P. 1
Definisi Linguistik

Definisi Linguistik

|Views: 3,448|Likes:
Published by Fadzlyiana Ramli

More info:

Published by: Fadzlyiana Ramli on Jul 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2013

pdf

text

original

Tugasan 1 Definisi Linguistik Perkataan linguistik dikatakan berasal daripada perkataan Latin “lingua” yang bermaksud bahasa.

Perkataan itu digunakan dalam bahasa-bahasa lain menjadi langue (Perancis), lingua (Itali), lengua (Sepanyol) dan linguistics (Inggeris). Linguistics ditakrifkan sebagai “the science of languages” atau “comparative grammar” (Cassell Concise English Dictionary, 1995:790). Kamus Dewan Edisi Ketiga (1996:814) pula mentakrifkan linguistik sebagai “kajian tentang bahasa”. Dalam bahasa Melayu pula istilah linguistik merupakan nama bagi bidang ilmu, dan kata adjektifnya adalah linguistik atau “linguistik”. Yang berikut ialah takrifan beberapa istilah linguistik:

linguistik (linguistics) Pengkajian saintifik terhadap bahasa, yang antara lain mencakupi linguistik antropologi, psikolinguistik, sosiolinguistik, dan neurolinguistik. (Kamus Linguistik, 1997:148)

linguistik am (general linguistics)

Istilah umum bagi cabang-cabang

pengkajian linguistik yang menghasilkan konsep asas, teori, model dan kaedah, dan biasanya merangkumi prinsip analisis dan pemerian dalam pengkajian fonologi, tatabahasa, dan kosa kata, serta pengkajian grafemik, sejarawi, perbandingan, dan dialek. (linguistik teori) (Kamus Linguistik, 1997:149)

linguistik

antropologi

(anthropological

linguistics)

Linguistik

yang

menerapkan teknik penyelidikan antropologi dan linguistik untuk mengkaji bahasa komuniti bahasa yang tidak mempunyai sistem tulisan dan tradisi persuratan. Contohnya, teknik yang digunakan oleh F. Boas dan E. Sapir. (Kamus Linguistik, 1997:149)

psikolinguistik (psycholinguistics) Bidang yang menggabung usaha para ahli psikologi, yang cuba menerangkan sama ada hipotesis tertentu tentang pemerolehan bahasa dan kecekapan, seperti yang disarankan dalam teori linguistik semasa, mempunyai asas yang kukuh dari segi persepsi, ingatan, kecerdasan, atau motivasi. (Kamus Linguistik, 1997:193)

Rahman.• psikologi linguistik (psychological linguistics) Istilah umum untuk beberapa pendekatan yang berbeza terhadap bahasa. sama tarafnya dengan disiplin-disiplin bidang ilmu yang lain. dari kaca mata psikologi. ilmu linguistik mengkaji dan menganalisis sesuatu bahasa secara empirikal dan objektif. linguistik mempunyai prinsip-prinsipnya yang tertentu. 1997:25--26) . Rahim. 1997:193) • linguistik psikologi (psychological linguistics) Istilah umum untuk pelbagai pendekatan dalam pengkajian bahasa dari segi psikologi. Sebagai satu bidang sains. ramalan. iaitu mengkaji sesuatu bahasa itu tanpa dipengaruhi oleh agak-agakan.” (Ab. (Kamus Linguistik. linguistik menjadi satu cabang ilmu yang mempunyai disiplinnya yang tersendiri. Dengan itu. Yap dan Ab. 1997:153) • sosiolinguistik (sociolinguistics) Cabang linguistik yang mengkaji semua aspek hubungan antara bahasa dan masyarakat. (Kamus Linguistik. sentimen atau falsafah yang tertentu. “Dalam hal ini.

Ini bermakna bahawa bahasa-bahasa yang dikaji mesti dilihat sebagai satu disiplin yang tersusun serta mempunyai organisasi yang tersendiri. Menurut beliau. istilah Perancis (langue. Ini bermakna linguistik mengkaji bahasa-bahasa yang dihasilkan oleh manusia melalui alat-alat pertuturan tertentu yang membawa pelbagai makna. Ferdinand de Saussure (1916) yang merupakan bapa linguistik moden berbangsa Swiss. Seterusnya. Ahli bahasa yang meyelidik bahasa di dunia haruslah mempunyai sikap yang sama iaitu menyifatkan bahawa bahasa yang dikaji haruslah bahasa pertuturan bukan bahasa . kata linguistik berasal dari bahasa Latin iaitu lingua yang bermaksud bahasa.Pandangan tokoh berkaitan dengan linguistik. Menurut Verhaar (1985:1). dalam bukunya Cours de Linguistique Generale telah membezakan kata Perancis langue dan langage. Beliau juga menyatakan bahawa langue merupakan satu “sistem”. Selain itu. Manakala istilah langage boleh diertikan sebagai bahasa khas yang ada pada penutur seperti yang terdapat dalam ucapan “Di mana manusia memilki bahasa. Pandangan mengenai definisi linguistik ini tururt disentuh oleh Langacker (1987). linguistik ialah kajian terhadapa bahasa manusia. Menurut beliau. binatang juga memliki bahasa tetapi tiada tuturan yang di hasilkan”. ucapan dan perkataan. Menurut beliau. David Crystal (1973) menjelaskan linguistik sebagai kajian bahasa secara saintifik. Dalam bidang kajian ilmu linguistik. Ciri-ciri saintifik lingusistik memeprlihatakan bahawa sesuatu ilmu sains ianya perlu dikaji seperti ilmu sains yang laian dan bahan untuk ilmu linguistik ialah bahasa. langage dan parole) sering digunakan oleh para sarjana bahasa sebagai satu istilah profesional. saintifik juga merujuk kepada sesustu ilmu yang mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan dari segi mutu dan kesahihan fakta. Pandangan yang sama berkaitan kajian bahasa secara saintifik ini tururt dikemukan oleh John Lyns (1986:89). beliau turut membezakan istilah parole (tuturan) berdasarkan kedua-dua istilah tersebut. linguistik adalah “ The scientific study of language’ pandangan kedua-dua tokoh ini menampakkan bahawa perlunya linguistik dikaji seperti disiplin ilmu yang lain yang juga memperlihatkan ciri-ciri saintifik. Parole yang merupakan ‘tuturan’ adalah bermaksud bahasa sebagaimana yang telag digunakan sebagai loghat. Verhaar(1993) juga telah mengemukan bahawa linguistik sebagai satu kajian ilmu bahasa. pengertian linguistik merujuk kepada bagaimana sesuatu kajian bahasa itu dijalankan. Selain itu.

aspek perkataannya serta aspek frasa dan ayatnya. iaitu berdasarkan beberapa aspek yang terdiri daripada aspek bunyinya. Secara umumnya. Sebagai suatu diisiplin. perkataan pinjaman. ilmu linguistik juga menggunakan metode-metode yang bersifat emprikal iaiatu metode-metode yang dipergunakan dalam istilah linguistik ialah penggunaan istilah-istilah teknikal.) Aspek perkataan –perkataan khusus berdasarkan bidang. unsur kolokasi (dua perkataan yang berkaitan). dan panjang pendek. bekataan pinjaman. ciri-ciri linguistik bermaksud unsur-unsur sistem bahasa itu. kita dapat merumuskan bahawa linguistik merupakan bidang yang memerlukan kajian yang mendalam dan yang teliti serta memberi penekanan kepada bidang kajian bahasa secara khusus seterusnya menghubungkan bahasa dengan ilmu disiplin yang lain. Cabang.tulisan. Seperti ilmu sains yang lain.cabang linguistik. Berdasarkan pandangan tokoh-tokoh tersebut.ucapan dll. perkataannya serta aspek frasa dan ayatnya. Aspek ayat. dari segi binaan. linguistik menggunakan istilah-istilah teknikal yang tertentu yang sesuai dengan bidang kajian yang berpusat kepada penghuraian bahasa. susunan. . Aspek bunyi – nada suara (drama.

Open University Malaysia (OUM). Emeritus Dr. Bhd. Buku Prof.htm . Nota kuliah(2011).reocities.html http://www. Antara cabang linguistik adalah seperti di bawah.com/doc/11589816/Laras-Bahasa http://witra. Meteor Doc.Ilmu linguistik mempunyai berbagai-bagai cabang yang erat antara satu sama lain. Linguistik Am. Selangor. Internet http://www. Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Ipoh. Abdullah Hassan. Bibliografi.com/2005/09/linguistik-tulen-suatu-pengenalan. PTS Profesional Publishing Sdn. Bhd.blogspot. Linguistik dan Sosiolinguistik. Selangor.com/jpmmpks/sumber/linguistik01_pengenalan.scribd. Sdn.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->