PENJANA ARUS TERUS (DC

)

Pengenalan
Penjana ialah mesin yang menukarkan tenaga mekanikal kepada elektrik hasil daripada pemotongan fluks magnet dengan pengalir yang berputar atau sebaliknya. ( Hukum Faraday ) 

Pelengkap litar elektrik. penukar tertib dan berus karbon ) 3. lengan jumpelang ) . Pelengkap litar magnet. ( kuk. selar udara di antara kutub angker ) 2. belitan angker.Binaan Penjana AT  Tiga bahagian utama bagi penjana AT: 1. Bahagian Mekanik . galas bebola. ( Kipas. teras angker . teras kutub. ( gegelung kutub.

( Dua jenis belitan angker ± belitan limpap dan belitan gelombang).e. . mengurangkan engganan laluan litar magnet.Fungsi Binaan Penjana AT Fungsi setiap binaan penjana : a) Kuk . Janaan.  . perebak fluks dalam selar udara.g. pembawa fluks kutub  b) Teras/kasut kutub -Menghasilkan medan yang kuat.Menghasilkan d.Penyokong teras kutub. perlindungan mekanik penjana. mengelakkan gegelung kutub daripada tercabut keluar c) Selar udara d) Gegelung kutub e) Belitan angker .Menghasilkan medan magnet.Laluan fluks magnet .

menghasilkan putaran yang licin bagi angker . .e.tempat pemegang berus karbon. melaraskan kedudukan satah neutral .g.menyedut udara panas   h) Galas bebola i) Kipas j) Lengan jumpelang . memungut d.g.Fungsi Binaan Penjana AT ( sambungan ) f) Penukar tertib g) Berus karbon . yang terjana di angker untuk dihantar ke litar luar.mengumpul d.e. yang terhasil di belitan angker. menukar AT kepada AU .penyambung elektrik di antara gelung angker dengan litar luar.

Jenis-Jenis Penjana AT Penjana Teruja Pisah / Asing Penjana Teruja Diri Penjana Belitan Siri Penjana Belitan Pirau Penjana Majmuk Penjana Majmuk Sambungan Pirau Pendek Penjana Majmuk Sambungan Pirau Panjang .

Penjana Teruja Pisah / Asing Penjana ini memerlukan voltan AT dari luar untuk memberikan kekuatan fluks magnet ke kutub penjananya. . Penjana jenis ini jarang digunakan kecuali untuk kegunaan khusus.

Penjana ini boleh dibahagikan kepada tiga jenis. . penjana belitan pirau dan penjana belitan majmuk. Oleh sebab penjana ini tidak memerlukan bantuan voltan dari luar. maka penjana ini dinamakan penjana teruja diri. ( tidak perlu bantuan luar ). penjana belitan siri.Penjana Teruja Diri Penjana ini mendapatkan fluks magnet dari kemagnetan baki dari kutub-kutubnya sendiri.

Penjana Teruja Diri ( Belitan Siri ) .

Penjana Teruja Diri ( Belitan Pirau ) .

Belitan siri digunakan pada kutub utama Berlawanan dengan belitan pirau.Perbezaan Belitan Pirau & Belitan Siri Belitan pirau:  Belitan siri:  Belitan pirau dibelitkan (guna) pada kutub utama. Disambung sesiri dengan angker  . Disambung selari dengan angker bagi mengurangkan nilai rintangan. Rintangan belitan tinggi disebabkan bilangan belitan yang banyak dan mempunyai luas muka keratan pengalir yang kecil.

Penjana Belitan Majmuk Pirau Panjang. . (b). Penjana Belitan Majmuk Pirau Pendek.Penjana Majmuk (a).

Peratus kecekapan penjana diperolehi menggunakan formula berikut : keluaran % kecekapan ! v 100 masukan Atau kecekapan ! masukan kehilangan v 100 masukan Atau keluaran % kecekapan ! v 100 keluaran kehilangan .Nisbah kuasa masukan dengan kuasa Keluaran yang dinyatakan dalam bentuk peratus (%).Kecekapan Dalam Penjana AT KECEKAPAN .

Kehilangan di medan pirau / medan siri & medan kutub antara. Kehilangan Kuprum. Kehilangan kuprum disebabkan oleh: i). .Tenaga (kuasa) yang hilang dalam bentuk tenaga haba yang tidak berguna semasa proses penjanaan. Kehilangan dalam penjana terbahagi kepada 2 iaitu: 1). ii).Kehilangan Dalam Penjana AT KEHILANGAN . Kehilangan di angker.

Kehilangan ini berlaku akibat: i). Kehilangan besi ( histerisis & arus pusar ) Kehilangan geseran (galas bebola. ii). berus & udara ) . Kehilangan Mekanik atau putaran.Kehilangan Dalam Penjana AT ( sambungan ) 2).

Dapatkan bekalan arus keluaran yang tinggi tetapi kekuatan voltan tetap. Penjana disambungkan selari untuk menampung beban yang lebih besar. .  3.Penyelarian Penjana AT  Tujuan Penyelarian: 1. 2. Penyelarian dilakukan bagi mendapatkan bekalan berterusan walaupun salah satu penjana rosak.

begitu juga dengan kutub negatifnya ) 3. i). Laraskan arus medan pirau agar voltan pangkalan sama dengan voltan palang bas iii). Sambungkan Penjana 1 ke palang bas. Sambungkan Penjana 2 ke palang bas . Hidupkan penjana 1 -Pastikan voltan stabil ii). Tertib menjalankan penyelarian. iv).Penyelarian Penjana AT (sambungan )  Syarat-syarat penyelarian: 1. v). 2. Voltan keluaran penjana mestilah sama. Hidupkan Penjana 2 ± Laraskan arus medan agar sama dengan voltan punca penjana pertama. ( Kutub positif penjana pertama mesti di sambung pada kutub penjana kedua. ( Arus penjana tidak perlu sama ) Kekutupan penjana mestilah sama.

( akibat pengurangan kelajuan. Palang penyama digunakan untuk mengawal / menyamakan keupayaan bagi kedua-dua penjana yang disambung selari dan seterusnya mengatasi masalah larian. Masalah larian ( µRunaway¶ ) berlaku apabila salah satu penjana bertindak sebagai pembekal tenaga kepada penjana kedua yang mengalami masalah pengurangan voltan pangkalan.Palang Penyama. pengurangan medan magnet dan sebagainya.) .  Palang Penyama.

Menukar tertib. dikurangkan dengan .Istilah-istilah berkaitan Penjana AT  1. Proses di mana arus dalam keadaan berlitar pintas apabila gegelung angker diterbalikkan semasa ia melintasi paksi neutral magnet. Pertukaran tertib boleh menggunakan kutub antara.

.Istilah-istilah berkaitan Penjana AT ( sambungan) 2. Bunga api. Tindak balas angker menyebabkan: a). Gegelung pampasan digunakan untuk membaiki tindak balas angker. c). Tindak Balas angker.  Kesan medan magnet yang dihasilkan oleh arus angker atas pengagihan fluks dari kutub utama. Fluks utama terherot. e). Pertukaran tertib. d). b). Satah neutral geometri terherot. Fluks kutub utama menjadi lemah.

TQ!.. .

MASIHKAH KAU INGAT??? Apakah 3 bahagian utama penjana? Fungsi setiap bahagian penjana AT? Jenis-jenis penjana AT? Perbezaan di antara belitan medan pirau dan belitan medan siri? Gambarajah litar penjana AT? .

8. Sila jawab semua soalan muka surat 55 kecuali no. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful