P. 1
PENGURUSAN MAKMAL

PENGURUSAN MAKMAL

|Views: 273|Likes:
Published by illalila

More info:

Published by: illalila on Jul 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/18/2014

pdf

text

original

Pengurusan Makmal Komputer & Perancangan ICT Sekolah

Sekolah yang mempunyai Makmal Komputer (bangunan sendiri / ubahsuai) 1. PENGURUSAN MAKMAL Pesingurusan Makmal Komputer seharusnya mempunyai aspek-aspek berikut : Misi/Visi/Moto Objektif Piagam Pelanggan Carta Organisasi Induk Carta Organisasi Pelaksana PERATURAN Peraturan Makmal SISTEM FAIL Pekeliling Surat Menyurat Perkembangan Staff Jadual Penggunaan Fail Mesyuarat INVENTORI Buku Stok/Rekod Bekalan Pejabat Kad Inventori (Kew.PA(2)) Senarai Inventori Buku Laporan Penyelenggaraan Buku Pinjaman Alatan Label 2. PENGGUNAAN MAKMAL Setiap aktiviti berhubung dengan penggunaan makmal direkodkan: Rekod Penggunaan Makmal Rekod Penggunaan Komputer Rekod Penggunaan Bahan Rekod Buku Pelawat 3. KESELAMATAN Aspek Keselamatan dari segi pengguna dan peralatan perlu diutamakan : Peralatan Plan Kecemasan Langkah-langkah keselamatan 4. KECERIAAN Bagi menambahbaikkan pengurusan makmal, aspek keceriaan turut diambil kira : Plan Makmal Susun Atur (kreativiti) Sudut Pembelajaran Kebersihan

Disusun oleh Norlila Binti Jaafar Juruteknik Komputer (FT17) SK Kok Pasir

Meningkatkan penglibatan pelajar dalam pendidikan komputer dengan menggalakkan penggunaan komputer secara positif.2 Objektif OBJEKTIF MAKMAL KOMPUTER SEKOLAH Meningkatkan literasi komputer di kalangan warga sekolah. pelajar dan masyarakat setempat. 1.´ 1. Menyediakan peluang dan kemudahan mempelajari pengaturcaraan komputer kepada guru dan pelajar.´ VISI ³ Memberikan perkhidmatan terbaik dalam menyebarkan ilmu dan kemahiran berkaitan IT untuk melahirkan murid yang celik IT dan seterusnya dapat mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam aktiviti pembelajaran khasnya dan untuk kehidupan mereka pada masa hadapan amnya serta mendidik murid agar mereka dapat berbakti sepanjang masa dengan mengguna pakai ilmu pengetahuan berkaitan IT yang telah di pelajari.1 PENGURUSAN MAKMAL Misi / Visi / Moto MISI ³Melaksanakan program-program yang telah dirancang untuk membantu meningkatkan penguasaan murid dalam bidang IT selaras dengan keperluan semasa. maklumat dan pengetahuan di kalangan guru. Menggalakkan penggunaan komputer untuk membantu aktiviti sekolah dan masyarakat. Menggalakkan penyertaan. kerjasama dan motivasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Menggalakkkan minat dan rasa ingin tahu mengnenai komputer. Membantu pelajar berhadapan dengan kehidupan yang semakin berorientasikan komputer Memupuk sikap yang positif dan mengurangkan kekeliruan mengenai penggunaan komputer dalam kehidupan.Pengurusan Makmal Komputer & Perancangan ICT Sekolah BAB 1 1. Menggalakkan perkongsian idea.3 Piagam Pelanggan Disusun oleh Norlila Binti Jaafar Juruteknik Komputer (FT17) SK Kok Pasir .

4 Carta Organisasi Ict Disusun oleh Norlila Binti Jaafar Juruteknik Komputer (FT17) SK Kok Pasir .Pengurusan Makmal Komputer & Perancangan ICT Sekolah 1.

Pengurusan Makmal Komputer & Perancangan ICT Sekolah 1.5 Carta Organisasi Pelaksana Disusun oleh Norlila Binti Jaafar Juruteknik Komputer (FT17) SK Kok Pasir .

3 Mempengerusikan semua mesyuarat jawatankuasa pelaksanaan ICT sekolah. 1.2.11 Menyediakan dan mengumpulkan laporan aktiviti ICT sekolah 3.5 Menggubal dan membangunkan dasar ICT sekolah agar program ICT dilaksanakan dan mencapai matlamatnya.12 Mengendalikan hal-hal pentadbiran Jawatankuasa ICT sekolah. Internet Access. PENGERUSI (PENGETUA / GURU BESAR) 1.2 Menguruskan latihan dan kursus dalaman 3.7 Menjadi pegawai perhubungan ICT sekolah 3. 9.PENYELARAS MAKMAL KOMPUTER) Membantu setiausaha dalam menjalankan tugas.4 Memantau pembangunan web / portal sekolah 3.8 Jadual pengajaran dan pembelajaran 3.Pengurusan Makmal Komputer & Perancangan ICT Sekolah SENARAI TUGAS JAWATANKUASA ICT SEKOLAH 1.4 Merancang.2 Menyelenggara kemudahan & perkhidmatan ICT.10 Jadual Guru Bertugas 3.1 Mengetuai jawatankuasamuntuk merancang pelaksanaan program ICT di sekolah.5 Menyelaras pelaksanaan segala perancangan ICT sekolah 3.2 Mengemukakan keperluan sekolah kepada Pejabat Pelajaran Daerah / Jabatan Pelajaran Negeri/ Kementerian Pelajaran Malaysia dan pihak berkenaan untuk mendapatkan peruntukan kewangan.3 Menguruskan kewangan Jawatankuasa ICT sekolah 3.9 Jadual Kelab 3.1 Menguruskan mesyuarat Jawatankuasa ICT Sekolah 3. 1.3 Menyelaras Meja Bantuan Teknikal ICT.1 Pemeriksaan dan penyenggaraan kelengkapan ICT yang r osak seperti kerosakan perkakasan utama. 1. guru dan pembangunan & pembekalan.9 Memastikan keselamatan kawasan sekolah. 2. perisian. NAIB PENGERUSI (PENOLONG KANAN 1 / KURIKULUM PENTADBIRAN) Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas.6 Menyediakan jadual penggunaan makmal 3. Broadband. 9. 9. EG*Net. 1. SETIAUSAHA (PENYELARAS MAKMAL KOMPUTER) 3. melaksana dan memantau keseluruhan program ICT sekolah.2 Membantu.1 Membantu tugas-tugas pengurusan aset ICT di sekolah dibawah penyeliaan Pengetua/Guru Besar/Guru Data. Proxy. TUGAS-TUGAS JURUTEKNIK KOMPUTER 9.6 Menerima laporan dan membuat perbincangan dengan penyelar ICT untuk memastikan as segala urusan berjalan dengan lancer.2.2. Pusat Akses dan sebagainya. 4. 1. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal seperti:9. 3.7 Mengkaji dan member kelulusan untuk kegunaan computer oleh semua pihak.8 Mengkaji semula secara berkala tahap-tahap akses bagi kakitangan bawahan dan pelajar. 1. 1. 1. 5. komponen-komponen dan aksesori ICT. Disusun oleh Norlila Binti Jaafar Juruteknik Komputer (FT17) SK Kok Pasir . memantau dan menyelia Rangkaian LAN dan WAN serta menyelaras server-server utama dan peralatan seperti Firewall. PENOLONG SETIAUSAHA (PEN. DNS bagi School*Net .

3 Menyediakan keperluan perolehan ICT untuk pengurusan sekolah. 9. membuat tindakan susulan kepada pihak berkaitan. 9. memantau kerja yang dilakukan oleh pembekal.Pengurusan Makmal Komputer & Perancangan ICT Sekolah 9.4 Mengawasi isu-isu keselamatan ICT diperingkat sekolah serta mematuhi kawalan dan prosedur keselamatan yang berkesan selaras dengan dasar-dasar keselamatan yang telah ditetapkan oleh KPM/JPN//PPD/Sekolah serta MAMPU.2. Disusun oleh Norlila Binti Jaafar Juruteknik Komputer (FT17) SK Kok Pasir . 9.5 Melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan pengurusan peralatan ICT yang di arahkan dari semasa ke semasa.4 `Sebagai pegawai urusan bagi aktiviti penyelenggaraan termasuk mencatat log.

bahagian komputer terlalu panas atau sebarang yang disyaki tidak normal.1.6. Peralatan seperti LCD dan printer hanya boleh dikendalikan oleh guru. menghina atau memfitnah pihak tertentu.1.6.6.6.1 Peraturan makmal diwujudkan untuk : 1.3 Mewujudkan suasana yang selamat dan selesa untuk pengajaran dan pembelajaran 1. Guru yang bertanggungjawab membawa pelajar atau kelas ke makmal komputer hendaklah merekod penggunaannya dalam buku log makmal.1 Memaksimumkan penggunaan 1. Jika terdapat sebarang bunyi yang ganjil.6. Pelajar dilarang menyelaraskan penghawa dingin. Semua pengguna komputer adalah dilarang sama sekali mengusik atau mengubah sebarang sambungan wayar pada komputer. Dilarang membuat bising di dalam makmal.4 Panduan untuk penggunaan ramai Berikut adalah beberapa peraturan yang perlu di patuhi oleh semua pengguna makmal komputer : Dilarang membawa beg.6. Padamkan maa suis jika perlu.1. Dilarang mengubah atau menambah perisian dan perkakasan. Pelajar dilarang membawa keluar sebarang perkakasan atau perisian dari makmal kecuali dengan keizinan Penyelaras ICT. Tidak dibenarkan membawa µliquid paper¶. Dilarang mengubah sebarang settings dalam komputer.1. mengedar dan menampal bahan yang mengandungi unsure lucah. Pengguna hendaklah merekod penggunaan buku log komputer.2 Meminimumkan risiko penyelewengan dan kerosakan 1.6 Peraturan Makmal 1. 1. bau benda terbakar. Dilarang mencetak. Penggunaan hendaklah sentiasa menjaga kebersihan Makmal Komputer.2 Disusun oleh Norlila Binti Jaafar Juruteknik Komputer (FT17) SK Kok Pasir .Pengurusan Makmal Komputer & Perancangan ICT Sekolah 1. Tidak dibenarkan memakai kasut di dalam makmal Pelajar tidak dibenarkan masuk ke dalam makmal tanpa guru pengawas. Semua hasil kerja hendaklah disimpan dalam disket dan tidak boleh disimpan dalam cakera keras. makanan atau minuman ke dalam makmal Dilarang membawa sebarang cakera perisian luar ke dalam makmal kecuali dengan keizinan Penyelaras ICT. laporkan segera kepada guru bertugas. Laporkan sebarang kerosakan perkakasan atau perisian kepada guru yang bertugas.

1 Jadual waktu penggunaan makmal komputer untuk tahun semasa.5.7.2 Semua kad inventori yang telah diisi dengan sempurna hendaklah dimasukkan di dalam fail tegak Senarai inventori 1.8.7.1 Surat-surat yang berkaitan dengan ICT sekolah dari pihak kementerian.7.7.7. 1.8.8.7.6 Disusun oleh Norlila Binti Jaafar Juruteknik Komputer (FT17) SK Kok Pasir .5 1.4 1.) Buku pinjaman alatan 1.1 Sediakan satu buku penyelenggaraan peralatan makmal komputer dan catatkan sekiranya ada penyelenggaran dijalankan (Pihak Syarikat Warisan Nusa juga ada membekalkan buku penyelenggaraan peralatan ICT ± sila pastikan buku tersebut berada dalam makmal komputer sepanjang masa dan senang diakses. 1.1.8.1 Laporan perkembangan staff/¶in-house training¶ yang diadakan.1 Buku stok/rekod bekalan pejabat 1.1 Buku stok/rekod bekalan pejabat diperolehi dari pejabat sekolah Kad inventori (kew312) 1.1 Semua peralatan yang berada dalam makmal komputer telah didaftarkan dalam kad inventori 1.7.7.5.3 1.7.1 Senaraikan semua peralatan yang telah didaftarkan dan dicetak serta dipamerkan dalam fail inventori Buku laporan penyelenggaraan 1.4.8.1 Pekeliling 1.5 1.2 1.8.1 Pekeliling yang berkaitan dengan program ICT Kementerian Pelajaran Malaysia ( lihat folder Pekeliling ) Surat menyurat 1.8 Inventori 1.3 1.2 1.1.8. pejabat pelajaran daerah mahupun dari syarikat luar/swasta.2 Surat dari sekolah hal-hal berkaitan ICT Perkembangan Staff 1.2.2 Senarai kehadiran perkembangan staff/¶in-house training¶ Jadual waktu penggunaan 1.8.3.2.7 Sistem Fail 1.2.7.3. jabatan.4.1 Minit mesyuarat yang dijalankan atau yang dihadiri. Fail mesyuarat 1.8.1 Sila sediakan buku pinjaman jika ada individu yang bercadang menggunakan peralatan ICT di luar makmal komputer Label 1.2.8.5.8.2 Minit curai mesyuarat 1.8.7.4 1.7.Pengurusan Makmal Komputer & Perancangan ICT Sekolah 1.7. 1.1 Labelkan semua peralatan ICT dalam makmal komputer mengikut daftar inventori yang telah dibuat 1.6.3.8.

1. 3.2.1.2 Kunci disimpan oleh Pengetua atau Guru Besar dan Penyelaras ICT sahaja.2.1 Peralatan 3.1.1.3.1 Dilarang memasang atau membaiki sendiri komputer atau peralatan yang ada tanpa kebenaran dan penyeliaan penyelaras ICT 3. 3.1. perisian utilty i untuk mengelakan perubahan konfigurasi sistem.2 Plan kecemasan 3.6 Dilarang menyerkup komputer semasa kuasa dihidupkan untuk mengelakan terlampau panas.1.1 Kunci : 3.4 BAB 3 KESELAMATAN 3.4.Pengurusan Makmal Komputer & Perancangan ICT Sekolah BAB 2 PENGGUNAAN MAKMAL 2.2 Dilarang memasang perisian pihak ketiga seperti screen servers.3.1 Pelan pengosongan bangunan perlu dipamerkan dalam Makmal Komputer.3 2.1 Rekod penggunaan makmal 2.1 Setiap pelawat yang mengunjungi makmal diminta mengisi buku pelawat 2.1. Disusun oleh Norlila Binti Jaafar Juruteknik Komputer (FT17) SK Kok Pasir .3 Dilarang mematikan pelayan atau perkakasan rangkaian yang telah dipasang supaya operasi tidak terganggu. 3. Perubahan ini mungkin akan menjejaskan aplikasi yang dipasang.3.4 Dilarang mematikan penghawa dingin di Bilik Pelayan supaya tahap kepanasan dan pemeluwapan tidak berlaku 3.1 Semua komputer diletakkan buku rekod penggunaan dan pengguna dimestikan mengisi rekod Rekod Penggunaan Bahan 2.3 Langkah-langkah keselamatan KESELAMATAN FIZIKAL SECARA UMUM 3.1 Setiap kunci perlu dilabel dengan jelas 3.1 Sila pastikan rekod penggunaan makmal diisi oleh guru-guru dan murid/pelajar sepanjang masa Rekod penggunaan Komputer 2.1. 3.1 Sediakan juga rekod penggunaan bahan yang berada dalam makmal Rekod buku pelawat 2.3.5 Dilarang membuka atau mengalih perkakasan dari tempat asal tanpa penyeliaan Penyelaras ICT untuk mengelakan kerosakan disebabkan oleh salah pengendalian 3.2 2.1.

3.9.3.10 Elektrik 3.9 Akses Pelawat 3.1.1 Setiap peralatan dan kabel perlu dilabel. 3.5.1 Dilarang membawa masuk makanan dan minuman ke dalam Bilik Pelayan.3. Disusun oleh Norlila Binti Jaafar Juruteknik Komputer (FT17) SK Kok Pasir . makmal.6.3.1Setiap pelayan perlu dilindungi oleh satu alat Uninterupted Power Supply.5 Pencegahan Kebakaran 3. 3.10.3 Peralatan ICT perlu dilindungi oleh pencegah kilat.1 Hanya mereka yang diberi kuasa sahaja dibenarkan memasuki bilik Pelayan.2 Penyelaras ICT mesti menemani pelawat mengunjungi bilik bawah kawalan beliau. 3. 3.3.Pengurusan Makmal Komputer & Perancangan ICT Sekolah 3.3.3.2Pastikan pelayan tidak berada betul-betul di bawah alat penghawa dingin.3.3.2 Setiap komputer dan pelayan perlu dilindungi oleh satu alat Uninterupted Power Supply 3.1 Setiap bilik pelayan.10.3. khasnya bilik Pelayan.3 Penyelaras ICT mesti menemani pelawat yang mengunjungi bilik Pelayan setiap masa. Contoh maklumat yang dicatat termasuk tarikh.6 Makanan 3.3.9.3.8 Kunci Buku log untuk rekodkan pengguna kunci 3. jawatan.3.3. 3.3.9. nama.4 Label 3. 3.5.3 Buku log untuk rekodkan pengguna kunci.3. jabatan. 3.3.3. masa.3. masa masuk dan masa keluar serta masukan ruangan catatan jika perlu.7 Bilik Bilik Pelayan hendaklah sentiasa berkunci 3.2 Akses Pelawat : 3.3. pusat sumber yang ada komputer perlu mempunyai alat bantuan awal pemadam api jenis CO2.3. KESELAMATAN FIZIKAL TAMBAHAN DI BILIK PELAYAN (SERVER ROOM) 3.2. 3.3. 3.1 Hanya mereka yang diberi kuasa sahaja dibenarkan memasuki bilik berkenaan.3. 3.3 Elektrik : 3. nombor Kad Pengenalan. 3.4.3.1 Pastikan Bilik Pelayan berada dalam bagunan perlindungan pengalir kilat.3. tujuan lawatan.3.3.2 Setiap pengesan kebakaran perlu dipasang dan sentiasa berada dalam keadaan baik.2.2 Setiap pelawat dikehendaki mengisi buku log kawalan akses. 3.

4.3.3.2 Dilarang mengubah tempat dan kedudukan komputer sepertimana yang telah ditetapkan dalam pelan asal makmal komputer. Susun atur perkakasan dalam makmal hendaklah mengikut pelan lokasi yang dipamerkan.1. Penggunaan makmal perlu diselia sepenuh masa dan direkodkan dalam buku log termasuk penggunaan peralatan dan internet. 4.3 4.3.13 Elektrik Pastikan semua punca elektrik bagi semua peralatan dimatikan sebelum meninggalkan makmal 3.4.3.11.3.1 Susun atur perkakas dalam makmal komputer hendaklah mengikut kreativiti sendiri dan tidak menghalang peralatan yang penting dalam makmal tersebut.2.14 Alat Penghawa Dingin Setiap Makmal Komputer perlu dilengkapi alat penghawa dingin. BAB 4 KECERIAAN 4.4.1 Terpulang kepada penyelaras untuk menyediakan Sudut Pembelajaran mengikut subjek tertentu atau seperti yang diarahkan dalam subjek ICTL (sekolah rendah sahaja) Kebersihan 4. 3.3.12 Akses Hanya mereka yang diberi kuasa sahaja dibenarkan memasuki Makmal Komputer.11 Alat Penghawa Dingin 3. Sudut Pembelajaran 4.2 Gambarajah infrastruktur teknikal (Bilik Pelayan dan Makmal Komputer) perlu didokumenkan dan dipamerkan. KESELAMATAN FIZIKAL TAMBAHAN DI MAKMAL KOMPUTER 3.1 Kebersihan dalam makmal perlu diutamakan terutama peralatan-peralatan komputer.4 Disusun oleh Norlila Binti Jaafar Juruteknik Komputer (FT17) SK Kok Pasir .2 Susun atur (kreativiti) 4.1Setiap bilik pelayan perlu dipasang dengan sekurang-kurangnya dua (2) unit alat penghawa dingin yang berfungsi secara bergilir-gilir selama 24 jam. Sekiranya penghawa dingin tidak berfungsi atau sekiranya dibekalkan dengan satu unit alat penghawa dingin sahaja.1 Plan Makmal 4. 4. pelayan hendaklah shutdown apabila tidak diguna.1. 4.2. Sebarang perubahan tidak dibenarkan kecuali dengan kebenaran pihak pentadbiran sekolah.Pengurusan Makmal Komputer & Perancangan ICT Sekolah 3.2 Boleh melantik murid/pelajar yang bertanggungjawab untuk menguruskan kebersihan dalam makmal komputer.1 Sediakan pelan lokasi setiap komputer dan lain-lain peralatan di Makmal Komputer 4.

Pengurusan Makmal Komputer & Perancangan ICT Sekolah Jadual 1 CADANGAN PELAN TINDAKAN PERANCANGAN ICT JANGKA PANJANG 2007 Sasaran Kos 2008 Sasaran Kos 2009 70% 40% Literasi Pelajar menguasai kemahiran ICT asas RM 350 Literasi Pelajar menguasai kemahiran ICT asas 30%kemahiran interemediate RM 350 Literasi Pelajar 50% 20% Peningkatan Kemahiran ICT Literasi Guru menguasai kemahiran ICT asas RM 550 Literasi Guru menguasai kemahiran ICT asas 10%kemahiran interemediate RM 650 Literasi Guru 30% Literasi Staf Sokongan menguasai kemahiran ICT asas RM 200 Literasi Staf Sokongan 60% menguasai kemahiran ICT asas RM 200 Literasi Staf Sokongan Disusun oleh Norlila Binti Jaafar Juruteknik Komputer (FT17) SK Kok Pasir .

Pengurusan Makmal Komputer & Perancangan ICT Sekolah 10%kemahiran interemediate Kursus Literasi ICT bagi Komuniti 1 kursus. 20 peserta RM 200 Kursus Literasi ICT bagi Komuniti 20% Latihan Guru menggunakan ICT dalam P&P RM 550 Latihan Guru 40% menggunakan ICT dalam P&P RM 550 Latihan Guru Peningkatan Bahan Sumber Matematik 30% dalam perolehan P&P RM 1000 Bahan Sumber Sains Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P RM 1000 Bahan Sumber Sejarah Peningkatan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahan Sumber Bahasa Melayu Peningkatan 30% dalam perolehan P&P RM 1000 Bahan Sumber Bahasa Inggeris Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P RM 1000 Bahan Sumber Geografi Bengkel Penghasilan Bahan Sumber 2 bengkel RM 640 Bengkel Penghasilan Bahan Sumber 3 bengkel RM 790 Bengkel Penghasilan Bahan Sumber Disusun oleh Norlila Binti Jaafar Juruteknik Komputer (FT17) SK Kok Pasir .

Pengurusan Makmal Komputer & Perancangan ICT Sekolah Kajian Tindakan Latihan Staf Sokongan dalam Aplikasi Peningkatan Penggunaan ICT dalam Pengurusan Penyenggelaraan Komputer Pengurusan 40% staf dilatih menggunakan aplikasi pengurusan RM 460 Latihan Staf Sokongan dalam Aplikasi Pengurusan 80% staf dilatih menggunakan aplikasi pengurusan RM 460 Latihan Staf Sokongan dalam Aplikasi Pengurusan 2 kali setahun begi semua computer RM 2000 Penyenggelaraan Komputer 2 kali setahun bagi semua komputer RM 2000 Penyenggelaraan Komputer 5 buah Pembelian Peningkatan Infrastruktur ICT Peralatan Komputer 2 komputer RM 6500 Pembelian Peralatan Komputer komputer RM 1 pengimbas 1 pencetak 12000 Pembelian Peralatan Komputer Jadual 2 CADANGAN PENILAIAN PELAN TINDAKAN PERANCANGAN ICT JANGKA PANJANG 2007 Peningkata n Kemahiran Literasi Pelajar Sasaran 100% menguasai kemahiran 2008 Literasi Pelajar Sasaran 70% kemahiran intermediat 2009 Literasi Pelajar Sasaran 100% kemahiran intermediat Penilaian 95% menguasai kemahiran Disusun oleh Norlila Binti Jaafar Juruteknik Komputer (FT17) SK Kok Pasir .

3. Dua peratus guru kemahiran IT tinggi pindah ke sekolah lain. 20% kemahiran tinggi kerana: 1. 30% kemahiran tinggi kerana: 1. Lima peratus pelajar tidak mengha diri kelas komput er. Dua peratus pelajar fobia komput er dan tidak menyen tuh komput er. 60% intermediate.Pengurusan Makmal Komputer & Perancangan ICT Sekolah ICT ICT asas 60% kemahiran intermediat e e 30% kemahiran tinggi e 50% kemahiran tinggi asas. Dua peratus pelajar buta huruf tidak dapat mengik uti kelas. 2. 90% intermediat e. Lima peratus guru yang baru dipindah masuk ke sekolah tanpa kemahiran ICT 2. Literasi Guru 70% menguasai kemahiran ICT asas 30% kemahiran intermediate Literasi Guru 100% menguasai kemahiran ICT asas 60% kemahiran intermediate Literasi Guru 70% kemahiran intermediate 30% kemahiran tinggi 95% menguasai kemahiran asas. 100% menguasai kemahiran intermediate dan 50% kemahiran tinggi kerana: Literasi Staf Sokongan 70% menguasai kemahiran ICT asas 30% kemahiran Literasi Staf Sokongan 100% menguasai kemahiran ICT asas 60% kemahiran Literasi Staf Sokongan 70% kemahiran intermediate 30% kemahiran tinggi Disusun oleh Norlila Binti Jaafar Juruteknik Komputer (FT17) SK Kok Pasir .

Bahasa Inggeris. Matematik dan Sains telah dijalankan dan hasil kajian Bengkel Penghasilan Bahan Sumber Bengkel Penghasilan Bahan Sumber Bengkel Penghasilan Bahan Sumber Disusun oleh Norlila Binti Jaafar Juruteknik Komputer (FT17) SK Kok Pasir . Belum ada bahan perisian bagi matapelajar an tertentu. Lima peratus guru yang baru dipindah masuk ke sekolah tanpa kemahiran ICT 2. Sepuluh peratus guru kemahiran IT tinggi pindah ke sekolah lain 3. Keperluan mendedahka n guru yang baru dipindah kepada proses pembinaan bahan Kajian tindakan bagi Bahasa Melayu. Latihan tambahan di jalankan bagi staf oleh Jabatan Pendidikan Negeri Seramai 300 ahli komuniti telah dilatih dalam ICT (melebihi sasaran yang ditetapkan) 75% menggunakan ICT dalam P&P kerana: 1. Keperluan bahan bagi P&P oleh guru 2. Pemindahan masuk staf yang mahir IT 2.Pengurusan Makmal Komputer & Perancangan ICT Sekolah intermediate intermediate 1. Koleksi bahan P&P sekolah telah bertambah sebanyak 150% (mengikut sasaran yang ditetapkan) Kursus Literasi ICT bagi Komuniti 2 kursus x 20 peserta Kursus Literasi ICT bagi Komuniti 3 kursus x 20 peserta Kursus Literasi ICT bagi Komuniti 3 kursus x 20 peserta Latihan Guru 40% menggunakan ICT dalam P&P Latihan Guru 80% menggunakan ICT dalam P&P Latihan Guru 100% menggunakan ICT dalam P&P Bahan Sumber Matematik Tambahan Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P Bahan Sumber Sains Tulen Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P Bahan Sumber Matematik Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P Peningkatan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahan Sumber Bahasa Melayu Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P 3 Bengkel Bahan Sumber Bahasa Inggeris Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P 2 Bengkel Bahan Sumber Bahasa Melayu Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P 2 Bengkel 15 bengkel pembinaan bahan telah dijalankan (melebihi sasaran) kerana: 1.

Guru IT sekolah telah merangkaika n 20 komputer dengan menggunaka n kepakaran sendiri Jadual 3 CADANGAN CARTA GANTT BAGI AKTIVITI TAHUN 2008 Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Literasi Pelajar Literasi Guru Literasi Staf Peningkatan kemahiran ICT Kursus Literasi Komuniti So-kongan Latihan Guru Bahan Sumber Mate-matik Bahan Sumber Bahasa Disusun oleh Norlila Binti Jaafar Juruteknik Komputer (FT17) SK Kok Pasir . Peningkatan Penggunaan ICT dalam Pengurusan Penyelenggaraa n komputer 2 kali setahun bagi semua komputer Penyelenggaraa n komputer 1 kali setahun bagi semua komputer Penyelenggaraa n komputer 1 kali setahun bagi semua komputer Pembelian Peralatan Komputer 5 buah komputer 1 pengimbas 1 pencetak laser Pembelian Peralatan Komputer 5 buah komputer 1 pelayan Pembelian Peralatan Komputer 5 buah komputer 1 projektor LCD 1 perakam video digital Peningkatan Penggunaan ICT dalam Pengurusan Merangkaikan komputer sekolah (WAN) 20 Komputer Rangkaian komputer telah dibuat bagi 40 buah komputer (melebihi sasaran) kerana: 1.Pengurusan Makmal Komputer & Perancangan ICT Sekolah digunakan untuk memperbaiki mutu P&P. Perolehan telah dibuat seperti yang dirancangkan. Latihan Staf Sokongan dalam Aplikasi Pengurusan 80% staf dilatih menggunakan aplikasi pengurusan Latihan Staf Sokongan dalam Aplikasi Pengurusan 40% staf dilatih menggunakan aplikasi pengurusan Latihan Staf Sokongan dalam Aplikasi Pengurusan 60% staf dilatih menggunakan aplikasi pengurusan Semua staf sokongan telah dilatih dan menerima latihan semula dalam aplikasi pengurusan Penyelenggaraan telah dibuat seperti yang dirancangkan.

Pengurusan Makmal Komputer & Perancangan ICT Sekolah Melayu Peningkatan ICT dalam Pengajaran dan Pem-belajaran Bengkel Penghasilan Bahan Sumber Peningkatan Penggunaan ICT dalam Pengurusan Latihan Staf Sokongan dalam Aplikasi Pengurusan Penyenggelaraan Peningkatan Infrastruktur ICT Pembelian Komputer Komputer Disusun oleh Norlila Binti Jaafar Juruteknik Komputer (FT17) SK Kok Pasir .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->