P. 1
Definisi Linguistik

Definisi Linguistik

4.0

|Views: 3,464|Likes:
Published by Fadzlyiana Ramli

More info:

Published by: Fadzlyiana Ramli on Jul 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2013

pdf

text

original

Tugasan 1 Definisi Linguistik Perkataan linguistik dikatakan berasal daripada perkataan Latin “lingua” yang bermaksud bahasa.

Perkataan itu digunakan dalam bahasa-bahasa lain menjadi langue (Perancis), lingua (Itali), lengua (Sepanyol) dan linguistics (Inggeris). Linguistics ditakrifkan sebagai “the science of languages” atau “comparative grammar” (Cassell Concise English Dictionary, 1995:790). Kamus Dewan Edisi Ketiga (1996:814) pula mentakrifkan linguistik sebagai “kajian tentang bahasa”. Dalam bahasa Melayu pula istilah linguistik merupakan nama bagi bidang ilmu, dan kata adjektifnya adalah linguistik atau “linguistik”. Yang berikut ialah takrifan beberapa istilah linguistik:

linguistik (linguistics) Pengkajian saintifik terhadap bahasa, yang antara lain mencakupi linguistik antropologi, psikolinguistik, sosiolinguistik, dan neurolinguistik. (Kamus Linguistik, 1997:148)

linguistik am (general linguistics)

Istilah umum bagi cabang-cabang

pengkajian linguistik yang menghasilkan konsep asas, teori, model dan kaedah, dan biasanya merangkumi prinsip analisis dan pemerian dalam pengkajian fonologi, tatabahasa, dan kosa kata, serta pengkajian grafemik, sejarawi, perbandingan, dan dialek. (linguistik teori) (Kamus Linguistik, 1997:149)

linguistik

antropologi

(anthropological

linguistics)

Linguistik

yang

menerapkan teknik penyelidikan antropologi dan linguistik untuk mengkaji bahasa komuniti bahasa yang tidak mempunyai sistem tulisan dan tradisi persuratan. Contohnya, teknik yang digunakan oleh F. Boas dan E. Sapir. (Kamus Linguistik, 1997:149)

psikolinguistik (psycholinguistics) Bidang yang menggabung usaha para ahli psikologi, yang cuba menerangkan sama ada hipotesis tertentu tentang pemerolehan bahasa dan kecekapan, seperti yang disarankan dalam teori linguistik semasa, mempunyai asas yang kukuh dari segi persepsi, ingatan, kecerdasan, atau motivasi. (Kamus Linguistik, 1997:193)

ilmu linguistik mengkaji dan menganalisis sesuatu bahasa secara empirikal dan objektif. ramalan. Yap dan Ab. Rahman. “Dalam hal ini. sama tarafnya dengan disiplin-disiplin bidang ilmu yang lain. 1997:153) • sosiolinguistik (sociolinguistics) Cabang linguistik yang mengkaji semua aspek hubungan antara bahasa dan masyarakat. iaitu mengkaji sesuatu bahasa itu tanpa dipengaruhi oleh agak-agakan. Dengan itu. (Kamus Linguistik. linguistik menjadi satu cabang ilmu yang mempunyai disiplinnya yang tersendiri.” (Ab. dari kaca mata psikologi.• psikologi linguistik (psychological linguistics) Istilah umum untuk beberapa pendekatan yang berbeza terhadap bahasa. sentimen atau falsafah yang tertentu. (Kamus Linguistik. 1997:193) • linguistik psikologi (psychological linguistics) Istilah umum untuk pelbagai pendekatan dalam pengkajian bahasa dari segi psikologi. Rahim. 1997:25--26) . linguistik mempunyai prinsip-prinsipnya yang tertentu. Sebagai satu bidang sains.

Selain itu. Manakala istilah langage boleh diertikan sebagai bahasa khas yang ada pada penutur seperti yang terdapat dalam ucapan “Di mana manusia memilki bahasa. saintifik juga merujuk kepada sesustu ilmu yang mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan dari segi mutu dan kesahihan fakta. Ini bermakna bahawa bahasa-bahasa yang dikaji mesti dilihat sebagai satu disiplin yang tersusun serta mempunyai organisasi yang tersendiri. Pandangan yang sama berkaitan kajian bahasa secara saintifik ini tururt dikemukan oleh John Lyns (1986:89). istilah Perancis (langue. Ferdinand de Saussure (1916) yang merupakan bapa linguistik moden berbangsa Swiss. Parole yang merupakan ‘tuturan’ adalah bermaksud bahasa sebagaimana yang telag digunakan sebagai loghat. binatang juga memliki bahasa tetapi tiada tuturan yang di hasilkan”. langage dan parole) sering digunakan oleh para sarjana bahasa sebagai satu istilah profesional. Menurut beliau.Pandangan tokoh berkaitan dengan linguistik. Seterusnya. beliau turut membezakan istilah parole (tuturan) berdasarkan kedua-dua istilah tersebut. Ahli bahasa yang meyelidik bahasa di dunia haruslah mempunyai sikap yang sama iaitu menyifatkan bahawa bahasa yang dikaji haruslah bahasa pertuturan bukan bahasa . David Crystal (1973) menjelaskan linguistik sebagai kajian bahasa secara saintifik. Menurut beliau. linguistik adalah “ The scientific study of language’ pandangan kedua-dua tokoh ini menampakkan bahawa perlunya linguistik dikaji seperti disiplin ilmu yang lain yang juga memperlihatkan ciri-ciri saintifik. ucapan dan perkataan. kata linguistik berasal dari bahasa Latin iaitu lingua yang bermaksud bahasa. pengertian linguistik merujuk kepada bagaimana sesuatu kajian bahasa itu dijalankan. Menurut Verhaar (1985:1). Dalam bidang kajian ilmu linguistik. Pandangan mengenai definisi linguistik ini tururt disentuh oleh Langacker (1987). Selain itu. Beliau juga menyatakan bahawa langue merupakan satu “sistem”. Menurut beliau. linguistik ialah kajian terhadapa bahasa manusia. dalam bukunya Cours de Linguistique Generale telah membezakan kata Perancis langue dan langage. Ciri-ciri saintifik lingusistik memeprlihatakan bahawa sesuatu ilmu sains ianya perlu dikaji seperti ilmu sains yang laian dan bahan untuk ilmu linguistik ialah bahasa. Ini bermakna linguistik mengkaji bahasa-bahasa yang dihasilkan oleh manusia melalui alat-alat pertuturan tertentu yang membawa pelbagai makna. Verhaar(1993) juga telah mengemukan bahawa linguistik sebagai satu kajian ilmu bahasa.

ciri-ciri linguistik bermaksud unsur-unsur sistem bahasa itu. Cabang. Sebagai suatu diisiplin. unsur kolokasi (dua perkataan yang berkaitan). Aspek bunyi – nada suara (drama. iaitu berdasarkan beberapa aspek yang terdiri daripada aspek bunyinya. bekataan pinjaman.ucapan dll.tulisan. dari segi binaan. aspek perkataannya serta aspek frasa dan ayatnya. susunan. kita dapat merumuskan bahawa linguistik merupakan bidang yang memerlukan kajian yang mendalam dan yang teliti serta memberi penekanan kepada bidang kajian bahasa secara khusus seterusnya menghubungkan bahasa dengan ilmu disiplin yang lain. Berdasarkan pandangan tokoh-tokoh tersebut. Seperti ilmu sains yang lain. perkataan pinjaman. Aspek ayat. dan panjang pendek. linguistik menggunakan istilah-istilah teknikal yang tertentu yang sesuai dengan bidang kajian yang berpusat kepada penghuraian bahasa.) Aspek perkataan –perkataan khusus berdasarkan bidang. ilmu linguistik juga menggunakan metode-metode yang bersifat emprikal iaiatu metode-metode yang dipergunakan dalam istilah linguistik ialah penggunaan istilah-istilah teknikal. Secara umumnya. .cabang linguistik. perkataannya serta aspek frasa dan ayatnya.

Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Ipoh. Emeritus Dr. Nota kuliah(2011). Bibliografi.html http://www.htm .com/jpmmpks/sumber/linguistik01_pengenalan.scribd. Open University Malaysia (OUM). Buku Prof. Bhd.Ilmu linguistik mempunyai berbagai-bagai cabang yang erat antara satu sama lain. Meteor Doc. Selangor. PTS Profesional Publishing Sdn. Abdullah Hassan. Linguistik Am. Antara cabang linguistik adalah seperti di bawah. Internet http://www.reocities.blogspot. Linguistik dan Sosiolinguistik. Selangor. Bhd. Sdn.com/2005/09/linguistik-tulen-suatu-pengenalan.com/doc/11589816/Laras-Bahasa http://witra.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->