ISLAM DAN KONSEP-KONSEP KONSEPASAS Islam Sebagai Cara Hidup

(Pengertian Islam,Iman dan Ihsan

PENGERTIAN AGAMA
Perkataan µAgama¶ berasal drpd bahasa pali atau mungkin juga drpd bhs sanskrit. Kata dasarnya ialah ³gaacc´, bermakna pergi, manuju, atau datang dan kehidupan manusia. Dalam bhs Arab, perkataan agama diterjemahkan kpd ³Ad-din´ iaitu ³Adsatu cara hidup yg ditentukan oleh Allah Dalam kamus dewan : iaitu sebagai kepercayaan kpd Tuhan dan sifatsifat-sifat serta kekuasaan Tuahn dan penerimaan aajaran dan perintahperintah-Nya Agama juga diertikan sbg kepercayaan kpd sesuatu dewa dan lainlainlain. Endang Saifuddin Anshari mendefinisikan agama sbg sistem keimanan atau keyakinan aatas sesuatu Yang Mutlajk diluar manusia dan satu sistem peribadatan manusia kpd yg dianggapnya yang Mutlak itu serta sistem norma yg mengatur hubungan antara manusia sesama manusia dan hubungan antara manusia dengan alam lain

mengeluarjkan zakat. iaitu salima yg bermaksud selamat dan sentosa atau kedamaian. tunduk. islam berasal drpd perkataan arab. pesuruhmendirikan solat. Mengikut istilah atau syara¶ ialah patuh dan menyerah diri kpd Allah dengan penuh kesedaran dan kerelaan tanpa paksaan. Islam juga distilahkan peraturan hidup yang mengatur hidup dan kehidupan manusia Definisi Islam juga dpt difahami ketika jibril dtg bertanya Rasulullah tentang Islam: ³Ceritakan padaku (wahai muhammad) tentang islam´ Rasulullah menjawab ³Engkau mengaku bhw tiada Tuhan melainkan Allah Muhammmad ialah hamba dan pesuruh-Nya.PENGERTIAN ISLAM Dari sudut bhs. puasa bulan ramadhan dan menunaikan haji ke baitullah jika engkau mampu´ . ia juga bermaksud menyerah diri. patuh dan taat.

patuh dan taat. tunduk. pesuruhmendirikan solat. islam berasal drpd perkataan arab.PENGERTIAN ISLAM Dari sudut bhs. puasa bulan ramadhan dan menunaikan haji ke baitullah jika engkau mampu´ . iaitu salima yg bermaksud selamat dan sentosa atau kedamaian. mengeluarjkan zakat. Islam juga distilahkan peraturan hidup yang mengatur hidup dan kehidupan manusia Definisi Islam juga dpt difahami ketika jibril dtg bertanya Rasulullah tentang Islam: ³Ceritakan padaku (wahai muhammad) tentang islam´ Rasulullah menjawab ³Engkau mengaku bhw tiada Tuhan melainkan Allah Muhammmad ialah hamba dan pesuruh-Nya. Mengikut istilah atau syara¶ ialah patuh dan menyerah diri kpd Allah dengan penuh kesedaran dan kerelaan tanpa paksaan. ia juga bermaksud menyerah diri.

ISLAM AKIDAH SYARIAH AKHLAK Khaliq Rukun Iman Ibadah Muamalah Makhluk Khusus Umum Khusus Umum .

PENGERTIAN ISLAM Mentauhidkan Allah. Tunduk dan Patuh KepadaNya serta menunaikan semua ajaran yang dibawa oleh nabi Muhammad S. .A.W.

5. Berpuasa sebulan bulan Ramadhan. Mengeluarkan zakat. Sembahyang lima waktu sehari semalam. . 4. 2.RUKUN ISLAM 1. Menunaikan fardhu haji bagi yang berkemampuan. 3. Mengucap dua kalimah syahadah.

A.W.PENGERTIAN IMAN Membenarkan Dengan Hati Dan Berikrar Dengan Lisan Serta Beramal Dengan AjaranAjaran-Ajaran Yang Dibawa Oleh Nabi Muhammad S. .

Percaya Kepada Qada¶ Dan Qadar . Percaya Kepada Allah. Percaya Kepada Malaikat. Percaya Kepada Kitab-Kitab. KitabPercaya Kepada Rasul-Rasul. RasulPercaya Kepada Hari Akhirat.RUKUN IMAN 1. 2. 5. 4. 6. 3.

ikhlas dan yakin bahawa Allah sentiasa mengawasi apa yang dilakukannya.PENGERTIAN IHSAN Melakukan ibadah dengan khusyuk.. dilakukannya .

dengan ikhlas. .W. Berasa nikmat dan seronok dengan ibadah. Sentiasa amanah.CIRICIRI-CIRI KELEBIHAN IHSAN   Mentaati perintah dan larangan Allah S. Mendapat ganjaran pahala daripada Allah S.T.W. jujur dan menepati janji. Mewujudkan keharmonian masyarakat.T.

Menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran . . Menjadikan Islam sebagai cara hidup ::.Bersyukur dan bertawakkal.Iltizam dan patuh hukum Allah .Bersikap sederhana .PRINSIPPRINSIP-PRINSIP ASAS ISLAM  Manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Manusia adalah Khalifah Allah.Hubungan baik sesama manusia .

. Bersyukur atas nikmat Allah S.W. terbatal. masyarakat.. Melakukan perkara-perkara yang baik. sifatmahmudah. IMAN DAN IHSAN DALAM KEHIDUPAN    Menyembah dan beribadah kepada Allah. jiran dan masyarakat.T.. Allah Memelihara kesucian aqidah tidak terbatal. Mengerjakan ibadah fardhu ain dan sunat..CARA PENGHAYATAN ISLAM. sunat Hubungan baik dengan keluarga. perkarabaik Amalkan sifat-sifat mahmudah.

Islam.W. PERBUATAN: PERBUATAN: Tingkah laku bercanggah dengan Islam seperti menyembah selain Allah S.T. sesuai.TIGA PUNCA KEROSAKAN IMAN DAN ISLAM  : Kepercayaan / keyakinan / niat dalam hati bercanggah dengan ajaran Islam. LIDAH : Perkataan / ulasan bahawa hukum Islam itu sudah ketinggalan zaman/tidak sesuai. HATI .

W.T. Mengingkari Dan Mempersendakan Hukum Allah S.A. .W.PERKARA YANG MEMBATALKAN AQIDAH   Mensyirikkan / Menyembah Selain Dari Allah. AlAsMengingkari Kerasulan Nabi Muhammad S. Menolak Al-Quran Dan As-Sunnah. Mempercayai Selain Dari Allah Yang Boleh Memberi Kesan.

... Islam Menghilangkan hak keistimewaan orang Islam. perwalian Tidak boleh dikebumikan di perkuburan orang Islam. Islam.KESAN TERBATALNYA AQIDAH   Terbatal ikatan perkahwinan (suami isteri) Menghilangkan hak mempusakai. mempusakai Menghilangkan hak perwalian. .

berulah kita dapat memahami agama islam dengan betul Menurut Yusof al-Qaradawi belia telah membahagikan konsep asas dalam agama terbahagi kepada 3 bahagian : Hubungan manusia dengan pencipta Hubungan manusia dengan manusia Hubungan manusia dengan alam Pandangan dari Dr. Afif Abdul fatah tabarah menyatakan konsep asas dalam Islam merangkumi tiga aspek : Akidah syariah Ahklaq . begitu juga dengan agama islam untuk kita memahami agama Islam perlulah kita memahami konsep sebenar dalam agama islam. Konsep merupakan suatu gambaran untuk kita mengenali sesuatu objek untuk kita memahami sesuatu perkara.KONSEP ASAS 1.

2.t.Di sini dapat disimpulkan bahawa konsep asas dalam islam ialah : 1.w. 4.w. bermuamalat dan sebagainya Membangunkan dunia dengan peraturan-peraturan yang telah ditunjukkan oleh Allah a. . dengan cara yang telah ditentukan Mengerjakan Amalan mulia dengan cara mengerjakan segala pekerjaan yang disuruh dan meninggalkan segala perkerjaan yang dilarang Menjalinkan Hubungan silaturrahim dalam segala aspek sama ada bermasyarakatan. Kayakinan menesakan Allah s. 3.t.

t. . tetap. APA ITU AQIDAH Pada bahasa : keyakinan. Aqidah ianya sama dengan tauhiddan juga ilmu kalam Menurut Istlah : Berdasar kitab aqidah ahli sunnah wal jamaah. pegangan. merangkumi kepada hal kepercayaan (aqidah) dan amalan kebaikan (ibadah) yang langsung berhubungan dengan Allah s. kerasulan dengan dalil-dalil yakiniah yang aqliah dan naqliah yang boleh menghilangkan semua keraguan di dalam hati seseorang manusia. kepercayaan.w.t. karangan said ibrahim.w. iaitu : Ilmu yang menyelidik dan memeriksa pekerjaan seseorang berkaitan dengan ketuhanan.HUBUNGAN MANUSIA DENGAN ALLAH Hubungan manusia dengan Allah s.

hari ahkirat qado dan qadar yang berasaskan dalil aqli dan naqli.rasul-rasul.Menurut Abdul Simat Falimbany : Aqidah adalah suatu ilmu yang mendedahkan kebatilan. kitab-kitab allah.t. Di sini dapat di buat kesimpulan bhw hal yang berkaitan dengan aqidah ialah perkara-perkara yang membicarakan tentang Beriman Kepada Allah. beriman kepada rasul..w. keraguan dan pendustaan seseorang terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah s. beriman kepada kitab dan beriman kepada qado dan kadar . beriman kepada malaikat.

zat dan sifat Allah serta mengarah semata-mata kepada Allah di dalam beribadat. Tidak ada Tuhan Melainkan Dia. bermaksud Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa. dalil surah al Baqarah. dari tau manusia dapat mengambil faedah yang besar . Tauhid dalam islam tidak mempunyai keraguan 3.BERIMAN KEPADA KEESAAN ALLAH 1. JIWA TAUHID DALAM ISLAM 1. Ia mengakui tauhid yang mutlak. ISLAM MENYERU MENTAUHIDKAN ALLAH Islam menolak adat orang-orang Arab yang menyembah selain daripada Allah. Yang Maha pemurah lagi Maha penyayang Tauhid ialah kaedah pertama dalam Islam di mana hati orang-orang Islam wajib beriman dan lidahnya mesti mengatakan (Syahadah) 2. Taihid mempunyai kuasa tertentu mengawal manusia 2. Tauhid orang-orang mukmin mempunyai kebenaran 4.

Utusan Resmi 4.1.w. PEMBAHAGIAN BERIMAN KEPADA ALLAH Pertama : Tauhid Uluhiyyah Mengesakan Allah dalam beribadat Kedua :Tauhid Rububiyyah Meyakini bahawa Allah s.t. Bukti Nabi Muhammad Sebagai Nabi .2. sahajalah yg mencipta dan mentadbir alam ini 4. BERIMAN KEPADA RASUL UTUSAN ALLAH 4.3.3. Penutup Risalah 4.

sembahyang 2.5. PEMBAHAGIAN AMAL SALEH 1.w. buatan tersebut bertujuan mencari keredhaan Allah dan mentaati Allah 6. puasa 4. ianya merangkumi dua elemen iaitu : 1.. AMAL SALEH Amal saleh adalah amal yang diredhoi oleh Allah s. zakat haji .t. Perbuatan tersebut selari dengan syariat Islam 2.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.