P. 1
NOTA EDU 3108 - Asas Kepemimpinan Dan Profesional Guru

NOTA EDU 3108 - Asas Kepemimpinan Dan Profesional Guru

5.0

|Views: 26,131|Likes:
Published by Diba Nur

More info:

Published by: Diba Nur on Jun 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/09/2014

pdf

text

original

BAB 1 KONSEP MENGAJAR SEBAGAI SATU PROFESION

1) -

Pengenalan; Kamus Dewan (2005) – suatu bidang pekerjaan yang memerlukan pendidikan, kecekapan serta kemahiran yang tinggi dan latihan yang khas. Profesion juga merujuk kepada suatu pekerjaan yang melaksanakan fungsi sosial yang penting. Ciri-ciri Profesion; Merupakan perkhidmatan yang unik dan penting dengan matlamat yang jelas untuk masyarakat dan negara. Pekerja menggunakan banyak keupayaan dan kebolehan intelek semasa memberi perkhidmatan. Pekerja mendapat latihan khusus dalam sesuatu bidang kemahiran ikhtisas mengikut satu tempoh masa tertentu. Pakar dalam bidang pekerjaan . Mempunyai kuasa autonomi semasa menjalankan tugas. Mementingkan mutu perkhidmatan. Berdedikasi dan tidak mementingkan ganjaran dalam menjalankan tugas. Pekerja terdiri daripada ahli satu organisasi yang berkuasa menentukan kemasukan, mengawal mutu dan penyingkiran ahli. Mematuhi kod etika profesion Konsep Profesional; -

2)

3)

-

Ciri-ciri atau atribut yang terdapat dalam kalangan ahli dalam suatu profesion. Ornstein & Levine (1993) -4 atribut dalam suatu profesion: a) penguasaan ilmu yang mendalam b) kecekapan dan kepakaran dalam bidang c) kod etika d) kebenaran/persetujuan diberi kepada suatu profesion oleh masyarakat untuk beroperasi. 4) Konsep Profesion Perguruan dan Keguruan; Perguruan – diertikan sebagai pengajaran (Kamus Dewan,1989) Keguruan – diertikan sebagai perkara yang berkaitan dengan guru seperti peranan, tugas dan kelayakan sebagai guru (Kamus Dewan,1989). GURU PROFESIONAL VS. NON PROFESIONAL

5)

Guru Profesional;

-

Mempunyai latihan ikhtisas dalam Latihan Perguruan. Mempunyai autonomi menentukan kaedah mengajar dalam bilik darjah. Menjadi ahli kesatuan yg menentukan kod etika sebagai panduan dalam segala aktiviti profesional. Guru adalah pakar dalam pendidikan. Pekerjaan guru adalah perkhidmatan yang penting kepada indidvidu dan negara.

Guru Non Profesional; Tidak terhad kepada guru terlatih sahaja. Cth: guru sandaran, guru sementara Kemasukan ahli ke dalam profesion keguruan tidak sukar dan tidak banyak persaingan. Autonomi guru adalah terhad. Kesatuan guru tidak mempunyai kuasa untuk memecat guru sekiranya guru tersebut tidak mematuhi kod etika. Bukan semua guru diwajibkan menjadi ahli kesatuan

2002). Dorongan oleh misi dan passionate Positif dan benar Guru sebagai pemimpin With-it-ness Gaya Kepakaran dalam motivasi Keberkesanan pengajaran Pembelajaran kandungan Pintar Celik minda Model Guru Profesional -Mohamad Sani. Melahirkan ‘persekolahan berwatak’ supaya murid mempunyai kekuatan ilmu. Memastikan suasana ‘guru mengajar murid belajar’ dalam bilik darjah. Bersikap profesional Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori Berilmu Patuh dengan Kod Etika. Bermoral Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti pengajaran Prihatin terhadap murid dan ibubapa Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid. - 7) 8) Sahsiah • Bertaqwa • Berakhlak • Berperibadi mulia • Komitmen • Bersopan • Positif • Berkepimpinan • Budaya ilmu Ketrampilan • Merancang & mengurus p & p • Memilih strategi • Kemahiran teknologi • Kemahiran generik • Kemahiran kaunseling • Menilai p & p Ilmu • Isi kandungan • Pedagogi • Bahan • Kaedah • Teknologi 9) Seorang guru diberi autoriti dalam aspek-aspek berikut: Kaedah mengajar Kawalan sosial di sekolah Kawalan disiplin murid Hal-hal tingkah laku dan perkembangan murid . 10 Tret Guru yang Berkesan (McEwan. berpersonaliti sihat dan serba boleh. Mempunyai kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa. Menunjukkan kesetiaan terhadap kerajaan. bebas pendirian & tidak berbelah bahagi. Mempertahankan martabat profesionnya.1998).1998) .6) - Ciri-ciri guru profesional (Abdul Shukor Abdullah. Taat dan setia terhadap perkhidmatannya.

. masyarakat atau negara . akhlak dan maruah. threat) bagi membantu guru melaksanakan pengajaran yang berkesan dan juga menyeronokkan. apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk meningkatkan profesional keguruan? Gunakan alat pemikiran SWOT (Strength. Mewujudkan hubungan yang mesra dan kerjasama. - BAB 2 KOD ETIKA DAN AKAUNTABILITI KEGURUAN 1. Menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru. Sentiasa membantu rakan yang baru dalam profesion perguruan. opportunity. weakness. Berpegang pada tingkah laku yang sopan dan diterima masyarakat. menilai. institusi pendidikan dengan masyarakat. Berusaha menunaikan tanggungjawab. Memberi maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka.10) - GERKO Pembimbing kepada murid Refleksi Anda telah mengetahui bahawa terdapat beberapa ciri non profesional dalam profesion keguruan. nilai moral yang baik / buruk masyarakat menganalisis. - Kod Etika Keguruan Tanggungjawab terhadap pelajar mengutamakan kebajikan dan dan keselamatan pelajar bersikap adil terhadap pelajar merahsiakan maklumat ikhtisas membimbing /mengajar pelajar tanpa sebarang bayaran menunjukkan cara berpakaian.Memupuk sikap dan nilai supaya menjadi warganegara yang taat setia. Mengganggap semua maklumat yang diberi ibu bapa sulit.Menghormati masyarakat tempat berkhidmat Menggalakkan kerjasama dan persefahaman antara guru dengan ibu bapa. Konsep Tanggungjawab kepada seseorang/sesuatu Tanggungjawab kepada profesion perguruan Leslie Kaplan & William Owings (2001). pertuturan dan tingkah laku memelihara dan membaiki kecekapan ikhtisas Tanggungjawab terhadap ibu bapa Menghormati tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak mereka. guru perlu menjaga kod etika demi status. Sentiasa mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan. 3) Akauntabiliti Guru. Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan sebagai guru.Konsep Etika 2) sistem tingkah laku kumpulan manusia / organisasi. Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion Mengelakkan diri daripada membuat kenyataan yang boleh mencemarkan nama baik rakan sejawat dihadapan pelajar atau ibu bapa. bertanggungjawab . Mengelakkan daripada menggunakan/dipengaruhi oleh kedudukan sosial/ekonomi ibu bapa. sama ada mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara Tidak menyebarkan ajaran yang boleh merosakkan pelajar. Pada pendapat anda. akauntabiliti guru sebagai.

Guru yang berintegriti akan melaksanakan tugasnya dengan amanah dan mempunyai keprihatinan serta penuh kasih sayang kepada pelajar Guru yang melaksanakan tugas dengan ikhlas mampu merancang p&p yang terbaik - 5) - Refleksi Kendiri Berdasarkan pengalaman anda di sekolah. Membantu rakan sejawat Tidak melibatkan diri dalam aktiviti yang mencemarkan profesion perguruan. Senaraikan ciri-ciri guru pilihan anda yang dapat menyokong pandangan anda bahawa guru berkenaan berintegriti. imbas kembali salah seorang guru yang anda sanjung sebagai guru yang berintegriti. Memupuk nilai murni yang sesuai dengan masyarakat berbilang kaum. Akauntabiliti terhadap profesion Melaksanakan aktiviti kurikulum dan kokurikulum. Kemahiran interpersonal. Menjadi suri teladan yang baik kepada murid-murid. Guru harus mengamalkan Kod Etika Profesion dan Piagam Pelanggan demi mewujudkan budaya kerja organisasi yang bersistem. Akauntabiliti terhadap bangsa dan negara Menjalankan tugas menyebarkan cita dan matlamat FPN dan RN.Suatu sistem yang diatur sebagaipanduan untuk diikuti oleh guru supaya guru saling . Membentuk soalan penilaian. Memenuhi tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. . 4) Integriti Guru Integriti bermaksud wholeness atau completeness. bermaksud keikhlasan dan kejujuran Institut Integriti Malaysia. Membimbing murid-murid tanpa mengenakan sebarang bayaran.kesempurnaan Nillsen 2004. BAB 3 ISU ETIKA GURU Maksud etika : -cara atau hukum yang tidak bertulis berkenaan adab tertib dalam pergaulan Maksud Etika Guru : .● kualiti guru ● kualiti pengajaran. Bersikap adil dengan setiap murid. Memberi contoh yang terbaik kepada murid-murid. Pengurusan bilik darjah Memotivasikan pelajar Pengurusan disiplin Akauntabiliti terhadap murid-murid dan ibu bapa Menjalankan tugas dengan penuh dedikasi.Mengeratkan persefahaman dengan ikhlas dalam kalangan ibu bapa Memberi sumbangan sukarela kepada negara. Mengutamakan kebajikan dan keselamatan murid-murid.kualiti yg wujud secara keseluruhan dan padu kepada individu dan organisasi Berlandaskan etika dan pencerminan etika dalam tindakan sehari-hari Integriti guru bermaksud guru perlu melaksanakan amanah dan kuasa yang dipertanggungjawabkan menurut kepentingan umum. Akauntabiliti terhadap diri / perlakuan Berilmu pengetahuan dan berkemahiran menyampaikan maklumat.

Fokus Etika Guru : . .Kerjaya sambilan .Puji diri secara langsung dan tidak b) Tatacara berkomunikasi . bukan tatacara kita sahaja.Kepedulian merupakan kuasa yang akan menggerakkan suatu proses perubahan (Havelock 1995) .Ikut norma budaya setempat.Definisi .Pengurusan masa . kepedulian terhadap profesionnya serta boleh menguruskan kehidupan dengan baik Etika perlu dalam profesion perguruan : . pemikiran.Cakap banyak . 2.0 ISU KESANTUNAN GURU .Guru perlu : a) Sedar atas perubahan b) Minat pada perubahan c) Mengenali pembawa perubahan d) Mengurus perubahan e) Menilai kesan perubahan f) Bekerjasama dengan rakan g) Membuat penambahbaikan .Fokus kesantunan guru ialah : a) Perlakuan dalam percakapan .Supaya tingkah laku guru sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak asasi umum.Berniaga di sekolah .Kepedulian terhadp tugas pengajaran : ambil peduli tentang bahan.Kepedulian terhadap impak pengajaran : yakin terhadap kebolehan pelajar .Guru dikawal oleh etika perguruan.menghormati.Kerjaya sambilan . kaedah dan beban PNP : bimbang terhadap perasaan murid terhadap guru . adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.Kepedulian guru .Memonopoli sidang perbualan .Pengurusan kewangan 1.Kepedulian dari segi penyempurnaan diri : urus hal kehidupan seharian : jangan sampai masalah kehidupan mengganggu tugas . .Penampilan guru .0 ISU KEPEDULIAN GURU . .Supaya segala tindakan guru dilihat telah menjaga kepentingan masyarakat yang berhubung dengan mereka .Perasaan.Kawalan suara .Kesantunan guru . . dan perhatian yang diberikan kepada sesuatu isu/tugas . pemikiran dan perhatian yang diberi oleh guru terhadap isu yang dihadapi semasa melaksanakan tugasnya. pemikiran dan perhatian yang diberikan guru terhadap isu atau tugasnya. perwakilan komposit perasaan.Kesantunan merujuk kepada tatacara. mempunyai kesantunan.Gabungan perasaan.

Mula mengaplikasikan kaedah mengajar . .Guru mula kenali lebih banyak prinsip.Menjadi teladan profesionalisme . konsep dan elemen dengan merujuk situasi khusus.Terlibat sepenuhnya dalam kokurikulum Guru Pakar . . .: guru lebih fokus kepada keperluan pelajar dan penambahbaikan Cadangan : .Apakah cara saya mewujudkan rasa kejayaan dalam kalangan pelajar saya? .Membuat refleksi terhadap kepedulian harian dan sedia menerima maklum balas daripada guru lain.Menyerlahkan diri secara profesionalisme .Dikatakan pasif. .Belum mencapai tahap yang dikehendaki pihak sekolah .Memahami fakta.Terbaik dalam bidang .Peringkat mahir .Adakah pelajar saya mempunyai disiplin yang tinggi? Teori 5 Peringkat Perkembangan Guru . tak kreatif dan imaginative .Masalah penyesuaian diri dengan reality sekolah dan bilik darjah. mentor atau penyelia tentang masalah dihadapi.Apakah yang dikatakan oleh guru lain tentang saya.Kurang berupaya menangani tugas harian guru Guru Cekap : .Peringkat novis lanjutan .Bagaimana cara saya memotivasikan murid saya? .Apakah pelajar suka saya? .Dianggap sebagai bidang yang berautoriti bercakap dalam bidang profesionalnya.Membentuk kerangka kognitif tugas-tugas guru .Peringkat Impak Prihatin Diri : . Guru Mahir .Guru memiliki kemampuan menyelesaikan masalah PNP.Ada kecekapan pada tahap minimum .Peringkat novis .Peringkat pakar Cabaran Guru Permulaan . konsep dan perkara asas pengajaran . BAB 4 PERINGKAT PERKEMBANGAN GURU Teori Keprihatinan (Fuller 1969) .Peringkat Keprihatinan Diri .Peringkat cekap .Peringkat Keprihatinan Terhadap Tugas .Idea dan kemahirannya boleh mempengaruhi polisi pengendalian bilik darjah.Bolehkah saya mengajar apabila diselia? . .Apakah BBM saya sesuai dengan murid? Peringkat Impak : .

Konsep Sekolah dan Guru Berkesan Konsep sekolah berkesan diperkenalkan dengan matlamat membawa sistem pendidikan kearah kecemerlangan seiring dengan slogan membawa sistem pendidikan ke taraf dunia. kepakaran. bebas berpendirian . mempunyai mental-life yang segar. mempunyai kesungguhan kendiri dan minda sihat dan terbuka.Menilai kekuatan dan kelemahan murid sekolah .Bertindak atas landasan etika kerja . peribadi mulia.Berupaya melahirkan ‘persekolahan berwatak’ supaya pelajar mempunyai ilmu. Guru Cekap Menjadi guru cekap : Kecekapan profesionalisme Kecekapan melaksanakan visi dan prinsip Keutuhan peribadi Kecekapan menggunakan teknologi maklumat Ciri-ciri guru cekap : 1) 2) 3) Ciri peribadi – bermatlamat.Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti pengajaran . Prinsip Guru Cekap : Do It Right First Time : setiap kerja mesti cekap dan kurang silap Guru mengajar murid belajar : mengajar.Menampilkan watak terpuji.Mempamer kekuatan teori .Profesional .Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan. berpesonaliti sihat dan serba boleh. membuat persediaan dan beri murid semangat belajar Berkongsi visi yang sama Bakti disemai bukti dituai Penambahbaikan berterusan Mencegah masalah lebih utama dari menyelesaikan masalah : guru perlu proaktif bersungguh-sungguh Ciri guru berkesan : . berimej. memartabatkan profesionnya .Melengkapkan diri dengan kemahiran sejajar dengan tuntutan semasa .Morality yang teguh .Kaya ilmu . . fikiran positif. yakin dan sabar Ciri mengajar – gaya tersendiri.Taat setia terhadap perkhidmatannya.Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa .Professional dengan PNP di sekolah . bermotivasi Ciri intelektual – suka membaca. berwawasan .

dan kepakaran tinggi dalam mata pelajaran khususnya dalam PNP. Sahsiah guru pakar : Sahsiah terpuji Berketrampilan Berpegang eguh kepada etika perguruan dan etika perkhidmatan awam Peka dan prihatin kepada keperluan pelajar ‘role model’ kepada warga pendidikan Pengetahuan guru pakar : Menguasai dan menghayati kandungan mata pelajaran Menjadi pakar rujuk PNP Bijak mengurus masa. Guru yang mahir berkomunikasi dengananak muridnya akan mghasilkan Dapat memberikan motivasi yang berkesan Murid menerima motivasi secara berhemah dan berhikmah. pengetahuan. mengekalkan guru berkualiti dengan cara sentiasa suasana pembelajaran yang lebih dinamik aplikasi ICT dalam PNP dan tahu kemahiran aplikasi computer. Kesimpulan : Kemahiran guru yang perlu ada : Kemahiran penyampaian Kemahiran penilaian Kemahiran merangsang Kemahiran pengurusan bilik darjah Guru Pakar Definisi Guru Pakar : Guru pakar ialah guru yang mempunyai kemahiran.Guru Mahir Orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia Orang yang terdidik dan terlatih dengan baik. bahan dan sumber Mampu mengenalpasti keperluan dan masalah pelajar Hasil kerja : Meningkatkan hasil pembelajaran (learning outcome) Memiliki kemahiran komunikasi tinggi dan berupaya menyampaikan idea dan mesej yang berkesan. mampu melakukan tugas dan fungsi sebagai guru dengan kemampuan maksima Guru Berintelek Guru perlulah menanamkan sifat ingin tahu. . Meningkatkan kebolehan penggunaan ICT. yang akan mendorong diri mempelajari dan menyesuaikan diri dalam dunia pendidikan yang sering berubah-ubah (up to date) Guru mahir perlulah : Mahir berkomunikasi.

Berupaya menjana idea baru dalam mata pelajaran atau bidang pengkhususan dan berkongsi Sumbangan kepada kemajuan pendidikan negara idea tersebut bagi meningkatkan mutu pendidikan Negara.Kurang kemahiran sosial BAB 5 PERANAN GURU SEKOLAH RENDAH 1) · · · · · · · · · 2) 3) Peranan Guru Pengamal Ilmu dan Kemahiran Pembimbing Pengamal Reflektif Penyelidik Agen Sosial Agen Perubahan Pengganti Ibu Bapa Pembentuk Tingkah Laku Pengurus Pembelajaran Pengamal Ilmu dan Kemahiran Pengamal pengetahuan kandungan pedagogi.Tidak memahami peraturan dan disiplin sekolah . Menstruktur pengajaran dengan mengintegrasikan unsur kemahiran dan nilai. Fokus isu : . Pembimbing . berfikir.Kurang yakin kawal disiplin bilik darjah .Kurang mahir urus Koku .Guru baru sering menghadapi masalah : : guru besar dan guru : mempelajari peranan sebagai guru di luar bidang tugas mengajar : masalah pembelajaran dan disiplin murid Ciri-ciri kelemahan sosialisasi guru permulaan : . proaktif.Potensi : Berwawasan. Guru Permulaan 1) Guru yang baru memulakan perkhidmatan selepas tamat kursus perguruan di IPG atau university 2) Sosialisasi didefinisikan sebagai proses saling mempengaruhi antara individu dalam konteks sosial sekolah selepas penempatan baru. responsive. 3) Guru baru sering berhadapan dengan masalah sosialisasi. membuat penyelidikan & mencari idea baru. Mempraktikkan budaya ilmu – membaca.Kurang teori dan amalan latihan . inovatif dalam rangka menjalankan tugas sebagai pendidik.Tidak cukup kemahiran guna pusat sumber . Mempunyai peranan memindahkan ilmu dan meninggikan adab murid.Kurang mahir urus aktiviti sukan .

toleransi dan kesabaran). Mempengaruhi perkembangan emosi dan sosial pelajar. Meningkatkan tahap profesional guru. Pembentuk Tingkah Laku Guru menyampaikan nilai moral. Agen Perubahan Masalah sosial masyarakat satu cabaran besar kepada tanggungjawab guru. prejudis atau diskriminasi.- Menyemai minat dan motivasi terhadap mata pelajaran. ketekunan. kemahiran dan nilai kepada murid. Oleh itu guru perlu membina kesepaduan ilmu. persahabatan. Peranan guru sebagai agen perubahan meliputi Menggunakan strategi pemusatan murid Mengawal sikap penyayang Bersikap proaktif Bersedia menghadapi perubahan - - Pengganti Ibu BapA Guru perlu mendapat kefahaman sosiobudaya anak muridnya. Murid perlu diberi dorongan dan bimbingan tanpa batasan pilih kasih. Bilik darjah yang efektif menekankan pembentuk tingkah laku (kesungguhan. Penyelidik Dapat meningkatkan kualiti P&P. soal selidik. kerajinan. Guru berperanan mengawal kepincangan ini. Guru hendak peka dengan emosi. Menerapkan nilai kepimpinan demokratik. Menambahbaik aktiviti P&P. Guru berperanan sebagai pembudayaan masyarakat. Agen Sosial Guru agen sosialisasi. Guru boleh menjaalankan penyelidikan biasa menggunakan kaedah kes. Jika diterapkan kepada murid membolehkan mereka memperoleh kemahiran berfikir kritis & kreatif. nilai agama. nilai terminal & nilai instrumental bagi membentuk tingkah laku murid. Menanamkan minat dan sikap yang sihat pada alam persekolahan & amalan seharian. Menggunakan BBM dan mengkaji keberkesanannya melalui kajian penyelidikan tindakan. Guru bukan sahaja menyampaikan pengetahuan tetapi perlu menupuk sahsiah. sikap dan nilai selaras dengan kehendak budaya masyarakat. pemerhatian & temubual. Memudahkan guru mendapat sokongan dan kerjasama yang baik daripada pelajar. keperluan dan perubahan sikap & tingkah laku murid. Menjalankan pelbagai jenis penyelidikan yang berkaitan amalan P&P. 4) 5) 6) 7) 8) 9) - Pengamal Reflektif Membantu guru permulaan menstruktur pemikiran bagi menguasai aspek kandungan pengetahuan. sosioemosi & kesihatan. . Mengenal pasti & membantu murid yang mengalami masalah spt pelajaran. 10) Pengurus Pembelajaran - Meningkatkan keyakinan dan pencapaian pelajar dalam bidang akademik dan sosial. Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid.

mampu berdepan dengan perubahan-perubahan di peringkat global tetapi pada waktu yg sama mendukung identiti negara berlandaskan Rukun Negara carta organisasi (http://www. Menyebarkan ilmu Pengamal dan pelaksana ilmu Pengamal TMK Role model Penerap nilai Educare/educere Pakar rujuk Pemimpin Mentor Penyelidik Agen sosialisasi Agen perubahan Pembina Negara Bangsa Jangkaan Guru.e. Mengurus pelbagai rutin bilik darjah dan rutin aktiviti murid. berdaya tahan. Misi KPM: ‘Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti’ Pendidikan berkualiti ialah pendidikan yang mampu membina masyarakat yang progresif.moe.g penentuan hasil pembelajaran Jangkaan terhadap pentadbir atau pengurus sekolah-e.- - Pelajar tidak merasakan adanya pilih kasih dan diskriminasi.g merancang strategi bg membina jambatan yg menghubungkan ibu bapa dan komuniti dengan pihak sekolah . Memupuk nilai persahabatan. 2 Bahagian Berkanun dan 16 Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) Pengetua akan dibantu oleh 3 Penolong Kanan iaitu PK 1-bertanggungjawab terhadap kurikulum dan pentadbiran PK2 – bertanggungjawab dlm HEM PK3 – menguruskan hal-hal kokurikulum 2) 4) 5) - Tugas Dan Tanggungjawab Guru.g pihak pentadbir dapat memimpin dengan penuh amanah. BBM dan membuat rujukan pada bahan lain yang terkini.my/?id=143) KPM didokong oleh 31 Bahagian. Mengurus perancangan penilaian termasuk prosedur dan BBM. Merupakan harapan dan keinginan guru yg sangat kuat untuk memperoleh sesuatu ganjaran atau hasil setelah melakukan sesuatu tugasan 4 bentuk jangkaan: jangkaan terhadap pelajar. Menguruskan persediaan mengajar teratur dan sistematik seperti RHP. berintegriti dan bersungguh-sungguh Jangkaaan terhadap ibu bapa dan komuniti – e. prasarana dan persekitaran sekolah tersebut. kerjasama. BAB 7 STRUKTUR ORGANISASI PENDIDIKAN VISI DAN MISI KPM 1) Visi KPM : SEKOLAH UNGGUL PENJANA GENERASI TERBILANG Unggul bermaksud kehebatan yang patut ada di sekolah sama ada dari aspek kecemerlangan akademik dan kokurikulum mahupun siasah.gov. toleransi dalam kalangan pelajar.

6) Budaya Membaca. 5) Senaraikan kaedah atau bentuk pembelajaran peribadi / kendiri yang anda tahu Sebagai contoh . . Guru di Malaysia patut menggilap imej guru melalui pembacaan bagi memastikan guru tidak terpinggir daripada kelompok profesional yang lain.Antara contoh ialah VirTEC (Virtual Teacher Education Center)yang dibina dan menjadi satu landasan untuk merangsang gurudalam perkembangan professional guru Bahasa Inggeris (Mohamed Amin Embi. 4) Pembelajaran Peribadi - Guru ialah contoh dan rol model paling dekat dengan murid. 7) Mengapa dan bagaimana? Budaya Menyelidik Kajian Tindakan . Senaraikan perubahan-perubahan yang dimaksudkan di atas. Guru perlu mengamalkan budaya membaca bagi memastikan mereka sentiasa kemaskini dengan ilmu pengetahuan. Cara guru dapat memenuhi tuntutan Pembelajaran Sepanjang Hayat Bengkel Seminar kursus-kursus pendek budaya membaca penyelidikan lawatan ke sekolah penandaarasan projek-projek komuniti aktif dlm persatuan akademik 3) Pembelajaran Sepanjang Hayat bermaksud motivasi kendiri ke arah pencarian dan peningkatan ilmu secara sukarela berdasarkan keperluan personal atau profesional.Program secara “on-line” merupakan perkembangan baru dalam ICT dan guru boleh mendapatkan segala maklumat tentang pengajaran dan pembelajaran secara “on-line”.g meletakkan jangkaan bahawa guru berpeluang yg luas dalam laluan kerjaya di samping insentif dari sudut kebajikan BAB 8 PERKEMBANGAN PROFESIONALISME GURU:PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU 1) 2) Pembelajaran Sepanjang Hayat Seorang guru harus meneruskan pendidikannya sepanjang hayat kerana pendidikan sendiri mengalami pelbagai perubahan.- Jangkaan terhadap diri sendiri – e. maka belajar bagaimana belajar ( learn how to learn ) perlu dipaparkan melalui perlakuan dan tindakan guru sendiri.

and new human being emerges (Leo Buscaglia). or we wouldn’t be teaching – because education is a constant process of change. Membentuk budaya reflektif. Penghargaan terhadap mereka yang terlibat 11) Latihan dlm Perkhidmatan ( Kursus Dalam Perkhidmatan – KDP) Fokus kepada: Peningkatan ilmu Kemahiran guru dalam pengurusan Pembestarian sekolah Teknologi maklumat dan komunikasi Pengurusan kokurikulum Transformasi kurikulum Pentaksiran dan penilaian Pedagogi terkini 12) Pembelajaran Autentik Bermaksud pembelajaran berasaskan aktiviti dalam suasana sebenar yang membolehkan seseorang pelajar menumpukan pada pengetahuan dan kemahiran seperti kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah. we must know it is possible. tindakan. Bekerja bersama-sama secara sukarela. 13) Akses Maklumat daripada Pelbagai Sumber - Program Adobe Program ERIC E-Pembelajaran E-Perpustakaan E-Buku E-Jurnal Soalan Refleksi . 9) Kolaborasi dan Musyawarah Kolaborasi bermaksud bekerja dengan orang lain dlm projek bersama yang mempunyai matlamat yang sama hendak dicapai.Berkolaborasi sebagai usaha berterusan tanpa menyekat individu.Penulisan reflektif/jurnal Portfolio pengajaran Penyelidikann tindakan. Pelajaran Malaysia. it is ingested. Perkembangan professional on-line Aktiviti Pusat Kegiatan Guru As teachers we must believe in change. Antaranya amalan refleksi melalui : . Every single time you “teach” something to someone. bersikap terbuka dan mampu menambah baik amalan kendiri. Fokus kepada kajian yang spesifik ttg satu aspek pengajaran yang guru perhatikan.- 8) Bentuk kajian paling popular dalam kalangan guru Kem. Suatu pusingan (spiral) yang terdiri daripada perancangan. Musyawarah bermaksud rundingan yang berlangsung dan mencapai kata sepakat terhadap sesuatu tindakan yang diambil 10) Mengapa guru perlu berkolaborasi? Elemen-elemen kolaborasi: - - Hubungan kerja berasaskan kepercayaan guru. Peningkatan kemahiran seabagi usaha berterusan. something is done with it. Amalan Reflektif. penilaian terhadap tindakan.

- Sebagai guru permulaan. . buktikan bahawa anda telah melengkapkan diri untuk menghadapi cabaran-cabaran masa kini dalam profession keguruan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->