PERATURAN PERTANDINGAN REKA CIPTA & INOVASI KEJOHANAN ANTARA TEKNIK (KAT) KALI KE-13 PERINGKAT KEBANGSAAN

1.0

NAMA PERTANDINGAN 1.1 Pertandingan Reka Cipta dan Inovasi Piala Datin Dr Nor Hayati bt Abdul Rasid Antara Sekolah-Sekolah Menengah Teknik Peringkat Kebangsaan Tahun 2010 TUJUAN PERTANDINGAN 2.1 Melatih kreativiti dan keupayaan inovatif pelajar dalam menghasilkan ciptaan berteknologi. 2.2 Mempromosikan pengajian dan kursus di S.M.T melalui projek kerja pelajar. 2.3 Menanam semangat bersaing dalam kalangan pelajar dan guru untuk mencipta kejayaan KELAYAKAN PEMAIN 3.1. Penyertaan adalah terbuka kepada semua Sekolah Menengah Teknik dan Vokasional yang mewakili 10 zon dalam Semenanjung Malaysia, Sarawak dan Sabah. 3.2. Pemain yang hendak didaftar bermain mewakili pasukannya hendaklah dari kalangan pelajar-pelajar yang sedang belajar dan didaftar sebagai pelajar di sekolah berkenaan sahaja seperti: 3.2.1. Pelajar yang sedang mengikuti Kursus Sepenuh Masa Aliran Teknik dan Vokasional. 3.2.2. Pelajar yang sedang mengikuti Aliran Kemahiran Kursus Dua Tahun. 3.3. Pemain-pemain berikut adalah TIDAK LAYAK dan TIDAK BOLEH didaftarkan sebagai pemain untuk sekolah berkenaan , jika: 3.3.1. Pelajar tersebut sedang mengikuti Kursus Kemahiran Jnagka Pendek tiga (3) bulan, enam (6) bulanatau satu (1) tahun. 3.3.2. Pelajar tersebut sedang mengikuti program khas seperti projek link (kerjasama dengan pihak swasta atau agensi luar). 3.3.3. Pelajar yang sedang mengikuti kursus program pelajar sekolah menengah akademik yang mengambil satu (1) atau dua (2) matapelajaran di SMT. 3.4. Pihak pengelola berhak membuat semakan kelayakan pemain pada bila-bila masa dan mana-mana pasukan yang gagal mematuhi peraturan ini akan menyebabkan pasukan itu tersingkir daripada pertandingan ini. SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN

2.0

3.0.

3.0

1
Peraturan Pertandingan Rekacipta & Inovasi Kejohanan Antara Teknik [KAT] Kali Ke-13

3 Data Ringkas 4. 4.2. Setiap sekolah dibenarkan menghantar hanya satu (1) projek sahaja. semua ciptaan projek hendaklah memenuhi tema berikut: “KREATIF DAN INOVASI MEMBANTU KEHIDUPAN YANG LEBIH BAIK” PENGHAKIMAN 6.0 Setiap zon dibenarkan menghantar 2 pasukan dan setiap pasukan yang bertanding hanya dibenarkan mendaftar seramai 4 orang pelajar sahaja dan 2 orang pegawai.00 (Ringgit: LIMA RIBU SAHAJA) Projek mestilah siap dipassang dan berfungsi pada masa pertandingan. 4.6 4.1. 4.1 Untuk pertandingan 2010.1 Terdapat DUA tahap penghakiman dalam pertandingan ini iaitu: 6. 6.5 4.1.5 Kos penghantaran dan penyertaan adalah tanggungan pihak sekolah masing-masing.1 Pertandingan dan penilaian peringkat Zon untuk memilih (Dua projek terbaik dipilih mewakili Zon masing-masing. Projek mestilah jelas dan sesuai dengan masalah yang hendak diselesaikan. 4.2. Penghakiman Bebas diuruskan oleh Urusetia pertandingan peringkat Kebangsaan) 5.6 Setiap projek adalah menjadi hak cipta sekolah masing-masing. Penghakiman Bebas diuruskan oleh Urusetia pertandingan peringkat Zon).1.3 Projek akan dinilai oleh Para Juri 4. Naib Johan dan Tempat Ketiga). PENGHANTARAN 4.4 Maklumat Projek (Rujuk Lampiran 1) 4.2. Setiap pasukan dikehendaki menyediakan alas meja dan ‘skirting’ sendiri. Projek yang dipertandingkan mestilah rekaan sendiri atau inovasi rekaan sedia ada dan tidak pernah memenangi manamana pertandingan.3.4 Penyertaan di peringkat Nasional akan diwakili oleh 4 orang pelajar dan 2 orang guru.2. TEMA 5.1 Pemenang peringkat zon perlu menghantar laporan projek (berformat) kepada Pengerusi Pengelola sebelum pertandingan peringkat Kebangsaan dengan lampiran. 4.0 2 Peraturan Pertandingan Rekacipta & Inovasi Kejohanan Antara Teknik [KAT] Kali Ke-13 .2 Laporan perlulah mengandungi: 4.4.2 Pertandingan dan Penilaian peringkat Kebangsaan (Projek Terbaik dipilih untuk Johan.1 Borang Penyertaan 4.0 6.2 Gambar-gambar 4.7 4.4 4. Kos projek ditanggung oleh pihak sekolah masing-masing dan seboleh-bolehnya tidak melebihi RM 5000.

6.1 Tiga pemenang dipilih daripada peringkat setiap pertandingan: Johan : Replika + Sijil Naib Johan : Replika + Sijil Ketiga : Replika + Sijil Keempat : Replika + Sijil 8. 7. Untuk memulakan persembahan. 6. Setiap pasukan dikehendaki menyediakan bahan persembahan seperti powerpoint dan detail projek.Keselamatan . Perincian-perincian 3 Peraturan Pertandingan Rekacipta & Inovasi Kejohanan Antara Teknik [KAT] Kali Ke-13 .0 FORMAT LAPORAN PROJEK Setiap Produk Reka Cipta / Inovasi mestilah dijelaskan dengan terperinci bertaip di atas kertas berukuran A4. panel hakim akan mengemukakan soalan kepada peserta. masa yang diperuntukkan adalah 20 minit.4. setiap pasukan akan diundi bagi mendapatkan giliran. 6.2. Apabila nama pasukan diumumkan oleh juruacara. 6.Kefungsian .0 9.5. HADIAH 8. termasuk juga projek yang dibuat. ketua pasukan dikehendaki tampil ke pentas (rostrum) untuk memulakan persembahan. Selepas persembahan. Loceng akan dibunyikan sebanyak 2X apabila masa tinggal 5 minit 6.3.6. dan hendaklah diserahkan kepada Ketua Hakim sebelum persembahan bermula (10 minit). Loceng peringatan akan dibunyikan (10 minit) persembahan.1 Sebuah Jawatankuasa Juri / Hakim Bebas akan dibentuk untuk pengadilan peringkat Kebangsaan. pada ketika ini semua ahli kumpulan hendaklah berada di atas pentas. 6.Persembahan (Rujuk Lampiran 2) Kaedah Penilaian 6.3.Kekemasan .0 JURI/HAKIM PERTANDINGAN 7.2 Fokus Penilaian: . Juri/ Hakim dipilih daripada individu profesional yang terdiri daripada seorang Ketua dan empat orang pembantu.1. 6.

Penggunaan bahan tempatan kitar semula e. Tajuk Projek :……………………………………………………………. Kos KEFUNGSIAN % SKALA 2:4:6 2:4:6 2:4:6 2:4:6 2:4:6 JUMLAH CATATAN 30 2 4 Peraturan Pertandingan Rekacipta & Inovasi Kejohanan Antara Teknik [KAT] Kali Ke-13 . Kecanggihan dan menarik c. BIL 1 SPESIFIKASI STATUS PROTOTAIP/ PRODUK a. Ciptaan / proses baru d. Nama Hakim :……………………………………………………………. Borang Penghakiman Kejohanan Antara Teknik (KAT) Peringkat Kebangsaan 2009 Pertandingan Reka Cipta dan Inovasi Piala Datin Dr Nur Hayati Abd Rashid Nombor Penyertaan :……………………………………………………...adalah seperti berikut: Semua maklumat hendaklah disediakan dalam bentuk powerpoint hardcopy and softcopy. Nama Zon & Nama Sekolah Nama Peserta Tajuk/ nama reka cipta/ inovasi Lukisan Kejuruteraan Situasi masalah yang hendak diselesaikan Penyelidikan yang dibuat Bahan/ komponen yang digunakan Kos Fungsi dan operasi Ciri-ciri keselamatan Potensi komersial Alat Bantu persembahan Pengiktirafan Rujukan  Lukisan Kejuruteraan dan Lukisan Litar Elektronik yang berkaitan hendaklah disertakan bagi menggambarkan reka bentuk sebenar produk reka cipta / inovasi tersebut. Rupabentuk / kreatif b..

Daya tarikan d. Mesra alam (Environmental friendly) e. Penghadang keselamatan sesuai c. Permukaan keseluruhan b. Sesuai dengan keperluan semasa c. Tandatangan Hakim Tandatangan Ketua Hakim ………………………………………… ( ) ………………………………………. Sinopsis projek b. Pemasangan/ pendawaian kemas d. Memenuhi kehendak pengguna e. Mudah dan selamat digunakan KEKEMASAN a. Potensi komersial KESELAMATAN a. Keceriaan PERSEMBAHAN a. ( ) 5 Peraturan Pertandingan Rekacipta & Inovasi Kejohanan Antara Teknik [KAT] Kali Ke-13 . Kestabilan projek / kukuh/ teguh b. Penerangan / multimedia JUMLAH 30 2:4:6 2:4:6 2:4:6 2:4:6 2:4:6 1:2:3 1:2:3 1:2:3 1:2:3 1:2:3 1:2:3 1:2:3 1:2:3 1:2:3 1:2:3 1:2:5 1:2:5 5 sangat baik 15 15 10 100 NOTA : Skema skala menaik : 1 kurang memuaskan Catatan : …………………………………………………………………………. Pergerakan stabil dan sempurna d. Berfungsi pada tahap ditetapkan b.Warna yang sesuai e.3 4 5 a. Kelicinan bahagian bergerak c.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful