Komponen Penilaian Vokal n Gerakan

3. 5. 3. 4. sokongan pernafasan. KBSR. Repertoire mengikut irama yang tepat tanpa pilihan pelajar iringan . Mengaplikasikan teknik menyanyi yang betul melalui repertoire tanpa iringan. Menyanyi secara Nyanyian repertoire dengan iringan. Menyanyikan satu 60 % Nyanyian repertoire tanpa iringan. tempo yang sesuai. 4. Pengawalan dan 2. meter tempo satu frasa satu nafas 1. tempo yang sesuai. 3. Sebutan yang jelas perangkaian yang tepat 30 % . irama yang tepat. individu pic yang tepat tanpa 2. Repertoire mengikut pilihan pelajar. 3. Sebutan yang jelas individu daripada tiga repertoire yang disediakan. Menyanyi dengan iringan minus-one 2.KOMPONEN: SPEKSIFIKASI UJIAN VOKAL MURID TAHUN 5 KANDUNGAN KOMPONEN AMALI Penggunaan teknik vokal mengawal dan menyokong pernafasan. 4. Menyanyi secara 2. 2. mengiringi satu lagu iringan. Menyanyi melodi dengan 1. HASIL PEMBELAJARAN INDIKATOR PRESTASI PROSEDUR MARKAH (100 %) Menyanyikan keratan melodi mengikut teknik kawalan dan sokongan pernafasan dengan betul. Mengaplikasikan teknik menyanyi yang betul melalui nyanyian lagu KBSR. Menyanyi melodi dengan 3. 1. Menyanyi melodi dengan 2. Menyanyi melodi dengan 1. 1. Menyanyi mengikut tempo yang ditetapkan. 5. 4. 10 % 1. pic yang tepat. Menyanyi secara individu.

.

Menyanyi dengan sebutan yang betul dan jelas. Tidak dapat menyanyikan pic. Menyanyi dengan pelontaran suara yang memuaskan. penghayatan lirik dan dinamik yang betul. Menyanyi dengan perletakkan suara yang memuaskan. frasa. Menyanyi dengan pic. y y iii. Menyanyi dengan pengawalan dan sokongan pernafasan yang memuaskan. Tidak dapat menyanyi dengan postur. y y y y y y y ii. dan tempo yang tepat. Menyanyi dengan postur. y Menyanyi dengan penggunaan register suara yang memuaskan.KOMPONEN : RUBRIK PEMARKAHAN UJIAN VOKAL TAHUN 5 KEMAHIRAN YANG DIUJI CEMERLANG (70 ± 100) INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN SEDERHANA (40 ±69) LEMAH (1-39) i. Menyanyi dengan pengawalan dan sokongan pernafasan yang tidak betul. Menyanyi dengan postur. y y y y y y y y . irama. irama. Penggunaan teknik vokal dalam nyanyian ( 40 markah) Ketepatan dalam nyanyian (40 markah) Ekspresi dalam nyanyian (20 markah) y Menyanyi dengan penggunaan register suara yang sesuai dan berkesan. Menyanyi dengan sebutan yang tidak jelas. irama. penghayatan lirik dan dinamik yang betul. Menyanyi dengan pelontaran suara yang betul. Menyanyi dengan perletakkan suara dengan betul. Menyanyi dengan pengawalan dan sokongan pernafasan yang betul. dan tempo dengan tepat. penghayatan lirik dan dinamik yang memuaskan. Menyanyi dengan sebutan yang memuaskan. y Tidak dapat menyanyi dengan penggunaan register suara yang betul. frasa. frasa. dan tempo yang memuaskan. Menyanyi dengan pic. Tidak dapat menyanyi dengan perletakkan suara dengan betul.

Contoh Borang Penilaian Vokal Bil Nama Peserta 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ASPEK Penghasilan Ton 5 1 2 3 4 5 1 Sebutan 2 3 4 5 1 2 Postur 3 4 Ekspresi 2 3 4 5 1 Pernafasan 2 3 4 5 .

BORANG PENILAIAN PEMARKAHAN VOKAL DAN LAGU KBSR TAHUN 5 .

.

.

Pergerakan yang ditunjukkan mengikut tempo lagu.Reaksi menepati lagu yang diperdengarkan 4.Reaksi amat menepati lagu yang diperdengarkan dan disertai dengan pergerakan yang kreatif .Sangat Baik. 4.Baik -Pergerakan amat menepati unsur lembut dan kuat. 5.Baik . 1. 1.Sangat Baik . 5.Tidak dapat mendengar tempo lagu.Lemah -Pergerakan kurang menepati rentak dan irama.Baik .mengecam tempo dengan baik.Sangat Baik.Lemah -Pergerakan kurang menepati lembut dan kuat. 3.Sederhana . 3. Mengetahui perubahan tempo di dalam sesebuah lagu. 4.Pergerakan mengikut tema dan menarik.Sangat Lemah -Reaksi tidak menepati lagu yang diperdengarkan.Sederhana -Pergerakan menepati unsur lembut dan kuat.Sederhana .Sangat lemah .Lemah .Sederhana -Pergerakan menepati rentak dan irama. 3. 4.Reaksi amat menepati lagu yang diperdengarkan 5. -Pergerakan amat menepati rentak dan irama. 2.Sangat Baik .Pergerakan tidak menepati tema.Baik -Pergerakan amat menepati rentak dan irama. 3. 1.Pergerakan menepati tema dan sangat menarik.Lemah .Sangat Lemah .KOMPONEN : RUBRIK PEMARKAHAN UJIAN MUZIK DAN GERAKAN TAHUN 1 TEMPO TEMA RENTAK IRAMA MUZIK DINAMIK REAKSI 1.Dapat mendengar dan mengecam tempo samada cepat atau lambat dengan baik dan sangat tepat. 2.Dapat mendengar&tahu perubahan tempo lagu.Pergerakan langsung tidak selari dengan tempo.Pergerakan sangat kreatif.Lemah . Pergerakan kurang selari dengan tempo. 2.Sangat Baik.Baik . Mengetahui dan mengecam perubahan tempo dalam sesebuah lagu. Pergerakan sangat kreatif 5. Pergerakan yang ditunjukkan sangat bertepatan dengan tempo lagu.Dapat mendengar tempo lagu .Sangat Lemah -Pergerakan tidak menepati lembut dan kuat. 4. 2.Sederhana .Sangat Lemah -Pergerakan tidak menepati rentak dan irama. 2. -Pergerakan amat menepati unsur lembut dan kuat. 5.Dapat mendengar. . 1. Pergerakan selari dengan tempo lagu.Reaksi kurang menepati lagu yang diperdengarkan 3.Pergerakan amat menepati tema dan sangat menarik serta kreatif.Pergerakan tidak mengikuti tema serta kurang menarik.

BORANG PENILAIAN MARKAH MUZIK DAN GERAKN TAHUN 1 Bil Nama 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tempo 2 3 4 5 1 2 Tema 3 4 5 ASPEK Rentak Irama Muzik 1 2 3 4 5 Dinamik 1 2 3 4 5 1 Lirik lagu 2 3 4 5 .

Gerakan secara individu. Pergerakan dengan iringan minus-one 10 % 4. Perangkaian pergerakan yang ¶syncronize¶ . 8. Pergerakan bertema. mengikut keratan lagu 6. Repertoire mengikut pilihan pelajar. muzik yang dipelajari 6. Melakukan pergerakan lagu KBSR. Lagu yang sesuai. Memberi respon yang sesuai terhadap lirik lagu. 7. Pergerakan secara 6. Pergerakan yang pilihan pelajar sesuai. Melakukan pergerakan 6. 5. Gerakan berkumpulan 6. Melakukan pergerakan berpandukan satu daripada tiga repertoire yang disediakan. Kaitan antara pergerakan Memberi respon yang sesuai terhadap lagu yang 10. 4. Melakukan pergerakan individu berpandukan lirik lagu. Pergerakan mengikut tempo yang ditetapkan dala repertoire. Pergerkan yang jelas 10. 30 % 60 % 5. Repertoire mengikut 8. Pegerakan mengikut yang sesuai terhadap lagu mud lagu yang diperdengarkan 7. Kreativiti pergerakan diperdengarkan 5. Mengaplikasikan 8. meter 8. Pergerakan mengikut berpandukan konsep konsep muzik. tempo 9. 9. Pergerakan pergerakan yang sesuai menunjukan mud berpandukan lirik lagu dengan jelas 3.KOMPONEN: SPEKSIFIKASI UJIAN MUZIK DAN GERAKAN MURID TAHUN 1 KANDUNGAN KOMPONEN AMALI Penggunaan pergerakan HASIL PEMBELAJARAN INDIKATOR PRESTASI PROSEDUR MARKAH (100 %) yang sesuai dengan repertoire lagu yang dimainkan Penerapan konsep muzik dalam pergerakan seperti dinamik. 7. Keratan lagu adalah 7.

BORANG PENILAIAN PEMARKAHAN MUZIK & GERAKAN DAN CONTOH LAGU KBSR TAHUN 1 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful