2.

1 Pengertian Puasa Sebelum kita mengkaji lebih jauh materi puasa, terlebih dahulu kita akan mempelajari pengertian puasa menurut bahasa dan menurut istilah. Secara etimologi (bahasa), makna puasa adalah menahan. Dalam bahasa arab, orang yang diam disebut dengan sha'im "orang yang berpuasa". Karena ia menahan diri dari pembicaraaan, seperti dalam firman Allah Ta'ala tentang Maryam : "Jika kamu melihat seorang manusia, katakanlah, "Sesungguhnya saya telah bernazar puasa untuk Allah yang Maha Pemurah, maka saya tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. (Maryam:26) Adapun secara terminologi (istilah), puasa adalah menahan sesuatu pada waktu tertentu oleh orang tertentu dari perkara-perkara spesifik yang disertai dengan niat. Penjelasan : Menahan sesuatu tertentu : Yaitu menahan diri dari makan, minum dan jima'. Waktu tertentu, yaitu pada bulan ramadhan, sejak fajar shalat subuh terbit, hingga matahari terbenam. Orang tertentu, yaitu dilakukan oleh seorang muslim yang berakal, baligh dan mampu, kecuali perempuan haidh dan nifas. Perkara-perkara spesifik, yaitu pembatal-pembatal puasa dan hal-hal yang makruh dilakukan saat berpuasa. Jadi kesimpulannya puasa adalah shaum atau shiyam, artinya sikap pasif menahan diri dari makan dan minum serta segala yang membatalakan ibadah tersebut, sejak terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, dengan disertai niat ibadah karena Allah SWT. #puasa dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu : A. Puasa wajib B. Puasa sunnah

A. Puasa Wajib 1. Syarat puasa wajib Puasa hanya diwajibkan kepada orang-orang yang telah memenuhi beberapa persyaratan. adapun syarat wajib puasa sebagai berikut : a. Beragama islam 0

Yakni menjaga puasa karena Allah SWT. Membatalkan niat untuk berpuasa 4. Puasa Ramadhan yaitu puasa yang wajib dikerjakan pada bulan ramadhan selama satu bulan penuh. sehingga mereka 1 . sakit. maka tidak akan tampaklah kesemuanya itu. Waktu-waktu yang diharamkan berpuasa 1. Suci dari haid dan nifas bagi perempuan e. Berniat. Hari raya idul fitri jatuh pada tanggal 1 syawal. Menahan diri dari segala suatu yang membatalkan puasa. Muntah dengan sengaja e. telah selesai melaksanakan seluruh manasik haji. Macam-macam puasa a. semua orang yang berada di tanah suci untuk menunaikan ibadah haji . atau dengan sebab yang lain. I. Allah subhaanahu wa Ta ala telah mengharamkan berpuasa pada dua hari raya. Keluar mani dengan sengaja d. sejak terbit hingga terbenamnya matahari. Keluar haid dan nifas (bagi wanita) g. sesudah semua ummat islam menunaikan ibadah puasa sebulan penuh sedangkan hari raya idul adhaa jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah. 3. Makan dan minum yang dilakukan dengan sengaja b. Hilang akal (gila. mabuk) f. Sanggup berpuasa 2. Puasa nazar yaitu puasa yang telah dijanjikan karena menginginkan sesuatu nikmat atau harapan tertentu. Sudah baliqh (cukup umur) c. Bersetubuh c. disebabkan seperti safar. Puasa Qadha yaitu puasa yang wajib ditunaikan karena berbuka dalam bulan Ramadhan. haid.b. b. Berakal sehat (tidak gila atau mabuk) d. Hal-hal yang membatalkan puasa Adapula yang dapat membatalkan puasa antara lain sebagai berikut : a. pada hari itu . Niat tersebut dilakukan pada malam hari sebelum puasa. d. Puasa kafarat yaitu puasa yang wajib dikerjakan untuk menutupi sesuatu keteledoran yang telah dilakukan. karena pada kedua hari itu semua orang berada dalam keadaan senang dan gembira serta mendapatkan beberapa kelezatan yang tidak dilarang Allah. b. c. Rukun puasa Rukun puasa ada 2 yaitu : a. yaitu: hari raya idul Fitri dan hari raya idul adhaa. Dua hari raya. yaitu Hari Raya idul Fitri dan idul adha Ketahuilah bahwa. juga orang menampilkan sifat murah hati dan dermawan terhadap golongan fakir miskin dengan berpuasa pada kedua hari raya itu.

karena telah berhasl i melaksanakan ibadah yang berat itu. Hal ini berdasarkan hadits Ammar bin Yasir rodhiyallaahu anhu. Orang-orang yang diperbolehkan berbuka puasa. Puasa Sunnah Adapun puasa sunnah adalah amalan yang dapat melengkapi kekurangan amalan wajib. Adapun orang-orang yang diperbolehkan berbuka puasa sebagai berikut a. Selain itu pula puasa sunnah dapat meningkatkan derajat seseorang menjadi wali Allah yang terdepan (as saabiqun al muqorrobun). maka itulah yang lebih baik baginya. yaitu tanggal 11.Adapun sebab-sebab diharamkannya berpuasa pada hari-hari tasyrik ini adalah karena pada saat itu. Tiga hari tasyrik. Para pekerja berat B. Selain waktu-waktu yang diharamkan diatas. Dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui (QS.12.: Barangsiapa berpuasa pada hari syak. (yaitu) memberi makan seorang miskin.bahwa puasa pada hari syak tidak boleh. Orang yang dalam perjalan atau musyafir Sebagai mana dalam firman Allah SWT Artinya : Jika diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu berbuka) maka (wajiblah baginya mengganti puasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari yang lain dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah. 3. juga mereka adalah musafir.13 Dzulhijjah. yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw bersabda.(HR. orang islam juga dilarang (makruh) berpuasa pada hari jum at. II. disamping mereka terlalu sibuk. 2. dan 13 dzulhijjah Hari Tasyrik itu iala hari-hari sesudah hari raya idul Adhaa.[1] Lewat amalan sunnah inilah seseorang akan mudah mendapatkan cinta Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadits qudsi. Orang tua yang sudah lemah c. maka ia boleh berpuasa pada hari itu. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan. berarti ia telah mendurhaka kepada Abul Qosim Saw. Pada hari syak Hari Syak itu adalah hari terakhir di bulan Sya ban . karena itu diharmkan puasa pada hari-hari tasyrik. dan kemudian jatuh pada hari syak itu. Ashhaabus Sunan) Dari hadits diatas jelas . misalanya puasa pada senin dan kamis. Wanita hamil atau menyusui d. tepatnya tanggal 11. orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji sedang dalam puncak kesibukan mereka. 12. . 2 .bergembira ria sebagai pernyataan syukur kepada Allah. Al-Baqarah : 184) b. namun kalau seseorang sudah membiasakan berpuasa.

Dari Aisyah radhiyallahu anha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. [3] mengerjakan shalat witir sebelum tidur. (HR. memberi petunjuk pada tangannya yang ia gunakan untuk memegang. Shahih dilihat dari jalur lainnya). Berbagai amalan dihadapkan (pada Allah) pada hari Senin dan Kamis. pasti Aku akan melindunginya (HR. Bukhari no. maka aku suka jika amalanku dihadapkan sedangkan aku sedang berpuasa. - Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam biasa menaruh pilihan berpuasa pada hari senin dan kamis. pasti Aku mengabulkannya dan jika ia memohon perlindungan. Jika ia memohon sesuatu kepadaKu. 1178) Mu adzah bertanya pada Aisyah. 747. 1709. ia berkata. pada hari apa saja. - Apakah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berpuasa tiga hari setiap bulannya? Aisyah menjawab. Tirmidzi no. Jika Aku telah mencintainya. Puasa Senin Kamis Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. beliau mengatakan. Puasa Tiga Hari Setiap Bulan Hijriyah Dianjurkan berpuasa tiga hari setiap bulannya. Tirmidzi no. Iya. memberi petunjuk pada penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Shahih) 2. ( HR. (HR. . 2360 dan Ibnu Majah no. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda. Mu adzah lalu bertanya. maka Aku akan memberi petunjuk pada pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar. Beliau tidak peduli pada hari apa beliau puasa (artinya semau beliau). 763 dan Ibnu Majah no. An Nasai no. [2] mengerjakan shalat Dhuha. Bukhari no. . 1739. . Shahih) 3 . Pada hari apa beliau melakukan puasa tersebut? Aisyah menjawab. memberi petunjuk pada kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Kekasihku (yaitu Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam) mewasiatkan padaku tiga nasehat yang aku tidak meninggalkannya hingga aku mati: [1] berpuasa tiga hari setiap bulannya. 2506).Hamba-Ku senantiasa mendekatkan diri pada-Ku dengan amalan-amalan sunnah sehingga Aku mencintainya. (HR. 1.

Dari Abu Dzar. shalat malam dan tidurlah dan berpuasalah selama tiga hari dalam setiap bulan karena setiap kebaikan akan dibalas dengan sepuluh kebaikan yang serupa dan itu seperti puasa sepanjang tahun. sungguh aku memang telah mengatakannya".[2] Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. dan 15 (dari bulan Hijriyah). (HR. Bukhari no. "Demi bapak dan ibuku sebagai tebusannya. Aku katakan lagi: "Sungguh aku mampu yang lebih dari itu Beliau ". "Sungguh aku akan berpuasa sepanjang hari dan sungguh aku pasti akan shalat malam sepanjang hidupku?". « . Beliau biasa berbuka sehari dan berpuasa sehari (HR.« » . Puasa Daud Cara melakukan puasa Daud adalah sehari berpuasa dan sehari tidak. . Akan tetapi berpuasalah dan berbukalah. 3418 dan Muslim no. wahai Rasulullah".« » . (HR. 761 dan An Nasai no. Tirmidzi no. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda. Hasan) 3. sungguh aku akan berpuasa sepanjang hari dan sungguh aku akan shalat malam sepanjang hidupku." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepadanya ('Abdullah bin 'Amru): "Benarkah kamu yang berkata. 2345. Kujawab. » . Jika engkau ingin berpuasa tiga hari setiap bulannya. dan 15 dari bulan Hijriyah yang dikenal dengan ayyamul biid. dan Muslim no. beliau berkata. " Demi Allah. dan bangun pada sepertiganya. berkata: "Kalau begitu puasalah sehari dan berbukalah sehari. Aku katakan lagi: "Sungguh aku mampu yang lebih dari itu". yang demikian itu adalah puasa Nabi Allah Daud 'alaihi salam yang merupakan puasa yang paling utama". Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda padanya. 14. 2424. Shalat yang paling disukai Allah adalah Shalat Nabi Daud. Hasan). Beliau berkata: "Kalau begitu puasalah sehari dan berbukalah selama dua hari". Maka beliau bersabda: "Tidak ada puasa yang lebih utama dari itu". « . 3420 . Maka Beliau berkata: "Sungguh kamu pasti tidak akan sanggup melaksanakannya. .Namun. ia berkata. « - Disampaikan kabar kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa aku berkata. » » . maka berpuasalah pada tanggal 13. 1159) 4 . 1159) Dari 'Abdullah bin 'Amru radhiyallahu anhuma. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam biasa berpuasa pada ayyamul biidh ketika tidak bepergian maupun ketika bersafar. 14. hari yang utama untuk berpuasa adalah pada hari ke-13. "Sungguh aku " mampu lebih dari itu. . : Puasa yang paling disukai oleh Allah adalah puasa Nabi Daud. Beliau biasa tidur separuh malam. dan tidur pada seperenamnya. An Nasai no. Aku katakan. (HR. Bukhari no.

Dalam lafazh Muslim. 1164) 6. sehari berpuasa sehari tidak adalah lebih afdhol dari puasa yang dilakukan terus menerus (setiap harinya).« 5 . Namun beliau berpuasa hanya sedikit hari saja. Begitu pula jangan sampai puasa ini membuatnya terhalangi untuk belajar ilmu agama. [4] Syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin rahimahullah mengatakan. Bukhari no. [3] Ibnul Qayyim Al Jauziyah mengatakan. Jangan sampai ia melakukan puasa ini sampai membuatnya meninggalkan amalan yang disyari atkan lainnya. (HR.« » ..[8] 5. Puasa seperti puasa Daud. Karena ingat. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan. Muslim no. Muslim no. - Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak biasa berpuasa pada satu bulan yang lebih banyak dari bulan Sya ban. 1156) Yang dimaksud di sini adalah berpuasa pada mayoritas harinya (bukan seluruh harinya [6]) sebagaimana diterangkan oleh Az Zain ibnul Munir.Ibnu Hazm mengatakan. 1156). Wallahul Muwaffiq. . .. Puasa di Bulan Sya ban Aisyah radhiyallahu anha mengatakan. [5] 4. . maka sudah sepantasnya tidak memperbanyak puasa. Nabi shallallahu alaihi wa sallam biasa berpuasa pada bulan Sya ban seluruhnya. (HR. Puasa Enam Hari di Bulan Syawal Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda. (HR. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda. Puasa Daud sebaiknya hanya dilakukan oleh orang yang mampu dan tidak merasa sulit ketika melakukannya. Nabi shallallahu alaihi wa sallam biasa berpuasa pada bulan Sya ban seluruhnya . maka dia seperti berpuasa setahun penuh. Jika banyak melakukan puasa malah membuat jadi lemas. Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan kemudian berpuasa enam hari di bulan Syawal. 1970 dan Muslim no.[7]Para ulama berkata bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak menyempurnakan berpuasa sebulan penuh selain di bulan Ramadhan agar tidak disangka puasa selain Ramadhan adalah wajib. » . Puasa di Awal Dzulhijah Dari Ibnu Abbas. di samping puasa ini masih ada ibadah lainnya yang mesti dilakukan. Hadits di atas menunjukkan bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam melarang dari melakukan puasa lebih dari puasa Daud yaitu sehari puasa sehari tidak.

dari istrinya. sehingga amalan tersebut bisa shalat.. Puasa Arofah akan menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. 757. An Nawawi -rahimahullah. Tujuannya adalah untuk menyelisihi puasa Asyura yang dilakukan oleh Ahlul Kitab. Keutamaan sepuluh hari awal Dzulhijah berlaku untuk amalan apa saja. tidak terbatas pada amalan tertentu. Namun Nabi shallallahu alaihi wa sallam bertekad di akhir umurnya untuk melaksanakan puasa Asyura tidak bersendirian. Tirmidzi no. kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya namun tidak ada yang kembai satupun. Abu Daud no. - Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam biasa berpuasa pada sembilan hari awal Dzulhijah. Abu Daud no. Puasa Asyura dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram. beberapa istri Nabi shallallahu alaihi wa sallam mengatakan. Muslim no. 750. At Tirmidzi no. pada hari Asyura (10 Muharram). Muslim no.menjelaskan.[9] Di antara amalan yang dianjurkan di awal Dzulhijah adalah amalan puasa. berpuasa tiga hari setiap bulannya [10]. Shahih). beliau berkata. 6 . Ketika itu beliau disuguhkan minuman susu. Dari Hunaidah bin Kholid. 2437. 7. namun diikutsertakan dengan puasa pada hari sebelumnya (9 Muharram). Sedangkan untuk orang yang berhaji tidak dianjurkan melaksanakan puasa Arofah."Tidak ada satu amal sholeh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal sholeh yang dilakukan pada hari-hari ini (yaitu 10 hari pertama bulan Dzul Hijjah). 1968. Beliau juga ditanya mengenai keistimewaan puasa Asyura? Beliau menjawab. da Sementara shalat yang paling utama setelah shalat wajib adalah shalat malam (HR. Puasa Asyura akan menghapus dosa setahun yang lalu (HR. sedekah. dan amalan sholih lainnya. . membaca Al Qur an. 1162). Shahih).. 8. [11] Keutamaan puasa Asyura sebagaimana disebutkan dalam hadits Abu Qotadah di atas. 2438. 1727. . beliau pun meminumnya. dan Ahmad no." Para sahabat bertanya: "Tidak pula jihad di jalan Allah?" Nabi shallallahu alaihi wa sallam menjawab: "Tidak pula jihad di jalan Allah. (HR. Abu Qotadah Al Anshoriy berkata. Hadits ini merupakan penegasan bahwa sebaik-baik bulan untuk berpuasa adalah pada bulan Muharram. Puasa yang paling utama setelah (puasa) Ramadhan adalah puasa pa bulan Allah . Ibnu Majah no. 1163).Muharram. Hasan shahih). Nabi shallallahu alaihi wa sallam ditanya mengenai keutamaan puasa Arofah? Beliau menjawab. . Dari Ibnu Abbas." l (HR. - Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak berpuasa ketika di Arofah. (HR. Puasa Asyura Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda. Puasa Arofah Puasa Arofah ini dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah.

Apabila tiba tahun depan insya Allah (jika Allah menghendaki).« » .Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahwa ketika Nabi shallallahu alaihi wa sallam melakukan puasa hari Asyura dan memerintahkan kaum muslimin untuk melakukannya. Ishaq. 12] [ Ketiga: Seorang istri tidak boleh berpuasa sunnah sedangkan suaminya bersamanya kecuali dengan seizin suaminya.« . dan selainnya. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menemuiku dan bertanya. 1026) An Nawawi rahimahullah menjelaskan. "Wahai Rasulullah. - Pada suatu hari. Hak suami ini wajib ditunaikan dengan segera oleh istri. (HR.kita akan berpuasa pula pada hari kesembilan. Lantas beliau mengatakan. 1134). Sebab pengharaman tersebut karena suami memiliki hak untuk bersenang-senang dengan istrinya setiap harinya.« ». Kedua: Boleh menyempurnakan atau membatalkan puasa sunnah." 1154). pada saat itu ada yang berkata. Muslim no. » ." Maka beliau pun berkata. - Wahai Rasulullah. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda. Bukhari no.« » ." Beliau berkata. minum dan selama tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Bab: Bolehnya melakukan puasa sunnah dengan niat di siang hari sebelum waktu zawal (bergesernya matahari ke barat) dan bolehnya membatalkan puasa sunnah meskipun tanpa udzur . Dan tidak bisa hak tersebut terhalang dipenuhi 7 . begitu pula ketika ia ingin meneruskan puasanya. sesungguhnya dari tadi pagi tadi aku berpuasa (HR. "Bawalah kemari. . Belum sampai tahun depan. Akan tetapi mereka semua. saya akan berpuasa. "Kalau begitu. . Dari Aisyah radhiyallahu anha. Yang dimaksudkan dalam hadits tersebut adalah puasa sunnah yang tidak terikat dengan waktu tertentu. Ketentuan dalam Melakukan Puasa Sunnah Pertama: Boleh berniat puasa sunnah setelah terbit fajar jika belum makan. sebagaimana ditegaskan oleh para ulama Syafi iyah. Nabi shallallah u alaihi wa sallam sudah keburu meninggal dunia. . Larangan yang dimaksudkan dalam hadits di atas adalah larangan haram. Ibnu Abbas mengatakan. kita telah diberi hadiah berupa Hais (makanan yang terbuat dari kura. termasuk juga Imam Asy Syafi i bersepakat bahwa disunnahkan untuk tetap menyempurnakan puasa tersebut. Berbeda dengan puasa wajib maka niatnya harus dilakukan sebelum fajar. ia berkata. Janganlah seorang wanita berpuasa sedangkan suaminya ada kecuali dengan seizinnya (HR. samin dan keju). Dari Abu Hurairah. . Dalilnya adalah hadits Aisyah diatas. Muslim no. . Inilah pendapat dari sekelompok sahabat. pendapat Imam Ahmad.. "Apakah kamu mempunyai makanan?" Kami menjawab. "Tidak ada." Kemudian beliau datang lagi pada hari yang lain dan kami berkata. 5192 dan Muslim no. hari ini adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nashrani. Puasa sunnah merupakan pilihan bagi seseorang ketika ia ingin memulainya. An Nawawi memberi judul dalam Shahih Muslim.

merasakan adanya kesatuan islam yang menyeluruh. ketaatan dan kesabaran. memperkuat badan dan bermanfaat pula bagi penyembuhan beberapa penyakit. [14] Faedah berpuasa Puasa itu adalah ibadah yang berfaedah banyak. Adapun jika si suami bersafar. Disamping mengistirahatkan kaum perokok dari kecanduan rokok dan dapat membantu dalam upaya meninggalkannya. 3. [13] Beliau rahimahullah menjelaskan pula. Puasa mengistirahatkan perncernaan dan perut dari kelelahan kerja yang terus menerus mengeluarkan sisa makanan dalam tubuh. 2. dan merasakan lapar sehingga dapat ikut prihatin terhadap saudara-saudaranya yang mengalami kelaparan dan mempunyai kebutuhan. Karena ketika suami tidak ada di sisi istri. Orang yang berpuasa merasakan adanya persamaan dengan saudaranya yang berpuasa. ia tidak mungkin bisa bersenang-senang dengannya. 8 . Puasa merupaka latihan dan pembiasaan jiwa untuk berbuat kebaikan dan disiplin. berbuka bersama. ia berpuasa bersama. maka si istri boleh berpuasa. diantaranya : 1.gara-gara si istri melakukan puasa sunnah atau puasa wajib yang sebenarnya bisa diakhirkan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful