P. 1
KOMPONEN PENGAJARAN@ppg

KOMPONEN PENGAJARAN@ppg

|Views: 596|Likes:
Published by Norhayati Idris

More info:

Published by: Norhayati Idris on Jul 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/19/2013

pdf

text

original

BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

y Kursus Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah

(BMM3117) bagi Program Perguruan Sekolah Rendah memfokuskan kepada Teori Huraian Bahasa, Teori Pemerolehan Bahasa, konsep-konsep: strategi, pendekatan, kaedah, teknik, pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa, pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa, pelaksanaan aktiviti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual, konstruktivisme, pembelajaran masteri, kaedah pengajaran bahasa Melayu, pengaplikasian teknik pengajaran bahasa, pengaplikasian kemahiran bernilai tambah, penyediaan pakej aktiviti pengajaran-pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian.
1 BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK.RENDAH 02/07/2011

Kursus ini dinilai melalui tiga komponen iaitu: iaitu: 1. Amali ± 20% 2. Kerja Kursus ± 40% dan 3. Peperiksaan Bertulis - 40%
y

Komponen Peperiksaan Bertulis mengandungi satu kertas peperiksaan yang terbahagi kepada 3 bahagian jadual di bawah:
Bentuk Soalan Bilangan Soalan Markah (100%) Masa Catatan

Bahagian

A B C

Objektif Subjektif Esei

20 4 3

20 40 40

Bhg C: 2 jam 30 Esei minit Jawab 2 daripada 3 soalan

02/07/2011

BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK.RENDAH

2

Kursus BMM3117: Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah bertujuan agar pelajar guru:
1.

2.

3.

Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang komponen pengajaran mikro-makro, Teori Huraian Bahasa dan Teori Pemerolehan Bahasa dan mengaplikasikan di dalam bilik darjah. iMempunyai pengetahuan dan kefahaman mendalam dan dapat membandingbezakan konsep; strategi, pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran dengan tepat. iMengaplikasikan Kemahiran Bernilai Tambah dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di dalam bilik darjah.

02/07/2011

BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK.RENDAH

3

Menyediakan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan rancangan pengajaran harian dengan menyerap elemen-elemen bestari.4.RENDAH 02/07/2011 4 . Mempelbagaikan strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di dalam bilik darjah supaya dapat memupuk potensi semula jadi murid. Mengaplikasikan pendekatan pengajaran dan pembelajaran terkini selaras dan kontekstual dalam pengajaranpembelajaran Bahasa Melayu di dalam bilik darjah. 5. 6. BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK.

TAJUK 1: KOMPONEN PENGAJARAN ‡ ‡ ‡ ‡ Kemahiran Induksi Penerangan Penyoalan Variasi Rangsangan .

RENDAH 6 . Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang komponen pengajaran mikro-makro. Teori Huraian Bahasa dan Teori Pemerolehan Bahasa dan mengaplikasikan di dalam bilik darjah.KOMPONEN PENGAJARAN Hasil Pembelajaran: i. 02/07/2011 BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK.

memperoleh ilmu. ‡ BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA 7 MELAYU SEK. dan kemahiran menulis. Hasil pembelajaran juga menggabungkan peraturan dalam sistem bahasa dan disokong oleh elemen pengisian kurikulum.RENDAH 02/07/2011 .Pendahuluan ‡ Matlamat utama Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah adalah untuk melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa dan berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri. Ia juga digubal dengan memberikan fokus kepada hasil pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid. perhubungan sosial. ‡ Hasil pembelajaran ini berteraskan kemahiran mendengar dan bertutur. kemahiran membaca. dan urusan harian.

‡ Antara kesilapan utama dalam melaksanakan set induksi adalah kesilapan guru menjadikan tajuk atau isi kandungan sebagai set induksi. ‡ 02/07/2011 BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK.Kemahiran Induksi ‡ Satu kemahiran yang perlu dimiliki oleh setiap guru ketika ingin memulakan pengajaran. ‡ Set induksi bertujuan untuk menarik kesediaan murid untuk mengikuti pembelajaran pada hari itu.RENDAH 8 . ‡ Masa tidak melebihi 5 minit.

4 ciri utama di dalam kemahiran set induksi 1. ‡ 02/07/2011 BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK. isyarat j menunjukkan suatu aktiviti yang luar biasa.RENDAH 9 . contact mata. Menarik Perhatian j mewujudkan nada suara yang sesuai j menggunakan ABM/BBM yang menarik j menggunakan gerakan.

 menunjukkan suatu aktiviti yang berguna.RENDAH 02/07/2011 .  menggunakan teknik bercerita.Mewujudkan motivasi 10  membangkitkan rasa ingin tahu.  menggunakan soalan yang mencabar BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK.

 mengaitkan peristiwa semasa.Membuat Perkaitan 11  mengaitkan pengetahuan lepas murid.  mengaitkan minat dan pengalaman murid BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK.  mengaitkan isi pelajaran baru.RENDAH 02/07/2011 .

Menstruktur 12  menyatakan had tugas yang akan dijalankan.  menyatakan aktiviti.  menggunakan satu siri soalan yang berkaitan.RENDAH 02/07/2011 . tugasan atau projek BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK.  menyatakan cara-cara melaksanakan tugas.

RENDAH 02/07/2011 13 . y Matlamat penerangan atau kemahiran memberi penerangan adalah untuk: i. konsep. kemahiran member penerangan perlu digunakan bersama-sama kaedah mengajar yang dipilih guru. isi pelajaran. dan langkahlangkah dalam satu jangkamasa yang singkat dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK. fakta.Penerangan y Kemahiran memberi penerangan merupakan satu kemahiran untuk menceritakan/menjelaskan/menggambarkan/memindahkan sesuatu perkara yang diketahui kepada orang lain. Menjelaskan maklumat Memudahkan murid untuk memahami dengan jelas sesuatu maksud. Dalam P&P. faktor.

peraturan.ii. Menghuraikan proses y Murid dapat menghuraikan proses. Menaakul (reasoning) y Penerangan tentang sebab musabab berlakunya sesuatu serta dapat membuat ramalan atau kemungkinan secara lisan atau dengan menggunakan visual yang sesuai dengan tahap umur dan pencapaian murid 14 BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK. undangundang dan prosedur iii.RENDAH 02/07/2011 .

sesuai.RENDAH 02/07/2011 . menarik ² menerangkan idea y Sesuai dengan tahap umur dan pencapaian murid 15 BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK.cerita) y Contoh secara visual (model.metafora.PENERANGAN MELALUI CONTOH y Melahirkan idea yang lebih jelas tentang idea dan konsep y Menudahkan kefahaman idea yang abstraks dan kompleks y Menghilangkan keraguan y Boleh disampaikan secara lisan (analogi. gambar) y Contoh yang tidak keliru.

guru juga harus memiliki pengetahuan dan kemahiran menggunakan teknik penyoalan yang berkesan.RENDAH 02/07/2011 . y Wilen (1995) menjelaskan bahawa Pemikiran Aras Tinggi bermula dengan soalan-soalan yang baik.1.3 KEMAHIRAN PENYOALAN y Soalan bolehlah dianggap sebagai bentuk pengucapan yang menggalakkan pemikiran jika digunakan secara berkesan oleh guru. 16 BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK. y Selain daripada kebolehan guru untuk mengutarakan soalansoalan yang sesuai bagi menggalakkan pemikiran.

Digunakan untuk menilai pencapaian objektif atau sesuatu hasil pembelajaran. iii. Hampir seluruh proses pengajaran dan pembelajaran melibatkan teknik menyoal.RENDAH 02/07/2011 .Digunakan untuk menolong murid mengingati kembali ilmu pengetahuan lepas yang berkaitan. Peringkat Penutup . Peringkat set induksi . ii.y Teknik menyoal merupakan teknik yang penting dalam aktiviti pengajaran guru. 17 BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK. Peringkat Perkembangan .Digunakan untuk mencungkil pemikiran murid untuk membantu mereka mengikuti pengajaran secara berkesan. i.

Prinsip-prinsip Panduan Penyoalan y Soalan-soalan yang dikemukakan perlulah dirancang terlebih y y y y y y dahulu Soalan hendaklah sesuai dengan tahap umur dan pencapaian murid Aras soalan tidak terlalu senang dan tidak juga terlalu sukar Perkataan atau istilah yang digunakan dalam soalan seharusnya difahami murid Beri peluang kepada murid untuk memikirkan jawapan Kemukakan soalan kepada seluruh kelas dan elakkan daripada mengemukakan soalan kepada murid tertentu sahaja Kemukakan soalan terlebih dahulu sebelum menentukan nama murid 02/07/2011 18 BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK.RENDAH .

RENDAH 02/07/2011 .y Bentuk soalan hendaklah sentiasa berubah-ubah untuk y y y y y menarik perhatian murid Tentukan bahawa soalan yang dikemukakan secara lisan dapat didengar oleh murid seluruh kelas Elakkan daripada mengemukakan soalan mengikut urutan atau susunan tempat duduk murid-murid Soalan yang dibentuk harus mendorong murid berfikir Elakkan soalan yang mengandungi jawapan di dalamnya Soalan hendaklah ringkas dan tepat 19 BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK.

RENDAH .Kesan Kemahiran Penyoalan Ke atas Pengajaran-Pembelajaran y Menambahkan minat murid terhadap pembelajaran dan y y y y y mengelakkan rasa jemu Menguji pengetahuan sedia ada murid Mengenal pasti permasalahan murid Mengeratkan lagi hubungan guru-murid Murid lebih bersedia dan lebih berkeyakinan menghadapi peperiksaan Membantu murid-murid membuat ulangkaji dan membat jangkaan-jangkaan atau ramalan terhadap tajuk-tajuk penting untuk peperiksaan 02/07/2011 20 BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK.

Bagaimanakah teknik penyoalan guru dapat menarik perhatian muridmurid terhadap aktiviti pembelajaran? (A) Menyebut soalan selepas menetapkan murid yang akan menjawab soalan tersebut (B) Mengemukakan soalan sekali sahaja dan memilih mana-mana murid untuk menjawabnya (C) Mengajukan soalan secara khusus kepada murid yang diam atau tidak bersedia menjawab soalan (D) Membaca soalan beberapa kali sebelum murid menjawabnya mengikut susunan tempat duduk di dalam kelas 02/07/2011 BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK.RENDAH 21 .Contoh Soalan (2010) ² Bahagian A Teknik penyoalan merupakan satu kemahiran menyoal yang perlu dimiliki oleh guru kerana hampir semua proses pengajaran dan pembelajaran melibatkan teknik ini.

BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK.pentomin.Variasi rangsangan ialah kepelbagaian gaya atau tingkah laku bagi menggerakkan murid ke arah pencapaian sesuatu hasil pembelajaran. carta.RENDAH 02/07/2011 22 . Kemahiran menggunakan bahan bantu mengajar € Bahan Bantu Mengajar(BBM) merupakan peralatan atau bahan yang menjadi sumber kepada guru untuk mengajar. Contohnya. brosur. i. lawatan. pita rakaman. projek pameran dan bahan-bahan dari alam sekitar. (b) bahan cetak: buku. BBM terbahagi kepada 3 kategori: (a) media elektronik seperti komputer. projektor. radio dan video. filem jalur. surat khabar dan papan tulis (c) bahan bercorak pengalaman: lakonan. filem. gambar. model.slaid.

patung dan diorama. benda-benda konkrit(maujud). alat multimedia BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK.€ Jenis-jenis ~ ~ BBM Alat-alat Pendengaran (Audio): Bahan-bahan rakaman. rajah dan graf. radio Alat-alat Visual: Buku teks. papan tulis.RENDAH 02/07/2011 23 . akhbar. majalah. model. gambar.

Kemahiran Bercerita € € € € Teknik ini bukanlah suatu teknik yang baru malahan pernah dilakukan oleh ibu bapa sewaktu menyampaikan suatu pengajaran kepada anak-anak. Murid akan lebih cepat menumpukan perhatian dan ini akan menjadikan pengajaran dan pembelajaran berlaku dalam keadaan yang menyeronokkan. Teknik ini dapat menarik minat anak-anak.RENDAH 02/07/2011 24 . Walaupun begitu.ii. jika muridmurid tadi diberi peluang belajar dalam suasana yang menyeronokkan. pasti proses pengajaran pembelajaran akan lebih berkesan. terdapat perbezaan antara teknik bercerita dengan pengajaran cerita. BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK. Murid-murid khususnya di sekolah rendah amat menggemari cerita. Walaupun mereka masih kecil tetapi sesuatu yang diceritakan kepada mereka akan segera difahami dan kadangkala mereka dapat pula memahami maksud cerita itu. Oleh hal yang demikian.

kecerdasan dan minat murid. € BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK. € Hafaz frasa-frasa atau ayat-ayat yang penting atau lain-lain aspek bahasa yang hendak disampaikan € Latih bercerita seolah-olah guru berada di hadapan murid-murid sekurang-kurangnya sekali sebelum menggunakan teknik ini. Kemudian sesuaikan pula dengan isi pengajaran yang hendak disampaikan. € Kaji cerita itu dan cuba masukkan aspek-aspek bahasa yang hendak disampaikan itu ke dalam cerita tersebut.RENDAH 02/07/2011 25 .Langkah-langkah yang perlu diambil oleh guru dalam persediaan teknik cerita: Pilih cerita yang sesuai dengan umur.

frasa-frasa atau ayat-ayat dan lain-lain yang berkaitan dengan aspek bahasa yang hendak disampaikan untuk pengajaran dan penerangan selanjutnya. Guru boleh menggunakan gambar. objek sebenar atau lain-lain alat bantu. BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK.€ € € Guru bercerita dalam keadaan yang selesa dan berikan penekanan kepada aspekaspek bahasa yang hendak diajarkan. Sediakan kad-kad perkataan.RENDAH 02/07/2011 26 .

menunggang basikal. € Walaupun demontrasi boleh dilakukan tanpa bahasa tetapi untuk pengajaran dan pembelajaran bahasa. disamping menunjukkan cara.RENDAH 02/07/2011 27 . guru boleh meminta murid menunjukkan cara menjahit baju. bermain bola dan sebagainya. € Banyak aktiviti bahasa yang boleh dilakukan melalui teknik ini dalam aktiviti lisan misalnya. Melibatkan satu cara pengajaran yang membawa dan memusatkan perhatian murid kepada langkah-langkah. € Dalam pengajaran dan pembelajaran. BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK. membuat kuih. murid-murid boleh diminta menerangkan cara-cara hendak melakukannya melalui bahasa. teknik ini boleh digunakan terutama dalam proses pengajaran yang memerlukan murid-murid bertutur dengan menggunakan ayat-ayat yang betul dan sempurna. Maksudnya. Kemahiran tunjuk cara € Dikenali juga sebagai teknik demontrasi. prosedur atau peraturan-peraturan bagi menghasilkan sesuatu.iii. murid-murid diminta menerangkannya melalui bahasa.

Sediakan soalan-soalan untuk menggalakkan mereka bercakap. Pastikan aktiviti bahasa tidak akan terganggu. Ini penting kerana guru boleh membuat persediaan. € Guru harus menerangkan maksud tunjuk cara tersebut dan perkara-perkara yang harus dicakapkan. Sebaik-baiknhya guru perlu mempunyai maklumat mengenai pengetahuan dan kebolehan murid-murid yang sedia ada. € Guru sepatutnya mencuba dahulu tunjuk cara tersebut.Untuk mendapatkan satu pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.RENDAH 02/07/2011 28 . memperuntukkan masa dan kemungkinan juga dapat meramalkan masalahmasalah yang akan timbul BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK. ciri-ciri penting teknik ini perlu diberi perhatian: € Tentukan objektif dan isi atau kandungan tunjuk cara yang hendak digunakan.

€ € Guru perlulah memikirkan supaya tunjuk cara yang akan dijalankan itu dapat dilihat dan diikuti oleh semua murid. BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK. Selepas tunjuk cara itu selesai. Kemudian perbincangan boleh dilakukan sebagai aktiviti susulan. murid lain boleh diminta melakukannya sekali lagi. Tunjuk cara tersebut boleh dilakukan oleh guru dan murid-murid lain sendiri. Sewaktu tunjuk cara ini dijalankan. Mereka boleh menyoal jika perlu. murid-murid lain memerhati dengan teliti.RENDAH 02/07/2011 29 .

i. Variasi Rangsangan BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK. sediakan bahan pengajaran mikro yang sesuai . Penyoalan 4.RENDAH 02/07/2011 30 . ii. Penerangan 3. Kemahiran Induksi 2. Dalam kumpulan (4 orang bagi setiap kumpulan). Anda diminta untuk menunjuk cara komponen pengajaran berikut dalam pengajaran mikro (30 Julai 2011): 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->