AIR

Firman ALLAH SWT dalam Al Qur’an
Kekuasaan Allah atas Air
Sebagian dari tanda-tanda (kekuasaan)-Nya bahwa kamu melihat bumi itu kering tandus, maka apabila Kami turunkan air diatasnya, niscaya ia bergerak dan subur (41:39); Kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati (kering), seperti itulah terjadinya kebangkitan (50:11); pada pergantian malam dan siang dan hujan yang diturunkan Allah dari langit lalu dihidupkannya dengan air hujan itu bumi sesudah matinya (45:5), dan dengan air Dia hidupkan bumi sesudah matinya (2:164), air diturunkan untuk menghidupkan bumi yang kering (22:5). Dia menurunkan air dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya (30:24) dan dari air yang diturunkan dari langit itu terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah (2:164) dan ‘Arsy-Nya di atas air (11:7).

Kekuasaan Allah SWT mengenai Siklus Air
Allah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air dari langit (14:32). Allah menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi (39:21), (43:11), (45:5), Air diturunkan dari langit (6:99), (10:24), (15:22), (16:10), (16:65), (39:21). Tuhan yang menurunkan dari langit air (20:53). Dia yang menurunkan air dari langit menurut kadarnya (yang diperlukan) lalu Kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati, seperti itulah kamu akan dikeluarkan (dari dalam kubur) (43:11). Kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran, lalu Kami jadikan air itu menetap di bumi dan Kami berkuasa menghilangkannya (23:18). Kami turunkan dari langit air yang amat bersih (25:48). Kami bukakan pintu-pintu langit dengan (menurunkan) air yang tercurah (54:11) dan Kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah (78:14). Kami curahkan air dari langit (80:25). Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air dari langit, lalu Dia hasilkan (ciptakan) dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu (2:22). Angin ditiupkan untuk menurunkan air di daerah yang tandus (7:57) dan kebun di dataran tinggi disiram dengan air yang lebat dan air gerimis memadai untuk menyuburkan kebun (2:265). Kami jadikan padanya Gunung-gunung yang tinggi dan Kami beri minum kamu air yang tawar (77:26-27). Tatkala air telah naik (sampai ke Gunung) Kami bawa (nenek moyang) kamu ke dalam bahtera, agar Kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar (69:11-12).

Keberkahan Air untuk Kehidupan
Kehidupan dunia seperti air, yang karenanya tumbuhlah dengan subur tanam-tanaman di bumi (10:24) dan air banyak manfaatnya (50:9); dari air Kami jadikan sesuatu yang hidup (21:30) dengan air Dia hidupkan bumi (10:24), (16:65) dan tanah yang mati (50:11). Dia menciptakan manusia dari air, punya keturunan dan mushaharah atau punya hubungan kekeluargaan (25:54), (53:46). Allah menciptakan semua jenis hewan dari air (24:45) dan air untuk menyuburkan tumbuh-tumbuhan (16:10), (41:39), dari air itu tumbuh berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam (20:53) dan

. Tatkala air telah naik (sampai ke Gunung atau bukit atau dataran tinggi lainnya atau dataran lainnya berupa air bah atau banjir) Kami bawa (nenek moyang) kamu ke dalam bahtera. dengan air itu kami tumbuhkan untukmu kebun-kebun kurma dan anggur dan buah-buahan yang banyak. pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. pohon-pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba (Kami) (50:9-11). Kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan dan kebun-kebun yang lebat (78:15-16) dengan air dihasilkan segala buah-buahan dan tanam-tanaman (2:22). Tanam-tanaman yang tumbuh berdekatan dan (seluruhnya) disirami dengan air yang sama. kemudian ditumbuhkan-Nya dengan air itu tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya (39:21). menyuburkan tumbuh-tumbuhan dan untuk penggembalaan ternakmu (16:10). anggur dan segala macam buah-buahan ditumbuhkan dengan air (16:11). yang sebagian kamu makan (23:19). Muhasabah: Air untuk Kesejahteraan Publik Apakah kamu memperhatikan air yang kamu minum? Kamukah yang menurunkannya dari awan ataukah Kami yang menurunkan? (56:68-69).menumbuhkan bermacam-macam tumbuhan yang indah (22:5). (45:5).mata air maka bertemulah air (air yang banyak) itu untuk satu urusan yang sungguh telah ditetapkan (54:12). (Ingatlah) telah keluar dari 12 mata air ketika Musa memukulkan tongkatnya kepada batu (7:160) dan jika sumber air kamu menjadi kering. (39:21). (16:11). kurma. (43:11). dan zaitun. (namun) Allah lebihkan yang satu dari yang lainnya (berbeda rasa) tentang rasa (13:4). (14:32). air diturunkan dari langit untuk minum kamu (Kami beri kamu minum) dan bukan kamu yang menyimpannya (15:22). siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagimu? (66:30) (karena) Kami jadikan bumi memancarkan mata air . Kalau Kami kehendaki Kami jadikan dia asin (56:6870). dan Kami beri minum kamu air yang tawar (77:27) dan dari celah batu memancar air untuk diminum (2:60). Dia yang menurunkan air dari langit untuk kamu minum. Kami yang menurunkan air yang kamu minum dari awan. agar Kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar (69:11-12).

dan kamu lihat bumi ini kering. niscaya ia bergerak dan subur (Al Fushshilat : 39) b. Kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati (kering). kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya. lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya (Ar Ruum : 24) g. Kekuasaan Allah SWT atas air a. Pada pergantian malam dan siang dan hujan yang diturunkan Allah dari langit lalu dihidupkannya air hujan itu bumi sesudah matinya (Al Jaatsiyah : 5) d. hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuhtumbuhan yang indah (Al Hajj : 5) f. . kering. dengan air Dia hidupkan bumi sesudah matinya (Al Baqarah : 164) e. dan. Sebagian dari tanda-tanda kekuasaanNya bahwa kamu melihat bumi itu tandus. Dia menurunkan air dari langit. seperti itulah terjadinya kebangkitan (Qaaf : 11) c. lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya (30:24) dan dari air yang diturunkan dari langit itu terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah (2:164) dan ‘ArsyNya di atas air (11:7). maka apabila Kami turunkan air di atasnya.AYAT AL QUR’AN TENTANG AIR 1. dan dari air yg diturunkan dari langit itu terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah () Dia menurunkan air dari langit.