ERAPI DALAM PENDIDIKAN KHAS Secara umumnya, topik ini membicarakan kepada penggunaan terapi dalam Pendidikan Khas

. Segala pengetahuan dan kemahiran kaedah terapi ini disampaikan kepada pelajar secara teori dan amali. Selain itu, menumpukan kepada perancangan aktiviti terapi fisio dan terapi cara kerja membentuk strategi pelaksanaan, dan melatihkemahiran terapi muzik, nyanyian, pergerakan kreatif, drama dan kemahiran seni. Latihan kemahiran terapi ini dilaksanakan di dalam dan di luar institut. Objektif Terapi 1. Dapat mengenalpasti keperluan terapi untuk perkembangan diri murid bermasalah menyeluruh. 2. Untuk melaksana dan menilai aktiviti-aktiviti terapi yang bersesuaian untuk murid yang bermasalah. pembelajaran secara

Keperluan Terapi 1. Melatih murid-murid bermasalah pembelajaran menguasai kemahiran-kemahiran tertentu yang bersesuaian dan berkaitan dengan kehidupan seharian. 2. 4. Mewujudkan suasana persekitaran yang menyeronokkan. Meningkatkan perkembangan fungsi kognitif, emosi, sosial, dan psikomotor murid bermasalah 3. Meransang murid untuk bergerak-balas secara positif terhadap sesuatu kemahiran. pembelajaran.

Definisi Terapi Menurut kamus perubatan Mosby (2001) terapi didefinisikan dengan rawatan pemulihan ke atas pesakit yang pernah menghidapi sebarang penyakit atau mengalami sesuatu kecederaan bertujuan mengembalikan kefungsian badan secara normal. Definisi terapi dalam konteks pendidikan ialah kaedah untuk membantu seseorang murid untuk bergerak-balas terhadap sesuatu aktiviti atau kemahiran. Konsep terapi dalam konteks pendidikan ialah didasari dari konsep kepelbagaian kategori individu berkeperluan khas. Dengan itu, kaedah terapi dapat membantu murid-murid bermasalah dan ketidakupayaan pembelajaran mencapai perkembangan dari segi kognitif, emosi, sosial atau psikomotor. Oleh yang demikian, terapi dalam pendidikan khas adalah salah-satu kaedah yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Aktiviti-aktiviti dalam terapi dapat membantu murid menguasai sesuatu kemahiran ke peringkat yang lebih tinggi. Jenis-Jenis Terapi Antara jenis-jenis terapi yang boleh diaplikasikan dalam pendidikan khas yang bermasalah pembelajaran ialah: 1. Terapi fisio dan terapi cara kerja. 2. Terapi seni. 3. Terapi berkuda. 4. Terapi pasir. 5. Terapi muzik dan nyayian. 6. Pergerakan kreatif dan drama. 7. Terapi Hidro (Air) 8. Terapi alternatif

4.9. . Mengurut. Ransangan menggunakan cahaya. 3. 2. Terapi pertuturan TERAPI FISIO Terapi fisio dan terapi cara kerja ialah salah satu cara yang dapat membantu murid pendidikan khas yang bermasalah pembelajaran. Ransangan menggunakan elektrik. Di bawah ini menerangkan mengenai apa yang dimaksudkan pergerakan kreatif dan drama tersebut. Latihan teraputik Penyejukan dan pemanasan Terapi hidro. 5. Definisi Fisio Definisi terapi fisio atau terapi fizikal berdasarkan kamus perubatan Mosby (2001) ialah rawatan ke atas ketidakupayaan pada seseorag individu dengan menggunakan agen-agen fizikal dan kaedah seperti berikut: 1. 7. Manipulasi. 6.

7. 3. 4. Berjalan di atas tali Membawa buku di atas kepala Membawa bola ping pong dengan sudu. Menggenggam. 6. 10. 4. Menguli. 5. Mencabut. Mengoyak. Berlari. 8. 9. Menendang. Membaling. Latihan imbangan: 1. 7. Mengurut.2 Aktiviti Fisio Aktiviti fisio perlu dilakukan oleh ahli fisio yang berkemahiran dan boleh diperolehi di pusat -pusat perubatan. 8. Menarik Melompat. 6. Menggaru. 2. 9. Namun demikian. Berdiri sebelah kaki. Berdiri di atas kerusi. Latihan kordinasi: . Menggentel. 4. Berjalan. Memukul. Mencubit. Latihan yang berpusatkan psikomotor kasar: 1. 2. 1. Menggunting. 3. Antaranya ialah: 1.6. 10. terapi fisio yang mudah masih boleh dilaksanakan berdasarkan masalah pembelajaran di sekolah. 3. Memicit. 5. Menolak. Melambung. 2. 5. Menyambut. Merenyuk.

Terapi senaman. Rawatan kebiasaan yang ditawarkan 1. Melambung dan menyambung bola berbagai saiz Memasukkan jarum ke dalam lubang manik. Hot packs 4. mobilisasi sendi. Perawatan elektrofizikal. Interferrential therapy. Terapi Cara Kerja Aktiviti cara kerja perlu dilakukan oleh ahli terapi cara kerja yang berkemahiran sahaja. Teknik-teknik khas contoh. Ultrasounds. 2. 4.1. 2. terapi cara kerja yang mudah boleh juga dilakukan dengan murid yang bermasalah pembelajaran di sekolah. Peralatan untuk menjalankan aktivti terapi cara kerja hanya boleh didapati di pusat-pusat perubatan dan pusat-pusat latihan tertentu sahaja. Namun begitu. 2. dan lain-lain. Latihan aktiviti berkaitan dengan kemahiran manipulatif . Latihan pravokasional Latihan aktiviti membuka dan memasang alatan. 3. TENS. 3. Latihan aktiviti berkaitan dengan kemahiran hidup. Shortwave diactomy. Antaranya: 1.

dan lain-lain.memberi peluang ke arah pengembangan diri pelajar / kerjaya Objektif Melukis : melakukan kemahiran motor kasar ( melalui aktiviti contengan) mengawal pergerakan motor halus ( lakar. dan menggunakan warna yang betul . seni visual. Justeru itu seni lukis sudah lama diiktiraf sabagai salah satu daripada jenis terapi membantu pesakit yang berhadapan dengan psikotik. membezakan. Kepentingan Seni 1.mengembangkan bakat dan kreativiti . fesyen. Definisi Seni Seni membawa maksud yang terlalu global kerana setiap individu menjalani kehidupan dengan pengalaman seni yang tersendiri dan berbeza. Sebagai engalaman universal.Mengenal.menunjukkan kemahiran kognitif dan psikomotor pelajar . kraftangan.TERAPI SENI Lukisan bukan sahaja memiliki seribu makna malah pelukisnya mampu meluahkan perasaannya. Komponen Pendidikan Seni a) Seni Visual melukis membuat rekaan dan corak membuat binaan menghasilkan kraftangan Objektif : .menilai keindahan alam dan warisan budaya . Seni boleh merangkumi seni tari. gunting dsb) . Sebagai pengalaman pandangan melalui imaginasi dan perasaan. 3. Sebagai pengalaman yang berlaku sepanjang hari. seni lukis. tekap.menghasilkan karya seni yang kreatif . 2. seni muzik.

pergerakan dan drama Objektif: mengembangkan bakat dan minat dalam bidang nyanyian. Tapi dalam kumpulan yang sama mungkin dia boleh melalui aktiviti seni yang melibatkan kerjasama. gunting dsb) menguasai kemahiran melukis ( lukis tanpa alatan di atas meja. 3. udara. Mereka tak malu . menama dsb / mengetahui fungsi alatan / membuat lukisan dengan alatan/ mengetahui dan mengubnakan unsur seni / penggunaan pelbagai media dan teknik. ramas. keyakinan dsb. gentel. tenaga. emosi mereka melalui seni. membantu membuat ekpresi disebabkan kesukaran ekpresi dalam keadaan normal. ada potensi. permainan alat muzik. 2. pasir) menggunakan alatan seni lukis (mengenal dengan melihat.- pergerakan motor halus bebas ( koyak. 4. memegang. 5. Dalam kumpulan normal mungkin tak boleh. ) b) Muzik. Kanak-kanak khas dilahirkan sebagai insan seni. Howard Gardner(1983) Mereka berhak menerima PSV Sebagai alat utk capai FPK membantu memudah cara / menggalakkan menyampaikan kehendak. uli. Gerakan dan Drama melibatkan seni persembahan iaitu nayanyian. tarian dan lakonan drama mengamalkan semangat kerjasama dan berdisiplin dalam kumpulan berkemahiran menggunakan alat muzik melakukan gerakan mengikut rentak lagu mengenal lagu berdasarkan melodi mengawal koordinasi anggota anggota badan melakonkan dan menghayati berbagai watak mengawal dan mengamalkan tingkah laku yang baik membina kemahiran sosial dengan rakan dan orang keliling Peranan. Knk bermasalah pertuturan akan ekpreskan keinginan. kehendak. bersikap positif terhadap seni berpengetahuan dan berkemahiran kreatif bepengetahuan tentang psikologi kanak-kanak berpengetahuan tentang teori pembelajaran menyediakan ruang pembelajaran yang kondusif memastikan peralatan dan bahan yang mencukupi memastikan murid merasa selamat dan diterima membentuk dan melaksanakan aktiviti yang melibatkan kerjasama dan perkongsian menadakan peluang untuk interaksi antara murid mewujudkan iklim kreativiti dan ekspresi RASIONAL PENDIDIKAN KESENIAAN UNTUK KANAK-KANAK KHAS 1. Co. faktor dan pertimbangan guru dalam mengendalikan pendidikan kesenian. keseronokan. diberi peluang PSV sebagai alat yang digunakan utk perkembangan diri 6.

The . Menyelesaikan masalah 6. Bidang Riadah dan Kreativiti - Komponen Pendidikan Jasmani Komponen Pendidikan Seni Komponen Pendidikan Muzik. estatik.Pengajaran dan Pembelajaran Seni 1. 5. dan penilaian. Gerakan dan Drama Komponen Pendidikan sains. 4. 2. 7. Definisi Terapi Seni Menurut Waller dan Gilroy (1992). Bidang Pengurusan Kehidupan - komponen pengurusan diri komponen kemahiran manipulatif komponen pengurusan tingkah laku komponen kemahiran hidup 1. Menyumbang kepuasan diri. Menekankan pemikiran yang asli. Bidang Kerohanian dan Nilai-nilai Murni - komponen Pendidikan Agama Islam Komponen Pendidikan Moral 1. Menggalakkan perkembangan fizikal. Alat membantu perkembangan kanak-kanak. Sosial dan Alam Sekitar Fungsi Seni Dalam Pendidikan 1. 3. pelaksanaan. mental. Menyumbang kepada perkembangan personaliti. Bidang Akademik berfungsi - komponen Bahasa Melayu komponen Matematik komponen Bahasa Inggeris Komponen Teknologi Maklumat dan Komunikasi 1. Meningkatkan imaginasi kreatif. terapi seni didefinisikan sebagai a form of therapy in which the making of visual images in the presence of a qualified art therapist contributes toward externalization of thoughts and feelings which may otherwise remain unexpressed.

Imaginasi 6. Origami 13. Gurisan 5. Papier Mache 11. Membuat sendiri. 7. Contoh-contoh. 3. Jahitan 10. Kordinasi motor kasar dan motor halus. Lukisan 2. Meluahkan perasaan.images may have a diagnostic as well as a therapeutic function in that they provide the patient and the therapist with a visible record of the session and give indicators for further treatment . Menguatkan daya imaginasi. . 6. 3. Pemahaman konsep Kepentingan Seni Visual Kepada Murid Antara kepentingan-kepentingan tersebut ialah: 1. Catan 14. Tiupan 9. Tekapan Kefahaman Kemahiran Seni Visual Kepada Murid-Murid Guru boleh memberi kefahaman murid melalui cara: 1. 5. 4. Mozek 4. Model 12. Kolaj 3. Menikmati keseronokan menjalani aktiviti. Penggunaan ICT. Lawatan. Pengamatan 2. Komunikasi. Menguatkan motor kasar dan motor halus. 2. Simulasi 4. 3. Perbincangan. Capan 7. Masalah Yang Dihadapi Oleh Murid Bermasalah Pembelajaran Seni Visual Antara masalah-masalah tersebut ialah: 1. Cetakan 8. 2. Anyaman 6. Tunjuk ajar. Menonton video. Teknik Seni Visual 1. 8. 5. 4. Meningkatkan keupayaan berinteraksi dengan alam sekitar. Sosialisasi 5.

serta kendala dalam belajar. Mulai dari masalah psikologis. Berkuda boleh memotivasi anak yang memiliki masalah mental dan emosional. menunggang kuda tersebut boleh dijadikan sebagai salah satu cara penyembuhan . 7. 2 Kelebihan Terapi Berkuda Setiap tahun. pendidikan dan pengubatan. iaitu olahraga. McCallum menjelaskan terapi biasa tidak berhasil kerana anak sudah antipasti terlebih dahulu terhadap kegiatan terapi.6. Menurut McCallum. bahkan autisme. Sedangkan aktiviti berkuda. sabar. tetapi bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan. banyak orang merasakan manfaat dari terapi menunggang kuda dan jumlahnya terus meningkat. anak-anak memandangnya sebagai kegiatan bermain yang menyenangkan sehingga mereka menjadi lebih rileks menjalaninya. kemampuan berbahasa dan berbicara. terapis berkuda dari Sleepy Hollow Therapeutic Riding Centre dan South African Riding for the Disabled Association (Sarda): "Menunggang kuda adalah satu kegiatan yang menyenangkan bagi kebanyakan orang. Memperkembangkan bakat. mental. Menghayati nilai seni. Ketiga-tiga hal ini sangat diperlukan untuk pertumbuhan anak-anak. emosional. lemah fizik. Aktiviti berkuda ini membolehkan . Kegiatan ini membantu mereka berkonsentrasi. dan disiplin tinggi. terapi berkuda tersebut memiliki tiga manfaat utama. 1 Definisi Terapi Berkuda Menurut Lisa McCallum. TERAPI ALTERNATIF TERAPI HAIWAN BERKUDA Olahraga berkuda ternyata memiliki manfaat untuk metode penyembuhan bagi berbagai masalah anak.

4. Menanam badan. Dalam bekas berisi pasir. Membina istana pasir. kegagalan dan kemarahannya yang telah membina sejak bertahun-tahun. berkuda adalah cara mereka menikmati kebebasan yang selama ini tidak boleh mereka dapatkan saat berada di atas kursi roda. Dia telah tanam badan kami istana pasir bersama dalam dulang tersebut. Dia takut menyatakan kemarahannya dan lazimnya diletakkan dipagari dalam dulang pasir itu. misalnya kaki lumpuh. Sandplay boleh ditambah melalui penggunaan terapi-terapi lain seperti dreamwork atau psikoterapi. TERAPI PASIR Terapi Sandplay adalah satu bentuk psikoterapi cuba-cubaan untuk membentuk satu hubungan dengan jiwa ke satu penyembuhan. Pengasasnya adalah ahli terapi orang Switzerland Dora M.wujudnya kerjasama antara kuda dan penunggangnya. 2. Hal itu akan mengaktifkan otototot kaki sehingga perlahan-lahan si anak akan boleh berjalan. Untuk anak yang mengalami kecacatan fizik. Satu proses pusat adalah pelanggan itu adalah diberi peluang bagi memilih daripada satu kepelbagaian benda-benda dan angka-angka dengan satu gol mewakili dunia dalaman mereka. akan tumbuh rasa saling percaya antara anak dengan kuda. Menurut McCallum lagi hubungan unik antara kuda dengan pengendaranya membantu mengatasi ketakutan. Duduk di atas kuda juga akan melatih otot kaki mereka sehingga boleh berjalan. Di kawasan lapang. "Saat menunggang kuda." kata McCallum. Menurut Bradway dan McCoard (1997). otototot pada selangkangan anak akan merasakan sensasi seperti saat berjalan kaki. Proses interpretasi itu dibantu oleh ahli terapi. Dengan meletakkan kelilingnya binatang-binatang hutan. 2. dia bermain meriam iaitu alat permainan dalam dulang pasir dan terus memainkan perasaan positif terhadap saya. kanak-kanak yang dipanggil Kathy yang datang untuk terapi kerana mengalami masalah-masalah kebimbangan. 3 Tempat-Tempat Yang Sesuai 1. Buka selipar dan cecahkan kaki pelajar dalam pasir. hal inilah yang menjadi terapi emosi mereka. yang berpangkalan teori-teorinya pada prinsip-prinsip psikologi Jungian dan pada kerja Margaret Lowenfeld. 3. 3. Di tepi pantai. . 1 Definisi Terapi Sandplay adalah satu sasaran proses untuk memudahkan penyembuhan emosional dan perkembangan peribadi pelanggan-pelanggan. Justeru. Bermain ting-ting dalam pasir. akan tercipta ikatan emosi anak dengan kuda yang dinaikinya. Genggam pasir. Saat belajar berkuda. dia berupaya menghayati satu kemampuan melakukan sesuatu kira-kira mengawal binatang-binatang ini dan. Tindakan-tindakan itu dan keputusan-keputusan sandplay adalah kemudiannya ditafsir secara simbolik oleh pelanggan. 2 Cara Terapi Pasir 1. 5. KALFF (1904-1990).

nafiri. Tenaga yang serupa juga wujud dalam tubuh dan minda kita. 8. in which music or music based experiences examples: (singing. biola. piano. Memainkan pola/corak ritma. -serunai. bassed on assessment evaluation of individual clients specific needs. thoughts. Bermain ikut giliran. kecapi. Postur badan yang betul Menyembunyikan corak/pola ritma. 3 Langkah-langkah Bermain Peralatan Muzik 1. Membuat gerakan yang sesuai. Jenis Peralatan Muzik Antara jenis-jenis peralatan muzik ini ialah: 1 Muzik Tradisional Dipalu Digesek Ditiup Digoncang 2 Muzik Barat Perkusi tidak berpic Tiup dan bras Bertali -loceng. 10. Sekiranya getaran tenaga bunyi boleh bergetar seiringan dengan tenaga dalam badan kita. 2. 3. gong. 6. Di mana sebuah buku ajaran Cina I Ching menyatakan muzik mempunyai kuasa untuk menenangkan ketegangan dalaman dan juga berupaya untuk mengurangkan gangguan emosi seseorang (http://ms. seksofon. -gitar. Demonstrasi Warming up.TERAPI MUZIK Muzik adalah satu getaran tenaga bunyi dimana getaran tenaga bunyi bergetar pada tahap-tahap berbeza. tamborin. . playing music instruments.com/huminities/musicology). trompet. gambus. -angklung. 9. Teknik bermain dengan betul. skills. -rebab. dram bess. Sejarah terapi muzik telah termaktub sejak zaman purba. kompang. strengths. -loceng. 2000). 7. seruling. kerincing. Bermain secara keseluruhan. kecapi berkaki.shvoong. goal-directed process of ineraction and intervention. Definisi Terapi Muzik Menurut The American Music Theraphy Association (Peters. muzik boleh dianggap sebagai ubat yang memulihkan. moving or listening music) are specifically prescribed to be used by specially trained personnel to influence positive changes in an individual s condition. -rekoder. and weakness. 5. Memperkenalkan alat muzik. 4. feelings or behaviours . oud. terapi muzik bermaksud a planned.

Meningkatkan kemahiran psikomotor. Meningkatkan kemahiran bersosial dan emosi. 5. 2. Kebaikan Terapi Muzik Kebaikan terapi muzik dalam beberapa bahagian iaitu: 1. Muzik adalah suatu bentuk yang unik dalam komunikasi secara verbal. 2. Meningkatkan keyakinan diri. Meningkatkan kemahiran berkmunikasi. 6. 3. 4. 2. Meningkatkan kemahiran pembetulan suara. Intervensi mengawal pergerakan fizikal. 3. 4. Sebagai peluang untuk meningkatkan kemahiran sosial. Meningkatkan kemahiran hidup berdikari. . Meningkatkan kemahiran pernafasan.Muzik Sebagai Satu Cara Rawatan 1. Meningkatkan kemahiran akedemik 4. Meningkatkan penghargaan diri. 5 Murid Autistik 1. Muzik memberi interaksi antara sesama individu. Intervensi menguatkan otot. Muzik mempunyai nilai estetikadan pengalaman kreatif. 6. Meningkatkan kemahiran kelancaran pertuturan. Meningkatkan kemahiran berseronok. 2. Meningkatkan kemahiran reseptif dan ekspresif. 3. Muzik adalah berdasarkan bentuk fizikal. Muzik adalah fenomena yang boleh memberi kesan kepada manusia. 6. 7. Memulihkan pertuturan dan bahasa individu afasia. Meningkatkan kemahiran artikulasi. Murid Terencat Akal 1. luahan emosi diri dan interaksi. Intervensi dapat mengurangkan kesakitan dan membantu pergerakan. 7. Menyediakan pengalaman berkomunikasi. 5. 2 Murid Bermasalah Pembelajaran 1. Muzik melibatkan tingkah-laku manusia yang universal. 2. Intervensi mempunyai pengaruh positif pada otot. 4. Meningkatkan kemahiran akademik. 7. Muzik adalah hubungan intergrasi kepada emosi seperti amalan dalam budaya. 4. 3. 4 Murid Bermasalah Komunikasi 1. Meningkatkan kemahiran penglihatan dan pendengaran. Meningkatkan kemahiran kawalan tingkah-laku. 6. 6. Meningkatkan kemahiran berseronok. 5. 3 Murid Bermasalah Kesihatan 1. Menghasilkan komunikasi. Muzik merupakan sumber epada keseronokan. 2. biologikal dan neurogikal. Meningkatkan kemahiran pertuturan dan bahasa. Meningkatkan kemahiran bermuzik. Meningkatkan kemahiran berkomunikasi. 5. 3. 5. 8.

4. tradisional. penulis menyatakan. Pengalaman pergerakan kreatif dapat memperkembangkan kesedaran dan fahaman konsep-konsep pergerakan. perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. jenaka dan berpendidikan. 6 Nyanyian Lagu Kanak-Kanak Nyayian lagu kanak-kanak boleh melibatkan pergerakan anggota badan. Gianna merasakan bahawa cara yang paling baik untuk menolong Josh Clark (down syndrom) mengingati nama akhirnya ialah melalui lagu yang disukainya iaitu Twinkle. PERGERAKAN KREATIF DAN DRAMA Pergerakan Kreatif Dan Drama Pergerakan kreatif dan drama ialah salah satu cara yang dapat membantu murid pendidikan khas yang bermasalah pembelajaran. Meningkatkan kemahiran mengenal diri sendiri dan luahan emosi. Meningkatkan kemahiran kognitif. ruang. twinkle.3. Tetapi muzik boleh menolong melahirkan proses tersebut.2 Tema Pergerakan Menurut Buku Panduan Guru bertajuk Pergerakan Kreatif oleh kementerian Pendidikan Malaysia (1997). nyayian tanpa muzik. dan pakar juga tidak dapat menyatakan dengan tepat bagaimana otak memproses maklumat. Kesedaran rintangan kepada beban dan masa . dan pengucapan melalui pergerakan. tanpa terapi muzik mungkin ia akan memakan masa yang lebih lama untuk Josh mengingat dan mengeja nama akhir keluarganya. Unsur pergerakan iaitu tubuh badan. Di sini.1 Definisi Pergerakan Kreatif Pergerakan kreatif ialah intepretasi idea. 11. 11. pergerakan kreatif mempunyai 16 tema dalam pengajaran dan pembelajaran iaitu: 1. 5. nyayian bertema. Kesedaran tubuh badan 2. masa dan daya memudahkan individu berkomunikasi di samping meningkatkan potensi seperti ritma. Meningkatkan kemahiran interaksi sosial. Gianna. twinkle little star . kreativiti. Mungkin beberapa minggu atau beberapa bulan. ahli terapi muzik Josh menyatakan bahawa seseorang mempunyai berbagai cara dan strategi yang berbeza untuk belajar. Dalam satu minggu Josh telah dapat mengeja Clark . Di bawah ini menerangkan mengenai apa yang dimaksudkan pergerakan kreatif dan drama tersebut. kebebasan. Unsur lagu nyayian kanak-kanak adalah mudah difahami. nyanyian dengan iringan muzik. Gianna dapati bahawa Josh dengan mudah mengingati rentak lagu tersebut dan menyanyikan huruf-huruf dalam nama akhirnya.

pegerakan kreatif dan drama perlu diubahsuai kepada bentuk yang paing mudah. 13. Aliran beban badan dalam ruang dan masa 5. Penyesuaian terhadap kawan. pemahaman konsep. Drama melibatkan lakonan berskrip. 11.3 Definisi Drama Drama ialah sebuah cerita atau paparan yang diterjemahkan dalam bentuk lakonan ke atas watak-watak tertentu.4 Pergerakan Kreatif Dan Drama Dalam Pendidikan Khas Memandangkan murid-murid pendidikan khas bermasalah pembelajaran mempunyai masalah dari segi imaginasi. 11. 7. Penggunaan tubuh badan sebagai alat. 15. Kesedaran ruang 4. 11. pergerakan tubuh badan dan ekspresi mimik muka. 6. kordinasi motor kasar dan motor halus dan komunikasi. sosialisasi. Lapan lakuan daya asas 8. Bentuk-bentuk pergerakan. . Formasi pergerakan dalam kumpulan. Kandungan cerita dalam sebuah drama terdiri daripada unsur-unsur yang mudah difahami seperti tema flora dan fauna serta keluarga. Orientasi ruang 12. Kualiti-kualiti ekspresif dalam pergerakan.3. Penaikan dari lantai. Kesedaran berkumpulan. Guna tubuh badan untuk menekan bentuk dan daya dalam pergerakan. Ritma-ritma berkaitan dengan pekerjaan. 14. 10. Mereka boleh dilatih melakukan pergerakan kreatif dan lakonan watak-watak mudah secara hafalan. Gabungan lakuan daya asas. 9. 16.

Ia juga membolehkan murid-murid bermasalah pembelajaran memperolehi kemahiran renang sama seperti murid-murid normal. Di sinilah guru memainkan peranan membantu dalam membina keyakinan diri. serta tidak dibebani seperti keperluan alat sokongan yang menghadkan individu dapat dipertingkatkan dan pergerakan. pergerakan dalam air lebih mudah dan bebas. Murid diajar berenang dan bermain air di dalam kolam yang cetek. Walaubagaimanapun.1 Tujuan Terapi Hidro Aktiviti berenang dapat memberi keseronokan dan menggembirakan murid-murid bermasalah pembelajaran ketika berada di dalam kolam atau air di samping dapat membentuk sikap kerjasama dengan rakan-rakan mereka.TERAPI HIDRO (AIR) Pemilihan program rekreasi renang/hidroterapi bagi murid-murid Program Pendidikan Khas adalah bagi memberi peluang kepada murid-murid bermasalah pembelajaran menjalani aktiviti dan program yang sama seperti muridmurid normal yang lain. Hasilnya murid-murid akan dapat membina konsep diri yang positif melalui aktiviti hidroterapi ini. Melalui terapi seumpama ini. 12. Kawasan yang paling dalam di kolam tersebut berukuran 1 meter. Perkara ini dapat diatasi dengan membawa murid ke kawasan cetek sebelum berpindah ke kawasan yang lebih dalam. Secara tidak langsung ianya telah melatih membina keyakinan diri murid-murid "water confidence". Ini disebabkan oleh ransangan air secara semulajadi. renang juga merupakan salah satu latihan latihan terapi (Hidroterapi/Terapi Air) bagi murid istimewa. murid berkeperluan khas mungkin mengalami sedikit rasa takut dengan air. ianya dapat . Program yang dirancang biasanya merupakan program awalan atau permulaan renang. Imbangan dalam air bukanlah masalah utama.2 Konsep Hidroterapi didapati sesuai untuk perkembangan fizikal dan pergerakan motor kasar dan motor halus serta mental murid-murid berkeperluan khas di mana segala otot-otot dan otak mereka dapat dirangsang. Melalui hidroterapi juga. Rangsangan air yang secara semulajadi dapat membantu murid tenang walaupun pada permulaannya sesetengah murid akan berasa takut untuk masuk ke dalam air. Terapi hidro di lihat sesuai untuk perkembangan fizikal kerana kombinasi pergerakan motor kasar dan halus serta mental murid dapat dirangsang secara serentak. ianya dapat memantapkan perkembangan fizikal dengan aktiviti-aktivi seperti regangan seterusnya melembutkan sendi dan meningkatkan daya ketahanan jantung dan otot-otot rangka. Pergerakan dalam air didapati lebih mudah dan bebas serta tidak dibebani oleh keperluan alatan sokongan selain daya apungan air sahaja. Oleh itu lebih banyak pergerakan dapat dilakukan dan daya penumpuan masalah tingkahlaku didapati tidak seperti lazimnya. Selain itu. 12.

Latihan koordinasi badan dan anggota badan yang lain. Pengamatan. 4. 12.Keupayaan berkomunikasi. ii. Menghilangkan tekanan. 5. 13. Kawalan diri. Simulasi sistem otak. Guru perlu sentiasa bercakap dan memberi galakkan kepada murid semasa mereka hendak masuk ke dalam air. Ketidakupayaan Intelektual Ketidakupayaan intelek juga dialami di mana tahap tumpuan yang singkat menyebabkan maklumat yang diberi tidak dapat disimpan dengan sempurna. faktor yang paling penting dan perlu diambil kira adalah faktor keselamatan. meningkatkan daya ketahanan otot-otot dan jantung. Manipulasi tangan dan jari-jemari. Latihan hendaklah dimulakan dengan memasuki kawasan sudut kolam yang cetek. 16. Pembentukan body image . 17. i. Bagi sesetengah murid. 7. Dalam hubungan ini. fizikal. 12. Elakkan daripada menunjukkan perasaan bimbang kepada murid sewaktu berada di dalam air kerana ini boleh menyebabkan mereka menjadi bimbang dan takut. Latihan daya kepimpinan. 2. Kreativiti. memelihara dan memulih keadaan emosi. penjelasan guru perlulah ringkas dan tepat.4 Panduan Keselamatan Sebelum menjayakan aktiviti renang untuk murid-murid berkeperluan khas ini. Semasa berada di dalam air hendaklah dalam kedudukan berdiri dengan kaki terbuka dan kepala berada di atas paras air. melembutkan sendi-sendi. Antara agak luas bertujuan untuk mengembalikan. Oleh itu. Ketidakupayaan Fizikal Guru hendaklah berada di dalam air dan bersedia untuk menerima murid ke dalam kolam. 6. hidroterapi dapat meneroka pergerakan-pergerakan yang boleh dilakukan oleh murid. Bina keyakinan diri. Kita melihat faktor keselamatan ini dalam sudut ketidakupayaan fizikal dan tahap ketidakupayaan intelektual murid-murid tersebut. Merangsang pertuturan. 14. hanya penyesuaian dan modifikasi diperlukan terhadap individu berkeperluanyang unik ini. 11. 3. mereka didapati lebih berkeyakinan di air berbanding di darat. psikologi dan spiritual kepada keadaan yang kepentingan hidroterapi ini ialah: 12. sokongan dan garis panduan yang diberi. 1. Peningkatan self-esteem. 8. 15. Latihan Social skill . 10. Daya konsentrasi. Terdapat murid berkeperluan khas yang kurang persepsi kemahiran motor dan persepsi mengenai jarak atau kedalaman kolam .memantapkan perkembangan fizikal melalui pelbagai aktiviti seperti regangan. Banyak aktiviti dan pergerakan yang tidak dapat dilakukan di darat dapat dipraktikkan di dalam air. Melatih sikap bekerjasama. Kejayaan sesuatu program pengajaran bergantung pada prosedur pengajaran yang jelas. Eye Contact boleh membantu membina keyakinan murid.3 Kepentingan Hidroterapi Hidroterapi merupakan suatu bidang yang lebih baik atau normal. Gunakan bahagian atas badan untuk mengawal imbangan dan sentiasa apungkan badan. Walau bagaimanapun garis panduan adalah sama untuk semua. 9. Meningkatkan kesabaran.

Maka persepsi yang tepat dan betul perlu disampaikan kepada mereka.renang. namun pada satu keadaan atau ketika mereka mungkin boleh menguasainya. . Harus diingat bahawa muridmurid berkeperluan khas tidak mempunyai pencapaian kemahiran yang sama.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful