P. 1
50276069 Masalah Nyanyian Dalam Bilik Darjah

50276069 Masalah Nyanyian Dalam Bilik Darjah

|Views: 384|Likes:

More info:

Published by: Mohammad Faizul B Kasim on Jun 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2013

pdf

text

original

Pengajaran Dan Pembelajaran Muzik Kaedah Kodaly Kaedah Kodaly adalah satu kaedah yang berterusan dan sentiasa

berkembang. Banyak perubahan telah berlaku sejak kaedah ini bermula dan sedang dalam proses perubahan untuk mencari cara yang lebih baik lagi untuk memupuk rasa cinta kepada muzik. Kaedah Kodaly menjadi tunjang dan nadi kepada kurikulum muzik di sekolah mahu pun di institut pendidikan guru.Terdapat 3 jenis teknik atau komponen di dalam pengajaran dan pembelajaran kaedah Kodaly iaitu: i. Tonik Solfa ii. Isyarat Tangan iii. Simbol, Notasi dan Sebutan Irama a. Kaedah Kodaly secara berurutan Kaedah berurutan ini berfokus kepada isi kandungan yang disusun dengan sistematik mengikut kebolehan kanak-kanak pada tahap perkembangannya. i. Konsep Irama Salah satu unsur muzik yang ketara yang boleh dijadikan contoh di sini ialah irama.Irama yang asas didalam kaedah ini ialah irama bersamaan dengan pergerakan kanak-kanak seperti berjalan (krocet ± mempunyai nilai 1 kiraan) dan berlari (kuaver mempunyai nilai ½ kiraan). Elemen-elemen muzik yang lain seperti bentuk (form),harmoni, tempo, dinamik boleh diatur atau disusun secara berurutan dalam kaedah ini. ii. Konsep melodi Selain konsep irama, konsep melodi juga perlu diperkenalkan secara berurutan.Mengikut perkembangan muzikal kanak-kanak, mereka hanya dapat menyanyikan 5 atau 6 ton dan tidak dapat menghasilkan semiton dalam pic yang tepat. Oleh demikian konsep melodi perlu diperkenalkan dengan 2 pic dahulu, µso¶ dan µmi¶ yang mempunyai jeda minor ke-3.Mengikut kebiasaan corak jeda ini memang terdapat di dalam kehidupan harian mereka. Contohnya seperti sebutan perkataanberpic:

Kanak-kanak menggunakan suara sebagai alatuntuk melahirkan perasaan gembira.Terangkan merekadikehendaki kepada untuk pelajar menyanyi bahawa frasa untuk lagu dan yang kedua dinyanyikan. sayang. Pendengaran Dalaman Teknik ini dikenali sebagai µinner hearing¶ dan µinner singing¶ yangdapat menguji kesemua elemen muzik kanak-kanak. Jong-jong Inai dan sebagainya. Amerika Syarikat dan juga Hungary. Nyanyian Suara merupakan satu alat muzik yang semulajadi yang berkesan dandimiliki oleh semua orang.Carayang baik bagi kanak-kanak menggunakannya untuk menimba pengalamanmuzikal ialah kegiatan nyanyian. Pelajar harus fahambahawa tujuan latihan ini adalah untuk menguji tempo. jeda minor ke-3 dan major ke-2 merupakan jeda-jeda yang sama dan lazim digunakan di negara Jepun.Pendengaran dalamanmemainkan peranan yang penting dalam kemahiran muzik seperti nyanyian. takut atau seronok. dengan kuat pertama dannyanyikan frasa ketiga dalam kepala. Kemudianfrasa yang terakhir perlu dinyanyikan kuat semula. c. melodi danelemen-elemen muzikal lain yang telah mereka pelajari. Berikut adalah beberapa aktivitikemahiran pendengaran dalaman yang boleh digunakan dalam pengajaran danpembelajaran muzik: Contoh 1 Gunakan lagu yang mudah seperti Lompat Si Katak Lompat.Oleh itu nyanyian merupakan aktiviti yangpenting dalam pengajaran dan pembelajaran muzik dan asas yang terbaikdalam perkembangan dan kemahiran muzik. b. sedih. . Dengan erti kata lain pelajar -pelajar dikehendaki untuk terus menyanyi dengan senyap. BangunPagi Gosok Pagi.Didalam kajian konsep melodi.permainan alat dan lain-lain bidang muzik.

Dibahagian kanan pula dikosongkan. Guru membuat isyarat tangan dan murid menghafalnya sambilberfikir melodi tersebut. Improvisasi Aspek ini diperkenalkan sebagai satu cara untuk menentukan samadamurid dapat memahami konsep muzik yang dipelajari serta member keyakinankepada mereka.Contoh : Permainan Baling TepukGuru akan membaling µbola sakti¶ kepada murid bertuah.Murid diberi sehelai kertas dimana dibahagian kiri telah diisidengan not-not pada baluk.Murid digalakan berfikir dahulu sebelum menulis balik pada balukdisebelah kanan.Murid membuat isyarat tangan serta menyanyikan melodi itukepada solfa. Namun ada cara yanglebih menarik dalam memperkembangkan aspek ini. e. Setelah guru memberi masa untuk murid-murid merasai melodiitu.Murid tersebut digalakkan respon melalui bertepuk ataumenggerakkan anggota badan pada satu corak yang lain.Proses diulang dengan motif-motif yang pendek. guru akan meminta murid menyanyikan keratan melodi tersebutsecara kuat d. Contoh 1.Murid mendengar guru memainkan 2 atau 3 not dikibod berulang-ulang. Guru menggunakan isyarat tangan solfa kepada sesuatumelodi dan meminta murid-murid menyanyikan dengan senyap di dalamkepala. murid menyanyi not-not yang ditulis di baluk tadi.Contoh 2 Meneka lagu. Ia boleh dilakukan melaluiteknik permainan.Setelah selesai menulis. Penghafalan Kanak-kanak biasanya merasa seronok apabila mempelajari sesuatulagu itu dengan cara menghafal atau µlearning by heart¶. .(Setelah latihan dijalankan beberapa kalai murid diberi latihandengan menggunakan motif yang lebih panjang) Contoh 2 Guru menggunakan skel pentatonik sebagai bahan penghafalan.Guru akan bertepuk atau menggerakkan anggota badannya padadetik sambil murid mendengar.

membaca dan menulis skor mereka boleh diperkenalkandengan not nama abjad. Isyarat Tangan Isyarat tangan merupakan sejenis lambang yang berasal dari Hebrewdan Mesir kuno. Nada Major : d Nada minor : l r t m d f r s m l f t s d¶ l¶ Tonik Solfa menekankan perhubungan pic dan fungsinya dalam sesuatusitem tonal.Ini memudahkan pelajaran nyanyian semerta.Ia boleh dilakukan untuk menggambarkan tinggi rendahsesuatu pic apabila dinyanyikan. Apabila kanak-kanak dapat menguasai tonik solfa dengan selesamelalui nyanyian.Kodalyberpendapat skel pentatonic (5 ton) amat sesuai digunakan kerana skel itumerupakan skel asas untuk lagu rakyat Hungary yang berciri mood minor. Jarak µso¶ ± µmi¶lebih jauh dari jarak µso¶ ± µla¶ atau µdo¶ ± µre¶. tonik solfa atau tonik pusatdalam sesebuah lagu ialah µdo¶ dalam nada major dan µla¶ dalam nada minor. Dengan menggunakan tonik solfa kanak-kanak yang kenal dua not yangberpic ini boleh membacakan not ini pada baluk dimana-mana posisi.f. Kanak-kanak biasanya menggunakan satutangan (tangan yang menulis) untuk isyarat tangan. . Jarak dalam isyarattangan menunjukkan jeda yang dinyanyikan dan ditunjukkan. Tonik Solfa Kodaly menggunakan system µdo¶ bergerak yang berasal dari GuidoArezzo (Itali) pada Abad ke 11. Isyarat -isyarat inidilakukan dibahagian hadapan badan dengan permulaan µdo¶ pada arasbahagian pinggang dan µla¶ pada aras bahagian mata.Nyanyian pic dalam jeda minor ke 3 (so ± mi) merupakan pengajaranasas. Dalam system ini. Teknik/Komponen Kaedah Kodaly i. ii. Oktaf menggunakan isyarattangan yang sama tetapi pada jarak yang berdasarkan skala.

Orff merumuskan perkara ini dengan mengadakan program yang dirancang dengan sempurna dan berhati-hati. gerakan berirama dan ton dua notasiserta pergerakan yang logik dalam melodi pentatonik. menari dan pengucapan (speech). yang memberi penekanan terhadapostinato.Ianya merupakan satu instrumentasi muzik yang mudah bagikanak. pergerakan dan tarian yang dinamakan'schulwerk' atau 'schoolwork'.kanak tetapi bagiorang dewasa juga.APLIKASI PENDEKATAN ORFF 2. dan ianya berlangsung secara semula jadi.Di antara elemenpengajaran adalah melodi elemen ritma penting yang digunakan dan selalunyadisertakan dengan perkataan.kanak yangselalu membuat dalam persembahan.1 Pendahuluan Pengajaran Orff bermula dengan menggunakan ritma ( rhythm) sebagaielemen muzik yang asas. Beliau juga menghasilkan kaedah pengajaran muzik yang diintegrasikan di antara pengucapan. Beliau juga menghasilkan bahan±bahan untuk orang±orang dewasa sepertiOedipus Rex.Schulwerk adalah merupakan pendekatan pengajaran muzik yangberkembang dalam tahun 1920 an dan 1930 an semasa Orff menjadi pengarah disekolah tarian dan muzik yang dikenali sebagai Gunther ± Schule. . oleh Stravinsky.Salah satu hasilusaha beliau yang paling diingati adalah schulweek (muzik for children) iaitu muzikuntuk kanak ± kanak.Pendekatan ini berdasarkan kepada kepercayaan beliaubahawa kaedah yang mudah untuk mengajar muzik adalah denganmemperlihatkan perhubungan semula jadi pelajar±pelajar terhadap ritma danmelodi. Pendekatan Orff berkembang bukan hanya untuk kanak.Ia bermula dengan corak pengucapan. The Wedding. Semua ini digabungkandan digunakan sebagai satu bahasa dalam pengajaran muzik kepada kanak± kanak. pulsation dan dan penggunaan suara secara terus untuk menghasilkansesuatu emosi.Improvisasi juga merupakan asas pengajaran yang penting dalam pendekatan Orff.

2.2.Ciptakan beberapa gerakan kreatif berdasarkan muzik instrumentalsepanjang 16 bar yang anda rakamkan. Imitasi Menurut Orff kanak-kanak mudah belajar sesuatu kemahiran melalui proses imitasi.Dalam pernerokaan ruang kanak-kanak digalakkan melakukan aktivitipergerakan berdasarkan naluri semula jadi mereka berdasarkan rangsangandari luaran dan dalaman. Sebagai contoh dalam pengajaran muzik di bilik darjah guru menepuk satu corak irama manakala murid-murid akan meniru tepukan gurunya. Pengenalankepada melodi major dan minor berlaku dalam programnya dengan menggunakankumpulan peralatan muzik seperti glockenspiels. imitasi.2 Pendekatan Orff Dalam pendekatan pengajaran Orff. improvisasi dan penciptaan yang manaakan meningkatkan daya kreativiti kanak-kanak melalui tindak balas semula jadi mereka terhadap muzik. berlarimelompat dan sebagainya. metallophones. xylophones.Improvisasi adalah amat di galakkan dalam pendekatan Orff.drums dan lain±lain alat perkusi.2.Pergerakan ini meliputi apek berjalan. Proses ini adalah amat penting untuk memperkembangkan potensi muzikal kanak-kanak. .Dalam penerokaan ini guru hanya berperanansebagai fasilitator untuk membantu menggalakkan aktiviti pelajar.1 Eksplorasi Orff mengalakkan kanak-kanak menerokai serta melakukan eksperimendengan bunyi-bunyi muzikal dan gerakan berdasarkan kreativiti semula jadimereka.2. bunyi danbentuk. beberapa elemen muzik yang pentingdigunakan antaranya eksplorasi.Cuba aktiviti ini dengan muridmurid 2. Proses ini merangkumi beberapa aspek iaitu penerokaan ruang. 2.

alat Orff. Hal ini sama seperti proses kanak-kanak belajar . harmoni dan timbre. di mana proses peniruan dan penerokaan akanmembimbing mereka untuk melakukan improvisasi dan memahami muzik.Peringkat inimenggunakan cerita kanak-kanak dan puisi sebagai bahan asas berirama.gerakan.Ini memberi kebebasankepada pelajar membuat improvisasi tanpa memukul not±not yang tidak berkaitan. Guru boleh menetapkan lapangan atau di mana kanak±kanak bolehmengembangkan daya kreativiti masing±masing dalam mencipta irama melodi ataumenari mereka.2.Pertuturan.Dengan ini pelajar / kanak±kanak diminta mencipta atau membuat lagu sendirimengikut kreativiti masing ± masing. 2.3 Proses pengajaran Orff 2. Dalam proses ini tiada undang-undangditetapkan. pergerakan dan alat muzik adalah komponen penting untukmengajar irama. dan permainan alat.2. Contoh aktiviti improvisasi melodi menggunakan alat muzik Orff.3. nyanyian. melodi. Orff cuba menonjolkan konsep improvisasiyang ada pada diri kanak±kanak. Contoh untuk improvisasi melodi dalam nyanyian Guru membimbing murid-murid mencipta melodi sendiri denganmenggunakan not-not dari µdo¶ ke µso¶. bentuk. Sebagaimana yang diketahui.Semua ini penting bagikanak±kanak merasai dan membuat irama dan melodi sebelum mempelajarimembaca dan menulis muzik. Dalam membincangkan tentang improvisasi yangdikatakan hanya untuk orang dewasa.1 Apakah proses pengajaran Orff ? Orff Schulwerk adalah pendekatan pembelajaran muzik yang merangkumisegala aspek dalam ekspresi muzik.Tetapkan alat muzik tersebut dalam nada C pentatonik. kanak±kanakbelajar dalam situasi yang aktif.4 Penciptaan Fasa terakhir dalam pendekatan Orff ialah mengalakkan kanak-kanakmelakukan penciptaan dengan menggunakan bahasa asas.2. 2. lagu.3 Improvisasi Improvisasi merupakan komponen yang diberi penekanan dalampendekatan pengajaran Orff.

2.Latihan ini akan memperkembangkan kepercayaan kepada keupayaan kendiri.3. baik di sekolah rendah mahu pun menengah.Dalam penggunaan alat muzik di peringkat awal. kanak ±kanak akan mempelajari danmengenal pasti bakat muzik di dalam diri mereka sendiri. 2.3 Pengajaran dengan menggunakan alat muzik Orff Penggunaan alat muzik Orff bukan sahaja mempertingkatkan kebolehanpersepsi oral dan skel tetapi juga mempertingkatkan kebolehan visual serta hubungkait antara jeda.Guru menyanyikan corak irama melodi dan memainkan selepas didengari. permainan. Proses pengajaran Orff adalah berkaitan dengan perkembangan kanakkanak. corak iramaBordun digunakan untuk mempertingkatkan kemahiran konsep tempo. aktivitinyanyian.Beliau percaya kanak±kanak menguasai dan mengembangkan pemahamankendiri terhadap sesuatu konsep muzik itu melalui pengalaman atau merasaikonsep itu terlebih dahulu.Apabila pelajar menyanyikan baris ke 2.3.2 Contoh pengajaran Ostinato perkusi badan / body percussion Langkah pengajaran Mempelajari setiap Ostinato secara berasingan. Contoh pengajaran : Lagu dihafal dengan menggunakan solfa dan isyarat tangan.Ianya sesuai bagi pembelajaran kendiri bagi setiap pelajarsekolah. guru akan melibatkankan diri.Pelajar diminta menepuk baris pertama." Melalui penggunaan alat±alat perkusi. kanak-kanak tersebut perlu adakemahiran sedia ada sebelum didedahkan dengan kemahiran±kemahiran yanglain.bercakap sebelum belajar membaca atau menulis. keyakinan diri dan merupakan cara yang baik untuk menilaiketepatan tempo di dalam diri kanak kanak . penerokaan irama dan drama. intellectualize second. . pergerakan.Proses ini berulang±ulang sehingga pelajar tahu memainkan setiap not dari lagutersebut. Pendekatan Orff amatberguna dan memberi kesan terhadap perkembangan muzik bagi semua peringkatumur dan tahap. "Experience first.

maka tidakmustahil. So . sesi pengajaran dan pembelajarannya akan lebih bermakna danberkesan.Pengenalan konsep echoing patterns yang di demonstrasikan oleh guru danpelajar.4 Aplikasi pendekatan Orff dalam sistem pengajaran dan pembelajaran muzik di Malaysia. penggunaan perkusi badan (bodypercussion).Re .3. maka kelas muzik tidak dapat dijalankan.Do Begitu juga dengan tangga nada.Apa yang pasti mengikut pendekatan Orff juga.Berikut pula adalah cadangan beberapa langkah untuk mengajar melodisecara berturutan iaitu So . laju dan perlahan serta kuat danperlahan. pergerakan mudah. 2.2. Sekiranya pendekatan ini difahami dandigunakan dengan cara baik dan kreatif oleh guru±guru muzik . Agak malang sekiranya guru± guru muzik beralasan tidak dibekalkandengan cukup alatan muzik. diatonik danmodes. So .La ± Mi. suara kanak ± kanak itu sendiri merupakan satuelemen muzik yang boleh digunakan sebagai alat untuk menyampaikan konsepmuzik kepada kanak±kanak tersebut.Mi ( jeda pertama yang diajar ). solfege.Do dan Mi .Mengajar notasi muzik menggunakan sukatan pengajaran solfa(solfege syllables) dan mengalihkannya kepada baluk. ianya perlu diajar dandiantaranya seperti tangga nada pentatonic. melodi danimprovisasi yang mana akan meningkatkan daya kreativiti kanak.kanak melaluitindak balas semula jadi mereka terhadap muzik. Pengalaman konsep tinggi dan rendah.La ± Mi. hexatonic. terdapat beberapa elemenpenting dalam pendekatan pengajaran Orff iaitu ritma / rentak.4 Pendedahan atau pengenalan awal alat muzik Orff kepada pelajar boleh melibatkan beberapa cadangan berikut . permainan dapat membawa kakak±kanak ataupelajar menerokai muzik dan memahami konsep-konsep muzik yang .Menunjukkan gambar tentang penggunaan skel melalui isyarat tanganhandsinging.heptatonic.Pernyataan di atas menunjukkan bahawa pendekatan Orff memang sesuaiuntuk di aplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran muzik diMalaysia Menurut pendapat Orff. Seperti mana yang telah dijelaskan di atas.Memberi pengalaman tentang kreativiti dan improvisasi menggunakankonsep menilai diri sendiri (learned will enable you) guru akan membantumengenal pasti pelajar atau kanak ± kanak tersebut.

Proses ini diringkaskan seperti berikut : Pemerhatian Imitasi Ekperimen Kreativiti Improvisasi dapatmenggalakkan juga amat untuk digalakkan menerokai dalam muzik pendekatan dengan Orff.ingindisampaikan oleh seseorang guru. Begitujuga dengan penciptaan.Imitasi pulamerupakan model kreativiti dan merupakan peranan penting dalam pendekatanOrff.Ianya pelajar menggunakan dayakreativiti sendiri dan boleh dilakukan secara individu atau pun berkumpulan. improvisasi danpenciptaan.Penerokaan terbahagi kepada dua iaitu penerokaan ruang dan bentuk. Menggalakkan penggunaan jeda minor ketiga yang menurun (so ± mi) untuk memulakan pemahaman kanak±kanak atau pelajartentang melodi.5 Beberapa cadangan Pendekatan Orff untuk diaplikasikan dalam bilik darjah Seterusnya adalah beberapa cadangan atau pandangan tentangpenggunaan pendekatan Orff yang boleh diaplikasikan di dalam sesi pengajarandan pembelajaran di sekolah. juga berkesan untuk penguasaan solfage.lain.suitemini.menggalakkan penggunaan alat±alat muzik perkusi yang disediakan disekolah untuk memberi peluang kepada kanak±kanak atau pelajarmemperkembangkan kepekaan dan sensitiviti mereka sendiri.Penggunaan skel pentatonik untuk memudahkan proses . yang mana pelajar akan melakukan penciptaan denganmenggunakan alatan asas (alat muzik Orff) untuk mencipta rondo. variasidan lain .lagu±lagu dan sebagainya. imitasi. 2. Ini kerana pendekatan Orff menekankan kepadaempat komponen yang utama iaitu penerokaan.mendedahkan kanak±kanak atau pelajar kepada sesi pengajaran danpembelajaran muzik yang seronok melalui penglibatan yang aktifdalam sebarang aktiviti muzik. Antaranya seperti berikut :menggunakan pergerakan dan pertuturan kanak± kanak atau pelajaryang semula jadi untuk memulakan pengalaman muzik denganmenggunakan corak atau pola irama yang terdapat dalam peribahasa.

pemahamandan menggalakkan kanak±kanak atau pelajar untuk melakukanimprovisasi serta melakukan ciptaan yang mudah. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->