PISMP 2.03 IPG Kampus Pendidikan Islam 423657 Bandar Baru Bangi Selangor.

Jabatan Matematik, IPG Kampus Pendidikan Islam 423657 Bandar Baru Bangi SELANGOR. Tuan, PERMOHONAN MENUNTUT BAYARAN ALATAN BAGI BENGKEL ‘FUNDAMENTAL OF INQUIRY’ Merujuk kepada perkara di atas, saya Muhammad Taufiq bin Sa’dun ingin menuntut bayaran alatan yang telah digunakan semasa perlaksanaan bengkel ‘Fundamental of Inquiry’. 2. Butiran perlaksanaan bengkel adalah seperti berikut.:Tarikh Masa Tempat Bilangan peserta : 02 Jun 2010 : 2.30 pm – 4.30 pm : Dewan Idris Al-Marbawi : 46 orang

19 OGOS 2010

3.

Jumlah dan resit disertakan di lampiran 1.

4.

Kerjasama daripada pihak tuan didahului dengan ucapan terima kasih.

Disediakan oleh,

............................................ (MUHAMMAD TAUFIQ BIN SA’DUN) Pelajar PISMP 2.03 IPG Kampus Pendidikan Islam.

Lampiran 1 .