Oleh

:

WONG CHEE CHING

SKOP CERAMAH
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. PENGENALAN OBJEKTIF SISTEM PERAKAUNAN PROSEDUR PERAKAUNAN PERAKAUNAN TUNAI SEBAGAI ASAS SPKM APA YANG DIPERAKAUNKAN? AKTIVITI DI DALAM SPKM SISTEM-SISTEM APLIKASI JANM KLASIFIKASI DAN PENGKODAN AKAUN OUTPUT SISTEM PERAKAUNAN

1. PENGENALAN
KERAJAAN MALAYSIA SEBAGAI SATU ENTITI PERAKAUNAN

-

Merangkumi Kementerian/Jabatan Persekutuan dan Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan tetapi tidak termasuk Badan-Badan Berkanun dan syarikat-syarikat kerajaan.

PERSAMAAN DAN PERBEZAAN DI ANTARA SPK DAN SP BUKAN KERAJAAN (SPBK) SPK - berasaskan tunai SP Badan Berkanun/Syarikat - berasaskan akruan SPK dan SPBK didasarkan kepada undang-undang dan peraturan-peraturan yang berasingan.

ASAS AKRUAN hasil diiktiraf apabila diperolehi (earned) dan dikenakan perbelanjaan pada waktu (incurred). .ASAS PERAKAUNAN ASAS TUNAI hasil direkod pada masa tunai diterima dan perbelanjaan pada waktiu bayaran dibuat.

TAHUN KEWANGAN Satu tempoh dua belas bulan berakhir 31 Disember setiap tahun .

DASAR SPK Perlembagaan Persekutuan (Seksyen 7 : Perkara 96 ± 112) Akta Prosedur Kewangan 1957 (Semakan 1972) Akta Audit 1957 Akta Kerajaan Tempatan dan Akta-Akta lain AktaArahan Perbendaharaan Pekeliling/Surat Pekeliling Perbendaharaan Surat Pekeliling Akauntan Negara .

(Perkara 97 PP. Zakat Fitrah. Baitulmal dan lain-lain hasil di bawah urusan agama Islam) dibayar masuk ke dalam suatu KW yang dinamakan KWDS Persekutuan/Negeri. boleh dikeluarkan dari KWDS melainkan diperuntukkan atau dibenarkan dengan cara lain oleh badan perundangan (Fasal 104) .DUA KONSEP ASAS DASAR SPK 1. AP 22) 2. Konsep : tiada wang. kecuali perbelanjaan tanggungan. Konsep KWDS Segala hasil dan wang yang diperolehi atau diterima (selain drp.

DASAR SPBK A. B. Akta Syarikat 1965 . Akta Badan Berkanun (Akaun Dan Laporan) 1980. Syarikat-syarikat 1. 2 Tahun 1985 2. Pekeliling Perbendaharaan Bil. Badan-Badan Berkanun 1.

OBJEKTIF SISTEM PERAKAUNAN Mengumpulkan maklumat Kewangan Menyampaikan maklumat kewangan untuk membantu pengurus membuat keputusan dasar dan operasi Menyampaikan maklumat kewangan kepada pihak lain yang berkepentingan bagi tujuan penilaian Mewujud & mengesan Akauntabiliti Awam .2.

HUBUNGKAIT SPK DAN AKAUNTABILITI AWAM .

. menyimpan selamat pungutan tersebut dan memperakaunkan dengan betul. PROSEDUR PERAKAUNAN 1. Mengawal Terimaan dan Bayaran dan Menyimpan Wang Awam (AP 53 ± AP 137) a.3. Terimaan (AP 60 ± AP 91) Seseorang Pegawai Pengawal adalah bertanggungjawab memungut wang awam sebagaimana yang dipertanggungjawabkan ke atas Kementerian/jabatan masing-masing.

Mengawal Terimaan dan Bayaran dan Menyimpan Wang Awam (AP 53 ± AP 137) b. PROSEDUR PERAKAUNAN 1. Bayaran ( AP 92 .AP 110) Seseorang Pegawai Pengawal adalah dikehendaki mengawal perbelanjaan berkaitan sesuatu perkhidmatan di Kementerian/jabatan masing-masing: i.3. Perbelanjaan secara berhemat ii. Diperakaunkan dengan tepat . Perbelanjaan tidak melebihi peruntukan iii.

PROSEDUR PERAKAUNAN 1.3. Mengawal Terimaan dan Bayaran dan Menyimpan Wang Awam (AP 53 ± AP 137) c. Amaun panjar yang diluluskan tetap menjadi aset KWDS dan tidak direkod sebagai ambilan. . Amaun panjar yang diluluskan tidak direkod sebagai perbelanjaan muktamad melainkan selepas perbelanjaan sebenar dilakukan. Panjar (AP 111 ± AP 113) Merupakan peruntukan wang tunai dari Kumpulann wang Disatukan yang diluluskan oleh Ketua Setiausaha Perbendaharaan untuk digunakan oleh sesuatu Kementerian/Jabatan.

Mengawal Terimaan dan Bayaran dan Menyimpan Wang Awam (AP 53 ± AP 137) d. . ganjaran dan lainlain yang perlu dibayar kepada seseorang pegawai awam yang dihukum bangkrap dan meninggal dunia adalah terletak hak kepada Pegawai Pemegang Harta. PROSEDUR PERAKAUNAN 1.3. pencen . Kebangkrapan (AP 114) Apa-apa wang gaji.

3. . Mengawal Terimaan dan Bayaran dan Menyimpan Wang Awam (AP 53 ± AP 137) e. PROSEDUR PERAKAUNAN 1. Sekiranya tidak ditunaikan dalam tempoh tersebut adalah dikira terbatal dan diselaraskan. Cek dan Draf (AP 115 ± AP 124) Semua cek yang dikeluarkan atas akaun bank kerajaan hanya laku dalam tempoh 3 bulan dari tarikh.

PROSEDUR PERAKAUNAN 1. Kunci dipegang oleh 2 orang dan kunci kombinasi hendaklah ditukar setiap 6 bulan.3. . Peti Besi atau Bilik Kebal (AP 125 ± AP 135) i Semua jabatan hanya dibenarkan menyimpan wang awam (termasuk cek. Mengawal Terimaan dan Bayaran dan Menyimpan Wang Awam (AP 53 ± AP 137) f. ii. setem dan semua dokumen terkawal) di dalam peti besi atau bilik kebal.

Sekiranya perlu. PROSEDUR PERAKAUNAN 1. eskot polis atau perkhidmatan syarikat keselamatan swasta boleh digunakan. Mengawal Terimaan dan Bayaran dan Menyimpan Wang Awam (AP 53 ± AP 137) g. Pengangkutan Mata Wang (AP 136 ± AP 137) Penjagaan selamat wang tunai dalam perjalanan antara pejabat kerajaan dan bank atau perbendaharaan adalah tanggungjawab Ketua jabatan. .3.

Perakaunan (AP 138 ± AP 164) a. . PROSEDUR PERAKAUNAN 2. Penyelenggaraan Akaun (AP 138 ± AP 150) Adalah menjadi tanggungjawab Akauntan Negara untuk mempastikan i. ii. Pegawai Pengawal menyelia terimaan dan perbelanjaan bagi mengelak kehilangan akibat dari penipuan dan kecuaian. Menyedia dan menyerahkan Akaun awam Tahunan kepada Ketua Audit Negara sebelum atau pada 31 Julai tahun berikutnya.3.

PROSEDUR PERAKAUNAN 2. Perakaunan (AP 138 ± AP 164) a. Penyelenggaraan Akaun (AP 138 ± AP 150) iii. .3. Laporan bulanan rekod JAN dan jabatan hendaklah disesuaikan. Semua pungutan dan perbelanjaan jabatan hendaklah direkod dengan menyelenggara daftar Buku Tunai atau Buku Vot manakala JAN juga menyelenggara rekod-rekod kecil selain Akaun utama.

Semua buku dan rekod kewangan dan perakaunan hendaklah disimpan selamat selepas diaudit untuk tempoh yang telah ditetapkan dan hanya boleh dimusnahkan setelah mendapat kelulusan dari Akauntan Negara dengan sesalinan permohonan dikemukakan kepada Ketua Pengarah Arkib. Perakaunan (AP 138 ± AP 164) a.3. Penyelenggaraan Akaun (AP 138 ± AP 150) iv. PROSEDUR PERAKAUNAN 2. .

3. Akaun Amanah (AP 151 ± AP 155) Merupakan suatu Kumpulan Wang Amanah Persekutuan atau Negeri yang diluluskan penubuhannya di Parlimen (Dewan Rakyat) dengan maksud tertentu dan boleh ditutup apabila maksud tersebut telah dicapai atau Kumpulan Wang itu melebihi amaun yang dikehendaki untuk melaksanakan maksud amanah itu. . Perakaunan (AP 138 ± AP 164) b. PROSEDUR PERAKAUNAN 2.

Deposit yang tidak dituntut selepas 12 bulan perlu diwartakan dan selepas 3 bln dari tarikh pewartaan hendaklah dikreditkan ke akaun hasil. PROSEDUR PERAKAUNAN 2. .3. perbekalan air. Kerajaan bertindak sebagai pemegang deposit yang diterima dari orang awam cthnya berhubung dengan prosiding mahkamah. permohonan tanah. kontrak atau urusan-urusan awam yang lain. Deposit (AP 156 ± AP 163) i. Perakaunan (AP 138 ± AP 164) c. ii.

Tatacara Pengendalian Akaun Amanah (AP 164 ± AP 165) i. KAN dan Peguam Negara. PROSEDUR PERAKAUNAN 2. Perakaunan (AP 138 ± AP 165) d. KSP hendaklah menentukan Arahan amanah dikeluarkan bagi mengendalikan sesuatu akaun amanah dengan dirujuk kepada AN. .3.

Perakaunan (AP 138 ± AP 165) d. Tatacara Pengendalian Akaun Amanah (AP 164 ± AP 165) ii. had kewangan. cara menguruskan untung dan rugi. PROSEDUR PERAKAUNAN 2. kuasa mengenai urusan bank dan pelaburan. Tujuan Kerajaan/pemberi wang amanah.3. Perbelanjaan yang dibenarkan. penyediaan perjanjian .Hendaklah mengandungi: Nama Akaun. Pegawai yang bertanggungjawab mentadbir. Sumber kewangan.

samada faedah boleh dikredit kepada akaun amanah dan tarikh kuatkuasa arahan amanah.Hendaklah mengandungi: dan cagaran bagi pinjaman. penyediaan penyata akaun untuk diaudit. Perakaunan (AP 138 ± AP 165) d. penggulungan. Tatacara Pengendalian Akaun Amanah (AP 164 ± AP 165) ii. .3. PROSEDUR PERAKAUNAN 2.

2. . ASAS SISTEM PERAKAUNAN KERAJAAN CIRICIRI-CIRI: 1.4. Sistem Tunai Ubahsuai : Membenarkan pembayaran tahun semasa dibuat dlm bulan januari tahun berikutnya. PERAKAUNAN TUNAI SBG. Hasil dicatat semasa terimaan dan perbelanjaan sewaktu pembayaran.

Aset tetap dikenakan kepada perbelanjaan 100% semasa ia diperolehi/dibina. 4. 5. Tuntutan kewangan oleh kerajaan (spt. Tuntutan kewangan ke atas kerajaan yang belum selesai di akhir tahun kewangan juga tidak dilaporkan . Hasil terakru) dan pinjaman bolehtuntut tidak dilaporkan dalam Imbangan Duga.3.

MENGAPA ASAS PERAKAUNAN TUNAI DIUBAHSUAI MENJADI PILIHAN? Mudah difahami & dipraktik oleh semua jabatan kerajaan Maklumat dapat diperolehi dalam masa yang diperlukan Memudahkan penyediaan anggaran belanjawan Memudahkan pengawalan Membolehkan perbelanjaan tahun sebelum dibayar di dalam tahun semasa dengan menggunakan peruntukan tahun sebelum .

APAKAH YANG DIPERAKAUNKAN? KONSEP KUMPULAN WANG DISATUKAN (KWDS): Akaun Hasil Disatukan Akaun Pinjaman Disatukan Akaun Amanah Disatukan .5.

Mengakaunkan Pinjaman .FUNGSI KUMPULANWANG DISATUKAN Akaun Hasil Disatukan .Mengakaunkan Wang Amanah dan Deposit Akaun Pinjaman Disatukan .Mengakaunkan Perbelanjaan Akaun Amanah Disatukan .Mengakaunkan Hasil .

Gratuities dan Pampasan Perkhidmatan Hutang Arahan Mahkamah Bayaran Balik Pinjaman Perbelanjaan Pembangunan Cara Langsung Pinjaman .KUMPULANWANG DISATUKAN Hasil Deposit Amanah Bayaran Balik Pendahuluan/Pinjaman Pinjaman Dalam Negeri Pinjaman Luar Negeri KUMPULAN WANG DI SATUKAN Akaun Hasil Disatukan Akaun Amanah Disatukan Akaun Pinjaman Disatukan Perbelanjaan Bekalan Emolumen Perkhidmatan Dan Bekalan Aset Geran dan Kenaan tetap Perbelanjaan Tanggungan Peruntukan Deposit Kumpulanwang Amanah Awam Peruntukan Kumpulanwang Amanah Kerajaan Kumpulanwang Pinjaman Perumahan Kumpulanwang Pembangunan KWAP Pindahan Bayaran Hutang Peruntukan Pindahan Peruntukan DiRaja Pencen.

6. AKTIVITI DI DALAM SPKM A. DI PERINGKAT JABATAN: Perakaunan Perbelanjaan Perakaunan Hasil Perakaunan Harta Perakaunan Tanggungan Perakaunan Amanah Penyesuaian Akaun .

B. DI PERINGKAT JAN: Perakaunan Perbelanjaan Perakaunan Hasil Perakaunan Harta (Tunai & Pelaburan) Perakaunan Tanggungan (Pinjaman) Perakaunan Wang Tak Dituntut Penyediaan Akaun Awam Kawalan Penggubalan & Pelaksanaan Piawaian Khidmat Bantuan .

7. SISTEM-SISTEM APLIKASI SISTEM Sistem Perancangan dan Kawalan Belanjawan Elektronik (e-SPKP) (e Sistem GFMAS (Government Financial Management Accounting System) .

Menghubungkan empat dari enam aplikasi kerajaan elektronik yang memerlukan pembayaran dan perakaunan (e-perolehan.SISTEM PERAKAUNAN KERAJAAN BERKOMPUTER    E-SPKP Sistem Perancangan dan Kawalan Belanjawan Elektronik Satu sistem perakaunan vot berkomputer untuk mengawal belanjawan. . HRMIS dan ekhidmat). Sistem pemantauan projek.

. Ini dilakukan dengan penyediaan modul-modul dan sub-sub modul yang standard dan unik yang mana masing-masing dapat berintegrasi dengan bersepadu antara satu sama lain dan juga sistem luaran yang sedia ada.SISTEM PERAKAUNAN KERAJAAN BERKOMPUTER  GFMAS adalah satu sistem informasi maklumat perakaunan yang dibangunkan oleh JANM. Pembangunan GFMAS telah mengambil kira segala keperluan JANM dalam melakukan tugas dan tanggungjawab sebagai akauntan utama negara.

& AGENSI LAPORAN P T J C I S DCS DRS SLKK JAB PERANGKAAN SETIA P T J PERUBAHAN GAJI BAS PINDAHAN DATA HARIAN GAJI ILS SLAS JMS SKEPP LAPORAN GAJI PERBENDAHARAN . PERAKAUNAN LAPORAN IBU PEJABAT JANM CAS JAB.MAKLUMAT PERAKAUNAN (BAS) JABATAN/PTJ PENYESUAIAN SKEPP CEK/ RESIT DOKUMEN KEWANGAN BANK AGENSI PEJ.

PERAKAUNAN LAPORAN IBU PEJABAT JANM CAS P T J GFMAS HQ AKAUN AWAM P T J PERUBAHAN GAJI GFMAS PINDAHAN DATA HARIAN GAJI DATA MART LAPORAN PENGURUSAN HRMIS LAPORAN GAJI HQ & SADs .SISTEM MAKLUMAT PERAKAUNAN (GFMAS) JABATAN/PTJ PENYESUAIAN E-SPKP (revised) CEK/ RESIT DOKUMEN KEWANGAN BANK/ AGENSI PEJ.

. Dikemaskini setiap tahun dan hendaklah selaras dengan kod yang digunakan di dalam Buku Belanjawan tahun berkenaan. KLASIFIKASI & PENGKODAN AKAUN 1. Dilaksanakan bagi memenuhi keperluan sistem perakaunan dan membantu Jabatan Perangkaan bagi penyediaan Akaun Awam dengan lebih lengkap. Bil 8/1986) 2. (Pek. Perb.8.

1. KLASIFIKASI & PENGKODAN AKAUN Kod-kod diwujudkan seperti berikut. Program/Aktiviti (6 aksara) 5. Objek Am/Sebagai/Lanjut (5 aksara) 6. Lembaran Gaji : pusat pembayaran (4 aks. Pejabat perakaunan (3 aksara) .) potongan (4 aksara) pendapatan (3aksara) 9.8. Jabatan (3 aksara) 2. Amanah (5 aksara) 8. Objek (5 aksara) 7. PTJ/Sub PTJ/Pusat Kos (6 aksara) 3. Vot (3 aksara) 4.

3. Sifatnya  Tahunan  Mengikut Seksyen 16. Kandungannya  Ringkasan urusniaga bg Thn. APK 1957  Diperakukan oleh Ketua Audit Negara  Dibentangkan di Parlimen 2. Kew.9. Formatnya  Dwibahasa . OUTPUT SPK : AKAUN AWAM 1.

SEKIAN .TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful