HASIL PEMBELAJARAN INDIKATOR PRESTASI PROSEDUR MARKAH (100 %) Menyanyikan keratan melodi mengikut teknik kawalan dan sokongan pernafasan dengan betul. Repertoire mengikut irama yang tepat tanpa pilihan pelajar iringan . tempo yang sesuai. 10 % 1. 5. pic yang tepat. 3. Menyanyi secara Nyanyian repertoire dengan iringan. Menyanyi dengan iringan minus-one 2. Mengaplikasikan teknik menyanyi yang betul melalui nyanyian lagu KBSR. 1. 5. Menyanyi melodi dengan 1. irama yang tepat. 4. 4. sokongan pernafasan. mengiringi satu lagu iringan. 4. KBSR. Sebutan yang jelas individu daripada tiga repertoire yang disediakan. 1. individu pic yang tepat tanpa 2. tempo yang sesuai. Menyanyi melodi dengan 1. meter tempo satu frasa satu nafas 1. Repertoire mengikut pilihan pelajar. Sebutan yang jelas perangkaian yang tepat 30 % . Pengawalan dan 2. Menyanyi melodi dengan 3. Mengaplikasikan teknik menyanyi yang betul melalui repertoire tanpa iringan. Menyanyi melodi dengan 2. 4. 2. Menyanyi secara individu.KOMPONEN: SPEKSIFIKASI UJIAN VOKAL MURID TAHUN 5 KANDUNGAN KOMPONEN AMALI Penggunaan teknik vokal mengawal dan menyokong pernafasan. 3. Menyanyikan satu 60 % Nyanyian repertoire tanpa iringan. Menyanyi secara 2. 3. 3. Menyanyi mengikut tempo yang ditetapkan.

.

Penggunaan teknik vokal dalam nyanyian ( 40 markah) Ketepatan dalam nyanyian (40 markah) Ekspresi dalam nyanyian (20 markah) y Menyanyi dengan penggunaan register suara yang sesuai dan berkesan. Menyanyi dengan pelontaran suara yang betul. irama. penghayatan lirik dan dinamik yang memuaskan. y Tidak dapat menyanyi dengan penggunaan register suara yang betul. irama. Menyanyi dengan perletakkan suara yang memuaskan. Menyanyi dengan postur. y y y y y y y y . y y iii. y y y y y y y ii. Menyanyi dengan pic. dan tempo yang memuaskan. penghayatan lirik dan dinamik yang betul. Tidak dapat menyanyi dengan perletakkan suara dengan betul. Menyanyi dengan pengawalan dan sokongan pernafasan yang memuaskan. Menyanyi dengan perletakkan suara dengan betul. Tidak dapat menyanyikan pic. Menyanyi dengan pengawalan dan sokongan pernafasan yang tidak betul. dan tempo dengan tepat. Menyanyi dengan pic. Menyanyi dengan postur. Tidak dapat menyanyi dengan postur. dan tempo yang tepat. frasa. Menyanyi dengan sebutan yang tidak jelas. Menyanyi dengan sebutan yang betul dan jelas. frasa. Menyanyi dengan pelontaran suara yang memuaskan. Menyanyi dengan pengawalan dan sokongan pernafasan yang betul. Menyanyi dengan sebutan yang memuaskan. y Menyanyi dengan penggunaan register suara yang memuaskan. penghayatan lirik dan dinamik yang betul. irama.KOMPONEN : RUBRIK PEMARKAHAN UJIAN VOKAL TAHUN 5 KEMAHIRAN YANG DIUJI CEMERLANG (70 ± 100) INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN SEDERHANA (40 ±69) LEMAH (1-39) i. frasa.

Contoh Borang Penilaian Vokal Bil Nama Peserta 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ASPEK Penghasilan Ton 5 1 2 3 4 5 1 Sebutan 2 3 4 5 1 2 Postur 3 4 Ekspresi 2 3 4 5 1 Pernafasan 2 3 4 5 .

BORANG PENILAIAN PEMARKAHAN VOKAL DAN LAGU KBSR TAHUN 5 .

.

.

Sederhana .Sangat lemah .Pergerakan langsung tidak selari dengan tempo.Reaksi kurang menepati lagu yang diperdengarkan 3. Pergerakan sangat kreatif 5.Reaksi amat menepati lagu yang diperdengarkan 5. 3.Lemah .Pergerakan amat menepati tema dan sangat menarik serta kreatif.Baik . 1. 5. Pergerakan yang ditunjukkan sangat bertepatan dengan tempo lagu.Sangat Baik .Sederhana . 5.Lemah . 4.Sangat Baik . Mengetahui dan mengecam perubahan tempo dalam sesebuah lagu. 1.Sederhana -Pergerakan menepati unsur lembut dan kuat. 2.Lemah -Pergerakan kurang menepati lembut dan kuat.Lemah . Mengetahui perubahan tempo di dalam sesebuah lagu. 3. Pergerakan yang ditunjukkan mengikut tempo lagu.Reaksi menepati lagu yang diperdengarkan 4. 4.Pergerakan tidak mengikuti tema serta kurang menarik. .Baik -Pergerakan amat menepati unsur lembut dan kuat.Sangat Lemah -Reaksi tidak menepati lagu yang diperdengarkan.KOMPONEN : RUBRIK PEMARKAHAN UJIAN MUZIK DAN GERAKAN TAHUN 1 TEMPO TEMA RENTAK IRAMA MUZIK DINAMIK REAKSI 1. 5.Sangat Baik. 2.Dapat mendengar dan mengecam tempo samada cepat atau lambat dengan baik dan sangat tepat.Pergerakan tidak menepati tema. 2.Dapat mendengar tempo lagu . 3.Sederhana .Baik .Pergerakan mengikut tema dan menarik. 1.Reaksi amat menepati lagu yang diperdengarkan dan disertai dengan pergerakan yang kreatif . -Pergerakan amat menepati unsur lembut dan kuat. -Pergerakan amat menepati rentak dan irama. 1. 2.Pergerakan sangat kreatif. Pergerakan kurang selari dengan tempo.Sangat Lemah .Sederhana -Pergerakan menepati rentak dan irama. 4.Sangat Baik. Pergerakan selari dengan tempo lagu.Dapat mendengar.mengecam tempo dengan baik.Lemah -Pergerakan kurang menepati rentak dan irama.Pergerakan menepati tema dan sangat menarik.Baik -Pergerakan amat menepati rentak dan irama. 3. 4.Baik .Tidak dapat mendengar tempo lagu.Sangat Lemah -Pergerakan tidak menepati rentak dan irama. 2.Sangat Lemah -Pergerakan tidak menepati lembut dan kuat.Sangat Baik.Dapat mendengar&tahu perubahan tempo lagu.

BORANG PENILAIAN MARKAH MUZIK DAN GERAKN TAHUN 1 Bil Nama 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tempo 2 3 4 5 1 2 Tema 3 4 5 ASPEK Rentak Irama Muzik 1 2 3 4 5 Dinamik 1 2 3 4 5 1 Lirik lagu 2 3 4 5 .

muzik yang dipelajari 6. Repertoire mengikut pilihan pelajar. Lagu yang sesuai. Kreativiti pergerakan diperdengarkan 5. 5. Pegerakan mengikut yang sesuai terhadap lagu mud lagu yang diperdengarkan 7. Pergerakan dengan iringan minus-one 10 % 4. 30 % 60 % 5. Pergerakan mengikut berpandukan konsep konsep muzik. mengikut keratan lagu 6. Mengaplikasikan 8. Gerakan secara individu. 4. Pergerakan mengikut tempo yang ditetapkan dala repertoire. Pergerkan yang jelas 10. Keratan lagu adalah 7. Pergerakan pergerakan yang sesuai menunjukan mud berpandukan lirik lagu dengan jelas 3. meter 8. Repertoire mengikut 8. Melakukan pergerakan 6.KOMPONEN: SPEKSIFIKASI UJIAN MUZIK DAN GERAKAN MURID TAHUN 1 KANDUNGAN KOMPONEN AMALI Penggunaan pergerakan HASIL PEMBELAJARAN INDIKATOR PRESTASI PROSEDUR MARKAH (100 %) yang sesuai dengan repertoire lagu yang dimainkan Penerapan konsep muzik dalam pergerakan seperti dinamik. Pergerakan secara 6. Perangkaian pergerakan yang ¶syncronize¶ . Gerakan berkumpulan 6. tempo 9. 7. Melakukan pergerakan berpandukan satu daripada tiga repertoire yang disediakan. Memberi respon yang sesuai terhadap lirik lagu. Pergerakan bertema. 7. Melakukan pergerakan individu berpandukan lirik lagu. Kaitan antara pergerakan Memberi respon yang sesuai terhadap lagu yang 10. 9. 8. Melakukan pergerakan lagu KBSR. Pergerakan yang pilihan pelajar sesuai.

BORANG PENILAIAN PEMARKAHAN MUZIK & GERAKAN DAN CONTOH LAGU KBSR TAHUN 1 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful