P. 1
ajaran sesat

ajaran sesat

|Views: 86|Likes:
Published by Ahie Azim

More info:

Published by: Ahie Azim on Jun 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/30/2011

pdf

text

original

Pengenalan.

Melihat kepada perkembangan ajaran sesat yang semakin banyak bercambah bagaikan cendawan tumbuh, timbul satu persoalan setakat manakah ajaran sesat boleh memberi kesan kepada keislaman dan keimanan seseorang pengikut dan pengasas ajaran tersebut selain ia memberi ancaman yang cukup besar kepada masyarakat dan negara yang tercinta dari aspek keharmonian masyarakat dan keamanan negara. Perkara ini perlu diberikan perhatian yang serius kerana ia melibatkan persoalan akidah. Ia adalah satu persoalan yang menyen urat tuh nadi kehidupan dan masa depan seseorang dan umat Islam keseluruhannya di dalam kehidupan dunia ini. Ia tidak sahaja berhubung kait dengan persoalan kehidupan di dunia, tetapi juga melewati alam akhirat. Kemuncak dari itu, persoalan akidah juga boleh menentukan status sesebuah negara sama ada ia merupakan sebuah negara Islam ataupun sebaliknya.

Sesiapa yang terbabit dalam kancah ajaran sesat, akidahnya akan terjejas iaitu ia boleh menyebabkan seseorang itu terjerumus dalam kesyirikan, kadang-kadang ia boleh menyebabkan seseorang itu murtad iaitu terkeluar daripada Islam dan dia termasuk dalam kalangan orang yang kafir. Murtad berasal daripada perkataan riddah daripada akar kata radda yang bermaksud kembali dan dinamakan sebagai murtad kerana dia kem bali kepada kekufuran.Menurut Ibn Manzur, murtad itu ialah kembali kepada kufur setelah menerima Islam. Ajaran sesat (bahasa Inggeris: Heresy) atau bidah (kadangkala ditulis sebagai bid'aah, bid'aah, dari perkataan bahasa Arab yang secara harfiah bererti "memulai"), menurut Oxford English Dictionary, adalah "pandangan atau doktrin teologi atau keagamaan yang dianggap berlawanan atau bertentangan dengan doktrin Gereja Katolik atau Ortodoks, atau, dalam pengertian yang lebih luas, dengan doktrin gereja, keyakinan, atau sistem keagamaan manapun, yang dianggap ortodoks atau ajaran yang benar. Dalam pengertian ini, ajaran sesat
adalah pandangan atau doktrin dalam filsafat, politik, ilmu, seni, dll., yang berbeda dengan apa yang umumnya diakui sebagai yang berwibawa." Dalam sosiologi, Organisasi ajaran sesat,(bahasa Inggeris: cult) merujuk kepada kumpulan manusia yang menganut sesuatu kepercayaan dan amalan yang bertentangan degan norma masyarakat umum.

w.Dalam bahasa sehari-harian. Dalil daripada Hadith yang menyabitkan hukum murtad ialah sabda Rasulullah s.a.Daripada itu. dia akan dikekalkan di dalam api neraka di akhirat kelak.´ Surah al-Baqarah 2:217. Al-Qalyubi pula menyatakan murtad sebagai memutuskan pega ngan terhadap Islam dengan niat atau dengan perkataan atau dengan perbuatan sama ada berupa persendaan.w. lalu ia mati sedang ia tetap kafir.´ Hadith ini pula menerangkan bahawa orang yang telah menukarkan agamanya dengan kembali kepada kekufuran akan dikenakan hukuman bunuh kerana perbuatannya itu. . penghinaan atau kepercayaan. Allah S. rosak binasalah amal usahanya (yang baik) di dunia dan di akhirat. yakni penindasan golongan majoriti terhadap golongan minoriti. Al-Qur¶an dan al-Hadith telah menegaskan dengan jelas berkenaan dengan hukum murtad ke atas seseorang Muslim.W.T berfirman: Maksudnya: ³Dan sesiapa di antara kamu yang murtad (berpaling tadah) dari agamanya (agama Islam). biasanya tiada satu oraganisasi yang sanggup menerima label ini.a. Akibat daripada perbuatannya itu. maka orang-orang yang demikian. telah bersabda: Sesiapa yang telah menukarkan agamanya maka hendaklah kamu membunuhnya. Penamaan sesuatu oraganisi sebagai "organisasi ajaran sesat" kadang kala diasiosiasikan oleh pihak yang berkenaan sebagai satu bentuk "diskriminasi" ataupun satu bentuk "hemogoni golongan majoriti". dan mereka itulah ahli neraka. "organisasi ajaran sesat´ajaran sesat sentiasanya membawa kepada maksud konotasi yang buruk. Golongan yang sentiasa diberi penamaan ini ialah golongan yang menganjurkan pergerakan "agama baru". Ayat di atas menjelaskan bahawa seseorang Muslim yang telah murtad dan meninggal dunia di dalam keadaan tersebut. segala amalannya yang baik yang dilakukan sepanjang ha yatnya akan menjadi siasia. murtad Murtad dari sudut istilah pula ialah keluar daripada Islam kepada kekufuran atau kufur selepas Islam yang diikrarkan dengan lafaz dua kalimah syahadah serta patuh kepada hukum daripada kedua duanya. kekal mereka di dalamnya (selama-lamanya). berkata: Rasulullah s. yang diriwayatkan oleh Ibn µAbbas seperti berikut: Maksudnya: ³Ibn Abbas r.a.

Ibnu Rajab. Diambil dari ¶KAJIAN AJARAN SESAT DALAM PENGAJIAN ISLAM: SATU SOROTAN¶ oleh Engku Ahmad Zaki Engku Alwi Engku Ahmad Zaki Engku Alwi (PhD). akidahnya akan terjejas iaitu ia boleh menyebabkan seseorang itu terjerumus dalam kesyirikan.Oleh kerana itu. kadang-kadang ia boleh menyebabkan seseorang itu murtad iaitu terkeluar daripada Islam dan dia termasuk dalam kalangan orang yang kafir.´ (Q. Universiti Darul Iman Malaysia. adalah pensyarah di Fakulti Pengajian Kontemporari Islam. Sesiapa yang terbabit dalam kancah ajaran sesat.Perbuatan dimaksud ialah perbuatan baru atau penambahan dalam hubungannya dengan peribadatan dalam erti sem (ibadah mahdhah).2:117) Firman Allah ta¶ala : ´ Katakanlah (hai Muhammad). Jika perkaraa perkara baru tersebut bukan pada syariat maka bukanlah bidah. walaupun bisa dikatakan bidah secara bahasa .Hukum dari bidaah ini adalah haram. Perkataan Maknanya: sesuatu yang dianggap baik yang kebaikannya belum pernah ada yang menyerupai sebelumnya. Kampus Kusza Gong Islam Ajaran sesat atau bidaah dalam agama Islam bererti sebuah perbuatan yang tidak pernah diperintahkan mahupun dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW tetapi banyak dilakukan oleh masyarakat sekarang ini. Sesiapa yang terbabit dalam kancah ajaran sesat.Nas-nas di atas mengisyaratkan bahawa jenayah murtad merupakan satu jenayah yang amat terkutuk di sisi Islam. Islam menetapkan hukuman bunuh kepada sesiapa sahaja yang murtad atau keluar daripada agama Islam. akidahnya akan terjejas iaitu ia boleh menyebabkan seseorang itu terjerumus dalam kesyirikan.s. emakaian P kata tersebut di antaranya ada pada : Firman Allah ta¶ala : ´ (Dialah Allah) Pencipta langit dan bumi.s:46:9) Perkataan Maknanya: Dia telah merintis suatu cara yang belum pernah ada yang mendahuluinya. Bidaah adalah mengada-adakan suatu perkara yang tidak ada asalny dalam syariat. yaitu ibadah yang pit tertentu syarat dan rukunnya. akidahnya akan terjejas iaitu ia boleh menyebabkan seseorang itu terjerumus dalam kesyirikan. kadang-kadang ia boleh menyebabkan seseorang itu murtad iaitu terkeluar daripada Islam dan dia termasuk dalam kalangan orang yang kafir. Di dunia. kadang-kadang ia boleh menyebabkan seseorang itu murtad iaitu terkeluar daripada Islam dan dia termasuk dalam kalangan orang yang kafir.´ (Q. ³ Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Sesiapa yang terbabit dalam kancah ajaran sesat. dia akan dikenakan hukuman yang paling keras iaitu hukuman bunuh dan di akhirat pula. dia akan dihumbankan ke dalam api neraka buat selama -lamanya.

Adapun mengadakan suatu perkara yang tidak diniatkan untuk agama tetapi semata diniatkan untuk terealisasinya maslahat duniawi seperti mengadakan perindustrian dan alat-alat sekedar untuk mendapatkan kemaslahatan manusia yang bersifat duniawi tidak dinamakan bidaah.Dan persiapkanlah oleh kalian untuk mereka (musuh-musuh) kekuatan yang kamu sanggupi. walupun tidak ditentukan oleh nash secara khusus. tank atau selain itu dari saranasarana perang modern yang diniatkan untuk mempersiapkan perang melawan orang -orang kafir dan membela kaum muslimin maka perbuatannya bukanlah bidah.Biasanya pengucapan ini diadakan dalam bentuk ajaran yang wajib dipercayai oleh semua ahli.Contohnya meninggalkan perkara wajib tanpa udzur. Bersamaan dengan itu syariat tidak memberikan nash tertentu dan rasulullah tidak mempergunakan senjata itu ketika bertempur melawan orang-orang kafir. Dengan memperhatikan definisi-definisi ini akan nampak tanda-tanda yang mendasar bagi batasan bidah secara syariat yang dapat dimunculkan ke dalam beberapa point di bawah ini : Bahwa bidah adalah mengadakan suatu perkara yang baru dalam agama. pesawat terbang pada masa kini yang dulunya tidak ada inilah yang hakekatnya bid'ah hasanah. Bidah merupakan pelanggaran yang sangat besar dari sisi melampaui batasan-batasan hukum Allah dalam membuat syariat. mobil.Adapun bila motivasi penambahan selain agama. namun masih relevan jika dikaitkan dengan hal -hal baru selama itu berupa urusan keduniawian murni misal dulu orang berpergian dengan unta sekarang dengan mobil. InsyaAllah.Demikian pula perbuatan-perbuatan lainnya. mikrofon.Bahwa bidah tidak mempunyai dasar yang ditunjukkan syariat.937 dan al Irwa no. menuduh bahwa syariat Islam masih kurang dan membutuhkan tambahan serta belum sempurna. beliau berkata. bukanlah bidah. Bahawa bidaah semuanya tercela (hadis Al 'Irbadh bin Sariyah dishahihkan oleh syaikh Al-Albani di dalam Ash Shahiihah no. Maka setiap apa-apa yang mempunyai asal dalam sariat termasuk bagian dari syariat bukan perkara bidaah.2455) Bahwa bidaah dalam agama terkadang menambah dan terkadang mengurangi syariat sebagaimana yang dika takan oleh Suyuthi di samping dibutuhkan pembatasan yaitu apakah motivasi adanya penambahan itu agama. Demikian juga meninggalkan satu amalan sunnah tidak dinamakan bidah. karena sangatlah jelas bahwa hal ini menyalahi dalam meyakini kesempurnaan syariat. Namun demikian pembuatan alat-alat seperti itu masuk ke dalam keumuman firman Allah Taala. Ciri-ciri Mempunyai Pengucapan mengenai Alam Ghaib Pengucapan mengenai alam ghaib memberikan organisasi ini ciri-ciri agama. . Bidah adalah sebuah ungkapan tentang perbuatan yang menentang syariat dengan suatu perselisihan atau suatu perbuatan yang menyebabkan menambah dan mengurangi ajaran syariat. maka mobil ini adalah bid'ah namun bid'ah secara bahasa bukan definisi bid'ah secara istilah syariat dan contoh penggunaan sendok makan. Masalah ini akan diterangkan nanti dengan beberapa contohnya ketika membahas pembagian bidah. Dan contoh -contoh perkara ini tiada lain merupakan bagian dari perkara Ijtihadiyah. Adapun apa yang ditunjukkan oleh kaidah-kaidah syariat bukanlah bidah. Jadi secara umum dapat diketahui bahwa semua bid'ah dalam perkara ibadah/agama adalah haram atau dilarang sesuai kaedah ushul fiqih bahwa hukum asal ibadah adalah haram kecuali bila ada perintah dan tidaklah tepat pula penggunaan istilah bid'ah hasanah jika dikaitkan dengan ibadah atau agama sebagaimana pandangan orang banyak.Menuduh Rasulullah Muhammad SAW menghianati risalah. Misalnya adalah apa yang bisa kita lihat sekarang: orang yang membuat alat-alat perang seperti kapal terbang. maka perbuatan ini adalah tindakan maksiat bukan bidah.roket.Imam as-Suyuthi.

Mempunyai pengaruh yang mendalam terhadap ahlinya Penyertaan seseorang ke dalam sesautu ajaran sesatakan mengubah tingkah lakunya. menganggapnya bersifat dosa ataupun "kotor". Ini termasuk kawalan untuk bersosial dan juga kawalan bergerak Berikut adalah senarai ajaran yang telah diwartakan sesat di Malaysia oleh Majlis Agama Islam Malaysia. Ajaran sesat sentiasanya menganggap golongan majoriti masyarakat adalah "bodoh" dan merekalah yang "bijak" kerana menganggap dirinya telah menemui "kebenaran". Mereka sentiasanya membenci masyarakat umum. mereka akan mengelakkan diri daripada masyarakat umum.Mempunyai Sifat Anti-Masyarakat Satu sifat yang ketara untuk ajaran sesat ialah mempunyai sifat anti-masyarakat. malah kadang kala ajaran sesat juga menggunakan tindakan fizikal untuk mengawal ahlinya. Oleh itu. 1) Nasrul Haq 2) Budi Suci 3) Al Watan 4) Budi Suci Sejati 5) Jawa Faradin 6) Silat Sunda Pukulan Ghaib 7) Tusuk Hikmat 8) Ilmu Kebatinan 9) Potong Maya 10) Naluri 11) Kaula 12) Haqqullah Syahadah 13) Rampai 14) Wali Suci 15) Kalimat Sakti .Ketua ajaran sesat biasanya mengenal diri sebagai nabi dan mempunyai kuasa-kuasa tertentu. Ajaran sesat bukan sahaja mempegaruhi kehidupan seseorang dengan memberikan pelbagai ajaran kepadanya. ataupun bersikap sebagai "penyelamat" apabila berdepan dengan orang umum. Mempunyai seorang Ketua yang dipujakan seperti dewa Ajran sesat biasanya mempunyai seorang ketua yang dipuja seperti dewa.

Tolak Hadis Ilmu 23) Mentauhidkan Allah oleh Nasrun S. Kahar Ahmad 40) Ajaran Ilmu Tajali Ahmad Laksamana 41) Ajaran Ilmu Hakikat @ Jahar Dumin Hulu Langat 42) Tarikat Mufaridiah 43) Ajaran Hassan Anak Rimau . Qahar 24) Kumpulan Ikhwan / Al Mas 25) Kuasa Ghain (Tahan Diri) 26) Mohd. Qahar 28) Roslan Katimun . Seman Al Banjari 34) Al Arqam 35) Golongan Anti Hadis 36) Ajaran Juruzon bin Abdul Latif (Hj. Nordin 33) Ajaran Mohd. Ahmad Al Walidie(Pak Su)) 37) Syiah 38) Ajaran Hj.T. Nordin Putih 27) Nasrun S.Maharsi Mahish Yugi 22) Abdul Manan bin Harun .16) Silat Pukulan jarak Jauh 17) Ilmu Tenaga Dalam Hikmat 18) Zikir Sha'ban Islam Haq 19) Asal Wujud Garis Laksamana 20) Al Ma'zat 21) "Trancendentel Meditation".Ghazali Othman Hulu Kelang 39) Ajaran Hj.T.Ajaran Wali Sembilan 29) Tariqat Naqsyahbandiah Kadirun Yahya 30) Wali Sembilan 31) Khatijah binti ali @ Puan Tijah 32) Syed Mutalib Bin Syed Mohd.

Zamihan Hj. tempat dan keadaan.com/2009/06/senarai-ajaran-sesat-di-malaysia.blogspot.44) Tarikat Aurad Ismailiah 45) Ajaran Martabat Tujuh 46) Tarikat Samaniah Ibrahim Bonjol 47) Ajaran Sulaiman (Bahtera Nabi Noh) 48) Ajaran Ilmu Hakikat Hassan bin Jonit 49) Ajaran Ahmadiah / Qadiani 50) Ajaran Mohd. Al-Qur¶an alKarim telah mengingatkan kita tentang bentuk kesesatan dari pelbagai sudut. kesesatan hawa nafsu. PENDAHULUAN Fenomena kemunculan ajaran sesat seringkali berlaku.Ia memerlukan penjelasan terperinci. maka perhatian terhadapnya diberi satu tumpuan. Isu ajaran sesat bersifat subjektif. Mat Zin al-Ghari 2 Penolong Pengarah Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM) 1. Paparan isu kebanyakannya didedahkan oleh pihak media secara terbuka. Antaranya. pujuk rayu syaitan dan pengaruh persekitaran sama ada dari . Nor Seman 51) Ajaran Ayah Pin 52) Ajaran Bahai http://pandangan2u. Kewujudannya merentasi masa. Sama ada di zaman awal peradaban Islam 3 di alaf millenium mahupun akan datang.html AJARAN SESAT DAN BAHAYANYA TERHADAP AGAMA DAN NEGARA 1 Oleh: Hj. kejahilan. Memandangkan ia berkait rapat dengan agama.

A. Zamihan Hj.a. Tentunya indikasi ajaran sesat @ ajaran salah berbeza dengan prinsip Ahli Sunnah Wal Jamaµah. Bangi. al-Aswad bin Yazid al-Ansi. 1997. 302) 1. Persatuan Ulamak Negeri Melaka dan Persatuan Pegawai Syarak Negeri Melaka pada 3 April 2008M/26 Rabiµul Awwal 1429H di Auditorium Masjid Al-Azim. Ajaran sesat ialah sebarang ajaran atau amalan yang . Mat Zin al-Ghari. M. Sajah. Jabatan Mufti Negeri Melaka.alghari@blogspot. adalah kafir lagi murtad (Abd al-Qahir al-Baghdadiyy. Sehubungan itu. Hons. Mempunyai B. Bukit Palah. Sesuatu fahaman atau ajaran tidak dikatakan salah atau sesat kecuali jelas kandungannya bertentangan dengan sumber perundangan Islam. (Hons) UKM dalam bidang Tasawuf dan Tarekat. al-Farq Bayn al-Firaq. 1 Dibentangkan dalam Seminar Pemantapan Aqidah dan Perpaduan Ummah Negeri Me laka 2008 anjuran bersama Majlis Agama Islam Melaka.Berasal dari Gua Musang. Sedang mengikuti Ph. Mudir Maahad Tahfiz. Kelantan.Berumur 31 tahun.d di UKM di bidang Usuluddin & Falsafah. dalam Syariah & Pengajian Islam di Universiti Muµtah. Golongan Ahli Sunnah sepakat secara ijmaµ bahawa sesiapa sahaja yang mengaku menjadi Nabi selepas kewafatan Nabi s. Melaka.w. JAKIM. kita memerlukan definisi yang tepat dalam memahami hakikat ajaran sesat. 2 Beliau ialah Hj. Dan kini bertugas sebagai Penolong Pengarah Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM).com 3 Kemunculan Nabi palsu seperti Musaylamah al-Kazzab. hlm.teman.A. perubahan masa dan keadaan. Selangor. Keterangan lanjut mengenai beliau boleh dicapai melalui: www. Bekas Guru Agama. Jordan.

orang-orang yang sesat ialah orang-orang yang tidak berpengetahuan agama. Halaman 4. kerana tidak berusaha untuk mempelajarinya atau orang yang berpengalaman agama yang tidak betul kerana dipelajari dengan tidak menurut peraturan dan jalan sebenarnya. Tetapi yang ketaranya adalah datang dari pengaruh Syiah melampau seperti Sabaiyyah(3) Kaysaniyyah(4) dan oleh Syiah Ismailiyyah Batiniyyah(5) juga aliran teosofi(6). Menurut sejarah bahawa ajaran sesat yang paling lama usianya di Malaysia ialah ajaran Taslim yang dibawah oleh . Timbulnya ajaran-ajaran sesat dan amalan-amalan sesat dalam masyarakat Islam di Malaysia bukanlah satu perkara baru. Menurut Tafsir Pimpinan Ar-Rahman.dibawa oleh orang-orang Islam atau orang-orang bukan Islam yang mendakwa bahawa ajaran dan amalan tersebut adalah ajaran Islam atau berdasarkan kepada ajaran Islam sedangkan hakikatnya ajaran dan amalan yang dibawa itu bertentangan daripada Islam yang berdasarkan Al-Quran dan al-Sunnah serta juga bertentangan dengan ajaran Ahli Sunnah Wal Jamaah. mulai bergerak secara senyap-senyap semasa Islam mula bertapak di Semenanjung pada abad ke 15 iaitu melalui konsep animisma(1) dinamisma(2) dan ajaran Hindu-Budha. SEJARAH 2.

Pulau Pinang. Abd. Pada 19 Ogos 1979 peristiwa di Kerling. Jumlah ajaran sesat telah bertambah dari masa ke semasa. Kelantan telah mati ditembak dalam satu pertempuran dengan pasukan keselamatan. Beberapa peristiwa yang menggugat ketenteraman dan keselamatan awam belaku berikutan dari ajaran sesat umpamanya pada 19 Oktober 1974 seorang dari kumpulan ajaran sesat 4 Sahabat di Kg. Perak (Tn. Rantau Panjang. Ajaran Subud hampir hilang tetapi ajaran Martabat Tujuh dipercayai masih hidup. Pada 7 Julai 1979. . Negeri Sembilan dan lain-lain. Bayan Lepas. Ipoh. 68 tahun). Seronok. Ahmad Matahari pada tahun 1870an di Kg. Perak. Ajaran ini telah berkembang ke negeri-negeri lain seperti Kedah. Tajul Ariffin yang mengaku dirinya Imam Mahdi telah mencederakan imam masjid Rapat Setia. Hari demi hari ajaran sesat telah bertambah dan hingga akhir tahun 1999 jumlahnya menjangkau lebih dari 100 ajaran yang diadukan ke Jabatan Agama seluruh Malaysia. Wahab.Hj. Damanhuri b. bukan sahaja di Kelantan tetapi di negeri-negeri lain. Hj. Sementara di Kelantan wujud ajaran sesat yang dikenali dengan ajaran Subud yang disebarkan dalam tahun 1950an dan ajaran Martabat Tujuh. Hj. Sehingga kini setiap buah negeri di Malaysia terdapat ajaran-ajaran sesat yang disebarkan secara senyap-senyap dan ada kalanya mendapat sokongan daripada tokoh-tokoh kecil agama tempatan. Kedap.

pengikut ajaran Tabarani bertindak keterlaluan memukul Ketua Kampung. Kota Kinabalu.Selangor telah mati terbunuh apabila mereka sedang melakukan pemecahan Kuil Hindu di Kerling. Kota Kinabalu. Sabah. Pada 18 Mac 1996. Lelaki berkenaan menyebarkan ajaran sesat yang berpusat di Inanam. Kampung Pandan Satu. kakitangan balai dan orang awam. dua orang lelaki warga Indonesia cedera ditembak selepas mengamuk dan cuba mencederakan orang ramai di Kompleks Sinsuran. Kuantan. Sabah. Pahang. Sidek Mohamad kerana didakwa menghalang kegiatan mereka . Selangor. Ismail (Kemboja) telah terbunuh apabila mereka menyerang Balai Polis Batu Pahat dan mencederakan ramai anggota polis. Pada 1 Februari 1996. Satu peristiwa besar di Batu Pahat telah berlaku pada 16 Oktober 1980 di mana 8 orang dari kumpulan ajaran sesat yang dipimpin oleh Ahmad Nasir b.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->