ISLAM DAN KONSEP-KONSEP KONSEPASAS Islam Sebagai Cara Hidup

(Pengertian Islam,Iman dan Ihsan

PENGERTIAN AGAMA
Perkataan µAgama¶ berasal drpd bahasa pali atau mungkin juga drpd bhs sanskrit. Kata dasarnya ialah ³gaacc´, bermakna pergi, manuju, atau datang dan kehidupan manusia. Dalam bhs Arab, perkataan agama diterjemahkan kpd ³Ad-din´ iaitu ³Adsatu cara hidup yg ditentukan oleh Allah Dalam kamus dewan : iaitu sebagai kepercayaan kpd Tuhan dan sifatsifat-sifat serta kekuasaan Tuahn dan penerimaan aajaran dan perintahperintah-Nya Agama juga diertikan sbg kepercayaan kpd sesuatu dewa dan lainlainlain. Endang Saifuddin Anshari mendefinisikan agama sbg sistem keimanan atau keyakinan aatas sesuatu Yang Mutlajk diluar manusia dan satu sistem peribadatan manusia kpd yg dianggapnya yang Mutlak itu serta sistem norma yg mengatur hubungan antara manusia sesama manusia dan hubungan antara manusia dengan alam lain

Mengikut istilah atau syara¶ ialah patuh dan menyerah diri kpd Allah dengan penuh kesedaran dan kerelaan tanpa paksaan. patuh dan taat.PENGERTIAN ISLAM Dari sudut bhs. Islam juga distilahkan peraturan hidup yang mengatur hidup dan kehidupan manusia Definisi Islam juga dpt difahami ketika jibril dtg bertanya Rasulullah tentang Islam: ³Ceritakan padaku (wahai muhammad) tentang islam´ Rasulullah menjawab ³Engkau mengaku bhw tiada Tuhan melainkan Allah Muhammmad ialah hamba dan pesuruh-Nya. puasa bulan ramadhan dan menunaikan haji ke baitullah jika engkau mampu´ . mengeluarjkan zakat. pesuruhmendirikan solat. ia juga bermaksud menyerah diri. islam berasal drpd perkataan arab. iaitu salima yg bermaksud selamat dan sentosa atau kedamaian. tunduk.

PENGERTIAN ISLAM Dari sudut bhs. iaitu salima yg bermaksud selamat dan sentosa atau kedamaian. pesuruhmendirikan solat. islam berasal drpd perkataan arab. patuh dan taat. ia juga bermaksud menyerah diri. mengeluarjkan zakat. Islam juga distilahkan peraturan hidup yang mengatur hidup dan kehidupan manusia Definisi Islam juga dpt difahami ketika jibril dtg bertanya Rasulullah tentang Islam: ³Ceritakan padaku (wahai muhammad) tentang islam´ Rasulullah menjawab ³Engkau mengaku bhw tiada Tuhan melainkan Allah Muhammmad ialah hamba dan pesuruh-Nya. puasa bulan ramadhan dan menunaikan haji ke baitullah jika engkau mampu´ . tunduk. Mengikut istilah atau syara¶ ialah patuh dan menyerah diri kpd Allah dengan penuh kesedaran dan kerelaan tanpa paksaan.

ISLAM AKIDAH SYARIAH AKHLAK Khaliq Rukun Iman Ibadah Muamalah Makhluk Khusus Umum Khusus Umum .

PENGERTIAN ISLAM Mentauhidkan Allah. Tunduk dan Patuh KepadaNya serta menunaikan semua ajaran yang dibawa oleh nabi Muhammad S. .W.A.

3. 4. Sembahyang lima waktu sehari semalam. Mengucap dua kalimah syahadah. 5. Berpuasa sebulan bulan Ramadhan. 2.RUKUN ISLAM 1. Menunaikan fardhu haji bagi yang berkemampuan. Mengeluarkan zakat. .

.PENGERTIAN IMAN Membenarkan Dengan Hati Dan Berikrar Dengan Lisan Serta Beramal Dengan AjaranAjaran-Ajaran Yang Dibawa Oleh Nabi Muhammad S.W.A.

3. KitabPercaya Kepada Rasul-Rasul. 2.RUKUN IMAN 1. 4. Percaya Kepada Qada¶ Dan Qadar . Percaya Kepada Allah. Percaya Kepada Malaikat. 6. RasulPercaya Kepada Hari Akhirat. Percaya Kepada Kitab-Kitab. 5.

. dilakukannya .PENGERTIAN IHSAN Melakukan ibadah dengan khusyuk. ikhlas dan yakin bahawa Allah sentiasa mengawasi apa yang dilakukannya.

jujur dan menepati janji. Mendapat ganjaran pahala daripada Allah S. Mewujudkan keharmonian masyarakat.CIRICIRI-CIRI KELEBIHAN IHSAN   Mentaati perintah dan larangan Allah S.T. .T. Berasa nikmat dan seronok dengan ibadah. Sentiasa amanah.W. dengan ikhlas.W.

Menjadikan Islam sebagai cara hidup ::. Manusia adalah Khalifah Allah.Bersyukur dan bertawakkal.Bersikap sederhana .PRINSIPPRINSIP-PRINSIP ASAS ISLAM  Manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah.Iltizam dan patuh hukum Allah .Hubungan baik sesama manusia . .Menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran .

W... Mengerjakan ibadah fardhu ain dan sunat. jiran dan masyarakat. terbatal.CARA PENGHAYATAN ISLAM. . perkarabaik Amalkan sifat-sifat mahmudah. Bersyukur atas nikmat Allah S.T. sunat Hubungan baik dengan keluarga. sifatmahmudah.. IMAN DAN IHSAN DALAM KEHIDUPAN    Menyembah dan beribadah kepada Allah. masyarakat. Melakukan perkara-perkara yang baik. Allah Memelihara kesucian aqidah tidak terbatal.

HATI . PERBUATAN: PERBUATAN: Tingkah laku bercanggah dengan Islam seperti menyembah selain Allah S. LIDAH : Perkataan / ulasan bahawa hukum Islam itu sudah ketinggalan zaman/tidak sesuai.TIGA PUNCA KEROSAKAN IMAN DAN ISLAM  : Kepercayaan / keyakinan / niat dalam hati bercanggah dengan ajaran Islam.T.W. Islam. sesuai.

PERKARA YANG MEMBATALKAN AQIDAH   Mensyirikkan / Menyembah Selain Dari Allah.W.W.T. .A. Mempercayai Selain Dari Allah Yang Boleh Memberi Kesan. Mengingkari Dan Mempersendakan Hukum Allah S. Menolak Al-Quran Dan As-Sunnah. AlAsMengingkari Kerasulan Nabi Muhammad S.

. Islam Menghilangkan hak keistimewaan orang Islam.KESAN TERBATALNYA AQIDAH   Terbatal ikatan perkahwinan (suami isteri) Menghilangkan hak mempusakai. perwalian Tidak boleh dikebumikan di perkuburan orang Islam. .. mempusakai Menghilangkan hak perwalian. Islam..

berulah kita dapat memahami agama islam dengan betul Menurut Yusof al-Qaradawi belia telah membahagikan konsep asas dalam agama terbahagi kepada 3 bahagian : Hubungan manusia dengan pencipta Hubungan manusia dengan manusia Hubungan manusia dengan alam Pandangan dari Dr. Afif Abdul fatah tabarah menyatakan konsep asas dalam Islam merangkumi tiga aspek : Akidah syariah Ahklaq . begitu juga dengan agama islam untuk kita memahami agama Islam perlulah kita memahami konsep sebenar dalam agama islam. Konsep merupakan suatu gambaran untuk kita mengenali sesuatu objek untuk kita memahami sesuatu perkara.KONSEP ASAS 1.

Di sini dapat disimpulkan bahawa konsep asas dalam islam ialah : 1. 2.w.w. 4. .t. bermuamalat dan sebagainya Membangunkan dunia dengan peraturan-peraturan yang telah ditunjukkan oleh Allah a. 3.t. Kayakinan menesakan Allah s. dengan cara yang telah ditentukan Mengerjakan Amalan mulia dengan cara mengerjakan segala pekerjaan yang disuruh dan meninggalkan segala perkerjaan yang dilarang Menjalinkan Hubungan silaturrahim dalam segala aspek sama ada bermasyarakatan.

tetap.HUBUNGAN MANUSIA DENGAN ALLAH Hubungan manusia dengan Allah s. pegangan. Aqidah ianya sama dengan tauhiddan juga ilmu kalam Menurut Istlah : Berdasar kitab aqidah ahli sunnah wal jamaah.t. merangkumi kepada hal kepercayaan (aqidah) dan amalan kebaikan (ibadah) yang langsung berhubungan dengan Allah s. iaitu : Ilmu yang menyelidik dan memeriksa pekerjaan seseorang berkaitan dengan ketuhanan. kepercayaan.w. kerasulan dengan dalil-dalil yakiniah yang aqliah dan naqliah yang boleh menghilangkan semua keraguan di dalam hati seseorang manusia. . karangan said ibrahim.w.t. APA ITU AQIDAH Pada bahasa : keyakinan.

t. beriman kepada kitab dan beriman kepada qado dan kadar . hari ahkirat qado dan qadar yang berasaskan dalil aqli dan naqli. beriman kepada malaikat. keraguan dan pendustaan seseorang terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah s.rasul-rasul. kitab-kitab allah. Di sini dapat di buat kesimpulan bhw hal yang berkaitan dengan aqidah ialah perkara-perkara yang membicarakan tentang Beriman Kepada Allah.. beriman kepada rasul.Menurut Abdul Simat Falimbany : Aqidah adalah suatu ilmu yang mendedahkan kebatilan.w.

dalil surah al Baqarah.BERIMAN KEPADA KEESAAN ALLAH 1. dari tau manusia dapat mengambil faedah yang besar . zat dan sifat Allah serta mengarah semata-mata kepada Allah di dalam beribadat. JIWA TAUHID DALAM ISLAM 1. Ia mengakui tauhid yang mutlak. Tauhid orang-orang mukmin mempunyai kebenaran 4. ISLAM MENYERU MENTAUHIDKAN ALLAH Islam menolak adat orang-orang Arab yang menyembah selain daripada Allah. Tauhid dalam islam tidak mempunyai keraguan 3. Yang Maha pemurah lagi Maha penyayang Tauhid ialah kaedah pertama dalam Islam di mana hati orang-orang Islam wajib beriman dan lidahnya mesti mengatakan (Syahadah) 2. Tidak ada Tuhan Melainkan Dia. Taihid mempunyai kuasa tertentu mengawal manusia 2. bermaksud Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa.

3. Penutup Risalah 4. BERIMAN KEPADA RASUL UTUSAN ALLAH 4. Utusan Resmi 4.1. Bukti Nabi Muhammad Sebagai Nabi .2.w. sahajalah yg mencipta dan mentadbir alam ini 4. PEMBAHAGIAN BERIMAN KEPADA ALLAH Pertama : Tauhid Uluhiyyah Mengesakan Allah dalam beribadat Kedua :Tauhid Rububiyyah Meyakini bahawa Allah s.3.t.

AMAL SALEH Amal saleh adalah amal yang diredhoi oleh Allah s. ianya merangkumi dua elemen iaitu : 1. sembahyang 2.5. buatan tersebut bertujuan mencari keredhaan Allah dan mentaati Allah 6. zakat haji . puasa 4.t..w. Perbuatan tersebut selari dengan syariat Islam 2. PEMBAHAGIAN AMAL SALEH 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful