P. 1
NOTA EDU 3108 - Asas Kepemimpinan Dan Profesional Guru

NOTA EDU 3108 - Asas Kepemimpinan Dan Profesional Guru

5.0

|Views: 26,202|Likes:
Published by Diba Nur

More info:

Published by: Diba Nur on Jun 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/09/2014

pdf

text

original

BAB 1 KONSEP MENGAJAR SEBAGAI SATU PROFESION

1) -

Pengenalan; Kamus Dewan (2005) – suatu bidang pekerjaan yang memerlukan pendidikan, kecekapan serta kemahiran yang tinggi dan latihan yang khas. Profesion juga merujuk kepada suatu pekerjaan yang melaksanakan fungsi sosial yang penting. Ciri-ciri Profesion; Merupakan perkhidmatan yang unik dan penting dengan matlamat yang jelas untuk masyarakat dan negara. Pekerja menggunakan banyak keupayaan dan kebolehan intelek semasa memberi perkhidmatan. Pekerja mendapat latihan khusus dalam sesuatu bidang kemahiran ikhtisas mengikut satu tempoh masa tertentu. Pakar dalam bidang pekerjaan . Mempunyai kuasa autonomi semasa menjalankan tugas. Mementingkan mutu perkhidmatan. Berdedikasi dan tidak mementingkan ganjaran dalam menjalankan tugas. Pekerja terdiri daripada ahli satu organisasi yang berkuasa menentukan kemasukan, mengawal mutu dan penyingkiran ahli. Mematuhi kod etika profesion Konsep Profesional; -

2)

3)

-

Ciri-ciri atau atribut yang terdapat dalam kalangan ahli dalam suatu profesion. Ornstein & Levine (1993) -4 atribut dalam suatu profesion: a) penguasaan ilmu yang mendalam b) kecekapan dan kepakaran dalam bidang c) kod etika d) kebenaran/persetujuan diberi kepada suatu profesion oleh masyarakat untuk beroperasi. 4) Konsep Profesion Perguruan dan Keguruan; Perguruan – diertikan sebagai pengajaran (Kamus Dewan,1989) Keguruan – diertikan sebagai perkara yang berkaitan dengan guru seperti peranan, tugas dan kelayakan sebagai guru (Kamus Dewan,1989). GURU PROFESIONAL VS. NON PROFESIONAL

5)

Guru Profesional;

-

Mempunyai latihan ikhtisas dalam Latihan Perguruan. Mempunyai autonomi menentukan kaedah mengajar dalam bilik darjah. Menjadi ahli kesatuan yg menentukan kod etika sebagai panduan dalam segala aktiviti profesional. Guru adalah pakar dalam pendidikan. Pekerjaan guru adalah perkhidmatan yang penting kepada indidvidu dan negara.

Guru Non Profesional; Tidak terhad kepada guru terlatih sahaja. Cth: guru sandaran, guru sementara Kemasukan ahli ke dalam profesion keguruan tidak sukar dan tidak banyak persaingan. Autonomi guru adalah terhad. Kesatuan guru tidak mempunyai kuasa untuk memecat guru sekiranya guru tersebut tidak mematuhi kod etika. Bukan semua guru diwajibkan menjadi ahli kesatuan

10 Tret Guru yang Berkesan (McEwan.1998).2002). Dorongan oleh misi dan passionate Positif dan benar Guru sebagai pemimpin With-it-ness Gaya Kepakaran dalam motivasi Keberkesanan pengajaran Pembelajaran kandungan Pintar Celik minda Model Guru Profesional -Mohamad Sani. Bermoral Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti pengajaran Prihatin terhadap murid dan ibubapa Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid. Bersikap profesional Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori Berilmu Patuh dengan Kod Etika. Mempunyai kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa. berpersonaliti sihat dan serba boleh. bebas pendirian & tidak berbelah bahagi. Melahirkan ‘persekolahan berwatak’ supaya murid mempunyai kekuatan ilmu. - 7) 8) Sahsiah • Bertaqwa • Berakhlak • Berperibadi mulia • Komitmen • Bersopan • Positif • Berkepimpinan • Budaya ilmu Ketrampilan • Merancang & mengurus p & p • Memilih strategi • Kemahiran teknologi • Kemahiran generik • Kemahiran kaunseling • Menilai p & p Ilmu • Isi kandungan • Pedagogi • Bahan • Kaedah • Teknologi 9) Seorang guru diberi autoriti dalam aspek-aspek berikut: Kaedah mengajar Kawalan sosial di sekolah Kawalan disiplin murid Hal-hal tingkah laku dan perkembangan murid .6) - Ciri-ciri guru profesional (Abdul Shukor Abdullah. Memastikan suasana ‘guru mengajar murid belajar’ dalam bilik darjah.1998) . Taat dan setia terhadap perkhidmatannya. Menunjukkan kesetiaan terhadap kerajaan. Mempertahankan martabat profesionnya.

Mengelakkan daripada menggunakan/dipengaruhi oleh kedudukan sosial/ekonomi ibu bapa. - Kod Etika Keguruan Tanggungjawab terhadap pelajar mengutamakan kebajikan dan dan keselamatan pelajar bersikap adil terhadap pelajar merahsiakan maklumat ikhtisas membimbing /mengajar pelajar tanpa sebarang bayaran menunjukkan cara berpakaian. nilai moral yang baik / buruk masyarakat menganalisis. Pada pendapat anda. Sentiasa mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan. apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk meningkatkan profesional keguruan? Gunakan alat pemikiran SWOT (Strength. Menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru. . Konsep Tanggungjawab kepada seseorang/sesuatu Tanggungjawab kepada profesion perguruan Leslie Kaplan & William Owings (2001). guru perlu menjaga kod etika demi status. Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion Mengelakkan diri daripada membuat kenyataan yang boleh mencemarkan nama baik rakan sejawat dihadapan pelajar atau ibu bapa. Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara Tidak menyebarkan ajaran yang boleh merosakkan pelajar. Memberi maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka.Memupuk sikap dan nilai supaya menjadi warganegara yang taat setia. weakness. Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan sebagai guru. - BAB 2 KOD ETIKA DAN AKAUNTABILITI KEGURUAN 1. akauntabiliti guru sebagai.Konsep Etika 2) sistem tingkah laku kumpulan manusia / organisasi. 3) Akauntabiliti Guru.Menghormati masyarakat tempat berkhidmat Menggalakkan kerjasama dan persefahaman antara guru dengan ibu bapa. bertanggungjawab . akhlak dan maruah. pertuturan dan tingkah laku memelihara dan membaiki kecekapan ikhtisas Tanggungjawab terhadap ibu bapa Menghormati tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak mereka. masyarakat atau negara . Mengganggap semua maklumat yang diberi ibu bapa sulit. Berusaha menunaikan tanggungjawab. threat) bagi membantu guru melaksanakan pengajaran yang berkesan dan juga menyeronokkan. institusi pendidikan dengan masyarakat. Berpegang pada tingkah laku yang sopan dan diterima masyarakat. opportunity. Mewujudkan hubungan yang mesra dan kerjasama.10) - GERKO Pembimbing kepada murid Refleksi Anda telah mengetahui bahawa terdapat beberapa ciri non profesional dalam profesion keguruan. sama ada mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Sentiasa membantu rakan yang baru dalam profesion perguruan. menilai.

Akauntabiliti terhadap profesion Melaksanakan aktiviti kurikulum dan kokurikulum. Pengurusan bilik darjah Memotivasikan pelajar Pengurusan disiplin Akauntabiliti terhadap murid-murid dan ibu bapa Menjalankan tugas dengan penuh dedikasi. Kemahiran interpersonal. Bersikap adil dengan setiap murid. Memberi contoh yang terbaik kepada murid-murid. Memenuhi tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. BAB 3 ISU ETIKA GURU Maksud etika : -cara atau hukum yang tidak bertulis berkenaan adab tertib dalam pergaulan Maksud Etika Guru : . Mengutamakan kebajikan dan keselamatan murid-murid.kualiti yg wujud secara keseluruhan dan padu kepada individu dan organisasi Berlandaskan etika dan pencerminan etika dalam tindakan sehari-hari Integriti guru bermaksud guru perlu melaksanakan amanah dan kuasa yang dipertanggungjawabkan menurut kepentingan umum. Membimbing murid-murid tanpa mengenakan sebarang bayaran. Memupuk nilai murni yang sesuai dengan masyarakat berbilang kaum. bermaksud keikhlasan dan kejujuran Institut Integriti Malaysia. Membentuk soalan penilaian. 4) Integriti Guru Integriti bermaksud wholeness atau completeness.Mengeratkan persefahaman dengan ikhlas dalam kalangan ibu bapa Memberi sumbangan sukarela kepada negara.kesempurnaan Nillsen 2004. Guru harus mengamalkan Kod Etika Profesion dan Piagam Pelanggan demi mewujudkan budaya kerja organisasi yang bersistem. Akauntabiliti terhadap bangsa dan negara Menjalankan tugas menyebarkan cita dan matlamat FPN dan RN. Akauntabiliti terhadap diri / perlakuan Berilmu pengetahuan dan berkemahiran menyampaikan maklumat. Menjadi suri teladan yang baik kepada murid-murid. imbas kembali salah seorang guru yang anda sanjung sebagai guru yang berintegriti.Suatu sistem yang diatur sebagaipanduan untuk diikuti oleh guru supaya guru saling . Guru yang berintegriti akan melaksanakan tugasnya dengan amanah dan mempunyai keprihatinan serta penuh kasih sayang kepada pelajar Guru yang melaksanakan tugas dengan ikhlas mampu merancang p&p yang terbaik - 5) - Refleksi Kendiri Berdasarkan pengalaman anda di sekolah. Membantu rakan sejawat Tidak melibatkan diri dalam aktiviti yang mencemarkan profesion perguruan. Senaraikan ciri-ciri guru pilihan anda yang dapat menyokong pandangan anda bahawa guru berkenaan berintegriti.● kualiti guru ● kualiti pengajaran. .

0 ISU KESANTUNAN GURU .Fokus kesantunan guru ialah : a) Perlakuan dalam percakapan . kaedah dan beban PNP : bimbang terhadap perasaan murid terhadap guru .Gabungan perasaan. kepedulian terhadap profesionnya serta boleh menguruskan kehidupan dengan baik Etika perlu dalam profesion perguruan : .Supaya segala tindakan guru dilihat telah menjaga kepentingan masyarakat yang berhubung dengan mereka .Guru perlu : a) Sedar atas perubahan b) Minat pada perubahan c) Mengenali pembawa perubahan d) Mengurus perubahan e) Menilai kesan perubahan f) Bekerjasama dengan rakan g) Membuat penambahbaikan .Kepedulian guru .Ikut norma budaya setempat.menghormati.Berniaga di sekolah .Kesantunan merujuk kepada tatacara. 2. .Supaya tingkah laku guru sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak asasi umum.Puji diri secara langsung dan tidak b) Tatacara berkomunikasi . adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. pemikiran dan perhatian yang diberikan guru terhadap isu atau tugasnya. perwakilan komposit perasaan.0 ISU KEPEDULIAN GURU . pemikiran.Penampilan guru . bukan tatacara kita sahaja. .Guru dikawal oleh etika perguruan. dan perhatian yang diberikan kepada sesuatu isu/tugas .Kepedulian terhadap impak pengajaran : yakin terhadap kebolehan pelajar .Kepedulian merupakan kuasa yang akan menggerakkan suatu proses perubahan (Havelock 1995) .Kawalan suara .Pengurusan kewangan 1.Definisi .Kepedulian dari segi penyempurnaan diri : urus hal kehidupan seharian : jangan sampai masalah kehidupan mengganggu tugas . Fokus Etika Guru : .Kepedulian terhadp tugas pengajaran : ambil peduli tentang bahan.Kerjaya sambilan . .Cakap banyak .Kerjaya sambilan . mempunyai kesantunan. .Memonopoli sidang perbualan . pemikiran dan perhatian yang diberi oleh guru terhadap isu yang dihadapi semasa melaksanakan tugasnya.Kesantunan guru .Pengurusan masa .Perasaan.

Guru memiliki kemampuan menyelesaikan masalah PNP.Peringkat Impak Prihatin Diri : . .Masalah penyesuaian diri dengan reality sekolah dan bilik darjah.Mula mengaplikasikan kaedah mengajar . .Apakah pelajar suka saya? .Peringkat cekap .Dikatakan pasif.Idea dan kemahirannya boleh mempengaruhi polisi pengendalian bilik darjah. Guru Mahir .Membuat refleksi terhadap kepedulian harian dan sedia menerima maklum balas daripada guru lain.Bagaimana cara saya memotivasikan murid saya? . konsep dan perkara asas pengajaran . .Peringkat Keprihatinan Terhadap Tugas .Terbaik dalam bidang .Dianggap sebagai bidang yang berautoriti bercakap dalam bidang profesionalnya.Peringkat novis .Ada kecekapan pada tahap minimum .Adakah pelajar saya mempunyai disiplin yang tinggi? Teori 5 Peringkat Perkembangan Guru .Apakah cara saya mewujudkan rasa kejayaan dalam kalangan pelajar saya? .Guru mula kenali lebih banyak prinsip. . konsep dan elemen dengan merujuk situasi khusus.Menyerlahkan diri secara profesionalisme .Apakah BBM saya sesuai dengan murid? Peringkat Impak : .Peringkat Keprihatinan Diri . .Memahami fakta.Peringkat novis lanjutan .Apakah yang dikatakan oleh guru lain tentang saya.Peringkat mahir .Kurang berupaya menangani tugas harian guru Guru Cekap : .Menjadi teladan profesionalisme .Belum mencapai tahap yang dikehendaki pihak sekolah .Membentuk kerangka kognitif tugas-tugas guru .Terlibat sepenuhnya dalam kokurikulum Guru Pakar . mentor atau penyelia tentang masalah dihadapi.Bolehkah saya mengajar apabila diselia? . tak kreatif dan imaginative .: guru lebih fokus kepada keperluan pelajar dan penambahbaikan Cadangan : .Peringkat pakar Cabaran Guru Permulaan . BAB 4 PERINGKAT PERKEMBANGAN GURU Teori Keprihatinan (Fuller 1969) .

bermotivasi Ciri intelektual – suka membaca. mempunyai mental-life yang segar.Konsep Sekolah dan Guru Berkesan Konsep sekolah berkesan diperkenalkan dengan matlamat membawa sistem pendidikan kearah kecemerlangan seiring dengan slogan membawa sistem pendidikan ke taraf dunia. berpesonaliti sihat dan serba boleh.Kaya ilmu .Profesional . memartabatkan profesionnya . berimej.Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti pengajaran .Taat setia terhadap perkhidmatannya. Guru Cekap Menjadi guru cekap : Kecekapan profesionalisme Kecekapan melaksanakan visi dan prinsip Keutuhan peribadi Kecekapan menggunakan teknologi maklumat Ciri-ciri guru cekap : 1) 2) 3) Ciri peribadi – bermatlamat.Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa .Professional dengan PNP di sekolah . peribadi mulia. membuat persediaan dan beri murid semangat belajar Berkongsi visi yang sama Bakti disemai bukti dituai Penambahbaikan berterusan Mencegah masalah lebih utama dari menyelesaikan masalah : guru perlu proaktif bersungguh-sungguh Ciri guru berkesan : . fikiran positif.Bertindak atas landasan etika kerja .Morality yang teguh . yakin dan sabar Ciri mengajar – gaya tersendiri. .Berupaya melahirkan ‘persekolahan berwatak’ supaya pelajar mempunyai ilmu.Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan. bebas berpendirian . Prinsip Guru Cekap : Do It Right First Time : setiap kerja mesti cekap dan kurang silap Guru mengajar murid belajar : mengajar.Menilai kekuatan dan kelemahan murid sekolah .Melengkapkan diri dengan kemahiran sejajar dengan tuntutan semasa . berwawasan . mempunyai kesungguhan kendiri dan minda sihat dan terbuka.Mempamer kekuatan teori . kepakaran.Menampilkan watak terpuji.

Meningkatkan kebolehan penggunaan ICT. mengekalkan guru berkualiti dengan cara sentiasa suasana pembelajaran yang lebih dinamik aplikasi ICT dalam PNP dan tahu kemahiran aplikasi computer. dan kepakaran tinggi dalam mata pelajaran khususnya dalam PNP. . pengetahuan. Kesimpulan : Kemahiran guru yang perlu ada : Kemahiran penyampaian Kemahiran penilaian Kemahiran merangsang Kemahiran pengurusan bilik darjah Guru Pakar Definisi Guru Pakar : Guru pakar ialah guru yang mempunyai kemahiran. bahan dan sumber Mampu mengenalpasti keperluan dan masalah pelajar Hasil kerja : Meningkatkan hasil pembelajaran (learning outcome) Memiliki kemahiran komunikasi tinggi dan berupaya menyampaikan idea dan mesej yang berkesan.Guru Mahir Orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia Orang yang terdidik dan terlatih dengan baik. Guru yang mahir berkomunikasi dengananak muridnya akan mghasilkan Dapat memberikan motivasi yang berkesan Murid menerima motivasi secara berhemah dan berhikmah. yang akan mendorong diri mempelajari dan menyesuaikan diri dalam dunia pendidikan yang sering berubah-ubah (up to date) Guru mahir perlulah : Mahir berkomunikasi. mampu melakukan tugas dan fungsi sebagai guru dengan kemampuan maksima Guru Berintelek Guru perlulah menanamkan sifat ingin tahu. Sahsiah guru pakar : Sahsiah terpuji Berketrampilan Berpegang eguh kepada etika perguruan dan etika perkhidmatan awam Peka dan prihatin kepada keperluan pelajar ‘role model’ kepada warga pendidikan Pengetahuan guru pakar : Menguasai dan menghayati kandungan mata pelajaran Menjadi pakar rujuk PNP Bijak mengurus masa.

Berupaya menjana idea baru dalam mata pelajaran atau bidang pengkhususan dan berkongsi Sumbangan kepada kemajuan pendidikan negara idea tersebut bagi meningkatkan mutu pendidikan Negara. Mempunyai peranan memindahkan ilmu dan meninggikan adab murid.Tidak cukup kemahiran guna pusat sumber . Pembimbing . 3) Guru baru sering berhadapan dengan masalah sosialisasi. Fokus isu : . inovatif dalam rangka menjalankan tugas sebagai pendidik.Kurang teori dan amalan latihan .Kurang mahir urus Koku .Potensi : Berwawasan.Guru baru sering menghadapi masalah : : guru besar dan guru : mempelajari peranan sebagai guru di luar bidang tugas mengajar : masalah pembelajaran dan disiplin murid Ciri-ciri kelemahan sosialisasi guru permulaan : . Mempraktikkan budaya ilmu – membaca. proaktif.Kurang kemahiran sosial BAB 5 PERANAN GURU SEKOLAH RENDAH 1) · · · · · · · · · 2) 3) Peranan Guru Pengamal Ilmu dan Kemahiran Pembimbing Pengamal Reflektif Penyelidik Agen Sosial Agen Perubahan Pengganti Ibu Bapa Pembentuk Tingkah Laku Pengurus Pembelajaran Pengamal Ilmu dan Kemahiran Pengamal pengetahuan kandungan pedagogi. berfikir. membuat penyelidikan & mencari idea baru.Kurang yakin kawal disiplin bilik darjah .Tidak memahami peraturan dan disiplin sekolah .Kurang mahir urus aktiviti sukan . Menstruktur pengajaran dengan mengintegrasikan unsur kemahiran dan nilai. responsive. Guru Permulaan 1) Guru yang baru memulakan perkhidmatan selepas tamat kursus perguruan di IPG atau university 2) Sosialisasi didefinisikan sebagai proses saling mempengaruhi antara individu dalam konteks sosial sekolah selepas penempatan baru.

4) 5) 6) 7) 8) 9) - Pengamal Reflektif Membantu guru permulaan menstruktur pemikiran bagi menguasai aspek kandungan pengetahuan. Guru bukan sahaja menyampaikan pengetahuan tetapi perlu menupuk sahsiah. Guru hendak peka dengan emosi. Agen Perubahan Masalah sosial masyarakat satu cabaran besar kepada tanggungjawab guru.- Menyemai minat dan motivasi terhadap mata pelajaran. Oleh itu guru perlu membina kesepaduan ilmu. 10) Pengurus Pembelajaran - Meningkatkan keyakinan dan pencapaian pelajar dalam bidang akademik dan sosial. kerajinan. pemerhatian & temubual. sosioemosi & kesihatan. Guru berperanan sebagai pembudayaan masyarakat. Pembentuk Tingkah Laku Guru menyampaikan nilai moral. Menanamkan minat dan sikap yang sihat pada alam persekolahan & amalan seharian. Menjalankan pelbagai jenis penyelidikan yang berkaitan amalan P&P. Mempengaruhi perkembangan emosi dan sosial pelajar. Peranan guru sebagai agen perubahan meliputi Menggunakan strategi pemusatan murid Mengawal sikap penyayang Bersikap proaktif Bersedia menghadapi perubahan - - Pengganti Ibu BapA Guru perlu mendapat kefahaman sosiobudaya anak muridnya. prejudis atau diskriminasi. ketekunan. Memudahkan guru mendapat sokongan dan kerjasama yang baik daripada pelajar. Bilik darjah yang efektif menekankan pembentuk tingkah laku (kesungguhan. nilai agama. keperluan dan perubahan sikap & tingkah laku murid. Menambahbaik aktiviti P&P. Meningkatkan tahap profesional guru. Penyelidik Dapat meningkatkan kualiti P&P. kemahiran dan nilai kepada murid. Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid. nilai terminal & nilai instrumental bagi membentuk tingkah laku murid. Jika diterapkan kepada murid membolehkan mereka memperoleh kemahiran berfikir kritis & kreatif. . persahabatan. Agen Sosial Guru agen sosialisasi. toleransi dan kesabaran). sikap dan nilai selaras dengan kehendak budaya masyarakat. Menggunakan BBM dan mengkaji keberkesanannya melalui kajian penyelidikan tindakan. Guru berperanan mengawal kepincangan ini. Menerapkan nilai kepimpinan demokratik. Guru boleh menjaalankan penyelidikan biasa menggunakan kaedah kes. Murid perlu diberi dorongan dan bimbingan tanpa batasan pilih kasih. soal selidik. Mengenal pasti & membantu murid yang mengalami masalah spt pelajaran.

g pihak pentadbir dapat memimpin dengan penuh amanah. Menyebarkan ilmu Pengamal dan pelaksana ilmu Pengamal TMK Role model Penerap nilai Educare/educere Pakar rujuk Pemimpin Mentor Penyelidik Agen sosialisasi Agen perubahan Pembina Negara Bangsa Jangkaan Guru. prasarana dan persekitaran sekolah tersebut. BAB 7 STRUKTUR ORGANISASI PENDIDIKAN VISI DAN MISI KPM 1) Visi KPM : SEKOLAH UNGGUL PENJANA GENERASI TERBILANG Unggul bermaksud kehebatan yang patut ada di sekolah sama ada dari aspek kecemerlangan akademik dan kokurikulum mahupun siasah. BBM dan membuat rujukan pada bahan lain yang terkini.gov. kerjasama.g penentuan hasil pembelajaran Jangkaan terhadap pentadbir atau pengurus sekolah-e. berdaya tahan. toleransi dalam kalangan pelajar. Menguruskan persediaan mengajar teratur dan sistematik seperti RHP.- - Pelajar tidak merasakan adanya pilih kasih dan diskriminasi.e. mampu berdepan dengan perubahan-perubahan di peringkat global tetapi pada waktu yg sama mendukung identiti negara berlandaskan Rukun Negara carta organisasi (http://www. Memupuk nilai persahabatan.g merancang strategi bg membina jambatan yg menghubungkan ibu bapa dan komuniti dengan pihak sekolah .moe. 2 Bahagian Berkanun dan 16 Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) Pengetua akan dibantu oleh 3 Penolong Kanan iaitu PK 1-bertanggungjawab terhadap kurikulum dan pentadbiran PK2 – bertanggungjawab dlm HEM PK3 – menguruskan hal-hal kokurikulum 2) 4) 5) - Tugas Dan Tanggungjawab Guru. Mengurus pelbagai rutin bilik darjah dan rutin aktiviti murid.my/?id=143) KPM didokong oleh 31 Bahagian. Merupakan harapan dan keinginan guru yg sangat kuat untuk memperoleh sesuatu ganjaran atau hasil setelah melakukan sesuatu tugasan 4 bentuk jangkaan: jangkaan terhadap pelajar. Mengurus perancangan penilaian termasuk prosedur dan BBM. Misi KPM: ‘Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti’ Pendidikan berkualiti ialah pendidikan yang mampu membina masyarakat yang progresif. berintegriti dan bersungguh-sungguh Jangkaaan terhadap ibu bapa dan komuniti – e.

4) Pembelajaran Peribadi - Guru ialah contoh dan rol model paling dekat dengan murid. Guru perlu mengamalkan budaya membaca bagi memastikan mereka sentiasa kemaskini dengan ilmu pengetahuan.Program secara “on-line” merupakan perkembangan baru dalam ICT dan guru boleh mendapatkan segala maklumat tentang pengajaran dan pembelajaran secara “on-line”.g meletakkan jangkaan bahawa guru berpeluang yg luas dalam laluan kerjaya di samping insentif dari sudut kebajikan BAB 8 PERKEMBANGAN PROFESIONALISME GURU:PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU 1) 2) Pembelajaran Sepanjang Hayat Seorang guru harus meneruskan pendidikannya sepanjang hayat kerana pendidikan sendiri mengalami pelbagai perubahan. 6) Budaya Membaca. Guru di Malaysia patut menggilap imej guru melalui pembacaan bagi memastikan guru tidak terpinggir daripada kelompok profesional yang lain.- Jangkaan terhadap diri sendiri – e. maka belajar bagaimana belajar ( learn how to learn ) perlu dipaparkan melalui perlakuan dan tindakan guru sendiri. Cara guru dapat memenuhi tuntutan Pembelajaran Sepanjang Hayat Bengkel Seminar kursus-kursus pendek budaya membaca penyelidikan lawatan ke sekolah penandaarasan projek-projek komuniti aktif dlm persatuan akademik 3) Pembelajaran Sepanjang Hayat bermaksud motivasi kendiri ke arah pencarian dan peningkatan ilmu secara sukarela berdasarkan keperluan personal atau profesional. Senaraikan perubahan-perubahan yang dimaksudkan di atas. . 7) Mengapa dan bagaimana? Budaya Menyelidik Kajian Tindakan . 5) Senaraikan kaedah atau bentuk pembelajaran peribadi / kendiri yang anda tahu Sebagai contoh .Antara contoh ialah VirTEC (Virtual Teacher Education Center)yang dibina dan menjadi satu landasan untuk merangsang gurudalam perkembangan professional guru Bahasa Inggeris (Mohamed Amin Embi.

Berkolaborasi sebagai usaha berterusan tanpa menyekat individu.- 8) Bentuk kajian paling popular dalam kalangan guru Kem. Suatu pusingan (spiral) yang terdiri daripada perancangan. Pelajaran Malaysia. something is done with it. Bekerja bersama-sama secara sukarela. Every single time you “teach” something to someone. Amalan Reflektif. or we wouldn’t be teaching – because education is a constant process of change. Perkembangan professional on-line Aktiviti Pusat Kegiatan Guru As teachers we must believe in change. tindakan. 9) Kolaborasi dan Musyawarah Kolaborasi bermaksud bekerja dengan orang lain dlm projek bersama yang mempunyai matlamat yang sama hendak dicapai. Membentuk budaya reflektif.Penulisan reflektif/jurnal Portfolio pengajaran Penyelidikann tindakan. Peningkatan kemahiran seabagi usaha berterusan. Fokus kepada kajian yang spesifik ttg satu aspek pengajaran yang guru perhatikan. penilaian terhadap tindakan. Penghargaan terhadap mereka yang terlibat 11) Latihan dlm Perkhidmatan ( Kursus Dalam Perkhidmatan – KDP) Fokus kepada: Peningkatan ilmu Kemahiran guru dalam pengurusan Pembestarian sekolah Teknologi maklumat dan komunikasi Pengurusan kokurikulum Transformasi kurikulum Pentaksiran dan penilaian Pedagogi terkini 12) Pembelajaran Autentik Bermaksud pembelajaran berasaskan aktiviti dalam suasana sebenar yang membolehkan seseorang pelajar menumpukan pada pengetahuan dan kemahiran seperti kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah. Antaranya amalan refleksi melalui : .and new human being emerges (Leo Buscaglia). 13) Akses Maklumat daripada Pelbagai Sumber - Program Adobe Program ERIC E-Pembelajaran E-Perpustakaan E-Buku E-Jurnal Soalan Refleksi . we must know it is possible. it is ingested. Musyawarah bermaksud rundingan yang berlangsung dan mencapai kata sepakat terhadap sesuatu tindakan yang diambil 10) Mengapa guru perlu berkolaborasi? Elemen-elemen kolaborasi: - - Hubungan kerja berasaskan kepercayaan guru. bersikap terbuka dan mampu menambah baik amalan kendiri.

.- Sebagai guru permulaan. buktikan bahawa anda telah melengkapkan diri untuk menghadapi cabaran-cabaran masa kini dalam profession keguruan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->