Kebaikan dan Keburukan Media Baru

Sedasawarsa ini, sering meniti dari bibir ke bibir umat manusia di segenap empat penjuru dunia ini tentang isu kebaikan dan keburukan media baru. Jadi, apakah yang dimaksudkan sebenarnya dengan media baru? Media baru Ini merupakan sebuah istilah yang tidak difahami oleh masyarakat konvensional masa kini. Media baru ialah istilah yang digunakan untuk menerangkan kemunculan teknologi baru era digitalisasi ini seperti komputer atau jaringan teknologi informasi dan komunikasi. Media baru secara ringkas adalah media yang terbentuk daripada interaksi antara manusia dengan internet secara khususnya. Sebahagian besar teknologi yang digambarkan sebagai media baru adalah digital dan memiliki karakteristik yang dapat dimanipulasikan, bersifat jaringan, padat dan interaktif. Antara contohnya media baru ialah internet, laman µweb¶, komputer multimedia, permaianan komputer, CD-ROM, DVD, penyiaran audio dan video secara langsung, µchat room¶, emel, komuniti dalam talian, kamera digital dan

µmobile computing¶. Pada zaman moden ini, ramai orang, terutamanya golongan pelajar suka menggunakan media baru untuk kegunaan tertentu. Terdapat banyak kebaikan yang diperoleh dengan menggunakan media baru. Jika disalah gunakan, media baru juga boleh membawa kepada keburukan. Jadi, apakah kebaikan dan keburukan media baru kepada golongan pelajar pada masa kini? Antara kebaikan media baru ialah dapat memudahkan komunikasi antara satu sama lain. Seseorang pelajar mampu untuk berhubung dengan rakan pelajarnya yang lain dengan mudah melalui media baru. Sebagai contoh, e-mel, µchat room¶, Facebook, Twitter, Myspace, Nimbuzz, Fring, Skype, Gravity dan sebagainya merupakan antara perkhidmatan internet yang boleh diguna pakai dengan meluas. Sesiapa sahaja boleh berkomunikasi antara satu sama lain dengan menggunakan komputer yang dihubungkan dengan internet. Melalui kajian Hampton, pada tahun 2000 terhadap 40,456 responden di Amerika Syarikat. Hal ini menunjukkan bahawa semakin kerap mereka berhubung dengan rakan melalui media baru, semakin banyak

1

Maklumat tersebut yang tersedia dalam laman web adalah dalam bentuk pangkalan data. Ini membolehkan pelajar menguruskan sendiri masanya dengan lebih efektif. berbincang dengan rakan dari kalangan berbagai budaya dan latar belakang negara mengenai berbagai isu semasa dan bertukaran maklumat dan pendapat. cakera padat. juga digelar sebagai µWeb¶ atau WWW adalah aplikasi internet yang berfungsi dengan menggabungkan teks dan grafik dalam satu dokumen atau antaramuka pengguna yang sama. audio. CD-ROM dan DVD. para pelajar dapat memperolehi maklumat terkini dengan mudah sahaja apabila mereka menggunakan media baru.Learning adalah pembelajaran yang pelaksanaanya didukung oleh jasa teknologi seperti telefon. maklumat kerajaan. penerbitan dan perisian komputer. Pembelajaran ini membolehkan pelajar belajar di mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa yang dipilih oleh pelajar. Hal ini juga kerana apabila berlakunya interaksi antara seseorang pelajar dengan pelajar yang lain. transmisi satelit atau komputer. tersedia dengan percuma dan dapat dicapai dengan cepat. bibliografi atas talian. dengan adanya media baru. tentunya bahawa menjalankan sesuatu projek dengan pelajar di sekolah-sekolah lain. µWorld Wide Web¶. Selain itu. E. dokumen. Pembelajaran secara interaktif secara talian membolehkan pelajar meneroka maklumat baru menerusi perpustakaan digital atau 2 . Pembelajaran secara maya ini juga melibatkan penggunaan kos secara efektif. para pelajar mendapat akses kepada pembelajaran interaktif dalam talian ataupun e-Learning. Kebanyakannya adalah maklumat terkini. Di samping itu.ilmu pengetahuan yang dapat diketahui. videotape. Maklumat ini berbeza dengan meklumat dari buku yang jarang dikemas kini. kita dapat menyampaikan dan menyebarkan maklumat yang didapati kepada pelajar yang lain. Pelajar mendapati bahawa pembelajaran secara talian merupakan satu kaedah yang menyenangkan pembelajaran dan pengajaran. Seterusnya. dengan ciptaan media baru sebagai thumbdrive. Maklumat-maklumat yang terkandung di dalam internet meliputi pelbagai kategori dari seluruh dunia. Maklumat-maklumat ini sentiasa dikemas kini supaya maklumat yang dipaparkan sentiasa terkini dan tepat. Maklumat-maklumat yang boleh diakses ini memudahkan pelajar mencari maklumat untuk tujuan pembelajaran.

Begitu juga penggunaan perpustakaan maya yang membenarkan pelajar mencari buku dalam talian jika mereka mempunyai kad perpustakaan dengan perpustakaan tersebut. Dari sudut penggunaan pula. contohnya UNITAR yang menyediakan akaun Internet untuk para pelajarnya. penggunaan Internet dalam kalangan pelajar telah berleluasa seperti virus-virus yang merebak dengan cepat. Kumpulan berita membolehkan para pendidik dan pelajar bertanyakan sesuatu. mendapatkan nasihat dan menyemak maklumat. Antara keburukannya adalah pendedahan komuniti pelajar kepada unsur-unsur negatif dari segi maklumat. berjumpa. Pelajar berpeluang mendapatkan pengalaman berbincang dengan guruguru melalui e-mel atau blackboard. Kini para pelajar bukan sekadar menggunakan Internet untuk berkongsi maklumat dan penyelidikan tetapi juga mengambil kursus tanpa perlu melangkah kaki ke dalam bilik kuliah. apakah itu Internet? Daripada sudut yang teknikal. banyak keburukan yang dibawa olehnya. Internet ialah sebuah rangkaian kepada rangkaian-rangkaian komputer yang disambungkan di antara satu sama lain dengan menggunakan protokol yang dipanggil TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) untuk berkomunikasi di antara satu sama lain. Malahan mengambil soalan tugasan. pendidikan jarak jauh menyediakan satu cara untuk menyebarkan maklumat dan pengetahuan secara global. membuat kuiz dan menduduki ujian melalui Internet. pelbagai aktiviti komunikasi telah dapat dijalankan. dan lain-lain lagi. Apabila semakin banyak teknologi diperkenalkan dalam bidang pendidikan. Namun. menyibar dan menyimpan maklumat.laman web. berjual beli. Internet boleh dikatakan sebagai sebuah ruang maya yang menjadi tempat manusia berinteraksi. dengan wujudnya internet. Teknologi persidangan video membolehkan pelajar dalam sesebuah kelas bekerjasama melaksanakan sesuatu projek. bahan dan sebagainya. Walaupun media baru banyak mendatangkan kebaikan kepada para pelajar. Sebagai contoh. Kini terdapat universiti yang berkonsepkan maya. jika tidak digunakan dengan cara yang betul. Mutakhir ini. ia itu: berkomunikasi. maklumat yang banyak 3 . Generalisasinya.

Hal ini akan melahirkan sebuah generasi yang kurang berkomunikasi dan kreatif dan ini boleh menyusahkan proses perpaduan antara rakyat. diskriminasi. Akhirnya. Terdapat juga sesetengah orang yang hanya 4 . sedangkan untuk menjadi seorang pelajar yang berdaya saing. Teknologi tersebut boleh menyebabkan para pelajar untuk kurang minat terhadap pelajaran mereka dan prestasi mereka di sekolah akan menurun. Ini menyebabkan terdapat banyak maklumat yang tidak tepat di internet. perjudian dan sebagainya. Keistimewaan internet ialah tiada seorang pun yang memilikinya dan mengawalnya. Ini akan menjejaskan matlamat pengajaran dan pembelajaran melalui internet dan secara tidak langsung dari media baru. Twitter dan bermacam lagi serta permainan komputer. Senario ini akan menyebabkan pelajar menjadi pasif dan kurang berkomunikasi apabila berhadapan dengan orang ramai. dadah. Penggunaan media baru walaupun ada kebaikan tetapi terdapat kekurangan iaitu pelajar yang selalu mengakses internet lebih tertarik untuk duduk di hadapan komputer tanpa memikirkan kehidupan sosial sama ada dalam keluarga dan masyarakat. kabar angin. Myspace. hasutan. promosi keganasan dan penderaan. Senario ini juga boleh menyebabkan masalah kesihatan dan konsentrasi. Seperkara lagi ialah pelajar menjadi pasif dan kurang berkomunikasi. yang menjadi antara golongan pelayar internet teramai di Malaysia. media baru akan menyebabkan obsesi dalam kalangan pelajar terhadap laman sosial seperti Facebook. mereka berkeupayaan untuk memberikan idea-idea yang bernas dan berkualiti bagi memantapkan kerjaya dan pembangunan kerjaya mereka kelak. Maklumat ini boleh mendatangkan bahawa sekiranya para remaja terutamanya golongan pelajar tidak dapat membezakan maklumat yang betul dan maklumat yang salah.terdapat di internet tidak ditapis dan ini akan mendatangkan bahaya dan kemudaratan khususnya kepada pelajar. keganasan. Terdapat banyak maklumat yang tidak sesuai seperti maklumat seks. Mereka akan terus mengabaikan pelajaran mereka untuk mengetahui gosip-gosip yang baru daripada rakan-rakan mereka. Semua orang mempunyai hak untuk menyampaikan dan menyiarkan sebarang makluat di internet.

Jadi. 5 . Kesannya ialah dapat member kesan kepada golongan pelajar serta dapat mempegaruhi mereka untuk melalukan benda-benda terlarang ini. kebanyakan aplikasi ini didapati melalui Internet. Hali ini memberi impak yang tidak baik kepada masyarakat secara umumnya. Ibu bapa hendaklah memantau laman-laman web yang di akses oleh anak-anak mereka dan sekiranya perlu. Melissa dan yang terbaru adalah virus CIH yang menyerang sistem komputer hingga lumpuh keupayaannya. Medium penyebaran virus Terutama penyebaran melalui penghantaran e-mel seperti virus Mutant. Jika ditelusuri.meluahkan perasaan mereka dengan seseorang di laman web sosial kerana takut berdepan dengan mereka. µInternet Filtering Software¶ perlulah dipasang di komputer yang digunakan oleh anak-anak mereka. Hali ini boleh menyebabkan seseorang itu membina sifat malu apabila berdepan dengan orang di dunia realiti. Malah terdapat juga laman-laman web yang mengajar cara-cara membuat bom seperti yang diusahakan oleh kumpulan mafia 'Trench Coat'. sudah tentulah Internet juga membawa kepada keburukan juga. Ini bagi memudahkan ibu bapa untuk memantau laman-laman web yang di akses oleh anakanak mereka. Kesan daripada serangan virus hinggalah merosakkan sistem sesebuah komputer. Menyesatkan fahaman pengikut agama lain atau ajaran sesat seperti yang dilakukan oleh golongan anti-Islam khasnya daripada kalangan Yahudi dan Nasrani yang memalsukan ajaran Islam dan memburukkan-burukkan agama Islam serta memberi maklumat palsu untuk kepentingan puak tertentu. Pecah-masuk ke sistem lain iaitu pencerobohan memasuki ke sistem orang lain tanpa hak seperti penyelewengan akaun bank amat membimbangkan. Bahan-bahan begitu mudah didapati di internet. Pada masa kini terdapat banyak bahan yang tidak bermoral seperti gambar-gambar dan video-video yang tidak sesuai ditonton oleh golongan pelajar yang kebanyakannya terdiri daripada golongan remaja dan belia.

(1499 patah perkataan) 6 . Tindakan harus dilakukan untuk mengelak. namun banyak keburukan juga boleh mendatang. Walaupun dengan adanya media baru pelajar dapat memperolehi banyak kebaikan.Konklusinya. anggaplah kemudahan media baru in sebagai batu loncata untuk menuju kejayaan yang lebih lagi dan jangan menyalah guanakannya. Oleh itu. inilah antara kebaikan dan keburukan media baru kepada komuniti pelajar. pelabagai pihak harus lah turun padang untuk mengatasi masalah ini dan bukan sahaja hanya berpeluk tubuh dan menunggu sesuatu krisis yang besar melanda untuk mula bertindak. Sebagai pelajar. bukan membaiki.

blogspot.my/nets. Dewan Bahasa dan Pustaka.com www.Bibliografi www.psz. 2005 Jeniri Amir.utm.com/karanganbm/blog alyadina. Dewan Bahasa dan Pustaka.com/2010/08 Kamus Dewan Edisi Keempat.htm danauilmu.opera.scribd. Teknik Menulis Ucapan.net my. 2009 Karangan dihasilkan oleh : Abang Afiq Syahmi bin Abang Rosdi 5E 2011 7 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful