BAB 1 KONSEP MENGAJAR SEBAGAI SATU PROFESION

1) -

Pengenalan; Kamus Dewan (2005) – suatu bidang pekerjaan yang memerlukan pendidikan, kecekapan serta kemahiran yang tinggi dan latihan yang khas. Profesion juga merujuk kepada suatu pekerjaan yang melaksanakan fungsi sosial yang penting. Ciri-ciri Profesion; Merupakan perkhidmatan yang unik dan penting dengan matlamat yang jelas untuk masyarakat dan negara. Pekerja menggunakan banyak keupayaan dan kebolehan intelek semasa memberi perkhidmatan. Pekerja mendapat latihan khusus dalam sesuatu bidang kemahiran ikhtisas mengikut satu tempoh masa tertentu. Pakar dalam bidang pekerjaan . Mempunyai kuasa autonomi semasa menjalankan tugas. Mementingkan mutu perkhidmatan. Berdedikasi dan tidak mementingkan ganjaran dalam menjalankan tugas. Pekerja terdiri daripada ahli satu organisasi yang berkuasa menentukan kemasukan, mengawal mutu dan penyingkiran ahli. Mematuhi kod etika profesion Konsep Profesional; -

2)

3)

-

Ciri-ciri atau atribut yang terdapat dalam kalangan ahli dalam suatu profesion. Ornstein & Levine (1993) -4 atribut dalam suatu profesion: a) penguasaan ilmu yang mendalam b) kecekapan dan kepakaran dalam bidang c) kod etika d) kebenaran/persetujuan diberi kepada suatu profesion oleh masyarakat untuk beroperasi. 4) Konsep Profesion Perguruan dan Keguruan; Perguruan – diertikan sebagai pengajaran (Kamus Dewan,1989) Keguruan – diertikan sebagai perkara yang berkaitan dengan guru seperti peranan, tugas dan kelayakan sebagai guru (Kamus Dewan,1989). GURU PROFESIONAL VS. NON PROFESIONAL

5)

Guru Profesional;

-

Mempunyai latihan ikhtisas dalam Latihan Perguruan. Mempunyai autonomi menentukan kaedah mengajar dalam bilik darjah. Menjadi ahli kesatuan yg menentukan kod etika sebagai panduan dalam segala aktiviti profesional. Guru adalah pakar dalam pendidikan. Pekerjaan guru adalah perkhidmatan yang penting kepada indidvidu dan negara.

Guru Non Profesional; Tidak terhad kepada guru terlatih sahaja. Cth: guru sandaran, guru sementara Kemasukan ahli ke dalam profesion keguruan tidak sukar dan tidak banyak persaingan. Autonomi guru adalah terhad. Kesatuan guru tidak mempunyai kuasa untuk memecat guru sekiranya guru tersebut tidak mematuhi kod etika. Bukan semua guru diwajibkan menjadi ahli kesatuan

bebas pendirian & tidak berbelah bahagi. berpersonaliti sihat dan serba boleh. Mempertahankan martabat profesionnya.6) - Ciri-ciri guru profesional (Abdul Shukor Abdullah. Dorongan oleh misi dan passionate Positif dan benar Guru sebagai pemimpin With-it-ness Gaya Kepakaran dalam motivasi Keberkesanan pengajaran Pembelajaran kandungan Pintar Celik minda Model Guru Profesional -Mohamad Sani. Taat dan setia terhadap perkhidmatannya.1998) .2002). Menunjukkan kesetiaan terhadap kerajaan. Memastikan suasana ‘guru mengajar murid belajar’ dalam bilik darjah. Bersikap profesional Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori Berilmu Patuh dengan Kod Etika.1998). 10 Tret Guru yang Berkesan (McEwan. - 7) 8) Sahsiah • Bertaqwa • Berakhlak • Berperibadi mulia • Komitmen • Bersopan • Positif • Berkepimpinan • Budaya ilmu Ketrampilan • Merancang & mengurus p & p • Memilih strategi • Kemahiran teknologi • Kemahiran generik • Kemahiran kaunseling • Menilai p & p Ilmu • Isi kandungan • Pedagogi • Bahan • Kaedah • Teknologi 9) Seorang guru diberi autoriti dalam aspek-aspek berikut: Kaedah mengajar Kawalan sosial di sekolah Kawalan disiplin murid Hal-hal tingkah laku dan perkembangan murid . Mempunyai kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa. Melahirkan ‘persekolahan berwatak’ supaya murid mempunyai kekuatan ilmu. Bermoral Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti pengajaran Prihatin terhadap murid dan ibubapa Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid.

institusi pendidikan dengan masyarakat. Mengelakkan daripada menggunakan/dipengaruhi oleh kedudukan sosial/ekonomi ibu bapa. guru perlu menjaga kod etika demi status.10) - GERKO Pembimbing kepada murid Refleksi Anda telah mengetahui bahawa terdapat beberapa ciri non profesional dalam profesion keguruan. Memberi maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka. masyarakat atau negara . weakness.Memupuk sikap dan nilai supaya menjadi warganegara yang taat setia. akauntabiliti guru sebagai. Berpegang pada tingkah laku yang sopan dan diterima masyarakat. bertanggungjawab . . threat) bagi membantu guru melaksanakan pengajaran yang berkesan dan juga menyeronokkan. opportunity. Pada pendapat anda. Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion Mengelakkan diri daripada membuat kenyataan yang boleh mencemarkan nama baik rakan sejawat dihadapan pelajar atau ibu bapa. Mewujudkan hubungan yang mesra dan kerjasama.Konsep Etika 2) sistem tingkah laku kumpulan manusia / organisasi. Mengganggap semua maklumat yang diberi ibu bapa sulit. Sentiasa mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan. Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara Tidak menyebarkan ajaran yang boleh merosakkan pelajar. Menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru. nilai moral yang baik / buruk masyarakat menganalisis. sama ada mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Berusaha menunaikan tanggungjawab. akhlak dan maruah. pertuturan dan tingkah laku memelihara dan membaiki kecekapan ikhtisas Tanggungjawab terhadap ibu bapa Menghormati tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak mereka. Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan sebagai guru.Menghormati masyarakat tempat berkhidmat Menggalakkan kerjasama dan persefahaman antara guru dengan ibu bapa. - BAB 2 KOD ETIKA DAN AKAUNTABILITI KEGURUAN 1. Konsep Tanggungjawab kepada seseorang/sesuatu Tanggungjawab kepada profesion perguruan Leslie Kaplan & William Owings (2001). - Kod Etika Keguruan Tanggungjawab terhadap pelajar mengutamakan kebajikan dan dan keselamatan pelajar bersikap adil terhadap pelajar merahsiakan maklumat ikhtisas membimbing /mengajar pelajar tanpa sebarang bayaran menunjukkan cara berpakaian. Sentiasa membantu rakan yang baru dalam profesion perguruan. apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk meningkatkan profesional keguruan? Gunakan alat pemikiran SWOT (Strength. menilai. 3) Akauntabiliti Guru.

Senaraikan ciri-ciri guru pilihan anda yang dapat menyokong pandangan anda bahawa guru berkenaan berintegriti. Membimbing murid-murid tanpa mengenakan sebarang bayaran. Bersikap adil dengan setiap murid.Suatu sistem yang diatur sebagaipanduan untuk diikuti oleh guru supaya guru saling .kesempurnaan Nillsen 2004. Pengurusan bilik darjah Memotivasikan pelajar Pengurusan disiplin Akauntabiliti terhadap murid-murid dan ibu bapa Menjalankan tugas dengan penuh dedikasi. Akauntabiliti terhadap bangsa dan negara Menjalankan tugas menyebarkan cita dan matlamat FPN dan RN. Kemahiran interpersonal. BAB 3 ISU ETIKA GURU Maksud etika : -cara atau hukum yang tidak bertulis berkenaan adab tertib dalam pergaulan Maksud Etika Guru : . . imbas kembali salah seorang guru yang anda sanjung sebagai guru yang berintegriti. Membentuk soalan penilaian. Menjadi suri teladan yang baik kepada murid-murid. Membantu rakan sejawat Tidak melibatkan diri dalam aktiviti yang mencemarkan profesion perguruan. Akauntabiliti terhadap profesion Melaksanakan aktiviti kurikulum dan kokurikulum. Memupuk nilai murni yang sesuai dengan masyarakat berbilang kaum.● kualiti guru ● kualiti pengajaran.kualiti yg wujud secara keseluruhan dan padu kepada individu dan organisasi Berlandaskan etika dan pencerminan etika dalam tindakan sehari-hari Integriti guru bermaksud guru perlu melaksanakan amanah dan kuasa yang dipertanggungjawabkan menurut kepentingan umum. Mengutamakan kebajikan dan keselamatan murid-murid. bermaksud keikhlasan dan kejujuran Institut Integriti Malaysia. Guru harus mengamalkan Kod Etika Profesion dan Piagam Pelanggan demi mewujudkan budaya kerja organisasi yang bersistem. Guru yang berintegriti akan melaksanakan tugasnya dengan amanah dan mempunyai keprihatinan serta penuh kasih sayang kepada pelajar Guru yang melaksanakan tugas dengan ikhlas mampu merancang p&p yang terbaik - 5) - Refleksi Kendiri Berdasarkan pengalaman anda di sekolah. Memberi contoh yang terbaik kepada murid-murid.Mengeratkan persefahaman dengan ikhlas dalam kalangan ibu bapa Memberi sumbangan sukarela kepada negara. 4) Integriti Guru Integriti bermaksud wholeness atau completeness. Memenuhi tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Akauntabiliti terhadap diri / perlakuan Berilmu pengetahuan dan berkemahiran menyampaikan maklumat.

pemikiran dan perhatian yang diberi oleh guru terhadap isu yang dihadapi semasa melaksanakan tugasnya.Supaya segala tindakan guru dilihat telah menjaga kepentingan masyarakat yang berhubung dengan mereka . .Kepedulian terhadp tugas pengajaran : ambil peduli tentang bahan.Kepedulian guru .Ikut norma budaya setempat. pemikiran.0 ISU KESANTUNAN GURU .Supaya tingkah laku guru sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak asasi umum. 2. .Kesantunan merujuk kepada tatacara.Memonopoli sidang perbualan . .Kepedulian terhadap impak pengajaran : yakin terhadap kebolehan pelajar . perwakilan komposit perasaan. mempunyai kesantunan.Kawalan suara . adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.Puji diri secara langsung dan tidak b) Tatacara berkomunikasi .Pengurusan kewangan 1. pemikiran dan perhatian yang diberikan guru terhadap isu atau tugasnya. dan perhatian yang diberikan kepada sesuatu isu/tugas .Berniaga di sekolah .Gabungan perasaan.Penampilan guru .Kepedulian dari segi penyempurnaan diri : urus hal kehidupan seharian : jangan sampai masalah kehidupan mengganggu tugas . kepedulian terhadap profesionnya serta boleh menguruskan kehidupan dengan baik Etika perlu dalam profesion perguruan : . bukan tatacara kita sahaja.Kesantunan guru .Guru perlu : a) Sedar atas perubahan b) Minat pada perubahan c) Mengenali pembawa perubahan d) Mengurus perubahan e) Menilai kesan perubahan f) Bekerjasama dengan rakan g) Membuat penambahbaikan .Kepedulian merupakan kuasa yang akan menggerakkan suatu proses perubahan (Havelock 1995) .Kerjaya sambilan . Fokus Etika Guru : .Fokus kesantunan guru ialah : a) Perlakuan dalam percakapan .0 ISU KEPEDULIAN GURU .menghormati.Guru dikawal oleh etika perguruan. .Pengurusan masa .Cakap banyak .Definisi . kaedah dan beban PNP : bimbang terhadap perasaan murid terhadap guru .Perasaan.Kerjaya sambilan .

: guru lebih fokus kepada keperluan pelajar dan penambahbaikan Cadangan : .Guru mula kenali lebih banyak prinsip. . Guru Mahir .Apakah yang dikatakan oleh guru lain tentang saya. .Terlibat sepenuhnya dalam kokurikulum Guru Pakar . konsep dan elemen dengan merujuk situasi khusus. .Peringkat Impak Prihatin Diri : . mentor atau penyelia tentang masalah dihadapi.Belum mencapai tahap yang dikehendaki pihak sekolah .Terbaik dalam bidang .Peringkat pakar Cabaran Guru Permulaan .Dikatakan pasif.Guru memiliki kemampuan menyelesaikan masalah PNP.Peringkat mahir .Peringkat Keprihatinan Terhadap Tugas .Peringkat cekap .Masalah penyesuaian diri dengan reality sekolah dan bilik darjah.Bolehkah saya mengajar apabila diselia? .Apakah pelajar suka saya? .Membentuk kerangka kognitif tugas-tugas guru . BAB 4 PERINGKAT PERKEMBANGAN GURU Teori Keprihatinan (Fuller 1969) .Peringkat novis lanjutan .Idea dan kemahirannya boleh mempengaruhi polisi pengendalian bilik darjah.Ada kecekapan pada tahap minimum .Bagaimana cara saya memotivasikan murid saya? .Mula mengaplikasikan kaedah mengajar . tak kreatif dan imaginative . .Membuat refleksi terhadap kepedulian harian dan sedia menerima maklum balas daripada guru lain.Menyerlahkan diri secara profesionalisme .Memahami fakta.Dianggap sebagai bidang yang berautoriti bercakap dalam bidang profesionalnya.Peringkat Keprihatinan Diri . .Peringkat novis .Kurang berupaya menangani tugas harian guru Guru Cekap : . konsep dan perkara asas pengajaran .Adakah pelajar saya mempunyai disiplin yang tinggi? Teori 5 Peringkat Perkembangan Guru .Apakah cara saya mewujudkan rasa kejayaan dalam kalangan pelajar saya? .Menjadi teladan profesionalisme .Apakah BBM saya sesuai dengan murid? Peringkat Impak : .

Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti pengajaran . yakin dan sabar Ciri mengajar – gaya tersendiri. berpesonaliti sihat dan serba boleh.Morality yang teguh . Guru Cekap Menjadi guru cekap : Kecekapan profesionalisme Kecekapan melaksanakan visi dan prinsip Keutuhan peribadi Kecekapan menggunakan teknologi maklumat Ciri-ciri guru cekap : 1) 2) 3) Ciri peribadi – bermatlamat. peribadi mulia. mempunyai kesungguhan kendiri dan minda sihat dan terbuka. mempunyai mental-life yang segar.Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa .Mempamer kekuatan teori . Prinsip Guru Cekap : Do It Right First Time : setiap kerja mesti cekap dan kurang silap Guru mengajar murid belajar : mengajar. bermotivasi Ciri intelektual – suka membaca.Menilai kekuatan dan kelemahan murid sekolah . bebas berpendirian .Menampilkan watak terpuji.Profesional .Berupaya melahirkan ‘persekolahan berwatak’ supaya pelajar mempunyai ilmu. berwawasan .Taat setia terhadap perkhidmatannya.Professional dengan PNP di sekolah . . berimej.Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan.Bertindak atas landasan etika kerja . kepakaran. memartabatkan profesionnya .Kaya ilmu . membuat persediaan dan beri murid semangat belajar Berkongsi visi yang sama Bakti disemai bukti dituai Penambahbaikan berterusan Mencegah masalah lebih utama dari menyelesaikan masalah : guru perlu proaktif bersungguh-sungguh Ciri guru berkesan : . fikiran positif.Melengkapkan diri dengan kemahiran sejajar dengan tuntutan semasa .Konsep Sekolah dan Guru Berkesan Konsep sekolah berkesan diperkenalkan dengan matlamat membawa sistem pendidikan kearah kecemerlangan seiring dengan slogan membawa sistem pendidikan ke taraf dunia.

pengetahuan. .Guru Mahir Orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia Orang yang terdidik dan terlatih dengan baik. Sahsiah guru pakar : Sahsiah terpuji Berketrampilan Berpegang eguh kepada etika perguruan dan etika perkhidmatan awam Peka dan prihatin kepada keperluan pelajar ‘role model’ kepada warga pendidikan Pengetahuan guru pakar : Menguasai dan menghayati kandungan mata pelajaran Menjadi pakar rujuk PNP Bijak mengurus masa. mengekalkan guru berkualiti dengan cara sentiasa suasana pembelajaran yang lebih dinamik aplikasi ICT dalam PNP dan tahu kemahiran aplikasi computer. dan kepakaran tinggi dalam mata pelajaran khususnya dalam PNP. yang akan mendorong diri mempelajari dan menyesuaikan diri dalam dunia pendidikan yang sering berubah-ubah (up to date) Guru mahir perlulah : Mahir berkomunikasi. Kesimpulan : Kemahiran guru yang perlu ada : Kemahiran penyampaian Kemahiran penilaian Kemahiran merangsang Kemahiran pengurusan bilik darjah Guru Pakar Definisi Guru Pakar : Guru pakar ialah guru yang mempunyai kemahiran. Guru yang mahir berkomunikasi dengananak muridnya akan mghasilkan Dapat memberikan motivasi yang berkesan Murid menerima motivasi secara berhemah dan berhikmah. Meningkatkan kebolehan penggunaan ICT. mampu melakukan tugas dan fungsi sebagai guru dengan kemampuan maksima Guru Berintelek Guru perlulah menanamkan sifat ingin tahu. bahan dan sumber Mampu mengenalpasti keperluan dan masalah pelajar Hasil kerja : Meningkatkan hasil pembelajaran (learning outcome) Memiliki kemahiran komunikasi tinggi dan berupaya menyampaikan idea dan mesej yang berkesan.

Potensi : Berwawasan.Kurang mahir urus aktiviti sukan .Tidak cukup kemahiran guna pusat sumber . berfikir. Berupaya menjana idea baru dalam mata pelajaran atau bidang pengkhususan dan berkongsi Sumbangan kepada kemajuan pendidikan negara idea tersebut bagi meningkatkan mutu pendidikan Negara.Tidak memahami peraturan dan disiplin sekolah .Kurang teori dan amalan latihan . Mempraktikkan budaya ilmu – membaca. Fokus isu : . 3) Guru baru sering berhadapan dengan masalah sosialisasi. responsive. proaktif. membuat penyelidikan & mencari idea baru. Menstruktur pengajaran dengan mengintegrasikan unsur kemahiran dan nilai. Pembimbing .Guru baru sering menghadapi masalah : : guru besar dan guru : mempelajari peranan sebagai guru di luar bidang tugas mengajar : masalah pembelajaran dan disiplin murid Ciri-ciri kelemahan sosialisasi guru permulaan : . Mempunyai peranan memindahkan ilmu dan meninggikan adab murid.Kurang mahir urus Koku . Guru Permulaan 1) Guru yang baru memulakan perkhidmatan selepas tamat kursus perguruan di IPG atau university 2) Sosialisasi didefinisikan sebagai proses saling mempengaruhi antara individu dalam konteks sosial sekolah selepas penempatan baru.Kurang yakin kawal disiplin bilik darjah . inovatif dalam rangka menjalankan tugas sebagai pendidik.Kurang kemahiran sosial BAB 5 PERANAN GURU SEKOLAH RENDAH 1) · · · · · · · · · 2) 3) Peranan Guru Pengamal Ilmu dan Kemahiran Pembimbing Pengamal Reflektif Penyelidik Agen Sosial Agen Perubahan Pengganti Ibu Bapa Pembentuk Tingkah Laku Pengurus Pembelajaran Pengamal Ilmu dan Kemahiran Pengamal pengetahuan kandungan pedagogi.

4) 5) 6) 7) 8) 9) - Pengamal Reflektif Membantu guru permulaan menstruktur pemikiran bagi menguasai aspek kandungan pengetahuan. Mengenal pasti & membantu murid yang mengalami masalah spt pelajaran. Menambahbaik aktiviti P&P. kerajinan. toleransi dan kesabaran). Guru bukan sahaja menyampaikan pengetahuan tetapi perlu menupuk sahsiah. Guru hendak peka dengan emosi. Menggunakan BBM dan mengkaji keberkesanannya melalui kajian penyelidikan tindakan. Jika diterapkan kepada murid membolehkan mereka memperoleh kemahiran berfikir kritis & kreatif. kemahiran dan nilai kepada murid. Memudahkan guru mendapat sokongan dan kerjasama yang baik daripada pelajar. Agen Sosial Guru agen sosialisasi. ketekunan. Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid. Menanamkan minat dan sikap yang sihat pada alam persekolahan & amalan seharian.- Menyemai minat dan motivasi terhadap mata pelajaran. sosioemosi & kesihatan. Bilik darjah yang efektif menekankan pembentuk tingkah laku (kesungguhan. 10) Pengurus Pembelajaran - Meningkatkan keyakinan dan pencapaian pelajar dalam bidang akademik dan sosial. Meningkatkan tahap profesional guru. pemerhatian & temubual. sikap dan nilai selaras dengan kehendak budaya masyarakat. soal selidik. Menerapkan nilai kepimpinan demokratik. . Guru berperanan mengawal kepincangan ini. Agen Perubahan Masalah sosial masyarakat satu cabaran besar kepada tanggungjawab guru. keperluan dan perubahan sikap & tingkah laku murid. nilai agama. Penyelidik Dapat meningkatkan kualiti P&P. Pembentuk Tingkah Laku Guru menyampaikan nilai moral. Guru boleh menjaalankan penyelidikan biasa menggunakan kaedah kes. Mempengaruhi perkembangan emosi dan sosial pelajar. nilai terminal & nilai instrumental bagi membentuk tingkah laku murid. Oleh itu guru perlu membina kesepaduan ilmu. Guru berperanan sebagai pembudayaan masyarakat. Peranan guru sebagai agen perubahan meliputi Menggunakan strategi pemusatan murid Mengawal sikap penyayang Bersikap proaktif Bersedia menghadapi perubahan - - Pengganti Ibu BapA Guru perlu mendapat kefahaman sosiobudaya anak muridnya. persahabatan. prejudis atau diskriminasi. Murid perlu diberi dorongan dan bimbingan tanpa batasan pilih kasih. Menjalankan pelbagai jenis penyelidikan yang berkaitan amalan P&P.

moe. Misi KPM: ‘Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti’ Pendidikan berkualiti ialah pendidikan yang mampu membina masyarakat yang progresif. toleransi dalam kalangan pelajar. Menguruskan persediaan mengajar teratur dan sistematik seperti RHP.g penentuan hasil pembelajaran Jangkaan terhadap pentadbir atau pengurus sekolah-e.g merancang strategi bg membina jambatan yg menghubungkan ibu bapa dan komuniti dengan pihak sekolah .g pihak pentadbir dapat memimpin dengan penuh amanah. prasarana dan persekitaran sekolah tersebut. BAB 7 STRUKTUR ORGANISASI PENDIDIKAN VISI DAN MISI KPM 1) Visi KPM : SEKOLAH UNGGUL PENJANA GENERASI TERBILANG Unggul bermaksud kehebatan yang patut ada di sekolah sama ada dari aspek kecemerlangan akademik dan kokurikulum mahupun siasah. berdaya tahan. Merupakan harapan dan keinginan guru yg sangat kuat untuk memperoleh sesuatu ganjaran atau hasil setelah melakukan sesuatu tugasan 4 bentuk jangkaan: jangkaan terhadap pelajar.gov. Mengurus pelbagai rutin bilik darjah dan rutin aktiviti murid.my/?id=143) KPM didokong oleh 31 Bahagian.e. Memupuk nilai persahabatan. mampu berdepan dengan perubahan-perubahan di peringkat global tetapi pada waktu yg sama mendukung identiti negara berlandaskan Rukun Negara carta organisasi (http://www. berintegriti dan bersungguh-sungguh Jangkaaan terhadap ibu bapa dan komuniti – e. Menyebarkan ilmu Pengamal dan pelaksana ilmu Pengamal TMK Role model Penerap nilai Educare/educere Pakar rujuk Pemimpin Mentor Penyelidik Agen sosialisasi Agen perubahan Pembina Negara Bangsa Jangkaan Guru. 2 Bahagian Berkanun dan 16 Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) Pengetua akan dibantu oleh 3 Penolong Kanan iaitu PK 1-bertanggungjawab terhadap kurikulum dan pentadbiran PK2 – bertanggungjawab dlm HEM PK3 – menguruskan hal-hal kokurikulum 2) 4) 5) - Tugas Dan Tanggungjawab Guru.- - Pelajar tidak merasakan adanya pilih kasih dan diskriminasi. Mengurus perancangan penilaian termasuk prosedur dan BBM. kerjasama. BBM dan membuat rujukan pada bahan lain yang terkini.

Senaraikan perubahan-perubahan yang dimaksudkan di atas. 7) Mengapa dan bagaimana? Budaya Menyelidik Kajian Tindakan . Guru perlu mengamalkan budaya membaca bagi memastikan mereka sentiasa kemaskini dengan ilmu pengetahuan. maka belajar bagaimana belajar ( learn how to learn ) perlu dipaparkan melalui perlakuan dan tindakan guru sendiri.- Jangkaan terhadap diri sendiri – e.g meletakkan jangkaan bahawa guru berpeluang yg luas dalam laluan kerjaya di samping insentif dari sudut kebajikan BAB 8 PERKEMBANGAN PROFESIONALISME GURU:PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU 1) 2) Pembelajaran Sepanjang Hayat Seorang guru harus meneruskan pendidikannya sepanjang hayat kerana pendidikan sendiri mengalami pelbagai perubahan.Program secara “on-line” merupakan perkembangan baru dalam ICT dan guru boleh mendapatkan segala maklumat tentang pengajaran dan pembelajaran secara “on-line”. Cara guru dapat memenuhi tuntutan Pembelajaran Sepanjang Hayat Bengkel Seminar kursus-kursus pendek budaya membaca penyelidikan lawatan ke sekolah penandaarasan projek-projek komuniti aktif dlm persatuan akademik 3) Pembelajaran Sepanjang Hayat bermaksud motivasi kendiri ke arah pencarian dan peningkatan ilmu secara sukarela berdasarkan keperluan personal atau profesional. 6) Budaya Membaca. 5) Senaraikan kaedah atau bentuk pembelajaran peribadi / kendiri yang anda tahu Sebagai contoh .Antara contoh ialah VirTEC (Virtual Teacher Education Center)yang dibina dan menjadi satu landasan untuk merangsang gurudalam perkembangan professional guru Bahasa Inggeris (Mohamed Amin Embi. 4) Pembelajaran Peribadi - Guru ialah contoh dan rol model paling dekat dengan murid. . Guru di Malaysia patut menggilap imej guru melalui pembacaan bagi memastikan guru tidak terpinggir daripada kelompok profesional yang lain.

bersikap terbuka dan mampu menambah baik amalan kendiri. tindakan. Peningkatan kemahiran seabagi usaha berterusan. it is ingested. 9) Kolaborasi dan Musyawarah Kolaborasi bermaksud bekerja dengan orang lain dlm projek bersama yang mempunyai matlamat yang sama hendak dicapai. Perkembangan professional on-line Aktiviti Pusat Kegiatan Guru As teachers we must believe in change.- 8) Bentuk kajian paling popular dalam kalangan guru Kem. we must know it is possible. penilaian terhadap tindakan. Pelajaran Malaysia. Fokus kepada kajian yang spesifik ttg satu aspek pengajaran yang guru perhatikan. Amalan Reflektif. Membentuk budaya reflektif. Musyawarah bermaksud rundingan yang berlangsung dan mencapai kata sepakat terhadap sesuatu tindakan yang diambil 10) Mengapa guru perlu berkolaborasi? Elemen-elemen kolaborasi: - - Hubungan kerja berasaskan kepercayaan guru. Suatu pusingan (spiral) yang terdiri daripada perancangan.and new human being emerges (Leo Buscaglia). Antaranya amalan refleksi melalui : . something is done with it.Berkolaborasi sebagai usaha berterusan tanpa menyekat individu.Penulisan reflektif/jurnal Portfolio pengajaran Penyelidikann tindakan. 13) Akses Maklumat daripada Pelbagai Sumber - Program Adobe Program ERIC E-Pembelajaran E-Perpustakaan E-Buku E-Jurnal Soalan Refleksi . or we wouldn’t be teaching – because education is a constant process of change. Bekerja bersama-sama secara sukarela. Every single time you “teach” something to someone. Penghargaan terhadap mereka yang terlibat 11) Latihan dlm Perkhidmatan ( Kursus Dalam Perkhidmatan – KDP) Fokus kepada: Peningkatan ilmu Kemahiran guru dalam pengurusan Pembestarian sekolah Teknologi maklumat dan komunikasi Pengurusan kokurikulum Transformasi kurikulum Pentaksiran dan penilaian Pedagogi terkini 12) Pembelajaran Autentik Bermaksud pembelajaran berasaskan aktiviti dalam suasana sebenar yang membolehkan seseorang pelajar menumpukan pada pengetahuan dan kemahiran seperti kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah.

buktikan bahawa anda telah melengkapkan diri untuk menghadapi cabaran-cabaran masa kini dalam profession keguruan. .- Sebagai guru permulaan.