Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Cawangan Sabah dengan ini mempelawa calon-calon bumiputera Warganegara Malaysia yang

berkelayakan untuk mengisi kekosongan jawatan sebagai Guru KAFA di seluruh Negeri Sabah

Syarat Kelayakan Guru 1. Syarat kelayakan guru adalah seperti berikut: a) b) c) d) Warganegara Malaysia; Berumur tidak kurang dari 18 tahun dan tidak melebihi 60 tahun; Sihat tubuh badan dan disahkan oleh pegawai perubatan; Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan:a. Lulus Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu b. Lulus Pendidikan Islam atau lulus Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah atau lulus Pendidikan Syariah Islamiah; dan c. Lulus Bahasa Arab atau yang setaraf dengannya. e) Pengecualian Khas bagi kawasan-kawasan tertentu hendaklah: a. Lepasan Sekolah Menengah Agama, atau b. Lepasan Sekolah Menengah Kebangsaan dengan kepujian dalam Pendidikan Islam, atau c. Lepasan Pusat Latihan Islam dan Pusat Latihan Dakwah atau Institut Latihan dan Kemahiran JAKIM, atau d. Menyertakan sijil-sijil pendidikan / pengajian agama Islam yang diiktiraf dan disahkan oleh Jawatankuasa KAFA Peringkat Negeri bagi penduduk bertaraf pemastautin tetap (PR) dan orang asli; dan e. Lulus temuduga / ujian. f) Hendaklah mendapat kebenaran bertulis daripada majikan bagi pemohon yang mempunyai jawatan rasmi lain (guru sahaja).

Cara Memohon Permohonan hendaklah dibuat dengan menggunakan Borang B (Borang Permohonan Guru KAFA) dan disertakan dengan sijil-sijil yang telah disahkan dan hendaklah dikemukakan ke Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Cawangan Sabah melalui Penyelia KAFA Daerah yang berkenaan: * Sila rujuk Alamat Penyelia KAFA Daerah .