P. 1
Binatang Yang Halal Dan Haram

Binatang Yang Halal Dan Haram

|Views: 132|Likes:
Published by adbzizan

More info:

Published by: adbzizan on Jun 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/26/2011

pdf

text

original

BINATANG YANG HALAL DAN HARAM

Pendahuluan: Sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama ialah: asal hukum dalam semua perkara -kecuali ibadah yang mempunyai kaedah lain- adalah harus hingga datang dalil yang menunjukkan kepada haram. Ini berdasarkan kaedah: Perkara yang haram ialah apa yang diharamkan oleh Allah dan rasul-Nya manakala apa yang didiamkan daripadanya adalah suatu yang dimaafkan. Sungguhpun begitu al-Quran telah memberikan panduan tentang makanan yang bagaimanakah yang perlu dan boleh dimakan. i- Firman Allah SWT: ³Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu´ (al-Baqarah: 16 ii- Firman Allah SWT: ³Dia menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk´ (al-A¶raf:157) Al-Quran telah menegaskan bahawa makanan yang dihalalkan oleh Allah ialah yang baik-baik sahaja. Justeru itu makanan yang memudaratkan agama dan kesihatan adalah haram dan termasuk di dalam al-khbai¶th. Perkara-perkara yang diharamkan: 1) Bangkai. Ini berdasarkan firman Allah SWT: Katakanlah: ³Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.´ (al-An¶am:145) Termasuk di dalam kategori bangkai ialah haiwan: 1. yang mati tercekik atau dicekik. 2. yang mati kerana dipukul samada dengan kayu atau dihempap dengan sesuatu atau dikejutkan. 3. yang mati kerana terjatuh atau dijatuhkan dari tempat tinggi, termasuk juga yang dicampak ke dalam perigi dan seumpamanya. 4. yang mati kerana ditanduk oleh binatang lain. 5. yang mati kerana dimakan binatang lain, sekalipun anjing pemburu yang terlatih. Dalilnya ialah firman Allah SWT:

³Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging haiwan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan.´ (al-Mai¶dah:3) Ayat 3 surah al-Maidah ini mengecualikan mana-mana yang tersebut yang sempat disembelih secara syar¶ie selagi ia belum mati. 2) Darah yang mengalir. Dalilnya ialah ayat-ayat di atas. Ibn Abbas r.a telah ditanya tentang limpa, lalu beliau menjawab: ³makanlah´, lalu mereka berkata: ³ia adalah darah´, jawab beliau: ³yang diharamkan kepada kamu hanyalah darah yang mengalir´. 3) Babi. Dalilnya ialah ayat-ayat di atas. Ayat-ayat tersebut hanya menyebut daging, ini menyebabkab segelintir manusia menyangka selain dari daging babi seperti tulang dan lemaknya adalah halal. Sedangkan yang sahih ialah: setiap yang berasal darinya adalah haram dan hanya daging yang disebut kerana kebiasaannya daging itu yang dimakan. 4) Sembelihan untuk selain daripada Allah. Dalilnya ialah ayat-ayat di atas. Maksudnya ialah binatang disebutkan nama selain dari Allah semasa penyembelihan itu. Begitu juga sembelihan yang ditujukan kepada selain daripada Allah, samada disebut namanya atau tidak semasa penyembelihan, bahkan sekalipun dibacakan bismillah. Menurut pengarang Fath al-Majid fi Syarh Kitab al-Tawhid: ³Ini kerana sembelihan untuk berhala (an-Nusb) menunjukkan pengagungan untuk taghut sekalipun tidak dilafazkan namanya. Maka ia sama dengan sembelihan yang disebut nama selain Allah. Jika diharamkan kerana disebut: ³dengan nama al-Masih´ dan sebagainya, maka memaksudnya adalah lebih aula untuk diharamkan. Sebabnya, ibadat kepada selain dari Allah adalah lebih besar kekufurannya berbanding yang memohon kepada selain Allah. Oleh yang demikian, jika haiwan itu disembelih untuk selain dari Allah sebagai ibadah (taqarrub), hukumnya haram sekalipun disebut bismillah. 5) Semua binatang buas (as-Siba¶) yang bertaring. Kata Ibn al-Athir: ³iaitu binatang pemangsa yang memakan secara menerkam seperti: singa, harimau, serigala dan seumpamanya. Sabda Nabi SAW: ³Setiap yang memiliki taring dari kalangan pemangsa, maka memakannya adalah haram³. (Riwayat Malik, Muslim dan lain-lain dari hadith Abi Tha¶labah al-Khusyani) . Al-Syafi¶e berpandangan bahawa as-siba¶ yang diharamkan ialah yang menyerang manusia seperti singa, harimau dan serigala. Oleh itu dubuk dan musang adalah halal. Abu Hanifah pula berpendapat bahawa karnivor adalah as-sabu¶ di antaranya: gajah, dubuk dan kucing. Semuanya haram disisinya. Hujah al-Syafi¶e berhubung dengan dubuk: 1. ia tiada taring, sebaliknya semua giginya memang sama tajam. 2. Andai kata diterima bahawa ia memiliki taring, ia bukan dari kategori as-siba¶ yang disebut di dalam hadith. Pendapat ini dipersetujui oleh Ibn al-Qayyim.

Hadith Ibn Abbas: Larangan itu ialah tentang memakan al-jallalah dan meminum susunya. Ibn Majah dan at-Tirmizi yang mensahihkannya) . hendaklah dilihat: jika ia hanya memakannya kadang-kadang. maka ia bukan al-jallalah. katanya: ³Rasulullah SAW melarang (memakan) setiap yang bertaring dari binatang buas dan setiap yang berkuku (claw) dari burung. al-Hakim. Al-Jallalah (Binatang yang memakan kotoran). Nabi SAW telah dihadiahkan dengan keldai liar lalu baginda memakannya. Kata al-Baghawi: ³kemudian hukum tentang binatang yang memakan kotoran. (Riwayat al-Bukhari dan Muslim). Beliau ditanya lagi: adakah ini disabdakan oleh nabi SAW? Jawabnya: ya. Ibn Majah.3. kerana ia termasuk dalam al-mustatob (perkara yang dipandang baik). Beliau ditanya tentang dubuk: Adakah dubuk binatang buruan? Jawabnya: ya. Dalilnya: i. Contohnya: helang. Kata Ibn Hazm: ³telah sahih bahawa Abu Musa mengurung ayam (bertujuan membersihkan makanannya). Hukum memakan haiwan halal yang memakan bahan dari daging babi. At-Tirmizi dan disahihkannya serta an-Nasa-i dan Ibn Majah. Hadith Jabir. Kata al-Hafiz dalam al-Fath: ia adalah yang paling sahih dalam bab ini. 7) Keldai peliharaan. Di antara perkara yang diharamkan oleh Nabi SAW dalam peperangan Khaibar ialah keldai peliharaan. (Riwayat Ahmad. Kata al-¶Allamah Siddiq hasan Khan: ³Ramai dikalangan umat Arab yang memiliki naluri yang sejahtera mengharamkannya dan dia melihat syaitan. Inilah yang ditegaskan oleh Ibn Daqiq al-¶Eid. sesungguhnya dia melihat syaitan. Abu Daud.Hadith Ibn Umar: Rasulullah SAW melarang dari memakan al-jallalah dan meminum susunya.´ (Riwayat Muslim) Adapun yang dimaksudkan dengan burung yang mempunyai kuku ialah: yang kukunya tajam digunakan untuk menangkap dan melukakan serta mengoyak mangsa. Kata al-Albani: zahir hadith memihak kepada Ibn Hazm lantaran disebut tentang susunya. Dalilnya ialah hadith Ibn Abbas. justeru tidak haram dimakan seperti ayam dan sebagainya´. Iaitu binatang yang memakan kotoran dan sesuatu yang menjijikkan. maka mohonlah perlindungan Allah dari syaitan. (Riwayat Abu Daud. at-Tirmizi. ath-Thauri dan al-Syafi¶iyyah berpendapat memakan al-jallalah adalah haram. kerana makanan yang najis itu dapat disucikan . enggang. ii. Sungguhpun begitu.´ Sabda Nabi SAW: ³Apabila kamu mendengar suara keldai. At-Tirmizi mensahihkannya) . para ulama meluaskannya kepada yang lebih umum sebagaimana yang disebut oleh Ibn Hajar. Pendapat Malik dan sebahagian ulama: daging dan telurnya harus dimakan. 1. Berhubung hal ini para ulama berbeza pendapat: * Ahmad. Disahihkan juga oleh al-Hakim). (Riwayat Ahmad. an-Nasa-i. jika didapati memakan kotoran´. * Sebahagian yang lain menyatakan hukumnya adalah makruh sahaja. gagak dan layang-layang. 6) Semua jenis burung berkuku tajam dan menyambar. Ibn Hazm menghadkannya hanya kepada yang berkaki empat sedangkan Ibn Hajar menyatakan ianya umum.´ (Riwayat al-Bukhari dan Muslim). Abu Daud. Para ulama sepakat tentang halalnya keldai liar -dan kuda belang dan seladang-. (Riwayat al-Bukhari dari hadith Abi Qatadah). Dikecualikan daripadanya: merpati dan burung-burung kecil.

´ (Riwayat Abu Daud. Apabila hilang najis. Pengharaman anjing datang dengan beberapa faktor: 1. Menurut ulama. Sungguhpun begitu. tiada beza hukum di antara kucing liar ataupun jinak. 10) Semua jenis binatang yang menjijikkan. 2. Pendapat sebahagian yang lain seperti ath-Thauri. Kata Siddiq Hasan Khan: ³barangsiapa yang mendakwa bahawa najis itu masih kekal.bukan kerana sesuatu µillah . ia dikuatkan dengan dalil yang sama tentang keharaman anjing di atas. Dalil keharaman kucing pula disebut di dalam hadith Jabir: ³Bahawasanya nabi SAW telah melarang dari memakan kucing dan harganya. sebahagian ulama Malikiyyah (khususnya yang mutaakhkhirin) menyanggahi pandangannya itu. telur dan susunya. tiada lagi ruang untuk mengharamkannya kerana ia adalah halal asalnya dan diharamkan lantaran halangan (najis). Pendapat inilah yang sahih sepertimana yang dijelaskan oleh al-Hafiz dalam al-Fath dan al-Albani. µIllah itulah yang mengubah daging dan susunya dari halal kepada haram. ia boleh dimakan. hilang haram. sedangkan nama dan sifatnya sudah pergi. Apa yang dipandang jijik dan kotor oleh manusia (yang murni fitrahnya) dari jenis haiwan . at-Tirmizi dan Ibn Majah.dhaif). Sebaliknya jika kebanyakan makanannya bukan najis. 3. hendaklah memberikan dalil´. al-Syafi¶e dan Ahmad: haram memakan daging. melainkan salah satu pandangan al-Syafi¶yyah yang menyatakan halal kucing liar. 3.dengan istihalah (seperti mengurungnya) . Pendapat yang lain: jika kebanyakan makanannya adalah najis. * Jawatankuasa Tetap Penyelidikan dan Fatwa Arab Saudi mentarjihkan pendapat yang mendetailkan keadaan. larangan nabi SAW daripada memakan harga anjing dan kucing. dalam isnad hadith ini Muhammad Bin Zaid . Sungguhpun begitu. 9) Anjing dan kucing. lantaran arahan nabi SAW supaya bekas yang dijilat oleh anjing hendaklah dibasuh 7 kali yang pertama dengan air tanah. Jadi apabila µillat itu hilang dengan cara mengurungnya atau yang seumpama itu. µIllah bagi keharaman al-jallalah ialah kenajisan. 2. hilanglah hukumnya berdasarkan kaedah: Oleh demikian. ia memakan kotoran. ia adalah najis menurut jumhur ulama. (Riwayat Muslim). Hampir tiada khilaf di kalangan ulama tentang pengharaman anjing melainkan satu riwayat pandangan Malik yang menyatakannya sebagai halal. Namun tiada satu had yang ditentukan dalam mengurung/membersih kan binatang itu sekalipun memang sahih bahawa Umar mengurung ayam al-jallalah selama 3 hari. Firman Allah SWT: ´ dan Dia menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk´ (al-A¶raf:157) Kebanyakan ulama memberikan garis panduan dalam hal ini seperi berikut: 1. ia termasuk di dalam al-mustakhbath (yang dipandang jijik). (Riwayat as-sahih). maka dia adalah jallalah dan tidak boleh dimakan.

´ (Riwayat al-Bazzar dan katanya: sanadnya sahih. lebah. 11) Semua binatang yang diarahkan untuk dibunuh atau dilarang dari dibunuh. merupakan haiwan dari kategori ini. maka ia halal. maka ia adalah haram. diburu atau dijumpai mati. Apa yang Allah haramkan. Sungguhpun begitu. burung layang-layang. yang paling tepat ialah: setiap yang jijik di sisi syara¶ itu tentulah akan memudaratkan diri dan agama manusia. 2. Binatang yang diarahkan bunuh: Sabda nabi SAW: ³Dari µAisyah bahawa rasul SAW bersabda: 5 jenis binatang semuanya fawasiq boleh dibunuh di Tanah Haram: burung gagak.´ (Riwayat al-Bukhari. Binatang yang dilarang bunuh: Sabda nabi SAW: Dari Ibn Abbas bahawa nabi SAW telah melarang daripada membunuh 4 jenis binatang: semut. Kebanyakan haiwan yang tidak dimakan oleh manusia sedangkan tiada dalil yang jelas menunjukkan ia haram.atau kerana tidak biasa â ³ sebaliknya semata-mata kerana menganggapnya jijik. Ini adalah jelas kerana Islam melarang al-khabai¶th. Lalu kami memenangkan dalil haram sebagai langkah berhati-hati (ihtiyat). Muslim. maka yang diambil kira ialah tanggap majoriti. 14) Binatang yang tidak disebutkan statusnya: Berdasarkan sabda nabi SAW: ³Apa yang Allah halalkan di dalam kitab-Nya. Sementara sebilangan ulama pula berpandangan bahawa semua haiwan yang memang hidup di laut adalah halal sekalipun ia mungkin boleh hidup di daratan kecuali katak kerana ada dalil lain berhubungnya. Juga dengan umum ayat: ´ Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah. at-Tirmizi dan an-Nasai).´ (al-Baqarah: 195) 13) Haiwan 2 alam: Kata al-Qadi Ibn al-¶Arabi: Pendapat yang sahih berhubung haiwan yang hidup di darat dan air ialah dilarang. Apa yang Allah diamkan tentangnya. Apabila sebahagian manusia menganggapnya jijik sedangkan yang tidak. maka ia adalah dimaafkan. kerana terdapat percanggahan dalil halal dan haram. belatuk dan nuri. tikus. dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. al-Albani mempersoalkan tentang kesukaran menetukan yang manakah padangan teramai dan ia juga membabitkan soal budaya dan seumpamanya. 12) Binatang beracun samada yang ikan atau selainnya. karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. anjing dan al-¶aqur (sejenis binatang yang menggigit). Oleh itu menurutnya. juga disahihkan oleh al-Hakim). maka ia haram. kala jengking. Sebilangan ulama berpendapat bahawa binatang-binatang yang dilarang oleh nabi SAW dari membunuhnya atau yang diarahkan untuk membunuhnya adalah haram. dan berbuat baiklah. .

. Kedua-dua dalil ini umum tentang hidupan / haiwan di laut (air). lalu termasuk di dalam kategori bintang buas bertaring. Syafi¶e dan sebahagian yang lain. (Riwayat disahihkan oleh al-Hakim. maka ia mungkin kerana kehormatannya seperti manusia atau kerana haram dimakan seperti katak. * yang mengharamkannya: Abu Hanifah dan sebahagian lain. namun yang lebih ahwat (berhati-hati) ialah meninggalkan daripada memakannya. lalu nabi SAW melarang dari membunuhnya. Justeru itu.15) Contoh-contoh binatang yang diperselisihkan hukumnya: a) landak: . Oleh itu yang rajih ialah: halal. lantaran baginya ia tidak jelas. . Rahman Bin µUthman tentang seorang doctor bertanya kepada nabi SAW tentang hukum menjadikan katak sebagai ubat (untuk dimakan). Oleh itu tentulah ia terkandung di dalam ayat surah al-Maidah:96 tersebut. lalu ia mencakupi katak. Ini kerana nabi SAW jika melarang dari membunuh sesuatu haiwan. Dia (laut) suci airnya dan halal bangkainya. al-Syafi¶e dan imam yang empat). Penutup: Ini adalah yang dapat diusahakan berhubung persoalan halal dan haramnya binatang-binatang yang mempunyai berbagai-bagai spesis.Umum hadith tentang air dan bangkai haiwan di lautan. Namun yang rajih ialah: katak haram dimakan. jika nabi melarang dari dibunuh katak sedangkan tujuannya adalah untuk suatu yang penting seperti dijadikan ubat.yang mengharamkannya: Ahmad Dalilnya: Hadith Abd. b) katak: . tentulah ia tidak boleh dimakan sebarangan. Pendetailan tajuk boleh dirujuk di dalam kitab-kitab tafsir dan hadith ahkam serta buku-buku Fiqh. c) buaya: * yang menghalalkannya: Malik. dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan´ (al-Maidah:96) ii. Namun isnadnya dhaif. Dalam sanadnya ada Sa¶id Bin Khalid al-Qurtubi: didhaifkan oleh an-Nasai tetapi dithiqahkan oleh Ibn Hibban serta kata ad-Daraqutni: dia Madaniyy yang boleh dibuat hujah dengannya). Ini kerana ia termasuk di dalam binatang buas.yang mengharamkannya: Abu Hanifah dan Ahmad .yang menghalalkannya: Malik dan Syafi¶e Dalil yang mengharamkannya. Larangan makannya pula tentulah kerana ia memang haram dimakan. Asy-Syawkani pula seakan-akan tidak bersetuju dengan kaedah binatang yang dilarang bunuh bererti haram dimakan. ialah hadith dari Ibn Umar dalam riwayat Ahmad dan Abu Daud. (Riwayat Malik.yang menghalalkannya: Malik Dalilnya: Umum ayat Allah: ³Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu. mengambil kira khilaf yang wujud di samping langkah berjaga-jaga mengelakkan larangan. Ini kerana ia termasuk di dalam soidul bahr. kerana katak termasuk dalam kategori soidul bahr. d) dubuk: telah dibincangkan sebelum ini. Kata Ibn Baz: masalah ini adalah ijtihadiyyah dan perbahasannya luas.

1000 .yahoo. go to: http://groups.idYahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web.com/group/syiar-islam/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups..yahoo.+ PPN content akan dikirim tiap hari Untuk berhenti ketik: UNREG SI kirim ke 3252 http://www. send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs. Rasyid Bin Idris @ Adir Dewan Pengajian Ibn Qayyim al-Jauziyyah >>Click to join Taman2Syurga<< [[Berpesan-pesan sesama insan]] [Non-text portions of this message have been removed] -----------------------------------=== Mari belajar Islam dan berdakwah melalui SMS Cara berlangganan: REG SI kirim ke 3252 (Dari Telkomsel) Tarif Rp.yahoo.Oleh: Abd.media-islam.com/group/syiar-islam/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [EMAIL PROTECTED] [EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group.or.com/info/terms/ y [syiar-islam] Fw: [Taman2Syurga] BINATANG YANG HALAL DAN HARAM ust .

Ayat² di bawah sememangnya dikarang oleh org lain..y Kirim email ke Perlu diingatkan di sini bahawa soalan ni bukannya datang dari AbyRAd.. Jika ada kesalahan tatabahasa. ayat terkasar. . Selangor. Sebelum saya memulakan bicara. Saya Mohd Ezman Bin Zamani dari Rawang. saya ingin meminta maaf jika tersalah atau terkasar bahasa kerana saya hanyalah manusia biasa yang selalu melakukan kesilapan. Saya mempunyai satu kemusykilan tentang PENGHARAMAN ANJING. beliau awal² lagi sudah memohon maaf. mengapa perlu diedit kan? Soalan oleh: MOHD EZMAN ZAMANI Assalamualaikum. soalan seperti mempertikaikan ayat Al-Quran dan apa² lagi kesalahan yang lain.

buku dan lain-lain) dan analisis. Tetapi. ulama-ulama telah bersepakat bahawa anjing adalah sama tarafnya seperti babi dan ianya haram bagi umat islam. Saya telah membuat kajian tentang tanah dan mengapa kita diwajibkan mengguna air tanah. Tetapi mengapa Allah tidak menyatakan dalam Al-Quran seperti tentang pengharaman babi? Adakan Allah terlupa untuk menyatakannya? Sesungguhnya Allah Maha Besar dan Bijaksana. Seperti yang kita tahu bahawa air liur binatang mengandungi pelbagai bakteria yang berbahaya dan saya menyimpulkan bahawa hadis nabi tersebut adalah ditujukan kepada semua binatang dan bukan kepada anjing sahaja. saya sekali lagi telah membuat analisis tentang maksud hadis tersebut.w. Allah tidak berfirman bahawa anjing itu haram. mengapa kucing atau haiwan lain tidak diharamkan seperti anjing? Ada pendapat mengatakan bahawa anjing diharamkan kerana tabiat buruk anjing yang gemar .t dan keistimewaan Al-Quran. "Sucinya bekas salah seorang kamu apabila dijilat anjing hendaklah membasuhnya dengan tujuh kali air. jika kedua-dua haiwan tersebut mengandungi bakteria yang berbahaya di dalam air liurnya. kucing dan haiwan lain. Saya megakuinya dan saya mengerti mengapa Allah menyatakannya dalam Al-Quran. maka saya tidak sama sekali mempertikaikan hukum Allah.artikel. Berdasarkan kepada pembacaan (akhbar. mustahil bagi Allah untuk terlupa dan sesungguhnya setiap hukuman Allah mempunyai sebab yang sempurna. Berlandaskan kepada hadis tersebut.Sememangnya kita semua tahu daripada dulu bahawa terdapat dua haiwan yang diharamkan dalam agama Islam iaitu anjing dan babi. tanah merupakan agen pembersih terbaik untuk menyucikan SEGALA jenis kotoran dan kerana itulah kita diwajibkan untuk menggunakan air tanah untuk menyucikan najis mugholazzah. journal.. babi. Enam kali air mutlak dan satu kali air tanah". Nabi Muhammad menyuruh kita menyucikan najis bekas yang telah dijilat anjing dengan 6 kali air mutlak dan satu kali air tanah kerana tanah adalah unsur terbaik untuk menyucikan segala kekotaran tidak kira sama ada anjing. Mungkin pihak tuan akan berpendapat bahawa air liur anjing sangat berbahaya berbanding haiwan lain seperti kucing tetapi di Malaysia. Ada orang memberitahu saya supaya tidak mempertikaikan hukum Allah dan saya bersumpah bahawa saya tidak pernah mempertikaikan sama sekali hukum Allah kerana dalam kes ini. Tiada satu pun ayat di dalam AlQuran yang mengatakan bahawa anjing itu haram dan pengharaman anjing diisyhtiharkan berlandas kepada hadis nabi yang bermaksud. Segala analisis yang saya peroleh adalah berlandaskan 'Scientific Proven' dan Alhamdulillah kerana sememangnya babi diharamkan oleh Allah adalah disebabkan penjelasan yang amat saintifik. Jadi. (Hadis riwayat Muslim dan Ahmad). Saya tidak menjumpai sebab mengapa anjing diharamkan. Ini menunjukkan bahawa bukan hanya air liur anjing sahaja yang berbahaya tetapi kucing juga. Saya telah membuat analisis dan kajian tentang sebab dan kenapa babi diharamkan. terdapat kes di mana seorang suri rumah terpaksa di potong kakinya kerana telah di gigit oleh kucing peliharaannya akibat jangkitan bakteria yang terdapat dalam air liur kucing tersebut. Jawapan-jawapan yang saya perolehi sangat memuaskan hati saya kerana ia menunjukkan keagungan Allah s. Berbalik kepada hadis tersebut.

saya ingin memberitahu pihak tuan bahawa kucing peliharaan saya juga menjelirkan lidahnya seperti anjing terutama apabila dalam keadaan panas. Sunnah Nabawiyah adalah semua perbuatan. Kedudukan sunnah Nabawiyah adalah sama dengan AlQuran kerana pada hakikatnya adalah wahyu dari Allah swt juga. Walaupun al-Quran tidak menyebutnya. tidak akan jumpa dalilnya. Ulama'. hadis. Hukum yang ditetapkan oleh al-Quran. Al-quran juga tidak menyebut berkaitan dengan najis yang dimaafkan.menjulurkan lidahnya tetapi. perkataan dan hal yang didiamkan oleh Rasulullah SAW. kotoran manusia dan air kencing. mereka adalah haiwan dan akan menjadi jijik dan kotor apabila tidak dijaga dengan sempurna.. Bagi orang Islam sumber syariah selain daripada al-Quran iaitulah Sunnah Nabawiyah. Qias dan Ijma Ulama' adalah hukum yang sah dan wajib diterima pakai di sisi syariat Islam. Ada pendapat mengatakan bahawa anjing itu kotor dan menjijikkan. apakah takrifan sebenar terhadap maksud KOTOR DAN JIJIK itu? Haiwan tidak mempunyai akal fikiran untuk membezakan kotor dan jijik termasuklah kucing kerana kucing juga sama seperti anjing. Kufur kepada sunnah Nabawiyah sama seperti kufur kepada Al-Quran. Karena sunnah Nabawiyah itu bersumber dari wahyu Allah SWT juga. kerana itulah ia diharamkan tetapi saya ingin bertanya. Qias dan Ijma Ulama'. Diharap pihak tuan dapat membalas e mail dengan segera berserta penjelasan yang sempurna. Jadi mengapa kucing atau binatang lain yang menjelirkan lidah tidak diharamkan seperti anjing? Penjeliran lidah oleh semua binatang adalah untuk menstabilkan haba yang terkandung di dalam badan dan ia untuk mengelakkan pengumpulan haba di dalam badan kerana haiwan tidak mempunyai liang peluh. Saya harap pihak tuan dapat memberikan penjelasan saintifik tentang mengapa anjing diharamkan seperti penjelasan saintifik yang telah saya peroleh tentang pengharaman babi. Begitulah juga apabila seseorang selesai membuang air kecil atau besar tidak terus menunaikan solat walaupun al-Quran tidak menyebut kenajisannya. Ramai rakan saya yang bukan beragama islam bertanya tentang perkara ini dan saya tidak mampu menjelaskan kepada mereka dengan sempurna seperti bagaimana saya menjelaskan tentang babi. Hal ini kerana najis demikian disebut dalam sunnah Nabawiyah. Dalam memahami syariah Islam. Begitulah juga di dalam Al-Quran tidak pernah menyebut kewajipan solat sehari semalam sebanyak lima kali dan 17 rakaat.. Adapun dalil . Setiap hukum memerlukan penjelasan dan saya amat memerlukan penjelasan tersebut. Wassalam. Kalau anda cari di dalam Al-Quran. Dijawab oleh: USTAZ SYAHRIL FAZLI BIN MAT HUSSAIN Hukum yang berkait dengan najis anjing bukan disandarkan pada ayat Al-Quran tetapi disandarkan kepada sunnah Nabawiyah. Allah tidak akan meletakkan hukum dengan sia-sia. tetap kita mengatakan ianya bernajis dan tidak boleh dimakan atau minum. Saya hanya manusia yang sentiasa melakukan kesilapan. kita diharamkan hanya berdalil pada Al-Quran sahaja tanpa melihat kepada sunnah Nabawiyah.

blogspot. air besar dan peluhnya. beliau bersabda: "Di rumah yang kedua ada anjing sedangkan di rumah yang pertama hanya ada kucing. Dan kucing itu tidaklah najis. Ketika ditanyakan kepada beliau apa sebabnya beliau tidak mendatangi undangan yang kedua. Jelas kepada kita hadis ini menunjukkan bahawa kucing itu tidak najis. Maka badannya itu juga merupakan sumber kepada najis. akan ikut hukum yang sama juga (iaitu najis yang berat). 2007 . Wallahua'lam. kaum yang lain mengundangnya dan beliau tidak mendatanginya. bahkan kedudukan najisnya adalah najis yang berat (mughallazhah). Termasuklah air yang keluar dari tubuh badan anjing itu sendiri seperti air kecil. termasuk air peluhnya. sama seperti najis babi. Pada pandangan Syafiieyyà Makkiiyyah badan air liur dan mulut anjing adalah najis kerana sumber air liur itu datangnya dari badan. Bahkan haiwan lain yang kahwin dengan anjing. maka cucilah 7 kali." (HR Al-Hakim dan Ad-Daruquthuny). Maka seluruh ulama sepakat bahawa air liur anjing itu najis.html#ixzz1M5SpfYf5 BINATANG YANG HALAL DAN HARAM Januari 1." Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Sucinya bekas kalian yang dimasuki mulut anjing adalah dengan mencucinya 7 kali. Email from: Muhd Zumairi photo by: La-Vita-a-Bella Read more: Aby RAd's blog: Mengapa Anjing Diharamkan? http://abyrad." Menurut riwayat Ahmad dan Muslim disebutkan salahsatunya dengan tanah. Bagi Mazhab As-Syafiieyà Makkiiyyah dan Al-Hanabilah sepakat mengatakan bahawa bukan hanya air liurnya sahaja yang bernajis. Pendapat tentang najisnya seluruh tubuh anjing ini juga dikuatkan dengan hadis lain seperti: Bahwa Rasululah SAW diundang masuk ke rumah salah seorang kaum dan beliau mendatangi undangan itu. tetapi seluruh tubuh anjing itu hukumnya najis berat.dari sunnah Nabawiyah yang telah diterima semua ulama tentang najisnya air liur anjing adalah sebagai berikut: Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Bila seekor anjing minum dari bekas milik kalian. kerana untuk mensucikannya dengan menggunakan tujuh kali air dan salah satunya dengan menggunakan air tanah. sedangkan anjing itu adalah najis. Di waktu lainya.com/2010/05/mengapa-anjing-diharamkan.

Ia mengandungi beberapa dalil yang digunakan oleh para ulama bagi menyokong pendirian mereka berhubung halal atau haram memakan benda-benda tertentu khususnya yang berkaitan dengan jenis haiwan.Firman Allah SWT: ³Hai sekalian manusia. Seberang Perai. sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya. atau . Ini berdasarkan kaedah: Perkara yang haram ialah apa yang diharamkan oleh Allah dan rasul-Nya manakala apa yang didiamkan daripadanya adalah suatu yang dimaafkan.adalah harus hingga datang dalil yang menunjukkan kepada haram. i. Ia hanya disebut secara ringkas dan tidak dibuat nota kaki berhubung sumber-sumber rujukan. Rasyid Bin Idris @ Adir Dewan Pengajian Ibn Qayyim al-Jauziyyah Pendahuluan: Risalah ini adalah jawapan kepada suatu soalan yang dikemukakan kepada penulis di Surau Taman Pauh Jaya. Tujuannya ialah untuk mengelakkan dari risalah ini menjadi terlalu panjang. kecuali kalau makanan itu bangkai. Perkara-perkara yang diharamkan: 1) Bangkai.Firman Allah SWT: ³Dia menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk´ (al-A¶raf:157) Al-Quran telah menegaskan bahawa makanan yang dihalalkan oleh Allah ialah yang baik-baik sahaja. Sungguhpun begitu al-Quran telah memberikan panduan tentang makanan yang bagaimanakah yang perlu dan boleh dimakan. karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu´ (al-Baqarah:168) ii. Ini berdasarkan firman Allah SWT: Katakanlah: ³Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku. makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Justeru itu makanan yang memudaratkan agama dan kesihatan adalah haram dan termasuk di dalam al-khbai¶th.Ahmad Nizam Hukum dan Fatwa 3 Komen Rate This Oleh: Abd. dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama ialah: asal hukum dalam semua perkara -kecuali ibadah yang mempunyai kaedah lain.

yang mati kerana dimakan binatang lain. 3. (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. termasuk juga yang dicampak ke dalam perigi dan seumpamanya. yang dipukul. 3) Babi. kecuali yang sempat kamu menyembelihnya.´ (al-Mai¶dah:3) Ayat 3 surah al-Maidah ini mengecualikan mana-mana yang tersebut yang sempat disembelih secara syar¶ie selagi ia belum mati. dan yang diterkam binatang buas. Dalilnya ialah ayat-ayat di atas. Dalilnya ialah ayat-ayat di atas.´ (al-An¶am:145) Termasuk di dalam kategori bangkai ialah haiwan: 1. Sedangkan yang sahih ialah: setiap yang berasal darinya adalah haram dan hanya daging yang disebut kerana kebiasaannya daging itu yang dimakan. lalu beliau menjawab: ³makanlah´. Dalilnya ialah firman Allah SWT: ³Diharamkan bagimu (memakan) bangkai. Ibn Abbas r. yang mati kerana dipukul samada dengan kayu atau dihempap dengan sesuatu atau dikejutkan. 4. 2.a telah ditanya tentang limpa. maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. darah. 4) Sembelihan untuk selain daripada Allah. dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. yang mati kerana terjatuh atau dijatuhkan dari tempat tinggi. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah. karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. ini menyebabkab segelintir manusia menyangka selain dari daging babi seperti tulang dan lemaknya adalah halal. lalu mereka berkata: ³ia adalah darah´. 5. yang tercekik. Ayat-ayat tersebut hanya menyebut daging.darah yang mengalir atau daging babi. Dalilnya ialah ayat-ayat di atas. yang jatuh. (daging haiwan) yang disembelih atas nama selain Allah. yang ditanduk. 2) Darah yang mengalir. samada disebut namanya atau . Begitu juga sembelihan yang ditujukan kepada selain daripada Allah. yang mati kerana ditanduk oleh binatang lain. yang mati tercekik atau dicekik. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas. jawab beliau: ³yang diharamkan kepada kamu hanyalah darah yang mengalir´. daging babi. Maksudnya ialah binatang disebutkan nama selain dari Allah semasa penyembelihan itu. sekalipun anjing pemburu yang terlatih.

7) Keldai peliharaan. . Abu Hanifah pula berpendapat bahawa karnivor adalah as-sabu¶ di antaranya: gajah. Dalilnya ialah hadith Ibn Abbas. Beliau ditanya lagi: adakah ini disabdakan oleh nabi SAW? Jawabnya: ya. ia tiada taring. maka memaksudnya adalah lebih aula untuk diharamkan. harimau dan serigala. gagak dan layang-layang. Kata Ibn al-Athir: ³iaitu binatang pemangsa yang memakan secara menerkam seperti: singa. (Riwayat al-Bukhari dan Muslim). Contohnya: helang. Sabda Nabi SAW: ³Setiap yang memiliki taring dari kalangan pemangsa. 5) Semua binatang buas (as-Siba¶) yang bertaring. At-Tirmizi dan disahihkannya serta an-Nasa-i dan Ibn Majah. ibadat kepada selain dari Allah adalah lebih besar kekufurannya berbanding yang memohon kepada selain Allah. 2. hukumnya haram sekalipun disebut bismillah. Pendapat ini dipersetujui oleh Ibn al-Qayyim. Sebabnya. Oleh yang demikian. Disahihkan juga oleh al-Hakim). 3. Oleh itu dubuk dan musang adalah halal. jika haiwan itu disembelih untuk selain dari Allah sebagai ibadah (taqarrub). Jika diharamkan kerana disebut: ³dengan nama alMasih´ dan sebagainya. maka memakannya adalah haram³. Menurut pengarang Fath alMajid fi Syarh Kitab al-Tawhid: ³Ini kerana sembelihan untuk berhala (an-Nusb) menunjukkan pengagungan untuk taghut sekalipun tidak dilafazkan namanya. Hadith Jabir. dubuk dan kucing. Semuanya haram disisinya. ia bukan dari kategori as-siba¶ yang disebut di dalam hadith. Muslim dan lain-lain dari hadith Abi Tha¶labah al-Khusyani). enggang. harimau. kerana ia termasuk dalam al-mustatob (perkara yang dipandang baik). (Riwayat Abu Daud. (Riwayat Malik. Al-Syafi¶e berpandangan bahawa as-siba¶ yang diharamkan ialah yang menyerang manusia seperti singa. sebaliknya semua giginya memang sama tajam. Beliau ditanya tentang dubuk: Adakah dubuk binatang buruan? Jawabnya: ya.´ (Riwayat Muslim) Adapun yang dimaksudkan dengan burung yang mempunyai kuku ialah: yang kukunya tajam digunakan untuk menangkap dan melukakan serta mengoyak mangsa. serigala dan seumpamanya. 6) Semua jenis burung berkuku tajam dan menyambar. Andai kata diterima bahawa ia memiliki taring. bahkan sekalipun dibacakan bismillah. Di antara perkara yang diharamkan oleh Nabi SAW dalam peperangan Khaibar ialah keldai peliharaan. Dikecualikan daripadanya: merpati dan burung-burung kecil. Hujah al-Syafi¶e berhubung dengan dubuk: 1.tidak semasa penyembelihan. katanya: ³Rasulullah SAW melarang (memakan) setiap yang bertaring dari binatang buas dan setiap yang berkuku (claw) dari burung. Maka ia sama dengan sembelihan yang disebut nama selain Allah.

´ Sabda Nabi SAW: ³Apabila kamu mendengar suara keldai. kerana makanan yang najis itu dapat disucikan dengan istihalah (seperti mengurungnya).Hadith Ibn Umar: Rasulullah SAW melarang dari memakan al-jallalah dan meminum susunya. Sebaliknya jika kebanyakan makanannya bukan najis. 1. Sungguhpun begitu. Abu Daud. maka dia adalah jallalah dan tidak boleh dimakan. para ulama meluaskannya kepada yang lebih umum sebagaimana yang disebut oleh Ibn Hajar. telur dan susunya.Hadith Ibn Abbas: Larangan itu ialah tentang memakan al-jallalah dan meminum susunya. ath-Thauri dan al-Syafi¶iyyah berpendapat memakan al-jallalah adalah haram. Sebahagian yang lain menyatakan hukumnya adalah makruh sahaja. at-Tirmizi. Iaitu binatang yang memakan kotoran dan sesuatu yang menjijikkan. Kata al-Baghawi: ³kemudian hukum tentang binatang yang memakan kotoran. Ibn Hazm menghadkannya hanya kepada yang berkaki empat sedangkan Ibn Hajar menyatakan ianya umum. jika didapati memakan kotoran´. an-Nasa-i. justeru tidak haram dimakan seperti ayam dan sebagainya´. maka ia bukan al-jallalah. Ibn Majah. Dalilnya: i. sesungguhnya dia melihat syaitan. (Riwayat Ahmad. ii.Kata al-¶Allamah Siddiq hasan Khan: ³Ramai dikalangan umat Arab yang memiliki naluri yang sejahtera mengharamkannya dan dia melihat syaitan. Kata al-Hafiz dalam al-Fath: ia adalah yang paling sahih dalam bab ini. 2. al-Hakim. Ibn Majah dan at-Tirmizi yang mensahihkannya). Para ulama sepakat tentang halalnya keldai liar -dan kuda belang dan seladang-. Al-Jallalah (Binatang yang memakan kotoran). ia boleh dimakan. Kata al-Albani: zahir hadith memihak kepada Ibn Hazm lantaran disebut tentang susunya. Pendapat sebahagian yang lain seperti ath-Thauri. (Riwayat Ahmad. maka mohonlah perlindungan Allah dari syaitan. Hukum memakan haiwan halal yang memakan bahan dari daging babi. Kata Ibn Hazm: ³telah sahih bahawa Abu Musa mengurung ayam (bertujuan membersihkan makanannya). At-Tirmizi mensahihkannya). Pendapat yang lain: jika kebanyakan makanannya adalah najis. 3. Nabi SAW telah dihadiahkan dengan keldai liar lalu baginda memakannya. hendaklah dilihat: jika ia hanya memakannya kadang-kadang.´ (Riwayat al-Bukhari dan Muslim). al-Syafi¶e dan Ahmad: haram memakan daging. . Pendapat Malik dan sebahagian ulama: daging dan telurnya harus dimakan. Abu Daud. Berhubung hal ini para ulama berbeza pendapat: y y Ahmad. (Riwayat al-Bukhari dari hadith Abi Qatadah). Inilah yang ditegaskan oleh Ibn Daqiq al-¶Eid.

(Riwayat Muslim). Jadi apabila µillat itu hilang dengan cara mengurungnya atau yang seumpama itu. Sungguhpun begitu. . hilang haram. Apabila hilang najis. melainkan salah satu pandangan al-Syafi¶yyah yang menyatakan halal kucing liar. sedangkan nama dan sifatnya sudah pergi. Hampir tiada khilaf di kalangan ulama tentang pengharaman anjing melainkan satu riwayat pandangan Malik yang menyatakannya sebagai halal. ia dikuatkan dengan dalil yang sama tentang keharaman anjing di atas. Namun tiada satu had yang ditentukan dalam mengurung/membersihkan binatang itu sekalipun memang sahih bahawa Umar mengurung ayam al-jallalah selama 3 hari. at-Tirmizi dan Ibn Majah.´ (Riwayat Abu Daud. Dalil keharaman kucing pula disebut di dalam hadith Jabir: ³Bahawasanya nabi SAW telah melarang dari memakan kucing dan harganya. hilanglah hukumnya berdasarkan kaedah: Oleh demikian. Apa yang dipandang jijik dan kotor oleh manusia (yang murni fitrahnya) dari jenis haiwan ± bukan kerana sesuatu µillah atau kerana tidak biasa â¼³ sebaliknya semata-mata kerana menganggapnya jijik. maka ia adalah haram. dalam isnad hadith ini Muhammad Bin Zaid ± dhaif). (Riwayat as-sahih). tiada lagi ruang untuk mengharamkannya kerana ia adalah halal asalnya dan diharamkan lantaran halangan (najis).y Jawatankuasa Tetap Penyelidikan dan Fatwa Arab Saudi mentarjihkan pendapat yang mendetailkan keadaan. larangan nabi SAW daripada memakan harga anjing dan kucing. 3. µIllah itulah yang mengubah daging dan susunya dari halal kepada haram. lantaran arahan nabi SAW supaya bekas yang dijilat oleh anjing hendaklah dibasuh 7 kali yang pertama dengan air tanah. Sungguhpun begitu. Pendapat inilah yang sahih sepertimana yang dijelaskan oleh al-Hafiz dalam al-Fath dan alAlbani. Pengharaman anjing dating dengan beberapa faktor: 1. µIllah bagi keharaman al-jallalah ialah kenajisan. Firman Allah SWT: ´ dan Dia menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk´ (al-A¶raf:157) Kebanyakan ulama memberikan garis panduan dalam hal ini seperi berikut: 1. ia memakan kotoran. 9) Anjing dan kucing. sebahagian ulama Malikiyyah (khususnya yang mutaakhkhirin) menyanggahi pandangannya itu. tiada beza hukum di antara kucing liar ataupun jinak. hendaklah memberikan dalil´. Menurut ulama. 2. ia termasuk di dalam al-mustakhbath (yang dipandang jijik). Kata Siddiq Hasan Khan: ³barangsiapa yang mendakwa bahawa najis itu masih kekal. 10) Semua jenis binatang yang menjijikkan. ia adalah najis menurut jumhur ulama.

Binatang yang diarahkan bunuh: Sabda nabi SAW: ³Dari µAisyah bahawa rasul SAW bersabda: 5 jenis binatang semuanya fawasiq boleh dibunuh di Tanah Haram: burung gagak. Binatang yang dilarang bunuh: Sabda nabi SAW: Dari Ibn Abbas bahawa nabi SAW telah melarang daripada membunuh 4 jenis binatang: semut. kerana terdapat percanggahan dalil halal dan haram. Apabila sebahagian manusia menganggapnya jijik sedangkan yang tidak. al-Albani mempersoalkan tentang kesukaran menetukan yang manakah padangan teramai dan ia juga membabitkan soal budaya dan seumpamanya. anjing dan al-¶aqur (sejenis binatang yang menggigit). lebah. burung layang-layang. maka yang diambil kira ialah tanggap majoriti. at-Tirmizi dan an-Nasai). dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.2. Sungguhpun begitu.´ (al-Baqarah:195) 13) Haiwan 2 alam: Kata al-Qadi Ibn al-¶Arabi: Pendapat yang sahih berhubung haiwan yang hidup di darat dan air ialah dilarang. 14) Binatang yang tidak disebutkan statusnya: Berdasarkan sabda nabi SAW: . Ini adalah jelas kerana Islam melarang al-khabai¶th.´ (Riwayat al-Bukhari. Lalu kami memenangkan dalil haram sebagai langkah berhati-hati (ihtiyat). karena sesungguhnya Allah menyukai orangorang yang berbuat baik. Kebanyakan haiwan yang tidak dimakan oleh manusia sedangkan tiada dalil yang jelas menunjukkan ia haram. merupakan haiwan dari kategori ini. Muslim. Juga dengan umum ayat: ´ Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah. yang paling tepat ialah: setiap yang jijik di sisi syara¶ itu tentulah akan memudaratkan diri dan agama manusia. dan berbuat baiklah. Sementara sebilangan ulama pula berpandangan bahawa semua haiwan yang memang hidup di laut adalah halal sekalipun ia mungkin boleh hidup di daratan kecuali katak kerana ada dalil lain berhubungnya. tikus. diburu atau dijumpai mati. belatuk dan nuri. Sebilangan ulama berpendapat bahawa binatang-binatang yang dilarang oleh nabi SAW dari membunuhnya atau yang diarahkan untuk membunuhnya adalah haram. Oleh itu menurutnya. kala jengking. 11) Semua binatang yang diarahkan untuk dibunuh atau dilarang dari dibunuh. 12) Binatang beracun samada yang ikan atau selainnya.

Dia (laut) suci airnya dan halal bangkainya. (Riwayat disahihkan oleh al-Hakim. Justeru itu. jika nabi melarang dari dibunuh katak sedangkan tujuannya adalah untuk suatu yang penting seperti dijadikan ubat. Oleh itu yang rajih ialah: halal. Namun isnadnya dhaif. lalu nabi SAW melarang dari membunuhnya. lantaran baginya ia tidak jelas. (Riwayat Malik. Apa yang Allah diamkan tentangnya.yang menghalalkannya: Malik dan Syafi¶e Dalil yang mengharamkannya. b) katak: . kerana katak termasuk dalam kategori soidul bahr. 15) Contoh-contoh binatang yang diperselisihkan hukumnya: a) landak: . Apa yang Allah haramkan. maka ia mungkin kerana kehormatannya seperti manusia atau kerana haram dimakan seperti katak. Ini kerana nabi SAW jika melarang dari membunuh sesuatu haiwan. juga disahihkan oleh al-Hakim). c) buaya: .yang menghalalkannya: Malik Dalilnya: Umum ayat Allah: ³Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu.yang mengharamkannya: Ahmad Dalilnya: Hadith Abd. Asy-Syawkani pula seakan-akan tidak bersetuju dengan kaedah binatang yang dilarang bunuh bererti haram dimakan. dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan´ (al-Maidah:96) ii. Kedua-dua dalil ini umum tentang hidupan / haiwan di laut (air). lalu ia mencakupi katak. maka ia haram. tentulah ia tidak boleh dimakan sebarangan. al-Syafi¶e dan imam yang empat).´ (Riwayat al-Bazzar dan katanya: sanadnya sahih. Dalam sanadnya ada Sa¶id Bin Khalid alQurtubi: didhaifkan oleh an-Nasai tetapi dithiqahkan oleh Ibn Hibban serta kata ad-Daraqutni: dia Madaniyy yang boleh dibuat hujah dengannya).yang mengharamkannya: Abu Hanifah dan Ahmad .Umum hadith tentang air dan bangkai haiwan di lautan. Larangan makannya pula tentulah kerana ia memang haram dimakan. maka ia halal. maka ia adalah dimaafkan.³Apa yang Allah halalkan di dalam kitab-Nya. . Rahman Bin µUthman tentang seorang doctor bertanya kepada nabi SAW tentang hukum menjadikan katak sebagai ubat (untuk dimakan). Namun yang rajih ialah: katak haram dimakan. ialah hadith dari Ibn Umar dalam riwayat Ahmad dan Abu Daud.

Aku telah pun membaca Bismillah (menyebut nama Allah) padanya. kecuali pintu rumah ada patungpatung lelaki. Baginda bersabda: Apabila kamu menyuruh anjingmu yang telah terlatih dan kamu telah pun menyebut nama Allah atasnya. Oleh itu tentulah ia terkandung di dalam ayat surah alMaidah:96 tersebut. maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan semua itu. yang mengharamkannya: Abu Hanifah dan sebahagian lain. d) dubuk: telah dibincangkan sebelum ini. namun yang lebih ahwat (berhati-hati) ialah meninggalkan daripada memakannya." (Hadis riwayat Tirmidzi) Rasulullah s.w bersabda: Apabila anjing menjilat air yang berada dalam bekas salah seorang daripada kamu. tidak ada yang menghalangiku untuk aku masuk ke rumah yang Tuan ada di dalamnya. di dalam rumah ada kelambu yang juga ada gambar patung dan di dalam rumah juga ada anjing. Aku bertanya: Sekalipun anjing-anjing itu telah membunuhnya? Baginda menjawab: Ya. Aku bertanya lagi kepada baginda: Bagaimana jika aku memburu binatang dengan menggunakan panah lalu terkena tidak melalui matanya. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah Radiallahuanhu berkata: "Telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang maksudnya: "Jibril datang kepadaku dan berkata: "Tadi malam saya datang kepada Tuan. Penutup: Ini adalah yang dapat diusahakan berhubung persoalan halal dan haramnya binatang-binatang yang mempunyai berbagai-bagai spesis. hendaklah dituangkan air tersebut. maka dikeluarkannya (anjing itu). Syafi¶e dan sebahagian yang lain. Pendetailan tajuk boleh dirujuk di dalam kitab-kitab tafsir dan hadith ahkam serta buku-buku Fiqh. Tetapi jika terkena dari bahagian belakangnya (bukan dengan matanya) maka janganlah . aku telah melepaskan anjing-anjing yang sudah terlatih untuk berburu. maka makanlah. dan perintahlah dengan anjing itu supaya dikeluarkan. Maka perintahkanlah supaya kepala patung yang ada di pintu itu dipotong dijadikan seperti bentuk pohon dan perintahkanlah supaya kelambu itu dipotong dan dijadikan daripadanya dua bantal buat sandaran dan diduduki. mengambil kira khilaf yang wujud di samping langkah berjaga-jaga mengelakkan larangan. anjing-anjing tersebut membawa binatang buruan itu kepadaku. maka Rasulullah memerintahkannya.y y yang menghalalkannya: Malik.a. maka makanlah binatang buruan itu. Ini kerana ia termasuk di dalam soidul bahr. lalu termasuk di dalam kategori bintang buas bertaring. Ini kerana ia termasuk di dalam binatang buas. seterusnya basuhlah iaitu samaklah sebanyak tujuh kali Hadis Adiy bin Hatim r. sekalipun anjing-anjing itu telah membunuhnya jika tidak ada anjing lain yang turut bersamanya.a katanya: Wahai Rasulullah." Ada pun anjing itu adalah anak anjing kepunyaan Husain atau Hasan di bawah tempat tidurnya. Kata Ibn Baz: masalah ini adalah ijtihadiyyah dan perbahasannya luas. Baginda menjawab: Apabila kamu memburu dengan menggunakan panah lalu terkena melalui matanya.

w baginda bersabda: Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang terdapat anjing atau gambar-gambar Hadis Ibnu Umar r.a katanya: Rasulullah s.a. maka setiap hari pahala amalannya dikurangkan sebanyak dua qirat (kinayah iaitu ibarat bagi ganjaran pahala yang sangat besar) .a.kamu makan Hadis Ibnu Abbas r.a: Daripada Nabi s.w pernah bersabda: Sesiapa yang memelihara anjing selain dari anjing untuk menjaga ternakan dan anjing untuk berburu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->