PENJANA ARUS TERUS (DC

)

Pengenalan
Penjana ialah mesin yang menukarkan tenaga mekanikal kepada elektrik hasil daripada pemotongan fluks magnet dengan pengalir yang berputar atau sebaliknya. ( Hukum Faraday ) 

( kuk.Binaan Penjana AT  Tiga bahagian utama bagi penjana AT: 1. galas bebola. Pelengkap litar elektrik. Bahagian Mekanik . Pelengkap litar magnet. teras kutub. ( Kipas. penukar tertib dan berus karbon ) 3. ( gegelung kutub. teras angker . selar udara di antara kutub angker ) 2. belitan angker. lengan jumpelang ) .

mengurangkan engganan laluan litar magnet. pembawa fluks kutub  b) Teras/kasut kutub -Menghasilkan medan yang kuat.e.  . Janaan. perlindungan mekanik penjana.g. ( Dua jenis belitan angker ± belitan limpap dan belitan gelombang). mengelakkan gegelung kutub daripada tercabut keluar c) Selar udara d) Gegelung kutub e) Belitan angker .Fungsi Binaan Penjana AT Fungsi setiap binaan penjana : a) Kuk . perebak fluks dalam selar udara.Penyokong teras kutub.Menghasilkan medan magnet.Menghasilkan d. .Laluan fluks magnet .

yang terjana di angker untuk dihantar ke litar luar.tempat pemegang berus karbon.menghasilkan putaran yang licin bagi angker .e.menyedut udara panas   h) Galas bebola i) Kipas j) Lengan jumpelang .g. yang terhasil di belitan angker.e. .mengumpul d.penyambung elektrik di antara gelung angker dengan litar luar. menukar AT kepada AU .Fungsi Binaan Penjana AT ( sambungan ) f) Penukar tertib g) Berus karbon . memungut d.g. melaraskan kedudukan satah neutral .

Jenis-Jenis Penjana AT Penjana Teruja Pisah / Asing Penjana Teruja Diri Penjana Belitan Siri Penjana Belitan Pirau Penjana Majmuk Penjana Majmuk Sambungan Pirau Pendek Penjana Majmuk Sambungan Pirau Panjang .

 . Penjana jenis ini jarang digunakan kecuali untuk kegunaan khusus.Penjana Teruja Pisah / Asing Penjana ini memerlukan voltan AT dari luar untuk memberikan kekuatan fluks magnet ke kutub penjananya.

maka penjana ini dinamakan penjana teruja diri. penjana belitan pirau dan penjana belitan majmuk. . penjana belitan siri. ( tidak perlu bantuan luar ).Penjana Teruja Diri Penjana ini mendapatkan fluks magnet dari kemagnetan baki dari kutub-kutubnya sendiri. Penjana ini boleh dibahagikan kepada tiga jenis. Oleh sebab penjana ini tidak memerlukan bantuan voltan dari luar.

Penjana Teruja Diri ( Belitan Siri ) .

Penjana Teruja Diri ( Belitan Pirau ) .

Disambung selari dengan angker bagi mengurangkan nilai rintangan. Belitan siri digunakan pada kutub utama Berlawanan dengan belitan pirau. Disambung sesiri dengan angker  . Rintangan belitan tinggi disebabkan bilangan belitan yang banyak dan mempunyai luas muka keratan pengalir yang kecil.Perbezaan Belitan Pirau & Belitan Siri Belitan pirau:  Belitan siri:  Belitan pirau dibelitkan (guna) pada kutub utama.

Penjana Belitan Majmuk Pirau Panjang.Penjana Majmuk (a). Penjana Belitan Majmuk Pirau Pendek. (b). .

Nisbah kuasa masukan dengan kuasa Keluaran yang dinyatakan dalam bentuk peratus (%). Peratus kecekapan penjana diperolehi menggunakan formula berikut : keluaran % kecekapan ! v 100 masukan Atau kecekapan ! masukan kehilangan v 100 masukan Atau keluaran % kecekapan ! v 100 keluaran kehilangan .Kecekapan Dalam Penjana AT KECEKAPAN .

Kehilangan di angker. Kehilangan kuprum disebabkan oleh: i). Kehilangan di medan pirau / medan siri & medan kutub antara. Kehilangan Kuprum.Kehilangan Dalam Penjana AT KEHILANGAN .Tenaga (kuasa) yang hilang dalam bentuk tenaga haba yang tidak berguna semasa proses penjanaan. ii). Kehilangan dalam penjana terbahagi kepada 2 iaitu: 1). .

Kehilangan besi ( histerisis & arus pusar ) Kehilangan geseran (galas bebola. Kehilangan Mekanik atau putaran. ii). berus & udara ) .Kehilangan Dalam Penjana AT ( sambungan ) 2). Kehilangan ini berlaku akibat: i).

Penyelarian dilakukan bagi mendapatkan bekalan berterusan walaupun salah satu penjana rosak. . Dapatkan bekalan arus keluaran yang tinggi tetapi kekuatan voltan tetap. 2. Penjana disambungkan selari untuk menampung beban yang lebih besar.Penyelarian Penjana AT  Tujuan Penyelarian: 1.  3.

2. ( Arus penjana tidak perlu sama ) Kekutupan penjana mestilah sama. i). begitu juga dengan kutub negatifnya ) 3.Penyelarian Penjana AT (sambungan )  Syarat-syarat penyelarian: 1. Tertib menjalankan penyelarian. Laraskan arus medan pirau agar voltan pangkalan sama dengan voltan palang bas iii). Voltan keluaran penjana mestilah sama. Hidupkan penjana 1 -Pastikan voltan stabil ii). iv). Hidupkan Penjana 2 ± Laraskan arus medan agar sama dengan voltan punca penjana pertama. v). Sambungkan Penjana 1 ke palang bas. Sambungkan Penjana 2 ke palang bas . ( Kutub positif penjana pertama mesti di sambung pada kutub penjana kedua.

) . Masalah larian ( µRunaway¶ ) berlaku apabila salah satu penjana bertindak sebagai pembekal tenaga kepada penjana kedua yang mengalami masalah pengurangan voltan pangkalan.Palang Penyama. Palang penyama digunakan untuk mengawal / menyamakan keupayaan bagi kedua-dua penjana yang disambung selari dan seterusnya mengatasi masalah larian. ( akibat pengurangan kelajuan.  Palang Penyama. pengurangan medan magnet dan sebagainya.

dikurangkan dengan . Menukar tertib. Proses di mana arus dalam keadaan berlitar pintas apabila gegelung angker diterbalikkan semasa ia melintasi paksi neutral magnet.Istilah-istilah berkaitan Penjana AT  1. Pertukaran tertib boleh menggunakan kutub antara.

Tindak Balas angker. Fluks kutub utama menjadi lemah.Istilah-istilah berkaitan Penjana AT ( sambungan) 2. d).  Kesan medan magnet yang dihasilkan oleh arus angker atas pengagihan fluks dari kutub utama. Fluks utama terherot. b). . Pertukaran tertib. Satah neutral geometri terherot. e). Gegelung pampasan digunakan untuk membaiki tindak balas angker. Bunga api. Tindak balas angker menyebabkan: a). c).

.TQ!. .

MASIHKAH KAU INGAT??? Apakah 3 bahagian utama penjana? Fungsi setiap bahagian penjana AT? Jenis-jenis penjana AT? Perbezaan di antara belitan medan pirau dan belitan medan siri? Gambarajah litar penjana AT? .

 Sila jawab semua soalan muka surat 55 kecuali no. . 8.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.