dan tenaga.4. Tap Satu jari. ‘Mana Ibu’ Mana ibu.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN secara kreatif mengikut muzik untuk meneroka ruang. tunjuk bawah.1. (BM 2. ( jari kanan ) Sini saya. tap. manis. Ku rapatkan di sisi. Lagu: Jari Tap. (KTI 2. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.5. Apa khabar hari ini. Sembunyi.4. sini saya.7) Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik meggunakan alat seperti riben. ‘Anggota Badan’ Tangan ku di kepala. (BM 3.tap. Apa khabar hari ini. mana ibu.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. Tunjuk atas. (BM 2. satu jari. (genggam jari 2 kali) (Ulang dengan lain-lain perkataan)  Menyanyi lagu Jari. kelingking ) Menyanyi lagu.1. Satu jari tap. tap. tengah. Tap.Tap sambil membilang jari tangan dengan kiraan 1-5 secara menaik dan menurun.

2. Modul Bertema 156 .  Menyanyi sambil membuat gerakan Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab tentang fungsi organ deria dan menampal gambar organ deria seperti mata.la.la. jemari ku menari.la.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 4.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.la. hidung. Tepuk tangan gembira.2.la. (BM 4. telinga dan lidah pada carta gambar wajah yang kosong. Bersoaljawab tentang alatan menggosok gigi.     Menyalin perkataan nama-nama bahagian badan di dalam lembaran kerja.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.la. Ku angkat tanganku. Penerokaan  Melawat dan meneroka persekitaran sekolah menggunakan organ deria dan merekod hasil lawatan dalam borang merekod yang disediakan. Menulis angka 1-5 satu persatu dengan betul di belakang kawan. Membaca buku tentang bahagian badan. La.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Murid meneka bunyi yang dibuat oleh guru seperti bunyi tepuk tangan.Sentuh telinga kiri Modul Bertema 157 .    Menyentuh dan menyebut anggota wuduk masing-masing. gigi.Angkat tangan kanan . Pendidikan Islam  Melihat dan mengenal anggota wuduk dengan menggunakan kad gambar. Permainan  Pertandingan siapa cepat dalam mengikut arahan guru untuk melakukan gerakan seperti berikut : Contoh: . kuku. Melihat carta 7 langkah mencuci tangan yang betul Bersoaljawab tentang cara menjaga kebersihan tubuh badan yang lain seperti rambut. hentak kaki dan ketuk meja.telinga dan muka. petik jari.

2) Bercerita tentang rumah kediaman sendiri.5) Menyatakan tanggungjawab diri terhadap keluarga.2.1.1. berbincang tentang sebabnya perlu menyayangi keluarga dan bagaimana menunjukkan sifat kasih sayang kepada ahli keluarga Membina buku skrap yang menunjukkan suasana atau situasi berkasih sayang di dalam ahli keluarga.1.4) Menyatakan sebab perlunya menyayangi keluarga. rakan dan guru.1. (PM 7.   Menyatakan tanggungjawab diri terhadap keluarga.3) Menceritakan peranan dan tanggungjawab ahli keluarga(ikut situasi keluarga).2) Menceritakan salasilah keluarga terdekat. keluarga dan orang di sekelilingnya secara lisan dan bukan lisan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kemanusiaan (KM 2. (KM 2.2) Bercerita tentang kebaikan ahli keluarga (PM 6. (PM 7.6) Menyata dan menunjukkan sifat kasih sayang kepada diri sendiri. (PM 7. Mewarnakan gambar yang menunjukkan sikap hormatkan ahli keluarga Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu.1. Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang peranan dan tanggungjawab ahli keluarga. (PM 10. „Sayang Keluarga‟.2) Menyatakan dan menunjukkan taat 4 Diri Saya Keluarga Saya Seni Visual dan Kraf  Melengkapkan rajah salasilah keluarga terdekat dengan gambar sebenar.1.1. Pendidikan Moral (PM 7.  Modul Bertema 158 . (KM 2. Membaca buku atau menonton video yang bertemakan keluarga.   Melukis gambar rumah dan menceritakan tentang rumah tersebut.1.5) Sentiasa bercakap benar kepada anggota keluarga.

Kreativiti (KTI 1.4.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.2) Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya contohnya berus.7. (KTI 1. (BM 3.1. (BM 2. (BM 2.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. Bercerita tentang kebaikan setiap ahli keluarga terutamanya ibu dan bapa.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN dan hormat kepada ahli keluarga.2.     Modul Bertema 159 .5. makan bersama-sama ahli keluarga dan lain-lain lagi. Bersoaljawab tentang mengapa perlu sayang dan hormat kepada ahli keluarga. Main peranan tentang sesuatu situasi yang melibatkan ahli keluarga dan memerlukan watak yang bercakap benar. Mendengar cerita tentang akibat daripada bercakap bohong. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.11. Bercerita menggunakan kad situasi yang melibatkan ahli keluarga seperti bersalam dengan ibu bapa ketika hendak ke sekolah.1.1. (BM 3.

Sains dan Teknologi (ST 10.(Contoh: jam 7 pagi. (ST 10.2) Mengecam bentuk segitiga. belakang.6) Menyatakan nama bulan dalam setahun (ST 11. Modul Bertema 160 . segiempat tepat dan segiempat sama.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.1.1. bawah.1. (ST 2. (Isnin.   Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab tentang aktiviti rutin yang dilakukan di sekolah seharian.3) Menyatakan waktu untuk menjalankan sesuatu aktiviti.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 4. luar.1.  Main peranan (cikgu-murid) secara berkumpulan.1.5) Bercerita tentang peristiwa yang telah berlaku semalam. tengahari .petang dan malam. (BM 4. atas.1. Bermain blok secara berkumpulan dan bekerjasama menghasilkan binaan bangunan. apa yang dilakukan waktu pagi.2.1) Menyatakan kedudukan sesuatu objek dalam ruang: depan.   Permainan mencari benda tersembunyi. dalam. Bermain di taman permainan prasekolah Pertandingan mencuci pinggan dan cawan selepas makan. jam 12 tengah hari) (ST 10. 5 Diri Saya Sekolah Saya Permainan  Permainan menggunakan waktu.6) Memerhati dan mengenal bentukbentuk di persekitaran (ST 11.2. bulat.4) Menyatakan hari dalam seminggu mengikut urutan. sedang berlaku hari ini dan akan berlaku hari esok.2. Selasa) (ST 10.

Mengenalpasti huruf vokal yang terdapat pada nama rakan. Melakonkan situasi datang dan pulang dari sekolah.2. Main peranan ketika ingin meminjam barang daripada kawan. ungu.coklat.3. putih.2) Membuat pelbagai binaan ( menggunakan bahan seperti blok. segiempat. bujur.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. jingga. merah jambu.2.3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat dan kukuh (ST 2. (ST 12. (ST 12. (ST 2.2. bulat. Kreativiti (KTI 1.5) Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu. pasir ) mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan pembinaannya.6) Melukis rupa geometri iaitu segitiga.1. Berbual tentang gambar mengenai        Modul Bertema 161 . hitam.2) Membandingkan berat objek (lebih berat. lebih nipis). Bermain teka nama alatan yang terdapat di dalam kelas. Menyusun buku dan mengemas pusat pembelajaran.5) Memerhati warna-warna di persekitaran dan mengenalpasti warna merah. Menyebut nama guru.3. hijau.1. (KTI 1. Membaca buku cerita kisah teladan berkaitan dengan menepati masa ke sekolah.2. (KTI 1. Bersoaljawab tentang peraturan di dalam kelas dan mengetahui peranan setiap murid.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA    CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 2. lebih ringan). biru. kuning. Membuat giliran murid yang bertugas membantu menyediakan peralatan di meja makan.3) Membandingkan ketebalan objek (lebih tebal.

1. rekod dalam bentuk lukisan. (KM 4. Penerokaan dan Lawatan  Mengecam warna-warna yang terdapat pada mural di sekitar sekolah .2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.5) Menyebut nama guru kelas dan ketua kelas.    Membandingkan saiz. perpustakaan )   Muzik dan Pergerakan    Menyanyi lagu 7 hari seminggu. Kemanusiaan (KM 4.4. Nyanyian lagu ‟Selamat Pagi Cikgu‟ Modul Bertema 162 . padang.1.1. Melawat sekitar sekolah dan menyatakan dengan jelas nama / alamat sekolah secara lisan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 1. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan. Melawat dan membersihkan taman bunga Lawatan ke sekitar sekolah dan mengenalpasti bentuk-bentuk yang terdapat pada persekitaran.6) Menjalankan tanggungjawab sebagai ahli kelas seperti:  Mematuhi peraturan kelas.  Meletakkan barangan ke tempat asalnya. Memperkenalkan lagu sekolah dan menyanyi dengan sebutan yang jelas.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. bilik guru.1.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai kecederaan murid di sekolah.  Menjaga kebersihan sekolah. Lawatan ke sekitar sekolah ( pejabat. (BM 2. kantin.5. (BM 2. ketebalan dan berat barangan dalam kelas.4) Menyebut nama sekolah.1. (KM 4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.

2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.     6 Diri Saya Kawan Saya Seni dan Kraf  Memerhati rupa bentuk muka rakan dan melukisnya. Sambung titiik-titik lakaran gambar bangunan sekolah. Seni dan Kraf  Membuat binaan bangunan menggunakan blok kayu    Mewarna gambar pemandangan sekolah dengan teliti dan kemas . (BM 3. Melukis bentuk-bentuk geometri dan menggabungkannya menjadi sebuah bangunan. (BM 4.7) Membilang secara menaik 1-10 dan menurun 10-1 Modul Bertema 163 .11. (BM 3.2. Membuat lipatan bentuk sekolah Membina pelbagai jenis bangunan yang berlainan saiz menggunakan kotak-kotak kecil. Melakar peta kedudukan sekolah menggunakan krayon.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.2.1. Sains dan Teknologi (ST 7. Menggunting kertas manila menjadi bentuk bangunan sekolah.

 Berbual berdasarkan gambar situasi menolong rakan yang di dalam kesusahan. (PSE 3.1.1.6) Menghormati hak orang lain seperti: a. (ST 3.9) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam bentuk lukisan. Memulangkan barang selepas meminjam.2. Berbincang dengan rakan secara sopan dan menghormati pendapat orang lain semasa membuat perancangan membersihkan kelas/gotong royong. pipi.5) Menunjukkan cara menghormati perasaan dan pandangan orang lain. bentuk muka dan ketinggian rakan dan menceritakan perbezaan itu. Kemanusiaan (KM 3.1.3) Menyatakan faedah berkawan.2) Bercerita tentang rakan. (KM 5. Membuat boneka kawan Muzik dan Pergerakan  Menyanyi sambil membuat pergerakan dalam kumpulan ( lagu kawan saya ) Penerokaaan  Memerhati perbezaan rambut. contohnya rakan yang mengalami kecederaan.4) Bergaul mesra dan tolong menolong Perkembangan Sosioemosi (PSE 2. dahi. Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab dengan rakan-rakan secara berkumpulan untuk mengetahui latar belakang mereka.2) Mengenalpasti bahagian tubuh badan.10) Memerhati dan menyatakan kesamaan dan perbezaan antara objek-objek yang diperhatikan. (PSE 3. dan sebagainya. b.  Memerhati dan menamakan bahagian tubuh badan rakan seperti lidah.  Modul Bertema 164 . bibir.3.1. (KM 5.1.1. dagu. meminta izin menggunakan atau meminjam barang orang lain.1. (ST 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 2. kening. bahu. siku.5) Bertanya dengan penuh keyakinan.

(KTI 1. (KTI 2.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan.1) Saling berkongsi dalam mengguna kan barang dan peralatan di dalam kelas. Membaca buku tentang kawan.2.1.2. Pendidikan Moral (PM 14. Modul Bertema 165 .2.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN c. Memasak  Mari memasak : pertandingan menyediakan hidangan bersama rakan untuk minuman petang.3) Menyatakan faedah bertolak ansur semasa manjalankan aktiviti kumpulan.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar.2. Menjaga keselamatan barang yang dipinjam.2.10) Menyanyi dengan sebutan yang jelas (KTI 2. Kreativiti (KTI 1.12) Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreatif. (PM 14. Permainan  Mencari rakan berdasarkan kad nama bergambar.2) Mengamalkan sikap tolak ansur dengan rakan dalam situasi tertentu. (KTI 1.1.13) Menyanyi dengan gerakan. (PM 14.

(BM 4.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.4.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. Modul Bertema 166 .1.5.1.2. Kemanusiaan (KM 5.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3.7. (BM 2. (BM 2. 7 Diri Saya Jiran Saya Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang jiran.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. (BM 4.11.3) Menyatakan faedah berkawan.1.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (BM 2.2. (BM 3.

1. Perkembangan Sosioemosi (PSE 3. (KM 5. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. Kuiz meneka pekerjaan jiran berpandukan lakonan secara berkumpulan.  Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu berkaitan dengan jiran. Menjaga keselamatan barang yang dipinjam.1.6) Menghormati hak orang lain seperti: a. Membina carta jiran mengikut kaum di persekitaran. Melafazkan pantun empat kerat berkaitan jiran.2.2. Lakonan / simulasi tentang aktiviti yang dilakukan bersama jiran.5) Menunjukkan cara menghormati perasaan dan pandangan orang lain.2. c.1. Modul Bertema 167 .3) Menyatakan faedah bertolak ansur semasa manjalankan aktiviti kumpulan. kenduri. Pendidikan Moral (PM 14.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. menziarahi jiran yang sakit dengan bimbingan guru. b. Mendengar cerita berkaitan dengan jiran dan menceritakan semula cerita tersebut. meminta izin menggunakan atau meminjam barang orang lain.2.4) Bergaul mesra dan tolong menolong. Melakonkan watak jiran pelbagai kaum dalam situasi gotong royong. Seni dan Kraf  Melukis gambar tentang jiran.5) Mengamalkan sikap tolong menolong dalam masyarakat setempat.1. (PSE 3. (KM 5. Memulangkan barang selepas meminjam.2) Menyatakan kaum di Malaysia.2) Mengamalkan sikap tolak ansur dengan rakan dalam situasi tertentu. (PM 14.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA      CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KM 5.

Kreativiti (KTI 2.7.2.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. (KTI 1.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. Modul Bertema 168 .4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.2. (BM 2. (BM 3. (BM 2. (BM 4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2. (BM 4.11.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.13) Menyanyi dengan gerakan.1.1. (BM 3.5.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.4.

9) Menguruskan persediaan tempat sebelum dan selepas makan.1.   Melakonkan cara membersihkan pakaian dan peralatan dalam situasi yang sebenar. Membincangkan cara bagaimana untuk mengelakkan penyakit seperti menutup mulut apabila bersin atau batuk. sikat.2.4) Menjaga kebersihan pakaian. (PFK 3. (PFK 4. (PFK 4.6) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan.5) Menjaga kebersihan peralatan peribadi yang digunakan. (PFK 4. (PFK 4. berus gigi.2) Mengamalkan cara-cara untuk mengelakkan jangkitan penyakit seperti menutup mulut bila bersin dan batuk.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 3.1.1.8) Membersihkan sapu tangan atau sarung kaki. (PFK 4.7) Menyatakan kepentingan memakai pakaian yang bersih.1.1.1. (PFK 4. Bahasa dan Komunikasi  Menyambung cerita bagaimana menjaga kebersihan barangan sendiri seperti sapu tangan. (PFK 4.1. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi sambil membuat aksi bagaimana cara membersih peralatan peribadi. 8 Diri Saya Kebersihan Seni dan Kraf  Menyusun kad gambar cara membersih pakaian mengikut urutan dan melekatkannya atas kertas manila untuk dijadikan satu poster.6) Menyatakan kepentingan menjaga kebersihan diri. Modul Bertema 169 .8) Mengamalkan cara menjaga kebersihan diri.1. sesuai dan kemas.

11.2. (BM 4. (BM 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.1.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 4. (BM 3. Kreativiti (KTI 2.5.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2. (BM 2.7. Modul Bertema 170 .1.13) Menyanyi dengan gerakan.

benda tajam c. nama prasekolah. nama prasekolah.2. (PFK 5. Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 5. taman permainan. Cadangkan tindakan yang perlu diambil.  Menjalankan simulasi keadaan kebakaran di sekolah dan tindakan yang harus dilakukan.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar. (PFK 5. nama ibubapa. Membuat lakonan rakan yang cedera akibat terjatuh semasa bermain. Menunjukkan pelbagai gambar yang berkaitan dan minta murid mengasingkan  Modul Bertema 171 .2.2. minta murid memberi pandangan.8) Mengamalkan sikap asertif pada situasi yang tidak selamat. lokasi tempat tinggal (alamat) dan nombor telefon keluarga secara bergilir-gilir. lokasi tempat tinggal (alamat) dan nombor telefon keluarga.2. lari dan memberitahu orang dewasa.2. 9 Diri Saya Keselamatan Diri Bahasa dan Komunikasi  Murid menyebut nama sendiri. (PFK 5.10) Menjaga keselamatan diri. Menonton cerita teladan yang berkaitan dengan menjaga keselamatan diri semasa di rumah.9) Menyatakan cara menghindari sumber. tempat dan situasi yang membahayakan seperti: a.5) Menyebut nama sendiri. alatan elektrik b.2. (PFK 5.2. kecederaan atau penderaan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 1. (PFK 5.6) Menjalankan simulasi semasa menghadapi situasi bahaya dengan menggunakan langkah-langkah berikut: menjerit. nama ibubapa.7) Memberitahu orang dewasa apabila berlaku kecemasan. alatan permainan    Lakonan secara berkumpulan pelbagai situasi yang bahaya.

4) Mengenal pasti situasi yang membahayakan seperti lantai licin.5) Mengenal anggota sulit.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN d. Membimbing murid membaca keratan akhbar berkaitan isu-isu keselamatan      Modul Bertema 172 .11) Menunjukkan cara yang betul semasa mengendalikan alatan dan bahan yang merbahaya. Mengumpul pelbagai gambar berkaitan situasi yang membahayakan diri dan membuat buku skrap mengikut kategori. (PFK 5. sekolah dan taman permainan. Menyusun gambar mengikut urutan peristiwa dan menceritakan peristiwa itu (Contohnya: bermain di tepi jalan raya.3. (PFK 5. (PFK 5. (PFK 5.3) Mengenal pasti objek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di lokasi berikut: a. berlaku kemalangan. rumah b. Bersoaljawab tentang kemalangan yang sering berlaku di rumah. banjir.3.6) Mengenal dan menceritakan tentang contoh sentuhan yang selamat dan tidak selamat.3.8) Menceritakan cara mengelak diri daripada orang yang tidak dikenali.2. melintas jalan raya e. taman permainan d.1.1.3. tempat sunyi f. tempat awam (PFK 5. benda / bahan yang bahaya dan tidak bahaya. masuk hospital ) Menyatakan kepentingan menjaga bahagian sulit badan kita dan batasbatasnya antara lelaki dan perempuan Berbincang dengan murid tentang bahaya mengikut orang yang tidak dikenali dan cara mengelak daripada di dekati orang yang tidak dikenali.7) Mengamalkan sikap asertif bila menghadapi situasi yang tidak selamat. sekolah c. tempat awam (PFK 5. (PFK 5.   Simulasi keadaan kebakaran dan anggota penyelamat menjalankan tugas.

(BM 2.1. (BM 2. (KT 3. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. Cop simbol atau perkataan pada baju.2.lantai licin  Sila berbaris   (KT 3. ( kes penculikan. (PFK 5.11) Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan.  Menggunakan gunting dengan cara yang betul dalam aktiviti dengan bimbingan guru. Bawa murid ke dapur dan tunjuk cara  Modul Bertema 173 . Kreativiti (KTI 1.1.1) Menceritakan perkara yang Amali  Mop lantai bilik air yang licin secara berkumpulan.1.1.5) Main peranan mengikut imaginasi.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.. kemalangan dan bencana alam ).Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN kebakaran. (KTI 1.T ( Contoh: „berhati-hati di jalan raya’ ) Membuat kad besar tentang panduan keselamatan dan lekat di bahagian kelas  Mari bermain dengan selamat  Utamakan keselamatan  Awas. jalan raya.4.5) Mengenal pasti tingkah laku yang membahayakan berdasarkan pengalaman sendiri seperti berdiri berhampiran rakan yang sedang bermain buaian.1.6) Berlakon dengan menggunakan props. Seni dan Kraf  Mewarna gambar pelbagai situasi berkaitan keselamatan  Membuat poster cegah kemalangan secara berkumpulan dan pamerkan di luar kelas. penderaan.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.2.

1. (BM 4.2. luar. (BM 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.7. Bawa murid ke taman permainan dan tunjukkan bahaya yang akan terjadi jika tidak mengambil langkah-langkah keselamatan.  Menyanyi tanpa muzik lagu yang berkaitan dengan keselamatan 10 Diri Saya Rumah Saya Penerokaan  Pertandingan mencari bentuk-bentuk yang terdapat di persekitaran dan menghasilkan gambar rumah daripada bentuk-bentuk itu.6) Memerhati dan mengenal bentukbentuk di persekitaran. yang betul menghulur gunting. (ST 11. Merekabentuk pelbagai binaan bangunan.5.1. (BM 3.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. (BM 2.  Menunjukkan kepada murid contoh sentuhan yang selamat dan tidak selamat menggunakan anak patung.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4. bawa.2. bentuk.2) Mengecam bentuk segitiga. dalam.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. Modul Bertema 174 . warna.2. bulat. atas. Sains Teknologi (ST 2.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.11. pisau atau benda lain yang tajam.1) Menyatakan kedudukan sesuatu objek dalam ruang: depan. belakang.   Mengelas pelbagai rumah mengikut ciri seperti saiz. (ST 11.  Muzik dan Pergerakan  Menyanyi dan melakukan pergerakan berdasarkan lagu yang berkaitan dengan keselamatan.

8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.tebal.nipis.2.3) Berbual menggunakan ayat yang Modul Bertema 175 . segiempat.   Bahasa dan Komunikasi  Murid bercerita tentang rumah mereka.3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat dan kukuh Kreativiti (KTI 1. (KTI 1.te + res. .1.  Melukis dan mewarnakan gambar ‟Rumah Idaman Saya‟ dan menceritakan tentang rumah idaman ini. bulat. (ST 12.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN segi empat tepat dan segi empat sama. . Membuat origamui ‟Rumah Idaman Saya‟ Murid membuat buku skrap tentang bahagian-bahagian rumah (Contohnya: bilik tetamu.6) Melukis rupa geometrik iaitu segitiga.pa + pan.  Pertandingan memadan suku kata untuk membentuk perkataan yang berkaitan dengan rumah. segiempat. dapur. bujur.2. pendek. bulat.3. kecil.bentuk geometrik iaitu segitiga. taman) (ST 2.3.2) Membuat pelbagai binaan mengikut kreativiti sendiri (menggunakan bahan seperti blok.1.  Pertandingan membuat binaan rumah menggunakan blok atau bahan lain. Bahasa (BM 2.ru + mah. panjang. tinggi. (ST 12.rendah. . bilik tidur. bilik air. pasir) dan menceritakan pembinaannya. bujur. (KTI 1. Seni dan Kraf  Menghasilkan gambar rumah menggunakan bentuk.7) Memerhati objek-objek di persekitaran dan mengenalpasti saiz: besar.2.

3) Meluahkan dan menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah Modul Bertema 176 .1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.5.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 3. (BM 4. (BM 4.Rumah papan .6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 3.Rumah banglo .2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.1.Rumah panjang 11 Diri Saya Emosi Diri Bahasa dan Komunikasi  Meneka aksi perasaan yang dilakukan oleh guru  Meneka aksi perasaan yang tunjukkan oleh Perkembangan Sosioemosi (PSE 1.2. (BM 2.11.Rumah pangsa .7. (BM 2.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN mudah dengan sebutan yang betul.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.2.4. (BM 2.2. Pertandingan memadan gambar dan perkataan .Rumah teres .2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.

 Menyebut perkataan yang lahir dari perasaan gembira.5) Mengenal pasti dan bercerita tentang jenis-jenis emosi gembira.2. alat bertali) dalam muzik yang diperdengarkan. sedih. takut dan marah.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.8) Mengenal elemen muzik:  kuat – lembut  cepat – lambat  tinggi – rendah  panjang – pendek  sedih – gembira . Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu yang berkaitan dengan emosi.9) Mengenal elemen dan alat muzik(had kepada gendang.2.3. Modul Bertema 177 . takut dan marah Kreativiti (KTI 1.  Mendengar cerita berkaitan dengan emosi diri.4. Seni dan Kraf  Membuat boneka mudah dan gunakan boneka untuk menunjukkan emosi. (KTI 2.1.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri. guru melalui kad gambar  Menggambarkan aksi perasaan gembira dan sedih  Menyatakan perkara yang boleh menimbulkan perasaan gembira.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan. sedih.4. (PSE 1. sedih. (KTI 1. (KTI 1. takut marah.bersemangat (KTI 2.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. lukisan dan tingkah laku.

(BM 2. (BM 2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.11. (BM 3.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.2.10) Bercerita(talk about) tentang muzik yang diperdengarkan.7.1.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.5.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. Modul Bertema 178 .1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 3. (BM 2.4.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 2. (KTI 2.4.1. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (BM 4.

Modul Bertema 179 .7) Menyatakan ciri sepunya untuk setiap pengelasan yang telah dibuat dengan bimbingan. Sains dan Teknologi (ST 2. . (ST 2.3.5) Mengasingkan makanan mengikut rasa. masin. tawar. (ST 9.1.sarapan pagi .3.makan tengahari . contoh manis.1) Mengecam duit yang berlainan nilai.1.6) Mengumpulkan objek-objek mengikut bau.7) Mengenal makanan yang boleh merosakkan gigi serta makanan yang baik untuk kesihatan gigi Berbual tentang makanan yang boleh merosakkan gigi serta makanan yang baik untuk kesihatan gigi. (ST 9. 12 Alam Bahan Makanan Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab berdasarkan gambar tentang makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat. daun pandan). sabun.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 4. (Contoh objek: belacan.makan malam  Mengadakan simulasi jual beli makanan di mana murid belajar mengecam duit yang berlainan nilai dan memberi jumlah wang yang betul.1. (ST 2.2) Menyusun nilai wang mengikut tertib/urutan. ikan kering.  Berbual tentang jenis makanan yang sesuai mengikut waktu makan.1.3) Memberi jumlah wang (duit siling) yang tepat dalam simulasi jual-beli Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 3. pahit.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. (ST 9. masam. Main peranan aktiviti menjual dan membeli makanan.2.3.    Bersoaljawab berdasarkan carta piramid makanan.

 Modul Bertema 180 . Penerokaan  Mengasingkan makanan mengikut rasa.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (PFK 3. Menghiaskan gerai makanan untuk tujuan simulasi jual beli makanan.4.14) Menyurih menggunakan templet atau objek.5) Menyatakan jenis makanan yang sesuai mengikut waktu makan. popiah. (tidak perlu buat semua)  Mencuba cara makan pelbagai kaum di Malaysia Seni dan Kraf  Menyediakan duit kertas untuk tujuan simulasi jual beli makanan.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. popiah. (PFK 3. lempeng pisang. (PFK 3.2.2) Menyediakan makanan tradisional seperti onde-onde. Kemanusiaan (KM 7.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. dumpling. jemput-jemput pisang.3) Mencuba cara makan pelbagai kaum Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1. Memasak  Menyediakan makanan tradisional seperti onde-onde. cucur udang. lempeng pisang. dumpling.2.2.6. (PFK 1.6. (KM 7. (BM 2.2. cucur udang. jemput-jemput pisang.   Meneka makanan berdasarkan bau atau rasa Mengenal makanan yang rosak dan basi.4) Mengenal makanan yang rosak dan basi.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.  Menyurih duit syiling untuk menghasilkan duit kertas untuk tujuan simulasi jual beli makanan.3) Mengenal jenis makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat. (BM 2.1.

(BM 3.2) Memerhati proses perubahan keadaan ais kepada air dan wap air.7.1. 13 Alam Bahan Air Penerokaan  Meletakkan ais dalam gelas dan memerhatikan perubahan keadaan daripada ais kepada air dan wap air. (ST 2. (ST 4. Memerhatikan perubahan air kepada wap air bila air mendidih.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.2) Membuat ramalan apa yang akan berlaku berdasarkan pengalaman lepas.1.5.1) Memerhati dan mengumpulkan objek kepada yang tenggelam dan timbul.2. Memerhatikan timbul. (contoh aktiviti: objek mana yang akan tenggelam dan timbul. (BM 3. Menuang bentuk.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.2. bola mana yang akan menurun cerun dengan lebih cepat)    dalam bekas pelbagai Modul Bertema 181 .2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. air objek tenggelam dan Sains dan Teknologi (ST 4.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. (BM 4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2. (BM 4.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.11.4.

pasir tidak larut dalam air) (ST 4. (ST 2.1. menyediakan sup kacang Bahasa dan Komunikasi  Membaca buku yang berkaitan dengan air. Mencuci sapu tangan menggunakan air.2.9) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam bentuk lukisan (ST 4.1. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu yang berkaitan dengan air Modul Bertema 182 . kertas meyerap air.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA    CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 2.  Membuat kapal kertas dan membuat pertandingan perlumbaan kapal kertas.8) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam tulisan yang mudah dengan bimbingan.4) Mengasingkan bahan kepada yang boleh menyerap air dan yang tidak boleh menyerap air (Contoh: kapas menyerap air. kepingan plastik tidak menyerap air). Sukaneka pertandingan menuang air ke dalam botol. Memasak  Membantu merah.12) Menuang air dari jug ke dalam bekas pelbagai bentuk seperti botol.1.5.1.  Seni dan Kraf  Melukis menggunakan warna dan air.2) Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian seperti:  Bagaimana mengeringkan baju yang basah  membuatkan objek yang tenggelam supaya timbul dan sebaliknya (ST 2. Mencampurkan air kepada bahan seperti garam.3) Mengasingkan bahan kepada yang boleh larut dalam air dan yang tidak boleh larut dalam air (Contoh: garam dan gula larut dalam air. Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 1. cawan. Meletakkan bahan seperti kertas dan plastik dalam air untuk melihat sama ada ia serap air atau tidak. gelas. gula dan pasir untuk memerhatikan sama ada ia larut dalam air.

(KTI 1.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2. (KTI 1.1.7) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang. (KTI 2. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.3) Memilih pelbagai bahan yang sesuai dalam penghasilan karya.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1.11) Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan. Membuat pergerakan badan seperti air sungai mengalir. Modul Bertema 183 . (BM 2. air terjun. (KT 3.4) Memanipulasi bahan secara kreatif untuk penghasilan karya dengan bimbingan. masa dan tenaga.2. (BM 2.5.1.1. ombak.1.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.13) Menyanyi dengan gerakan.4.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kreativiti (KTI 1.

(BM 4. Sains dan Teknologi (ST 2. panjang.2. Membanding beza pasir sungai dan pasir laut dari aspek tekstur dan warna.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.2.7) Memerhati objek-objek di persekitaran dan mengenalpasti saiz besar. pasir dan lumpur.10) Memerhati dan menyatakan kesamaan dan perbezaan antara objek-objek yang diperhatikan (Contoh objek-objek: butang yang berlainan corak.5. (ST 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3. 14 Alam Bahan Pasir Penerokaan  Menimbang pasir menggunakan alat penimbang      Bermain pasir dan membuat istana pasir Membentuk pasir menjadi bentuk-bentuk tertentu dengan acuan. tebal. pasir basah dan pasir kering.1.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. Mengasingkan pasir dan batu melalui proses penapisan Mengasingkan air dan pasir melalui proses penurasan. nipis. (ST 2. pendek tinggi.7.2) Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian seperti :  Membersihkan air yang kotor menggunakan pasir Modul Bertema 184 .1.11.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. batu dan pasir). (BM 4.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. rendah. kecil. (BM 3.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 4.1.7) Membanding dan membezakan tekstur bahan (Contoh: pasir kering dengan pasir basah; permukaan yang licin dengan permukaan yang kasar). Pendidikan Moral (PM 12.1.1) Menjayakan aktiviti secara berkumpulan. Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan (PFK 4.1.4) Menjaga kebersihan pakaian. (PFK 4.1.5) Menjaga kebersihan peralatan peribadi yang digunakan. (PFK 4.1. 6) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan. Kreativiti (KTI 1.2.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. (KTI 1.2.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan.

   

Membasuh peralatan yang digunakan dengan betul selepas bermain pasir. Meramas pasir Membanding beza antara pasir kering dan basah. Mengisi pasir di dalam beg plastik mengikut ukuran bukan piawai (Contoh: satu beg pasir bersamaan 3 cawan pasir dan mengira jumlah beg pasir).

Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab tentang tempat dimana pasir boleh dijumpai.    Berbincang tentang kejadian pasir Bercerita tentang kegunaan pasir Mencari perkataan nama tempat yang berkaitan dengan pasir: Pasir Panjang, Ujong Pasir. Membuat buku skrap tentang jenis-jenis pasir. Menulis huruf atau perkataan di atas pasir

 

Modul Bertema

185

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 1.2.12) Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreatif. (KIT 2.3.3) Meneroka bunyi menerusi bahan atau objek improvisasi. (KTI 2.3.4) Memainkan alat improvisasi bagi menghasilkan muzik atau mengiringi nyanyian. (KTI 2.3.5) Menghasilkan bunyi untuk memberi kesan kepada situasi (contoh: cerita, puisi). Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.

Seni dan kraf  Membuat kolaj menggunakan pasir halus     Membuat kolum daripada pasir berwarna Membuat jam masa daripada botol. Menggunting kertas pasir menjadi pelbagai bentuk. Menghias cawan dengan pasir berwarna dan daun kering.

Muzik dan Pergerakan  Menghasilkan marakas daripada botol dan pasir dan menggunanya untuk mengiringi nyanyian.  Menyanyi dan membuat pergerakan kreatif lagu “Sungai”

Permainan  Pertandingan mengisi pasir ke dalam botol.

Modul Bertema

186

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.

15

Alam Bahan

Pakaian dan Aksesori

Penerokaan  Memadankan dua kumpulan objek yang mempunyai bilangan: a. sama b. tidak sama.   Permainan menguntai butang / manik mengikut warna. Mengasingkan objek dan membuat perbandingan.

Sains dan Teknologi (ST 2.1.10) Memerhati dan menyatakan kesamaan dan perbezaan antara objek yang diperhatikan (Contoh: pelbagai jenis butang). (ST 6.2.1) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan sama banyak, lebih atau kurang. (ST 2.3.4) Membanding dan mengumpulkan objek-objek mengikut satu ciri: Saiz (besar dan kecil, panjang dan pendek) Tekstur (licin dan kasar) Berat (berat dan ringan) Jumlah (banyak dan sedikit) (ST 2.3.5) Mengumpulkan objek-objek yang mempunyai dua ciri yang sama: a. Warna dan bentuk b. Saiz dan bentuk

Seni dan Kraf  Membuat kolaj berdasarkan satu ciri.    Membuat lipatan baju mengikut saiz. Merekacipta gelang atau rantai. Menggunting dan menampal untuk

Modul Bertema

187

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN c. Warna dan saiz (Contoh: segitiga hijau, bulat kecil) (ST 6.1.1) Memadankan objek berpasangan yang sama seperti kasut, sarung tangan. (ST 6.1.2) Memadankan objek berpasangan yang tidak sama seperti cawan dan piring, kasut dengan sarung kaki. (ST 6.1.3) Memadankan dua kumpulan objek yang mempunyai bilangan: a. sama b. tidak sama. (matching equal and unequal groups) (ST 6.4.3) Mengecam corak berulang di persekitaran. (ST 6.4.4) Melengkapkan corak berulang yang diberi. (ST 6.4.5) Membina corak berulang mengikut kreativiti sendiri menggunakan bahan yang disediakan dan menyatakan coraknya. (ST 9.1.1) Mengecam duit yang berlainan nilai. (ST 9.1.2) Menyusun nilai wang mengikut tertib.

 

menghasilkan satu bentuk yang bermakna. Melipat pelbagai jenis pakaian . Melipat menghasilkan pelbagai bentuk .

Bahasa dan Komunikasi  Memadankan objek secara berpasangan seperti kasut,sarung tangan.     Menjalankan aktiviti jual beli dan membuat simulasi tukar duit. Bercerita tentang pakaian masyarakat Malaysia berdasarkan kad gambar. Menonton pertunjukkan fesyen pakaian melalui audio visual. Memadan pakaian mengikut kaum.

Permainan  Permainan mencari pasangan mengikut arahan. a. Pakaian sama jenis b. Pakaian tidak sama jenis   Pertandingan memakai pakaian Permainan siapa paling cepat menyarung

Modul Bertema

188

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 9.   Menguntai menggunakan pelbagai jenis manik dan tali.10) Menggunakan tangan untuk menyarung sarung kaki dan sarung tangan (PFK 1.14) Menggunakan tangan untuk mengikat sesuatu objek sarung kaki dan sarung tangan.8) Menggunakan jari untuk membutang pelbagai saiz (termasuk butang katup.3) Memberi jumlah wang (duit siling) yang tepat dalam simulasi jual-beli.2.1.2.2.2. Pertandingan memakai tali pinggang dengan cara yang betul dan kemas.1.15) Menggunting menghasilkan satu bentuk (PFK 1.9) Menggunakan tangan untuk menzip seluar.2. (PFK 1. butang cangkuk (PFK 1.11) Menggunakan jari untuk menguntai objek pelbagai saiz dengan menggunakan pelbagai jenis tali Modul Bertema 189 . baju. beg (PFK 1.7) Menggunakan tangan untuk melipat menghasilkan pelbagai bentuk dengan bimbinga.1. (PFK 1. Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan (PFK 1.

4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.5. (BM 2. Bahasa (BM 2. Kemanusiaan (KM 7.13) Memakai tali pinggang dengan bimbingan. (BM 2. (KTI 1.2.1.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2.2. Kreativiti (KTI 1.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.1.1.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.2) Bercerita tentang pakaian masyarakat Malaysia. Modul Bertema 190 .3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (PFK 1.4.2.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3. saiz.11.3) Membandingkan dan mengumpulkan objek mengikut satu ciri a.7.tapak kaki dan batang straw.1.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.3) Mengenalpasti organ deria. tapak kaki. (ST 8. 16 Alam Bahan Peralatan Penerokaan  Aktiviti mengukur panjang dan tinggi objek dengan menggunakan ukuran seperti jengkal. Projek membina rakit daripada straw dengan menggunakan peralatan yang sesuai.mata. Sains dan Teknologi (ST 2. (ST 3.3. (BM 4.2.  Mengumpulkan peralatan mengikut fungsinya. (BM 4.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.kulit dan menyatakan fungsi setiap organ deria ini. (besar dan kecil.2) Menyatakan hasil tambah dengan membilang terus dari suatu nombor sehingga nilai 10. buku.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. Pertandingan mengelaskan peralatan.  Menguji sama ada peralatan (contohnya bola) tenggelam atau timbul di air. straw.telinga.panjang dan pendek)   Modul Bertema 191 .1.hidung.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 3. (ST 2.2.lidah.4) Mengukur panjang dan tinggi objek menggunakan unit bukan piawai seperti jengkal.

Aktiviti demonstrasi  Aktiviti tunjuk cara untuk mengendalikan alatan yang merbahaya seperti pisau dan gunting.membersihkan air yang kotor menggunakan pasir (ST 6. kasut dengan sarung kaki. .2) Memadankan objek berpasangan yang tidak sama seperti cawan dan piring.1) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan sama banyak. sama b. tampi Modul Bertema 192 . berat (berat dan ringan) (ST 2.2. bubu.7) Menyatakan ciri sepunya untuk setiap pengelasan yang dibuat dengan bimbingan.3.2) Membuat ramalan apa yang akan berlaku berdasarkan pengalaman lepas (ST 6.  Aktiviti membersihakan peralatan yang telah digunakan.5.2) Menjalankan aktiviti menyelesaikan masalah harian seperti.(licin dan kasar) c.4. tekstur. (ST 2.  Aktiviti origami . (ST 6.3) Memadankan dua kumpulan objek yang mempunyai bilangan: a.membuatkan objek yang tenggelam supaya timbul dan sebaliknya .1.mengeringkan baju yang basah . Bahasa dan Komunikasi  Membuat buku skrap tentang peralatan-peralatan tradisional seperti nyiru. Muzik dan Pergerakan  Murid menyanyikan lagu berkaitan dengan peralatan. labu.melipat kertas untuk membuat replika peralatan. (ST 2. tidak sama.1. lebih atau kurang. Seni dan Kraf  Mewarnakan gambar peralatan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN b.  Mengesan objek yang boleh tertarik pada magnet.

(ST 4.1.2) Menyusun nilai wang mengikut tertib.1. Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 1.1.6) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan.1.1) Menggunakan tangan untuk melipat kertas menjadi dua dan empat bahagian.5) Menjalankan penyiasatan terbimbing kesan magnet ke atas objek.6) Menjalankan penyiasatan terbimbing tindakan magnet ke atas magnet lain.11) Menunjukkan cara yang betul semasa mengendalikan alatan dan bahan yang bahaya (PFK 4.1) Mengecam duit yang berlainan nilai.2. (ST 9. (ST 4.1.2. Modul Bertema 193 .3) Memberi jumlah wang (duit siling) yang tepat dalam simulasi jual-beli. (PFK 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 9.13) Menggunakan tangan untuk memulas penutup botol (PFK 5. (ST 9.1.1.

2) Mengenal pelbagai peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.5) Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu. (KTI 2. (KTI 1. cucur udang.1.jemput-jemput pisang.6.lempeng pisang. (KM 4.3) Bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/kelemahan kendiri (PSE 3. Perkembangan Sosio emosi (PSE 2.popiah.5.2. (KM 7. Modul Bertema 194 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kemanusiaan (KM 7.8) Menyanyi lagu dengan iringan muzik.2) Menyelesaikan konflik dengan cara yang positif Kreativiti (KTI 1.1.3.6) Menjalankan tanggungjawab sebagai ahli kelas – meletakkan barangan di tempat asal.1.1.dumpling.2) Menyediakan makanan tradisional seperti onde-onde.

(BM 2.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2. (BM 2. (BM 4.7.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.1.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.1. (BM 3.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.2.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 3.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. Modul Bertema 195 .11.5.4.

17 Dunia Teknologi Pengangkutan Penerokaan  Mengasingkan kad gambar kenderaan di darat. (BM 2.9) Menyatakan cara menghindari sumber.5. (BM 2. di air dan di udara.6) Berlakon dengan menggunakan props.1.kenderaan bertayar empat . Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.kenderaan bertayar dua .3. Modul Bertema 196 .1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.1.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Sains dan Teknologi (ST 2. Melakonkan semula dengan yang telah ditonton dalam tayangan video keselamatan di jalan raya.8) Menyatakan ciri sepunya untuk setiap pengelasan yang telah dibuat dengan bimbingan. tempat dan situasi yang membahayakan seperti melintas jalan raya Kreativiti (KT 3.1.kenderaan tidak bertayar    Menonton tayangan video tentang caracara yang betul untuk melintas jalan raya. Bersoaljawab tentang tayangan video tersebut. (BM 2. Bahasa dan Komunikasi  Menghasilkan buku skrap berikut: .4.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.

(BM 4. pasir) mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan pembinaannya. Kemanusiaan (KM 8.2.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (ST 12. Bercerita semula cerita yang didengar berkaitan dengan penggunaan kemudahan awam.2.3. Modul Bertema 197 .2) Membuat pelbagai binaan (menggunakan bahan seperti blok.2) Mengenal simbol yang biasa dijumpai di persekitaran seperti :  Tempat pembuangan sampah  Tanda lalulintas  Tempat untuk orang cacat Sains dan Teknologi (ST 12.3.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. (BM 3. 18 Dunia Teknologi Kemudahan Awam Komunikasi  Mengecam dan membezakan tandas lelaki dan perempuan.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. Menamakan jenis-jenis kemudahan awam yang diketahui.11.2. Lakonan membeli setem dan mengepos surat di pejabat pos. (BM 4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3.1) Membina satu lingkungan yang lengkap.     simbol Menamakan simbol-simbol yang terdapat pada jalan raya dengan bimbingan guru.

1. Kreativiti (KT 3.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi. Lakonan orang melakukan vandalisme pada perhentian bas dan cara mengatasinya. (KTI 1. (KTI 2. Membuat buku skrap tentang simbolsilmbol kemudahan awam di kawasan persekitaran. (BM 2. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.6) Berlakon dengan menggunakan props.1.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan. Simulasi di stesyen bas: cara membeli tiket berbaris menaiki dan turun bas. Menyusun lidi / kayu kecil membentuk satu lingkungan dan membilang.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar.1.3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat dan kukuh.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 12.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. Membuat model pondok bas menggunakan set binaan pasang  Modul Bertema 198 . (BM 2. Melukis dan melabel kemudahan awam yang terdapat di sekitar sekolah seperti pondok telefon dan perhentian bas.1.     Membina menara daripada blok / kotak.2. (KTI 2. Membuat telefon daripada cawan kertas dan tali tangsi.   Seni dan Kraf  Membina model pelbagai replika kemudahan awam daripada doh.13) Menyanyi dengan gerakan.4.1.3.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.2. (KTI 1.

5.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.11.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. 19 Dunia Teknologi Pembinaan (construcktion) Penerokaan  Membina jambatan atau bangunan menggunakan blok dan menceritakan cara pembinaannya.1) Membina penghubung antara dua objek / binaan dan memberi alasan mengapa penghubung itu dipilih. (BM 3. gunting dan tampal mengikut nombor yang 1-10 Membina model bas sekolah dan membilang tingkap yang terdapat pada bas tersebut. (BM 4. (BM 4.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.1.2. siap/lego  Mencari pelbagai gambar kemudahan awam di dalam akhbar dan gunting bagi membuat poster/montaj Bermain doh dan membentuk objek yang berkaitan dengan kemudahan awam Cop gambar pondok telefon.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. Membuat pergerakan kreatif menggunakan muzik rancak yang bersesuaian. Modul Bertema 199 .7. (BM 3. Sains dan Teknologi (ST 12.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.    Muzik dan Pergerakan  Nyanyian lagu ”Telefon Berbunyi”   Pergerakan kreatif mengikut lagu.

2. (ST 12. Membina menara menggunakan bahan terbuang seperti botol plastik.  Membaca buku berkenaan dengan pembinaan. Modul Bertema 200 . (BM 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 12. Membina istana pasir dan mencerita tentang cara pembinaannya.2) Membuat pelbagai binaan (menggunakan bahan seperti blok.11. (ST 12. (ST 11.3.2.1.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (BM 2.pasir mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan pembinaannya.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat/kukuh.   Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang karya pembinaan sendiri. Memerhatikan lingkungan yang dibina oleh guru kemudian membina lingkungan menggunakan pelbagai bahan dan menceritakan pembinaan tersebut.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.3) Membuat binaan untuk menghasilkan kuboid daripada bongkah.1.3.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3.1) Membina satu lingkungan yang lengkap.4.

haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan) (ST 6. Permainan memadankan gambar haiwan dengan makanan utamanya. lebih atau kurang. Membanding beza dan mengelaskan gambar haiwan mengikut makanan utamanya.5) Mengecam tempat tinggal haiwan. katak-air dan darat. Kreativiti (KTI 2. lembu-padang.5) Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu.4.4.13) Menyanyi dengan gerakan.6) Mengumpulkan haiwan mengikut habitatnya. burung-pokok) (ST 3. 20 Alam Hidupan Haiwan Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang jenis ikan mengikut saiz dan warna melalui pemerhatian.4. Mengelas haiwan berdasarkan bilangan kaki menggunakan kad gambar. (ST 3. kerbau-sawah.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Sains dan Teknologi (ST 3.   Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu dengan pergerakan badan.4. itik-kolam. ayam-reban. (Contoh:kucing-rumah.4) Memerhati ikan dalam akuarium dan menceritakan tentang saiz dan warna ikan.1. Mengasingkan gambar haiwan mengikut habitatnya.2.7) Membandingkan dan mengumpulkan haiwan mengikut makanan utamanya (Contohnya:haiwan yang makan daging.1) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan sama banyak. ikan-air.    Memadankan haiwan dengan tempat tinggal. (KTI 1. (ST 3.1. Penerokaan  Meneka dan mengecam tempat tinggal (habitat) haiwan dengan betul. Seni dan Kraf  Mewarna gambar haiwan Modul Bertema 201 .

2. (BM 4.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. (BM 3.1. (BM 2.2.7. (BM 2. Modul Bertema 202 .1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.4.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 2.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.1. (BM 4.5. (BM 3.11. (BM 2.

saiz c. urat daun (ST 3.     Modul Bertema 203 . warna b.3.6) Memerhati dan mengumpulkan bunga daripada persekitaran sekolah dan kediaman mereka mengikut: a. berbiji (ST 3. pendek– panjang      Menyusun daun mengikut bentuk Mengumpulkan daun mengikut warna Membezakan tekstur daun Memerhatikan urat daun.3. Menanam biji kacang hijau di atas tisu basah dan rekodkan perkembangan pertumbuhannya menggunakan jadual.3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Sains dan Teknologi (ST 3.8) Memerhati dan mengumpulkan buah-buahan yang biasa dijumpai mengikut warna dan berbiji.3.5) Memerhati dan mengumpulkan daun daripada persekitaran sekolah dan kediaman mengikut: a.3. Menyusun pelbagai jenis sayuran di sudut main peranan berdasarkan dua kumpulan : sayuran berdaun dan berbiji. warna b. Mengasingkan pelbagai bijirin mengikut rupanya. Projek menanam bawang atau kucai dan lihat perubahan pertumbuhannya.7) Memerhati dan mengumpulkan sayur-sayuran mengikut ciri berikut: a. saiz (Nota: Perekodan boleh dibuat melalui lukisan dan bukan menggunakan bunga yang sebenar) (ST 3. (ST 3. menggunakan kanta pembesar.9) Memerhati dan merekodkan proses percambahan biji benih dan pertumbuhan anak 21 Alam Hidupan Tumbuhtumbuhan Penerokaan  Menyusun daun mengikut seriasi kecil – besar. bentuk e. tekstur d. Melawat taman bunga dan memerhatikan pelbagai jenis bunga yang berlainan warna dan saiz. warna daun b.

7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. Mengenalpasti huruf vokal dalam perkataan buah-buahan dan sayursayuran yang biasa dijumpai.     Seni dan Kraf  Membuat penanda buku daripada bunga yang dikeringkan. Melakonkan watak penjual bunga dan pembeli berdasarkan lagu ( lagu Gadis dan Bunga) Main peranan ikut imaginasi ( apa jadi pada tumbuhan pada hari ribut ) Membaca buku berkaitan dengan tumbuhan.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN benih dari segi ketinggian dan pertambahan daun dengan bimbingan. (KTI 1. (KTI 1.1.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar. Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab tentang tumbuh-tumbuhan yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan.2. KTI 1. Kreavititi (KTI 1. (KTI 1.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.2.1.2.3) Memilih pelbagai bahan yang sesuai dalam penghasilan karya.2.11) Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan. (KTI 1.   Bersoaljawab tentang sayuran. Modul Bertema 204 .buahbuahan yang dijual di pasar.2. Melakonkan watak pesawah / pekebun bekerja.2) Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya contohnya berus. (KTI 1.

(BM 2. Membuat kolaj daripada daun yang dikeringkan dan ranting pokok.1. (KIT 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA       CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 2.7.1. Menganyam tikar daripada daun kelapa dengan bimbingan. (BM 2. (BM 2.4.1.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.3.5.1. Modul Bertema 205 .5) Main peranan mengikut imaginasi. (BM 3.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. Membuat montaj daripada gambar bunga. Mewarna pelbagai gambar sayur-sayuran dan bunga.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.5) Membuat pergerakan bebas mengikut muzik. (KT 3. Menari tarian canggung sambil membuat aksi menampi padi.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (KT 3.6) Berlakon dengan menggunakan props. Membuat rantai / kalungan bunga Membuat model buah durian daripada surat khabar dengan teknik tampalan . Bahasa dan Komunikasi (BM 2.3) Meneroka bunyi menerusi bahan atau objek improvisasi. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu dengan iringan muzik/perkusi.4.  „Ku tanam pokok bunga‟  „Bunga matahari‟  „Buah-buahan di Malaysia‟  „Tanya sama pokok‟  „Ke pasar minggu‟   Membuat pergerakan yang berkaitan dengan lagu yang dinyanyikan.

 Mengenal nilai wang daripada aktiviti jual beli sayuran. (BM 4. jus hijau adalah campuran buah kiwi dan epal hijau)  Matematik  Membilang kelopak bunga.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3. Memasak  Memotong buah bagi menghasilkan rojak buah dengan bimbingan.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. Memadan gambar tumbuhan dengan nombor Menyelesaikan masalah operasi tambah   Modul Bertema 206 . (BM 4.11.2. biji benih dan nyatakan nombor.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. daun. Mengumpulkan buah-buahan mengikut warna untuk dibuat jus (jus merah adalah campuran buah tembikai dan strawberi. buah-buahan.2.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. bungabungaan. Membuat marakas menggunakan kacang hijau ataupun kekacang lain.  Aktiviti meramas kelapa parut bagi menghasilkan santan dan membuat pengat labu dengan bimbingan.

12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi. pantai.2. Kreativiti (KTI 1. Menimbang berat buah / sayur menggunakan alat penimbang digital / analog dan rekod dalam jadual. murid digalakkan menceritakan semula perasaan mereka semasa berada di alam sekitar i itu dan juga menghasilkan karya kreatif menggunakan bahan kutipan mereka daripada perkelahan tersebut. Aktiviti Luar  Berkelah di taman. sungai atau hutan.12) Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreatif. besar )  22 Alam Sekitar Sayangi Alam Sekitar Seni dan Kraf  Menghasilkan karya kreatif menggunakan bahan buangan. (KTI 1.1. Semasa perkelahan.3. Menyusun buah/bunga/sayur mengikut saiz ( kecil. (KTI 2. air terjun.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN dan tolak menggunakan biji benih (bahan maujud).1.6)Menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran dan alam semula jadi seperti tidak mengotorkan alam sekitar.   Mengukur panjang sayuran dengan tali pengukur dan rekod dalam jadual. guru meminta murid mengecam bunyi dalam alam sekitar dan menikmati keindahan alam. Modul Bertema 207 . sederhana. Selepas perkelahan itu. (KTI 2.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat).

angin. (contoh: daun mengkuang.4) Memerhati dan menceritakan perubahan di alam persekitaran seperti:  Pertumbuhan dan pereputan pokok. udara.7) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang.6) Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik untuk meneroka ruang. Bahasa dan Komunikasi  Menonton video berkaitan dengan kepentingan air. angin.2) Mengecam bunyi dalam alam sekitar semula jadi seperti bunyi air.3) Bercerita tentang pengalaman yang diperolehi melalui deria serta perasaan semasa berada di alam sekitar seperti pantai. ladang. Selepas tontonan. (KM 6. air terjun. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu berkaitan dengan alam sekitar semula jadi. Kemanusiaan (KM 6.2.1. udara. masa dan tenaga. taman.4. haiwan.2) Bercerita dengan bimbingan guru tentang kepentingan air. satu perbincangan di adakan.1. contohnya pergerakan awan.3) Bercerita tentang alam sekitar sebagai sumber kepada pelbagai bahan kegunaan manusia. Modul Bertema 208 . sungai. matahari kepada hidupan di dunia. (KM 6.2. (KTI 2.1. hutan.  Perubahan cuaca (KM 6.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KT 3.1. kelapa) (KM 6. matahari kepada hidupan di dunia. Contoh lagu: “Tanya Sama Pokok”  Membuat gerakan badan fenomena alam. daun pisang.

(KM 6.1.3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KM 6. (KM 6.5)Bercerita tentang kesan pencemaran udara dan air kepada manusia.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.3.1.4. (KM 6.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.6) Menyatakan cara mengelakkan pencemaran alam sekitar.7) Menjalankan aktiviti kitar semula.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.3.3.3.3) Bercerita tentang kepentingan menjaga alam sekitar. (BM 2. (BM 2.3. (KM 6.4) Menjauhi diri daripada tempattempat yang telah tercemar. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.9) Mengamalkan tabiat tidak mencemarkan alam semula jadi. (KM 6.3.8) Mewujudkan keceriaan dan keindahan alam (Contoh: bina taman). Modul Bertema 209 . (KM 6.

1.2.  Modul Bertema 210 .1. cuaca berangin dan hari hendak hujan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2.5.2) Memerhati dan menceritakan awan pada cuaca yang berbeza seperti hari panas. melakar dan mewarnakan awan pada keadaan cuaca yang berlainan.6) Membandingkan panjang bayangbayang setiap murid pada masa yang sama.  Memerhati awan. (BM 4. Merekod keadaan awan pada carta cuaca setiap hari.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 4. (BM 3. Sains dan Teknologi (ST 5.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. cuaca mendung. Murid membuat perbandingan berhubung dengan bayang-bayang ini. (ST 5.7. (ST 5.1. 23 Alam Fizikal Cuaca Penerokaan  Aktiviti melakarkan bayang-bayang seorang murid atau tiang di luar bilik darjah pada waktu berbeza dalam sehari.11.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. (BM 3.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.5) Memerhati dan merekod bayangbayang objek pada waktu berbeza dalam sehari.

Seni dan Kraf  Melukis gambar pelangi. (contoh aktiviti: objek mana yang akan tenggelam dan timbul.4.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.3) Membandingkan aktiviti yang dijalankan dalam cuaca yang berbeza. awan. pelangi. Memerhatikan pelangi dan melukis pelangi berdasarkan pemerhatian.bermain layang-layang Hari redup .3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.4) Meneroka pembentukan pelangi.2) Membuat ramalan apa yang akan berlaku berdasarkan pengalaman lepas. Aktiviti membuat pelangi dalam atau di luar kelas. (BM 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA   CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 5.8) Menyanyi lagu dengan iringan muzik. (ST 2.1. bola mana yang akan menurun cerun dengan lebih cepat) (ST 5. (BM 2. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. Muzik dan Pergerakan  Menyanyikan lagu berkaitan awan cuaca dan pelangi. Modul Bertema 211 .1.1.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.4.2. Bahasa dan Komunikasi  Membaca buku berkenaan cuaca.bermain bola/ beriadah Hari hujan . Contoh: Hari berangin .1. (KTI 1.1.menjemur kain Kreativiti (KTI 2.  Aktiviti kumpulan melukis satu poster berkenaan apa yang boleh dilakukan dalam cuaca yang berbeza.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.memakai payung Hari panas .

2.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai Memasak  Membuat kuih raya. Kreativiti (KTI 1.3.7.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.11.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2. (BM 4.2.2. Kemanusiaan KM 5. (KTI 1. 24 Negara Saya Perayaan Hari Raya Aidil Fitri Bahasa dan Main Peranan  Main peranan bersalaman dengan ahli keluarga pada pagi hari raya. (BM 3.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.  Menghidang juadah hari raya Sambutan Hari Raya Modul Bertema 212 .3 Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan.  Bercerita dan bersoaljawab tentang pengalaman semasa menyambut hari raya. (BM 4. (BM 3.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.2 Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia. KM 5.3.2.5.

Bahasa dan Komunikasi (BM 2.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA   CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN aktiviti dengan bimbingan.3.1. Menganyam ketupat Menghasilkan sampul duit raya. (BM 2. (BM 2.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.1.4.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. Melukis gambar suasana sambutan hari raya.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (KTI 2. Muzik dan Pergerakan  Nyanyian/karaoke lagu-lagu hari raya  Nyanyian beraksi hari raya dalam dua kumpulan besar berdasarkan lagu ‟goreng pisang‟ Modul Bertema 213 . (KTI 1.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.5.7.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat). (KTI 2. Sambutan hari raya di dalam kelas prasekolah Tunjukcara solat sunat hari raya Seni dan Kraf  Membuat kad ucapan Hari Raya Aidil Fitri       Menghias kelas Melukis baju raya sendiri Mencantikkan baju raya dengan menggunakan pelbagai teknik.1.1.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri. (BM 3. (BM 2.

(BM 4.1.2.3 Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan. (BM 4.3.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri. kambing. biri-biri. Kreativiti (KTI 1.Pesta Keamatan Bahasa dan Komunikasi  Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan. (KTI 1. KM 5.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.2. 25 Negara Saya Perayaan di Malaysia Contoh: .2. Contoh :  Gawai Dayak ( menuai padi)  Pesta Keamatan (menuai padi)  Krismas ( Pokok Krismas)  Ponggal (Memasak Susu dalam periuk tanah dan tebu)  Hari Raya Qurban (penyembelihan haiwan seperti lembu. Memadankan gambar tunggal utama sesuatu perayaan di Malaysia. Modul Bertema 214 .Hari Raya Qurban .   Membuat buku skrap tentang perayaanperayaan di Malaysia.2. (KTI 2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.Krismas .3.2 Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia.3.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. unta.Gawai .8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.11.kerbau ) Kemanusiaan KM 5.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat).Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3. (KTI 1.Ponggal .

(BM 4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (BM 3.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 2. (BM 2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.1. (BM 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 2.1.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.2.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. Modul Bertema 215 .2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.2.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.1.5.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 3.11.7.4. (BM 4.

(KTI 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kemanusiaan (KM 5.5) Melibatkan diri dalam tarian tradisional yang mudah dari pelbagai kaum masyarakat Malaysia.2. (KTI 2. Kreativiti (KTI 1. (KM 5.3. 26 Negara Saya Perayaan Tahun Baru Cina Seni dan Kraf  Bergotong-royong menghias kelas dengan bahan yang berkaitan dengan sambutan Tahun Baru Cina seperti tanglung.3) Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan (KM 7.2. (KTI 1.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.1.3. Mengeja perkataan tertentu yang terlibat dalam tema ini. Melakonkan watak penari tarian naga melakukan persembahan .3.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri.2.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. Seni dan Kraf  Membuat tanglung daripada kertas warna secara berkumpulan dan membuat Modul Bertema 216 .12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.     Bersoaljawab tentang haiwan yang menjadi lambang pada tahun tersebut. Sambutan Tahun Baru Cina  Menyambut Tahun Baru Cina dalam kelas prasekolah Bahasa dan Komunikasi  Bercerita pengalaman berkunjung ke rumah rakan yang menyambut perayaan ini.1.2) Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia. angpau dan lain-lain.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat). (KTI 1. Bersoaljawab tentang makanan istimewa pada Tahun Baru Cina.

(BM 2. Membuat anyaman membentuk ikan dengan menggunakan sampul angpau. Mencari gambar berkaitan sambutan Tahun Baru Cina di dalam akhbar atau majalah dan membuat buku skrap.7. Mewarna gambar situasi sambutan Tahun Baru Cina. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. Membuat lipatan kertas membentuk sampul angpau. (BM 2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.  Membuat mini tanglung daripada sampul angpau.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KT 3.  Memotong limau dengan bimbingan dan membuat jus.1.1.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. perarakan di sekitar sekolah.2. (BM 2. (BM 3.5) Main peranan mengikut imaginasi. (BM 4.1. warna dan pergerakan. (BM 3. pakaian.4.5.6) Berlakon dengan menggunakan props.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (KT 3.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. Menghias pokok limau dengan riben merah dan tanglung yang dihasilkan. Modul Bertema 217 .1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.      Memasak  Mengenali makanan istimewa yang biasa dihidangkan semasa perayaan ini. Menonton video berkaitan tarian singa dan bersoaljawab tentang tarian tersebut dari aspek muzik.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 4.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. Menari tarian singa bersama iringan muzik dengan bimbingan. Menyanyi lagu Selamat Tahun Baru Cina dengan bimbingan.3) Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan. (KM 5.2. Melakukan pergerakan kreatif menggunakan muzik yang sesuai.3. kuih) 27 Negara Saya Perayaan Deepavali Sambutan Deepavali  Lawatan ke rumah jiran yang merayakan perayaan Deepavali. Modul Bertema 218 .  Sambutan Deepavali di kelas prasekolah.    Matematik  Membuat operasi tolak berdasarkan bahan maujud (limau .2) Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia.3. Muzik dan Pergerakan  Mengecam pelbagai bunyi daripada CD yang dipasang ( bunyi mercun. bunyi gendang )  Bermain alat perkusi simbal yang menjadi alat penting dalam persembahan tarian singa. Kemanusiaan (KM 5.

6) Berlakon dengan menggunakan props.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat).3. (KTI 1.1. Seni dan Kraf  Mewarna gambar perayaan Deepavali. (KTI 2. (KT 3. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu berkaitan dengan Deepavali.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kreativiti (KTI 1.  Mewarnakan kad perayaan Deepavali.  Bersoaljawab tentang bagaimana membantu rakan yang menyambut perayaan Deepavali.1. (KT 3.2. (KTI 2. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri.1.2.1. (KTI 1.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi. (BM 2.5) Main peranan mengikut imaginasi.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang pengalaman semasa menyambut perayaan Deepavali.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. Modul Bertema 219 .

5) Melibatkan diri dalam tarian tradisional yang mudah dari pelbagai kaum Modul Bertema 220 .2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.4) Mengenal alat muzik tradisional pelbagai kaum. (KM 7. (BM 4.3) Menyanyikan lagu kanak-kanak yang berkaitan dengan budaya masyarakat Malaysia (KM 7. (BM 3.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.4.11.5. 28 Negara Saya Lagu dan Muzik Tradisional Muzik dan Pergerakan  Menyanyikan lagu kanak-kanak yang berkaitan dengan budaya masyarakat Malaysia.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 4. Contoh lagu: Jongjong Inai.2. Pok amai amai. Suranggani. (BM 3.2. Kemanusiaan (KM 7.2.2. (BM 2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.7.   Memainkan perkusi dengan iringan muzik tradisional. Aktiviti menari tarian tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia.

6) Memainkan perkusi mengikut tempo (laju-lambat) (KTI 2.2. (KTI 2. Contoh cerita: Sang kancil.2) Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum di masyarakat Malaysia.3. bawang putih bawang merah) Akktiviti menonton CD cerita-cerita rakyat seperti Sang Kancil. (KTI 2.2.   Membuat buku skrap peralatan muzik tradisioanal. Contoh tarian: tarian joget.2. Bawang Putih Bawang Merah (KM 7.2) Bermain permainan tradisional masyarakat pelbagai kaum masyarakat Malaysia.2.8) Mengenal dan mengambil bahagian dalam tarian daripada budaya Malaysia yang berlainan.8) Memainkan perkusi mengiringi  Modul Bertema 221 .4) Memainkan perkusi dengan ekspresi yang sesuai (kuat-lembut).Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN masyarakat Malaysia. Kreativiti (KTI 3.11)Mengenali lagu dan muzik dari pelbagai budaya di Malaysia.4. Pak Pandir. si-tanggung. Aktiviti mendengar cerita berdasarkan buku cerita. tarian kambadi Bahasa dan Komunikasi  Aktiviti bersoaljawab tentang pelbagai jenis peralatan muzik tradisional. (KTI 2.7) Memainkan perkusi dengan iringan muzik. Si Tanggang.5) Memainkan perkusi dengan beat yang konstan (constant beat).7. tarian kipas. (KTI 2.2. Pak Pandir. (KM 7.1. (KTI 2.

(BM 2. Modul Bertema 222 .4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.7.5.1.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN muzik. (BM 4. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan .2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 4.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.1.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. (BM 3. (BM 2.11.4.2. (BM 3. (BM 2.

Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) . (KM 8.8) Menyatakan nama negeri sendiri.Putrajaya .1.tokoh-tokoh .11) Menunjukkan penghormatan kepada lagu kebangsaan dan lagu negeri.2) Menamakan Bapa Kemerdekaan. (KM 8. (KM 8. (KM 8.Menara Kuala Lumpur . (KM 8.1. (KM 8.14) Menamakan bunga kebangsaan Malaysia.   Bersoaljawab tentang negeri sendiri. 29 Negara Saya Kemerdekaan Negara Bahasa dan Komunikasi  Mendengar kisah tentang riwayat hidup Bapa Kemerdekaan iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dan bersoaljawab mengenainya.kereta nasional .4.tempat-tempat pelancongan .pemimpin negara Melihat gambar mercu tanda negara dan bercerita tentangnya.bangunan-bangunan .   Modul Bertema 223 .4.1.1. Bercerita tentang perkara-perkara yang telah menjadi kebanggaan negara: . Contoh mercu tanda negara adalah: .13) Menyanyikan lagu negeri. (KM 8.9) Mengecam bendera Malaysia dan bendera negeri sendiri.10) Menunjukkan penghormatan kepada bendera Malaysia dan bendera negeri.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kemanusiaan (KM 8.Jambatan Pulau Pinang Memadankan gambar mercu tanda dengan kad perkataan nama-namanya yang betul.1.3) Menyatakan tarikh Hari Kemerdekaan. (KM 8.7) Menunjukkan kedudukan Malaysia di peta dunia dan glob dunia.4. (KM 8.12) Menyanyikan lagu kebangsaan.Litar Formula 1 Sepang .4) Melibatkan diri dalam aktiviti sambutan Hari Kemerdekaan.1.1. (KM 8.Menara Berkembar Petronas .

5. (KM 8. Melihat potret-potret dan menyebut nama-nama pemimpin negara: .2) Bercerita tentang kebanggaan negara.3) Bercerita tentang mercu tanda negara. (BM 2.5.1.Menteri Besar/Ketua Menteri negeri sendiri .4) Bercerita tentang tempat bersejarah Malaysia.Yang dipertuan Agung . seperti lagu ”Tanggal 31”  Aktiviti perbarisan/kawad kaki. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. Bercerita tentang tempat-tempat bersejarah di Malaysia.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KM 8.2. (KTI 1.1.2.    Bercerita tentang tempat-tempat bersejarah di negeri sendiri .Perdana Menteri .8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.5.Menteri Pelajaran  Muzik dan Pergerakan  Nyanyian lagu-lagu patriotik.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat). (KM 8.2) Mengenal pemimpin negara dan negeri Kreativiti (KTI 2.2.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. Modul Bertema 224 . (KTI 1.Sultan/Raja/Tuan yg Terutama Negeri sendiri .3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (KM 8. Menonton dokumentari tempat-tempat bersejarah di Malaysia dan bersoaljawab mengenainya.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2. (BM 4. Menyanyi lagu kebangsaan Negaraku dengan penuh perasaan sambil berdiri tegak dan memandang ke arah Jalur Gemilang.7.5. (BM 2. Menyanyi lagu negeri dengan penuh perasaan sambil berdiri tegak dan memandang ke arah bendera negeri.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.4.2.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.2.  Seni dan Kraf  Mengecam warna-warna yang terdapat pada bendera Malaysia dan bendera negeri. (BM 3. Modul Bertema 225 .    Pertandingan mewarna Jalur Gemilang Menghasilkan Tangan Gergasi Jalur Gemilang Memerhati bunga raya sebenar dan kemudian melukis gambar bunga raya dan mewarnakannya.11.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. Penerokaan  Meneroka glob untuk mengenalpasti kedudukan Malaysia. (BM 4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 3.

(PSE 3.1.3.1.4) Memanipulasi bahan secara kreatif untuk penghasilan karya dengan bimbingan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Pendidikan Moral (PM 7.3) Bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/kelemahan kendiri.3) Memilih pelbagai bahan yang sesuai dalam penghasilan karya. daun kelapa dan lain-lain)   Membuat buku skrap tentang pelbagai peralatan tradicional.2.  Menonton CD berkaitan dengan peralatan tradicional. (KTI 1. Permainan  Pertandingan permainan tradisional Lawatan  Mengadakan lawatan peralatan ke muzium bagi melihat peralatan tradisional.2. (KTI 1.4.13) Menghasilkan kraf tradisional yang mudah dengan menggunakan bahan yang sesuai.7) Berkongsi idea.1. Kreativiti (KTI 1.daun pisang.makanan.1. (PSE 2.2) Mengenal pelbagai jenis seni dan kraf tangan berunsur budaya pelbagai kaum 30 Negara Saya Seni.3. (KTI 1.7) Mengenali keistimewaan diri dan menunjukkan bakat.7) Menghayati benda yang dilihat disentuh dan didengar Kemanusiaan (KM 7. Bahasa dan Komunikasi  Pertandingan mengenal peralatan tradisional menggunakan kad gambar. barangan dan peralatan seperti permainan. Modul Bertema 226 .5) Menyatakan pandangan secara lisan hasil karya sendiri dan rakan (KTI 1. Kraf dan Peralatan Tradisional Seni dan Kraf  Mengayam tikar menggunakan pelbagai bahan (kertas warna. Mewarnakan gambar.

3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.4. (BM 3.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.2. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.5.2) Mengenal pelbagai peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia. (KM 7.5. (BM 4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Masyarakat Malaysia.7.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2. Modul Bertema 227 .1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1. (BM 2. (BM 3.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.11.

Modul Bertema 228 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.

LAMPIRAN CADANGAN JADUAL WAKTU 229 .

230 .

10 – 8.30 (20 min) 8.00 – 8.30-10.20-11.10-9.20 11.30 9.50 11.00 (10 min) Thematic Pendidikan Pendidikan Reflection module Islam Islam Thematic module Thematic module Thematic module Modul bertema Modul Asas Modul BM bertema Modul bertema Thematic module Pendidikan Islam Modul bertema English Basic Module Pendidikan Islam Reflection Recess Rehat Recess Reflection Refleksi Recess Refleksi 1) Penggunaan Bahasa Malaysia (BM) dan Bahasa Inggeris (BI )sebagai bahasa instructional: : 600 minit setiap satu bahasa 2) Pada akhir tahun semua modul asas boleh dijadikan modul bertema. jadual waktu lain yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kurikulum ini boleh dibina.10 (10min) Isnin 8.50(20 min) (30min) (30min) 12.00 (30 min) Aktiviti Thematic English Luar module basic module Matematik Modul English bertema basic module Outdoor Modul Modul activity bertema asas BM Modul Modul Modul bertema bertema asas BM Thematic module Thematic Thematic module module 10.0010.30 (30 min) Recess 10.50 10. 8.10 (40min) Selasa Perbualan Morning pagi routine Morning Perbualan routine pagi Morning circle Morning circle Morning circle Rabu Morning routine Khamis Morning routine Jumaat Rutin pagi Nota: 9. tetapi dijalankan dalam bahasa yang ditetapkan supaya polisi 50% masa pengajaran dan pembelajaran ( p & p)dalam BM dan 50% masa p & p dalam BI dapat dikekalkan.cadangan Jadual Waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantar Bahasa Malaysia – Contoh 1 Nota: Jadual ini cuma satu contoh sahaja.50-11.30-9. 231 .30(20 min) 10.

0010.10 – 8.30-11.50 (20min) English basic module 11.00 (10 min) Refleksi Khamis Morning Morning routine circle Jumaat Morning Morning routine circle Recess Reflection Recess Refleksi Nota: (1) Penggunaan BM dan BI sebagai bahasa instructional: : 600 minit setiap satu bahasa (2) Pada akhir tahun semua modul asas boleh dijadikan modul bertema.3010.10 (10min) Isnin 8.10 (40min) Aktiviti Luar 8.20-11.00 (30 min) Recess 11.30 (20 min) 9.10 (40min) Outdoor activity Thematic module Modul bertema 9.30-9.30 (30 min) Rehat 9. 232 .10-9.50 (30min) Modul bertema English Basic Module Pendidikan Islam 11.Cadangan Jadual Waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantar Bahasa Malaysia – Contoh 2 Nota: Jadual ini cuma satu contoh sahaja.1010.30 8.10 (10min) Morning routine 8. tetapi dijalankan dalam bahasa yang ditetapkan supaya polisi 50% masa p & p dalam BM dan 50% masa p & p dalam BI dapat dikekalkan.10 – 8.40 (30 min) Selasa Perbualan Morning pagi routine 8.40 (30 min) Pendidikan Pendidikan Recess Islam Islam 9.30 (20 min) Thematic Module Thematic module Modul bertema 11.0010.30-10.4011.5012.50 (20 min) Modul bertema Thematic module Modul bertema 11.00 – 8.0011.40-10.30-10.00 – 8.30-11.10 (40min) 9.5011.00 (30 min) Modul bertema 9.20 (30min) Modul bertema Thematic module Pendidikan Islam 11.5012.3011.30 (30 min) Modul asas BM 10.00 – 8.00 (10 min) Reflection Matematik Modul bertema 8.30 (30min) English basic module 10.5012.0011. jadual waktu lain yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kurikulum ini boleh dibina.00 (30 min) Modul asas BM Thematic module Modul asas BM 10.30-9. 8.30 (30min) Thematic module 11.30 (20 min) 8.10 – 8.30 (20 min) Morning circle 10.10-9.10 (30 min) 10.30-9.00 (20 min) Thematic module 10.10 (20 min) (10min) Rutin Perbualan pagi pagi 8.10-9.00 (10 min) Reflection Rabu 10.50 (20min) Thematic module 11.

50 (30min) 模组教学/ Modul bertema dalam BT/Pendidik an Islam 华语 基础模组 /Modul asas BT 11.00 (10 min) 总结 /Refleksi dalam Bahasa Tamil (BT) 总结 /Refleksi dalam BT Isnin Selasa 例常活 动/Rutin pagi dalam BT Morning circle Rabu 例常活 动/Rutin pagi dalam BI 例常活 动/Rutin pagi dalam BT Morning circle 数学 基础教学 /Modul asas Matemati k dalam BT 体健/ 户外活动 Modul Bertema Modul asas Recess BM Thematic modules Modul bertema Modul asas Rehat BM Thematic modules 华语 基础模组 /Modul asas BT Thematic module 华语 基础模组 /Modul asas BT English basic module Reflection Khamis 晨谈 /Perbualan pagi dalam BT Modul bertema Modul Bertema Modul asas BM 休息 Modul Bertema Reflection Jumaat Rutin pagi 晨谈 /Perbualan Modul bertema Modul Bertema 模组教学 /Modul 233 Recess Modul Bertema 模组教学/ Modul 模组教学/ Modul Refleksi .Cadangan Jadual Waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantar bukan Bahasa Malaysia – Contoh 1 Nota: Jadual ini cuma satu contoh sahaja.30 (20 min) Thematic module 9.10 (10min) Morning routine 8.50-11. 8.00 – 8.20-11. jadual waktu lain yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kurikulum boleh dibina.10 (40min) Aktiviti Luar 9.30 (20 min) Perbualan pagi 8.3010.30-10.10 – 8.20 (30min) 模组教学 /Modul bertema dalam BT/ Pendidikan Islam English basic module 11.50 (20 min) Thematic modules 10.0010.30 (30 min) Recess 10.50-12.30-9.00 (30 min) English basic module 10.10-9.

0010.00 (30 min) bertema dalam BT 10.50 (30min) bertema dalam BT/Pendidik an Islam 11. BI dan Bahasa Cina (BC)/Bahasa Tamil (BT )sebagai bahasa instructional: : 400 minit setiap satu bahasa 2) Pada akhir tahun semua modul asas boleh dijadikan modul bertema.30 (30 min) 10.20 (30min) bertema dalam BT/Pendidik an Islam 11.00 – 8.10-9.30 (20 min) 9. 234 . 1/3 masa p & p dalam BI dan 1/3 masa p & p dalam BC/BT dapat dikekalkan.30 (20 min) pagi dalam BT 8.50-12.8.3010.10 (40min) 9.50-11.10 – 8. tetapi dijalankan dalam bahasa yang ditetapkan supaya polisi 1/3 masa p & p dalam BM.30-9.20-11.00 (10 min) Nota: 1) Penggunaan BM.30-10.50 (20 min) 10.10 (10min) 8.

jadual waktu lain yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kurikulum ini boleh dibina.00 – 8.00 – 8.00 (30 min) Thematic module 11.30-10.30-9.Cadangan Jadual Waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantar bukan Bahasa Malaysia – Contoh 2 Nota: Jadual ini cuma satu contoh sahaja.30 (20 min) Perbualan pagi 8.00-10.30 (20 min) Thematic module 9.00 – 8.50 (30min) 模组教学/ Modul bertema dalam BT/Pendidik an Islam 11.20-10.10 – 8.00 (30 min) 10.30 (20 min) 9.50-11.10 (10min) Morning routine 8.50 (30 min) Modul Asas BM 10.10-9.50-12.20 (30 min) Recess 10.10 (40min) Modul bertema 9.10 (40min) 体健/ 户外活动 9.50-10.20 (30min) 华语 基础模组 /Modul asas BT 11.50 (30min) Thematic module 11.30 (20 min) Modul bertema 9.00-11.30 (30 min) Recess 10.10-9.30 (20 min) Morning circle 8.20 (20min) Thematic module 11.50-12.10 – 8.20-11.10 – 8.30-9.50 (20 min) Thematic module 9.20-10.00 (10 min) 总结/Refleksi dalam BT Rabu 8.20 (30 min) Rehat 10.30-9.20 (30min) 模组教学/ Modul bertema dalam BT/Pendidika n Islam 10.50 (20 min) Modul Bertema 9.50 (30 min) English basic module 11.50-12.10 (10min) Rutin pagi 8. 8.00 (10 min) 总结/Refleksi dalam BT 235 .10-9.30-9.30 (20 min) 晨谈 /Perbualan pagi dalam BT 8.10 (10min) 例常活动 /Rutin pagi dalam BT 8.50-10.30-11.00 (10 min) Reflection Isnin 模组教学 English / Modul basic bertema module dalam BT/Pendid ikan Islam Selasa 8.20-11.20-11.50-11.10 (40min) 模组教学 /Modul bertema dalam BT/ Pendidika n Islam 9.50 (30min) 华语 基础模组 /Modul asas BT 11.30-9.

30 (30 min) Modul asas BM 10.30-10. 1/3 masa p & p dalam BI dan 1/3 masa p & p dalam BC/BT dapat dikekalkan.30-9.40-10. 236 .00 (20 min) Modul Bertema 11.10 – 8.00 (30 min) Recess 11.30 (20 min) Modul Bertema 9.00-11.40 (30 min) Modul Bertema 10.30 (30min) English basic module 11.50-12.10-9.10 (10min) 例常活动 /Rutin pagi dalam BT 8.30-11.00 (10 min) Reflection Jumaat Nota: 8.50 (20min) Modul bertema 11. tetapi dijalankan dalam bahasa yang ditetapkan supaya polisi 1/3 masa p & p dalam BM.10-10.10 (30 min) 休息 10.40-11.00 (30 min) Modul asas BM 10.Khamis 8.30 (20 min) Morning circle 9.10 (10min) Morning routine 8.30-11.00 (10 min) Refleksi 1) Penggunaan BM.30 (30min) Modul bertema 11.10 (40min) Aktiviti Luar 9.40 (30 min) 华语 基础模组 /Modul asas BT 9.00 – 8.30 (20 min) 晨谈 /Perbualan pagi dalam BT 8.10 (40min) 数学 基础教学 /Modul asas Matemati k dalam BT 8.00-11.00 – 8.50 (20 min) Thematic module 11.00-10.30-9.10-9.50-12.10 – 8.30-11. BI dan BC/BT sebagai bahasa instructional: : 400 minit setiap satu bahasa 2) Pada akhir tahun semua modul asas boleh dijadikan modul bertema.

Ng Soo Boon Editor En. Zakaria Pn. Hj.PANEL PENULIS Penasihat Pengarah Tn.Abdul En Tajul Affendy Hassan 237 . Rohani bt. Shamsudin Jamil Pn. Julaihi Hj. 2010) Penasihat Editorial Ketua Sektor Perancangan Dasar dan Penyelidikan Hjh. Ali bin Ab. Ghani AMN (sehingga Ogos 2010) Datu Dr Hj. 2010) Ketua Sektor Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-kanak (mulai Februari. Mokolus K Rowther Ketua Editor Ketua Unit Prasekolah(sehingga Januari. 2010) Dr. Bujang (mulai September. Zaitoon bt.

Najib bin Najmuddin.Yusof Norasyikin Hashim.Rahman Unit Prasekolah Unit Prasekolah Unit Prasekolah Unit Prasekolah Unit Prasekolah Unit Prasekolah Unit Matematik Rendah Unit Pendidikan Khas Unit Pendidikan Muzik Unit Bahasa Melayu Unit Bahasa Melayu Unit Bahasa Cina Unit Pendidikan Kesihatan Unit Bahasa Inggeris Unit Rendah Pendidikan Islam Unit Pendidikan Seni Visual Unit Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Unit Pendidikan Kesihatan Unit Bahasa Tamil Unit Bahasa Inggeris Unit Sains Teras Unit Pendidikan Jasmani dan Sains Sukan 238 . Ismail Hasnah Nordin. Shamsudin Jamil Rohani Abdul Tajul Affendy Hassan Zaitoon Zakaria Kamarul Azman Abd.Salam Aziz Naim Baharuddin Basir Bakhtiar Mohd. Utz Muhd.Nizam Mohd. Hjh Norzila Ani. Dr.BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Ng Soo Boon.Salleh Farizah Hanim bt. Hjh Ramanathan a/l Nagarathinam Regina Joseph Cyril Zainon Majid Zamrus A. Hjh Ho Wooi Cheng Indira Popatlal Jagdesh Kaur Gill Mohd.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU Abu Bakar bin Saad Alimah bt.BAHAGIAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA /JABATAN PELAJARAN NEGERI. Arif Shaari Abu Hasan Zaharuddin Hj. Tn Hj Zulkernai Fauzi Penyelaras Prasekolah PPD Seberang Perai. Atan Asmah Mohamad Atang Hj. Dr Esah Rabiah bt. Batu Pahat Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti. Ustaz Norbe Mohd. Nor Normasura Jani Poobalan a/l Manika Rohana Ismail Roszilah Mohd. PEJABAT PELAJARAN DAERAH. Mohd.Salleh. Taiping Jabatan Pelajaran Sarawak Jabatan Pelajaran Selangor Institut Perguruan Raja Melewar Institut Perguruan Temenggong Ibrahim. Johor Institut Perguruan Perempuan Melayu Melaka Jabatan Pelajaran Kelantan Pejabat Pelajaran Daerah Jabatan Pelajaran Pahang Jabatan Pelajaran Johor Jabatan Agama Islam Dan Moral Institut Perguruan Islam Institut Perguruan Perempuan Melayu Melaka Jabatan Pelajaran Pahang Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Jabatan Pelajaran Kedah Jabatan Pelajaran Pahang Bahagian Pengurusan Sekolah Harian PERSATUAN BUKAN KERAJAAN/SWASTA/LAIN-LAIN Aishah Zanariah Abdullah Chiam Heng Keng. Ustazah Freddy Chan Kin Yee Jeyawathi Perera Lina Yeoh Gaik Li Persatuan Montessori Malaysia Persatuan Pendidik Profesional Awal Kanak-kanak Malaysia Penceramah Agama Bebas Persatuan Tadika Malaysia Persatuan Tadika Malaysia Persatuan Tadika Malaysia 239 . PP Institut Perguruan Tun Hussein Onn.Let Azilawati Abu Bakar Ewe Meng Huat Goh Wah Im Habsah bt. Jantan Hjh Nik Asiah Salleh Hjh Rohana Musa Leow Kim Hin Mariah Mansor. Prof. Ustazah Nahwiuddin Abdul Manaf. Shamsudin.

Sg. Ghani bin Abd. Kelantan SK Gedong. Datin Kalthom Musa Ng Shau Peng An Najwa Child Development Centre Sdn Bhd/Persatuan Islam Malaysia Institut Education to Learn Institut Education to Learn Persatuan Tadika Malaysia Persatuan Pengasuh Berdaftar Malaysia Institut CECE Tadika Peter & Jane Persatuan Tadika Malaysia Persatuan Tadika Malaysia Universiti Kolej SEGI Persatuan Pendidik Profesional Awal Kanak-kanak Malaysia Persatuan NAECEEM Institut Education to Learn Child Resource Institut KEMENTERIAN/JABATAN LAIN Low Mei Li Norain Abd. Taiping SJK(C ) Chi Man. Sentol 240 . Selangor SJK ( C ) Gua Musang. Hashim Jabatan Perpaduan Negara dan Intergrasi Nasional.Mohamed Azhari Azmi bin Ibrahim Baidah Sabran Chan Yee Mong Che Tom bt. Arau. Perak SK Brickfield 1. Shaari Chua Seok Khuan Ding Pei See SK Tambun Tulang. Hjh Mohd. Hamzah Norsheila Abdullah Oh Yean Choo Patricia Teh Tamil Emban Tan Wat Ngor Lydia Foong Eveeleen Ling Radziah. Kedah SK Parit Bharu. Kuala Ketil.Amin Shaarani.Maryati Ayob Maznah Harith. Hamid Asma Dewi Shaari Azahar bin Madar Azlin bt. Jln Cempedak. Kedah SJK(C ) Hua Lian 3. Kuala Lumpur SK Teloi Kanan. Kangar SK Khir Johari. Petani. Sg. Syukor Salasiah Hj.Sumum. Tn Hj Normah bt. Kedah Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) Jabatan Perpaduan Negara dan Intergrasi Nasional SEKOLAH Abd. Brickfield. Sabak Bernam. Perlis SK Lubuk Sireh.

Alor Setar. Ah. Perak SK Wan Sulaiman Siddiq. Pahang SK Kpg. NS SK Puteri Pandan. Triang. Lundu. Mohamed Bandi Nyanamani a/p Muniandy Puspa Devi a/p Munisamy Puziah Ano bt. Kuala Lumpur SK Penghulu Abu Bakar. Ustazah Soh Lih Ru Suzanee bt. Selangor SK Jempol. KL SK Mulong 2. Raub. Rizal Hussin Noor Haris bin Dzulkifli Noor Huzaina Abdul Majid Nor Atiqa Abdullah Nor Khamidah bt. Kangar SK Taman Ria. Pokok Assam. Hor Lee Lan Jenny Law Fui Let Juliana bt. Selangor SK Seri Perlis. Perak SK Seri Buntar . Kedah SK Kuala Dipang. Rinching. Baharu Lanjut. Hjh Zubaidah Mohidin Zulbasri bin Husin SJK(T) Ldg. Selangor. Petani. Kuantan. Kota Bharu. Perak SK Simpang Ampat. Kota Bharu SK Bintulu. Hjh Mohd. Kelantan 241 . Sg. Sarawak SK Sg. Mahidin Karamjit Kaur Gill Khairul Akhbar bin Abd. Beranang. Pahang SK AU Keramat. Lubok Segintah. Perak SK Panggu. Pahang SK Parang Puting. Terengganu SJK(T) Batang Berjuntai.Pandan SK Hulu Bernam. Pahang SK Serayan Keranji. Kedah SK Pusat Dungun. Kedah SJK(T) Kg.Hamim Marina bt.Sembilan SK Limau-limauan. N. Ipoh. Sirat Masitah Abdul. Kota Bharu. Kedah SK Permatang Badak. Hulu Selangor. Tanjong Malim. Che Adnan Siti Arfah bt. Perak SJK(T) Bedong. Ahmad Roslina Bidin Rukumani a/p Sheeraman Rusni bt. Sarawak Guru Besar SK Cator Avenue. KL SK Manjoi 2. Alor Gajah. Kudat. Ridhaudin Husin Mohd. Kedah SK Bukit Serok. Sulaiman. Selangor SK Seri Aman. Ipoh. Mohd Isa Rogayah bt. Muhammad Thelagam a/p Deevraju Usop Maulana Wong Ming Tsuey Yee Su Keong Zaharah bt. Taiping.Ghayathiri a/p Kubbusamy Halidah Laili Shaarani Hasnah bt.Aziz.Buluh. Baling.Ismail Ali Zaiton Ahmad. Selangor SJK(C ) Sentul. Bahau. Mat Arip Rosilah bt. SK Kg. Yahya. Bandar Tun Razak. Melaka SJK ( C ) Hin Hua. Hjh. Sungai Petani. Sabah SJK( C) Tun Tan Cheng Lock SJK(C) Cheroh. Kelantan SJK (T) Port Dickson. Klang.

Dr Timbalan Ketua Pengarah Operasi JPNIN Universiti Tun Abdul Razak Universiti Putera Malaysia Universiti Kebangsaan Malaysia Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dr Siti Eshah Mokhsein. Tanjong Malim 242 .LAIN-LAIN (Penghargaan kepada individu berikut yang turut menyumbang idea semasa sesi sumbangsaran penyemakan kurikulum) Azizah Ariffin. Dr Rohani Abdullah. Dr Sharifah Nor Puteh. Hjh Bustam Kamri.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->