Band 6

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

KEMAHIRAN

Mendengar dan Bertutur

BAND

6

PERNYATAAN STANDARD

Memahami, menilai dan menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan tepat.

DESKRIPTOR

B6 DL1 Bercerita tentang perkara yang mengandungi nilai murni yang dapat mempengaruhi khalayak.

EVIDENS

B6 DL1 E1 Menyampaikan cerita yang mengandungi nilai murni dengan penuh keyakinan,kreatif, dan mempengaruhi khalayak.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Bahan: y Gambar Langkah Pentaksiran: 1. Guru mempamerkan gambar bersiri ³Ayam dan Itik yang Tamak´. 2. Guru bersoal jawab tentang gambar. 3. Murid menyampaikan cerita yang mengandungi nilai murni dengan penuh keyakinan, kreatif dan berupaya mempengaruhi rakan.

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Bahasa Malaysia Tahun 1 (contoh SKTR)

. 2............ 3..................... 4..... KELAS: .......................................... I t B P l t i i St P t SK £ ¢¡  t i     ¡¦     ¤     ¤      ¡    ¤  ¤¨¥ ¢¥ ¢¡  ¡ ¥ ¤©  ¡¨ ¡¨§¦¥ ¤¡ ................... UJUKAN: B DL E A AHAN: i it A IKH: ... 6.... AYAM DAN ITIK YANG TAMAK 1........... ...... 5....................B I S E PE S SI S YSI P ES SI NA A: .

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Bahasa Malaysia Tahun 1 (contoh SKTR) .Band 6 INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 KEMAHIRAN Membaca BAND 6 PERNYATAAN STANDARD Memahami. Minta murid membaca petikan cerita.menggunakan susunan ayat yang betul dan bertatasusila. DESKRIPTOR B6 DB1 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan sastera dan bukan sastera EVIDENS B6 DB1 E1 Bercerita atau menyampaikan maklumat yang dibaca secara bertatasusila menggunakan kosa kata yang luas dan tepat AKTIVITI PENTAKSIRAN Bahan : y Petikan cerita Langkah Pentaksiran: 1. dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan tepat. 2. menilai dan menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara yang didengar-ditutur. Murid menceritakan semula isi cerita yang dibaca dengan menggunakan ayat sendiri secara berurutan.

... Pada suatu hari.. KELAS: ..................... Sejak hari itu........ Jambo tidak nakal lagi. Ibunya segera mencari Jambo.. Jambo tinggal bersama dengan ibunya di dalam hutan....... ibu Jambo berjaya menemuinya... Jambo tersesat.. Jambo nakal.................B I S E PE S SI S YSI P ES SI NA A: .. l i i t it t l... Jambo seekor anak gajah........ I t B P l t i i St P t SK # "! t i 98 7 765 4 !&0 3 $2 1 $ 0 3 0 ! $ $(% "% "! ! % $) !( !('&% $! ................... Dia menangis sambil memanggil ibunya. Akhirnya............. Ibu Jambo terdengar sayup-sayup suara anaknya............... Dia berjanji tidak akan bermain di tempat yang jauh-jauh lagi........... Jambo berasa amat takut... UJUKAN: B DB E A AHAN: B ti it i t ii it A IKH: .. Dia suka bermain jauh ke dalam hutan...........

menilai dan menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara yang didengar-ditutur. Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Bahasa Malaysia Tahun 1 (contoh SKTR) . dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan tepat. Murid menulis cerita pendek berdasarkan gambar. Murid memerhatikan gambar tersebut. 3. AKTIVITI PENTAKSIRAN Bahan : y Gambar Langkah Pentaksiran: 1.Band 6 INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 KEMAHIRAN Menulis BAND 6 PERNYATAAN STANDARD Memahami. 2. DESKRIPTOR B6 DT1 Menghasilkan karya yang sesuai yang dapat mempengaruhi khalayak. EVIDENS B6 DT1 E1 Menghasilkan karya kreatif dalam bentuk cereka dan puisi yang bertatasusila menggunakan gaya bahasa yang menarik. Guru memaparkan gambar.

.. 4............................. Sang Singa mengucapkan terima kasih................... Sang Tikus ternampak Sang Singa terperangkap dalam jaring..B I S E PE S SI S YSI P ES SI NA A: .. A AHAN: enulis erita endek erdasarkan ambar....... Sang Singa sangat marah lalu tangkap Sang Tikus. i n St ndard Prestasi I t umen Pent nt h SK Bahasa alaysia ahun @ C BA TS H R RQP I @ @E HF@ D G E DA ...................... 5........ Sang Singa menghalau Sang Tikus....... Sang Tikus tidak sengaja terjatuh ke atas Sang Singa........ (Contoh jawapan) 1.... 2........... KELAS: ............ 3.. UJUKAN: B D E A IKH: ......... Sang Tikus menolong Sang Singa.....

EVIDENS B6 DT1 E1 Menghasilkan karya kreatif dalam bentuk cereka dan puisi yang bertatasusila menggunakan gaya bahasa yang menarik. 2. Guru memaparkan gambar. menilai dan menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara yang didengar-ditutur. AKTIVITI PENTAKSIRAN Bahan : y Gambar Langkah Pentaksiran: 1. DESKRIPTOR B6 DT1 Menghasilkan karya yang sesuai yang dapat mempengaruhi khalayak.Band 6 INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 KEMAHIRAN Menulis BAND 6 PERNYATAAN STANDARD Memahami. Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Bahasa Malaysia Tahun 1 (contoh SKTR) . Murid memerhatikan gambar tersebut. 3. dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan tepat. Murid menulis cerita pendek berdasarkan gambar.

. (Contoh jawapan) 1............ Sang Kerbau mendekati Sang Buaya.............Band I S E PE S SI S YSI P ES SI NA A: ...... Sang Kerbau menolong mengangkat kay u tersebut......... enulis erita endek berdasarkan ambar........................ 4.......... KELAS: . Sang Buaya meminta tolong........ 2.......... Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi nt h SK Bahasa alaysia ahun U cb W a a`Y X W V .................... 3. Sang kerbau ternampak Sang Buaya dihempap sebatang kay u.... 5................. UJUKAN: B D A AHAN: E A IKH: .......... Sang buaya mengigit kaki Sang Kerbau...