TEKS PEMBAWA ACARA (MC

)

Yang terhormat Bapak Ketua RT Kempon & Ketua Ta’mir Musholla MUJAHIDIN selaku penasehat JAM’IYAH TIBA’ remaja Kempon.

Yang terhormat Kakak-Kakak Pembina serta rekan-rekan sekalian yang insya Allah berbahagia pada malam hari ini. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil’alamin, sepantasnyalah kita bersama

memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah swt, karena dengan rahmat, hidayah, dan inayahnya kita semua dapat berkumpul bersama-sama di rumah teman kita . . . . . . . dalam acara jam’iyah tiba’ yang dilaksanakan dalam satu ahad sekali. Tidak lupa shalawat serta salam selalu kita limpahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad saw, nabi pemimpin umat, pembawa syafa’at kelak di hari kiamat. AMIN !! Rekan-rekanku sekalian yg berbahagia,dalam kesempatan yang baik ini pula saya sebagai pemandu acara mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada rekan-rekan sekalian yg mau meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara jam’iyah tiba’ ini, mudahmudahan niat kita dari awal kesini ikhlas karena Allah dan mudah-mudahan amal baik kita oleh Allah swt. AMIN !! Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara pada mala mini sebagai berikut: 1. Pembukaan ;

2. Pembacaan ayat suci Alqur’an dan diteruskan dengan saritilawah ; 3. Pembacaan tiba’ yg dilanjutkan dengan do’a ; 4. Penampilan khitobah putra & putri ; 5. Sambutan ; 6. Lain-lain. Untuk mengawali acara marilah kita bersama-sama membacakan ummul kitab, yang kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad saw. Semoga acara ini dapat berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. ALFATIHAH . . . Demikianlah acara pertama telah kita lalui bersama. Acara kedua yaitu pemabacaan ayat suci Alqur’an yg dilanjutkan dengan saritilawah. Kepada yg bertugas dipersilahkan.

Demikian tadi acara sambutan-sambutan telah kita lewati bersama-sama. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Bapak penasehat. Kepada beliau yaitu dipersilahkan. Saya . . . Kepada petugas disilahkan. Demikian pembacaan tiba’ telah kita lalui bersama-sama. .  Sambutan ketiga oleh kakak-kakak Pembina. . dan . . demikianlah serangkaian acara pada malam hari ini. Acara selanjutnya penampilan khitobah putra & putri. . Kepada petugas disilahkan. . Demikian tadi penampilan khitobah putra & putri yg telah di sampaikan oleh temanteman kita . . . . . Acara berikutnya lain-lain. semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari apa yang telah disampaikan tadi. Amin ya Rabbal Alamin. .Demikian tadi pembacaan ayat suci Alqur’an yang telah dibawakan oleh saudara/saudari . kepada petugas dipersilahkan. . sebagai pembawa acara mengucapkan banyak-banyak terima kasih. semoga kita semua yang mendengarkan senantiasa mendapatkan berkah dan ridho dari Allah swt. . Kepadanya dipersilahkan. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. . dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dalam membawakan acara pada malam hari ini. Kepadanya dipersilahkan. . . . Acara berikutnya yaitu pembacaan tiba’ yg disambung dengan do’a. Rekan-rekan sekalian. Acara selanjutnya sambutan-sambutan:   Sambutan pertama akan disampaikan oleh tuan rumah. . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful