PENJANA ARUS TERUS (DC

)

Pengenalan
Penjana ialah mesin yang menukarkan tenaga mekanikal kepada elektrik hasil daripada pemotongan fluks magnet dengan pengalir yang berputar atau sebaliknya. ( Hukum Faraday ) 

Bahagian Mekanik .Binaan Penjana AT  Tiga bahagian utama bagi penjana AT: 1. lengan jumpelang ) . teras kutub. selar udara di antara kutub angker ) 2. teras angker . ( Kipas. belitan angker. ( kuk. galas bebola. Pelengkap litar elektrik. penukar tertib dan berus karbon ) 3. Pelengkap litar magnet. ( gegelung kutub.

. pembawa fluks kutub  b) Teras/kasut kutub -Menghasilkan medan yang kuat. ( Dua jenis belitan angker ± belitan limpap dan belitan gelombang).Laluan fluks magnet .Penyokong teras kutub. perebak fluks dalam selar udara.e. mengelakkan gegelung kutub daripada tercabut keluar c) Selar udara d) Gegelung kutub e) Belitan angker .Menghasilkan d.Menghasilkan medan magnet.g.Fungsi Binaan Penjana AT Fungsi setiap binaan penjana : a) Kuk . mengurangkan engganan laluan litar magnet.  . perlindungan mekanik penjana. Janaan.

e.e. yang terhasil di belitan angker.menghasilkan putaran yang licin bagi angker .penyambung elektrik di antara gelung angker dengan litar luar.tempat pemegang berus karbon. menukar AT kepada AU .mengumpul d. .Fungsi Binaan Penjana AT ( sambungan ) f) Penukar tertib g) Berus karbon .menyedut udara panas   h) Galas bebola i) Kipas j) Lengan jumpelang .g.g. yang terjana di angker untuk dihantar ke litar luar. melaraskan kedudukan satah neutral . memungut d.

Jenis-Jenis Penjana AT Penjana Teruja Pisah / Asing Penjana Teruja Diri Penjana Belitan Siri Penjana Belitan Pirau Penjana Majmuk Penjana Majmuk Sambungan Pirau Pendek Penjana Majmuk Sambungan Pirau Panjang .

Penjana jenis ini jarang digunakan kecuali untuk kegunaan khusus.Penjana Teruja Pisah / Asing Penjana ini memerlukan voltan AT dari luar untuk memberikan kekuatan fluks magnet ke kutub penjananya. .

penjana belitan siri. Penjana ini boleh dibahagikan kepada tiga jenis. penjana belitan pirau dan penjana belitan majmuk. . ( tidak perlu bantuan luar ). Oleh sebab penjana ini tidak memerlukan bantuan voltan dari luar. maka penjana ini dinamakan penjana teruja diri.Penjana Teruja Diri Penjana ini mendapatkan fluks magnet dari kemagnetan baki dari kutub-kutubnya sendiri.

Penjana Teruja Diri ( Belitan Siri ) .

Penjana Teruja Diri ( Belitan Pirau ) .

Disambung selari dengan angker bagi mengurangkan nilai rintangan. Belitan siri digunakan pada kutub utama Berlawanan dengan belitan pirau. Disambung sesiri dengan angker  . Rintangan belitan tinggi disebabkan bilangan belitan yang banyak dan mempunyai luas muka keratan pengalir yang kecil.Perbezaan Belitan Pirau & Belitan Siri Belitan pirau:  Belitan siri:  Belitan pirau dibelitkan (guna) pada kutub utama.

Penjana Belitan Majmuk Pirau Panjang.Penjana Majmuk (a). Penjana Belitan Majmuk Pirau Pendek. . (b).

Nisbah kuasa masukan dengan kuasa Keluaran yang dinyatakan dalam bentuk peratus (%).Kecekapan Dalam Penjana AT KECEKAPAN . Peratus kecekapan penjana diperolehi menggunakan formula berikut : keluaran % kecekapan ! v 100 masukan Atau kecekapan ! masukan kehilangan v 100 masukan Atau keluaran % kecekapan ! v 100 keluaran kehilangan .

 Kehilangan dalam penjana terbahagi kepada 2 iaitu: 1). Kehilangan Kuprum.Tenaga (kuasa) yang hilang dalam bentuk tenaga haba yang tidak berguna semasa proses penjanaan.Kehilangan Dalam Penjana AT KEHILANGAN . Kehilangan di angker. Kehilangan di medan pirau / medan siri & medan kutub antara. Kehilangan kuprum disebabkan oleh: i). ii). .

Kehilangan Dalam Penjana AT ( sambungan ) 2). Kehilangan ini berlaku akibat: i). Kehilangan Mekanik atau putaran. ii). berus & udara ) . Kehilangan besi ( histerisis & arus pusar ) Kehilangan geseran (galas bebola.

Penyelarian Penjana AT  Tujuan Penyelarian: 1. . Dapatkan bekalan arus keluaran yang tinggi tetapi kekuatan voltan tetap.  3. Penyelarian dilakukan bagi mendapatkan bekalan berterusan walaupun salah satu penjana rosak. 2. Penjana disambungkan selari untuk menampung beban yang lebih besar.

Tertib menjalankan penyelarian. v). ( Kutub positif penjana pertama mesti di sambung pada kutub penjana kedua. Laraskan arus medan pirau agar voltan pangkalan sama dengan voltan palang bas iii). Sambungkan Penjana 1 ke palang bas. Sambungkan Penjana 2 ke palang bas . Voltan keluaran penjana mestilah sama. i). begitu juga dengan kutub negatifnya ) 3. Hidupkan penjana 1 -Pastikan voltan stabil ii). Hidupkan Penjana 2 ± Laraskan arus medan agar sama dengan voltan punca penjana pertama.Penyelarian Penjana AT (sambungan )  Syarat-syarat penyelarian: 1. ( Arus penjana tidak perlu sama ) Kekutupan penjana mestilah sama. iv). 2.

pengurangan medan magnet dan sebagainya. Palang penyama digunakan untuk mengawal / menyamakan keupayaan bagi kedua-dua penjana yang disambung selari dan seterusnya mengatasi masalah larian.Palang Penyama. Masalah larian ( µRunaway¶ ) berlaku apabila salah satu penjana bertindak sebagai pembekal tenaga kepada penjana kedua yang mengalami masalah pengurangan voltan pangkalan.) . ( akibat pengurangan kelajuan.  Palang Penyama.

Menukar tertib.Istilah-istilah berkaitan Penjana AT  1. Proses di mana arus dalam keadaan berlitar pintas apabila gegelung angker diterbalikkan semasa ia melintasi paksi neutral magnet. dikurangkan dengan . Pertukaran tertib boleh menggunakan kutub antara.

d). Fluks utama terherot. Gegelung pampasan digunakan untuk membaiki tindak balas angker. .  Kesan medan magnet yang dihasilkan oleh arus angker atas pengagihan fluks dari kutub utama. e). Pertukaran tertib. c). Satah neutral geometri terherot. Bunga api. b). Fluks kutub utama menjadi lemah.Istilah-istilah berkaitan Penjana AT ( sambungan) 2. Tindak Balas angker. Tindak balas angker menyebabkan: a).

TQ!. ..

MASIHKAH KAU INGAT??? Apakah 3 bahagian utama penjana? Fungsi setiap bahagian penjana AT? Jenis-jenis penjana AT? Perbezaan di antara belitan medan pirau dan belitan medan siri? Gambarajah litar penjana AT? .

8. . Sila jawab semua soalan muka surat 55 kecuali no.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful