P. 1
soalan kaunseling

soalan kaunseling

|Views: 189|Likes:
Published by pzaaa88

More info:

Published by: pzaaa88 on Jun 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/18/2012

pdf

text

original

1. Rumusan kepada maksud kaunseling ialah A. proses memberi panduan dan nasihat kepada orang yang memerlukan. B.

segala bentuk pertolongan kepada orang yang memerlukannya. C.proses pertolongan yang profesional bertujuan menolong individu memahami dirinya dan persekitaran. D.pertemuan bersemuka di mana kaunselor dan klien yang mempunyai kepentingan. 2. Berikut adalah rasional perkhidmatan bimbingan dan kaunseling dilaksanakan di sekolah-sekolah, kecuali kesedaran tentang perbezaan individu menjadi lebih utama. perkhidmatan bimbingan dan kaunseling merupakan faktor utama menentukan kejayaan pelajar. C. perkembangan pendidikan begitu pesat, ibu bapa tidak berupaya membimbing pelajar dengan baik dan bermakna. D. membantu pelajar mendapat rangsangan ke arah pencapaian yang cemerlang dalam kurikulum dan kokurikulum. 3. Bahagian H: Pengukuran dan Penilaian dalam Kod Etika Kaunselor PERKAMA telah menjelaskan prosedur memilih ujian untuk klien. Apakah perkara yang perlu diberi pertimbangan dengan teliti oleh kaunselor mengikut kod etika tersebut? (A) Kebolehpercayaan dan kesesuaian dengan klien. (B) Kesahan, kebolehpercayaan dan kesesuaian ujian. (C) Kesahan, kebolehpercayaan dan jumlah item dalam ujian. (D) Kesahan, Kebolehpercayaan, kesesuaian dan jenis kelompok klien. 4. Isu kerahsiaan merupakan satu aspek penting dalam kod etika seorang kaunselor. Dalam situasi manakah yang membolehkan seseorang kaunselor mendedahkan kerahsiaan kliennya Klien pernah mencuri duit daripada rakan dan ibu bapanya Maklumat yang diberi oleh klien melibatkan seorang guru di sekolah C. Klien adalah anak saudara kaunselor dan mempunyai masalah rumahtangga D. Klien telah terlibat dengan jenayah dan menjalani perbicaraan di mahkamah 5. Hussain : Awak tak pernah buat kerja dengan baik. Hassan : Itu adalah kerana awak selalu cari silap saya. Dengan merujuk kepada teori Analisis Transaksional, apakah bentuk komunikasi yang digunakan oleh Hussain dan Hassan dalam dialog di atas. (A) Transaksi ego bersilang (B) Transaksi ibu bapa kepada ibu bapa (C) Transaksi kanak-kanak kepada ibu bapa (D) Transaksi kanak-kanak kepada kanak-kanak A. B. A. B.

Parafrasa . Manusia dilahirkan dengan potensi berfikir secara rasional dan tidak rasional sehingga menjadikan manusia berupaya mencintai. Teori Teori Teori Teori Tingkah laku Pemusatan Perorangan Analisis Transaksional Rasional Emotif Tingkah laku 9. dan IV sahaja D. Kanak-kanak tersebut berkata ³Mmm. Pernyataan Tidak Kongruen di atas bermaksud (A) pengalaman yang sedikit antara kendiri dengan pengalaman (B) wujudnya tidak keserasian hingga berlakunya konflik dalam diri (C) apabila terdapat banyak persamaan antara kendiri dengan pengalaman (D) terdapat persetujuan dan penentangan dalam membuat keputusan penyelesaian masalah 8. berkembang. merendah diri dan menimbulkan perlakuan suka menyendiri. 10. Manakah di antara teori di bawah merujuk kepada Teori Kaunseling Y A. Manusia berupaya untuk mencorak persekitaran dan mempunyai kebebasan untuk mengawal dan menambahkan ruang kebebasan manusia. Rumusan C. II. Semua di atas II. Kaunselor : Ayu menyatakan cikgu bersalah kerana memberikan terlalu banyak tugas dan ini menyebabkan rancangan-rancangan TV yang Ayu minati terpaksa ditinggalkan. Refleksi B. D. III. membuat keputusan sendiri dan meluahkan perasaannya. dan II sahaja B. B.. C. I. Jenis kemahiran yang digunakan oleh kaunselor ialah A.6. berfikir untuk dirinya. IV. Menurut Carl Rogers seseorang klien perlu menjalani sesi kaunseling apabila dia berada dalam keadaan tidak kongruen. Manusia boleh belajar mempercayai dirinya.. I. Seorang kanak-kanak meminta wang daripada ibunya untuk membeli ais krim tetapi ibunya tidak melayani kehendaknya. II. tidak suka bergaul dengan orang lain dan tidak suka bercakap. Teruklah cikgu ni. berperasaan dan bertindak dan mereka melakukannya secara bertukar ganti. A. Manusia yang normal berfikir.Manakah antara susunan yang berikut menerangkan pandangan Teori Rasional Emotif Tingkah laku yang dipelopori oleh Albert Ellis terhadap sifat semula jadi manusia. Klien : Nampaknya tak dapatlah saya menonton rancangan-rancangan televisyen yang saya minati.. dan IV sahaja C. III. I.Teori kaunseling Y sangat menekankan peranan kaunselor untuk mewujudkan suasana kondusif yang membenarkan klien bergerak ke arah perkembangan kendiri. berhubung dengan orang lain dan mencapai kesempurnaan kendiri. Dia akan merasa kecewa. emak tak sayang aku´. bergembira. Pendekatan teori yang paling sesuai untuk menangani situasi di atas ialah (A) Tingkah laku (B) Transaksional Analisis (C) Pemusatan Perorangan (D) Terapi Tingkah laku Emosi Rasional (REBT) 7. Banyak sangat kerja sekolah yang terpaksa saya selesaikan yang cikgu beri.

(B) Satu proses komunikasi yang efektif antara klien dengan kaunselor (C) Satu proses interaksi antra individu untuk mmindahkan mesej kpd pihak lain ke arah mencapai kefahaman bsama. tetapi masih hendak menyalahkan guru pula. (A) I. C. Apakah punca-punca utama yang boleh menjadi halangan dalam proses kaunseling ? I. B. tetapi agak sukar untuk menyiapkannya kerana saya letih. Kaunselor : Nampaknya kamu mempunyai masa berkawan dan bermain tetapi tiada masa membuat kerja rumah. Kerja rumah saya siapkan pada waktu malam.´ D. Anuar : Selepas balik dari sekolah. D. Sosial. Komunikasi interpersonal adalah penting dalam sesi kaunseling individu. Psikologikal II. konfrontasi memparafrasa merefleksi idea penerokaan kendiri 13. Berdasarkan pernyataan di atas. Perbualan di atas menunjukkan kaunselor menggunakan kemahiran A. II. (D) Satu proses komunikasi antara individu utk myampaikan mesej yg tepat bg mencapai hasrat dan kesefahaman bersama. III dan V sahaja (C) II. B. Asyik baca. petang pula saya bermain bola.´ . Peringkat umur IV. II.´ ³Anda selalu lewat masuk ke kelas. V. saya akan ke rumah kawan. 14. IV dan V sahaja (D) III. Apakah yang anda faham mengenai komunikasi interpersonal? (A) Satu proses komunikasi dengan pihak kedua. Fizikal. ³Saya pun berasa begitu semasa saya di bangku sekolah. baca dan baca! Kurang sekali dia menggunakan alat bantu mengajar. Entah apalah yang diajar oleh cikgu Farid. manakah respon yang menunjukkan penggunaan kemahiran interpretasi bagi pihak kaunselor? A. ³Kasihan betul kerana terpaksa berada dalam kelas walaupun anda tidak memahami langsung apa yang disampaikan oleh guru. Persekitaran. III. Peranan kaunselor pada peringkat penerokaan adalah (A) berkongsi perasaan dan berempati terhadap klien (B) mewujudkan hubungan yang terapeutik dan kemesraan (C) memahami dengan jelas kehendak klien dan cara menolongnya (D) mencari alternatif kepada cara pertolongan dan penyelesaian masalah 12. C. IV dan V sahaja 15. III dan IV sahaja (B) I. Klien : Saya selalu berasa mengantuk semasa pengajaran mata pelajaran sejarah. ³Nampaknya kaedah pengajaran guru yang menyebabkan anda mengantuk.III. interpretasi 11.D.

jenis perkhidmatan bimbingan yang manakah sesuai diberikan kepada Umar? (A) Akademik (B) Kerohanian (C) Bimbingan dan kaunseling individu (D) Bimbingan dan kaunseling psikososial 19. yang manakah merupakan peranan utama bagi ketua dalam kelompok bimbingan? A. Setiap kali guru mengadakan sesi soal jawab. Manakah antara berikut pernyataan tidak berkaitan langsung dengan kepemimpinan kelompok ? (A) Kelompok autoritarian : Pemimpin berperanan penting (kelompok direktif). cemas. Bila guru memanggil namanya dia gugup dan tidak dapat menjawab dengan lancar.16. Langkah-langkah yang perlu anda patuhi ketika menggunakan kemahiran mendengar ialah I. Sebagai Sebagai Sebagai Sebagai penentu keputusan penggerak perbincangan pencatat perbincangan pengantara perbincangan 21. Pada peringkat manakah dalam kaunseling kelompok berlaku keadaan seperti keliru. bimbang.Hmm « teruskan Berdasarkan dialog di atas. B. . (C) Soalan terbuka. Klien : Pada mulanya saya hanya nak berkawan-kawan saja. II dan IV sahaja (C) I . Berdasarkan situasi di atas. boleh mencelah ketika klien sedang bercakap V. E. tentangan mata dikekalkan IV. II dan III sahaja (D) III. Kadang kala Umar hanya mendiamkan dirinya sahaja. (B) Mencungkil. memberikan perhatian dan menunjukkan minat (A) I . Kaunselor : Hmm«. C. apakah kemahiran yang digunakan kaunselor ? (A) Parafrasa. membuat sesuatu yang positif II. D. takut dan gementar. D. 18. III dan IV sahaja (B) I . tertanya-tanya dan tidak puas hati di kalangan peserta? B. (D) Dorongan minima. Peringkat Peringkat Peringkat Peringkat konflik bersepadu permulaan penamatan 20. Antara pernyataan berikut. mendengar secara pasif III. Umar murid Tahun empat selalu kelihatan pucat. C. IV dan V sahaja 17.

suka menghidupkan suasana dengan jenakanya B. III dan V sahaja C. Belajar secara menghafal dianggap kurang sesuai digunakan ketika mengulang kaji pelajaran kerana ini akan mengakibatkan A. C. Bagi menjamin keberkesanan proses kaunseling tersebut. 22. berani mengkritik. bijak mengurus masa 26. III dan IV sahaja 27. menyelesaikan masalah V. D. Berbincang dengan pengurus sekolah ± menjemput penceramah ± menyediakan tempat. II dan III sahaja B. cenderung kepada umur. latar belakang dan minat yang sama D. menghadiri kelas tusyen A. D. I. C. Menentukan objektif ± membuat anggaran kewangan ± menentukan isi kandungan ± memilih penceramah. Sebelum guru masuk ke kelas dia sempat meninjau nota ringkas untuk pelajaran hari itu. bersedia meluahkan perasaan dan belajar daripada orang lain C. Apakah urutan tindakan yang perlu anda lakukan sebelum melaksanakan program tersebut? A. mudah mesra dan komited terhadap kelompok 23. 25. Rekod profil dikatakan penting bagi kaunselor kerana (A) membantu pelajar memahami masalahnya (B) membantu kaunselor dalam memahami masalah pelajar (C) membantu pelajar dalam mencari penyelesaian masalahnya (D) membantu kaunselor dalam mencari penyelesaian masalah pelajar . B. B. anda merancang untuk mengadakan Program Peningkatan Prestasi Akademik bagi pelajar Tahun 6. (C) Kelompok laissez-faire : Pemimpin yang amat terbuka. Antara berikut. apakah aspek-aspek yang diperlukan untuk membantu murid belajar? I. ahli bebas melaksana kuasa dan peraturan. Cikgu Yusof ingin menubuhkan kelompok kaunseling yang terdiri daripada 8 hingga 12 orang murid. pengambilan pil rangsangan untuk menambah daya ingatan penguasaan dan pengamalan konsep dan idea menjadi lemah terjadinya lupaan apabila terlalu banyak fakta yang cuba dihafal murid cenderung menggunakan cara ini kerana mudah dan ringkas 24. (D) Kelompok dinamik : Mementingkan perkembangan ahli secara berterusan. dia membaca majalah. gunakan grafik II. suka membaca C. serius mengulangkaji D. Dalam perjalanan ke sekolah dia terus melihat-lihat nota yang dibuatnya semalam. Menentukan isi kandungan ± menyediakan jadual perlaksanaan ± menyediakan kertas kerja ± menentukan kumpulan sasaran dan tempat. IV dan V sahaja D. Menyediakan kertas kerja ± membentangkan kertas kerja ± mesyuarat jawatankuasa kerja. I. Aminah seorang murid yang rajin dan pandai. rajin membaca B.(B) Kelompok demokratik : Kepimpinan terbuka kepada ahli untuk membuat sebarang keputusan. Sebagai Guru Bimbingan Sekolah Rendah. Pelakuan Aminah menunjukkan dia seorang murid yang A. beliau sewajarnya memilih murid-murid berdasarkan ciri-ciri berikut kecuali A. II. I. pilih tempat yang sesuai IV. mengurus masa III. Semasa menunggu bas.

II. mengetahui keperluan peperiksaan II. Proses mengumpul dan menganalisis data secara sistematik bagi tujuan perkhidmatan yang berkesan C. Mengenal pasti keperluan murid dalam perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling D. II. III dan V sahaja (C) I. Ujian yang mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan emosi. merekod. Manakah antara berikut pernyataan berkaitan penyelidikan dalam perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling ? A. IV dan V sahaja (D) I. mengulang kaji dengan teratur dan serta merta selepas nota lengkap disediakan V. III. Menjadikan murid sebagai sample mengesan masalah untuk dibuat generalisasi 30. menganalisis serta memberi pentafsiran kepada data yang dikumpul B. membuat persediaan akhir pada malam peperiksaan IV. Persediaan untuk menghadapi peperiksaan memerlukan murid mengikuti satu rancangan belajar yang tersusun I. IV dan V sahaja 29. melatih diri menjawab kertas soalan peperiksaan yang lepas bagi melatih kemahiran menjawab (A) I. afektif dan motivasi murid adalah (A) Ujian Manual (B) Ujian Personaliti (C) Ujian Pencapaian (D) Ujian Kecenderungan BAHAGIAN B 30 markah . II.III dan IV sahaja (B) I. Mengumpul. mengulang kaji pelajaran dari awal semester III.28.

Jawab semua soalan dalam bahagian ini pada ruang yang disediakan. 1. Jelaskan tiga ciri asas yang perlu ada pada seseorang kaunselor dalam proses menolong. Nyatakan empat contoh halangan dalam proses kaunseling (i) (ii) (iii) . i) ii) (4 markah ) 3. i) ii) iii) (6 Markah) Jelaskan dua impilkasi kepada klien apabila kaunselor berfungsi sebagai fasilitator dalam proses kaunseling. 2. (a) Dalam bidang kaunseling. (i) __________________________________________ (ii) __________________________________________ (iii) __________________________________________ (iv) __________________________________________ (4 markah) (b) Nyatakan tiga rasional Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling perlu diwujudkan di sekolah (i) ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ (6 markah) . (a) Tugas kaunselor ialah untuk membantu dan membimbing klien mengenali masalahnya serta mencari alternatif untuk menyelesaikan masalah. (a) Senaraikan empat strategi bimbingan yang diamalkan dalam kaunseling Islam. seorang kaunselor perlu peka kepada halangan-halangan yang boleh menjejaskan perjalanan proses kaunseling.

(6 markah) BAHAGIAN C Soalan Esei 40 markah Jawab mana ± mana dua soalan dalam bahagian ini. (10 markah) (b) Bincangkan ciri-ciri penting yang terdapat dalam pendekatan Kaunseling Carl Rogers. 1 (a).2. Sebagai seorang guru bimbingan. Untuk menjelaskan bagaiman gangguan emosi dan fikiran berlaku Albert Ellis mengutarakan konsep A-B-C-D dan E Huraikan tentang konsep A-B-C-D dan E tersebut. anda telah dijemput untuk menyampaikan ceramah bertajuk ³Kecemerlangan Dalam Peperiksaan³ kepada murid-murid Tahun Enam di sekolah yang berhampiran. pertengahan dan ke peringkat akhir.(iv) (4 markah) (b) Nyatakan enam kriteria memilih lokasi bilik kaunseling yang dianggap ideal. (20 markah) 3. Jelaskan lima tanda yang menunjukkan seseorang itu mengalami tekanan ketika menjalani kehidupan harian mereka. (a) Jelaskan lima kemahiran belajar (Isi Ceramah) yang perlu difokuskan oleh anda sebagai penceramah untuk disampaikan kepada audien ( 10 markah ) (b) Pelbagai program telah dirancang dan dijalankan oleh unit bimbingan dan kaunseling di sekolah bagi membantu murid menghadapi pelbagai gangguan dan tekanan dalam kehidupan harian mereka. Proses kaunseling berlaku mengikut fasa-fasa tertentu di dalam setiap sesi yang dijalankan. Jelaskan lima fasa dengan beserta contoh yang terdapat dalam proses kaunseling. ( 10 markah) . Setiap sesi akan berkembang dan berubah di mana ia bermula pada peringkat awal. (10 markah) .

(4 Markah). Berikan 4 kelebihan kaunseling kelompok dan kaunseling individu (4 Markah). (20 Markah) 4. (10 Markah) Penstrukturan dalam sesi kaunseling dibuat untuk menyatakan halatuju dan perlaksanaan sesi kaunseling yang akan dilaksanakan : a) Huraikan perkara-perkara yang perlu dinyatakan oleh kaunselor dalam penstrukturan dan berikan contoh penstrukturan dalam bentuk dialog. Nyatakan 5 masaalah yang sering dihadapi oleh guru pembimbing dalam usaha membantu perkembangan diri murid-murid. Kaunseling kelompok mempunyai 5 fasa. ESEI Rogers menyatakan bahawa terdapat 5 keadaan yang perlu dan mencukupi bagi menghasilkan perubahan personaliti seseorang. (10 Markah) 3. Markah) Jelaskan 4 perkara yang perlu dipertimbangkan dalam menyediakan sebuah bilik kaunseling. (10 Markah) b) Huraikan kepentingan penstrukturan kepada klien yang mengikuti sesi kaunseling. Nyatakan 4 langkah yang perlu dijalankan oleh guru berkenaan untuk mewujudkan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. (10 M) 2. Nyatakan 5 situasi ahli kelompok yang dapat dilihat oleh kaunselor dalam Fasa Bersepadu. (12 Markah . Seorang Guru Bimbingan baru ditempatkan di sebuah sekolah yang baru dibuka oleh kementerian. 4. Nyatakan 4 ciri kepimpinan dalam kaunseling kelompok. TERENGGANU SOALAN STRUKTUR 1.SOALAN DARI KAMPUS SULTAN MIZAN . (5 Markah) 3. Bincangkan 5 faktor keberkesanan kaunseling kelompok. Sesi kaunseling kelompok yang dinamik mampu berkembang dan menghasilkan sesuatu yang berkesan kepada setiap ahlinya pada setiap kali sesi berakhir. Jelaskan 5 keadaan yang beliau maksudkan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->