Kemahiran Asas

Seseorang pemain bola keranjang memerlukan kemahiran seperti melontar, menangkap, dan menjaring. Dia juga perlu kemahiran kemahiran lain seperti ketangkasan, iaitu kebolehan bergerak dengan pantas ke sebarang arah termasukan melompat. Para pemain perlu bergerak tanpa rehat dari satu hujung gelanggang ke hujung yang lain, jika tiada hentian permainan sementara. Prasyarat yang mustahak bagi setiap pemain ialah daya tahan, kekuatan, kelembutan, ketangkasan dan pelaziman untuk

membolehkannya mengendalikan bola. Untuk membolehkan seseorang itu menjadi pemain bola keranjang yang berjaya , dia hendaklah boleh bergerak dengan cepat, tangkas, pantas, dan mempunyai daya tenaga untuk

melompat. Di samping itu dia juga perlu mempunyai pengamatan tentang ruang dan para pemain yang bergerak dalam ruang yang kecil. Dalam permainan bola keranjang , terdapat beberapa jenis kemahiran yang perl u diperolehi bagi setiap pemain. Biasanya kemahiran-kemahiran ini dibahagikan kepada kemahiran permulaan, pertengahan, dan kemahirkan lanjutan . Kemahiran tersebut telah disusun mengikut perkembangan pengajaran yang lojik dan bukannya mengikut fungsi. Kemahiran permulaan, iaitu kemahiran asas amat diperlukan untuk membolehkan seseorang itu bermain bola keranjang. Kemahiran pertengahan dan lanjutan pula merupakan satu bahagian penting dalam permainan bola keranjang secara menyeluruh yang membolehkan pemain menghadapi lebih banyak jenis keadaan. Namun begitu , kemahiran permulaan tetap menjadi asa permainan di semua tahap kemahiran. Oleh itu, dalam buku ini terdapat huraian tentang kegunaan bagi setiap kemahiran. Kemahiran-kemahiran itu sianalisis dan seterusnya diperkenalkan butir-butir untuk pengajaran dan pembelajaran . Setiap kemahiran disusuli dengan latihan yang sesuai. Semasa menghurai kemahiran tersebut, situasi permainan ulung dan yang diubahsuai juga disentuh yang menekankan pada situasi permainan yang dialami oleh pemain di peringkat awal

pengalamannya. Kemahiran yang memang diperlukan oleh seseorang pemain ialah menghantar, menangkap dan menjaring bola pada jarak dekat

dan jerak sederhana jauh. Di samping itu pemain juga perlu mempunyai kemahiran gerak kaki asas untuk mengawal bola. Walaupun kemahiran pertahanan amat penting dalam permainan bola keranjang, tetapi permainan boleh diadakan sebelum kemahiran pertahanan disampaikan kepada pemain berkenaan.

jika seseorang pemain itu tidak dapat melakukan kelecek pada tangan kanan atau tangan kiri mungkin dia tidak dapat bergerak dengan berkesan kerana pemain lawan mudah mengawalnya. Seseorang pemain harus mempelajari cara dan kaedah mengelecek menggunakan mana-mana tangan.Bagaimanapun pemain tidak dibenarkan kedua -dua belah tangan serentak untuk melantun bola. den gan meggunakan sebelah tangan. dan ini bererti dia ha rus melepaskan bola itu sama ada menghantar bola itu kepada rakannya ataupun terus membuat jaringan gol.Kemahiran Asas Bola Keranjang Mengelecek Mengelecek merupakan kemahiran asas terpenting dalam bola keranjang yang perlu diketahui dan dimahirkan oleh seseorang pemain. .pemain yang dapat menguasai dengan baik kemahiran mengelecek ini sudah tentu berkeupayaan bergerak ke sana ke sini di dalam gelanggang dengan berkesan. Kemahiran mengelecek bertujuan untuk pemain mengerakkan bola dalam gelanggang sebelum pemain membuat hantaran kepada rakannya atau menjaringkan gol. Bagaimanapun dalam kebanyakan permainan terdapat kecenderungan di kalangan pemain terutamanya pemain barun yang asyik mengelecek menyebabkan permainan bola keranjang solah -olah bersifat perseorangan dan bukan berpasukan. memberikan peluang tangan yang satu lagi mengawal pergerakan pemain dan mengelakkan diri daripada pemain lawan. Jika pemain menyentuh bola dengan kedua -dua belah tangan bermakna dia telah memegang bola. dia bukan sahaja dapat bergerak dengan baik tetapi mampu pula memperdayakan lawan menerusi pergerakan menggunakan mana -mana tangan.Jika dia mampu melakukan kelecek dengan mana mana tangan .sama ada kanan ataupun kiri sehingga pemain itu melakukan kelecek tanpa sebarang masalah.Dia hanya dibenarkan melantun bola menggunakan salah satu tangan untuk satu lantunan.Bagaimanapun.dia tidak seharusnya lupa bahawa bola keranjang sebenarnya ialah permainan berpasukan.Jadi adalah perlu bagi pemain menekankan bahawa walaupun kemahiran mengelecek amat perlu.

mengawal bola serta menipu pertahanan lawan.pemain hendaklah mengawal lamtunan supaya rendah dan berhampiran dengan badan supaya membolehkan badan membantu dalam menghalang lawan. 4.Teknik mengelecek Sebagai pemain bola keranjang setiap pemain harus tahu bagaimana hendak melakukan kemahiran ini. Antaranya ialah ke lecek rendah.beberapa teknik atau panduan berikut boleh dipatuhi: 1. 2. Kemahiran ini merupakan satu cara u ntuk menggerakkan bola. Terdapat beberapa cara mengelecek dalam bola keranjang. Mengelecek adalah satu perlakuan melantun-lantun bola tanpa henti iaitu melakukan lantunan secara berterusan untuk menggerak sambil mengatur serangan ke pihak lawan. . kelecek dengan menukar tangan dan putaran arah semasa mengelecek. Pemain tidak menampar atau memukul bola untuk mengelecek. Bagi mengelakkan bola daripada dihalang oleh lawan. 6. Bola hendaklah menyentuh jari -jari pemain secara terkawal. Apabila semua ini boleh dilakukan pada kedudukan statik. pemain boleh belajar mengelecek bola dalam kedudukan berlari pula. Pemain hendaklah memastikan bola tidak melantun melepasi pinggan. Pemain hendaklah menggunakan jar i untuk mengelecek dan bukan tapak tangan. 5. kita harus tahu terlebih dahulu jenis -jenis atau cara melakukan kelecek. kelecek tinggi. 3. Untuk mempelajari teknik mengelecek ini. Untuk melakukan kelecek dengan baik. Pemain hendaklah mempelbagaikan ketinggian lantunan bola mengikut kadar kelajuan jarak pemain lawan. Pemain hendaklah sentiasa mengendurkan pergelungan tangan atau membiarkan pergelangan tangan dalam keadaan relax. 7.

. Pemain harus dapat menguasai jenis-jenis kelecek ini bagi membantunya bergerak dengan baik dalam pelbagai situasi terutama apabila diasak oleh pemain lawan.Jenis ±jenis kelecek Terdapat beberapa jenis mengelecek yang boleh dilakukan oleh pemain dalam permainan bola keranjan g. Bagaimanapun matlamat daripada pelbagai jenis kelecek ini ialah untuk menggerakkan bola.

Pemain hendaklah menepuk dan menolak bola dengan tangan supaya bola bergerak ke kanan atau ke kiri badannya. Perbezaan ketara antara kelecek rendah dengan kelecek tinggi ialah dalam kelecek tinggi badan pemain adalah dalam kedudukan yang lebih lurus atau menegak daripada kelecek rendah. Kelecek tinggi Kelecek tinggi dilakukan semasa pemian lawan berada agak jauh daripada pemain yang melakukan kelecek. pemain itu hendaklah pastikan supaya bola itu bergerak ke kiri badan dan melantun dekat kaki kanan pemain. Jika pemain menolak dengan tangan kanan. Kelecek ini juga digunakan apabila gelanggang terbuka luas tanpa ada pemain yang berada di sekitarnya.Kelecek rendah Kelecek rendah dilakukan dan digunakan untuk mengelakkan bola terlepas daripada penguasaan pemain apabila dicabar atau diasak oleh pemian lawan. Kelecek ini dilakukan untuk menggerakkan bola dengan pantas dari satu tempat ke satu tempat yang lain.pemain terpaksa melakukan sesuatu bagi mengelakkan bola daripada cuba dirampas atau dihalang oleh pemain lawan. Mengelecek boleh dilakukan semasa dalam kedudukan berdiri atau berlari. . Pemain akan mengambil tindakan menukar tangan semasa mengelecek supaya dia dapat terus mengelecek walaupun dihalang oleh lawan. Dengan melakukan kelecek rendah pemain lawan tidak mempunyai peluang untuk merampas bola itu.pemain boleh menukar kembali menggunakan tangan yang boleh mengelecek dengan baik dan selesa.kecuali pemain yang mengelecek bola terlepas bola daripada pengawalannya. Kelecek sambil menukar tangan Dalam keadaan tertentu. termasuk dalam pergerakan menjaringkan gol. Pemain kemudian meneruskan kelecek dengan tangan kiri. Dalam hal ini pemain perlu dapat mengawal serta menguasai bola dengan baik.

Apabila pemain mendapat bola. sama ada dalam kedudukan statik atau berlari ataupun bergerak.Pemain perlu ingat iaitu lebih jauh jarak di antara penghantar dengan penerima.Apabila seseorang pemain tidak dapat mengelecek disebabkan pemain itu terhalang atau mendapati sukar untuk melakukan kelecek.Hantaran ini juga adalah cara paling mudah untuk menggerakkan bola ke arah keranjang.Membuat Hantaran Selain daripada mengelecek. atau dari seorang pemain kepada pemain lain menerusi hantaran.Perkara penting dan utama yang harus diberi perhatian oleh seseorang pemain apabila membuat hantara n bola ialah dia hendaklah membuat hantaran yang selamat. dia harus meneliti situasi yang muncul selepas itu berdasarkan perkara -perkara berikut : a) Sejauh mana rakan paling dekat berada. bola bol eh digerakkan dari satu tempat ke satu tempat lain. adakah dia mempunyai masa untu k menghalang jika hantaran dibuat? c) Adakah hantaran boleh dibuat mengikut isyarat yang dilakukan oleh rakan? d) Adakah membuat hantaran merupakan satu -satunya cara untuk menggerakkan bola ketika itu? . lebih mudah pemain lawan cuba memintasnya. pemain berkenaan harus melakukan hantaran supaya bola masih dalam penguasaan pasukannya. b) Berapa jauhkah pemain lawan berada berbanding dengan pemain yang memegang bola.

Teknik umum dalam melakukan hantaran dalam permainan bola keranjang adalah seperti berikut : a) Pemain hendaklah membuat hanta ran dengan cepat.Dalam hal ini sering dianggap bahawa membuat hantaran dan menerima hantaran merupakan gabungan dua pergerakan dalam satu tindakan. b) Pemain hendaklah berusaha menggunakan tipu -helah bagi memudahkan hantaran dibuat. c) Pemain hendaklah mengelak daripada tersekat atau terhalang untuk membuat hantaran bola kepada rakan. e) Pemain hendaklah membuat hantaran dan bergerak cepat bagi menyukarkan lawan.Daripada kemahiran individu inilah kemahiran pasukan dibentuk. g) Pemain hendaklah sentiasa bersedia sama ada untuk membuat hantaran ataupun ketika menerima hantaran daripada rakan sebelumnya.Teknik membuat hantaran Membuat hantaran merupakan ke mahiran individu yang harus dimiliki dan dikuasai oleh setiap pemain. Ini bermakna kedua-dua pergerakan iaitu menghantar dan menerima bola sering dikategorikan sebagai satu kemahiran tersendiri. . d) Pemain jangan hanya menumpukan padangan mata semata-mata kepada penerima hantaran itu kerana ini menyebabkan lawan mengetahuinya. f) Pemain hendaklah mengelak daripada memaksa diri untuk membuat hantaran. awal dan tepat kepada rakan. sebaliknya pemain harus sedar bahawa membuat hantaran bertujuan menghantar bola ke destinasinya.

permainan mempunyai berbagai bagai cara untuk membuat hantaran bola. . Secara amnya. terdapat lima jenis hantaran yang biasa dilakukan dalam permainan bola keranjang. atau mengelecek bola itu.Bagaimanapun.Biasanya kedud ukan pemain semasa melakukan hantaran dada adalah suatu kedudukan yang memudahkan pemain membuat hantaran.Sebagai salah satu cara menghantar bola dalam bola keranjang.Hantaran boleh dilakukan sama ada pada kedudukan statik ataupun kedudukan berlari. hantaran ini hendaklah dikuasai oleh setiap pemain.Hantaran jenis ini sesuai dilakukan jika tiada pemain lawan menghalang atau berada berdekatan dengan pemain yang akan membuat hantaran dan hantaran itu perlu dilakukan dengan deras.Jenis Hantaran Dalam permainan bola keranjang. Hantaran Aras Dada Hantaran aras dada biasanya digunakan apabila terdapat ruang dan kelajuan diperlukan. sebarang jenis hantaran yang dipilih hendaklah memenuhi matlamat utama iaitu supaya dapat diterima dengan baik dan selamat oleh rakan.Pemilihan jenis membuat hantaran bola ini bergantung kepada keadaan. Hantaran aras dada ini dilakukan dengan menggunakan kedua -dua belah tangan pemain. jaringan.Keberkesanan sesuatu hantaran bukan bergantung pada jenis hantaran tetapi sebenarnya bergantung pada ketepatan dan keselesaan bola yang dihantar itu sama ada diterima atau ditangkap oleh rakan. kedudukan pemain yang memegang bola. kedudukan rakan yang akan menerima hantaran dan kedudukan lawan.

dalam permainan bola keranjang hantaran ini tidak dapat digunakan sepenuhnya disebabkan kebanyakan hantaran dibuat adalah hantaran jarak pendek atau hantaran dekat. Walaubagaimanapun.Untuk melakukan hantaran ini hanya sebelah tangan digunakan. .Hantaran jenis ini lebih sesuai untuk membuat hantaran jauh yang memerlukan hantaran bola yang pantas.Hantaran Aras Bahu Hantaran aras bahu adalah satu lagi jenis hantaran yang sering dilakukan pemain dalam membuat hantaran dalam bola keranjang.

tetapi ada kalanya pemain menggunakan kedua -dua belah tangan. hantaran ini menjadi lebih tepat dan berkesan.Hantaran ini digunakan untuk membuat hantaran dari jarak dekat.Hantaran ini boleh dilakukan sama ada menggunakan sebelah ataupun kedua -dua belah tangan. besar kemungkinan bola i tu akan dipintas atau dirampas oleh pemain lawan yang sudah tentu bersedia untuk melakukan hantaran. .Hantaran Ayun Bawah Hantaran ini disebut juga sebagai hantaran bawah tangan.Jika hantaran ini dilakukan untuk hantaran jarak jauh.Walaupun bola daripada hantaran ini agak lambat sedikit tiba ke tangan penerima.Hantaran bawah ini didapati berkesan apab ila seseorang rakan pemain menuju ke arah pemain yang memegang bola. pemain melantun bola ke permukaan gelan ggang supaya bola melantun dengan baik untuk diterima oleh rakan yang sudah bersedia untuk menerima bola.Hantaran lantun dilakukan apabila pemain yang memegang bola dihalang oleh pemain lawan yang lebih tinggi atau pemain lawan berada hampir dengannya. yang berada berhampiran dengannya. Hantaran Lantun Hantaran lantun merupakan jenis hantaran ketiga membuat hantaran dalam permainan bola keranjang. iaitu ketika pemain yang memegang bola cuba dihalang atau diasak oleh pemain lawan.Biasanya untuk hantaran ini sebelah tangan digunakan.Dalam hantaran ini.

Dalam situasi begini pemain boleh memilih sama ada mahu melakukan hantaran tinggi atas kepala ataupun hantaran lantun. khususnya pemain fowad dan pertahanan. di mana bola bergerak pantas melepasi kepala pemain lawan.Hantaran ini juga penting untuk hantaran pendek yang dikawal dekat oleh lawan. .Hantaran ini sesuai dilakukan oleh pemain yang tinggi.Hantaran Di Atas Kepala Hantaran ini merupakan jenis hantaran pantas.

c) Jangan sekali-kali gunakan tapak tangan untuk menangkap.Cara mana yang akan digunakan oleh seseorang pemain bergantung kepada cara hantaran yang dibuat oleh rakannya. dan kedudukan pemain lawan. selamat dan tidak boleh dicapai atau dipintas oleh lawan. cara menangkap bola juga adalah berbagai-bagai.Jari-jari hendaklah dibuka dengan ibu jari di bel akang bola. serta kedudukan bola itu sendiri. .Pemain hendaklah sentiasa menggunakan kedua-dua belah tangan menangkap bola. b) Gunakan jari-jari tangan untuk menangkap.Hanya dalam keadaan-keadaan tertentu sahaja pemain dibolehkan menggun akan sebelah tangan. yang penting ialah bola yang ditangkap itu adalah tepat. sebaliknya jari-jari memainkan peranan. pergerakan kaki yang pantas serta kecergasan fikiran yang akan membolehkan seseorang pemain bebas dan bersedia untuk membuat tangkapan bola yang diarahkan kepadanya.Sebarang jenis tangkapan yang akan diguna kan. Teknik Menangkap Dalam melakukan penangkapan bola. Dalam melakukan tangkapan teknik berikut hendaklah digunakan oleh setiap pemain : a) Keluarkan tangan dan hulurkan ke hadapan ke arah bola datang. Jenis Tangkapan Seperti membuat hantaran.Menangkap Bola Satu lagi kemahiran asas individu dalam permainan bola keranjang ialah menangkap bola. tapak tangan tidak menyentuh bola. e) Bersedia untuk pergerakan selanjutnya sama ada untuk mengelecek ataupun menghantar bola itu. d) Bawa bola ke badan selepas menangkap bola.Pemain memerlukan kedudukan tangan yang baik dan mempunyai antisipasi yang tinggi.

Tangkapan Statik Tangkapan statik dilakukan ketika pemain berada pada kedudukan berdiri statik.Setiap pemain hendaklah berada pada kedudukan atau gaya berdiri yang sesuai supaya dia tidak terperangkap sekiranya rakannya menghantar bola kepadanya.Bagaimanapun ini tidak bermakna seseor ang pemain itu sekadar berdiri tegak tanpa menyediakan dirinya untuk sebarang kemungkinan atau pergerakan yang akan dilakukan oleh rakannya terhadapnya. .

. tetapi apabila bola yang dihantar kepadanya adalah terlalu tinggi untuk ditangkap tanpa membuat lompatan.Tangkapan lompat bermaksud pemain menangkap bola semasa kakinya berada di udara tanpa menyentuh lantai.Untuk melakukan tangkapan cara ini pemain hendaklah memastikan supaya lompatannya itu tepat mencapai ketinggian mengikut bola.Tangkapan Lompat Pemain membuat tangkapan lompat daripada dalam kedudukan statik juga.Pemain juga hendaklah memastikan supaya dia dapat mendarat dengan selamat bersama bola selepas membuat penangkapan.

Tangkapan bola semasa berlari akan lebih selamat jika pemain menggunakan kedua -dua belah tangannya. pergerakan bola dan pemain yang pantas memaksa setiap pemain sentiasa dalam kedudukan sedia.Tangkapan Berlari Dalam permainan bola keranjang.Sebaik sahaja pemain berlari. dia hendaklah bersedia untuk mengalih kedudukan tangkapan. walau ke arah mana sekalipun dia berlari. hantaran dan tangkapan dan hantaran.Jik a pemain berlari. . sama ada di atas ataupun di aras pinggangnya. tangannya berbentuk seperti cawan. bergantung kepada ketinggian bola sebaik sahaja bola sampai kepadanya. dia hendaklah membentukkan sasaran rakannya dengan jari terbuka dengan baik.Tangkapan ini biasanya dibuat dalam kedudukan pergerakan bola dan pemain yang pantas iaitu dalam situasi menyerang.

pemain hend aklah membengkokkan lututnya supaya dia hampir hampir menyentuh lantai.Ini pemting kerana pemain tidak dapat memastikan dengan tepat bola yang ak an diterimanya daripada rakannya itu.Untuk menangkap bola daripada kedudukan begini. pemain hendaklah menggunakan gaya berdiri yang paling baik untuk sama ada bola yang laju atau perlahan atau yang tinggi atau rendah.Kemudian pemain membentukkan tangannya seperti cawan untuk menangkap atau menerima bola. pemain hendaklah menggunakan gaya berdiri atas kepala dan jika lantunan ke arah kanan atau kiri badan pemain. pemain hendaklah mencuba melaraskan tangan segera dan berada pada kedudukan untuk menangkap bola sekiranya bola kembali ke hadapan pemain itu. Tangkapan Bola Bergolek Ada kalanya bola terpaksa dileret atau digolekkan oleh rakan atau hasil daripada pergerakan lawan.Bagi menangkap bola daripada hantaran lantun atau daripada lantunan.Tangan pemain sebaik baiknya hendaklah menghampiri lantai dengan jari ditegangkan serta menghala ke bawah. pemain sering juga melakukan hantaran lantun dan untuk menangkap bola daripada hantaran ini pemain hendaklah mampu melakukan hantaran ini.Semasa bola dilantunkan oleh rakan. .Begitu juga jika lantunan itu pada aras pinggang. pemain hendaklah menggunakan tangkapan gaya berdiri yang pa ling sesuai tetapi dengan memastikan lengannya dihulurkan ke arah bola.Tangkapan Bola Lantun Dalam permainan bola keranjang.

Tidak ada gunanya jika seseorang pemain itu mampu melakukan setiap kemahiran lain dengan baik dan penuh dengan stail.Walaubagaimanapun ini masih belum memadai kerana setiap pemain mestilah dapat menguasai pelbagai teknik membuat jaringan supaya dia dapat melakukan dengan berkesan walaupun dalam keadaan tertekan. . c) Gunakan sebelah tangan untuk menolak bola dengan kekuatan daripada pergelangan tangan.Akhirnya pasukan mengalami kekalahan. Teknik Umum Mungkin ada sesetengah pemain yang mahu mengembangkan atau menggunakan satu-satu teknik yang dimiliki dalam membuat jaringan gol.Mnejaringkan gol merupakan kemahiran asas paling penting bagi setiap pemain.Membuat Jaringan Gol Menjaringkan gol merupakan matlamat akhir bagi sebarang kemahiran sama ada secara individu mahupun secara berpasukan dan taktik dalam permainan bola keranjang. Antara teknik umum membuat jaringan dalam permainan bola keranjang adalah seperti berikut : a) Penglihatan pemain hendaklah ditumpukan pada keranjang. manakala tangan yang tidak menolak pula menekan bola itu. d) Lakukan jaringan deng an suatu kuisan pada pergelangan tangan dan jari dengan pantas.Oleh yang demikian adalah perlu setiap pemain d apat melakukan kemahiran menjaringkan gol ini dengan baik dan tepat demi menjamin kejayaan pasukannya. tetapi gaagl dalam membuat jaringan gol.Penggunaan teknik yang betul adalah penting.Teknik ini bukan sahaja mampu membuat jaringan daripada jarak yang lebih jauh tetapi akan menyukarkan pemain lawan untuk mengawal jaringan itu. b) Pegang bola dengan betul pada kedua -dua belah tangan dengan jari -jari terbuka.

Oleh sebab bola perlu dimasukkan ke dalam keranjang daripada arah atas.Jaringan ini merupakan suatu kemahiran asas membuat jaringan dalam permainan bola keranjang yang biasanya dilakukan berikutan daripada hantaran atau kelecek pemain berkenaan.Pemain hen daklah mengelak daripada melayangkan bola pada arah yang lurus.Jaringan ini merupakan sejenis jaringan untuk jarak dekat. pemain hendaklah melompat untuk mendapatkan kelajuan dan kekuatan pada bola. layangan bola hendaklah melengkung tinggi dan berada di bahagian atas keranjang. Jaringan Statik Gaya Kaku Jaringan statik gaya kaku merupakan jaringan dalam permainan bola keranjang yang dilakukan daripada kedudukan pemain yang tetap. seperti membuat jaringan daripada lontaran percuma. Untuk jarak jauh. Jaringan Tegak Gaya Lompat Jaringan ini juga dikenali sebagai jaringan tegak. pemain mempunyai beberapa pilihan yang boleh dilakukan.Jenis Jaringan Dalam melakukan jaringan gol.Jaringan cara ini boleh dilakukan dari jarak jauh atau sederhana jauh dari keranjang lawan. .Pemain hendaklah membuat jaringan dengan melontar bola supaya menyentuh papan pantulan dan terus melambung dan memasuki keranjang lawan.Pemilihan jenis jaringan ini bergantung pada kedudukan pemain yang membuat jaringan dan k edudukan pemain lawan.

.Dalam jaringan di atas kepala bola bergerak melengkung ke arah keranjang dan tidak sepantas seperti pergerakan dalam membuat hantaran.Jaringan Di Atas Kepala Dalam permainan bola keranjang. jaringan aras kepala adalah menyerupai hantaran di atas kepala.Bagi kedua-dua pergerakan ini pemain memegang bola pada kedua-dua belah tangan iaitu pada sisinya.Bagaimanapun pergerakan bola antara kedua-dua pergerakan ini berbeza -beza antara satu dengan yang lain.Begitu juga dengan cara pemain memegang bola.Dalam hantaran aras kepala bola bergerak agak laju daripada jaringan di atas kepala.

Perkara penting dalam jaringan cara ini ialah keupayaan pemain melakukan jaringan ini dalam larian dan lompatan dan m elakukan jaringan apabila kedudukan pemain benar -benar berdekatan atau di bawah keranjang.Jaringan ini bleh dilakukan oleh pemain dari jarak dekat dan jarak sederhana dengan keranjang.Malah ada pendapat mengatakan bahawa seseorang pemain dapat melakukan jaringan lain darip ada penguasaannya dalam jaringan jenis ini.Pemain boleh dilakukan daripada pergerakan mengelecek yang dilakukan sendiri atau selepas menerima bola daripada rakan yang hanya memerlukan pemain melantun bola seka li lalu ditangkap dan terus membuat jaringan gol.Jaringan Larian Lonjak Jaringan ini yang biasanya disebut jaringan lay-up dan merupakan jaringan paling diminati dan paling banyak digunakan dalam melakukan jaringan gol. . adalah perlu bagi setiap pemain menguasai jaringan jenis ini.Bagaimanapun.

.Dalam hal ini pemain hendaklah menyesuaikan masa lompatan dengan lantunan bola supaya pemain itu dapat menyambut bola sejurus sebelum mencapai puncak lompatannya.Jaringan ini dilakukan sebelum bola yang melantun itu terjatuh ke lantai atau terjatuh rendah daripada aras kepala pemain.Jaringan Sentuh Tip-In Sebenarnya jaringan tip-in ini bukanlah sejanis perlakuan jaringan sebenar dalam bola keranjang.Untuk melakukan jaringan tip-in ini pemain hendaklah bersedia untuk bertindak dengan pantas iaitu sebaik sahaja bola melantun daripada papan pantulan.Jaringan ini adalah perlakuan menjaring semula bola yang terkeluar atau melantu n daripada papan pantulan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful