P. 1
PENGURUSAN MAKMAL

PENGURUSAN MAKMAL

|Views: 273|Likes:
Published by illalila

More info:

Published by: illalila on Jul 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/18/2014

pdf

text

original

Pengurusan Makmal Komputer & Perancangan ICT Sekolah

Sekolah yang mempunyai Makmal Komputer (bangunan sendiri / ubahsuai) 1. PENGURUSAN MAKMAL Pesingurusan Makmal Komputer seharusnya mempunyai aspek-aspek berikut : Misi/Visi/Moto Objektif Piagam Pelanggan Carta Organisasi Induk Carta Organisasi Pelaksana PERATURAN Peraturan Makmal SISTEM FAIL Pekeliling Surat Menyurat Perkembangan Staff Jadual Penggunaan Fail Mesyuarat INVENTORI Buku Stok/Rekod Bekalan Pejabat Kad Inventori (Kew.PA(2)) Senarai Inventori Buku Laporan Penyelenggaraan Buku Pinjaman Alatan Label 2. PENGGUNAAN MAKMAL Setiap aktiviti berhubung dengan penggunaan makmal direkodkan: Rekod Penggunaan Makmal Rekod Penggunaan Komputer Rekod Penggunaan Bahan Rekod Buku Pelawat 3. KESELAMATAN Aspek Keselamatan dari segi pengguna dan peralatan perlu diutamakan : Peralatan Plan Kecemasan Langkah-langkah keselamatan 4. KECERIAAN Bagi menambahbaikkan pengurusan makmal, aspek keceriaan turut diambil kira : Plan Makmal Susun Atur (kreativiti) Sudut Pembelajaran Kebersihan

Disusun oleh Norlila Binti Jaafar Juruteknik Komputer (FT17) SK Kok Pasir

´ 1. Menyediakan peluang dan kemudahan mempelajari pengaturcaraan komputer kepada guru dan pelajar. pelajar dan masyarakat setempat. 1.1 PENGURUSAN MAKMAL Misi / Visi / Moto MISI ³Melaksanakan program-program yang telah dirancang untuk membantu meningkatkan penguasaan murid dalam bidang IT selaras dengan keperluan semasa. Menggalakkkan minat dan rasa ingin tahu mengnenai komputer. Membantu pelajar berhadapan dengan kehidupan yang semakin berorientasikan komputer Memupuk sikap yang positif dan mengurangkan kekeliruan mengenai penggunaan komputer dalam kehidupan.Pengurusan Makmal Komputer & Perancangan ICT Sekolah BAB 1 1. kerjasama dan motivasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Menggalakkan penggunaan komputer untuk membantu aktiviti sekolah dan masyarakat. maklumat dan pengetahuan di kalangan guru.2 Objektif OBJEKTIF MAKMAL KOMPUTER SEKOLAH Meningkatkan literasi komputer di kalangan warga sekolah. Menggalakkan perkongsian idea.3 Piagam Pelanggan Disusun oleh Norlila Binti Jaafar Juruteknik Komputer (FT17) SK Kok Pasir . Menggalakkan penyertaan.´ VISI ³ Memberikan perkhidmatan terbaik dalam menyebarkan ilmu dan kemahiran berkaitan IT untuk melahirkan murid yang celik IT dan seterusnya dapat mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam aktiviti pembelajaran khasnya dan untuk kehidupan mereka pada masa hadapan amnya serta mendidik murid agar mereka dapat berbakti sepanjang masa dengan mengguna pakai ilmu pengetahuan berkaitan IT yang telah di pelajari. Meningkatkan penglibatan pelajar dalam pendidikan komputer dengan menggalakkan penggunaan komputer secara positif.

Pengurusan Makmal Komputer & Perancangan ICT Sekolah 1.4 Carta Organisasi Ict Disusun oleh Norlila Binti Jaafar Juruteknik Komputer (FT17) SK Kok Pasir .

Pengurusan Makmal Komputer & Perancangan ICT Sekolah 1.5 Carta Organisasi Pelaksana Disusun oleh Norlila Binti Jaafar Juruteknik Komputer (FT17) SK Kok Pasir .

2 Menguruskan latihan dan kursus dalaman 3.6 Menyediakan jadual penggunaan makmal 3.5 Menyelaras pelaksanaan segala perancangan ICT sekolah 3.2. EG*Net.1 Menguruskan mesyuarat Jawatankuasa ICT Sekolah 3. memantau dan menyelia Rangkaian LAN dan WAN serta menyelaras server-server utama dan peralatan seperti Firewall. 9.9 Jadual Kelab 3. 1.5 Menggubal dan membangunkan dasar ICT sekolah agar program ICT dilaksanakan dan mencapai matlamatnya. 1. Proxy. 1. Pusat Akses dan sebagainya. SETIAUSAHA (PENYELARAS MAKMAL KOMPUTER) 3. Broadband. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal seperti:9.7 Mengkaji dan member kelulusan untuk kegunaan computer oleh semua pihak.8 Jadual pengajaran dan pembelajaran 3. 1.3 Mempengerusikan semua mesyuarat jawatankuasa pelaksanaan ICT sekolah.1 Mengetuai jawatankuasamuntuk merancang pelaksanaan program ICT di sekolah.Pengurusan Makmal Komputer & Perancangan ICT Sekolah SENARAI TUGAS JAWATANKUASA ICT SEKOLAH 1. NAIB PENGERUSI (PENOLONG KANAN 1 / KURIKULUM PENTADBIRAN) Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas.4 Memantau pembangunan web / portal sekolah 3.3 Menguruskan kewangan Jawatankuasa ICT sekolah 3.2 Membantu. 9. PENOLONG SETIAUSAHA (PEN.PENYELARAS MAKMAL KOMPUTER) Membantu setiausaha dalam menjalankan tugas.1 Pemeriksaan dan penyenggaraan kelengkapan ICT yang r osak seperti kerosakan perkakasan utama. Disusun oleh Norlila Binti Jaafar Juruteknik Komputer (FT17) SK Kok Pasir . 3.2. komponen-komponen dan aksesori ICT.10 Jadual Guru Bertugas 3.7 Menjadi pegawai perhubungan ICT sekolah 3.2 Mengemukakan keperluan sekolah kepada Pejabat Pelajaran Daerah / Jabatan Pelajaran Negeri/ Kementerian Pelajaran Malaysia dan pihak berkenaan untuk mendapatkan peruntukan kewangan. 9.9 Memastikan keselamatan kawasan sekolah. 2.11 Menyediakan dan mengumpulkan laporan aktiviti ICT sekolah 3.3 Menyelaras Meja Bantuan Teknikal ICT. 4.1 Membantu tugas-tugas pengurusan aset ICT di sekolah dibawah penyeliaan Pengetua/Guru Besar/Guru Data.8 Mengkaji semula secara berkala tahap-tahap akses bagi kakitangan bawahan dan pelajar.4 Merancang. melaksana dan memantau keseluruhan program ICT sekolah.2. 5. perisian. 1. DNS bagi School*Net . 1. 1. PENGERUSI (PENGETUA / GURU BESAR) 1. guru dan pembangunan & pembekalan.2 Menyelenggara kemudahan & perkhidmatan ICT. 1.12 Mengendalikan hal-hal pentadbiran Jawatankuasa ICT sekolah. TUGAS-TUGAS JURUTEKNIK KOMPUTER 9.6 Menerima laporan dan membuat perbincangan dengan penyelar ICT untuk memastikan as segala urusan berjalan dengan lancer. Internet Access.

Pengurusan Makmal Komputer & Perancangan ICT Sekolah 9. memantau kerja yang dilakukan oleh pembekal.5 Melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan pengurusan peralatan ICT yang di arahkan dari semasa ke semasa.4 Mengawasi isu-isu keselamatan ICT diperingkat sekolah serta mematuhi kawalan dan prosedur keselamatan yang berkesan selaras dengan dasar-dasar keselamatan yang telah ditetapkan oleh KPM/JPN//PPD/Sekolah serta MAMPU.3 Menyediakan keperluan perolehan ICT untuk pengurusan sekolah. 9. 9.4 `Sebagai pegawai urusan bagi aktiviti penyelenggaraan termasuk mencatat log. 9. membuat tindakan susulan kepada pihak berkaitan.2. Disusun oleh Norlila Binti Jaafar Juruteknik Komputer (FT17) SK Kok Pasir .

Pengurusan Makmal Komputer & Perancangan ICT Sekolah 1. Tidak dibenarkan membawa µliquid paper¶. mengedar dan menampal bahan yang mengandungi unsure lucah.4 Panduan untuk penggunaan ramai Berikut adalah beberapa peraturan yang perlu di patuhi oleh semua pengguna makmal komputer : Dilarang membawa beg. Guru yang bertanggungjawab membawa pelajar atau kelas ke makmal komputer hendaklah merekod penggunaannya dalam buku log makmal. Padamkan maa suis jika perlu.6.6. Tidak dibenarkan memakai kasut di dalam makmal Pelajar tidak dibenarkan masuk ke dalam makmal tanpa guru pengawas.1 Memaksimumkan penggunaan 1.6.1 Peraturan makmal diwujudkan untuk : 1. bau benda terbakar. makanan atau minuman ke dalam makmal Dilarang membawa sebarang cakera perisian luar ke dalam makmal kecuali dengan keizinan Penyelaras ICT.2 Disusun oleh Norlila Binti Jaafar Juruteknik Komputer (FT17) SK Kok Pasir . laporkan segera kepada guru bertugas. Pelajar dilarang menyelaraskan penghawa dingin. Dilarang mengubah atau menambah perisian dan perkakasan. Jika terdapat sebarang bunyi yang ganjil. bahagian komputer terlalu panas atau sebarang yang disyaki tidak normal. 1. Pelajar dilarang membawa keluar sebarang perkakasan atau perisian dari makmal kecuali dengan keizinan Penyelaras ICT.1. Penggunaan hendaklah sentiasa menjaga kebersihan Makmal Komputer. Laporkan sebarang kerosakan perkakasan atau perisian kepada guru yang bertugas. Semua pengguna komputer adalah dilarang sama sekali mengusik atau mengubah sebarang sambungan wayar pada komputer. Pengguna hendaklah merekod penggunaan buku log komputer. Dilarang membuat bising di dalam makmal.6.1.6. Dilarang mengubah sebarang settings dalam komputer.1.1.6 Peraturan Makmal 1.2 Meminimumkan risiko penyelewengan dan kerosakan 1. menghina atau memfitnah pihak tertentu.3 Mewujudkan suasana yang selamat dan selesa untuk pengajaran dan pembelajaran 1. Semua hasil kerja hendaklah disimpan dalam disket dan tidak boleh disimpan dalam cakera keras.6. Dilarang mencetak. Peralatan seperti LCD dan printer hanya boleh dikendalikan oleh guru.

7.7 Sistem Fail 1.8.7.7.8.2.7. 1.2 Minit curai mesyuarat 1.5 1.3.7.3 1.1 Senaraikan semua peralatan yang telah didaftarkan dan dicetak serta dipamerkan dalam fail inventori Buku laporan penyelenggaraan 1.1 Surat-surat yang berkaitan dengan ICT sekolah dari pihak kementerian.7.2 1.8.3.2 Surat dari sekolah hal-hal berkaitan ICT Perkembangan Staff 1.1 Buku stok/rekod bekalan pejabat diperolehi dari pejabat sekolah Kad inventori (kew312) 1.8.3 1. 1.4.8.8.8.5 1.8.8.7.8.2 1.7.6 Disusun oleh Norlila Binti Jaafar Juruteknik Komputer (FT17) SK Kok Pasir .3.1 Pekeliling yang berkaitan dengan program ICT Kementerian Pelajaran Malaysia ( lihat folder Pekeliling ) Surat menyurat 1.1 Semua peralatan yang berada dalam makmal komputer telah didaftarkan dalam kad inventori 1.1. pejabat pelajaran daerah mahupun dari syarikat luar/swasta.7.1 Buku stok/rekod bekalan pejabat 1.7.5.1 Sila sediakan buku pinjaman jika ada individu yang bercadang menggunakan peralatan ICT di luar makmal komputer Label 1.4 1.1 Minit mesyuarat yang dijalankan atau yang dihadiri.1 Labelkan semua peralatan ICT dalam makmal komputer mengikut daftar inventori yang telah dibuat 1.Pengurusan Makmal Komputer & Perancangan ICT Sekolah 1.7.1.) Buku pinjaman alatan 1.4 1.5. 1.8.2.6.8.7.1 Laporan perkembangan staff/¶in-house training¶ yang diadakan.4.8 Inventori 1.2.1 Pekeliling 1.1 Jadual waktu penggunaan makmal komputer untuk tahun semasa.8. Fail mesyuarat 1. jabatan.5.2.2 Senarai kehadiran perkembangan staff/¶in-house training¶ Jadual waktu penggunaan 1.1 Sediakan satu buku penyelenggaraan peralatan makmal komputer dan catatkan sekiranya ada penyelenggaran dijalankan (Pihak Syarikat Warisan Nusa juga ada membekalkan buku penyelenggaraan peralatan ICT ± sila pastikan buku tersebut berada dalam makmal komputer sepanjang masa dan senang diakses.2 Semua kad inventori yang telah diisi dengan sempurna hendaklah dimasukkan di dalam fail tegak Senarai inventori 1.7.

2 Dilarang memasang perisian pihak ketiga seperti screen servers.4 Dilarang mematikan penghawa dingin di Bilik Pelayan supaya tahap kepanasan dan pemeluwapan tidak berlaku 3.1.4 BAB 3 KESELAMATAN 3.6 Dilarang menyerkup komputer semasa kuasa dihidupkan untuk mengelakan terlampau panas.1 Pelan pengosongan bangunan perlu dipamerkan dalam Makmal Komputer.3.1. 3.1. perisian utilty i untuk mengelakan perubahan konfigurasi sistem.1.1.1.1 Setiap kunci perlu dilabel dengan jelas 3.1 Peralatan 3.1 Dilarang memasang atau membaiki sendiri komputer atau peralatan yang ada tanpa kebenaran dan penyeliaan penyelaras ICT 3.5 Dilarang membuka atau mengalih perkakasan dari tempat asal tanpa penyeliaan Penyelaras ICT untuk mengelakan kerosakan disebabkan oleh salah pengendalian 3.3.2.1 Sediakan juga rekod penggunaan bahan yang berada dalam makmal Rekod buku pelawat 2.1.4.Pengurusan Makmal Komputer & Perancangan ICT Sekolah BAB 2 PENGGUNAAN MAKMAL 2.1 Kunci : 3.1 Rekod penggunaan makmal 2.1.3 Langkah-langkah keselamatan KESELAMATAN FIZIKAL SECARA UMUM 3. 3.3 2. Perubahan ini mungkin akan menjejaskan aplikasi yang dipasang.1 Setiap pelawat yang mengunjungi makmal diminta mengisi buku pelawat 2.1 Sila pastikan rekod penggunaan makmal diisi oleh guru-guru dan murid/pelajar sepanjang masa Rekod penggunaan Komputer 2.1 Semua komputer diletakkan buku rekod penggunaan dan pengguna dimestikan mengisi rekod Rekod Penggunaan Bahan 2. 3.3 Dilarang mematikan pelayan atau perkakasan rangkaian yang telah dipasang supaya operasi tidak terganggu.3.2.2 2.2 Kunci disimpan oleh Pengetua atau Guru Besar dan Penyelaras ICT sahaja.2 Plan kecemasan 3. Disusun oleh Norlila Binti Jaafar Juruteknik Komputer (FT17) SK Kok Pasir . 3.3.1.

3. 3. 3.3.10.3.2Pastikan pelayan tidak berada betul-betul di bawah alat penghawa dingin.1 Hanya mereka yang diberi kuasa sahaja dibenarkan memasuki bilik Pelayan.3.1 Pastikan Bilik Pelayan berada dalam bagunan perlindungan pengalir kilat.2.3. nombor Kad Pengenalan.3.3. 3.3.9.3 Peralatan ICT perlu dilindungi oleh pencegah kilat. KESELAMATAN FIZIKAL TAMBAHAN DI BILIK PELAYAN (SERVER ROOM) 3.3.6.3 Penyelaras ICT mesti menemani pelawat yang mengunjungi bilik Pelayan setiap masa.3.3. 3.2 Setiap komputer dan pelayan perlu dilindungi oleh satu alat Uninterupted Power Supply 3.3.3 Elektrik : 3. Contoh maklumat yang dicatat termasuk tarikh. tujuan lawatan.3.3.3.3.5.10 Elektrik 3.1 Dilarang membawa masuk makanan dan minuman ke dalam Bilik Pelayan. 3.3.1 Setiap peralatan dan kabel perlu dilabel.7 Bilik Bilik Pelayan hendaklah sentiasa berkunci 3. pusat sumber yang ada komputer perlu mempunyai alat bantuan awal pemadam api jenis CO2.3.3.3 Buku log untuk rekodkan pengguna kunci.1. khasnya bilik Pelayan.5.3. 3.2.2 Setiap pelawat dikehendaki mengisi buku log kawalan akses.2 Penyelaras ICT mesti menemani pelawat mengunjungi bilik bawah kawalan beliau.1Setiap pelayan perlu dilindungi oleh satu alat Uninterupted Power Supply.3. nama. Disusun oleh Norlila Binti Jaafar Juruteknik Komputer (FT17) SK Kok Pasir .3.Pengurusan Makmal Komputer & Perancangan ICT Sekolah 3. 3.2 Setiap pengesan kebakaran perlu dipasang dan sentiasa berada dalam keadaan baik.9.4. makmal.6 Makanan 3.3.1 Hanya mereka yang diberi kuasa sahaja dibenarkan memasuki bilik berkenaan. jawatan.9 Akses Pelawat 3. masa.3. 3. 3. 3. 3.2 Akses Pelawat : 3.3. jabatan.3.9. masa masuk dan masa keluar serta masukan ruangan catatan jika perlu.3.4 Label 3.8 Kunci Buku log untuk rekodkan pengguna kunci 3.1 Setiap bilik pelayan.10. 3.5 Pencegahan Kebakaran 3.

3. 4.2. Penggunaan makmal perlu diselia sepenuh masa dan direkodkan dalam buku log termasuk penggunaan peralatan dan internet. 3.2.3. 4.1 Terpulang kepada penyelaras untuk menyediakan Sudut Pembelajaran mengikut subjek tertentu atau seperti yang diarahkan dalam subjek ICTL (sekolah rendah sahaja) Kebersihan 4. 4.14 Alat Penghawa Dingin Setiap Makmal Komputer perlu dilengkapi alat penghawa dingin.1 Susun atur perkakas dalam makmal komputer hendaklah mengikut kreativiti sendiri dan tidak menghalang peralatan yang penting dalam makmal tersebut.1Setiap bilik pelayan perlu dipasang dengan sekurang-kurangnya dua (2) unit alat penghawa dingin yang berfungsi secara bergilir-gilir selama 24 jam.13 Elektrik Pastikan semua punca elektrik bagi semua peralatan dimatikan sebelum meninggalkan makmal 3.4 Disusun oleh Norlila Binti Jaafar Juruteknik Komputer (FT17) SK Kok Pasir .3. 4.4.4.3.2 Susun atur (kreativiti) 4. BAB 4 KECERIAAN 4. Sebarang perubahan tidak dibenarkan kecuali dengan kebenaran pihak pentadbiran sekolah.1. KESELAMATAN FIZIKAL TAMBAHAN DI MAKMAL KOMPUTER 3.3 4. Sekiranya penghawa dingin tidak berfungsi atau sekiranya dibekalkan dengan satu unit alat penghawa dingin sahaja. Sudut Pembelajaran 4.11 Alat Penghawa Dingin 3.11.1 Plan Makmal 4.Pengurusan Makmal Komputer & Perancangan ICT Sekolah 3.3.1 Sediakan pelan lokasi setiap komputer dan lain-lain peralatan di Makmal Komputer 4. pelayan hendaklah shutdown apabila tidak diguna.1.1 Kebersihan dalam makmal perlu diutamakan terutama peralatan-peralatan komputer.2 Boleh melantik murid/pelajar yang bertanggungjawab untuk menguruskan kebersihan dalam makmal komputer.3.2 Gambarajah infrastruktur teknikal (Bilik Pelayan dan Makmal Komputer) perlu didokumenkan dan dipamerkan. Susun atur perkakasan dalam makmal hendaklah mengikut pelan lokasi yang dipamerkan.12 Akses Hanya mereka yang diberi kuasa sahaja dibenarkan memasuki Makmal Komputer.2 Dilarang mengubah tempat dan kedudukan komputer sepertimana yang telah ditetapkan dalam pelan asal makmal komputer.

Pengurusan Makmal Komputer & Perancangan ICT Sekolah Jadual 1 CADANGAN PELAN TINDAKAN PERANCANGAN ICT JANGKA PANJANG 2007 Sasaran Kos 2008 Sasaran Kos 2009 70% 40% Literasi Pelajar menguasai kemahiran ICT asas RM 350 Literasi Pelajar menguasai kemahiran ICT asas 30%kemahiran interemediate RM 350 Literasi Pelajar 50% 20% Peningkatan Kemahiran ICT Literasi Guru menguasai kemahiran ICT asas RM 550 Literasi Guru menguasai kemahiran ICT asas 10%kemahiran interemediate RM 650 Literasi Guru 30% Literasi Staf Sokongan menguasai kemahiran ICT asas RM 200 Literasi Staf Sokongan 60% menguasai kemahiran ICT asas RM 200 Literasi Staf Sokongan Disusun oleh Norlila Binti Jaafar Juruteknik Komputer (FT17) SK Kok Pasir .

Pengurusan Makmal Komputer & Perancangan ICT Sekolah 10%kemahiran interemediate Kursus Literasi ICT bagi Komuniti 1 kursus. 20 peserta RM 200 Kursus Literasi ICT bagi Komuniti 20% Latihan Guru menggunakan ICT dalam P&P RM 550 Latihan Guru 40% menggunakan ICT dalam P&P RM 550 Latihan Guru Peningkatan Bahan Sumber Matematik 30% dalam perolehan P&P RM 1000 Bahan Sumber Sains Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P RM 1000 Bahan Sumber Sejarah Peningkatan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahan Sumber Bahasa Melayu Peningkatan 30% dalam perolehan P&P RM 1000 Bahan Sumber Bahasa Inggeris Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P RM 1000 Bahan Sumber Geografi Bengkel Penghasilan Bahan Sumber 2 bengkel RM 640 Bengkel Penghasilan Bahan Sumber 3 bengkel RM 790 Bengkel Penghasilan Bahan Sumber Disusun oleh Norlila Binti Jaafar Juruteknik Komputer (FT17) SK Kok Pasir .

Pengurusan Makmal Komputer & Perancangan ICT Sekolah Kajian Tindakan Latihan Staf Sokongan dalam Aplikasi Peningkatan Penggunaan ICT dalam Pengurusan Penyenggelaraan Komputer Pengurusan 40% staf dilatih menggunakan aplikasi pengurusan RM 460 Latihan Staf Sokongan dalam Aplikasi Pengurusan 80% staf dilatih menggunakan aplikasi pengurusan RM 460 Latihan Staf Sokongan dalam Aplikasi Pengurusan 2 kali setahun begi semua computer RM 2000 Penyenggelaraan Komputer 2 kali setahun bagi semua komputer RM 2000 Penyenggelaraan Komputer 5 buah Pembelian Peningkatan Infrastruktur ICT Peralatan Komputer 2 komputer RM 6500 Pembelian Peralatan Komputer komputer RM 1 pengimbas 1 pencetak 12000 Pembelian Peralatan Komputer Jadual 2 CADANGAN PENILAIAN PELAN TINDAKAN PERANCANGAN ICT JANGKA PANJANG 2007 Peningkata n Kemahiran Literasi Pelajar Sasaran 100% menguasai kemahiran 2008 Literasi Pelajar Sasaran 70% kemahiran intermediat 2009 Literasi Pelajar Sasaran 100% kemahiran intermediat Penilaian 95% menguasai kemahiran Disusun oleh Norlila Binti Jaafar Juruteknik Komputer (FT17) SK Kok Pasir .

Dua peratus pelajar fobia komput er dan tidak menyen tuh komput er.Pengurusan Makmal Komputer & Perancangan ICT Sekolah ICT ICT asas 60% kemahiran intermediat e e 30% kemahiran tinggi e 50% kemahiran tinggi asas. Dua peratus guru kemahiran IT tinggi pindah ke sekolah lain. 20% kemahiran tinggi kerana: 1. 3. 100% menguasai kemahiran intermediate dan 50% kemahiran tinggi kerana: Literasi Staf Sokongan 70% menguasai kemahiran ICT asas 30% kemahiran Literasi Staf Sokongan 100% menguasai kemahiran ICT asas 60% kemahiran Literasi Staf Sokongan 70% kemahiran intermediate 30% kemahiran tinggi Disusun oleh Norlila Binti Jaafar Juruteknik Komputer (FT17) SK Kok Pasir . Literasi Guru 70% menguasai kemahiran ICT asas 30% kemahiran intermediate Literasi Guru 100% menguasai kemahiran ICT asas 60% kemahiran intermediate Literasi Guru 70% kemahiran intermediate 30% kemahiran tinggi 95% menguasai kemahiran asas. Dua peratus pelajar buta huruf tidak dapat mengik uti kelas. 2. Lima peratus guru yang baru dipindah masuk ke sekolah tanpa kemahiran ICT 2. 30% kemahiran tinggi kerana: 1. Lima peratus pelajar tidak mengha diri kelas komput er. 90% intermediat e. 60% intermediate.

Belum ada bahan perisian bagi matapelajar an tertentu. Bahasa Inggeris. Keperluan mendedahka n guru yang baru dipindah kepada proses pembinaan bahan Kajian tindakan bagi Bahasa Melayu. Matematik dan Sains telah dijalankan dan hasil kajian Bengkel Penghasilan Bahan Sumber Bengkel Penghasilan Bahan Sumber Bengkel Penghasilan Bahan Sumber Disusun oleh Norlila Binti Jaafar Juruteknik Komputer (FT17) SK Kok Pasir . Lima peratus guru yang baru dipindah masuk ke sekolah tanpa kemahiran ICT 2.Pengurusan Makmal Komputer & Perancangan ICT Sekolah intermediate intermediate 1. Sepuluh peratus guru kemahiran IT tinggi pindah ke sekolah lain 3. Pemindahan masuk staf yang mahir IT 2. Koleksi bahan P&P sekolah telah bertambah sebanyak 150% (mengikut sasaran yang ditetapkan) Kursus Literasi ICT bagi Komuniti 2 kursus x 20 peserta Kursus Literasi ICT bagi Komuniti 3 kursus x 20 peserta Kursus Literasi ICT bagi Komuniti 3 kursus x 20 peserta Latihan Guru 40% menggunakan ICT dalam P&P Latihan Guru 80% menggunakan ICT dalam P&P Latihan Guru 100% menggunakan ICT dalam P&P Bahan Sumber Matematik Tambahan Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P Bahan Sumber Sains Tulen Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P Bahan Sumber Matematik Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P Peningkatan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahan Sumber Bahasa Melayu Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P 3 Bengkel Bahan Sumber Bahasa Inggeris Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P 2 Bengkel Bahan Sumber Bahasa Melayu Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P 2 Bengkel 15 bengkel pembinaan bahan telah dijalankan (melebihi sasaran) kerana: 1. Keperluan bahan bagi P&P oleh guru 2. Latihan tambahan di jalankan bagi staf oleh Jabatan Pendidikan Negeri Seramai 300 ahli komuniti telah dilatih dalam ICT (melebihi sasaran yang ditetapkan) 75% menggunakan ICT dalam P&P kerana: 1.

Perolehan telah dibuat seperti yang dirancangkan. Peningkatan Penggunaan ICT dalam Pengurusan Penyelenggaraa n komputer 2 kali setahun bagi semua komputer Penyelenggaraa n komputer 1 kali setahun bagi semua komputer Penyelenggaraa n komputer 1 kali setahun bagi semua komputer Pembelian Peralatan Komputer 5 buah komputer 1 pengimbas 1 pencetak laser Pembelian Peralatan Komputer 5 buah komputer 1 pelayan Pembelian Peralatan Komputer 5 buah komputer 1 projektor LCD 1 perakam video digital Peningkatan Penggunaan ICT dalam Pengurusan Merangkaikan komputer sekolah (WAN) 20 Komputer Rangkaian komputer telah dibuat bagi 40 buah komputer (melebihi sasaran) kerana: 1. Latihan Staf Sokongan dalam Aplikasi Pengurusan 80% staf dilatih menggunakan aplikasi pengurusan Latihan Staf Sokongan dalam Aplikasi Pengurusan 40% staf dilatih menggunakan aplikasi pengurusan Latihan Staf Sokongan dalam Aplikasi Pengurusan 60% staf dilatih menggunakan aplikasi pengurusan Semua staf sokongan telah dilatih dan menerima latihan semula dalam aplikasi pengurusan Penyelenggaraan telah dibuat seperti yang dirancangkan. Guru IT sekolah telah merangkaika n 20 komputer dengan menggunaka n kepakaran sendiri Jadual 3 CADANGAN CARTA GANTT BAGI AKTIVITI TAHUN 2008 Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Literasi Pelajar Literasi Guru Literasi Staf Peningkatan kemahiran ICT Kursus Literasi Komuniti So-kongan Latihan Guru Bahan Sumber Mate-matik Bahan Sumber Bahasa Disusun oleh Norlila Binti Jaafar Juruteknik Komputer (FT17) SK Kok Pasir .Pengurusan Makmal Komputer & Perancangan ICT Sekolah digunakan untuk memperbaiki mutu P&P.

Pengurusan Makmal Komputer & Perancangan ICT Sekolah Melayu Peningkatan ICT dalam Pengajaran dan Pem-belajaran Bengkel Penghasilan Bahan Sumber Peningkatan Penggunaan ICT dalam Pengurusan Latihan Staf Sokongan dalam Aplikasi Pengurusan Penyenggelaraan Peningkatan Infrastruktur ICT Pembelian Komputer Komputer Disusun oleh Norlila Binti Jaafar Juruteknik Komputer (FT17) SK Kok Pasir .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->