BAB 1 KONSEP MENGAJAR SEBAGAI SATU PROFESION

1) -

Pengenalan; Kamus Dewan (2005) – suatu bidang pekerjaan yang memerlukan pendidikan, kecekapan serta kemahiran yang tinggi dan latihan yang khas. Profesion juga merujuk kepada suatu pekerjaan yang melaksanakan fungsi sosial yang penting. Ciri-ciri Profesion; Merupakan perkhidmatan yang unik dan penting dengan matlamat yang jelas untuk masyarakat dan negara. Pekerja menggunakan banyak keupayaan dan kebolehan intelek semasa memberi perkhidmatan. Pekerja mendapat latihan khusus dalam sesuatu bidang kemahiran ikhtisas mengikut satu tempoh masa tertentu. Pakar dalam bidang pekerjaan . Mempunyai kuasa autonomi semasa menjalankan tugas. Mementingkan mutu perkhidmatan. Berdedikasi dan tidak mementingkan ganjaran dalam menjalankan tugas. Pekerja terdiri daripada ahli satu organisasi yang berkuasa menentukan kemasukan, mengawal mutu dan penyingkiran ahli. Mematuhi kod etika profesion Konsep Profesional; -

2)

3)

-

Ciri-ciri atau atribut yang terdapat dalam kalangan ahli dalam suatu profesion. Ornstein & Levine (1993) -4 atribut dalam suatu profesion: a) penguasaan ilmu yang mendalam b) kecekapan dan kepakaran dalam bidang c) kod etika d) kebenaran/persetujuan diberi kepada suatu profesion oleh masyarakat untuk beroperasi. 4) Konsep Profesion Perguruan dan Keguruan; Perguruan – diertikan sebagai pengajaran (Kamus Dewan,1989) Keguruan – diertikan sebagai perkara yang berkaitan dengan guru seperti peranan, tugas dan kelayakan sebagai guru (Kamus Dewan,1989). GURU PROFESIONAL VS. NON PROFESIONAL

5)

Guru Profesional;

-

Mempunyai latihan ikhtisas dalam Latihan Perguruan. Mempunyai autonomi menentukan kaedah mengajar dalam bilik darjah. Menjadi ahli kesatuan yg menentukan kod etika sebagai panduan dalam segala aktiviti profesional. Guru adalah pakar dalam pendidikan. Pekerjaan guru adalah perkhidmatan yang penting kepada indidvidu dan negara.

Guru Non Profesional; Tidak terhad kepada guru terlatih sahaja. Cth: guru sandaran, guru sementara Kemasukan ahli ke dalam profesion keguruan tidak sukar dan tidak banyak persaingan. Autonomi guru adalah terhad. Kesatuan guru tidak mempunyai kuasa untuk memecat guru sekiranya guru tersebut tidak mematuhi kod etika. Bukan semua guru diwajibkan menjadi ahli kesatuan

Mempunyai kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa. Mempertahankan martabat profesionnya. - 7) 8) Sahsiah • Bertaqwa • Berakhlak • Berperibadi mulia • Komitmen • Bersopan • Positif • Berkepimpinan • Budaya ilmu Ketrampilan • Merancang & mengurus p & p • Memilih strategi • Kemahiran teknologi • Kemahiran generik • Kemahiran kaunseling • Menilai p & p Ilmu • Isi kandungan • Pedagogi • Bahan • Kaedah • Teknologi 9) Seorang guru diberi autoriti dalam aspek-aspek berikut: Kaedah mengajar Kawalan sosial di sekolah Kawalan disiplin murid Hal-hal tingkah laku dan perkembangan murid . Memastikan suasana ‘guru mengajar murid belajar’ dalam bilik darjah.2002).1998).1998) . Bermoral Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti pengajaran Prihatin terhadap murid dan ibubapa Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid.6) - Ciri-ciri guru profesional (Abdul Shukor Abdullah. 10 Tret Guru yang Berkesan (McEwan. berpersonaliti sihat dan serba boleh. bebas pendirian & tidak berbelah bahagi. Menunjukkan kesetiaan terhadap kerajaan. Dorongan oleh misi dan passionate Positif dan benar Guru sebagai pemimpin With-it-ness Gaya Kepakaran dalam motivasi Keberkesanan pengajaran Pembelajaran kandungan Pintar Celik minda Model Guru Profesional -Mohamad Sani. Taat dan setia terhadap perkhidmatannya. Bersikap profesional Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori Berilmu Patuh dengan Kod Etika. Melahirkan ‘persekolahan berwatak’ supaya murid mempunyai kekuatan ilmu.

- BAB 2 KOD ETIKA DAN AKAUNTABILITI KEGURUAN 1. akhlak dan maruah. Memberi maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka. menilai.10) - GERKO Pembimbing kepada murid Refleksi Anda telah mengetahui bahawa terdapat beberapa ciri non profesional dalam profesion keguruan. Berusaha menunaikan tanggungjawab. Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan sebagai guru. Sentiasa membantu rakan yang baru dalam profesion perguruan.Memupuk sikap dan nilai supaya menjadi warganegara yang taat setia. threat) bagi membantu guru melaksanakan pengajaran yang berkesan dan juga menyeronokkan. Konsep Tanggungjawab kepada seseorang/sesuatu Tanggungjawab kepada profesion perguruan Leslie Kaplan & William Owings (2001). Mewujudkan hubungan yang mesra dan kerjasama.Konsep Etika 2) sistem tingkah laku kumpulan manusia / organisasi. nilai moral yang baik / buruk masyarakat menganalisis. pertuturan dan tingkah laku memelihara dan membaiki kecekapan ikhtisas Tanggungjawab terhadap ibu bapa Menghormati tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak mereka. opportunity. sama ada mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru. Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion Mengelakkan diri daripada membuat kenyataan yang boleh mencemarkan nama baik rakan sejawat dihadapan pelajar atau ibu bapa. weakness. - Kod Etika Keguruan Tanggungjawab terhadap pelajar mengutamakan kebajikan dan dan keselamatan pelajar bersikap adil terhadap pelajar merahsiakan maklumat ikhtisas membimbing /mengajar pelajar tanpa sebarang bayaran menunjukkan cara berpakaian. masyarakat atau negara . apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk meningkatkan profesional keguruan? Gunakan alat pemikiran SWOT (Strength. Pada pendapat anda. bertanggungjawab . akauntabiliti guru sebagai. Mengganggap semua maklumat yang diberi ibu bapa sulit. . Berpegang pada tingkah laku yang sopan dan diterima masyarakat. Sentiasa mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan.Menghormati masyarakat tempat berkhidmat Menggalakkan kerjasama dan persefahaman antara guru dengan ibu bapa. institusi pendidikan dengan masyarakat. Mengelakkan daripada menggunakan/dipengaruhi oleh kedudukan sosial/ekonomi ibu bapa. guru perlu menjaga kod etika demi status. Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara Tidak menyebarkan ajaran yang boleh merosakkan pelajar. 3) Akauntabiliti Guru.

kesempurnaan Nillsen 2004. Akauntabiliti terhadap bangsa dan negara Menjalankan tugas menyebarkan cita dan matlamat FPN dan RN. Memupuk nilai murni yang sesuai dengan masyarakat berbilang kaum. Membentuk soalan penilaian.kualiti yg wujud secara keseluruhan dan padu kepada individu dan organisasi Berlandaskan etika dan pencerminan etika dalam tindakan sehari-hari Integriti guru bermaksud guru perlu melaksanakan amanah dan kuasa yang dipertanggungjawabkan menurut kepentingan umum. Mengutamakan kebajikan dan keselamatan murid-murid. imbas kembali salah seorang guru yang anda sanjung sebagai guru yang berintegriti. Guru yang berintegriti akan melaksanakan tugasnya dengan amanah dan mempunyai keprihatinan serta penuh kasih sayang kepada pelajar Guru yang melaksanakan tugas dengan ikhlas mampu merancang p&p yang terbaik - 5) - Refleksi Kendiri Berdasarkan pengalaman anda di sekolah. Membantu rakan sejawat Tidak melibatkan diri dalam aktiviti yang mencemarkan profesion perguruan. Bersikap adil dengan setiap murid. Memenuhi tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Akauntabiliti terhadap profesion Melaksanakan aktiviti kurikulum dan kokurikulum. Menjadi suri teladan yang baik kepada murid-murid. Senaraikan ciri-ciri guru pilihan anda yang dapat menyokong pandangan anda bahawa guru berkenaan berintegriti. Pengurusan bilik darjah Memotivasikan pelajar Pengurusan disiplin Akauntabiliti terhadap murid-murid dan ibu bapa Menjalankan tugas dengan penuh dedikasi.Suatu sistem yang diatur sebagaipanduan untuk diikuti oleh guru supaya guru saling . Guru harus mengamalkan Kod Etika Profesion dan Piagam Pelanggan demi mewujudkan budaya kerja organisasi yang bersistem. BAB 3 ISU ETIKA GURU Maksud etika : -cara atau hukum yang tidak bertulis berkenaan adab tertib dalam pergaulan Maksud Etika Guru : .● kualiti guru ● kualiti pengajaran. Akauntabiliti terhadap diri / perlakuan Berilmu pengetahuan dan berkemahiran menyampaikan maklumat. . Memberi contoh yang terbaik kepada murid-murid. Membimbing murid-murid tanpa mengenakan sebarang bayaran. bermaksud keikhlasan dan kejujuran Institut Integriti Malaysia.Mengeratkan persefahaman dengan ikhlas dalam kalangan ibu bapa Memberi sumbangan sukarela kepada negara. 4) Integriti Guru Integriti bermaksud wholeness atau completeness. Kemahiran interpersonal.

0 ISU KEPEDULIAN GURU .Guru perlu : a) Sedar atas perubahan b) Minat pada perubahan c) Mengenali pembawa perubahan d) Mengurus perubahan e) Menilai kesan perubahan f) Bekerjasama dengan rakan g) Membuat penambahbaikan .Kawalan suara .Kepedulian guru .Ikut norma budaya setempat.Kerjaya sambilan .Kepedulian terhadp tugas pengajaran : ambil peduli tentang bahan. pemikiran dan perhatian yang diberikan guru terhadap isu atau tugasnya.Fokus kesantunan guru ialah : a) Perlakuan dalam percakapan .0 ISU KESANTUNAN GURU .Pengurusan masa .Guru dikawal oleh etika perguruan. Fokus Etika Guru : . kepedulian terhadap profesionnya serta boleh menguruskan kehidupan dengan baik Etika perlu dalam profesion perguruan : .Puji diri secara langsung dan tidak b) Tatacara berkomunikasi .Kesantunan merujuk kepada tatacara.Supaya segala tindakan guru dilihat telah menjaga kepentingan masyarakat yang berhubung dengan mereka .Kerjaya sambilan .Cakap banyak . .Supaya tingkah laku guru sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak asasi umum. pemikiran. .Perasaan.Kepedulian merupakan kuasa yang akan menggerakkan suatu proses perubahan (Havelock 1995) .Berniaga di sekolah . adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.Kesantunan guru .Pengurusan kewangan 1. dan perhatian yang diberikan kepada sesuatu isu/tugas .Kepedulian terhadap impak pengajaran : yakin terhadap kebolehan pelajar .Penampilan guru . 2.Memonopoli sidang perbualan . perwakilan komposit perasaan. mempunyai kesantunan. pemikiran dan perhatian yang diberi oleh guru terhadap isu yang dihadapi semasa melaksanakan tugasnya.menghormati. .Kepedulian dari segi penyempurnaan diri : urus hal kehidupan seharian : jangan sampai masalah kehidupan mengganggu tugas .Gabungan perasaan.Definisi . bukan tatacara kita sahaja. . kaedah dan beban PNP : bimbang terhadap perasaan murid terhadap guru .

tak kreatif dan imaginative .Masalah penyesuaian diri dengan reality sekolah dan bilik darjah. .Menjadi teladan profesionalisme .Peringkat pakar Cabaran Guru Permulaan .: guru lebih fokus kepada keperluan pelajar dan penambahbaikan Cadangan : .Menyerlahkan diri secara profesionalisme . . mentor atau penyelia tentang masalah dihadapi. .Ada kecekapan pada tahap minimum .Apakah yang dikatakan oleh guru lain tentang saya.Dianggap sebagai bidang yang berautoriti bercakap dalam bidang profesionalnya.Membuat refleksi terhadap kepedulian harian dan sedia menerima maklum balas daripada guru lain. .Belum mencapai tahap yang dikehendaki pihak sekolah .Apakah pelajar suka saya? . Guru Mahir .Idea dan kemahirannya boleh mempengaruhi polisi pengendalian bilik darjah.Terlibat sepenuhnya dalam kokurikulum Guru Pakar .Peringkat Keprihatinan Diri .Kurang berupaya menangani tugas harian guru Guru Cekap : .Apakah BBM saya sesuai dengan murid? Peringkat Impak : .Peringkat cekap .Memahami fakta. .Peringkat novis . BAB 4 PERINGKAT PERKEMBANGAN GURU Teori Keprihatinan (Fuller 1969) . konsep dan elemen dengan merujuk situasi khusus.Membentuk kerangka kognitif tugas-tugas guru .Apakah cara saya mewujudkan rasa kejayaan dalam kalangan pelajar saya? .Peringkat Keprihatinan Terhadap Tugas .Mula mengaplikasikan kaedah mengajar .Peringkat novis lanjutan .Peringkat Impak Prihatin Diri : .Adakah pelajar saya mempunyai disiplin yang tinggi? Teori 5 Peringkat Perkembangan Guru .Guru mula kenali lebih banyak prinsip.Peringkat mahir .Bolehkah saya mengajar apabila diselia? .Bagaimana cara saya memotivasikan murid saya? .Guru memiliki kemampuan menyelesaikan masalah PNP.Dikatakan pasif. konsep dan perkara asas pengajaran .Terbaik dalam bidang .

Kaya ilmu .Konsep Sekolah dan Guru Berkesan Konsep sekolah berkesan diperkenalkan dengan matlamat membawa sistem pendidikan kearah kecemerlangan seiring dengan slogan membawa sistem pendidikan ke taraf dunia.Menilai kekuatan dan kelemahan murid sekolah . . yakin dan sabar Ciri mengajar – gaya tersendiri. bebas berpendirian . memartabatkan profesionnya . fikiran positif.Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa . mempunyai kesungguhan kendiri dan minda sihat dan terbuka. peribadi mulia. Guru Cekap Menjadi guru cekap : Kecekapan profesionalisme Kecekapan melaksanakan visi dan prinsip Keutuhan peribadi Kecekapan menggunakan teknologi maklumat Ciri-ciri guru cekap : 1) 2) 3) Ciri peribadi – bermatlamat. bermotivasi Ciri intelektual – suka membaca.Morality yang teguh . berimej.Berupaya melahirkan ‘persekolahan berwatak’ supaya pelajar mempunyai ilmu.Professional dengan PNP di sekolah . kepakaran. membuat persediaan dan beri murid semangat belajar Berkongsi visi yang sama Bakti disemai bukti dituai Penambahbaikan berterusan Mencegah masalah lebih utama dari menyelesaikan masalah : guru perlu proaktif bersungguh-sungguh Ciri guru berkesan : .Bertindak atas landasan etika kerja . berpesonaliti sihat dan serba boleh. mempunyai mental-life yang segar.Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan. berwawasan .Menampilkan watak terpuji.Melengkapkan diri dengan kemahiran sejajar dengan tuntutan semasa .Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti pengajaran .Taat setia terhadap perkhidmatannya. Prinsip Guru Cekap : Do It Right First Time : setiap kerja mesti cekap dan kurang silap Guru mengajar murid belajar : mengajar.Profesional .Mempamer kekuatan teori .

mampu melakukan tugas dan fungsi sebagai guru dengan kemampuan maksima Guru Berintelek Guru perlulah menanamkan sifat ingin tahu. Meningkatkan kebolehan penggunaan ICT. dan kepakaran tinggi dalam mata pelajaran khususnya dalam PNP.Guru Mahir Orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia Orang yang terdidik dan terlatih dengan baik. yang akan mendorong diri mempelajari dan menyesuaikan diri dalam dunia pendidikan yang sering berubah-ubah (up to date) Guru mahir perlulah : Mahir berkomunikasi. pengetahuan. Sahsiah guru pakar : Sahsiah terpuji Berketrampilan Berpegang eguh kepada etika perguruan dan etika perkhidmatan awam Peka dan prihatin kepada keperluan pelajar ‘role model’ kepada warga pendidikan Pengetahuan guru pakar : Menguasai dan menghayati kandungan mata pelajaran Menjadi pakar rujuk PNP Bijak mengurus masa. mengekalkan guru berkualiti dengan cara sentiasa suasana pembelajaran yang lebih dinamik aplikasi ICT dalam PNP dan tahu kemahiran aplikasi computer. Guru yang mahir berkomunikasi dengananak muridnya akan mghasilkan Dapat memberikan motivasi yang berkesan Murid menerima motivasi secara berhemah dan berhikmah. bahan dan sumber Mampu mengenalpasti keperluan dan masalah pelajar Hasil kerja : Meningkatkan hasil pembelajaran (learning outcome) Memiliki kemahiran komunikasi tinggi dan berupaya menyampaikan idea dan mesej yang berkesan. . Kesimpulan : Kemahiran guru yang perlu ada : Kemahiran penyampaian Kemahiran penilaian Kemahiran merangsang Kemahiran pengurusan bilik darjah Guru Pakar Definisi Guru Pakar : Guru pakar ialah guru yang mempunyai kemahiran.

Menstruktur pengajaran dengan mengintegrasikan unsur kemahiran dan nilai.Potensi : Berwawasan.Guru baru sering menghadapi masalah : : guru besar dan guru : mempelajari peranan sebagai guru di luar bidang tugas mengajar : masalah pembelajaran dan disiplin murid Ciri-ciri kelemahan sosialisasi guru permulaan : . responsive. berfikir. 3) Guru baru sering berhadapan dengan masalah sosialisasi. Pembimbing . Berupaya menjana idea baru dalam mata pelajaran atau bidang pengkhususan dan berkongsi Sumbangan kepada kemajuan pendidikan negara idea tersebut bagi meningkatkan mutu pendidikan Negara. inovatif dalam rangka menjalankan tugas sebagai pendidik. proaktif. Guru Permulaan 1) Guru yang baru memulakan perkhidmatan selepas tamat kursus perguruan di IPG atau university 2) Sosialisasi didefinisikan sebagai proses saling mempengaruhi antara individu dalam konteks sosial sekolah selepas penempatan baru.Tidak cukup kemahiran guna pusat sumber . Fokus isu : . Mempraktikkan budaya ilmu – membaca. Mempunyai peranan memindahkan ilmu dan meninggikan adab murid.Kurang teori dan amalan latihan .Kurang kemahiran sosial BAB 5 PERANAN GURU SEKOLAH RENDAH 1) · · · · · · · · · 2) 3) Peranan Guru Pengamal Ilmu dan Kemahiran Pembimbing Pengamal Reflektif Penyelidik Agen Sosial Agen Perubahan Pengganti Ibu Bapa Pembentuk Tingkah Laku Pengurus Pembelajaran Pengamal Ilmu dan Kemahiran Pengamal pengetahuan kandungan pedagogi.Kurang yakin kawal disiplin bilik darjah .Tidak memahami peraturan dan disiplin sekolah .Kurang mahir urus Koku . membuat penyelidikan & mencari idea baru.Kurang mahir urus aktiviti sukan .

kerajinan. Murid perlu diberi dorongan dan bimbingan tanpa batasan pilih kasih. sikap dan nilai selaras dengan kehendak budaya masyarakat. Memudahkan guru mendapat sokongan dan kerjasama yang baik daripada pelajar. Guru boleh menjaalankan penyelidikan biasa menggunakan kaedah kes. keperluan dan perubahan sikap & tingkah laku murid. Menanamkan minat dan sikap yang sihat pada alam persekolahan & amalan seharian. Bilik darjah yang efektif menekankan pembentuk tingkah laku (kesungguhan. Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid. Guru berperanan sebagai pembudayaan masyarakat. persahabatan. kemahiran dan nilai kepada murid. . soal selidik. Menambahbaik aktiviti P&P. sosioemosi & kesihatan. Menggunakan BBM dan mengkaji keberkesanannya melalui kajian penyelidikan tindakan. Agen Sosial Guru agen sosialisasi. Guru bukan sahaja menyampaikan pengetahuan tetapi perlu menupuk sahsiah. Mempengaruhi perkembangan emosi dan sosial pelajar. 10) Pengurus Pembelajaran - Meningkatkan keyakinan dan pencapaian pelajar dalam bidang akademik dan sosial. Agen Perubahan Masalah sosial masyarakat satu cabaran besar kepada tanggungjawab guru. Guru hendak peka dengan emosi. Mengenal pasti & membantu murid yang mengalami masalah spt pelajaran. Jika diterapkan kepada murid membolehkan mereka memperoleh kemahiran berfikir kritis & kreatif. nilai terminal & nilai instrumental bagi membentuk tingkah laku murid. toleransi dan kesabaran). Meningkatkan tahap profesional guru.- Menyemai minat dan motivasi terhadap mata pelajaran. Guru berperanan mengawal kepincangan ini. 4) 5) 6) 7) 8) 9) - Pengamal Reflektif Membantu guru permulaan menstruktur pemikiran bagi menguasai aspek kandungan pengetahuan. pemerhatian & temubual. Penyelidik Dapat meningkatkan kualiti P&P. Oleh itu guru perlu membina kesepaduan ilmu. Peranan guru sebagai agen perubahan meliputi Menggunakan strategi pemusatan murid Mengawal sikap penyayang Bersikap proaktif Bersedia menghadapi perubahan - - Pengganti Ibu BapA Guru perlu mendapat kefahaman sosiobudaya anak muridnya. Pembentuk Tingkah Laku Guru menyampaikan nilai moral. ketekunan. prejudis atau diskriminasi. Menerapkan nilai kepimpinan demokratik. nilai agama. Menjalankan pelbagai jenis penyelidikan yang berkaitan amalan P&P.

Memupuk nilai persahabatan. Mengurus perancangan penilaian termasuk prosedur dan BBM. Menyebarkan ilmu Pengamal dan pelaksana ilmu Pengamal TMK Role model Penerap nilai Educare/educere Pakar rujuk Pemimpin Mentor Penyelidik Agen sosialisasi Agen perubahan Pembina Negara Bangsa Jangkaan Guru.my/?id=143) KPM didokong oleh 31 Bahagian. Merupakan harapan dan keinginan guru yg sangat kuat untuk memperoleh sesuatu ganjaran atau hasil setelah melakukan sesuatu tugasan 4 bentuk jangkaan: jangkaan terhadap pelajar. Menguruskan persediaan mengajar teratur dan sistematik seperti RHP.g merancang strategi bg membina jambatan yg menghubungkan ibu bapa dan komuniti dengan pihak sekolah . BBM dan membuat rujukan pada bahan lain yang terkini.gov. toleransi dalam kalangan pelajar.moe.g pihak pentadbir dapat memimpin dengan penuh amanah. Misi KPM: ‘Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti’ Pendidikan berkualiti ialah pendidikan yang mampu membina masyarakat yang progresif. 2 Bahagian Berkanun dan 16 Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) Pengetua akan dibantu oleh 3 Penolong Kanan iaitu PK 1-bertanggungjawab terhadap kurikulum dan pentadbiran PK2 – bertanggungjawab dlm HEM PK3 – menguruskan hal-hal kokurikulum 2) 4) 5) - Tugas Dan Tanggungjawab Guru. berdaya tahan. kerjasama. BAB 7 STRUKTUR ORGANISASI PENDIDIKAN VISI DAN MISI KPM 1) Visi KPM : SEKOLAH UNGGUL PENJANA GENERASI TERBILANG Unggul bermaksud kehebatan yang patut ada di sekolah sama ada dari aspek kecemerlangan akademik dan kokurikulum mahupun siasah. mampu berdepan dengan perubahan-perubahan di peringkat global tetapi pada waktu yg sama mendukung identiti negara berlandaskan Rukun Negara carta organisasi (http://www. prasarana dan persekitaran sekolah tersebut.g penentuan hasil pembelajaran Jangkaan terhadap pentadbir atau pengurus sekolah-e. berintegriti dan bersungguh-sungguh Jangkaaan terhadap ibu bapa dan komuniti – e.- - Pelajar tidak merasakan adanya pilih kasih dan diskriminasi. Mengurus pelbagai rutin bilik darjah dan rutin aktiviti murid.e.

Guru di Malaysia patut menggilap imej guru melalui pembacaan bagi memastikan guru tidak terpinggir daripada kelompok profesional yang lain. 6) Budaya Membaca. Senaraikan perubahan-perubahan yang dimaksudkan di atas.Program secara “on-line” merupakan perkembangan baru dalam ICT dan guru boleh mendapatkan segala maklumat tentang pengajaran dan pembelajaran secara “on-line”. 7) Mengapa dan bagaimana? Budaya Menyelidik Kajian Tindakan . maka belajar bagaimana belajar ( learn how to learn ) perlu dipaparkan melalui perlakuan dan tindakan guru sendiri.g meletakkan jangkaan bahawa guru berpeluang yg luas dalam laluan kerjaya di samping insentif dari sudut kebajikan BAB 8 PERKEMBANGAN PROFESIONALISME GURU:PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU 1) 2) Pembelajaran Sepanjang Hayat Seorang guru harus meneruskan pendidikannya sepanjang hayat kerana pendidikan sendiri mengalami pelbagai perubahan.Antara contoh ialah VirTEC (Virtual Teacher Education Center)yang dibina dan menjadi satu landasan untuk merangsang gurudalam perkembangan professional guru Bahasa Inggeris (Mohamed Amin Embi. 4) Pembelajaran Peribadi - Guru ialah contoh dan rol model paling dekat dengan murid. 5) Senaraikan kaedah atau bentuk pembelajaran peribadi / kendiri yang anda tahu Sebagai contoh . Cara guru dapat memenuhi tuntutan Pembelajaran Sepanjang Hayat Bengkel Seminar kursus-kursus pendek budaya membaca penyelidikan lawatan ke sekolah penandaarasan projek-projek komuniti aktif dlm persatuan akademik 3) Pembelajaran Sepanjang Hayat bermaksud motivasi kendiri ke arah pencarian dan peningkatan ilmu secara sukarela berdasarkan keperluan personal atau profesional. .- Jangkaan terhadap diri sendiri – e. Guru perlu mengamalkan budaya membaca bagi memastikan mereka sentiasa kemaskini dengan ilmu pengetahuan.

Musyawarah bermaksud rundingan yang berlangsung dan mencapai kata sepakat terhadap sesuatu tindakan yang diambil 10) Mengapa guru perlu berkolaborasi? Elemen-elemen kolaborasi: - - Hubungan kerja berasaskan kepercayaan guru. tindakan. Penghargaan terhadap mereka yang terlibat 11) Latihan dlm Perkhidmatan ( Kursus Dalam Perkhidmatan – KDP) Fokus kepada: Peningkatan ilmu Kemahiran guru dalam pengurusan Pembestarian sekolah Teknologi maklumat dan komunikasi Pengurusan kokurikulum Transformasi kurikulum Pentaksiran dan penilaian Pedagogi terkini 12) Pembelajaran Autentik Bermaksud pembelajaran berasaskan aktiviti dalam suasana sebenar yang membolehkan seseorang pelajar menumpukan pada pengetahuan dan kemahiran seperti kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah. Antaranya amalan refleksi melalui : .- 8) Bentuk kajian paling popular dalam kalangan guru Kem. Membentuk budaya reflektif. we must know it is possible. Peningkatan kemahiran seabagi usaha berterusan.Berkolaborasi sebagai usaha berterusan tanpa menyekat individu. bersikap terbuka dan mampu menambah baik amalan kendiri. 9) Kolaborasi dan Musyawarah Kolaborasi bermaksud bekerja dengan orang lain dlm projek bersama yang mempunyai matlamat yang sama hendak dicapai. it is ingested. 13) Akses Maklumat daripada Pelbagai Sumber - Program Adobe Program ERIC E-Pembelajaran E-Perpustakaan E-Buku E-Jurnal Soalan Refleksi .Penulisan reflektif/jurnal Portfolio pengajaran Penyelidikann tindakan. Suatu pusingan (spiral) yang terdiri daripada perancangan. Fokus kepada kajian yang spesifik ttg satu aspek pengajaran yang guru perhatikan. penilaian terhadap tindakan.and new human being emerges (Leo Buscaglia). Perkembangan professional on-line Aktiviti Pusat Kegiatan Guru As teachers we must believe in change. Every single time you “teach” something to someone. or we wouldn’t be teaching – because education is a constant process of change. Amalan Reflektif. Pelajaran Malaysia. Bekerja bersama-sama secara sukarela. something is done with it.

. buktikan bahawa anda telah melengkapkan diri untuk menghadapi cabaran-cabaran masa kini dalam profession keguruan.- Sebagai guru permulaan.