ROSNITA MAKMUR 10542004508

1. 10 minimal hal yang menjadi keistimewaan manusia disbanding dengan makhluk lain

1.Manusia adalah makhluk yang memiliki akal, yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Manusia dapat berfikir,berimajinasi. Kemampuanini dapat berkembang misalnya akal yang dimiliki oleh manusia dapat dikembangkan menjadi sebuah ilmu ataupun suatu tekhnologi , berkarya,berkreasi dll.

2.Manusia bdiberikan kemampuan berbicara dengan berbagai macam bahasa dan suara, Allah berfirman: ( * * * )

Ar Rahman, yang telah mengajarkan Al quran. Dia menciptakan manusia , mengajarnya pandai bicara (Ar-rahman : 1-4) Allah juga berfirman : Bukan kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah dan buah bibir (Al Balad : 8-9) 3. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang dinyatakan Allah sebagai sebaik-baik penciptaan (Ahsanuttaqwim) sebagaimana firman-Nya :

Manusia adalah satu-satunya spesies yang dapat memutar jempol tangannya ke berbagai arah hinggga 360 derajat. Jari-jari yang lain juga lebih fleksibel dibandingkan primata. sehingga segala gerak dan perbuatannya merupakan sekedar instinktif. Manusia memiliki berbagai macam sifat dan sikap. 6. ada yang bersyukur ada pula yang kufur (Al Insan : 73) 7. Hewan hanya memiliki instink .Allah berfirman: Sesunggunya Kami telah menunjukkannya (manusia ) jalan yang lurus. Firman Allah : Dia telah menciptakan kamu dari bumi(tanah) dan menjadikan sebagai pemakmurnya ( Hud : 61) 5. dapat pula memilih jalan yang sesat. sebagaimana . Manusia Ia dapat memilih jalan yang baik. namun itu juga sekedar instink dan bukan ilmu sehingga ia tak dapat mengembangkannya.Segala yang di alam ini telah disediakan Allah untuk kepentingan manusia karena memang manusialah yang bertugas memakmurkan bumi. Hal ini tak mungkin terjadi pada makhluk lain. .( ) :4 ( At Tiin Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalm bentuk sebaik-baiknya : 4) 4. Allah yang Maha Berilmu telah menetapkan dan mengajarkan ilmu-ilmu kepada manusia. Meskipun hewan mampu dilatih untuk suatu hal tertentu . sehingga manusia menjadi spesies paling terampil dalam memanfaatkan dan menggunakan peralatan. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang dapat menyerap ilmu dan sekaligus mengembangkannya. Disini perbedaan antara manusia dan binatang ssngat jelas dimana binatang sulit untuk membentuk sifat dan karakter yang bermacam-macam seperti pada manusia. Manusia diberikan kedudukan yang tinggi diantara makhluk lainnya yaitu menjadi seorang pemimpin. Manusia diciptakan untuk bebas memiliki keinginan atau kehendak. 8.

harta benda. Mereka menjadi sombong. 2.firman-Nya : ( ) Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda) seluruhnya (Al Baqarah :31) Dalam ayat lain Allah berfirman : Dia mengajarkan kepada manusia apa-apa yang belum diketahuinya (Al Alaq : 5). 9. . Banyak waktu manusia menghabiskan untuk beberapa alasan tadi. Manusia memiliki sifat penyayang. panggilan atau jakan akan kebenaran tidak dihiraukan lagi tidak ada yang memikirkan kehidupan selanjutnya dan kehidupan yang sesungguhnya bagaimana yaitu di akhirat. Allah menegaskan bahwa sesama manusia diwajibkan untuk saling menyayangi. biarpun dengan berbuat dosa. dan tidak akan menghargai orang lain. Mengapa hanya sedikit manusia yang benar-benar beriman kepada Allah ? Ada banyak hal yang menjadikan manusia tidak beriman kepada Allah. anak dan keturunan. beberapa diantaranya yaitu. 10. Manusia adalah satu-satunya spesies yang mampu berjalan dengan tegak di atas kedua kaki. setelah harta yang terkumpul menjadi banyak manusia terkadang merasa cukup dan manusia merasa itulah tujuan hidupnya Sebab orang-orang yang diperbudak oleh harta itu selalu akan berusaha menghasilkan harta agar terkumpul. postur yang tegak ini banyak memudahkan berbagai aktivitas manusia. Di pikiran manusia terus-menerus berpikir untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya baik untuk anak dan keturunan selanjutnya. kezaliman dan penganiayaan.

Allah berfirman : ( ) dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah (Al Kahfi : 54) (Al . Bersifat Susah Payah Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah ( Al Balad 2 Sifat Keluh Kesah dan Kikir Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir.Sesungguhnya telah ada bagi kamu suatu tanda pada dua golongan yang bertemu. Suka membantah. Padahal Allah menyokong dengan pertolonganNya siapa yang Dia kehendaki. Dan apabila ia mendapat kabaikan ia amat kikir Ma arij : 19-21) 3. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu ibarat bagi orang yang mempunyai fikiran. dua kali sebanyak mereka.. Mereka (yang berperang karena Allah) melihat kepada mereka (yang kafir) dengan penglihatan mata. 1. Apa bila ia ditimpa kesusahan iaberkeluh kesah. Yang satu golongan berperang di jalan Allah dan yang lain adalah kafir. 3. 10 ayat dalam alquran yang menyatakan sifat dan watak manusia.

4.Zalim dan Bodoh Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan bodoh ( Al Ahzab : 33) 8. Sifat Ingkar Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar tidak berterima kasih kepada Rabbnya ( Al Adiyat : 6) 6. Berlebih-lebihan dan Melampaui Batas Begitulah orang-orang yang melampaui batas memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan ( Yunus : 12) 7.Sifat tergesa-gesa. Manusia memiliki sifat takabur Artinya : Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam. . Bersifat lalai Mereka itulah oran-orang yang lalai ( Al A raf : 179) 9.. Allah ( ) berfirman : Dan adalah manusia bersifat tergesa ( Al Isra :17 ) 5." maka sujudlah mereka kecuali Iblis ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir.

Mengapa manusia harus menuntut ilmu ? Menuntut ilmu merupakan ibadah (dan insya Allah memang akan bernilai ibadah bagi kita).10.Kualitas amal menjadi rendah sehingga sulit untuk dapat berkontribusi bagi orang lain. Kita akan merasa rugi jika tidak menguasai ilmu pengetahuan. padahal menuntut ilmu sudah jelas hukumnya bagi orang beriman. manusia keras kepala mereka membantahmu tentang kebenaran sesudah nyata (bahwa mereka pasti menang). Lebih jauh lagi adalah perasaan takut ketika di akhirat nanti termasuk golongan orang yang merugi dan lebih sulit untuk mempertanggungjawabkan kehidupan yang telah dijalani. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. . jika kita tidak menuntut ilmu ada keadaan yang biasanya tampak pada para penuntut ilmu itu. yaitu adanya perasaan takut jika kita tidak menguasai ilmu pengetahuan. niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orangorang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Al Mujaadilah [58] : 11). kehidupan kita nanti akan tertinggal dan terus semakin jauh tertinggal tanpa memiliki ilmu . (Q. seolah-olah mereka dihalau kepada kematian.S. (Al-anfaal :6) 4. sedang mereka melihat (sebabsebab kematian itu).

Tujuan penciptaan manusia . 6. Misi manusia hidup didunia adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah SWT. mengapa manusia selalu gagal dalam mendefinisikan manusia? Manusia tidak dapat mendiinisikan manusia dikarenakan manusia adalah makhluk hidup yang tidak sempurna baik dari segi apapun. Ayat alqur an yang berhubungan dengan visi dan misi penciptaan manusia .amanah yaitu sudah ada dalam diri manusia sendiri.Dari ayat-ayat dan banyak hadits yang ada. Jadi jikalau manusia ditanyakan apa arti manusia maka. (HR. bersujud kepada allah maka tentu saja eksistensinya atau keberadaan manusia akan tergantung kepada seberapa jauh dia menyesuaikan diri dengan rancangan awal penciptaannya.manusia diciptakan sebagai mahluk yang mengabdi dan beribadah kepada allah. ternyata menuntut ilmu itu merupakan perintah dari Allah. visi. Menuntut ilmu wajib atas tiap muslim (baik muslimin maupun muslimah). Ibnu Majah) 5.sedangkan visi adalah keadaan dimasa mendatang yang ingin dicapai seperti hal nya cita-cita.misi dan tujuan manusia diciptakan ? Misi adalah alasan keberadaan.

(Q. Kordova pun tinggal kenangan belaka. sumber daya alam kita dan bahkan kita sebagai sumber daya manusia telah . Manusia telah bergerak secara progresif dari Zaman Batu sampai akhirnya ke Zaman modern seperti sekarang ini. berpuncak pada serangan terhadap Baghdad. Kejayaan peradaban Islam ini terus berlangsung sampai akhirnya Mongol menyerang dunia Timur Islam.ibadahku.manusia dalam beribadah hendaklah hanya mengharap rido allah. Peradaban Islam mengakhiri kejayaannya bersamaan dengan tercerahkannya Eropa pada masa Renaisans.sabar.dan matiku hanya untuk allah . terbelenggu oleh imperialisme Eropa (Barat). 7.tiada sekutu Bagi-Nya dan demikian itu yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yan pertama-tama menyerahkan diri (kepada allah) . Islam mengahbiskan dirinya sebagai mercusuar tersebut.Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah Ku. Setelah menaklukkan Persia dan Romawi.dan tawakal. bangsa-bangsa muslim.hodup dan mati pun hanya mengharap rido allah. Jelaskan dan berikan contoh ? Manusia adalah makhluk yang berakal (al-hayawan al-nathiq). peradaban Islam mulai ambruk semenjak satu demi satu wilayah Islam ditaklukkan oleh Eropa. Dan sekarang.menjauhkan diri dari sifat kemusyrikan dan agar ibadah nya hanya diterima allah hendaklah dengan iklas.S ADZ-DZARYAT ayat 56) Wujud dari visi dan misi penciptaan manusia terdapat pada surat Al-An nam ayat 162163 yang artinya sebagai berikut: katakanlah :sesungguhnya shalatku . Contoh : Peradaban Islam ialah peradaban yang dalam waktu amat panjang telah menjadi mercusuar peradaban dunia. Manusia bisa membangun peradaban. Akhirnya. Runtuhnya Kesultanan Turki Utsmaniyyah tercatat telah mencabik-cabik persatuan umat Islam sehingga Eropa pun semakin kuat mencengkeramkan kuku-kuku imperialisme-nya di negara-negara muslim. sehingga ia mampu berpikir secara progresif dalam membentuk peradabannya.hidupku. Di dunia Barat Islam.tuhan semesta alam.

etos kerja yang buruk. Kita juga sudah cukup puas. penglihatan dan hati mereka itu tidak berguna sedikit juapun bagi mereka. Hati yang tidak digunakan untuk memahami. Dan sesungguhnya Kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam hal-hal yang Kami belum pernah meneguhkan kedudukanmu dalam hal itu dan Kami telah memberikan kepada mereka pendengaran. namun yang lebih menyedihkan ialah bahwa kita telah mengalami depresi mental dan intelektual yang parah. tetapi pendengaran. hati yang buta. penglihatan dan hati. 26. Jelaskan dan berikan contoh. karena semakin kita kejar ternyata laju mereka semakin cepat pula. dan rendahnya tingkat pendidikan. bahkan sangat rakus. dengan menjadi pasar atau konsumen bagi produk-produk Barat. 8. Disamping sumber daya alam kita habis terkuras tanpa bisa kita nikmati. Kita telah cukup puas dengan menjadi plagiator bagi sains dan teknologi Barat. Kita seolah-olah telah lunglai dan merasa putus asa untuk bangkit dan mengejar Barat. Kita tidak hanya telah mengalami kerugian besar dalam hal material. Hati yang tidak digunakan untuk memahami. dan hati yang bersih. kita pun telah dilanda dengan inferioritas yang parah. karena .dieksploitasi habis-habisan.

Dalam ayat diatas telah dijelaskan bahwa manusia telah diberikan hati tetapi manusia tidak mempergunakan dengan sebaik-baiknya untuk beriman dan bertaqwa kepada allah malahan kebanyakan manusia mengingkari ayat-ayat Allah dan sama sekali tidak menhiraukannnya. ialah hati yang di dalam dada. yang ditanamkan oleh syaitan lewat hawa nafsu manusia. 46. melihat diri lebih utama. suka membuka rahasia orang lain. maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi. kikir. bohong.mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan mereka telah diliputi oleh siksa yang dahulu selalu mereka memperolok-olokkannya. Abdul Qadir Al-Jaelani mengatakan bahwa penyebab yang membutakan hati itu adalah diantaranya jahil atau tidak sefaham tentang hakikat perintah Tuhan. (Al-hajj : 46) Dalam ayat diatas dijelaskan Hati manusia menjadi buta. takabur. dusta. Manusia menjadi jahil apabila jiwanya sudah dikuasai oleh sifat jiwa zalim. Hati yang buta. irihati. seperti: syirik. . lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta. dengki. zinna. tetapi yang buta. suka membawa berita adu domba. dan semacamnya yang dapat menjatuhkan manusia ke dalam lembah kehancuran dan kehinaan.

89) (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. mau menguatkan potensi baik atau potensi buruk. Tinggal kita masingmasing. kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.Hati yang bersih 89. Hati menjadi bersih. (Asy Syu'araa'. (ar-ra du :28) Dari ayat di atas dapat disimpulkan hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram. . Seperti yang dijelaskan pada ayat di bawah ini. hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram. 9. Ingatlah. Potensi jiwa (nafs) yang baik dan buruk maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya (asysyams: 7) disini dijelaskan dua potensi pada jiwa/nafsu setiap manusia.

golongan ini adalah dijamin surga. . nafsu yang hanya dimiliki oleh para Nabi dan Rasul.hati jiwa? Jelaskan. 3.( An Naazi´aat.41) contoh dari nafsu baik dan buruk yaitu: a. Dimana letak akal itu. mempunyai karomah. siapa pun tidak akan bisa menghinakannya. Nafsu Marhamah Adalah nafsu yang telah dapat membuang sifat tercela walau begitu mereka masih mengkritik diri sendiri. 2. mereka adalah golongan yang bermaksiat dimata dan dihatinya. .apa di otak. demikian pula sebaliknya orang yang dihinakan oleh Allah SWT. siapa pun tidak bisa memuliakannya.40) maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggal(nya). Nafsu Buruk 1. ikhlas. Nafsu Amarah Adalah nafsu yang berbangga apabila membuat sesuatu kemungkaran. Nafsu ini adalah nafsu yang paling di ridhai Allah. Nafsu Mutmainah adalah nafsu yang lemah lembut. Nafsu Kamaliah adalah nafsu yang sempurna. 10. 4. Keridhaan tersebut terlihat pada anugrah yang diberikan-Nya berupa senantiasa berdzikir. artinya jika Allah memuliakannya. b.Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. mereka adalah orang yang sholeh. Mereka bisa juga disebut sebagai wali Allah. 2.mereka mendapat ketenangan dan menghilangkan gelisah di jiwa.( An Naazi´aat. Nafsu Baik 1. Mereka bergaul dengan orang banyak tetapi hatinya semata-mata hanya kepada Allah. sementara kemuliaan yang diberikan Allah SWT itu bersifat universal. Nafsu Raudiah Adalah nafsu yang berusaha untuk melatih diri untuk mencintai Allah sepenuhnya. Nafsu Mardiah adalah nafsu yang terbaik dan yang paling dicintai Allah. dan memperoleh kemuliaan.

Orang yang berkeinginan tak mungkin mempuyai keinginan kecuali setelah memahami apa yang ia inginkan. sedang pemahaman berasal dari otak. Berfikir itu berasal dari otak. . sedang keinginan berasal dari hati.akal itu mempunyai hubungan dengan otak dan hati.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful