P. 1
Assignment Bahasa Melayu

Assignment Bahasa Melayu

|Views: 490|Likes:
Published by acwie73

More info:

Published by: acwie73 on Jul 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/23/2013

pdf

text

original

1

ISI KANDUNGAN

MUKA SURAT

Pengenalan Soalan Tugasan Soalan Tugasan 1

2 4 5

Soalan Tugasan 2 Kesimpulan

12 18

Bibliografi Lampiran

20

2

PENGENALAN Insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, emosi, jasmani dan sosial seperti yang dihasratkan oleh Falsafah Pendidikan Kebangsaan dipercayai akan dapat dicapai melalui pendidikan bahasa dan kesusasteraan. Menyedari kepentingan sastera dalam pembinaan negara bangsa, kementerian menawarkan mata pelajaran Kesusasteraan Melayu sebagai mata pelajaran elektif atau pilihan kepada pelajar mulai 1957. Dari semasa ke semasa, kementerian sentiasa melakukan penambahbaikan terhadap kurikulum mata pelajaran Kesusasteraan Melayu melalui proses penyemakan semula sukatan pelajaran yang dilakukan pada 1984, 1991 dan 2002. Bagi memantapkan lagi peranan sastera di sekolah, Kementerian Pelajaran telah memperkenalkan komponen sastera dalam mata pelajaran Bahasa Melayu pada tahun 2000 dan wajib dipelajari pelajar sekolah menengah dari Tingkatan Satu hingga Lima dan dikenali sebagai Komsas. Komsas ialah akronim bagi perkataan-perkataan ‘Komponen’ dan ‘Kesusasteraan Melayu’. Komsas ialah komponen penting dalam subjek Bahasa Melayu. Bagi pengajaran dan pembelajaran Komsas dalam subjek Bahasa Melayu, Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) Tingkatan I hingga V pasca tahun 2003 telah memperuntukkan dua waktu dalam seminggu. Sebelum Komsas dilaksanakan, pelajar sudah didedahkan dengan unsur atau bahan sastera dalam pendidikan bahasa. Namun, keberkesanannya dalam aspek penghayatan nilai tidak membanggakan. Hal ini demikian kerana pengajaran dan pembelajaran menjurus kepada aspek input bahasa semata-semata. Aspek nilai estetik, keindahan bahasa, dan sosio budaya yang tergarap dalam karya yang digunakan itu tidak diberikan tumpuan. Sebaliknya, melalui Komsas, aspek-aspek tersebut diberikan penekanan di samping untuk meningkatkan keupayaan pelajar berbahasa. Kementerian Pelajaran menyedari peranan subjek Sastera yang dapat menyemai nilai positif dan jati diri kepada semua pelajar. Melalui sukatan pelajaran Kesusasteraan Melayu, peranan dan fungsi sastera yang didedahkan kepada pelajar, bukan saja mampu

Ada yang mengatakan bahawa Komsas sukar dipelajari dan Komsas membebankan. Belajar tanpa matlamat seumpama kita belayar di lautan yang luas tanpa hala tuju. . tetapi juga oleh pelajar bagi mengikis sikap penguasaan ilmu bahasa dan sastera hanya untuk peperiksaan. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah tidak memisahkan pengajaran dan pembelajaran bahasa dan sastera. daya intelek. malah mereka akan disemai dengan nilai terpuji misalnya kasih sayang. Tetapi sebaliknya. malah pelajar dapat melahirkan idea. Mengenali dan mengurus perasaan pelajar. Memupuk kesedaran terhadap nilai estetik karya dan keindahan bahasa. penguasan ilmu bahasa dan sastera untuk membina dan meningkatkan jati diri pelajar. Atas dasar itu. Tumpuan kepada pembelajaran bahasa semata-mata tidak memadai kerana pelajar mungkin dapat menguasai bahasa dengan baik dari aspek tatabahasanya. hormat-menghormati dan patriotisme melangkaui sempadan ilmu sastera itu sendiri. daya kreatif dan seumpamanya dapat dikuasai melalui ilmu sastera. Melahirkan pelajar yang kreatif dan kritis. v. Hal ini harus disedari bukan sahaja oleh guru. fokus pengajaran dan pembelajaran Kesusasteraan Melayu bukan saja terhad kepada menyebar ilmu pengetahuan dan ilmu sastera kepada pelajar. Hal ini jelas tergambar dalam matlamat pengajaran Komsas. Akhirnya akan timbul tanggapan yang negatif terhadap Komsas. iii. iv. Selain itu. Meningkatkan kekuatan rohani dan intelek. Maka wujudlah rasa kurang berminat untuk membaca teks Komsas.3 memperkayakan perbendaharaan kata menggunakan bahasa sastera yang indah. Satu hakikat yang tidak dapat dinafikan bahawa bahasa dan sastera tidak dapat dipisahkan kerana kedua-dua aspek ini lahir daripada sosio budaya masyarakatnya. pemikiran kepercayaan dan perasaan secara kreatif dan imaginatif melalui pembacaan dan menganalisis teks disediakan. dan Meningkatkan kemahiran interapersonal dan interpersonal Pelajar harus menyedari matlamat pembelajaran Komsas bagi memudahkan mereka mengatur strategi pembelajaran. diksi. tetapi dalam aspek keindahan bahasa. Tanggapan yang negatif ini dapat dihapuskan jika pelajar memahami matlamat yang digariskan tadi. ii. Antara matlamat pengajaran dan pembelajaran Komsas termasuklah: i.

pelahiran perasaan dan penghayatan”. iaitu: (a) (b) (c) (d) (e) Tajuk kajian/ Nama pengkaji/ institusi yang menjalankan kajian Kaedah Kajian (Sampel/ responden kajian/ bahan kajian) Dapatan kajian Rumusan/ kesimpulan/ cadangan Lampirkan kajian yang dijadikan sebagai bahan ulasan. (20 markah) Soalan 2 “KOMSAS telah dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia mulai tahun 2001. Perbincangan anda perlu disertakan dengan contoh dan data yang berkaitan dengan mengambil kira aspek sistem bahasa dan seni bahasa. Dalam hal ini.KOMSAS berperanan sebagai pembentuk emosi yang berkesan di samping mengutamakan penikmatan hasil karya yang indah.. penilaian mahupun isu-isu berkaitan dengan pelaksanaannya”.. (Nadzeri Isa:2008) Kenal pasti SATU teks KOMSAS yang sesuai digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. beberapa kajian telah dijalankan berhubung tentang KOMSAS sama ada berkaitan dengan teks. Bincangkan pelaksanaan KOMSAS dalam memenuhi tuntutan Falsafah Pendidikan Kebangsaan di samping dapat membantu penguasaan berbahasa pelajar. (Nik Rafidah Nik Mohamad Affendi:2009) Kenal pasti kajian yang berkaitan dengan KOMSAS dan hasilkan ulasan tentang kajian tersebut.4 SOALAN TUGASAN Soalan 1 “. . pelaksanaan. Ulasan yang diberikan perlu memasukkan maklumat-maklumat yang berkaitan. Lampirkan teks tersebut bersama tugasan anda.

: 1. Membincangkan persoalan-persoalan yang terdapat di dalam sajak “Lebah dan Madu”. iii. ii.26. kemasyarakatan dan kebudayaan.1 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BERDASARKAN TEKS KOMSAS YANG DIPILIH Mata Pelajaran Tingkatan Topik Tajuk Masa Hasil Pembelajaran (Objektif) : Bahasa Malaysia : 1 Melur : Sajak : Lebah dan Madu : 80 Minit : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran pelajar-pelajar dapat: i. ii. ii.1: Berbincang dan mengenal pasti nilai- . iii.5 (10 markah) [Jumlah: 30 Markah] 1. iv. Membincangkan pengajaran yang terdapat di dalam sajak “Lebah dan Madu”. Penerapan Nilai : i. Soalan Tugasan 1 1. Kerjasama Kerajinan Berjasa Hormat Sains Alam Sekitar Koperatif Direktif nilai kemanusiaan. Penyerapan Ilmu Strategi Pengajaran Kemahiran Sastera : i. ii. : i. Membincangkan tema sajak “Lebah dan Madu”.

: i. Guru menayangkan rakaman video menggunakan komputer riba. ii. Media Pengajaran : i. Soalan-soalan: SET INDUKSI (10 Minit) 1. 2. Di dalam rakaman video tersebut menunjukkan seorang mendeklamasikan sajak “Lebah dan Madu” dan 1. 3. ii.8 : Berbincang tentang perwatakan secara kritis dan analitis. ii. iii. iv. iv. Kemahiran Generik KBKK Kecerdasan Pelbagai : i. v. Strategi Pengajaran: Direktif 2. Siapakah watak utama yang diceritakan di dalam sajak “Lebah dan Madu”? 1. Teks sajak “Lebah dan Madu” dalam kertas edaran.2.Teknik: Mestamu 3. v. iii.6 1. Pelajar menerima kertas edaran. Kecerdasan pelbagai: Kecerdasan . Pengetahuan Sedia Ada Menjana idea Mengulas Menganalisis Kecerdasan berbahasa Kecerdasan interpersonal Kecerdasan intrapersonal Kecerdasan muzik Sajak “Lebah dan Madu” Komputer riba Projektor LCD dan layar Lembaran kerja Kertas edaran : Pelajar telah membaca teks sajak seminggu sebelum pengajaran. LANGKAH / MASA ISI PELAJARAN AKTIVITI P & P CATATAN 1. projektor LCD dan layar.

Rakaman video dimainkan semula dan guru meminta semua pelajar untuk menyanyi bersama. Media pengajaran Komputer riba Projektor LCD Layar Kertas edaran 1. Guru menggunakan perisian Ms PowerPoint untuk menerangkan isi pelajaran kepada pelajar. Strategi pengajaran: Direktif Koperatif Berbahasa Kecerdasan Interpersonal Kecerdasan Muzik . 3. 5. setiap kumpulan diminta untuk membentangkan hasilan 4. 4. Apakah yang akan dihasilkan oleh lebahlebah tersebut? seorang lagi menyanyikan sajak tersebut mengikut melodi sebuah lagu popular. Pelajar-pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan . 2. Kecerdasan Pelbagai: Kecerdasan Interpersonal Kecerdasan Berbahasa 4. 2. Apakah yang sedang dilakukan oleh lebah-lebah tersebut? 3. KBKK: Menjana idea 3. Nilai: Kerjasama 2. Apabila sesi perbincangan selesai. Guru menerangkan dan membincangkan maksud tema dan persoalan kepada pelajar-pelajar. Setiap kumpulan diminta untuk membincangkan tema dan persoalan sajak “Lebah dan Madu”.7 2. 1. secara langsung atau tidak langsung. Tema sajak ini ialah LANGKAH 1 (20 Minit) lebah mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan dan berjasa kepada hidupan yang berada di sekelilingnya. Guru bersoaljawab dengan pelajar dan mengaitkan jawapan mereka dengan tajuk dan isi pelajaran yang akan diajar pada hari ini. Persoalan: Perkara-perkara sampingan atau isi yang lebih kecil yang 1. Tema: Persoalan utama yang diungkapkan dalam sesuatu karya.

1. Guru meminta pelajar-pelajar melakukan aktiviti bertulis dalam buku latihan KOMSAS. 3. LANGKAH 2 (20 Minit) 2. Kecerdasan pelbagai: Kecerdasan Berbahasa Kecerdasan Intrapersonal 1. 5. Mereka diminta untuk menyenaraikan pengajaran yang boleh diperoleh daripada teks sajak beserta dengan contoh-contohnya. Media pengajaran: Komputer riba Kad manila . Contoh persoalan dalam sajak ini ialah bekerjasama dalam menjalankan tugas iaitu lebahlebah ini bekerjasama mengumpulkan madu. Setiap kumpulan digalakkan untuk membuat peta minda yang dilakar dan ditulis pada kad manila. KBKK: Menjana idea Menganalisis 2. Apabila masa telah tamat. 3. Strategi pengajaran: Direktif mereka. beberapa orang murid akan dipilih untuk membacakan jawapan mereka dan jawapan tersebut akan dibincangkan bersama guru dan pelajar-pelajar lain. Pengajaran: Peringatan / pedoman / mesej yang ingin disampaikan oleh penulis dalam karyanya kepada pembaca. 2. Contoh pengajaran dalam teks sajak ini ialah kita perlu bekerjasama dalam menjalankan sesuatu pekerjaan seperti lebah bantu membantu untuk menghasilkan madu. 1. Guru menerangkan secara ringkas maksud pengajaran dan memberikan contoh yang sesuai berdasarkan teks “Lebah dan Madu”.8 ada hubungannya dengan tema sesuatu karya.

Soalan Tatabahasa a. Bina 2 ayat daripada setiap kata nama yang telah disenaraikan. Setiap kumpulan akan diberikan 1. Guru meminta semua pelajar berbincang dalam kumpulan dan mencari satu teknik yang dirasakan sesuai untuk mendeklamsikan sajak “Lebah dan Madu” mengikut cita rasa setiap kumpulan. Teknik: Deklamasi PENUTUP (10 Minit) Mestamu Nyanyian Melodi 1. b. 2. KBKK: Menjana idea Menganalisis 3. Apakah perkara yang menyedarkan penyajak apabila melihat lebah? b. Pelajar diminta untuk menjawab soalan kefahaman dan soalan tatabahasa berdasarkan teks sajak “Madu dan Lebah”. Strategi pengajaran: Koperatif 3. Kecerdasan pelbagai: Kecerdasan . Guru mengedarkan lembaran kerja.9 1. Kecerdasan pelbagai: Kecerdasan Berbahasa Kecerdasan Intrapersonal 2. Contoh soalan kefahaman: a. Media pengajaran: Lembaran kerja 1. 2. 2. Frasa ada ratu ada pekerja merupakan gaya bahasa __________. Senaraikan kata nama yang terdapat di dalam teks sajak. Apakah sifat lebah yang boleh dicontohi? LANGKAH 3 (20 Minit) c. 1.

10 peluang untuk mendeklamasikan sajak tersebut mengikut teknik yang telah mereka pilih. Persoalan kekempat ialah mengenai . Pemilihan teks ini adalah berasaskan kepada kesesuaian teks ini yang mudah difahami oleh pelajar-pelajar Tingkatan 1. guru telah memilih untuk menyanyikan sajak tersebut mengikut irama lagu popular masa kini di dalam set induksi pengajarannya. Di dalam Rancangan Pengajaran Harian yang telah dirangka di atas. dan bekerjasama. Antara persoalan sajak ini pula ialah bekerjasama dalam menjalankan tugas. Tema sajak “Lebah dan Madu” ialah lebah mengamalkan nilainilai murni dalam kehidupan dan berjasa kepada hidupan lain di sekitarnya terutama sekali kepada manusia melalui penghasilan lebahnya. contohnya lebah-lebah di dalam sajak ini digambarkan oleh penulis sebagai satu makhluk yang bersifat berkerjasama di dalam usaha untuk mengumpulkan madu. di dalam masyarakat lebah terdapat dua golongan iaitu lebah ratu dan juga lebah pekerja. jelas dan nyata untuk menyampaikan mesej yang terkandung di dalam karyanya agar ia mudah diterima oleh para pembaca. Penulis menggunakan bahasa yang mudah. Persoalan seterunya ialah. Tema sajak ini dapat diterjemahkan oleh pelajar melalui sesi pengajaran terancang yang dikelolakan oleh guru yang mengajar menggunakan ringkasan pengajaran di atas menerusi langkah pertama. Di dalam langkah pertama pelajar diminta untuk mencari tema dan persoalan-persoalan di dalam sajak melalui perbincangan di dalam kumpulan. Berbahasa Kecerdasan Interpersonal Kecerdasan Muzik 1. Ini akan membantu pelajar-pelajar untuk mengingati dan menghayati sajak tersebut selain untuk menarik minat mereka untuk mengikuti sesi pengajaran seterusnya.2 Teks KOMSAS Teks KOMSAS yang dipilih ialah sebuah puisi moden iaitu sajak yang bertajuk “Lebah dan Madu”. Persoalan kedua ialah sifat lebah yang boleh dijadikan tauladan iaitu bersifat rajin. hidup sepakat.

Akhir sekali ialah kesedaran untuk berbakti kepada masyarakat. Nilai murni dan juga pengajaran boleh dihayati di dalam sajak ini. Akhir sekali ialah berbakti. Tema dan persoalan-persoalan yang disampaikan oleh penulis melalui karyanya ini boleh membentuk jiwa remaja agar menjadi insan yang bermoral dan berbudi pekerti selaras dengan tuntutan dan aspirasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang ingin melahirkan manusia yang seimbang daripada segi jasmani. Selain itu kerajinan. Nilai murni yang terkandung di dalam sajak ini ialah bekerjasama. emosi. contohnya lebah rajin bekerja seperti yang telah ditetapkan oleh ratu lebah. Seterunya kita hendaklah berbakti kepada makhluk yang hidup. mu juga terdapat di dalam sajak ini contohnya. contohnya lebah bekerjasama mengumpul madu. Madu lebah dipercayai boleh menjadi penawar kepada pelbagai penyakit. contohnya penulis berasa insaf melihat sifat mulia lebah sehinggakan menimbulkan keinginan untuk berbakti kepada manusia lain. Seterunya imej alam juga dipaparkan dalam karya ini iaitu pohon tualang. Antara pengajaran daripada sajak ini ialah kita perlu bekerjasama dalam menjalankan sesuatu tugasan. Antara gaya bahasa sajak ini ialah pengulangan perkataan seperti lebah-lebah. contohnya penulis mahu berbakti kepada manusia dengan berbuat jasa kepada semua orang. Para pelajar boleh mengenal pasti dan menghayati nilai dan pengajaran-pengajaran yang terkandung di dalam sajak melalui aktiviti yang mereka jalankan di dalam langkah kedua berdasarkan rancangan pengajaran di atas. contohnya Lihatlah lebah-lebah (rangkap pertama) dan Lebah-lebah (rangkap ketiga). contohnya lebah menghasilkan madu untuk menjadi penawar penyakit kepada manusia. . Akhir sekali kita seharusnya mengambil iktibar daripada sifat murni makhluk lain. kau membuat aku sedar dan seperti madumu yang istimewa pada rangkap ketiga. Penggunaan singkatan perkataan seperti kau. lebahlebah. contohnya lebah bekerjasama untuk menghasilkan madu.11 khasiat madu lebah. intelek dan sosial. rohani. contohnya di akhir rangkap sajak tersebut penulis berasa insaf setelah melihat masyarakat lebah meninggalkan jasa kepada manusia dengan menghasilkan madu yang mempunyai khasiat yang tinggi untuk manusia. Pengulangan baris juga berlaku iaitu Pada dahan pohon tualang (rangkap pertama dan ketiga).

contohnya seperti madumu yang istimewa (pengulangan konsonan m). Sekolah Menengah Teknik Pasir Mas. minat pelajar terhadap Komsas dan strategi digunakan dalam pengajaran Komsas. Lembaran kerja tersebut mengandung dua latihan iaitu soalan kefahaman dan juga latihan tatabahasa. Kelantan. Beliau menggunakan kaedah kajian kes di dalam kajian ini dan dilaksanakan dalam bentuk kajian teks. Dapatan yang diperolehi daripada kajian ini memberikan gambaran tentang aspek-aspek yang terdapat dalam objektif kajian serta menjawab persoalan-persoalan kajian yang berkaitan dengan persepsi guru terhadap pelaksanaan Komsas. 2. Institut Perguruan Tengku Ampuan Afzan. Kajian ini telah dijalankan oleh Mohd Rasdi bin Saamah. Di dalam langkah ketiga di dalam Rancangan Pengajaran Harian di atas. Soalan Tugasan 2 2. Beliau bertugas di Jabatan Pengajian Melayu. . Responden kajian terdiri daripada 30 orang guru Bahasa Melayu di tiga buah sekolah menengah di Daerah Pasir Mas.12 Pengulangan vokal atau asonansi juga turut menambahkan keindahan bahasa di dalam sajak ini.1 Kajian Komsas Tajuk kajian yang dipilih untuk memenuhi kehendak soalan 2 ialah “Pelaksanaan Komsas Dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu Di Sekolah Menengah: Satu Tinjauan”. Sekolah-sekolah tersebut ialah: 1. guru telah menyediakan lembaran kerja untuk setiap pelajar untuk memantapkan lagi kefahaman mereka tentang sajak tersebut. Secara kesimpulannya teks KOMSAS yang telah dipilih iaitu sajak “Lebah dan Madu” dapat memenuhi tuntutan Falsafah Pendidikan Kebangsaan kerana ia memenuhi peranan KOMSAS iaitu sebagai pembentuk emosi yang berkesan di samping mengutamakan penikmatan hasil karya yang indah. Secara keseluruhannya sajak “Lebah dan Madu” ini berbentuk bebas. pelahiran perasaan dan penghayatan. harus selalu berusaha (pengulangan vocal u) dan pengulangan konsonan atau aliterasi. Latihan tatabahasa diberikan kepada murid untuk mengukuh dan meningkatkan lagi tahap kemahiran berbahasa para pelajar. Contohnya ialah. Kelantan.

0%) orang adalah terdiri daripada perempuan.7 70 26. 8 (26. Data kajian dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan analisis frekuensi dan peratus berdasarkan item-item yang diberikan dalam borang soal selidik berkenaan iaitu latar belakang guru. Pasir Mas.7 40 Hasil daripada kaji selidik yang dijalankan mendapati 7 orang (23. persediaan guru. persepsi guru terhadap pelaksanaan Komsas.0%) orang daripadanya lelaki dan 21 (70. Sekolah Menengah Sultan Ibrahim (2). Pasir Mas.7%) orang mempunyai pengalaman 3 hingga 5 tahun dan 8 (26.7%) orang berkelulusan Sarjana Muda Pendidikan dan hanya 1 (3. minat pelajar dan strategi pengajaran guru dalam pengajaran Komsas. 2 (6.0%) orang berkelulusan Sarjana Muda dengan Diploma Pendidikan. Kelantan. Selain itu alat soal selidik juga digunakan kerana ia dapat menjimatkan masa dan belanja. Pend. Daripada jumlah tersebut 2 .0%) orang mempunyai pengalaman lebih dari 10 tahun.7%) orang mempunyai pengalaman 6 hingga 10 tahun. Kurang daripada 3 tahun 3 – 5 tahun 6 – 10 tahun Lebih daripada 10tahun FREKUENSI 9 21 1 8 21 8 2 8 12 PERATUS 30 70 3. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini ialah menggunakan borang soal selidik kerana bahan ini mampu memberikan data yang lebih lengkap dan menyeluruh dibandingkan dengan alat pungutan data yang lain.13 2.3 26. Daripada jumlah 30 orang tersebut 9 (30. Kelantan.3%) orang mempunyai kelulusan Diploma/Sijil Guru. Mereka terdiri daripada 21 (70.7 6. seramai 8 (26. Dari segi pengalaman mengajar BM pula seramai 12 (40.7%) orang berpengalaman kurang dari 3 tahun. 3. Segala dapatan yang dianalisis dihuraikan bagi memperjelaskan lagi objektif serta persoalan kajian ini.7 26.3%) daripada 30 orang guru Bahasa Melayu yang dijadikan subjek kajian bukan dari kalangan mereka yang berlatarbelakangkan Bahasa Melayu dan Sastera. Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan. Jadual di bawah menunjukkan maklumat latar diri responden: Jantina Taraf Pendidikan Akademik Pengalaman Mengajar BM PROFIL Lelaki Perempuan Diploma / Sijil Guru Sarjana Muda Pendidikan Sarjana Muda dgn Dip.

Seramai 24 orang guru atau 80.7) 17 (56. Jadual di bawah menunjukkan persediaan guru dalam pengajaran Komsas: Sangat Tidak a.6% atau 26 orang menganggap Komsas merupakan beban baru bagi guru-guru Bahasa Melayu.6%) menyatakan mereka menggunakan buku ulasan kajian dan 10 orang lagi (33.6) .7) 12 (40.7) 6 (20. Komunikasi.0% menggunakan pelbagai bahan dalam pengajaran Komsas dan selebihnya.7) 2 (6.0) 11 (36.3) Agak Setuju 2 (6. kebanyakan mereka iaitu 86. 6 orang (20. Kajian juga mendapati.3%) bagi bidang Sains Kemasyarakatan. Semua responden juga menyatakan mereka merujuk bukubuku lain selain teks Komsas demi untuk melengkapkan pengetahuan mereka dalam mata pelajaran Bahasa Melayu yang melibatkan Komsas. Psikologi.8% mempunyai asas Bahasa Melayu dan sastera kerana masing-masing daripada jurusan yang berasaskan bahasa dan kesusasteraan. Banyak menggunakan buku ulasan-kajian Setuju 3 (10. Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling dan Pendidikan Jasmani. Merujuk buku lain selain teks Komsas c.3%) tidak menggunakannya.3% daripada responden kajian berpendapat peruntukan waktu mengajar Komsas tidak mencukupi. Kajian ini mendapati semua responden kajian (30 orang) menyatakan mereka mengkaji dan membaca terlebih dahulu semua teks Komsas sebelum mereka mengajar mata pelajaran tersebut.0) Setuj u 17 (56. Keadaan ini ada hubungannya dengan anggapan yang mana 83.7) Sanga t Setuju 11 (36. Mereka mengajar Bahasa Melayu kerana berlaku kekurangan guru dalam mata pelajaran tersebut di sekolah masing-masing. Peratus tersebut juga sama dengan peratus yang menyatakan mereka terpaksa mengejar sukatan pelajaran.0%) tidak menggunakan bahanbahan di dalam pengajaran mereka. Seramai 20 orang guru (66.0) Tidak Setuju 7 (23.6) 2 (6.14 orang (6. Mengkaji & membaca semua teks Komsas b.2% iaitu 7 orang. Manakala daripada jumlah tersebut seramai 23 orang guru atau 76.7%) dari bidang Ekonomi atau Perdagangan dan masing-masing 1 orang (3. Peratus keseluruhan guru BM yang tidak mempunyai asas Bahasa Melayu dan sastera ialah 23.

Bagi item guru meminta pelajar membaca buku teks wajib dan buku ulasan Komsas. kajian ini .3) 2 (6.0) 11 (36.0) 2 (6.7) 2 (6.6 sangat setuju) bahawa mereka meminta pelajar membaca buku teks wajib Komsas.0) 8 (26.6) 8 (26.3% bersetuju (masing-masing 23.6) Sangat Setuju 6 (20.6) 10 (33. Jadual di bawah menunjukkan pandangan guru terhadap minat murid kepada Komsas. Guna pelbagai alat bantu mengajar e.3% daripada mereka bersetuju bahawa pelajar-pelajar yang mereka ajar tidak berminat kepada Komsas.3) 1 (3.7) 13 (43.0% atau 27 orang guru bersetuju bahawa pelajar-pelajar mereka berminat kerana Komsas termasuk dalam peperiksaan Kertas 2 Bahasa Melayu.6) Kajian ini menunjukkan bahawa 90.8) 15 (50.0% atau 27 orang guru bersetuju bahawa pelajar-pelajar mereka hanya berminat kepada genre tertentu sahaja dalam Komsas manakala 90. kajian ini mendapati 16 orang responden kajian atau 53.0) 12 (40.3) 6 (20. Komsas menjadi beban baru guru BM f.3) Dalam aspek strategi pengajaran dan pembelajaran Komsas. Komsas membosankan 1 (3.3) 5 (16.3) 2 (6. Minat kerana peperiksaan c.6) 7 (23.6) 7 (23.7) 6 (20.6) Setuju 14 (46.0) 8 (26. Minat genre tertentu b.15 d.6) 11 (36.6) 2 (6.3% agak bersetuju dan bersetuju dan 6.3) Tidak Setuju 3 (10.3) 1 (3. Terpaksa mengejar sukatan pelajaran 1 (3.0) 3 (10. Tidak minat Komsas d.6%) guru bersetuju bahawa pelajar-pelajar mereka menganggap Komsas membosankan berdasarkan pengalaman mereka di kelas masing-masing. manakala 46.3) 12 (40.0) Agak Setuju 7 (23. Selain itu 22 orang atau 73.3) 4 (13. Seramai 17 orang (56.6) 2 (6.6) 7 (23.7) 11 (36. Sangat Tidak Setuju a.7% lagi tidak bersetuju.

Saya menggunakan kaedah bestari (LCD.0) 2 (6.6) 5 (16. Saya mengadakan aktiviti berkumpulan berdasarkan genre Komsas.0) 5 (16.3) 5 (16.6% bersetuju di samping hanya 4 orang sahaja tidak bersetuju item tersebut. Jadual di bawah menunjukkan strategi pengajaran dan pembelajaran komsas yang digunakan oleh guru.0) 4 (13.6) 12 (40. kajian ini mendapati 26 atau 86. d.3) 7 (23.6) 1 (3. Saya hanya menggunakan kaedah “Chalk & Talk”.6%) bersetuju manakala selebihnya 16 orang atau 53.3%) bersetuju mereka gunakan. Saya hanya mengarahkan pelajar membaca buku teks wajib dan buku ulasan Komsas. b. OHP.0) AS 7 (23. Keadaan ini menunjukkan item tersebut hampir sama dengan item penggunaan kaedah bestari yang melibatkan penggunaan alat bantuan elektronik seperti OHP. STS 2 (6.3) 3 (10.0%) bersetuju dan hanya 3 orang atau 10% sahaja yang tidak besetuju.3) 5 (16.6) 2 (6. komputer) f.6) a.0) .6) 9 (30.6) 10 (33. didapati 14 orang responden kajian (46.0) 10 (33. Akhir sekali bagi item yang menyatakan sama ada guru menyediakan modul pengajaran.6) 9 (30. Bagi item yang menyatakan guru hanya menggunakan kaedah “chalk and talk”.6) 2 (6. Saya hanya mengarahkan pelajar membaca buku teks wajib Komsas.6) 11 (36.6) 1 (3.6%) tidak bersetuju. 1 (3.0) 5 (16. LCD dan lain-lain. yang mana 16 orang (53.3) S 7 (23.4% tidak bersetuju bahawa mereka hanya menggunakan kaedah tersebut.3) 2 (6.3) SS 2 (6. e. Dalam item guru mengadakan aktiviti kumpulan pula didapati 50% subjek kajian ada melaksanakan dan 50% lagi tidak bersetuju mereka gunakan strategi itu. manakala 14 orang lagi (46. c.3) 17 (56.3) 12 (40.6) TS 12 (40.16 mendapati 27 orang responden kajian (90. Saya menyediakan modul Komsas.3) 9 (30.6) 1 (3.

0) 30 (100. Guru sepatutnya menjadikan pengajaran Komsas lebih menarik dengan strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai.17 Strategi pengajaran dan pembelajaran yang digunakan oleh responden dalam kajian ini nampaknya masih bersifat pedagogi yang ‘tradisional’. Manakala seramai 25 orang (83. ianya bergantung kepada kreativiti guru dengan mempelbagaikan teknik mengajar sesuai dengan tahap kebolehan dan keupayaan pelajar.0%) lagi mencadangkan peruntukan waktu seminggu perlu ditambah (rujuk jadual di bawah). Mencukupi & sesuai dari semua aspek Tidak mencukupi & isi perlu diubahsuai Tidak mencukupi & masa perlu ditambah Jumlah 2.3% sahaja responden kajian yang menggunakannya.3) 9 (30. Dari aspek peruntukan waktu mengajar Komsas.2 Kesimpulan Pada kesimpulannya. Guru masih lagi meminta pelajar membaca buku teks dan diikuti dengan penerangan. tidak terdapat satu kaedah yang ditetapkan oleh mana-mana pihak. Dalam keadaan sebenarnya. Kajian ini sebenarnya telah memperlihatkan sebilangan kecil daripada pola permasalahan yang wujud setelah perlaksanaan Komsas dibuat mulai tahun 2000 yang lalu.7% sahaja responden kajian yang menyatakan masa yang diperuntukan mencukupi dan sesuai dari semua aspek.0) . kajian ini mendapati hanya 5 orang atau 16. Frekuensi / Peratus 5 (16.3%) daripadanya mencadangkan isi pelajaran perlu diubahsuai dan 9 orang (30.7 ) 16 (53. Penggunaan kaedah pengajaran yang lebih dinamik seperti aktiviti kumpulan dan pengajaran kaedah bestari masih berada pada tahap yang tidak memuaskan iaitu masing-masing 50% dan 53. Lebih malang lagi penggunaan buku ulasan Komsas turut digunakan dalam strategi tersebut. untuk melaksanakan tugas pengajaran dan pembelajaran Komsas. matlamat untuk menjadikan bahan sastera sebagai agen untuk memupuk minat membaca dan melahirkan kenikmatan membaca serta penghayatan terhadap bahan sastera memang wajar.3%) menyatakan peruntukan masa tidak mencukupi iaitu 16 orang (53.

18 2. Ini bertujuan untuk mengelakkan kekeliruan guru dalam mentafsirkan perbezaan antara pengajaran Komsas dengan pengajaran Kesusasteraan Melayu. . Bagi meningkatkan minat semua pelajar. 3. Antaranya ialah: 1. puisi moden (sajak) dan puisi tradisional bagi semua tingkatan berbanding 3 bagi drama dan 4 bagi prosa tradisional. Kandungan Komsas dalam Bahasa Melayu hendaklah sentiasa dikaji terutama sekali dalam soal pemilihan genre novel dan cerpen. bengkel dan seminar secara serius dan memantau hasilnya selepas program tersebut dilaksanakan. Misalnya pelajar dikehendaki mempelajari 6 karya bagi genre cerpen. Adalah dicadangkan semua genre tersebut diajar 3 tajuk sahaja bagi setiap kelas untuk mengelakkan guru terlalu mengejar Sukatan Pelajaran sehingga menjejaskan mutu pengajaran mereka. Panitia Bahasa Melayu perlu menyediakan modul pengajaran Komsas yang bersepadu bagi meningkatkan minat pelajar terhadap komponen ini. 4. Pihak berkenaan juga perlu menerbitkan satu buku panduan tentang Komsas sebagai buku pegangan yang mengandungi garis panduan kepada guru-guru Bahasa Melayu.2 Cadangan Kajian ini telah mencadangkan beberapa langkah untuk menambah baik pengajaran Komsas di dalam bilik darjah. 5. Pihak berkenaan khususnya pihak PPD dan pentadbiran sekolah hendaklah memastikan semua guru Bahasa Melayu diberikan pendedahan yang secukupnya mengenai Komsas melalui kursus. Kandungan bagi sesetengah genre hendaklah dikurangkan untuk disesuaikan dengan peruntukkan waktu mengajar komponen tersebut dalam seminggu. guru seharusnya sentiasa membuat persediaan yang rapi dan kreatif. 2. Pemilihan novel dan cerpen yang tidak bermutu boleh menjejaskan objektif pelaksanaan Komsas itu sendiri.

(1998). Pengantar Pengajian Kesusasteraan. (1994). Kamarudin Husin. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman. Ali Ahmad. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1994).19 BIBLIOGRAFI Abd. Rahman Shaari. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Sastera Dalam Pendidikan Bahasa Melayu: Strategi Pendidikan Bahasa Melayu Institut Bahasa. Pedagogi Bahasa. .

Tahun 4. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. (2006). Bahasa Melayu. Naffi Mat. (2003). Sukatan Pelajaran KBSR. Bahasa Melayu. (2003). Sukatan Pelajaran KBSR. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. . Bahasa Melayu. Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur: PTS Profesional.20 Kementerian Pendidikan Malaysia. (2003). Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. Sukatan Pelajaran KBSM. Teknik Mengajar KOMSAS.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->