BAB 1 KONSEP MENGAJAR SEBAGAI SATU PROFESION

1) -

Pengenalan; Kamus Dewan (2005) – suatu bidang pekerjaan yang memerlukan pendidikan, kecekapan serta kemahiran yang tinggi dan latihan yang khas. Profesion juga merujuk kepada suatu pekerjaan yang melaksanakan fungsi sosial yang penting. Ciri-ciri Profesion; Merupakan perkhidmatan yang unik dan penting dengan matlamat yang jelas untuk masyarakat dan negara. Pekerja menggunakan banyak keupayaan dan kebolehan intelek semasa memberi perkhidmatan. Pekerja mendapat latihan khusus dalam sesuatu bidang kemahiran ikhtisas mengikut satu tempoh masa tertentu. Pakar dalam bidang pekerjaan . Mempunyai kuasa autonomi semasa menjalankan tugas. Mementingkan mutu perkhidmatan. Berdedikasi dan tidak mementingkan ganjaran dalam menjalankan tugas. Pekerja terdiri daripada ahli satu organisasi yang berkuasa menentukan kemasukan, mengawal mutu dan penyingkiran ahli. Mematuhi kod etika profesion Konsep Profesional; -

2)

3)

-

Ciri-ciri atau atribut yang terdapat dalam kalangan ahli dalam suatu profesion. Ornstein & Levine (1993) -4 atribut dalam suatu profesion: a) penguasaan ilmu yang mendalam b) kecekapan dan kepakaran dalam bidang c) kod etika d) kebenaran/persetujuan diberi kepada suatu profesion oleh masyarakat untuk beroperasi. 4) Konsep Profesion Perguruan dan Keguruan; Perguruan – diertikan sebagai pengajaran (Kamus Dewan,1989) Keguruan – diertikan sebagai perkara yang berkaitan dengan guru seperti peranan, tugas dan kelayakan sebagai guru (Kamus Dewan,1989). GURU PROFESIONAL VS. NON PROFESIONAL

5)

Guru Profesional;

-

Mempunyai latihan ikhtisas dalam Latihan Perguruan. Mempunyai autonomi menentukan kaedah mengajar dalam bilik darjah. Menjadi ahli kesatuan yg menentukan kod etika sebagai panduan dalam segala aktiviti profesional. Guru adalah pakar dalam pendidikan. Pekerjaan guru adalah perkhidmatan yang penting kepada indidvidu dan negara.

Guru Non Profesional; Tidak terhad kepada guru terlatih sahaja. Cth: guru sandaran, guru sementara Kemasukan ahli ke dalam profesion keguruan tidak sukar dan tidak banyak persaingan. Autonomi guru adalah terhad. Kesatuan guru tidak mempunyai kuasa untuk memecat guru sekiranya guru tersebut tidak mematuhi kod etika. Bukan semua guru diwajibkan menjadi ahli kesatuan

6) - Ciri-ciri guru profesional (Abdul Shukor Abdullah. Mempertahankan martabat profesionnya.1998) . Dorongan oleh misi dan passionate Positif dan benar Guru sebagai pemimpin With-it-ness Gaya Kepakaran dalam motivasi Keberkesanan pengajaran Pembelajaran kandungan Pintar Celik minda Model Guru Profesional -Mohamad Sani. bebas pendirian & tidak berbelah bahagi. Menunjukkan kesetiaan terhadap kerajaan.2002). - 7) 8) Sahsiah • Bertaqwa • Berakhlak • Berperibadi mulia • Komitmen • Bersopan • Positif • Berkepimpinan • Budaya ilmu Ketrampilan • Merancang & mengurus p & p • Memilih strategi • Kemahiran teknologi • Kemahiran generik • Kemahiran kaunseling • Menilai p & p Ilmu • Isi kandungan • Pedagogi • Bahan • Kaedah • Teknologi 9) Seorang guru diberi autoriti dalam aspek-aspek berikut: Kaedah mengajar Kawalan sosial di sekolah Kawalan disiplin murid Hal-hal tingkah laku dan perkembangan murid . Melahirkan ‘persekolahan berwatak’ supaya murid mempunyai kekuatan ilmu.1998). berpersonaliti sihat dan serba boleh. Bermoral Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti pengajaran Prihatin terhadap murid dan ibubapa Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid. Memastikan suasana ‘guru mengajar murid belajar’ dalam bilik darjah. 10 Tret Guru yang Berkesan (McEwan. Taat dan setia terhadap perkhidmatannya. Bersikap profesional Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori Berilmu Patuh dengan Kod Etika. Mempunyai kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa.

masyarakat atau negara . . Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara Tidak menyebarkan ajaran yang boleh merosakkan pelajar. menilai. Konsep Tanggungjawab kepada seseorang/sesuatu Tanggungjawab kepada profesion perguruan Leslie Kaplan & William Owings (2001). Memberi maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka. Sentiasa mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan. 3) Akauntabiliti Guru. Pada pendapat anda.10) - GERKO Pembimbing kepada murid Refleksi Anda telah mengetahui bahawa terdapat beberapa ciri non profesional dalam profesion keguruan. nilai moral yang baik / buruk masyarakat menganalisis. Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion Mengelakkan diri daripada membuat kenyataan yang boleh mencemarkan nama baik rakan sejawat dihadapan pelajar atau ibu bapa. Mengganggap semua maklumat yang diberi ibu bapa sulit. weakness.Memupuk sikap dan nilai supaya menjadi warganegara yang taat setia. Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan sebagai guru. akauntabiliti guru sebagai. Mengelakkan daripada menggunakan/dipengaruhi oleh kedudukan sosial/ekonomi ibu bapa. - Kod Etika Keguruan Tanggungjawab terhadap pelajar mengutamakan kebajikan dan dan keselamatan pelajar bersikap adil terhadap pelajar merahsiakan maklumat ikhtisas membimbing /mengajar pelajar tanpa sebarang bayaran menunjukkan cara berpakaian.Konsep Etika 2) sistem tingkah laku kumpulan manusia / organisasi. bertanggungjawab . akhlak dan maruah. apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk meningkatkan profesional keguruan? Gunakan alat pemikiran SWOT (Strength. Berusaha menunaikan tanggungjawab. Mewujudkan hubungan yang mesra dan kerjasama. - BAB 2 KOD ETIKA DAN AKAUNTABILITI KEGURUAN 1. threat) bagi membantu guru melaksanakan pengajaran yang berkesan dan juga menyeronokkan. opportunity. institusi pendidikan dengan masyarakat. pertuturan dan tingkah laku memelihara dan membaiki kecekapan ikhtisas Tanggungjawab terhadap ibu bapa Menghormati tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak mereka.Menghormati masyarakat tempat berkhidmat Menggalakkan kerjasama dan persefahaman antara guru dengan ibu bapa. sama ada mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Sentiasa membantu rakan yang baru dalam profesion perguruan. guru perlu menjaga kod etika demi status. Menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru. Berpegang pada tingkah laku yang sopan dan diterima masyarakat.

Guru harus mengamalkan Kod Etika Profesion dan Piagam Pelanggan demi mewujudkan budaya kerja organisasi yang bersistem. Membantu rakan sejawat Tidak melibatkan diri dalam aktiviti yang mencemarkan profesion perguruan. BAB 3 ISU ETIKA GURU Maksud etika : -cara atau hukum yang tidak bertulis berkenaan adab tertib dalam pergaulan Maksud Etika Guru : .kesempurnaan Nillsen 2004. Memenuhi tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Senaraikan ciri-ciri guru pilihan anda yang dapat menyokong pandangan anda bahawa guru berkenaan berintegriti. Membentuk soalan penilaian.kualiti yg wujud secara keseluruhan dan padu kepada individu dan organisasi Berlandaskan etika dan pencerminan etika dalam tindakan sehari-hari Integriti guru bermaksud guru perlu melaksanakan amanah dan kuasa yang dipertanggungjawabkan menurut kepentingan umum. Akauntabiliti terhadap bangsa dan negara Menjalankan tugas menyebarkan cita dan matlamat FPN dan RN.Mengeratkan persefahaman dengan ikhlas dalam kalangan ibu bapa Memberi sumbangan sukarela kepada negara.Suatu sistem yang diatur sebagaipanduan untuk diikuti oleh guru supaya guru saling . Mengutamakan kebajikan dan keselamatan murid-murid. 4) Integriti Guru Integriti bermaksud wholeness atau completeness. Bersikap adil dengan setiap murid. bermaksud keikhlasan dan kejujuran Institut Integriti Malaysia. Pengurusan bilik darjah Memotivasikan pelajar Pengurusan disiplin Akauntabiliti terhadap murid-murid dan ibu bapa Menjalankan tugas dengan penuh dedikasi. Guru yang berintegriti akan melaksanakan tugasnya dengan amanah dan mempunyai keprihatinan serta penuh kasih sayang kepada pelajar Guru yang melaksanakan tugas dengan ikhlas mampu merancang p&p yang terbaik - 5) - Refleksi Kendiri Berdasarkan pengalaman anda di sekolah. Kemahiran interpersonal. Memberi contoh yang terbaik kepada murid-murid.● kualiti guru ● kualiti pengajaran. imbas kembali salah seorang guru yang anda sanjung sebagai guru yang berintegriti. Memupuk nilai murni yang sesuai dengan masyarakat berbilang kaum. Akauntabiliti terhadap profesion Melaksanakan aktiviti kurikulum dan kokurikulum. Akauntabiliti terhadap diri / perlakuan Berilmu pengetahuan dan berkemahiran menyampaikan maklumat. . Membimbing murid-murid tanpa mengenakan sebarang bayaran. Menjadi suri teladan yang baik kepada murid-murid.

Kesantunan merujuk kepada tatacara.Ikut norma budaya setempat.Kepedulian dari segi penyempurnaan diri : urus hal kehidupan seharian : jangan sampai masalah kehidupan mengganggu tugas . pemikiran dan perhatian yang diberikan guru terhadap isu atau tugasnya.Kepedulian terhadap impak pengajaran : yakin terhadap kebolehan pelajar .Memonopoli sidang perbualan . dan perhatian yang diberikan kepada sesuatu isu/tugas .Kawalan suara .Supaya tingkah laku guru sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak asasi umum.0 ISU KEPEDULIAN GURU .Kerjaya sambilan . kaedah dan beban PNP : bimbang terhadap perasaan murid terhadap guru .Kesantunan guru .Pengurusan kewangan 1. perwakilan komposit perasaan. pemikiran dan perhatian yang diberi oleh guru terhadap isu yang dihadapi semasa melaksanakan tugasnya. kepedulian terhadap profesionnya serta boleh menguruskan kehidupan dengan baik Etika perlu dalam profesion perguruan : . adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. . Fokus Etika Guru : .Penampilan guru .Fokus kesantunan guru ialah : a) Perlakuan dalam percakapan . .0 ISU KESANTUNAN GURU . .Kerjaya sambilan .Definisi . bukan tatacara kita sahaja.Kepedulian guru .Kepedulian merupakan kuasa yang akan menggerakkan suatu proses perubahan (Havelock 1995) .Puji diri secara langsung dan tidak b) Tatacara berkomunikasi .Cakap banyak .Gabungan perasaan.Supaya segala tindakan guru dilihat telah menjaga kepentingan masyarakat yang berhubung dengan mereka . mempunyai kesantunan. 2. .menghormati.Kepedulian terhadp tugas pengajaran : ambil peduli tentang bahan.Berniaga di sekolah .Pengurusan masa .Perasaan.Guru perlu : a) Sedar atas perubahan b) Minat pada perubahan c) Mengenali pembawa perubahan d) Mengurus perubahan e) Menilai kesan perubahan f) Bekerjasama dengan rakan g) Membuat penambahbaikan . pemikiran.Guru dikawal oleh etika perguruan.

Terbaik dalam bidang . konsep dan elemen dengan merujuk situasi khusus. . konsep dan perkara asas pengajaran .Dianggap sebagai bidang yang berautoriti bercakap dalam bidang profesionalnya.Menyerlahkan diri secara profesionalisme . tak kreatif dan imaginative .Membentuk kerangka kognitif tugas-tugas guru . BAB 4 PERINGKAT PERKEMBANGAN GURU Teori Keprihatinan (Fuller 1969) . Guru Mahir .Peringkat novis lanjutan .Idea dan kemahirannya boleh mempengaruhi polisi pengendalian bilik darjah.Peringkat Impak Prihatin Diri : .Terlibat sepenuhnya dalam kokurikulum Guru Pakar .Apakah yang dikatakan oleh guru lain tentang saya.Peringkat pakar Cabaran Guru Permulaan .Belum mencapai tahap yang dikehendaki pihak sekolah .Peringkat Keprihatinan Terhadap Tugas .Masalah penyesuaian diri dengan reality sekolah dan bilik darjah. .Peringkat Keprihatinan Diri .Guru mula kenali lebih banyak prinsip.Apakah pelajar suka saya? .Bagaimana cara saya memotivasikan murid saya? .Membuat refleksi terhadap kepedulian harian dan sedia menerima maklum balas daripada guru lain.: guru lebih fokus kepada keperluan pelajar dan penambahbaikan Cadangan : . mentor atau penyelia tentang masalah dihadapi.Adakah pelajar saya mempunyai disiplin yang tinggi? Teori 5 Peringkat Perkembangan Guru .Ada kecekapan pada tahap minimum . .Kurang berupaya menangani tugas harian guru Guru Cekap : .Memahami fakta.Dikatakan pasif. .Mula mengaplikasikan kaedah mengajar . .Apakah cara saya mewujudkan rasa kejayaan dalam kalangan pelajar saya? .Guru memiliki kemampuan menyelesaikan masalah PNP.Peringkat novis .Bolehkah saya mengajar apabila diselia? .Apakah BBM saya sesuai dengan murid? Peringkat Impak : .Menjadi teladan profesionalisme .Peringkat mahir .Peringkat cekap .

Mempamer kekuatan teori . memartabatkan profesionnya . fikiran positif.Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa . bermotivasi Ciri intelektual – suka membaca.Konsep Sekolah dan Guru Berkesan Konsep sekolah berkesan diperkenalkan dengan matlamat membawa sistem pendidikan kearah kecemerlangan seiring dengan slogan membawa sistem pendidikan ke taraf dunia.Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti pengajaran . bebas berpendirian .Bertindak atas landasan etika kerja .Menampilkan watak terpuji.Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan. peribadi mulia.Melengkapkan diri dengan kemahiran sejajar dengan tuntutan semasa .Morality yang teguh . mempunyai kesungguhan kendiri dan minda sihat dan terbuka. kepakaran.Profesional .Berupaya melahirkan ‘persekolahan berwatak’ supaya pelajar mempunyai ilmu. . Guru Cekap Menjadi guru cekap : Kecekapan profesionalisme Kecekapan melaksanakan visi dan prinsip Keutuhan peribadi Kecekapan menggunakan teknologi maklumat Ciri-ciri guru cekap : 1) 2) 3) Ciri peribadi – bermatlamat. membuat persediaan dan beri murid semangat belajar Berkongsi visi yang sama Bakti disemai bukti dituai Penambahbaikan berterusan Mencegah masalah lebih utama dari menyelesaikan masalah : guru perlu proaktif bersungguh-sungguh Ciri guru berkesan : .Kaya ilmu . berimej.Taat setia terhadap perkhidmatannya. berwawasan . berpesonaliti sihat dan serba boleh. yakin dan sabar Ciri mengajar – gaya tersendiri.Professional dengan PNP di sekolah . mempunyai mental-life yang segar.Menilai kekuatan dan kelemahan murid sekolah . Prinsip Guru Cekap : Do It Right First Time : setiap kerja mesti cekap dan kurang silap Guru mengajar murid belajar : mengajar.

pengetahuan. mengekalkan guru berkualiti dengan cara sentiasa suasana pembelajaran yang lebih dinamik aplikasi ICT dalam PNP dan tahu kemahiran aplikasi computer. dan kepakaran tinggi dalam mata pelajaran khususnya dalam PNP. mampu melakukan tugas dan fungsi sebagai guru dengan kemampuan maksima Guru Berintelek Guru perlulah menanamkan sifat ingin tahu. bahan dan sumber Mampu mengenalpasti keperluan dan masalah pelajar Hasil kerja : Meningkatkan hasil pembelajaran (learning outcome) Memiliki kemahiran komunikasi tinggi dan berupaya menyampaikan idea dan mesej yang berkesan. Guru yang mahir berkomunikasi dengananak muridnya akan mghasilkan Dapat memberikan motivasi yang berkesan Murid menerima motivasi secara berhemah dan berhikmah. Sahsiah guru pakar : Sahsiah terpuji Berketrampilan Berpegang eguh kepada etika perguruan dan etika perkhidmatan awam Peka dan prihatin kepada keperluan pelajar ‘role model’ kepada warga pendidikan Pengetahuan guru pakar : Menguasai dan menghayati kandungan mata pelajaran Menjadi pakar rujuk PNP Bijak mengurus masa. Meningkatkan kebolehan penggunaan ICT. Kesimpulan : Kemahiran guru yang perlu ada : Kemahiran penyampaian Kemahiran penilaian Kemahiran merangsang Kemahiran pengurusan bilik darjah Guru Pakar Definisi Guru Pakar : Guru pakar ialah guru yang mempunyai kemahiran. yang akan mendorong diri mempelajari dan menyesuaikan diri dalam dunia pendidikan yang sering berubah-ubah (up to date) Guru mahir perlulah : Mahir berkomunikasi. .Guru Mahir Orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia Orang yang terdidik dan terlatih dengan baik.

Mempunyai peranan memindahkan ilmu dan meninggikan adab murid.Tidak memahami peraturan dan disiplin sekolah . inovatif dalam rangka menjalankan tugas sebagai pendidik. Pembimbing .Tidak cukup kemahiran guna pusat sumber .Kurang mahir urus Koku .Guru baru sering menghadapi masalah : : guru besar dan guru : mempelajari peranan sebagai guru di luar bidang tugas mengajar : masalah pembelajaran dan disiplin murid Ciri-ciri kelemahan sosialisasi guru permulaan : . Fokus isu : . membuat penyelidikan & mencari idea baru. Berupaya menjana idea baru dalam mata pelajaran atau bidang pengkhususan dan berkongsi Sumbangan kepada kemajuan pendidikan negara idea tersebut bagi meningkatkan mutu pendidikan Negara.Potensi : Berwawasan.Kurang teori dan amalan latihan .Kurang yakin kawal disiplin bilik darjah .Kurang kemahiran sosial BAB 5 PERANAN GURU SEKOLAH RENDAH 1) · · · · · · · · · 2) 3) Peranan Guru Pengamal Ilmu dan Kemahiran Pembimbing Pengamal Reflektif Penyelidik Agen Sosial Agen Perubahan Pengganti Ibu Bapa Pembentuk Tingkah Laku Pengurus Pembelajaran Pengamal Ilmu dan Kemahiran Pengamal pengetahuan kandungan pedagogi. 3) Guru baru sering berhadapan dengan masalah sosialisasi.Kurang mahir urus aktiviti sukan . Mempraktikkan budaya ilmu – membaca. Menstruktur pengajaran dengan mengintegrasikan unsur kemahiran dan nilai. responsive. Guru Permulaan 1) Guru yang baru memulakan perkhidmatan selepas tamat kursus perguruan di IPG atau university 2) Sosialisasi didefinisikan sebagai proses saling mempengaruhi antara individu dalam konteks sosial sekolah selepas penempatan baru. berfikir. proaktif.

Guru bukan sahaja menyampaikan pengetahuan tetapi perlu menupuk sahsiah. sosioemosi & kesihatan. Menerapkan nilai kepimpinan demokratik. kemahiran dan nilai kepada murid. pemerhatian & temubual. .- Menyemai minat dan motivasi terhadap mata pelajaran. Jika diterapkan kepada murid membolehkan mereka memperoleh kemahiran berfikir kritis & kreatif. Menjalankan pelbagai jenis penyelidikan yang berkaitan amalan P&P. toleransi dan kesabaran). Guru hendak peka dengan emosi. Agen Perubahan Masalah sosial masyarakat satu cabaran besar kepada tanggungjawab guru. Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid. Bilik darjah yang efektif menekankan pembentuk tingkah laku (kesungguhan. 10) Pengurus Pembelajaran - Meningkatkan keyakinan dan pencapaian pelajar dalam bidang akademik dan sosial. Guru berperanan mengawal kepincangan ini. soal selidik. 4) 5) 6) 7) 8) 9) - Pengamal Reflektif Membantu guru permulaan menstruktur pemikiran bagi menguasai aspek kandungan pengetahuan. Menggunakan BBM dan mengkaji keberkesanannya melalui kajian penyelidikan tindakan. persahabatan. nilai agama. Penyelidik Dapat meningkatkan kualiti P&P. ketekunan. Menambahbaik aktiviti P&P. Oleh itu guru perlu membina kesepaduan ilmu. Agen Sosial Guru agen sosialisasi. kerajinan. Murid perlu diberi dorongan dan bimbingan tanpa batasan pilih kasih. Mempengaruhi perkembangan emosi dan sosial pelajar. prejudis atau diskriminasi. Menanamkan minat dan sikap yang sihat pada alam persekolahan & amalan seharian. Memudahkan guru mendapat sokongan dan kerjasama yang baik daripada pelajar. keperluan dan perubahan sikap & tingkah laku murid. Meningkatkan tahap profesional guru. Guru berperanan sebagai pembudayaan masyarakat. Peranan guru sebagai agen perubahan meliputi Menggunakan strategi pemusatan murid Mengawal sikap penyayang Bersikap proaktif Bersedia menghadapi perubahan - - Pengganti Ibu BapA Guru perlu mendapat kefahaman sosiobudaya anak muridnya. Mengenal pasti & membantu murid yang mengalami masalah spt pelajaran. Pembentuk Tingkah Laku Guru menyampaikan nilai moral. nilai terminal & nilai instrumental bagi membentuk tingkah laku murid. sikap dan nilai selaras dengan kehendak budaya masyarakat. Guru boleh menjaalankan penyelidikan biasa menggunakan kaedah kes.

2 Bahagian Berkanun dan 16 Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) Pengetua akan dibantu oleh 3 Penolong Kanan iaitu PK 1-bertanggungjawab terhadap kurikulum dan pentadbiran PK2 – bertanggungjawab dlm HEM PK3 – menguruskan hal-hal kokurikulum 2) 4) 5) - Tugas Dan Tanggungjawab Guru.e. berintegriti dan bersungguh-sungguh Jangkaaan terhadap ibu bapa dan komuniti – e.g merancang strategi bg membina jambatan yg menghubungkan ibu bapa dan komuniti dengan pihak sekolah . mampu berdepan dengan perubahan-perubahan di peringkat global tetapi pada waktu yg sama mendukung identiti negara berlandaskan Rukun Negara carta organisasi (http://www.gov. Menyebarkan ilmu Pengamal dan pelaksana ilmu Pengamal TMK Role model Penerap nilai Educare/educere Pakar rujuk Pemimpin Mentor Penyelidik Agen sosialisasi Agen perubahan Pembina Negara Bangsa Jangkaan Guru. Menguruskan persediaan mengajar teratur dan sistematik seperti RHP. prasarana dan persekitaran sekolah tersebut. BAB 7 STRUKTUR ORGANISASI PENDIDIKAN VISI DAN MISI KPM 1) Visi KPM : SEKOLAH UNGGUL PENJANA GENERASI TERBILANG Unggul bermaksud kehebatan yang patut ada di sekolah sama ada dari aspek kecemerlangan akademik dan kokurikulum mahupun siasah.g penentuan hasil pembelajaran Jangkaan terhadap pentadbir atau pengurus sekolah-e. Memupuk nilai persahabatan. kerjasama. toleransi dalam kalangan pelajar.g pihak pentadbir dapat memimpin dengan penuh amanah.my/?id=143) KPM didokong oleh 31 Bahagian. berdaya tahan. Misi KPM: ‘Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti’ Pendidikan berkualiti ialah pendidikan yang mampu membina masyarakat yang progresif.- - Pelajar tidak merasakan adanya pilih kasih dan diskriminasi. Merupakan harapan dan keinginan guru yg sangat kuat untuk memperoleh sesuatu ganjaran atau hasil setelah melakukan sesuatu tugasan 4 bentuk jangkaan: jangkaan terhadap pelajar.moe. Mengurus perancangan penilaian termasuk prosedur dan BBM. BBM dan membuat rujukan pada bahan lain yang terkini. Mengurus pelbagai rutin bilik darjah dan rutin aktiviti murid.

.g meletakkan jangkaan bahawa guru berpeluang yg luas dalam laluan kerjaya di samping insentif dari sudut kebajikan BAB 8 PERKEMBANGAN PROFESIONALISME GURU:PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU 1) 2) Pembelajaran Sepanjang Hayat Seorang guru harus meneruskan pendidikannya sepanjang hayat kerana pendidikan sendiri mengalami pelbagai perubahan.- Jangkaan terhadap diri sendiri – e. Guru perlu mengamalkan budaya membaca bagi memastikan mereka sentiasa kemaskini dengan ilmu pengetahuan. Guru di Malaysia patut menggilap imej guru melalui pembacaan bagi memastikan guru tidak terpinggir daripada kelompok profesional yang lain. 6) Budaya Membaca.Antara contoh ialah VirTEC (Virtual Teacher Education Center)yang dibina dan menjadi satu landasan untuk merangsang gurudalam perkembangan professional guru Bahasa Inggeris (Mohamed Amin Embi. 4) Pembelajaran Peribadi - Guru ialah contoh dan rol model paling dekat dengan murid.Program secara “on-line” merupakan perkembangan baru dalam ICT dan guru boleh mendapatkan segala maklumat tentang pengajaran dan pembelajaran secara “on-line”. 5) Senaraikan kaedah atau bentuk pembelajaran peribadi / kendiri yang anda tahu Sebagai contoh . maka belajar bagaimana belajar ( learn how to learn ) perlu dipaparkan melalui perlakuan dan tindakan guru sendiri. 7) Mengapa dan bagaimana? Budaya Menyelidik Kajian Tindakan . Cara guru dapat memenuhi tuntutan Pembelajaran Sepanjang Hayat Bengkel Seminar kursus-kursus pendek budaya membaca penyelidikan lawatan ke sekolah penandaarasan projek-projek komuniti aktif dlm persatuan akademik 3) Pembelajaran Sepanjang Hayat bermaksud motivasi kendiri ke arah pencarian dan peningkatan ilmu secara sukarela berdasarkan keperluan personal atau profesional. Senaraikan perubahan-perubahan yang dimaksudkan di atas.

13) Akses Maklumat daripada Pelbagai Sumber - Program Adobe Program ERIC E-Pembelajaran E-Perpustakaan E-Buku E-Jurnal Soalan Refleksi . Membentuk budaya reflektif.Berkolaborasi sebagai usaha berterusan tanpa menyekat individu. or we wouldn’t be teaching – because education is a constant process of change. Pelajaran Malaysia. Suatu pusingan (spiral) yang terdiri daripada perancangan. it is ingested. tindakan. Every single time you “teach” something to someone. Bekerja bersama-sama secara sukarela. something is done with it.- 8) Bentuk kajian paling popular dalam kalangan guru Kem. 9) Kolaborasi dan Musyawarah Kolaborasi bermaksud bekerja dengan orang lain dlm projek bersama yang mempunyai matlamat yang sama hendak dicapai. Antaranya amalan refleksi melalui : . Peningkatan kemahiran seabagi usaha berterusan. Perkembangan professional on-line Aktiviti Pusat Kegiatan Guru As teachers we must believe in change. Penghargaan terhadap mereka yang terlibat 11) Latihan dlm Perkhidmatan ( Kursus Dalam Perkhidmatan – KDP) Fokus kepada: Peningkatan ilmu Kemahiran guru dalam pengurusan Pembestarian sekolah Teknologi maklumat dan komunikasi Pengurusan kokurikulum Transformasi kurikulum Pentaksiran dan penilaian Pedagogi terkini 12) Pembelajaran Autentik Bermaksud pembelajaran berasaskan aktiviti dalam suasana sebenar yang membolehkan seseorang pelajar menumpukan pada pengetahuan dan kemahiran seperti kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah. penilaian terhadap tindakan. Amalan Reflektif. Musyawarah bermaksud rundingan yang berlangsung dan mencapai kata sepakat terhadap sesuatu tindakan yang diambil 10) Mengapa guru perlu berkolaborasi? Elemen-elemen kolaborasi: - - Hubungan kerja berasaskan kepercayaan guru. bersikap terbuka dan mampu menambah baik amalan kendiri. Fokus kepada kajian yang spesifik ttg satu aspek pengajaran yang guru perhatikan.and new human being emerges (Leo Buscaglia).Penulisan reflektif/jurnal Portfolio pengajaran Penyelidikann tindakan. we must know it is possible.

.- Sebagai guru permulaan. buktikan bahawa anda telah melengkapkan diri untuk menghadapi cabaran-cabaran masa kini dalam profession keguruan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful