.

ƒ Pengujian dapat dianggap sebagai proses penyerahan set soalan yang piawai yang perlu dijawab.Proses/prosedur yang sistematik bagi mengukur pencapaian pelajar yang biasanya dibuat secara bertulis. Tujuan pengujian ialah untuk menentukan pencapaian pelajar dalam sesuatu sesi pembelajaran. atau satu set instrumen bersama satu prosedur yang sistematik bagi mengukur sampel tingkah laku atau perubahan seseorang ƒ .

ƒ 100/120 untuk ujian kecerdasan (IQ Test) ƒ 80/100 bagi ujian pencapaian bagi sesuatu mata pelajaran seperti Sains.Menurut Cronbach (1970) ƒ Ujian ialah satu prosedur yang sistematik untuk memerhati perlakuan atau tingkah laku seseorang individu dan menjelaskannya dengan batuan skala bernombor. . ƒ rabun warna bagi ujian penglihatan. Contoh skala bernombor ialah angka ƒ 30/100 untuk ujian penglihatan. atau satu sistem yang berkategori . ƒ Manakala contoh sistem berkategori pula ialah ekstrovert atau introvert bagi ujian personaliti.

1991) yang menegaskan bahawa: Ujian adalah suatu cara untuk mendapatkan contohan perlakuan yang diperlihatkan oleh murid di dalam keadaan yang dikawal atau ditentukan. dikukuhkan oleh Milagros 1981.ƒ Kepentingan pengujian bagi mengukur perubahan tingkah laku pelajar seperti yang dinyatakan di atas. (Raminah 1991:2). . (dipetik dari Raminah. Maklumat yang diperoleh daripadanya akan dijadikan dasar untuk membuat penilaian atau pengadilan .

Mendiagnosis pelajar untu mengesan sejauhmana proses p &p Menentukan pengredan pelajar Menentukan pencapaian pelajar dlm pembelajaran Menempatkan pelajar dlm kump. 4. 5.yg sesuai mengikut keputusan pengujian Memberi bimbingan dan kaunseling. .1. 2. 3.

.

ƒ Pentaksiran merupakan satu proses mendapatkan malumat dan seterusnya membuat penghakiman serta pertimbangan tentang produk sesuatu proses pendidikan. merekod. Pentaksiran juga merupakan satu proses untuk mendapatkan gambaran tentang prestasi pembelajaran seseorang dalam sesuatu subjek atau aktiviti pembelajaran. Dari konteks pendidikan pentaksiran merupakan satu episod dalam proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai. memberi skor dan menginterpretasi maklumat tentang pembelajaran seorang pelajar bagi sesuatu tujuan. mengumpul. Aktiviti pentaksiran dijalankan secara berterusan ƒ ƒ .

Kumpulan yang ditaksir iii.ƒ Aspek-aspek utama dalam pentaksiran ialah:i. Kumpulan yang menaksir v. Respon iv. Skor . Instrumen ii.

Merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang tersusun dan sistematik bersesuaian dengan tahap keupayaan murid. Merancang dan melaksanakan aktiviti tindak susul yang berkesan Memperbaiki pengajaran dan pembelajaran .ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Proses mendapatkan gambaran tentang prestasi seseorang dalam pembelajaran Menilai aktiviti yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran Mendapatkan maklumat secara berterusan tentang pengajaran dan pembelajaran memperbaiki pengajaran-pembelajaran.

.

. TenBrink (1974:8) pula menyatakan bahawa penilaian adalah suatu proses mendapatkan maklumat yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan yang seterusnya digunakan dalam membuat keputusan.ƒ Terry D.

ƒ .ƒ D.sistem/proses mengumpul maklumat ttg strategi dan aktiviti P&P. mendapatkan dan memberikan maklumat yg berguna utk membuat pertimbangan mengenai tindakan selanjutnya.Stufflebeam ± proses menentukan .utk membuat analisis dan keputusan dengan tujuan mengambil tindakan yg sewajarnya. Konteks pendidikan.

Menentukan pelajar yang tinggi keupayaan dan juga yang amat lemah dalam pencapaian mereka. kemahiran atau pengetahuan asas yang sedia ada pada pelajar-pelajar dalam perkara yang hendak diajar.ƒ ƒ ƒ Mengetahui keupayaan. Membandingkan pencapaian seseorang pelajar dengan rakan sekelasnya atau dengan peringkat kelas yang sama disekolah. .

. Melalui ujian dan penilaian mereka sentiasa dapat meningkatkan pengajaran merekadan membolehkan pelajar mengetahui kelemahan-kelemahan mereka dalam sesuatu kemahiran atau bidang itu dan segera pula memperbaikinya.ƒ ƒ Membolehkan guru-guru menilai bahanbahan dan teknik serta kaedah pengajaran mereka.

kita dapati ketiga-tiga konsep berkenaan mempunyai perkaitan rapat dalam proses mendapatkan tahap keberkesanan sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran. Tujuan atau objektif sesuatu penghakiman produk P&P membabitkan ketiga-tiga aspek bekenaan.Berdasarkan rajah di atas. .

Kuala Lumpur. .com/doc/24496040/PGSRBM-NOTA-MODUL-BMM3103-By-CikguRuslee Lee Shok Mee (1993). Pengujian Dan Penilaian Dalam Pendidikan.scribd. Bhd.ƒ ƒ http://www. Kumpulan Budiman Sdn.

DISEDIAKAN OLEH : 1) AMIRA ASHIKIN ISNI 2) AZIMAHTUL NADIAH UMORUDDIN 3) NUR HIDAYAH HAINAN 4) NURUL SYUHADA MAT SAT PISMP PEND. KHAS 3 JANUARI 2009 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful