Marilah kita meningkatkan :
Melaksanakan suruhanNya Iman dan takwa kepada Allah Menjauhi laranganNya

Bukan kerana terpaksa? .

Jiwa tenang Rohani kuat Istiqamah Ganjaran Tugas menjadi ibadah .

ERTI ISLAM . . manusia. yang dibawa oleh Nabi mulia. Satu sistem yang menyeluruh dan lengkap merangkumi semua aspek kehidupan manusia (way of life) dan merupakan dasar kepada sistem akhlak yang mulia. Muhammad SAW dari Tuhannya untuk disampaikan kepada seluruh manusia.

Dari mana kita datang? datang? Apakah tujuan kita datang? datang? Dan kemanakah kita akan kembali? kembali? .ERTI ISLAM Islam adalah jawapan yang betul lagi benar kepada 3 persoalan yang sentiasa bermain di fikiran manusia semenjak dahulu hingga sekarang. sekarang.

.ERTI ISLAM . akhlak. akidah. ibadat. Alsunnah. akhlak. muamalat dan segala perkhabaran yang terkandung dalam Al-Quran dan sunnah. ibadat. Sejumlah peraturan yang diturunkan oleh Allah ke atas RasulNya berkaitan dengan akidah.

Iman dan amalan di bawah pengawasan pihak yang maha mutlak kekuasaanya.T).W. kekuasaanya. Penyerahan diri zahir dan batin disertai dengan ketaatan dan kesetian kepada kekuasaan yang maha mutlak. Berkuasa. . mutlak. Ganjaran yang diberi sama ada baik atau buruk dari pihakYang Maha pihak Yang Berkuasa.ERTI AD-DIN AD- Kekuasaan yang Maha Mutlak (Allah S.

"DINULLAH" ATAU "DINULHAQ MENGANDUNGI TIGA CIRI PENTING Iman kepada Allah Iman kepada hari kemudian (akhirat) akhirat) Mengamalkan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. .

Manusia ditugaskan menjadi khalifah di muka bumi Diutuskan para Rasul & Nabi. Penguasa. Kitab sebagai bimbingan dan Nabi. semesta. Penguasa.DASAR ASASI DALAM CARA HIDUP ISLAM Allah SWT adalah Pencipta. semesta. Pemilik alam Pencipta. panduan Manusia diperintah beriman & berdakwah menyeru ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran Manusia akan meninggal dunia dan akan dihisab .

Muslim Yang Saleh Keluarga Muslim Yang Sempurna Anggota Masyarakat Yang Bertanggungjawab .

Kenapa Beragama??? Fitrah manusia Kejahilan manusia Kecenderungan untuk mengikut sesuatu peraturan Kelemahan akal fikiran .

2.Kenapa Menyeleweng Dari Ajaran Islam ??? Serangan musuh Islam Media massa Budaya hidup Falsafah songsang Materialistik dan individualistik 1. Kelalaian dan kelemahan umat Islam Kejahilan Kurang upaya melaksanakan al-Quran Mengabaikan Sunnah Rasulullah (s.w.a.) Lalai terhadap tipu daya musuh Kurang jatidiri Suka meniru .

Bentuk-Bentuk Penyelewengan Murtad Syirik Munafik Bidah Isu Semasa Wahabi Syiah Lain-lain .

.PERSEDIAAN MENJADI MUSLIM YANG SOLEH Memperbanyakkan amal soleh dan menjauhi kejahatan Memastikan kehidupan tidak bercanggah dengan hakhak-hak Allah dan hak-hak hakmanusia seperti buang bayi Memperbanyakkan kebajikan kepada manusia seperti membantu mengurangkan kesusahan dan mempercepatkan urusan yang melibatkan kepentingan manusia Memastikan kehidupan seharian tidak mencampur adukkan perkara yang halal dan perkara yang haram.

Ciri-ciri yang menunjukkan Islam sebagai Ad-Din Islam agama ciptaan Allah Ajaran Islam menggabungkan ke tigatiga aspek iaitu akidah. syariah dan akhlak Islam agama bersifat waqiiyyah Islam agama yg sesuai dengan fitrah manusia Islam bersifat alamiyyah .

Sebab-sebab Islam sahaja yang diterima dan diredhai Allah Islam adalah agama ciptaan Allah Islam adalah agama yang benar yg boleh membawa manusia ke jalan yg benar dan mengeluarkan manusia daripada kesesatan Islam agama yg lengkap dan sempurna Allah menurunkan para nabi dan rasul untuk membimbing manusia .

Jaminan Allah Terhadap Islam Ad-Din yang diredhai oleh Allah Q(Ali Imran: 19) Ad-Din yang diterima oleh Allah Q(Ali Imran: 85) Ad-Din yang sempurna Q(Al-Maidah: 3) .

(3) Nilai .Keunikan Islam Sebagai Ad Din Islam adalah cara hidup ciptaan Allah yang mempunyai berbagai . Antaranya ialah : (1) Islam adalah cara hidup manusia yang didatangkan daripada Allah (2) Islam ialah cara hidup yang menyeluruh mengatur semua bahagian daripada kehidupan manusia .nilai hidup Islam adalah tetap dan tidak dapat dipermain mainkan (4) Islam ialah sistem hidup untuk semua manusia . bukan untuk golongan atau bangsa tertentu (5) Islam ialah cara hidup yang mempunyai keserasian dan persefahaman antara cita .bagai keistimewaan .cita dan kenyataan (6) Islam menekankan hubungan dengan Allah ( hablum minanallah ) dan hubungan sesama manusia ( hablum minan nas ) .

(Surah an-Nisaa : Ayat 57) an- .

Istilah Semasa Islam liberal Islam jumud Islam kotemporari Islam hadhari Lain-lain .

Aqidah Ikatan atau simpulan: 1. perasaan serta niat di hati: 1. 16 dan 48) Peraturan dan hukum yang ditetapkan oleh Allah atau ditentukan prinsip2nya serta diperintahkan ke atas setiap muslim untuk melaksanakannya Perilaku atau budipekerti sesuatu perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan fikiran dan renungan Imam al-Ghazali Satu reaksi manusia yang lahir hasil dari gerakan dalaman yang merangkumi pemikiran. Perlakuan lahiriyah 2. Perlakuan dalam hati dan pemikiran Sesuatu keadaan dalaman peribadi yang teguh yang mana drpdnya lahir . Dapat dilihat tali dan benang 2. Tidak dapat dilihat persahabatan dan keyakinan Keimanan yang kukuh dalam jiwa dan tidak mungkin terurai walau dengan apa cara sekalipun Skop Ajaran Islam Akhlak Syariah Sumber air atau jalan yang lurus Q(al-Maidah:15.

Aqidah Ikatan atau simpulan: 1. Dapat dilihat tali dan benang 2. Beriman kepada Allah Q(al-Baqarah: 256) 2. Tidak dapat dilihat persahabatan dan keyakinan Keimanan yang kukuh dalam jiwa dan tidak mungkin terurai walau dengan apa cara sekalipun: 1. Beriman kepada ajaran yang diwahyukan kepada Rasulullah (SAW) Q(at-Taubah: 109) .

tetapi ialah apa yang tersemat di hati dan dibuktikan dengan perbuatan.smbg Rasulullah (SAW) bersabda: Iman itu bukan dengan cita2 dan perhiasan. .

16 dan 48) Peraturan dan hukum yang ditetapkan oleh Allah atau ditentukan prinsip2nya serta diperintahkan ke atas setiap muslim untuk melaksanakannya .Syariat Sumber air atau jalan yang lurus Q(al- Maidah:15.

Kategori Undang-Undang     Wajib Sunat Makruh Haram Harus Sah Batal Halal .

Akhlak Perilaku atau budipekerti Sesuatu keadaan dalaman peribadi yang teguh yang mana drpdnya lahir sesuatu perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan fikiran dan renungan Imam al-Ghazali Satu reaksi manusia yang lahir hasil dari gerakan dalaman yang merangkumi pemikiran. Perlakuan lahiriyah 2. Perlakuan dalam hati dan pemikiran . perasaan serta niat di hati: 1.

ikhlas. Akhlak derngan makhluk lain ihsan. Akhlak sesama manusia sabar. kasih sayang. Akhlak dengan Allah taqwa. tawaduk dan tawakkal (dll) 2. ta awun dan ukhuwwah (dll) dalam semua sistem kehidupan manusia 3. ikhlas redha. tidak membazir dan tidak menzalimi (dll) .smbg Akhlak Islam ialah akhlak mulia yang lahir hasil dari pengabdian kepada Allah : 1.

smbg Akhlak Islam ialah akhlak Rasulullah (SAW): Saidatina Aisyah berkata: Akhlak baginda (SAW) adalah alQuran) .

Sumber Ajaran Islam Al-Quran Sunnah Rasulullah (SAW) .

Ciri-Ciri Keistimewaan Islam   Rabbaniyah Syamil dan Kamil Wa qii Alami Adl .

Rabbaniyah Q (Ar-Rum: 54) Q (Al-Qasas: 68) Q (Al-Baqarah: 216) Q (Al-Anfal: 63 dan 71) .

.Syamil dan Kamil Q (Al-An am: 38) Tidaklah Kami tertinggal sesuatupun dalam al-Kitab.

Wa qii Q (Al-Baqarah: 177) Adl Q )Al-Hujurat: 12) .

Alami Q (Al-Hujurat: 13) Q (Al-Anbiya : 107) Q (Saba : 28) Q (Al-A raf: 158) .

Kenapa Manusia Perlukan Islam??? Kelemahan akal Islam agama fitrah Kesempurnaan Islam .

Rahmat yang dibawa Islam kepada manusia Islam membawa hidayah dan petunjuk kepada seluruh alam dengan menyeru ke arah kebenaran dan menjauhi kesesatan Islam mmebawa manusia mengenali Tuhan yg sebenar dan menolak Tuhan-tuhan palsu Islam membimbing manusia supaya berakhlak mulia dan meninggalkan akhlak keji .

Golongan yang kufur kepada Allah Golongan yang beriman kepadaNya Mendirikan solat dianggap orang yang mendirikan agama dalam kehidupan .

.

(Surah al-Hadid : Ayat 21) al- .

.

.

.

manusia sewajarnya menyedari hakikat dirinya dan mengakui keagongan Allah pencipta segala galanya serta patuh tunduk terhadap segala ketentuanNya tanpa sebaran keraguan . iaitu sebagai khalifahnya di muka bumi . petunjuk dan keampunan Allah swt . Mudah mudahan kita sentiasa mendapat bimbingan . Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang tidak membiarkan manusia meraba-raba mencari panduan merabahidup untuk menjamin tercapainya matlamat kehidupan manusia . Sebagai hamba yang diberikan pelbagai keistimewaan oleh Allah swt .Manusia adalah makhluk paling unik yang diberikan tugas amat berat oleh Allah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful