Band 6

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

KEMAHIRAN

Mendengar dan Bertutur

BAND

6

PERNYATAAN STANDARD

Memahami, menilai dan menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan tepat.

DESKRIPTOR

B6 DL1 Bercerita tentang perkara yang mengandungi nilai murni yang dapat mempengaruhi khalayak.

EVIDENS

B6 DL1 E1 Menyampaikan cerita yang mengandungi nilai murni dengan penuh keyakinan,kreatif, dan mempengaruhi khalayak.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Bahan: y Gambar Langkah Pentaksiran: 1. Guru mempamerkan gambar bersiri ³Ayam dan Itik yang Tamak´. 2. Guru bersoal jawab tentang gambar. 3. Murid menyampaikan cerita yang mengandungi nilai murni dengan penuh keyakinan, kreatif dan berupaya mempengaruhi rakan.

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Bahasa Malaysia Tahun 1 (contoh SKTR)

............ 4........... UJUKAN: B DL E A AHAN: i it A IKH: .............. 2....................................... 3.. KELAS: .... 6.......B I S E PE S SI S YSI P ES SI NA A: .... I t B P l t i i St P t SK £ ¢¡  t i     ¡¦     ¤     ¤      ¡    ¤  ¤¨¥ ¢¥ ¢¡  ¡ ¥ ¤©  ¡¨ ¡¨§¦¥ ¤¡ .......... ................ 5........ AYAM DAN ITIK YANG TAMAK 1..................

Band 6 INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 KEMAHIRAN Membaca BAND 6 PERNYATAAN STANDARD Memahami.menggunakan susunan ayat yang betul dan bertatasusila. Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Bahasa Malaysia Tahun 1 (contoh SKTR) . menilai dan menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara yang didengar-ditutur. DESKRIPTOR B6 DB1 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan sastera dan bukan sastera EVIDENS B6 DB1 E1 Bercerita atau menyampaikan maklumat yang dibaca secara bertatasusila menggunakan kosa kata yang luas dan tepat AKTIVITI PENTAKSIRAN Bahan : y Petikan cerita Langkah Pentaksiran: 1. Murid menceritakan semula isi cerita yang dibaca dengan menggunakan ayat sendiri secara berurutan. Minta murid membaca petikan cerita. dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan tepat. 2.

.... Jambo tersesat.................... Jambo tidak nakal lagi. Pada suatu hari....... Dia berjanji tidak akan bermain di tempat yang jauh-jauh lagi..... Jambo tinggal bersama dengan ibunya di dalam hutan...... Sejak hari itu... Jambo berasa amat takut.. Akhirnya................... Jambo seekor anak gajah... UJUKAN: B DB E A AHAN: B ti it i t ii it A IKH: .......... Dia menangis sambil memanggil ibunya........... l i i t it t l.........B I S E PE S SI S YSI P ES SI NA A: ........... I t B P l t i i St P t SK # "! t i 98 7 765 4 !&0 3 $2 1 $ 0 3 0 ! $ $(% "% "! ! % $) !( !('&% $! ..... ibu Jambo berjaya menemuinya. Ibu Jambo terdengar sayup-sayup suara anaknya........... KELAS: ....... Ibunya segera mencari Jambo......... Dia suka bermain jauh ke dalam hutan... Jambo nakal.......

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Bahasa Malaysia Tahun 1 (contoh SKTR) . dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan tepat. EVIDENS B6 DT1 E1 Menghasilkan karya kreatif dalam bentuk cereka dan puisi yang bertatasusila menggunakan gaya bahasa yang menarik. Murid menulis cerita pendek berdasarkan gambar. 3. 2. DESKRIPTOR B6 DT1 Menghasilkan karya yang sesuai yang dapat mempengaruhi khalayak. menilai dan menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara yang didengar-ditutur.Band 6 INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 KEMAHIRAN Menulis BAND 6 PERNYATAAN STANDARD Memahami. Guru memaparkan gambar. Murid memerhatikan gambar tersebut. AKTIVITI PENTAKSIRAN Bahan : y Gambar Langkah Pentaksiran: 1.

... Sang Tikus tidak sengaja terjatuh ke atas Sang Singa. Sang Singa menghalau Sang Tikus..... 3........ i n St ndard Prestasi I t umen Pent nt h SK Bahasa alaysia ahun @ C BA TS H R RQP I @ @E HF@ D G E DA . Sang Singa mengucapkan terima kasih........................... A AHAN: enulis erita endek erdasarkan ambar.... Sang Singa sangat marah lalu tangkap Sang Tikus.......................................... Sang Tikus ternampak Sang Singa terperangkap dalam jaring.......B I S E PE S SI S YSI P ES SI NA A: .. KELAS: . 2... Sang Tikus menolong Sang Singa.. 4. (Contoh jawapan) 1.............................. UJUKAN: B D E A IKH: ........... 5..

dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan tepat. Murid memerhatikan gambar tersebut. Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Bahasa Malaysia Tahun 1 (contoh SKTR) . Murid menulis cerita pendek berdasarkan gambar. 3. 2. AKTIVITI PENTAKSIRAN Bahan : y Gambar Langkah Pentaksiran: 1. Guru memaparkan gambar. EVIDENS B6 DT1 E1 Menghasilkan karya kreatif dalam bentuk cereka dan puisi yang bertatasusila menggunakan gaya bahasa yang menarik. DESKRIPTOR B6 DT1 Menghasilkan karya yang sesuai yang dapat mempengaruhi khalayak. menilai dan menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara yang didengar-ditutur.Band 6 INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 KEMAHIRAN Menulis BAND 6 PERNYATAAN STANDARD Memahami.

(Contoh jawapan) 1....... Sang kerbau ternampak Sang Buaya dihempap sebatang kay u............... 3... Sang Kerbau menolong mengangkat kay u tersebut........ KELAS: .......... 4............ Sang Buaya meminta tolong............... Sang Kerbau mendekati Sang Buaya............................ 5..... 2..Band I S E PE S SI S YSI P ES SI NA A: ..... UJUKAN: B D A AHAN: E A IKH: ...... Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi nt h SK Bahasa alaysia ahun U cb W a a`Y X W V .. Sang buaya mengigit kaki Sang Kerbau.............................. enulis erita endek berdasarkan ambar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful