ISLAM DAN KONSEP-KONSEP KONSEPASAS Islam Sebagai Cara Hidup

(Pengertian Islam,Iman dan Ihsan

PENGERTIAN AGAMA
Perkataan µAgama¶ berasal drpd bahasa pali atau mungkin juga drpd bhs sanskrit. Kata dasarnya ialah ³gaacc´, bermakna pergi, manuju, atau datang dan kehidupan manusia. Dalam bhs Arab, perkataan agama diterjemahkan kpd ³Ad-din´ iaitu ³Adsatu cara hidup yg ditentukan oleh Allah Dalam kamus dewan : iaitu sebagai kepercayaan kpd Tuhan dan sifatsifat-sifat serta kekuasaan Tuahn dan penerimaan aajaran dan perintahperintah-Nya Agama juga diertikan sbg kepercayaan kpd sesuatu dewa dan lainlainlain. Endang Saifuddin Anshari mendefinisikan agama sbg sistem keimanan atau keyakinan aatas sesuatu Yang Mutlajk diluar manusia dan satu sistem peribadatan manusia kpd yg dianggapnya yang Mutlak itu serta sistem norma yg mengatur hubungan antara manusia sesama manusia dan hubungan antara manusia dengan alam lain

Mengikut istilah atau syara¶ ialah patuh dan menyerah diri kpd Allah dengan penuh kesedaran dan kerelaan tanpa paksaan. puasa bulan ramadhan dan menunaikan haji ke baitullah jika engkau mampu´ . ia juga bermaksud menyerah diri. mengeluarjkan zakat. patuh dan taat. tunduk. iaitu salima yg bermaksud selamat dan sentosa atau kedamaian.PENGERTIAN ISLAM Dari sudut bhs. Islam juga distilahkan peraturan hidup yang mengatur hidup dan kehidupan manusia Definisi Islam juga dpt difahami ketika jibril dtg bertanya Rasulullah tentang Islam: ³Ceritakan padaku (wahai muhammad) tentang islam´ Rasulullah menjawab ³Engkau mengaku bhw tiada Tuhan melainkan Allah Muhammmad ialah hamba dan pesuruh-Nya. islam berasal drpd perkataan arab. pesuruhmendirikan solat.

iaitu salima yg bermaksud selamat dan sentosa atau kedamaian. patuh dan taat.PENGERTIAN ISLAM Dari sudut bhs. Mengikut istilah atau syara¶ ialah patuh dan menyerah diri kpd Allah dengan penuh kesedaran dan kerelaan tanpa paksaan. ia juga bermaksud menyerah diri. tunduk. mengeluarjkan zakat. pesuruhmendirikan solat. Islam juga distilahkan peraturan hidup yang mengatur hidup dan kehidupan manusia Definisi Islam juga dpt difahami ketika jibril dtg bertanya Rasulullah tentang Islam: ³Ceritakan padaku (wahai muhammad) tentang islam´ Rasulullah menjawab ³Engkau mengaku bhw tiada Tuhan melainkan Allah Muhammmad ialah hamba dan pesuruh-Nya. puasa bulan ramadhan dan menunaikan haji ke baitullah jika engkau mampu´ . islam berasal drpd perkataan arab.

ISLAM AKIDAH SYARIAH AKHLAK Khaliq Rukun Iman Ibadah Muamalah Makhluk Khusus Umum Khusus Umum .

. Tunduk dan Patuh KepadaNya serta menunaikan semua ajaran yang dibawa oleh nabi Muhammad S.W.A.PENGERTIAN ISLAM Mentauhidkan Allah.

RUKUN ISLAM 1. 2. 3. . 4. Sembahyang lima waktu sehari semalam. Mengeluarkan zakat. Mengucap dua kalimah syahadah. 5. Berpuasa sebulan bulan Ramadhan. Menunaikan fardhu haji bagi yang berkemampuan.

PENGERTIAN IMAN Membenarkan Dengan Hati Dan Berikrar Dengan Lisan Serta Beramal Dengan AjaranAjaran-Ajaran Yang Dibawa Oleh Nabi Muhammad S.A. .W.

2. KitabPercaya Kepada Rasul-Rasul. Percaya Kepada Qada¶ Dan Qadar .RUKUN IMAN 1. 5. Percaya Kepada Malaikat. 6. 4. Percaya Kepada Allah. 3. Percaya Kepada Kitab-Kitab. RasulPercaya Kepada Hari Akhirat.

. dilakukannya . ikhlas dan yakin bahawa Allah sentiasa mengawasi apa yang dilakukannya.PENGERTIAN IHSAN Melakukan ibadah dengan khusyuk.

.CIRICIRI-CIRI KELEBIHAN IHSAN   Mentaati perintah dan larangan Allah S.T.T. Mendapat ganjaran pahala daripada Allah S.W. Berasa nikmat dan seronok dengan ibadah.W. dengan ikhlas. jujur dan menepati janji. Sentiasa amanah. Mewujudkan keharmonian masyarakat.

Bersikap sederhana . Menjadikan Islam sebagai cara hidup ::.Menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran . .Iltizam dan patuh hukum Allah .PRINSIPPRINSIP-PRINSIP ASAS ISLAM  Manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Manusia adalah Khalifah Allah.Bersyukur dan bertawakkal.Hubungan baik sesama manusia .

. jiran dan masyarakat. IMAN DAN IHSAN DALAM KEHIDUPAN    Menyembah dan beribadah kepada Allah. perkarabaik Amalkan sifat-sifat mahmudah.. sifatmahmudah. terbatal. Bersyukur atas nikmat Allah S. Allah Memelihara kesucian aqidah tidak terbatal..CARA PENGHAYATAN ISLAM. Mengerjakan ibadah fardhu ain dan sunat.W. masyarakat. sunat Hubungan baik dengan keluarga. Melakukan perkara-perkara yang baik.T. .

LIDAH : Perkataan / ulasan bahawa hukum Islam itu sudah ketinggalan zaman/tidak sesuai. PERBUATAN: PERBUATAN: Tingkah laku bercanggah dengan Islam seperti menyembah selain Allah S. sesuai.T. Islam. HATI .W.TIGA PUNCA KEROSAKAN IMAN DAN ISLAM  : Kepercayaan / keyakinan / niat dalam hati bercanggah dengan ajaran Islam.

W. . Mengingkari Dan Mempersendakan Hukum Allah S.W. AlAsMengingkari Kerasulan Nabi Muhammad S.PERKARA YANG MEMBATALKAN AQIDAH   Mensyirikkan / Menyembah Selain Dari Allah.A. Menolak Al-Quran Dan As-Sunnah.T. Mempercayai Selain Dari Allah Yang Boleh Memberi Kesan.

. . mempusakai Menghilangkan hak perwalian.KESAN TERBATALNYA AQIDAH   Terbatal ikatan perkahwinan (suami isteri) Menghilangkan hak mempusakai... Islam Menghilangkan hak keistimewaan orang Islam. perwalian Tidak boleh dikebumikan di perkuburan orang Islam. Islam.

Konsep merupakan suatu gambaran untuk kita mengenali sesuatu objek untuk kita memahami sesuatu perkara.KONSEP ASAS 1. berulah kita dapat memahami agama islam dengan betul Menurut Yusof al-Qaradawi belia telah membahagikan konsep asas dalam agama terbahagi kepada 3 bahagian : Hubungan manusia dengan pencipta Hubungan manusia dengan manusia Hubungan manusia dengan alam Pandangan dari Dr. Afif Abdul fatah tabarah menyatakan konsep asas dalam Islam merangkumi tiga aspek : Akidah syariah Ahklaq . begitu juga dengan agama islam untuk kita memahami agama Islam perlulah kita memahami konsep sebenar dalam agama islam.

w.t. Kayakinan menesakan Allah s.w.Di sini dapat disimpulkan bahawa konsep asas dalam islam ialah : 1. 2. 4. 3.t. bermuamalat dan sebagainya Membangunkan dunia dengan peraturan-peraturan yang telah ditunjukkan oleh Allah a. . dengan cara yang telah ditentukan Mengerjakan Amalan mulia dengan cara mengerjakan segala pekerjaan yang disuruh dan meninggalkan segala perkerjaan yang dilarang Menjalinkan Hubungan silaturrahim dalam segala aspek sama ada bermasyarakatan.

kerasulan dengan dalil-dalil yakiniah yang aqliah dan naqliah yang boleh menghilangkan semua keraguan di dalam hati seseorang manusia.t. karangan said ibrahim.w. iaitu : Ilmu yang menyelidik dan memeriksa pekerjaan seseorang berkaitan dengan ketuhanan. pegangan. .HUBUNGAN MANUSIA DENGAN ALLAH Hubungan manusia dengan Allah s.w.t. APA ITU AQIDAH Pada bahasa : keyakinan. Aqidah ianya sama dengan tauhiddan juga ilmu kalam Menurut Istlah : Berdasar kitab aqidah ahli sunnah wal jamaah. kepercayaan. tetap. merangkumi kepada hal kepercayaan (aqidah) dan amalan kebaikan (ibadah) yang langsung berhubungan dengan Allah s.

Menurut Abdul Simat Falimbany : Aqidah adalah suatu ilmu yang mendedahkan kebatilan. beriman kepada kitab dan beriman kepada qado dan kadar . Di sini dapat di buat kesimpulan bhw hal yang berkaitan dengan aqidah ialah perkara-perkara yang membicarakan tentang Beriman Kepada Allah. beriman kepada malaikat. hari ahkirat qado dan qadar yang berasaskan dalil aqli dan naqli.rasul-rasul. kitab-kitab allah.. keraguan dan pendustaan seseorang terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah s.t. beriman kepada rasul.w.

Ia mengakui tauhid yang mutlak. dalil surah al Baqarah. zat dan sifat Allah serta mengarah semata-mata kepada Allah di dalam beribadat. ISLAM MENYERU MENTAUHIDKAN ALLAH Islam menolak adat orang-orang Arab yang menyembah selain daripada Allah. bermaksud Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Tauhid dalam islam tidak mempunyai keraguan 3. dari tau manusia dapat mengambil faedah yang besar . Taihid mempunyai kuasa tertentu mengawal manusia 2. Tidak ada Tuhan Melainkan Dia.BERIMAN KEPADA KEESAAN ALLAH 1. Tauhid orang-orang mukmin mempunyai kebenaran 4. Yang Maha pemurah lagi Maha penyayang Tauhid ialah kaedah pertama dalam Islam di mana hati orang-orang Islam wajib beriman dan lidahnya mesti mengatakan (Syahadah) 2. JIWA TAUHID DALAM ISLAM 1.

sahajalah yg mencipta dan mentadbir alam ini 4. PEMBAHAGIAN BERIMAN KEPADA ALLAH Pertama : Tauhid Uluhiyyah Mengesakan Allah dalam beribadat Kedua :Tauhid Rububiyyah Meyakini bahawa Allah s. BERIMAN KEPADA RASUL UTUSAN ALLAH 4.2. Bukti Nabi Muhammad Sebagai Nabi .3. Utusan Resmi 4.1.w.t.3. Penutup Risalah 4.

buatan tersebut bertujuan mencari keredhaan Allah dan mentaati Allah 6. Perbuatan tersebut selari dengan syariat Islam 2.t.w.. PEMBAHAGIAN AMAL SALEH 1. puasa 4. sembahyang 2. zakat haji . ianya merangkumi dua elemen iaitu : 1. AMAL SALEH Amal saleh adalah amal yang diredhoi oleh Allah s.5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful