PENJANA ARUS TERUS (DC

)

Pengenalan
Penjana ialah mesin yang menukarkan tenaga mekanikal kepada elektrik hasil daripada pemotongan fluks magnet dengan pengalir yang berputar atau sebaliknya. ( Hukum Faraday ) 

lengan jumpelang ) . teras kutub. Bahagian Mekanik .Binaan Penjana AT  Tiga bahagian utama bagi penjana AT: 1. ( Kipas. Pelengkap litar magnet. teras angker . galas bebola. belitan angker. Pelengkap litar elektrik. ( gegelung kutub. penukar tertib dan berus karbon ) 3. selar udara di antara kutub angker ) 2. ( kuk.

Penyokong teras kutub.  . ( Dua jenis belitan angker ± belitan limpap dan belitan gelombang). pembawa fluks kutub  b) Teras/kasut kutub -Menghasilkan medan yang kuat.g.Menghasilkan medan magnet. Janaan.e.Laluan fluks magnet .Fungsi Binaan Penjana AT Fungsi setiap binaan penjana : a) Kuk . mengurangkan engganan laluan litar magnet. perebak fluks dalam selar udara. .Menghasilkan d. mengelakkan gegelung kutub daripada tercabut keluar c) Selar udara d) Gegelung kutub e) Belitan angker . perlindungan mekanik penjana.

g.Fungsi Binaan Penjana AT ( sambungan ) f) Penukar tertib g) Berus karbon . memungut d. menukar AT kepada AU .e. .tempat pemegang berus karbon. melaraskan kedudukan satah neutral . yang terjana di angker untuk dihantar ke litar luar.penyambung elektrik di antara gelung angker dengan litar luar.g.menghasilkan putaran yang licin bagi angker .menyedut udara panas   h) Galas bebola i) Kipas j) Lengan jumpelang .mengumpul d.e. yang terhasil di belitan angker.

Jenis-Jenis Penjana AT Penjana Teruja Pisah / Asing Penjana Teruja Diri Penjana Belitan Siri Penjana Belitan Pirau Penjana Majmuk Penjana Majmuk Sambungan Pirau Pendek Penjana Majmuk Sambungan Pirau Panjang .

 .Penjana Teruja Pisah / Asing Penjana ini memerlukan voltan AT dari luar untuk memberikan kekuatan fluks magnet ke kutub penjananya. Penjana jenis ini jarang digunakan kecuali untuk kegunaan khusus.

 Oleh sebab penjana ini tidak memerlukan bantuan voltan dari luar.Penjana Teruja Diri Penjana ini mendapatkan fluks magnet dari kemagnetan baki dari kutub-kutubnya sendiri. . penjana belitan pirau dan penjana belitan majmuk. ( tidak perlu bantuan luar ). penjana belitan siri. Penjana ini boleh dibahagikan kepada tiga jenis. maka penjana ini dinamakan penjana teruja diri.

Penjana Teruja Diri ( Belitan Siri ) .

Penjana Teruja Diri ( Belitan Pirau ) .

Disambung selari dengan angker bagi mengurangkan nilai rintangan.Perbezaan Belitan Pirau & Belitan Siri Belitan pirau:  Belitan siri:  Belitan pirau dibelitkan (guna) pada kutub utama. Disambung sesiri dengan angker  . Belitan siri digunakan pada kutub utama Berlawanan dengan belitan pirau. Rintangan belitan tinggi disebabkan bilangan belitan yang banyak dan mempunyai luas muka keratan pengalir yang kecil.

Penjana Majmuk (a). Penjana Belitan Majmuk Pirau Pendek. Penjana Belitan Majmuk Pirau Panjang. (b). .

Nisbah kuasa masukan dengan kuasa Keluaran yang dinyatakan dalam bentuk peratus (%).Kecekapan Dalam Penjana AT KECEKAPAN . Peratus kecekapan penjana diperolehi menggunakan formula berikut : keluaran % kecekapan ! v 100 masukan Atau kecekapan ! masukan kehilangan v 100 masukan Atau keluaran % kecekapan ! v 100 keluaran kehilangan .

Kehilangan di angker. Kehilangan kuprum disebabkan oleh: i). ii). Kehilangan dalam penjana terbahagi kepada 2 iaitu: 1).Tenaga (kuasa) yang hilang dalam bentuk tenaga haba yang tidak berguna semasa proses penjanaan. Kehilangan Kuprum. Kehilangan di medan pirau / medan siri & medan kutub antara. .Kehilangan Dalam Penjana AT KEHILANGAN .

Kehilangan ini berlaku akibat: i).Kehilangan Dalam Penjana AT ( sambungan ) 2). Kehilangan Mekanik atau putaran. Kehilangan besi ( histerisis & arus pusar ) Kehilangan geseran (galas bebola. berus & udara ) . ii).

2. Penyelarian dilakukan bagi mendapatkan bekalan berterusan walaupun salah satu penjana rosak.Penyelarian Penjana AT  Tujuan Penyelarian: 1. Penjana disambungkan selari untuk menampung beban yang lebih besar. Dapatkan bekalan arus keluaran yang tinggi tetapi kekuatan voltan tetap.  3. .

Voltan keluaran penjana mestilah sama. i). 2. Laraskan arus medan pirau agar voltan pangkalan sama dengan voltan palang bas iii). v). iv). Tertib menjalankan penyelarian. Sambungkan Penjana 1 ke palang bas. ( Kutub positif penjana pertama mesti di sambung pada kutub penjana kedua. Hidupkan penjana 1 -Pastikan voltan stabil ii). ( Arus penjana tidak perlu sama ) Kekutupan penjana mestilah sama. Hidupkan Penjana 2 ± Laraskan arus medan agar sama dengan voltan punca penjana pertama. begitu juga dengan kutub negatifnya ) 3.Penyelarian Penjana AT (sambungan )  Syarat-syarat penyelarian: 1. Sambungkan Penjana 2 ke palang bas .

) . pengurangan medan magnet dan sebagainya. Masalah larian ( µRunaway¶ ) berlaku apabila salah satu penjana bertindak sebagai pembekal tenaga kepada penjana kedua yang mengalami masalah pengurangan voltan pangkalan. ( akibat pengurangan kelajuan.Palang Penyama. Palang penyama digunakan untuk mengawal / menyamakan keupayaan bagi kedua-dua penjana yang disambung selari dan seterusnya mengatasi masalah larian.  Palang Penyama.

Pertukaran tertib boleh menggunakan kutub antara. Proses di mana arus dalam keadaan berlitar pintas apabila gegelung angker diterbalikkan semasa ia melintasi paksi neutral magnet. Menukar tertib.Istilah-istilah berkaitan Penjana AT  1. dikurangkan dengan .

c). b). Fluks kutub utama menjadi lemah. Satah neutral geometri terherot. Gegelung pampasan digunakan untuk membaiki tindak balas angker. Tindak balas angker menyebabkan: a). Pertukaran tertib. Fluks utama terherot.Istilah-istilah berkaitan Penjana AT ( sambungan) 2. . Tindak Balas angker.  Kesan medan magnet yang dihasilkan oleh arus angker atas pengagihan fluks dari kutub utama. d). Bunga api. e).

TQ!.. .

MASIHKAH KAU INGAT??? Apakah 3 bahagian utama penjana? Fungsi setiap bahagian penjana AT? Jenis-jenis penjana AT? Perbezaan di antara belitan medan pirau dan belitan medan siri? Gambarajah litar penjana AT? .

 Sila jawab semua soalan muka surat 55 kecuali no. 8. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful