engenalan Sistem ekonomi di Asia sebelum kemasukan kuasa asing terdiri daripada 2 bentuk yang utama iaitu sistem

ekonomi sara diri dan sistem ekonomi komersil. Sara diri Sistem ekonomi sara diri ialah kegiatan penanaman bahan makanan untuk keperluan diri untuk kewajipan cukai. Ia merupakan kegiatan ekonomi asas bagi kebanyakan penduduk di rantau Asia. Kebajikan dan ketenteraman masyarakat bergantung kepada kebolehan sesebuah negara mengeluarkan makanan yang cukup untuk keperluan rakyatnya. 1. Asia Tenggara Sistem ekonomi sara diri di Asia Tenggara berasaskan penanaman padi sawah. Padi sawah di tanam di lembah dan dataran sungai yang subur contohnya Menam Chao Phraya, Lembah Irrawaddy dan Lembah Sungai Mekong. Selain itu, padi huma juga ditanam di Filipina dan Pulau Jawa. Kegiatan penanaman padi huma ini dikerjakan oleh suku-suku kaum pedalaman, sebagai contoh, suku Chin di Indo-China, Karen Kachin di Thailand dan Myanmar. Di kawasan kering seperti bahagian Minku, Myingyan Burma, kapas dan kacang tanah ditanam dengan meluas. Selain kegiatan penanaman, kegiatan memburu dan menternak ikan juga dijalankan. Di Vietnam, sara dirinya dijalankan di kawasan Sungai Songkoi dan kawasan Sungai Mekong serta Delta Sungai Merah (Tongkin). Kegiatan sara dirinya amat bergantung kepada sistem parit dan tali air seperti yang ada di Sungai Songkoi untuk mengawal banjir. Najis manusia dan binatang telah dijadikan sebagai baja. 2. Asia Timur Kegiatan sara diri di Asia Timur dapat dilihat di negeri China. Ia dijalankan di sekitar Sungai Yang-tze Kiang dan Sungai Hwang Ho. Tanaman yang diusahakan adalah seperti sekoi, gandum, barli dan pelbagai jenis kacang. Selain itu, kegiatan penternakan juga dijalankan serentak dengan kegiatan pertanian. Binatang yang diternak adalah seperti ayam, itik dan khinzir. Di China, teknologi pengairan dan penanamannya adalah sangat baik tetapi ia hanya mampu mengeluarkan bahan makanan yang mencukupi sahaja kerana di China sentiasa berlaku bencana alam dan binatang penduduknya juga. Di China, kegiatan import amat kurang kerana apa yang diperlukan dapat dikeluarkan dalam negaranya sendiri. 3. Asia Selatan Di India, padi merupakan tanaman utama. Ia ditanam di lembah sungai yang mempunyai ratusan cabang. Contohnya Sungai Ganges, wilayah Benggal pula menghasilkan kapas yang banyak dan bermutu tinggi. Di antara kain kapas ini yang paling terkenal ialah kain “calico” yang ditanam

Tanaman yang sudah ditanam di rantau ini juga telah diusahakan dengan besarbesaran. Pelbagai tanaman baru juga ditanam seperti getah dan kelapa sawit. Kini. Selepas kedatangan pihak penjajah ke rantau ini. kegiatan komersil di rantau ini mulai berubah. Peking dan Shanghai. Padi di negeri-negeri ini dihasilkan secara intensif kerana permintaan terhadapnya tinggi. contohnya Sungai Ganges. Dalam perusahaan. Jawa Timur dan Bali merupakan pembekal kain manakala Luzon (Filipina). tanah tidak boleh dijual dan ia merupakan milikan raja. Selain itu. Menam Chao Phraya dan Sungai Yang-tze Kiang. Kampuchea. kain “calico” dari Benggal juga sangat popular di seluruh dunia. Gula yang dikeluarkan di Jawa. barang dagangan utama ialah kain sutera dan tembikar. Canton. Sebelum ini seperti di Vietnam. Peningkatan penduduk dan galakan dari pemerintah juga merangsangkan tanaman ini diusahakan secara besar-besaran. Lading-ladang. Di Asia Timur. Dalam perlombongan. Tien Sin. Industri kain kapas ini telah berkembang maju pada abad ke-19. Mekong. Sibu. barang dagangan utama ialah hasil pertanian. contohnya tebu. Kegiatan perdagangan ini memanglah tidak asing lagi di Asia Tenggara. Selain negerinegeri ini. kegiatan pertanian juga mulai dijalankan secara besar-besaran. Vietnam dan Filipina pula dijual ke negeri China dan Jepun. rempah ratus menjadi barang dagangan utama. Panay (Filipina) pula memasarkan kapas. Siam.di Dataran Deccan. Selain itu. Kain itu amat disukai oleh penduduk di Asia Tenggara dan penduduk di negeri China. Selain itu. estet-estet telah dibuka. Kain ini telah dieksport ke China dan Asia Tenggara Sistem komersil Kegiatan ekonomi komersil merupakan asas dalam pertukaran dan penjualan barangan dan penglibatan dalam perdagangan dan perlombongan. modal yang besar diperlukan dan konsep buruh bergaji juga mula dijalankan. tanah telah dijadikan elemen penting dalam pertanian dan ia boleh dijual beli. Thailand . Dasar pintu tertutup dan pintu terbuka 1. padi dari Myanmar dan Thailand serta Vietnam juga diperdagangkan secara meluas. Asia Timur dan Asia Selatan. Kegiatan perdagangan di rantau ini berkembang pesat kerana terdapatnya sungai-sungai yang menjadi jalan perhubungan bagi memudahkan kegiatan komersil berjalan lancar. imperialis barat juga cuba menguasainya. Jawa juga membekalkan beras. Di Asia Tenggara. Di China terdapat pelabuhan penting seperti Fukkien. Teknologi yang digunakan juga meningkatkan lagi keluarannya. Di Asia Selatan.

baginda takut akan kesan politik dan sosial akibat kemasukan kuasa barat. kapal perang asing tidak boleh masuk ke Bogue. Ini jelas dilihat mereka tidak berminat berhubung dengan orang asing. Utusan dihantar kepada Raja Rama III. Dalam usaha membuka pintu.Sejak abad ke-17. Mereka mengganggap diri mereka lebih bertamadun dan negaranya ialah Middle Kingdom atau Kerajaan Tengah atau Zhung Guo. Mereka juga mengganggap agama mereka suci. Penggantinya. Raja Rama II telah mengadakan perjanjian dengan Portugis. beberapa usaha telah dijalankan tetapi gagal. Pada tahun 1826. kebudayaan mereka tinggi. maka tidak perlu berhubung dengan kuasa luar. Dalam peraturan ini. orang cina mengamalkan dasar pintu tertutup. Sebabnya baginda takut keadaan seperti di Myanmar akan berlaku terhadap negerinya iaitu British melalui Perjanjian Yandabo (1826) menguasai Myanmar. Sekatan ini menyebabkan kuasa barat berusaha lebih giat lagi untuk membuka pintu negeri China. Baginda menyaksikan pihak penjajah menggunakan kekerasan untuk menjajah negara Asia yang enggan membuka pintunya lalu menamatkan dasar pintu tertutup dan mulakan dasar pintu terbuka. baginda terpaksa menandatangani Perjanjian Burney. Maharaja Chien Lung telah mengeluarkan Lapan Peraturan. Selain itu. Perjanjian ini menamatkan dasar pintu tertutup dan ia dipatuhi oleh Raja Chulalongkorn dan pengganti yang seterusnya. Melalui perjanjian ini. isteri orang asing dan senjata api tidak boleh dibawa masuk ke kilang. Raja Rama III juga tidak berminat berhubung dengan kuasa barat dalam perdagangan kerana barang yang dikehendaki boleh diperolehi dari China. 2. Selain itu. apa yang dikehendaki dapat dikeluarkan di negerinya sendiri. hubungan perdagangan mereka hanya boleh dijalankan dengan saudagar cohong dan sebagainya. Baginda tetap dengan pendiriannya iaitu meneruskan dasar pintu tertutup. Pada tahun 1852. China Sejak dulu lagi. Pada tahun 1818. Perjanjian ini membuka pintu perdagangan kepada British tetapi British tidak boleh mengimport candu dan mengeksport beras dari Thailand. dasar pintu tertutup diamalkan. berlakunya Perang Candu. Pada tahun 1839. baginda menolak segala utusan John Crawford dari Pulau Pinang. Raja Mongkut menaiki takhta. Dalam melancarkan dasar pintu tertutup. Namun demikian. China . Raja Mongkut menyambut baik kedatangan pihak penjajah dan sanggup mengadakan perjanjian dengannya. China ditewaskan dan terpaksa menandatangani Perjanjian Nanking. Raja Rama III kemudian mengenakan cukai tinggi ke atas barangan barat. Mereka mengganggap orang asing ialah Barbarian (tidak bertamadun). Perjanjian Bowring diadakan. Pada tahun 1855.

iaitu Ningpo.terpaksa membuka 5 pelabuhan kepada pedagang asing. agama yang dibawa oleh orang asing dikatakan mengingkari perintah Maharaja Jepun. Walaupun dasar pintu tertutup diamalkan tetapi pada tahun 1854. Amoy dan Foochow. Semasa Meiji. Seterusnya perjanjian telah diadakan dengan Britain. Jepun Dasar pintu tertutup mula sejak Keshogunan Tokugawa (1638). Jepun sedar kalau pintu masih tidak dibuka. Pada tahun 1868. Jepun mengamalkan dasar pintu terbuka. Shanghai. Rusia dan Holland. Shogun Tokugawa telah memerintahkan agar kapal-kapal asing yang menghampiri Jepun perlu diusir dan bagi orang asing yang mendarat haruslah ditawan dan dibunuh. Dasar ini diamalkan kerana Jepun mengganggap orang asing telah menimbulkan kekacauan di Jepun. dasar ini diamalkan kerana untuk memperkukuhkan kedudukan institusi Shogun dalam menghadapi anasir yang tidak puas hati di Jepun terutamanya Damyo Tozama. nasibnya akan menjadi seperti negeri China dan Myanmar. Menurut Richard Storry. Perjanjian ini memaksa Chian membuka pintunya. Canton. Selain itu. . Jepun terpaksa menandatangani Perjanjian Kanagawa yang membuka pelabuhan Shimoda dan Hakodate kepada pedagang Amerika. hubungan diplomatik diadakan secara rasmi dengan kuasa barat. Seterusnya Perjanjian Wanghia (1844) dan Perjanjian Whampoa juga ditermeterai. maka agama ini perlu diharamkan dan orang asing dihalau. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful