P. 1
borang setara JKR (contract procedure)

borang setara JKR (contract procedure)

|Views: 8,123|Likes:
Published by muhamad syazwan

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: muhamad syazwan on Jul 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/23/2013

pdf

text

original

Pengenalan

Kelambatan adalah suatu kerja yang dilambatkan atau terlambat yang melebihi tarikh siap

yang dinyatakan seperti dalam Dokumen Kontrak manakal Lanjutan masa adalah tempoh

masa yang diberi oleh kerajaan kepada kontraktor apabila kerja tidak dapat disiapkan pada

tarikh yang ditetapkan dalam Dokumen Kontrak di man sebab-sebab kelambatan itu diluar

kawalannya atau diluar jangkaan. Lanjuta masa bertujuan untuk kontraktor menyiapkan

projek berkenaan mengikut tempoh masa yang diluluskan oleh kerajaan tanpa dikenakan

apa-apa gantirugi atau denda.

Sub Fasal (a)

Disebabkan oeh µ Force Majeure¶ (Act of God) iaitu sesuatu perkara yang berlaku

diluar jangkaan seperti jerebu, ribut dan lain-lain kejadian diluar jangkaan.

Sub Fasal (b)

Keadaan atau keburukan cuaca luar biasa seperti hujan batu, salji, kemarau, banjir

kilat, ribut petir dan puting beliung.

Sub Fasal (c)

Arahan-arahan yang diberikan oleh Pegawai Penguasa yang berbangkit dari

pertikaian dengan tuan punya tanah yang berhampiran dengan tapak bina sehingga

mengakibatkan projek tergendala dan bukan disebabkan oleh kecuaian kontraktor.

Sub Fasal (d)

Sekiranya berlaku kerugian atau kerosakan kepada kerja-kerja yang disebabkan oleh

perkara-perkara diluar jangkaan seperti kebakaran, letupan, tanah runtuh, tangki pecah,

radas dan paip pecah, kapaludara dan lain-lain alat udara atau artikel yang gugur dari

udara, rusuhan dan kekacauan awam.

Sub Fasal (e)

Arahan-arahan Pegawai Penguasa yang dikeluarkan bersabit perubahan kerja bercanggah

dalam atau antara Dokumen Kontrak.

BORANG KONTRAK SETARA JKR 203A

| MUHAMAD SYAZWAN BIN SUTERIS 15DKA10F1118

32

Sub Fasal (f)

Kontraktor tidak menerima dalam masa yang wajar daripada Pegawai Penguasa

arahan-arahan, pelan-pelan, aras-aras yang diperlukan dan sebagainya atau arahan

berkenaan dengan penamaan Subkontraktor Dinamakan atau Pembekal Dinamakan.

Sub Fasal (g)

Kelambatan memberi Milik Tapak (Prosedur pemilikan tapakbina rujuk Fasal 38)

Sub Fasal (h)

Kelambatan berpunca daripada penyatuan pekerja-pekerja setempat seperti mogok atau

tutup pintu yang melibatkan mana-mana TRED yang diguna khidmat keatas kerja. (TRED

± Persatuan yang diiktiraf oleh Malaysia)

Sub Fasal (i)

Kelambatan oleh pihak artisan (pakar), tukang-tukang atau orang lain yang

ditugaskan oleh kerajaan bagi melaksanakan kerja-kerja yang tidak menjadi sebahagian

dalam kontrak.

Sub Fasal (j)

Kontraktor tidak berupaya kerana sebab-sebab yang tidak dapat dikawal olehnya

untuk mendapatkan apa-apa barang atau bahan yang diperlukan untuk menjalankan kerja.

BORANG KONTRAK SETARA JKR 203A

| MUHAMAD SYAZWAN BIN SUTERIS 15DKA10F1118

33

Sub Fasal (k)

Kelambatan oleh Subkontraktor Dinamakan atau Pembekal Dinamakan.

Perkara-perkara penting sebelum Sijil Lanjutan Masa dikeleuarkan:

o Kontraktor hanya berhak mendapat lanjutan masa sekiranya ia telah sentiasa

berusaha dengan sedaya upayanya untuk mengelakkan kelambatan dan telah

membuat apa-apa yang dikehendaki dengan munasabahnya oleh Pegawai

Penguasa.

o Kontraktor hendaklah bertanggungjawab untuk menyatakan secara bertulis

sebab-sebab kelambatan tersebut kepada Pegawai Penguasa sejurus berlakunya

kelambatan.

o Setiap rayuan dan permohonan daripada kontraktor untuk lanjutan masa mestilah

dikaji oleh Pegawai Penguasa dan majikan akan punca-punca berlakunya

kelambatan tersebut, dimana hanya kelambatan sebenar sahaja yang perlu

dinilaikan semasa mengira tempoh tersebut yang mana ianya akan dinilai

berdasarkan program atau perancangan kerja kontraktor dan hubung kait operasi

kerja dengan keseluruhan kerja.

o Kelambatan kerja boleh dinilai melalui Carta Kemajuan Kerja dimana jika

kontraktor ketinggalan dari jadual, beliau mesti diarahkan untuk memberi tunjuk

sebab mengapa kerjanya terlambat.

o Tempoh bagi sesuatu lanjutan masa, hanya akan ditentukan oleh AJK

kelambatan dan Lanjutan masa.

o Jika Pegawai Penguasa berpuas hati dengan alasan-alasan kelambatan tersebut

maka lanjutan masa akan diberikan dengan menggunakan µPerakuan

Kelambatan¶ dan µPerakuan Lanjutan Masa¶ iaitu Borang JKR 203 T pindaan

4/83. Peraakuan Kelambatan dan Perakuan Lanjutan Masa ini mestilah

diserahkan sebelum Tarikh Siap Kerja.

BORANG KONTRAK SETARA JKR 203A

| MUHAMAD SYAZWAN BIN SUTERIS 15DKA10F1118

34

Maklumat-maklumat yang mesti diberikan oleh Pegawai Penguasa semasa mengemukan

Perakuan Lanjutan Masa untuk diluluskan:

y Butiran-butiran bagaimana tempoh lanjutan masa yang dicadangkan dihitung.

y Dimana kerajaan bertanggungjawab keatas kelambatan itu, nyatakan samada

sebab kelambatan itu telah diatasi dan jika tidak nyatakan langkah-langkah

yang sedanga diambil untuk mengatasinya.

y Dimana kerajaan bertanggungjawab keatas kelambatan, nyatakan samada

kontraktor ada atau akan menuntut kerugian dan perbelanjaan tambahan dan

jika µYA¶ akan dibuat anggaran. Anggaran ini dibuat oleh Pegawai Penguasa.

y Satu huraian kemajuan kerja yang telah dicapai oleh kontraktor pada tarikh

perakuan hendaklah disediakan dan tentukan baki kerja yang hendak

dijalankan.

y Nyatakan samada kontraktor boleh menyiapkan kerja pada tarikh siap lanjutan

yang dicadangkan dan jika tidak, nyatakan tarikh anggarannya.

Setelah perakuan tersebut diluluskan salinan asal hendaklah dihantar kepada kontraktor,

satu salinan mengenainya mestilah diedarkan kepada pihak-pihak tertentu seperti mana

yang disenaraikan dalam perakuan dan juga ditambah kepada yang berikutnya.

1.

P.K.K (Pusat Khidmat Kontraktor).

2.

Jurukur bahan yang terlibat dalam pembinaan.

Pegawai-pegawai yang berkuasa mengesahkan Perakuan Lanjutan Masa:

1.

Ketua Pengarah Kerjaraya

2.

Timbalan Pengarah Kerjaraya.

3.

Pengarah Cawangan JKR.

4.

Ketua Pengarah Negeri.

5.

Ketua Unit Khas.

BORANG KONTRAK SETARA JKR 203A

| MUHAMAD SYAZWAN BIN SUTERIS 15DKA10F1118

35

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->