HBEF1403 SENI DALAM PENDIDIKAN

1.0 PENGENALAN Pendekatan Bertema sering kali diguna pakai untuk memenuhi keperluan pendidikan asas dalam perkembangan kanak-kanak. Program ini mantap dan efektif kerana ia menggabungjalin pelbagai perspektif budaya, pengalaman dan kepakaran artistic. Pendekatan ini sesuai dengan gaya pembelajaran, mencerminkan budaya dan minat murid serta guru. Tema bukan sahaja sebagai tajuk atau subjek tetapi tema meneroka pengalaman manusia dari segi pandangan atau perspektif dan sering kali boleh menimbulkan isu. Ia merupakan kandungan maklumat kepada ilmu melalui proses individu. Tema memberi makna dan tujuan untuk pembelajaran dan kehidupan. 1.1 DEFINISI PENDEKATAN BERTEMA Pendekatan bertema merangkumi koleksi bahan, aktiviti dan teknik yang disusun sekitar konsep atau tema. Ia merupakan alat pengelolaan yang memberi peluang kepada guru untuk menghubungkan antara mata pelajaran. Ini akan menghindari program yang tidak tersusun berpunca daripada pelajaran harian yang tidak berkaitan. Unit pengajaran bertema juga membolehkan pelajar menghubungkan di anta pemahaman, sikap dan kemahiran termasuk juga bidang-bidang kurikulum. Terdapat tiga jenis tema iaitu: 1) Tema Persekitaran 2) Tema Masyarakat 3) Tema Komunikasi 1.1.1 Tema Persekitaran Persekitaran merangkumi elemen fizikal dan sosial. Tiga elemen dalam persekitaran yang mempengaruhi organisma hidup adalah alam semula jadi, buatan manusia dan teknologi. Ekosistem akan mengimbangi alam sekitar supaya semua kehidupan hidup dengan harmoni. Teknologi telah membawa perkembangan dan perubahan kepada manusia. Teknologi juga melahirkan dunia tanpa sempadan dan telah memperkenalkan konsep globalisasi. Teknologi yang menarik dan hebat mampu menarik minat dan memotivasikan pelajar untuk melibatkan diri
1

HBEF1403 SENI DALAM PENDIDIKAN
dalam bidang kesenian. Berikut adalah satu contoh pelajaran sains yang mengintegrasikan aktiviti-aktiviti Muzik Seni Visual dan Pendidikan Jasmani. Tajuk Tema persekitaran : Bahagian-bahagian pokok : Hutan

Dalam pengajaran murid diperkenalkan tentang pokok-pokok yang terdapat dalam hutan melalui gambar rakaman video, penerangan dan sebagainya. Selepas itu murid diminta melakukan pergerakan berkaitan dengan pokok diiringi dengan pelbagai alat perkusi. 1.1.2 Tema Masyarakat Mengikut Lewis Henry Morgan (1877), seorang antropologi membahagikan masyarakat kepada 3 kumpulan besar iaitu masyarakat zaman purba, zaman batu dan masa kini. Manusia telah wujud sejak zaman berzaman lagi. Kita semua termasuk pelajar adalah makhluk sosial dan berkongsi keperluan asas yang sama. Oleh itu kita perlu untuk dimiliki, rasa selamat, dikasihi, merasai kejayaan dan memperoleh pengiktirafan. Dalam masyarakat manusia, sosial dan budaya tidak dapat dipisahkan. Kita perlu bekerjasama untuk kepentingan masyarakat. Kanak-kanak memulakan hidup dengan dirinya sendiri kemudian berkembang kepada hubungan keluarga lalu bergerak kepada kumpulan yang besar dalam masyarakat. Di antara aktiviti yang dapat dijalankan ialah contohnya: Pohon keluarga ± pelajar dapat berbual tentang keluarga, melukis pohon keluarga, main perasaan dan mencipta lagu untuk keluarga. Ini adalah di antara contoh aktiviti yang menggunakan tema masyarakat dalam pendekatan bertema. Pendekatan ini boleh digunakan dalam pengajaran konsep keluarga dalam mata pelajaran lain. 1.1.3 Tema- Komunikasi Komunikasi merujuk kepada perlakuan tindak balas seorang atau lebih untuk menghantar dan menerima berita yang berlaku dalam konteks, mempunyai kesan dan memberi sedikit peluang untuk maklum balas. Semua komunikasi berlaku dalam konteks yang mengandungi sekurangkurangnya empat dimensi: fizikal, budaya, psikologikal sosial dan temporal. Mesej komunikasi terjadi dalam berbagai bentuk. Kita boleh menghantar dan menerima mesej melalui sesiapa atau mana-mana kombinasi organ deria. Walaupun kita biasanya
2

1 KELEBIHAN i) Dapat mewujudkan suasana yang menyeronokkan dan kondusif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. mengangguk kepala. berjabat tangan. KEKUATAN DAN CABARAN DALAM MENGAPLIKASI µ PENDEKATAN BERTEMA¶ Di dalam mengaplikasikan Pendekatan Bertema di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. ii) Untuk menyemai daya imaginasi melalui penerokaan iii) Dapat meluahkan perasaan melalui pelbagai aktiviti berlandaskan pengetahuan dan pengalaman lalu iv) Dapat menghadapi cabaran v) Dapat membuat pilihan yang sesuai dan relevan dalam kehidupan vi) Untuk memperbaiki kemahiran interpersonal dan intrapersonal vii) Menyemai nilai empati. cara kita berjalan. Komunikasi sering mendatangkan sedikit kesan ke atas seseorang atau beberapa orang yang terlibat semasa komunikasi berlaku. menyisir rambut. 2.0 KELEBIHAN . Sebagai contoh kita mendapat pengetahuan atau mempelajari bagaimana untuk menganalisa. harmoni dan pemahaman sesama insan yang pelbagai budaya viii) Untuk membangunkan pembelajaran menyeluruh yang menghubungkait pengetahuan dan kemahiran 3 . terdapat berbagai-bagai kelebihan.HBEF1403 SENI DALAM PENDIDIKAN memikirkan tentang mesej verbal. membuat sintesis atau menilai sesuatu. duduk. Di antara kelebihannya ialah :2. dan senyum atau menghantar mesej. kekuatan dan cabaran yang terpaksa dihadapi. Semua ini merupakan kesan intelektual atau kognitif. Contohnya pakaian yang kita pakai. kita juga boleh berkomunikasi secara bukan verbal.

prop. pelajar dapat menyanyikan lagu yang bertemakan kasih sayang. Bahasa Inggeris. bunyi dan muzik berasaskan tema yang diberi ii) Persembahan akan menjadi lebih menarik melalui pelbagai aktiviti dan kreativiti yang tinggi iii) Pelajar lebih berkeyakinan dan pembelajaran lebih menyeronokkan iv) Berpeluang untuk menyemai dan mengaitkan idea-idea dan imaginasi baru v) Dapat menilai kefahaman konsep melalui aktiviti-aktiviti yang dijalankan vi) Dapat menghubungkait pengetahuan dan kemahiran 2. guru dapat menggunakan tema ini di dalam subjek-subjek yang lain seperti Bahasa Malaysia. pelajar dapat membina ayat berkaitan dengan kasih sayang khususnya kepada keluarga. Dalam subjek Bahasa Malaysia. subjek Seni pelajar dapat melukis ahli keluarga masing-masing. kawan-kawan juga pada agama. Contohnya sekiranya guru menggunakan tema µ Kasih Sayang´.3 ISU / CABARAN i) Kecekapan guru di dalam pelbagai bidang mata pelajaran ii) Untuk membentuk jaringan ahli dalam kumpulan iii) Hasil pembelajaran berbagai-bagai dalam bidang mata pelajaran yang berbeza-beza iv) Sukar untuk menilai skop pemahaman yang luas v) Kesukaran untuk membuat penilaian kerana kebolehan yang berbeza 4 .HBEF1403 SENI DALAM PENDIDIKAN Dengan kelebihan menggunakan pendekatan bertema ini memudahkan guru untuk memasukkan elemen-elemen tertentu di dalam pengajarannya.2 KEKUATAN i) Pelajar berpeluang untuk meluahkan perasaan berdasarkan pengalaman verbal dan bukan verbal sama ada berbentuk pergerakan. Seni. bangsa dan negara. Muzik dan sebagainya. guru. begitu juga dengan subjek-subjek yang lain. 2. imej visual. Bagi subjek Muzik pula. Agama. Kajian Tempatan.

HBEF1403 SENI DALAM PENDIDIKAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran Tahun/Kelas Tarikh Masa Bidang Tajuk Aktiviti Objektif P&P : Pendidikan Seni Visual : 3 Bestari : 20 Mac 2009 : 11.20 pagi ± 12.20 tengah hari : Mencorak dan Membuat rekaan : Resis : Membuat corak bunga menggunakan teknik resis : Pada akhir P&P. Persediaan murid : i) Kertas lukisan ii) warna air iii) Berus warna 5 . murid dapat : i) Mengenali dan menguasai salah satu daripada teknik mencorak iaitu teknik resis ii) Menguasai kemahiran menghasilkan corak dan rekaan iii) Menghargai alam ciptaan Tuhan Pengetahuan Sedia Ada murid : Murid pernah melihat pelbagai corak melalui gambar dan juga pada alam sekeliling. Penerapan Nilai : i) Kerjasama ii) Bersyukur iii) Menghormati antara satu sama lain.

Membuat latihan pergerakan tangan untuk melembutkan pergerakan tangan .HBEF1403 SENI DALAM PENDIDIKAN iv) Lilin atau krayon v) Bekas air dan bekas pembancuh warna Persediaan Guru : i) Kertas lukisan ii) Warna air iii) Berus warna iv) Lilin atau krayon v) Surat khabar KBKK : i) Guru mengarah murid membuat analisis mengenai teknik resis dalam penghasilan corak. BBM : i) Contoh hasil mencorak yang telah siap. ii) Carta proses atau langkah-langkah menghasilkan corak. 6 . Penggabungjalinan Kemahiran : Pendidikan Jasmani. ii) Guru menyediakan lembaran kerja untuk murid.

Guru mengarah murid corak menghasilkan berdasarkan carta di papan Carta / ³slide hitam. Guru membuat apresiasi dan Guru penilaian hasil kerja murid. mempamerkan hasil kerja murid di hadapan kelas.HBEF1403 SENI DALAM PENDIDIKAN PERKARA Induksi ( 5 minit ) ISI KANDUNGAN AKTIVITI P&P CATATAN Memperkenalkan tajuk pada Guru menanya khabar murid. Guru memaparkan carta demonstrasi membuat corak. Guru mengarahkan corak penghasilan murid corak. Soal jawab mengenai tajuk pada hari ini. Guru juga show´ membuat mengenai demonstrasi kepada murid. Perkembangan Guru (45 minit) membantu murid Guru memberi penerangan sebelum dan semasa membuat mengenai tajuk pada hari ini. dengan melakar menggunakan krayon atau lilin.proses murid. Saling berkongsi idea. Guru memberi tahap penilaian kepada murid. Kemuncak ( 5 minit ) Penutup ( 5 minit ) Mengemaskini hasil kerja Murid hasil karya mengemaskinikan hasil kerja yang telah dibuat. Menjana idea. KBKK hari ini. Guru mengarahkan murid mewarna corak tersebut. Guru mengarahkan murid mengeringkan mereka. 7 . aktiviti seni.

HBEF1403 SENI DALAM PENDIDIKAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata pelajaran : Pendidikan Seni Visual Tahun / Kelas Tarikh Masa Bidang Tajuk Aktiviti Objektif P&P : 4 Efisien : 10 Jun 2009 : 9. Meningkatkan daya kreativiti dalam aktiviti PSV Pengetahuan Sedia Ada: Murid pernah melihat stensilan Penerapan Nilai : i. Memerhatikan kesan stensilan hasil daripada blok yang dibuat iv. Kerjasama ii. Mengetahui cara menggambar dengan teknik stensil iii.20 pagi : Menggambar : Stensil : Menggambar rupa binatang menggunakan teknik stensil pada kertas lukisan : Pada akhir P&P murid dapat : i. Ketekunan Persediaan Murid : a) Kertas lukisan b) Pensel warna c) Pensel d) Pemadam Persediaan Guru : a) Pengasah pensel/pensel warna 8 .20 pagi ± 10. Menghasilkan gambar dengan teknik stensil pada kertas lukisan ii.

HBEF1403 SENI DALAM PENDIDIKAN b) Gunting c) Kertas lukisan KBKK BBM : ( lembaran kerja ) lisan : a) Contoh gambar rupa binatang menggunakan teknik stensil yang telah siap b) Power point/ tayangan video c) Carta demonstrasi Pengabungjalinan Kemahiran : Sains Murid-murid dapat menambah pengetahuan mengenai binatang PERKARA Induksi (5 minit) ISI KANDUNGAN Guru AKTIVITI P&P CATATAN memperkenalkan Guru bertanyakan khabar KBKK semasa masuk ke kelas Guru mempamerkan contoh bahan yang telah siap Menjana idea tajuk pada hari ini Soal jawab mengenai tajuk Perkembangan ( 45 minit ) Guru membantu murid Guru memberi penerangan tajuk hari ini Guru memaparkan Video/power point mengenai sebelum. semasa membuat Aktiviti Berkongsi idea video stensilan atau power point mengenai stensilan Guru mengarahkan murid melakukan aktiviti Murid membuat kemasan kepada karya akhir Kemuncak ( 5 minit ) Penutup Mengemaskini penghasilan Murid mengemaskini hasil karya kerja yang dibuat Guru membuat apresiasi Guru mempamerkan hasil 9 .

HBEF1403 SENI DALAM PENDIDIKAN ( 5 minit ) dan membuat penilaian kerja murid di hadapan Hasil ulasan murid kira kerja hasil kerja murid Guru memberi pujian (papan kenyataan) Guru dengan aspek : a) kemasan b) kreativiti c) teliti dan kebersihan memberi mengambil 10 .

20 pagi : Membuat corak dan rekaan : Gosokan : Membuat gosokan untuk sampul surat : Pada akhir P&P murid dapat : i) Menghasilkan gosokan pada kertas warna ii) Mengetahui cara menghasilkan gosokan iii) Memerhatikan kesan jalinan hasil daripada gosokan iv) Meningkatkan daya kreativiti dalam aktiviti PSV Pengetahuan Sedia Ada : murid pernah merasai jalinan.20 pagi ± 11.HBEF1403 SENI DALAM PENDIDIKAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran Tahun/Kelas Tarikh Masa Bidang Tajuk Aktiviti Objektif P&P : Pendidikan Seni Visual : 5 Semangat : 12 April 2009 : 10. Penerapan Nilai : i) kerjasama ii) berdikari Persediaan murid : a) kertas warna b) pensel warna c) pensel d) duit syiling Persediaan Guru : pengasah pensel / pensel warna 11 .

HBEF1403 SENI DALAM PENDIDIKAN KBKK BBM : ( lembaran kerja ) lisan : a) gosokan yang telah siap b) Power Point/tayangan video c) carta demonstrasi Penggabungjalinan Kemahiran : Matematik _ Penggunaan duit syiling sebagai media mampu meningkatkan Salah satu dari aspek 3m iaitu mengira PERKARA Induksi ( 5 minit ) ISI KANDUNGAN y Guru memperkenalkan tajuk pada hari ini. y Soal jawab y y AKTIVITI P&P Guru khabar bertanyakan semasa CATATAN y y KBKK Menjana idea masuk ke kelas. Perkembangan ( 45 minit ) y Guru murid semasa aktiviti membantu sebelum. membuat y Guru penerangan hari ini memberi tajuk y Guru video memaparkan atau y Video/Po werpoint mengenai gosokan y Berkongsi idea powerpoint mengenai gosokan y Guru murid aktiviti y Murid kemasan 12 mengarahkan melakukan membuat karya . Guru mempamerkan contoh bahan yang telah siap mengenai tajuk.

HBEF1403 SENI DALAM PENDIDIKAN terakhir Kemuncak ( 5 minit ) y Mengemaskini hasil penghasilan kerja y Murid mengemaskini hasil kerja yang dibuat Penutup ( 5 minit ) y Guru apresiasi membuat dan y Guru mempamerkan hasil kerja murid di hadapan ( papan y Hasil kerja murid penilaian hasil kerja murid y Guru pujian memberikan y kenyataan ) Guru ulasan mengambil aspek: a) kemasan b) kreativiti c) teliti dan bersih memberi dengan kira 13 .

murid dapat : i) menghasilkan lukisan resis dengan menggunakan krayon dan warna air ii) mengetahui proses membuat resis iii) meningkatkan daya kreatif dalam menghasilkan aktiviti seni Pengetahuan Sedia Ada: Murid mengetahui apa hidupan yang hidup di laut.20 tengah hari : Membuat corak dan rekaan : Hidupan Laut ( Ikan ) : Membuat corak dengan menggunakan teknik resis. Penerapan Nilai : i) kesabaran ii) kreatif dan kritis Persediaan Murid : i) kertas lukisan ii) krayon atau lilin Persediaan Guru : i) warna air ii) berus iii) pembancuh warna iv) carta pemprosesan resis 14 . : Pada akhir P&P.20 tengah hari ± 1.HBEF1403 SENI DALAM PENDIDIKAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran : Pendidikan Seni Visual Tahun/Kelas Tarikh Masa Bidang Tajuk Aktiviti Objektif P&P : 3 Tekun : 17 September 2009 : 12.

murid-murid bertanyakan idea mengenai hidupan laut. Guru bercerita tentang hidupan di dalam laut Soal jawab di antara murid dan guru Guru mempamerkan contoh lukisan resis yang telah siap. Berkongsi idea murid dalam Guru memberi penerangan tentang tajuk hari ini. BBM : i) gambar-gambar hidupan laut ii) klip video hidupan laut iii) buku-buku iv) carta pemprosesan resis v) contoh resis yang sudah siap Penggabungjalinan kemahiran : Sains ± hidupan laut dan pendidikan Seni Visual: melukis dan Mewarnai PERKARA Induksi ( 5 minit ) ISI KANDUNGAN AKTIVITI P&P CATATAN Memperkenalkan tajuk hari Guru bersoal jawab dengan KBKK menjana ini. Perkembangan ( 45 minit ) Membantu aktiviti seni. Guru menunjukkan gambar-gambar di dasar laut 15 .HBEF1403 SENI DALAM PENDIDIKAN v) contoh-contoh resis yang telah siap KBKK : Murid melukis hidupan laut mengikut kreativiti masing-masing dan Mengetahui krayon tidak menyerap warna air.

Memperbaiki dan memuji hasil kerja murid. Menampal hasil kerja murid di dalam kelas. Guru mewarnai mengarahkan dengan menggunakan warna air selepas sudah melukis.HBEF1403 SENI DALAM PENDIDIKAN Guru menunjukkan carta. ikan. Murid mula melukis hidupan laut seperti ketam. carta ditunjukkan Guru mengarahkan murid.sebelum murid melukis hidupan laut melakukan yang mereka suka dam aktiviti resis.Gambar-gambar carta pemprosesan aktiviti hidupan laut dan resis kepada murid. mengikut masing-masing kreativiti dengan menggunakan krayon. menarik dan dilakukan. 16 . Kemuncak ( 5 minit ) Mengemaskini penghasilan Guru mengarahkan murid mengemaskini hasil resis yang telah siap supaya kelihatan kemas Penutup ( 5 minit ) Guru tentang memberi hasil kerja komen Murid mempamerkan hasil Penilaian yang kerja secara individu di hadapan kelas. udang dan sebagainya.

Pensel warna. Persediaan Murid : Menyediakan bahan dan alatan seperti kertas lukisan. palet.20 pagi : Menggambar : Catan : Menghasilkan Gambar : Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran pelajar dapat:i) Membuat gambar menggunakan pelbagai media ii) Mengetahui cara membuat gambar iii) Meningkatkan daya kreativiti dalam menghasilkan karya seni iv) Dapat menghasilkan corak melalui teknik cat air Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah melihat gambar-gambar. berus. 17 .20 pagi ± 11.HBEF1403 SENI DALAM PENDIDIKAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran Tahun/Kelas Tarikh Masa Bidang Tajuk Aktiviti Objektif : Pendidikan Seni Visual : Tahun 6 Aktif : 7 Julai 2009 : 10. Penerapan Nilai : Sentiasa bertolak ansur dan bantu-membantu antara sesama pelajar Menerapkan nilai kerjasama bagi memudahkan aktiviti dijalankan dengan berkesan . Menerapkan nilai taat kepada arahan guru. pen. warna poster. pensel. krayon. bekas air.

Menyediakan hasil kerja dalam bentuk grafik. berus. Guru sebelum dan selepas sediakan alatan 2. pensel warna. Carta aliran . BBM : Menyediakan contoh gambar melalui teknik catan Menyediakan carta proses yang lengkap dan senang difahami.HBEF1403 SENI DALAM PENDIDIKAN Persediaan Guru : Guru menyediakan kertas lukisan. Penggabungjalinan Kemahiran : Pendidikan Jasmani ± koordinasi pergerakan tangan Sains . PERKARA Induksi ( 5 minit ) ISI KANDUNGAN AKTIVITI P&P CATATAN KBKK Memperkenalkan tajuk pada Guru bertanya khabar hari ini Soal jawab tentang tajuk Guru bertanya gambar yang Menjana idea terhasil sekeliling daripada alam Perkembangan ( 45 minit ) Langkah-langkah proses 1. Mempunyai pengetahuan tentang menggambar Membahagikan murid kepada beberapa kumpulan Menyediakan susunan aktiviti yang difahami KBKK : Memperkembangkan kreativiti murid dalam menghasilkan bidang menggambar iaitu catan. bekas air. Krayon. Guru memaparkan carta  Berkongsi idea aliran untuk langkah Menerangkan bidang langkah penghasilan catan melalui pelbagai media 18 Menyediakan contoh yang sedia ada untuk BBM. Guru memberi penerangan lebih lanjut  Membantu murid tentang catan. palet.menghasilkan gambar berdasarkan alam sekeliling. warna poster.

4. Guru memerhati aktiviti yang sedang dilakukan.HBEF1403 SENI DALAM PENDIDIKAN menggambar 3. 19 . Guru memberi tunjuk ajar sekiranya pelajar tidak mengetahui teknik cat air. Murid mula menyediakan dan bersedia melakukan aktiviti bergambar. Murid mengemas kini hasil Penilaian kerja masing-masing Murid membuat kemasan terakhir Penutup ( 5 minit ) Guru membuat apresiasi seni Guru memberi Guru mempamerkan hasil karya Kemuncak ( 5 minit ) Kemas kini hasil kerja hasil motivasi kerja di hadapan Memberi ulasan kepada pelajar berdasarkan hasil kerja yang dihasilkan oleh murid Memilih hasil karya untuk dipamerkan kenyataan. 5. di papan .

HBEF1403 SENI DALAM PENDIDIKAN 20 .

HBEF1403 SENI DALAM PENDIDIKAN 21 .

HBEF1403 SENI DALAM PENDIDIKAN 22 .

HBEF1403 SENI DALAM PENDIDIKAN 23 .

HBEF1403 SENI DALAM PENDIDIKAN 24 .

HBEF1403 SENI DALAM PENDIDIKAN 25 .

HBEF1403 SENI DALAM PENDIDIKAN 26 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful