PENJANA ARUS TERUS (DC

)

Pengenalan
Penjana ialah mesin yang menukarkan tenaga mekanikal kepada elektrik hasil daripada pemotongan fluks magnet dengan pengalir yang berputar atau sebaliknya. ( Hukum Faraday ) 

galas bebola. ( gegelung kutub. belitan angker. teras angker . lengan jumpelang ) . ( Kipas. ( kuk. Bahagian Mekanik . Pelengkap litar magnet. Pelengkap litar elektrik. teras kutub. selar udara di antara kutub angker ) 2.Binaan Penjana AT  Tiga bahagian utama bagi penjana AT: 1. penukar tertib dan berus karbon ) 3.

Menghasilkan medan magnet.Laluan fluks magnet . perebak fluks dalam selar udara.Menghasilkan d.  . ( Dua jenis belitan angker ± belitan limpap dan belitan gelombang). .Penyokong teras kutub.e. mengelakkan gegelung kutub daripada tercabut keluar c) Selar udara d) Gegelung kutub e) Belitan angker . Janaan. perlindungan mekanik penjana.g.Fungsi Binaan Penjana AT Fungsi setiap binaan penjana : a) Kuk . pembawa fluks kutub  b) Teras/kasut kutub -Menghasilkan medan yang kuat. mengurangkan engganan laluan litar magnet.

memungut d.e.mengumpul d.g. .menyedut udara panas   h) Galas bebola i) Kipas j) Lengan jumpelang .Fungsi Binaan Penjana AT ( sambungan ) f) Penukar tertib g) Berus karbon .menghasilkan putaran yang licin bagi angker . yang terjana di angker untuk dihantar ke litar luar.tempat pemegang berus karbon. menukar AT kepada AU .penyambung elektrik di antara gelung angker dengan litar luar.e. yang terhasil di belitan angker.g. melaraskan kedudukan satah neutral .

Jenis-Jenis Penjana AT Penjana Teruja Pisah / Asing Penjana Teruja Diri Penjana Belitan Siri Penjana Belitan Pirau Penjana Majmuk Penjana Majmuk Sambungan Pirau Pendek Penjana Majmuk Sambungan Pirau Panjang .

Penjana jenis ini jarang digunakan kecuali untuk kegunaan khusus. .Penjana Teruja Pisah / Asing Penjana ini memerlukan voltan AT dari luar untuk memberikan kekuatan fluks magnet ke kutub penjananya.

 Oleh sebab penjana ini tidak memerlukan bantuan voltan dari luar. penjana belitan siri.Penjana Teruja Diri Penjana ini mendapatkan fluks magnet dari kemagnetan baki dari kutub-kutubnya sendiri. Penjana ini boleh dibahagikan kepada tiga jenis. penjana belitan pirau dan penjana belitan majmuk. ( tidak perlu bantuan luar ). . maka penjana ini dinamakan penjana teruja diri.

Penjana Teruja Diri ( Belitan Siri ) .

Penjana Teruja Diri ( Belitan Pirau ) .

Disambung sesiri dengan angker  . Belitan siri digunakan pada kutub utama Berlawanan dengan belitan pirau. Rintangan belitan tinggi disebabkan bilangan belitan yang banyak dan mempunyai luas muka keratan pengalir yang kecil.Perbezaan Belitan Pirau & Belitan Siri Belitan pirau:  Belitan siri:  Belitan pirau dibelitkan (guna) pada kutub utama. Disambung selari dengan angker bagi mengurangkan nilai rintangan.

. Penjana Belitan Majmuk Pirau Panjang. (b).Penjana Majmuk (a). Penjana Belitan Majmuk Pirau Pendek.

Kecekapan Dalam Penjana AT KECEKAPAN . Peratus kecekapan penjana diperolehi menggunakan formula berikut : keluaran % kecekapan ! v 100 masukan Atau kecekapan ! masukan kehilangan v 100 masukan Atau keluaran % kecekapan ! v 100 keluaran kehilangan .Nisbah kuasa masukan dengan kuasa Keluaran yang dinyatakan dalam bentuk peratus (%).

 Kehilangan dalam penjana terbahagi kepada 2 iaitu: 1). . Kehilangan di medan pirau / medan siri & medan kutub antara. Kehilangan Kuprum. Kehilangan di angker.Kehilangan Dalam Penjana AT KEHILANGAN . Kehilangan kuprum disebabkan oleh: i).Tenaga (kuasa) yang hilang dalam bentuk tenaga haba yang tidak berguna semasa proses penjanaan. ii).

ii). Kehilangan besi ( histerisis & arus pusar ) Kehilangan geseran (galas bebola. berus & udara ) .Kehilangan Dalam Penjana AT ( sambungan ) 2). Kehilangan ini berlaku akibat: i). Kehilangan Mekanik atau putaran.

2. . Penjana disambungkan selari untuk menampung beban yang lebih besar. Penyelarian dilakukan bagi mendapatkan bekalan berterusan walaupun salah satu penjana rosak.  3. Dapatkan bekalan arus keluaran yang tinggi tetapi kekuatan voltan tetap.Penyelarian Penjana AT  Tujuan Penyelarian: 1.

Penyelarian Penjana AT (sambungan )  Syarat-syarat penyelarian: 1. ( Kutub positif penjana pertama mesti di sambung pada kutub penjana kedua. 2. begitu juga dengan kutub negatifnya ) 3. i). v). Tertib menjalankan penyelarian. Hidupkan Penjana 2 ± Laraskan arus medan agar sama dengan voltan punca penjana pertama. iv). Voltan keluaran penjana mestilah sama. Hidupkan penjana 1 -Pastikan voltan stabil ii). ( Arus penjana tidak perlu sama ) Kekutupan penjana mestilah sama. Sambungkan Penjana 2 ke palang bas . Laraskan arus medan pirau agar voltan pangkalan sama dengan voltan palang bas iii). Sambungkan Penjana 1 ke palang bas.

pengurangan medan magnet dan sebagainya. ( akibat pengurangan kelajuan.  Palang Penyama. Palang penyama digunakan untuk mengawal / menyamakan keupayaan bagi kedua-dua penjana yang disambung selari dan seterusnya mengatasi masalah larian.) . Masalah larian ( µRunaway¶ ) berlaku apabila salah satu penjana bertindak sebagai pembekal tenaga kepada penjana kedua yang mengalami masalah pengurangan voltan pangkalan.Palang Penyama.

Istilah-istilah berkaitan Penjana AT  1. Menukar tertib. dikurangkan dengan . Proses di mana arus dalam keadaan berlitar pintas apabila gegelung angker diterbalikkan semasa ia melintasi paksi neutral magnet. Pertukaran tertib boleh menggunakan kutub antara.

 Gegelung pampasan digunakan untuk membaiki tindak balas angker. Pertukaran tertib. c). Tindak Balas angker. d). e). Satah neutral geometri terherot. Bunga api. b). Fluks utama terherot. . Tindak balas angker menyebabkan: a).  Kesan medan magnet yang dihasilkan oleh arus angker atas pengagihan fluks dari kutub utama. Fluks kutub utama menjadi lemah.Istilah-istilah berkaitan Penjana AT ( sambungan) 2.

TQ!. ..

MASIHKAH KAU INGAT??? Apakah 3 bahagian utama penjana? Fungsi setiap bahagian penjana AT? Jenis-jenis penjana AT? Perbezaan di antara belitan medan pirau dan belitan medan siri? Gambarajah litar penjana AT? .

 Sila jawab semua soalan muka surat 55 kecuali no. . 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful