PENJANA ARUS TERUS (DC

)

Pengenalan
Penjana ialah mesin yang menukarkan tenaga mekanikal kepada elektrik hasil daripada pemotongan fluks magnet dengan pengalir yang berputar atau sebaliknya. ( Hukum Faraday ) 

Binaan Penjana AT  Tiga bahagian utama bagi penjana AT: 1. Bahagian Mekanik . Pelengkap litar elektrik. belitan angker. ( Kipas. selar udara di antara kutub angker ) 2. ( kuk. penukar tertib dan berus karbon ) 3. teras kutub. teras angker . Pelengkap litar magnet. ( gegelung kutub. lengan jumpelang ) . galas bebola.

Janaan. .Laluan fluks magnet . pembawa fluks kutub  b) Teras/kasut kutub -Menghasilkan medan yang kuat.Penyokong teras kutub.g. mengurangkan engganan laluan litar magnet. perlindungan mekanik penjana.  . perebak fluks dalam selar udara.Menghasilkan d.e. ( Dua jenis belitan angker ± belitan limpap dan belitan gelombang).Fungsi Binaan Penjana AT Fungsi setiap binaan penjana : a) Kuk .Menghasilkan medan magnet. mengelakkan gegelung kutub daripada tercabut keluar c) Selar udara d) Gegelung kutub e) Belitan angker .

g.Fungsi Binaan Penjana AT ( sambungan ) f) Penukar tertib g) Berus karbon . yang terhasil di belitan angker.menghasilkan putaran yang licin bagi angker .penyambung elektrik di antara gelung angker dengan litar luar.tempat pemegang berus karbon. .e. memungut d.g. melaraskan kedudukan satah neutral .e.mengumpul d.menyedut udara panas   h) Galas bebola i) Kipas j) Lengan jumpelang . yang terjana di angker untuk dihantar ke litar luar. menukar AT kepada AU .

Jenis-Jenis Penjana AT Penjana Teruja Pisah / Asing Penjana Teruja Diri Penjana Belitan Siri Penjana Belitan Pirau Penjana Majmuk Penjana Majmuk Sambungan Pirau Pendek Penjana Majmuk Sambungan Pirau Panjang .

Penjana jenis ini jarang digunakan kecuali untuk kegunaan khusus. .Penjana Teruja Pisah / Asing Penjana ini memerlukan voltan AT dari luar untuk memberikan kekuatan fluks magnet ke kutub penjananya.

maka penjana ini dinamakan penjana teruja diri.Penjana Teruja Diri Penjana ini mendapatkan fluks magnet dari kemagnetan baki dari kutub-kutubnya sendiri. Oleh sebab penjana ini tidak memerlukan bantuan voltan dari luar. . ( tidak perlu bantuan luar ). penjana belitan siri. Penjana ini boleh dibahagikan kepada tiga jenis. penjana belitan pirau dan penjana belitan majmuk.

Penjana Teruja Diri ( Belitan Siri ) .

Penjana Teruja Diri ( Belitan Pirau ) .

Rintangan belitan tinggi disebabkan bilangan belitan yang banyak dan mempunyai luas muka keratan pengalir yang kecil. Disambung selari dengan angker bagi mengurangkan nilai rintangan.Perbezaan Belitan Pirau & Belitan Siri Belitan pirau:  Belitan siri:  Belitan pirau dibelitkan (guna) pada kutub utama. Belitan siri digunakan pada kutub utama Berlawanan dengan belitan pirau. Disambung sesiri dengan angker  .

(b). . Penjana Belitan Majmuk Pirau Panjang.Penjana Majmuk (a). Penjana Belitan Majmuk Pirau Pendek.

Kecekapan Dalam Penjana AT KECEKAPAN . Peratus kecekapan penjana diperolehi menggunakan formula berikut : keluaran % kecekapan ! v 100 masukan Atau kecekapan ! masukan kehilangan v 100 masukan Atau keluaran % kecekapan ! v 100 keluaran kehilangan .Nisbah kuasa masukan dengan kuasa Keluaran yang dinyatakan dalam bentuk peratus (%).

Kehilangan di angker.Kehilangan Dalam Penjana AT KEHILANGAN . Kehilangan kuprum disebabkan oleh: i). .Tenaga (kuasa) yang hilang dalam bentuk tenaga haba yang tidak berguna semasa proses penjanaan. Kehilangan di medan pirau / medan siri & medan kutub antara. Kehilangan dalam penjana terbahagi kepada 2 iaitu: 1). Kehilangan Kuprum. ii).

ii). Kehilangan ini berlaku akibat: i). Kehilangan besi ( histerisis & arus pusar ) Kehilangan geseran (galas bebola. Kehilangan Mekanik atau putaran.Kehilangan Dalam Penjana AT ( sambungan ) 2). berus & udara ) .

Dapatkan bekalan arus keluaran yang tinggi tetapi kekuatan voltan tetap.  3. Penyelarian dilakukan bagi mendapatkan bekalan berterusan walaupun salah satu penjana rosak. 2. .Penyelarian Penjana AT  Tujuan Penyelarian: 1. Penjana disambungkan selari untuk menampung beban yang lebih besar.

iv).Penyelarian Penjana AT (sambungan )  Syarat-syarat penyelarian: 1. ( Arus penjana tidak perlu sama ) Kekutupan penjana mestilah sama. Hidupkan Penjana 2 ± Laraskan arus medan agar sama dengan voltan punca penjana pertama. 2. begitu juga dengan kutub negatifnya ) 3. Sambungkan Penjana 2 ke palang bas . Voltan keluaran penjana mestilah sama. v). Hidupkan penjana 1 -Pastikan voltan stabil ii). i). ( Kutub positif penjana pertama mesti di sambung pada kutub penjana kedua. Laraskan arus medan pirau agar voltan pangkalan sama dengan voltan palang bas iii). Sambungkan Penjana 1 ke palang bas. Tertib menjalankan penyelarian.

pengurangan medan magnet dan sebagainya. Masalah larian ( µRunaway¶ ) berlaku apabila salah satu penjana bertindak sebagai pembekal tenaga kepada penjana kedua yang mengalami masalah pengurangan voltan pangkalan.  Palang Penyama.Palang Penyama. ( akibat pengurangan kelajuan. Palang penyama digunakan untuk mengawal / menyamakan keupayaan bagi kedua-dua penjana yang disambung selari dan seterusnya mengatasi masalah larian.) .

Pertukaran tertib boleh menggunakan kutub antara.Istilah-istilah berkaitan Penjana AT  1. Menukar tertib. dikurangkan dengan . Proses di mana arus dalam keadaan berlitar pintas apabila gegelung angker diterbalikkan semasa ia melintasi paksi neutral magnet.

Tindak balas angker menyebabkan: a).  Kesan medan magnet yang dihasilkan oleh arus angker atas pengagihan fluks dari kutub utama. .Istilah-istilah berkaitan Penjana AT ( sambungan) 2. Fluks kutub utama menjadi lemah. Pertukaran tertib. Satah neutral geometri terherot. d). Gegelung pampasan digunakan untuk membaiki tindak balas angker. Fluks utama terherot. Tindak Balas angker. e). b). c). Bunga api.

. .TQ!.

MASIHKAH KAU INGAT??? Apakah 3 bahagian utama penjana? Fungsi setiap bahagian penjana AT? Jenis-jenis penjana AT? Perbezaan di antara belitan medan pirau dan belitan medan siri? Gambarajah litar penjana AT? .

. 8. Sila jawab semua soalan muka surat 55 kecuali no.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful