TINJAUAN LITERATUR - MELAPOR HASIL KAJIANHalim Ridhwan Humairah

Definisi tinjauan literatur ‡ satu aktiviti awal yang penting dalam sebarang penyelidikan. ‡ Menurut Wiersma (1995). tinjauan literatur adalah satu proses sistematik yang memerlukan pembacaan dan perhatian kepada butiran yang terperinci .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful