P. 1
Ps Dsk Prasekolah Kssr

Ps Dsk Prasekolah Kssr

|Views: 1,898|Likes:
Published by Asami Atsuko

More info:

Published by: Asami Atsuko on Jun 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/12/2013

pdf

text

original

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM

PRASEKOLAH

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

KURIKULUM PRASEKOLAH KEBANGSAAN
Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 2010

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

DRAF DAN SULIT

ii

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan KANDUNGAN muka surat FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN KATA PENGANTAR MATLAMAT DAN OBJEKTIF FOKUS DAN ORGANISASI KURIKULUM STANDARD KANDUGAN KURIKULUM REKABENTUK KURIKULUM PERUNTUKAN MASA STANDARD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN STANDARD PENTAKSIRAN STANDARD DOMAIN KREATIVITI ORGANISASI DOKUMEN KURIKULUM STANDARD KERANGKA KONSEP KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN BAHAGIAN A: STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN MENGIKUT TUNJANG TUNJANG KOMUNIKASI .BAHASA TAMIL TUNJANG KEROHANIAN.BAHASA CINA TUNJANG KOMUNIKASI . SIKAP DAN NILAI .BAHASA INGGERIS TUNJANG KOMUNIKASI .BAHASA MALAYSIA TUNJANG KOMUNIKASI .PENDIDIKAN ISLAM iii v vi 1 2 7 15 16 21 24 26 28 29 31 33 45 53 65 75 .

PENDIDIKAN MORAL TUNJANG KETRAMPILAN DIRI .KREATIVITI TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI – AWAL SAINS DAN AWAL MATEMATIK TUNJANG KEMANUSIAAN BAHAGIAN B: MODUL TERAS BERTEMA LAMPIRAN – CADANGAN JADUAL WAKTU PANEL PENGGUBAL 109 117 135 145 229 237 iv .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan DRAF DAN SULIT 83 91 97 TUNJANG KEROHANIAN.PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA . SIKAP DAN NILAI .PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PENJAGAAN KESIHATAN TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA .

emosi dan jasmani.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan digubal berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan seperti berikut: Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangankan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. berakhlak mulia. berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. rohani. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. berketerampilan. masyarakat dan negara. v .

KSPK digubal berdasarkan kepada prinsip Amalan Bersesuaian dengan Perkembangan Kanak-kanak dan teori pembelajaran kanakkanak. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2003 telah disemak dan akhirnya Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) telah dihasilkan dan dilaksanakan mulai 2010 di semua prasekolah kerajaan dan bukan kerajaan. Menyedari hakikat ini maka pada tahun 1996.penglibatan aktif (engaging). Selepas lima tahun pelaksanaan. Institusi Pengajian Tinggi Kerajaan dan Swasta. pendekatan bertema. serta kreativiti dan pemikiran kritikal dapat dijana. Melalui asuhan dan pendidikan yang sesuai. Penggubalan KSPK mengambilkira keperluan bagi memastikan kesinambungan antara KSPK dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) berlaku.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan KATA PENGANTAR Perkembangan dan pertumbuhan pesat berlaku dalam diri individu kanak-kanak pada usia enam tahun yang pertama. Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. BUJANG) Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2010 . Pada masa yang sama. Bersesuaian dengan keperluan semasa dan berpandu kepada teori pembelajaran yang menyatakan kanak-kanak mampu belajar lebih daripada satu bahasa. dan berkisar pada enam tunjang yang akan diteruskan pada sekolah rendah dan sekolah menengah. sikap dan emosi yang positif dapat dibina. pegawai dari Kementerian Pelajaran. berbentuk modular. maka KSPK memperuntukkan masa yang lebih panjang untuk pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Inggeris berbanding dengan apa yang terdapat dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2003. pensyarah. Bahagian Pembangunan Kurikulum merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. semakin banyak hasil kajian neurosains menunjukkan kaitan antara pendedahan rangsangan pada peringkat awal dengan perkembangan minda kanak-kanak yang optimum. Hasil kajian jangka panjang mendapati pelaburan pada peringkat awal kanak-kanak memberi pulangan yang positif kepada kerajaan dan masyarakat. inkuiri penemuan. Pendekatan pembelajaran berpusatkan murid. Kriteria pemilihan aktiviti memberi keutamaan kepada pengalaman yang menyuburkan (enriching). Dalam usaha menyediakan KSPK. selamat (safe) dan menyeronokkan (fun). pelbagai pihak telah dilibatkan seperti guru. Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah. Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan kepakaran. JULAIHI HJ. pendekatan bersepadu adalah ditekankan. (DATU Dr HJ. belajar melalui bermain. kanak-kanak ini akan lebih bersedia untuk menghadapi alam persekolahan pada peringkat yang lebih tinggi. Berpandu kepada asas ini. minda kanak-kanak ini dapat dirangsangkan. KSPK digubal berdasarkan rekabentuk kurikulum berasaskan standard. prasekolah telah dimasukkan ke dalam sistem pendidikan kebangsaan dan pada tahun 2003 Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang pertama telah dilaksanakan. masa dan tenaga. Badan-badan Bukan Kerajaan (NGO) dan tadika swasta.

Berkebolehan berinteraksi dengan orang lain. xii. iii. kreatif dan bermakna. bahasa Inggeris dan bahasa pengantar dalam konteks kehidupan harian. xvii. kreatif dan inovatif dalam pembelajaran dan kehidupan seharian. Menghormati perasaan serta hak orang lain dan seterusnya membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa serta rakan sebaya. intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat. Mempunyai konsep kendiri yang positif dan jati diri. emosi dan sosial. Menguasai kemahiran motor halus dan asas motor kasar. x. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan diri. menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan. vi. xi. emosi. Berani menyuarakan pandangan dan perasaan. Pendahuluan 1 . v. menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak. xix. rohani. Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik. Boleh bekerja secara bersendirian dan juga bekerja secara berkumpulan. Menggunakan kemahiran berfikir kritis.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan MATLAMAT Pendidikan prasekolah bertujuan memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani. xiv. Mempunyai tubuh badan yang sihat. xvi. xviii. vii. Berkomunikasi menggunakan bahasa Malaysia. iv. Menggunakan kemahiran matematik asas dalam menjalankan tugasan harian dan menyelesaikan masalah. Membina kecergasan badan. xv. viii. intelek dan rohani seperti berikut: i. xiii. ii. Meneroka persekitaran menggunakan kemahiran proses sains asas. ix. Mengembangkan daya kreatif dan estetika Menghargai keindahan alam dan warisan budaya OBJEKTIF Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun untuk mencapai objektif dalam aspek jasmani. Mengamalkan nilai murni. Mempunyai kematangan emosi.

Prinsip utama yang digunakan adalah pendekatan dan kandungan pembelajaran perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak dan mengambil kira perbezaan antara individu. Sains dan Teknologi. Kerohanian. kreativiti.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan FOKUS Pendidikan Prasekolah berfokus kepada usaha untuk menyediakan peluang pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun. dan menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran bersepadu. Untuk tujuan kesinambungan. Tunjang-tunjang Pembelajaran ini adalah sama dengan tunjang yang difokuskan dalam pendidikan sekolah rendah. penyelesaian masalah. kemahiran asas serta nilai dalam enam Tunjang Pembelajaran berikut: Komunikasi. SAINS & TEKNOLOGI Pendekatan Inkuiri. belajar melalui bermain. bahasa Cina dan bahasa Tamil. menekankan kepada inkuiri penemuan. Kemanusiaan. kemahiran saintifik dan sikap saintifik Pengetahuan dan kemahiran matematik. bahasa Inggeris. ICT. SIKAP & NILAI Amalan agama dan kepercayaan. pengetahuan sains. Standard kandungan dan standard pembelajaran berpaksikan pengetahuan. Melalui proses pengajaran dan pembelajaran ini. bertema. kanak-kanak akan memperoleh konsep dan kemahiran asas yang akan membantu mereka meneruskan pembelajaran ke sekolah rendah kelak. PERKEMBANGAN FIZIKAL & ESTETIKA Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri Pemupukan daya imaginasi. sikap & nilai ORGANISASI KURIKULUM Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan digubal dengan memberikan penekanan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang patut diketahui dan boleh dilakukan oleh kanakkanak berumur empat hingga enam tahun. bakat dan apresiasi KEMANUSIAAN Ilmu dan amalan kemasyarakatan & alam sekitar setempat. Perkembangan Fizikal dan Estetika serta Perkembangan Ketrampilan Diri (rujuk Rajah 1). negara & global KETRAMPILAN DIRI Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum Penghayatan semangat patriotisme & perpaduan Rajah 1: Tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Pendahuluan 2 . KOMUNIKASI Kemahiran berbahasa. Sikap dan Nilai. Fokus utama adalah proses pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan kanak-kanak. bahasa Malaysia. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran berasaskan projek. INSAN SEIMBANG KEROHANIAN.

Pada masa yang sama murid ini juga mengenal asas bahasa Al Quran. hormat-menghormati. Fokus utama Tunjang Komunikasi adalah Kemahiran Bahasa dan Seni Bahasa. kerajinan. huruf hijjaiyah dan Jawi serta menghafaz beberapa surah pendek dan doa pilihan. melakukan pergerakan solat. pembinaan konsep kendiri positif serta pembinaan kemahiran berinteraksi dan kemahiran sosial.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Tunjang Komunikasi Tunjang ini terdiri daripada Bahasa Malaysia. berterima kasih. keberanian. mencontohi beberapa akhlak Rasulullah dan melakukan amalan harian mengikut adab. Seni Bahasa merujuk kepada keupayaan murid mengungkap keindahan bahasa melalui kepelbagaian aktiviti dan permainan bahasa seperti drama dan sajak. kerjasama. ia tidak dicapai melalui aktiviti spesifik tetapi menerusi kesemua aktiviti sama ada aktiviti rutin. Rukun Islam. Perkembangan sosioemosi merangkumi aspek mengenali dan mengurus emosi sendiri. kemahiran bertutur.Perkembangan Sosioemosi Tunjang Kerohanian. semasa rehat. berdikari dan berdisiplin. pencapaian emosi yang positif. kesederhanaan. baik hati. Bahan yang digunakan perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak. bernasyid. simulasi. berwuduk. Pendahuluan 3 . Tunjang Ketrampilan Diri . aktiviti hands-on. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. Kanak-kanak akan menghadapi masalah di prasekolah dan juga di sekolah rendah kelak jika sosioemosi mereka kurang stabil dan mantap. Pendidikan Islam Pendidikan Islam memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Rukun Iman. Pendidikan Moral Pendidikan moral prasekolah memberi fokus kepada pelakuan moral yang dipupuk secara berterusan sepanjang masa murid berada di prasekolah. toleransi. Tunjang Kerohanian. bertanggungjawab. menyanyi. Bahasa Inggeris. semasa makan dan juga aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lain. meneroka dan bermain. Nilai-nilai murni Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan adalah seperti berikut: kepercayaan kepada Tuhan. keadilan. kasih sayang. hemah tinggi. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil dipelajari oleh murid di prasekolah yang beraliran bahasa Cina dan bahasa Tamil. Pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam Pendidikan prasekolah memberi penekanan kepada perkembangan sosioemosi kanak-kanak. Pendidikan Islam dipelajari oleh murid beragama Islam selama dua jam seminggu. Murid prasekolah belajar bersuci. Pendidikan Moral dipelajari oleh murid lain selama dua jam seminggu. sikap dan nilai merangkumi pendidikan Islam dan pendidikan Moral. Kemahiran Bahasa merangkumi kemahiran mendengar. Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris adalah wajib dipelajari oleh semua murid prasekolah. kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Perkembangan sosioemosi berlaku sepanjang masa kanak-kanak berada di prasekolah. Sikap dan Nilai dijalankan melalui aktiviti seperti bercerita. Pendidikan moral tidak dijalankan melalui aktiviti yang spesifik tetapi diterapkan melalui kesemua aktiviti yang dijalankan dalam prasekolah. Sirah Rasulullah dan Kalimah Syahadah. kejujuran.

Aktiviti tunjang ini bukan sahaja digunakan untuk meningkatkan daya kreativiti tetapi juga digunakan untuk mencapai objektif pembelajaran tunjang lain. pendidikan muzik serta drama dan gerakan kreatif. Perkara yang dirangkumi termasuk teknik yang betul untuk melompat. Aktiviti menyanyi dan pergerakan kreatif sentiasa digunakan semasa pembelajaran bahasa. membaling objek serta postur yang betul semasa duduk. berlakon. menyambut objek.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetik merangkumi Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan serta Perkembangan Kreativiti Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan Kanak-kanak pada peringkat prasekolah memerlukan aktiviti yang menguatkan kawalan otot mereka. pengalaman awal untuk memainkan perkusi. Aplikasi seni merujuk kepada proses mengenal dan memilih bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya. penglibatan dalam aktiviti sukan. Pendahuluan 4 . menari dan membuat gerakan secara kreatif. Drama dan Gerakan Kreatif merangkumi aktiviti drama dan gerakan kreatif di mana murid diberi peluang untuk main peranan. kebersihan persekitaran dan pemakanan yang berkhasiat. matematik dan lain-lain. Fokus seni visual adalah pada aplikasi seni. Aspek perkembangan fizikal adalah amat penting di prasekolah kerana tanpa perkembangan fizikal yang mantap kanak-kanak akan menghadapi masalah dalam melakukan aktiviti seperti memegang pensel atau berus untuk menulis dan melukis. dan apresiasi muzik. Kanak-kanak diberi peluang untuk menzahirkan idea mereka secara kreatif dan melibatkan diri dalam aktiviti kreativiti. Ekspresi kreatif adalah proses penghasilan karya. Secara lazimnya kanak-kanak yang mempunyai badan yang sihat dapat memberi tumpuan yang lebih baik kepada pembelajaran dan mempunyai konsep kendiri yang positif. penghasilan muzik menerusi bahan atau objek improvisasi. kemahiran motor kasar serta kordinasi mata-tangan di kalangan kanak-kanak ini. Tunjang ini lebih menekankan proses daripada produk. Tunjang ini juga menekanan aspek keselamatan diri daripada sumber yang mungkin menyebabkan kemalangan dan bahaya kepada diri mereka termasuk langkah menjaga kehormatan diri. Pendidikan prasekolah menyediakan peluang pembelajaran untuk meningkatkan kemahiran motor halus. Pendidikan Muzik merangkumi aktiviti menyanyi. Perkembangan Kreativiti Perkembangan kreativiti merangkumi seni visual. Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pembinaan amalan penjagaan kesihatan fizikal diri. Apresiasi seni melibatkan proses menceritakan hasil kerja sendiri dan juga menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran serta hasil kerja orang lain. ekspresi kreatif dan apresiasi. Tabiat yang dibina akan memanfaatkan kanak-kanak ini sepanjang usia mereka. aktiviti memainkan peralatan muzik serta pengendalian peralatan.

Penggunaan komputer adalah di tahap kemahiran asas sahaja. aktiviti pembinaan menggunakan objek seperti blok dan penggunaan ICT. Konsep matematik ini dipelajari pada masa yang khas dan juga disepadukan ke dalam semua aktiviti pembelajaran bertema menggunakan kaedah yang menyeronokkan. komuniti dan alam sekitar. Semasa proses penerokaan ini. Tunjang Kemanusian menggariskan skop dan konteks pembelajaran di prasekolah. Kanak-kanak juga akan lebih memahami tanggungjawab diri dalam perhubungan-perhubungan ini. Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak empat hingga enam tahun untuk membuat pembinaan menggunakan objek seperti blok. Pengalaman ini termasuk konsep pranombor.cuaca). bentuk dan ruang. Kandungan dalam tunjang ini boleh digunakan untuk membina tema-tema pembelajaran. Tunjang ini lebih mementingkan penguasaan kemahiran daripada pemerolehan pengetahuan. Bahasa Inggeris.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Tunjang Sains dan Teknologi – Awal Sains dan Awal Matematik Tunjang Sains dan Teknologi merangkumi awal sains. sistematik dan teliti akan terbentuk. Modul Asas dan Modul Bertema Pendidikan prasekolah dilaksanakan melalui modul asas dan modul bertema. Penerokaan dijalankan ke atas alam hidupan(contoh: tumbuhan. magnet) dan alam fizikal (contoh: pelangi. sikap saintifik yang positif seperti sifat ingin tahu. Dalam proses penerokaan ini. Modul Asas Awal Matematik membekalkan pengalaman awal matematik kepada murid prasekolah. Pendahuluan Modul Asas merangkumi Bahasa Malaysia. nombor. nilai wang. Tunjang Kemanusiaan Tunjang Kemanusian memberi peluang kepada kanak-kanak supaya lebih memahami diri sendiri. Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pemahaman budaya dan tradisi pelbagai kaum di Malaysia serta menggalakkan penglibatan dalam perayaan pelbagai kaum ini. Awal Matematik konsep waktu. alam bahan (contoh: objek yang tenggelam dan timbul. rakan. awal matematik. haiwan). Awal Sains Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka alam sekitar mereka menggunakan organ deria dan peralatan mudah. kemahiran asas proses sains seperti kemahiran memerhati. lingkungan serta awal matematik tetapi untuk meningkatkan daya kreativiti murid dan kemahiran motor halus. Guru perlu bersikap terbuka terhadap pandangan dan dapatan daripada hasil penerokaan murid. air. mengukur menggunakan unit bukan piawai. lebih memahami perhubungan antara diri dengan keluarga. membanding dan mengelas juga akan dikembangkan. Bahasa 5 . Aktiviti pembinaan ini bukan sahaja memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mempelajari konsep penghubung. Bahasa Cina(untuk prasekolah yang aliran bahasa Cina). operasi nombor yang mudah. Tunjang Sains dan Teknologi juga menyediakan peluang kepada murid prasekolah menggunakan komputer untuk melakukan tugasan tertentu.

Pendidikan Islam. Kandungan dalam aktiviti rutin merangkumi kesemua tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. mengira. Keluarga Pendahuluan 6 . Contoh tema yang boleh dibina untuk Alam Bahan adalah Air dan Pakaian. membaca doa dan makan semasa rehat. Lagu dan Muzik tradisional. Contoh tema yang boleh dibina untuk Negara saya adalah Perayaan Hari Raya. modul teras tema mengambil masa lebih kurang 35% masa prasekolah tetapi pada akhir tahun. menaakul). adalah dicadangkan tema-tema ini dibina berdasarkan kategori berikut: Diri saya. Pendidikan Moral diajar semasa murid beragama Islam belajar Pendidikan Islam. Contoh tema yang boleh dibina untuk Alam Hidupan adalah Haiwan dan Tumbuhan. Alam Bahan dan Alam Fizikal. Modul teras juga merangkumi Pendidikan Islam yang perlu diajar oleh guru agama yang bertauliah. Aktiviti rutin mengambil lebih kurang 30% daripada masa prasekolah.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Tamil(untuk prasekolah yang aliran bahasa Tamil). Kemerdekaan Negara. Kanak-kanak pada umur ini perlu diberi waktu khas untuk aktiviti fizikal di luar. menulis. keperluan setempat dan keperluan semasa. Kawan saya. peratus masa perlu dinaikkan. Pada awal tahun. Pendidikan Moral. Modul asas diberi masa yang khas dalam jadual waktu prasekolah. Aktiviti rutin Aktiviti rutin adalah penting dalam pendidikan prasekolah. Contoh tema yang boleh dibina untuk Alam Fizikal adalah Cuaca. perbualan pagi. maka ia perlu dikelaskan sebagai modul teras asas. maka Aktiviti Luar juga dianggap sebagai modul teras asas. Matematik dan Permainan Luar. Modul Bertema menyepadukan kesemua tunjang dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan termasuk juga bahasa. Negara saya. Alam Hidupan. Contoh tema yang boleh dibina untuk Diri saya adalah Sekolah saya. saya. refleksi sebelum balik. Aktiviti rutin merangkumi aktiviti seperti pengurusan diri. Secara umumnya modul asas bertujuan untuk penguasaan literasi awal 4M (membaca. Guru boleh menentukan tema pembelajaran mengikut keperluan murid. pendidikan moral dan matematik. peratus masa ini mungkin berkurangan jika murid didapati sudah menguasai kemahiran asas 4 M. Modul Bertema Pengajaran dan pembelajaran prasekolah sesuai dilaksanakan melalui tema yang membawa makna kepada kanak-kanak. Pada awal tahun modul asas mengambil masa lebih kurang 35% daripada waktu prasekolah. Walaubagaimanapun. tetapi pada akhir tahun.

Develop interest in reading. Menguasai kemahiran pratulis Menguasai kemahiran menulis. Membaca ayat tunggal yang mudah. Membaca perkataan. Membaca ayat dalam konteks. action songs.Bahasa Inggeris At the end of preschool students are able to: Kemahiran Membaca Reading Skills Kemahiran Menulis Pendahuluan 7 . Acquire and use simple phrases and statements. Membina dan membaca sukukata. Mendengar dan mengecam bunyi perkataan. Membaca buku dengan cara yang betul (prabaca). Read simple words with understanding. Mengenal huruf vokal.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan STANDARD KANDUNGAN Jadual 1: Standard Kandungan untuk Komunikasi . Writing skills Listening and speaking skills Listen to and discriminate sounds. poems and stories. Melafazkan puisi dengan intonasi yang betul. Memahami bahan-bahan bacaan yang dibaca. Tell simple stories. Pre reading Skills Understand that printed materials contain meaning.Bahasa Malaysia Focus Fokus Kemahiran Mendengar Kemahiran Bertutur Pada akhir prasekolah murid boleh: Mendengar dengan penuh perhatian. Listen to and understand meaning of simple words. Sing songs and recite rhymes and poems. Read phrases with understanding. Acquire knowledge of print and ethics in reading. Listen to and enjoy nursery rhymes. Identify letters of the alphabet. Ask simple questions. Acquire pre-writing skills. Read simple sentences with understanding.Z. Dramatize familiar situations and stories. Perform a variety of language forms and functions in a social context. Menceritakan semula apa yang didengar. Mengenal bentuk huruf A . Berinteraksi dengan mesra. Listen to and follow simple instructions. Jadual 2: Standard Kandungan untuk Komunikasi . Mengenal huruf konsonan. Mengamalkan tabiat membaca. Merangsang pertuturan melalui soal jawab. Melakonkan watak-watak mengikut situasi. Acquire writing skills. Membaca frasa.

Menceritakan apa yang didengar semula menggunakan ayat yang mudah.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 3: Standard Kandungan untuk Komunikasi . Melakonkan watak-watak mengikut situasi. Jadual 4: Standard Kandungan untuk Komunikasi . Menggabungkan huruf supaya menjadi perkataan dan membaca. ayat yang sesuai. Menulis perkataan. Bertutur dengan menggunakan perkataan. Memberi jawapan kepada soalan yang dikemukakan. Memahami bahan-bahan bacaan yang dibaca. Kemahiran menulis Menguasai kemahiran pratulis. Kemahiran Membaca Mengenal kaitan antara gambar dan perkataan. Mendengar Mendengar dan mengecam bunyi perkataan. Kemahiran Membaca Mengenal dan membaca huruf. Bertanyakan soalan. Mengenal frasa. Pendahuluan 8 . dan Bertutur Menyebut apa yang didengar.Bahasa Tamil Pada akhir prasekolah murid boleh: Berinteraksi dengan sopan. Membina tabiat membawa. Kemahiran Mendengar dengan penuh perhatian.Bahasa Cina Fokus Fokus Kemahiran Mendengar Kemahiran Bertutur Pada akhir prasekolah murid boleh: Mendengar dengan penuh perhatian. Membaca dengan sebutan yang betul. Berinteraksi secara soal jawab Melakonkan watak-watak dalam cerita yang didengar. Membaca ayat. Memahami bahan-bahan bacaan yang dibaca. Kemahiran Menulis Menguasai kemahiran pratulis Menguasai kemahiran menulis. Membaca menggunakan pelbagai bahan bacaan. Membaca frasa. Membuat persediaan membaca. frasa. Membaca perkataan.

Membina konsep kendiri.Pendidikan Islam Fokus Aqidah Ibadah Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui Rukun Iman. Membina keyakinan untuk berkomunikasi.A. Membina kebolehan mengawal diri. iaitu sabar. Melakukan wuduk Mendirikan solat. Menghafaz beberapa surah dari juzu’ Amma. Mengenali emosi orang lain. Melakukan amalan seharian mengikut adab seperti melafazkan doa. Memahami keperluan. Emosi Mengurus emosi sendiri. Mengetahui Sirah Rasullullah S.Perkembangan Sosio-Emosi Fokus Mengenali Mengurus Sendiri. Melafazkan Kalimah Syahadah. Menyelesaikan konflik yang berlaku semasa aktiviti kelas.W. Mencapai Emosi yang Positif Sirah Akhlak Membina Kemahiran Sosial Asas Bahasa Al Quran dan Tulisan Jawi Pendahuluan 9 . rajin.A.Quran Mengenal huruf jawi. bercakap benar. Membina semangat dan sikap yang positif. Pada akhir prasekolah murid boleh: dan Mengenali emosi sendiri.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 5: Standard Kandungan untuk Tunjang Kerohanian. perasaan dan pandangan orang lain. Mengetahui Rukun Islam. bijaksana dan amanah. Bersuci dari najis. Jadual 6: Standard Kandungan untuk Tunjang Ketrampilan Diri . Mencontohi akhlak Rasullullah S. Mengenal bahasa Al. Sikap dan Nilai . Menggunakan kemahiran sosial dalam interaksi.W.

Keadilan Keberanian Kejujuran Pendahuluan 10 . Berinteraksi dengan yakin di sekolah. Mengamalkan sikap bertolak ansur dengan rakan sebaya. rakan dan guru.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 7: Standard Kandungan untuk Kerohanian. Mengamalkan sikap berjimat cermat dalam penggunaan barang keperluan. Fokus Kerajinan Kerjasama Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengamalkan sikap rajin dalam perlakuan harian. Mengamalkan sikap kerjasama dengan rakan. Kesederhanaan Membantu ahli keluarga. Sikap dan Nilai . Berdikari Mengamalkan sikap pengurusan diri. berdikari dalam rakan dan Berdisiplin Mengamalkan sikap berdisiplin dalam kelas.Pendidikan Moral Fokus Kepercayaan kepada Tuhan Baik hati Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui dan menghormati kepercayaan dan pantang larang pelbagai kaum. Mengamalkan sikap sabar dalam perlakuan seharian. keluarga dan orang di sekeliling. Beradab sopan dalam pergaulan seharian. Mengamalkan sikap jujur dalam diri dan pergaulan dengan ahli keluarga. masyarakat setempat. Mengamalkan sikap adil dalam perlakuan seharian. Toleransi Bertanggungjaw ab Berterima Kasih Hemah tinggi Hormatmenghormati Bertanggungjawab persekitaran kelas. terhadap diri dan Mengamalkan sikap berterima kasih. Kasih Sayang Menyayangi diri. warga sekolah dan orang lain. Menghormati orang dewasa. jiran dan masyarakat setempat. Menghormati anggota keluarga.

Mengambil bahagian dalam aktiviti memainkan perkusi. Mengambil bahagian dalam aktiviti penerokaan bunyi. Melakukan kemahiran koordinasi mata tangan dalam perkembangan motor halus. Melakukan kemahiran motor kasar lokomotor. Mengambil bahagian dalam aktiviti menyanyi. Menjaga kebersihan. Fokus Jadual 9: Standard Kandungan untuk Tunjang Fizikal dan Estetika .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 8: Standard Kandungan untuk Tunjang Fizikal dan Estetika – Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan Fokus Perkembangan Motor Halus Pada akhir prasekolah murid boleh: Melakukan kemahiran motor halus. Menunjukkan apresiasi Muzik. Menjaga kehormatan diri. Mengamalkan langkah-langkah pencegahan jangkitan penyakit. Mengamalkan pemakanan yang berkhasiat. Menunjukkan apresiasi seni. Melakukan kemahiran motor kasar bukan lokomotor. Mengamalkan langkah keselamatan diri. Menjaga kebersihan diri. Mengambil bahagian dalam drama dan gerakan kreatif. Melakukan kemahiran koordinasi mata dan tangan dalam perkembangan motor kasar. Menzahirkan idea kreatif dalam penghasilan karya. Mengenali sumber yang menyebabkan kemalangan dan bahaya.Kreativiti Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui dan menggunakan pengetahuan tentang bahan dan teknik dalam menghasilkan karya seni. Seni Visual Perkembangan motor kasar Muzik Kesihatan Fizikal Kesihatan Persekitaran Drama & Gerakan Kreatif Keselamatan Pendahuluan 11 .

Memahami nombor 1-10 (menyebut. membilang. Memahami operasi tolak dalam lingkungan 10. Memahami siri 20. Membuat ramalan berdasarkan pengalaman lepas. Mengecam corak berulang dan membina pola. Membuat pengukuran menggunakan unit bukan piawai. jenis makanan haiwan jinak yang biasa dijumpai. pemelarutan serta tarikan boleh magnet. Menjalankan penerokaan ke atas ciri.. Membuat seriasi mengikut satu ciri. menulis).Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Jadual 10: Standard Kandungan untuk Tunjang Sains dan Teknologi – Awal Sains dan Awal Matematik Fokus Sikap saintifik Pada akhir prasekolah murid boleh: Mempamerkan sikap saintifik iaitu sistematik. 40 dan 50. Kemahiran Saintifik Konsep Nombor Operasi Nombor Menyiasat Alam Hidupan Nilai wang Konsep Waktu Menyiasat Alam Bahan Pendahuluan 12 . Meneroka sifat bahan seperti timbul dan tenggalam. bunga. pelangi dan bayang-bayang. sifat ingin tahu dan bertanggungjawab. Mengecam duit yang berlainan nilai. Memadankan objek 1:1. Membandingkan kuantiti objek. Memperoleh pengetahuan asas tentang bahagian badan. iaitu awan. Meneroka alam sekitar menggunakan organ deria. Meneroka bahagian-bahagian tumbuhan iaitu daun. Membuat pemerhatian ke atas objek dan fenomena alam di persekitaran. Memahami operasi tambah dalam lingkungan 10. 30. buah serta pertumbuhan biji benih. Menyelesaikan masalah kehidupan harian secara hands-on. habitat. membilang. Memahami nombor 10-20 (menyebut. Pengalaman Pranombor Menyiasat Alam Fizikal Pada akhir prasekolah murid boleh: Meneroka fenomena alam yang biasa yang dijumpai. cara pergerakan. Membanding dan mengelaskan objek. Memahami waktu dalam konteks kehidupan seharian. menulis). Mengetahui sifar. cuaca.

luar. kiri. Mengamalkan semangat bermasyarakat. belakang. kanan). Mengetahui tentang rakan. Menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara accountable dan beretika. Mengetahui kediaman keluarga. Menggunakan ICT untuk meningkatkan pembelajaran. Mengetahui sekolah saya. Mengenali ahli komuniti. bapa. Menghayati lagu dan muzik pelbagai kaum di Malaysia. ibu. dalam. Saya dan Warisan Mengenal pakaian tradisional pelbagai Budaya kaum di Malaysia. atas. selinder. Menjaga alam sekitar. adik beradik). Membuat pelbagai binaan mengikut kreativiti sendiri. Jadual 11: Standard Kandungan untuk Tunjang Kemanusiaan Fokus Diri saya Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui tentang latar belakang/sejarah diri saya Mengetahui kebolehan diri. segi empat. Memahami perhubungan antara manusia dan alam sekitar. Saya dan Keluarga Saya dan Rakan Penggunaan ICT Saya dan Sekolah Saya dan Komuniti Saya dan Sekitar Alam Menghayati keindahan alam sekitar. kiub). Menyambut perayaan mengikut kaum di masyarakat Malaysia. nenek. Mengetahui hak diri sendiri. Pendahuluan 13 . bawah. Mengenal permainan tradisional pelbagai kaum di Malaysia. bulat. Membina lingkungan. Mengetahui keluarga terdekat (datuk. Mengetahui bentuk yang biasa dijumpai di persekitaran (segitiga. sfera.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Bentuk dan Ruang Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui kedudukan objek dalam ruang (depan. Pembinaan(constr uction) Membina penghubung antara dua objek. kon. Memilih dan mengaplikasikan sumber ICT yang sesuai.

Saya dan Malaysia Pendahuluan 14 . Mengenal peralatan tradisional pelbagai kaum di Malaysia. Negara Menghormati lambang kebangsaan dan negeri. Menyambut Hari Kemerdekaan. Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum di Malaysia. Mengetahui simbol awam. Mengetahui keistimewaan negara. Menghormati pemimpin.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengenal seni dan kraf tradisional pelbagai kaum di Malaysia. Mengenal makanan tradisional pelbagai kaum di Malaysia.

Modul Asas Modul Asas terdiri daripada Komponen Bahasa (Bahasa Malaysia. kemahiran dan nilai. Modul Bertema dibina menggunakan isu kehidupan seharian kanak-kanak. Bahasa Tamil).bahagian atau unit ini dinamakan modul. Standard Kandungan merupakan penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan. Ekuiti membawa maksud semua murid diberi peluang pendidikan yang sama. Dua jenis modul diwujudkan.  Murid belajar mengikut kadar sendiri. Kurikulum Berasaskan Standard Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dibangunkan berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Waktu yang khas diperuntukkan untuk pengajaran setiap komponen ini. Pendahuluan 15 .  Guru mengajar dengan mengaitkan pengalaman seharian murid.  Perbezaan individu dibenarkan. Teori Pembelajaran yang dijadikan fokus Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan dibina berlandaskan prinisip Amalan Bersesuaian dengan Perkembangan dan teori pembelajaran konstruktivisme di mana:  Murid membina pengetahuan sendiri. Standard Pembelajaran merupakan satu penetapan kriteria atau indikator pencapaian dalam bentuk objektif tingkahlaku (behavioural) untuk memastikan pencapaian setiap standard kandungan. Kurikulum Berbentuk Modular Kurikulum yang berbentuk modular merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan dan seterusnya disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit. iaitu Modul Asas dan Modul Bertema. Bahasa Cina. Tujuan utama penetapan standard adalah untuk ekuiti dan kualiti.  Murid diberi peluang untuk berfikir dan menyelesaikan masalah. Ia merangkumi aspek pengetahuan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan REKABENTUK KURIKULUM Dua ciri utama Kurikulum Prasekolah Kebangsaan adalah kurikulum berasaskan standard dan kurikulum berbentuk modular. Bahasa Inggeris. Pendidikan Islam. kritis dan inovatif. Pendidikan Moral. Lantaran matlamat kurikulum berasaskan standard adalah untuk memberi pendidikan berkualiti yang sama kepada semua murid. Modul Bertema Modul Bertema merupakan modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam Tunjang dan juga unsur kreatif. Permainan Luar dan Matematik. pengajaran tidak dijalankan secara spoon feeding. kualiti membawa maksud bahawa semua murid perlu diberi pendidikan yang berkualiti.

sejumlah 20 jam satu minggu untuk kanak-kanak yang berumur 5+. sekurang-kurangnya dua jam seminggu. Bahasa Inggeris hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 6 jam seminggu di kelas prasekolah yang tidak menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 10 jam seminggu di kelas prasekolah yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan PERUNTUKAN MASA DALAM PRASEKOLAH Peruntukan masa minimum Peruntukan waktu minimum berikut hendaklah dipatuhi: 1. iaitu. 2. Jika di dalam sesuatu tadika terdapat lima orang murid atau lebih yang menganut agama Islam. iaitu. Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 6 jam seminggu di kelas prasekolah yang tidak menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. maka murid-murid itu hendaklah diberikan pengajaran Pendidikan Moral sekurangkurangnya dua jam seminggu. Prasekolah hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya tiga jam setengah sehari (termasuk masa rehat). 6. Jika di dalam sesuatu tadika terdapat lima orang murid atau lebih yang bukan beragama Islam. maka murid-murid itu hendaklah diberikan pengajaran agama Islam oleh guru yang bertauliah. 3. 7. Bahasa Inggeris hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 10 jam seminggu di kelas prasekolah yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. sejumlah 17 ½ jam satu minggu untuk kanak-kanak yang berumur 4+. 8. Pendahuluan 16 . Prasekolah hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya empat jam sehari (termasuk masa rehat). 4. 5.

pendidikan moral dan matematik Bil. Bila murid sudah mulai menguasai kemahiran literasi asas ini. Jumlah Jumlah minit seminggu Pendahuluan 430 1200 Modul Jadual 13: Cadangan peruntukan waktu untuk Modul Asas dan Modul Bertema di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Cina . Modul Peruntukan Masa Seminggu (minit) Aktiviti Rutin(lebih kurang 30% daripada masa P & P) 1 Rutin pagi 50 2 Perbualan Pagi 100 3 Rehat 150 4 Refleksi sebelum balik 50 Jumlah 350 Modul Asas (lebih kurang 40% daripada masa P & P) 4 5 6 7 8 9 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Pendidikan Islam/Pendidikan Moral Bahasa Cina/Bahasa Tamil/Bahasa pengantar Lain Aktiviti Luar(outdoor activity) Matematik Jumlah 90 90 (120) * 90 80 40 510 Modul Bertema (lebih kurang 30% daripada masa P & P) 10 340 Modul bersepadu merangkumi elemen-elemen dalam keenam-enam tunjang termasuk bahasa. menulis. peruntukan waktu Modul Asas boleh dikurangkan seperti di Rajah 2. Bahasa Tamil atau bahasa pengantar lain Bil. pendidikan moral dan matematik Jumlah Jumlah minit dalam satu minggu 340 1200 * untuk murid yang beragama Islam sahaja Oleh kerana salah satu fokus utama Kurikulum Prasekolah Kebangsaan adalah penguasaan literasi asas 4M (membaca. 17 . mengira dan menaakul) maka adalah dicadangkan modul asas diberi peruntukan waktu yang lebih banyak pada awal tahun. Walau bagaimanapun peruntukan waktu ini seharusnya fleksibel dan guru boleh mengubahsuai jadual waktu mengikut kesesuaian setempat dan keperluan murid. Jadual 12: Cadangan peruntukan waktu untuk Modul Asas dan Modul Bertema di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Peruntukan Masa Seminggu (minit) Aktiviti Rutin(lebih kurang 30% daripada masa P & P) 1 Rutin pagi 50 2 Perbualan Pagi 100 3 Rehat 150 4 Refleksi sebelum balik 50 Jumlah 350 Modul Asas (lebih kurang 35% daripada masa P & P)) 4 Bahasa Malaysia 90 5 Bahasa Inggeris 90 6 Pendidikan Islam/Pendidikan Moral 120 7 Aktiviti Luar (outdoor activity) 80 8 Matematik 40 Jumlah 420 Modul Bertema (lebih kurang 35% daripada masa P & P) 9 Modul bersepadu merangkumi elemen430 elemen dalam keenam-enam tunjang termasuk bahasa.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Peruntukan masa mengikut modul asas dan modul bertema Peruntukan waktu pengajaran dan pembelajaran (P & P) prasekolah diagih berdasarkan modul asas dan modul bertema seperti di Jadual 12 dan 13.

menyambut bola. gelongsor dll Main pasir. tanda kedatangan.13 adalah aktiviti yang dilakukan di luar bilik darjah. Antara contoh aktiviti yang boleh dijalankan adalah: o o o Bermain dengan buaian. melompat 100% Modul Teras Asas 65% 30% Aktiviti Rutin 0% Awal tahun Modul Bertema 100% 84% 30% 0% Akhir tahun Rutin pagi yang dinyatakan dalam Jadual 12-13 merangkumi pengurusan diri. main pondok Berlari. main air. doa. gosok gigi. makan. berbaris. Rajah 2: Cadangan Peratus Peruntukan Waktu untuk Modul Teras Asas dan Modul Bertema di kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Pendahuluan 18 . main bebas(free play). Jumlah waktu yang ditambah untuk modul bertema boleh ditentukan oleh guru sendiri. maka pendekatan bertema adalah digalakkan. menyanyikan lagu. Jadual waktu prasekolah adalah fleksibel di mana guru boleh mengubahsuai jadual waktu mengikut keperluan semasa. Aktiviti semasa rehat yang dinyatakan dalam Jadual 12-13 merangkumi doa. Modul bertema menyepadukan Standard Pembelajaran dari pelbagai tunjang mengikut tema yang berkaitan dengan kehidupan seharian murid.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Pengajaran dan pembelajaran di prasekolah perlu bermakna dan bersifat kontekstual kepada murid. Peruntukan waktu untuk Modul Bertema boleh ditambah secara beransur-ansur dari awal tahun ke ahkir tahun seperti yang dicadangkan dalam Rajah 2 dan Rajah 3. Modul bertema akan membawa lebih makna kepada murid bila mereka sudah mempunyai literasi asas dalam bahasa pengantar yang berkenaan. 100% Modul Teras Asas 60% 30% Aktiviti Rutin 0% Awal tahun Modul Bertema 100% 84% 30% 0% Akhir tahun Rajah 3: Cadangan Peratus Peruntukan Waktu untuk Modul Teras Asas dan Modul Bertema di kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya bukan Bahasa Malaysia Aktiviti Luar yang dinyatakan dalam Jadual 12 . Pendidikan prasekolah merupakan pendidikan tidak formal dan kanak-kanak memerlukan persekitaran fizikal dan sosial yang tidak rigid untuk memastikan pembelajaran yang berkesan dan bermakna.

doa. Bahasa Instructional Peruntukan Masa Minimum Seminggu untuk kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya(minit) Bahasa Malaysia Bahasa Pengantar lain 1 2 3 4 5 6 1 2 4 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Cina/ Bahasa Tamil/ Bahasa Inggeris JUMLAH 600 600 400 400 400 1200 1200 Rutin pagi * Perbualan Pagi Rehat Refleksi sebelum balik Modul asas BM Modul bertema** yang dikendalikan dalam BM 7 Modul asas BI 8 Modul bertema** yang dikendalikan dalam BI 9 Pendidikan Islam/Pendidikan Moral 10 Aktiviti Luar 11 Matematik Jumlah minit seminggu Nota: *Rutin pagi merangkumi aktiviti pengurusan diri. prasekolah dikehendaki menggunakan bahasa pengantar seperti di Jadual 14. seni visual. Bil. ** Modul Bertema menyepadukan elemen bahasa. tanda kehadiran. Jadual 15: Cadangan peruntukan waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Bidang Pembelajaran Peruntukan Masa Seminggu (minit) Diajar Diajar Jumlah dalam BM dalam BI 30 20 10 x 5 60 40 20 x 5 90 60 30 x 5 30 20 10 x 5 90 90 100 100 90 330 120 40 40 600 40 600 90 330 120 80 40 1200 Jadual 14: Peruntukan Masa Minimum untuk Bahasa Instructional dalam Kelas Prasekolah Bil. sains. berbaris. 15 dan 16. pendidikan moral dan perkembangan fizikal. muzik. matematik. perkembangan sosio emosi. kemanusiaan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Peruntukan waktu mengikut bahasa instructional Selaras dengan usaha memartabatkan bahasa Malaysia dan meningkatkan bahasa Inggeris. menyanyikan lagu. Pendahuluan 19 .

Peruntukan Masa Seminggu dikendalikan dalam bahasa (minit) BM BI BC/BT Jumlah dalam seminggu 10 20 20 10 x 5 = 50 20 40 40 20 x 5 = 100 30 90 30 30 x 5 = 150 10 20 20 10 x 5 = 50 90 90 200 200 90 140 90 120 90 140 90 120 1 2 3 4 5 6 Rutin pagi * Perbualan Pagi Rehat Refleksi sebelum balik Modul asas BM Modul bertema** yang dikendalikan dalam BM 7 Modul asas BI 8 Modul bertema** yang dikendalikan dalam BI 9 Modul asas BC/BT 10 Modul Bertema yang berunsurkan Pendidikan Moral yang dikendalikan dalam BC/CT /Pendidikan Islam 11 Aktiviti Luar 12 Matematik Jumlah minit seminggu 40 400 400 40 40 400 80 40 1200 Sila rujuk Lampiran untuk contoh jadual waktu. Pendahuluan 20 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 16: Cadangan peruntukan waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya bukan Bahasa Malaysia (BC/BT) Bidang Pembelajaran Bil.

 Guru prasekolah perlu menggunakan pendekatan berikut mengikut kesesuaian standard kandungan dan standard pembelajaran yang hendak dicapai: o Pembelajaran Berpusatkan murid o Inkuiri Penemuan o Belajar Melalui Bermain o Pendekatan Bersepadu o Pendekatan Bertema o Pembelajaran Berasaskan Projek o Pembelajaran Masteri (terutamanya dalam penguasaan bahasa dan kemahiran) o Pembelajaran Kontekstual (menggunakan pengalaman murid. Standard Pengajaran dan Pembelajaran Kedua: Guru prasekolah perlu menggunakan pendekatan yang bersesuaian dengan tahap perkembangan kanak-kanak(developmentally appropriate) supaya pembelajaran berkesan dan membawa makna kepada murid. o Memberi peluang kepada murid untuk terlibat dalam proses membuat keputusan. o Memberi tanggungjawab kepada murid terhadap pembelajaran mereka sendiri. bahan dan kaedah pengajaran yang sesuai dengan minat.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan STANDARD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Standard Pengajaran dan Pembelajaran menerangkan apa yang perlu diketahui dan dilakukan oleh guru prasekolah semasa pengajaran dan pembelajaran. pengalaman dan pengetahuan murid-murid. Guru merancang pengajaran dan pembelajaran yang dapat menyokong perkembangan murid dalam aspek berikut: o Kreativiti o Pemikiran logikal o Kemahiran Menaakul o Perkembangan Rohani o Pembentukan sikap positif dan nilai murni o Perkembangan fizikal dan kesihatan o Kreativiti dan estetika Guru memilih kandungan.  Guru perlu membuat perancangan jangkamasa panjang (contohnya Rancangan Tahunan) dan jangkamasa pendek (contohnya Rancangan Harian) berdasarkan keperluan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Standard Pengajaran dan Pembelajaran Pertama: Guru prasekolah perlu membuat perancangan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan keperluan kurikulum dan keperluan kanak-kanak. alam persekitaran murid) o Pembelajaran berdasarkan kepelbagaian kecerdasan (Multiple intelligence)    Pendahuluan 21 . o Memodelkan proses berfikir kritis dan kreatif.  Guru menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang menyokong pembangunan komuniti murid yang kreatif dan berfikiran terbuka dengan: o Menunjukkan sikap positif terhadap idea baru murid. Guru membimbing dan menjadi fasilitator dalam pembelajaran murid dengan: o Mengenalpasti dan memberi respons kepada diversiti murid dan menggalak semua murid berfikir secara kritis dan kreatif. tahap kebolehan.

o Keperluan individu murid. bersikap inquisitive dan bersikap terbuka. Guru prasekolah mewujudkan pusat-pusat pembelajaran dalam kelas prasekolah. lawatan dan program keibubapaan. individu dan kelas.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan  Guru prasekolah menjalankan pengajaran dan pembelajaran yang mengambil kira tentang: o Kebolehan dan aras perkembangan kognitif kanakkanak o Teori perkembangan kanak-kanak. Gotong Royong. Standard Pengajaran dan Pembelajaran Keempat: Guru prasekolah perlu mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dalam bilik prasekolah. Guru prasekolah memastikan pusat pembelajaran sentiasa kemas.        Standard Pengajaran dan Pembelajaran Kelima: Penglibatan ibubapa dan komuniti setempat amat penting dalam pendidikan awal kanak-kanak. Guru prasekolah mengendalikan pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk aktiviti kumpulan. Standard Pengajaran dan Pembelajaran Ketiga: Guru prasekolah menjalankan pentaksiran secara berterusan menggunakan pelbagai kaedah seperti yang dinyatakan di Standard Pentaksiran. mencukupi dan updated. Guru prasekolah sentiasa menggalakkan murid terlibat secara aktif dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Pendahuluan 22 . Guru perlu membantu pihak pengurusan sekolah membentuk jawatankuasa yang melibatkan waris/ibubapa/penjaga murid. Pihak sekolah dan guru perlu melibatkan ibubapa dalam program dan aktiviti sekolah seperti Hari Sukan. Guru prasekolah perlu memastikan rutin harian dikendalikan dengan baik setiap hari. Guru prasekolah perlu mengendalikan perbualan pagi dan refleksi setiap hari. Guru prasekolah sentiasa berinteraksi dengan murid dan menggalakkan interaksi antara murid. o Keadaan setempat. selesa dan mesra dalam kelas. Hari Keluarga. Guru perlu mengaturkan perjumpaan dengan ibubapa/penjaga secara berkala. Guru prasekolah sentiasa menggalakkan murid untuk mengemukakan idea mereka. Guru prasekolah merancang aktiviti harian berpandu kepada aktiviti yang dicadangkan dalam Jadual 12-16: Cadangan Peruntukan Masa untuk Pengajaran dan Pembelajaran dalam Kelas Prasekolah. ceria. Guru prasekolah melibatkan murid dalam merekabentuk pusat pembelajaran. Guru prasekolah melengkapkan pusat pembelajaran dengan bahan yang sesuai. sekurang-sekurangnya dua kali setahun.     Pihak pengurusan sekolah dan guru perlu cuba menjalinkan perhubungan yang baik dengan ibubapa/penjaga melalui pelbagai cara.      Guru prasekolah menyediakan persekitaran yang selamat. Guru memainkan peranan yang penting dalam membina perhubungan antara sekolah dan ibubapa murid.

Standard Pengajaran dan Pembelajaran Keenam: Guru Prasekolah menghadapi keadaan di mana terdapat murid keperluan khas dalam kelas mereka. Guru prasekolah perlu membantu mengenalpasti murid keperluan khas ini dan memberi nasihat yang bersesuaian kepada ibubapa. Guru perlu berusaha mewujudkan kesinambungan pengajaran dan pembelaran dari sekolah ke rumah. Pendahuluan 23 .   Guru perlu mengenalpasti murid keperluan khas menggunakan borang pengesanan yang telah disediakan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan    Guru perlu memberi penerangan tentang kurikulum prasekolah termasuk kaedah pentaksiran kepada ibubapa. Pihak pengurusan sekolah dan guru membuat lawatan ke rumah untuk murid yang bermasalah jika perlu. Pihak pengurusan dan guru perlu menasihatkan ibubapa untuk menghantar murid tersebut ke sekolah pendidikan khas jika perlu.

Penyertaan dan kemenangan dalam pertandingan tidak boleh diambilkira sebagai hasil pentaksiran di peringkat prasekolah. o Mengenal pasti kelebihan dan kekurangan murid dalam pembelajaran dari semasa ke semasa. Standard Pentaksiran Pertama: Pentaksiran harus dijalankan konsisten dengan tujuan pentaksiran yang ditetapkan.    Standard Pentaksiran Ketiga: Pentaksiran dijalankan secara berterusan sepanjang masa. Ia merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan secara berterusan. Pendahuluan 24 .  Pentaksiran secara menyeluruh merangkumi semua Tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan termasuk: o Penerapan nilai o Pembentukan sikap o Penguasaan kemahiran o Status kecergasan o Status kesihatan o Kesediaan sosial (social readiness) Aktiviti kokurikulum dan ekstra-kurikulum tidak harus ditaksirkan kerana pada peringkat umur ini murid tidak dapat menyertai aktiviti ini secara berdikari. o Memperbaiki pengajaran guru dan seterusnya meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran guru. Standard Pentaksiran Kedua: Pentaksiran harus dijalankan keatas pengetahuan. o Membantu pembelajaran murid. kemahiran dan sikap yang dirangkumi dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Hasil pentaksiran dianalisiskan untuk membantu guru merancang tindakan susulan yang berkesan untuk: o Mengembangkan potensi murid ke tahap optimum dalam domain kognitif.  Tujuan pentaksiran adalah untuk: o Mengesan pertumbuhan murid bersesuaian dengan peringkat umur. Pada peringkat umur ini pemilihan untuk pertandingan melibatkan banyak faktor dan bukan sahaja atas kebolehan individu. afektif dan psikomotor. o Memberi maklumbalas terhadap kemajuan murid dalam semua aspek yang dirangkumi dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. o Mengenalpasti kecerdasan dan potensi murid bagi memperkukuh dan mempertingkatkan perkembangan mereka secara menyeluruh.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan STANDARD PENTAKSIRAN Pentaksiran adalah proses pengumpulan maklumat tentang perkembangan dan kemajuan murid dengan menggunakan pelbagai kaedah. o Mengesan keberkesanan pengajaran guru.

Pada peringkat umur ini kebolehan dan kemajuan murid amat dipengaruhi oleh kadar pertumbuhan mereka. sah dan sahih. Hasil pentaksiran digunakan untuk memberi laporan dan maklumat kepada ibubapa mengenai kemajuan anak-anak mereka. Hasil pentaksiran digunakan untuk mengenalpasti masalah murid-murid sama ada mereka perlu dirujuk kepada pakar. sesuai dengan perkembangan kanak-kanak dan berasaskan kaedah saintifik. Kanak-kanak dalam peringkat ini memerlukan banyak motivasi.     Standard Pentaksiran Keenam: Pentaksiran harus dijalankan dengan penuh beretika. o Rekod Berterusan (Running Record). ia hanya boleh ditunjukkan kepada ibubapa dan pihak tertentu sahaja. o Rekod Anekdot. adalah tidak wajar melabelkan murid lelaki sebagai lambat daripada perempuan. hak asasi kanak-kanak perlu dipatuhi. Hasil pentaksiran tidak boleh digunakan untuk melabelkan kanak-kanak. o Skala Kadar. Melabelkan kanak-kanak pada peringkat umur ini akan mempunyai kesan yang negatif dalam perkembangan kanak-kanak ini kelak. Kaedah pentaksiran yang digunakan adalah seperti berikut: o Pemerhatian berterusan o Penilaian hasil kerja Kaedah berikut tidak diiktirafkan dalam pendidikan awal kanak-kanak: o Ujian atau peperiksaan formal o Ujian kertas and pensil Pentaksiran harus dijalankan secara adil. guru perlu elakkan daripada melabelkan murid sebagai mendapat ’A’ atau ’B’ dan seterusnya. Contoh rekod adalah seperti berikut: o Senarai Semak. Kebolehan kanak-kanak dalam umur ini bukan sesuatu yang tetap tetapi boleh berubah.   Hasil pentaksiran setiap murid tidak harus didedahkan kepada orang lain.    Kaedah yang digunakan adalah penilaian berasaskan kriteria dan bukan perbandingan antara murid.    Hasil pentaksiran diserahkan kepada guru Tahun 1 selepas murid tamat prasekolah untuk tujuan kesinambungan pentaksiran formatif. Merekod adalah aktiviti mencatat maklumat secara sistematik berkaitan perkembangan. contohnya kanak-kanak perempuan secara fisiologinya berkembang lebih cepat dalam penguasaan bahasa daripada kanak-kanak lelaki.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Standard Pentaksiran Keempat: Kaedah pentaksiran harus sah dan sahih. kemajuan dan pencapaian murid . Data yang dikumpulkan perlu dianalisiskan supaya inferens atau kesimpulan yang dibuat adalah sah dan sahih. kebolehan.   Pendahuluan 25 . o Portfolio Standard Pentaksiran Kelima: Hasil pentaksiran digunakan untuk merancang tindakan susulan demi meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran dan untuk membantu pengajaran. Proses dan kaedah pentaksiran tidak terlalu rumit.

Namun begitu tidak semua individu boleh menjadi individu yang kreatif sekiranya kreativiti tidak dipupuk secara sengaja. membuat perkaitan dan melihat hubung kait. tindakan dan hasil. iaitu:  Penerapan kreativiti dalam semua tunjang melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran  Memberi fokus khusus kepada kreativiti melalui pendidikan muzik dan pendidikan seni visual Standard Domain Kreatif di prasekolah terdiri daripada dua komponen iaitu: pemikiran kreatif dan pemupukan sikap dan personaliti kreativiti. Murid mengikuti proses berfikir seperti yang disenaraikan di bawah dengan bimbingan guru.  Mengenal pasti persamaan dan perbezaan antara objek/ idea/ fenomena dengan bimbingan Contoh Murid perhatikan pelbagai kacang yang disediakan oleh guru. rasa atau bau untuk memerhati objek/fenomena. pendengaran. Pemikiran kreatif dan inovatif perlu dipupuk di kalangan murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran mulai dari prasekolah lagi. membuat spekulasi tentang kemungkinan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan STANDARD DOMAIN KREATIVITI (SDK) Kreativiti adalah potensi semula jadi yang dipunyai oleh semua individu. kacang hijau. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran untuk proses berfikir disenaraikan di Jadual berikut: Standard Kandungan Fasa Persediaan Membuat pemerhatian aktif Standard Pembelajaran  Menggunakan deria penglihatan. Peluang untuk murid berfikir secara kreatif dan inovatif boleh diberikan dalam banyak konteks yang berbeza dan boleh diintegrasikan dalam banyak aktiviti dalam dan luar bilik darjah. dan sentiasa membuat refleksi secara kritikal tentang idea. sentuhan. Kurikulum persekolahan perlu memberi peluang kepada murid untuk menjadikan mereka suka menyoal dan mencari jawapan. Standard Domain Kreativiti Pertama: Guru Prasekolah perlu menyediakan peluang kepada murid untuk meningkatkan kemahiran berfikir kreatif mereka Standard ini mencadangkan bahawa:   Murid diberi peluang meneroka dan mencuba idea untuk menghasilkan karya/ciptaan yang asli. menjangka apa yang akan berlaku. meneroka idea. penyelesaian masalah dan membuat keputusan. (Kacang merah. Mencerakinkan pemerhatian (proses analisis) Pendahuluan 26 . Pemupukan kreativiti dan inovasi dalam kurikulum prasekolah dimantapkan melalui dua pendekatan utama. kacang kuda) Murid mendapati kacang-kacang ini berbeza daripada segi saiz dan warna. berfikir secara literal.

Fasa Tindakan Menghasilkan produk/Membuat keputusan/Membuat pilihan pilihan 27 . Contoh Fasa Imaginasi Menjanakan idea  Menghasilkan idea(mensintesiskan idea baru (yang idea) mungkin benar atau tidak pasti) dengan bimbingan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Standard Kandungan Standard Pembelajaran  Mengasingkan objek/idea/fenomen a berdasarkan ciri tertentu dengan bimbingan.  Menghasilkan produk  Membuat kesimpulan dengan bimbingan. dengan bimbingan.  Mempraktikkan proses kreatif untuk menghasilkan idea baru secara berterusan dengan bimbingan.  Mengkaji kesan baik dan buruk dengan bimbingan Contoh Standard Kandungan Standard Pembelajaran bimbingan.  Membuat dengan Pendahuluan Standard Domain Kreativiti Kedua: Guru Prasekolah perlu menyediakan peluang kepada murid agar mereka menghayati dan menghargai nilai estetik dalam kehidupan dan seterusnya meningkatkan naluri mereka untuk terus menghasilkan karya kreatif secara berterusan dan beretika. Murid mencadangkan tempat di mana kacang saiz atau warna tertentu boleh dilekatkan  Menghasilkan idea untukmenghasilkan yang bermakna kolaj.

Bahagian A dan B. Bahagian B memaparkan cadangan aktiviti untuk modul bertema Pendahuluan 28 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan ORGANISASI DOKUMEN KURIKULUM STANDARD Dokumen ini mengandungi dua bahagian. Bahagian A adalah senarai Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran mengikut tunjang.

KERANGKA KONSEP KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN 29 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BAHAGIAN A STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN MENGIKUT TUNJANG Bahasa Malaysia 31 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Bahasa Malaysia 32 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MALAYSIA Bahasa Malaysia 33 .

menjerit. (BM 1.7) Mendengar arahan dan memberi respons.10) Mengenal pelbagai suara di persekitaran murid.12) Mengenal pasti dan membezakan intonasi suara tinggi dengan rendah.1) Mendengar dengan penuh perhatian.3) Mendengar sebutan nama dan mengenal pasti objek di dalam dan (BM 1.11) Membezakan jenis suara di persekitaran (Contoh: ketawa.1. Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 1.6) Mendengar ucap selamat dan memberi respons yang bertatasusila memberi respons secara bertatasusila. (BM 1.1. dan perlahan dengan kuat.1. bertutur dalam ayat yang mudah dengan sebutan yang betul dan bahasa yang bertatasusila.4) Mendengar sebutan nama dan mengenal pasti ruang khas dalam sekolah. (BM 1.1.1.1) Mendengar ucap selamat dan (BM 1. Fokus Standard Kandungan (BM 1. (BM 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KOMUNIKASI. menangis) (BM 1. dengan bimbingan (Contoh: Selamat pagi.1.1.5) Mendengar lagu dan cerita serta memberi respons. (BM 1. (BM 1.9) Membezakan jenis bunyi yang luar bilik darjah. ada di persekitaran.1.1.BAHASA MALAYSIA (BM) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan tunjang Komunikasi. (BM 1. murid boleh mendengar ayat mudah dan menyatakan apa yang didengar.1.1.2) Mendengar arahan mudah dan memberi respons dengan bimbingan.0) Kemahiran Mendengar Bahasa Malaysia 34 . (BM 1.8) Mengecam pelbagai bunyi di persekitaran murid. membaca dan menceritakan isi bacaan sesuai dengan peringkat perkembangan murid serta menulis perkataan dan ayat mudah dengan betul. Selamat petang). (BM 1.1.

2) Mendengar dan mengecam bunyi perkataan (BM 2.1. (BM 2.1. (BM 1. (BM 2. (BM 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 1.0) Kemahiran Bertutur (BM 2. lagu.5) Menyatakan permintaan dengan sopan.3) Mengenal bunyi suku kata akhir yang sama. (BM 2. (BM 1.1) Berinteraksi dengan mesra.1. cerita.2.1.2.7) Menamakan objek di persekitaran. Bahasa Malaysia 35 .4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1.2.2) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila dengan bimbingan. (BM 2. (BM 2.1.1) Berbual dengan sebutan perkataan yang betul. (BM 1.1.2.1) Mengenal perkataan dengan bunyi suku kata awal yang sama. (BM 2.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.4) Mengenal bunyi suku kata akhir yang berbeza.13) Mendengar dan memberi respons terhadap perbualan. permintaan. (BM 1.6) Memberikan arahan kepada rakan secara bertatasusila. (BM 1.2) Mengenal perkataan dengan bunyi suku kata awal yang berbeza.1.

7) Menjawab soalan dengan ayat yang mudah dan sesuai.6) Mengemukakan soalan yang sesuai dan mudah difahami.2.2) Bersoal jawab melalui rangsangan yang diberi (BM 2.4) Bersoal jawab secara spontan.2. (BM 2.2) Melafazkan pantun dengan intonasi yang betul: a.3) Bersoal jawab berdasarkan tema.8) Bersoal jawab secara bersopan.3) Melafazkan puisi dengan intonasi yang betul. (BM 2.1) Menyebut semula soalan rangsangan yang dikemukakan.5) Menyoal dengan menggunakan sebutan yang betul dengan bimbingan guru.2.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah Bahasa Malaysia 36 . (BM 2.3. (BM 2. Pantun empat kerat (BM 2.3) Mendeklamasikan sajak mudah/ ringkas.1) Melafazkan pantun yang mudah secara berirama.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ Nota: Kriteria bersopan dan bertatasusila adalah merujuk kepada budaya yang diterima oleh komuniti dan masyarakat secara umum.2. minat dan situasi semasa. (BM 2.2.4) Menceritakan perkara yang didengar.4. (BM 2. (BM 2.2.3. (BM 2. (BM 2.2. (BM 2.3. (BM 2.2. (BM 2. (BM 2. Pantun dua kerat b.2) Mengemukakan soalan yang bersesuaian.

7) Memadankan huruf kecil dengan huruf besar.3. (BM 3.2) Menyebut huruf konsonan dengan tepat.6) Mengenal pasti bentuk huruf besar.2) Mengenal huruf vokal.1) Menyebut huruf konsonan.4) Menyebut huruf mengikut urutan. (BM 3.2) Memadankan bentuk huruf dengan bentuk objek persekitaran (Contoh: bentuk ’J’ dikaitkan dengan mata kail).2.3) Mengenal pasti huruf vokal yang terdapat dalam perkataan.2) Membunyikan huruf vokal. (BM 3. (BM 3.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 3.3. (BM 3.1) Mengenal bentuk huruf A .3) Menyebut huruf konsonan dalam perkataan yang ditunjukkan.3.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (BM 2.1.1) Menyebut huruf vokal. (BM 3.1) Menyebut huruf mengikut urutan.2. (BM 3. (BM 3.1. (BM 3.5. (BM 3. Bahasa Malaysia 37 . (BM 3. Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 2.3) Mengenal huruf konsonan.2. (BM 3.5) Melakonkan watakwatak mengikut situasi.Z .1.3) Menyebut huruf secara rawak.1. (BM 3.0) Kemahiran Membaca (BM 3. (BM 3.1.1.5) Mengenal pasti bentuk huruf kecil. (BM3.

5) Membatangkan satu suku kata tertutup untuk menjadi perkataan.5.3) Membina dan membunyikan gabungan huruf konsonan dan huruf suku kata hasil gabungan huruf konsonan vokal dengan bimbingan. (BM 3.7) Membina dan membunyikan sukukata tertutup secara rawak.3) Membatangkan dua sukukata terbuka untuk menjadi perkataan. (BM 3.4) Membina dan membunyikan satu suku kata terbuka secara rawak.4. (BM 3. (BM 3.4) Membatangkan tiga suku kata terbuka untuk menjadi perkataan.5.4.5.4. (BM 3.4. (BM 3.1) Membunyikan suku kata hasil (BM 3. Bahasa Malaysia 38 .5. Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 3. dan huruf vokal (Contoh: ba) (BM 3.6) Membatangkan dua suku kata tertutup untuk menjadi perkataan.5. (BM 3.5) Membaca perkataan. (BM 3.4.5.2) Membatangkan dua suku kata terbuka untuk menjadi perkataan dengan bimbingan. (BM 3.4. (BM 3.6) Membina dan membunyikan tiga suku kata terbuka secara rawak. (BM 3.2) Membunyikan dua suku kata dengan bimbingan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (BM 3.4) Membina dan membaca suku kata.4.1) Membatangkan (mengeja sambil membaca) dua sukukata untuk menjadi perkataan dengan bimbingan.5) Membina dan membunyikan dua suka kata terbuka secara rawak.

(BM 3.5. (BM 3. (BM 3.7. (BM 3.9. (BM 3. (BM 3.1) Membaca ayat-ayat dalam konteks dengan intonasi yang betul dengan bimbingan. Bahasa Malaysia 39 .2) Bercerita secara lisan.2) Mengenal tanda baca dalam ayat.8.2) Membaca frasa dengan sebutan yang betul.1) Membaca frasa dengan bimbingan (Contoh frasa: mata biru.3) Bercerita secara lakonan.9) Memahami isi bahan bacaan yang dibaca. jalan raya).9. surat khabar. Nota: Bahan bacaan termasuk: buku cerita.3) Membaca ayat-ayat dalam cerita dengan intonasi yang betul. gigi saya. baju baru.7.7) Membaca ayat tunggal yang mudah.5. (BM 3. (BM 3. (BM 3. (BM 3.8) Membaca ayat dalam konteks. (BM 3.8) Membatangkan suku kata tertutup dan suku kata terbuka untuk menjadi perkataan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 3.6. gambar. tulisan atau lukisan berdasarkan bahan yang dibaca. rísalah.6) Membaca frasa.1) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan bimbingan. (BM 3. (BM 3. (BM 3.1) Bercerita berdasarkan bahan bacaan mudah yang telah dibaca dengan bimbingan.7) Membatangkan suku kata terbuka dan sukukata tertutup untuk menjadi perkataan.6.9.8.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. main peranan atau nyanyian berdasarkan bahan yang dibaca.8. (BM 3. majalah.

11) Mengamalkan tabiat membaca.1) Mengamalkan penjagaan (BM 3. jarak dari mata ke buku.2) Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan melalui lakaran bentuk.4) Membaca mengikut arah dan cara yang betul (kiri ke kanan. Nota: * Pastikan aktiviti koordinasi matatangan. (BM 4.10.11.1) Menguasai kemahiran pratulis (BM 4.10.2) Mengamalkan penjagaan buku dengan cara yang betul dengan buku dengan cara yang betul. dan pengarang. (BM 3.11.3) Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan mengikut arah yang betul.10) Membaca dengan cara yang betul (prabaca).1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (BM 3. (BM 4. bimbingan. Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 3.10. (BM 3. (BM 4. (BM 3.aktiviti meningkatkan kemahiran motor halus yang ada di Tunjang Fizikal Bahasa Malaysia 40 .0) Kemahiran Menulis (BM 4.1) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai dengan peringkat umur dengan bimbingan guru. teknik memegang buku).3) Membaca nama judul buku.10.1. (BM 3.1) Memegang alat tulis dengan cara yang betul untuk menulis.1.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 3. corak dan garisan secara bebas.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fokus

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ dan Estetika-komponen perkembangan fizikal telah dilaksanakan sebelum aktiviti dalam Standard Kandungan ini dijalankan. (BM 4.2.1) Menulis semula huruf mengikut cara yang betul. (BM 4.2.2) Menulis huruf kecil dengan cara yang betul dengan bimbingan. (BM 4.2.3) Menulis huruf besar dengan cara yang betul dengan bimbingan. (BM 4.2.4) Menulis huruf kecil dengan cara yang betul. (BM 4.2.5) Menulis huruf besar mengikut cara yang betul. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.

(BM 4.2) Menguasai kemahiran menulis.

Nota: 1.

Perbezaan makna antara mengecam, mengenal dan mengenalpasti adalah seperti berikut: o Mengecam dan mengenal adalah setakat boleh membezakan dan mengenali sahaja. o Mengenalpasti adalah mengetahui dengan pasti dan boleh menerangkannya.

Bahasa Malaysia

41

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Kosa Kata Contoh Perkataan Dua suku kata terbuka Dua suku kata terbuka VKV apa , ini, itu, ibu, ubi, api, ela , isi, aku

KVKV

baju, biru, buku, baca, baru, bahu, batu, bola, buta, bapa, ciku, cuti, cuka, dadu , dagu, dahi, dada, daki, duku, duri, feri, gigi, guni, gula, guru, gila, hati, hari, jari, jala, kaki, kuku, kuda, kiri, kota, kera, lari, lama, lagu, laju, luka, lima, lori, mata, mama, muka, masa, nasi, paku, pasu, rusa, raja, roti, raga, susu, siku, satu, sudu, sapu

Tiga suku kata terbuka

KVKVKV

berudu, cerita, dahaga, jelita, keladi, kereta, kerusi,kepala, kelapa, lelaki, mereka, petola, Selasa, tomato, tetamu

Satu suku kata tertutup Dua suku kata tertutup

KVK

bot, bil, cat, cop, cap, gam, gas, gol, jam, jet, jus, kek, kot, lap, mop, pen, pin, pam, tin, van, zip

KVKKVK

bantal, banjir, sambal, sampah, kertas

Suku kata terbuka dan tertutup

VKVK

ayam, awan, asap, atap, anak, adik, itik, ikan, ubat, ulat, ular, emak, enam, epal, ekor, esok

Suku kata terbuka dan tertutup

KVKVK

badak, budak, bakul, besar, bulat, botak, bulan, basah, belon, cicak, cawan, dadah, dodol, dapur, dusun, demam, dekat, darah, datuk, filem, gajah, gemuk, gelas, getah, garam, hitam, hutan, hujan, jarum, jalan, johan, katil, kurus, kapal, kipas, kapak, kolam,ketam, kelas, kasut, kapas, kobis, lapan, lipan, lilin, lipas, leher, lalat, lipat, mulut, masin, manis, mudah, minum, malas, makan ,marah, nanas, nenek, pokok, panas, rajin, sakit, sikat, siput, sirap,

Bahasa Malaysia

42

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Contoh Perkataan Suku kata tertutup dan terbuka Vokal berganding KVKKV henti, bantu, jumpa

KVVK

kuih, lauk, laut, naik, baik, paip, siap, buat, suap, buah, paus, haus, luas

Nota: Kosa kata lain boleh diperkenalkan dalam modul bertema yang berkenaan. Contoh Ayat Ayat tunggal: 1. Ini rumah saya. 2. Saya makan nasi Ayat dalam konteks: 1. Ini kucing. Kucing makan ikan. Kucing saya comel. 2. Ini rumah saya. Rumah saya besar. Rumah saya cantik

Bahasa Malaysia

43

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS

Bahasa Inggeris

45

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

TUNJANG KOMUNIKASI: BAHASA INGGERIS (BI) By the end of two years of preschools, pupils are able to listen to simple sentences, follow simple instructions, and talk about familiar experiences in simple sentences. They are also able to speak politely with appropriate intonation, read simple story books suitable to their stage of cognitive development and retell stories heard in simple sentences. At the same time they are able to recognize alphabets, know basic phonics and write simple phrases. Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 1.1.1) Listen to and identify common sounds around them. (BI 1.2.1) Listen to and repeat simple greetings, e.g. good morning, good afternoon. (BI 1.2.2) Listen to and respond verbally to simple greetings with guidance. (BI 1.2.3) Listen to and identify objects in the classroom. (BI 1.2.4) Name common objects in the classroom. (BI 1.1.2) Listen to and identify sounds in the environment. (BI 1.2.5) Listen to and repeat greetings. (BI 1.2.6) Listen to and respond verbally to greetings. (BI 1.2.7) Listen to and identify common objects in the environment. (BI 1.2.8) Name common objects in the environment. (BI 1.2.9) Listen to words said aloud and respond accordingly, e.g.:  “show me the picture of a child eating”  “draw a flower”  “stand up and touch your nose”

(BI 1)Listening (BI1.1) Listen to and and speaking discriminate sounds. skills (BI 1.2) Listen to and understand meaning of simple words.

Bahasa Inggeris

46

e.5.4.3) Acquire and use simple phrases and statements.5.3.g. (BI 1.1) Talk about familiar things and experiences with guidance.3) Talk about the natural environment with guidance.3) Listen to. (BI 1. Bahasa Inggeris 47 . „Please get me the book from the shelf‟.g.3) Listen to and follow instructions. recite and act out nursery rhymes.2) Listen to. (BI 1.1) Listen to and follow one word instructions.4. action songs.3. (BI 1.3. action songs and poems. (BI 1.„Please stand up‟.g. (BI 1. recite and act out nursery rhymes and action songs. e. (BI 1. (BI 1. „Come‟.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 1.3.5) Listen to and role play simple stories.5) Listen to and enjoy nursery rhymes. poems and stories.g.4) Listen to and follow simple instructions.4) Listen to and perform actions based on instructions in activities and games. picture clues. (BI 1. (BI 1. (BI 1.2) Listen to and follow simple instructions. (BI 1.1) Listen to and recite nursery rhymes and action songs. visual props.2) Talk about familiar experiences.4) Listen to and retell simple stories using aids: e. e. (BI 1.5.5. (BI 1.4) Talk about happenings around them.4. (BI 1.6) Listen to and solve simple riddles.5. (BI 1.4.5. favorite things and activities around them with guidance.

(BI 1.2) Recite simple rhymes and poems. Bahasa Inggeris 48 .6.7.6.8.2) Use simple sentences to carry out a conversation: e. (BI 1.7) Tell simple stories.3) Tell stories about personal experiences with or without guidance. (BI 1.3) Sing songs with the correct pronunciation and intonation.1) Role play familiar daily situations with guidance.g.6) Sing songs and recite rhymes and poems.2) Role play familiar daily situations without guidance.7.9. (BI 1.6. (BI 1. (BI 1.:  to exchange greetings  to show appreciation (BI 1.3) Use simple sentences to convey messages.4) Tell stories using visual props with or without guidance.g.7.7.8.8) Dramatize familiar situations and stories. (BI 1. (BI 1.1) Sing songs.6.3) Dramatise familiar stories without guidance. (BI 1.4) Recite rhymes and poems with the correct pronunciation and intonation.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 1.8. (BI 1. (BI 1.1) Use simple sentences to carry out a conversation: e.:  to exchange greetings  to introduce oneself  to show appreciation  to express feelings and emotion (BI 1. (BI 1.9.9) Perform a variety of language forms and functions in a social context. (BI 1. (BI 1.1) Tell stories about personal experiences with guidance.9. (BI 1.2) Tell stories using visual props with guidance.

1) Handle books carefully. (BI 2. (BI 3.8) Hear and sound vowel sounds.4) Recognise big letters of the alphabet.1.1) Identify letters of the alphabet.1.2) Acquire knowledge of print and ethics in reading. these need to be taught as pre reading skills too. Pre reading Skills (BI 2.1) Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend Reading.10) Ask simple questions. Reading Skills (BI 3.1. (BI 3. (BI 3.1. (BI 2. (BI 2.10.1.1.7) Sound out letters of the alphabet (basic phonics). (BI 3. (BI 3.1) Recognise letters of the alphabet by their shapes.2. (BI 3.1.2) Recognise letters of the alphabet by their name.3) Ask simple „Wh‟ questions.1.10.3) Recognise the basic features of a book. (BI 3.2. (BI 2.0) (BI 2.2) Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend Reading.10. (BI 1.5) Name letter of the alphabet with guidance. comparing etc are in S & T strands.2) Read print moving from left to right and top to bottom.1. (BI 3.2) Ask simple questions pertaining to:  stories heard or read  situations (BI 1. (BI 2.1. (BI 3.2.1) Understand that printed materials contain meaning.1. (BI 2. Bahasa Inggeris 49 .3) Recognise small letters of the alphabet.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 1. (BI 3.1) Ask simple questions pertaining to:  oneself (BI 1.9) Hear and sound consonant sounds.0) *Note: Activities on classification.6) Name letters of the alphabet.

g.4) Read simple sentences with understanding.2.g. (BI 3.5. (BI 3.7) Read familiar words printed in the surroundings.3.5.2.1) Hear and pronounce simple words.2. e.4) Hear and say the initial sound of a word. C u p for cup.5) Develop interest in reading.3) Relate stories read to others.2. sit down. (BI 3. (BI 3. cat  man.2) Read simple words with understanding.2) Read simple phrases.4) Talk about illustrations in printed materials. cap. red ball).2. (BI 3.2) Read simple words.4.1) Talk about stories (simple stories) being read.1) Read simple sentences with assistance (BI 3.g. (BI 3.3.4.g. (BI 3. e.3) Read phrases with understanding. e. (BI 3.g.2) Talk about stories (stories with more difficult words) being read. (BI 3.5.2.6) Recognise and sound similar initial sound in word.  cup. mat (BI 3.1) Read simple phrases with guidance( e. e. (BI 3.2) Read simple sentences. (BI 3. I like papaya. (BI 3. (BI 3.6.5. cup. (BI 3.3) Read labels.5) Recognise and sound out simple words. Bahasa Inggeris 50 . (BI 3. map.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 3. (BI 3.

circles and patterns using gross motor and fine motor movements.4) Write simple words in neat.2) Writing Skills.1) Engage in activities requiring eye-hand coordination. (BI 4. computers screen.2) Write recognizable letters with guidance. pamphlet.1. (BI 4.2) Draw lines. wood encraving) (BI 3. (BI 4.1) Copy letters of the alphabet correctly in neat.1. (BI 4. legible print.2. (BI 4. Writing skills (BI 4.6) Talk about different types of books around them. Bahasa Inggeris 51 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 3.g.2.5) Write simple phrases.2.5) Talk about prints from different media in the environment (e. (BI 4.0) (Note: Activities of eye-hand coordination from the Physical and Aesthetics Strands need to be conducted before writing skills) (BI 4.1) Pre-writing skills. legible print.3) Write recognizable letters. television.5.5. (BI 4. newspaper.2. story books. (BI 4.2.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Word List (Words that pupils are able to read and understand at the end of preschool)
HIGH FREQUENCY WORDS a I am at an as be by do go he it in is if me my no so to we are and any but can did for get got her him his let yet may out put too was yes on where what who which why whose when the that they those these than there here

ACTIONS WORDS

sit

stand

walk

run

jump eat write read

play

go

walk

close

hop

beat

push

stir

wake up point to tap put

clean wash cry open scoop sleep kick pull dance paste bathe clap

climb pour stretch sweep point come catch bite swing laugh wipe throw bring circle crawl twist clap join wash bend colour cut underline match

stamp your feet pick up line up show me

Note: Other words can be introduced through thematic modules

Bahasa Inggeris

52

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

TUNJANG KOMUNIKASI – BAHASA CINA

语文沟通 - 华文

53

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

导 言
华语是华族的母语,在我国多元种族的社会中有着重要的地位,它也是华文小学的教学媒 介语,因此儿童需在学前掌握一定程度的华文,为在小学学习华文打好基础。 本课程将让儿童掌握语言的基本技能,即听话、说话、阅读和书写,协助儿童积累新知识 和新经验,同时使儿童能正确地使用华文来表达感受、分享生活经验,并有礼貌地与人沟通。 本课程通过活泼有趣的活动,如游戏、歌唱、会话、问答、表演、讲故事等语文活动,提 高儿童学习华文的兴趣,加强语言的掌握。

课程目标:
通过本课程,学生能: 1. 养成良好的听话和说话习惯。 2. 在日常生活中使用正确的华文,有礼貌地与人交流。 3. 阅读与理解教材内容。 4. 正确地书写汉字和简单的句子。

54

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 内容标准 BC1.听话教学 BC 1.1 专注且耐心 地听话。 学习标准 4-5 岁 BC 1.1.1 认识日常生活中所听到 的声音。 BC 1.1.2 辨别各种声音。 BC 1.1.3 辨别与模仿声音。 BC 1.1.4 聆听及明白单项指示与 要求,并在教师的辅导 下作出适当的反应。 BC 1.1.5 聆听以下教材,在教师 辅导下根据内容作出反 应。 a. 故事 b. 儿歌 BC 2.1.1 应用浅白的语言,在教 师指导下自我介绍。 BC 2.1.2 在教师的引导下有礼貌 地向人请安问候。 BC 2.1.3 有礼貌地提出要求。 5-6 岁 BC 1.1.6 聆听会话后作出反 应。 BC 1.1.7 聆听及明白指示与要 求,并作出适当的反 应。 BC 1.1.8 聆听以下教材,根据 内容作出反应。 a. 故事 b. 儿歌 BC 1.1.9 听读字词。 BC 1.1.10 聆听短语。 BC 2.1.4 应用浅白的语言: a. 介绍自己 b. 介绍家庭成员 BC 2.1.5 有礼貌地向人请安问 候。 a. 家庭成员 b. 师长 c. 同学/朋友 BC 2.1.6 有礼貌地与人沟通,注 意: a. 说话的礼貌和态 度。 b. 措辞和说话内容。 c. 聆听者的身分。 备 注

BC 2.0 说话教 学

BC 2.1 有礼貌地与 人沟通。

 注意指导学生使用礼 貌语言

55

1 认识实物或图形和 文字 的关系,如: 山 水 月 56 .1 认识图形和 文字的关 系。 BC 3.3.2 应用浅白的语言,说明 实物的功能或用途。 BC 2.3 正确地回答问题。 BC 2.3 根据不同的故事内 容,扮演故事中的人 物。 BC 2.2.2.4.2.3 扮演故事中 的人物。 BC 2.1 有礼貌地发问和回答问 题。 5-6 岁 BC 2.1 应用浅白的语言,讲述 实物的外型和特征。 BC3.2.1.3 讲述所收集的图片和作 品。 BC 2.2 针对有关情 况发问和回 答问题。 学习标准 4-5 岁 BC 2.2 以正确的疑问代词提 问。 BC 2.4 以浅白的句 子讲述。 BC 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 内容标准 BC 2.2 从图形与文字认识独 体字和合体字。  不要向学生介绍“独 体字”、“合体字”、 “象形字”等名词术 语。 备 注 BC 2.4 应用浅白的语言讲述生 活中的事情。 BC 3.1.4.4.1 学生在教师的引导下扮 演生活中周围人物的角 色。 BC 2.2 学生扮演生活中周围 人物的角色。 BC 2.2.5 针对事情说出看法。 BC 2.4 有创意地回答问题。 BC 2.0 阅读教 学 BC 3.4.3.3.

4 认识笔画。 5-6 岁 BC 3.5 朗读句子。 57 .5 根据适当的次序排列图 片。 BC 3.4 朗读儿歌与诗歌。  学前教育不教汉语拼 音、轻声、变调等语 音知识,惟教师范读 语音需标准。 BC 3.7 认识部首和偏旁。 BC 3.2.3.3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 内容标准 BC 3.2.3.3 以适当的语调朗读句 子。 BC 3.6 根据图画配字。 备 注 BC 3.4.3.3 认读词语。 BC 3.2 认识句子中的逗号、 句号及问号。 BC 3.3.5 认读自己及班上同学的 姓名。 BC 3.2.2 找出和填补实物或图形 缺少的部分。 BC 3.2.4 认读词语。 BC 3.3.2 阅读前的准 备。 学习标准 4-5 岁 BC 3.8 从教材中认识生字。  识字教学是整个语文 教育的基础,必须力 求到位。  学前教育应多识字, 少写字。  识字教学需通过活动 进行,避免教学枯燥 单调。 BC 3.3.1 把图形各部分拼合成为 一个整体。 BC 3.1 认读单字。 BC 3.1 朗读简单的句子。 BC 3.2.4.4 认读短语。 BC 3.3 认识和辨别实物的形 状、大小、长短。 BC 3.5.2 看图认读词语。 BC 3.3.1 看图识字。 BC 3.2 认识和朗读字词。 BC 3.5.3 认读自己姓名。 BC 3.4 将实物或图片分类。 BC 3.5.4.5.2.3 认识字词。 BC 3.4.6 认识笔画和说出笔画 的名称。 BC 3.

1 学生自发翻阅图书。 BC 3.2.3 眼睛和手的协调能力。 BC 4.2 正确的坐姿。  应在课室内置放适合 学生程度与趣味的图 书。  书写教学重视发展眼 和手的机能及协调能 力,培养良好书写习 惯,打好写字基础。  不是每个教过的字都 要写。  写字要贵精不贵多, 每个字写 3-5 个。  学生要会使用田字格 习字。  不要让学生写“笔画 递增”的不完整的汉 字。  应禁止使用机械笔。  指导学生习字时以楷 体为标准字体。 58 .3 以口述或绘画方式,表 达教材内容。 BC 3.6.2 在教师引导下以口述或 绘画方式,表达教材内 容。 5-6 岁 BC 3.0 书写教 学 BC 4.3 学生讲述自发阅读的图 书的内容。 备 注 BC 3.7.6.7.2 书写铅笔 字。 BC 3. 笔画、笔顺正确 b.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 内容标准 BC 3.1 正确的执笔法。 BC 4.2.6 理解阅读材 料。 学习标准 4-5 岁 BC 3.3 正确地写出基本笔画。 BC 4.1.2.1.7.2 眼的控制能力。 BC 4.2.4 根据教材进行问答活 动。 BC 3.6. 字的间架结构均称 c.1 手的控制能力。 BC 4.7 培养阅读兴 趣。 BC4. 字体整齐 BC 4.1 根据教材回答问题。 BC 3.1.1 发展眼和手 的机能,做 好写字前的 准备。 BC 4.2 学生顺序翻阅书本。 BC 4.4 以正确的方法写字。 a.6.5 聆听或阅读故事后,讲 述故事内容。 BC 3.6.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 4-5 岁学前班生字表(建议) 笔画 1 2 3 4 5 6 7 8 9 一 八二九七人十 大口三山上下小马女土 火六木牛日水五月尺王 四他石田 羊 花你我 鱼 草星 总数 生 字 1 6 10 10 4 1 3 1 2 38 字 59 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 5-6 岁学前班识字表(建议) 笔画 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 刀儿了 飞个工门子 巴不长车方风见今开气少手书太天午牙友中心云 白包本们母去生头叶用只鸟奶 安吃虫灯地动多朵耳好红会件老米名年肉扫师同问阳衣有再在早字吗妈伞机爷华 把弟饭还间来里汽身体园这走坐鸡男豆医护肚运 爸齿的服狗果和河虎姐妹朋青兔物学雨厕所 面狮树种蚂蚁 笔哥家课哭笑校桌鸭铅蚊 菜蛋脸猫婆球蛇眼黄晚象脚船 黑猴期椅植 睛蓝 鼻 鞋 总数 5-6 岁学前班习写字表 (建议)  教师可根据班级学生程度与主题进行选择或增减习写的生字。  不是每一个教过的字都要写。  习写生字应在学生眼和手的机能及协调能力都准备好的情况下进行。  写字贵精不贵多,每个字建议只写 3-5 个。 60  让写字过程成为学生快乐的经验而不是一种压力与负担。  写字必须在识字的基础上进行,先识字,后写字。 生 字 3 5 21 13 35 21 19 6 11 13 5 2 1 1 156 字 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 笔画 基本笔画 1 2 3 4 5 6 7 8 9 一 八二九七人十 生 字 1 6 15 14 7 7 3 5 2 总数 60 字 大飞个工口门三山上下小子马女土 不开六木牛日手水太天五午友月 白们四他叶只田 耳米羊有在早妈 花你我 的和明朋林 是星 61 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 62 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010 DRAF ¾ Á ¢ ¦ Á ¡Æ ¢ ú ¾Ã ¬ Å ½ õ Tunjang Bahasa Tamil 63 .

2. ¸¨ Å 1. ¸¨ óÐ ô ÁÉ ¢ ¾÷¸Ç ¢ Ì Ãø ´ Ä ¢ Ç ý ¸¨ 64 1.6 ¸ð ¼ ¨ Ç ìÌ ² üÀ Ð Ä í Ì Å ÷.1 Å Ç ÷ô Ò À ¢ á½ ¢ ¸û ± Ø ô Ò õ ´ Ä ¢ Ç ì § ¸ð Î ì Ü Ú Å ÷. 1.6 . ¸¨ ô þ ¨ ºì¸Õ Å ¢ ¢ ´ Ä ¢ Ç ¸Ç ý ¸¨ « È¢ óÐ ´ Ä ¢ À ÷.4 1.0 § ¸ð ¼ ø / § À îÍ ¾¢ Èý 1.5 ´ Ä ¢ Â ì § ¸ð Î « Ð Å Õ õ ¨ ¾¢ º¨  ì Ü Ú Å ÷.2.4 ¦ ºÅ ¢ Î ò¾Å ü¨ Èô Ò Ã¢ Á óÐ Ü Ú Å ÷.1. 1. óÐ 1.2.2.5 1.1.10 þ ¨ ºì¸Õ Å ¢ ¢ ¦ À  ÷¸¨ Ç ì ¸Ç ý Ü Ú Å ÷. ¸¨ 1. ¸¨ óÐ ¦ ºÂ ü¨ ¸ ´ Ä ¢ Ç ´ Ä ¢ À ÷.9 ¦ ºÂ ü¨ ¸ ´ Ä ¢ Ç « È¢ ¸¨ óÐ Ü Ú Å ÷. 1. ¸¨ óÐ 1.11 « À ¡Â ´ Ä ¢ Ç « È¢ Ü Ú Å ÷.1 ¸ Å É Ó ¼ ý § ¸ð À ÷.2 À ø § Å Ú ´ Ä ¢ Ç ì § ¸ð À ÷. ô « À ¡Â ´ Ä ¢ Ç « È¢ ´ Ä ¢ À ÷.1 ¦ ºÅ ¢ Î ò¾Å ü ¨ Èô Ò Ã¢ Á óÐ ¦ ¸¡û Å ÷.7 À ¢ á½ ¢ ¸û ± Ø ô Ò õ ´ Ä ¢ Ç ¸¨ « È¢ ± Ø ô Ò Å ÷. 1.8 þ  ü ¨ ¸ ´ Ä ¢ Ç « È ¢ .1.2. ¸¨ þ  ü ¨ ¸ ´ Ä ¢ Ç « È¢ Ü Ú Å ÷.3 ¸ð ¼ ¨ Ç ¨  « È¢ Ü Ú Å ÷.1.2.2. 1.3 1. ¸¨ óÐ « ¾¨ É ì Ü Ú Å ÷. ¨ 1. óÐ 1.2.2 1.2.2.1.1.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ 1.2. 1.2 ´ Ä ¢ Ç « È¢ ÷. 1.

3 ± Ø òÐ ¸¨ Ç î ºÃ¢ ¡¸  ´ Ä ¢ À ÷.2. ô 1.4 ¦ º¡ü¸¨ Ç î ºÃ¢ ¡¸  ¯ îºÃ¢ À ÷.3.6 ¯  ¢ Á ö ± Ø òÐ ¸¨ Ç ´ Ä ¢ À ÷.4.2 ¯  ¢ ÃØ ò¨ ¾ì ¦ ¸¡ñ ¼ ¦ ¦ º¡ü¸¨ Ç ¯ îºÃ¢ À ÷.3.1 1. ô 1. ô 1. ÷¦ ô 1.3.3 1.4 ¯  ¢ ± Ø òÐ ¸¨ Ç Ô õ ¬ ö ¾ ÷ ± Ø òÐ ¸¨ Ç Ô õ ´ Ä ¢ À ÷.3. ¦Áø Ä ¢ .4.3. ô Å ø Ä ¢ .4 ºó¾î ¦ º¡ü¸¨ Ç ¯ îºÃ¢ À ÷. þ ¨ ¼  ¢ É É É ± Ø òÐ ¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ ¼ ¦ º¡ü ¸¨ Ç ¯ îºÃ¢ À ÷.2 ¯  ¢ ± Ø òÐ ¸¨ Ç ´ Ä ¢ À ÷. ÷ ô ¦ Á ö ¦ Â Ø òÐ ¸¨ Ç « È¢ óÐ ´ Ä ¢ À ÷. ô 1. ô ¯  ¢ Á ö ± Ø òÐ ¸¨ Ç ÷¦ ´ Ä ¢ À ÷.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ « È¢ ÷.3 1.4.3. ô 65 . ô 1. ô « È¢ óÐ 1. ô 1. ô 1. óÐ 1. Å ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ 1.1 ¯  ¢ ± Ø òÐ ¸¨ Ç î ºÃ¢ ¡¸ ÷  ¯ îºÃ¢ À ÷.4.7 Ì È¢ ¦ ¿Ê ø ± Ø ò Ð ¸¨ Ç ø ´ Ä ¢ À ÷.12 Á É ¢ ¾÷¸Ç ¢ Ì Ãø ´ Ä ¢ ¢ ý ¸Ç ý § Å Ú À ¡ð ¨ ¼ « È¢ Ü Ú Å ÷.5 ¦ Á ö ¦ Â Ø òÐ ¸¨ Ç ´ Ä ¢ À ÷.3.

2 ¦ ºÅ ¢ Î ò¾ À ¡¼ ¨ Ä ô À ¡Î Å ÷. ô 1. ô ¬ 츸ÃÁ ¡É º¢ ó¾¨ É Ô ¼ ý À ¾¢ Ç ¢ À ÷.3 1.6.4 ¦ ºÅ ¢ Î ò¾ ¦ ºö Ô ¨ Ç ì Ü Ú Å ÷.1 Ì Î õ À ¯ È× ô ¦ À  ÷¸¨ Ç « È ¢ óÐ Ü Ú Å ÷.4 1. Á 1.2 § ¸û Å ¢ ìÌ î ºÃ¢ ¡¸ô À ¾¢ ¸Ù  ø « Ç ¢ À ÷. óÐ .5 ¦ ºÅ ¢ Î ò¾Å ü¨ Èì Á Ü Ú Å ÷. 1.6. 1.6. Á 1.6 § ¸û Å ¢ ìÌ ô À ¾¢ ¸Ù ø « Ç ¢ À ÷.5 1.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ 1.4.5 Ì È¢ ¦ ¿Ê ø ¦ º¡ü¸¨ Ç ø ¯ îºÃ¢ À ÷. ¦ º¡ü¦ È¡¼ ÷ .5.7 ¦ À ¡Õ ò¾Á ¡É ¦ º¡ø . 1. Ä ô À ½ ¢ ¡¸ô Å 1.1 ± Ç ¢ Á  ¡É § ¸û Å ¢ ìÌ ô À ¾¢ ¨ ¸Ù ø « Ç ¢ À ÷.6.5 Ì Î õ À ¯ È× ô ¦ À  ÷¸¨ Ç « È¢ Ü Ú Å ÷. Ä ô § ¸û Å ¢ ìÌ ô ¸Ù À ¾¢ Ç ¢ À ÷.5.3 ¦ ºÅ ¢ Î ò¾ Á À ¡¼ ¨ Ä ô À ¡Î Å ÷.7. 1.7. ô 1.5. ô 1.5.1 ¦ ºÅ ¢ Î ò¾Å ü ¨ Èî ºÃ¢ ¡¸ì Á Â Ü Ú Å ÷. 66 1.

§ Å ü Ú ¨ Á ¸¨ Ç « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸ ñ Î 67 .1.0 Å ¡º¢ Ò ò ô ¾¢ Èý 2.1. 1. ºÃ¢ ¡É Å ¡ì¸¢ í ¸¨ Ç ô   À  ý À Î ò¾¢ § À Í Å ÷.8. 1.§ Å ü Ú ¨ Á ¸¨ Ç « È¢ óÐ Ü Ú Å ÷.3 2.8 1. « Ç × . 1.3 À ñ Ò ¼ ý § À Í Å ÷.2 2.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ Å ¡ì¸¢ õ .8. ô ¸¾¡ô À ¡ò¾¢ ¸¨ Ç ² üÚ Ãí ± Ç ¢ Á  ¡É À ¡Å ¨ É Â ¨ ¸¡ð Î Å ÷. 1.8 Ý Æ Ö ì§ ¸üÀ ¿Ê òР측ð Î Å ÷. þ É ò¾¢ ¸ üÀ ü§ ¦ ¾Ã¢ × 2. ´ üÚ ¨ Á .1 ¸¾¡ô À ¡ò¾¢ ¸¨ Ç ò Ð ½ ¢ ¼ ý Ãí × ² üÚ ¿Ê ô À ÷.1. ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ 1.7.1.2 2.5 2.7. þ É õ § ºÃ¡¾Å ü¨ È « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸¡ñ À ÷. ¿¢ ¬ ¸¢ Å ü ¨ È Èõ  « È¢ ÷.2 Á â ¡¨ ¾î ¦ º¡ü¸¨ Ç « È¢  óÐ Ü Ú Å ÷.  ¬ ¸¢ Å ü¨ Èô  À  ý À Î ò¾¢ § À Í Å ÷.7.1.7.6 2.1. Å 2. ô 1. þ É õ § ºÃ¡¾Å ü¨ È Å ¨ ¸ô À Î ò¾¢ « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸¡ñ À ÷.1 Å ÊÅ õ . 1.1.4 ´ § à Á ¡¾¢  ¡É Å ü¨ È ò â ¦ ºö Å ÷. Àñ Ò¼ Û õ À½ ¢ ¼ Û õ × § À Í Å ÷.1 ´ § à Á ¡¾¢  ¡É Å ü¨ È « ¨ ¼  ¡Ç õ â ¸¡ñ À ÷.7.7 1. 2. ´ üÚ ¨ Á .7 Å ¨ ¸ ô À Î òÐ Å ÷.7.6 Á â ¡¨ ¾î ¦ º¡ü¸¨ Ç ô  À  ý À Î ò¾¢ § À Í Å ÷.4 ºÃ¢ ¡É ¦ º¡ü¸¨ Ç ô À  ý À Î ò¾¢  ô § À Í Å ÷.

ô 2.5 ¦ Á ö ¦ Â Ø ò¾¢ Ó Ê Ô õ ¦ º¡ü¸¨ Ç ø ´ Ä ¢ À ÷.10 2.1 ´ Ä ¢  ò Ð ¨ ½  ¡¸ì ¦ ¸¡ñ Î ¨ ± Ø ò¨ ¾ ´ Ä ¢ À ÷.  ô 2.4 ¯  ¢ ÃØ ò¾¢ ¦ ¾¡¼ í Ì õ ¦ ø ¦ º¡ü¸¨ Ç ´ Ä ¢ À ÷. 2. ¯  ¢ ÃØ ò¾¢ ¦ ø ¦ ¾¡¼ í Ì õ 2.3 ºÃ¢ ¡É ¯ îºÃ¢ Ò ¼ ý  ô Å ¡º¢ À ÷.8 ´ Ä ¢  ò Ð ¨ ½  ¡¸ì ¦ ¸¡ñ Î ¨ ± Ø ò¨ ¾î ºÃ¢ ¡¸ ¯ îºÃ¢ À ÷.3. â ô 2.3. ü§ ô ± Ø òÐ ¸¨ Ç î ¦ º¡ü¸Ç ¢ Å Æ ¢ ý « È¢ Å ¡º¢ À ÷.  ø ô 2.2 À ø § Å Ú À Û Å ø ¸¨ Ç ô À  ý À Î ò¾¢ Ó ¨ È ¡¸ Å ¡º¢ À ÷. ô ± Ø ò¾¢ ý 2.3. ô 2.2.12 2. ô 2.11 À ¼ ò¾¢ ¸ü È ± Ø ò¨ ¾ ´ Ä ¢ À ÷.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ Å ¨ ¸ô À Î òÐ Å ÷.3.2. 2. ºÃ¢ ¡É Å ¡º¢ Ò Ó ¨ Ȩ  ì  ô ¸¨ ¼ ô À ¢ ô À ÷. ô 2.3.9 ¸¡ð ¼ ô À Î õ Å Ê Å ò¨ ¾ ´ Ä ¢ À ÷.3.3 2. ô 2.2 ºÃ¢ ¡É Ó ¨ È ¢ Å ¡º¢ À ÷.1 Å ¡º¢ Ò ô À Û Å ø ¸ ¨ Ç ì ô ¸Å É Ó ¼ ý À  ý À Î òÐ Å ÷.3.2 ¸ ¡ð ¼ ô À Î õ ± Ø ò¾¢ Å Ê Å ò¨ ¾ ý ¬ º¢  ÷ Ð ¨ ½ Ô ¼ ý ´ Ä ¢ À ÷.2 Å ¡º¢ Ò ô À Û Å ø ¸Ç ¢ ô ý « ¨ Á ô ¨ À ì Ü Ú Å ÷. ô 2.3. óÐ ô ± Ø òÐ ¸¨ Ç Å Ã¢ ºô À Î ò¾¢ ¨ ì Ü Ú Å ÷.2.2.3.3.13 68 .3. Ê 2.3 ¬ º¢  ÷ Ð ¨ ½ Ô ¼ ý À ¼ ò¾¢ ¸üÈ Ã¢ ü§ ± Ø ò¨ ¾ ´ Ä ¢ À ÷.

3. ô ¯  ¢ Á ö ± Ø òÐ ¸¨ Ç ì ÷¦ ¦ ¸¡ñ ¼ ¦ º¡ü¸¨ Ç Å ¡º¢ À ÷.5 ® ¦ ÃØ òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸ ñ Î Å ¡º¢ À ÷.3.4 ¾ Á ¢ ± Ø òÐ ¸¨ Ç ì ú ¦ ¸¡ñ Î ¦ º¡ü ¸¨ Ç ¯ Õ Å ¡ì¸¢ Å ¡º¢ À ÷. ô 2.1 µ ¦ ÃØ òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç ´ Ä ¢ À ÷. ô 2. ô 2. ô 2.3. ô 2.3.4.4. ô 2.4. ô ¾Ãõ 5+ ¦ º¡ü¸¨ Ç Å ¡º¢ À ÷.2 ® ¦ ÃØ òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç ´ Ä ¢ À ÷.16 2.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ ¸ü Èø 4+ 2.4.6 ¯  ¢ Á ö ± Ø òÐ ¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ ¼ ÷¦ ¦ º¡ü¸¨ Ç ´ Ä ¢ À ÷. ô 2.14 ¦ Á ö ¦ Â Ø ò¾¢ Ó Ê Ô õ ø ¦ º¡ü¸¨ Ç Å ¡º¢ À ÷.4.15 2.3.3 ã ¦ Å Ø òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç ´ Ä ¢ À ÷.4.7 ¬ º¢  ÷ Ð ¨ ½ Ô ¼ ý À ¼ ò¾¢ § ¸üÈ Ã¢ ü ¦ º¡ø ¨ Ä ´ Ä ¢ À ÷. ô 2.8 ¸ üÈ ¦ º¡ü¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ Î Ò ¾¢  69 . ô À ¼ ò¾¢ ¸ü È ¦ º¡ø ¨ Ä ü§ Å ¡º¢ À ÷. ô 2.4. ô 2.6 ã ¦ Å Ø òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸ ñ Î Å ¡º¢ À ÷.  ô 2.4.4 µ ¦ ÃØ òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸ ñ Î Å ¡º¢ À ÷.7 ¸üÈ ± Ø òÐ ¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ Î Ò ¾¢ ¦ º¡ü¸¨ Ç Å ¡º¢ À ÷.

2 ¸ ñ 3.5.1. ô 2.5.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ ¦ º¡ü¦ È¡¼ ¨ à Š¡º¢ À ÷. 2.1.5 3.0 ± Ø òÐ ¾ ¢ Èý 3.5.1.1 ± Ø Ð Å ¾ü¸¡É ¬  ò¾ À  ¢ ¸û ¦ ºö Å ÷.1 ¬ º¢  ÷ Ð ¨ ½ Ô ¼ ý ¦ º¡ü¸¨ Ç ì â Ü Ú Å ÷.1 ± Ç ¢ Ó ¨ È Â ¢ ¨ ¸ þ  ì¸ô  ø À  ¢ ¸û ¦ ºö Å ÷. üº¢ ¿¸÷ À  ¢ ¸û ¦ ºö Å ÷.3 ¦ º¡ü¦ È¡¼ ¨ à Š¡º¢ ô òÐ ¦ À ¡Õ û Ü Ú Å ÷. üº¢ 3.5 Å ¡º¢ ô Ò Ã¢ òÐ óÐ ¦ ¸¡û Å ÷. üº¢ 3. ô 2.5.5.5 ¸ ñ ¿¸÷ À  ¢ ¸û Ó ¨ È Â ¡¸î üº¢ ¦ ºö Å ÷.4 ¨ ¸ þ  ì¸ô À  ¢ ¸û ¦ ºö Å ÷.3 ¦ º¡ø ¨ Ä Ü Ú Å ÷. ¬ º¢  ÷ Ð ¨ ½ Ô ¼ ý þ Ãñ Πâ ¦ º¡ü¸û ¦ ¸¡ñ ¼ ¦ º¡ü¦ È¡¼ ¨ Ãì Ü Ú Å ÷. 70 . 2. Å ¡º¢ ô ¦ À ¡Õ û òÐ 2.1. üº¢ 3. ± Ç ¢ Á  ¡É ¦ º¡ü¸¨ Ç ì ¨ ¦ ¸¡ñ ¼ Å ¡ì¸¢ í ¸¨ Ç Â Å ¡º¢ À ÷.2 2.

2. Šâ Ê Å õ .2.6 ¸ ñ ¸¨ Ç Ô õ ¨ ¸¸¨ Ç Ô õ ´ Õ í ¸¢ ½ ìÌ õ À  ¢ ¸û ¨ üº¢ ¦ ºö Å ÷.1.1 ¾Á ¢ ± Ø ò Ð ¸¨ Ç ± Ø ¾ « È¢ ÷. ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ 3. 3. 3.2 ¾ Á ¢ ± Ø òÐ ¸ ¨ Ç î ºÃ¢ ¡É ú Â Ó ¨ È ¢ ± Ø Ð Å ÷. 3.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ 3.2 ºÃ¢ ¡É Ó ¨ È. « ¨ Á ô Ò Å ¬ ¸¢ Å üÚ ¼ ý  à ö ¨ Á  ¡¸ ± Ø Ð Å ÷.3 ¦ º¡ü¸û Á üÚ õ ¦ º¡ü¦ È¡¼ ÷¸¨ Ç ± Ø Ð Å ÷. ø 3. ú Å 3. 71 .1.4 ± Ç ¢ Á  ¡É Å ¡ì¸¢ í ¸¨ Ç ô ¨  À ¡÷òÐ ± Ø Ð Å ÷.7 ¦ À ý º¢ Ä Ó ¨ È ¡¸ô À ¢ òÐ ¨ Ê § ¸¡Î ¸¨ Ç Ô õ § ¸¡Ä í ¸¨ Ç Ô õ Å ¨ ÃÅ ÷.1. 3.  þ ¨ ¼ ¦Å Ç ¢ .2.3 ¦ À ý º¢ Ä î ºÃ¢ ¡¸ô À ¢ ò Ð ¨ Â Ê Å ¨ ÃÅ ÷.2.

6 Å ½ ì¸õ Áý É ¢ ì¸× õ ¾Â × ¦ ºö Ð Å ¡Õ í ¸û « Á Õ í ¸û ¦ ºø Ö í ¸û ¾ ¡Õ í ¸û 2.5 « õ Á ¡ « ôÀ¡ À ¡ð Ê ¾ ¡ò ¾ ¡ « ñ ½ ñ ¾í ¨ ¸ ¾õ À ¢ 1.3 ¸ô À ø ¸ð Î ¸ð ¼ ¼ õ ¾ð Î ¾í ¨ ¸ À óÐ À õ À Ãõ Àð ¼ õ « Èõ Å ¢Ì È þ ÈÌ ¸ñ ¦Á ø Ä ¢ õ É 1.4.4 ² ý ± ¾ü Ì ± ôÀÊ ± ¾ É ¡ø ± ô § À ¡Ð ±ùÅÇ × 1.¸¡Î º¾ õ .5 ¦ À â ô À ¡  ¦ À â õ Á ¡  º¢ È ô À ¡ ü º¢ ¾¢ ò Á ¡Á ¡ « ò¨ ¾ 1.4.4.7.3 « ý É õ « õÁ¡ ¿ò ¨ ¾ ¿ñ Î Á Ãõ Áñ ¦Àñ þ ï º¢ þ íÌ « íÌ ºí Ì ÁíÌ ¾í Ì þ ¨ ¼Â¢ õ É 1.7: Ì ¨ ÃìÌ õ À¢ ¢ õ Ç Ú ¸÷ƒ¢ìÌõ ¸ò Ð õ ¸¨ É ìÌ õ º£ õ Ú 1.¿¡¸õ 1.7.4.1.4.À ¡Ê ¾Ê .7 À Ê .4 À ¡Á ¡ À ¡ô À ¡ ¬ Ê ¬ ¨¼ Á ¡Ê « õÁ¡ ¦ À â  º¢ ¢ È ¬ Î ÀÊ À ¡Î « ½ ¢ ÀÊ « ÆÌ Å£ Πţ Î 2.¦ º¡ü ¸ Ç ï º¢ õ  ŠøÄ¢ õ É 1.8.3.5 ± Ä ¢ ¿¡ö ²÷ â¨ É Ó Ê ¸ø Àø 2.Á ¡Î ¸Î .7.º¡¾ õ ¿¸õ .5.4 Ä ð Î ¾ð Î ¸¢ Î ð ±ðÎ Íð Î Àð Î À¢ Î ð ¦ ¸ï Í ¦ ¸¡ï Í Àï Í 2.2.3  ¡ú « Å÷ þÅ÷ ³Â¡ Ì Ãø Å Ãõ ÀÆ õ ÀÄ õ ã ¨Ç 1.4.4 Å ð ¼ õ ºÐ Ãõ ¦ ºù Å ¸õ Ó ì§ ¸¡½ õ Ó ð¨ ¼ Å ÊÅ õ 1.¾ ¡Ê Á Î .6 ¾ ñ Î Àû Ç ¢ ¸¢ Ú ½ § ºÅ ø « ½ ¢ ø ¦ ¸¡ìÌ ±Õ ¨ Á .4.4 Å ¡ ¨¸ ¿¡ ¾¡ ¨À Á¡ §À ¡ 2.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEROHANIAN. SIKAP DAN NILAI PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam 75 .

beriman kepada malaikat . Wujud (Ada) b.1)Menyebut sifat wajib Allah: a. Murid juga dapat mengenal asas bahasa Al Quran.beriman kepada malaikat .2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEROHANIAN. Sama’ (Mendengar) (PI 1. pengampun c. Pada masa yang sama. SIKAP DAN NILAI – PENDIDIKAN ISLAM (PI) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan tunjang Kerohanian. Sirah Rasulullah dan melafazkan Dua Kalimah Syahadah.2) Menyatakan enam Rukun Iman dengan bimbingan .beriman kepada Allah .0)Akidah (PI 1. Wujud (Ada).beriman kepada Qada dan Qadar (PI 1.beriman kepada Qada dan Qadar .)Mengetahui Rukun Iman (PI 1.1)Menyebut enam Rukun Iman (PI 1. Rukun Islam. Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 1.beriman kepada hari Akhirat .1. berwuduk dan melakukan pergerakan solat.3) Menyebut nama-nama Allah (Asma’ul Husna) a.beriman kepada rasul . berkuasa d.2.1.beriman kepada kitab . Basar (Melihat). Basar (Melihat) c.beriman kepada kitab . b. murid dapat mengetahui asas Rukun Iman.2. Qudrat (Kuasa) (PI 1. Sikap dan Nilai khususnya komponen Pendidikan Islam.beriman kepada hari Akhirat . pengasih dan penyayang b. mencontohi beberapa akhlak Rasulullah dan melakukan amalan harian mengikut adab.2) Menyatakan sifat wajib Allah: a. bijaksana (PI 1.1.2) Mengetahui Rukun Iman pertama: Beriman kepada Allah Pendidikan Islam 76 .beriman kepada Allah . huruf hijaiyah dan Jawi serta menghafaz beberapa surah pendek dan doa pilihan. Sama’ (Mendengar) d. adil e. murid dapat bersuci. c.beriman kepada rasul .

solat lima waktu .3.4.4) Melakukan wuduk dengan tertib dengan bimbingan (mengikut urutan) (PI 2.4) Melafazkan Kalimah Syahadah.pakaian .2) Menyatakan cara bersuci daripada hadas: . malam).1) Bersuci dari najis.2.2.3) Menyatakan cara menjaga kebersihan .3. petang. (PI 2. (PI 2.1) Menyebut cara bersuci daripada hadas: .1)Mengenal anggota wuduk (PI 2. (PI 2. (pagi.buang air kecil .2. Pendidikan Islam 77 .tempat solat (PI 1. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 1.solat lima waktu .buang air besar (PI 1.2) Melafazkan Dua Kalimah Syahadah dengan maknanya.mengeluarkan zakat .mengucap dua kalimah syahadah .2) Melakukan wuduk (PI 2.buang air kecil .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (PI 1. tengah hari.3.3)Menyatakan nama dan waktu solat.1. (PI 2.2)Menunjukkan had anggota wuduk (PI 2.2.buang air besar (PI 2.3)Mendirikan solat.berpuasa di bulan Ramadhan .1) Menyebut lima rukun Islam: (PI 1. (PI 2.berpuasa di bulan Ramadhan .tubuh badan .1.mengerjakan ibadah haji .3. (PI 2. (PI 2.3) Mengetahui Rukun Islam.mengucap dua kalimah syahadah .1) Melafazkan Dua Kalimah Syahadah dengan bimbingan.3)Melakukan wuduk dengan betul dengan bimbingan.1.1)Menyebut nama solat.2) Menyatakan lima rukun Islam: .4.mengerjakan ibadah haji (PI 1.mengeluarkan zakat .0) Ibadah (PI 2.

A. bercakap benar.Hamdalah (PI 4.1)Menyebut akhlak Rasullullah S.3. (PI 2.2) Melakukan amalan seharian mengikut adab seperti melafazkan doa.bapa saudara (Abu Talib) (PI 3.bapa (PI 3.1) Mencontohi akhlak Rasullullah S.A. iaitu sabar.5)Melafazkan doa .Sabar .Basmalah . rajin.datuk (Abdul Muttalib) .1. .A. .3. bijaksana dan amanah.A.1)Melafazkan .0)Akhlak (PI 4. (PI 3.2)Menyebut nama ahli keluarga baginda yang terdekat. a.W. dan ahli keluarga baginda yang terdekat . Fatonah (bijaksana) (PI 4. (PI 4.A.bapa (Abdullah) .3)Menyebut nama Rasulullah S.Rajin (PI 4. solat lima waktu.4)Menyatakan bilangan rakaat solat lima waktu.0)Sirah (PI 3.Bercakap benar .1)Menyebut nama Rasullullah S.1.2)Memberi contoh akhlak Rasullullah S.A.ibu (Aminah) .W.1. (PI4. Siddiq (bercakap benar) c.1. (PI 3. (PI 4.ibu . Amanah b. (PI3.3.2.W.1.W.W.W.5)Melakukan pergerakan solat dengan betul mengikut tertib dengan bimbingan.penerang hati .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 2.2)Menyatakan bilangan rakaat (PI 2.1) Mengetahui Sirah Rasullullah S.menaiki kenderaan Pendidikan Islam 78 .2.1.A.4)Menceritakan peristiwa kelahiran Rasullullah S.W.

semasa makan/minum .2.halal dan haram .3)Menyatakan adab dengan bimbingan: .2.guru .keluar tandas (PI 4.9) Menyatakan adab : .4)Menyatakan adab: .2.10)Melafazkan doa masuk dan keluar tandas (PI 4.8)Membezakan makanan : .menghormati ibu bapa (PI 4.masuk tandas .semasa makan/minum .sebelum makan/minum .ahli keluarga .2.ibu bapa .masuk tandas .selepas makan/minum (PI 4.sebelum makan/minum .selepas makan/minum (PI 4.2.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 4.2.2.11)Menyatakan adab menghormati: .rakan sebaya Pendidikan Islam 79 .6)Menyatakan adab : .2.keluar tandas (PI 4.baik dan berkhasiat (thoyyiban) (PI 4.2)Menyatakan adab dengan bimbingan : .7)Melafazkan doa sebelum dan selepas makan (PI 4.

. wau dan ya (PI 5.1.8)Menyebut dan mengenal beberapa perkataan dalam bahasa AlQuran dengan sebutan yang betul.1.1.3)Mengenal pasti bunyi huruf mengikut tanda bacaan – baris atas (fathah) (PI 5.1.Anggota badan (PI 5.Nombor 1 hingga 10 .1) Mengetahui bahasa Al.0)Asas Bahasa Al Quran dan Tulisan Jawi (PI 5.4)Menyebut dan mengenal beberapa perkataan dalam bahasa AlQuran dengan sebutan yang betul.1.1)Menyebut huruf-huruf jawi dengan bimbingan.2)Menyebut huruf-huruf jawi (PI 5.1)Menyebut huruf hijjaiyah dengan (PI 5. (PI 5.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (PI 5.2.2. . (PI 5. Pendidikan Islam 80 .1.2)Mengetahui huruf jawi (PI 5.5)Menyebut huruf hijjaiyah.2.4)Mengenal pasti setiap huruf jawi.7)Mengenal pasti bunyi huruf mengikut tanda bacaan – baris atas (fathah) – baris bawah (Kasrah) – Baris hadapan (Dhommah) (PI 5.2.1. (PI 5.3)Mengenal pasti bentuk huruf jawi.1.Quran Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 5.6)Mengenal pasti bentuk huruf (PI 5.5)Menyebut huruf-huruf jawi yang bersambung dengan huruf vokal Alif.2)Mengenal bentuk huruf hijjaiyah hijaiyah (PI 5.Nombor 1 hingga 10 (PI 5. bimbingan.2.

Al Fatihah .1)Menghafaz surah Al.Al Fatihah .6)Membunyikan huruf-huruf jawi yang bersambung dengan huruf vokal Alif.An Nas .Al Falaq (PI 5.3.2)Menghafaz surah Al. (PI 5.3.Quran : .Al Ikhlas . wau dan ya.3) Menghafaz beberapa surah dari juzu’Amma Pendidikan Islam 81 .Quran di bawah: .2.Al Ikhlas (PI 5.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 5.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEROHANIAN. SIKAP DAN NILAI PENDIDIKAN MORAL Pendidikan Moral 83 .

baik hati.1) Mengamalkan (PM 4.1. (PM 4.1. warga sekolah dan orang lain.2) Melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang murid dengan bimbingan. (PM 3. murid boleh mengamalkan nilai kepercayaan kepada Tuhan.2) Membezakan ciptaan Tuhan dan rekaan manusia. SIKAP DAN NILAI .1.2) Mengucapkan terima kasih secara lisan atau bukan lisan atas bantuan. berterima kasih.1) Membantu (PM 2. khasnya komponen Pendidikan Moral.0) Baik (PM 2. Sikap dan Nilai.1.1) (PM 1. sekolah dan orang lain. secara lisan atau bukan lisan atas . (PM 1. (PM 2.3) Menjaga kebersihan.1) Mengucapkan terima kasih Berterima Kasih sikap berterima kasih. (PM Hati 2.1. kerjasama. penghargaan dan sumbangan yang diterima. bantuan yang diterima. berdisiplin. keselamatan harta benda sendiri dan kelas prasekolah. (PM 4.1. Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 1. hemah tinggi serta kesederhanaan. toleransi.PENDIDIKAN MORAL (PM) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan Tunjang Kerohanian.0) (PM 1.1) Menjaga kebersihan. (PM 3.1) Menyatakan bahawa Kepercayaan Mengetahui dan manusia adalah ciptaan Tuhan. Pendidikan Moral 84 . (PM 3. (PM 3.1. warga keluarga dan warga sekolah.0) Bertanggungjawab (PM 3. bertanggungjawab. menghormati.0) (PM 4.1.1) Bertanggungjawab terhadap diri dan persekitaran kelas. kasih sayang.3) Menyatakan Tuhan adalah pencipta alam.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KURIKULUM KEROHANIAN.2) Memberi bantuan kepada ahli keluarga. berdikari. keadilan. keselamatan harta benda sendiri dan kelas prasekolah dengan bimbingan. (PM 3. keberanian.1. kepada Tuhan menghormati kepercayaan pelbagai kaum. kejujuran.1. (PM 1.4) Melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang murid. kerajinan.1) Memberi bantuan kepada ahli ahli keluarga.

1. (PM 6.1.2) Menyatakan dan menunjukkan taat dan hormat kepada ahli keluarga. (PM 6. dengan bimbingan (PM 5. (PM 6.3) Menunjukkan cara menghormati orang dewasa. rakan dan masyarakat setempat.4) Melafazkan tutur kata yang bersopan.2) Melafazkan tutur kata yang bersopan dengan bimbingan.1.1) Menghormati (PM 6. (PM 5.1.1.1) Menunjukkan taat dan hormat -menghormati anggota keluarga. (PM 6. Pendidikan Moral 85 .1.1) Menunjukkan tingkah laku tinggi sopan dalam pergaulan yang bersopan dalam pergaulan seharian seharian. (PM 6.3) Menyatakan sebab mengapa perlu hormat kepada ahli keluarga.5) Menyatakan cara-cara bertingkah laku sopan.1.3) Menunjukkan tingkah laku yang bersopan dalam pergaulan seharian.2) Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa dengan bimbingan. (PM 6.1.0) Hormat (PM 6.4) Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa. kepada ahli keluarga. (PM 5.1) Beradab (PM 5. rakan dan dan masyarakat masyarakat setempat dengan bimbingan. (PM 5.2.2) Menghormati (PM 6.2. setempat. rakan menghormati orang dewasa. (PM 6.0) Hemah (PM 5.2.1) Menunjukkan cara orang dewasa.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 5.2.

.1) Mengamalkan sikap adil sikap adil dalam dengan bimbingan guru dalam sesuatu perlakuan seharian.1. sekolah.1.4) Berani bercakap dengan yakin menggunakan ayat yang mudah.0) (PM 9.1) Mengamalkan (PM 8. (PM 9.1. (PM 7.1.3) Menunjukkan sifat kasih sayang kepada diri sendiri. orang di sekeliling.6) Menyata dan menunjukkan sifat kasih sayang kepada diri sendiri.1. (PM 10. Pendidikan Moral 86 .1) (PM 10. (PM 7. jujur dalam diri dan pergaulan dengan ahli (PM 10.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 7. rakan dan melakukan kesalahan. (PM 7.3) Berani melibatkan diri dalam aktiviti.1.7) Mengenali keistimewaan diri dan menunjukkan bakat.1.1. aktiviti seperti permainan.4) Menyatakan sebab perlunya menyayangi keluarga.1) Menyayangi (PM 7.2) Mengamalkan sikap adil dalam sesuatu aktiviti seperti permainan.1.2) Berani bertutur menggunakan ayat yang mudah.4) Mengamalkan sifat jujur pada diri dan rakan. keluarga dan orang di sekelilingnya. (PM 9.2) Memohon maaf apabila keluarga. (PM 10. (PM 9. (PM Keadilan 8.1. (PM 7.1) Berani mencuba sesuatu Keberanian dengan yakin di tugasan yang baru.0) (PM 10.1) Mengenal sikap jujur melalui Kejujuran Mengamalkan sikap simulasi dan cerita. (PM 8.2) Bercerita tentang kebaikan ahli keluarga.1. (PM 7.1) Berinteraksi (PM 9.1.0) Sayang Kasih (PM 7.5) Menyatakan tanggungjawab diri terhadap keluarga. (PM 10. (PM 7.1) Bercerita tentang orang yang diri.1.1. (PM 9.0) (PM 8.1. keluarga dan orang di sekelilingnya secara lisan dan bukan lisan. keluarga dan disayangi.1.3) Mengenal pasti tindakan yang jujur dalam cerita yang didengar. guru.1.

(PM Kerajinan 11.2) Menjayakan aktiviti secara berkumpulan.1.1. Pendidikan Moral 87 .0) (PM 12.1.1) Kerjasama Mengamalkan sikap kerjasama dengan rakan. (PM 12.1) Mengamalkan sikap rajin dalam perlakuan harian. (PM 12. (PM 12.1) Menunjukkan sifat rajin dalam pengurusan diri.2) Mengamalkan sikap berjimat cermat dalam penggunaan barang keperluan. jiran dan masyarakat setempat. (PM 12. (PM 13. (PM 11.0) (PM 13. jiran dan masyarakat setempat. (PM 11.1) Melakukan aktiviti secara berkumpulan.1.1.2) Mengamalkan sifat rajin dalam pengurusan diri dan menjalankan tugasan.5) Sentiasa bercakap benar kepada anggota keluarga.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 10.4) Menyatakan aktiviti-aktiviti yang boleh dibuat secara kumpulan.1.1) (PM 13.5) Mengamalkan sikap tolong menolong dengan rakan. (PM 13.3) Menyatakan faedah bekerja secara kumpulan.1) Mengamalkan sikap berjimat Kesederhanaan Mengamalkan sikap cermat dalam penggunaan barang berjimat cermat dalam keperluan dengan bimbingan guru. (PM 12. rakan dan guru.1.1. penggunaan barang keperluan. (PM 12.1.1.0) (PM 11.

(PM 14. (PM 14.1) Mematuhi arahan guru.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 14. rehat dan semasa makan. (PM 16.1) Mengamalkan sikap sabar dalam perlakuan seharian. Pendidikan Moral 88 .1.1) Berdisiplin Mengamalkan sikap berdisiplin dalam kelas.2) Mematuhi arahan yang ditentukan di kelas atau di sekolah.2.3) Menyatakan faedah bertolak ansur semasa menjalankan aktiviti kumpulan.2) Mengamalkan sikap tolak menggunakan barang dan peralatan di ansur dengan rakan dalam situasi dalam kelas.3) Mematuhi arahan guru atau ketua kumpulan.0) (PM 15.1. (PM 16. (PM 16.2.1. (PM Berdikari 15.0) (PM 14.1) Menguruskan diri sendiri (PM 15.1. (PM Toleransi 14.1.2) Menguruskan diri sendiri dengan bantuan.1) Mengamalkan sikap berdikari dalam pengurusan diri.1) Bersedia menunggu giliran.0) (PM 16. rutin pagi.2) Mengamalkan sikap bertolak ansur dengan rakan sebaya.2. Pendidikan Moral tidak semestinya diwujudkan sebagai aktiviti yang khas. (PM 16. (PM 15.1) Saling berkongsi dalam (PM 14.4) Mematuhi peraturan kelas. tanpa bantuan. tidak kira semasa pengajaran dan pembelajaran. tertentu. (PM 16. (PM 14.1. Nota: Pendidikan Moral diterapkan sepanjang masa murid berada dalam prasekolah.1.

2. Bertanggungjawab o Kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna. Hormat-menghormati o Menghargai dan memuliakan seseorang serta menghormati peraturan institusi sosial dengan memberi layanan yang bersopan. sumbangan atau pemberian. Pendidikan Moral 89 . 4. 8. Hemah tinggi o Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian. Keberanian o Kesanggupan untuk menghadapi cabaran dengan yakin dan tabah. Baik Hati o Kepekaan terhadap perasaan dan kebajikan diri sendiri dan orang lain dengan memberi bantuan dan sokongan moral secara tulus ikhlas.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Senarai Nilai Moral dan Penerangannya: 1. 6. 9. 7. 3. Kasih sayang o Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas. Kepercayaan kepada Tuhan o Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhanNya berlandaskan agama masingmasing selaras dengan prinsip Rukun Negara. Berterima kasih o Perasaan dan perlakuan untuk menunjukkan pengiktirafan dan penghargaan terhadap sesuatu jasa. 5. Keadilan o Tindakan dan keputusan yang tidak berat sebelah.

Kejujuran o Bercakap benar. 11. 12. 16. 13. Kesederhanaan o Besikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain. Kerjasama o Kesediaan melakukan sesuatu untuk kepentingan bersama. bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam melakukan sesuatu perkara. Berdisiplin o Mengikut arahan guru dan peraturan yang ditetapkan serta boleh melengkapkan tugas yang diberi. 14. besikap amanah dan ikhlas dalam setiap perlakuan. Pendidikan Moral 90 . sabar dan mengawal diri demi kesejahteraan hidup.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 10. Kerajinan o Usaha yang berterusan. 15. Berdikari o Kebolehan untuk mengurus diri dan menjalankan tugas yang diberikan. Toleransi o Kesanggupan bertolak ansur.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KETRAMPILAN DIRI PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI Perkembangan Sosio emosi 91 .

1) Mengenali Mengenali dan emosi sendiri. sedih. murid lebih berkeyakinan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain.2) Mengenal pasti dengan bimbingan tindakan alternatif untuk mengurus emosi. (PSE 1.3.0) (PSE 1. (PSE 1.1.1. Mengurus Emosi Sendiri.3. Di samping itu. sedih.2) Mengenal pasti jenis-jenis emosi gembira. lukisan.1.2) Mengurus emosi sendiri. tingkahlaku. lukisan. (PSE 1. berkebolehan untuk mengawal emosi sendiri. (PSE 1.1.1) Menceritakan dengan bimbingan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira.2. murid akan lebih mengenali emosi sendiri dan emosi orang lain.6) Menyatakan emosi mengikut situasi. (PSE 1. mempunyai konsep kendiri yang positif. takut dan marah.1) Menerima pandangan dan membaca emosi orang lain dengan bimbingan.4) Mengenal pasti tindakan alternatif untuk mengurus emosi. sedih. marah. tingkahlaku.4) Menceritakan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira. (PSE 1. (PSE 1. (PSE 1. (PSE 1.1. (PSE1.1. takut dan marah.2) Menerima pandangan dan membaca emosi orang lain.2. (PSE 1. takut.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG: KETRAMPILAN – PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI (PSE) Selepas melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan tunjang Ketrampilan – Perkembangan Sosioemosi. (PSE 1.5) Mengenal pasti dan bercerita tentang jenis-jenis emosi gembira. marah. (PSE 1. sedih.3) Mengenali emosi orang lain. Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 1.3) Menyatakan sesuatu yang disukai dan yang tidak disukai. takut.3) Meluahkan dan menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan. Perkembangan Sosio emosi 92 . (PSE 1.2.2.1) Menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan.

1)Bersikap positif tentang kebolehan kendiri.setia kawan .tolong-menolong .1.kecindan .perpaduan/kekitaan .2.2)Menunjukkan kepuasan terhadap pencapaian kendiri.3) Bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/kelemahan (limitation) kendiri. (PSE 1.sabar .berkeyakinan . (PSE 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 1.1.4)Menyatakan cara mengatasi kelemahan kendiri dengan bimbingan.berkeyakinan .0) Mencapai Emosi yang Positif (PSE 2.2.2)Membina semangat dan sikap yang positif.sabar .2) Menunjukkan semangat dan sifat positif seperti: .1) Menunjukkan sifat positif seperti: .4) Menerangkan perbezaan emosi antara individu (PSE 2.3) Menyatakan perasaan orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku.empati (PSE 2.berdikari .1.1.kecindan Perkembangan Sosio emosi 93 . (PSE 2.1)Membina konsep kendiri. (PSE 2. (PSE 2.3.belas kasihan . (PSE 2. (PSE 2.3.berdikari .

5) Menunjukkan cara menghormati perasaan dan pandangan orang lain. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 2.2)Mengawal emosi dalam situasi yang tidak menyenangkannya (frustration and disappointment).1. (PSE 2. (PSE 2. Perkembangan Sosio emosi 94 . (PSE 3.1)Menunjukkan kepekaan terhadap keperluan orang lain.6)Berinteraksi dengan yakin.8)Menunjukkan kebolehan sendiri melalui pelbagai kaedah komunikasi seperti melukis.2)Menyatakan perasaan orang lain melalui bahasa badan yang ditunjukkannya. (PSE 3. (PSE 2.3.2)Bertanya dengan yakin dengan bimbingan guru. (PSE 2. (PSE 2.3)Menyatakan cara mengawal diri dalam situasi yang tidak menyenangkan.1)Bertutur dengan yakin dengan bimbingan guru.1)Mengawal emosi dalam situasi yang tidak menyenangkannya dengan bimbingan guru (frustration and disappointment).4)Menyatakan keperluan orang lain mengikut situasi dan bertindak sewajarnya.3.3. menyanyi dan berlakon. menyanyi dan berlakon dengan bimbingan guru.4.4.3)Menunjukkan kebolehan sendiri melalui pelbagai kaedah komunikasi seperti melukis.1.0)Membina Kemahiran Sosial (PSE 3.4)Membina kebolehan mengawal diri.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (PSE 2. (PSE 2.3)Membina keyakinan untuk berkomunikasi. (PSE 2.1)Memahami keperluan.1.1.4)Bertutur dengan penuh keyakinan.3. perasaan dan pandangan orang lain. (PSE 3.4.3.3. (PSE 2.3. (PSE 3. (PSE 2. (PSE 2. (PSE 3.7)Bercerita dan memberi pendapat. (PSE 2.5)Bertanya dengan penuh keyakinan.3.

2.6) Menghormati hak orang lain seperti: a..2. b.1.8) Menunjukkan kemahiran play entry Perkembangan Sosio emosi 95 .1.1.Berjabat tangan dan bertanya khabar (PSE 3. (PSE 3.2. (PSE 3.8)Berkomunikasi secara adab dan tertib. (PSE 3. (PSE 3.2. pakaian.2. (PSE 3.1. makanan. (PSE 3. Menjaga keselamatan barang yang dipinjam.2) Bertolak ansur dan bekerjasama semasa menjalankan aktiviti. meminta izin menggunakan atau meminjam barang orang lain.2.6)Menyatakan kelainan dan kepelbagaian keperluan dalam masyarakat seperti makanan.7) Berkongsi idea. (PSE 3.3)Mematuhi etika sosial dalam perhubungan. contohnya: .4) Menunjukkan kemahiran bagaimana untuk menyertai sesuatu permainan yang sedang berlaku degnan bimbingan (play entry).7)Menceritakan perasaan orang lain melalui bahasa badan yang ditunjukkannya dan bertindak sewajarnya. (PSE 3.2) Menggunakan kemahiran sosial dalam interaksi. (PSE 3.5) Berkomunikasi secara bersopan dan berhemah.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 3. c. tempat tinggal dan lain-lain. barangan dan peralatan. Memulangkan barang selepas meminjam.3) Berkongsi barangan dan peralatan seperti permainan. (PSE 3. (PSE 3.2.1) Berkomunikasi secara bersopan dan berhemah dengan bimbingan.

Ia tidak semestinya diwujudkan sebagai aktiviti khas. Seorang murid yang mempunyai konsep diri yang positif dapat:: . (PSE 3.3) Menyelesaikan konflik yang berlaku semasa aktiviti kelas.10) Menepati masa dan janji.Bersikap positif dan yakin pada diri .3. Nota: 1. (PSE 3.9) Menyesuaikan diri dengan keadaan atau situasi tertentu. Perkembangan Sosio emosi 96 . (PSE 3. 3.Menunjukkan kepuasan kepada pencapaian sendiri Seorang murid yang mempunyai kemahiran berkongsi dapat:  Bersikap sensitif terhadap keperluan orang lain  Menghormati hak orang lain  Menyertai aktiviti main (able to enter into play)  Menyelesaikan konflik antara rakan melalui kaedah seperti perundingan (negotiation). Standard Pembelajaran dalam tunjang sosio emosi diterapkan sepanjang masa murid berada di kelas prasekolah.Menerima kekuatan dan kekurangan sendiri .2)Menyelesaikan konflik dengan cara yang positif.2.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 3. 2.1)Menyelesaikan konflik dengan cara yang positif dengan bimbingan. (PSE 3.3.Bergaul dan berinteraksi dalam komuniti .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PENJAGAAN KESIHATAN Fizikal dan Estetika 97 .

9) Menggunakan jari untuk mengoyak bahan mengikut rupa bentuk.12) Mengggunakan jari untuk menjentik.4) Menggunakan tangan untuk menguli.1.1.11) Menggunakan jari untuk merenjis.1.7) Menggunakan jari untuk memicit. (PFK 1. (PFK 1.1.2) Menggunakan tangan untuk merenyuk(crush) kertas.1. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK1.1.1) Menggunakan jari untuk mengoyak bebas.6) Menggunakan jari untuk menggentel. membina tabiat menjaga kebersihan fizikal diri dan kebersihan persekitaran serta menjaga keselamatan diri.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG FIZIKAL DAN ESTETIKA – PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PENJAGAAN KESIHATAN (PFK) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan Tunjang Fizikal dan Estetika.8) Menggunting dengan cara yang betul.3) Menggunakan tangan untuk meramas (mix).0) Perkembangan Motor Halus Fizikal dan Estetika 98 . (PFK 1.1.1.1.1. (PFK 1. Fokus Standard Kandungan (PFK 1. (PFK 1. (PFK 1. (PFK 1.1.1) Melakukan kemahiran motor halus. (PFK 1. murid boleh melakukan kemahiran motor halus dan asas kemahiran motor kasar dengan cara yang betul.5) Menggunakan jari untuk mencubit.1.14) Menggunakan tangan untuk mengikat sesuatu objek. (PFK1. khasnya komponen perkembangan fizikal dan penjagaan kesihatan.15) Menggunting menghasilkan satu bentuk. (PFK 1.1.10) Menggunakan tangan untuk memintal. (PFK1.13) Menggunakan tangan untuk memulas penutup botol.1. (PFK1. (PFK 1.1. (PFK 1. (PFK 1.

13) Memakai tali pinggang dengan bimbingan. (PFK 1.8) Menggunakan jari untuk membutang pelbagai saiz (termasuk butang katup.4) Menggunakan tangan untuk menyarung sarung kaki. beg. (PFK 1.2. cawan. besin. (PFK 1.2. gelas). baju.14) Menyurih menggunakan templet atau objek.2.2.2.2.2. (PFK 1.7) Menggunakan tangan untuk melipat menghasilkan pelbagai bentuk dengan bimbingan.6) Menuang air dari cawan besar ke dalam bekas besar (Contoh bekas: baldi. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 1.2. (PFK 1. (PFK 1. (PFK 1. (PFK 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (PFK 1. (PFK 1.10) Menggunakan tangan untuk menyarung sarung kaki dan sarung tangan.9) Menggunakan tangan untuk menzip seluar.2. (PFK1. (PFK 1.3) Menggunakan tangan untuk menzip dengan bimbingan.2) Melakukan kemahiran kordinasi mata tangan dalam perkembangan kemahiran motor halus. (PFK 1.2.11) Menggunakan jari untuk menguntai objek pelbagai saiz dengan menggunakan pelbagai jenis tali.1) Menggunakan tangan untuk melipat kertas menjadi dua dan empat bahagian. butang cangkuk).2.2.2. balang).2.2) Menggunakan jari untuk membutang bersaiz besar. (PFK 1.12) Menuang air dari jug ke dalam bekas pelbagai bentuk (Contoh bekas: botol. Fizikal dan Estetika 99 .5) Menggunakan jari untuk menguntai objek bersaiz besar dengan menggunakan tali besar.

5) Berlari bebas pelbagai arah.1.14) Merangkak dengan lakuan yang betul di ruang tertentu. (PFK 2.10) Berjalan dan mengimbang badan di atas bangku panjang yang rendah.8) Naik dan turun tangga dengan berpegang kepada pemegang. ke sisi ke kiri dan ke kanan. (PFK 2.9) Berjalan mengundur dengan lurus.12) Berlari dengan lakuan yang betul dalam jarak tertentu. (PFK 2. (PFK 2.1) Melakukan kemahiran motor kasar lokomotor Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 2.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (PFK 2.1. (PFK 2.1. (PFK 2.1.1.1.1.1) Berjalan dengan postur dan teknik yang betul.1.1. (PFK 2.13) Berlari ke arah yang ditentukan.1.4) Berlari dengan lakuan yang betul. (PFK 2. (PFK 2.1. (PFK 2. (PFK 2.3) Berjalan dan mengimbang badan di atas garisan atau tali di atas lantai.1. (PFK 2.2) Berjalan ke hadapan.7) Melompat dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki menggunakan teknik yang betul.15) Melompat pelbagai aras dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki menggunakan lakuan yang betul.17) Berketengteng dengan lakuan yang betul. (PFK 2. (PFK 2. (PFK 2.1.6) Merangkak dengan lakuan yang betul.1.11) Berjalan dengan pundi kacang di atas kepala.16) Berjengket beberapa langkah ke arah tertentu.1. (PFK 2.0) Perkembangan motor kasar Fizikal dan Estetika 100 . (PFK 2.1.

(PFK 2. Fizikal dan Estetika 101 .6) Berbaring sambil angkat kaki.5) Membuat pergerakan tangan secara simulasi seperti menolak kotak. (PFK 2.19) Skip menggunakan lakuan yang betul.7) Mengimbang badan dengan berdiri sebelah kaki.2.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 2.2.1.2.2. (PFK 2. jongkang-jongkit. (PFK 2.1) Membuat pergerakan tangan mengikut arahan seperti menghayun tangan.1.9) Melompat setempat. menarik tali dan lain-lain.2. (PFK 2. (PFK 2.2. (PFK 2.1. (PFK 2.18)Melompat dengan halangan pada aras yang rendah.20) Naik dan turun tangga. (PFK 2.21) Berkawat kaki dengan lakuan yang betul. (PFK 2.3) Baring.2) Duduk dengan postur yang betul.1.2. (PFK 2.8) Berjengket setempat.4) Menoleh kepala secara perlahan ke kiri dan ke kanan.2.2) Melakukan kemahiran motor kasar bukan lokomotor. buaian dan lain-lain permainan luar).22) Membuat pergerakan menggunakan seluruh anggota badan (Contoh: bermain dengan gelungsur. (PFK 2. (PFK 2. menelentang dan meniarap dengan postur yang betul.2. (PFK 2.

(PFK 2. (PFK 2.3) Melakukan kemahiran koordinasi mata dan tangan dalam perkembangan kemahiran motor kasar.2.4) Melambung objek lembut dengan menggunakan satu tangan. (PFK 2.3.3 )Membaling objek bersaiz besar dan lembut ke sasaran menggunakan dua belah tangan. (PFK 2.3.3.3.7) Melempar objek seperti gelung ke skital.1) Melambung objek lembut dengan menggunakan dua tangan.5) Menyambut objek lembut dengan menggunakan dua tangan.8) Menggolek objek ke sasaran. (PFK 2. (PFK 2.3.3. (PFK 2. (PFK 2.3.3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 2.6) Membaling objek lembut ke sasaran menggunakan satu atau dua belah tangan.3. Fizikal dan Estetika 102 . (PFK 2.3.10) Membawa objek dalam sudu sambil berjalan.10) Mendongak dan menunduk kepala secara perlahan.9) Melantun dan menangkap objek (contoh: bola besar) dengan kedua belah tangan.2) Menyambut objek lembut dengan menggunakan dua tangan. (PFK 2. (PFK2.

(PFK 3. (PFK 3.4) Menggunakan tandas dengan cara yang betul.1. (PFK 3. (PFK 4.1. (PFK 3.3) Mencuci tangan dengan cara yang betul.4) Menjaga kebersihan pakaian.2.1.2) Menyatakan waktu makan.1.5) Menggosok gigi dengan cara yang betul. (PFK 3. karbohidrat) yang sesuai mengikut waktu makan. Kesihatan Persekitaran (PFK 4.1.3) Mengenal jenis makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat. (PFK 3.2. (PFK 3.5)Menyatakan jenis makanan (protein.0) (PFK 4. Fizikal dan Estetika 103 . (PFK 3.2.1.4) Mengenal makanan yang rosak dan basi.1) Mengenal makanan yang berkhasiat.1.1) Memakai pakaian yang bersih.1) Mengamalkan cara menjaga kebersihan diri dengan bimbingan.5) Menjaga kebersihan peralatan peribadi yang digunakan. (PFK 4.2.0) (PFK 3.1. (PF 3.2) Menggosok gigi dengan cara yang betul dengan bimbingan. (PFK 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 3.6) Menyatakan kepentingan menjaga kebersihan diri. (PFK 3. Kesihatan Fizikal kebersihan diri.2) Mengamalkan pemakanan yang berkhasiat.8) Mengamalkan cara menjaga kebersihan diri. (PFK 3.1.1. (PFK 4.1) Menjaga (PFK 3. (PFK 3. (PFK 4.7) Mengenal makanan yang boleh merosakkan gigi serta makanan yang baik untuk kesihatan gigi.1.1) Menjaga kebersihan.2.1.2) Menjaga kebersihan peralatan peribadi yang digunakan dengan bimbingan.

1. (PFK 5. rumah b.3) Mengenal pasti objek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di lokasi berikut: a.1) Mengenali sumber yang menyebabkan kemalangan dan bahaya.1. cucuk besi ke dalam soket. tempat awam Fizikal dan Estetika 104 . (PFK 5.6) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan.1) Mengamalkan cara-cara untuk mengelakkan jangkitan penyakit dengan bimbingan guru (Contoh: menutup mulut bila bersin dan batuk).1. (PFK 4. (PFK 5.2) Mengenal tingkah laku yang membahayakan berdasarkan cerita yang didengar seperti berlari dengan gunting.0) Keselamatan (PFK 5.3) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan dengan bimbingan.1.1. sesuai dan kemas.2) Mengamalkan cara-cara untuk mengelakkan jangkitan penyakit (Contoh: menutup mulut bila bersin dan batuk).1. (PFK 4.2) Mengamalkan langkah-langkah pencegahan jangkitan penyakit.1) Mengenal objek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di rumah dan sekolah. taman permainan d.8) Membersihkan sapu tangan atau sarung kaki.1.7) Menyatakan kepentingan memakai pakaian yang bersih.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 4. (PFK 4. (PFK 4. (PFK 4. (PFK 5.2. (PFK 4.9) Menguruskan persediaan tempat sebelum dan selepas makan.1.2. sekolah c. (PFK 4.

2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 5. kebakaran. nama ibu atau nama bapa.2.2. (PFK 5. kecederaan atau penderaan. lokasi tempat tinggal dan nombor telefon keluarga. lari dan memberitahu orang dewasa. jalan raya.2.9) Menyatakan cara menghindari sumber. (PFK 5.1) Menyebut nama sendiri.7) Memberitahu orang dewasa apabila berlaku kecemasan.2. nama ibubapa.2) Menjalankan simulasi semasa menghadapi situasi bahaya dengan bimbingan guru dengan menggunakan langkah-langkah berikut: menjerit.1.3) Menjaga keselamatan diri dengan bimbingan. (PFK 5. (PFK 5. (PFK 5. (PFK 5.4) Mengenal pasti situasi yang membahayakan seperti lantai licin. (PFK 5. (PFK 5. banjir.5) Mengenal pasti tingkah laku yang membahayakan berdasarkan pengalaman sendiri seperti berdiri berhampiran rakan yang sedang bermain buaian.4) Mengamalkan sikap asertif pada situasi yang tidak selamat dengan bimbingan guru.1.2.5) Menyebut nama sendiri. (PFK 5. tempat dan situasi Fizikal dan Estetika 105 . nama prasekolah.2) Mengamalkan langkah keselamatan diri. (PFK 5. serta nama prasekolah. lari dan memberitahu orang dewasa.6) Menjalankan simulasi semasa menghadapi situasi bahaya dengan menggunakan langkah-langkah berikut: menjerit.2. (PFK 5.2.8) Mengamalkan sikap asertif pada situasi yang tidak selamat.2.

Nota: Anggota sulit yang dirujuk adalah: zakar. asertif adalah mengatakan ’tidak’. dubur.3. (PFK 5.5) Mengenal anggota sulit.3.7) Mengamalkan sikap asertif bila menghadapi situasi yang tidak selamat.1) Mengenal anggota sulit dengan bimbingan guru.3) Menjaga kehormatan diri. dan mulut. melintas jalan raya e. alatan permainan d.3.3.10) Menjaga keselamatan diri. lari dan memberitahu orang dewasa bila Fizikal dan Estetika 106 .3) Mengamalkan sikap asertif faraj. alatan elektrik b. (PFK 5. dengan bimbingan bila menghadapi punggung.2.2. tempat awam (PFK 5. tempat sunyi f. (PFK 5. (PFK 5.4) Mengetahui cara mengelak Contoh tindakan diri daripada orang yang tidak dikenali.6) Mengenal dan menceritakan tentang contoh sentuhan yang selamat dan tidak selamat. (PFK 5. (PFK 5. benda tajam c.3.11) Menunjukkan cara yang betul semasa mengendalikan alatan dan bahan yang merbahaya. (PFK 5.3.2) Mengenal sentuhan yang selamat dan tidak selamat.3.3. (PFK 5. payudara situasi yang tidak selamat.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ yang membahayakan seperti: a. (PFK 5.8) Menceritakan cara mengelak diri daripada orang yang tidak dikenali. (PFK 5.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan menghadapi situasi yang tidak selamat. b. Mata dan kepala hendaklah sentiasa fokus ke hadapan. Skip dengan lakuan yang betul a. b. Berlari dengan tangan dihayun bertentangan dengan kaki. c. Fizikal dan Estetika 107 . a. diikuti melangkah dengan kaki yang sebelah lagi. Lutut diangkat separas pinggang. 3. Tangan dihayun untuk mendapatkan ketinggian dan jarak. Berlari di atas bebola kaki. Berlari dengan lakuan yang betul. 5. Ayun tangan ke hadapan dan belakang. d. c. 4. c. Melompat dengan dua kaki dan mendarat juga dengan dua kaki. Hujung jari kaki hendaklah sentiasa menghadap ke hadapan. Berjalan dengan lakuan yang betul a. b. 2. Menapak dan melompat dengan kaki yang sama. Kepala dan mata menghadap ke hadapan. Merangkak dengan lakuan yang betul Berketengteng (hop)dengan lakuan yang betul Melompat dengan lakuan yang betul. a. Langkah kaki hendaklah berselang seli dengan pergerakan hayunan tangan. 6. b. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ Nota: 1. Semasa mendarat lutut fleksi untuk serap daya. Melangkah dengan sebelah kaki. c.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fizikal dan Estetika 108 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA KREATIVITI Fizikal dan Estetika 109 .

Aktiviti seni merangkumi seni visual. Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 1. Seni Visual (KTI (KTI 1.1) Menggunakan 1.1.4) Memanipulasi bahan secara kreatif untuk penghasilan karya dengan bimbingan. (KTI 1.3) Memilih pelbagai bahan yang sesuai dalam penghasilan karya. (KTI 1.0) pengetahuan tentang bahan dan teknik dalam menghasilkan karya seni (Aplikasi seni).1.1) Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya contohnya berus dengan bimbingan guru.2) Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya contohnya berus.1. murid mempunyai pengetahuan dan kemahiran tentang bahan dan teknik dalam penghasilan karya seni. muzik dan pergerakan kreatif. (KTI 1.5) Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG: PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA – KREATIVITI (KTI) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan Tunjang Fizikal dan Estetika. (KTI 1.1. Nota: Guru perlu memperkenalkan warna kepada murid dahulu. secara khasnya komponen Perkembangan Kreativiti. berkebolehan menghasilkan karya kreatif secara bersendirian dan juga secara kumpulan serta berkebolehan untuk apresiasi seni. rujuk Tunjang Sains dan Teknologi Fizikal dan Estetika 110 .

2. (KTI 1.2.2.11) Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik dalam membuat corak dan rekaan.4) Membuat corak dan rekaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti.2.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.6) Melukis rupa geometrik iaitu segitiga.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 1.2.2.2. bujur.2.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. (KTI 1. (KTI 1. (KTI 1. Contoh: bunga. (KTI 1.2) Menzahirkan idea kreatif dalam penghasilan karya. bujur. awan. Nota: Guru perlu beri peluang kepada murid menzahirkan idea sendiri untuk berkarya Fizikal dan Estetika 111 .2.2) Melukis rupa organik (rupa yang tidak mempunyai garisan yang tepat dan selari). (KTI 1.1) Menyurih(trace) rupa geometrik segitiga. segiempat. (KTI 1. bulat.2. (KTI 1.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan.12) Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreatif. bulat. segiempat.13) Menghasilkan kraf traditional yang mudah dengan menggunakan bahan yang sesuai.2. (KTI 1.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar. (KTI 1.3) Menghasilkan karya kreatif yang mudah melalui pelbagai aktiviti menggambar. (KTI 1. (KTI 1. (KTI 1. (Ekspresi kreatif).2.5) Menghasilkan bentuk binaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti.

3. (KTI 2.1.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.3. (KTI 1. (KTI 1.3)Menunjukkan apresiasi seni (KTI 2.3)Menunjukkan penghargaan hasil kerja sendiri dan rakan seperti menyimpan hasil kerja sendiri . (KTI 2.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat). (KTI 2.5)Menyatakan pandangan secara lisan hasil kerja sendiri dan rakan.7) Menyanyikan melodi.7)Menghayati benda yang dilihat.La) (KTI 2.9) Menyanyi lagu mengikut tempo. (KTI 1. (KTI 2. (KTI 1.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri.6)Menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran dan alam semula jadi seperti tidak mengotorkan alam sekitar..2)Menyatakan pandangan secara lisan hasil kerja sendiri dan rakan.3. (KTI 2. (KTI 2.1. (KTI 1.1.1) Menyanyikan melodi mudah (Contoh.1)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri.4) Menyanyi lagu yang mudah dengan sebutan jelas.5) Menyanyi lagu yang mudah dengan perasaan dan ekspresi.1.1. (KTI 2.1. Fizikal dan Estetika 112 .1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 1. disentuh dan didengar.10) Menyanyi dengan sebutan yang jelas.1.3.8) Menyanyi lagu dengan iringan muzik. (KTI 1. (KTI 2.1.3.3.1) Mengambil bahagian dalam aktiviti menyanyi.0)Muzik (KTI 2.1. (KT 2. (KTI 1.3.1. (KTI 2..3) Menyanyi lagu yang mudah mengikut tempo (iaitu: cepat dan lambat).2) Menyanyi lagu yang mudah dengan iringan muzik. Nota: Lagu yang dipilih perlulah sesuai dengan umur dan kematangan murid. Hmm.

1. (KIT 2. marakas.2.3. (KTI 2. (Contoh: castenat.2.2) Memainkan alat improvisasi bagi mengiringi nyanyian dengan bimbingan guru.2. drum) (KTI 2.3) Memainkan perkusi dengan iringan muzik dengan bimbingan.3.2. kerincing. (hentak kaki. (KTI 2.2.1) Meneroka bunyi menerusi bahan atau objek improvisasi dengan bimbingan (penerokaan melibatkan bunyi. irama.8) Memainkan perkusi mengiringi muzik. (KTI 2. (KTI 2.7) Memainkan perkusi dengan iringan muzik.3) Mengambil bahagian dalam aktiviti penerokaan bunyi.6) Menyanyi lagu yang mudah dengan gerakan. petik jari) (KTI 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 2. tepuk tangan.2.4) Memainkan alat improvisasi bagi menghasilkan muzik atau mengiringi nyanyian.13) Menyanyi dengan gerakan. kesan bunyi dll) (KTI 2. (KTI 2.5) Menghasilkan bunyi untuk memberi kesan kepada situasi (contoh: cerita.6) Memainkan perkusi mengikut tempo (laju-lambat) (KTI 2. puisi) Nota: Bahan improvisasi bukan alat muzik tetapi menghasilan muzik. (KTI 2.1.1) Mengecam bunyi perkusi dan menamakan jenis alat yang dibunyikan.3.3. (KTI 2.2) Mengambil bahagian dalam aktiviti memainkan perkusi.3.5) Memainkan perkusi dengan beat yang konstan. (KTI 2.2. (KTI 2. (KTI 2. contohnya tempurung Fizikal dan Estetika 113 .2.4) Memainkan perkusi dengan ekspresi yang sesuai (kuat-lembut).3) Meneroka bunyi menerusi bahan atau objek improvisasi. (KTI 2.2) Menghasilkan bunyi perkusi badan.

5) Membuat pergerakan bebas mengikut muzik.7) Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik meggunakan alat seperti riben.4.2) Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik dengan bimbingan guru. (KTI 2.4.4.10) Bercerita(talk about) tentang muzik yang diperdengarkan.4. (KTI 2.4. (KTI 2. (KTI 2.8) Mengenal elemen muzik:  kuat – lembut  cepat – lambat  tinggi – rendah  panjang – pendek  sedih – gembira .3) Mengenal elemen muzik dengan bimbingan:  kuat – lembut (dinamik)  cepat – lambat (tempo)  tinggi – rendah (pic)  panjang – pendek (irama)  sedih – gembira – bersemangat (mud) (KTI 2. (KTI 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 2.4. gelung rotan. (KTI 2.bersemangat (KTI 2.4) Menunjukkan apresiasi Muzik Fizikal dan Estetika 114 .4) Menyatakan perasaan terhadap muzik yang didengar.4.6) Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik untuk meneroka ruang. (KTI 2. alat bertali) dalam muzik yang diperdengarkan.9) Mengenal elemen dan alat muzik(had kepada gendang. (KTI 2.1) Membuat gerakan anggota badan mengikut lirik lagu. tali.4.4.4.

8) Mengenal dan mengambil bahagian dalam tarian daripada budaya Malaysia yang berlainan. Fizikal dan Estetika 115 . (KT 3.1. kolaj. percikan. capan.1) Main peranan mengikut imaginasi dengan bimbingan. gosokan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 2. masa dan tenaga dengan bimbingan. (KT 3. Contoh aktiviti menggambar yang sesuai untuk murid adalah seperti berikut: o Untuk murid 4+: lukisan. gosokan.1.1. masa dan tenaga.1.1. mozek. percikan. stesilan. (KT 3. puppet dengan bimbingan guru. (KT 3. cetakan. pakaian seragam.6) Berlakon dengan menggunakan props. (KT 3.0) Drama & Gerakan Kreatif (KTI 3.11)Mengenali lagu dan muzik dari pelbagai budaya di Malaysia. (KT 3.1. cetakan.3) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang. resis. (KT 3. montaj. catan. mozek.4.1.1)Mengambil bahagian dalam drama dan gerakan kreatif. resis. capan. Nota:Guru perlu memberi peluang kepada murid untuk menunjukkan ekspresi diri menerusi pergerakan kreatif dan drama.1. catan.2) Berlakon dengan menggunakan props contoh scarf.4) Mengenal tarian daripada pelbagai budaya Malaysia. kolaj. (KTI 3. Nota: 1. gurisan. o Untuk murid 5+: lukisan. (KT 3. gurisan.5) Main peranan mengikut imaginasi.7) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang.

cetakan. cetakan. topeng mata. renjisan. o Untuk murid 5+: pualaman. o Untuk murid 5+: mobail. capan. lukisan. diorama. Contoh aktiviti membuat corak dan rekaan yang sesuai untuk murid adalah seperti berikut: o Untuk murid 4+: ikatan dan celupan (tie and dye). titisan. model. model. boneka. catan. Contoh aktiviti bentuk binaan yang sesuai untuk murid adalah seperti berikut: o Untuk murid 4+: mobail. percikan. lukisan. titisan. resis. percikan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2. resis. lipatan dan guntingan. stabail. catan. kolaj. capan. origami Fizikal dan Estetika 116 . boneka. ikatan dan celupan. topeng muka. tiupan. tiupan. renjisan. kolaj 3.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI AWAL SAINS DAN AWAL MATEMATIK Sains dan Teknologi 117 .

murid boleh menjalankan penyiasatan mudah dengan bimbingan.1. bimbingan. bertanggungjawab. (ST 2.2) Menunjukkan sikap sistematik.1.8) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam tulisan yang mudah dengan bimbingan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KURIKULUM: SAINS DAN TEKNOLOGI (ST) – AWAL SAINS DAN AWAL MATEMATIK Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan tunjang Sains dan Teknolog i. (ST 2. (ST 2.0) Sikap saintifik Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 1. tinggi.1.1) Mempamerkan sikap saintifik. (ST 2. (ST 1. tebal. nipis). kecil.1.6) Memerhati dan mengenalpasti bentuk-bentuk di persekitaran. bekerjasama.1.3) Memerhati objek-objek di persekitaran dan mengenalpasti saiz (besar dan kecil). (ST 2.1) Membuat pemerhatian ke atas objek dan fenomena alam di persekitaran.7) Memerhati objek-objek di persekitaran dan mengenal saiz (besar. serta mempertingkatkan sikap ingin tahu.1) Menunjukkan sikap sistematik. (ST 1.1.Awal Sains dan Awal Matematik. (ST 2.4) Memerhati dan bercerita secara verbal tentang pemerhatian yang telah dibuat. panjang. rendah. Fokus Standard Kandungan (ST 1. perubahan warna awan pada cuaca berlainan).1.1) Memerhati and mengenal warna-warna di persekitaran.5) Memerhati perubahan warnawarna di persekitaran (Contoh: perubahan warna daun pada musim berlainan.1. bertanggungjawab dengan bekerjasama. (ST 2. pendek.0) Kemahiran Saintifik Sains dan Teknologi 118 .2) Memerhati dan mengenal bentuk-bentuk di persekitaran dengan bimbingan. mempraktiskan kemahiran proses sains asas. mempraktiskan penaakulan dalam penerokaan yang mudah.1. (ST 2.1. (ST 2. (ST 2.

3) Membandingkan ketebalan objek (lebih tebal.1) Membandingkan panjang objek (lebih panjang.1. panjang dan pendek) b.2) Membanding dan mengasingkan makanan mengikut rasa (manis.9) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam bentuk lukisan. tapak kaki. pasir basah dan pasir kering. (ST 2. masin).Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 2. Berat (berat dan ringan) Sains dan Teknologi 119 .3) Membanding dan mengumpulkan objek-objek mengikut satu ciri: a.2) Membandingkan berat objek (lebih berat. batu dan pasir). pasir dan lumpur.10) Memerhati dan menyatakan kesamaan dan perbezaan antara objekobjek yang diperhatikan (Contoh objekobjek: butang yang berlainan corak.4) Mengukur panjang dan tinggi objek menggunakan unit bukan piawai (Contoh unit bukan piawai: jengkal. (ST 2. lebih nipis). Bentuk (ST 2.2. Warna b. lebih pendek).3. lebih ringan). Tekstur (licin dan kasar) c.1) Membanding dan mengumpulkan objek-objek mengikut satu ciri: a. (ST 2. masam. straw.2. buku).2.3) Membanding dan mengelaskan objek.2.3. (ST 2. (ST 2.1. (ST 2. (ST 2.2) Membuat pengukuran menggunakan unit bukan piawai.3. (ST 2. Saiz (besar dan kecil. (ST 2.

pahit.3.4) Mengumpulkan objek-objek yang mempunyai dua ciri yang sama: a. Warna dan bentuk b. (ST 2.6) Mengumpulkan objek-objek mengikut bau. Sains dan Teknologi 120 .3.3. (ST 2.3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 2. pakaian tradisional mengikut kaum. masam.8) Membanding dan mengumpulkan objek mengikut ciri yang dikenalpasti (Contoh objek: pakaian seragam mengikut jenis pekerjaan. ikan kering. sabun. masin. Saiz dan bentuk (Contoh: segitiga hijau. daun pandan).3. bulat kecil) (ST 2. tawar). kenderaan mengikut bilangan roda).5) Mengasingkan makanan mengikut rasa (manis.7) Menyatakan ciri sepunya untuk setiap pengelasan yang telah dibuat dengan bimbingan. (Contoh objek: belacan. (ST 2.

(ST 2.4. (ST 3. bibir. dahi. dagu.5. jari. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 2. rambut. pusat. siku. Bola mana yang akan menurun cerun dengan lebih cepat). hidung.1) Memperoleh pengetahuan asas tentang bahagian badan.2) Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian. (ST 3. kuku).Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (ST 2. paha. bahu. tumit.5) Menyelesaikan masalah kehidupan harian secara handson. pipi. Nota: Membuat ramalan adalah menggunakan bukti dan pengalaman yang lepas untuk menyatakan apa yang mungkin berlaku. lutut. mulut.1. perut.4) Membuat ramalan berdasarkan pengalaman lepas. hari akan hujan). (ST 3. dada. tangan). lepas (Contoh aktiviti: Objek mana yang akan tenggelam dan timbul.2) Mengenalpasti bahagian tubuh badan (lidah.1) Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian yang mudah seperti:  Menyejukkan minuman yang panas (ST 2. kening. Sains dan Teknologi 121 .1) Membuat ramalan tentang (ST 2.0) Menyiasat Alam Hidupan (ST 3. telinga.4. betis. kaki.5.1. mata. gigi.1) Mengenalpasti bahagian tubuh badan utama (kepala. (ST 2.2) Membuat ramalan apa yang cuaca (Contoh: bila kelihatan awan akan berlaku berdasarkan pengalaman mendung. (Contoh aktiviti:  Mengeringkan baju yang basah  Membuatkan objek yang tenggelam supaya timbul dan sebaliknya  Membersihkan air yang kotor menggunakan pasir).

3) Meneroka bahagian-bahagian tumbuhan iaitu daun.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Nota: Murid tidak perlu mengeja nama bahagian badan yang disenaraikan. hidung. sentuhan d.1. bunga.2) Meneroka alam sekitar menggunakan organ deria. hidu (ST 3.3) Mengenal pasti organ deria (mata. penglihatan b. warna. saiz Sains dan Teknologi 122 . saiz c. warna b.3. tekstur d. kulit) dan menyatakan fungsi setiap organ deria ini. telinga. bentuk b. buah serta pertumbuhan anak benih. sentuhan d. bentuk e.6) Memerhati dan mengumpulkan bunga daripada persekitaran sekolah dan kediaman mereka mengikut ciri berikut: a. (ST 3. hidu (ST 3.3.1) Menggunakan deria berikut dalam penerokaan alam persekitaran secara terbimbing: a.5) Memerhati dan mengumpulkan daun daripada persekitaran sekolah dan kediaman mengikut ciri berikut: a.1) Membandingkan daun berdasarkan ciri berikut: a. pendengaran c. urat daun (ST 3. warna b.2. pendengaran c. bau (ST 3. (ST 3.2) Menggunakan deria berikut dalam penerokaan alam persekitaran secara terbuka: a.3. lidah. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 3. (ST 3. warna b.2) Membandingkan bunga berdasarkan ciri berikut: a. (ST 3. penglihatan b. (ST 3. saiz c.3.2.3) Memerhati dan bercerita tentang sayur-sayuran dan buah-buahan yang biasa dijumpai. saiz c.3.

ayamreban.3. (ST 3.4. warna daun b. Sains dan Teknologi 123 . habitat. cara pergerakan. (ST 3.4) Menjalankan penerokaan ke atas ciri.7) Memerhati dan mengumpulkan sayur-sayuran mengikut ciri berikut: a. yang sebenar) (ST 3.4) Memerhati dan bercerita (Nota: Perekodan boleh dibuat melalui dengan bimbingan tentang percambahan lukisan dan bukan menggunakan bunga biji benih dan pertumbuhan anak benih. kitaran hidup haiwan jinak yang biasa dijumpai.9) Memerhati dan merekodkan proses percambahan biji benih dan pertumbuhan anak benih dari segi ketinggian dan pertambahan daun dengan bimbingan.3) Memerhati dan meniru pergerakan haiwan (Contoh pergerakan: (ST 3.3.3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 3. lembu-padang. itik-kolam.8) Memerhati dan mengumpulkan buah-buahan yang biasa dijumpai mengikut ciri warna dan berbiji (ST 3. ikan-air.4.4. dijumpa dalam buku.5) Mengecam tempat tinggal haiwan (Contoh: kucing-rumah. (ST 3.3.2) Mengecam bunyi haiwan yang biasa dijumpai.4. katak-air dan darat. ditayangkan melalui program television dll). (ST 3. jenis makanan. berbiji (ST 3.4) Memerhati ikan dalam akuarium dan menceritakan tentang saiz dan warna ikan. burung-pokok).4.1) Menamakan haiwan yang biasa dijumpai (dalam kehidupan harian. (ST 3. kerbausawah.

(ST 4. haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan).Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ terbang. Nota: Perekodan boleh dilakukan dalam bentuk gambar atau lukisan.1. pasir tidak larut dalam air) (ST 4.4.1. kepingan plastik tidak menyerap air).8) Memerhati dan menceritakan kitaran hidup haiwan yang biasa dijumpai. (ST 4.4. (ST 3. (ST 3.6) Mengumpulkan haiwan menyusur. berjalan. melompat. (ST 3.7) Membandingkan dan mengumpulkan haiwan mengikut makanan utamanya (Contohnya: haiwan yang makan daging.2) Memerhati proses perubahan keadaan air daripada ais kepada air dan wap air.1) Memerhati dan mengumpulkan objek kepada yang tenggelam dan timbul.1) Meneroka sifat umum bahan.1. (ST 4.0) Menyiasat Alam Bahan (ST 4. merangkak. (ST 4.3) Mengasingkan bahan kepada yang boleh larut dalam air dan yang tidak boleh larut dalam air (Contoh: garam dan gula larut dalam air.1. mengikut habitatnya. Sains dan Teknologi 124 .4) Mengasingkan bahan kepada yang boleh menyerap air dan yang tidak boleh menyerap air (Contoh: kapas menyerap air. kertas meyerap air.5) Menjalankan penyiasatan terbimbing kesan magnet ke atas objek.1. berenang). (ST 4.4.

4) Menjalankan aktivtiti membentuk pelangi.1) Meneroka fenomena alam yang biasa dijumpai seperti cuaca.1) Menghasilkan bayang-bayang menggunakan pelbagai objek. permukaan yang licin dengan permukaan yang kasar).7) Membanding dan membezakan tekstur bahan (Contoh: pasir kering dengan pasir basah. Sains dan Teknologi 125 .1.2) Memerhati dan menceritakan bentuk dan warna awan pada cuaca yang berbeza (Contoh: awan pada hari panas.6) Membandingkan panjang bayang-bayang setiap murid pada masa yang sama. (ST 5. (ST 5.5) Memerhati dan merekod bayang-bayang objek pada waktu berbeza dalam sehari.0) Menyiasat Alam Fizikal (ST 5. pelangi dan bayangbayang. (ST 5. (ST 5.1.1. (ST 5. (ST 5. cuaca mendung.1.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 4.1.1. (ST 4. (ST 5.3) Membandingkan aktiviti yang biasa dijalankan dalam cuaca yang berbeza.1. cuaca berangin dan hari hendak hujan).6) Menjalankan penyiasatan terbimbing tindakan magnet ke atas magnet lain.

sama b.1) Memadankan objek 1:1. Rendah ke tinggi d. (ST 6.1. (ST 6.3) Memadankan dua kumpulan objek yang mempunyai bilangan: a.1.2) Memadankan objek berpasangan yang tidak sama seperti cawan dan piring.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (ST 6. tidak sama. (ST 6.3. Pendek ke panjang c. Nipis ke tebal dan sebaliknya Sains dan Teknologi 126 .2. (ST 6.2) Membandingkan kuantiti objek.1. (ST 6. (ST 6. lebih atau kurang.1) Menyusun objek mengikut kriteria berikut: a. sarung tangan.3) Membuat seriasi mengikut satu ciri. kasut dengan sarung kaki. (matching equal and unequal groups) .1) Memadankan objek berpasangan yang sama seperti kasut. Kecil ke besar b.1) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan sama banyak. (ST 6.0) Pengalaman Pranombor Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 6.

4.4) Melengkapkan corak berulang yang diberi. persekitaran. Sains dan Teknologi 127 . Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 6.3) Membilang objek 1 . (ST 7.4.4) Menggunakan bentuk seperti titik untuk mewakili bilangan objek.4.1. (ST 6.1. (ST 7.6) Menyurih angka 1-10.1.5) Memadankan angka 1 -10 dengan bilangan objek yang betul. (ST 6.1) Memahami nombor 1-10 (ST 7. (Contoh: 2 – dua) (ST 7.1.4.1) Mengecam corak berulang di (ST 6.2) Meniru corak berulang menggunakan objek seperti blok.1.1. (ST 7. (ST 7. (ST 6.3) Mengecam corak berulang di persekitaran dengan bimbingan.2) Memadankan angka 1 hingga 10 dengan nama nombor secara lisan.7) Membilang secara menaik 110 dan menurun 10 -1. (ST 7.5) Membina corak berulang mengikut kreativiti sendiri menggunakan bahan yang disediakan dan menyatakan coraknya.4) Mengecam corak berulang dan membina pola.0) Konsep Nombor (ST 7. (ST 7.1.4.10. manik.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (ST 6. (ST 7.1.8) Menulis nombor 1-10 mengikut cara yang betul.1) Menyebut nama nombor 1 hingga10 (rote counting).

(ST 8.1) Menulis angka sifar.0) Operasi Nombor (ST 8. (Nota: Operasi tambah adalah gabungan dua set objek) (ST 7.3.3) Mengetahui maksud sifar (Sifar adalah kosong/tiada nilai). (ST 7. (ST 7.4) Memahami siri 20. (ST 8. (ST 7.2) Menyatakan hasil tambah dengan membilang terus dari suatu nombor sehingga nilai 10 (Counting all and Counting on) Sains dan Teknologi 128 .10 dengan 11 (11 adalah 1 lebih daripada 10) .1) Membilang terus dari 10 hingga ke 20 (counting on) (ST 7.1) Menyatakan hasil tambah dua himpunan objek.12 dengan 13 (13 adalah 1 lebih daripada 12) dan seterusnya (ST 7. 30.3) Memahami nombor 10-20.3. (ST 8. 40 dan 50.2) Membandingkan: . (ST 7.2.1) Memahami operasi tambah dalam lingkungan 10.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (ST 7.2) Menyebut sifar.1) Membilang sepuluh sepuluh.4.1.2.2.2) Mengetahui sifar Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 7.3.3) Menulis 10-20. (ST 7.

(ST 8.1. (ST 8.1.5) Menyatakan ayat matematik operasi tambah secara lisan. (ST 8.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 8. (ST 8. (Contoh ayat matematik: (2+2=4) dibaca sebagai dua tambah dua sama dengan empat) (ST 8.4) Menulis ayat matematik dengan menggunakan simbol tambah (+) dan sama dengan (=).1)Mengeluarkan objek dari himpunan dan membilang baki.1.3) Menggunakan bahasa harian untuk menerangkan operasi tambah. (ST 8. (ST 8. (Contoh: Dua ekor ikan ditambah dengan dua ekor ikan lagi menjadi empat ekor ikan).1.2) Memahami operasi tolak dalam lingkungan 10.2.2) Menggunakan bahasa harian untuk menerangkan operasi tolak.6) Menyelesaikan masalah operasi tambah menggunakan objek konkrit (solve number stories). Contoh: Ambil dua gula-gula daripada Sains dan Teknologi 129 .7) Menceritakan situasi yang melibatkan operasi tambah dalam bahasa harian dengan bimbingan guru.1.2.

Contoh: Ayat Matematik (4-2=2) dibaca sebagai empat tolak dua sama dengan dua. (ST 9.1) Mengecam duit yang berlainan nilai.3)Menulis ayat matematik dengan menggunakan simbol tolak (-) dan sama dengan (=). (ST 8.1. (ST 8. Sains dan Teknologi 130 .6) Menceritakan situasi yang melibatkan operasi tolak dalam bahasa harian. (ST 8.1.1.2. (ST 9.2. (solve number stories) (ST 8.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ empat gula-gula tinggal dua gula-gula.0) Nilai wang (ST 9.2.3) Memberi jumlah wang (duit siling) yang tepat dalam simulasi jual-beli. (ST 9.1) Mengecam duit yang berlainan nilai.5) Menyelesaikan masalah operasi tolak menggunakan objek konkrit.4) Menyatakan ayat matematik operasi tolak secara lisan. (ST 9.2) Menyusun nilai wang mengikut tertib/urutan.

3) Membuat binaan untuk menghasilkan kuboid daripada bongkah. segi empat yang terdapat di persekitaran. malam).1) Memahami waktu dalam konteks kehidupan seharian. (ST 11.1. (ST 10.6) Menyatakan nama bulan dalam setahun.2) Mengecam bentuk segitiga. (ST 11. (ST 10. segi empat tepat dan segi empat sama. (ST 11.3 )Meletakkan objek pada kedudukan yang diarahkan. (ST 10. (ST 10.4) Menyatakan hari dalam seminggu mengikut urutan (Contoh: Isnin.1) Mengecam bentuk segitiga.3) Menyatakan waktu untuk menjalankan sesuatu aktiviti (Contoh: jam 7 pagi. (ST 11.2.1) Menyusun peristiwa mengikut urutan masa. (ST 10.1.0) Konsep Waktu (ST 10.1. atas.2) Menyatakan waktu untuk menjalankan sesuatu aktiviti (pagi. (ST 10.2. (ST 11.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 10.1.5) Bercerita tentang peristiwa yang telah berlaku semalam.2) Mengetahui bentuk yang biasa dijumpai di persekitaran. belakang.1) Menyatakan kedudukan sesuatu objek dalam ruang (depan. bulat. luar. (ST 11.2) Mengenalpasti anggota badan kiri dan kanan. dalam). jam 12 tengah hari).1. Selasa).1. (ST 11.1) Mengetahui kedudukan objek dalam ruang.2. (ST 11. Sains dan Teknologi 131 .1.0) Bentuk dan Ruang (ST 11.1. petang.1. bawah. sedang berlaku hari ini dan akan berlaku hari esok. bulat.

(ST 12.3.2) Membuat pelbagai binaan menggunakan pelbagai bahan mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan pembinaanya (Contoh bahan: blok. (ST 13.3. shut down) menggunakan urutan yang betul dengan bimbingan guru.1) Membuat pelbagai binaan mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan binaannya dengan bimbingan.2) Membina lingkungan. (ST 13. (ST 13.3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat dan kukuh.1. tetikus.0) Pembinaan(const ruction) (ST 12.1. (ST 12.3) Membuat pelbagai binaan mengikut kreativiti sendiri. papan kekunci.0) Penggunaan ICT (ST 13.1. (ST 12.1) Membina satu lingkungan yang lengkap.4) Bersikap positif dalam Sains dan Teknologi 132 .1) Mengenalpasti bahagianbahagian komputer (monitor. (ST 12. (ST 12.3) Menggunakan tetikus untuk klik dan dwi klik (double click).3. (ST 13. (ST 12.1) Membina penghubung antara dua objek.2) Menghidupkan komputer (switch ON) dan menutup komputer (switch OFF.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 12. (ST 13.1.1) Menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara accountable dan beretika.1) Membina penghubung antara dua objek/binaan dan memberi alasan mengapa penghubung itu dipilih (ST 12.2.1. pasir). unit sistem).

2 dibaca sebagai dua d) Nombor: berapa banyak Sains dan Teknologi 133 . (ST 13. (ST 13.5) Bekerjasama dengan kawan dalam bilik darjah semasa menggunakan komputer.1) Menggunakan perisian melukis dan mewarna untuk membuat gambar menggunakan bentuk asas dan warna. Nota: 1) Konsep nombor mempunyai tiga aspek: a) Ordinal. tertib o Contoh: Nombor 1 adalah tempat pertama. iaitu kedudukan.2. (ST 13.1.3) Menggunakan ICT untuk meningkatkan pembelajaran. iaitu nilai o Contoh: 2 adalah lebih besar daripada 1 c) Nominal. nombor 2 adalah tempat kedua b) Kardinal. (ST 13.2)Memilih dan mengaplikasikan sumber ICT yang sesuai. (ST 13. iaitu nama o Contoh: 1 dibaca sebagai satu.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ menggunakan ICT.) Menggunakan CD dan VCD untuk memperoleh pengetahuan dan kemahiran.3.

1.3 b. dua. Nama nombor: satu.2. tiga Sains dan Teknologi 134 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2) Perbezaaan antara angka dan nombor. a. Angka adalah simbol.

Kurikulum Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEMANUSIAAN Kemanusiaan 135 .

Kemanusiaan 136 . Murid juga akan menyedari tanggungjawab diri dalam perhubungan-perhubungan ini dan seterusnya melaksanakan tanggungjawab ini. umur. bangsa.0) Saya (KM 1. (KM 1. murid akan lebih memahami diri sendiri. jantina).Kurikulum Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEMANUSIAAN (KM) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan tunjang Kemanusian.1) Menceritakan tentang diri sendiri dengan bimbingan (contoh: nama.1) Mengetahui tentang latar belakang/ sejarah diri sendiri Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 1.2. rakan. hubungan antara diri dengan keluarga. Pada masa yang sama murid akan lebih memahami budaya dan tradisi pelbagai kaum di Malaysia dan seterusnya melibatkan diri dalam aktiviti dan perayaan komuniti pelbagai kaum. jantina. hobi). umur.1.2.3) Menceritakan pertumbuhan dan keperluan diri sejak lahir. Fokus Standard Kandungan Diri (KM 1.3) Mengenal kekurangan diri sendiri.1) Menyatakan kebolehan diri sendiri dengan bimbingan. (KM 1.2) Menyatakan kebolehan diri sendiri. Nota: Guru perlu memberi sokongan moral kepada murid untuk mengurangkan kesan negatif yang mungkin timbul hasil perbincangan kekurangan diri sendiri.2) Menceritakan tentang diri sendiri (contoh: nama. (KM 1.1. (KM 1. komuniti dan alam semula jadi.1.2. (KM 1.2) Mengetahui kebolehan diri (KM 1.

Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (KM 1. (KM 2. (KM 4. ibu.3. (KM 2.1) Bercerita dengan bimbingan tentang rakan.1) Mengetahui keluarga terdekat dan Keluarga (datuk.1. bapa. abang.1) Mengetahui sekolah saya dan Sekolah (KM 4.2) Bercerita tentang rumah kediaman sendiri.5) Menyebut nama guru kelas dan ketua kelas.1) Mengetahui tentang rakan. (KM 1.2) Menceritakan salasilah keluarga terdekat.2. (KM 2.1.0) Saya (KM 2. (KM 3.1) Menyebut gelaran ahli keluarga terdekat iaitu: datuk.2) Menyebut nama guru kelas dan ketua kelas dengan bimbingan.1) Menyebut nama sekolah dengan bimbingan. adik beradik).1.3) Mengetahui hak diri sendiri Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 1.2) Mengetahui rumah kediaman diri. (KM 2. ibu.3.1.2. (KM 3.1) Menyatakan hak kanak-kanak dengan bimbingan.1.4) Menyebut nama sekolah.2) Bercerita tentang rakan.1. (KM 2.1) Bercerita dengan bimbingan tentang rumah kediaman sendiri. anak dan rakan. nenek.1. (KM 4.1.1. (KM 1.3) Menceritakan peranan dan tanggungjawab ahli keluarga (ikut situasi keluarga).0) Saya dan Rakan (KM 3.0) Saya (KM 4. (KM 4.3) Menyatakan tanggungjawab diri sebagai seorang murid. bapa. (KM 2.2) Menyatakan hak kanakkanak. (KM 4. kakak. Kemanusiaan 137 . adik.3. (KM 3. (KM 2. nenek.

 Menjaga kebersihan sekolah.  Meletakkan barangan ke tempat asalnya.1.1) Menyatakan kaum dalam masyarakat setempat. (KM 5. Krismas) (KM 5.2) Menyatakan kaum di Malaysia.1) Mengamalkan dan Komuniti semangat bermasyarakat (KM 5.3.4) Bergaul mesra dan tolong menolong.5) Mengamalkan sikap tolong menolong dalam masyarakat setempat. Hari Gawai.1.3) Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan.1.2) Mengamalkan sikap tolong menolong dalam masyarakat setempat dengan bimbingan.1.0) Saya (KM 5. (KM 5.2.1. Tahun Baru Cina.3) Menyatakan faedah berkawan. (KM 4. (KM 5.1) Bergaul mesra dan tolong menolong dengan bimbingan. (KM 5.1) Menyatakan perayaan yang terdapat di Malaysia (Contoh: Hari Raya. (KM 5.1.  Meletakkan barangan ke tempat asalnya. (KM 5. (KM 5. (KM 5.  Menjaga kebersihan sekolah. Kemanusiaan 138 .3) Menjalankan tanggungjawab sebagai ahli kelas seperti:  Mematuhi peraturan kelas. (KM 5.2.3) Menyambut perayaan mengikut kaum di masyarakat Malaysia. Hari Keamatan.1.2) Mengenali ahli komuniti.3.2) Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 4. (KM 5.3.6) Menjalankan tanggungjawab sebagai ahli kelas seperti:  Mematuhi peraturan kelas. (KM 5. Deepavali.

3) Bercerita tentang kepentingan menjaga alam sekitar.3) Bercerita tentang pengalaman yang diperolehi melalui deria serta perasaan semasa berada di alam sekitar seperti pantai. (KM 6.1) Bercerita dengan bimbingan guru tentang kepentingan air dan matahari kepada kehidupan manusia. (KM 6. (KM 6.3.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 6. sungai.1) Menghayati dan Alam Sekitar keindahan alam sekitar.2.1.2.2.3) Menjaga alam sekitar.4) Menjauhi diri daripada tempat-tempat yang telah tercemar. (KM 6.2) Memahami perhubungan antara manusia dan alam sekitar.1. (KM 6. taman. hutan. ladang. (KM 6. (KM 6. angin.2) Mengecam bunyi dalam alam sekitar semula jadi seperti bunyi air. daun pisang. (KM 6.1) Mewujudkan keceriaan dan keindahan alam dengan bimbingan (Contoh: menanam bunga).1. air terjun. (KM 6. Kemanusiaan 139 .1.1) Melahirkan perasaan terhadap unsur-unsur keindahan alam secara lisan dan perlakuan.2) Bercerita dengan bimbingan guru tentang kepentingan air.3. kelapa).3.3) Bercerita tentang alam sekitar sebagai sumber kepada pelbagai vahan kegunaan manusia (Contoh: daun mengkuang.4) Memerhati dan menceritakan perubahan di alam persekitaran seperti:  Pertumbuhan dan pereputan pokok. (KM 6.0) Saya (KM 6. (KM 6. udara dan matahari kepada hidupan di dunia. haiwan.  Perubahan cuaca (KM 6.

3.0) Saya (KM 7.3. (KM 6.3 )Menyanyikan lagu kanakkanak yang berkaitan dengan budaya masyarakat Malaysia. (KM 6.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 6.2) Mengamalkan tabiat tidak mencemarkan alam semula jadi dengan bimbingan guru. (KM 7.1. (KM 7.6) Menyatakan cara mengelakkan pencemaran alam sekitar.2. Kemanusiaan 140 . (KM 6.4) Mengenal alat muzik tradisional pelbagai kaum.2.2.2.1) Menyanyikan lagu kanakkanak yang berkaitan dengan budaya masyarakat Malaysia (lagu dengan lirik yang mudah) (KM 7.3.1. (KM 7.1) Mengenal dan Warisan pakaian tradisional masyarakat Budaya Malaysia.9) Mengamalkan tabiat tidak mencemarkan alam semula jadi. (KM 6.3. (KM 7.8) Mewujudkan keceriaan dan keindahan alam (Contoh: bina taman). (KM 7. (KM 7. (KM 7.3.3.1) Bercerita tentang pakaian masyarakat Malaysia di persekitaran. (KM 6.2) Bercerita tentang pakaian pelbagai kaum dalam masyarakat Malaysia.5)Bercerita tentang kesan pencemaran udara dan air kepada manusia.7) Menjalankan aktiviti kitar semula.2) Menghayati lagu dan muzik pelbagai kaum Malaysia.2) Melibatkan diri dalam tarian tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia.

1) Bermain permainan tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia. cucur udang.4) Mengenal seni dan kraf tradisional pelbagai kaum Malaysia. (KM 7.4. (KM 7. (KM 7. popiah.2) Mengenal pelbagai peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia.7. (KM 7.5.6. (KM 7. (KM 7. (KM 7.6.3. jemput-jemput pisang.2.5) Melibatkan diri dalam tarian tradisional yang mudah dari pelbagai kaum masyarakat Malaysia. (KM 7. (KM 7. (KM 7.2) Menyediakan makanan tradisional (Contoh: onde-onde.1) Mengenal pelbagai peralatan berunsur budaya masyarakat Malaysia di persekitaran.4.7) Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum Malaysia.2) Bermain permainan tradisional masyarakat pelbagai kaum masyarakat Malaysia.1) Mengenal pelbagai jenis seni dan kraftangan dan peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia. (yang mudah) (KM 7.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 7. (yang mudah) (KM 7.1) Mengecam makanan tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia.5) Mengenal peralatan tradisional pelbagai kaum Malaysia. (KM 7. lempeng pisang. (KM 7. (KM 7.6. (KM 7.2) Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum di masyarakat Malaysia.5.6) Mengenal makanan tradisional pelbagai kaum Malaysia.3) Mengenal permainan tradisional pelbagai kaum Malaysia.3) Mencuba cara makan pelbagai kaum.3.1) Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum di komuniti setempat. dumpling). Kemanusiaan 141 .2) Mengenal pelbagai jenis seni dan kraftangan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia.7.

(KM 8.2) Mengecam bendera Malaysia.12) Menyanyikan lagu kebangsaan. (KM 8.1.3) Menamakan bendera Malaysia.0) Saya (KM 8. (KM 8.1.6) Menamakan lagu kebangsaan Malaysia dengan bimbingan.1. (KM 8.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 8.5) Menunjukkan penghormatan kepada lagu kebangsaan dan lagu negeri dengan bimbingan. (KM 8.8) Menyatakan nama negeri sendiri.7) Menunjukkan kedudukan Malaysia di peta dunia dan glob dunia.1.1.1.11) Menunjukkan penghormatan kepada lagu kebangsaan dan lagu negeri.1. (KM 8. (KM 8.1.1.1.1. (KM 8.1) Menunjukkan kedudukan Malaysia di peta dunia dan glob dengan bimbingan. (KM 8.1. (KM 8.9) Mengecam bendera Malaysia dan bendera negeri sendiri. (KM 8.13) Menyanyikan lagu negeri. (KM 8. (KM 8.1.1) dan Negara Menghormati lambang kebangsaan Malaysia dan negeri.14) Menamakan bunga kebangsaan Malaysia.10) Menunjukkan penghormatan kepada bendera Malaysia dan bendera negeri.4) Menunjukkan penghormatan kepada bendera Malaysia dan bendera negeri dengan bimbingan. Kemanusiaan 142 . (KM 8.1.

4) Melibatkan diri dalam aktiviti sambutan Hari Kemerdekaan.5. (KM 8.2.4) Menyambut Hari Kemerdekaan.2.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (KM 8.1) Mengenal pemimpin negara (DYMM Yang DiPertuan Agung.1) Bercerita tentang tempat bersejarah Malaysia dengan bimbingan.4) Bercerita tentang tempat bersejarah Malaysia.3) Mengetahui simbol awam. (KM 8.4.5.4.2) Mengenal pemimpin negara dan negeri.5) Mengetahui keistimewaan negara.2) Menghormati pemimpin. (KM 8. (KM 8.5. (KM 8.2) Mengenal simbol yang biasa dijumpai di persekitaran seperti:  Tempat pembuangan sampah  Tanda lalulintas  Tempat untuk orang cacat (KM 8. (KM 8. (KM 8.1) Melibatkan diri dalam aktiviti sambutan Hari Kemerdekaan.5.1) Mengenal simbol yang biasa dijumpai di persekitaran seperti:  Tandas lelaki dan perempuan (KM 8.3.2) Menamakan Bapa Kemerdekaan.4. (KM 8.3. (KM 8. (KM 8. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 8.3) Bercerita tentang mercu tanda negara. (KM 8. (KM 8.2) Bercerita tentang kebanggaan negara.3) Menyatakan tarikh Hari Kemerdekaan. Perdana Menteri) dengan bimbingan. Kemanusiaan 143 .4.

5. belanga tanah. 4. Bawang Putih Bawang Merah. Contoh tempat bersejarah Malaysia: Tugu Negara. pok amai amai. nyiru. Contoh cerita rakyat pelbagai kaum: Sang kancil. batu giling. table dan simbal. Menteri Besar/Ketua Menteri di negeri sendiri. 10. Contoh lagu kanak-kanak pelbagai kaum masyarakat Malaysia: jong-jong inai. Parlimen. gong. Contoh mercu tanda negara: Menara Kuala Lumpur. memandang ke arah bendera bila lagu kebangsaan dan lagu negeri dimainkan. Sarawak dan Labuan. Si Tanggang. angklung. Muzium. Kemanusiaan 144 . 8. 3. Pelbagai kaum di Malaysia merujuk kepada semua kaum di Semenanjung Malaysia. suranggani. Contoh peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia: lesung. 7. Contoh tindakan menghormati bendera kebangsaan: jangan memijak bendera.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Nota: 1. dan juga lagu kaum lain di Malaysia. Perdana Menteri. 2. 6. gendang. Sabah. Sultan/Raja/Tuan Yg Terutama Negeri. 9. kipas padi. Menara Berkembar. serunai. Pak Pandir. periuk tanah. Pemimpin negara dan negeri merujuk kepada: Yang Di Pertuan Agung. simpan bendera dengan cara yang betul. Contoh alat muzik tradisional pelbagai kaum Malaysia: kompang. kukur kelapa. kisar. Contoh tindakan menunjukkan penghormatan kepada lagu kebangsaan dan lagu negeri: berdiri tegak semasa lagu kebangsaan dan lagu negeri dimainkan.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BAHAGIAN B MODUL BERTEMA Modul Bertema 145 .

drama. matematik. gerakan dan nilai murni sebaik-baiknya diserapkan ke dalam setiap modul bertema. Jadual 1: Cadangan Tema dan Subtema Bil. Unsur bahasa. Guru boleh menggubal kurikulum tema dan subtema lain yang sesuai untuk murid. muzik. seni. Standard Pembelajaran yang berkenaan dengan subtema ini juga disenaraikan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tema Minggu Orientasi Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Alam Bahan Alam Bahan Alam Bahan Alam Bahan Alam Bahan Alam Hidupan Alam Hidupan Subtema Miggu Orientasi Perihal Diri Saya Anggota Badan Saya Keluarga Saya Sekolah Saya Kawan Saya Jiran Saya Kebersihan Keselamatan Diri Rumah Saya Emosi Diri Makanan Air Pasir Pakaian dan Aksesori Peralatan Haiwan Tumbuh-tumbuhan Modul Bertema 146 . Setiap modul subtema sebaik-baiknya merangkumi standard pembelajaran daripada pelbagai tunjang.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Modul Bertema Bahagian B dokumen Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KSPK) memaparkan cadangan tema dan subtema serta cadangan aktiviti yang sesuai untuk setiap subtema. Tema dan subtema yang disenaraikan dalam bahagian ini merupakan cadangan yang boleh diubahsuai oleh guru. Standard Pembelajaran ini dipetik daripada Bahagian A dokumen kurikulum ini.

Kraf dan Peralatan Tradisional Modul Bertema 147 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Tema Alam Sekitar Alam Fizikal Dunia Teknologi Dunia Teknologi Dunia Teknologi Negara saya Negara Saya Negara Saya Negara Saya Subtema Sayangi Alam Sekitar Cuaca Kenderaan Kemudahan Awam Pembinaan(construction) Perayaan di Malaysia Kemerdekaan Negara Lagu dan Muzik Tradisional Seni.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Bil.

bangsa.sedih.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 2: Cadangan Aktiviti dan Standard Pembelajaran yang berkaitan dengan setiap Tema dan Subtema CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 1. Selamat pagi cikgu.1. jantina.2) Menceritakan tentang diri sendiri (contoh: nama.takut dan marah. Selamat pagi .1. umur. Berlakon mengikut emosi -gembira .sedih. Pendidikan Moral (PM 4. (termasuk butang katup. bekerjasama dan bertanggungjawab. (Melodi : Happy Birthday)      Bercerita tentang diri sendiri. Selamat pagi .2 8) Menggunakan jari untuk membutang pelbagai saiz.1. Perkembangan Fizikal dan Estetika (PFK 1.2) Mengucapkan terima kasih secara lisan atau bukan lisan atas bantuan.2) Menunjukkan sikap sistematik.1. Selamat pagi cikgu. Main peranan memberi ucapan terima kasih kepada guru dan rakan-rakan. Keterampilan Diri (PSE 1.butang cangkuk).6) Mendengar ucap selamat dan memberi respons secara bertatasusila. BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI 1 Minggu Orientasi Minggu Orientasi Bahasa dan Komunikasi  Menyanyikan lagu ucapan selamat Cth: Selamat pagi cikgu. Perkembangan Fizikal  Pertandingan membutang pakaian Modul Bertema 148 . penghargaan dan sumbangan yang diterima. Sains dan Teknologi (ST 1. hobi).4) Menceritakan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira.1.takut dan marah Permainan mimik muka Penerokaan  Membawa pelajar melawat ke persekitaran sekolah. Bersoaljawab dengan murid berdasarkan gambar. Kemanusiaan (KM 1.

hobi. Main peranan sebagai ibu dan anak. bangsa. (KM 1.4) Menceritakan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira. (KM 1. hobi). Keterampilan Diri (PSE 1. anak dan rakan.2.3) Menyatakan tanggungjawab diri sebagai seorang murid. keistimewaan.3) Mengenal kekurangan diri sendiri. Main peranan memberi bantuan kepada ahli keluarga.2. jantina. sedih.2) Menyatakan hak kanak-kanak. Contoh: memulangkan barang yang dijumpai Membaca buku cerita tentang pemupukan nilai murni dalam diri kanak-kanak.2. kekurangan diri sendiri dan mencadangkan cara mengatasi kelemahan kendiri.3.umur.      Modul Bertema 149 .1) Menyatakan kebolehan diri sendiri dengan bimbingan.3) Menceritakan pertumbuhan dan keperluan diri sejak lahir.1. (KM 1.2) Menceritakan tentang diri sendiri(contoh : nama. teacher‟ 2 Diri Saya Perihal Diri Saya Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang perihal diri (keluarga.3. (KM 1. (KM 1. (KM 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Muzik dan Pergerakan  Sing a simple song – „Good morning. rakan-rakan dan orang lain Kemanusiaan (KM 1. takut dan marah.1.1.makanan kegemaran)  Bersoaljawab tentang kebolehan.2) Menyatakan kebolehan diri sendiri. Meneka perasaan berdasarkan gambar mimik muka Main peranan dalam pelbagai situasi yang menunjukkan sikap jujur.

takut dan marah. Bersoaljawab tentang aktiviti yang dilakukan pada hari semalam.3) Meluahkan dan menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan. lukisan. Muzik. (PM 6. (PSE 2. (PSE 1. tingkahlaku.hari ini dan esok.sedih.3) Bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/kelemahan kendiri.1.memakai baju.. (PSE 1.6) Menyatakan emosi mengikut situasi.1.    Melengkapkan puzzle gambar-gambar emosi. Kemas sekali. Menyusun kad pertumbuhan (bayi.4) Mengenal pasti tindakan alternatif untuk mengurus emosi.kanakkanak dan dewasa) Menunjukkan bakat sendiri melalui pelbagai aktiviti seperti nyanyian.2. Pergerakan dan Permainan  Menyanyi lagu ”Begini caranya memakai baju” Memakai baju..1. Begini caranya memakai baju.2.4) Menyatakan cara mengatasi kelemahan kendiri dengan bimbingan. (PSE 1. (PSE 2. Bercerita tentang hobi masa lapang  Seni Visual dan Kraf  Mencari dan menampal gambar berkaitan dengan aktiviti kegemaran sendiri.1. warga sekolah dan orang lain.3) Menunjukkan cara menghormati orang dewasa. sukan.5) Mengenal pasti dan bercerita tentang jenis-jenis emosi gembira. membaca dan lain-lain.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (PSE 1.1. rakan dan masyarakat setempat. (Melodi: This is the way)  Permainan `Pukul Berapa Datuk Harimau‟ Modul Bertema 150 . lukisan. Pendidikan Moral (PM 2.2) Memberi bantuan kepada ahli keluarga.2.

(Contoh: Isnin. m j12 tengah hari).1.4) Mengamalkan sifat jujur pada diri dan rakan-rakan (PM 15.3) Mengenal pasti tindakan yang jujur dalam cerita yang didengar (PM 10. Nyanyian lagu `Tujuh Hari Dalam Seminggu‟ Contoh: Rajin Adik Rajin Nyanyian lagu tentang makanan kegemaran Contoh : Hey Nasi Goreng Nyanyian lagu menjaga kebersihan diri Contoh: Beginilah cara membasuh muka.1.7) Menyanyikan melodi.1.5) Bercerita tentang peristiwa yang telah berlaku semalam.2. sedang berlaku hari ini dan akan berlaku hari esok. (PM 10. Membasuh muka. (ST 10. Beginilah cara membasuh muka.4) Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa.3) Menyatakan waktu untuk menjalankan sesuatu aktiviti(Contoh: jam 7 pagi.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA   CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (PM 6.6) Menyatakan nama bulan dalam setahun.4) Menyatakan hari dalam seminggu mengikut urutan. Selasa) (ST 10. (ST 10.1. Jaga kebersihan (Modul: This is the way)   Modul Bertema 151 .2) Menguruskan diri sendiri tanpa bantuan.1.1.1. membasuh muka. Kreativiti (KT 2.1. Sains dan Teknologi (ST 10. Menyanyikan lagu bertemakan nilai-nilai murni.

3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.4.1.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 3.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3. (BM 2. (KTI 2.1.5) Main peranan mengikut imaginasi.6) Berlakon dengan menggunakan props.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. Modul Bertema 152 .1.9) Menyanyi lagu mengikut tempo.7.1.1. (BM 2.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.8) Menyanyi lagu dengan iringan muzik. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (KT 3. (BM 2.5. (KT 3.11.

2) Mengenalpasti bahagian tubuh badan iaitu: lidah.hidung bujur .1. pendengaran c.2. telinga.1.1. hidung. lutut.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Sains dan Teknologi (ST 3. kuku. pipi.1. bahu.mulut bulatan kecil . 3 Diri Saya Badan Saya Seni Visual dan Kraf  Melengkapkan gambar suai pasang bahagian tubuh badan manusia. tumit. (PFK 1. dada. peha. kening. dagu.   Menguli doh untuk membentuk model muka yang lengkap Mencubit kertas yang telah direndam di dalam air dan menampal kertas tersebut pada belon yang telah ditiup untuk menghasilkan topeng muka.  Membentuk tubuh badan manusia menggunakan doh yang berbeza warna untuk anggota bahagian kiri dan kanan. dahi. kulit dan menyatakan fungsi setiap organ deria ini. (ST 11.4) Menggunakan tangan untuk menguli. Melakar bentuk tubuh badan rakan yang berbaring di atas kertas mahjung. perut.1. Menggentel kertas tisu untuk menghasilkan gambar wajah dengan teknik kolaj. (PFK 1.6) Menggunakan jari untuk menggentel. sentuhan d.2) Menggunakan deria berikut dalam penerokaan alam persekitaran secara terbuka: a. (ST 3. pusat.5) Menggunakan jari untuk mencubit. siku.1. bibir.2) Mengenalpasti anggota badan kiri dan kanan. (ST 3.3) Mengenal pasti organ deria. lidah. betis.mata bulatan besar – kepala    Modul Bertema 153 . Menggunting kertas warna yang telah dilakarkan dengan bentuk berikut untuk membentuk muka. mata. segitiga . penglihatan b. hidu Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan (PFK 1.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA   CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (PFK 3. Muzik dan Pergerakan  Nyanyi lagu ‟Kalau Anda Gembira‟ Kalau anda gembira genggam jari.5) Menggunakan jari untuk mencubit. (KTI 2. (PFK 1.5) Membuat pergerakan bebas mengikut muzik. Kreativiti (KTI 2. (PFK 1.1.6) Menggunakan jari untuk menggentel.4.1. (PFK 1. Perkembangan Fizikal  Menggerakkan anggota badan dalam aktiviti senamrobik.1.7) Menggunakan jari untuk memicit. (genggam jari 2 kali) Kalau anda gembira katakan pada saya.  Mengikut arahan guru untuk membuat pergerakan berikut: .melompat setempat .1.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat). (KTI 2. Menggunting gambar manusia beranggota lengkap daripada kertas majalah dan menampalnya secara bertindih-tindih di atas kertas lukisan untuk menghasilkan montaj.1.1. (KTI 2.4) Menggunakan tangan untuk menguli.4) Menyatakan perasaan terhadap muzik yang didengar. (genggam jari 2 kali) Kalau anda gembira genggam jari. (PFK1.6) Menggerakkan anggota badan Melakar bentuk tapak tangan dan mewarnakannya.5) Menggosok gigi dengan cara yang betul.melompat 3 kali . Modul Bertema 154 .1.4.15) Menggunting menghasilkan satu bentuk. Kalau anda gembira genggam jari.4. (PFK1.melompat sambil menepuk tangan Kesihatan  Menggosok gigi dengan cara yang betul.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.1. (KTI 2.

(BM 2.1. Lagu: Jari Tap. mana ibu.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. Tap Satu jari. manis. sembunyi.Tap sambil membilang jari tangan dengan kiraan 1-5 secara menaik dan menurun.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.1. Ku letakkan di pinggang.1.11.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. Ku rapatkan di sisi. Apa khabar hari ini. (BM 2. (KTI 2.7.4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN secara kreatif mengikut muzik untuk meneroka ruang. ( jari kanan ) Sini saya. (genggam jari 2 kali) (Ulang dengan lain-lain perkataan)  Menyanyi lagu Jari. ‘Mana Ibu’ Mana ibu.4. Tap. ‘Anggota Badan’ Tangan ku di kepala. satu jari.5.7) Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik meggunakan alat seperti riben. (KT 3.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. tap. (BM 2. tap. (Tukar lirik dengan nama-nama jari yang lain: telunjuk. (BM 3.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. gelung rotan. Tap. masa dan tenaga. (BM 3. Dan juga di bahu. sini saya. ( Ulang lagi lagu ini dengan menggantikan nombor hingga 5 )  Menyanyi lagu. tengah. Satu jari tap. tali. Tunjuk atas. kelingking ) Menyanyi lagu.tap. Satu jari tap.  Modul Bertema 155 .2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. Sembunyi.tap.7) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang. Apa khabar hari ini. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. tunjuk bawah.

6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 4.la.la.2.la.la. La. Menulis angka 1-5 satu persatu dengan betul di belakang kawan. Ku angkat tanganku.la.la. Tepuk tangan gembira.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. Bersoaljawab tentang alatan menggosok gigi. Membaca buku tentang bahagian badan. Penerokaan  Melawat dan meneroka persekitaran sekolah menggunakan organ deria dan merekod hasil lawatan dalam borang merekod yang disediakan. hidung. (BM 4.  Menyanyi sambil membuat gerakan Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab tentang fungsi organ deria dan menampal gambar organ deria seperti mata. Modul Bertema 156 .     Menyalin perkataan nama-nama bahagian badan di dalam lembaran kerja. telinga dan lidah pada carta gambar wajah yang kosong. jemari ku menari.

hentak kaki dan ketuk meja. kuku.Sentuh telinga kiri Modul Bertema 157 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Murid meneka bunyi yang dibuat oleh guru seperti bunyi tepuk tangan. Pendidikan Islam  Melihat dan mengenal anggota wuduk dengan menggunakan kad gambar.Angkat tangan kanan .    Menyentuh dan menyebut anggota wuduk masing-masing. petik jari. Melihat carta 7 langkah mencuci tangan yang betul Bersoaljawab tentang cara menjaga kebersihan tubuh badan yang lain seperti rambut. gigi.telinga dan muka. Permainan  Pertandingan siapa cepat dalam mengikut arahan guru untuk melakukan gerakan seperti berikut : Contoh: .

Mewarnakan gambar yang menunjukkan sikap hormatkan ahli keluarga Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kemanusiaan (KM 2. Pendidikan Moral (PM 7.   Menyatakan tanggungjawab diri terhadap keluarga.1.5) Sentiasa bercakap benar kepada anggota keluarga. Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang peranan dan tanggungjawab ahli keluarga.1.4) Menyatakan sebab perlunya menyayangi keluarga.5) Menyatakan tanggungjawab diri terhadap keluarga.2) Menyatakan dan menunjukkan taat 4 Diri Saya Keluarga Saya Seni Visual dan Kraf  Melengkapkan rajah salasilah keluarga terdekat dengan gambar sebenar.2) Menceritakan salasilah keluarga terdekat. berbincang tentang sebabnya perlu menyayangi keluarga dan bagaimana menunjukkan sifat kasih sayang kepada ahli keluarga Membina buku skrap yang menunjukkan suasana atau situasi berkasih sayang di dalam ahli keluarga. (KM 2.2. (PM 7. „Sayang Keluarga‟.1.2) Bercerita tentang rumah kediaman sendiri.6) Menyata dan menunjukkan sifat kasih sayang kepada diri sendiri.1.1. Membaca buku atau menonton video yang bertemakan keluarga.   Melukis gambar rumah dan menceritakan tentang rumah tersebut. (PM 7.1. keluarga dan orang di sekelilingnya secara lisan dan bukan lisan.3) Menceritakan peranan dan tanggungjawab ahli keluarga(ikut situasi keluarga). (PM 7.1.1. (PM 10. (KM 2.2) Bercerita tentang kebaikan ahli keluarga (PM 6. rakan dan guru.  Modul Bertema 158 .

Mendengar cerita tentang akibat daripada bercakap bohong.7.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 3.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN dan hormat kepada ahli keluarga. Kreativiti (KTI 1.4.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. Bercerita menggunakan kad situasi yang melibatkan ahli keluarga seperti bersalam dengan ibu bapa ketika hendak ke sekolah. (BM 3. (KTI 1.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. makan bersama-sama ahli keluarga dan lain-lain lagi.11. (BM 2.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.1.2.2) Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya contohnya berus. Bercerita tentang kebaikan setiap ahli keluarga terutamanya ibu dan bapa. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (BM 2. Main peranan tentang sesuatu situasi yang melibatkan ahli keluarga dan memerlukan watak yang bercakap benar.     Modul Bertema 159 .7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.5.1. Bersoaljawab tentang mengapa perlu sayang dan hormat kepada ahli keluarga. (BM 2.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.

Sains dan Teknologi (ST 10. tengahari .  Main peranan (cikgu-murid) secara berkumpulan. bulat.1. atas.2. Bermain blok secara berkumpulan dan bekerjasama menghasilkan binaan bangunan. (BM 4.1) Menyatakan kedudukan sesuatu objek dalam ruang: depan.   Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab tentang aktiviti rutin yang dilakukan di sekolah seharian.3) Menyatakan waktu untuk menjalankan sesuatu aktiviti.1.petang dan malam. (Isnin. luar.1.2. 5 Diri Saya Sekolah Saya Permainan  Permainan menggunakan waktu. belakang. dalam.4) Menyatakan hari dalam seminggu mengikut urutan. bawah. Modul Bertema 160 .5) Bercerita tentang peristiwa yang telah berlaku semalam. sedang berlaku hari ini dan akan berlaku hari esok. Selasa) (ST 10. Bermain di taman permainan prasekolah Pertandingan mencuci pinggan dan cawan selepas makan. (ST 10. apa yang dilakukan waktu pagi.1.   Permainan mencari benda tersembunyi.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.6) Menyatakan nama bulan dalam setahun (ST 11.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 4.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.2) Mengecam bentuk segitiga.1. jam 12 tengah hari) (ST 10. segiempat tepat dan segiempat sama.2.6) Memerhati dan mengenal bentukbentuk di persekitaran (ST 11.(Contoh: jam 7 pagi. (ST 2.

2) Membuat pelbagai binaan ( menggunakan bahan seperti blok. Kreativiti (KTI 1.coklat.1. kuning. Bersoaljawab tentang peraturan di dalam kelas dan mengetahui peranan setiap murid.3) Membandingkan ketebalan objek (lebih tebal.6) Melukis rupa geometri iaitu segitiga. (KTI 1. Membaca buku cerita kisah teladan berkaitan dengan menepati masa ke sekolah. Mengenalpasti huruf vokal yang terdapat pada nama rakan.1. Membuat giliran murid yang bertugas membantu menyediakan peralatan di meja makan. Melakonkan situasi datang dan pulang dari sekolah. Bermain teka nama alatan yang terdapat di dalam kelas. Main peranan ketika ingin meminjam barang daripada kawan. bujur. putih. lebih nipis). pasir ) mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan pembinaannya.3.3. merah jambu.3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat dan kukuh (ST 2. Menyusun buku dan mengemas pusat pembelajaran. lebih ringan).2) Membandingkan berat objek (lebih berat. bulat.5) Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.2. (ST 12.2. Berbual tentang gambar mengenai        Modul Bertema 161 . jingga. (KTI 1. biru.2. ungu. (ST 2. (ST 12. hijau.2. segiempat.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA    CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 2.5) Memerhati warna-warna di persekitaran dan mengenalpasti warna merah. hitam. Menyebut nama guru.

1.  Menjaga kebersihan sekolah. (KM 4.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan. Penerokaan dan Lawatan  Mengecam warna-warna yang terdapat pada mural di sekitar sekolah .1. kantin. bilik guru. padang. rekod dalam bentuk lukisan. Nyanyian lagu ‟Selamat Pagi Cikgu‟ Modul Bertema 162 .1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. ketebalan dan berat barangan dalam kelas.4.2. Kemanusiaan (KM 4. Melawat dan membersihkan taman bunga Lawatan ke sekitar sekolah dan mengenalpasti bentuk-bentuk yang terdapat pada persekitaran. Lawatan ke sekitar sekolah ( pejabat.1.6) Menjalankan tanggungjawab sebagai ahli kelas seperti:  Mematuhi peraturan kelas. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. Melawat sekitar sekolah dan menyatakan dengan jelas nama / alamat sekolah secara lisan.4) Menyebut nama sekolah. (BM 2.5.1.    Membandingkan saiz.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai kecederaan murid di sekolah. (BM 2. Memperkenalkan lagu sekolah dan menyanyi dengan sebutan yang jelas.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1.  Meletakkan barangan ke tempat asalnya. (KM 4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 1. perpustakaan )   Muzik dan Pergerakan    Menyanyi lagu 7 hari seminggu.5) Menyebut nama guru kelas dan ketua kelas. (BM 2.

Melakar peta kedudukan sekolah menggunakan krayon. Seni dan Kraf  Membuat binaan bangunan menggunakan blok kayu    Mewarna gambar pemandangan sekolah dengan teliti dan kemas .2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.1. (BM 4. Sambung titiik-titik lakaran gambar bangunan sekolah. Melukis bentuk-bentuk geometri dan menggabungkannya menjadi sebuah bangunan.7. (BM 4.     6 Diri Saya Kawan Saya Seni dan Kraf  Memerhati rupa bentuk muka rakan dan melukisnya.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. (BM 3.7) Membilang secara menaik 1-10 dan menurun 10-1 Modul Bertema 163 . Membuat lipatan bentuk sekolah Membina pelbagai jenis bangunan yang berlainan saiz menggunakan kotak-kotak kecil.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.2. (BM 3. Sains dan Teknologi (ST 7.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. Menggunting kertas manila menjadi bentuk bangunan sekolah.

Membuat boneka kawan Muzik dan Pergerakan  Menyanyi sambil membuat pergerakan dalam kumpulan ( lagu kawan saya ) Penerokaaan  Memerhati perbezaan rambut.1. siku. (PSE 3. Berbincang dengan rakan secara sopan dan menghormati pendapat orang lain semasa membuat perancangan membersihkan kelas/gotong royong.  Memerhati dan menamakan bahagian tubuh badan rakan seperti lidah.2) Mengenalpasti bahagian tubuh badan.6) Menghormati hak orang lain seperti: a. Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab dengan rakan-rakan secara berkumpulan untuk mengetahui latar belakang mereka.9) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam bentuk lukisan.2) Bercerita tentang rakan. b.1. (PSE 3.1.5) Bertanya dengan penuh keyakinan.1. (KM 5. pipi.10) Memerhati dan menyatakan kesamaan dan perbezaan antara objek-objek yang diperhatikan. kening.4) Bergaul mesra dan tolong menolong Perkembangan Sosioemosi (PSE 2.1. contohnya rakan yang mengalami kecederaan.3. dagu.  Berbual berdasarkan gambar situasi menolong rakan yang di dalam kesusahan. (KM 5. bibir.5) Menunjukkan cara menghormati perasaan dan pandangan orang lain. Kemanusiaan (KM 3.1. dan sebagainya. Memulangkan barang selepas meminjam.1.2. (ST 3. meminta izin menggunakan atau meminjam barang orang lain. bahu. bentuk muka dan ketinggian rakan dan menceritakan perbezaan itu.3) Menyatakan faedah berkawan. (ST 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 2. dahi.  Modul Bertema 164 .

Membaca buku tentang kawan.1) Saling berkongsi dalam mengguna kan barang dan peralatan di dalam kelas.2. Modul Bertema 165 .2) Mengamalkan sikap tolak ansur dengan rakan dalam situasi tertentu. Permainan  Mencari rakan berdasarkan kad nama bergambar.2. Memasak  Mari memasak : pertandingan menyediakan hidangan bersama rakan untuk minuman petang. Kreativiti (KTI 1.12) Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreatif.2.2. Pendidikan Moral (PM 14.10) Menyanyi dengan sebutan yang jelas (KTI 2. (PM 14.2.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar. (PM 14. Menjaga keselamatan barang yang dipinjam. (KTI 1.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN c.1. (KTI 1.3) Menyatakan faedah bertolak ansur semasa manjalankan aktiviti kumpulan.13) Menyanyi dengan gerakan.2. (KTI 2.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.1.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.7. Kemanusiaan (KM 5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. 7 Diri Saya Jiran Saya Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang jiran.4. (BM 4.2.5. (BM 3.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.2. (BM 4.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 2. (BM 2. (BM 2.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.1.11.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. Modul Bertema 166 .2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3.3) Menyatakan faedah berkawan.

Seni dan Kraf  Melukis gambar tentang jiran.1.  Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu berkaitan dengan jiran. Modul Bertema 167 . Memulangkan barang selepas meminjam.4) Bergaul mesra dan tolong menolong.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA      CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KM 5. Mendengar cerita berkaitan dengan jiran dan menceritakan semula cerita tersebut. Kuiz meneka pekerjaan jiran berpandukan lakonan secara berkumpulan.2) Mengamalkan sikap tolak ansur dengan rakan dalam situasi tertentu.1. Melakonkan watak jiran pelbagai kaum dalam situasi gotong royong.2. (PSE 3.6) Menghormati hak orang lain seperti: a.5) Menunjukkan cara menghormati perasaan dan pandangan orang lain.5) Mengamalkan sikap tolong menolong dalam masyarakat setempat.1.2. Menjaga keselamatan barang yang dipinjam. kenduri. Membina carta jiran mengikut kaum di persekitaran.2. Pendidikan Moral (PM 14. Lakonan / simulasi tentang aktiviti yang dilakukan bersama jiran. (KM 5.2.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. menziarahi jiran yang sakit dengan bimbingan guru. meminta izin menggunakan atau meminjam barang orang lain. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.2) Menyatakan kaum di Malaysia. (KM 5.3) Menyatakan faedah bertolak ansur semasa manjalankan aktiviti kumpulan. Perkembangan Sosioemosi (PSE 3. c. b. Melafazkan pantun empat kerat berkaitan jiran. (PM 14.

Kreativiti (KTI 2.7.1. (BM 2. Modul Bertema 168 .10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar.2. (BM 2. (BM 4.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 3.13) Menyanyi dengan gerakan.5.2.4. (KTI 1.2.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. (BM 4.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2.11. (BM 3.1.

sikat.1. (PFK 4. berus gigi. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi sambil membuat aksi bagaimana cara membersih peralatan peribadi. Membincangkan cara bagaimana untuk mengelakkan penyakit seperti menutup mulut apabila bersin atau batuk.1. (PFK 4. sesuai dan kemas.   Melakonkan cara membersihkan pakaian dan peralatan dalam situasi yang sebenar.8) Mengamalkan cara menjaga kebersihan diri.6) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 3. (PFK 4. (PFK 4.5) Menjaga kebersihan peralatan peribadi yang digunakan.1. (PFK 4.8) Membersihkan sapu tangan atau sarung kaki.1. Bahasa dan Komunikasi  Menyambung cerita bagaimana menjaga kebersihan barangan sendiri seperti sapu tangan.6) Menyatakan kepentingan menjaga kebersihan diri.1. 8 Diri Saya Kebersihan Seni dan Kraf  Menyusun kad gambar cara membersih pakaian mengikut urutan dan melekatkannya atas kertas manila untuk dijadikan satu poster. (PFK 3. Modul Bertema 169 . (PFK 4.9) Menguruskan persediaan tempat sebelum dan selepas makan.7) Menyatakan kepentingan memakai pakaian yang bersih.1.1. (PFK 4.2.4) Menjaga kebersihan pakaian.1.2) Mengamalkan cara-cara untuk mengelakkan jangkitan penyakit seperti menutup mulut bila bersin dan batuk.

13) Menyanyi dengan gerakan. (BM 4.1.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 4. Modul Bertema 170 .1. (BM 2.5.1.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. Kreativiti (KTI 2.7.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.2. (BM 2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. (BM 3.11. (BM 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.2.

Membuat lakonan rakan yang cedera akibat terjatuh semasa bermain. 9 Diri Saya Keselamatan Diri Bahasa dan Komunikasi  Murid menyebut nama sendiri. lari dan memberitahu orang dewasa. (PFK 5. minta murid memberi pandangan.2. (PFK 5.7) Memberitahu orang dewasa apabila berlaku kecemasan. kecederaan atau penderaan. lokasi tempat tinggal (alamat) dan nombor telefon keluarga secara bergilir-gilir.2. tempat dan situasi yang membahayakan seperti: a.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 1.  Menjalankan simulasi keadaan kebakaran di sekolah dan tindakan yang harus dilakukan.2. Menonton cerita teladan yang berkaitan dengan menjaga keselamatan diri semasa di rumah. (PFK 5. nama ibubapa.6) Menjalankan simulasi semasa menghadapi situasi bahaya dengan menggunakan langkah-langkah berikut: menjerit. nama ibubapa. (PFK 5.10) Menjaga keselamatan diri. Cadangkan tindakan yang perlu diambil.2.8) Mengamalkan sikap asertif pada situasi yang tidak selamat.2.9) Menyatakan cara menghindari sumber. lokasi tempat tinggal (alamat) dan nombor telefon keluarga. taman permainan. Menunjukkan pelbagai gambar yang berkaitan dan minta murid mengasingkan  Modul Bertema 171 . (PFK 5. nama prasekolah.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar. alatan elektrik b. benda tajam c.2. nama prasekolah.2. Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 5. alatan permainan    Lakonan secara berkumpulan pelbagai situasi yang bahaya.5) Menyebut nama sendiri.

(PFK 5. tempat awam (PFK 5. (PFK 5. (PFK 5.7) Mengamalkan sikap asertif bila menghadapi situasi yang tidak selamat. (PFK 5. masuk hospital ) Menyatakan kepentingan menjaga bahagian sulit badan kita dan batasbatasnya antara lelaki dan perempuan Berbincang dengan murid tentang bahaya mengikut orang yang tidak dikenali dan cara mengelak daripada di dekati orang yang tidak dikenali. berlaku kemalangan.11) Menunjukkan cara yang betul semasa mengendalikan alatan dan bahan yang merbahaya.1. Bersoaljawab tentang kemalangan yang sering berlaku di rumah.4) Mengenal pasti situasi yang membahayakan seperti lantai licin. taman permainan d. (PFK 5. banjir.3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN d.3.3. rumah b. Membimbing murid membaca keratan akhbar berkaitan isu-isu keselamatan      Modul Bertema 172 .5) Mengenal anggota sulit. Menyusun gambar mengikut urutan peristiwa dan menceritakan peristiwa itu (Contohnya: bermain di tepi jalan raya. sekolah dan taman permainan.3.1.2. tempat awam (PFK 5. Mengumpul pelbagai gambar berkaitan situasi yang membahayakan diri dan membuat buku skrap mengikut kategori.8) Menceritakan cara mengelak diri daripada orang yang tidak dikenali. tempat sunyi f. melintas jalan raya e.   Simulasi keadaan kebakaran dan anggota penyelamat menjalankan tugas. sekolah c. benda / bahan yang bahaya dan tidak bahaya.3) Mengenal pasti objek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di lokasi berikut: a.6) Mengenal dan menceritakan tentang contoh sentuhan yang selamat dan tidak selamat.

2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1.4. Cop simbol atau perkataan pada baju. (PFK 5.11) Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (KTI 1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.2.1. penderaan. (KT 3. (BM 2.5) Mengenal pasti tingkah laku yang membahayakan berdasarkan pengalaman sendiri seperti berdiri berhampiran rakan yang sedang bermain buaian.5) Main peranan mengikut imaginasi. Seni dan Kraf  Mewarna gambar pelbagai situasi berkaitan keselamatan  Membuat poster cegah kemalangan secara berkumpulan dan pamerkan di luar kelas. (BM 2.1) Menceritakan perkara yang Amali  Mop lantai bilik air yang licin secara berkumpulan. kemalangan dan bencana alam ). Kreativiti (KTI 1.1.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN kebakaran.1..T ( Contoh: „berhati-hati di jalan raya’ ) Membuat kad besar tentang panduan keselamatan dan lekat di bahagian kelas  Mari bermain dengan selamat  Utamakan keselamatan  Awas.  Menggunakan gunting dengan cara yang betul dalam aktiviti dengan bimbingan guru. ( kes penculikan. Bawa murid ke dapur dan tunjuk cara  Modul Bertema 173 .lantai licin  Sila berbaris   (KT 3. jalan raya.6) Berlakon dengan menggunakan props.

atas.2. (BM 2.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 3. yang betul menghulur gunting.5.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.2. Merekabentuk pelbagai binaan bangunan.  Menyanyi tanpa muzik lagu yang berkaitan dengan keselamatan 10 Diri Saya Rumah Saya Penerokaan  Pertandingan mencari bentuk-bentuk yang terdapat di persekitaran dan menghasilkan gambar rumah daripada bentuk-bentuk itu.2) Mengecam bentuk segitiga. warna. bulat. (BM 3. luar. (BM 4. dalam. bawa.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.1. Bawa murid ke taman permainan dan tunjukkan bahaya yang akan terjadi jika tidak mengambil langkah-langkah keselamatan. Sains Teknologi (ST 2.  Muzik dan Pergerakan  Menyanyi dan melakukan pergerakan berdasarkan lagu yang berkaitan dengan keselamatan. belakang. (BM 4.1. (ST 11. (ST 11.6) Memerhati dan mengenal bentukbentuk di persekitaran.7.  Menunjukkan kepada murid contoh sentuhan yang selamat dan tidak selamat menggunakan anak patung. bentuk.1) Menyatakan kedudukan sesuatu objek dalam ruang: depan.2. Modul Bertema 174 .   Mengelas pelbagai rumah mengikut ciri seperti saiz. pisau atau benda lain yang tajam.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.

1.2. . dapur.1. segiempat.   Bahasa dan Komunikasi  Murid bercerita tentang rumah mereka. segiempat.  Pertandingan membuat binaan rumah menggunakan blok atau bahan lain.3) Berbual menggunakan ayat yang Modul Bertema 175 . kecil.  Melukis dan mewarnakan gambar ‟Rumah Idaman Saya‟ dan menceritakan tentang rumah idaman ini. bujur.ru + mah.rendah. bulat.2. .2) Membuat pelbagai binaan mengikut kreativiti sendiri (menggunakan bahan seperti blok. bulat.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.  Pertandingan memadan suku kata untuk membentuk perkataan yang berkaitan dengan rumah. Bahasa (BM 2. (KTI 1.tebal.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. (ST 12.3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat dan kukuh Kreativiti (KTI 1. pendek. (ST 12. bilik air.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN segi empat tepat dan segi empat sama. tinggi. bujur. . panjang. (KTI 1. bilik tidur.pa + pan.3.te + res. pasir) dan menceritakan pembinaannya.7) Memerhati objek-objek di persekitaran dan mengenalpasti saiz: besar. taman) (ST 2.3.6) Melukis rupa geometrik iaitu segitiga. Seni dan Kraf  Menghasilkan gambar rumah menggunakan bentuk. Membuat origamui ‟Rumah Idaman Saya‟ Murid membuat buku skrap tentang bahagian-bahagian rumah (Contohnya: bilik tetamu.bentuk geometrik iaitu segitiga.nipis.2.

2. (BM 2.Rumah panjang 11 Diri Saya Emosi Diri Bahasa dan Komunikasi  Meneka aksi perasaan yang dilakukan oleh guru  Meneka aksi perasaan yang tunjukkan oleh Perkembangan Sosioemosi (PSE 1.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3. Pertandingan memadan gambar dan perkataan .Rumah teres . (BM 4.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.2.1. (BM 2.2.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.Rumah papan .6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.Rumah banglo .7.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.5.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.11. (BM 2. (BM 4.3) Meluahkan dan menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah Modul Bertema 176 .4.Rumah pangsa . (BM 3.

3. (PSE 1. takut dan marah. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu yang berkaitan dengan emosi. (KTI 1. (KTI 1. guru melalui kad gambar  Menggambarkan aksi perasaan gembira dan sedih  Menyatakan perkara yang boleh menimbulkan perasaan gembira. sedih.8) Mengenal elemen muzik:  kuat – lembut  cepat – lambat  tinggi – rendah  panjang – pendek  sedih – gembira . (KTI 2.1.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.bersemangat (KTI 2.9) Mengenal elemen dan alat muzik(had kepada gendang. takut dan marah Kreativiti (KTI 1. alat bertali) dalam muzik yang diperdengarkan.4.2. sedih.  Mendengar cerita berkaitan dengan emosi diri. takut marah. sedih.4.5) Mengenal pasti dan bercerita tentang jenis-jenis emosi gembira.  Menyebut perkataan yang lahir dari perasaan gembira.2. Modul Bertema 177 .7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan. Seni dan Kraf  Membuat boneka mudah dan gunakan boneka untuk menunjukkan emosi. lukisan dan tingkah laku.

4.4.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 3.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 2. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (BM 3.11. (BM 2.7.2. (BM 4.10) Bercerita(talk about) tentang muzik yang diperdengarkan.1. (BM 2. (KTI 2.5.1. Modul Bertema 178 .4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.

sabun. tawar. masin.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. ikan kering.1. Sains dan Teknologi (ST 2.1) Mengecam duit yang berlainan nilai.1. 12 Alam Bahan Makanan Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab berdasarkan gambar tentang makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat. (ST 2. Main peranan aktiviti menjual dan membeli makanan.3.7) Mengenal makanan yang boleh merosakkan gigi serta makanan yang baik untuk kesihatan gigi Berbual tentang makanan yang boleh merosakkan gigi serta makanan yang baik untuk kesihatan gigi.1. masam. daun pandan).    Bersoaljawab berdasarkan carta piramid makanan.6) Mengumpulkan objek-objek mengikut bau.7) Menyatakan ciri sepunya untuk setiap pengelasan yang telah dibuat dengan bimbingan. Modul Bertema 179 . contoh manis. pahit.2.5) Mengasingkan makanan mengikut rasa.2) Menyusun nilai wang mengikut tertib/urutan.3.1. (ST 2. (ST 9. (ST 9.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 4. (ST 9.makan tengahari . (Contoh objek: belacan. .sarapan pagi .3.3) Memberi jumlah wang (duit siling) yang tepat dalam simulasi jual-beli Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 3.  Berbual tentang jenis makanan yang sesuai mengikut waktu makan.makan malam  Mengadakan simulasi jual beli makanan di mana murid belajar mengecam duit yang berlainan nilai dan memberi jumlah wang yang betul.

dumpling. Penerokaan  Mengasingkan makanan mengikut rasa. popiah.4) Mengenal makanan yang rosak dan basi.14) Menyurih menggunakan templet atau objek.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.1.1. Memasak  Menyediakan makanan tradisional seperti onde-onde. Menghiaskan gerai makanan untuk tujuan simulasi jual beli makanan.6. jemput-jemput pisang.  Modul Bertema 180 . popiah.3) Mencuba cara makan pelbagai kaum Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (tidak perlu buat semua)  Mencuba cara makan pelbagai kaum di Malaysia Seni dan Kraf  Menyediakan duit kertas untuk tujuan simulasi jual beli makanan.2.5) Menyatakan jenis makanan yang sesuai mengikut waktu makan. cucur udang. (KM 7. dumpling. lempeng pisang.2.2) Menyediakan makanan tradisional seperti onde-onde. jemput-jemput pisang.2.   Meneka makanan berdasarkan bau atau rasa Mengenal makanan yang rosak dan basi. (PFK 3. Kemanusiaan (KM 7.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. cucur udang.6. (BM 2. (PFK 1. (BM 2.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (PFK 3.4.  Menyurih duit syiling untuk menghasilkan duit kertas untuk tujuan simulasi jual beli makanan.3) Mengenal jenis makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat. lempeng pisang. (PFK 3.2.

13 Alam Bahan Air Penerokaan  Meletakkan ais dalam gelas dan memerhatikan perubahan keadaan daripada ais kepada air dan wap air. air objek tenggelam dan Sains dan Teknologi (ST 4. (BM 4.2) Membuat ramalan apa yang akan berlaku berdasarkan pengalaman lepas. Memerhatikan timbul.2.2) Memerhati proses perubahan keadaan ais kepada air dan wap air.1.7.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2. (BM 4. (BM 3. (ST 2. Memerhatikan perubahan air kepada wap air bila air mendidih. (BM 3. bola mana yang akan menurun cerun dengan lebih cepat)    dalam bekas pelbagai Modul Bertema 181 .2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (ST 4.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.2.5.4. (contoh aktiviti: objek mana yang akan tenggelam dan timbul.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.11.1.1) Memerhati dan mengumpulkan objek kepada yang tenggelam dan timbul.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. Menuang bentuk.

Meletakkan bahan seperti kertas dan plastik dalam air untuk melihat sama ada ia serap air atau tidak. Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 1. Mencuci sapu tangan menggunakan air.8) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam tulisan yang mudah dengan bimbingan.4) Mengasingkan bahan kepada yang boleh menyerap air dan yang tidak boleh menyerap air (Contoh: kapas menyerap air. (ST 2. kertas meyerap air.12) Menuang air dari jug ke dalam bekas pelbagai bentuk seperti botol. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu yang berkaitan dengan air Modul Bertema 182 . Sukaneka pertandingan menuang air ke dalam botol.1. menyediakan sup kacang Bahasa dan Komunikasi  Membaca buku yang berkaitan dengan air.1.5.1.9) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam bentuk lukisan (ST 4.1.3) Mengasingkan bahan kepada yang boleh larut dalam air dan yang tidak boleh larut dalam air (Contoh: garam dan gula larut dalam air.  Seni dan Kraf  Melukis menggunakan warna dan air. Mencampurkan air kepada bahan seperti garam. kepingan plastik tidak menyerap air).2. cawan. pasir tidak larut dalam air) (ST 4. gula dan pasir untuk memerhatikan sama ada ia larut dalam air. gelas.2) Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian seperti:  Bagaimana mengeringkan baju yang basah  membuatkan objek yang tenggelam supaya timbul dan sebaliknya (ST 2.  Membuat kapal kertas dan membuat pertandingan perlumbaan kapal kertas. Memasak  Membantu merah.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA    CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 2.

1.1. air terjun.11) Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.1.2. (KTI 1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (KTI 1. (BM 2.1.7) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang. (BM 2. Modul Bertema 183 . (BM 2. masa dan tenaga. (KTI 2.3) Memilih pelbagai bahan yang sesuai dalam penghasilan karya.1.5.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. ombak. (KT 3.13) Menyanyi dengan gerakan. Membuat pergerakan badan seperti air sungai mengalir.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kreativiti (KTI 1.4.4) Memanipulasi bahan secara kreatif untuk penghasilan karya dengan bimbingan.1.

11.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.2) Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian seperti :  Membersihkan air yang kotor menggunakan pasir Modul Bertema 184 . Membanding beza pasir sungai dan pasir laut dari aspek tekstur dan warna. kecil.5. pendek tinggi. (BM 4.7) Memerhati objek-objek di persekitaran dan mengenalpasti saiz besar. (BM 4.1. rendah. tebal. batu dan pasir). (ST 2. (BM 3. panjang. pasir basah dan pasir kering. (ST 2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.2.10) Memerhati dan menyatakan kesamaan dan perbezaan antara objek-objek yang diperhatikan (Contoh objek-objek: butang yang berlainan corak.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3.2.1.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. Mengasingkan pasir dan batu melalui proses penapisan Mengasingkan air dan pasir melalui proses penurasan. nipis. Sains dan Teknologi (ST 2.7. pasir dan lumpur. 14 Alam Bahan Pasir Penerokaan  Menimbang pasir menggunakan alat penimbang      Bermain pasir dan membuat istana pasir Membentuk pasir menjadi bentuk-bentuk tertentu dengan acuan.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 4.1.7) Membanding dan membezakan tekstur bahan (Contoh: pasir kering dengan pasir basah; permukaan yang licin dengan permukaan yang kasar). Pendidikan Moral (PM 12.1.1) Menjayakan aktiviti secara berkumpulan. Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan (PFK 4.1.4) Menjaga kebersihan pakaian. (PFK 4.1.5) Menjaga kebersihan peralatan peribadi yang digunakan. (PFK 4.1. 6) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan. Kreativiti (KTI 1.2.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. (KTI 1.2.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan.

   

Membasuh peralatan yang digunakan dengan betul selepas bermain pasir. Meramas pasir Membanding beza antara pasir kering dan basah. Mengisi pasir di dalam beg plastik mengikut ukuran bukan piawai (Contoh: satu beg pasir bersamaan 3 cawan pasir dan mengira jumlah beg pasir).

Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab tentang tempat dimana pasir boleh dijumpai.    Berbincang tentang kejadian pasir Bercerita tentang kegunaan pasir Mencari perkataan nama tempat yang berkaitan dengan pasir: Pasir Panjang, Ujong Pasir. Membuat buku skrap tentang jenis-jenis pasir. Menulis huruf atau perkataan di atas pasir

 

Modul Bertema

185

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 1.2.12) Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreatif. (KIT 2.3.3) Meneroka bunyi menerusi bahan atau objek improvisasi. (KTI 2.3.4) Memainkan alat improvisasi bagi menghasilkan muzik atau mengiringi nyanyian. (KTI 2.3.5) Menghasilkan bunyi untuk memberi kesan kepada situasi (contoh: cerita, puisi). Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.

Seni dan kraf  Membuat kolaj menggunakan pasir halus     Membuat kolum daripada pasir berwarna Membuat jam masa daripada botol. Menggunting kertas pasir menjadi pelbagai bentuk. Menghias cawan dengan pasir berwarna dan daun kering.

Muzik dan Pergerakan  Menghasilkan marakas daripada botol dan pasir dan menggunanya untuk mengiringi nyanyian.  Menyanyi dan membuat pergerakan kreatif lagu “Sungai”

Permainan  Pertandingan mengisi pasir ke dalam botol.

Modul Bertema

186

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.

15

Alam Bahan

Pakaian dan Aksesori

Penerokaan  Memadankan dua kumpulan objek yang mempunyai bilangan: a. sama b. tidak sama.   Permainan menguntai butang / manik mengikut warna. Mengasingkan objek dan membuat perbandingan.

Sains dan Teknologi (ST 2.1.10) Memerhati dan menyatakan kesamaan dan perbezaan antara objek yang diperhatikan (Contoh: pelbagai jenis butang). (ST 6.2.1) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan sama banyak, lebih atau kurang. (ST 2.3.4) Membanding dan mengumpulkan objek-objek mengikut satu ciri: Saiz (besar dan kecil, panjang dan pendek) Tekstur (licin dan kasar) Berat (berat dan ringan) Jumlah (banyak dan sedikit) (ST 2.3.5) Mengumpulkan objek-objek yang mempunyai dua ciri yang sama: a. Warna dan bentuk b. Saiz dan bentuk

Seni dan Kraf  Membuat kolaj berdasarkan satu ciri.    Membuat lipatan baju mengikut saiz. Merekacipta gelang atau rantai. Menggunting dan menampal untuk

Modul Bertema

187

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN c. Warna dan saiz (Contoh: segitiga hijau, bulat kecil) (ST 6.1.1) Memadankan objek berpasangan yang sama seperti kasut, sarung tangan. (ST 6.1.2) Memadankan objek berpasangan yang tidak sama seperti cawan dan piring, kasut dengan sarung kaki. (ST 6.1.3) Memadankan dua kumpulan objek yang mempunyai bilangan: a. sama b. tidak sama. (matching equal and unequal groups) (ST 6.4.3) Mengecam corak berulang di persekitaran. (ST 6.4.4) Melengkapkan corak berulang yang diberi. (ST 6.4.5) Membina corak berulang mengikut kreativiti sendiri menggunakan bahan yang disediakan dan menyatakan coraknya. (ST 9.1.1) Mengecam duit yang berlainan nilai. (ST 9.1.2) Menyusun nilai wang mengikut tertib.

 

menghasilkan satu bentuk yang bermakna. Melipat pelbagai jenis pakaian . Melipat menghasilkan pelbagai bentuk .

Bahasa dan Komunikasi  Memadankan objek secara berpasangan seperti kasut,sarung tangan.     Menjalankan aktiviti jual beli dan membuat simulasi tukar duit. Bercerita tentang pakaian masyarakat Malaysia berdasarkan kad gambar. Menonton pertunjukkan fesyen pakaian melalui audio visual. Memadan pakaian mengikut kaum.

Permainan  Permainan mencari pasangan mengikut arahan. a. Pakaian sama jenis b. Pakaian tidak sama jenis   Pertandingan memakai pakaian Permainan siapa paling cepat menyarung

Modul Bertema

188

2.7) Menggunakan tangan untuk melipat menghasilkan pelbagai bentuk dengan bimbinga.15) Menggunting menghasilkan satu bentuk (PFK 1. (PFK 1. Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan (PFK 1. butang cangkuk (PFK 1.2.9) Menggunakan tangan untuk menzip seluar.2.2.1.3) Memberi jumlah wang (duit siling) yang tepat dalam simulasi jual-beli.11) Menggunakan jari untuk menguntai objek pelbagai saiz dengan menggunakan pelbagai jenis tali Modul Bertema 189 .   Menguntai menggunakan pelbagai jenis manik dan tali.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 9.10) Menggunakan tangan untuk menyarung sarung kaki dan sarung tangan (PFK 1.1.8) Menggunakan jari untuk membutang pelbagai saiz (termasuk butang katup.14) Menggunakan tangan untuk mengikat sesuatu objek sarung kaki dan sarung tangan.1. baju.2. Pertandingan memakai tali pinggang dengan cara yang betul dan kemas. (PFK 1. beg (PFK 1.

8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.5. (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. Kreativiti (KTI 1.1. (KTI 1.2) Bercerita tentang pakaian masyarakat Malaysia.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.2.2. (BM 2.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.13) Memakai tali pinggang dengan bimbingan.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (PFK 1. (BM 2. Kemanusiaan (KM 7.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. Bahasa (BM 2.2. Modul Bertema 190 .4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1.

Pertandingan mengelaskan peralatan.11. (ST 2.4) Mengukur panjang dan tinggi objek menggunakan unit bukan piawai seperti jengkal.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.tapak kaki dan batang straw.3) Mengenalpasti organ deria. Projek membina rakit daripada straw dengan menggunakan peralatan yang sesuai.7.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.2.  Menguji sama ada peralatan (contohnya bola) tenggelam atau timbul di air. saiz. (BM 4. Sains dan Teknologi (ST 2.1. (besar dan kecil.3) Membandingkan dan mengumpulkan objek mengikut satu ciri a.2. straw.3.telinga.kulit dan menyatakan fungsi setiap organ deria ini. (ST 3.lidah. (BM 3. (ST 8.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3. (BM 4.panjang dan pendek)   Modul Bertema 191 .2.  Mengumpulkan peralatan mengikut fungsinya. tapak kaki.1.2) Menyatakan hasil tambah dengan membilang terus dari suatu nombor sehingga nilai 10.mata.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. buku. 16 Alam Bahan Peralatan Penerokaan  Aktiviti mengukur panjang dan tinggi objek dengan menggunakan ukuran seperti jengkal.hidung.

(ST 2. kasut dengan sarung kaki.1. bubu. (ST 6. berat (berat dan ringan) (ST 2. tekstur. lebih atau kurang.melipat kertas untuk membuat replika peralatan.membuatkan objek yang tenggelam supaya timbul dan sebaliknya .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN b. Bahasa dan Komunikasi  Membuat buku skrap tentang peralatan-peralatan tradisional seperti nyiru. tidak sama. Muzik dan Pergerakan  Murid menyanyikan lagu berkaitan dengan peralatan.5.  Mengesan objek yang boleh tertarik pada magnet.4. labu. Seni dan Kraf  Mewarnakan gambar peralatan.3) Memadankan dua kumpulan objek yang mempunyai bilangan: a. . Aktiviti demonstrasi  Aktiviti tunjuk cara untuk mengendalikan alatan yang merbahaya seperti pisau dan gunting.3.1. (ST 2. tampi Modul Bertema 192 .  Aktiviti origami .(licin dan kasar) c.2) Memadankan objek berpasangan yang tidak sama seperti cawan dan piring.mengeringkan baju yang basah .7) Menyatakan ciri sepunya untuk setiap pengelasan yang dibuat dengan bimbingan.1) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan sama banyak.2.  Aktiviti membersihakan peralatan yang telah digunakan. sama b.membersihkan air yang kotor menggunakan pasir (ST 6.2) Menjalankan aktiviti menyelesaikan masalah harian seperti.2) Membuat ramalan apa yang akan berlaku berdasarkan pengalaman lepas (ST 6.

13) Menggunakan tangan untuk memulas penutup botol (PFK 5. (ST 4. Modul Bertema 193 .1.2. Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 1.2.1. (ST 9.2) Menyusun nilai wang mengikut tertib.3) Memberi jumlah wang (duit siling) yang tepat dalam simulasi jual-beli.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 9.6) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan.1.1) Mengecam duit yang berlainan nilai.1) Menggunakan tangan untuk melipat kertas menjadi dua dan empat bahagian.1. (ST 9.11) Menunjukkan cara yang betul semasa mengendalikan alatan dan bahan yang bahaya (PFK 4.5) Menjalankan penyiasatan terbimbing kesan magnet ke atas objek.1. (PFK 1. (ST 4.1.6) Menjalankan penyiasatan terbimbing tindakan magnet ke atas magnet lain.

8) Menyanyi lagu dengan iringan muzik.2) Menyelesaikan konflik dengan cara yang positif Kreativiti (KTI 1.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.3) Bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/kelemahan kendiri (PSE 3. Modul Bertema 194 .5.2) Mengenal pelbagai peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia.jemput-jemput pisang.2) Menyediakan makanan tradisional seperti onde-onde.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kemanusiaan (KM 7. (KM 7. cucur udang.1.dumpling. (KTI 1.6) Menjalankan tanggungjawab sebagai ahli kelas – meletakkan barangan di tempat asal.5) Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu.1.6. (KM 4. (KTI 2.3.2.lempeng pisang.popiah.1. Perkembangan Sosio emosi (PSE 2.

3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.2. (BM 3.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. Modul Bertema 195 .7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. (BM 2.1.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 4. (BM 2. (BM 2.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.5.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.7. (BM 3.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 4.2.11.

3.6) Berlakon dengan menggunakan props.kenderaan bertayar empat . di air dan di udara.9) Menyatakan cara menghindari sumber.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Sains dan Teknologi (ST 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2. tempat dan situasi yang membahayakan seperti melintas jalan raya Kreativiti (KT 3. (BM 2. Modul Bertema 196 .1.1.kenderaan tidak bertayar    Menonton tayangan video tentang caracara yang betul untuk melintas jalan raya. Bersoaljawab tentang tayangan video tersebut. Melakonkan semula dengan yang telah ditonton dalam tayangan video keselamatan di jalan raya. 17 Dunia Teknologi Pengangkutan Penerokaan  Mengasingkan kad gambar kenderaan di darat. Bahasa dan Komunikasi  Menghasilkan buku skrap berikut: .5.4.kenderaan bertayar dua .1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.2. Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 5.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.8) Menyatakan ciri sepunya untuk setiap pengelasan yang telah dibuat dengan bimbingan.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.

7.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3.2.     simbol Menamakan simbol-simbol yang terdapat pada jalan raya dengan bimbingan guru. Lakonan membeli setem dan mengepos surat di pejabat pos.1) Membina satu lingkungan yang lengkap.3.11. (BM 4.2) Membuat pelbagai binaan (menggunakan bahan seperti blok. Modul Bertema 197 . (BM 3. Bercerita semula cerita yang didengar berkaitan dengan penggunaan kemudahan awam.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. 18 Dunia Teknologi Kemudahan Awam Komunikasi  Mengecam dan membezakan tandas lelaki dan perempuan. (ST 12. Kemanusiaan (KM 8. Menamakan jenis-jenis kemudahan awam yang diketahui.2) Mengenal simbol yang biasa dijumpai di persekitaran seperti :  Tempat pembuangan sampah  Tanda lalulintas  Tempat untuk orang cacat Sains dan Teknologi (ST 12.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.3.2.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4. pasir) mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan pembinaannya.

(BM 2.2.1. Kreativiti (KT 3.2.4.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 12. Membuat model pondok bas menggunakan set binaan pasang  Modul Bertema 198 .3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat dan kukuh.1. Membuat telefon daripada cawan kertas dan tali tangsi. (KTI 2. (KTI 2.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.     Membina menara daripada blok / kotak.1. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (BM 2. Melukis dan melabel kemudahan awam yang terdapat di sekitar sekolah seperti pondok telefon dan perhentian bas. (KTI 1.1. Lakonan orang melakukan vandalisme pada perhentian bas dan cara mengatasinya.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan. Membuat buku skrap tentang simbolsilmbol kemudahan awam di kawasan persekitaran.6) Berlakon dengan menggunakan props.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar.3.   Seni dan Kraf  Membina model pelbagai replika kemudahan awam daripada doh. (KTI 1. Simulasi di stesyen bas: cara membeli tiket berbaris menaiki dan turun bas.13) Menyanyi dengan gerakan.1. Menyusun lidi / kayu kecil membentuk satu lingkungan dan membilang.

(BM 4.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. Modul Bertema 199 . Sains dan Teknologi (ST 12. 19 Dunia Teknologi Pembinaan (construcktion) Penerokaan  Membina jambatan atau bangunan menggunakan blok dan menceritakan cara pembinaannya. (BM 3.1.2.1) Membina penghubung antara dua objek / binaan dan memberi alasan mengapa penghubung itu dipilih.11. (BM 4.2. gunting dan tampal mengikut nombor yang 1-10 Membina model bas sekolah dan membilang tingkap yang terdapat pada bas tersebut.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2.7.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. siap/lego  Mencari pelbagai gambar kemudahan awam di dalam akhbar dan gunting bagi membuat poster/montaj Bermain doh dan membentuk objek yang berkaitan dengan kemudahan awam Cop gambar pondok telefon.    Muzik dan Pergerakan  Nyanyian lagu ”Telefon Berbunyi”   Pergerakan kreatif mengikut lagu.5. (BM 3.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. Membuat pergerakan kreatif menggunakan muzik rancak yang bersesuaian.

pasir mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan pembinaannya. Modul Bertema 200 .2) Membuat pelbagai binaan (menggunakan bahan seperti blok.2.1) Membina satu lingkungan yang lengkap. Memerhatikan lingkungan yang dibina oleh guru kemudian membina lingkungan menggunakan pelbagai bahan dan menceritakan pembinaan tersebut.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat/kukuh.   Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang karya pembinaan sendiri. Membina istana pasir dan mencerita tentang cara pembinaannya. (BM 3. (ST 12.3. (BM 2.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.4.11.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.3) Membuat binaan untuk menghasilkan kuboid daripada bongkah.  Membaca buku berkenaan dengan pembinaan.1.3. Membina menara menggunakan bahan terbuang seperti botol plastik.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 12. (BM 2.2.1.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (ST 12. (ST 11.

lembu-padang.1.2.7) Membandingkan dan mengumpulkan haiwan mengikut makanan utamanya (Contohnya:haiwan yang makan daging.5) Mengecam tempat tinggal haiwan. katak-air dan darat. 20 Alam Hidupan Haiwan Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang jenis ikan mengikut saiz dan warna melalui pemerhatian. ayam-reban.13) Menyanyi dengan gerakan. ikan-air. Penerokaan  Meneka dan mengecam tempat tinggal (habitat) haiwan dengan betul. (ST 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Sains dan Teknologi (ST 3.    Memadankan haiwan dengan tempat tinggal. Kreativiti (KTI 2.1.4.haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan) (ST 6. (Contoh:kucing-rumah. (ST 3. itik-kolam. Mengasingkan gambar haiwan mengikut habitatnya. Permainan memadankan gambar haiwan dengan makanan utamanya.   Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu dengan pergerakan badan. lebih atau kurang. Mengelas haiwan berdasarkan bilangan kaki menggunakan kad gambar.4. kerbau-sawah.5) Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu.1) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan sama banyak.4. Seni dan Kraf  Mewarna gambar haiwan Modul Bertema 201 . (KTI 1.6) Mengumpulkan haiwan mengikut habitatnya.4) Memerhati ikan dalam akuarium dan menceritakan tentang saiz dan warna ikan. burung-pokok) (ST 3.4. Membanding beza dan mengelaskan gambar haiwan mengikut makanan utamanya.

3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.11. (BM 4. (BM 3. (BM 3.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.7.4.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.1. (BM 4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 2.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.1. (BM 2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.2.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.5. Modul Bertema 202 . (BM 2.

berbiji (ST 3.7) Memerhati dan mengumpulkan sayur-sayuran mengikut ciri berikut: a. Projek menanam bawang atau kucai dan lihat perubahan pertumbuhannya.6) Memerhati dan mengumpulkan bunga daripada persekitaran sekolah dan kediaman mereka mengikut: a.     Modul Bertema 203 .3. saiz (Nota: Perekodan boleh dibuat melalui lukisan dan bukan menggunakan bunga yang sebenar) (ST 3. Menyusun pelbagai jenis sayuran di sudut main peranan berdasarkan dua kumpulan : sayuran berdaun dan berbiji. pendek– panjang      Menyusun daun mengikut bentuk Mengumpulkan daun mengikut warna Membezakan tekstur daun Memerhatikan urat daun. urat daun (ST 3. warna daun b.5) Memerhati dan mengumpulkan daun daripada persekitaran sekolah dan kediaman mengikut: a.3.9) Memerhati dan merekodkan proses percambahan biji benih dan pertumbuhan anak 21 Alam Hidupan Tumbuhtumbuhan Penerokaan  Menyusun daun mengikut seriasi kecil – besar. (ST 3. warna b.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Sains dan Teknologi (ST 3.3. Menanam biji kacang hijau di atas tisu basah dan rekodkan perkembangan pertumbuhannya menggunakan jadual. saiz c. bentuk e. menggunakan kanta pembesar. warna b.3.8) Memerhati dan mengumpulkan buah-buahan yang biasa dijumpai mengikut warna dan berbiji. tekstur d. Melawat taman bunga dan memerhatikan pelbagai jenis bunga yang berlainan warna dan saiz.3. Mengasingkan pelbagai bijirin mengikut rupanya.

(KTI 1.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. Mengenalpasti huruf vokal dalam perkataan buah-buahan dan sayursayuran yang biasa dijumpai. (KTI 1. Melakonkan watak pesawah / pekebun bekerja.2) Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya contohnya berus.1. KTI 1.2.2. (KTI 1. (KTI 1.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.1. (KTI 1.3) Memilih pelbagai bahan yang sesuai dalam penghasilan karya.2. Melakonkan watak penjual bunga dan pembeli berdasarkan lagu ( lagu Gadis dan Bunga) Main peranan ikut imaginasi ( apa jadi pada tumbuhan pada hari ribut ) Membaca buku berkaitan dengan tumbuhan.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar.     Seni dan Kraf  Membuat penanda buku daripada bunga yang dikeringkan.buahbuahan yang dijual di pasar.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN benih dari segi ketinggian dan pertambahan daun dengan bimbingan.2.2.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan.11) Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan. Kreavititi (KTI 1.   Bersoaljawab tentang sayuran. Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab tentang tumbuh-tumbuhan yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Modul Bertema 204 .

Modul Bertema 205 . Mewarna pelbagai gambar sayur-sayuran dan bunga.1.1. (BM 3.4. Membuat rantai / kalungan bunga Membuat model buah durian daripada surat khabar dengan teknik tampalan . (BM 2.6) Berlakon dengan menggunakan props. (BM 2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. Membuat montaj daripada gambar bunga.7. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu dengan iringan muzik/perkusi. (KIT 2.1. (BM 2.3) Meneroka bunyi menerusi bahan atau objek improvisasi.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA       CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 2.3.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.5.5) Main peranan mengikut imaginasi.4. Membuat kolaj daripada daun yang dikeringkan dan ranting pokok. (KT 3.5) Membuat pergerakan bebas mengikut muzik.1. Menari tarian canggung sambil membuat aksi menampi padi.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (KT 3. Menganyam tikar daripada daun kelapa dengan bimbingan.  „Ku tanam pokok bunga‟  „Bunga matahari‟  „Buah-buahan di Malaysia‟  „Tanya sama pokok‟  „Ke pasar minggu‟   Membuat pergerakan yang berkaitan dengan lagu yang dinyanyikan.

(BM 4. bungabungaan.  Mengenal nilai wang daripada aktiviti jual beli sayuran.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3.2. Membuat marakas menggunakan kacang hijau ataupun kekacang lain.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. Memasak  Memotong buah bagi menghasilkan rojak buah dengan bimbingan. jus hijau adalah campuran buah kiwi dan epal hijau)  Matematik  Membilang kelopak bunga. buah-buahan. Memadan gambar tumbuhan dengan nombor Menyelesaikan masalah operasi tambah   Modul Bertema 206 .  Aktiviti meramas kelapa parut bagi menghasilkan santan dan membuat pengat labu dengan bimbingan. daun.2.11. Mengumpulkan buah-buahan mengikut warna untuk dibuat jus (jus merah adalah campuran buah tembikai dan strawberi. biji benih dan nyatakan nombor.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.

air terjun. Modul Bertema 207 . Menyusun buah/bunga/sayur mengikut saiz ( kecil. guru meminta murid mengecam bunyi dalam alam sekitar dan menikmati keindahan alam.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN dan tolak menggunakan biji benih (bahan maujud). Menimbang berat buah / sayur menggunakan alat penimbang digital / analog dan rekod dalam jadual. sederhana. Selepas perkelahan itu.2. (KTI 2. Kreativiti (KTI 1. murid digalakkan menceritakan semula perasaan mereka semasa berada di alam sekitar i itu dan juga menghasilkan karya kreatif menggunakan bahan kutipan mereka daripada perkelahan tersebut.12) Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreatif.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat). (KTI 1.6)Menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran dan alam semula jadi seperti tidak mengotorkan alam sekitar. (KTI 2. pantai.1.   Mengukur panjang sayuran dengan tali pengukur dan rekod dalam jadual. besar )  22 Alam Sekitar Sayangi Alam Sekitar Seni dan Kraf  Menghasilkan karya kreatif menggunakan bahan buangan. Semasa perkelahan. sungai atau hutan.3. Aktiviti Luar  Berkelah di taman.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.1.

7) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang. (KTI 2.6) Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik untuk meneroka ruang.4) Memerhati dan menceritakan perubahan di alam persekitaran seperti:  Pertumbuhan dan pereputan pokok. angin. udara. hutan. Bahasa dan Komunikasi  Menonton video berkaitan dengan kepentingan air. matahari kepada hidupan di dunia.  Perubahan cuaca (KM 6. satu perbincangan di adakan. ladang. Kemanusiaan (KM 6. udara. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu berkaitan dengan alam sekitar semula jadi.3) Bercerita tentang alam sekitar sebagai sumber kepada pelbagai bahan kegunaan manusia. contohnya pergerakan awan. haiwan. kelapa) (KM 6. matahari kepada hidupan di dunia.2) Mengecam bunyi dalam alam sekitar semula jadi seperti bunyi air.2. air terjun. sungai. Contoh lagu: “Tanya Sama Pokok”  Membuat gerakan badan fenomena alam. angin.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KT 3. (KM 6.2) Bercerita dengan bimbingan guru tentang kepentingan air. (KM 6.1. taman.3) Bercerita tentang pengalaman yang diperolehi melalui deria serta perasaan semasa berada di alam sekitar seperti pantai. masa dan tenaga. Selepas tontonan.2. (contoh: daun mengkuang.1.1. Modul Bertema 208 .4.1. daun pisang.

1.3. (KM 6.3. (KM 6.8) Mewujudkan keceriaan dan keindahan alam (Contoh: bina taman). (KM 6.3.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.6) Menyatakan cara mengelakkan pencemaran alam sekitar. (BM 2.3.3.3. (KM 6.3) Bercerita tentang kepentingan menjaga alam sekitar.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KM 6.9) Mengamalkan tabiat tidak mencemarkan alam semula jadi.4.7) Menjalankan aktiviti kitar semula.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (KM 6.1. (KM 6. (BM 2. Modul Bertema 209 .3.4) Menjauhi diri daripada tempattempat yang telah tercemar.5)Bercerita tentang kesan pencemaran udara dan air kepada manusia.

(BM 4.1.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.2. Murid membuat perbandingan berhubung dengan bayang-bayang ini.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.1.5) Memerhati dan merekod bayangbayang objek pada waktu berbeza dalam sehari.2) Memerhati dan menceritakan awan pada cuaca yang berbeza seperti hari panas. (BM 4.5.  Modul Bertema 210 . (BM 3. cuaca mendung.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.  Memerhati awan. 23 Alam Fizikal Cuaca Penerokaan  Aktiviti melakarkan bayang-bayang seorang murid atau tiang di luar bilik darjah pada waktu berbeza dalam sehari. (ST 5.11.2. (ST 5.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 3. cuaca berangin dan hari hendak hujan.6) Membandingkan panjang bayangbayang setiap murid pada masa yang sama.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2. melakar dan mewarnakan awan pada keadaan cuaca yang berlainan.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.7. Sains dan Teknologi (ST 5. Merekod keadaan awan pada carta cuaca setiap hari.1.

2. Contoh: Hari berangin .4.bermain layang-layang Hari redup .1. Seni dan Kraf  Melukis gambar pelangi.4) Meneroka pembentukan pelangi.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA   CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 5.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. pelangi. (BM 2.memakai payung Hari panas .1.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. Muzik dan Pergerakan  Menyanyikan lagu berkaitan awan cuaca dan pelangi.4. bola mana yang akan menurun cerun dengan lebih cepat) (ST 5. Aktiviti membuat pelangi dalam atau di luar kelas.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.menjemur kain Kreativiti (KTI 2.1. (BM 2.bermain bola/ beriadah Hari hujan .1.  Aktiviti kumpulan melukis satu poster berkenaan apa yang boleh dilakukan dalam cuaca yang berbeza. Memerhatikan pelangi dan melukis pelangi berdasarkan pemerhatian. (KTI 1. (ST 2. (contoh aktiviti: objek mana yang akan tenggelam dan timbul.2) Membuat ramalan apa yang akan berlaku berdasarkan pengalaman lepas.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.3) Membandingkan aktiviti yang dijalankan dalam cuaca yang berbeza.1. Modul Bertema 211 . Bahasa dan Komunikasi  Membaca buku berkenaan cuaca. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. awan.8) Menyanyi lagu dengan iringan muzik.

(KTI 1.2. Kreativiti (KTI 1.  Bercerita dan bersoaljawab tentang pengalaman semasa menyambut hari raya. (BM 3. KM 5. Kemanusiaan KM 5.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai Memasak  Membuat kuih raya.3.2. (BM 4.3.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.2.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.7.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2. (BM 4.3 Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan.2. 24 Negara Saya Perayaan Hari Raya Aidil Fitri Bahasa dan Main Peranan  Main peranan bersalaman dengan ahli keluarga pada pagi hari raya.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.11.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.2 Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.  Menghidang juadah hari raya Sambutan Hari Raya Modul Bertema 212 .5.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. (BM 3.

(BM 3.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. Sambutan hari raya di dalam kelas prasekolah Tunjukcara solat sunat hari raya Seni dan Kraf  Membuat kad ucapan Hari Raya Aidil Fitri       Menghias kelas Melukis baju raya sendiri Mencantikkan baju raya dengan menggunakan pelbagai teknik.1. (KTI 2.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA   CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN aktiviti dengan bimbingan. Menganyam ketupat Menghasilkan sampul duit raya.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.4. (BM 2.7. (KTI 1. Melukis gambar suasana sambutan hari raya.3. (KTI 2.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat).5. (BM 2.1.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. Muzik dan Pergerakan  Nyanyian/karaoke lagu-lagu hari raya  Nyanyian beraksi hari raya dalam dua kumpulan besar berdasarkan lagu ‟goreng pisang‟ Modul Bertema 213 .

2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.3.Gawai .3 Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan.   Membuat buku skrap tentang perayaanperayaan di Malaysia.1.11. Kreativiti (KTI 1.Hari Raya Qurban . Contoh :  Gawai Dayak ( menuai padi)  Pesta Keamatan (menuai padi)  Krismas ( Pokok Krismas)  Ponggal (Memasak Susu dalam periuk tanah dan tebu)  Hari Raya Qurban (penyembelihan haiwan seperti lembu.2.2 Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia.3. (KTI 1.kerbau ) Kemanusiaan KM 5.2.2.Krismas . (KTI 1. KM 5.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3. biri-biri.3.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat).7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.Ponggal . unta. (BM 4. Memadankan gambar tunggal utama sesuatu perayaan di Malaysia.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. kambing. Modul Bertema 214 .4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.2. (KTI 2. 25 Negara Saya Perayaan di Malaysia Contoh: .Pesta Keamatan Bahasa dan Komunikasi  Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan. (BM 4.

5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. (BM 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.7.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.2. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1. (BM 3.11. (BM 2. (BM 4.2.1.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi. (BM 2. Modul Bertema 215 . (BM 4.

Seni dan Kraf  Membuat tanglung daripada kertas warna secara berkumpulan dan membuat Modul Bertema 216 .3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kemanusiaan (KM 5.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri.3.3.1.2) Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia. (KTI 1. Kreativiti (KTI 1.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.2. 26 Negara Saya Perayaan Tahun Baru Cina Seni dan Kraf  Bergotong-royong menghias kelas dengan bahan yang berkaitan dengan sambutan Tahun Baru Cina seperti tanglung.     Bersoaljawab tentang haiwan yang menjadi lambang pada tahun tersebut. (KM 5.3) Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan (KM 7. (KTI 2.1. Bersoaljawab tentang makanan istimewa pada Tahun Baru Cina.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi. Melakonkan watak penari tarian naga melakukan persembahan . Mengeja perkataan tertentu yang terlibat dalam tema ini. Sambutan Tahun Baru Cina  Menyambut Tahun Baru Cina dalam kelas prasekolah Bahasa dan Komunikasi  Bercerita pengalaman berkunjung ke rumah rakan yang menyambut perayaan ini.5) Melibatkan diri dalam tarian tradisional yang mudah dari pelbagai kaum masyarakat Malaysia. angpau dan lain-lain.2. (KTI 2.2.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat). (KTI 1.

perarakan di sekitar sekolah. Membuat lipatan kertas membentuk sampul angpau.1.11.1. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KT 3.4.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.1. Membuat anyaman membentuk ikan dengan menggunakan sampul angpau.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.      Memasak  Mengenali makanan istimewa yang biasa dihidangkan semasa perayaan ini.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. Mewarna gambar situasi sambutan Tahun Baru Cina.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. Modul Bertema 217 . Mencari gambar berkaitan sambutan Tahun Baru Cina di dalam akhbar atau majalah dan membuat buku skrap.7.2. (KT 3. (BM 3. (BM 2. (BM 2.5) Main peranan mengikut imaginasi. warna dan pergerakan. pakaian. (BM 2. (BM 4. (BM 3.  Memotong limau dengan bimbingan dan membuat jus.  Membuat mini tanglung daripada sampul angpau.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. Menonton video berkaitan tarian singa dan bersoaljawab tentang tarian tersebut dari aspek muzik. Menghias pokok limau dengan riben merah dan tanglung yang dihasilkan.6) Berlakon dengan menggunakan props.5.

Modul Bertema 218 .2. Menari tarian singa bersama iringan muzik dengan bimbingan. Muzik dan Pergerakan  Mengecam pelbagai bunyi daripada CD yang dipasang ( bunyi mercun.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.3.2) Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia.3) Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan.  Sambutan Deepavali di kelas prasekolah.    Matematik  Membuat operasi tolak berdasarkan bahan maujud (limau . Melakukan pergerakan kreatif menggunakan muzik yang sesuai. (KM 5. Kemanusiaan (KM 5. Menyanyi lagu Selamat Tahun Baru Cina dengan bimbingan.3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 4. bunyi gendang )  Bermain alat perkusi simbal yang menjadi alat penting dalam persembahan tarian singa. kuih) 27 Negara Saya Perayaan Deepavali Sambutan Deepavali  Lawatan ke rumah jiran yang merayakan perayaan Deepavali.

(BM 2. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (KTI 2.1. Seni dan Kraf  Mewarna gambar perayaan Deepavali.1.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat). Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu berkaitan dengan Deepavali. (KT 3.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.1.1. (KTI 1.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kreativiti (KTI 1.  Bersoaljawab tentang bagaimana membantu rakan yang menyambut perayaan Deepavali.3. Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang pengalaman semasa menyambut perayaan Deepavali.1.  Mewarnakan kad perayaan Deepavali.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.6) Berlakon dengan menggunakan props.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi. (KTI 2.2. (KTI 1. Modul Bertema 219 .5) Main peranan mengikut imaginasi.1. (KT 3.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri.

11.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. Kemanusiaan (KM 7.4) Mengenal alat muzik tradisional pelbagai kaum.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.2. Contoh lagu: Jongjong Inai. (BM 3. 28 Negara Saya Lagu dan Muzik Tradisional Muzik dan Pergerakan  Menyanyikan lagu kanak-kanak yang berkaitan dengan budaya masyarakat Malaysia.4.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (KM 7. Suranggani.2.3) Menyanyikan lagu kanak-kanak yang berkaitan dengan budaya masyarakat Malaysia (KM 7. Pok amai amai. (BM 4.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.   Memainkan perkusi dengan iringan muzik tradisional. (BM 4. (BM 3.5) Melibatkan diri dalam tarian tradisional yang mudah dari pelbagai kaum Modul Bertema 220 .5. (BM 2.2.7. Aktiviti menari tarian tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia.

8) Mengenal dan mengambil bahagian dalam tarian daripada budaya Malaysia yang berlainan.   Membuat buku skrap peralatan muzik tradisioanal.2. tarian kipas. Aktiviti mendengar cerita berdasarkan buku cerita. (KM 7.7) Memainkan perkusi dengan iringan muzik.7. si-tanggung. Kreativiti (KTI 3.8) Memainkan perkusi mengiringi  Modul Bertema 221 . tarian kambadi Bahasa dan Komunikasi  Aktiviti bersoaljawab tentang pelbagai jenis peralatan muzik tradisional. Pak Pandir.2.5) Memainkan perkusi dengan beat yang konstan (constant beat).2.2. (KTI 2. Pak Pandir.6) Memainkan perkusi mengikut tempo (laju-lambat) (KTI 2.2) Bermain permainan tradisional masyarakat pelbagai kaum masyarakat Malaysia.2. Bawang Putih Bawang Merah (KM 7.4) Memainkan perkusi dengan ekspresi yang sesuai (kuat-lembut). (KTI 2. Contoh cerita: Sang kancil.1. Si Tanggang. (KTI 2. Contoh tarian: tarian joget.11)Mengenali lagu dan muzik dari pelbagai budaya di Malaysia.4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN masyarakat Malaysia.3. (KTI 2. (KTI 2.2) Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum di masyarakat Malaysia. bawang putih bawang merah) Akktiviti menonton CD cerita-cerita rakyat seperti Sang Kancil.

4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.5.1.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.11.4.7.2. (BM 4. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.2. (BM 2.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 4. Modul Bertema 222 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN muzik.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan . (BM 2.1.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 3. (BM 2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. (BM 3.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.

1.3) Menyatakan tarikh Hari Kemerdekaan. (KM 8.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kemanusiaan (KM 8.9) Mengecam bendera Malaysia dan bendera negeri sendiri. (KM 8. (KM 8.tempat-tempat pelancongan .11) Menunjukkan penghormatan kepada lagu kebangsaan dan lagu negeri.kereta nasional .bangunan-bangunan .10) Menunjukkan penghormatan kepada bendera Malaysia dan bendera negeri.Litar Formula 1 Sepang .4. Contoh mercu tanda negara adalah: . (KM 8.14) Menamakan bunga kebangsaan Malaysia.tokoh-tokoh .12) Menyanyikan lagu kebangsaan.1.1.1. (KM 8. (KM 8. (KM 8. Bercerita tentang perkara-perkara yang telah menjadi kebanggaan negara: .Menara Kuala Lumpur .1. (KM 8. (KM 8.8) Menyatakan nama negeri sendiri.Menara Berkembar Petronas .pemimpin negara Melihat gambar mercu tanda negara dan bercerita tentangnya.4) Melibatkan diri dalam aktiviti sambutan Hari Kemerdekaan.13) Menyanyikan lagu negeri.Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) .Putrajaya . 29 Negara Saya Kemerdekaan Negara Bahasa dan Komunikasi  Mendengar kisah tentang riwayat hidup Bapa Kemerdekaan iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dan bersoaljawab mengenainya.2) Menamakan Bapa Kemerdekaan.1. (KM 8.   Bersoaljawab tentang negeri sendiri.4.Jambatan Pulau Pinang Memadankan gambar mercu tanda dengan kad perkataan nama-namanya yang betul.1.4.1.7) Menunjukkan kedudukan Malaysia di peta dunia dan glob dunia.   Modul Bertema 223 .

Sultan/Raja/Tuan yg Terutama Negeri sendiri .11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat).Menteri Besar/Ketua Menteri negeri sendiri .1.5.Perdana Menteri .2. (KM 8. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (KTI 1. Bercerita tentang tempat-tempat bersejarah di Malaysia.1.2. Modul Bertema 224 . (KM 8.4) Bercerita tentang tempat bersejarah Malaysia.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. (KTI 1.5.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1.3) Bercerita tentang mercu tanda negara.Yang dipertuan Agung .8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. Melihat potret-potret dan menyebut nama-nama pemimpin negara: .2) Mengenal pemimpin negara dan negeri Kreativiti (KTI 2.5. Menonton dokumentari tempat-tempat bersejarah di Malaysia dan bersoaljawab mengenainya.Menteri Pelajaran  Muzik dan Pergerakan  Nyanyian lagu-lagu patriotik.2) Bercerita tentang kebanggaan negara. (BM 2. (KM 8.    Bercerita tentang tempat-tempat bersejarah di negeri sendiri .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KM 8. seperti lagu ”Tanggal 31”  Aktiviti perbarisan/kawad kaki.2.

(BM 2.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. Modul Bertema 225 .2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.7.4. (BM 4. (BM 4.2.11.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.5.2. (BM 3. Penerokaan  Meneroka glob untuk mengenalpasti kedudukan Malaysia. Menyanyi lagu negeri dengan penuh perasaan sambil berdiri tegak dan memandang ke arah bendera negeri. Menyanyi lagu kebangsaan Negaraku dengan penuh perasaan sambil berdiri tegak dan memandang ke arah Jalur Gemilang.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 3.    Pertandingan mewarna Jalur Gemilang Menghasilkan Tangan Gergasi Jalur Gemilang Memerhati bunga raya sebenar dan kemudian melukis gambar bunga raya dan mewarnakannya.  Seni dan Kraf  Mengecam warna-warna yang terdapat pada bendera Malaysia dan bendera negeri.

4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Pendidikan Moral (PM 7.2) Mengenal pelbagai jenis seni dan kraf tangan berunsur budaya pelbagai kaum 30 Negara Saya Seni. (PSE 3.1.1. Bahasa dan Komunikasi  Pertandingan mengenal peralatan tradisional menggunakan kad gambar.daun pisang.1. (KTI 1.3) Bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/kelemahan kendiri.3) Memilih pelbagai bahan yang sesuai dalam penghasilan karya.3.1.7) Mengenali keistimewaan diri dan menunjukkan bakat. (PSE 2.3. barangan dan peralatan seperti permainan. Kraf dan Peralatan Tradisional Seni dan Kraf  Mengayam tikar menggunakan pelbagai bahan (kertas warna. (KTI 1. (KTI 1.13) Menghasilkan kraf tradisional yang mudah dengan menggunakan bahan yang sesuai. Mewarnakan gambar. Permainan  Pertandingan permainan tradisional Lawatan  Mengadakan lawatan peralatan ke muzium bagi melihat peralatan tradisional.makanan.7) Menghayati benda yang dilihat disentuh dan didengar Kemanusiaan (KM 7.  Menonton CD berkaitan dengan peralatan tradicional.7) Berkongsi idea. Kreativiti (KTI 1.2.2. daun kelapa dan lain-lain)   Membuat buku skrap tentang pelbagai peralatan tradicional. Modul Bertema 226 .5) Menyatakan pandangan secara lisan hasil karya sendiri dan rakan (KTI 1.4) Memanipulasi bahan secara kreatif untuk penghasilan karya dengan bimbingan.

5. Modul Bertema 227 .5.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.11.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 3.4. (BM 4.1. (BM 2.7.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Masyarakat Malaysia.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.2. (BM 3.1.2) Mengenal pelbagai peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia. (KM 7. (BM 2.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.

2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 4. Modul Bertema 228 .7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.

LAMPIRAN CADANGAN JADUAL WAKTU 229 .

230 .

50-11.10 (40min) Selasa Perbualan Morning pagi routine Morning Perbualan routine pagi Morning circle Morning circle Morning circle Rabu Morning routine Khamis Morning routine Jumaat Rutin pagi Nota: 9.10 (10min) Isnin 8.20 11.10-9.0010.30 (20 min) 8. jadual waktu lain yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kurikulum ini boleh dibina.30-9.30 (30 min) Recess 10. tetapi dijalankan dalam bahasa yang ditetapkan supaya polisi 50% masa pengajaran dan pembelajaran ( p & p)dalam BM dan 50% masa p & p dalam BI dapat dikekalkan.30(20 min) 10.00 (30 min) Aktiviti Thematic English Luar module basic module Matematik Modul English bertema basic module Outdoor Modul Modul activity bertema asas BM Modul Modul Modul bertema bertema asas BM Thematic module Thematic Thematic module module 10. 8.30-10.10 – 8.50 10. 231 .00 (10 min) Thematic Pendidikan Pendidikan Reflection module Islam Islam Thematic module Thematic module Thematic module Modul bertema Modul Asas Modul BM bertema Modul bertema Thematic module Pendidikan Islam Modul bertema English Basic Module Pendidikan Islam Reflection Recess Rehat Recess Reflection Refleksi Recess Refleksi 1) Penggunaan Bahasa Malaysia (BM) dan Bahasa Inggeris (BI )sebagai bahasa instructional: : 600 minit setiap satu bahasa 2) Pada akhir tahun semua modul asas boleh dijadikan modul bertema.30 9.50(20 min) (30min) (30min) 12.cadangan Jadual Waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantar Bahasa Malaysia – Contoh 1 Nota: Jadual ini cuma satu contoh sahaja.20-11.00 – 8.50 11.

232 .0010.30 (30 min) Rehat 9.00 (20 min) Thematic module 10.20-11.50 (20 min) Modul bertema Thematic module Modul bertema 11.10 (30 min) 10. jadual waktu lain yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kurikulum ini boleh dibina.50 (30min) Modul bertema English Basic Module Pendidikan Islam 11.30 (20 min) 9.30 (20 min) Thematic Module Thematic module Modul bertema 11.30-9.10 (10min) Isnin 8.40-10.3010. 8.40 (30 min) Selasa Perbualan Morning pagi routine 8.1010.40 (30 min) Pendidikan Pendidikan Recess Islam Islam 9.10 (40min) Outdoor activity Thematic module Modul bertema 9.Cadangan Jadual Waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantar Bahasa Malaysia – Contoh 2 Nota: Jadual ini cuma satu contoh sahaja.10-9.5012.10 (40min) 9.10 (10min) Morning routine 8.00 – 8.10-9.0011.10 – 8.20 (30min) Modul bertema Thematic module Pendidikan Islam 11.00 (10 min) Reflection Rabu 10.00 (30 min) Recess 11.30-10.30 (30min) English basic module 10.5012.4011.5011.30-10.0010.00 (10 min) Reflection Matematik Modul bertema 8.30-9.30-9.30-11.10 – 8.00 (30 min) Modul asas BM Thematic module Modul asas BM 10.0011.30 (20 min) 8.00 (10 min) Refleksi Khamis Morning Morning routine circle Jumaat Morning Morning routine circle Recess Reflection Recess Refleksi Nota: (1) Penggunaan BM dan BI sebagai bahasa instructional: : 600 minit setiap satu bahasa (2) Pada akhir tahun semua modul asas boleh dijadikan modul bertema.30 (30 min) Modul asas BM 10.10 (40min) Aktiviti Luar 8.30 (30min) Thematic module 11.10 – 8.00 – 8.00 (30 min) Modul bertema 9.50 (20min) English basic module 11.3011.00 – 8.30 8.30-11.5012.30 (20 min) Morning circle 10.10 (20 min) (10min) Rutin Perbualan pagi pagi 8. tetapi dijalankan dalam bahasa yang ditetapkan supaya polisi 50% masa p & p dalam BM dan 50% masa p & p dalam BI dapat dikekalkan.10-9.50 (20min) Thematic module 11.

10-9.50-11.50 (30min) 模组教学/ Modul bertema dalam BT/Pendidik an Islam 华语 基础模组 /Modul asas BT 11.10 (40min) Aktiviti Luar 9.10 – 8.00 (30 min) English basic module 10.Cadangan Jadual Waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantar bukan Bahasa Malaysia – Contoh 1 Nota: Jadual ini cuma satu contoh sahaja.0010.50 (20 min) Thematic modules 10.00 (10 min) 总结 /Refleksi dalam Bahasa Tamil (BT) 总结 /Refleksi dalam BT Isnin Selasa 例常活 动/Rutin pagi dalam BT Morning circle Rabu 例常活 动/Rutin pagi dalam BI 例常活 动/Rutin pagi dalam BT Morning circle 数学 基础教学 /Modul asas Matemati k dalam BT 体健/ 户外活动 Modul Bertema Modul asas Recess BM Thematic modules Modul bertema Modul asas Rehat BM Thematic modules 华语 基础模组 /Modul asas BT Thematic module 华语 基础模组 /Modul asas BT English basic module Reflection Khamis 晨谈 /Perbualan pagi dalam BT Modul bertema Modul Bertema Modul asas BM 休息 Modul Bertema Reflection Jumaat Rutin pagi 晨谈 /Perbualan Modul bertema Modul Bertema 模组教学 /Modul 233 Recess Modul Bertema 模组教学/ Modul 模组教学/ Modul Refleksi . jadual waktu lain yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kurikulum boleh dibina.30 (30 min) Recess 10.20 (30min) 模组教学 /Modul bertema dalam BT/ Pendidikan Islam English basic module 11.30-9.10 (10min) Morning routine 8.30-10.30 (20 min) Thematic module 9.20-11.50-12.00 – 8.30 (20 min) Perbualan pagi 8. 8.3010.

BI dan Bahasa Cina (BC)/Bahasa Tamil (BT )sebagai bahasa instructional: : 400 minit setiap satu bahasa 2) Pada akhir tahun semua modul asas boleh dijadikan modul bertema.00 – 8.3010.50-11.50 (30min) bertema dalam BT/Pendidik an Islam 11.50-12.30 (20 min) pagi dalam BT 8. 1/3 masa p & p dalam BI dan 1/3 masa p & p dalam BC/BT dapat dikekalkan.10 – 8.00 (30 min) bertema dalam BT 10.30-10.50 (20 min) 10.10-9.10 (10min) 8.20-11.30 (20 min) 9.30 (30 min) 10. 234 .30-9.10 (40min) 9.8. tetapi dijalankan dalam bahasa yang ditetapkan supaya polisi 1/3 masa p & p dalam BM.0010.00 (10 min) Nota: 1) Penggunaan BM.20 (30min) bertema dalam BT/Pendidik an Islam 11.

10 (10min) 例常活动 /Rutin pagi dalam BT 8. jadual waktu lain yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kurikulum ini boleh dibina.00 – 8. 8.10 (40min) Modul bertema 9.00 (10 min) 总结/Refleksi dalam BT 235 .10-9.00 (30 min) Thematic module 11.00 – 8.20 (30 min) Recess 10.50-12.50-12.30-9.30-9.20 (20min) Thematic module 11.10 – 8.10 – 8.30-11.50-10.30 (20 min) Modul bertema 9.30-9.10 (10min) Morning routine 8.30 (20 min) 9.20-11.10 – 8.20-11.00 (10 min) 总结/Refleksi dalam BT Rabu 8.20-10.30 (20 min) Thematic module 9.30-10.10-9.00-11.00 (30 min) 10.30 (30 min) Recess 10.50 (30 min) English basic module 11.00 – 8.20 (30 min) Rehat 10.30 (20 min) Morning circle 8.50 (20 min) Modul Bertema 9.50-12.00 (10 min) Reflection Isnin 模组教学 English / Modul basic bertema module dalam BT/Pendid ikan Islam Selasa 8.Cadangan Jadual Waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantar bukan Bahasa Malaysia – Contoh 2 Nota: Jadual ini cuma satu contoh sahaja.50 (30min) 模组教学/ Modul bertema dalam BT/Pendidik an Islam 11.50 (20 min) Thematic module 9.50-11.30-9.50 (30min) Thematic module 11.50-10.10 (40min) 体健/ 户外活动 9.20 (30min) 华语 基础模组 /Modul asas BT 11.30-9.20-10.10 (10min) Rutin pagi 8.20 (30min) 模组教学/ Modul bertema dalam BT/Pendidika n Islam 10.00-10.30 (20 min) Perbualan pagi 8.50 (30min) 华语 基础模组 /Modul asas BT 11.50-11.10-9.20-11.30 (20 min) 晨谈 /Perbualan pagi dalam BT 8.10 (40min) 模组教学 /Modul bertema dalam BT/ Pendidika n Islam 9.50 (30 min) Modul Asas BM 10.

30 (30min) Modul bertema 11.30-11. tetapi dijalankan dalam bahasa yang ditetapkan supaya polisi 1/3 masa p & p dalam BM.00-10.30-9. 1/3 masa p & p dalam BI dan 1/3 masa p & p dalam BC/BT dapat dikekalkan.00 (20 min) Modul Bertema 11.30 (30 min) Modul asas BM 10.10-10. 236 .10-9.30-11.30-9.00 – 8.40 (30 min) Modul Bertema 10.30 (20 min) 晨谈 /Perbualan pagi dalam BT 8.10 (40min) 数学 基础教学 /Modul asas Matemati k dalam BT 8.30 (20 min) Morning circle 9.30 (20 min) Modul Bertema 9.10 (10min) 例常活动 /Rutin pagi dalam BT 8.00 (30 min) Modul asas BM 10.30 (30min) English basic module 11.00-11.10 – 8.30-10.10 (30 min) 休息 10.40 (30 min) 华语 基础模组 /Modul asas BT 9.10-9.00 (10 min) Refleksi 1) Penggunaan BM.Khamis 8.10 – 8.50-12. BI dan BC/BT sebagai bahasa instructional: : 400 minit setiap satu bahasa 2) Pada akhir tahun semua modul asas boleh dijadikan modul bertema.00-11.10 (40min) Aktiviti Luar 9.50 (20min) Modul bertema 11.00 – 8.00 (30 min) Recess 11.30-11.10 (10min) Morning routine 8.40-10.40-11.50-12.50 (20 min) Thematic module 11.00 (10 min) Reflection Jumaat Nota: 8.

Shamsudin Jamil Pn. Ng Soo Boon Editor En. 2010) Dr. Julaihi Hj.PANEL PENULIS Penasihat Pengarah Tn. Zaitoon bt. 2010) Penasihat Editorial Ketua Sektor Perancangan Dasar dan Penyelidikan Hjh. Mokolus K Rowther Ketua Editor Ketua Unit Prasekolah(sehingga Januari. Ali bin Ab. Zakaria Pn. Rohani bt.Abdul En Tajul Affendy Hassan 237 . Bujang (mulai September. Ghani AMN (sehingga Ogos 2010) Datu Dr Hj. Hj. 2010) Ketua Sektor Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-kanak (mulai Februari.

Rahman Unit Prasekolah Unit Prasekolah Unit Prasekolah Unit Prasekolah Unit Prasekolah Unit Prasekolah Unit Matematik Rendah Unit Pendidikan Khas Unit Pendidikan Muzik Unit Bahasa Melayu Unit Bahasa Melayu Unit Bahasa Cina Unit Pendidikan Kesihatan Unit Bahasa Inggeris Unit Rendah Pendidikan Islam Unit Pendidikan Seni Visual Unit Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Unit Pendidikan Kesihatan Unit Bahasa Tamil Unit Bahasa Inggeris Unit Sains Teras Unit Pendidikan Jasmani dan Sains Sukan 238 .Yusof Norasyikin Hashim. Dr. Hjh Norzila Ani. Najib bin Najmuddin.BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Ng Soo Boon.Salleh Farizah Hanim bt.Nizam Mohd. Utz Muhd.Salam Aziz Naim Baharuddin Basir Bakhtiar Mohd. Hjh Ramanathan a/l Nagarathinam Regina Joseph Cyril Zainon Majid Zamrus A. Ismail Hasnah Nordin. Hjh Ho Wooi Cheng Indira Popatlal Jagdesh Kaur Gill Mohd. Shamsudin Jamil Rohani Abdul Tajul Affendy Hassan Zaitoon Zakaria Kamarul Azman Abd.

Prof. Ustazah Freddy Chan Kin Yee Jeyawathi Perera Lina Yeoh Gaik Li Persatuan Montessori Malaysia Persatuan Pendidik Profesional Awal Kanak-kanak Malaysia Penceramah Agama Bebas Persatuan Tadika Malaysia Persatuan Tadika Malaysia Persatuan Tadika Malaysia 239 . PP Institut Perguruan Tun Hussein Onn.Salleh. Mohd. PEJABAT PELAJARAN DAERAH.Let Azilawati Abu Bakar Ewe Meng Huat Goh Wah Im Habsah bt. Atan Asmah Mohamad Atang Hj. Ustaz Norbe Mohd. Taiping Jabatan Pelajaran Sarawak Jabatan Pelajaran Selangor Institut Perguruan Raja Melewar Institut Perguruan Temenggong Ibrahim. Dr Esah Rabiah bt.BAHAGIAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA /JABATAN PELAJARAN NEGERI. Johor Institut Perguruan Perempuan Melayu Melaka Jabatan Pelajaran Kelantan Pejabat Pelajaran Daerah Jabatan Pelajaran Pahang Jabatan Pelajaran Johor Jabatan Agama Islam Dan Moral Institut Perguruan Islam Institut Perguruan Perempuan Melayu Melaka Jabatan Pelajaran Pahang Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Jabatan Pelajaran Kedah Jabatan Pelajaran Pahang Bahagian Pengurusan Sekolah Harian PERSATUAN BUKAN KERAJAAN/SWASTA/LAIN-LAIN Aishah Zanariah Abdullah Chiam Heng Keng. Shamsudin. INSTITUT PENDIDIKAN GURU Abu Bakar bin Saad Alimah bt. Batu Pahat Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti. Tn Hj Zulkernai Fauzi Penyelaras Prasekolah PPD Seberang Perai. Nor Normasura Jani Poobalan a/l Manika Rohana Ismail Roszilah Mohd. Jantan Hjh Nik Asiah Salleh Hjh Rohana Musa Leow Kim Hin Mariah Mansor. Arif Shaari Abu Hasan Zaharuddin Hj. Ustazah Nahwiuddin Abdul Manaf.

Tn Hj Normah bt. Hashim Jabatan Perpaduan Negara dan Intergrasi Nasional. Sg.Mohamed Azhari Azmi bin Ibrahim Baidah Sabran Chan Yee Mong Che Tom bt. Hamzah Norsheila Abdullah Oh Yean Choo Patricia Teh Tamil Emban Tan Wat Ngor Lydia Foong Eveeleen Ling Radziah. Kuala Lumpur SK Teloi Kanan. Sentol 240 . Datin Kalthom Musa Ng Shau Peng An Najwa Child Development Centre Sdn Bhd/Persatuan Islam Malaysia Institut Education to Learn Institut Education to Learn Persatuan Tadika Malaysia Persatuan Pengasuh Berdaftar Malaysia Institut CECE Tadika Peter & Jane Persatuan Tadika Malaysia Persatuan Tadika Malaysia Universiti Kolej SEGI Persatuan Pendidik Profesional Awal Kanak-kanak Malaysia Persatuan NAECEEM Institut Education to Learn Child Resource Institut KEMENTERIAN/JABATAN LAIN Low Mei Li Norain Abd. Kedah Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) Jabatan Perpaduan Negara dan Intergrasi Nasional SEKOLAH Abd. Sg. Syukor Salasiah Hj. Perlis SK Lubuk Sireh.Amin Shaarani. Hamid Asma Dewi Shaari Azahar bin Madar Azlin bt. Kedah SJK(C ) Hua Lian 3. Kuala Ketil. Brickfield. Arau. Sabak Bernam. Selangor SJK ( C ) Gua Musang. Ghani bin Abd. Shaari Chua Seok Khuan Ding Pei See SK Tambun Tulang. Kangar SK Khir Johari. Jln Cempedak. Taiping SJK(C ) Chi Man. Kelantan SK Gedong. Kedah SK Parit Bharu. Hjh Mohd. Petani. Perak SK Brickfield 1.Sumum.Maryati Ayob Maznah Harith.

Selangor SK Seri Aman. Che Adnan Siti Arfah bt. Pahang SK Parang Puting. Sg. Kedah SJK(T) Kg. Perak SK Panggu. Kedah SK Permatang Badak.Pandan SK Hulu Bernam. Kelantan SJK (T) Port Dickson. Sarawak Guru Besar SK Cator Avenue. Ustazah Soh Lih Ru Suzanee bt. Sirat Masitah Abdul. Kudat. Ahmad Roslina Bidin Rukumani a/p Sheeraman Rusni bt. Selangor. Rizal Hussin Noor Haris bin Dzulkifli Noor Huzaina Abdul Majid Nor Atiqa Abdullah Nor Khamidah bt. Hor Lee Lan Jenny Law Fui Let Juliana bt. Rinching. Petani. Bahau. Kota Bharu SK Bintulu. Ipoh. Mohd Isa Rogayah bt. Kedah SK Kuala Dipang. Kelantan 241 . Kota Bharu. Kuala Lumpur SK Penghulu Abu Bakar. Mat Arip Rosilah bt. Pahang SK Serayan Keranji. Hjh Zubaidah Mohidin Zulbasri bin Husin SJK(T) Ldg.Ismail Ali Zaiton Ahmad. Yahya. Selangor SJK(C ) Sentul. Perak SK Simpang Ampat. Sungai Petani.Sembilan SK Limau-limauan. Tanjong Malim. Perak SK Seri Buntar . Perak SK Wan Sulaiman Siddiq. Mahidin Karamjit Kaur Gill Khairul Akhbar bin Abd. Hjh Mohd.Hamim Marina bt. Lundu. Sulaiman. Mohamed Bandi Nyanamani a/p Muniandy Puspa Devi a/p Munisamy Puziah Ano bt. Kedah SK Bukit Serok. Alor Setar. Kuantan. Selangor SK Seri Perlis. Bandar Tun Razak.Aziz. Ipoh. Sabah SJK( C) Tun Tan Cheng Lock SJK(C) Cheroh. Kangar SK Taman Ria. KL SK Manjoi 2. Beranang. Ridhaudin Husin Mohd. Pokok Assam. Taiping. Baharu Lanjut. Triang. Melaka SJK ( C ) Hin Hua. Raub. Ah. Pahang SK AU Keramat. Muhammad Thelagam a/p Deevraju Usop Maulana Wong Ming Tsuey Yee Su Keong Zaharah bt. Sarawak SK Sg. Perak SJK(T) Bedong. Baling.Ghayathiri a/p Kubbusamy Halidah Laili Shaarani Hasnah bt. Alor Gajah. N. Hulu Selangor. Kedah SK Pusat Dungun. Selangor SK Jempol. SK Kg. Lubok Segintah. Klang. Hjh. Kota Bharu.Buluh. Terengganu SJK(T) Batang Berjuntai. Pahang SK Kpg. NS SK Puteri Pandan. KL SK Mulong 2.

Hjh Bustam Kamri. Dr Timbalan Ketua Pengarah Operasi JPNIN Universiti Tun Abdul Razak Universiti Putera Malaysia Universiti Kebangsaan Malaysia Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dr Rohani Abdullah. Dr Siti Eshah Mokhsein. Tanjong Malim 242 .LAIN-LAIN (Penghargaan kepada individu berikut yang turut menyumbang idea semasa sesi sumbangsaran penyemakan kurikulum) Azizah Ariffin. Dr Sharifah Nor Puteh.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->