1.

0 PENDAHULUAN Permainan kecil ataupun sukan ragam membawa maksud satu kegiatan yang boleh dipermainkan dengan pelbagai cara mahupun bentuk. Ianya diperkenalkan dalam sukatan Pendidikan Jasmani sejak tahun 1960an lagi. Permainan kecil ini bertujuan untuk memberi peluang kepada kanak-kanak untuk menikmati keseronokkan dan kejayaan di dalam satu permainan. Selain itu, permainan kecil juga dapat menambah kepelbagaian dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani serta mengekalkan minat kanak-kanak dalam mata pelajaran ini. Pada masa yang sama, dengan adanya permainan kecil seperti ini persepsi kanak-kanak terhadap mata pelajaran ini berubah sama sekali. Pendidikan Jasmani boleh dipelbagaikan mengikut peringkat umur kanak-kanak. Kebanyakkan kanak-kanak kurang mengetahui mengenai permainan kecil. Apatah lagi, peralihan zaman telah menutup minda pelajar daripada kecenderungan bermain secara aktif kepada tidak pasif. Dunia siber yang menyediakan pelbagai media permainan elektronik telah mengubah cara kanak-kanak berfikir. Kegagalan dalam mengembangkan kemahiran berfikir merupakan satu masalah yang harus diatasi dengan sebaik mungkin. Oleh sebab itu, kanak-kanak perlu diberi pendedahan kepada permainan kecil bagi mengembangkan lagi minda mereka. Permainan kecil merupakan permainan yang direka khas untuk kanak-kanak. Terdapat pelbagai permainan kecil yang telah dicipta antaranya ialah Burung dalam sangkar, Musang dengan ayam, Cina buta, Katak dalam kolam, Sadugudu dan banyak lagi. Tugasan ini akan membincangkan lebih terperinci mengenai permainan A, E, I, O, U. Di dalam permainan ini, kanak-kanak secara tidak langsung akan melakukan aktiviti fizikal yang melibatkan pergerakan asas lokomotor dan bukan lokomotor. Dalam permainan ini juga, kanak-kanak akan mengalami pengalaman pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor. Pergerakan lokomotor merupakan pergerakan seseorang yang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain manakala pergerakan bukan lokomotor pula tidak melibatkan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain.

1

0 OBJEKTIF PERMAINAN 2. Di samping mencari ruang ataupun kawasan lapang yang selamat untuk bermain adalah perlu bagi menentukan pemain-pemain yang terlibat serta mengenalpasti peralatan yang digunakan. 2. imbangan serta meringkuk dan meregangkan tubuh badan mereka. 2 .5 Memberi peluang kepada kanak-kanak dalam melibatkan diri secara aktif tanpa mengira kebolehan peribadi mereka supaya mereka akan berasa tidak terasing di dalam kelas. 2. O. Tukang Jadi akan mengesan pemain yang bergerak dan akhirnya akan mengejar dan menyentuh salah-seorang permain lain untuk menggantikan peranannya sebagai Tukang Jadi. Kanak-kanak akan diperkenalkan kepada kepelbagaian bentuk permainan mengikut peringkat umur dan pengalaman sedia ada. I. Permainan ini amat sesuai dijadikan salahsatu permainan sampingan dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani di sekolah. 2. Dalam permainan ini.1 Bertujuan untuk memberi input kepada kanak-kanak mengenai pergerakan asas lokomotor dan bukan lokomotor. Di dalam melaksanakan satu permainan.4 Menyediakan media bagi kanak-kanak mempraktikkan kemahiran asas Pendidikan Jasmani.Permainan ini banyak menyentuh akan aspek pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor seperti berjalan. berlari. E.3 Bertujuan untuk menambahkan kepelbagaian dalam Pendidikan Jasmani dan mengekalkan minat kanak-kanak dalam Pendidikan Jasmani. Kanak-kanak akan belajar bagaimana berjalan dengan langkah yang besar dan pendek di samping mengimbangkan badan mereka.2 Untuk memberi keseronokkan kepada kanak-kanak disamping memberi peluang kepada mereka mengecapi kejayaan di dalam permainan. adalah penting bagi guru-guru untuk menggariskan langkah berjagajaga semasa memainkan sebarang permainan. U tidak memerlukan Tukang Jadi bergerak bersama-sama dengan pemain-pemain lain dalam seperti dalam Permainan Datuk Harimau. Permainan A. skip. 2. 2. Permainan ini amat menyeronokkan dan biasanya dimainkan pada waktu petang.

0 MASA.3. Berdasarkan Teori Psikososial Erik Erikson (1902-1994). kanak-kanak berasa seronok apabila mengecapi kejayaan di dalam permainan yang dimainkan. kanak-kanak yang berumur 6-12 tahun cenderung dalam membandingkan keupayaan diri mereka dengan rakan-rakan mereka yang lain terutama sekali apabila berada di dalam bilik darjah. peringkat umur ini adalah sesuai untuk memainkan permainan kecil ini. Idil bin Padzir Cik Shuhada Isnaini bte Mohd. Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman. Secara tidak langsung. Kanak-kanak akan berasa dirinya dapat memainkan peranan di dalam permainan ini.0 JAWATANKUASA PERLAKSANA Penaung Penasihat Pengerusi Penganjur Timbalan Pengerusi Penganjur Setiausaha Bendahari AJK Peralatan En. Oleh yang demikian. Peringkat umur ini adalah peringkat di mana kanak-kanak mempelajari kemahiran dalam kehidupan.0 KUMPULAN SASARAN Permainan ini mensasarkan kepada kanak-kanak yang berumur dari 6-12 tahun.Ismail 3 . TEMPAT DAN TARIKH 3. Kanak-kanak yang berada di dalam peringkat umur ini akan selalu merasakan rendah diri. Di dalam teori ini. 5. Yusainy bin Azizan En. Ahmad Sharqawi bin Abdul Hamid Cik Kasmini Amin Cik Laidis Anis En. Shafiee AJK Keselamatan Cik Natasha bte Mohd.1 Masa Tempat : 0800 pagi-1000 pagi : Kawasan lapang bersebelahan dengan Jabatan Pendidikan Jasmani. Erikson meletakkan penegasan ini terhadap guru bagi menaikkan semula semangat yakin dalam diri kanak-kanak tersebut. Kendy David Singod En. Tarikh : 25hb Januari 2011 4. Industry versus Inferiority.

U ini tidak menggunakan sebarang alatan. Gambar rajah 3.En.1 : Kawasan yang sesuai untuk kanak-kanak memainkan permainan 4 . Kawasan lapang hendaklah kawasan lapang yang selamat dan bersih persekitarannya.0 PROSES PENYEDIAAN ALATAN DAN GELANGGANG Permainan A.Nazir 6. E. Berikut merupakan contoh kawasan lapang yang sesuai untuk memainkan permainan ini. Mohd Hafizi bin Mohd. O. I. Pemain hanya perlu mencari kawasan lapang untuk memainkan permainan ini.

1 : Kanak-kanak dikumpul bagi melantik Tukang Jadi 5 .7. Rajah 4.0 KEDUDUKAN PEMAIN Tukang Jadi Garisan A Pemain Garisan B 7.1 Kanak-kanak hendaklah dikumpulkan. 7.1 Pemain dan Tukang Jadi berdiri menngikut garisan.2 Jarak di antara garisan A dan garisan B ialah lebih kurang tujuh meter.0 CARA BERMAIN 8. 8. Permainan ini boleh dimainkan oleh 510 orang kanak-kanak.

salah seorang pemain perlu bergerak dan menyentuh Tukang Jadi. 6 .4 Pemain akan bergerak selangkah ke hadapan semasa Tukang Jadi menyebut A. 8. I. O. Tukang Jadi akan menyebut A.8. O.5 Sekiranya Tukang Jadi dapat mengesan pemain yang masih bergerak ketika itu. 8. E.8 Apabila jarak pemain semakin menghampiri Tukang Jadi.6 Pemain yang disebut namanya oleh Tukang Jadi perlu bergerak ke hadapan dan berdiri di sebelah kanan Tukang Jadi. One Two Jus. kemungkinan pergerakan beberapa orang pemain dapat dikesan oleh Tukang Jadi.7 Sewaktu pemain bergerak ke arah Tukang Jadi. I. 8.2 :Penerangan diberikan kepada kanak-kanak cara memainkan permainan A. U. O. O. Tukang Jadi akan menyebut nama pemain tersebut. Lat Ta Li Lat dan banyak lagi. E. 8. dengan pantas dan menoleh ke belakang apabila sampai ke huruf U. Rajah 4. E. I. U. E.U.3 Setelah semua pemain berada di posisi masing-masing.2 Seorang Tukang Jadi harus dipilih menggunakan cabutan undian dengan menggunakan pelbagai cara seperti Lai Lai Li Tham Plom. Tukang Jadi akan menyebut A. 8. 8. I.

3 Tukang Jadi tidak boleh bergerak. pemain itu perlu berdiri di sebelah Tukang Jadi. 9.2 Permainan akan dimulakan setelah semua pemain bersedia. 7 .5 Jika Tukang Jadi berjaya mengesan pergerakan pemain dan menyebut nama pemain tersebut. kesuali memalingkan badannya untuk memlihat pergerakan pemain selepas menyebut huruf µU¶. I.11 Permainan boleh diteruskan mengikut cara yang sama. O.10 Pemain yang berjaya disentuh.8. 9. 9. 8. 8. 9. Rajah 4.0 PERATURAN PERMAINAN 9.3 : Kiri : Tukang Jadi dalam permainan Kanan : Pemain-pemain yang akan mencuit dan melintasi Tukang Jadi. U) 9.4 Semua pemain perlu bergerak selangkah ke hadapan (ke arah Tukang Jadi semasa Tukang Jadi menyebut A. E. akan bertukar peranannya sebagai Tukang Jadi.9 Tukang Jadi yang telah disentuh oleh pemain tersebut akan mengejar pemain-pemain untuk menyentuh salah-seorang daripada mereka.1 Pemain-pemain perlu berada di kedudukan yang ditetapkan.

6 Apabila salah seorang pemain menyentuh belakan Tukan Jadi.7 Pemain yang berjaya disentuh oleh Tuakng Jadi akan bertukar peranan menggantikan Tukang Jadi. 9. 9.9 Permainan boleh ditamatkan apabila semua pemain bersetuju untuk berhenti bermain.8 Permainan diteruskan mengikut cara dan peraturan yang sama. 8 . 9. semua pemain perlu berlari ke arah garisan B (termasuk pemain-pemain yang berdiri di sebelah kanak Tukang Jadi) untuk menyelamatkan diri daripada disentuh oleh Tukang Jadi.9.

permainan kecil ini tidak memerlukan kawasan yang luas. Tambahan lagi. Permainan kecil ini turut memupuk semangat bekerjasama. Disamping itu juga. kita boleh memartabatkan permainan tradisi ini dengan mengekalkan corak. O. Kanak-kanak yang berada di dalam lingkungan umur 6-12 tahun merupakan kanak-kanak yang aktif dan peringkat umur inilah mereka mula mengenal dan mengembangkan kemahiran bersosial mereka. Ianya boleh dikendalikan di mana-mana tempat yang selamat dan sesuai. Permainan kecil ini merupakan satu permainan yang mempunyai perkaitan yang kuat mengenai pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor. peralatan dan dialog yang digunakan dalam permainan. bertanggungjawab serta melatih sikap kepimpinan di dalam diri kanak-kanak itu sendiri. Permainan kecil ini bertujuan untuk memberi peluang kepada kanak-kanak supaya mengecapi keseronokkan dan kejayaan di dalam setiap permainan. Oleh sebab inilah. Selain daripada itu. berpasukan. permainan kecil mula memainkan peranannya kerana permainan kecil ini memberi peluang kepada semua kanak-kanak mengambil bahagian tanpa mengira kebolehan mereka supaya mereka merasakan diri mereka tidak terasing di dalam kelas. E.Kasmini Binti Amin Tugasan ini menerangkan secara terperinci bagaimana permainan A. permainan kecil ini juga merupakan satu media bagi kanak-kanak dalam mempraktikkan kemahiran asas di dalam Pendidikan Jasmani. U dimainkan. I. 9 .REFLEKSI Oleh :. bersaing secara sihat. Kanakkanak ini mula berasa rendah diri apabila mendapati diri mereka tidak setaraf dengan rakan-rakan yang lain. peraturan. Kanak-kanak lebih cenderung terhadap kebolehan diri mereka sendiri dan suka membandingkan diri mereka dengan rakan-rakan sebaya mereka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful