P. 1
Binatang Yang Halal Dan Haram

Binatang Yang Halal Dan Haram

|Views: 132|Likes:
Published by adbzizan

More info:

Published by: adbzizan on Jun 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/26/2011

pdf

text

original

BINATANG YANG HALAL DAN HARAM

Pendahuluan: Sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama ialah: asal hukum dalam semua perkara -kecuali ibadah yang mempunyai kaedah lain- adalah harus hingga datang dalil yang menunjukkan kepada haram. Ini berdasarkan kaedah: Perkara yang haram ialah apa yang diharamkan oleh Allah dan rasul-Nya manakala apa yang didiamkan daripadanya adalah suatu yang dimaafkan. Sungguhpun begitu al-Quran telah memberikan panduan tentang makanan yang bagaimanakah yang perlu dan boleh dimakan. i- Firman Allah SWT: ³Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu´ (al-Baqarah: 16 ii- Firman Allah SWT: ³Dia menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk´ (al-A¶raf:157) Al-Quran telah menegaskan bahawa makanan yang dihalalkan oleh Allah ialah yang baik-baik sahaja. Justeru itu makanan yang memudaratkan agama dan kesihatan adalah haram dan termasuk di dalam al-khbai¶th. Perkara-perkara yang diharamkan: 1) Bangkai. Ini berdasarkan firman Allah SWT: Katakanlah: ³Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.´ (al-An¶am:145) Termasuk di dalam kategori bangkai ialah haiwan: 1. yang mati tercekik atau dicekik. 2. yang mati kerana dipukul samada dengan kayu atau dihempap dengan sesuatu atau dikejutkan. 3. yang mati kerana terjatuh atau dijatuhkan dari tempat tinggi, termasuk juga yang dicampak ke dalam perigi dan seumpamanya. 4. yang mati kerana ditanduk oleh binatang lain. 5. yang mati kerana dimakan binatang lain, sekalipun anjing pemburu yang terlatih. Dalilnya ialah firman Allah SWT:

³Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging haiwan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan.´ (al-Mai¶dah:3) Ayat 3 surah al-Maidah ini mengecualikan mana-mana yang tersebut yang sempat disembelih secara syar¶ie selagi ia belum mati. 2) Darah yang mengalir. Dalilnya ialah ayat-ayat di atas. Ibn Abbas r.a telah ditanya tentang limpa, lalu beliau menjawab: ³makanlah´, lalu mereka berkata: ³ia adalah darah´, jawab beliau: ³yang diharamkan kepada kamu hanyalah darah yang mengalir´. 3) Babi. Dalilnya ialah ayat-ayat di atas. Ayat-ayat tersebut hanya menyebut daging, ini menyebabkab segelintir manusia menyangka selain dari daging babi seperti tulang dan lemaknya adalah halal. Sedangkan yang sahih ialah: setiap yang berasal darinya adalah haram dan hanya daging yang disebut kerana kebiasaannya daging itu yang dimakan. 4) Sembelihan untuk selain daripada Allah. Dalilnya ialah ayat-ayat di atas. Maksudnya ialah binatang disebutkan nama selain dari Allah semasa penyembelihan itu. Begitu juga sembelihan yang ditujukan kepada selain daripada Allah, samada disebut namanya atau tidak semasa penyembelihan, bahkan sekalipun dibacakan bismillah. Menurut pengarang Fath al-Majid fi Syarh Kitab al-Tawhid: ³Ini kerana sembelihan untuk berhala (an-Nusb) menunjukkan pengagungan untuk taghut sekalipun tidak dilafazkan namanya. Maka ia sama dengan sembelihan yang disebut nama selain Allah. Jika diharamkan kerana disebut: ³dengan nama al-Masih´ dan sebagainya, maka memaksudnya adalah lebih aula untuk diharamkan. Sebabnya, ibadat kepada selain dari Allah adalah lebih besar kekufurannya berbanding yang memohon kepada selain Allah. Oleh yang demikian, jika haiwan itu disembelih untuk selain dari Allah sebagai ibadah (taqarrub), hukumnya haram sekalipun disebut bismillah. 5) Semua binatang buas (as-Siba¶) yang bertaring. Kata Ibn al-Athir: ³iaitu binatang pemangsa yang memakan secara menerkam seperti: singa, harimau, serigala dan seumpamanya. Sabda Nabi SAW: ³Setiap yang memiliki taring dari kalangan pemangsa, maka memakannya adalah haram³. (Riwayat Malik, Muslim dan lain-lain dari hadith Abi Tha¶labah al-Khusyani) . Al-Syafi¶e berpandangan bahawa as-siba¶ yang diharamkan ialah yang menyerang manusia seperti singa, harimau dan serigala. Oleh itu dubuk dan musang adalah halal. Abu Hanifah pula berpendapat bahawa karnivor adalah as-sabu¶ di antaranya: gajah, dubuk dan kucing. Semuanya haram disisinya. Hujah al-Syafi¶e berhubung dengan dubuk: 1. ia tiada taring, sebaliknya semua giginya memang sama tajam. 2. Andai kata diterima bahawa ia memiliki taring, ia bukan dari kategori as-siba¶ yang disebut di dalam hadith. Pendapat ini dipersetujui oleh Ibn al-Qayyim.

kerana makanan yang najis itu dapat disucikan . Abu Daud.´ (Riwayat Muslim) Adapun yang dimaksudkan dengan burung yang mempunyai kuku ialah: yang kukunya tajam digunakan untuk menangkap dan melukakan serta mengoyak mangsa. katanya: ³Rasulullah SAW melarang (memakan) setiap yang bertaring dari binatang buas dan setiap yang berkuku (claw) dari burung. Disahihkan juga oleh al-Hakim). kerana ia termasuk dalam al-mustatob (perkara yang dipandang baik). 6) Semua jenis burung berkuku tajam dan menyambar. Beliau ditanya lagi: adakah ini disabdakan oleh nabi SAW? Jawabnya: ya. jika didapati memakan kotoran´. (Riwayat al-Bukhari dari hadith Abi Qatadah). Ibn Hazm menghadkannya hanya kepada yang berkaki empat sedangkan Ibn Hajar menyatakan ianya umum. ii. maka mohonlah perlindungan Allah dari syaitan. Ibn Majah dan at-Tirmizi yang mensahihkannya) . Hukum memakan haiwan halal yang memakan bahan dari daging babi. Kata Ibn Hazm: ³telah sahih bahawa Abu Musa mengurung ayam (bertujuan membersihkan makanannya). ath-Thauri dan al-Syafi¶iyyah berpendapat memakan al-jallalah adalah haram. maka ia bukan al-jallalah. (Riwayat Abu Daud. Beliau ditanya tentang dubuk: Adakah dubuk binatang buruan? Jawabnya: ya. (Riwayat Ahmad.3. (Riwayat Ahmad. (Riwayat al-Bukhari dan Muslim). Pendapat Malik dan sebahagian ulama: daging dan telurnya harus dimakan. Berhubung hal ini para ulama berbeza pendapat: * Ahmad. sesungguhnya dia melihat syaitan.Hadith Ibn Umar: Rasulullah SAW melarang dari memakan al-jallalah dan meminum susunya. enggang. * Sebahagian yang lain menyatakan hukumnya adalah makruh sahaja. Ibn Majah. Kata al-¶Allamah Siddiq hasan Khan: ³Ramai dikalangan umat Arab yang memiliki naluri yang sejahtera mengharamkannya dan dia melihat syaitan. Inilah yang ditegaskan oleh Ibn Daqiq al-¶Eid. at-Tirmizi. Contohnya: helang. 7) Keldai peliharaan. 1. para ulama meluaskannya kepada yang lebih umum sebagaimana yang disebut oleh Ibn Hajar.Hadith Ibn Abbas: Larangan itu ialah tentang memakan al-jallalah dan meminum susunya. Nabi SAW telah dihadiahkan dengan keldai liar lalu baginda memakannya. At-Tirmizi mensahihkannya) . Kata al-Baghawi: ³kemudian hukum tentang binatang yang memakan kotoran. al-Hakim. Para ulama sepakat tentang halalnya keldai liar -dan kuda belang dan seladang-. Dalilnya: i. At-Tirmizi dan disahihkannya serta an-Nasa-i dan Ibn Majah. gagak dan layang-layang. hendaklah dilihat: jika ia hanya memakannya kadang-kadang. an-Nasa-i. Di antara perkara yang diharamkan oleh Nabi SAW dalam peperangan Khaibar ialah keldai peliharaan.´ (Riwayat al-Bukhari dan Muslim). Al-Jallalah (Binatang yang memakan kotoran).´ Sabda Nabi SAW: ³Apabila kamu mendengar suara keldai. Dalilnya ialah hadith Ibn Abbas. Iaitu binatang yang memakan kotoran dan sesuatu yang menjijikkan. Sungguhpun begitu. Dikecualikan daripadanya: merpati dan burung-burung kecil. justeru tidak haram dimakan seperti ayam dan sebagainya´. Hadith Jabir. Kata al-Albani: zahir hadith memihak kepada Ibn Hazm lantaran disebut tentang susunya. Abu Daud. Kata al-Hafiz dalam al-Fath: ia adalah yang paling sahih dalam bab ini.

(Riwayat as-sahih). al-Syafi¶e dan Ahmad: haram memakan daging. ia dikuatkan dengan dalil yang sama tentang keharaman anjing di atas. Sungguhpun begitu. Hampir tiada khilaf di kalangan ulama tentang pengharaman anjing melainkan satu riwayat pandangan Malik yang menyatakannya sebagai halal. Pendapat inilah yang sahih sepertimana yang dijelaskan oleh al-Hafiz dalam al-Fath dan al-Albani. Namun tiada satu had yang ditentukan dalam mengurung/membersih kan binatang itu sekalipun memang sahih bahawa Umar mengurung ayam al-jallalah selama 3 hari.´ (Riwayat Abu Daud. ia adalah najis menurut jumhur ulama. Sebaliknya jika kebanyakan makanannya bukan najis. hilang haram. sebahagian ulama Malikiyyah (khususnya yang mutaakhkhirin) menyanggahi pandangannya itu. at-Tirmizi dan Ibn Majah. µIllah itulah yang mengubah daging dan susunya dari halal kepada haram. Menurut ulama. hendaklah memberikan dalil´. µIllah bagi keharaman al-jallalah ialah kenajisan. tiada beza hukum di antara kucing liar ataupun jinak. * Jawatankuasa Tetap Penyelidikan dan Fatwa Arab Saudi mentarjihkan pendapat yang mendetailkan keadaan. tiada lagi ruang untuk mengharamkannya kerana ia adalah halal asalnya dan diharamkan lantaran halangan (najis). Dalil keharaman kucing pula disebut di dalam hadith Jabir: ³Bahawasanya nabi SAW telah melarang dari memakan kucing dan harganya. Pengharaman anjing datang dengan beberapa faktor: 1. Apa yang dipandang jijik dan kotor oleh manusia (yang murni fitrahnya) dari jenis haiwan .dengan istihalah (seperti mengurungnya) .bukan kerana sesuatu µillah . Sungguhpun begitu. Pendapat yang lain: jika kebanyakan makanannya adalah najis. Apabila hilang najis.dhaif). Firman Allah SWT: ´ dan Dia menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk´ (al-A¶raf:157) Kebanyakan ulama memberikan garis panduan dalam hal ini seperi berikut: 1. 3. telur dan susunya. 9) Anjing dan kucing. lantaran arahan nabi SAW supaya bekas yang dijilat oleh anjing hendaklah dibasuh 7 kali yang pertama dengan air tanah. sedangkan nama dan sifatnya sudah pergi. 10) Semua jenis binatang yang menjijikkan. 2. hilanglah hukumnya berdasarkan kaedah: Oleh demikian. larangan nabi SAW daripada memakan harga anjing dan kucing. 2. ia boleh dimakan. ia termasuk di dalam al-mustakhbath (yang dipandang jijik). Kata Siddiq Hasan Khan: ³barangsiapa yang mendakwa bahawa najis itu masih kekal. Pendapat sebahagian yang lain seperti ath-Thauri. (Riwayat Muslim). Jadi apabila µillat itu hilang dengan cara mengurungnya atau yang seumpama itu. melainkan salah satu pandangan al-Syafi¶yyah yang menyatakan halal kucing liar. ia memakan kotoran. dalam isnad hadith ini Muhammad Bin Zaid . 3. maka dia adalah jallalah dan tidak boleh dimakan.

´ (al-Baqarah: 195) 13) Haiwan 2 alam: Kata al-Qadi Ibn al-¶Arabi: Pendapat yang sahih berhubung haiwan yang hidup di darat dan air ialah dilarang. maka ia adalah haram. kala jengking. Binatang yang diarahkan bunuh: Sabda nabi SAW: ³Dari µAisyah bahawa rasul SAW bersabda: 5 jenis binatang semuanya fawasiq boleh dibunuh di Tanah Haram: burung gagak. lebah. Juga dengan umum ayat: ´ Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah. Kebanyakan haiwan yang tidak dimakan oleh manusia sedangkan tiada dalil yang jelas menunjukkan ia haram. dan berbuat baiklah.´ (Riwayat al-Bukhari. yang paling tepat ialah: setiap yang jijik di sisi syara¶ itu tentulah akan memudaratkan diri dan agama manusia. kerana terdapat percanggahan dalil halal dan haram. juga disahihkan oleh al-Hakim). karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. merupakan haiwan dari kategori ini. maka yang diambil kira ialah tanggap majoriti. 11) Semua binatang yang diarahkan untuk dibunuh atau dilarang dari dibunuh. anjing dan al-¶aqur (sejenis binatang yang menggigit). Sebilangan ulama berpendapat bahawa binatang-binatang yang dilarang oleh nabi SAW dari membunuhnya atau yang diarahkan untuk membunuhnya adalah haram.´ (Riwayat al-Bazzar dan katanya: sanadnya sahih. . 12) Binatang beracun samada yang ikan atau selainnya. burung layang-layang. tikus. maka ia adalah dimaafkan. Ini adalah jelas kerana Islam melarang al-khabai¶th. Muslim. Apa yang Allah diamkan tentangnya. Apabila sebahagian manusia menganggapnya jijik sedangkan yang tidak. diburu atau dijumpai mati. belatuk dan nuri. 14) Binatang yang tidak disebutkan statusnya: Berdasarkan sabda nabi SAW: ³Apa yang Allah halalkan di dalam kitab-Nya. al-Albani mempersoalkan tentang kesukaran menetukan yang manakah padangan teramai dan ia juga membabitkan soal budaya dan seumpamanya. 2. dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Sungguhpun begitu. maka ia halal. Sementara sebilangan ulama pula berpandangan bahawa semua haiwan yang memang hidup di laut adalah halal sekalipun ia mungkin boleh hidup di daratan kecuali katak kerana ada dalil lain berhubungnya. Oleh itu menurutnya. at-Tirmizi dan an-Nasai). maka ia haram.atau kerana tidak biasa â ³ sebaliknya semata-mata kerana menganggapnya jijik. Lalu kami memenangkan dalil haram sebagai langkah berhati-hati (ihtiyat). Binatang yang dilarang bunuh: Sabda nabi SAW: Dari Ibn Abbas bahawa nabi SAW telah melarang daripada membunuh 4 jenis binatang: semut. Apa yang Allah haramkan.

Namun yang rajih ialah: katak haram dimakan. namun yang lebih ahwat (berhati-hati) ialah meninggalkan daripada memakannya.15) Contoh-contoh binatang yang diperselisihkan hukumnya: a) landak: . tentulah ia tidak boleh dimakan sebarangan. (Riwayat Malik. * yang mengharamkannya: Abu Hanifah dan sebahagian lain. lantaran baginya ia tidak jelas. dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan´ (al-Maidah:96) ii. Ini kerana ia termasuk di dalam binatang buas. Kedua-dua dalil ini umum tentang hidupan / haiwan di laut (air). kerana katak termasuk dalam kategori soidul bahr. b) katak: . . Justeru itu.yang menghalalkannya: Malik Dalilnya: Umum ayat Allah: ³Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu. Larangan makannya pula tentulah kerana ia memang haram dimakan. d) dubuk: telah dibincangkan sebelum ini.Umum hadith tentang air dan bangkai haiwan di lautan. lalu nabi SAW melarang dari membunuhnya. Ini kerana nabi SAW jika melarang dari membunuh sesuatu haiwan. c) buaya: * yang menghalalkannya: Malik. (Riwayat disahihkan oleh al-Hakim.yang menghalalkannya: Malik dan Syafi¶e Dalil yang mengharamkannya. Oleh itu tentulah ia terkandung di dalam ayat surah al-Maidah:96 tersebut. mengambil kira khilaf yang wujud di samping langkah berjaga-jaga mengelakkan larangan. Namun isnadnya dhaif. Asy-Syawkani pula seakan-akan tidak bersetuju dengan kaedah binatang yang dilarang bunuh bererti haram dimakan. Penutup: Ini adalah yang dapat diusahakan berhubung persoalan halal dan haramnya binatang-binatang yang mempunyai berbagai-bagai spesis. Oleh itu yang rajih ialah: halal. jika nabi melarang dari dibunuh katak sedangkan tujuannya adalah untuk suatu yang penting seperti dijadikan ubat.yang mengharamkannya: Ahmad Dalilnya: Hadith Abd. Dalam sanadnya ada Sa¶id Bin Khalid al-Qurtubi: didhaifkan oleh an-Nasai tetapi dithiqahkan oleh Ibn Hibban serta kata ad-Daraqutni: dia Madaniyy yang boleh dibuat hujah dengannya). . Pendetailan tajuk boleh dirujuk di dalam kitab-kitab tafsir dan hadith ahkam serta buku-buku Fiqh. lalu ia mencakupi katak. maka ia mungkin kerana kehormatannya seperti manusia atau kerana haram dimakan seperti katak. Dia (laut) suci airnya dan halal bangkainya. Syafi¶e dan sebahagian yang lain. lalu termasuk di dalam kategori bintang buas bertaring. Kata Ibn Baz: masalah ini adalah ijtihadiyyah dan perbahasannya luas. Rahman Bin µUthman tentang seorang doctor bertanya kepada nabi SAW tentang hukum menjadikan katak sebagai ubat (untuk dimakan). Ini kerana ia termasuk di dalam soidul bahr.yang mengharamkannya: Abu Hanifah dan Ahmad . ialah hadith dari Ibn Umar dalam riwayat Ahmad dan Abu Daud. al-Syafi¶e dan imam yang empat).

yahoo.yahoo.+ PPN content akan dikirim tiap hari Untuk berhenti ketik: UNREG SI kirim ke 3252 http://www.1000 ..com/group/syiar-islam/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [EMAIL PROTECTED] [EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group.or. go to: http://groups.media-islam.com/info/terms/ y [syiar-islam] Fw: [Taman2Syurga] BINATANG YANG HALAL DAN HARAM ust . send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.com/group/syiar-islam/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.idYahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web.Oleh: Abd. Rasyid Bin Idris @ Adir Dewan Pengajian Ibn Qayyim al-Jauziyyah >>Click to join Taman2Syurga<< [[Berpesan-pesan sesama insan]] [Non-text portions of this message have been removed] -----------------------------------=== Mari belajar Islam dan berdakwah melalui SMS Cara berlangganan: REG SI kirim ke 3252 (Dari Telkomsel) Tarif Rp.

. Jika ada kesalahan tatabahasa. mengapa perlu diedit kan? Soalan oleh: MOHD EZMAN ZAMANI Assalamualaikum.. Ayat² di bawah sememangnya dikarang oleh org lain. Sebelum saya memulakan bicara. ayat terkasar. beliau awal² lagi sudah memohon maaf. . Selangor. saya ingin meminta maaf jika tersalah atau terkasar bahasa kerana saya hanyalah manusia biasa yang selalu melakukan kesilapan. soalan seperti mempertikaikan ayat Al-Quran dan apa² lagi kesalahan yang lain. Saya Mohd Ezman Bin Zamani dari Rawang. Saya mempunyai satu kemusykilan tentang PENGHARAMAN ANJING.y Kirim email ke Perlu diingatkan di sini bahawa soalan ni bukannya datang dari AbyRAd.

jika kedua-dua haiwan tersebut mengandungi bakteria yang berbahaya di dalam air liurnya. Ini menunjukkan bahawa bukan hanya air liur anjing sahaja yang berbahaya tetapi kucing juga. Saya telah membuat analisis dan kajian tentang sebab dan kenapa babi diharamkan. saya sekali lagi telah membuat analisis tentang maksud hadis tersebut. babi.buku dan lain-lain) dan analisis. Berbalik kepada hadis tersebut. Berlandaskan kepada hadis tersebut.t dan keistimewaan Al-Quran. Allah tidak berfirman bahawa anjing itu haram. journal. Nabi Muhammad menyuruh kita menyucikan najis bekas yang telah dijilat anjing dengan 6 kali air mutlak dan satu kali air tanah kerana tanah adalah unsur terbaik untuk menyucikan segala kekotaran tidak kira sama ada anjing. Jawapan-jawapan yang saya perolehi sangat memuaskan hati saya kerana ia menunjukkan keagungan Allah s. Enam kali air mutlak dan satu kali air tanah". Tiada satu pun ayat di dalam AlQuran yang mengatakan bahawa anjing itu haram dan pengharaman anjing diisyhtiharkan berlandas kepada hadis nabi yang bermaksud. Seperti yang kita tahu bahawa air liur binatang mengandungi pelbagai bakteria yang berbahaya dan saya menyimpulkan bahawa hadis nabi tersebut adalah ditujukan kepada semua binatang dan bukan kepada anjing sahaja. maka saya tidak sama sekali mempertikaikan hukum Allah.artikel.w.. Tetapi. Berdasarkan kepada pembacaan (akhbar. mengapa kucing atau haiwan lain tidak diharamkan seperti anjing? Ada pendapat mengatakan bahawa anjing diharamkan kerana tabiat buruk anjing yang gemar .Sememangnya kita semua tahu daripada dulu bahawa terdapat dua haiwan yang diharamkan dalam agama Islam iaitu anjing dan babi. tanah merupakan agen pembersih terbaik untuk menyucikan SEGALA jenis kotoran dan kerana itulah kita diwajibkan untuk menggunakan air tanah untuk menyucikan najis mugholazzah. Segala analisis yang saya peroleh adalah berlandaskan 'Scientific Proven' dan Alhamdulillah kerana sememangnya babi diharamkan oleh Allah adalah disebabkan penjelasan yang amat saintifik. ulama-ulama telah bersepakat bahawa anjing adalah sama tarafnya seperti babi dan ianya haram bagi umat islam. terdapat kes di mana seorang suri rumah terpaksa di potong kakinya kerana telah di gigit oleh kucing peliharaannya akibat jangkitan bakteria yang terdapat dalam air liur kucing tersebut. Tetapi mengapa Allah tidak menyatakan dalam Al-Quran seperti tentang pengharaman babi? Adakan Allah terlupa untuk menyatakannya? Sesungguhnya Allah Maha Besar dan Bijaksana. Saya megakuinya dan saya mengerti mengapa Allah menyatakannya dalam Al-Quran. Ada orang memberitahu saya supaya tidak mempertikaikan hukum Allah dan saya bersumpah bahawa saya tidak pernah mempertikaikan sama sekali hukum Allah kerana dalam kes ini. Mungkin pihak tuan akan berpendapat bahawa air liur anjing sangat berbahaya berbanding haiwan lain seperti kucing tetapi di Malaysia. kucing dan haiwan lain. mustahil bagi Allah untuk terlupa dan sesungguhnya setiap hukuman Allah mempunyai sebab yang sempurna. Saya telah membuat kajian tentang tanah dan mengapa kita diwajibkan mengguna air tanah. Jadi. (Hadis riwayat Muslim dan Ahmad). Saya tidak menjumpai sebab mengapa anjing diharamkan. "Sucinya bekas salah seorang kamu apabila dijilat anjing hendaklah membasuhnya dengan tujuh kali air.

Ulama'. perkataan dan hal yang didiamkan oleh Rasulullah SAW. Diharap pihak tuan dapat membalas e mail dengan segera berserta penjelasan yang sempurna. tetap kita mengatakan ianya bernajis dan tidak boleh dimakan atau minum. Saya harap pihak tuan dapat memberikan penjelasan saintifik tentang mengapa anjing diharamkan seperti penjelasan saintifik yang telah saya peroleh tentang pengharaman babi. Adapun dalil . Dijawab oleh: USTAZ SYAHRIL FAZLI BIN MAT HUSSAIN Hukum yang berkait dengan najis anjing bukan disandarkan pada ayat Al-Quran tetapi disandarkan kepada sunnah Nabawiyah. kerana itulah ia diharamkan tetapi saya ingin bertanya. Begitulah juga di dalam Al-Quran tidak pernah menyebut kewajipan solat sehari semalam sebanyak lima kali dan 17 rakaat. Hukum yang ditetapkan oleh al-Quran. Wassalam. Kedudukan sunnah Nabawiyah adalah sama dengan AlQuran kerana pada hakikatnya adalah wahyu dari Allah swt juga. Jadi mengapa kucing atau binatang lain yang menjelirkan lidah tidak diharamkan seperti anjing? Penjeliran lidah oleh semua binatang adalah untuk menstabilkan haba yang terkandung di dalam badan dan ia untuk mengelakkan pengumpulan haba di dalam badan kerana haiwan tidak mempunyai liang peluh.. kotoran manusia dan air kencing. Allah tidak akan meletakkan hukum dengan sia-sia. Dalam memahami syariah Islam. hadis. Hal ini kerana najis demikian disebut dalam sunnah Nabawiyah. Kalau anda cari di dalam Al-Quran. Begitulah juga apabila seseorang selesai membuang air kecil atau besar tidak terus menunaikan solat walaupun al-Quran tidak menyebut kenajisannya. Al-quran juga tidak menyebut berkaitan dengan najis yang dimaafkan. kita diharamkan hanya berdalil pada Al-Quran sahaja tanpa melihat kepada sunnah Nabawiyah. mereka adalah haiwan dan akan menjadi jijik dan kotor apabila tidak dijaga dengan sempurna.menjulurkan lidahnya tetapi. Saya hanya manusia yang sentiasa melakukan kesilapan. Qias dan Ijma Ulama' adalah hukum yang sah dan wajib diterima pakai di sisi syariat Islam.. Walaupun al-Quran tidak menyebutnya. Setiap hukum memerlukan penjelasan dan saya amat memerlukan penjelasan tersebut. Sunnah Nabawiyah adalah semua perbuatan. Bagi orang Islam sumber syariah selain daripada al-Quran iaitulah Sunnah Nabawiyah. Ada pendapat mengatakan bahawa anjing itu kotor dan menjijikkan. saya ingin memberitahu pihak tuan bahawa kucing peliharaan saya juga menjelirkan lidahnya seperti anjing terutama apabila dalam keadaan panas. Kufur kepada sunnah Nabawiyah sama seperti kufur kepada Al-Quran. Karena sunnah Nabawiyah itu bersumber dari wahyu Allah SWT juga. tidak akan jumpa dalilnya. Qias dan Ijma Ulama'. Ramai rakan saya yang bukan beragama islam bertanya tentang perkara ini dan saya tidak mampu menjelaskan kepada mereka dengan sempurna seperti bagaimana saya menjelaskan tentang babi. apakah takrifan sebenar terhadap maksud KOTOR DAN JIJIK itu? Haiwan tidak mempunyai akal fikiran untuk membezakan kotor dan jijik termasuklah kucing kerana kucing juga sama seperti anjing.

com/2010/05/mengapa-anjing-diharamkan. Di waktu lainya. Bahkan haiwan lain yang kahwin dengan anjing. beliau bersabda: "Di rumah yang kedua ada anjing sedangkan di rumah yang pertama hanya ada kucing. kerana untuk mensucikannya dengan menggunakan tujuh kali air dan salah satunya dengan menggunakan air tanah. Maka badannya itu juga merupakan sumber kepada najis. Email from: Muhd Zumairi photo by: La-Vita-a-Bella Read more: Aby RAd's blog: Mengapa Anjing Diharamkan? http://abyrad. akan ikut hukum yang sama juga (iaitu najis yang berat). Jelas kepada kita hadis ini menunjukkan bahawa kucing itu tidak najis. Termasuklah air yang keluar dari tubuh badan anjing itu sendiri seperti air kecil." Menurut riwayat Ahmad dan Muslim disebutkan salahsatunya dengan tanah.blogspot. sedangkan anjing itu adalah najis.dari sunnah Nabawiyah yang telah diterima semua ulama tentang najisnya air liur anjing adalah sebagai berikut: Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Bila seekor anjing minum dari bekas milik kalian. Ketika ditanyakan kepada beliau apa sebabnya beliau tidak mendatangi undangan yang kedua. air besar dan peluhnya. Dan kucing itu tidaklah najis. bahkan kedudukan najisnya adalah najis yang berat (mughallazhah). Wallahua'lam. tetapi seluruh tubuh anjing itu hukumnya najis berat. termasuk air peluhnya." Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Sucinya bekas kalian yang dimasuki mulut anjing adalah dengan mencucinya 7 kali.html#ixzz1M5SpfYf5 BINATANG YANG HALAL DAN HARAM Januari 1. maka cucilah 7 kali. Bagi Mazhab As-Syafiieyà Makkiiyyah dan Al-Hanabilah sepakat mengatakan bahawa bukan hanya air liurnya sahaja yang bernajis. 2007 . kaum yang lain mengundangnya dan beliau tidak mendatanginya. Pendapat tentang najisnya seluruh tubuh anjing ini juga dikuatkan dengan hadis lain seperti: Bahwa Rasululah SAW diundang masuk ke rumah salah seorang kaum dan beliau mendatangi undangan itu. Pada pandangan Syafiieyyà Makkiiyyah badan air liur dan mulut anjing adalah najis kerana sumber air liur itu datangnya dari badan." (HR Al-Hakim dan Ad-Daruquthuny). sama seperti najis babi. Maka seluruh ulama sepakat bahawa air liur anjing itu najis.

Ahmad Nizam Hukum dan Fatwa 3 Komen Rate This Oleh: Abd.Firman Allah SWT: ³Hai sekalian manusia. atau . Tujuannya ialah untuk mengelakkan dari risalah ini menjadi terlalu panjang. makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Ini berdasarkan kaedah: Perkara yang haram ialah apa yang diharamkan oleh Allah dan rasul-Nya manakala apa yang didiamkan daripadanya adalah suatu yang dimaafkan. Justeru itu makanan yang memudaratkan agama dan kesihatan adalah haram dan termasuk di dalam al-khbai¶th. Ini berdasarkan firman Allah SWT: Katakanlah: ³Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku. dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Ia hanya disebut secara ringkas dan tidak dibuat nota kaki berhubung sumber-sumber rujukan. Sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama ialah: asal hukum dalam semua perkara -kecuali ibadah yang mempunyai kaedah lain.Firman Allah SWT: ³Dia menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk´ (al-A¶raf:157) Al-Quran telah menegaskan bahawa makanan yang dihalalkan oleh Allah ialah yang baik-baik sahaja. sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya. Sungguhpun begitu al-Quran telah memberikan panduan tentang makanan yang bagaimanakah yang perlu dan boleh dimakan. Rasyid Bin Idris @ Adir Dewan Pengajian Ibn Qayyim al-Jauziyyah Pendahuluan: Risalah ini adalah jawapan kepada suatu soalan yang dikemukakan kepada penulis di Surau Taman Pauh Jaya. Seberang Perai. karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu´ (al-Baqarah:168) ii. Perkara-perkara yang diharamkan: 1) Bangkai.adalah harus hingga datang dalil yang menunjukkan kepada haram. kecuali kalau makanan itu bangkai. Ia mengandungi beberapa dalil yang digunakan oleh para ulama bagi menyokong pendirian mereka berhubung halal atau haram memakan benda-benda tertentu khususnya yang berkaitan dengan jenis haiwan. i.

yang tercekik. Dalilnya ialah firman Allah SWT: ³Diharamkan bagimu (memakan) bangkai. termasuk juga yang dicampak ke dalam perigi dan seumpamanya. maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas. lalu beliau menjawab: ³makanlah´. 5. 2. karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. ini menyebabkab segelintir manusia menyangka selain dari daging babi seperti tulang dan lemaknya adalah halal. 3) Babi.a telah ditanya tentang limpa.´ (al-Mai¶dah:3) Ayat 3 surah al-Maidah ini mengecualikan mana-mana yang tersebut yang sempat disembelih secara syar¶ie selagi ia belum mati.darah yang mengalir atau daging babi. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah. (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Sedangkan yang sahih ialah: setiap yang berasal darinya adalah haram dan hanya daging yang disebut kerana kebiasaannya daging itu yang dimakan. Maksudnya ialah binatang disebutkan nama selain dari Allah semasa penyembelihan itu. yang mati kerana dimakan binatang lain. Begitu juga sembelihan yang ditujukan kepada selain daripada Allah. (daging haiwan) yang disembelih atas nama selain Allah. yang mati kerana terjatuh atau dijatuhkan dari tempat tinggi. kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. yang jatuh. Ayat-ayat tersebut hanya menyebut daging. Dalilnya ialah ayat-ayat di atas. daging babi. 4. lalu mereka berkata: ³ia adalah darah´. 3. 4) Sembelihan untuk selain daripada Allah. sekalipun anjing pemburu yang terlatih. samada disebut namanya atau . darah. Ibn Abbas r. yang mati kerana dipukul samada dengan kayu atau dihempap dengan sesuatu atau dikejutkan. yang dipukul. dan yang diterkam binatang buas.´ (al-An¶am:145) Termasuk di dalam kategori bangkai ialah haiwan: 1. yang ditanduk. Dalilnya ialah ayat-ayat di atas. jawab beliau: ³yang diharamkan kepada kamu hanyalah darah yang mengalir´. 2) Darah yang mengalir. yang mati kerana ditanduk oleh binatang lain. Dalilnya ialah ayat-ayat di atas. dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. yang mati tercekik atau dicekik.

(Riwayat Malik. bahkan sekalipun dibacakan bismillah. maka memaksudnya adalah lebih aula untuk diharamkan. (Riwayat al-Bukhari dan Muslim). Sebabnya. Di antara perkara yang diharamkan oleh Nabi SAW dalam peperangan Khaibar ialah keldai peliharaan. 7) Keldai peliharaan. 6) Semua jenis burung berkuku tajam dan menyambar. Al-Syafi¶e berpandangan bahawa as-siba¶ yang diharamkan ialah yang menyerang manusia seperti singa. Disahihkan juga oleh al-Hakim). 5) Semua binatang buas (as-Siba¶) yang bertaring. Hujah al-Syafi¶e berhubung dengan dubuk: 1. Dikecualikan daripadanya: merpati dan burung-burung kecil. Semuanya haram disisinya. enggang. Contohnya: helang. ia bukan dari kategori as-siba¶ yang disebut di dalam hadith. hukumnya haram sekalipun disebut bismillah. 2. Hadith Jabir. harimau dan serigala. Muslim dan lain-lain dari hadith Abi Tha¶labah al-Khusyani).tidak semasa penyembelihan. Maka ia sama dengan sembelihan yang disebut nama selain Allah. Oleh yang demikian. 3. ibadat kepada selain dari Allah adalah lebih besar kekufurannya berbanding yang memohon kepada selain Allah. Beliau ditanya lagi: adakah ini disabdakan oleh nabi SAW? Jawabnya: ya. maka memakannya adalah haram³. sebaliknya semua giginya memang sama tajam. Kata Ibn al-Athir: ³iaitu binatang pemangsa yang memakan secara menerkam seperti: singa. dubuk dan kucing. gagak dan layang-layang. katanya: ³Rasulullah SAW melarang (memakan) setiap yang bertaring dari binatang buas dan setiap yang berkuku (claw) dari burung. Jika diharamkan kerana disebut: ³dengan nama alMasih´ dan sebagainya. Sabda Nabi SAW: ³Setiap yang memiliki taring dari kalangan pemangsa. jika haiwan itu disembelih untuk selain dari Allah sebagai ibadah (taqarrub). At-Tirmizi dan disahihkannya serta an-Nasa-i dan Ibn Majah. Oleh itu dubuk dan musang adalah halal. ia tiada taring. . Dalilnya ialah hadith Ibn Abbas. Pendapat ini dipersetujui oleh Ibn al-Qayyim.´ (Riwayat Muslim) Adapun yang dimaksudkan dengan burung yang mempunyai kuku ialah: yang kukunya tajam digunakan untuk menangkap dan melukakan serta mengoyak mangsa. serigala dan seumpamanya. Andai kata diterima bahawa ia memiliki taring. kerana ia termasuk dalam al-mustatob (perkara yang dipandang baik). Menurut pengarang Fath alMajid fi Syarh Kitab al-Tawhid: ³Ini kerana sembelihan untuk berhala (an-Nusb) menunjukkan pengagungan untuk taghut sekalipun tidak dilafazkan namanya. harimau. Abu Hanifah pula berpendapat bahawa karnivor adalah as-sabu¶ di antaranya: gajah. (Riwayat Abu Daud. Beliau ditanya tentang dubuk: Adakah dubuk binatang buruan? Jawabnya: ya.

ii. Ibn Majah dan at-Tirmizi yang mensahihkannya). Sebaliknya jika kebanyakan makanannya bukan najis. Kata al-Hafiz dalam al-Fath: ia adalah yang paling sahih dalam bab ini. Abu Daud. Hukum memakan haiwan halal yang memakan bahan dari daging babi. telur dan susunya. al-Syafi¶e dan Ahmad: haram memakan daging. Ibn Hazm menghadkannya hanya kepada yang berkaki empat sedangkan Ibn Hajar menyatakan ianya umum.´ (Riwayat al-Bukhari dan Muslim). an-Nasa-i. maka ia bukan al-jallalah. (Riwayat Ahmad. ia boleh dimakan. kerana makanan yang najis itu dapat disucikan dengan istihalah (seperti mengurungnya). maka mohonlah perlindungan Allah dari syaitan. Pendapat Malik dan sebahagian ulama: daging dan telurnya harus dimakan. Kata al-Baghawi: ³kemudian hukum tentang binatang yang memakan kotoran.´ Sabda Nabi SAW: ³Apabila kamu mendengar suara keldai. justeru tidak haram dimakan seperti ayam dan sebagainya´.Hadith Ibn Umar: Rasulullah SAW melarang dari memakan al-jallalah dan meminum susunya. sesungguhnya dia melihat syaitan. Kata Ibn Hazm: ³telah sahih bahawa Abu Musa mengurung ayam (bertujuan membersihkan makanannya). Pendapat sebahagian yang lain seperti ath-Thauri. (Riwayat Ahmad. Al-Jallalah (Binatang yang memakan kotoran). 3. Abu Daud. Kata al-Albani: zahir hadith memihak kepada Ibn Hazm lantaran disebut tentang susunya. . Berhubung hal ini para ulama berbeza pendapat: y y Ahmad. (Riwayat al-Bukhari dari hadith Abi Qatadah). at-Tirmizi. jika didapati memakan kotoran´. para ulama meluaskannya kepada yang lebih umum sebagaimana yang disebut oleh Ibn Hajar. Iaitu binatang yang memakan kotoran dan sesuatu yang menjijikkan. Nabi SAW telah dihadiahkan dengan keldai liar lalu baginda memakannya. ath-Thauri dan al-Syafi¶iyyah berpendapat memakan al-jallalah adalah haram.Kata al-¶Allamah Siddiq hasan Khan: ³Ramai dikalangan umat Arab yang memiliki naluri yang sejahtera mengharamkannya dan dia melihat syaitan. At-Tirmizi mensahihkannya). hendaklah dilihat: jika ia hanya memakannya kadang-kadang. Ibn Majah. maka dia adalah jallalah dan tidak boleh dimakan. Pendapat yang lain: jika kebanyakan makanannya adalah najis.Hadith Ibn Abbas: Larangan itu ialah tentang memakan al-jallalah dan meminum susunya. Sungguhpun begitu. 2. Para ulama sepakat tentang halalnya keldai liar -dan kuda belang dan seladang-. Sebahagian yang lain menyatakan hukumnya adalah makruh sahaja. al-Hakim. Dalilnya: i. 1. Inilah yang ditegaskan oleh Ibn Daqiq al-¶Eid.

. µIllah bagi keharaman al-jallalah ialah kenajisan. (Riwayat Muslim). sebahagian ulama Malikiyyah (khususnya yang mutaakhkhirin) menyanggahi pandangannya itu. 3. 2. Kata Siddiq Hasan Khan: ³barangsiapa yang mendakwa bahawa najis itu masih kekal. Dalil keharaman kucing pula disebut di dalam hadith Jabir: ³Bahawasanya nabi SAW telah melarang dari memakan kucing dan harganya. Namun tiada satu had yang ditentukan dalam mengurung/membersihkan binatang itu sekalipun memang sahih bahawa Umar mengurung ayam al-jallalah selama 3 hari. tiada beza hukum di antara kucing liar ataupun jinak. ia memakan kotoran. tiada lagi ruang untuk mengharamkannya kerana ia adalah halal asalnya dan diharamkan lantaran halangan (najis). at-Tirmizi dan Ibn Majah. hilanglah hukumnya berdasarkan kaedah: Oleh demikian. hendaklah memberikan dalil´. Sungguhpun begitu. Pengharaman anjing dating dengan beberapa faktor: 1. lantaran arahan nabi SAW supaya bekas yang dijilat oleh anjing hendaklah dibasuh 7 kali yang pertama dengan air tanah. Apabila hilang najis. larangan nabi SAW daripada memakan harga anjing dan kucing. Pendapat inilah yang sahih sepertimana yang dijelaskan oleh al-Hafiz dalam al-Fath dan alAlbani. maka ia adalah haram.y Jawatankuasa Tetap Penyelidikan dan Fatwa Arab Saudi mentarjihkan pendapat yang mendetailkan keadaan. ia termasuk di dalam al-mustakhbath (yang dipandang jijik). hilang haram. µIllah itulah yang mengubah daging dan susunya dari halal kepada haram.´ (Riwayat Abu Daud. Menurut ulama. Jadi apabila µillat itu hilang dengan cara mengurungnya atau yang seumpama itu. Hampir tiada khilaf di kalangan ulama tentang pengharaman anjing melainkan satu riwayat pandangan Malik yang menyatakannya sebagai halal. dalam isnad hadith ini Muhammad Bin Zaid ± dhaif). 10) Semua jenis binatang yang menjijikkan. melainkan salah satu pandangan al-Syafi¶yyah yang menyatakan halal kucing liar. ia adalah najis menurut jumhur ulama. (Riwayat as-sahih). Firman Allah SWT: ´ dan Dia menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk´ (al-A¶raf:157) Kebanyakan ulama memberikan garis panduan dalam hal ini seperi berikut: 1. sedangkan nama dan sifatnya sudah pergi. Apa yang dipandang jijik dan kotor oleh manusia (yang murni fitrahnya) dari jenis haiwan ± bukan kerana sesuatu µillah atau kerana tidak biasa â¼³ sebaliknya semata-mata kerana menganggapnya jijik. ia dikuatkan dengan dalil yang sama tentang keharaman anjing di atas. Sungguhpun begitu. 9) Anjing dan kucing.

tikus. al-Albani mempersoalkan tentang kesukaran menetukan yang manakah padangan teramai dan ia juga membabitkan soal budaya dan seumpamanya. kala jengking. dan berbuat baiklah. Sementara sebilangan ulama pula berpandangan bahawa semua haiwan yang memang hidup di laut adalah halal sekalipun ia mungkin boleh hidup di daratan kecuali katak kerana ada dalil lain berhubungnya. Oleh itu menurutnya. Kebanyakan haiwan yang tidak dimakan oleh manusia sedangkan tiada dalil yang jelas menunjukkan ia haram. Apabila sebahagian manusia menganggapnya jijik sedangkan yang tidak.´ (Riwayat al-Bukhari. Muslim. 14) Binatang yang tidak disebutkan statusnya: Berdasarkan sabda nabi SAW: . Lalu kami memenangkan dalil haram sebagai langkah berhati-hati (ihtiyat). Sungguhpun begitu. 11) Semua binatang yang diarahkan untuk dibunuh atau dilarang dari dibunuh. Binatang yang dilarang bunuh: Sabda nabi SAW: Dari Ibn Abbas bahawa nabi SAW telah melarang daripada membunuh 4 jenis binatang: semut. Binatang yang diarahkan bunuh: Sabda nabi SAW: ³Dari µAisyah bahawa rasul SAW bersabda: 5 jenis binatang semuanya fawasiq boleh dibunuh di Tanah Haram: burung gagak. maka yang diambil kira ialah tanggap majoriti.2. merupakan haiwan dari kategori ini.´ (al-Baqarah:195) 13) Haiwan 2 alam: Kata al-Qadi Ibn al-¶Arabi: Pendapat yang sahih berhubung haiwan yang hidup di darat dan air ialah dilarang. yang paling tepat ialah: setiap yang jijik di sisi syara¶ itu tentulah akan memudaratkan diri dan agama manusia. karena sesungguhnya Allah menyukai orangorang yang berbuat baik. lebah. anjing dan al-¶aqur (sejenis binatang yang menggigit). Juga dengan umum ayat: ´ Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah. Sebilangan ulama berpendapat bahawa binatang-binatang yang dilarang oleh nabi SAW dari membunuhnya atau yang diarahkan untuk membunuhnya adalah haram. burung layang-layang. Ini adalah jelas kerana Islam melarang al-khabai¶th. 12) Binatang beracun samada yang ikan atau selainnya. diburu atau dijumpai mati. at-Tirmizi dan an-Nasai). dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. belatuk dan nuri. kerana terdapat percanggahan dalil halal dan haram.

Ini kerana nabi SAW jika melarang dari membunuh sesuatu haiwan.Umum hadith tentang air dan bangkai haiwan di lautan.yang mengharamkannya: Abu Hanifah dan Ahmad . Rahman Bin µUthman tentang seorang doctor bertanya kepada nabi SAW tentang hukum menjadikan katak sebagai ubat (untuk dimakan). Namun yang rajih ialah: katak haram dimakan. al-Syafi¶e dan imam yang empat).yang menghalalkannya: Malik dan Syafi¶e Dalil yang mengharamkannya. (Riwayat Malik. (Riwayat disahihkan oleh al-Hakim. Namun isnadnya dhaif.yang mengharamkannya: Ahmad Dalilnya: Hadith Abd. Asy-Syawkani pula seakan-akan tidak bersetuju dengan kaedah binatang yang dilarang bunuh bererti haram dimakan. maka ia adalah dimaafkan. jika nabi melarang dari dibunuh katak sedangkan tujuannya adalah untuk suatu yang penting seperti dijadikan ubat.yang menghalalkannya: Malik Dalilnya: Umum ayat Allah: ³Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu. . Apa yang Allah diamkan tentangnya. Oleh itu yang rajih ialah: halal. tentulah ia tidak boleh dimakan sebarangan. lantaran baginya ia tidak jelas. 15) Contoh-contoh binatang yang diperselisihkan hukumnya: a) landak: . dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan´ (al-Maidah:96) ii. Justeru itu. maka ia halal. lalu ia mencakupi katak. maka ia haram.´ (Riwayat al-Bazzar dan katanya: sanadnya sahih. maka ia mungkin kerana kehormatannya seperti manusia atau kerana haram dimakan seperti katak. c) buaya: . Dia (laut) suci airnya dan halal bangkainya. ialah hadith dari Ibn Umar dalam riwayat Ahmad dan Abu Daud. juga disahihkan oleh al-Hakim). lalu nabi SAW melarang dari membunuhnya. Dalam sanadnya ada Sa¶id Bin Khalid alQurtubi: didhaifkan oleh an-Nasai tetapi dithiqahkan oleh Ibn Hibban serta kata ad-Daraqutni: dia Madaniyy yang boleh dibuat hujah dengannya). Larangan makannya pula tentulah kerana ia memang haram dimakan.³Apa yang Allah halalkan di dalam kitab-Nya. b) katak: . Apa yang Allah haramkan. Kedua-dua dalil ini umum tentang hidupan / haiwan di laut (air). kerana katak termasuk dalam kategori soidul bahr.

Penutup: Ini adalah yang dapat diusahakan berhubung persoalan halal dan haramnya binatang-binatang yang mempunyai berbagai-bagai spesis. mengambil kira khilaf yang wujud di samping langkah berjaga-jaga mengelakkan larangan. hendaklah dituangkan air tersebut.y y yang menghalalkannya: Malik. aku telah melepaskan anjing-anjing yang sudah terlatih untuk berburu. Pendetailan tajuk boleh dirujuk di dalam kitab-kitab tafsir dan hadith ahkam serta buku-buku Fiqh. maka dikeluarkannya (anjing itu).a. Baginda bersabda: Apabila kamu menyuruh anjingmu yang telah terlatih dan kamu telah pun menyebut nama Allah atasnya. yang mengharamkannya: Abu Hanifah dan sebahagian lain. anjing-anjing tersebut membawa binatang buruan itu kepadaku. maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan semua itu. d) dubuk: telah dibincangkan sebelum ini. Aku telah pun membaca Bismillah (menyebut nama Allah) padanya. Aku bertanya: Sekalipun anjing-anjing itu telah membunuhnya? Baginda menjawab: Ya. Ini kerana ia termasuk di dalam soidul bahr. Tetapi jika terkena dari bahagian belakangnya (bukan dengan matanya) maka janganlah . sekalipun anjing-anjing itu telah membunuhnya jika tidak ada anjing lain yang turut bersamanya. Oleh itu tentulah ia terkandung di dalam ayat surah alMaidah:96 tersebut. Baginda menjawab: Apabila kamu memburu dengan menggunakan panah lalu terkena melalui matanya.w bersabda: Apabila anjing menjilat air yang berada dalam bekas salah seorang daripada kamu. maka makanlah. seterusnya basuhlah iaitu samaklah sebanyak tujuh kali Hadis Adiy bin Hatim r. dan perintahlah dengan anjing itu supaya dikeluarkan. kecuali pintu rumah ada patungpatung lelaki. tidak ada yang menghalangiku untuk aku masuk ke rumah yang Tuan ada di dalamnya." (Hadis riwayat Tirmidzi) Rasulullah s. di dalam rumah ada kelambu yang juga ada gambar patung dan di dalam rumah juga ada anjing. maka Rasulullah memerintahkannya. Kata Ibn Baz: masalah ini adalah ijtihadiyyah dan perbahasannya luas. Aku bertanya lagi kepada baginda: Bagaimana jika aku memburu binatang dengan menggunakan panah lalu terkena tidak melalui matanya. Ini kerana ia termasuk di dalam binatang buas." Ada pun anjing itu adalah anak anjing kepunyaan Husain atau Hasan di bawah tempat tidurnya.a katanya: Wahai Rasulullah. Syafi¶e dan sebahagian yang lain. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah Radiallahuanhu berkata: "Telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang maksudnya: "Jibril datang kepadaku dan berkata: "Tadi malam saya datang kepada Tuan. maka makanlah binatang buruan itu. Maka perintahkanlah supaya kepala patung yang ada di pintu itu dipotong dijadikan seperti bentuk pohon dan perintahkanlah supaya kelambu itu dipotong dan dijadikan daripadanya dua bantal buat sandaran dan diduduki. namun yang lebih ahwat (berhati-hati) ialah meninggalkan daripada memakannya. lalu termasuk di dalam kategori bintang buas bertaring.

a.a: Daripada Nabi s.kamu makan Hadis Ibnu Abbas r.a.a katanya: Rasulullah s.w baginda bersabda: Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang terdapat anjing atau gambar-gambar Hadis Ibnu Umar r. maka setiap hari pahala amalannya dikurangkan sebanyak dua qirat (kinayah iaitu ibarat bagi ganjaran pahala yang sangat besar) .w pernah bersabda: Sesiapa yang memelihara anjing selain dari anjing untuk menjaga ternakan dan anjing untuk berburu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->