BAB 1 KONSEP MENGAJAR SEBAGAI SATU PROFESION

1) -

Pengenalan; Kamus Dewan (2005) – suatu bidang pekerjaan yang memerlukan pendidikan, kecekapan serta kemahiran yang tinggi dan latihan yang khas. Profesion juga merujuk kepada suatu pekerjaan yang melaksanakan fungsi sosial yang penting. Ciri-ciri Profesion; Merupakan perkhidmatan yang unik dan penting dengan matlamat yang jelas untuk masyarakat dan negara. Pekerja menggunakan banyak keupayaan dan kebolehan intelek semasa memberi perkhidmatan. Pekerja mendapat latihan khusus dalam sesuatu bidang kemahiran ikhtisas mengikut satu tempoh masa tertentu. Pakar dalam bidang pekerjaan . Mempunyai kuasa autonomi semasa menjalankan tugas. Mementingkan mutu perkhidmatan. Berdedikasi dan tidak mementingkan ganjaran dalam menjalankan tugas. Pekerja terdiri daripada ahli satu organisasi yang berkuasa menentukan kemasukan, mengawal mutu dan penyingkiran ahli. Mematuhi kod etika profesion Konsep Profesional; -

2)

3)

-

Ciri-ciri atau atribut yang terdapat dalam kalangan ahli dalam suatu profesion. Ornstein & Levine (1993) -4 atribut dalam suatu profesion: a) penguasaan ilmu yang mendalam b) kecekapan dan kepakaran dalam bidang c) kod etika d) kebenaran/persetujuan diberi kepada suatu profesion oleh masyarakat untuk beroperasi. 4) Konsep Profesion Perguruan dan Keguruan; Perguruan – diertikan sebagai pengajaran (Kamus Dewan,1989) Keguruan – diertikan sebagai perkara yang berkaitan dengan guru seperti peranan, tugas dan kelayakan sebagai guru (Kamus Dewan,1989). GURU PROFESIONAL VS. NON PROFESIONAL

5)

Guru Profesional;

-

Mempunyai latihan ikhtisas dalam Latihan Perguruan. Mempunyai autonomi menentukan kaedah mengajar dalam bilik darjah. Menjadi ahli kesatuan yg menentukan kod etika sebagai panduan dalam segala aktiviti profesional. Guru adalah pakar dalam pendidikan. Pekerjaan guru adalah perkhidmatan yang penting kepada indidvidu dan negara.

Guru Non Profesional; Tidak terhad kepada guru terlatih sahaja. Cth: guru sandaran, guru sementara Kemasukan ahli ke dalam profesion keguruan tidak sukar dan tidak banyak persaingan. Autonomi guru adalah terhad. Kesatuan guru tidak mempunyai kuasa untuk memecat guru sekiranya guru tersebut tidak mematuhi kod etika. Bukan semua guru diwajibkan menjadi ahli kesatuan

Bermoral Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti pengajaran Prihatin terhadap murid dan ibubapa Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid. - 7) 8) Sahsiah • Bertaqwa • Berakhlak • Berperibadi mulia • Komitmen • Bersopan • Positif • Berkepimpinan • Budaya ilmu Ketrampilan • Merancang & mengurus p & p • Memilih strategi • Kemahiran teknologi • Kemahiran generik • Kemahiran kaunseling • Menilai p & p Ilmu • Isi kandungan • Pedagogi • Bahan • Kaedah • Teknologi 9) Seorang guru diberi autoriti dalam aspek-aspek berikut: Kaedah mengajar Kawalan sosial di sekolah Kawalan disiplin murid Hal-hal tingkah laku dan perkembangan murid . Bersikap profesional Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori Berilmu Patuh dengan Kod Etika.2002). berpersonaliti sihat dan serba boleh. Mempunyai kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa. Memastikan suasana ‘guru mengajar murid belajar’ dalam bilik darjah. Mempertahankan martabat profesionnya. Taat dan setia terhadap perkhidmatannya. Melahirkan ‘persekolahan berwatak’ supaya murid mempunyai kekuatan ilmu.1998). 10 Tret Guru yang Berkesan (McEwan. Dorongan oleh misi dan passionate Positif dan benar Guru sebagai pemimpin With-it-ness Gaya Kepakaran dalam motivasi Keberkesanan pengajaran Pembelajaran kandungan Pintar Celik minda Model Guru Profesional -Mohamad Sani.6) - Ciri-ciri guru profesional (Abdul Shukor Abdullah. bebas pendirian & tidak berbelah bahagi. Menunjukkan kesetiaan terhadap kerajaan.1998) .

akauntabiliti guru sebagai. masyarakat atau negara . bertanggungjawab . weakness. guru perlu menjaga kod etika demi status.Menghormati masyarakat tempat berkhidmat Menggalakkan kerjasama dan persefahaman antara guru dengan ibu bapa. Sentiasa mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan. Mewujudkan hubungan yang mesra dan kerjasama. apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk meningkatkan profesional keguruan? Gunakan alat pemikiran SWOT (Strength. threat) bagi membantu guru melaksanakan pengajaran yang berkesan dan juga menyeronokkan. Konsep Tanggungjawab kepada seseorang/sesuatu Tanggungjawab kepada profesion perguruan Leslie Kaplan & William Owings (2001). Pada pendapat anda.Memupuk sikap dan nilai supaya menjadi warganegara yang taat setia. sama ada mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru. Berusaha menunaikan tanggungjawab. Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara Tidak menyebarkan ajaran yang boleh merosakkan pelajar. - Kod Etika Keguruan Tanggungjawab terhadap pelajar mengutamakan kebajikan dan dan keselamatan pelajar bersikap adil terhadap pelajar merahsiakan maklumat ikhtisas membimbing /mengajar pelajar tanpa sebarang bayaran menunjukkan cara berpakaian. Berpegang pada tingkah laku yang sopan dan diterima masyarakat. institusi pendidikan dengan masyarakat. menilai. Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan sebagai guru. akhlak dan maruah. Mengganggap semua maklumat yang diberi ibu bapa sulit. Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion Mengelakkan diri daripada membuat kenyataan yang boleh mencemarkan nama baik rakan sejawat dihadapan pelajar atau ibu bapa.Konsep Etika 2) sistem tingkah laku kumpulan manusia / organisasi. Memberi maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka. opportunity. Sentiasa membantu rakan yang baru dalam profesion perguruan. - BAB 2 KOD ETIKA DAN AKAUNTABILITI KEGURUAN 1. . nilai moral yang baik / buruk masyarakat menganalisis.10) - GERKO Pembimbing kepada murid Refleksi Anda telah mengetahui bahawa terdapat beberapa ciri non profesional dalam profesion keguruan. pertuturan dan tingkah laku memelihara dan membaiki kecekapan ikhtisas Tanggungjawab terhadap ibu bapa Menghormati tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak mereka. Mengelakkan daripada menggunakan/dipengaruhi oleh kedudukan sosial/ekonomi ibu bapa. 3) Akauntabiliti Guru.

Mengutamakan kebajikan dan keselamatan murid-murid. 4) Integriti Guru Integriti bermaksud wholeness atau completeness.kualiti yg wujud secara keseluruhan dan padu kepada individu dan organisasi Berlandaskan etika dan pencerminan etika dalam tindakan sehari-hari Integriti guru bermaksud guru perlu melaksanakan amanah dan kuasa yang dipertanggungjawabkan menurut kepentingan umum. Memberi contoh yang terbaik kepada murid-murid.Suatu sistem yang diatur sebagaipanduan untuk diikuti oleh guru supaya guru saling . Guru harus mengamalkan Kod Etika Profesion dan Piagam Pelanggan demi mewujudkan budaya kerja organisasi yang bersistem. Menjadi suri teladan yang baik kepada murid-murid. Kemahiran interpersonal. BAB 3 ISU ETIKA GURU Maksud etika : -cara atau hukum yang tidak bertulis berkenaan adab tertib dalam pergaulan Maksud Etika Guru : . Membimbing murid-murid tanpa mengenakan sebarang bayaran.Mengeratkan persefahaman dengan ikhlas dalam kalangan ibu bapa Memberi sumbangan sukarela kepada negara. Pengurusan bilik darjah Memotivasikan pelajar Pengurusan disiplin Akauntabiliti terhadap murid-murid dan ibu bapa Menjalankan tugas dengan penuh dedikasi. Memenuhi tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Bersikap adil dengan setiap murid. Akauntabiliti terhadap profesion Melaksanakan aktiviti kurikulum dan kokurikulum. Senaraikan ciri-ciri guru pilihan anda yang dapat menyokong pandangan anda bahawa guru berkenaan berintegriti. Akauntabiliti terhadap diri / perlakuan Berilmu pengetahuan dan berkemahiran menyampaikan maklumat. bermaksud keikhlasan dan kejujuran Institut Integriti Malaysia. Guru yang berintegriti akan melaksanakan tugasnya dengan amanah dan mempunyai keprihatinan serta penuh kasih sayang kepada pelajar Guru yang melaksanakan tugas dengan ikhlas mampu merancang p&p yang terbaik - 5) - Refleksi Kendiri Berdasarkan pengalaman anda di sekolah. Memupuk nilai murni yang sesuai dengan masyarakat berbilang kaum. . Membentuk soalan penilaian.● kualiti guru ● kualiti pengajaran. Akauntabiliti terhadap bangsa dan negara Menjalankan tugas menyebarkan cita dan matlamat FPN dan RN. Membantu rakan sejawat Tidak melibatkan diri dalam aktiviti yang mencemarkan profesion perguruan. imbas kembali salah seorang guru yang anda sanjung sebagai guru yang berintegriti.kesempurnaan Nillsen 2004.

Kerjaya sambilan .Supaya tingkah laku guru sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak asasi umum. pemikiran dan perhatian yang diberikan guru terhadap isu atau tugasnya.Kesantunan guru . bukan tatacara kita sahaja.menghormati. kaedah dan beban PNP : bimbang terhadap perasaan murid terhadap guru .Cakap banyak . 2.Memonopoli sidang perbualan .Berniaga di sekolah .Kawalan suara .Guru dikawal oleh etika perguruan.Kepedulian guru . .Gabungan perasaan. pemikiran dan perhatian yang diberi oleh guru terhadap isu yang dihadapi semasa melaksanakan tugasnya.Supaya segala tindakan guru dilihat telah menjaga kepentingan masyarakat yang berhubung dengan mereka . kepedulian terhadap profesionnya serta boleh menguruskan kehidupan dengan baik Etika perlu dalam profesion perguruan : . .Pengurusan masa . pemikiran.Kerjaya sambilan . perwakilan komposit perasaan.Penampilan guru . mempunyai kesantunan.0 ISU KEPEDULIAN GURU .Ikut norma budaya setempat. .Guru perlu : a) Sedar atas perubahan b) Minat pada perubahan c) Mengenali pembawa perubahan d) Mengurus perubahan e) Menilai kesan perubahan f) Bekerjasama dengan rakan g) Membuat penambahbaikan . .Fokus kesantunan guru ialah : a) Perlakuan dalam percakapan .0 ISU KESANTUNAN GURU .Kepedulian merupakan kuasa yang akan menggerakkan suatu proses perubahan (Havelock 1995) .Pengurusan kewangan 1.Kepedulian dari segi penyempurnaan diri : urus hal kehidupan seharian : jangan sampai masalah kehidupan mengganggu tugas . Fokus Etika Guru : .Kesantunan merujuk kepada tatacara. dan perhatian yang diberikan kepada sesuatu isu/tugas .Kepedulian terhadap impak pengajaran : yakin terhadap kebolehan pelajar .Puji diri secara langsung dan tidak b) Tatacara berkomunikasi . adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.Perasaan.Definisi .Kepedulian terhadp tugas pengajaran : ambil peduli tentang bahan.

Bolehkah saya mengajar apabila diselia? .Apakah pelajar suka saya? .Ada kecekapan pada tahap minimum . .Terbaik dalam bidang . .Peringkat novis lanjutan . konsep dan perkara asas pengajaran .Guru memiliki kemampuan menyelesaikan masalah PNP.Peringkat Keprihatinan Diri .Apakah BBM saya sesuai dengan murid? Peringkat Impak : .Menjadi teladan profesionalisme .Apakah cara saya mewujudkan rasa kejayaan dalam kalangan pelajar saya? .Menyerlahkan diri secara profesionalisme .Dianggap sebagai bidang yang berautoriti bercakap dalam bidang profesionalnya.Membentuk kerangka kognitif tugas-tugas guru . konsep dan elemen dengan merujuk situasi khusus.Peringkat pakar Cabaran Guru Permulaan .Bagaimana cara saya memotivasikan murid saya? . mentor atau penyelia tentang masalah dihadapi.Peringkat cekap .Peringkat Impak Prihatin Diri : .Apakah yang dikatakan oleh guru lain tentang saya.Memahami fakta.Belum mencapai tahap yang dikehendaki pihak sekolah .Mula mengaplikasikan kaedah mengajar . BAB 4 PERINGKAT PERKEMBANGAN GURU Teori Keprihatinan (Fuller 1969) .Masalah penyesuaian diri dengan reality sekolah dan bilik darjah. .Membuat refleksi terhadap kepedulian harian dan sedia menerima maklum balas daripada guru lain.Adakah pelajar saya mempunyai disiplin yang tinggi? Teori 5 Peringkat Perkembangan Guru .: guru lebih fokus kepada keperluan pelajar dan penambahbaikan Cadangan : . .Kurang berupaya menangani tugas harian guru Guru Cekap : . Guru Mahir .Idea dan kemahirannya boleh mempengaruhi polisi pengendalian bilik darjah. .Peringkat mahir .Peringkat novis .Peringkat Keprihatinan Terhadap Tugas . tak kreatif dan imaginative .Dikatakan pasif.Guru mula kenali lebih banyak prinsip.Terlibat sepenuhnya dalam kokurikulum Guru Pakar .

. bermotivasi Ciri intelektual – suka membaca. Prinsip Guru Cekap : Do It Right First Time : setiap kerja mesti cekap dan kurang silap Guru mengajar murid belajar : mengajar. Guru Cekap Menjadi guru cekap : Kecekapan profesionalisme Kecekapan melaksanakan visi dan prinsip Keutuhan peribadi Kecekapan menggunakan teknologi maklumat Ciri-ciri guru cekap : 1) 2) 3) Ciri peribadi – bermatlamat.Professional dengan PNP di sekolah . berpesonaliti sihat dan serba boleh. membuat persediaan dan beri murid semangat belajar Berkongsi visi yang sama Bakti disemai bukti dituai Penambahbaikan berterusan Mencegah masalah lebih utama dari menyelesaikan masalah : guru perlu proaktif bersungguh-sungguh Ciri guru berkesan : .Profesional . mempunyai mental-life yang segar. yakin dan sabar Ciri mengajar – gaya tersendiri. berwawasan . memartabatkan profesionnya .Menampilkan watak terpuji. peribadi mulia. fikiran positif. mempunyai kesungguhan kendiri dan minda sihat dan terbuka.Taat setia terhadap perkhidmatannya.Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa .Konsep Sekolah dan Guru Berkesan Konsep sekolah berkesan diperkenalkan dengan matlamat membawa sistem pendidikan kearah kecemerlangan seiring dengan slogan membawa sistem pendidikan ke taraf dunia.Menilai kekuatan dan kelemahan murid sekolah .Berupaya melahirkan ‘persekolahan berwatak’ supaya pelajar mempunyai ilmu.Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti pengajaran . berimej. bebas berpendirian .Kaya ilmu .Morality yang teguh . kepakaran.Melengkapkan diri dengan kemahiran sejajar dengan tuntutan semasa .Mempamer kekuatan teori .Bertindak atas landasan etika kerja .Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan.

bahan dan sumber Mampu mengenalpasti keperluan dan masalah pelajar Hasil kerja : Meningkatkan hasil pembelajaran (learning outcome) Memiliki kemahiran komunikasi tinggi dan berupaya menyampaikan idea dan mesej yang berkesan. mampu melakukan tugas dan fungsi sebagai guru dengan kemampuan maksima Guru Berintelek Guru perlulah menanamkan sifat ingin tahu.Guru Mahir Orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia Orang yang terdidik dan terlatih dengan baik. Guru yang mahir berkomunikasi dengananak muridnya akan mghasilkan Dapat memberikan motivasi yang berkesan Murid menerima motivasi secara berhemah dan berhikmah. dan kepakaran tinggi dalam mata pelajaran khususnya dalam PNP. Meningkatkan kebolehan penggunaan ICT. . Sahsiah guru pakar : Sahsiah terpuji Berketrampilan Berpegang eguh kepada etika perguruan dan etika perkhidmatan awam Peka dan prihatin kepada keperluan pelajar ‘role model’ kepada warga pendidikan Pengetahuan guru pakar : Menguasai dan menghayati kandungan mata pelajaran Menjadi pakar rujuk PNP Bijak mengurus masa. Kesimpulan : Kemahiran guru yang perlu ada : Kemahiran penyampaian Kemahiran penilaian Kemahiran merangsang Kemahiran pengurusan bilik darjah Guru Pakar Definisi Guru Pakar : Guru pakar ialah guru yang mempunyai kemahiran. pengetahuan. yang akan mendorong diri mempelajari dan menyesuaikan diri dalam dunia pendidikan yang sering berubah-ubah (up to date) Guru mahir perlulah : Mahir berkomunikasi. mengekalkan guru berkualiti dengan cara sentiasa suasana pembelajaran yang lebih dinamik aplikasi ICT dalam PNP dan tahu kemahiran aplikasi computer.

responsive. proaktif. inovatif dalam rangka menjalankan tugas sebagai pendidik. Pembimbing . berfikir. Berupaya menjana idea baru dalam mata pelajaran atau bidang pengkhususan dan berkongsi Sumbangan kepada kemajuan pendidikan negara idea tersebut bagi meningkatkan mutu pendidikan Negara. 3) Guru baru sering berhadapan dengan masalah sosialisasi.Kurang kemahiran sosial BAB 5 PERANAN GURU SEKOLAH RENDAH 1) · · · · · · · · · 2) 3) Peranan Guru Pengamal Ilmu dan Kemahiran Pembimbing Pengamal Reflektif Penyelidik Agen Sosial Agen Perubahan Pengganti Ibu Bapa Pembentuk Tingkah Laku Pengurus Pembelajaran Pengamal Ilmu dan Kemahiran Pengamal pengetahuan kandungan pedagogi.Tidak memahami peraturan dan disiplin sekolah . Mempunyai peranan memindahkan ilmu dan meninggikan adab murid.Kurang yakin kawal disiplin bilik darjah .Tidak cukup kemahiran guna pusat sumber . Menstruktur pengajaran dengan mengintegrasikan unsur kemahiran dan nilai. membuat penyelidikan & mencari idea baru.Kurang mahir urus Koku . Fokus isu : .Guru baru sering menghadapi masalah : : guru besar dan guru : mempelajari peranan sebagai guru di luar bidang tugas mengajar : masalah pembelajaran dan disiplin murid Ciri-ciri kelemahan sosialisasi guru permulaan : . Mempraktikkan budaya ilmu – membaca.Potensi : Berwawasan. Guru Permulaan 1) Guru yang baru memulakan perkhidmatan selepas tamat kursus perguruan di IPG atau university 2) Sosialisasi didefinisikan sebagai proses saling mempengaruhi antara individu dalam konteks sosial sekolah selepas penempatan baru.Kurang mahir urus aktiviti sukan .Kurang teori dan amalan latihan .

4) 5) 6) 7) 8) 9) - Pengamal Reflektif Membantu guru permulaan menstruktur pemikiran bagi menguasai aspek kandungan pengetahuan. Guru bukan sahaja menyampaikan pengetahuan tetapi perlu menupuk sahsiah. persahabatan. kerajinan. Guru berperanan mengawal kepincangan ini. sosioemosi & kesihatan. 10) Pengurus Pembelajaran - Meningkatkan keyakinan dan pencapaian pelajar dalam bidang akademik dan sosial. ketekunan. Jika diterapkan kepada murid membolehkan mereka memperoleh kemahiran berfikir kritis & kreatif. Memudahkan guru mendapat sokongan dan kerjasama yang baik daripada pelajar. prejudis atau diskriminasi. Bilik darjah yang efektif menekankan pembentuk tingkah laku (kesungguhan. Agen Sosial Guru agen sosialisasi.- Menyemai minat dan motivasi terhadap mata pelajaran. Menggunakan BBM dan mengkaji keberkesanannya melalui kajian penyelidikan tindakan. Guru berperanan sebagai pembudayaan masyarakat. Meningkatkan tahap profesional guru. pemerhatian & temubual. Murid perlu diberi dorongan dan bimbingan tanpa batasan pilih kasih. soal selidik. . Mengenal pasti & membantu murid yang mengalami masalah spt pelajaran. Pembentuk Tingkah Laku Guru menyampaikan nilai moral. Guru hendak peka dengan emosi. Mempengaruhi perkembangan emosi dan sosial pelajar. Menanamkan minat dan sikap yang sihat pada alam persekolahan & amalan seharian. Agen Perubahan Masalah sosial masyarakat satu cabaran besar kepada tanggungjawab guru. nilai agama. Menambahbaik aktiviti P&P. nilai terminal & nilai instrumental bagi membentuk tingkah laku murid. Oleh itu guru perlu membina kesepaduan ilmu. toleransi dan kesabaran). Penyelidik Dapat meningkatkan kualiti P&P. keperluan dan perubahan sikap & tingkah laku murid. Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid. Menerapkan nilai kepimpinan demokratik. Guru boleh menjaalankan penyelidikan biasa menggunakan kaedah kes. kemahiran dan nilai kepada murid. sikap dan nilai selaras dengan kehendak budaya masyarakat. Menjalankan pelbagai jenis penyelidikan yang berkaitan amalan P&P. Peranan guru sebagai agen perubahan meliputi Menggunakan strategi pemusatan murid Mengawal sikap penyayang Bersikap proaktif Bersedia menghadapi perubahan - - Pengganti Ibu BapA Guru perlu mendapat kefahaman sosiobudaya anak muridnya.

e. Menguruskan persediaan mengajar teratur dan sistematik seperti RHP. prasarana dan persekitaran sekolah tersebut. Menyebarkan ilmu Pengamal dan pelaksana ilmu Pengamal TMK Role model Penerap nilai Educare/educere Pakar rujuk Pemimpin Mentor Penyelidik Agen sosialisasi Agen perubahan Pembina Negara Bangsa Jangkaan Guru. Memupuk nilai persahabatan. kerjasama. Misi KPM: ‘Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti’ Pendidikan berkualiti ialah pendidikan yang mampu membina masyarakat yang progresif. 2 Bahagian Berkanun dan 16 Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) Pengetua akan dibantu oleh 3 Penolong Kanan iaitu PK 1-bertanggungjawab terhadap kurikulum dan pentadbiran PK2 – bertanggungjawab dlm HEM PK3 – menguruskan hal-hal kokurikulum 2) 4) 5) - Tugas Dan Tanggungjawab Guru. Mengurus pelbagai rutin bilik darjah dan rutin aktiviti murid. toleransi dalam kalangan pelajar. BBM dan membuat rujukan pada bahan lain yang terkini.my/?id=143) KPM didokong oleh 31 Bahagian. BAB 7 STRUKTUR ORGANISASI PENDIDIKAN VISI DAN MISI KPM 1) Visi KPM : SEKOLAH UNGGUL PENJANA GENERASI TERBILANG Unggul bermaksud kehebatan yang patut ada di sekolah sama ada dari aspek kecemerlangan akademik dan kokurikulum mahupun siasah. mampu berdepan dengan perubahan-perubahan di peringkat global tetapi pada waktu yg sama mendukung identiti negara berlandaskan Rukun Negara carta organisasi (http://www.g pihak pentadbir dapat memimpin dengan penuh amanah. Merupakan harapan dan keinginan guru yg sangat kuat untuk memperoleh sesuatu ganjaran atau hasil setelah melakukan sesuatu tugasan 4 bentuk jangkaan: jangkaan terhadap pelajar.moe. berdaya tahan. berintegriti dan bersungguh-sungguh Jangkaaan terhadap ibu bapa dan komuniti – e. Mengurus perancangan penilaian termasuk prosedur dan BBM.- - Pelajar tidak merasakan adanya pilih kasih dan diskriminasi.g penentuan hasil pembelajaran Jangkaan terhadap pentadbir atau pengurus sekolah-e.gov.g merancang strategi bg membina jambatan yg menghubungkan ibu bapa dan komuniti dengan pihak sekolah .

6) Budaya Membaca. .g meletakkan jangkaan bahawa guru berpeluang yg luas dalam laluan kerjaya di samping insentif dari sudut kebajikan BAB 8 PERKEMBANGAN PROFESIONALISME GURU:PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU 1) 2) Pembelajaran Sepanjang Hayat Seorang guru harus meneruskan pendidikannya sepanjang hayat kerana pendidikan sendiri mengalami pelbagai perubahan. 5) Senaraikan kaedah atau bentuk pembelajaran peribadi / kendiri yang anda tahu Sebagai contoh .Antara contoh ialah VirTEC (Virtual Teacher Education Center)yang dibina dan menjadi satu landasan untuk merangsang gurudalam perkembangan professional guru Bahasa Inggeris (Mohamed Amin Embi. maka belajar bagaimana belajar ( learn how to learn ) perlu dipaparkan melalui perlakuan dan tindakan guru sendiri. Cara guru dapat memenuhi tuntutan Pembelajaran Sepanjang Hayat Bengkel Seminar kursus-kursus pendek budaya membaca penyelidikan lawatan ke sekolah penandaarasan projek-projek komuniti aktif dlm persatuan akademik 3) Pembelajaran Sepanjang Hayat bermaksud motivasi kendiri ke arah pencarian dan peningkatan ilmu secara sukarela berdasarkan keperluan personal atau profesional.- Jangkaan terhadap diri sendiri – e. 7) Mengapa dan bagaimana? Budaya Menyelidik Kajian Tindakan . 4) Pembelajaran Peribadi - Guru ialah contoh dan rol model paling dekat dengan murid. Senaraikan perubahan-perubahan yang dimaksudkan di atas. Guru di Malaysia patut menggilap imej guru melalui pembacaan bagi memastikan guru tidak terpinggir daripada kelompok profesional yang lain.Program secara “on-line” merupakan perkembangan baru dalam ICT dan guru boleh mendapatkan segala maklumat tentang pengajaran dan pembelajaran secara “on-line”. Guru perlu mengamalkan budaya membaca bagi memastikan mereka sentiasa kemaskini dengan ilmu pengetahuan.

Amalan Reflektif. 9) Kolaborasi dan Musyawarah Kolaborasi bermaksud bekerja dengan orang lain dlm projek bersama yang mempunyai matlamat yang sama hendak dicapai. Pelajaran Malaysia. Penghargaan terhadap mereka yang terlibat 11) Latihan dlm Perkhidmatan ( Kursus Dalam Perkhidmatan – KDP) Fokus kepada: Peningkatan ilmu Kemahiran guru dalam pengurusan Pembestarian sekolah Teknologi maklumat dan komunikasi Pengurusan kokurikulum Transformasi kurikulum Pentaksiran dan penilaian Pedagogi terkini 12) Pembelajaran Autentik Bermaksud pembelajaran berasaskan aktiviti dalam suasana sebenar yang membolehkan seseorang pelajar menumpukan pada pengetahuan dan kemahiran seperti kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah. Membentuk budaya reflektif. tindakan. Suatu pusingan (spiral) yang terdiri daripada perancangan.Penulisan reflektif/jurnal Portfolio pengajaran Penyelidikann tindakan. Peningkatan kemahiran seabagi usaha berterusan. or we wouldn’t be teaching – because education is a constant process of change. it is ingested. Fokus kepada kajian yang spesifik ttg satu aspek pengajaran yang guru perhatikan.and new human being emerges (Leo Buscaglia). Perkembangan professional on-line Aktiviti Pusat Kegiatan Guru As teachers we must believe in change. something is done with it.Berkolaborasi sebagai usaha berterusan tanpa menyekat individu. Bekerja bersama-sama secara sukarela. Every single time you “teach” something to someone. we must know it is possible. Antaranya amalan refleksi melalui : . 13) Akses Maklumat daripada Pelbagai Sumber - Program Adobe Program ERIC E-Pembelajaran E-Perpustakaan E-Buku E-Jurnal Soalan Refleksi . penilaian terhadap tindakan. bersikap terbuka dan mampu menambah baik amalan kendiri.- 8) Bentuk kajian paling popular dalam kalangan guru Kem. Musyawarah bermaksud rundingan yang berlangsung dan mencapai kata sepakat terhadap sesuatu tindakan yang diambil 10) Mengapa guru perlu berkolaborasi? Elemen-elemen kolaborasi: - - Hubungan kerja berasaskan kepercayaan guru.

. buktikan bahawa anda telah melengkapkan diri untuk menghadapi cabaran-cabaran masa kini dalam profession keguruan.- Sebagai guru permulaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful