Pengurusan Makmal Komputer & Perancangan ICT Sekolah

Sekolah yang mempunyai Makmal Komputer (bangunan sendiri / ubahsuai) 1. PENGURUSAN MAKMAL Pesingurusan Makmal Komputer seharusnya mempunyai aspek-aspek berikut : Misi/Visi/Moto Objektif Piagam Pelanggan Carta Organisasi Induk Carta Organisasi Pelaksana PERATURAN Peraturan Makmal SISTEM FAIL Pekeliling Surat Menyurat Perkembangan Staff Jadual Penggunaan Fail Mesyuarat INVENTORI Buku Stok/Rekod Bekalan Pejabat Kad Inventori (Kew.PA(2)) Senarai Inventori Buku Laporan Penyelenggaraan Buku Pinjaman Alatan Label 2. PENGGUNAAN MAKMAL Setiap aktiviti berhubung dengan penggunaan makmal direkodkan: Rekod Penggunaan Makmal Rekod Penggunaan Komputer Rekod Penggunaan Bahan Rekod Buku Pelawat 3. KESELAMATAN Aspek Keselamatan dari segi pengguna dan peralatan perlu diutamakan : Peralatan Plan Kecemasan Langkah-langkah keselamatan 4. KECERIAAN Bagi menambahbaikkan pengurusan makmal, aspek keceriaan turut diambil kira : Plan Makmal Susun Atur (kreativiti) Sudut Pembelajaran Kebersihan

Disusun oleh Norlila Binti Jaafar Juruteknik Komputer (FT17) SK Kok Pasir

2 Objektif OBJEKTIF MAKMAL KOMPUTER SEKOLAH Meningkatkan literasi komputer di kalangan warga sekolah.3 Piagam Pelanggan Disusun oleh Norlila Binti Jaafar Juruteknik Komputer (FT17) SK Kok Pasir . maklumat dan pengetahuan di kalangan guru.Pengurusan Makmal Komputer & Perancangan ICT Sekolah BAB 1 1. Menggalakkan penggunaan komputer untuk membantu aktiviti sekolah dan masyarakat. Membantu pelajar berhadapan dengan kehidupan yang semakin berorientasikan komputer Memupuk sikap yang positif dan mengurangkan kekeliruan mengenai penggunaan komputer dalam kehidupan. kerjasama dan motivasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Menggalakkkan minat dan rasa ingin tahu mengnenai komputer.1 PENGURUSAN MAKMAL Misi / Visi / Moto MISI ³Melaksanakan program-program yang telah dirancang untuk membantu meningkatkan penguasaan murid dalam bidang IT selaras dengan keperluan semasa. Menggalakkan penyertaan.´ VISI ³ Memberikan perkhidmatan terbaik dalam menyebarkan ilmu dan kemahiran berkaitan IT untuk melahirkan murid yang celik IT dan seterusnya dapat mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam aktiviti pembelajaran khasnya dan untuk kehidupan mereka pada masa hadapan amnya serta mendidik murid agar mereka dapat berbakti sepanjang masa dengan mengguna pakai ilmu pengetahuan berkaitan IT yang telah di pelajari. Menggalakkan perkongsian idea.´ 1. Menyediakan peluang dan kemudahan mempelajari pengaturcaraan komputer kepada guru dan pelajar. Meningkatkan penglibatan pelajar dalam pendidikan komputer dengan menggalakkan penggunaan komputer secara positif. pelajar dan masyarakat setempat. 1.

4 Carta Organisasi Ict Disusun oleh Norlila Binti Jaafar Juruteknik Komputer (FT17) SK Kok Pasir .Pengurusan Makmal Komputer & Perancangan ICT Sekolah 1.

Pengurusan Makmal Komputer & Perancangan ICT Sekolah 1.5 Carta Organisasi Pelaksana Disusun oleh Norlila Binti Jaafar Juruteknik Komputer (FT17) SK Kok Pasir .

PENOLONG SETIAUSAHA (PEN.9 Memastikan keselamatan kawasan sekolah. Disusun oleh Norlila Binti Jaafar Juruteknik Komputer (FT17) SK Kok Pasir .10 Jadual Guru Bertugas 3.11 Menyediakan dan mengumpulkan laporan aktiviti ICT sekolah 3. guru dan pembangunan & pembekalan. 1. NAIB PENGERUSI (PENOLONG KANAN 1 / KURIKULUM PENTADBIRAN) Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas.5 Menyelaras pelaksanaan segala perancangan ICT sekolah 3. 9.2. 9. SETIAUSAHA (PENYELARAS MAKMAL KOMPUTER) 3. komponen-komponen dan aksesori ICT.2. 4.Pengurusan Makmal Komputer & Perancangan ICT Sekolah SENARAI TUGAS JAWATANKUASA ICT SEKOLAH 1. 5. Pusat Akses dan sebagainya.3 Menguruskan kewangan Jawatankuasa ICT sekolah 3. melaksana dan memantau keseluruhan program ICT sekolah. 2.8 Mengkaji semula secara berkala tahap-tahap akses bagi kakitangan bawahan dan pelajar.2 Mengemukakan keperluan sekolah kepada Pejabat Pelajaran Daerah / Jabatan Pelajaran Negeri/ Kementerian Pelajaran Malaysia dan pihak berkenaan untuk mendapatkan peruntukan kewangan.7 Mengkaji dan member kelulusan untuk kegunaan computer oleh semua pihak.2 Menyelenggara kemudahan & perkhidmatan ICT. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal seperti:9. 9.4 Merancang.2.PENYELARAS MAKMAL KOMPUTER) Membantu setiausaha dalam menjalankan tugas.7 Menjadi pegawai perhubungan ICT sekolah 3. 1. Internet Access. 1.3 Menyelaras Meja Bantuan Teknikal ICT. Broadband.1 Menguruskan mesyuarat Jawatankuasa ICT Sekolah 3.1 Mengetuai jawatankuasamuntuk merancang pelaksanaan program ICT di sekolah. EG*Net. 3.2 Membantu.6 Menerima laporan dan membuat perbincangan dengan penyelar ICT untuk memastikan as segala urusan berjalan dengan lancer. 1. Proxy. perisian.1 Pemeriksaan dan penyenggaraan kelengkapan ICT yang r osak seperti kerosakan perkakasan utama.2 Menguruskan latihan dan kursus dalaman 3.12 Mengendalikan hal-hal pentadbiran Jawatankuasa ICT sekolah. PENGERUSI (PENGETUA / GURU BESAR) 1.3 Mempengerusikan semua mesyuarat jawatankuasa pelaksanaan ICT sekolah. 1.8 Jadual pengajaran dan pembelajaran 3. 1. 1. TUGAS-TUGAS JURUTEKNIK KOMPUTER 9.9 Jadual Kelab 3.1 Membantu tugas-tugas pengurusan aset ICT di sekolah dibawah penyeliaan Pengetua/Guru Besar/Guru Data.5 Menggubal dan membangunkan dasar ICT sekolah agar program ICT dilaksanakan dan mencapai matlamatnya. memantau dan menyelia Rangkaian LAN dan WAN serta menyelaras server-server utama dan peralatan seperti Firewall. 1.6 Menyediakan jadual penggunaan makmal 3. DNS bagi School*Net .4 Memantau pembangunan web / portal sekolah 3.

memantau kerja yang dilakukan oleh pembekal.5 Melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan pengurusan peralatan ICT yang di arahkan dari semasa ke semasa. 9.Pengurusan Makmal Komputer & Perancangan ICT Sekolah 9.4 Mengawasi isu-isu keselamatan ICT diperingkat sekolah serta mematuhi kawalan dan prosedur keselamatan yang berkesan selaras dengan dasar-dasar keselamatan yang telah ditetapkan oleh KPM/JPN//PPD/Sekolah serta MAMPU.3 Menyediakan keperluan perolehan ICT untuk pengurusan sekolah. 9. Disusun oleh Norlila Binti Jaafar Juruteknik Komputer (FT17) SK Kok Pasir .4 `Sebagai pegawai urusan bagi aktiviti penyelenggaraan termasuk mencatat log.2. 9. membuat tindakan susulan kepada pihak berkaitan.

menghina atau memfitnah pihak tertentu. makanan atau minuman ke dalam makmal Dilarang membawa sebarang cakera perisian luar ke dalam makmal kecuali dengan keizinan Penyelaras ICT.1.1 Memaksimumkan penggunaan 1. Dilarang membuat bising di dalam makmal. Pelajar dilarang menyelaraskan penghawa dingin.4 Panduan untuk penggunaan ramai Berikut adalah beberapa peraturan yang perlu di patuhi oleh semua pengguna makmal komputer : Dilarang membawa beg. mengedar dan menampal bahan yang mengandungi unsure lucah.6. Semua pengguna komputer adalah dilarang sama sekali mengusik atau mengubah sebarang sambungan wayar pada komputer. Pelajar dilarang membawa keluar sebarang perkakasan atau perisian dari makmal kecuali dengan keizinan Penyelaras ICT. Peralatan seperti LCD dan printer hanya boleh dikendalikan oleh guru. Dilarang mengubah sebarang settings dalam komputer. Semua hasil kerja hendaklah disimpan dalam disket dan tidak boleh disimpan dalam cakera keras.1 Peraturan makmal diwujudkan untuk : 1. Tidak dibenarkan memakai kasut di dalam makmal Pelajar tidak dibenarkan masuk ke dalam makmal tanpa guru pengawas. laporkan segera kepada guru bertugas. Jika terdapat sebarang bunyi yang ganjil.3 Mewujudkan suasana yang selamat dan selesa untuk pengajaran dan pembelajaran 1. Dilarang mengubah atau menambah perisian dan perkakasan.1. Guru yang bertanggungjawab membawa pelajar atau kelas ke makmal komputer hendaklah merekod penggunaannya dalam buku log makmal. Pengguna hendaklah merekod penggunaan buku log komputer.Pengurusan Makmal Komputer & Perancangan ICT Sekolah 1. Tidak dibenarkan membawa µliquid paper¶.6 Peraturan Makmal 1. 1. Laporkan sebarang kerosakan perkakasan atau perisian kepada guru yang bertugas.2 Disusun oleh Norlila Binti Jaafar Juruteknik Komputer (FT17) SK Kok Pasir .2 Meminimumkan risiko penyelewengan dan kerosakan 1.6. bau benda terbakar.6. Penggunaan hendaklah sentiasa menjaga kebersihan Makmal Komputer. Dilarang mencetak. bahagian komputer terlalu panas atau sebarang yang disyaki tidak normal. Padamkan maa suis jika perlu.6.6.1.6.1.

8.2 Minit curai mesyuarat 1.7.4.3.8.7 Sistem Fail 1.1 Labelkan semua peralatan ICT dalam makmal komputer mengikut daftar inventori yang telah dibuat 1.1.7.1.6 Disusun oleh Norlila Binti Jaafar Juruteknik Komputer (FT17) SK Kok Pasir .8.1 Minit mesyuarat yang dijalankan atau yang dihadiri.2.7.2.8.8.1 Buku stok/rekod bekalan pejabat 1.2.5 1.7.5 1.7. Fail mesyuarat 1.2 1.7. 1.7.4 1. pejabat pelajaran daerah mahupun dari syarikat luar/swasta.8.1 Pekeliling yang berkaitan dengan program ICT Kementerian Pelajaran Malaysia ( lihat folder Pekeliling ) Surat menyurat 1.2 Senarai kehadiran perkembangan staff/¶in-house training¶ Jadual waktu penggunaan 1.3.8.3 1.7.2 Surat dari sekolah hal-hal berkaitan ICT Perkembangan Staff 1.1 Sila sediakan buku pinjaman jika ada individu yang bercadang menggunakan peralatan ICT di luar makmal komputer Label 1.5.7.) Buku pinjaman alatan 1.1 Jadual waktu penggunaan makmal komputer untuk tahun semasa.4 1.1 Senaraikan semua peralatan yang telah didaftarkan dan dicetak serta dipamerkan dalam fail inventori Buku laporan penyelenggaraan 1.1 Semua peralatan yang berada dalam makmal komputer telah didaftarkan dalam kad inventori 1.3 1.8.1 Surat-surat yang berkaitan dengan ICT sekolah dari pihak kementerian.1 Sediakan satu buku penyelenggaraan peralatan makmal komputer dan catatkan sekiranya ada penyelenggaran dijalankan (Pihak Syarikat Warisan Nusa juga ada membekalkan buku penyelenggaraan peralatan ICT ± sila pastikan buku tersebut berada dalam makmal komputer sepanjang masa dan senang diakses.6.5.7.8.7.1 Buku stok/rekod bekalan pejabat diperolehi dari pejabat sekolah Kad inventori (kew312) 1.2 1. 1.7.8.5.1 Laporan perkembangan staff/¶in-house training¶ yang diadakan.1 Pekeliling 1.8.8.Pengurusan Makmal Komputer & Perancangan ICT Sekolah 1.8 Inventori 1.2.8.7. jabatan. 1.3.2 Semua kad inventori yang telah diisi dengan sempurna hendaklah dimasukkan di dalam fail tegak Senarai inventori 1.4.

4 BAB 3 KESELAMATAN 3.2 Kunci disimpan oleh Pengetua atau Guru Besar dan Penyelaras ICT sahaja.3. Disusun oleh Norlila Binti Jaafar Juruteknik Komputer (FT17) SK Kok Pasir .1.3 Dilarang mematikan pelayan atau perkakasan rangkaian yang telah dipasang supaya operasi tidak terganggu.1 Sediakan juga rekod penggunaan bahan yang berada dalam makmal Rekod buku pelawat 2.1. 3.6 Dilarang menyerkup komputer semasa kuasa dihidupkan untuk mengelakan terlampau panas.1 Setiap kunci perlu dilabel dengan jelas 3.3.1 Sila pastikan rekod penggunaan makmal diisi oleh guru-guru dan murid/pelajar sepanjang masa Rekod penggunaan Komputer 2. 3. 3.Pengurusan Makmal Komputer & Perancangan ICT Sekolah BAB 2 PENGGUNAAN MAKMAL 2. perisian utilty i untuk mengelakan perubahan konfigurasi sistem.1 Setiap pelawat yang mengunjungi makmal diminta mengisi buku pelawat 2.4 Dilarang mematikan penghawa dingin di Bilik Pelayan supaya tahap kepanasan dan pemeluwapan tidak berlaku 3.3.1.1. 3.1.2 2.2 Dilarang memasang perisian pihak ketiga seperti screen servers.3.1 Semua komputer diletakkan buku rekod penggunaan dan pengguna dimestikan mengisi rekod Rekod Penggunaan Bahan 2.1.1 Dilarang memasang atau membaiki sendiri komputer atau peralatan yang ada tanpa kebenaran dan penyeliaan penyelaras ICT 3.1 Peralatan 3.5 Dilarang membuka atau mengalih perkakasan dari tempat asal tanpa penyeliaan Penyelaras ICT untuk mengelakan kerosakan disebabkan oleh salah pengendalian 3.3 2.3 Langkah-langkah keselamatan KESELAMATAN FIZIKAL SECARA UMUM 3.1 Kunci : 3.2.2.1 Pelan pengosongan bangunan perlu dipamerkan dalam Makmal Komputer.1 Rekod penggunaan makmal 2.4.1.1.2 Plan kecemasan 3.1. Perubahan ini mungkin akan menjejaskan aplikasi yang dipasang.

6 Makanan 3.10.1 Hanya mereka yang diberi kuasa sahaja dibenarkan memasuki bilik Pelayan.3. 3.3. jabatan. 3. 3. Contoh maklumat yang dicatat termasuk tarikh. masa. nama.5.3.2. masa masuk dan masa keluar serta masukan ruangan catatan jika perlu.1 Setiap bilik pelayan.3.3.3. jawatan.3.3.Pengurusan Makmal Komputer & Perancangan ICT Sekolah 3.2 Akses Pelawat : 3. Disusun oleh Norlila Binti Jaafar Juruteknik Komputer (FT17) SK Kok Pasir . 3.7 Bilik Bilik Pelayan hendaklah sentiasa berkunci 3. 3. 3. 3. nombor Kad Pengenalan.10 Elektrik 3.3.3 Elektrik : 3.3.10.9. khasnya bilik Pelayan.9 Akses Pelawat 3.3.3.3.9.3.3.2 Setiap komputer dan pelayan perlu dilindungi oleh satu alat Uninterupted Power Supply 3.2.3.4.3. 3.4 Label 3.9.3. 3.6.3.3. makmal.2 Penyelaras ICT mesti menemani pelawat mengunjungi bilik bawah kawalan beliau. tujuan lawatan. KESELAMATAN FIZIKAL TAMBAHAN DI BILIK PELAYAN (SERVER ROOM) 3.3.3.3 Penyelaras ICT mesti menemani pelawat yang mengunjungi bilik Pelayan setiap masa. 3.3 Peralatan ICT perlu dilindungi oleh pencegah kilat.3.1Setiap pelayan perlu dilindungi oleh satu alat Uninterupted Power Supply.5.2Pastikan pelayan tidak berada betul-betul di bawah alat penghawa dingin.3.2 Setiap pengesan kebakaran perlu dipasang dan sentiasa berada dalam keadaan baik. 3.5 Pencegahan Kebakaran 3.3 Buku log untuk rekodkan pengguna kunci.1 Setiap peralatan dan kabel perlu dilabel.3.1.1 Pastikan Bilik Pelayan berada dalam bagunan perlindungan pengalir kilat. 3.3. pusat sumber yang ada komputer perlu mempunyai alat bantuan awal pemadam api jenis CO2.1 Dilarang membawa masuk makanan dan minuman ke dalam Bilik Pelayan.2 Setiap pelawat dikehendaki mengisi buku log kawalan akses.8 Kunci Buku log untuk rekodkan pengguna kunci 3.1 Hanya mereka yang diberi kuasa sahaja dibenarkan memasuki bilik berkenaan.3.

BAB 4 KECERIAAN 4.11. pelayan hendaklah shutdown apabila tidak diguna.1 Susun atur perkakas dalam makmal komputer hendaklah mengikut kreativiti sendiri dan tidak menghalang peralatan yang penting dalam makmal tersebut. Sekiranya penghawa dingin tidak berfungsi atau sekiranya dibekalkan dengan satu unit alat penghawa dingin sahaja.3. Sebarang perubahan tidak dibenarkan kecuali dengan kebenaran pihak pentadbiran sekolah.3. 4.2 Dilarang mengubah tempat dan kedudukan komputer sepertimana yang telah ditetapkan dalam pelan asal makmal komputer.2 Susun atur (kreativiti) 4.4.Pengurusan Makmal Komputer & Perancangan ICT Sekolah 3.13 Elektrik Pastikan semua punca elektrik bagi semua peralatan dimatikan sebelum meninggalkan makmal 3.2 Gambarajah infrastruktur teknikal (Bilik Pelayan dan Makmal Komputer) perlu didokumenkan dan dipamerkan.1. Sudut Pembelajaran 4. 4. Susun atur perkakasan dalam makmal hendaklah mengikut pelan lokasi yang dipamerkan.1Setiap bilik pelayan perlu dipasang dengan sekurang-kurangnya dua (2) unit alat penghawa dingin yang berfungsi secara bergilir-gilir selama 24 jam. 3.4.2.11 Alat Penghawa Dingin 3.3.3.1 Kebersihan dalam makmal perlu diutamakan terutama peralatan-peralatan komputer.4 Disusun oleh Norlila Binti Jaafar Juruteknik Komputer (FT17) SK Kok Pasir .12 Akses Hanya mereka yang diberi kuasa sahaja dibenarkan memasuki Makmal Komputer.3 4.2 Boleh melantik murid/pelajar yang bertanggungjawab untuk menguruskan kebersihan dalam makmal komputer.1 Plan Makmal 4.1 Terpulang kepada penyelaras untuk menyediakan Sudut Pembelajaran mengikut subjek tertentu atau seperti yang diarahkan dalam subjek ICTL (sekolah rendah sahaja) Kebersihan 4.1 Sediakan pelan lokasi setiap komputer dan lain-lain peralatan di Makmal Komputer 4.2. 4.14 Alat Penghawa Dingin Setiap Makmal Komputer perlu dilengkapi alat penghawa dingin.3. 4.1. Penggunaan makmal perlu diselia sepenuh masa dan direkodkan dalam buku log termasuk penggunaan peralatan dan internet.3. KESELAMATAN FIZIKAL TAMBAHAN DI MAKMAL KOMPUTER 3.

Pengurusan Makmal Komputer & Perancangan ICT Sekolah Jadual 1 CADANGAN PELAN TINDAKAN PERANCANGAN ICT JANGKA PANJANG 2007 Sasaran Kos 2008 Sasaran Kos 2009 70% 40% Literasi Pelajar menguasai kemahiran ICT asas RM 350 Literasi Pelajar menguasai kemahiran ICT asas 30%kemahiran interemediate RM 350 Literasi Pelajar 50% 20% Peningkatan Kemahiran ICT Literasi Guru menguasai kemahiran ICT asas RM 550 Literasi Guru menguasai kemahiran ICT asas 10%kemahiran interemediate RM 650 Literasi Guru 30% Literasi Staf Sokongan menguasai kemahiran ICT asas RM 200 Literasi Staf Sokongan 60% menguasai kemahiran ICT asas RM 200 Literasi Staf Sokongan Disusun oleh Norlila Binti Jaafar Juruteknik Komputer (FT17) SK Kok Pasir .

20 peserta RM 200 Kursus Literasi ICT bagi Komuniti 20% Latihan Guru menggunakan ICT dalam P&P RM 550 Latihan Guru 40% menggunakan ICT dalam P&P RM 550 Latihan Guru Peningkatan Bahan Sumber Matematik 30% dalam perolehan P&P RM 1000 Bahan Sumber Sains Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P RM 1000 Bahan Sumber Sejarah Peningkatan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahan Sumber Bahasa Melayu Peningkatan 30% dalam perolehan P&P RM 1000 Bahan Sumber Bahasa Inggeris Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P RM 1000 Bahan Sumber Geografi Bengkel Penghasilan Bahan Sumber 2 bengkel RM 640 Bengkel Penghasilan Bahan Sumber 3 bengkel RM 790 Bengkel Penghasilan Bahan Sumber Disusun oleh Norlila Binti Jaafar Juruteknik Komputer (FT17) SK Kok Pasir .Pengurusan Makmal Komputer & Perancangan ICT Sekolah 10%kemahiran interemediate Kursus Literasi ICT bagi Komuniti 1 kursus.

Pengurusan Makmal Komputer & Perancangan ICT Sekolah Kajian Tindakan Latihan Staf Sokongan dalam Aplikasi Peningkatan Penggunaan ICT dalam Pengurusan Penyenggelaraan Komputer Pengurusan 40% staf dilatih menggunakan aplikasi pengurusan RM 460 Latihan Staf Sokongan dalam Aplikasi Pengurusan 80% staf dilatih menggunakan aplikasi pengurusan RM 460 Latihan Staf Sokongan dalam Aplikasi Pengurusan 2 kali setahun begi semua computer RM 2000 Penyenggelaraan Komputer 2 kali setahun bagi semua komputer RM 2000 Penyenggelaraan Komputer 5 buah Pembelian Peningkatan Infrastruktur ICT Peralatan Komputer 2 komputer RM 6500 Pembelian Peralatan Komputer komputer RM 1 pengimbas 1 pencetak 12000 Pembelian Peralatan Komputer Jadual 2 CADANGAN PENILAIAN PELAN TINDAKAN PERANCANGAN ICT JANGKA PANJANG 2007 Peningkata n Kemahiran Literasi Pelajar Sasaran 100% menguasai kemahiran 2008 Literasi Pelajar Sasaran 70% kemahiran intermediat 2009 Literasi Pelajar Sasaran 100% kemahiran intermediat Penilaian 95% menguasai kemahiran Disusun oleh Norlila Binti Jaafar Juruteknik Komputer (FT17) SK Kok Pasir .

Lima peratus guru yang baru dipindah masuk ke sekolah tanpa kemahiran ICT 2. Dua peratus pelajar fobia komput er dan tidak menyen tuh komput er. 90% intermediat e. 20% kemahiran tinggi kerana: 1. Literasi Guru 70% menguasai kemahiran ICT asas 30% kemahiran intermediate Literasi Guru 100% menguasai kemahiran ICT asas 60% kemahiran intermediate Literasi Guru 70% kemahiran intermediate 30% kemahiran tinggi 95% menguasai kemahiran asas. 2. 60% intermediate. 30% kemahiran tinggi kerana: 1. 100% menguasai kemahiran intermediate dan 50% kemahiran tinggi kerana: Literasi Staf Sokongan 70% menguasai kemahiran ICT asas 30% kemahiran Literasi Staf Sokongan 100% menguasai kemahiran ICT asas 60% kemahiran Literasi Staf Sokongan 70% kemahiran intermediate 30% kemahiran tinggi Disusun oleh Norlila Binti Jaafar Juruteknik Komputer (FT17) SK Kok Pasir .Pengurusan Makmal Komputer & Perancangan ICT Sekolah ICT ICT asas 60% kemahiran intermediat e e 30% kemahiran tinggi e 50% kemahiran tinggi asas. 3. Lima peratus pelajar tidak mengha diri kelas komput er. Dua peratus guru kemahiran IT tinggi pindah ke sekolah lain. Dua peratus pelajar buta huruf tidak dapat mengik uti kelas.

Koleksi bahan P&P sekolah telah bertambah sebanyak 150% (mengikut sasaran yang ditetapkan) Kursus Literasi ICT bagi Komuniti 2 kursus x 20 peserta Kursus Literasi ICT bagi Komuniti 3 kursus x 20 peserta Kursus Literasi ICT bagi Komuniti 3 kursus x 20 peserta Latihan Guru 40% menggunakan ICT dalam P&P Latihan Guru 80% menggunakan ICT dalam P&P Latihan Guru 100% menggunakan ICT dalam P&P Bahan Sumber Matematik Tambahan Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P Bahan Sumber Sains Tulen Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P Bahan Sumber Matematik Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P Peningkatan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahan Sumber Bahasa Melayu Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P 3 Bengkel Bahan Sumber Bahasa Inggeris Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P 2 Bengkel Bahan Sumber Bahasa Melayu Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P 2 Bengkel 15 bengkel pembinaan bahan telah dijalankan (melebihi sasaran) kerana: 1. Latihan tambahan di jalankan bagi staf oleh Jabatan Pendidikan Negeri Seramai 300 ahli komuniti telah dilatih dalam ICT (melebihi sasaran yang ditetapkan) 75% menggunakan ICT dalam P&P kerana: 1. Bahasa Inggeris.Pengurusan Makmal Komputer & Perancangan ICT Sekolah intermediate intermediate 1. Lima peratus guru yang baru dipindah masuk ke sekolah tanpa kemahiran ICT 2. Matematik dan Sains telah dijalankan dan hasil kajian Bengkel Penghasilan Bahan Sumber Bengkel Penghasilan Bahan Sumber Bengkel Penghasilan Bahan Sumber Disusun oleh Norlila Binti Jaafar Juruteknik Komputer (FT17) SK Kok Pasir . Pemindahan masuk staf yang mahir IT 2. Keperluan bahan bagi P&P oleh guru 2. Keperluan mendedahka n guru yang baru dipindah kepada proses pembinaan bahan Kajian tindakan bagi Bahasa Melayu. Sepuluh peratus guru kemahiran IT tinggi pindah ke sekolah lain 3. Belum ada bahan perisian bagi matapelajar an tertentu.

Latihan Staf Sokongan dalam Aplikasi Pengurusan 80% staf dilatih menggunakan aplikasi pengurusan Latihan Staf Sokongan dalam Aplikasi Pengurusan 40% staf dilatih menggunakan aplikasi pengurusan Latihan Staf Sokongan dalam Aplikasi Pengurusan 60% staf dilatih menggunakan aplikasi pengurusan Semua staf sokongan telah dilatih dan menerima latihan semula dalam aplikasi pengurusan Penyelenggaraan telah dibuat seperti yang dirancangkan. Perolehan telah dibuat seperti yang dirancangkan. Guru IT sekolah telah merangkaika n 20 komputer dengan menggunaka n kepakaran sendiri Jadual 3 CADANGAN CARTA GANTT BAGI AKTIVITI TAHUN 2008 Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Literasi Pelajar Literasi Guru Literasi Staf Peningkatan kemahiran ICT Kursus Literasi Komuniti So-kongan Latihan Guru Bahan Sumber Mate-matik Bahan Sumber Bahasa Disusun oleh Norlila Binti Jaafar Juruteknik Komputer (FT17) SK Kok Pasir .Pengurusan Makmal Komputer & Perancangan ICT Sekolah digunakan untuk memperbaiki mutu P&P. Peningkatan Penggunaan ICT dalam Pengurusan Penyelenggaraa n komputer 2 kali setahun bagi semua komputer Penyelenggaraa n komputer 1 kali setahun bagi semua komputer Penyelenggaraa n komputer 1 kali setahun bagi semua komputer Pembelian Peralatan Komputer 5 buah komputer 1 pengimbas 1 pencetak laser Pembelian Peralatan Komputer 5 buah komputer 1 pelayan Pembelian Peralatan Komputer 5 buah komputer 1 projektor LCD 1 perakam video digital Peningkatan Penggunaan ICT dalam Pengurusan Merangkaikan komputer sekolah (WAN) 20 Komputer Rangkaian komputer telah dibuat bagi 40 buah komputer (melebihi sasaran) kerana: 1.

Pengurusan Makmal Komputer & Perancangan ICT Sekolah Melayu Peningkatan ICT dalam Pengajaran dan Pem-belajaran Bengkel Penghasilan Bahan Sumber Peningkatan Penggunaan ICT dalam Pengurusan Latihan Staf Sokongan dalam Aplikasi Pengurusan Penyenggelaraan Peningkatan Infrastruktur ICT Pembelian Komputer Komputer Disusun oleh Norlila Binti Jaafar Juruteknik Komputer (FT17) SK Kok Pasir .