.

ƒ Pengujian dapat dianggap sebagai proses penyerahan set soalan yang piawai yang perlu dijawab. atau satu set instrumen bersama satu prosedur yang sistematik bagi mengukur sampel tingkah laku atau perubahan seseorang ƒ .Proses/prosedur yang sistematik bagi mengukur pencapaian pelajar yang biasanya dibuat secara bertulis. Tujuan pengujian ialah untuk menentukan pencapaian pelajar dalam sesuatu sesi pembelajaran.

.Menurut Cronbach (1970) ƒ Ujian ialah satu prosedur yang sistematik untuk memerhati perlakuan atau tingkah laku seseorang individu dan menjelaskannya dengan batuan skala bernombor. ƒ rabun warna bagi ujian penglihatan. atau satu sistem yang berkategori . Contoh skala bernombor ialah angka ƒ 30/100 untuk ujian penglihatan. ƒ 100/120 untuk ujian kecerdasan (IQ Test) ƒ 80/100 bagi ujian pencapaian bagi sesuatu mata pelajaran seperti Sains. ƒ Manakala contoh sistem berkategori pula ialah ekstrovert atau introvert bagi ujian personaliti.

ƒ Kepentingan pengujian bagi mengukur perubahan tingkah laku pelajar seperti yang dinyatakan di atas. 1991) yang menegaskan bahawa: Ujian adalah suatu cara untuk mendapatkan contohan perlakuan yang diperlihatkan oleh murid di dalam keadaan yang dikawal atau ditentukan. dikukuhkan oleh Milagros 1981. Maklumat yang diperoleh daripadanya akan dijadikan dasar untuk membuat penilaian atau pengadilan . (dipetik dari Raminah. (Raminah 1991:2). .

2. 5. Mendiagnosis pelajar untu mengesan sejauhmana proses p &p Menentukan pengredan pelajar Menentukan pencapaian pelajar dlm pembelajaran Menempatkan pelajar dlm kump.1.yg sesuai mengikut keputusan pengujian Memberi bimbingan dan kaunseling. 4. . 3.

.

memberi skor dan menginterpretasi maklumat tentang pembelajaran seorang pelajar bagi sesuatu tujuan.ƒ Pentaksiran merupakan satu proses mendapatkan malumat dan seterusnya membuat penghakiman serta pertimbangan tentang produk sesuatu proses pendidikan. mengumpul. Pentaksiran juga merupakan satu proses untuk mendapatkan gambaran tentang prestasi pembelajaran seseorang dalam sesuatu subjek atau aktiviti pembelajaran. merekod. Aktiviti pentaksiran dijalankan secara berterusan ƒ ƒ . Dari konteks pendidikan pentaksiran merupakan satu episod dalam proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai.

ƒ Aspek-aspek utama dalam pentaksiran ialah:i. Skor . Kumpulan yang menaksir v. Instrumen ii. Respon iv. Kumpulan yang ditaksir iii.

Merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang tersusun dan sistematik bersesuaian dengan tahap keupayaan murid.ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Proses mendapatkan gambaran tentang prestasi seseorang dalam pembelajaran Menilai aktiviti yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran Mendapatkan maklumat secara berterusan tentang pengajaran dan pembelajaran memperbaiki pengajaran-pembelajaran. Merancang dan melaksanakan aktiviti tindak susul yang berkesan Memperbaiki pengajaran dan pembelajaran .

.

ƒ Terry D. TenBrink (1974:8) pula menyatakan bahawa penilaian adalah suatu proses mendapatkan maklumat yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan yang seterusnya digunakan dalam membuat keputusan. .

ƒ . mendapatkan dan memberikan maklumat yg berguna utk membuat pertimbangan mengenai tindakan selanjutnya.utk membuat analisis dan keputusan dengan tujuan mengambil tindakan yg sewajarnya. Konteks pendidikan.Stufflebeam ± proses menentukan .ƒ D.sistem/proses mengumpul maklumat ttg strategi dan aktiviti P&P.

.ƒ ƒ ƒ Mengetahui keupayaan. kemahiran atau pengetahuan asas yang sedia ada pada pelajar-pelajar dalam perkara yang hendak diajar. Membandingkan pencapaian seseorang pelajar dengan rakan sekelasnya atau dengan peringkat kelas yang sama disekolah. Menentukan pelajar yang tinggi keupayaan dan juga yang amat lemah dalam pencapaian mereka.

ƒ ƒ Membolehkan guru-guru menilai bahanbahan dan teknik serta kaedah pengajaran mereka. Melalui ujian dan penilaian mereka sentiasa dapat meningkatkan pengajaran merekadan membolehkan pelajar mengetahui kelemahan-kelemahan mereka dalam sesuatu kemahiran atau bidang itu dan segera pula memperbaikinya. .

Berdasarkan rajah di atas. Tujuan atau objektif sesuatu penghakiman produk P&P membabitkan ketiga-tiga aspek bekenaan. . kita dapati ketiga-tiga konsep berkenaan mempunyai perkaitan rapat dalam proses mendapatkan tahap keberkesanan sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran.

scribd. . Kumpulan Budiman Sdn. Kuala Lumpur.com/doc/24496040/PGSRBM-NOTA-MODUL-BMM3103-By-CikguRuslee Lee Shok Mee (1993). Bhd. Pengujian Dan Penilaian Dalam Pendidikan.ƒ ƒ http://www.

DISEDIAKAN OLEH : 1) AMIRA ASHIKIN ISNI 2) AZIMAHTUL NADIAH UMORUDDIN 3) NUR HIDAYAH HAINAN 4) NURUL SYUHADA MAT SAT PISMP PEND. KHAS 3 JANUARI 2009 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful