TINJAUAN LITERATUR - MELAPOR HASIL KAJIANHalim Ridhwan Humairah

Definisi tinjauan literatur ‡ satu aktiviti awal yang penting dalam sebarang penyelidikan. tinjauan literatur adalah satu proses sistematik yang memerlukan pembacaan dan perhatian kepada butiran yang terperinci . ‡ Menurut Wiersma (1995).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful