engenalan Sistem ekonomi di Asia sebelum kemasukan kuasa asing terdiri daripada 2 bentuk yang utama iaitu sistem

ekonomi sara diri dan sistem ekonomi komersil. Sara diri Sistem ekonomi sara diri ialah kegiatan penanaman bahan makanan untuk keperluan diri untuk kewajipan cukai. Ia merupakan kegiatan ekonomi asas bagi kebanyakan penduduk di rantau Asia. Kebajikan dan ketenteraman masyarakat bergantung kepada kebolehan sesebuah negara mengeluarkan makanan yang cukup untuk keperluan rakyatnya. 1. Asia Tenggara Sistem ekonomi sara diri di Asia Tenggara berasaskan penanaman padi sawah. Padi sawah di tanam di lembah dan dataran sungai yang subur contohnya Menam Chao Phraya, Lembah Irrawaddy dan Lembah Sungai Mekong. Selain itu, padi huma juga ditanam di Filipina dan Pulau Jawa. Kegiatan penanaman padi huma ini dikerjakan oleh suku-suku kaum pedalaman, sebagai contoh, suku Chin di Indo-China, Karen Kachin di Thailand dan Myanmar. Di kawasan kering seperti bahagian Minku, Myingyan Burma, kapas dan kacang tanah ditanam dengan meluas. Selain kegiatan penanaman, kegiatan memburu dan menternak ikan juga dijalankan. Di Vietnam, sara dirinya dijalankan di kawasan Sungai Songkoi dan kawasan Sungai Mekong serta Delta Sungai Merah (Tongkin). Kegiatan sara dirinya amat bergantung kepada sistem parit dan tali air seperti yang ada di Sungai Songkoi untuk mengawal banjir. Najis manusia dan binatang telah dijadikan sebagai baja. 2. Asia Timur Kegiatan sara diri di Asia Timur dapat dilihat di negeri China. Ia dijalankan di sekitar Sungai Yang-tze Kiang dan Sungai Hwang Ho. Tanaman yang diusahakan adalah seperti sekoi, gandum, barli dan pelbagai jenis kacang. Selain itu, kegiatan penternakan juga dijalankan serentak dengan kegiatan pertanian. Binatang yang diternak adalah seperti ayam, itik dan khinzir. Di China, teknologi pengairan dan penanamannya adalah sangat baik tetapi ia hanya mampu mengeluarkan bahan makanan yang mencukupi sahaja kerana di China sentiasa berlaku bencana alam dan binatang penduduknya juga. Di China, kegiatan import amat kurang kerana apa yang diperlukan dapat dikeluarkan dalam negaranya sendiri. 3. Asia Selatan Di India, padi merupakan tanaman utama. Ia ditanam di lembah sungai yang mempunyai ratusan cabang. Contohnya Sungai Ganges, wilayah Benggal pula menghasilkan kapas yang banyak dan bermutu tinggi. Di antara kain kapas ini yang paling terkenal ialah kain “calico” yang ditanam

Vietnam dan Filipina pula dijual ke negeri China dan Jepun. Tanaman yang sudah ditanam di rantau ini juga telah diusahakan dengan besarbesaran. Di Asia Tenggara. rempah ratus menjadi barang dagangan utama. padi dari Myanmar dan Thailand serta Vietnam juga diperdagangkan secara meluas. contohnya Sungai Ganges. Pelbagai tanaman baru juga ditanam seperti getah dan kelapa sawit. Siam. Kain ini telah dieksport ke China dan Asia Tenggara Sistem komersil Kegiatan ekonomi komersil merupakan asas dalam pertukaran dan penjualan barangan dan penglibatan dalam perdagangan dan perlombongan. Kini. Kain itu amat disukai oleh penduduk di Asia Tenggara dan penduduk di negeri China. Peningkatan penduduk dan galakan dari pemerintah juga merangsangkan tanaman ini diusahakan secara besar-besaran. Mekong. Di China terdapat pelabuhan penting seperti Fukkien. Lading-ladang. imperialis barat juga cuba menguasainya. kain “calico” dari Benggal juga sangat popular di seluruh dunia. Industri kain kapas ini telah berkembang maju pada abad ke-19. tanah tidak boleh dijual dan ia merupakan milikan raja. tanah telah dijadikan elemen penting dalam pertanian dan ia boleh dijual beli. modal yang besar diperlukan dan konsep buruh bergaji juga mula dijalankan. kegiatan komersil di rantau ini mulai berubah. Di Asia Timur. Peking dan Shanghai. Kampuchea. Tien Sin. barang dagangan utama ialah kain sutera dan tembikar.di Dataran Deccan. Jawa Timur dan Bali merupakan pembekal kain manakala Luzon (Filipina). Selain itu. Asia Timur dan Asia Selatan. Canton. Sebelum ini seperti di Vietnam. Teknologi yang digunakan juga meningkatkan lagi keluarannya. contohnya tebu. Selain itu. Di Asia Selatan. estet-estet telah dibuka. barang dagangan utama ialah hasil pertanian. Selepas kedatangan pihak penjajah ke rantau ini. Kegiatan perdagangan ini memanglah tidak asing lagi di Asia Tenggara. kegiatan pertanian juga mulai dijalankan secara besar-besaran. Dasar pintu tertutup dan pintu terbuka 1. Gula yang dikeluarkan di Jawa. Dalam perusahaan. Selain negerinegeri ini. Sibu. Jawa juga membekalkan beras. Thailand . Selain itu. Panay (Filipina) pula memasarkan kapas. Kegiatan perdagangan di rantau ini berkembang pesat kerana terdapatnya sungai-sungai yang menjadi jalan perhubungan bagi memudahkan kegiatan komersil berjalan lancar. Padi di negeri-negeri ini dihasilkan secara intensif kerana permintaan terhadapnya tinggi. Dalam perlombongan. Menam Chao Phraya dan Sungai Yang-tze Kiang.

isteri orang asing dan senjata api tidak boleh dibawa masuk ke kilang. Dalam peraturan ini. Pada tahun 1818. beberapa usaha telah dijalankan tetapi gagal. Mereka mengganggap diri mereka lebih bertamadun dan negaranya ialah Middle Kingdom atau Kerajaan Tengah atau Zhung Guo. Pada tahun 1839. Sebabnya baginda takut keadaan seperti di Myanmar akan berlaku terhadap negerinya iaitu British melalui Perjanjian Yandabo (1826) menguasai Myanmar. Mereka mengganggap orang asing ialah Barbarian (tidak bertamadun). dasar pintu tertutup diamalkan. China Sejak dulu lagi. hubungan perdagangan mereka hanya boleh dijalankan dengan saudagar cohong dan sebagainya. Perjanjian ini menamatkan dasar pintu tertutup dan ia dipatuhi oleh Raja Chulalongkorn dan pengganti yang seterusnya. Pada tahun 1852. Baginda menyaksikan pihak penjajah menggunakan kekerasan untuk menjajah negara Asia yang enggan membuka pintunya lalu menamatkan dasar pintu tertutup dan mulakan dasar pintu terbuka. Raja Rama III kemudian mengenakan cukai tinggi ke atas barangan barat. Raja Mongkut menyambut baik kedatangan pihak penjajah dan sanggup mengadakan perjanjian dengannya. Namun demikian. Selain itu. Pada tahun 1826. Utusan dihantar kepada Raja Rama III. Perjanjian ini membuka pintu perdagangan kepada British tetapi British tidak boleh mengimport candu dan mengeksport beras dari Thailand. Raja Mongkut menaiki takhta. Sekatan ini menyebabkan kuasa barat berusaha lebih giat lagi untuk membuka pintu negeri China. kebudayaan mereka tinggi. Raja Rama II telah mengadakan perjanjian dengan Portugis.Sejak abad ke-17. Melalui perjanjian ini. China ditewaskan dan terpaksa menandatangani Perjanjian Nanking. 2. maka tidak perlu berhubung dengan kuasa luar. baginda menolak segala utusan John Crawford dari Pulau Pinang. Dalam usaha membuka pintu. China . Dalam melancarkan dasar pintu tertutup. baginda takut akan kesan politik dan sosial akibat kemasukan kuasa barat. Baginda tetap dengan pendiriannya iaitu meneruskan dasar pintu tertutup. Selain itu. Ini jelas dilihat mereka tidak berminat berhubung dengan orang asing. Raja Rama III juga tidak berminat berhubung dengan kuasa barat dalam perdagangan kerana barang yang dikehendaki boleh diperolehi dari China. Pada tahun 1855. berlakunya Perang Candu. orang cina mengamalkan dasar pintu tertutup. apa yang dikehendaki dapat dikeluarkan di negerinya sendiri. Perjanjian Bowring diadakan. kapal perang asing tidak boleh masuk ke Bogue. Penggantinya. baginda terpaksa menandatangani Perjanjian Burney. Mereka juga mengganggap agama mereka suci. Maharaja Chien Lung telah mengeluarkan Lapan Peraturan.

hubungan diplomatik diadakan secara rasmi dengan kuasa barat. Seterusnya Perjanjian Wanghia (1844) dan Perjanjian Whampoa juga ditermeterai. Semasa Meiji. Dasar ini diamalkan kerana Jepun mengganggap orang asing telah menimbulkan kekacauan di Jepun. maka agama ini perlu diharamkan dan orang asing dihalau. . Jepun sedar kalau pintu masih tidak dibuka. Shogun Tokugawa telah memerintahkan agar kapal-kapal asing yang menghampiri Jepun perlu diusir dan bagi orang asing yang mendarat haruslah ditawan dan dibunuh.terpaksa membuka 5 pelabuhan kepada pedagang asing. nasibnya akan menjadi seperti negeri China dan Myanmar. Rusia dan Holland. Perjanjian ini memaksa Chian membuka pintunya. Selain itu. Shanghai. Seterusnya perjanjian telah diadakan dengan Britain. agama yang dibawa oleh orang asing dikatakan mengingkari perintah Maharaja Jepun. dasar ini diamalkan kerana untuk memperkukuhkan kedudukan institusi Shogun dalam menghadapi anasir yang tidak puas hati di Jepun terutamanya Damyo Tozama. Jepun Dasar pintu tertutup mula sejak Keshogunan Tokugawa (1638). Amoy dan Foochow. Menurut Richard Storry. 3. iaitu Ningpo. Jepun mengamalkan dasar pintu terbuka. Walaupun dasar pintu tertutup diamalkan tetapi pada tahun 1854. Jepun terpaksa menandatangani Perjanjian Kanagawa yang membuka pelabuhan Shimoda dan Hakodate kepada pedagang Amerika. Pada tahun 1868. Canton.