.

atau satu set instrumen bersama satu prosedur yang sistematik bagi mengukur sampel tingkah laku atau perubahan seseorang ƒ .Proses/prosedur yang sistematik bagi mengukur pencapaian pelajar yang biasanya dibuat secara bertulis. Tujuan pengujian ialah untuk menentukan pencapaian pelajar dalam sesuatu sesi pembelajaran. ƒ Pengujian dapat dianggap sebagai proses penyerahan set soalan yang piawai yang perlu dijawab.

ƒ rabun warna bagi ujian penglihatan. ƒ Manakala contoh sistem berkategori pula ialah ekstrovert atau introvert bagi ujian personaliti. ƒ 100/120 untuk ujian kecerdasan (IQ Test) ƒ 80/100 bagi ujian pencapaian bagi sesuatu mata pelajaran seperti Sains. atau satu sistem yang berkategori . . Contoh skala bernombor ialah angka ƒ 30/100 untuk ujian penglihatan.Menurut Cronbach (1970) ƒ Ujian ialah satu prosedur yang sistematik untuk memerhati perlakuan atau tingkah laku seseorang individu dan menjelaskannya dengan batuan skala bernombor.

1991) yang menegaskan bahawa: Ujian adalah suatu cara untuk mendapatkan contohan perlakuan yang diperlihatkan oleh murid di dalam keadaan yang dikawal atau ditentukan.ƒ Kepentingan pengujian bagi mengukur perubahan tingkah laku pelajar seperti yang dinyatakan di atas. (dipetik dari Raminah. (Raminah 1991:2). dikukuhkan oleh Milagros 1981. Maklumat yang diperoleh daripadanya akan dijadikan dasar untuk membuat penilaian atau pengadilan . .

Mendiagnosis pelajar untu mengesan sejauhmana proses p &p Menentukan pengredan pelajar Menentukan pencapaian pelajar dlm pembelajaran Menempatkan pelajar dlm kump. 5. . 3. 4. 2.1.yg sesuai mengikut keputusan pengujian Memberi bimbingan dan kaunseling.

.

Pentaksiran juga merupakan satu proses untuk mendapatkan gambaran tentang prestasi pembelajaran seseorang dalam sesuatu subjek atau aktiviti pembelajaran. Dari konteks pendidikan pentaksiran merupakan satu episod dalam proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai. merekod. mengumpul.ƒ Pentaksiran merupakan satu proses mendapatkan malumat dan seterusnya membuat penghakiman serta pertimbangan tentang produk sesuatu proses pendidikan. memberi skor dan menginterpretasi maklumat tentang pembelajaran seorang pelajar bagi sesuatu tujuan. Aktiviti pentaksiran dijalankan secara berterusan ƒ ƒ .

Instrumen ii. Kumpulan yang menaksir v. Respon iv. Kumpulan yang ditaksir iii. Skor .ƒ Aspek-aspek utama dalam pentaksiran ialah:i.

Merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang tersusun dan sistematik bersesuaian dengan tahap keupayaan murid.ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Proses mendapatkan gambaran tentang prestasi seseorang dalam pembelajaran Menilai aktiviti yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran Mendapatkan maklumat secara berterusan tentang pengajaran dan pembelajaran memperbaiki pengajaran-pembelajaran. Merancang dan melaksanakan aktiviti tindak susul yang berkesan Memperbaiki pengajaran dan pembelajaran .

.

TenBrink (1974:8) pula menyatakan bahawa penilaian adalah suatu proses mendapatkan maklumat yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan yang seterusnya digunakan dalam membuat keputusan. .ƒ Terry D.

Stufflebeam ± proses menentukan .utk membuat analisis dan keputusan dengan tujuan mengambil tindakan yg sewajarnya. mendapatkan dan memberikan maklumat yg berguna utk membuat pertimbangan mengenai tindakan selanjutnya. Konteks pendidikan. ƒ .sistem/proses mengumpul maklumat ttg strategi dan aktiviti P&P.ƒ D.

Membandingkan pencapaian seseorang pelajar dengan rakan sekelasnya atau dengan peringkat kelas yang sama disekolah. Menentukan pelajar yang tinggi keupayaan dan juga yang amat lemah dalam pencapaian mereka.ƒ ƒ ƒ Mengetahui keupayaan. . kemahiran atau pengetahuan asas yang sedia ada pada pelajar-pelajar dalam perkara yang hendak diajar.

ƒ ƒ Membolehkan guru-guru menilai bahanbahan dan teknik serta kaedah pengajaran mereka. . Melalui ujian dan penilaian mereka sentiasa dapat meningkatkan pengajaran merekadan membolehkan pelajar mengetahui kelemahan-kelemahan mereka dalam sesuatu kemahiran atau bidang itu dan segera pula memperbaikinya.

Tujuan atau objektif sesuatu penghakiman produk P&P membabitkan ketiga-tiga aspek bekenaan. kita dapati ketiga-tiga konsep berkenaan mempunyai perkaitan rapat dalam proses mendapatkan tahap keberkesanan sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran. .Berdasarkan rajah di atas.

scribd. Kuala Lumpur.ƒ ƒ http://www. Bhd.com/doc/24496040/PGSRBM-NOTA-MODUL-BMM3103-By-CikguRuslee Lee Shok Mee (1993). . Pengujian Dan Penilaian Dalam Pendidikan. Kumpulan Budiman Sdn.

KHAS 3 JANUARI 2009 .DISEDIAKAN OLEH : 1) AMIRA ASHIKIN ISNI 2) AZIMAHTUL NADIAH UMORUDDIN 3) NUR HIDAYAH HAINAN 4) NURUL SYUHADA MAT SAT PISMP PEND.