Modul Pengajaran & Pembelajaran Sastera Genre Tingkatan Tajuk : : : Novel 4 Kemanusiaan Dari Lembah Ke Puncak Sudut Pandangan Pada

akhir pengajaran dan pembelajaran pelajar dapat: i. menyatakan definisi sudut pandangan. ii. menyenaraikan dua jenis sudut pandangan. iii. menghuraikan jenis sudut pandangan dalam novel Dari Lembah Ke Puncak. Hasil Pembelajaran Utama Hasil Pembelajaran Khusus : : 8.0 8.1 8.2 8.3 Huraian Hasil Pembelajaran : Aras 1 i. Menyatakan definisi sudut pandangan. ii. Mengemukakan jenis sudut pandangan. iii. Menyatakan definisi sudut pandangan orang pertama, sudut pandangan orang ketiga serba tahu dan sudut pandangan orang ketiga terbatas. iv. Mengenal pasti sudut pandangan dalam karya yang dikaji. Menghuraikan sudut pandangan dalam prosa. Menerangkan definisi sudut pandangan. Menyenaraikan jenis sudut pandangan. Menghuraikan jenis sudut pandangan dalam karya yang dikaji.

Aspek Sastera : Objektif :

1

Teknik penerangan ii. Struktural i. Kemahiran berfikir ii. Kemahiran belajar cara belajar Pendekatan : Kaedah Teknik : : i. Peraturan Sosio budaya iii.Pengisian Kurikulum: i. Teknik sumbang saran : : : : Pengetahuan am. berhemah tinggi dan berperibadi mulia Berbakti kepada masyarakat 2 . Kewarganegaraan Kemahiran Bernilai Tambah: i. Ilmu ii. Menggunakan kemahiran berfikir ii. Soal jawab i. Nilai Kemanusiaan iv. Bahasa Melayu Hubungan manusia dengan alam sekitar Membentuk generasi muda yang gigih.

Langkah 1 • Murid membaca dan menghayati petikan pada halaman 1 hingga 2 novel Dari Lembah Ke Puncak. Orang ketiga Definisi Sudut Pandangan Orang Pertama Pengarang terlibat atau meresapkan diri ke dalam salah satu watak yang mengisahkan cerita. Murid diminta menyatakan definisi sudut pandangan dengan merujuk Kamus Dewan dan mencatat definisi. Jenis Sudut Pandangan 1.Isi Pelajaran Definisi Cara bagaimana pengarang menyampaikan cerita kepada pembaca dan pembaca menilai kedudukan pengarang sama ada berada di luar atau di dalam cerita. KBCB Kaedah soal jawab Bahan Bantu Mengajar Kamus Dewan Teks novel Dari Lembah Ke Puncak (hal. Murid diminta menyatakan kedudukan pengarang dalam petikan tersebut.2) 3 . Murid membacakan definisi tersebut. Orang pertama 2. Murid memberikan bukti Guru mengaitkan jawapan pelajar dengan isi pelajaran. Murid diminta memberikan pendapat sama ada pengarang terlibat secara langsung dalam cerita atau di luar cerita. Guru membuat pengukuhan. • • • • Set Induksi • • • • Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan Murid diminta menyatakan nama pengarang novel Dari Lembah Ke Puncak. 1 .

cara berfikir. Sudut pandangan orang ketiga terbatas. Murid menyatakan kedudukan pengarang dalam petikan tersebut. Sudut pandangan orang ketiga serba tahu. Lampiran 1 Petikan cerpen “Benar Kata Ayah” Teknik Penerangan Teks Novel Dari Lembah Ke Puncak Halaman 1 dan 2 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4 Langkah 3 • Guru mencatat definisi sudut pandangan orang pertama. Murid membaca definisi tersebut dan guru memberi penerangan. . Murid diminta menyatakan jenis sudut pandangan yang digunakan. Murid merujuk petikan novel Dari Lembah Ke Puncak halaman 1 hingga 2 dan seterusnya menyoal pelajar jenis sudut pandangan. Langkah 2 • • • • • • • Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan Guru mengedarkan petikan atau bahan petikan cerpen ”Benar Kata Ayah kepada semua murid.Isi Pelajaran Definisi Sudut Pandangan Orang Ketiga Pengarang tidak terlibat dalam cerita/berada di luar cerita. sudut pandangan orang ketiga serba tahu dan sudut pandangan orang ketiga terbatas pada papan hitam dan murid menyalin. perasaan. • 4 . Murid mengesan kata ganti nama yang terdapat dalam petikan. Murid membaca dan menghayati petikan tersebut.Pengarang berada di luar cerita tetapi mengetahui dan mengawal setiap perkara (perbuatan. . Guru membuat rumusan. a.Pengarang berada di luar cerita dan mengawal atau menguasai sebahagian daripada unsur perwatakan dan unsur-unsur lain. watak-watak dan latar masyarakat) b.

Murid diminta mengesan kata ganti diri bagi watak yang terdapat dalam petikan halaman 1 dan halaman 2. Langkah 4 • • • • • Semua murid membaca senyap teks novel Dari Lembah Ke Puncak dari halaman 1 hingga halaman 2.Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan Jenis Sudut Pandangan Novel Dari Lembah Ke Puncak Sudut pandangan orang ketiga serba tahu. LPG 1 LPG 2 Teks novel Dari Lembah Ke Puncak Penutup • Murid diminta membaca keseluruhan teks untuk mendapatkan gambaran sudut pandangan dengan lebih jelas. Pengarang mengetahui segala-galanya. 5 . Pengarang menggunakan kata ganti diri orang ketiga dia/ia/nya/nama watak/ Jalil. Murid diminta mengisi LPG 2 Guru memberi penerangan dan membuat rumusan. Pengarang memberi kan gambaran watakwatak/ peristiwaperistiwa/ latar. Murid menyenaraikan nama watak yang terlibat pada halaman tersebut.

Lampiran 1 Petikan cerpen Benar Kata Ayah Aku tunduk dengan tikaman kata ibu. Ayah juga pemimpin. Bukan meminta-minta seperti peminta sedekah di kaki lima jalan. berdikari. Ibu juga mahu aku berusaha. Ayah bukan sahaja memimpin satu keluarga kecil tapi ayah memimpin sebuah keluarga yang besar. Ayah tegas dalam segala hal. Aku tahu ibu juga seperti ayah. Halaman 83 6 . Ibu mahu aku melewati hidup ini seperti ayah.

Lampiran2 Aku W Ria Asmira P W Ayah P. Pengarang W: Watak 7 .

LAMPIRAN 3: Cerpen Warna Hati Seorang Datin Gambarajah Sudut Pandangan Orang Ketiga Serba Tahu W Datin Rahman Haji Yusof W P Siti Halijah W Datuk Lampiran 4: Cikgu Apek 8 .

Gambarajah Sudut Pandangan Orang Ketiga Serba Tahu Terhad Cikgu Apek W Faduhah W Siti Hajar Mohd Zaki P W Siti Nurhaliza W Ibu P: Pengarang W: Watak LPG 1 9 .

Nama watak Jalil Mak Jalil Kata Ganti Diri Anak Muda Mak Teh LPG 2 Aku 10 .

Ibu Abang W Ghazali Lateh P Bangun Tidur P a Mandi di telaga LT Sarapan pagi disediakan oleh Mak Teh Dalam rumah Jalil Catatan: P: Pengarang W: Watak Pa: Peristiwa LT: Latar Tempat Telaga Kampung Bukit Nibung 11 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful