1.

0 PENDAHULUAN Permainan kecil ataupun sukan ragam membawa maksud satu kegiatan yang boleh dipermainkan dengan pelbagai cara mahupun bentuk. Ianya diperkenalkan dalam sukatan Pendidikan Jasmani sejak tahun 1960an lagi. Permainan kecil ini bertujuan untuk memberi peluang kepada kanak-kanak untuk menikmati keseronokkan dan kejayaan di dalam satu permainan. Selain itu, permainan kecil juga dapat menambah kepelbagaian dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani serta mengekalkan minat kanak-kanak dalam mata pelajaran ini. Pada masa yang sama, dengan adanya permainan kecil seperti ini persepsi kanak-kanak terhadap mata pelajaran ini berubah sama sekali. Pendidikan Jasmani boleh dipelbagaikan mengikut peringkat umur kanak-kanak. Kebanyakkan kanak-kanak kurang mengetahui mengenai permainan kecil. Apatah lagi, peralihan zaman telah menutup minda pelajar daripada kecenderungan bermain secara aktif kepada tidak pasif. Dunia siber yang menyediakan pelbagai media permainan elektronik telah mengubah cara kanak-kanak berfikir. Kegagalan dalam mengembangkan kemahiran berfikir merupakan satu masalah yang harus diatasi dengan sebaik mungkin. Oleh sebab itu, kanak-kanak perlu diberi pendedahan kepada permainan kecil bagi mengembangkan lagi minda mereka. Permainan kecil merupakan permainan yang direka khas untuk kanak-kanak. Terdapat pelbagai permainan kecil yang telah dicipta antaranya ialah Burung dalam sangkar, Musang dengan ayam, Cina buta, Katak dalam kolam, Sadugudu dan banyak lagi. Tugasan ini akan membincangkan lebih terperinci mengenai permainan A, E, I, O, U. Di dalam permainan ini, kanak-kanak secara tidak langsung akan melakukan aktiviti fizikal yang melibatkan pergerakan asas lokomotor dan bukan lokomotor. Dalam permainan ini juga, kanak-kanak akan mengalami pengalaman pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor. Pergerakan lokomotor merupakan pergerakan seseorang yang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain manakala pergerakan bukan lokomotor pula tidak melibatkan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain.

1

3 Bertujuan untuk menambahkan kepelbagaian dalam Pendidikan Jasmani dan mengekalkan minat kanak-kanak dalam Pendidikan Jasmani. Dalam permainan ini. 2. Permainan ini amat menyeronokkan dan biasanya dimainkan pada waktu petang. 2. Kanak-kanak akan belajar bagaimana berjalan dengan langkah yang besar dan pendek di samping mengimbangkan badan mereka.5 Memberi peluang kepada kanak-kanak dalam melibatkan diri secara aktif tanpa mengira kebolehan peribadi mereka supaya mereka akan berasa tidak terasing di dalam kelas. Di samping mencari ruang ataupun kawasan lapang yang selamat untuk bermain adalah perlu bagi menentukan pemain-pemain yang terlibat serta mengenalpasti peralatan yang digunakan. skip.1 Bertujuan untuk memberi input kepada kanak-kanak mengenai pergerakan asas lokomotor dan bukan lokomotor. I. Tukang Jadi akan mengesan pemain yang bergerak dan akhirnya akan mengejar dan menyentuh salah-seorang permain lain untuk menggantikan peranannya sebagai Tukang Jadi.0 OBJEKTIF PERMAINAN 2. O. U tidak memerlukan Tukang Jadi bergerak bersama-sama dengan pemain-pemain lain dalam seperti dalam Permainan Datuk Harimau.4 Menyediakan media bagi kanak-kanak mempraktikkan kemahiran asas Pendidikan Jasmani. adalah penting bagi guru-guru untuk menggariskan langkah berjagajaga semasa memainkan sebarang permainan.2 Untuk memberi keseronokkan kepada kanak-kanak disamping memberi peluang kepada mereka mengecapi kejayaan di dalam permainan. 2. 2. Permainan A. E. 2. Permainan ini amat sesuai dijadikan salahsatu permainan sampingan dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani di sekolah. Di dalam melaksanakan satu permainan. imbangan serta meringkuk dan meregangkan tubuh badan mereka. berlari.Permainan ini banyak menyentuh akan aspek pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor seperti berjalan. Kanak-kanak akan diperkenalkan kepada kepelbagaian bentuk permainan mengikut peringkat umur dan pengalaman sedia ada. 2 .

Industry versus Inferiority.1 Masa Tempat : 0800 pagi-1000 pagi : Kawasan lapang bersebelahan dengan Jabatan Pendidikan Jasmani. peringkat umur ini adalah sesuai untuk memainkan permainan kecil ini. Secara tidak langsung. Shafiee AJK Keselamatan Cik Natasha bte Mohd. 5.3.Ismail 3 . TEMPAT DAN TARIKH 3. Kanak-kanak akan berasa dirinya dapat memainkan peranan di dalam permainan ini. Berdasarkan Teori Psikososial Erik Erikson (1902-1994). Tarikh : 25hb Januari 2011 4.0 KUMPULAN SASARAN Permainan ini mensasarkan kepada kanak-kanak yang berumur dari 6-12 tahun.0 MASA. Kanak-kanak yang berada di dalam peringkat umur ini akan selalu merasakan rendah diri. kanak-kanak berasa seronok apabila mengecapi kejayaan di dalam permainan yang dimainkan. Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman.0 JAWATANKUASA PERLAKSANA Penaung Penasihat Pengerusi Penganjur Timbalan Pengerusi Penganjur Setiausaha Bendahari AJK Peralatan En. Yusainy bin Azizan En. Idil bin Padzir Cik Shuhada Isnaini bte Mohd. Di dalam teori ini. Ahmad Sharqawi bin Abdul Hamid Cik Kasmini Amin Cik Laidis Anis En. kanak-kanak yang berumur 6-12 tahun cenderung dalam membandingkan keupayaan diri mereka dengan rakan-rakan mereka yang lain terutama sekali apabila berada di dalam bilik darjah. Kendy David Singod En. Peringkat umur ini adalah peringkat di mana kanak-kanak mempelajari kemahiran dalam kehidupan. Erikson meletakkan penegasan ini terhadap guru bagi menaikkan semula semangat yakin dalam diri kanak-kanak tersebut. Oleh yang demikian.

1 : Kawasan yang sesuai untuk kanak-kanak memainkan permainan 4 . Gambar rajah 3.0 PROSES PENYEDIAAN ALATAN DAN GELANGGANG Permainan A. O. I. Mohd Hafizi bin Mohd.Nazir 6. E.En. Pemain hanya perlu mencari kawasan lapang untuk memainkan permainan ini. Kawasan lapang hendaklah kawasan lapang yang selamat dan bersih persekitarannya. Berikut merupakan contoh kawasan lapang yang sesuai untuk memainkan permainan ini. U ini tidak menggunakan sebarang alatan.

Permainan ini boleh dimainkan oleh 510 orang kanak-kanak.7. 8. 7.2 Jarak di antara garisan A dan garisan B ialah lebih kurang tujuh meter. Rajah 4.1 Pemain dan Tukang Jadi berdiri menngikut garisan.0 CARA BERMAIN 8.1 : Kanak-kanak dikumpul bagi melantik Tukang Jadi 5 .1 Kanak-kanak hendaklah dikumpulkan.0 KEDUDUKAN PEMAIN Tukang Jadi Garisan A Pemain Garisan B 7.

6 Pemain yang disebut namanya oleh Tukang Jadi perlu bergerak ke hadapan dan berdiri di sebelah kanan Tukang Jadi. 8. O. E. O.2 :Penerangan diberikan kepada kanak-kanak cara memainkan permainan A.8. E. I. 8. U.2 Seorang Tukang Jadi harus dipilih menggunakan cabutan undian dengan menggunakan pelbagai cara seperti Lai Lai Li Tham Plom. Lat Ta Li Lat dan banyak lagi. E. 8.3 Setelah semua pemain berada di posisi masing-masing. I. kemungkinan pergerakan beberapa orang pemain dapat dikesan oleh Tukang Jadi. O. 6 . U. One Two Jus.7 Sewaktu pemain bergerak ke arah Tukang Jadi. salah seorang pemain perlu bergerak dan menyentuh Tukang Jadi. I.U.8 Apabila jarak pemain semakin menghampiri Tukang Jadi. Tukang Jadi akan menyebut A. Rajah 4. O. E. 8. Tukang Jadi akan menyebut nama pemain tersebut. 8.5 Sekiranya Tukang Jadi dapat mengesan pemain yang masih bergerak ketika itu. 8.4 Pemain akan bergerak selangkah ke hadapan semasa Tukang Jadi menyebut A. I. dengan pantas dan menoleh ke belakang apabila sampai ke huruf U. Tukang Jadi akan menyebut A.

3 Tukang Jadi tidak boleh bergerak. O. 9. E. 8.9 Tukang Jadi yang telah disentuh oleh pemain tersebut akan mengejar pemain-pemain untuk menyentuh salah-seorang daripada mereka.1 Pemain-pemain perlu berada di kedudukan yang ditetapkan. 9. 9.0 PERATURAN PERMAINAN 9. kesuali memalingkan badannya untuk memlihat pergerakan pemain selepas menyebut huruf µU¶.8. 9.11 Permainan boleh diteruskan mengikut cara yang sama. U) 9. I.4 Semua pemain perlu bergerak selangkah ke hadapan (ke arah Tukang Jadi semasa Tukang Jadi menyebut A.2 Permainan akan dimulakan setelah semua pemain bersedia. Rajah 4. akan bertukar peranannya sebagai Tukang Jadi.5 Jika Tukang Jadi berjaya mengesan pergerakan pemain dan menyebut nama pemain tersebut. 7 .3 : Kiri : Tukang Jadi dalam permainan Kanan : Pemain-pemain yang akan mencuit dan melintasi Tukang Jadi.10 Pemain yang berjaya disentuh. pemain itu perlu berdiri di sebelah Tukang Jadi. 8.

9. semua pemain perlu berlari ke arah garisan B (termasuk pemain-pemain yang berdiri di sebelah kanak Tukang Jadi) untuk menyelamatkan diri daripada disentuh oleh Tukang Jadi.6 Apabila salah seorang pemain menyentuh belakan Tukan Jadi.8 Permainan diteruskan mengikut cara dan peraturan yang sama. 9. 9.7 Pemain yang berjaya disentuh oleh Tuakng Jadi akan bertukar peranan menggantikan Tukang Jadi.9. 8 .9 Permainan boleh ditamatkan apabila semua pemain bersetuju untuk berhenti bermain.

kita boleh memartabatkan permainan tradisi ini dengan mengekalkan corak. Kanakkanak ini mula berasa rendah diri apabila mendapati diri mereka tidak setaraf dengan rakan-rakan yang lain. Permainan kecil ini bertujuan untuk memberi peluang kepada kanak-kanak supaya mengecapi keseronokkan dan kejayaan di dalam setiap permainan. permainan kecil ini tidak memerlukan kawasan yang luas. E. Selain daripada itu. Kanak-kanak lebih cenderung terhadap kebolehan diri mereka sendiri dan suka membandingkan diri mereka dengan rakan-rakan sebaya mereka. bertanggungjawab serta melatih sikap kepimpinan di dalam diri kanak-kanak itu sendiri.Kasmini Binti Amin Tugasan ini menerangkan secara terperinci bagaimana permainan A. Tambahan lagi.REFLEKSI Oleh :. permainan kecil ini juga merupakan satu media bagi kanak-kanak dalam mempraktikkan kemahiran asas di dalam Pendidikan Jasmani. Permainan kecil ini merupakan satu permainan yang mempunyai perkaitan yang kuat mengenai pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor. bersaing secara sihat. I. Disamping itu juga. Oleh sebab inilah. 9 . peralatan dan dialog yang digunakan dalam permainan. Kanak-kanak yang berada di dalam lingkungan umur 6-12 tahun merupakan kanak-kanak yang aktif dan peringkat umur inilah mereka mula mengenal dan mengembangkan kemahiran bersosial mereka. O. Ianya boleh dikendalikan di mana-mana tempat yang selamat dan sesuai. Permainan kecil ini turut memupuk semangat bekerjasama. berpasukan. permainan kecil mula memainkan peranannya kerana permainan kecil ini memberi peluang kepada semua kanak-kanak mengambil bahagian tanpa mengira kebolehan mereka supaya mereka merasakan diri mereka tidak terasing di dalam kelas. U dimainkan. peraturan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful