Oleh

:

WONG CHEE CHING

SKOP CERAMAH
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. PENGENALAN OBJEKTIF SISTEM PERAKAUNAN PROSEDUR PERAKAUNAN PERAKAUNAN TUNAI SEBAGAI ASAS SPKM APA YANG DIPERAKAUNKAN? AKTIVITI DI DALAM SPKM SISTEM-SISTEM APLIKASI JANM KLASIFIKASI DAN PENGKODAN AKAUN OUTPUT SISTEM PERAKAUNAN

1. PENGENALAN
KERAJAAN MALAYSIA SEBAGAI SATU ENTITI PERAKAUNAN

-

Merangkumi Kementerian/Jabatan Persekutuan dan Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan tetapi tidak termasuk Badan-Badan Berkanun dan syarikat-syarikat kerajaan.

PERSAMAAN DAN PERBEZAAN DI ANTARA SPK DAN SP BUKAN KERAJAAN (SPBK) SPK - berasaskan tunai SP Badan Berkanun/Syarikat - berasaskan akruan SPK dan SPBK didasarkan kepada undang-undang dan peraturan-peraturan yang berasingan.

.ASAS PERAKAUNAN ASAS TUNAI hasil direkod pada masa tunai diterima dan perbelanjaan pada waktiu bayaran dibuat. ASAS AKRUAN hasil diiktiraf apabila diperolehi (earned) dan dikenakan perbelanjaan pada waktu (incurred).

TAHUN KEWANGAN Satu tempoh dua belas bulan berakhir 31 Disember setiap tahun .

DASAR SPK Perlembagaan Persekutuan (Seksyen 7 : Perkara 96 ± 112) Akta Prosedur Kewangan 1957 (Semakan 1972) Akta Audit 1957 Akta Kerajaan Tempatan dan Akta-Akta lain AktaArahan Perbendaharaan Pekeliling/Surat Pekeliling Perbendaharaan Surat Pekeliling Akauntan Negara .

AP 22) 2.DUA KONSEP ASAS DASAR SPK 1. boleh dikeluarkan dari KWDS melainkan diperuntukkan atau dibenarkan dengan cara lain oleh badan perundangan (Fasal 104) . (Perkara 97 PP. kecuali perbelanjaan tanggungan. Konsep : tiada wang. Konsep KWDS Segala hasil dan wang yang diperolehi atau diterima (selain drp. Baitulmal dan lain-lain hasil di bawah urusan agama Islam) dibayar masuk ke dalam suatu KW yang dinamakan KWDS Persekutuan/Negeri. Zakat Fitrah.

Badan-Badan Berkanun 1. Pekeliling Perbendaharaan Bil.DASAR SPBK A. Akta Badan Berkanun (Akaun Dan Laporan) 1980. B. Akta Syarikat 1965 . Syarikat-syarikat 1. 2 Tahun 1985 2.

2. OBJEKTIF SISTEM PERAKAUNAN Mengumpulkan maklumat Kewangan Menyampaikan maklumat kewangan untuk membantu pengurus membuat keputusan dasar dan operasi Menyampaikan maklumat kewangan kepada pihak lain yang berkepentingan bagi tujuan penilaian Mewujud & mengesan Akauntabiliti Awam .

HUBUNGKAIT SPK DAN AKAUNTABILITI AWAM .

PROSEDUR PERAKAUNAN 1. Terimaan (AP 60 ± AP 91) Seseorang Pegawai Pengawal adalah bertanggungjawab memungut wang awam sebagaimana yang dipertanggungjawabkan ke atas Kementerian/jabatan masing-masing. menyimpan selamat pungutan tersebut dan memperakaunkan dengan betul. .3. Mengawal Terimaan dan Bayaran dan Menyimpan Wang Awam (AP 53 ± AP 137) a.

Perbelanjaan tidak melebihi peruntukan iii. Bayaran ( AP 92 . Diperakaunkan dengan tepat .AP 110) Seseorang Pegawai Pengawal adalah dikehendaki mengawal perbelanjaan berkaitan sesuatu perkhidmatan di Kementerian/jabatan masing-masing: i. Mengawal Terimaan dan Bayaran dan Menyimpan Wang Awam (AP 53 ± AP 137) b. Perbelanjaan secara berhemat ii. PROSEDUR PERAKAUNAN 1.3.

.3. Amaun panjar yang diluluskan tidak direkod sebagai perbelanjaan muktamad melainkan selepas perbelanjaan sebenar dilakukan. Panjar (AP 111 ± AP 113) Merupakan peruntukan wang tunai dari Kumpulann wang Disatukan yang diluluskan oleh Ketua Setiausaha Perbendaharaan untuk digunakan oleh sesuatu Kementerian/Jabatan. Amaun panjar yang diluluskan tetap menjadi aset KWDS dan tidak direkod sebagai ambilan. PROSEDUR PERAKAUNAN 1. Mengawal Terimaan dan Bayaran dan Menyimpan Wang Awam (AP 53 ± AP 137) c.

3. ganjaran dan lainlain yang perlu dibayar kepada seseorang pegawai awam yang dihukum bangkrap dan meninggal dunia adalah terletak hak kepada Pegawai Pemegang Harta. pencen . PROSEDUR PERAKAUNAN 1. Mengawal Terimaan dan Bayaran dan Menyimpan Wang Awam (AP 53 ± AP 137) d. . Kebangkrapan (AP 114) Apa-apa wang gaji.

Mengawal Terimaan dan Bayaran dan Menyimpan Wang Awam (AP 53 ± AP 137) e. .3. Sekiranya tidak ditunaikan dalam tempoh tersebut adalah dikira terbatal dan diselaraskan. Cek dan Draf (AP 115 ± AP 124) Semua cek yang dikeluarkan atas akaun bank kerajaan hanya laku dalam tempoh 3 bulan dari tarikh. PROSEDUR PERAKAUNAN 1.

ii. PROSEDUR PERAKAUNAN 1. . setem dan semua dokumen terkawal) di dalam peti besi atau bilik kebal.3. Mengawal Terimaan dan Bayaran dan Menyimpan Wang Awam (AP 53 ± AP 137) f. Kunci dipegang oleh 2 orang dan kunci kombinasi hendaklah ditukar setiap 6 bulan. Peti Besi atau Bilik Kebal (AP 125 ± AP 135) i Semua jabatan hanya dibenarkan menyimpan wang awam (termasuk cek.

3. PROSEDUR PERAKAUNAN 1. eskot polis atau perkhidmatan syarikat keselamatan swasta boleh digunakan. . Sekiranya perlu. Pengangkutan Mata Wang (AP 136 ± AP 137) Penjagaan selamat wang tunai dalam perjalanan antara pejabat kerajaan dan bank atau perbendaharaan adalah tanggungjawab Ketua jabatan. Mengawal Terimaan dan Bayaran dan Menyimpan Wang Awam (AP 53 ± AP 137) g.

Pegawai Pengawal menyelia terimaan dan perbelanjaan bagi mengelak kehilangan akibat dari penipuan dan kecuaian. Penyelenggaraan Akaun (AP 138 ± AP 150) Adalah menjadi tanggungjawab Akauntan Negara untuk mempastikan i. PROSEDUR PERAKAUNAN 2.3. . ii. Perakaunan (AP 138 ± AP 164) a. Menyedia dan menyerahkan Akaun awam Tahunan kepada Ketua Audit Negara sebelum atau pada 31 Julai tahun berikutnya.

.3. PROSEDUR PERAKAUNAN 2. Laporan bulanan rekod JAN dan jabatan hendaklah disesuaikan. Penyelenggaraan Akaun (AP 138 ± AP 150) iii. Perakaunan (AP 138 ± AP 164) a. Semua pungutan dan perbelanjaan jabatan hendaklah direkod dengan menyelenggara daftar Buku Tunai atau Buku Vot manakala JAN juga menyelenggara rekod-rekod kecil selain Akaun utama.

Perakaunan (AP 138 ± AP 164) a. Penyelenggaraan Akaun (AP 138 ± AP 150) iv. . Semua buku dan rekod kewangan dan perakaunan hendaklah disimpan selamat selepas diaudit untuk tempoh yang telah ditetapkan dan hanya boleh dimusnahkan setelah mendapat kelulusan dari Akauntan Negara dengan sesalinan permohonan dikemukakan kepada Ketua Pengarah Arkib.3. PROSEDUR PERAKAUNAN 2.

. Akaun Amanah (AP 151 ± AP 155) Merupakan suatu Kumpulan Wang Amanah Persekutuan atau Negeri yang diluluskan penubuhannya di Parlimen (Dewan Rakyat) dengan maksud tertentu dan boleh ditutup apabila maksud tersebut telah dicapai atau Kumpulan Wang itu melebihi amaun yang dikehendaki untuk melaksanakan maksud amanah itu. Perakaunan (AP 138 ± AP 164) b.3. PROSEDUR PERAKAUNAN 2.

3. Deposit yang tidak dituntut selepas 12 bulan perlu diwartakan dan selepas 3 bln dari tarikh pewartaan hendaklah dikreditkan ke akaun hasil. ii. . perbekalan air. kontrak atau urusan-urusan awam yang lain. Kerajaan bertindak sebagai pemegang deposit yang diterima dari orang awam cthnya berhubung dengan prosiding mahkamah. permohonan tanah. PROSEDUR PERAKAUNAN 2. Perakaunan (AP 138 ± AP 164) c. Deposit (AP 156 ± AP 163) i.

KAN dan Peguam Negara.3. KSP hendaklah menentukan Arahan amanah dikeluarkan bagi mengendalikan sesuatu akaun amanah dengan dirujuk kepada AN. PROSEDUR PERAKAUNAN 2. Perakaunan (AP 138 ± AP 165) d. Tatacara Pengendalian Akaun Amanah (AP 164 ± AP 165) i. .

Perbelanjaan yang dibenarkan. Tatacara Pengendalian Akaun Amanah (AP 164 ± AP 165) ii. Tujuan Kerajaan/pemberi wang amanah. penyediaan perjanjian . Perakaunan (AP 138 ± AP 165) d.Hendaklah mengandungi: Nama Akaun.3. kuasa mengenai urusan bank dan pelaburan. Sumber kewangan. Pegawai yang bertanggungjawab mentadbir. PROSEDUR PERAKAUNAN 2. cara menguruskan untung dan rugi. had kewangan.

Tatacara Pengendalian Akaun Amanah (AP 164 ± AP 165) ii.3. samada faedah boleh dikredit kepada akaun amanah dan tarikh kuatkuasa arahan amanah.Hendaklah mengandungi: dan cagaran bagi pinjaman. penyediaan penyata akaun untuk diaudit. PROSEDUR PERAKAUNAN 2. penggulungan. . Perakaunan (AP 138 ± AP 165) d.

Sistem Tunai Ubahsuai : Membenarkan pembayaran tahun semasa dibuat dlm bulan januari tahun berikutnya. ASAS SISTEM PERAKAUNAN KERAJAAN CIRICIRI-CIRI: 1. Hasil dicatat semasa terimaan dan perbelanjaan sewaktu pembayaran. . 2. PERAKAUNAN TUNAI SBG.4.

3. Hasil terakru) dan pinjaman bolehtuntut tidak dilaporkan dalam Imbangan Duga. 4. Tuntutan kewangan oleh kerajaan (spt. 5. Aset tetap dikenakan kepada perbelanjaan 100% semasa ia diperolehi/dibina. Tuntutan kewangan ke atas kerajaan yang belum selesai di akhir tahun kewangan juga tidak dilaporkan .

MENGAPA ASAS PERAKAUNAN TUNAI DIUBAHSUAI MENJADI PILIHAN? Mudah difahami & dipraktik oleh semua jabatan kerajaan Maklumat dapat diperolehi dalam masa yang diperlukan Memudahkan penyediaan anggaran belanjawan Memudahkan pengawalan Membolehkan perbelanjaan tahun sebelum dibayar di dalam tahun semasa dengan menggunakan peruntukan tahun sebelum .

APAKAH YANG DIPERAKAUNKAN? KONSEP KUMPULAN WANG DISATUKAN (KWDS): Akaun Hasil Disatukan Akaun Pinjaman Disatukan Akaun Amanah Disatukan .5.

Mengakaunkan Wang Amanah dan Deposit Akaun Pinjaman Disatukan .Mengakaunkan Hasil .Mengakaunkan Pinjaman .FUNGSI KUMPULANWANG DISATUKAN Akaun Hasil Disatukan .Mengakaunkan Perbelanjaan Akaun Amanah Disatukan .

Gratuities dan Pampasan Perkhidmatan Hutang Arahan Mahkamah Bayaran Balik Pinjaman Perbelanjaan Pembangunan Cara Langsung Pinjaman .KUMPULANWANG DISATUKAN Hasil Deposit Amanah Bayaran Balik Pendahuluan/Pinjaman Pinjaman Dalam Negeri Pinjaman Luar Negeri KUMPULAN WANG DI SATUKAN Akaun Hasil Disatukan Akaun Amanah Disatukan Akaun Pinjaman Disatukan Perbelanjaan Bekalan Emolumen Perkhidmatan Dan Bekalan Aset Geran dan Kenaan tetap Perbelanjaan Tanggungan Peruntukan Deposit Kumpulanwang Amanah Awam Peruntukan Kumpulanwang Amanah Kerajaan Kumpulanwang Pinjaman Perumahan Kumpulanwang Pembangunan KWAP Pindahan Bayaran Hutang Peruntukan Pindahan Peruntukan DiRaja Pencen.

DI PERINGKAT JABATAN: Perakaunan Perbelanjaan Perakaunan Hasil Perakaunan Harta Perakaunan Tanggungan Perakaunan Amanah Penyesuaian Akaun .6. AKTIVITI DI DALAM SPKM A.

B. DI PERINGKAT JAN: Perakaunan Perbelanjaan Perakaunan Hasil Perakaunan Harta (Tunai & Pelaburan) Perakaunan Tanggungan (Pinjaman) Perakaunan Wang Tak Dituntut Penyediaan Akaun Awam Kawalan Penggubalan & Pelaksanaan Piawaian Khidmat Bantuan .

7. SISTEM-SISTEM APLIKASI SISTEM Sistem Perancangan dan Kawalan Belanjawan Elektronik (e-SPKP) (e Sistem GFMAS (Government Financial Management Accounting System) .

Menghubungkan empat dari enam aplikasi kerajaan elektronik yang memerlukan pembayaran dan perakaunan (e-perolehan. HRMIS dan ekhidmat).SISTEM PERAKAUNAN KERAJAAN BERKOMPUTER    E-SPKP Sistem Perancangan dan Kawalan Belanjawan Elektronik Satu sistem perakaunan vot berkomputer untuk mengawal belanjawan. Sistem pemantauan projek. .

Pembangunan GFMAS telah mengambil kira segala keperluan JANM dalam melakukan tugas dan tanggungjawab sebagai akauntan utama negara. Ini dilakukan dengan penyediaan modul-modul dan sub-sub modul yang standard dan unik yang mana masing-masing dapat berintegrasi dengan bersepadu antara satu sama lain dan juga sistem luaran yang sedia ada. .SISTEM PERAKAUNAN KERAJAAN BERKOMPUTER  GFMAS adalah satu sistem informasi maklumat perakaunan yang dibangunkan oleh JANM.

MAKLUMAT PERAKAUNAN (BAS) JABATAN/PTJ PENYESUAIAN SKEPP CEK/ RESIT DOKUMEN KEWANGAN BANK AGENSI PEJ. PERAKAUNAN LAPORAN IBU PEJABAT JANM CAS JAB. & AGENSI LAPORAN P T J C I S DCS DRS SLKK JAB PERANGKAAN SETIA P T J PERUBAHAN GAJI BAS PINDAHAN DATA HARIAN GAJI ILS SLAS JMS SKEPP LAPORAN GAJI PERBENDAHARAN .

SISTEM MAKLUMAT PERAKAUNAN (GFMAS) JABATAN/PTJ PENYESUAIAN E-SPKP (revised) CEK/ RESIT DOKUMEN KEWANGAN BANK/ AGENSI PEJ. PERAKAUNAN LAPORAN IBU PEJABAT JANM CAS P T J GFMAS HQ AKAUN AWAM P T J PERUBAHAN GAJI GFMAS PINDAHAN DATA HARIAN GAJI DATA MART LAPORAN PENGURUSAN HRMIS LAPORAN GAJI HQ & SADs .

(Pek. Perb. . Dilaksanakan bagi memenuhi keperluan sistem perakaunan dan membantu Jabatan Perangkaan bagi penyediaan Akaun Awam dengan lebih lengkap. Bil 8/1986) 2.8. KLASIFIKASI & PENGKODAN AKAUN 1. Dikemaskini setiap tahun dan hendaklah selaras dengan kod yang digunakan di dalam Buku Belanjawan tahun berkenaan.

8. Jabatan (3 aksara) 2. Objek Am/Sebagai/Lanjut (5 aksara) 6. PTJ/Sub PTJ/Pusat Kos (6 aksara) 3. Pejabat perakaunan (3 aksara) . Lembaran Gaji : pusat pembayaran (4 aks.) potongan (4 aksara) pendapatan (3aksara) 9. 1. Vot (3 aksara) 4. KLASIFIKASI & PENGKODAN AKAUN Kod-kod diwujudkan seperti berikut. Amanah (5 aksara) 8. Objek (5 aksara) 7. Program/Aktiviti (6 aksara) 5.

Sifatnya  Tahunan  Mengikut Seksyen 16. OUTPUT SPK : AKAUN AWAM 1. Formatnya  Dwibahasa .9. APK 1957  Diperakukan oleh Ketua Audit Negara  Dibentangkan di Parlimen 2. 3. Kew. Kandungannya  Ringkasan urusniaga bg Thn.

SEKIAN .TERIMA KASIH .