3. Mengaplikasikan teknik menyanyi yang betul melalui repertoire tanpa iringan. sokongan pernafasan. 3. mengiringi satu lagu iringan. Menyanyikan satu 60 % Nyanyian repertoire tanpa iringan. Menyanyi melodi dengan 1. 1. HASIL PEMBELAJARAN INDIKATOR PRESTASI PROSEDUR MARKAH (100 %) Menyanyikan keratan melodi mengikut teknik kawalan dan sokongan pernafasan dengan betul. irama yang tepat. Mengaplikasikan teknik menyanyi yang betul melalui nyanyian lagu KBSR. Sebutan yang jelas individu daripada tiga repertoire yang disediakan. 10 % 1. 4. Menyanyi secara Nyanyian repertoire dengan iringan. Menyanyi dengan iringan minus-one 2. 4. tempo yang sesuai. Pengawalan dan 2. 3. Menyanyi melodi dengan 2. tempo yang sesuai. Menyanyi secara individu. Repertoire mengikut irama yang tepat tanpa pilihan pelajar iringan . Menyanyi melodi dengan 1. Menyanyi secara 2. 2. meter tempo satu frasa satu nafas 1. 4. pic yang tepat. individu pic yang tepat tanpa 2. 5. KBSR. Menyanyi mengikut tempo yang ditetapkan. 5.KOMPONEN: SPEKSIFIKASI UJIAN VOKAL MURID TAHUN 5 KANDUNGAN KOMPONEN AMALI Penggunaan teknik vokal mengawal dan menyokong pernafasan. Repertoire mengikut pilihan pelajar. 4. 3. Menyanyi melodi dengan 3. Sebutan yang jelas perangkaian yang tepat 30 % . 1.

.

irama. penghayatan lirik dan dinamik yang betul. Penggunaan teknik vokal dalam nyanyian ( 40 markah) Ketepatan dalam nyanyian (40 markah) Ekspresi dalam nyanyian (20 markah) y Menyanyi dengan penggunaan register suara yang sesuai dan berkesan. penghayatan lirik dan dinamik yang memuaskan. y y y y y y y y . Menyanyi dengan postur. Menyanyi dengan pic. irama. Tidak dapat menyanyikan pic. y y y y y y y ii. Menyanyi dengan pengawalan dan sokongan pernafasan yang betul. dan tempo yang memuaskan. Menyanyi dengan pengawalan dan sokongan pernafasan yang tidak betul. frasa. Menyanyi dengan sebutan yang memuaskan. y Tidak dapat menyanyi dengan penggunaan register suara yang betul. frasa. dan tempo dengan tepat. Tidak dapat menyanyi dengan perletakkan suara dengan betul. y Menyanyi dengan penggunaan register suara yang memuaskan. Menyanyi dengan sebutan yang tidak jelas. Menyanyi dengan pelontaran suara yang memuaskan. Menyanyi dengan pelontaran suara yang betul. y y iii. Menyanyi dengan pic. frasa. Menyanyi dengan perletakkan suara dengan betul. irama. Menyanyi dengan perletakkan suara yang memuaskan. Menyanyi dengan pengawalan dan sokongan pernafasan yang memuaskan. penghayatan lirik dan dinamik yang betul. Menyanyi dengan sebutan yang betul dan jelas. Tidak dapat menyanyi dengan postur. Menyanyi dengan postur.KOMPONEN : RUBRIK PEMARKAHAN UJIAN VOKAL TAHUN 5 KEMAHIRAN YANG DIUJI CEMERLANG (70 ± 100) INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN SEDERHANA (40 ±69) LEMAH (1-39) i. dan tempo yang tepat.

Contoh Borang Penilaian Vokal Bil Nama Peserta 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ASPEK Penghasilan Ton 5 1 2 3 4 5 1 Sebutan 2 3 4 5 1 2 Postur 3 4 Ekspresi 2 3 4 5 1 Pernafasan 2 3 4 5 .

BORANG PENILAIAN PEMARKAHAN VOKAL DAN LAGU KBSR TAHUN 5 .

.

.

Reaksi kurang menepati lagu yang diperdengarkan 3. 3.Lemah .Sangat Baik. 1.mengecam tempo dengan baik.Baik .Sangat lemah . 4.Sederhana -Pergerakan menepati rentak dan irama.Dapat mendengar. 4. 2. 5. Mengetahui perubahan tempo di dalam sesebuah lagu.Lemah .Dapat mendengar dan mengecam tempo samada cepat atau lambat dengan baik dan sangat tepat. Pergerakan yang ditunjukkan mengikut tempo lagu.Sangat Baik .Sederhana . Pergerakan sangat kreatif 5.Lemah -Pergerakan kurang menepati rentak dan irama.Sederhana .Pergerakan menepati tema dan sangat menarik. -Pergerakan amat menepati rentak dan irama.KOMPONEN : RUBRIK PEMARKAHAN UJIAN MUZIK DAN GERAKAN TAHUN 1 TEMPO TEMA RENTAK IRAMA MUZIK DINAMIK REAKSI 1.Pergerakan langsung tidak selari dengan tempo. 1. 4. 1.Sangat Lemah -Reaksi tidak menepati lagu yang diperdengarkan.Pergerakan sangat kreatif.Sederhana -Pergerakan menepati unsur lembut dan kuat.Reaksi amat menepati lagu yang diperdengarkan dan disertai dengan pergerakan yang kreatif .Baik -Pergerakan amat menepati unsur lembut dan kuat. 2.Pergerakan tidak menepati tema.Sangat Baik. 2. 5. .Tidak dapat mendengar tempo lagu.Pergerakan mengikut tema dan menarik.Dapat mendengar tempo lagu . 4. 5.Lemah .Sangat Lemah -Pergerakan tidak menepati rentak dan irama. -Pergerakan amat menepati unsur lembut dan kuat. 3.Reaksi menepati lagu yang diperdengarkan 4. 2. Pergerakan kurang selari dengan tempo.Sangat Lemah . Pergerakan yang ditunjukkan sangat bertepatan dengan tempo lagu. 1. 3.Lemah -Pergerakan kurang menepati lembut dan kuat. Mengetahui dan mengecam perubahan tempo dalam sesebuah lagu.Baik .Sangat Baik. 3. 2.Baik .Baik -Pergerakan amat menepati rentak dan irama.Sangat Lemah -Pergerakan tidak menepati lembut dan kuat.Dapat mendengar&tahu perubahan tempo lagu.Pergerakan amat menepati tema dan sangat menarik serta kreatif. Pergerakan selari dengan tempo lagu.Sangat Baik .Reaksi amat menepati lagu yang diperdengarkan 5.Sederhana .Pergerakan tidak mengikuti tema serta kurang menarik.

BORANG PENILAIAN MARKAH MUZIK DAN GERAKN TAHUN 1 Bil Nama 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tempo 2 3 4 5 1 2 Tema 3 4 5 ASPEK Rentak Irama Muzik 1 2 3 4 5 Dinamik 1 2 3 4 5 1 Lirik lagu 2 3 4 5 .

meter 8. 5. Pergerakan mengikut tempo yang ditetapkan dala repertoire. Pergerakan dengan iringan minus-one 10 % 4. 4. Lagu yang sesuai. Melakukan pergerakan individu berpandukan lirik lagu. 8. Pergerakan pergerakan yang sesuai menunjukan mud berpandukan lirik lagu dengan jelas 3. Pergerakan bertema. 9. Gerakan secara individu. Repertoire mengikut pilihan pelajar. Repertoire mengikut 8. Pergerakan mengikut berpandukan konsep konsep muzik. tempo 9. Perangkaian pergerakan yang ¶syncronize¶ . Keratan lagu adalah 7. Melakukan pergerakan 6. Memberi respon yang sesuai terhadap lirik lagu. 30 % 60 % 5. mengikut keratan lagu 6. Pergerkan yang jelas 10. Pergerakan yang pilihan pelajar sesuai. Melakukan pergerakan lagu KBSR. Pegerakan mengikut yang sesuai terhadap lagu mud lagu yang diperdengarkan 7. Mengaplikasikan 8. Kreativiti pergerakan diperdengarkan 5. Kaitan antara pergerakan Memberi respon yang sesuai terhadap lagu yang 10. muzik yang dipelajari 6. Melakukan pergerakan berpandukan satu daripada tiga repertoire yang disediakan. 7. Pergerakan secara 6. 7.KOMPONEN: SPEKSIFIKASI UJIAN MUZIK DAN GERAKAN MURID TAHUN 1 KANDUNGAN KOMPONEN AMALI Penggunaan pergerakan HASIL PEMBELAJARAN INDIKATOR PRESTASI PROSEDUR MARKAH (100 %) yang sesuai dengan repertoire lagu yang dimainkan Penerapan konsep muzik dalam pergerakan seperti dinamik. Gerakan berkumpulan 6.

BORANG PENILAIAN PEMARKAHAN MUZIK & GERAKAN DAN CONTOH LAGU KBSR TAHUN 1 .