P. 1
His Bah

His Bah

|Views: 28|Likes:
Published by Mohd Puaad

More info:

Published by: Mohd Puaad on Jul 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/26/2013

pdf

text

original

PENDAHULUAN Institusi hisbah merupakan satu bentuk institusi yang terkenal dan pernah diamalkan semasa zaman permulaan

Islam satu ketika dahulu. Meskipun istilah hisbah ini mungkin jarang didengar dan digunapakai secara meluas, namun tanpa disedari pengamalannya telah pun dilaksanakan di Malaysia tanpa kita sedari. Cuma kaedah perlaksanaannya sahaja yang mungkin berbeza sedikit berbanding ketika ianya mula diamalkan dahulu. Penulisan ini akan memberi penjelasan ringkas berkaitan konsep hisbah serta perlaksanaannya di Malaysia kini. TAKRIFAN HISBAH Dalam meneliti takrifan hisbah, penulis akan mengungkai pentakrifannya berdasarkan kepada bahasa dan juga istilah. Dari segi bahasa, Ibn Manzur dalam kitab Lisan al-Arab memberi pengertian hisbah merupakan kata terbitan (masdar) daripada ihtisabika al-’ala Allah yang membawa maksud mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah. Di dalam kitab ’Muhadarah Fi Nizam Al-Qada’ Fi Al-Islam menjelaskan hisbah bermakna ihtisab iaitu meneliti, mentadbir, melihat, mencegah atau menahan seperti mencegah seseorang daripada melakukan kemungkaran atau mendapat balasan seperti seseorang melakukan kebaikan untuk mendapat balasan daripada Allah. Takrifan ini turut digunapakai oleh Ibn Manzur dalam Lisan al-Arab namun ianya turut dikaitkan dengan makna sangkaan (zan). Dari segi istilah pula, al-Mawardi dalam kitab beliau yang terkenal al-Ahkam al-Sultaniyyah menjelaskan hisbah ialah melaksanakan tugas keagamaan iaitu menyeru melakukan ma’aruf (kebaikan) yang jelas jika ternyata meninggalkan dan mencegah melakukan kemungkaran yang jelas jika ternyata dilakukan. Al-Ghazali dalam Ihya’ Ulum ad-Din berpandangan hisbah sebagai satu gambaran yang lengkap dan menyeluruh tentang perintah melakukan ma’aruf dan mencegah mungkar. Pandangan ini semua merupakan pandangan daripada ulama’ dan ilmuwan silam. Bagi pandangan ulama’ serta ilmuwan moden pula, mereka lebih melihat hisbah sebagai satu bentuk institusi di mana perlaksanaannya adalah di bawah satu badan atau institusi tertentu. Muhamad bin Abdul Qadir al-Mubarak sebagai contoh menyatakan hisbah ialah satu badan pengawasan yang ditubuhkan oleh kerajaan untuk mengawasi kegiatan individu di dalam perkara yang berkaitan dengan akhlak, agama dan ekonomi (kehidupan sosial secara umumnya) dengan

Dengan itu.Jika dia tidak mampu maka ubahlah dengan lisannya. dan kalaulah ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) itu beriman (sebagaimana Yang semestinya). (Tetapi) di antara mereka ada Yang beriman dan kebanyakan mereka: orang-orang Yang fasik” 3. serta kamu pula beriman kepada Allah (dengan sebenar-benar iman).T dalam Surah Al-Imran ayat 104 yang bermaksud ”Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak Yang menyeru (berdakwah) kepada kebajikan (mengembangkan Islam). menyuruh melakukan ma’ruf dan mencegah mungkar ini hanya melibatkan sebahagian umat Islam sahaja. Qias dan sebagainya yang menerangkan berkaitan konsep hisbah. Persoalannya kini adakah kewajipan melaksanakan hisbah itu merupakan satu suruhan wajib aini (fardhu ain) atau sekadar wajib kifaie (fardhu kifayah)? Jika diperhatikan berdasarkan penafsiran ayat al-Quran di dalam Surah Al-Imran ayat 104 secara jelas bahawa seruan kepada kebaikan.hendaklah dia mengubahnya (mencegah dan menghentikannya) dengan tangannya. Kesemua dalil tersebut secara jelas menunjukkan hisbah merupakan satu kewajipan yang perlu dilaksanakan oleh umat Islam. Sabda Rasullulah S.Jika dia masih tidak mampu (maka ubahlah) dengan hatinya (dengan membencinya).W yang bermaksud “Sesiapa di antara kalian yang melihat kemungkaran. . Firman Allah S.W. al-Sunnah. Pandangan ini lebih khusus berbanding pandangan ulama’ silam yang lebih umum di mana mereka tidak meletakkan perlaksanaan hisbah di bawah satu badan atau institusi. Hadith dan juga Ijma’ yang menyokong pensyariatan hisbah. Ijma’. DALIL DAN HUKUM HISBAH Terdapat banyak dalil syarak sama ada daripada Al-Quran.T dalam Surah Al-Imran ayat 110 yang bermaksud ”Kamu (Wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat Yang dilahirkan bagi (faedah) umat manusia. yang sedemikian adalah selemah-lemah iman”[MUSLIM] Terdapat banyak lagi dalil lain yang terdapat daripada Al-Quran. dan menyuruh berbuat Segala perkara Yang baik.W. Antara dalil yang masyhur ialah seperti berikut: 1.tujuan mengekalkan keadilan dan kemuliaan sebagaimana yang dianjurkan oleh syariat Islam dan bersesuaian pula dengan suasana persekitaran dan masa. serta melarang daripada Segala Yang salah (buruk dan keji).A. Firman Allah S. dan mereka Yang bersifat demikian ialah orang-orang Yang berjaya” 2. tentulah (iman) itu menjadi baik bagi mereka. (kerana) kamu menyuruh berbuat Segala perkara Yang baik dan melarang daripada Segala perkara Yang salah (buruk dan keji).

SEJARAH PERKEMBANGAN HISBAH Amalan hisbah telah lahir dan berkembang semenjak zaman awal kemunculan Islam itu lagi iaitu pada zaman Rasullulah S. Kita perlu sentiasa bijak dalam menilai setiap hukum itu supaya sentiasa fleksibel dan sesuai dengan keadaan. Baginda telah melantik Sa’id bin Sa’id bin al-’As sebagai penyelia pasar di kota Mekah. Sebagai contoh. Apabila kemungkaran hanya diketahui oleh orang tertentu maka dia ketika itu wajib melakukan hisbah. maka ketika itu orang yang mampu melakukan hisbah kepadanya wajib melaksanakannya. Ini juga meliputi mereka yang telah diberi tanggungjawab oleh pemimpin negara untuk melaksanakan hisbah di kalangan masyarakat. Terdapat riwayat menyatakan bahawa saidina Umar al-Khatab pernah memukul pemilik binatang yang membawa muatan yang berlebihan sehingga menyiksa binatang tersebut. gelaran untuk mereka yang menjalankan hisbah ialah petugas pasar (alamil ala al-suq) atau penyelias pasar (sahib al-suq) yang bertanggungjawab menyelia dan mengawasi perjalanan perniagaan dan menentukan timbangan dan sukatan dalam urusniaga. kemampuan pelaku hisbah dan bentuk kesalahan yang dilakukan.ia merupakan wajib kifaie di mana apabila dilakukan oleh seseorang atau sebahagian sahaja daripada anggota masyarakat maka gugurlah kewajipan dan dosa anggota masyarakat tersebut. Hisbah menjadi wajib aini bagi orang yan dilantik dan diberi kekuasaan oleh Allah untuk menguruskan kaum muslimin. Jelaslah di sini bahawa walaupun hukum asal hisbah itu adalah wajib kifaie namun ianya adalah bersifat fleksibel dan boleh berubah kepada hukum lain. Misalnya seperti sekiranya kemungkaran itu berlaku dikalangan tokoh dan pemimpin dan rakyat biasa tidak boleh mencegahnya. Pada waktu tersebut. Ini kerana wajib kifaie tidak akan tertegak kecuali melaluinya 2. Walaubagaimanapun. sementara di kota Madinah pula beliau telah melantik Saidina Umar al-Khatab sebagai penyelianya.A. hukum asal wajib kifaie ini boleh bertukar kepada wajib aini berdasarkan keadaan berikut: 1.A. Selepas kewafatan Rasullullah S.W tugas menjalankan hisbah ini diteruskan lagi oleh Khalifah Rasyidin. Apabila kemungkaran itu tidak dapat dicegah kecuali oleh orang yang tertentu. 3.W atau lebih tepat ketika tertubuhnya kerajaan Islam di Madinah. Malah beliau juga mengawasi kegiatan perniagaan di pasar dan memukul penjual yang .

menjual di kaki lima jalan sehingga mengganggu lalulintas dan beliau juga pernah mencurahkan susu yang bercampur dengan air. Bidang kuasa muhtasib semakin berkembang dan meluas sehingga pasukan polis dibentuk untuk melaksanakan arahan dan hukumannya. Ketika zaman kerajaan Umayyah. Semasa pemerintahan kerajaan Abbasiyyah pula. Namun terdapat juga pembantu-pembantu yang dilantik bagi membantu penyeliaan pasar-pasar dan menawasi moral masyarakat. Kemudian konsep hisbah telah mula berubah dengan ketara sejak kerajaan Abasiyyah dengan peranannya . institusi hisbah telah diasingkan daripada institusi lain dan ini memberi ruang kepada muhtasib untuk mentadbir insitusi ini secara penuh sambil dibantu oleh pembantu yang dikenali sebagai ’arif’ dan ’amin’. institusi hisbah semakin berkembang selaras dengan tuntutan masyarakat ketika itu dan berkembangnya jajahan takluk Islam. malah juga bertugas memastikan pemandu kenderaan pengangkutan seperti kereta kuda dan keldai tidak membawa muatan berlebihan. Selain itu beliau juga membakar rumahrumah yang menjual arak. Zaman Fatimiyyah pula menyaksikan instistusi hisbah begitu ketara sekali peranannya sebagai penguatkuasa peraturan dan undang-undang. Malah pada zaman akhir pemerintahan Umayyah. Muhtasib bukan sahaja bertanggungjawab memeriksa di pasar dan menentukan sukatan yang betul. INSTITUSI HISBAH KONTEKS SEMASA DI MALAYSIA Dapat diperhatikan hasil perbincangan sebelum ini. didapati pelaksanaan hisbah itu pada zaman permulaan Islam hanyalah tertumpu kepada tanggungjawab pemerintah untuk memantau dan melakukan rondaan di pasar-pasar dan lebih melibatkan soal timbangan serta sukatan atau secara mudah hisbah hanya tertumpu kepada pengawalan daripada aspek jual beli sahaja. Saidina Uthman pula memberi perhatian dengan mengawasi kemudahan awam dan pasar-pasar. panggilan muhtasib telah digunakan bagi menggantikan panggilan petugas di pasar (al-amil al-suq) atau penyelia pasar (sahib al-suq). Muhtasib juga bertugas mengawasi akhlak masyarakat supaya sentiasa terjaga dan memastikan setiap orang berpakaian sopan. Tugas menjalankan hisbah ketika itu masih lagi dipegang oleh pemerintah. memperelokkan urusan jual beli dan mencukupkan timbangan dan sukatan. Manakala saidina Ali Abi Thalib pula meninjau keadaan pasar dan menasihati penjual supaya sentiasa bertaqwa kepada Allah.

Pihak yang bertanggungjawab menguatkuasakan undang-undang dan memelihara keamanan di Malaysia ialah Polis di-Raja Malaysia. meskipun istilah hisbah tidak digunapakai. Ini merupakan sebahagian sahaja contoh kawalan yang dilaksanakan oleh pemerintah bagi menjaga dan memelihara kemaslahatan rakyat. Walauapapun bentuk pengawalan yang cuba dilaksanakan pihak pemerintah. . Malah bidang kuasanya telah lebih berkembang dengan tanggungjawab yang lebih besar iaitu untuk menegakkan undang-undang dan memelihara moral rakyat. Di Malaysia. di Malaysia turut terdapat perundangan dan kawalan sedemikian di bawah Kementerian Perdagangan dan Hal Ehwal Pengguna. Oleh sebab keadaan masa dan suasana telah berubah. negara Islam umumnya tidak lagi menggunakan istilah muhtasib atau hisbah bagi institusi yang ditugaskan untuk memastikan rakyat mematuhi peraturan dan undang-undang. Peranan pihak polis adalah melibatkan di peringkat persekutuan. Di samping itu. selagi ianya bertujuan untuk mencegah kemungkaran dan menegakkan ma’ruf. Jelas. namun dari segi perlaksanaannya sudahpun menepati konsep sebenar hisbah itu sendiri. tetapi mereka mula menggunakan istilah seperti shurtah atau polis. Dalam melaksanakan tugas ini ia menjadi tanggungjawab Pegawai Penguatkuasa Agama Negeri (PPA) yang dilantik oleh pihak pemerintah negeri. jika ketika zaman permulaan Islam lebih menumpukan hisbah dalam bentuk kawalan semasa proses jual beli.telah dibentuk dibawah satu institusi yang khusus. Malah setiap institusi tersebut dibahagikan bidangkuasanya supaya lebih mudah dan praktikal dalam menjalankan tanggungjawab masing-masing. Setiap Jabatan Agama pula menubuhkan bahagian penguatkuasaan yang berbidangkuasa melaksanakan tugas berdasarkan Enakmen atau Akta Kesalahan Jenayah Syariah di setiap negeri. maka ianya boleh dianggap sebagai hisbah. Ianya melibatkan segala yang terkandung di bawah peruntukan yang digubal oleh Parlimen seperti yang terdapat di dalam Kanun Keseksaan. Di peringkat negeri pula ia dijalankan oleh Jabatan Agama Islam di setiap negeri. di Malaysia institusi hisbah sudahpun terlaksana meskipun ianya tidak menggunakan istilah hisbah secara khusus. Malah konsep hisbah telah berjaya dipraktikkan oleh kerajaan di Malaysia dengan penubuhan institusi-institusi yang khusus dalam menjaga dan memelihara kepentingan rakyat.

dapat dilihat bahawa daripada segi takrifan hisbah itu sendiri kita dapati terdapat perbezaan yang ketara. maka ia wajar diterima juga. Setiap perbezaan dalam takrifan ini adalah penting untuk membentuk kaedah serta acuan kita sendiri dalam melaksanakan konsep hisbah itu sendiri agar bertepatan dengan konsep AMR BI AL-MA’RUF WA AL-NAHYI ‘ANI AL-MUNKAR. Ini dapat dilihat daripada dua pandangan yang berbeza iaitu antara ilmuwan silam dan juga ilmuwan moden. . Pada pandangan penulis kedua-dua pendekatan ini perlu diterima pakai meskipun kita kini berada di zaman yang moden. maka ianya tidak menepati konsep sebenar hisbah pada asalnya iaitu ianya juga perlu melibatkan tanggungjawab individu muslim itu sendiri.Jika diteliti hasil penjelasan penulis sebelum ini. Jika kita hanya menerima pakai takrifan ilmuwan moden yang mengatakan hisbah hanya melibatkan tanggungjawab institusi tertentu yang ditugaskan melaksanakannya. pendekatan ilmuwan silam yang melihat hisbah dengan lebih umum boleh diterima pakai. Maka dalam hal ini. Malah jika pandangan ilmuwan silam juga mempunyai maslahah yang tertentu untuk dilaksanakan. Manakala bagi ilmuwan moden pula lebih melihat hisbah dalam konteks yang lebih khusus dengan ’menginstitusikan’ hisbah itu di bawah bidang kuasa sesebuah badan atau institusi yang ditubuhkan khusus oleh badan pemerintah sebagai penggerak hisbah. Ilmuwan silam lebih umum mentakrifannya berkaitan hisbah dengan melihat sesiapa sahaja perlu melaksanakan tugas hisbah. Tidak semestinya zaman moden hanya boleh menerima pakai takrifan pandangan ilmuwan moden sahaja.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->