mengiringi satu lagu iringan. 4. 2. meter tempo satu frasa satu nafas 1. 1. pic yang tepat. individu pic yang tepat tanpa 2. sokongan pernafasan. Menyanyikan satu 60 % Nyanyian repertoire tanpa iringan. Menyanyi melodi dengan 1. Menyanyi melodi dengan 3. Menyanyi dengan iringan minus-one 2. 3. Menyanyi melodi dengan 2. 1. 5. 4.KOMPONEN: SPEKSIFIKASI UJIAN VOKAL MURID TAHUN 5 KANDUNGAN KOMPONEN AMALI Penggunaan teknik vokal mengawal dan menyokong pernafasan. tempo yang sesuai. Menyanyi secara 2. 3. 4. Pengawalan dan 2. 4. Repertoire mengikut irama yang tepat tanpa pilihan pelajar iringan . 10 % 1. 3. Menyanyi melodi dengan 1. KBSR. Menyanyi secara Nyanyian repertoire dengan iringan. 5. Sebutan yang jelas perangkaian yang tepat 30 % . 3. Menyanyi secara individu. Repertoire mengikut pilihan pelajar. tempo yang sesuai. irama yang tepat. Menyanyi mengikut tempo yang ditetapkan. Sebutan yang jelas individu daripada tiga repertoire yang disediakan. Mengaplikasikan teknik menyanyi yang betul melalui nyanyian lagu KBSR. Mengaplikasikan teknik menyanyi yang betul melalui repertoire tanpa iringan. HASIL PEMBELAJARAN INDIKATOR PRESTASI PROSEDUR MARKAH (100 %) Menyanyikan keratan melodi mengikut teknik kawalan dan sokongan pernafasan dengan betul.

.

Tidak dapat menyanyi dengan perletakkan suara dengan betul. Menyanyi dengan sebutan yang memuaskan. Menyanyi dengan postur. y y y y y y y ii. y y iii. Menyanyi dengan pelontaran suara yang memuaskan. irama. y y y y y y y y . y Menyanyi dengan penggunaan register suara yang memuaskan. penghayatan lirik dan dinamik yang betul. frasa. Menyanyi dengan postur. Tidak dapat menyanyi dengan postur. Menyanyi dengan pelontaran suara yang betul. Menyanyi dengan perletakkan suara dengan betul. dan tempo yang tepat. dan tempo yang memuaskan. Tidak dapat menyanyikan pic. Menyanyi dengan pic. frasa. frasa. Menyanyi dengan pengawalan dan sokongan pernafasan yang betul. Menyanyi dengan pengawalan dan sokongan pernafasan yang memuaskan. Penggunaan teknik vokal dalam nyanyian ( 40 markah) Ketepatan dalam nyanyian (40 markah) Ekspresi dalam nyanyian (20 markah) y Menyanyi dengan penggunaan register suara yang sesuai dan berkesan. Menyanyi dengan pengawalan dan sokongan pernafasan yang tidak betul. y Tidak dapat menyanyi dengan penggunaan register suara yang betul. irama. irama. Menyanyi dengan perletakkan suara yang memuaskan. penghayatan lirik dan dinamik yang memuaskan.KOMPONEN : RUBRIK PEMARKAHAN UJIAN VOKAL TAHUN 5 KEMAHIRAN YANG DIUJI CEMERLANG (70 ± 100) INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN SEDERHANA (40 ±69) LEMAH (1-39) i. Menyanyi dengan sebutan yang tidak jelas. Menyanyi dengan sebutan yang betul dan jelas. penghayatan lirik dan dinamik yang betul. dan tempo dengan tepat. Menyanyi dengan pic.

Contoh Borang Penilaian Vokal Bil Nama Peserta 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ASPEK Penghasilan Ton 5 1 2 3 4 5 1 Sebutan 2 3 4 5 1 2 Postur 3 4 Ekspresi 2 3 4 5 1 Pernafasan 2 3 4 5 .

BORANG PENILAIAN PEMARKAHAN VOKAL DAN LAGU KBSR TAHUN 5 .

.

.

1.Sangat Baik. Pergerakan kurang selari dengan tempo. 1.Sangat Lemah -Reaksi tidak menepati lagu yang diperdengarkan.Sederhana .KOMPONEN : RUBRIK PEMARKAHAN UJIAN MUZIK DAN GERAKAN TAHUN 1 TEMPO TEMA RENTAK IRAMA MUZIK DINAMIK REAKSI 1. 3.Sangat Lemah -Pergerakan tidak menepati lembut dan kuat.Pergerakan mengikut tema dan menarik.Dapat mendengar tempo lagu .Sederhana -Pergerakan menepati rentak dan irama.Reaksi amat menepati lagu yang diperdengarkan 5. 5.Pergerakan menepati tema dan sangat menarik.Reaksi kurang menepati lagu yang diperdengarkan 3. 3.Pergerakan tidak mengikuti tema serta kurang menarik.Pergerakan amat menepati tema dan sangat menarik serta kreatif. -Pergerakan amat menepati rentak dan irama. 5. 2.Sangat Lemah .Pergerakan langsung tidak selari dengan tempo. -Pergerakan amat menepati unsur lembut dan kuat.Sederhana -Pergerakan menepati unsur lembut dan kuat.Pergerakan tidak menepati tema. 2. 4. 2.Baik . 3. 4.Reaksi amat menepati lagu yang diperdengarkan dan disertai dengan pergerakan yang kreatif . Pergerakan sangat kreatif 5.Sangat Lemah -Pergerakan tidak menepati rentak dan irama.Dapat mendengar.Lemah -Pergerakan kurang menepati rentak dan irama.Baik .Sederhana . Pergerakan selari dengan tempo lagu.Sederhana .Sangat Baik. 2. .Lemah .Reaksi menepati lagu yang diperdengarkan 4.Lemah . Pergerakan yang ditunjukkan sangat bertepatan dengan tempo lagu.Lemah -Pergerakan kurang menepati lembut dan kuat. 4.Sangat Baik . Pergerakan yang ditunjukkan mengikut tempo lagu.Sangat lemah . 2.Dapat mendengar dan mengecam tempo samada cepat atau lambat dengan baik dan sangat tepat.Dapat mendengar&tahu perubahan tempo lagu.mengecam tempo dengan baik. 3.Lemah . 4.Pergerakan sangat kreatif.Baik .Baik -Pergerakan amat menepati unsur lembut dan kuat.Sangat Baik . 1. Mengetahui perubahan tempo di dalam sesebuah lagu. Mengetahui dan mengecam perubahan tempo dalam sesebuah lagu.Baik -Pergerakan amat menepati rentak dan irama.Sangat Baik.Tidak dapat mendengar tempo lagu. 5. 1.

BORANG PENILAIAN MARKAH MUZIK DAN GERAKN TAHUN 1 Bil Nama 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tempo 2 3 4 5 1 2 Tema 3 4 5 ASPEK Rentak Irama Muzik 1 2 3 4 5 Dinamik 1 2 3 4 5 1 Lirik lagu 2 3 4 5 .

Lagu yang sesuai. Gerakan secara individu. Kaitan antara pergerakan Memberi respon yang sesuai terhadap lagu yang 10. Pergerakan dengan iringan minus-one 10 % 4. Pergerakan yang pilihan pelajar sesuai. mengikut keratan lagu 6. muzik yang dipelajari 6. Kreativiti pergerakan diperdengarkan 5. Pergerakan mengikut tempo yang ditetapkan dala repertoire. tempo 9. 7. Perangkaian pergerakan yang ¶syncronize¶ . Pergerkan yang jelas 10. Pergerakan bertema. 4. Keratan lagu adalah 7. Mengaplikasikan 8. Melakukan pergerakan 6. 7.KOMPONEN: SPEKSIFIKASI UJIAN MUZIK DAN GERAKAN MURID TAHUN 1 KANDUNGAN KOMPONEN AMALI Penggunaan pergerakan HASIL PEMBELAJARAN INDIKATOR PRESTASI PROSEDUR MARKAH (100 %) yang sesuai dengan repertoire lagu yang dimainkan Penerapan konsep muzik dalam pergerakan seperti dinamik. 5. 8. Pergerakan mengikut berpandukan konsep konsep muzik. Melakukan pergerakan individu berpandukan lirik lagu. Pergerakan pergerakan yang sesuai menunjukan mud berpandukan lirik lagu dengan jelas 3. 9. 30 % 60 % 5. Repertoire mengikut pilihan pelajar. Pegerakan mengikut yang sesuai terhadap lagu mud lagu yang diperdengarkan 7. Repertoire mengikut 8. Melakukan pergerakan lagu KBSR. meter 8. Memberi respon yang sesuai terhadap lirik lagu. Gerakan berkumpulan 6. Melakukan pergerakan berpandukan satu daripada tiga repertoire yang disediakan. Pergerakan secara 6.

BORANG PENILAIAN PEMARKAHAN MUZIK & GERAKAN DAN CONTOH LAGU KBSR TAHUN 1 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful