P. 1
kajian tindakan 3

kajian tindakan 3

|Views: 165|Likes:
Published by Shahril Hafiz

More info:

Published by: Shahril Hafiz on Jul 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2012

pdf

text

original

1.

1 LATAR BELAKANG Kualiti pencapaian pelajar sangat bergantung kepada proses pengajaran dan pembelajaran guru di dalam kelas. Pemerkasaan pelajar dalam menguasai matapelajaran geografi dapat dicapai melalui pengajaran yang berkesan dan efektif. Geografi adalah satu mata pelajaran yang sangat kompleks kerana ia bukan sahaja mempunyai ciri-ciri sosial tetapi termasuk juga ciri-ciri sains semula jadi. Geografi memandang manusia dengan aspek semula jadinya sebagai penaburan ruang yang saling berkaitan di atas permukaan bumi. Pola-pola tersebut adalah seperti penaburan penduduk, bandar, bahasa, negeri, politik, sistem pertanian, perindustrian, iklim serta penduduk. Selain itu, geografi ini juga merupakan subjek di mana kandungannya adalah berdasarkan fakta semata- mata. Oleh yang demikian, geografi bolehlah disifatkan sebagai satu bidang pengetahuan atau 'field of knowledge' dan bukanlah satu subjek yang tersendiri di mana pengetahuan-pengetahuan adalah asli kepada mata pelajaran itu. Hal ini menyebabkan pelajar sukar untuk memahami subjek ini dengan baik, serta tidak memberi penumpuan di dalam kelas dan seolah-olah tidak berminat mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran subjek geografi. Ini menyebabkan pelajar menganggap bahawa subjek geografi memang susah untuk dipelajari dan difahami. Persepsi sebegini membuatkan pelajar hilang semangat dan motivasi dalam pembelajaran. Akibatnya, mereka hilang minat untuk mempelajari subjek geografi. Ini merupakan satu cabaran yang besar bagi guru yang mengajar matapelajaran geografi untuk menarik minat pelajar untuk mempelajari subjek tersebut. Guru harus berusaha dan memikirkan teknik pengajaran yang menarik dan berkesan serta mempelbagaikan teknik pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas yang mana lebih fokus kepada teknik pengajaran yang berpusatkan pelajar Melalui teknik tersebut, pelajar dapat menjalankan proses pembelajaran sendiri, menemukan sendiri, secara berkelompok seperti bermain, maka menjadi senang, sehingga tumbuhlah minat untuk belajar, khususnya dalam belajar matapelajaran geografi.

1.2 PENYATAAN MASALAH KAJIAN Dalam pembelajaran geografi, para pelajar sering kali menghadapi pelbagai masalah dalam menguasai subtopik pembelajaran geografi terutamanya pembelajaran yang berkaitan dengan namanama tempat. Oleh itu, tujuan utama permainan Geodam adalah sebagai salah satu cara untuk membantu para pelajar mengingati fakta-fakta yang berkaitan dengan pembelajaran geografi melalui

4 TUJUAN Tujuan kajian ini dilakukan ialah untuk meningkatkan minat pelajar serta membantu pelajar mencapai prestasi yang cemerlang dalam subjek geografi di mana dilihat pencapaian pelajar semakin merosot.1 Mengubah amalan guru dalam pengajaran geografi dari pembelajaran secara tradisional ke aktiviti pengajaran yang berpusatkan pelajar.6 PERSOALAN KAJIAN Kajian ini cuba menjawab persoalan-persoalan yang berikut: (a) Adakah teknik permainan berkesan untuk meningkatkan minat pelajar terhadap subjek . 1. 1.5. 1.5 OBJEKTIF KAJIAN 1.aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan pelajar.2 Meningkatkan minat pelajar untuk mempelajari mata pelajaran geografi. Ini adalah kerana didapati pelajar hilang minat terhadap subjek geografi disebabkan oleh guru yang masih lagi mempraktikkan kaedah tradisional untuk mengajar.5. 1. Teknik permainan ini boleh menimbulkan minat pelajar dalam subjek geografi kerana kebanyakan pelajar mempunyai sifat suka akan permainan. Di samping itu.3 Meningkatkan kefahaman pelajar dan seterusnya dapat disimpan dalam memori yang lebih lama. 1.3 RASIONAL KAJIAN Rasional kajian ini adalah bertujuan untuk meningkatkan minat pelajar terhadap subjek geografi dan juga melibatkan semua pelajar dalam aktiviti pembelajaran dan pengajaran (P&P) dalam kelas dengan menggunakan teknik permainan (Geodam).5. permainan ini juga dapat mewujudkan keseronokan kepada para pelajar dalam mempelajari geografi dan sekaligus dapat memupuk minat dan cinta pelajar kepada mata pelajaran geografi.4 Meningkatkan interaksi dan kolaborasi pelajar dengan rakan-rakan di dalam kelas. 1. 1.5.5.5 Meningkatkan kemahiran berfikir pelajar-pelajar dalam mata pelajaran geografi. Pelajar didapati kurang meminati subjek Geografi disebabkan isi kandungan subjek ini kebanyakan berdasarkan fakta semata-mata dan memerlukan pelajar mengingati atau menghafal fakta untuk peperiksaan 1.

Namun.1 LITERATUR Kajian-kajian yang telah dijalankan oleh Rollo (2002). kemahiran dan kognitif pelajar. beliau juga berpendapat masalah ini berkaitan dengan ingatan jangka pendek. kajian Jones et al.1 . membuktikan bahawa masalah utama yang dihadapi oleh pelajar-pelajar ialah kehilangan minat dan mempunyai pencapaian yang rendah dalam subjek geografi kerana mereka gagal untuk mengingat kembali maklumat yang penting. Hal ini adalah disebabkan peranan pelajar dalam kelas adalah pasif dan keadaan ini menyebabkan pelajar hilang minat untuk belajar subjek geografi. Kaedah ini dapat diadaptasikan melalui pengajaran berkonsepkan permainan kerana teknik permainan membolehkan pelajar dapat menguasai kemahiran berfikir yang lebih baik dan berkesan. Keadaan ini mengakibatkan pelajar merasa bosan untuk belajar dan menyebabkan pencapaian dalam subjek geografi pelajar merosot. Mengikut Eee Ah Ming (1997). ramai guru didapati tidak berinisiatif mengeksploitasikan teknik pengajaran yang berkonsepkan permainan sebagai bahan bantu mengajar untuk menyampaikan pengajaran mereka (Hartman 1995). membuat generalisasi.Geografi? (b) Adakah pelajar berasa seronok semasa menjalankan aktiviti permainan dalam kumpulan semasa waktu Geografi? (c) Adakah teknik permainan yang digunakan untuk mengajar subjek Geografi dapat mengatasi masalah mengantuk dalam kelas? BAB 2 2. membuat ramalan dan menyelesaikan masalah (Dunn R and Dunn K 2001). (1998) membuktikan bahawa masalah seumpama ini boleh diatasi dengan menggunakan strategi dan kaedah pengajaran kognitif yang sesuai. Selain itu. tingkah laku. BAB 3 3. Tetapi. Dalam proses pengajaran. pelbagai strategi pengajaran telah dipraktikkan oleh guru-guru untuk memudahkan berlakunya perubahan minat. Kepelbagaian kaedah penyampaian pengajaran ini merupakan komponen yang penting untuk memotivasikan serta meningkatkan minat pelajar-pelajar terhadap pelajarannya (Hartman 1995). Hal ini adalah kerana kaedah pengajaran kognitif membolehkan pelajar untuk menguasai kemahiran berfikir seperti membanding dan membeza. membuat keputusan. pengajaran tradisional bertunjangkan kepada kaedah kuliah dalam bentuk penyampaian maklumat atau prinsip secara lisan dan abstrak oleh guru kepada pelajar melalui komunikasi satu hala masih diamalkan oleh guru untuk mengajar subjek Geografi.

Menganalisis 2.3 Rancangan Harian Mengajar RANCANGAN HARIAN MENGAJAR GEOGRAFI TINGKATAN TIGA Tarikh : 13 Julai 2009 Hari : Isnin Masa : 8. Mengaitkan 3. Menghargai semua rakan-rakan kelas Kemahiran berfikir : 1. Bhd. Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. tanah tinggi.METODOLOGI KAJIAN 3. mengelas. merekod.1.05 pagi (80 minit) Tingkatan : 3 Marikh Subjek : Geografi Topik : Bentuk Muka Bumi dan Saliran Konsep Utama : Permainan Geodam Kata Kunci : Kedudukan benua Asia.1 Sampel kajian Kajian ini melibatkan 30 orang pelajar Tingkatan Tiga Marikh yang terdiri daripada pelajar yang mempunyai tahap pencapaian yang berlainan. 2000. saliran Tujuan : Pelajar dapat memerhati. Pengetahuan Lepas : Pelajar telah mempelajari topik ini di dalam kelas. mengukur. gunung berapi. Rujukan :Chong. Magnet berwarna 3.2 Setting kajian Kajian ini dilakukan di dalam satu kelas Tingkatan Tiga Marikh di Sekolah Menengah Sri Siantan.menyenaraikan nama negara-negara Asia.Membandingkan Kaedah Pengajaran : 1. dataran tinggi di Asia. tanah rendah. Nilai Murni : 1. Target PMR Ceria Geografi. Soal-Jawab Bahan Bantu Mengajar : 1.1. Kad-kad soalan 4.S. Teknik Permainan Geodam 2. mengira. Mewujudkan sifat kerjasama dalam kumpulan 2. kawasan gunung berapi di Asia. lembah dan lembangan. Perbincangan 3. Petaling Jaya: Sasbadi Sdn. 3. Prosedur Pengajaran dan Kandunga .45 pagi – 10.1. Dadu Pengetahuan Lepas : Pelajar telah mempelajari topik ini di dalam kelas. mentafsir dan membuat rumusan tentang ciri-ciri geografi melalui Kajian Geografi Tempatan. Kertas Mahjong yang dilukis seperti dam ular 2. pelajar sepatutnya dapat : 1. M. banjaran gunung di Asia. banjaran. 3. menilai. tanah pamah. lembahlembah sungai utama dan saliran –saliran utama di Asia.

1.3. Hasil daripada soal selidik. Peringkat kedua: Tindakan 1)Guru mencipta permainan yang berbentuk permainan dam ular yang dikenali sebagai Geodam.1. . 2) Guru membina permainan dengan menggunakan kertas mahjung dan guru menampalkan kertas mahjung tersebut pada papan putih (whiteboard). Soalan ini lebih banyak daripada soalan yang mereka minati. Setiap petak dalam dam akan mengandungi soalan-soalan yang merangkumi topik dalam subjek geografi.5 Langkah-langkah kajian Penyelidikan ini akan menggunakan kaedah kajian tindakan berdasarkan pelan tindakan empat peringkat langkah: Peringkat pertama: Merancang Guru akan mengkaji tahap minat pelajar dalam subjek geografi dengan memberi soalan soal selidik. guru akan mereka model permainan yang mengandungi soalan topik yang kurang diminati oleh pelajar.4 Contoh Alat Bantu Mengajar (ABM) Bahan yang digunakan:Dadu Papan dam ular ( kertas mahjong) Magnet berwarna wakil setiap kumpulan 3.

Peringkat empat: Refleksi dan penilaian Maklumat daripada temubual. . 6) Selepas permainan tamat. 5)Setiap kumpulan akan diberi satu magnet berwarna untuk mewakili kumpulan mereka pada kertas mahjong. giliran kumpulan kedua pula membaling dadu dan menjawab soalan. guru akan memberi ujian bulanan kepada pelajar untuk menguji sejauh mana tahap penguasaan mereka terhadap soalan yang merangkumi setiap topik dalam subjek geografi dan melihat peningkatan pencapaian pelajar. Setelah itu. Kumpulan pertama akan memulakan permainan dengan membaling buah dadu. Guru seterusnya mengenalpasti akan masalah dalam permainan ini dan menyampaikan perkara tersebut kepada semua guru dalam mesyuarat. maka soalan tersebut akan dibuka kepada kumpulan lain. Peringkat ketiga: Pemerhatian Pada peringkat ini. guru akan mengumpul data dan menganalisis maklumat hasil daripada tindakan yang dilaksanakan. ujian soalan selidik dan pemerhatian daripada permainan Geodam dikumpul dan dianalisis .3)Guru membahagikan pelajar kepada enam kumpulan. 4) Selepas itu. Jika pencapaian pelajar dalam ujian tersebut masih tidak meningkat. Setiap kumpulan mempunyai lima orang ahli yang berlainan tahap pencapaian dalam subjek geografi. guru menerangkan peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi oleh para pelajar semasa mengikuti permainan ini. Selepas soalan tersebut berjaya dijawab. guru akan menambahbaikan teknik permainan tersebut dengan memulakan kitaran kedua. Hasil daripada mesyuarat guru akan meneruskan tindakan seterusnya dengan melakukan kitaran yang kedua. Peraturan permainan adalah sama seperti kumpulan yang pertama tadi. Sekiranya kumpulan tersebut tidak berjaya menjawab soalan itu. Pergerakan petak berdasarkan bilangan nombor yang terdapat pada dadu yang dibaling. Guru memberikan sebuah dadu bagi setiap kumpulan. semua guru akan memberi pandangan tentang masalah tersebut dan juga cara untuk menyelesaikannya. Dalam mesyuarat ini. Petak soalan akan dibuka dan ahli kumpulan akan berbincang sebelum menjawab soalan dalam masa 30 saat. guru akan mengira markah keseluruhan 7)Setelah itu. Permainan ini diteruskan dengan kumpulan yang seterusnya. guru membuat penilaian terhadap prestasi pelajar dalam menjawab soalan yang disediakan. Kumpulan yang dapat menjawab soalan tersebut akan diberi satu markah tambahan manakala kumpulan pertama tadi akan ditolak satu markah.

2 Pemerhatian Guru akan menggunakan rakaman video untuk merakam segala tingkah laku dan tahap penglibatan pelajar ketika berada dalam kumpulan untuk menjalankan aktiviti. guru mempunyai limitasi dalam mengimbas semula situasi pelajaran dalam kelas selepas tamat waktu pengajaran. guru akan transkrip rakaman . Selain itu. guru boleh juga memainkan semula tayangan video berulang kali untuk membuat pemerhatian yang lebih terperinci. Kertas soal selidik dianalisis dengan kaedah kuantitatif di mana peratusan pelajar yang berminat dan kurang minat terhadap subjek geografi dapat diketahui. 4. Guru akan memerhati reaksi pelajar melalui rakaman video tersebut. Selain itu. Guru memerhati rakaman video dan mentranskrip keadaan kelas dan gerak geri pelajar dalam rakaman tersebut dalam tulisan. Melalui kaedah temu bual.1Soal selidik Guru memberikan soal selidik untuk melihat sejauh mana tahap minat pelajar terhadap subjek geografi sebelum aktiviti dijalankan. Melalui kaedah ini guru dapat menilai sama ada response pelajar itu diberi secara ikhlas atau tidak.1. guru dapat mengetahui sebab-sebab pelajar tidak berminat dengan subjek geografi.3 Temubual Guru akan memilih beberapa orang pelajar yang mempunyai tahap pencapaian yang berbeza untuk ditemubual dengan menggunakan rakaman audio.BAB 4 4. Tujuan temubual ini adalah untuk mendapat maklum balas pelajar terhadap permainan yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran subjek geografi. Selepas tamat sesi temubual.1. Tanpa bantuan rakaman video. Selepas tindakan tersebut telah dilaksanakan dalam kelas.1. Rakaman video digunakan untuk mengumpul data kerana kemampuan guru untuk memerhati gerak geri dan reaksi pelajar adalah terhad semasa berada di dalam kelas.1PENGUMPULAN DATA DAN PENGANALISISAN DATA Data kajian akan dikumpulkan dengan menggunakan kaedah seperti berikut: 4. guru dapat menilai sejauh mana tahap penerimaan pelajar terhadap aktiviti permainan yang dijalankan melalui mimik muka dan intonasi suara pelajar semasa menjawab soalan. 4. Kertas soal selidik yang dibagi selepas teknik pengajaran yang berkonsepkan permainan diperkenalkan dalam kelas juga dapat dianalisis dengan mencari peratusan pelajar yang suka terhadap teknik pengajaran tersebut atau tidak. guru akan memberi kertas soal selidik untuk pelajar untuk mengetahui sejauh mana penerimaan pelajar terhadap teknik pengajaran yang berkonsepkan permainan (Geodam) yang dilaksanakan.

Ada pula guru dan ramai pelajar yang mengenepikan buku teks dalam pengajaran dan pembelajaran dan berpandukan buku ulang kaji kerana lebih ringkas. gerak geri dan reaksi pelajar dalam setiap kumpulan dengan mengguna buku nota. perbandingan markah sebelum dan selepas teknik permainan diperkenalkan dalam kelas dapat dibuat. Ini dapat meningkatkan minat dan keseronokan pelajar untuk mempelajari matapelajaran Geografi. Apabila minat mereka ditingkatkan. guru boleh menerapkan kaedah pembelajaran supaya memudahkan para pelajar faham dan seterusnya dapat disimpan dalam memori dengan lebih lama. Kepentingan kajian Dalam pengajaran dan pembelajaran tema-tema dalam sukatan pelajaran Geografi.audio dalam tulisan bagi mencatat perkara-perkara penting dan berkenaan dengan tema kajian yang dijalankan. 4. Hal ini dapat mengelakkan perkara penting dilupa selepas tamat waktu pengajaran.5 Ujian Markah ujian pelajar akan diambil untuk melihat tahap pencapaian pelajar dalam subjek geografi selepas guru mengguna teknik permainan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dengan ini. Dalam penggunaan Geodam. ramai guru menghadapi masalah menyampaikan maklumat dengan kaedah yang menarik dan strategik yang berpusatkan murid untuk mengelak masalah mengantuk dan bosan. . Dari markah ujian tersebut. 4. teknik permainan yang digunakan (Geodam) untuk mengajar matapelajaran Geografi bukan sahaja menangani ancaman bosan di kalangan pelajar. Penggunaan teknik permainan (Geodam) adalah berdasarkan tahap kreativiti guru. Kelebihan menggunakan Geodam adalah interaksi di antara rakan-rakan dan kolaborasi akan meningkat.1. pencapaian juga dapat ditingkatkan. perkara penting yang berlaku sempat dicatat oleh guru dalam nota semasa pengajaran. guru dapat mencatat perkara yang berlaku dalam kelas agar dapat membuat perbandingan dengan rakaman video yang diambil semasa waktu pengajaran. Melalui catatan lapangan. Bagi mengatasi masalah-masalah serius tersebut. bahkan boleh menarik minat pelajar dalam pembelajaran Geografi. Sebenarnya buku teks Geografi adalah sangat lengkap dan baik. Melalui perbandingan tersebut. pencapaian markah yang baik menunjukkan minat pelajar terhadap subjek geografi telah meningkat.4 Catatan lapangan Semasa pelajar dalam kelas menjalankan aktiviti permainan tersebut.1. guru akan mencatat suasana.

Developing Critical Thinking and Interest among Students. 1995. Strategi pengajaran Geografi. Oxford: Basil Blackwell . 2001. Bhd. 2002. Dengan penggunaan alat dan struktur yang strategik dan efektif untuk mengarah perhatian. 1997. Eee Ah Ming. Rujukan Alias Puteh. minda kita wujud sistem pengurusan kendiri yang berbentuk corak rutin semula jadi. Akhirnya. 2008. Alat dan struktur mengarah perhatian dan diharapkan Geodam berkemampuan mencapai tujuan ini. Jamaica: New York. Jones et. R. M. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. membangunkan modal insan. Kajian Tindakan di Sekolah. Apabila pencapaian dalam mata pelajaran Geografi meningkat. corak rutin ini akan semakin efektif lalu membangunkan lagi kemahiran berfikir. Diharapkan juga pendekatan intervensi kognitif ini boleh menuju ke arah mencapai teras-teras Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) terutamanya dalam usaha membina negara bangsa. Teaching Students To Think. memperkasakan sekolah kebangsaan dan merapatkan jurang pendidikan.F. Dunn. 9(2):18-20. Rollo. Ampang: Pure Honey Enterprise. K. 1998. San Francisco: Jossey Bass Inc. The 14th annual leadership institute. aktiviti-aktiviti permainan dalam Geodam yang diterapkan dalam pengajaran Geografi juga boleh menukarkan tabiat berfikir murid daripada ‘have to think’ kepada ‘want to think’ dan seterusnya meningkatkan kemahiran berfikir murid. diharapkan proses pembelajaran berpusatkan pelajar dapat diterapkan ke dalam kaedah pengajaran guru supaya mewujudkan pembelajaran yang lebih bermakna. Edisi Elektronik. & Dunn. Teaching and learning styles preference: transition through game. mungkin pihak pentadbir akan lebih terdorong untuk membuka kelas Geografi pada peringkat menengah atas. Hartman.BCCA Journal. al. Tambahan pula. V.C. Teaching students through their individual learning styles: a practical approach. pembelajaran aktif dan interaksi sosial akan berlaku. Melalui penggunaan teknik permainan(Geodam).Apabila unsur permainan dan persaingan diterapkan.

.

Selepas p n p .

scribd.http://www.com/doc/16664799/Proposal-Kajian-Tindakan- .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->