PROSEDUR PERTUKARAN SEKOLAH KATEGORI 1 : PROSES PERTUKARAN PELAJAR DALAM DAERAH 1.

Ibu bapa / Penjaga mendapatkan borang pertukaran Jadual ketiga PU(A) 275 daripada sekolah asal (4 salinan). 2. 3. 4. 5. 6. Dokumen-dokumen lain (jika perlu). Ambil nombor giliran di kaunter PPD Seremban. Serahkan dokumen kepada pegawai bertugas. Semua borang yang lengkap akan diproses seberapa segera. Satu salinan borang yang telah diluluskan akan diserahkan kepada ibu bapa/penjaga untuk diserahkan kepada sekolah baru bersama salinan untuk ibu bapa/penjaga. 7. 8. Salinan untuk sekolah asal akan diuruskan oleh pihak PPD Seremban. Pihak ibu bapa/penjaga boleh mula mendaftar anak di sekolah baru dengan membawa borang-borang yang telah diluluskan.

Dokumen-dokumen lain (jika perlu). 1. 2. 3. 4. Surat Nikah/Surat Perakuan Pendaftaran Perkahwinan ibu bapa. Perintah mahkamah tentang hak penjagaan jika ibu bapa bercerai/berpisah. Surat daftar anak angkat mengikut seksyen 25 AktaPengangkatan 1952. Jika urusan pertukaran diuruskan oleh selain daripada ibu bapa/penjaga,surat kuasa daripada ibu bapa/penjaga hendaklah disertakan.

KATEGORI 2. PROSES PERTUKARAN PELAJAR DARI LUAR

DAERAH/NEGERI ( MASUK) 1. Ibu bapa mendapatkan borang pertukaran Jadual ketiga PU(A) 275 daripada sekolah asal (4 salinan). 2. 3. 4. 5. 6. 7. Surat Nikah/Surat Perakuan Pendaftaran Perkahwinan ibu bapa. Dokumen-dokumen lain (jika perlu). Ambil nombor giliran di kaunter PPD Seremban. Serahkan dokumen kepada pegawai bertugas. Semua borang yang lengkap akan diproses seberapa segera. Satu salinan borang yang telah diluluskan akan diserahkan kepada ibu bapa/penjaga untuk diserahkan kepada sekolah baru bersama salinan untuk ibu bapa/penjaga. 8. 9. Salinan untuk sekolah asal akan diuruskan oleh pihak PPD Seremban. Pihak ibu bapa/penjaga boleh mula mendaftar anak di sekolah baru dengan membawa borang-borang yang telah diluluskan.

Dokumen-dokumen lain (jika perlu). 1. 2. 3. Perintah mahkamah tentang hak penjagaan jika ibu bapa bercerai/berpisah. Surat daftar anak angkat mengikut seksyen 25 Akta Pengangkutan 1952. Jika urusan pertukaran diuruskan oleh selain daripada ibu bapa/penjaga,surat kuasa daripada ibu bapa/penjaga hendaklah disertakan.

KATEGORI 3. PROSES PERTUKARAN PELAJAR ANTARA DAERAH.

1.

Ibu bapa mendapatkan borang pertukaran Jadual ketiga PU(A) 275 daripada sekolah asal (4 salinan).

2. 3. 4.

Surat Nikah/Surat Perakuan Pendaftaran Perkahwinan ibu bapa. Dokumen-dokumen lain (jika perlu). Serahkan borang pertukaran Jadual ketiga PU(A) 275 ke PPD yang berkenaan.

5.

PPD berkenaan akan memproseskan permohonan tersebut.

Dokumen-dokumen lain (jika perlu). 1. 2. 3. Perintah mahkamah tentang hak penjagaan jika ibu bapa bercerai/berpisah. Surat daftar anak angkat mengikut seksyen 25 Akta Pengangkutan 1952. Jika urusan pertukaran diuruskan oleh selain daripada ibu bapa/penjaga,surat kuasa daripada ibu bapa/penjaga hendaklah disertakan.