P. 1
Assignment Bahasa Melayu

Assignment Bahasa Melayu

|Views: 490|Likes:
Published by acwie73

More info:

Published by: acwie73 on Jul 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/23/2013

pdf

text

original

1

ISI KANDUNGAN

MUKA SURAT

Pengenalan Soalan Tugasan Soalan Tugasan 1

2 4 5

Soalan Tugasan 2 Kesimpulan

12 18

Bibliografi Lampiran

20

2

PENGENALAN Insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, emosi, jasmani dan sosial seperti yang dihasratkan oleh Falsafah Pendidikan Kebangsaan dipercayai akan dapat dicapai melalui pendidikan bahasa dan kesusasteraan. Menyedari kepentingan sastera dalam pembinaan negara bangsa, kementerian menawarkan mata pelajaran Kesusasteraan Melayu sebagai mata pelajaran elektif atau pilihan kepada pelajar mulai 1957. Dari semasa ke semasa, kementerian sentiasa melakukan penambahbaikan terhadap kurikulum mata pelajaran Kesusasteraan Melayu melalui proses penyemakan semula sukatan pelajaran yang dilakukan pada 1984, 1991 dan 2002. Bagi memantapkan lagi peranan sastera di sekolah, Kementerian Pelajaran telah memperkenalkan komponen sastera dalam mata pelajaran Bahasa Melayu pada tahun 2000 dan wajib dipelajari pelajar sekolah menengah dari Tingkatan Satu hingga Lima dan dikenali sebagai Komsas. Komsas ialah akronim bagi perkataan-perkataan ‘Komponen’ dan ‘Kesusasteraan Melayu’. Komsas ialah komponen penting dalam subjek Bahasa Melayu. Bagi pengajaran dan pembelajaran Komsas dalam subjek Bahasa Melayu, Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) Tingkatan I hingga V pasca tahun 2003 telah memperuntukkan dua waktu dalam seminggu. Sebelum Komsas dilaksanakan, pelajar sudah didedahkan dengan unsur atau bahan sastera dalam pendidikan bahasa. Namun, keberkesanannya dalam aspek penghayatan nilai tidak membanggakan. Hal ini demikian kerana pengajaran dan pembelajaran menjurus kepada aspek input bahasa semata-semata. Aspek nilai estetik, keindahan bahasa, dan sosio budaya yang tergarap dalam karya yang digunakan itu tidak diberikan tumpuan. Sebaliknya, melalui Komsas, aspek-aspek tersebut diberikan penekanan di samping untuk meningkatkan keupayaan pelajar berbahasa. Kementerian Pelajaran menyedari peranan subjek Sastera yang dapat menyemai nilai positif dan jati diri kepada semua pelajar. Melalui sukatan pelajaran Kesusasteraan Melayu, peranan dan fungsi sastera yang didedahkan kepada pelajar, bukan saja mampu

tetapi juga oleh pelajar bagi mengikis sikap penguasaan ilmu bahasa dan sastera hanya untuk peperiksaan. iv. dan Meningkatkan kemahiran interapersonal dan interpersonal Pelajar harus menyedari matlamat pembelajaran Komsas bagi memudahkan mereka mengatur strategi pembelajaran. ii. Meningkatkan kekuatan rohani dan intelek. malah mereka akan disemai dengan nilai terpuji misalnya kasih sayang. Tumpuan kepada pembelajaran bahasa semata-mata tidak memadai kerana pelajar mungkin dapat menguasai bahasa dengan baik dari aspek tatabahasanya. daya kreatif dan seumpamanya dapat dikuasai melalui ilmu sastera. malah pelajar dapat melahirkan idea. daya intelek. Mengenali dan mengurus perasaan pelajar. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah tidak memisahkan pengajaran dan pembelajaran bahasa dan sastera. Selain itu. Belajar tanpa matlamat seumpama kita belayar di lautan yang luas tanpa hala tuju. Hal ini jelas tergambar dalam matlamat pengajaran Komsas. Memupuk kesedaran terhadap nilai estetik karya dan keindahan bahasa. hormat-menghormati dan patriotisme melangkaui sempadan ilmu sastera itu sendiri. fokus pengajaran dan pembelajaran Kesusasteraan Melayu bukan saja terhad kepada menyebar ilmu pengetahuan dan ilmu sastera kepada pelajar. Antara matlamat pengajaran dan pembelajaran Komsas termasuklah: i. Akhirnya akan timbul tanggapan yang negatif terhadap Komsas. Melahirkan pelajar yang kreatif dan kritis. v. Hal ini harus disedari bukan sahaja oleh guru. diksi.3 memperkayakan perbendaharaan kata menggunakan bahasa sastera yang indah. pemikiran kepercayaan dan perasaan secara kreatif dan imaginatif melalui pembacaan dan menganalisis teks disediakan. Satu hakikat yang tidak dapat dinafikan bahawa bahasa dan sastera tidak dapat dipisahkan kerana kedua-dua aspek ini lahir daripada sosio budaya masyarakatnya. Tanggapan yang negatif ini dapat dihapuskan jika pelajar memahami matlamat yang digariskan tadi. penguasan ilmu bahasa dan sastera untuk membina dan meningkatkan jati diri pelajar. . Tetapi sebaliknya. Atas dasar itu. Maka wujudlah rasa kurang berminat untuk membaca teks Komsas. tetapi dalam aspek keindahan bahasa. iii. Ada yang mengatakan bahawa Komsas sukar dipelajari dan Komsas membebankan.

Dalam hal ini. Ulasan yang diberikan perlu memasukkan maklumat-maklumat yang berkaitan. Bincangkan pelaksanaan KOMSAS dalam memenuhi tuntutan Falsafah Pendidikan Kebangsaan di samping dapat membantu penguasaan berbahasa pelajar.. iaitu: (a) (b) (c) (d) (e) Tajuk kajian/ Nama pengkaji/ institusi yang menjalankan kajian Kaedah Kajian (Sampel/ responden kajian/ bahan kajian) Dapatan kajian Rumusan/ kesimpulan/ cadangan Lampirkan kajian yang dijadikan sebagai bahan ulasan.4 SOALAN TUGASAN Soalan 1 “. (20 markah) Soalan 2 “KOMSAS telah dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia mulai tahun 2001.. .KOMSAS berperanan sebagai pembentuk emosi yang berkesan di samping mengutamakan penikmatan hasil karya yang indah. (Nik Rafidah Nik Mohamad Affendi:2009) Kenal pasti kajian yang berkaitan dengan KOMSAS dan hasilkan ulasan tentang kajian tersebut. (Nadzeri Isa:2008) Kenal pasti SATU teks KOMSAS yang sesuai digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Lampirkan teks tersebut bersama tugasan anda. beberapa kajian telah dijalankan berhubung tentang KOMSAS sama ada berkaitan dengan teks. pelahiran perasaan dan penghayatan”. Perbincangan anda perlu disertakan dengan contoh dan data yang berkaitan dengan mengambil kira aspek sistem bahasa dan seni bahasa. penilaian mahupun isu-isu berkaitan dengan pelaksanaannya”. pelaksanaan.

Membincangkan pengajaran yang terdapat di dalam sajak “Lebah dan Madu”. ii. iv. : 1. : i.5 (10 markah) [Jumlah: 30 Markah] 1. Penyerapan Ilmu Strategi Pengajaran Kemahiran Sastera : i.1 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BERDASARKAN TEKS KOMSAS YANG DIPILIH Mata Pelajaran Tingkatan Topik Tajuk Masa Hasil Pembelajaran (Objektif) : Bahasa Malaysia : 1 Melur : Sajak : Lebah dan Madu : 80 Minit : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran pelajar-pelajar dapat: i. Soalan Tugasan 1 1.1: Berbincang dan mengenal pasti nilai- . ii. Penerapan Nilai : i.26. Membincangkan tema sajak “Lebah dan Madu”. kemasyarakatan dan kebudayaan. Kerjasama Kerajinan Berjasa Hormat Sains Alam Sekitar Koperatif Direktif nilai kemanusiaan. ii. iii. Membincangkan persoalan-persoalan yang terdapat di dalam sajak “Lebah dan Madu”. ii. iii.

ii. Soalan-soalan: SET INDUKSI (10 Minit) 1. ii. Pengetahuan Sedia Ada Menjana idea Mengulas Menganalisis Kecerdasan berbahasa Kecerdasan interpersonal Kecerdasan intrapersonal Kecerdasan muzik Sajak “Lebah dan Madu” Komputer riba Projektor LCD dan layar Lembaran kerja Kertas edaran : Pelajar telah membaca teks sajak seminggu sebelum pengajaran. Teks sajak “Lebah dan Madu” dalam kertas edaran. 2. Media Pengajaran : i. LANGKAH / MASA ISI PELAJARAN AKTIVITI P & P CATATAN 1. ii. iv. Pelajar menerima kertas edaran. : i. Strategi Pengajaran: Direktif 2. 3. Kecerdasan pelbagai: Kecerdasan . iii. v.Teknik: Mestamu 3.8 : Berbincang tentang perwatakan secara kritis dan analitis. Siapakah watak utama yang diceritakan di dalam sajak “Lebah dan Madu”? 1. iii.6 1. v. Kemahiran Generik KBKK Kecerdasan Pelbagai : i. iv. Di dalam rakaman video tersebut menunjukkan seorang mendeklamasikan sajak “Lebah dan Madu” dan 1. projektor LCD dan layar. Guru menayangkan rakaman video menggunakan komputer riba.2.

Guru menerangkan dan membincangkan maksud tema dan persoalan kepada pelajar-pelajar. Guru bersoaljawab dengan pelajar dan mengaitkan jawapan mereka dengan tajuk dan isi pelajaran yang akan diajar pada hari ini. Setiap kumpulan diminta untuk membincangkan tema dan persoalan sajak “Lebah dan Madu”. Kecerdasan Pelbagai: Kecerdasan Interpersonal Kecerdasan Berbahasa 4. Apakah yang akan dihasilkan oleh lebahlebah tersebut? seorang lagi menyanyikan sajak tersebut mengikut melodi sebuah lagu popular. Apabila sesi perbincangan selesai. 4. Guru menggunakan perisian Ms PowerPoint untuk menerangkan isi pelajaran kepada pelajar. Media pengajaran Komputer riba Projektor LCD Layar Kertas edaran 1. setiap kumpulan diminta untuk membentangkan hasilan 4. Tema sajak ini ialah LANGKAH 1 (20 Minit) lebah mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan dan berjasa kepada hidupan yang berada di sekelilingnya. Pelajar-pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan . Nilai: Kerjasama 2. Strategi pengajaran: Direktif Koperatif Berbahasa Kecerdasan Interpersonal Kecerdasan Muzik . Tema: Persoalan utama yang diungkapkan dalam sesuatu karya. 2. KBKK: Menjana idea 3. 1.7 2. 3. Apakah yang sedang dilakukan oleh lebah-lebah tersebut? 3. 2. 5. Persoalan: Perkara-perkara sampingan atau isi yang lebih kecil yang 1. secara langsung atau tidak langsung. Rakaman video dimainkan semula dan guru meminta semua pelajar untuk menyanyi bersama.

5. KBKK: Menjana idea Menganalisis 2.8 ada hubungannya dengan tema sesuatu karya. 3. Apabila masa telah tamat. Pengajaran: Peringatan / pedoman / mesej yang ingin disampaikan oleh penulis dalam karyanya kepada pembaca. Kecerdasan pelbagai: Kecerdasan Berbahasa Kecerdasan Intrapersonal 1. Guru menerangkan secara ringkas maksud pengajaran dan memberikan contoh yang sesuai berdasarkan teks “Lebah dan Madu”. 1. Contoh persoalan dalam sajak ini ialah bekerjasama dalam menjalankan tugas iaitu lebahlebah ini bekerjasama mengumpulkan madu. Mereka diminta untuk menyenaraikan pengajaran yang boleh diperoleh daripada teks sajak beserta dengan contoh-contohnya. Strategi pengajaran: Direktif mereka. Media pengajaran: Komputer riba Kad manila . Guru meminta pelajar-pelajar melakukan aktiviti bertulis dalam buku latihan KOMSAS. LANGKAH 2 (20 Minit) 2. Contoh pengajaran dalam teks sajak ini ialah kita perlu bekerjasama dalam menjalankan sesuatu pekerjaan seperti lebah bantu membantu untuk menghasilkan madu. Setiap kumpulan digalakkan untuk membuat peta minda yang dilakar dan ditulis pada kad manila. 2. beberapa orang murid akan dipilih untuk membacakan jawapan mereka dan jawapan tersebut akan dibincangkan bersama guru dan pelajar-pelajar lain. 1. 3.

Frasa ada ratu ada pekerja merupakan gaya bahasa __________. 2. Kecerdasan pelbagai: Kecerdasan . Soalan Tatabahasa a. KBKK: Menjana idea Menganalisis 3. Apakah perkara yang menyedarkan penyajak apabila melihat lebah? b. Strategi pengajaran: Koperatif 3. Senaraikan kata nama yang terdapat di dalam teks sajak. Bina 2 ayat daripada setiap kata nama yang telah disenaraikan. 1. 2. Guru mengedarkan lembaran kerja. Setiap kumpulan akan diberikan 1. 2. b. Apakah sifat lebah yang boleh dicontohi? LANGKAH 3 (20 Minit) c. Kecerdasan pelbagai: Kecerdasan Berbahasa Kecerdasan Intrapersonal 2. Contoh soalan kefahaman: a. Guru meminta semua pelajar berbincang dalam kumpulan dan mencari satu teknik yang dirasakan sesuai untuk mendeklamsikan sajak “Lebah dan Madu” mengikut cita rasa setiap kumpulan.9 1. Pelajar diminta untuk menjawab soalan kefahaman dan soalan tatabahasa berdasarkan teks sajak “Madu dan Lebah”. Media pengajaran: Lembaran kerja 1. Teknik: Deklamasi PENUTUP (10 Minit) Mestamu Nyanyian Melodi 1.

Penulis menggunakan bahasa yang mudah. contohnya lebah-lebah di dalam sajak ini digambarkan oleh penulis sebagai satu makhluk yang bersifat berkerjasama di dalam usaha untuk mengumpulkan madu. dan bekerjasama. Di dalam Rancangan Pengajaran Harian yang telah dirangka di atas. Antara persoalan sajak ini pula ialah bekerjasama dalam menjalankan tugas.10 peluang untuk mendeklamasikan sajak tersebut mengikut teknik yang telah mereka pilih. di dalam masyarakat lebah terdapat dua golongan iaitu lebah ratu dan juga lebah pekerja. Berbahasa Kecerdasan Interpersonal Kecerdasan Muzik 1. Persoalan kedua ialah sifat lebah yang boleh dijadikan tauladan iaitu bersifat rajin.2 Teks KOMSAS Teks KOMSAS yang dipilih ialah sebuah puisi moden iaitu sajak yang bertajuk “Lebah dan Madu”. Persoalan seterunya ialah. Pemilihan teks ini adalah berasaskan kepada kesesuaian teks ini yang mudah difahami oleh pelajar-pelajar Tingkatan 1. Persoalan kekempat ialah mengenai . Tema sajak ini dapat diterjemahkan oleh pelajar melalui sesi pengajaran terancang yang dikelolakan oleh guru yang mengajar menggunakan ringkasan pengajaran di atas menerusi langkah pertama. guru telah memilih untuk menyanyikan sajak tersebut mengikut irama lagu popular masa kini di dalam set induksi pengajarannya. Di dalam langkah pertama pelajar diminta untuk mencari tema dan persoalan-persoalan di dalam sajak melalui perbincangan di dalam kumpulan. hidup sepakat. Ini akan membantu pelajar-pelajar untuk mengingati dan menghayati sajak tersebut selain untuk menarik minat mereka untuk mengikuti sesi pengajaran seterusnya. jelas dan nyata untuk menyampaikan mesej yang terkandung di dalam karyanya agar ia mudah diterima oleh para pembaca. Tema sajak “Lebah dan Madu” ialah lebah mengamalkan nilainilai murni dalam kehidupan dan berjasa kepada hidupan lain di sekitarnya terutama sekali kepada manusia melalui penghasilan lebahnya.

mu juga terdapat di dalam sajak ini contohnya. Akhir sekali kita seharusnya mengambil iktibar daripada sifat murni makhluk lain. Penggunaan singkatan perkataan seperti kau. Selain itu kerajinan. Akhir sekali ialah kesedaran untuk berbakti kepada masyarakat. contohnya lebah bekerjasama untuk menghasilkan madu. Nilai murni dan juga pengajaran boleh dihayati di dalam sajak ini. contohnya penulis mahu berbakti kepada manusia dengan berbuat jasa kepada semua orang. contohnya lebah bekerjasama mengumpul madu. Pengulangan baris juga berlaku iaitu Pada dahan pohon tualang (rangkap pertama dan ketiga). kau membuat aku sedar dan seperti madumu yang istimewa pada rangkap ketiga.11 khasiat madu lebah. Seterunya kita hendaklah berbakti kepada makhluk yang hidup. Antara pengajaran daripada sajak ini ialah kita perlu bekerjasama dalam menjalankan sesuatu tugasan. Antara gaya bahasa sajak ini ialah pengulangan perkataan seperti lebah-lebah. Seterunya imej alam juga dipaparkan dalam karya ini iaitu pohon tualang. contohnya di akhir rangkap sajak tersebut penulis berasa insaf setelah melihat masyarakat lebah meninggalkan jasa kepada manusia dengan menghasilkan madu yang mempunyai khasiat yang tinggi untuk manusia. Nilai murni yang terkandung di dalam sajak ini ialah bekerjasama. . lebahlebah. Akhir sekali ialah berbakti. Madu lebah dipercayai boleh menjadi penawar kepada pelbagai penyakit. contohnya penulis berasa insaf melihat sifat mulia lebah sehinggakan menimbulkan keinginan untuk berbakti kepada manusia lain. rohani. emosi. contohnya lebah rajin bekerja seperti yang telah ditetapkan oleh ratu lebah. intelek dan sosial. Para pelajar boleh mengenal pasti dan menghayati nilai dan pengajaran-pengajaran yang terkandung di dalam sajak melalui aktiviti yang mereka jalankan di dalam langkah kedua berdasarkan rancangan pengajaran di atas. contohnya lebah menghasilkan madu untuk menjadi penawar penyakit kepada manusia. Tema dan persoalan-persoalan yang disampaikan oleh penulis melalui karyanya ini boleh membentuk jiwa remaja agar menjadi insan yang bermoral dan berbudi pekerti selaras dengan tuntutan dan aspirasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang ingin melahirkan manusia yang seimbang daripada segi jasmani. contohnya Lihatlah lebah-lebah (rangkap pertama) dan Lebah-lebah (rangkap ketiga).

Sekolah Menengah Teknik Pasir Mas. Kelantan.1 Kajian Komsas Tajuk kajian yang dipilih untuk memenuhi kehendak soalan 2 ialah “Pelaksanaan Komsas Dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu Di Sekolah Menengah: Satu Tinjauan”. harus selalu berusaha (pengulangan vocal u) dan pengulangan konsonan atau aliterasi. minat pelajar terhadap Komsas dan strategi digunakan dalam pengajaran Komsas. Lembaran kerja tersebut mengandung dua latihan iaitu soalan kefahaman dan juga latihan tatabahasa. Soalan Tugasan 2 2. Sekolah-sekolah tersebut ialah: 1. Kelantan. pelahiran perasaan dan penghayatan. Beliau menggunakan kaedah kajian kes di dalam kajian ini dan dilaksanakan dalam bentuk kajian teks. Secara kesimpulannya teks KOMSAS yang telah dipilih iaitu sajak “Lebah dan Madu” dapat memenuhi tuntutan Falsafah Pendidikan Kebangsaan kerana ia memenuhi peranan KOMSAS iaitu sebagai pembentuk emosi yang berkesan di samping mengutamakan penikmatan hasil karya yang indah. Dapatan yang diperolehi daripada kajian ini memberikan gambaran tentang aspek-aspek yang terdapat dalam objektif kajian serta menjawab persoalan-persoalan kajian yang berkaitan dengan persepsi guru terhadap pelaksanaan Komsas. . Beliau bertugas di Jabatan Pengajian Melayu. Secara keseluruhannya sajak “Lebah dan Madu” ini berbentuk bebas. Di dalam langkah ketiga di dalam Rancangan Pengajaran Harian di atas. contohnya seperti madumu yang istimewa (pengulangan konsonan m). 2. guru telah menyediakan lembaran kerja untuk setiap pelajar untuk memantapkan lagi kefahaman mereka tentang sajak tersebut. Kajian ini telah dijalankan oleh Mohd Rasdi bin Saamah. Responden kajian terdiri daripada 30 orang guru Bahasa Melayu di tiga buah sekolah menengah di Daerah Pasir Mas.12 Pengulangan vokal atau asonansi juga turut menambahkan keindahan bahasa di dalam sajak ini. Contohnya ialah. Latihan tatabahasa diberikan kepada murid untuk mengukuh dan meningkatkan lagi tahap kemahiran berbahasa para pelajar. Institut Perguruan Tengku Ampuan Afzan.

7 70 26. Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan. Dari segi pengalaman mengajar BM pula seramai 12 (40. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini ialah menggunakan borang soal selidik kerana bahan ini mampu memberikan data yang lebih lengkap dan menyeluruh dibandingkan dengan alat pungutan data yang lain. Sekolah Menengah Sultan Ibrahim (2).7%) orang mempunyai pengalaman 6 hingga 10 tahun.7%) orang berpengalaman kurang dari 3 tahun.7%) orang berkelulusan Sarjana Muda Pendidikan dan hanya 1 (3. Selain itu alat soal selidik juga digunakan kerana ia dapat menjimatkan masa dan belanja. persepsi guru terhadap pelaksanaan Komsas. Mereka terdiri daripada 21 (70. Pend. Pasir Mas. Segala dapatan yang dianalisis dihuraikan bagi memperjelaskan lagi objektif serta persoalan kajian ini. Data kajian dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan analisis frekuensi dan peratus berdasarkan item-item yang diberikan dalam borang soal selidik berkenaan iaitu latar belakang guru. 3. Daripada jumlah 30 orang tersebut 9 (30. minat pelajar dan strategi pengajaran guru dalam pengajaran Komsas. Kurang daripada 3 tahun 3 – 5 tahun 6 – 10 tahun Lebih daripada 10tahun FREKUENSI 9 21 1 8 21 8 2 8 12 PERATUS 30 70 3.0%) orang adalah terdiri daripada perempuan. Daripada jumlah tersebut 2 .3%) daripada 30 orang guru Bahasa Melayu yang dijadikan subjek kajian bukan dari kalangan mereka yang berlatarbelakangkan Bahasa Melayu dan Sastera.7 6.13 2.3%) orang mempunyai kelulusan Diploma/Sijil Guru.7%) orang mempunyai pengalaman 3 hingga 5 tahun dan 8 (26. seramai 8 (26.3 26.0%) orang daripadanya lelaki dan 21 (70. 2 (6. Jadual di bawah menunjukkan maklumat latar diri responden: Jantina Taraf Pendidikan Akademik Pengalaman Mengajar BM PROFIL Lelaki Perempuan Diploma / Sijil Guru Sarjana Muda Pendidikan Sarjana Muda dgn Dip.7 40 Hasil daripada kaji selidik yang dijalankan mendapati 7 orang (23.0%) orang berkelulusan Sarjana Muda dengan Diploma Pendidikan. 8 (26. Kelantan. Pasir Mas.0%) orang mempunyai pengalaman lebih dari 10 tahun. persediaan guru.7 26. Kelantan.

0% menggunakan pelbagai bahan dalam pengajaran Komsas dan selebihnya.14 orang (6. 6 orang (20. Peratus tersebut juga sama dengan peratus yang menyatakan mereka terpaksa mengejar sukatan pelajaran.3) Agak Setuju 2 (6. kebanyakan mereka iaitu 86.0) 11 (36. Merujuk buku lain selain teks Komsas c.0) Tidak Setuju 7 (23.7) 2 (6. Seramai 20 orang guru (66.3%) tidak menggunakannya. Banyak menggunakan buku ulasan-kajian Setuju 3 (10. Komunikasi.0) Setuj u 17 (56.6%) menyatakan mereka menggunakan buku ulasan kajian dan 10 orang lagi (33. Mereka mengajar Bahasa Melayu kerana berlaku kekurangan guru dalam mata pelajaran tersebut di sekolah masing-masing. Jadual di bawah menunjukkan persediaan guru dalam pengajaran Komsas: Sangat Tidak a.7) 17 (56.0%) tidak menggunakan bahanbahan di dalam pengajaran mereka. Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling dan Pendidikan Jasmani.6) .3%) bagi bidang Sains Kemasyarakatan.8% mempunyai asas Bahasa Melayu dan sastera kerana masing-masing daripada jurusan yang berasaskan bahasa dan kesusasteraan. Manakala daripada jumlah tersebut seramai 23 orang guru atau 76.6) 2 (6. Kajian ini mendapati semua responden kajian (30 orang) menyatakan mereka mengkaji dan membaca terlebih dahulu semua teks Komsas sebelum mereka mengajar mata pelajaran tersebut. Mengkaji & membaca semua teks Komsas b.7) Sanga t Setuju 11 (36. Semua responden juga menyatakan mereka merujuk bukubuku lain selain teks Komsas demi untuk melengkapkan pengetahuan mereka dalam mata pelajaran Bahasa Melayu yang melibatkan Komsas. Kajian juga mendapati. Keadaan ini ada hubungannya dengan anggapan yang mana 83. Peratus keseluruhan guru BM yang tidak mempunyai asas Bahasa Melayu dan sastera ialah 23.7) 12 (40. Seramai 24 orang guru atau 80.6% atau 26 orang menganggap Komsas merupakan beban baru bagi guru-guru Bahasa Melayu. Psikologi.2% iaitu 7 orang.3% daripada responden kajian berpendapat peruntukan waktu mengajar Komsas tidak mencukupi.7) 6 (20.7%) dari bidang Ekonomi atau Perdagangan dan masing-masing 1 orang (3.

Sangat Tidak Setuju a.15 d. Minat genre tertentu b.0) 11 (36.7) 11 (36.3) 6 (20. Selain itu 22 orang atau 73.3) 5 (16.0) 8 (26.3) 1 (3. Minat kerana peperiksaan c.3% bersetuju (masing-masing 23.0% atau 27 orang guru bersetuju bahawa pelajar-pelajar mereka berminat kerana Komsas termasuk dalam peperiksaan Kertas 2 Bahasa Melayu.3) Dalam aspek strategi pengajaran dan pembelajaran Komsas.0) 12 (40.6) 10 (33.3) 4 (13. Terpaksa mengejar sukatan pelajaran 1 (3.3) 12 (40.6) 11 (36.6 sangat setuju) bahawa mereka meminta pelajar membaca buku teks wajib Komsas. Komsas menjadi beban baru guru BM f.0) Agak Setuju 7 (23.3) 2 (6. Tidak minat Komsas d. manakala 46.3) Tidak Setuju 3 (10. Bagi item guru meminta pelajar membaca buku teks wajib dan buku ulasan Komsas. Jadual di bawah menunjukkan pandangan guru terhadap minat murid kepada Komsas.0% atau 27 orang guru bersetuju bahawa pelajar-pelajar mereka hanya berminat kepada genre tertentu sahaja dalam Komsas manakala 90.6) 7 (23.3) 2 (6.3% agak bersetuju dan bersetuju dan 6. Guna pelbagai alat bantu mengajar e.7) 6 (20.7) 13 (43.6) 2 (6.6) 8 (26. kajian ini mendapati 16 orang responden kajian atau 53.0) 8 (26.6) 2 (6.6) 7 (23. kajian ini . Seramai 17 orang (56.8) 15 (50.7% lagi tidak bersetuju.3% daripada mereka bersetuju bahawa pelajar-pelajar yang mereka ajar tidak berminat kepada Komsas.6) Sangat Setuju 6 (20.6) 7 (23.6%) guru bersetuju bahawa pelajar-pelajar mereka menganggap Komsas membosankan berdasarkan pengalaman mereka di kelas masing-masing.0) 2 (6.7) 2 (6.6) Setuju 14 (46.0) 3 (10. Komsas membosankan 1 (3.6) Kajian ini menunjukkan bahawa 90.3) 1 (3.

3) 7 (23.6) 1 (3.0) 4 (13.3) S 7 (23.6%) tidak bersetuju.3) 5 (16. manakala 14 orang lagi (46. didapati 14 orang responden kajian (46.6) 11 (36. yang mana 16 orang (53.6) TS 12 (40. kajian ini mendapati 26 atau 86. Saya hanya mengarahkan pelajar membaca buku teks wajib dan buku ulasan Komsas.0) AS 7 (23.16 mendapati 27 orang responden kajian (90. e. komputer) f.6) 1 (3.6) 2 (6.3) SS 2 (6. Jadual di bawah menunjukkan strategi pengajaran dan pembelajaran komsas yang digunakan oleh guru.6) a.3) 17 (56.6) 1 (3. Akhir sekali bagi item yang menyatakan sama ada guru menyediakan modul pengajaran.6) 10 (33.6) 2 (6.6) 9 (30. Dalam item guru mengadakan aktiviti kumpulan pula didapati 50% subjek kajian ada melaksanakan dan 50% lagi tidak bersetuju mereka gunakan strategi itu. LCD dan lain-lain. STS 2 (6.0) 5 (16. Saya menyediakan modul Komsas. b.3) 3 (10.6) 5 (16. c.3) 5 (16.6%) bersetuju manakala selebihnya 16 orang atau 53.6% bersetuju di samping hanya 4 orang sahaja tidak bersetuju item tersebut. Saya mengadakan aktiviti berkumpulan berdasarkan genre Komsas.3) 2 (6.3) 9 (30.6) 12 (40. OHP.4% tidak bersetuju bahawa mereka hanya menggunakan kaedah tersebut.0) . Saya menggunakan kaedah bestari (LCD. Keadaan ini menunjukkan item tersebut hampir sama dengan item penggunaan kaedah bestari yang melibatkan penggunaan alat bantuan elektronik seperti OHP. d.0%) bersetuju dan hanya 3 orang atau 10% sahaja yang tidak besetuju.0) 5 (16.0) 10 (33.6) 9 (30. Saya hanya menggunakan kaedah “Chalk & Talk”.0) 2 (6. 1 (3. Bagi item yang menyatakan guru hanya menggunakan kaedah “chalk and talk”. Saya hanya mengarahkan pelajar membaca buku teks wajib Komsas.3%) bersetuju mereka gunakan.3) 12 (40.

Guru sepatutnya menjadikan pengajaran Komsas lebih menarik dengan strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai. tidak terdapat satu kaedah yang ditetapkan oleh mana-mana pihak. untuk melaksanakan tugas pengajaran dan pembelajaran Komsas.0) . matlamat untuk menjadikan bahan sastera sebagai agen untuk memupuk minat membaca dan melahirkan kenikmatan membaca serta penghayatan terhadap bahan sastera memang wajar. Mencukupi & sesuai dari semua aspek Tidak mencukupi & isi perlu diubahsuai Tidak mencukupi & masa perlu ditambah Jumlah 2.3%) daripadanya mencadangkan isi pelajaran perlu diubahsuai dan 9 orang (30.7 ) 16 (53. kajian ini mendapati hanya 5 orang atau 16.0) 30 (100. Penggunaan kaedah pengajaran yang lebih dinamik seperti aktiviti kumpulan dan pengajaran kaedah bestari masih berada pada tahap yang tidak memuaskan iaitu masing-masing 50% dan 53.3) 9 (30.0%) lagi mencadangkan peruntukan waktu seminggu perlu ditambah (rujuk jadual di bawah). Dari aspek peruntukan waktu mengajar Komsas. Lebih malang lagi penggunaan buku ulasan Komsas turut digunakan dalam strategi tersebut.7% sahaja responden kajian yang menyatakan masa yang diperuntukan mencukupi dan sesuai dari semua aspek. Dalam keadaan sebenarnya. ianya bergantung kepada kreativiti guru dengan mempelbagaikan teknik mengajar sesuai dengan tahap kebolehan dan keupayaan pelajar.17 Strategi pengajaran dan pembelajaran yang digunakan oleh responden dalam kajian ini nampaknya masih bersifat pedagogi yang ‘tradisional’. Guru masih lagi meminta pelajar membaca buku teks dan diikuti dengan penerangan.2 Kesimpulan Pada kesimpulannya. Manakala seramai 25 orang (83. Frekuensi / Peratus 5 (16.3%) menyatakan peruntukan masa tidak mencukupi iaitu 16 orang (53.3% sahaja responden kajian yang menggunakannya. Kajian ini sebenarnya telah memperlihatkan sebilangan kecil daripada pola permasalahan yang wujud setelah perlaksanaan Komsas dibuat mulai tahun 2000 yang lalu.

Kandungan bagi sesetengah genre hendaklah dikurangkan untuk disesuaikan dengan peruntukkan waktu mengajar komponen tersebut dalam seminggu.18 2. puisi moden (sajak) dan puisi tradisional bagi semua tingkatan berbanding 3 bagi drama dan 4 bagi prosa tradisional. 2. Bagi meningkatkan minat semua pelajar. Pihak berkenaan juga perlu menerbitkan satu buku panduan tentang Komsas sebagai buku pegangan yang mengandungi garis panduan kepada guru-guru Bahasa Melayu. Antaranya ialah: 1. 5. Pemilihan novel dan cerpen yang tidak bermutu boleh menjejaskan objektif pelaksanaan Komsas itu sendiri. 4. Pihak berkenaan khususnya pihak PPD dan pentadbiran sekolah hendaklah memastikan semua guru Bahasa Melayu diberikan pendedahan yang secukupnya mengenai Komsas melalui kursus. bengkel dan seminar secara serius dan memantau hasilnya selepas program tersebut dilaksanakan. .2 Cadangan Kajian ini telah mencadangkan beberapa langkah untuk menambah baik pengajaran Komsas di dalam bilik darjah. Misalnya pelajar dikehendaki mempelajari 6 karya bagi genre cerpen. guru seharusnya sentiasa membuat persediaan yang rapi dan kreatif. 3. Panitia Bahasa Melayu perlu menyediakan modul pengajaran Komsas yang bersepadu bagi meningkatkan minat pelajar terhadap komponen ini. Ini bertujuan untuk mengelakkan kekeliruan guru dalam mentafsirkan perbezaan antara pengajaran Komsas dengan pengajaran Kesusasteraan Melayu. Kandungan Komsas dalam Bahasa Melayu hendaklah sentiasa dikaji terutama sekali dalam soal pemilihan genre novel dan cerpen. Adalah dicadangkan semua genre tersebut diajar 3 tajuk sahaja bagi setiap kelas untuk mengelakkan guru terlalu mengejar Sukatan Pelajaran sehingga menjejaskan mutu pengajaran mereka.

Ali Ahmad. (1994). (1998). Pengantar Pengajian Kesusasteraan. Kamarudin Husin. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman. Pedagogi Bahasa.19 BIBLIOGRAFI Abd. (1994). . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Sastera Dalam Pendidikan Bahasa Melayu: Strategi Pendidikan Bahasa Melayu Institut Bahasa. Rahman Shaari.

(2003). Kementerian Pendidikan Malaysia.20 Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. (2006). Sukatan Pelajaran KBSR. Kuala Lumpur: PTS Profesional. (2003). Sukatan Pelajaran KBSM. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. (2003). Sukatan Pelajaran KBSR. Teknik Mengajar KOMSAS. Naffi Mat. . Tahun 4. Bahasa Melayu. Kementerian Pendidikan Malaysia. Bahasa Melayu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->