c

^  

c

c

c

c
c
— —   
Nama: ______________________________________________________________________________________
Alamat: _____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ Umur: _____________________
*No. Kad Pengenalan: ______________________

*Pekerjaan: ______________________________

*Sekolah/Alamat tempat kerja: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
*No. Telefon (Hp): ______________________

*Emel: ____________________________________

— —  
     
Nama: ______________________________________________________________________________________
No. Kad Pengenalan: _____________________

No. Telefon (R): ___________________________

Pekerjaan: _______________________________

No. Telefon (Hp): _________________________

Alamat Tempat Kerja: ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
SUBJEK YANG DIAMBIL : (1) _________________________________

(4)_____________________________

(2) _________________________________

(5)_____________________________

(3) _________________________________

(6)_____________________________

Saya bersetuju dan berjanji untuk mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh
Wardah Edu Centre.
Tandatangan Pelajar:

T/tangan Pegawai Pendaftar:

««««««««««««.

««««««««««««««.

Tarikh: _________________

˜ c 
cc
˜ c cc 

cc  
cc
c 

 c  cc