Kemahiran Asas Bola Keranjang

Kemahiran Asas

Seseorang pemain bola keranjang memerlukan kemahiran seperti melontar, menangkap, dan menjaring. Dia juga perlu kemahiran kemahiran lain seperti ketangkasan, iaitu kebolehan bergerak dengan pantas ke sebarang arah termasukan melompat. Para pemain perlu bergerak tanpa rehat dari satu hujung gelanggang ke hujung yang lain, jika tiada hentian permainan sementara. Prasyarat yang mustahak bagi setiap pemain ialah daya tahan, kekuatan, kelembutan, ketangkasan dan pelaziman untuk

membolehkannya mengendalikan bola. Untuk membolehkan seseorang itu menjadi pemain bola keranjang yang berjaya , dia hendaklah boleh bergerak dengan cepat, tangkas, pantas, dan mempunyai daya tenaga untuk

melompat. Di samping itu dia juga perlu mempunyai pengamatan tentang ruang dan para pemain yang bergerak dalam ruang yang kecil. Dalam permainan bola keranjang , terdapat beberapa jenis kemahiran yang perl u diperolehi bagi setiap pemain. Biasanya kemahiran-kemahiran ini dibahagikan kepada kemahiran permulaan, pertengahan, dan kemahirkan lanjutan . Kemahiran tersebut telah disusun mengikut perkembangan pengajaran yang lojik dan bukannya mengikut fungsi. Kemahiran permulaan, iaitu kemahiran asas amat diperlukan untuk membolehkan seseorang itu bermain bola keranjang. Kemahiran pertengahan dan lanjutan pula merupakan satu bahagian penting dalam permainan bola keranjang secara menyeluruh yang membolehkan pemain menghadapi lebih banyak jenis keadaan. Namun begitu , kemahiran permulaan tetap menjadi asa permainan di semua tahap kemahiran. Oleh itu, dalam buku ini terdapat huraian tentang kegunaan bagi setiap kemahiran. Kemahiran-kemahiran itu sianalisis dan seterusnya diperkenalkan butir-butir untuk pengajaran dan pembelajaran . Setiap kemahiran disusuli dengan latihan yang sesuai. Semasa menghurai kemahiran tersebut, situasi permainan ulung dan yang diubahsuai juga disentuh yang menekankan pada situasi permainan yang dialami oleh pemain di peringkat awal

pengalamannya. Kemahiran yang memang diperlukan oleh seseorang pemain ialah menghantar, menangkap dan menjaring bola pada jarak dekat

dan jerak sederhana jauh. Di samping itu pemain juga perlu mempunyai kemahiran gerak kaki asas untuk mengawal bola. Walaupun kemahiran pertahanan amat penting dalam permainan bola keranjang, tetapi permainan boleh diadakan sebelum kemahiran pertahanan disampaikan kepada pemain berkenaan.

dan ini bererti dia ha rus melepaskan bola itu sama ada menghantar bola itu kepada rakannya ataupun terus membuat jaringan gol.Bagaimanapun.dia tidak seharusnya lupa bahawa bola keranjang sebenarnya ialah permainan berpasukan. Seseorang pemain harus mempelajari cara dan kaedah mengelecek menggunakan mana-mana tangan. Bagaimanapun dalam kebanyakan permainan terdapat kecenderungan di kalangan pemain terutamanya pemain barun yang asyik mengelecek menyebabkan permainan bola keranjang solah -olah bersifat perseorangan dan bukan berpasukan. den gan meggunakan sebelah tangan.pemain yang dapat menguasai dengan baik kemahiran mengelecek ini sudah tentu berkeupayaan bergerak ke sana ke sini di dalam gelanggang dengan berkesan.Jadi adalah perlu bagi pemain menekankan bahawa walaupun kemahiran mengelecek amat perlu.Jika dia mampu melakukan kelecek dengan mana mana tangan . . Jika pemain menyentuh bola dengan kedua -dua belah tangan bermakna dia telah memegang bola. memberikan peluang tangan yang satu lagi mengawal pergerakan pemain dan mengelakkan diri daripada pemain lawan.sama ada kanan ataupun kiri sehingga pemain itu melakukan kelecek tanpa sebarang masalah. Kemahiran mengelecek bertujuan untuk pemain mengerakkan bola dalam gelanggang sebelum pemain membuat hantaran kepada rakannya atau menjaringkan gol.jika seseorang pemain itu tidak dapat melakukan kelecek pada tangan kanan atau tangan kiri mungkin dia tidak dapat bergerak dengan berkesan kerana pemain lawan mudah mengawalnya. dia bukan sahaja dapat bergerak dengan baik tetapi mampu pula memperdayakan lawan menerusi pergerakan menggunakan mana -mana tangan.Bagaimanapun pemain tidak dibenarkan kedua -dua belah tangan serentak untuk melantun bola.Kemahiran Asas Bola Keranjang Mengelecek Mengelecek merupakan kemahiran asas terpenting dalam bola keranjang yang perlu diketahui dan dimahirkan oleh seseorang pemain.Dia hanya dibenarkan melantun bola menggunakan salah satu tangan untuk satu lantunan.

7. Terdapat beberapa cara mengelecek dalam bola keranjang. 4. Pemain hendaklah sentiasa mengendurkan pergelungan tangan atau membiarkan pergelangan tangan dalam keadaan relax.pemain hendaklah mengawal lamtunan supaya rendah dan berhampiran dengan badan supaya membolehkan badan membantu dalam menghalang lawan.Teknik mengelecek Sebagai pemain bola keranjang setiap pemain harus tahu bagaimana hendak melakukan kemahiran ini. 6.beberapa teknik atau panduan berikut boleh dipatuhi: 1. Mengelecek adalah satu perlakuan melantun-lantun bola tanpa henti iaitu melakukan lantunan secara berterusan untuk menggerak sambil mengatur serangan ke pihak lawan. Bola hendaklah menyentuh jari -jari pemain secara terkawal. kita harus tahu terlebih dahulu jenis -jenis atau cara melakukan kelecek. Pemain hendaklah mempelbagaikan ketinggian lantunan bola mengikut kadar kelajuan jarak pemain lawan. Untuk mempelajari teknik mengelecek ini. kelecek tinggi. kelecek dengan menukar tangan dan putaran arah semasa mengelecek. Untuk melakukan kelecek dengan baik. Apabila semua ini boleh dilakukan pada kedudukan statik. . pemain boleh belajar mengelecek bola dalam kedudukan berlari pula. Pemain hendaklah memastikan bola tidak melantun melepasi pinggan. 5.mengawal bola serta menipu pertahanan lawan. Bagi mengelakkan bola daripada dihalang oleh lawan. Pemain tidak menampar atau memukul bola untuk mengelecek. 2. Antaranya ialah ke lecek rendah. 3. Kemahiran ini merupakan satu cara u ntuk menggerakkan bola. Pemain hendaklah menggunakan jar i untuk mengelecek dan bukan tapak tangan.

Pemain harus dapat menguasai jenis-jenis kelecek ini bagi membantunya bergerak dengan baik dalam pelbagai situasi terutama apabila diasak oleh pemain lawan.Jenis ±jenis kelecek Terdapat beberapa jenis mengelecek yang boleh dilakukan oleh pemain dalam permainan bola keranjan g. . Bagaimanapun matlamat daripada pelbagai jenis kelecek ini ialah untuk menggerakkan bola.

pemain boleh menukar kembali menggunakan tangan yang boleh mengelecek dengan baik dan selesa. Kelecek ini juga digunakan apabila gelanggang terbuka luas tanpa ada pemain yang berada di sekitarnya.pemain terpaksa melakukan sesuatu bagi mengelakkan bola daripada cuba dirampas atau dihalang oleh pemain lawan. Pemain akan mengambil tindakan menukar tangan semasa mengelecek supaya dia dapat terus mengelecek walaupun dihalang oleh lawan. Pemain kemudian meneruskan kelecek dengan tangan kiri. Dalam hal ini pemain perlu dapat mengawal serta menguasai bola dengan baik. termasuk dalam pergerakan menjaringkan gol. pemain itu hendaklah pastikan supaya bola itu bergerak ke kiri badan dan melantun dekat kaki kanan pemain.kecuali pemain yang mengelecek bola terlepas bola daripada pengawalannya. Dengan melakukan kelecek rendah pemain lawan tidak mempunyai peluang untuk merampas bola itu.Kelecek rendah Kelecek rendah dilakukan dan digunakan untuk mengelakkan bola terlepas daripada penguasaan pemain apabila dicabar atau diasak oleh pemian lawan. Kelecek sambil menukar tangan Dalam keadaan tertentu. Kelecek ini dilakukan untuk menggerakkan bola dengan pantas dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Pemain hendaklah menepuk dan menolak bola dengan tangan supaya bola bergerak ke kanan atau ke kiri badannya. Jika pemain menolak dengan tangan kanan. Perbezaan ketara antara kelecek rendah dengan kelecek tinggi ialah dalam kelecek tinggi badan pemain adalah dalam kedudukan yang lebih lurus atau menegak daripada kelecek rendah. . Kelecek tinggi Kelecek tinggi dilakukan semasa pemian lawan berada agak jauh daripada pemain yang melakukan kelecek. Mengelecek boleh dilakukan semasa dalam kedudukan berdiri atau berlari.

sama ada dalam kedudukan statik atau berlari ataupun bergerak. b) Berapa jauhkah pemain lawan berada berbanding dengan pemain yang memegang bola.Pemain perlu ingat iaitu lebih jauh jarak di antara penghantar dengan penerima.Hantaran ini juga adalah cara paling mudah untuk menggerakkan bola ke arah keranjang. dia harus meneliti situasi yang muncul selepas itu berdasarkan perkara -perkara berikut : a) Sejauh mana rakan paling dekat berada. pemain berkenaan harus melakukan hantaran supaya bola masih dalam penguasaan pasukannya.Membuat Hantaran Selain daripada mengelecek.Apabila seseorang pemain tidak dapat mengelecek disebabkan pemain itu terhalang atau mendapati sukar untuk melakukan kelecek. Apabila pemain mendapat bola. bola bol eh digerakkan dari satu tempat ke satu tempat lain. lebih mudah pemain lawan cuba memintasnya. atau dari seorang pemain kepada pemain lain menerusi hantaran. adakah dia mempunyai masa untu k menghalang jika hantaran dibuat? c) Adakah hantaran boleh dibuat mengikut isyarat yang dilakukan oleh rakan? d) Adakah membuat hantaran merupakan satu -satunya cara untuk menggerakkan bola ketika itu? .Perkara penting dan utama yang harus diberi perhatian oleh seseorang pemain apabila membuat hantara n bola ialah dia hendaklah membuat hantaran yang selamat.

c) Pemain hendaklah mengelak daripada tersekat atau terhalang untuk membuat hantaran bola kepada rakan. d) Pemain jangan hanya menumpukan padangan mata semata-mata kepada penerima hantaran itu kerana ini menyebabkan lawan mengetahuinya. . e) Pemain hendaklah membuat hantaran dan bergerak cepat bagi menyukarkan lawan.Dalam hal ini sering dianggap bahawa membuat hantaran dan menerima hantaran merupakan gabungan dua pergerakan dalam satu tindakan.Teknik membuat hantaran Membuat hantaran merupakan ke mahiran individu yang harus dimiliki dan dikuasai oleh setiap pemain. awal dan tepat kepada rakan. Ini bermakna kedua-dua pergerakan iaitu menghantar dan menerima bola sering dikategorikan sebagai satu kemahiran tersendiri. g) Pemain hendaklah sentiasa bersedia sama ada untuk membuat hantaran ataupun ketika menerima hantaran daripada rakan sebelumnya. sebaliknya pemain harus sedar bahawa membuat hantaran bertujuan menghantar bola ke destinasinya.Daripada kemahiran individu inilah kemahiran pasukan dibentuk. b) Pemain hendaklah berusaha menggunakan tipu -helah bagi memudahkan hantaran dibuat. Teknik umum dalam melakukan hantaran dalam permainan bola keranjang adalah seperti berikut : a) Pemain hendaklah membuat hanta ran dengan cepat. f) Pemain hendaklah mengelak daripada memaksa diri untuk membuat hantaran.

atau mengelecek bola itu. .Jenis Hantaran Dalam permainan bola keranjang.Hantaran jenis ini sesuai dilakukan jika tiada pemain lawan menghalang atau berada berdekatan dengan pemain yang akan membuat hantaran dan hantaran itu perlu dilakukan dengan deras. permainan mempunyai berbagai bagai cara untuk membuat hantaran bola. Hantaran aras dada ini dilakukan dengan menggunakan kedua -dua belah tangan pemain. hantaran ini hendaklah dikuasai oleh setiap pemain.Pemilihan jenis membuat hantaran bola ini bergantung kepada keadaan. jaringan.Biasanya kedud ukan pemain semasa melakukan hantaran dada adalah suatu kedudukan yang memudahkan pemain membuat hantaran. sebarang jenis hantaran yang dipilih hendaklah memenuhi matlamat utama iaitu supaya dapat diterima dengan baik dan selamat oleh rakan. kedudukan pemain yang memegang bola. terdapat lima jenis hantaran yang biasa dilakukan dalam permainan bola keranjang.Bagaimanapun.Hantaran boleh dilakukan sama ada pada kedudukan statik ataupun kedudukan berlari.Keberkesanan sesuatu hantaran bukan bergantung pada jenis hantaran tetapi sebenarnya bergantung pada ketepatan dan keselesaan bola yang dihantar itu sama ada diterima atau ditangkap oleh rakan. kedudukan rakan yang akan menerima hantaran dan kedudukan lawan. Hantaran Aras Dada Hantaran aras dada biasanya digunakan apabila terdapat ruang dan kelajuan diperlukan. Secara amnya.Sebagai salah satu cara menghantar bola dalam bola keranjang.

Untuk melakukan hantaran ini hanya sebelah tangan digunakan.Hantaran Aras Bahu Hantaran aras bahu adalah satu lagi jenis hantaran yang sering dilakukan pemain dalam membuat hantaran dalam bola keranjang.Hantaran jenis ini lebih sesuai untuk membuat hantaran jauh yang memerlukan hantaran bola yang pantas. Walaubagaimanapun. dalam permainan bola keranjang hantaran ini tidak dapat digunakan sepenuhnya disebabkan kebanyakan hantaran dibuat adalah hantaran jarak pendek atau hantaran dekat. .

. hantaran ini menjadi lebih tepat dan berkesan.Hantaran ini boleh dilakukan sama ada menggunakan sebelah ataupun kedua -dua belah tangan. tetapi ada kalanya pemain menggunakan kedua -dua belah tangan. Hantaran Lantun Hantaran lantun merupakan jenis hantaran ketiga membuat hantaran dalam permainan bola keranjang.Hantaran lantun dilakukan apabila pemain yang memegang bola dihalang oleh pemain lawan yang lebih tinggi atau pemain lawan berada hampir dengannya. yang berada berhampiran dengannya.Biasanya untuk hantaran ini sebelah tangan digunakan.Hantaran bawah ini didapati berkesan apab ila seseorang rakan pemain menuju ke arah pemain yang memegang bola.Walaupun bola daripada hantaran ini agak lambat sedikit tiba ke tangan penerima. pemain melantun bola ke permukaan gelan ggang supaya bola melantun dengan baik untuk diterima oleh rakan yang sudah bersedia untuk menerima bola. iaitu ketika pemain yang memegang bola cuba dihalang atau diasak oleh pemain lawan.Hantaran ini digunakan untuk membuat hantaran dari jarak dekat. besar kemungkinan bola i tu akan dipintas atau dirampas oleh pemain lawan yang sudah tentu bersedia untuk melakukan hantaran.Hantaran Ayun Bawah Hantaran ini disebut juga sebagai hantaran bawah tangan.Dalam hantaran ini.Jika hantaran ini dilakukan untuk hantaran jarak jauh.

. khususnya pemain fowad dan pertahanan.Hantaran ini sesuai dilakukan oleh pemain yang tinggi.Hantaran Di Atas Kepala Hantaran ini merupakan jenis hantaran pantas.Dalam situasi begini pemain boleh memilih sama ada mahu melakukan hantaran tinggi atas kepala ataupun hantaran lantun. di mana bola bergerak pantas melepasi kepala pemain lawan.Hantaran ini juga penting untuk hantaran pendek yang dikawal dekat oleh lawan.

dan kedudukan pemain lawan.Pemain hendaklah sentiasa menggunakan kedua-dua belah tangan menangkap bola.Menangkap Bola Satu lagi kemahiran asas individu dalam permainan bola keranjang ialah menangkap bola.Pemain memerlukan kedudukan tangan yang baik dan mempunyai antisipasi yang tinggi. serta kedudukan bola itu sendiri. cara menangkap bola juga adalah berbagai-bagai. pergerakan kaki yang pantas serta kecergasan fikiran yang akan membolehkan seseorang pemain bebas dan bersedia untuk membuat tangkapan bola yang diarahkan kepadanya.Cara mana yang akan digunakan oleh seseorang pemain bergantung kepada cara hantaran yang dibuat oleh rakannya.Hanya dalam keadaan-keadaan tertentu sahaja pemain dibolehkan menggun akan sebelah tangan. yang penting ialah bola yang ditangkap itu adalah tepat.Sebarang jenis tangkapan yang akan diguna kan. tapak tangan tidak menyentuh bola. c) Jangan sekali-kali gunakan tapak tangan untuk menangkap. Teknik Menangkap Dalam melakukan penangkapan bola. e) Bersedia untuk pergerakan selanjutnya sama ada untuk mengelecek ataupun menghantar bola itu. . sebaliknya jari-jari memainkan peranan. d) Bawa bola ke badan selepas menangkap bola. Jenis Tangkapan Seperti membuat hantaran.Jari-jari hendaklah dibuka dengan ibu jari di bel akang bola. selamat dan tidak boleh dicapai atau dipintas oleh lawan. b) Gunakan jari-jari tangan untuk menangkap. Dalam melakukan tangkapan teknik berikut hendaklah digunakan oleh setiap pemain : a) Keluarkan tangan dan hulurkan ke hadapan ke arah bola datang.

Tangkapan Statik Tangkapan statik dilakukan ketika pemain berada pada kedudukan berdiri statik.Setiap pemain hendaklah berada pada kedudukan atau gaya berdiri yang sesuai supaya dia tidak terperangkap sekiranya rakannya menghantar bola kepadanya. .Bagaimanapun ini tidak bermakna seseor ang pemain itu sekadar berdiri tegak tanpa menyediakan dirinya untuk sebarang kemungkinan atau pergerakan yang akan dilakukan oleh rakannya terhadapnya.

Tangkapan lompat bermaksud pemain menangkap bola semasa kakinya berada di udara tanpa menyentuh lantai.Untuk melakukan tangkapan cara ini pemain hendaklah memastikan supaya lompatannya itu tepat mencapai ketinggian mengikut bola. tetapi apabila bola yang dihantar kepadanya adalah terlalu tinggi untuk ditangkap tanpa membuat lompatan. .Tangkapan Lompat Pemain membuat tangkapan lompat daripada dalam kedudukan statik juga.Pemain juga hendaklah memastikan supaya dia dapat mendarat dengan selamat bersama bola selepas membuat penangkapan.

tangannya berbentuk seperti cawan. hantaran dan tangkapan dan hantaran. . dia hendaklah membentukkan sasaran rakannya dengan jari terbuka dengan baik. bergantung kepada ketinggian bola sebaik sahaja bola sampai kepadanya.Tangkapan bola semasa berlari akan lebih selamat jika pemain menggunakan kedua -dua belah tangannya. dia hendaklah bersedia untuk mengalih kedudukan tangkapan.Tangkapan ini biasanya dibuat dalam kedudukan pergerakan bola dan pemain yang pantas iaitu dalam situasi menyerang. sama ada di atas ataupun di aras pinggangnya.Jik a pemain berlari.Tangkapan Berlari Dalam permainan bola keranjang. pergerakan bola dan pemain yang pantas memaksa setiap pemain sentiasa dalam kedudukan sedia.Sebaik sahaja pemain berlari. walau ke arah mana sekalipun dia berlari.

pemain hendaklah menggunakan gaya berdiri yang paling baik untuk sama ada bola yang laju atau perlahan atau yang tinggi atau rendah.Semasa bola dilantunkan oleh rakan.Tangan pemain sebaik baiknya hendaklah menghampiri lantai dengan jari ditegangkan serta menghala ke bawah. .Untuk menangkap bola daripada kedudukan begini.Bagi menangkap bola daripada hantaran lantun atau daripada lantunan. pemain sering juga melakukan hantaran lantun dan untuk menangkap bola daripada hantaran ini pemain hendaklah mampu melakukan hantaran ini.Kemudian pemain membentukkan tangannya seperti cawan untuk menangkap atau menerima bola.Tangkapan Bola Lantun Dalam permainan bola keranjang. pemain hendaklah mencuba melaraskan tangan segera dan berada pada kedudukan untuk menangkap bola sekiranya bola kembali ke hadapan pemain itu. pemain hendaklah menggunakan gaya berdiri atas kepala dan jika lantunan ke arah kanan atau kiri badan pemain. pemain hend aklah membengkokkan lututnya supaya dia hampir hampir menyentuh lantai. Tangkapan Bola Bergolek Ada kalanya bola terpaksa dileret atau digolekkan oleh rakan atau hasil daripada pergerakan lawan.Begitu juga jika lantunan itu pada aras pinggang.Ini pemting kerana pemain tidak dapat memastikan dengan tepat bola yang ak an diterimanya daripada rakannya itu. pemain hendaklah menggunakan tangkapan gaya berdiri yang pa ling sesuai tetapi dengan memastikan lengannya dihulurkan ke arah bola.

Penggunaan teknik yang betul adalah penting.Membuat Jaringan Gol Menjaringkan gol merupakan matlamat akhir bagi sebarang kemahiran sama ada secara individu mahupun secara berpasukan dan taktik dalam permainan bola keranjang. Teknik Umum Mungkin ada sesetengah pemain yang mahu mengembangkan atau menggunakan satu-satu teknik yang dimiliki dalam membuat jaringan gol.Walaubagaimanapun ini masih belum memadai kerana setiap pemain mestilah dapat menguasai pelbagai teknik membuat jaringan supaya dia dapat melakukan dengan berkesan walaupun dalam keadaan tertekan. Antara teknik umum membuat jaringan dalam permainan bola keranjang adalah seperti berikut : a) Penglihatan pemain hendaklah ditumpukan pada keranjang.Mnejaringkan gol merupakan kemahiran asas paling penting bagi setiap pemain. b) Pegang bola dengan betul pada kedua -dua belah tangan dengan jari -jari terbuka.Tidak ada gunanya jika seseorang pemain itu mampu melakukan setiap kemahiran lain dengan baik dan penuh dengan stail. d) Lakukan jaringan deng an suatu kuisan pada pergelangan tangan dan jari dengan pantas. c) Gunakan sebelah tangan untuk menolak bola dengan kekuatan daripada pergelangan tangan.Akhirnya pasukan mengalami kekalahan.Teknik ini bukan sahaja mampu membuat jaringan daripada jarak yang lebih jauh tetapi akan menyukarkan pemain lawan untuk mengawal jaringan itu. tetapi gaagl dalam membuat jaringan gol.Oleh yang demikian adalah perlu setiap pemain d apat melakukan kemahiran menjaringkan gol ini dengan baik dan tepat demi menjamin kejayaan pasukannya. . manakala tangan yang tidak menolak pula menekan bola itu.

Jenis Jaringan Dalam melakukan jaringan gol.Pemain hen daklah mengelak daripada melayangkan bola pada arah yang lurus. pemain hendaklah melompat untuk mendapatkan kelajuan dan kekuatan pada bola. . pemain mempunyai beberapa pilihan yang boleh dilakukan. layangan bola hendaklah melengkung tinggi dan berada di bahagian atas keranjang.Jaringan ini merupakan sejenis jaringan untuk jarak dekat.Jaringan ini merupakan suatu kemahiran asas membuat jaringan dalam permainan bola keranjang yang biasanya dilakukan berikutan daripada hantaran atau kelecek pemain berkenaan.Pemain hendaklah membuat jaringan dengan melontar bola supaya menyentuh papan pantulan dan terus melambung dan memasuki keranjang lawan.Pemilihan jenis jaringan ini bergantung pada kedudukan pemain yang membuat jaringan dan k edudukan pemain lawan.Jaringan cara ini boleh dilakukan dari jarak jauh atau sederhana jauh dari keranjang lawan. Jaringan Statik Gaya Kaku Jaringan statik gaya kaku merupakan jaringan dalam permainan bola keranjang yang dilakukan daripada kedudukan pemain yang tetap. Untuk jarak jauh. Jaringan Tegak Gaya Lompat Jaringan ini juga dikenali sebagai jaringan tegak.Oleh sebab bola perlu dimasukkan ke dalam keranjang daripada arah atas. seperti membuat jaringan daripada lontaran percuma.

. jaringan aras kepala adalah menyerupai hantaran di atas kepala.Bagaimanapun pergerakan bola antara kedua-dua pergerakan ini berbeza -beza antara satu dengan yang lain.Jaringan Di Atas Kepala Dalam permainan bola keranjang.Dalam jaringan di atas kepala bola bergerak melengkung ke arah keranjang dan tidak sepantas seperti pergerakan dalam membuat hantaran.Begitu juga dengan cara pemain memegang bola.Dalam hantaran aras kepala bola bergerak agak laju daripada jaringan di atas kepala.Bagi kedua-dua pergerakan ini pemain memegang bola pada kedua-dua belah tangan iaitu pada sisinya.

Malah ada pendapat mengatakan bahawa seseorang pemain dapat melakukan jaringan lain darip ada penguasaannya dalam jaringan jenis ini.Jaringan ini bleh dilakukan oleh pemain dari jarak dekat dan jarak sederhana dengan keranjang. . adalah perlu bagi setiap pemain menguasai jaringan jenis ini.Pemain boleh dilakukan daripada pergerakan mengelecek yang dilakukan sendiri atau selepas menerima bola daripada rakan yang hanya memerlukan pemain melantun bola seka li lalu ditangkap dan terus membuat jaringan gol. Perkara penting dalam jaringan cara ini ialah keupayaan pemain melakukan jaringan ini dalam larian dan lompatan dan m elakukan jaringan apabila kedudukan pemain benar -benar berdekatan atau di bawah keranjang.Bagaimanapun.Jaringan Larian Lonjak Jaringan ini yang biasanya disebut jaringan lay-up dan merupakan jaringan paling diminati dan paling banyak digunakan dalam melakukan jaringan gol.

Dalam hal ini pemain hendaklah menyesuaikan masa lompatan dengan lantunan bola supaya pemain itu dapat menyambut bola sejurus sebelum mencapai puncak lompatannya.Jaringan ini adalah perlakuan menjaring semula bola yang terkeluar atau melantu n daripada papan pantulan.Jaringan Sentuh Tip-In Sebenarnya jaringan tip-in ini bukanlah sejanis perlakuan jaringan sebenar dalam bola keranjang. .Jaringan ini dilakukan sebelum bola yang melantun itu terjatuh ke lantai atau terjatuh rendah daripada aras kepala pemain.Untuk melakukan jaringan tip-in ini pemain hendaklah bersedia untuk bertindak dengan pantas iaitu sebaik sahaja bola melantun daripada papan pantulan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful