engenalan Sistem ekonomi di Asia sebelum kemasukan kuasa asing terdiri daripada 2 bentuk yang utama iaitu sistem

ekonomi sara diri dan sistem ekonomi komersil. Sara diri Sistem ekonomi sara diri ialah kegiatan penanaman bahan makanan untuk keperluan diri untuk kewajipan cukai. Ia merupakan kegiatan ekonomi asas bagi kebanyakan penduduk di rantau Asia. Kebajikan dan ketenteraman masyarakat bergantung kepada kebolehan sesebuah negara mengeluarkan makanan yang cukup untuk keperluan rakyatnya. 1. Asia Tenggara Sistem ekonomi sara diri di Asia Tenggara berasaskan penanaman padi sawah. Padi sawah di tanam di lembah dan dataran sungai yang subur contohnya Menam Chao Phraya, Lembah Irrawaddy dan Lembah Sungai Mekong. Selain itu, padi huma juga ditanam di Filipina dan Pulau Jawa. Kegiatan penanaman padi huma ini dikerjakan oleh suku-suku kaum pedalaman, sebagai contoh, suku Chin di Indo-China, Karen Kachin di Thailand dan Myanmar. Di kawasan kering seperti bahagian Minku, Myingyan Burma, kapas dan kacang tanah ditanam dengan meluas. Selain kegiatan penanaman, kegiatan memburu dan menternak ikan juga dijalankan. Di Vietnam, sara dirinya dijalankan di kawasan Sungai Songkoi dan kawasan Sungai Mekong serta Delta Sungai Merah (Tongkin). Kegiatan sara dirinya amat bergantung kepada sistem parit dan tali air seperti yang ada di Sungai Songkoi untuk mengawal banjir. Najis manusia dan binatang telah dijadikan sebagai baja. 2. Asia Timur Kegiatan sara diri di Asia Timur dapat dilihat di negeri China. Ia dijalankan di sekitar Sungai Yang-tze Kiang dan Sungai Hwang Ho. Tanaman yang diusahakan adalah seperti sekoi, gandum, barli dan pelbagai jenis kacang. Selain itu, kegiatan penternakan juga dijalankan serentak dengan kegiatan pertanian. Binatang yang diternak adalah seperti ayam, itik dan khinzir. Di China, teknologi pengairan dan penanamannya adalah sangat baik tetapi ia hanya mampu mengeluarkan bahan makanan yang mencukupi sahaja kerana di China sentiasa berlaku bencana alam dan binatang penduduknya juga. Di China, kegiatan import amat kurang kerana apa yang diperlukan dapat dikeluarkan dalam negaranya sendiri. 3. Asia Selatan Di India, padi merupakan tanaman utama. Ia ditanam di lembah sungai yang mempunyai ratusan cabang. Contohnya Sungai Ganges, wilayah Benggal pula menghasilkan kapas yang banyak dan bermutu tinggi. Di antara kain kapas ini yang paling terkenal ialah kain “calico” yang ditanam

rempah ratus menjadi barang dagangan utama. estet-estet telah dibuka. Teknologi yang digunakan juga meningkatkan lagi keluarannya. Kampuchea. Gula yang dikeluarkan di Jawa. Siam. Padi di negeri-negeri ini dihasilkan secara intensif kerana permintaan terhadapnya tinggi. kegiatan pertanian juga mulai dijalankan secara besar-besaran. Peningkatan penduduk dan galakan dari pemerintah juga merangsangkan tanaman ini diusahakan secara besar-besaran. Kain itu amat disukai oleh penduduk di Asia Tenggara dan penduduk di negeri China. Di Asia Tenggara. Menam Chao Phraya dan Sungai Yang-tze Kiang. Dalam perlombongan. Sebelum ini seperti di Vietnam. Tien Sin. kain “calico” dari Benggal juga sangat popular di seluruh dunia. Selain itu. Dasar pintu tertutup dan pintu terbuka 1. Kini. Peking dan Shanghai. imperialis barat juga cuba menguasainya. barang dagangan utama ialah hasil pertanian. Sibu. Jawa juga membekalkan beras. padi dari Myanmar dan Thailand serta Vietnam juga diperdagangkan secara meluas. kegiatan komersil di rantau ini mulai berubah. tanah telah dijadikan elemen penting dalam pertanian dan ia boleh dijual beli. Kegiatan perdagangan ini memanglah tidak asing lagi di Asia Tenggara. Di Asia Timur. Vietnam dan Filipina pula dijual ke negeri China dan Jepun. Pelbagai tanaman baru juga ditanam seperti getah dan kelapa sawit. Kegiatan perdagangan di rantau ini berkembang pesat kerana terdapatnya sungai-sungai yang menjadi jalan perhubungan bagi memudahkan kegiatan komersil berjalan lancar. Panay (Filipina) pula memasarkan kapas. Kain ini telah dieksport ke China dan Asia Tenggara Sistem komersil Kegiatan ekonomi komersil merupakan asas dalam pertukaran dan penjualan barangan dan penglibatan dalam perdagangan dan perlombongan. Selain negerinegeri ini. Mekong. contohnya tebu. Jawa Timur dan Bali merupakan pembekal kain manakala Luzon (Filipina). Selain itu. Industri kain kapas ini telah berkembang maju pada abad ke-19. Di China terdapat pelabuhan penting seperti Fukkien. Tanaman yang sudah ditanam di rantau ini juga telah diusahakan dengan besarbesaran. Lading-ladang. Thailand . modal yang besar diperlukan dan konsep buruh bergaji juga mula dijalankan. Di Asia Selatan. Dalam perusahaan. Selepas kedatangan pihak penjajah ke rantau ini. Asia Timur dan Asia Selatan. contohnya Sungai Ganges. Canton. barang dagangan utama ialah kain sutera dan tembikar. tanah tidak boleh dijual dan ia merupakan milikan raja. Selain itu.di Dataran Deccan.

China . Pada tahun 1826. Raja Rama II telah mengadakan perjanjian dengan Portugis. Pada tahun 1818. Mereka mengganggap diri mereka lebih bertamadun dan negaranya ialah Middle Kingdom atau Kerajaan Tengah atau Zhung Guo. Dalam melancarkan dasar pintu tertutup.Sejak abad ke-17. Selain itu. Melalui perjanjian ini. Raja Mongkut menyambut baik kedatangan pihak penjajah dan sanggup mengadakan perjanjian dengannya. isteri orang asing dan senjata api tidak boleh dibawa masuk ke kilang. Perjanjian Bowring diadakan. baginda menolak segala utusan John Crawford dari Pulau Pinang. 2. Dalam peraturan ini. Mereka mengganggap orang asing ialah Barbarian (tidak bertamadun). kapal perang asing tidak boleh masuk ke Bogue. Ini jelas dilihat mereka tidak berminat berhubung dengan orang asing. Sekatan ini menyebabkan kuasa barat berusaha lebih giat lagi untuk membuka pintu negeri China. Sebabnya baginda takut keadaan seperti di Myanmar akan berlaku terhadap negerinya iaitu British melalui Perjanjian Yandabo (1826) menguasai Myanmar. Baginda tetap dengan pendiriannya iaitu meneruskan dasar pintu tertutup. Selain itu. baginda takut akan kesan politik dan sosial akibat kemasukan kuasa barat. Perjanjian ini membuka pintu perdagangan kepada British tetapi British tidak boleh mengimport candu dan mengeksport beras dari Thailand. Penggantinya. Maharaja Chien Lung telah mengeluarkan Lapan Peraturan. hubungan perdagangan mereka hanya boleh dijalankan dengan saudagar cohong dan sebagainya. beberapa usaha telah dijalankan tetapi gagal. Dalam usaha membuka pintu. Baginda menyaksikan pihak penjajah menggunakan kekerasan untuk menjajah negara Asia yang enggan membuka pintunya lalu menamatkan dasar pintu tertutup dan mulakan dasar pintu terbuka. Pada tahun 1855. dasar pintu tertutup diamalkan. China ditewaskan dan terpaksa menandatangani Perjanjian Nanking. orang cina mengamalkan dasar pintu tertutup. apa yang dikehendaki dapat dikeluarkan di negerinya sendiri. China Sejak dulu lagi. Namun demikian. Pada tahun 1852. baginda terpaksa menandatangani Perjanjian Burney. Pada tahun 1839. Mereka juga mengganggap agama mereka suci. Perjanjian ini menamatkan dasar pintu tertutup dan ia dipatuhi oleh Raja Chulalongkorn dan pengganti yang seterusnya. kebudayaan mereka tinggi. Raja Rama III kemudian mengenakan cukai tinggi ke atas barangan barat. Utusan dihantar kepada Raja Rama III. berlakunya Perang Candu. maka tidak perlu berhubung dengan kuasa luar. Raja Rama III juga tidak berminat berhubung dengan kuasa barat dalam perdagangan kerana barang yang dikehendaki boleh diperolehi dari China. Raja Mongkut menaiki takhta.

Perjanjian ini memaksa Chian membuka pintunya. iaitu Ningpo. Jepun Dasar pintu tertutup mula sejak Keshogunan Tokugawa (1638). maka agama ini perlu diharamkan dan orang asing dihalau. Jepun sedar kalau pintu masih tidak dibuka. Jepun terpaksa menandatangani Perjanjian Kanagawa yang membuka pelabuhan Shimoda dan Hakodate kepada pedagang Amerika. Rusia dan Holland. . 3. hubungan diplomatik diadakan secara rasmi dengan kuasa barat. nasibnya akan menjadi seperti negeri China dan Myanmar.terpaksa membuka 5 pelabuhan kepada pedagang asing. Selain itu. Seterusnya perjanjian telah diadakan dengan Britain. Shanghai. Pada tahun 1868. Canton. Seterusnya Perjanjian Wanghia (1844) dan Perjanjian Whampoa juga ditermeterai. Semasa Meiji. Shogun Tokugawa telah memerintahkan agar kapal-kapal asing yang menghampiri Jepun perlu diusir dan bagi orang asing yang mendarat haruslah ditawan dan dibunuh. Menurut Richard Storry. agama yang dibawa oleh orang asing dikatakan mengingkari perintah Maharaja Jepun. Jepun mengamalkan dasar pintu terbuka. Amoy dan Foochow. Walaupun dasar pintu tertutup diamalkan tetapi pada tahun 1854. Dasar ini diamalkan kerana Jepun mengganggap orang asing telah menimbulkan kekacauan di Jepun. dasar ini diamalkan kerana untuk memperkukuhkan kedudukan institusi Shogun dalam menghadapi anasir yang tidak puas hati di Jepun terutamanya Damyo Tozama.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful