ERAPI DALAM PENDIDIKAN KHAS Secara umumnya, topik ini membicarakan kepada penggunaan terapi dalam Pendidikan Khas

. Segala pengetahuan dan kemahiran kaedah terapi ini disampaikan kepada pelajar secara teori dan amali. Selain itu, menumpukan kepada perancangan aktiviti terapi fisio dan terapi cara kerja membentuk strategi pelaksanaan, dan melatihkemahiran terapi muzik, nyanyian, pergerakan kreatif, drama dan kemahiran seni. Latihan kemahiran terapi ini dilaksanakan di dalam dan di luar institut. Objektif Terapi 1. Dapat mengenalpasti keperluan terapi untuk perkembangan diri murid bermasalah menyeluruh. 2. Untuk melaksana dan menilai aktiviti-aktiviti terapi yang bersesuaian untuk murid yang bermasalah. pembelajaran secara

Keperluan Terapi 1. Melatih murid-murid bermasalah pembelajaran menguasai kemahiran-kemahiran tertentu yang bersesuaian dan berkaitan dengan kehidupan seharian. 2. 4. Mewujudkan suasana persekitaran yang menyeronokkan. Meningkatkan perkembangan fungsi kognitif, emosi, sosial, dan psikomotor murid bermasalah 3. Meransang murid untuk bergerak-balas secara positif terhadap sesuatu kemahiran. pembelajaran.

Definisi Terapi Menurut kamus perubatan Mosby (2001) terapi didefinisikan dengan rawatan pemulihan ke atas pesakit yang pernah menghidapi sebarang penyakit atau mengalami sesuatu kecederaan bertujuan mengembalikan kefungsian badan secara normal. Definisi terapi dalam konteks pendidikan ialah kaedah untuk membantu seseorang murid untuk bergerak-balas terhadap sesuatu aktiviti atau kemahiran. Konsep terapi dalam konteks pendidikan ialah didasari dari konsep kepelbagaian kategori individu berkeperluan khas. Dengan itu, kaedah terapi dapat membantu murid-murid bermasalah dan ketidakupayaan pembelajaran mencapai perkembangan dari segi kognitif, emosi, sosial atau psikomotor. Oleh yang demikian, terapi dalam pendidikan khas adalah salah-satu kaedah yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Aktiviti-aktiviti dalam terapi dapat membantu murid menguasai sesuatu kemahiran ke peringkat yang lebih tinggi. Jenis-Jenis Terapi Antara jenis-jenis terapi yang boleh diaplikasikan dalam pendidikan khas yang bermasalah pembelajaran ialah: 1. Terapi fisio dan terapi cara kerja. 2. Terapi seni. 3. Terapi berkuda. 4. Terapi pasir. 5. Terapi muzik dan nyayian. 6. Pergerakan kreatif dan drama. 7. Terapi Hidro (Air) 8. Terapi alternatif

2. Terapi pertuturan TERAPI FISIO Terapi fisio dan terapi cara kerja ialah salah satu cara yang dapat membantu murid pendidikan khas yang bermasalah pembelajaran. Mengurut. . 3.9. Manipulasi. Ransangan menggunakan cahaya. Definisi Fisio Definisi terapi fisio atau terapi fizikal berdasarkan kamus perubatan Mosby (2001) ialah rawatan ke atas ketidakupayaan pada seseorag individu dengan menggunakan agen-agen fizikal dan kaedah seperti berikut: 1. Ransangan menggunakan elektrik. Di bawah ini menerangkan mengenai apa yang dimaksudkan pergerakan kreatif dan drama tersebut. 7. 6. 5. 4. Latihan teraputik Penyejukan dan pemanasan Terapi hidro.

6. 9. 2. Latihan yang berpusatkan psikomotor kasar: 1. Berlari. Mencubit. Menolak. 7. 2. 3. Menarik Melompat. Namun demikian. Menyambut. Menggenggam. 4. Berdiri sebelah kaki. Antaranya ialah: 1. Berjalan di atas tali Membawa buku di atas kepala Membawa bola ping pong dengan sudu.2 Aktiviti Fisio Aktiviti fisio perlu dilakukan oleh ahli fisio yang berkemahiran dan boleh diperolehi di pusat -pusat perubatan. 7. Memukul. Membaling. 8. Merenyuk. Menguli. 9. Berjalan. Latihan imbangan: 1. 6. 5. Mengurut. Melambung. terapi fisio yang mudah masih boleh dilaksanakan berdasarkan masalah pembelajaran di sekolah. 10. Mencabut. Latihan kordinasi: . 4. 2. 4. 8. Mengoyak. 10. Menggaru. 5. Menendang.6. 5. 3. 3. Menggunting. 1. Berdiri di atas kerusi. Memicit. Menggentel.

Latihan pravokasional Latihan aktiviti membuka dan memasang alatan. Shortwave diactomy. dan lain-lain. terapi cara kerja yang mudah boleh juga dilakukan dengan murid yang bermasalah pembelajaran di sekolah. 2.1. Antaranya: 1. Melambung dan menyambung bola berbagai saiz Memasukkan jarum ke dalam lubang manik. 3. Interferrential therapy. mobilisasi sendi. 4. Latihan aktiviti berkaitan dengan kemahiran manipulatif . Peralatan untuk menjalankan aktivti terapi cara kerja hanya boleh didapati di pusat-pusat perubatan dan pusat-pusat latihan tertentu sahaja. 2. Terapi Cara Kerja Aktiviti cara kerja perlu dilakukan oleh ahli terapi cara kerja yang berkemahiran sahaja. Rawatan kebiasaan yang ditawarkan 1. 3. Namun begitu. Latihan aktiviti berkaitan dengan kemahiran hidup. Ultrasounds. Terapi senaman. Teknik-teknik khas contoh. Hot packs 4. 2. Perawatan elektrofizikal. TENS.

Sebagai pengalaman pandangan melalui imaginasi dan perasaan.TERAPI SENI Lukisan bukan sahaja memiliki seribu makna malah pelukisnya mampu meluahkan perasaannya.mengembangkan bakat dan kreativiti . Komponen Pendidikan Seni a) Seni Visual melukis membuat rekaan dan corak membuat binaan menghasilkan kraftangan Objektif : . 2. dan lain-lain. gunting dsb) . membezakan. dan menggunakan warna yang betul . 3. seni lukis. Kepentingan Seni 1. fesyen. Sebagai pengalaman yang berlaku sepanjang hari.menunjukkan kemahiran kognitif dan psikomotor pelajar . Justeru itu seni lukis sudah lama diiktiraf sabagai salah satu daripada jenis terapi membantu pesakit yang berhadapan dengan psikotik.memberi peluang ke arah pengembangan diri pelajar / kerjaya Objektif Melukis : melakukan kemahiran motor kasar ( melalui aktiviti contengan) mengawal pergerakan motor halus ( lakar.Mengenal.menilai keindahan alam dan warisan budaya .menghasilkan karya seni yang kreatif . kraftangan. Definisi Seni Seni membawa maksud yang terlalu global kerana setiap individu menjalani kehidupan dengan pengalaman seni yang tersendiri dan berbeza. seni visual. seni muzik. Seni boleh merangkumi seni tari. Sebagai engalaman universal. tekap.

menama dsb / mengetahui fungsi alatan / membuat lukisan dengan alatan/ mengetahui dan mengubnakan unsur seni / penggunaan pelbagai media dan teknik. diberi peluang PSV sebagai alat yang digunakan utk perkembangan diri 6. gunting dsb) menguasai kemahiran melukis ( lukis tanpa alatan di atas meja. Gerakan dan Drama melibatkan seni persembahan iaitu nayanyian. pasir) menggunakan alatan seni lukis (mengenal dengan melihat. bersikap positif terhadap seni berpengetahuan dan berkemahiran kreatif bepengetahuan tentang psikologi kanak-kanak berpengetahuan tentang teori pembelajaran menyediakan ruang pembelajaran yang kondusif memastikan peralatan dan bahan yang mencukupi memastikan murid merasa selamat dan diterima membentuk dan melaksanakan aktiviti yang melibatkan kerjasama dan perkongsian menadakan peluang untuk interaksi antara murid mewujudkan iklim kreativiti dan ekspresi RASIONAL PENDIDIKAN KESENIAAN UNTUK KANAK-KANAK KHAS 1. Mereka tak malu . 4. Dalam kumpulan normal mungkin tak boleh. uli. permainan alat muzik. memegang. 2. tarian dan lakonan drama mengamalkan semangat kerjasama dan berdisiplin dalam kumpulan berkemahiran menggunakan alat muzik melakukan gerakan mengikut rentak lagu mengenal lagu berdasarkan melodi mengawal koordinasi anggota anggota badan melakonkan dan menghayati berbagai watak mengawal dan mengamalkan tingkah laku yang baik membina kemahiran sosial dengan rakan dan orang keliling Peranan. kehendak. gentel. pergerakan dan drama Objektif: mengembangkan bakat dan minat dalam bidang nyanyian. ada potensi. faktor dan pertimbangan guru dalam mengendalikan pendidikan kesenian. membantu membuat ekpresi disebabkan kesukaran ekpresi dalam keadaan normal. emosi mereka melalui seni. Co. 3. keseronokan. udara. ) b) Muzik. Knk bermasalah pertuturan akan ekpreskan keinginan. 5. ramas. tenaga. Tapi dalam kumpulan yang sama mungkin dia boleh melalui aktiviti seni yang melibatkan kerjasama. Howard Gardner(1983) Mereka berhak menerima PSV Sebagai alat utk capai FPK membantu memudah cara / menggalakkan menyampaikan kehendak. Kanak-kanak khas dilahirkan sebagai insan seni. keyakinan dsb.- pergerakan motor halus bebas ( koyak.

5. 7. dan penilaian. Menyelesaikan masalah 6. Sosial dan Alam Sekitar Fungsi Seni Dalam Pendidikan 1. The . 4. Menggalakkan perkembangan fizikal. mental. pelaksanaan. Bidang Pengurusan Kehidupan - komponen pengurusan diri komponen kemahiran manipulatif komponen pengurusan tingkah laku komponen kemahiran hidup 1. Menyumbang kepada perkembangan personaliti. Bidang Riadah dan Kreativiti - Komponen Pendidikan Jasmani Komponen Pendidikan Seni Komponen Pendidikan Muzik. 2. Definisi Terapi Seni Menurut Waller dan Gilroy (1992). Menekankan pemikiran yang asli. Bidang Kerohanian dan Nilai-nilai Murni - komponen Pendidikan Agama Islam Komponen Pendidikan Moral 1. Bidang Akademik berfungsi - komponen Bahasa Melayu komponen Matematik komponen Bahasa Inggeris Komponen Teknologi Maklumat dan Komunikasi 1. terapi seni didefinisikan sebagai a form of therapy in which the making of visual images in the presence of a qualified art therapist contributes toward externalization of thoughts and feelings which may otherwise remain unexpressed. Menyumbang kepuasan diri. Gerakan dan Drama Komponen Pendidikan sains. 3.Pengajaran dan Pembelajaran Seni 1. estatik. Alat membantu perkembangan kanak-kanak. Meningkatkan imaginasi kreatif.

Mozek 4. Masalah Yang Dihadapi Oleh Murid Bermasalah Pembelajaran Seni Visual Antara masalah-masalah tersebut ialah: 1. 4. Menonton video. Catan 14. Komunikasi. Origami 13. 8. Jahitan 10. Lukisan 2. Cetakan 8. Kolaj 3. Capan 7.images may have a diagnostic as well as a therapeutic function in that they provide the patient and the therapist with a visible record of the session and give indicators for further treatment . . Tekapan Kefahaman Kemahiran Seni Visual Kepada Murid-Murid Guru boleh memberi kefahaman murid melalui cara: 1. Tunjuk ajar. 5. 3. Lawatan. Papier Mache 11. Membuat sendiri. Penggunaan ICT. 7. Sosialisasi 5. Menguatkan daya imaginasi. Pengamatan 2. Pemahaman konsep Kepentingan Seni Visual Kepada Murid Antara kepentingan-kepentingan tersebut ialah: 1. Anyaman 6. Imaginasi 6. 3. Gurisan 5. Kordinasi motor kasar dan motor halus. 2. Tiupan 9. Teknik Seni Visual 1. Menguatkan motor kasar dan motor halus. 4. Meningkatkan keupayaan berinteraksi dengan alam sekitar. 3. Simulasi 4. 6. Perbincangan. 2. Model 12. Menikmati keseronokan menjalani aktiviti. Contoh-contoh. 5. Meluahkan perasaan.

Menurut McCallum. TERAPI ALTERNATIF TERAPI HAIWAN BERKUDA Olahraga berkuda ternyata memiliki manfaat untuk metode penyembuhan bagi berbagai masalah anak. emosional. McCallum menjelaskan terapi biasa tidak berhasil kerana anak sudah antipasti terlebih dahulu terhadap kegiatan terapi. serta kendala dalam belajar. kemampuan berbahasa dan berbicara. Kegiatan ini membantu mereka berkonsentrasi. anak-anak memandangnya sebagai kegiatan bermain yang menyenangkan sehingga mereka menjadi lebih rileks menjalaninya. Mulai dari masalah psikologis. Berkuda boleh memotivasi anak yang memiliki masalah mental dan emosional. lemah fizik.6. banyak orang merasakan manfaat dari terapi menunggang kuda dan jumlahnya terus meningkat. sabar. tetapi bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan. Aktiviti berkuda ini membolehkan . Memperkembangkan bakat. 7. mental. pendidikan dan pengubatan. Menghayati nilai seni. Ketiga-tiga hal ini sangat diperlukan untuk pertumbuhan anak-anak. dan disiplin tinggi. terapi berkuda tersebut memiliki tiga manfaat utama. terapis berkuda dari Sleepy Hollow Therapeutic Riding Centre dan South African Riding for the Disabled Association (Sarda): "Menunggang kuda adalah satu kegiatan yang menyenangkan bagi kebanyakan orang. menunggang kuda tersebut boleh dijadikan sebagai salah satu cara penyembuhan . 1 Definisi Terapi Berkuda Menurut Lisa McCallum. bahkan autisme. Sedangkan aktiviti berkuda. 2 Kelebihan Terapi Berkuda Setiap tahun. iaitu olahraga.

berkuda adalah cara mereka menikmati kebebasan yang selama ini tidak boleh mereka dapatkan saat berada di atas kursi roda. Dengan meletakkan kelilingnya binatang-binatang hutan. 4. hal inilah yang menjadi terapi emosi mereka. 3. Membina istana pasir. akan tercipta ikatan emosi anak dengan kuda yang dinaikinya. Hal itu akan mengaktifkan otototot kaki sehingga perlahan-lahan si anak akan boleh berjalan. KALFF (1904-1990). 3. Tindakan-tindakan itu dan keputusan-keputusan sandplay adalah kemudiannya ditafsir secara simbolik oleh pelanggan. otototot pada selangkangan anak akan merasakan sensasi seperti saat berjalan kaki. Dalam bekas berisi pasir. Dia takut menyatakan kemarahannya dan lazimnya diletakkan dipagari dalam dulang pasir itu. 1 Definisi Terapi Sandplay adalah satu sasaran proses untuk memudahkan penyembuhan emosional dan perkembangan peribadi pelanggan-pelanggan. Menurut Bradway dan McCoard (1997). Menurut McCallum lagi hubungan unik antara kuda dengan pengendaranya membantu mengatasi ketakutan. Satu proses pusat adalah pelanggan itu adalah diberi peluang bagi memilih daripada satu kepelbagaian benda-benda dan angka-angka dengan satu gol mewakili dunia dalaman mereka. Di tepi pantai.wujudnya kerjasama antara kuda dan penunggangnya. Menanam badan. . dia berupaya menghayati satu kemampuan melakukan sesuatu kira-kira mengawal binatang-binatang ini dan. 3 Tempat-Tempat Yang Sesuai 1. misalnya kaki lumpuh. Proses interpretasi itu dibantu oleh ahli terapi. Justeru. Untuk anak yang mengalami kecacatan fizik. Genggam pasir. kegagalan dan kemarahannya yang telah membina sejak bertahun-tahun. Dia telah tanam badan kami istana pasir bersama dalam dulang tersebut. Pengasasnya adalah ahli terapi orang Switzerland Dora M. Sandplay boleh ditambah melalui penggunaan terapi-terapi lain seperti dreamwork atau psikoterapi. 2. 2 Cara Terapi Pasir 1. yang berpangkalan teori-teorinya pada prinsip-prinsip psikologi Jungian dan pada kerja Margaret Lowenfeld." kata McCallum. Duduk di atas kuda juga akan melatih otot kaki mereka sehingga boleh berjalan. kanak-kanak yang dipanggil Kathy yang datang untuk terapi kerana mengalami masalah-masalah kebimbangan. Saat belajar berkuda. TERAPI PASIR Terapi Sandplay adalah satu bentuk psikoterapi cuba-cubaan untuk membentuk satu hubungan dengan jiwa ke satu penyembuhan. Buka selipar dan cecahkan kaki pelajar dalam pasir. dia bermain meriam iaitu alat permainan dalam dulang pasir dan terus memainkan perasaan positif terhadap saya. 2. Di kawasan lapang. Bermain ting-ting dalam pasir. 5. akan tumbuh rasa saling percaya antara anak dengan kuda. "Saat menunggang kuda.

Di mana sebuah buku ajaran Cina I Ching menyatakan muzik mempunyai kuasa untuk menenangkan ketegangan dalaman dan juga berupaya untuk mengurangkan gangguan emosi seseorang (http://ms. Bermain ikut giliran. kerincing. . -gitar. moving or listening music) are specifically prescribed to be used by specially trained personnel to influence positive changes in an individual s condition. 3 Langkah-langkah Bermain Peralatan Muzik 1. 2000). Teknik bermain dengan betul. bassed on assessment evaluation of individual clients specific needs. Memainkan pola/corak ritma. strengths. piano. -serunai.nafiri. biola. 8. skills. kompang. seksofon. gambus.com/huminities/musicology). -loceng. thoughts. Jenis Peralatan Muzik Antara jenis-jenis peralatan muzik ini ialah: 1 Muzik Tradisional Dipalu Digesek Ditiup Digoncang 2 Muzik Barat Perkusi tidak berpic Tiup dan bras Bertali -loceng. in which music or music based experiences examples: (singing.TERAPI MUZIK Muzik adalah satu getaran tenaga bunyi dimana getaran tenaga bunyi bergetar pada tahap-tahap berbeza. Sejarah terapi muzik telah termaktub sejak zaman purba. kecapi berkaki. tamborin. 9. Postur badan yang betul Menyembunyikan corak/pola ritma. 7. Demonstrasi Warming up. kecapi. 6. 2. 3. gong. dram bess. Definisi Terapi Muzik Menurut The American Music Theraphy Association (Peters. Bermain secara keseluruhan. seruling. and weakness. terapi muzik bermaksud a planned. playing music instruments. -angklung.shvoong. -rebab. muzik boleh dianggap sebagai ubat yang memulihkan. 5. -rekoder. Memperkenalkan alat muzik. oud. Tenaga yang serupa juga wujud dalam tubuh dan minda kita. feelings or behaviours . 4. Sekiranya getaran tenaga bunyi boleh bergetar seiringan dengan tenaga dalam badan kita. goal-directed process of ineraction and intervention. 10. trompet. Membuat gerakan yang sesuai.

5. Meningkatkan keyakinan diri. 2. 5. 3. Meningkatkan kemahiran bersosial dan emosi. 3. 6. Muzik melibatkan tingkah-laku manusia yang universal. Meningkatkan kemahiran penglihatan dan pendengaran. luahan emosi diri dan interaksi. 6. Meningkatkan kemahiran akademik. 5 Murid Autistik 1. Intervensi mempunyai pengaruh positif pada otot. 3. Meningkatkan kemahiran bermuzik.Muzik Sebagai Satu Cara Rawatan 1. 7. Muzik adalah fenomena yang boleh memberi kesan kepada manusia. 6. 6. Meningkatkan kemahiran pembetulan suara. Meningkatkan kemahiran kelancaran pertuturan. 2 Murid Bermasalah Pembelajaran 1. 5. Muzik adalah berdasarkan bentuk fizikal. Meningkatkan kemahiran pertuturan dan bahasa. 5. Muzik adalah hubungan intergrasi kepada emosi seperti amalan dalam budaya. Murid Terencat Akal 1. 3 Murid Bermasalah Kesihatan 1. 4. 4. 2. Memulihkan pertuturan dan bahasa individu afasia. Muzik mempunyai nilai estetikadan pengalaman kreatif. 5. Meningkatkan kemahiran berkmunikasi. 8. Menyediakan pengalaman berkomunikasi. Muzik merupakan sumber epada keseronokan. Meningkatkan kemahiran akedemik 4. Meningkatkan penghargaan diri. Meningkatkan kemahiran pernafasan. Meningkatkan kemahiran reseptif dan ekspresif. 4. Meningkatkan kemahiran artikulasi. Muzik adalah suatu bentuk yang unik dalam komunikasi secara verbal. 2. Intervensi dapat mengurangkan kesakitan dan membantu pergerakan. 2. 2. Sebagai peluang untuk meningkatkan kemahiran sosial. Kebaikan Terapi Muzik Kebaikan terapi muzik dalam beberapa bahagian iaitu: 1. Intervensi menguatkan otot. Meningkatkan kemahiran berkomunikasi. Muzik memberi interaksi antara sesama individu. 7. Intervensi mengawal pergerakan fizikal. 7. 2. 3. 4. 3. Menghasilkan komunikasi. Meningkatkan kemahiran berseronok. biologikal dan neurogikal. 6. 4 Murid Bermasalah Komunikasi 1. Meningkatkan kemahiran hidup berdikari. Meningkatkan kemahiran psikomotor. . Meningkatkan kemahiran kawalan tingkah-laku. Meningkatkan kemahiran berseronok.

11. Dalam satu minggu Josh telah dapat mengeja Clark . Gianna dapati bahawa Josh dengan mudah mengingati rentak lagu tersebut dan menyanyikan huruf-huruf dalam nama akhirnya. Meningkatkan kemahiran kognitif. kebebasan. Di bawah ini menerangkan mengenai apa yang dimaksudkan pergerakan kreatif dan drama tersebut. ruang. nyanyian dengan iringan muzik. tradisional. Pengalaman pergerakan kreatif dapat memperkembangkan kesedaran dan fahaman konsep-konsep pergerakan. pergerakan kreatif mempunyai 16 tema dalam pengajaran dan pembelajaran iaitu: 1. tanpa terapi muzik mungkin ia akan memakan masa yang lebih lama untuk Josh mengingat dan mengeja nama akhir keluarganya. 4. Unsur pergerakan iaitu tubuh badan. Meningkatkan kemahiran mengenal diri sendiri dan luahan emosi. penulis menyatakan. Kesedaran rintangan kepada beban dan masa . Tetapi muzik boleh menolong melahirkan proses tersebut. nyayian tanpa muzik. Kesedaran tubuh badan 2. Mungkin beberapa minggu atau beberapa bulan. dan pengucapan melalui pergerakan.1 Definisi Pergerakan Kreatif Pergerakan kreatif ialah intepretasi idea. dan pakar juga tidak dapat menyatakan dengan tepat bagaimana otak memproses maklumat. 6 Nyanyian Lagu Kanak-Kanak Nyayian lagu kanak-kanak boleh melibatkan pergerakan anggota badan. Unsur lagu nyayian kanak-kanak adalah mudah difahami.2 Tema Pergerakan Menurut Buku Panduan Guru bertajuk Pergerakan Kreatif oleh kementerian Pendidikan Malaysia (1997). ahli terapi muzik Josh menyatakan bahawa seseorang mempunyai berbagai cara dan strategi yang berbeza untuk belajar. kreativiti.3. twinkle. 11. nyayian bertema. 5. twinkle little star . masa dan daya memudahkan individu berkomunikasi di samping meningkatkan potensi seperti ritma. Gianna. Di sini. Gianna merasakan bahawa cara yang paling baik untuk menolong Josh Clark (down syndrom) mengingati nama akhirnya ialah melalui lagu yang disukainya iaitu Twinkle. perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. PERGERAKAN KREATIF DAN DRAMA Pergerakan Kreatif Dan Drama Pergerakan kreatif dan drama ialah salah satu cara yang dapat membantu murid pendidikan khas yang bermasalah pembelajaran. jenaka dan berpendidikan. Meningkatkan kemahiran interaksi sosial.

4 Pergerakan Kreatif Dan Drama Dalam Pendidikan Khas Memandangkan murid-murid pendidikan khas bermasalah pembelajaran mempunyai masalah dari segi imaginasi. Gabungan lakuan daya asas. Drama melibatkan lakonan berskrip. Kualiti-kualiti ekspresif dalam pergerakan. . Kandungan cerita dalam sebuah drama terdiri daripada unsur-unsur yang mudah difahami seperti tema flora dan fauna serta keluarga. Kesedaran ruang 4. 11. pergerakan tubuh badan dan ekspresi mimik muka.3 Definisi Drama Drama ialah sebuah cerita atau paparan yang diterjemahkan dalam bentuk lakonan ke atas watak-watak tertentu. 9. 15. 7. sosialisasi. Ritma-ritma berkaitan dengan pekerjaan. pegerakan kreatif dan drama perlu diubahsuai kepada bentuk yang paing mudah. Guna tubuh badan untuk menekan bentuk dan daya dalam pergerakan. 14. Formasi pergerakan dalam kumpulan. Penyesuaian terhadap kawan. Lapan lakuan daya asas 8. 16. kordinasi motor kasar dan motor halus dan komunikasi.3. Bentuk-bentuk pergerakan. 11. 11. Aliran beban badan dalam ruang dan masa 5. Mereka boleh dilatih melakukan pergerakan kreatif dan lakonan watak-watak mudah secara hafalan. Kesedaran berkumpulan. 6. 10. 13. pemahaman konsep. Orientasi ruang 12. Penggunaan tubuh badan sebagai alat. Penaikan dari lantai.

TERAPI HIDRO (AIR) Pemilihan program rekreasi renang/hidroterapi bagi murid-murid Program Pendidikan Khas adalah bagi memberi peluang kepada murid-murid bermasalah pembelajaran menjalani aktiviti dan program yang sama seperti muridmurid normal yang lain. Pergerakan dalam air didapati lebih mudah dan bebas serta tidak dibebani oleh keperluan alatan sokongan selain daya apungan air sahaja. Perkara ini dapat diatasi dengan membawa murid ke kawasan cetek sebelum berpindah ke kawasan yang lebih dalam. Melalui terapi seumpama ini. ianya dapat memantapkan perkembangan fizikal dengan aktiviti-aktivi seperti regangan seterusnya melembutkan sendi dan meningkatkan daya ketahanan jantung dan otot-otot rangka. 12. 12. pergerakan dalam air lebih mudah dan bebas. Di sinilah guru memainkan peranan membantu dalam membina keyakinan diri. Terapi hidro di lihat sesuai untuk perkembangan fizikal kerana kombinasi pergerakan motor kasar dan halus serta mental murid dapat dirangsang secara serentak. Hasilnya murid-murid akan dapat membina konsep diri yang positif melalui aktiviti hidroterapi ini. Walaubagaimanapun.1 Tujuan Terapi Hidro Aktiviti berenang dapat memberi keseronokan dan menggembirakan murid-murid bermasalah pembelajaran ketika berada di dalam kolam atau air di samping dapat membentuk sikap kerjasama dengan rakan-rakan mereka. Secara tidak langsung ianya telah melatih membina keyakinan diri murid-murid "water confidence". Rangsangan air yang secara semulajadi dapat membantu murid tenang walaupun pada permulaannya sesetengah murid akan berasa takut untuk masuk ke dalam air. ianya dapat . Selain itu. Oleh itu lebih banyak pergerakan dapat dilakukan dan daya penumpuan masalah tingkahlaku didapati tidak seperti lazimnya. Melalui hidroterapi juga. Murid diajar berenang dan bermain air di dalam kolam yang cetek. Imbangan dalam air bukanlah masalah utama. murid berkeperluan khas mungkin mengalami sedikit rasa takut dengan air. renang juga merupakan salah satu latihan latihan terapi (Hidroterapi/Terapi Air) bagi murid istimewa. Ia juga membolehkan murid-murid bermasalah pembelajaran memperolehi kemahiran renang sama seperti murid-murid normal.2 Konsep Hidroterapi didapati sesuai untuk perkembangan fizikal dan pergerakan motor kasar dan motor halus serta mental murid-murid berkeperluan khas di mana segala otot-otot dan otak mereka dapat dirangsang. Ini disebabkan oleh ransangan air secara semulajadi. Program yang dirancang biasanya merupakan program awalan atau permulaan renang. serta tidak dibebani seperti keperluan alat sokongan yang menghadkan individu dapat dipertingkatkan dan pergerakan. Kawasan yang paling dalam di kolam tersebut berukuran 1 meter.

Elakkan daripada menunjukkan perasaan bimbang kepada murid sewaktu berada di dalam air kerana ini boleh menyebabkan mereka menjadi bimbang dan takut. 17. Peningkatan self-esteem. Pengamatan.memantapkan perkembangan fizikal melalui pelbagai aktiviti seperti regangan. 5. Latihan Social skill . Guru perlu sentiasa bercakap dan memberi galakkan kepada murid semasa mereka hendak masuk ke dalam air. 8. Eye Contact boleh membantu membina keyakinan murid. Pembentukan body image . 13.3 Kepentingan Hidroterapi Hidroterapi merupakan suatu bidang yang lebih baik atau normal. Kita melihat faktor keselamatan ini dalam sudut ketidakupayaan fizikal dan tahap ketidakupayaan intelektual murid-murid tersebut. Simulasi sistem otak. fizikal.Keupayaan berkomunikasi. Ketidakupayaan Fizikal Guru hendaklah berada di dalam air dan bersedia untuk menerima murid ke dalam kolam. 6. Kreativiti. memelihara dan memulih keadaan emosi. sokongan dan garis panduan yang diberi. hanya penyesuaian dan modifikasi diperlukan terhadap individu berkeperluanyang unik ini. meningkatkan daya ketahanan otot-otot dan jantung. Latihan hendaklah dimulakan dengan memasuki kawasan sudut kolam yang cetek. 11. i. 9. Melatih sikap bekerjasama. 1. Dalam hubungan ini. Kawalan diri. Gunakan bahagian atas badan untuk mengawal imbangan dan sentiasa apungkan badan. mereka didapati lebih berkeyakinan di air berbanding di darat. 12. Menghilangkan tekanan. Bina keyakinan diri. 3. 12. ii. faktor yang paling penting dan perlu diambil kira adalah faktor keselamatan. 16. 14. Walau bagaimanapun garis panduan adalah sama untuk semua. 4. Manipulasi tangan dan jari-jemari. Latihan daya kepimpinan. Meningkatkan kesabaran. 7. penjelasan guru perlulah ringkas dan tepat.4 Panduan Keselamatan Sebelum menjayakan aktiviti renang untuk murid-murid berkeperluan khas ini. Semasa berada di dalam air hendaklah dalam kedudukan berdiri dengan kaki terbuka dan kepala berada di atas paras air. 15. melembutkan sendi-sendi. Latihan koordinasi badan dan anggota badan yang lain. Terdapat murid berkeperluan khas yang kurang persepsi kemahiran motor dan persepsi mengenai jarak atau kedalaman kolam . hidroterapi dapat meneroka pergerakan-pergerakan yang boleh dilakukan oleh murid. Daya konsentrasi. psikologi dan spiritual kepada keadaan yang kepentingan hidroterapi ini ialah: 12. Banyak aktiviti dan pergerakan yang tidak dapat dilakukan di darat dapat dipraktikkan di dalam air. 10. Kejayaan sesuatu program pengajaran bergantung pada prosedur pengajaran yang jelas. Oleh itu. Bagi sesetengah murid. Merangsang pertuturan. Antara agak luas bertujuan untuk mengembalikan. Ketidakupayaan Intelektual Ketidakupayaan intelek juga dialami di mana tahap tumpuan yang singkat menyebabkan maklumat yang diberi tidak dapat disimpan dengan sempurna. 2.

renang. Maka persepsi yang tepat dan betul perlu disampaikan kepada mereka. namun pada satu keadaan atau ketika mereka mungkin boleh menguasainya. . Harus diingat bahawa muridmurid berkeperluan khas tidak mempunyai pencapaian kemahiran yang sama.