PENGERTIAN & KONSEP

.

ƒ Pengujian dapat dianggap sebagai proses penyerahan set soalan yang piawai yang perlu dijawab. Tujuan pengujian ialah untuk menentukan pencapaian pelajar dalam sesuatu sesi pembelajaran.Proses/prosedur yang sistematik bagi mengukur pencapaian pelajar yang biasanya dibuat secara bertulis. atau satu set instrumen bersama satu prosedur yang sistematik bagi mengukur sampel tingkah laku atau perubahan seseorang ƒ .

ƒ rabun warna bagi ujian penglihatan. atau satu sistem yang berkategori . Contoh skala bernombor ialah angka ƒ 30/100 untuk ujian penglihatan. ƒ Manakala contoh sistem berkategori pula ialah ekstrovert atau introvert bagi ujian personaliti.Menurut Cronbach (1970) ƒ Ujian ialah satu prosedur yang sistematik untuk memerhati perlakuan atau tingkah laku seseorang individu dan menjelaskannya dengan batuan skala bernombor. . ƒ 100/120 untuk ujian kecerdasan (IQ Test) ƒ 80/100 bagi ujian pencapaian bagi sesuatu mata pelajaran seperti Sains.

dikukuhkan oleh Milagros 1981. (dipetik dari Raminah. (Raminah 1991:2).ƒ Kepentingan pengujian bagi mengukur perubahan tingkah laku pelajar seperti yang dinyatakan di atas. Maklumat yang diperoleh daripadanya akan dijadikan dasar untuk membuat penilaian atau pengadilan . . 1991) yang menegaskan bahawa: Ujian adalah suatu cara untuk mendapatkan contohan perlakuan yang diperlihatkan oleh murid di dalam keadaan yang dikawal atau ditentukan.

yg sesuai mengikut keputusan pengujian Memberi bimbingan dan kaunseling. 5. .1. 3. 4. Mendiagnosis pelajar untu mengesan sejauhmana proses p &p Menentukan pengredan pelajar Menentukan pencapaian pelajar dlm pembelajaran Menempatkan pelajar dlm kump. 2.

.

Dari konteks pendidikan pentaksiran merupakan satu episod dalam proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai. memberi skor dan menginterpretasi maklumat tentang pembelajaran seorang pelajar bagi sesuatu tujuan. mengumpul. Pentaksiran juga merupakan satu proses untuk mendapatkan gambaran tentang prestasi pembelajaran seseorang dalam sesuatu subjek atau aktiviti pembelajaran.ƒ Pentaksiran merupakan satu proses mendapatkan malumat dan seterusnya membuat penghakiman serta pertimbangan tentang produk sesuatu proses pendidikan. Aktiviti pentaksiran dijalankan secara berterusan ƒ ƒ . merekod.

Respon iv. Skor . Kumpulan yang ditaksir iii.ƒ Aspek-aspek utama dalam pentaksiran ialah:i. Instrumen ii. Kumpulan yang menaksir v.

Merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang tersusun dan sistematik bersesuaian dengan tahap keupayaan murid. Merancang dan melaksanakan aktiviti tindak susul yang berkesan Memperbaiki pengajaran dan pembelajaran .ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Proses mendapatkan gambaran tentang prestasi seseorang dalam pembelajaran Menilai aktiviti yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran Mendapatkan maklumat secara berterusan tentang pengajaran dan pembelajaran memperbaiki pengajaran-pembelajaran.

.

. TenBrink (1974:8) pula menyatakan bahawa penilaian adalah suatu proses mendapatkan maklumat yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan yang seterusnya digunakan dalam membuat keputusan.ƒ Terry D.

ƒ . Konteks pendidikan. mendapatkan dan memberikan maklumat yg berguna utk membuat pertimbangan mengenai tindakan selanjutnya.utk membuat analisis dan keputusan dengan tujuan mengambil tindakan yg sewajarnya.Stufflebeam ± proses menentukan .sistem/proses mengumpul maklumat ttg strategi dan aktiviti P&P.ƒ D.

Menentukan pelajar yang tinggi keupayaan dan juga yang amat lemah dalam pencapaian mereka. . kemahiran atau pengetahuan asas yang sedia ada pada pelajar-pelajar dalam perkara yang hendak diajar. Membandingkan pencapaian seseorang pelajar dengan rakan sekelasnya atau dengan peringkat kelas yang sama disekolah.ƒ ƒ ƒ Mengetahui keupayaan.

.ƒ ƒ Membolehkan guru-guru menilai bahanbahan dan teknik serta kaedah pengajaran mereka. Melalui ujian dan penilaian mereka sentiasa dapat meningkatkan pengajaran merekadan membolehkan pelajar mengetahui kelemahan-kelemahan mereka dalam sesuatu kemahiran atau bidang itu dan segera pula memperbaikinya.

. Tujuan atau objektif sesuatu penghakiman produk P&P membabitkan ketiga-tiga aspek bekenaan. kita dapati ketiga-tiga konsep berkenaan mempunyai perkaitan rapat dalam proses mendapatkan tahap keberkesanan sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran.Berdasarkan rajah di atas.

Kuala Lumpur.ƒ ƒ http://www. Bhd. Kumpulan Budiman Sdn.com/doc/24496040/PGSRBM-NOTA-MODUL-BMM3103-By-CikguRuslee Lee Shok Mee (1993). Pengujian Dan Penilaian Dalam Pendidikan. .scribd.

KHAS 3 JANUARI 2009 .DISEDIAKAN OLEH : 1) AMIRA ASHIKIN ISNI 2) AZIMAHTUL NADIAH UMORUDDIN 3) NUR HIDAYAH HAINAN 4) NURUL SYUHADA MAT SAT PISMP PEND.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful