Perkembangan Sosio Ekonomi Negara Bermula Dari Era Kesultanan Melayu Melaka, Era Penjajahan Dan Era Selepas

Merdeka Hingga Masa Kini.

Pengenalan Sosio-ekonomi merujuk Kamus Dewan edisi keempat, berkaitan dengan, melibatkan unsur-unsur atau faktor-faktor kemasyarakatan dan ekonomi. Marshall yang dipetik oleh H.S Khera (dalam Haron Daud, 1993) berpendapat sosio-ekonomi adalah satu kajian manusia dalam pekerjaan sehari-hari; perbuatan-perbuatan dalam masyarakat yang berkait rapat dengan cara memenuhkan kehendak-kehendak material dan penggunaannya. Sejarah kewujudan negara Malaysia sering dikaitkan dengan bermulanya sejarah Kesultanan Melayu Melaka (Mardiana Nordin, 2006). Sejarah Melayu (edisi Shellaber, dalam Haron daud, 1993) mencatatkan masyarakat ketika itu banyak menjalankan kegiatan ekonomi sara diri seperti pertanian, bertanam padi (perhumaan), berburu, dan menangkap ikan dan memungut hasil hutan seperti damar, rotan. Kegiatan ekonomi sara diri yang digambarkan adalah bergantung kepada sungai, hutan, pinggir laut dan tanah pertanian. Malah kegiatan tersebut masih berterusan hingga kini cuma cara dan matlamat yang berbeza. Kegiatan ekonomi perdagangan pula telah bermula sejak kemunculan Melaka sebagai bandar pelabuhan dagang dalam abad ke lima belas. Ketika itu segala perdagangan tertumpu ke Melaka. Raja Melaka yang kedua iaitu Mahkota Iskandar Shah telah berjaya menjadikan Melaka menjadi sebuah negeri yang kaya dari sudut ekonomi dan menjadi tumpuan pedagang terutama dari Tanah Arab, Parsi dan India (Zainal Abidin, 1992). Senario ini mengubah aktiviti masyarakat melayu Melaka kepada kegiatan ekonomi perdagangan. Kejatuhan Melaka pada tahun 1511 akibat serangan Portugis telah menyaksikan era Peperangan Tiga Penjuru antara Portugis, Johor dan Acheh yang bersaing untuk menguasai perdagangan di Kepulauan Melayu. Johor yang dibantu Belanda telah berjaya mengusir Portugis dari Melaka namun, pada tahun 1874 bermulalah campur tangan Inggeris di Tanah Melayu. Antara faktor utama kedatangan Inggeris adalah kerana kekayaan hasil bumi di negeri-negeri Melayu seperti hasil galian bijih timah, emas, bijih besi dan arang batu (Muslimin Fadzil, 2010). Migrasi buruh pendatang dari China dan India yang dibawa oleh British telah mewujudkan kegiatan ekonomi kormersial di sektor perlombongan, perladangan, perkilangan dan perdagangan (INTAN, 1991). Namun orang melayu masih meneruskan kegiatan ekonomi sara diri di kawasan persisir pantai dan muara serta lembah

kerajaan Kesultanan Melayu Melaka telah dibuka oleh Parameswara atau Raja Iskandar Shah pada awal kurun ke-15. Apabila membincangkan mengenai sejarah Malaysia. perdagangan dan pungutan cukai. Melaka muncul sebagai sebuah pusat perdagangan antarabangsa. terlalu ramai Bandar Melaka pada zaman itu¶. Pada zaman colonial ini kedudukan ekonomi penduduk bumiputera tidak mencapai kemajuan malahan semakin mundur disebabkan dasar utama British yang merugikan penduduk bumiputera. baginda diterima baik oleh masyarakat pada waktu itu yang terdiri daripada orang laut. Apabila membuka petempatan di Melaka. para sarjana tidak akan terlepas daripada membincangkan soal Kesultanan Melayu Melaka kerana kebanyakan daripada apa yang dilalui oleh Melaka cuba ditafsirkan dalam konteks Malaysia kini. Beliau berpandangan jauh dan cekap dalam merancang pembangunan dan kemajuan Melaka sehingga menjadi sebuah pelabuhan yang dapat menarik ramai pedagang asing yang berdagang di situ. modal pelaburan. Parameswara akhirnya membuat keputusan untuk menetap di kampung tersebut memandangkan kedudukannya yang istimewa dan berhampiran dengan laut. orang melayu dan orang asli yang kebanyakannya nelayan. Berdasarkan Sejarah Melayu. Sosio-ekonomi adalah berkaitan dengan atau melibatkan unsur-unsur atau faktor kemasyarakatan dan ekonomi. (a) Sosio-ekonomi era Kesultanan Melayu Melaka Menurut Kamus Dewan. Parameswara mula menyediakan kelengkapan perahu dan pelabuhan yang membolehkan Melaka muncul sebagai sebuah tapak perdagangan antarabangsa. Parameswara merupakan seorang pemimpin yang bijak dan berwawasan. Menjelang pertengahan abad ke -15. buruh. iaitu sekitar tahun 1400 Masihi. Sewaktu kedatangan Parameswara ke Melaka.sungai kecuali golongan pembesar istana yang menguasai sumber ekonomi seperti tanah. Kegemilangan era Kesultanan Melayu Melaka banyak dipengaruhi oleh faktor geopolitik iaitu menurut Kamus Dewan lagi ianya merupakan kajian tentang kesan faktor-faktor geografi terhadap politik (terutama politik antarabangsa). Pengenalan Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka merupakan sebuah kerajaan yang tersohor dan cukup sinonim dengan sejarah Malaysia. . Kegemilangan Melaka sebagai pusat perdagangan jelas dinyatakan dalam buku Sejarah Melayu melalui pernyataan yang berbunyi: µMaka segala dagang atas angin dan bawah angin sekalian datang ke Melaka.

pedagang akan menjalankan kegiatan perdagangan di Melaka. buah-buahan tempatan seperti durian. pulasan dan manggis merupakan barang dagangan yang sangat digemari oleh pedagang luar negeri. iaitu di tengah-tengah jalan perdagangan di antara timur dan barat dan menjadi tempat persinggahan para pedagang. langsat. Pedagang-pedagang Melaka juga melibatkan diri dalam kegiatan perdagangan yang sangat menguntungkan itu. Antara barangan tempatan yang didagangkan termasuklah emas. Pemerintah Melaka juga bijak merancang dan gigih berusaha untuk memajukan Melaka melalui kegiatan perdagangan. Bentuk muka bumi kawasan sekitar perlabuhan yang berbukit-bukau juga sesuai dijadikan sebagai benteng pertahanan. duku. pedagang tempatan juga turut bergiat dalam perdagangan.Dari segi georafi. malah pembesar-pembesar negara juga turut mengambil bahagian. Di samping itu. Ketika menunggu peralihan angin monson. Keadaan ini membolehkan kapal dagang datang dan berlabuh di pelabuhan Melaka dengan selamat. kulit dan daun kayu. timah. cempedak. ukiran-ukiran kayu dan damar. Pedatang asing datang dan pulang mengikut angin monson. India dan Negara China. bahan-bahan ubatan daripada akar. Dengan itu. dalam sedikit masa sahaja. Pelabuhan Melaka juga dilindungi oleh Pulau Sumatera daripada tiupan angin Monson Barat Daya dan Banjaran Titiwangsa daripada angin Monson Timur Laut. Melaka telah menjadi tumpuan dunia dan menjadi salah sebuah negeri yang mewah dan kaya. Di samping menjadi pemborong dan pengimport barang-barang dari luar dan dalam . Melaka terletak di kawasan strategik. Dengan itu juga pedagang-pedagang yang datang sama ada dari barat. kayukayan. Mereka tidak perlu lagi pergi ke tempat lain u tuk mendapatkan barangbarang keperluan tersebut. Seperti pedagang-pedagang luar negeri. Mereka itu bukan sahaja terdiri daripada orang biasa. Faktor perairannya yang dalam juga memudahkan kapal-kapal dagang yang besar berlabuh dengan selamat walaupun semasa air surut. Pedagang dari timur datang ke Melaka mengikut angin Monson Timur Laut manakala pedagang dari barat datang dengan mengikut angin Monson Barat Daya. Melaka telah berkembang menjadi sebuah pusat perdagangan yang sangat penting. iaitu tempat strategik untuk memerhati dan mengawasi keselamatan Melaka. Melaka menjadi tempat persinggahan yang selamat dan menguntungkan bagi mereka. Pesisir pantai pula ditumbuhi pokok bakau dan api-api yang dapat mengelak daripada hakisan. kerana pelayaran mereka dari Barat ke Timur atau sebaliknya sangatlah bergantung pada angin monson di Lautan Hindi ataupun di Laut China Selatan. terutama dari Arab. timur ataupun Gugusan Kepulauan Melayu boleh mendapatkan barang dagangan yang mereka perlukan di Melaka sahaja. Parsi.

Walau bagaimanapun. Dibidang pertanian pula. perahu dan kapal untuk kemudahan pedagang di samping menyediakan bekalan air bersih dan makanan.negeri. tambahan lagi agama Islam tidak menghalang kaum wanita Melaka bergiat aktif dalam bidang tersebut. Selain kegiatan ekonomi yang berupa perniagaan dan perdagangan. mereka memelihara binatang ternakan seperti lembu. ayam dan itik. terutama dengan penglibatan orang laut dan tokoh-tokoh kerajaan seperti bendahara. Kaum wanita juga turut memainkan peranan yang aktif dalam kegiatan perdagangan di Melaka di Melaka. pisang serta menanam sayur-sayuran dan padi. Ini tidaklah menghairankan kerana lapangan perdagangan itu memang terbuka luas bagi mereka yang menyertainya. Ramai di antara yang mengendalikan kedai runcit dan gerai itu terdiri daripada kaum wanita. mereka menanam pokok buah-buahan seperti durian. Umpamanya dari segi penternakan. kambing. Oleh kerana itu. Terdapat di antara mereka yang membuka kedai runcit dan gerai. Melaka juga mempunyai sistem perbendaharaan yang tersusun seperti sistem cukai dan jual belinya yang mana barang dagangan yang dibawa masuk melalui pelabuhan Melaka . Pelaksanaan undang-undang secara sistematik ini telah menarik ramai pedagang untuk berdagang kerana keamanan dan kestabilan Melaka. Siam dan Burma. hasil pertanian Melaka tidaklah begitu penting jika dibandingkan dengan hasil yang didapati daripada kegiatan perdagangan dan perniagaan. mereka menyediakan gudang-gudang untuk disewakan bagi menyimpan barang dagangan. Kebijaksanaan pemerintah Melaka semakin teserlah dengan menjalin hubungan diplomatik dengan kuasa besar seperti Negara China yang membebaskan Melaka daripada ancaman musuh seperti Siam dan Majapahit. mereka juga bekerja sebagai kakitangan buruh di pelabuhan Melaka yang sentiasa sibuk itu.. manggis. kegiatan pertanian dan penternakan juga dijalankan. iaitu Hukum Kanun Kanun Melaka dan Undang Undang Laut Melaka yang berlandaskan undang-undang Islam banyak membantu kerajaan mengekalkan keamanannya. lancar. Kemudahan pengangkutan juga disediakan seperti jong. Kewujudan sistem undang-undang yang baik dan tersusun. langsat. duku. gajah. Melaka mengimport sebahagian besar bahan makanan uatamanya iaitu beras dari negara jiran seperti Pulau Jawa. laksamana dann syahbandar. jahit-menjahit dan bungkusmembungkus. Selain itu. Selain itu. Sebahagian besar daripada hasil itu adalah untuk kegunaan tempatan dan bagi memenuhi keperluan seharian. Mereka juga menyediakan tempat penginapan bagi pedagang yang menginap di Melaka untuk menguruskan perniagaan mereka selain menyediakan perkhidmatan mahir seperti membaiki kapal. Melaka mempunyai ciri keselamatan dan ketenteraan yang lengkap. Umpamanya . mereka juga menyediakan berbagai-bagai perkhidmatan yang diperlukan oleh pedagang-pedagang dari luar negeri.

(b) Sosio-ekonomi era penjajah Tanah Melayu mula mengalami pengaruh pendudukan Barat apabila kerajaan Melayu Melaka ditewaskan oleh Portugis pada tahun 1511. akhirnya Melaka jatuh juga ke tangan Portugis pada tahun 1511 di bawah angkatan Portugis yang diketuai oleh Alfonso de Albuquerque. Pasai. Melaka bukan sahaja dapat menguasai politik jajahan takluknya bahkan turut memajukan ekonomi kawasan tersebut. Johor. Selain cukai-cukai yang dikenakan ke atas barang dagangan itu. Di samping itu penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan (lingua frnca) membolehkan proses perdagaangan berjalan lancar. Demikianlah kejayaan Melaka membentuk sebuah empayar yang luas telah menyebabkan ianya muncul sebagai kuasa teragung di Selat Melaka dan penyambung kepada keagungan Srivijaya. Umpamanya. diperkenalkan. memang memerlukan satu cara yang lebih rapi bagi menetapkan nilai barang dagangan. Pedagang-pedagang dari Timur pula. India dan Pegu dikehendaki membayar cukai sebanyak enam peratus daripada jumlah nilai barang dagangan mereka. sosial dan agama Islam seperti membantu golongan miskin.dikenakan kadar bayaran cukai yang tertentu. Walau bagaimanapun. Selangor. Mereka juga harus mendapat kebenaran daripada sultan sebelum boleh menjual hartanya itu. Terengganu. Sememangnya bermula abad ke-15 dan . Malukku dan Pulau Jawa tidak dikenakan sebarang cukai tetapi hanya perlu memberi persembahan atau hadiah kepada Sultan. Rokan. Masyarakat Melaka yang mementingkan perdagangan. seseorang yang menjualkan tanah atau rumahnya. iaitu dari China. Melaka telah muncul sebagai pusat penyebaran agama Islam di Gugusan Kepulauan Melayu. cukai juga dikenakan ke atas harta yang dijual. Pedagang Melaka pula dikehendaki membayar cukai ke atas barang dagangan mereka sebanyak tiga peratus. Pulau Ryukyu. Proses jual beli di Melaka menggunakan mata wang dalam bentuk emas. Hasil kutipan cukai itu digunakan untuk membiayai pertahanan empayar Melaka dan juga untuk meluas serta memesatkan lagi kegiatan ekonomi serta beberapa kegiatan politik. Pattani. Inderagiri dan Jambi. perak dan timah. Perak. Umpamanya. Siak. kapal dagangan yangdatang dari Barat seperti dari Tanah Arab. Dengan itu mata wang pula . Kedah . Aru. Melaka melaksanakan dasar peluasan kuasa dan telah berjaya menakluk Pahang. hendaklah membayar sedikit cukai kepada kerajaan. Annam Kemboja. Kejayaan ini adalah disebabkan oleh kedudukkan geopolitiknya yang terletak di tengah jalan perdaganngan antara timur dan barat beserta pemimpin yang bijak dan berwawasan yang sentiasa mendapat sokongan daripada rakyat dan tentera. kampar. Temenggong atau Syahbandar.

kopi. Penghijrahan masuk Orang Cina beramai-ramai bermula pada abad ke-19. Portugis dan Sepanyol adalah antara kuasa Barat yang paling menonjol dan berpengaruh dalam usaha meluaskan kekuasaan maasing-masing di Alam Melayu. Di negara China terdapat kebuluran. negara juga pernah diduduki Jepun (1941-1945). politik yang tidak stabil. Bermula dari tahun 1511 hinggalah negara mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. bijih timah dan getah tetapi tidak kekal kerana dasar diskriminasi penjajah Inggeris. Kwangsi. perang saudara. hidup sara diri dan tidak berpendapatan tetap.ke-16. Orang Melayu amat berpegang teguh dengan ajaran Islam dan setiap pertempatan atau kampung mereka mesti terdapat surau atau masjid. Inggeris dan Jepun tetapi pengalaman yang paling mencabar ialah apabila Tanah Melayu dikuasai oleh British yang membawa pengaruh besar dalam sosiobudaya. Tanah Melayu mempunyai pengalaman penjajahan yang cukup pahit kerana pernah dijajah beberapa kuasa asing seperti Portugis. Melalui dasar pecah dan perintah. Cina dan India bersatu padu kerana bimbang akan bangkit menentang British. Untuk memudahkan sistem pentadbirannya. Belanda (1641-1824) dan British (1824-1957). jalan raya dan jalan keretapi. Selepas penjajahan Inggeris. Kwangtung dan Fukien. Jurang hubungan antara orang Melayu. Mereka diperlukan untuk bekerja di sektor pertanian padi. kebuluran dan pelbagi masalah menyebabkan mereka datang ke Tanah Melayu melalui Sistem Tiket Kredit. Cina dan . British tidak mahu orang Melayu. Cina dan India. kemiskinan. tiada infrastruktur moden. Indo-China dan Mindanao. Belanda . Dasar pecah dan perintah British telah menyebabkan ketiga-tiga kaum itu hidup terpisah antara satu sama lain. terutama ke negeri-negeri Selat iaitu Pulau Pinang. Kesimpulannya . Selain itu. Orang Melayu merupakan pribumi Tanah Melayu yang bergerak dari sekitar Kepulauan Melayu termasuk Indonesia. Mereka datang dari wilayahwilayah selatan China seperti Hainan. catatan masa menunjukkan negara ini telah diduduki kuasa penjajah selama 446 tahun dimulai dengan Portugis (1511-1641). Sebahagian mereka merupakan banduan dan penjenayah yang dibawa masuk oleh British untuk membina bangunan awam. Malangnya. persendirian dan Sistem Kangchu. British telah menentukan peranan setiap kaum untuk memastikan setiap kaum tidak berinteraksi antara satu sama lain. orang Melayu tersisih dari arus pembangunan perdana kerana pertempatan mereka yang di pinggiran. Selatan Thailand. pada abad ke-19. Kesan utama kepada Tanah Melayu ialah kewujudan masyarakat majmuk di Tanah Melayu yang terdiri daripada tiga kaum utama iaitu Melayu. Kemasukan orang India melalui sistem buruh kontrak dan Sistem Kangani. Melaka dan Singapura. penghijrahan masuk orang Melayu dari Indonesia semakin meningkat. Tambahan pula negeri-negeri Melayu utara pernah dinaungi oleh kerajaan Siam. ekonomi dan politik Tanah Melayu. tiada pertanian komersial.

Ketidakseimbangan ini telah mengakibatkan pelbagai insiden negatif hingga pihak kerajaan terpaksa menggubal pelbagai undang-undang demi menjamin kesejahteraan dan keadilan kepada semua rakyat. pekerjaan dan tempat tinggal yang menyulitkan proses perpaduan nasional. Mereka lebih menumpukan kepada kerja-kerja pertanian. wujud masyarakat majmuk iaitu masyarakat yang hidup berkelompok tetapi terasing antara satu sama lain dari segi bahasa. tembakau dan kopi misalnya pada zaman pemerintahan Maharaja Abu Bakar. Oleh . tayar basikal dan peralatan elektrik secara langsung menambahkan permintaan terhadap getah. Anatara tanaman komersial yang digalakkan oleh pihak British ialah ubi kayu. teknologi. lada hitam dan ubi kayu. lada hitam. Hampir keseluruhan bijih timahnya dieksport ke pasaran dunia. konsesi tanah yang luas dan tempoh pajakan yang panjang. Tidak ketinggalan juga sektor perlombongan juga merupakan penyumbang utama kepada ekonomi Tanah Melayu pada zaman British di mana Tanah Melayu merupakan pengeluar bijih timah terbesar di dunia. Sebelum perag dunia Kedua. penanaman gambir dan lada hitam diusahakan secara besar besaran melalui Sistem Kangcu di Johor. Kemasukan modal asing dan pembukaan syarikat menyebabkan pembukaan lading getah yang banyak. Para pemodal Eropah dan Cina mula menguasai pertanian komersial kerana mereka mempunyai modal. British telah memberikan penekanan terhadap sektor pertanian berasaskan eksport. manakala orang Cina pula mendiami kawasan lombong bijih timah yang kemudiannya berkembang menjadi pekan dan bandar. Perlombongan bijih timah hanya merupakan pekerjaan sambilan orang melayu yang dilakukan pada waktu lapang. antara 30-40 peratus jumalah pengeluaran bijih timah dunia telah dibekalkan oleh Tanah Melayu. Keadaan ini mendorong perkembangan perusahaan getah sehingga menjadi perusahaan yang penting di Tanah Melayu. Pada abad ke-19. Pertanian komersial dianggap sebagai penyumbang sumber pendapatan kerajaan British di Tanah Melayu. agama. Orang India pula ditempatkan di ladang getah dan bekerja sebagai buruh. Perkembangan pelbagai perindustrian di Eropah terutamanya industri automotif telah meningkatkan permintaan terhadap getah.India bertambah luas kerana kerajaan British telah menetapkan tempat tinggal dan kegiatan ekonomi masing-masing. British hanya memberi tumpuan kepada tanaman kopi dan tembakau maakala pemodal dari china mengusahakan gambir. Perkembangan industri pembuatan barangan pengguna seperti kasut. Orang Melayu dibiarkan tinggal di kampung menjadi petani dan nelayan. budaya. Pada abad ke-20 pula pemodal British mula mengusahakan getah untuk tujuan eksport. tebu. Kesannya. gambir. Cara sebegini hanya dapat mengeluarkan hasil yang sedikit dan tidak sesuai apabila permintaan terhadap bijih timah meningkat.

menghubungkan bandar-bandar dengan pelabuhan dan memudahkan British menjalankan pentadbiran di Negeri-Negeri Melayu. terutama sekali di Perak telah menyebabkan perusahaan perlombongan bijih timah berkembang degan pesatnya. Pada pertengahan abad ke -19. Pendidikan Tamil disediakan oleh kerajaan British di kawasan bandar. pelajarnya terdiri daripada orang atasan manakala kurikulumnya disusun m engikut sistem pendidikan di England. Perkembangan pesat kegiatan perlombongan dan pertanian menyebabkan wujudnya banyak kemudahan infrastruktur seperti sistem pengangkutan iaitu jalan raya dan jalan keretapi di Tanah Melayu untuk mempercepatkan pengangkutan bijih timah dari kawasan perlombongan ke pelabuhan. Pembinaan jalan raya dan landasan keretapi tertumpu di kawasan yang mempunyai kepentingan ekonomi British.yang demikian pembesar-pembesar melayu mula mengupah buruh cina untuk mengusahakan lombong-lombong bijih timah mereka. Kurikulum yang disediakan adalah terhad dan bersesuaian dengan cita -cita British untuk menjadikan anak Melayu sebagai petani yang lebih baik daripada bapa mereka. Pihak pengurusan ladang akan membiayai sekolah Tamil di kawasan ladang yang mana sukatan pelajaran. Pada tahun 1886 landasan keretapi antara klang dengan Kuala Lumpur Lumpur telah . Pembesar-pembesar Melayu mendapatkan modal untuk mengusahakan lombong-lombong itu dengan meminjam wang daripada saudagar Cina di Negeri-Negeri Selat untuk mengusahakan lombong mereka di negeri-negeri Melayu. Sekolah Inggeris pula dikendalikan oleh mubaligh Kristian dan badan sukarela yang mana sekolah Inggeris dianggap sebagai sekolah elit kerana lokasinya yang terletak di bandar. menghubungkan kawasan perlombongan dengan kawasan pertanian. Penggunaan dialek masing-masing sebagai bahasa pengantar yang mana guru. Pada tahun 1885 landasan keretapi yang pertama dibina daripada Taiping ke Port Weld yang menjadi pusat perlombongan di kawasan Larut. buku dan tenaga pengajar dari India digunakan serta bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar dalam pengajaran dan pembelajaran. Sistem Pendidikan yang wujud pada zaman penjajahan ialah sistem pendidikan vernakular iaitu sistem pendidikan yang berbeza berdasarkan tiga kaum di mana sekolah sekolah Melayu hanya didirikan hanya pada peringkat sekolah rendah. Sekolah Cina pula dibiayai oleh saudagar cina daripada negara China. buku dan sukatan pelajaran datang dari China. seperti yang dilakukan oleh Long Jaafar di Larut dan Raja Jumaat di Lukut. wujud dua sistem ekonomi di Tanah Melayu iaitu ekonomi sara diri yang dijalankan oleh penduduk tempatan untuk memenuhi keperluan sendiri dan ekonomi komersial yang berorientasikan eksport seperti getah dan bijih timah yang dijalankan dan dikuasai oleh pengusaha dan pelabur-pelabur asing. Dengan terjumpanya longgokan bijih timah yang banyak di negeri-negeri Melayu.

maka tidak hairanlah kalau landasan keretapi dan jaringan jalan raya lebih banyak terdapat di kawasan ini. Jalan raya dibina pada mulanya untuk menghubungkan kawasan pedalaman dengan landasan keretapi. Penggunaaan jalan raya memudahkan pengedaran barang dagangan dari satu tempat ke satu tempat lain. Golok dan Siam.dibina yang memberi kemudahan kepada kawasan lombong di Lembah Klang. . manakala satu lagi cabangnya menghubungkan Singapura denagn Gemas terus ke Pasir Mas. Menjelang tahun 1937 telah siap dibina sistem keretapi yang menghubungkan pelabuhan Singapura dengan Kuala Lumpur terus ke Perai dan ke Perlis. Pada tahun 1891 landasan keretapi antara Port Dickson dengan Seremban telah dibina dan pada tahun 1895 sebuah landasan keretapi telah menghubungkan kawasan Pelabuhan Teluk Intan dengan Ipoh dan Batu Gajah. Ini memberi kemudahan kepada kawasan perlombongan di Lembah Kinta. Peringkat kedua dalam perkembangan perkhidmatan keretapi Tanah Melayu bermula pada tahun 1896 sehingga tahun 1909 dengan tertubuhnya Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Tanah Melayu juga mempunyai sistem perhubungan lain seperti telegraf dan telefon. Akan tetapi dengan berkembangnya penggunaan kereta motor. Pembinaan landasan keretapi dan jalan raya telah merapatkan hubungan antara negeri-negeri di Taah Melayu. Oleh kerana lombong bijih timah dan ladang getah banyak terdapat di negeri-negeri Melayu pantai barat. Selain sistem perhubunagn air. Ia juga menolong mengubah rupa bentuk muka bumi Taah Melayu dari tanah belukar dan bergunung ganang kepada keadaan yang dapat kita lihat hari ini. Sehingga meletusnya Perang Dunia Kedua. Penubuhan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu ini disusuli denagn usaha menyatukan dan menyambung landasan keretapi yang sedia ada di bawah satu pentadbiran dan pengurusan. sistem pos. landasan keretapi dan jalan raya. jalan raya pun dibina selari dengan landasan keretapi an akhirnya jalan raya dibina bersaingan dengan landasan keretapi. Sistem pengangkutan yang baik adalah penting bagi perkembangan ekonomi dan masyarakat Tanah Melayu. Penggunaan lori dan pembinaan jalan raya yang berturap dan lebih lebar lagi menyebabkan penggunaan jalan raya untuk mengangkut barang-barang dagangan seperti getah dan hasil pertanian meningkat. radio dan perkhidmatan udara. Ini telah membolehkan perhubungan dibuat di antara negeri-negeri di Semenanjung Tanah Melayu dan Semenanjung Tanah Melayu dengan negara luar. Tanah Melayu sudah mempunyai sistem perhubungan yang terbaik di Asia Tenggara.

tumpuan diberikan kepada pembangunan ekonomi luar bandar. kerajaan berusaha memmpelbagaikan kegiatan ekonomi agar tidak hanya bergantung kepada pengeluaran getah dan bijih timah semata-mata. orang Melayu masih dikekalkan oleh penjajah British dalam pertanian tradisional tanpa melibatkan mereka dalam kegiatan ekonomi moden. Justeru selepas mencapai kemerdekaan . pembanguan ini bertujuan untuk mengatasi segala masalah politik. Dalam bidang sosial. rancangan pembangunan ekonomi di Tanah Melayu sejak mencapai kemerdekaan sehingga kini dilaksanakan melalui dua fasa. Matlamat kerajaan ketika itu adalah untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi agar dapat dinikmati oleh seluruh penduduk di Tanah Melayu. tumpuan diberikan terhadap kemajuan kesihatan. Secara keseluruhannya. Di samping itu perkhidmatan bercorak ketenteraan dan keselamatan turut ditingkatkan dengan menambahkan pembinaaan balai polis. Bagi menambahkan pengeluaran tanaman makanan. sementara rancangan ekonomi fasa kedua pula bermula sejak tahun 1970 hingga kini melalui Dasar Ekonomi Baru (DEB). Rancangan ekonomi fasa pertama dijalankan antara tahun 1956 hingga 1970 yang terdiri daripada tiga rancangan ekonomi iaitu rancangan ekonomi fasa pertama yang dilaksanakan sejak tahun 1956 hingga 197. Rancangan ekonomi fasa pertama ialah Rancangan Malaya Pertama (RM I) merupakan rancangan ekonomi yang julung-julung kali diperkenalkan di negara ini sejak mencapai kemerdekaan. Walaupun ekonomi Tanah Melayu berkembang pesat. Pola seperti ini menimbulkan masalah sosioekonomi antara kaum selepas merdeka. Rancangan Malaya Kedua pada tahun 1961-1965 pula sebagai kesinambungan kepada Rancangan Malaya pertama. ekonomi dan sosial yang timbul akibat dasar penjajahan Inggeris. Bagi melaksanakan rancangan ini. pejabat pos. Sistem ini kemudiannya diperkenalkan di Sabah dan Sarawak apabila Persekutuan Malaysia dibentuk pada tahun 1963. Tumpuan dan matlamat utama rancangan ini adalah untuk membangunkan sektor ekonomi di luar bandar bagi merapatkan jurang perbezaan antara penduduk bandar dan luar bandar. kerajaan memberikan galakan terhadap pembukaan tanah-tanah baru untuk pertanian. Rancangan ini bertujuan untuk menyediakan lebih banyak kemudahan asas serta menambahkan kepelbagaian eko nomi di .(c) Sosio-ekonomi era selepas merdeka hingga masa kini Malaysia telah mengamalkan sistem pemerintahan bercorak demokrasi selepas mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Selain utu. mahkamah dan rumah kerajaan. Jurang kemiskinan di kalangan orang Melayu yang tinggal di luar bandar cukup ketara. pendidikan serta memodenkan sistem perhubungan yang sedia ada.

Dalam RMP ini kerajaan menjalankan banyak rancangan pembangunan wilayah dengan pembukaan penempatan FELDA. Dasar Pertanian Negara dilancarkan pada tahun 1984 bertujuan meningkatka pendapatan dan pengeluaran sektor pertanian melalui penggemblengan sumber-sumber dengan lebih cekap di samping penigkatan daya pengeluaran serta mutu keluaran. Rancangan Malaysia Keempat dilancarkan semasa ekonomi Malaysia dan ekonomi dunia mula mengalami keadaan pertumbuhan yag lembab. Rancangan Malaysia Pertama telah menentukan arah pembangunan dan matlamat-matlamat yang perlu dicapai dalam tempoh lima tahun. FELCRA. Sejak tahun1980. Asas penggubalan RMD ialah Dasar Ekonomi Baru yang matlamat utamanya adalah untuk mencapai perpaduan negara melalui strategi serampang dua mata iaitu membasmi kemiskinan di kalangan rakyat Malaysia tanpa mengira kaum dan menyusun semula masyarakat. Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA) dan Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH). Analisis yang lebih sempurna dibuat terhadap pembahagian peruntukkan kepada negeri-negeri di samping isu-isu keselamatan dan alam sekitar yang juga turut diberi perhatian yang sewajarnya. Rancangan Malaysia Ketiga (1976-1980) merupakan peringkat kedua dalam pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru. sistem koperasi dan strategi pembandaran kawasan luar bandar. Rancangan Malaysia pertama (1966-1970) adalah pembangunan ekonomi bersepadu pertama berikutan kemasukan Sabah dan Sarawak ke dalam Persekutuan Malaysia . Ekoran daripada masalah-masalah tersebut beberapa dasar dan strategi baru telah diperkenalkan bagi menghadapi kemelesetan ekonomi. kelembapan sektor swasta dan peningkatan kadar pengangguran. kejatuhan harga dan penurunan pendapatan eksport sektor komoditi. Di antaranya ialah termasuklah pelaksanaan sistem mini-estet pertanian. . Malaysia mengalami berbagai-bagai masalah ekonomi seperti kemerosotan dalam imbangan bayaran.luar bandar bagi mengurangkan lagi jurang perbezaan taraf hidup dan pendapatan antara kawasan bandar dan luar bandar. Rangka Rancangan Jangka Panjang telah diperkemasakan dan perancangan pembangunan wilayah turut diperkenalkan. Rancangan pembangunan lima tahun kerajaan diteruskan dengan melancarkan Rancangan Malaysia Kedua yang dilancarkan antara 1971 hingga 1975. Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara (DARA). Projek tersebut melibatkan pembukaan tanah seluas 308 400 ekar dan menempatkan 20 700 buah keluarga. Ia juga bertujuan bagi membaiki keadaan ekonomi yang tidak seimbang supaya dapat mengurangkan dan seterusnya menghapuskan pengenalan ekonomi mengikut fungsi ekonomi.

Pelbagai program telah dilaksanakan untuk mengukuhkan semula perpaduan kaum dengan sokongan media massa. Industri berat pula ialah pengeluaran simen. besi waja. Kongres Kebudayaan Kebangsaan yang ditubuhkan pada tahun 1971 bertujuan untuk menentukan kebudayaan kebangsaan. Teras pembangunan di dalam Rancangan Malaysia Kelima adalah untuk mencapai matlamat perpaduan negara dan objektif Dasar ekonomi Baru serta pertumbuhan yang dapat menjamin kestabilan ekonomi. Pelbagai peristiwa hitam dalam lembaran sejarah negara yang melibatkan pergaduhan kaum utama di negara ini. barang perantaraan dan barang modal. yang merupakan pergaduhan kaum terbesar selepas negara mencapai kemerdekaan. palpa dan kertas dan kereta nasional. Pada Julai 1970. Dasar Pembangunan Nasional menandakan bermulanya satu era baru dalam usaha menjadikan Malaysia sebuah negara maju menjelang tahun 2020. Pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi saling melengkapi. Dengan itu perencanaannya adalah berdasarkan kadar pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Sepanjang dua dekad tersebut ekonomi Malaysia telah berkembang pesat walaupun menghadapi beberapa cabaran dari dalam dan luar negeri. kerajaan dan rakyat awam. Rukun Negara bertujuan untuk melahirkan masyarakat saintifik dan progresif. Rancangan Malaysia Kelima digubal ketika ekonomi masih dalam keadaan meleset. Hasil perbincangan telah melahirkan Rukun Negara dan Jabatan Perpaduan Rakyat yang kemudian dikenali sebagai Lembaga Perpaduan Negara. Tahun 1990 menandakan tamatnya tempoh Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua (1971-1990) dan DEB.Dalam sektor perindustrian pula Malaysia telah memasuki era pembangunan industri gentian import peringkat kedua dan juga industri berat. Pendidikan adalah teras menjana rakyat efektif untuk pembangunan progresifjangka panjang. Tiga asas kebudayaan kebangsaan ialah kebudayaan penduduk asal dijadikan asas kebudayaan kebangsaan. kompleks petrokimia. Dalam hal ini kerajaan Malaysia melaksanakan pelbagai dasar dan program pendidikan bagi mengubah minda dan sikap rakyat Malaysia supaya berkualiti. Tahun 1991 merupakan tahun bersejarah bagi pembangunan ekonomi negara. Peristiwa paling tragik dan menguji kepimpinan dan perlembagaan negara ialah Tragedi 13 Mei 1969. ditubuhkan Majlis Perundingan Negara bertujuan mencari jalan untuk menguatakan perpaduan dan kerjasama di antara kaum. baja urea. Dasar Pembangunan Nasional (DPN) dan Rancangan Malaysia Keenam. Ini termasuklah pengeluaran barangbarang pengguna tahan lama. mengesyorkan cara-cara mencapai kebudayaan kebangsaan dan menetapkan dasar-dasar kebudayaan kebangsaan. berketrampilan dan sayangkan negara. unsur- . Pembangunan sosial dilaksanakan dalam bentuk pendidikan dan penglibatan aktiviti sosial. Dalam tahun ini kerajaan telah melancarkan Wawasan 2020.

intelek dan emosi. Bahasa melambangkan bangsa dan kerajaan mencanangkan slogan µBahasa Jiwa Bangsa¶ bagi memupuk perasaan cintakan bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu. Penubuhan Kementerian Belia Dan Sukan bertujuan untuk mewujudkan perpaduan dan membentuk identiti kebangsaan. menyediakan pengajaran pemulihan bagi pelajar yang kurang maju dan pengayaan bagi pelajar pintar. sukatan pelajaran dan peperiksaan yang sama di semua sekolah. bahasa Malaysia sebagai mata pelajaran wajib dalam semua peperiksaan dan pendidikan bermatlamatkan perkembangan potensi individu dalam aspek jasmani. menulis dan mengira. Bagi menjamin mutu sukan. Kebudayaan kebangsaan sangat penting untuk mengeratkan perpaduan. dibentuk Dasar Sukan Kebangsaan untuk memastikan perancangan pembangunan sukan mencapai matlamat juara dunia seperti yang dibuktikan oleh anak-anak Dato¶ Haji Sidek dalam sukan badminton. semangat nasionalisme. pengembaraan ke Kutub Selatan dan berenang merentasi Selat Inggeris. rasmi negara ialah Semenjak tahun 1972 Bahasa Malaysia digunakan sebagai bahasa pengantar utama di sekolah dan di institusi pengajian tinggi kerajaan pada tahun 1982. Pada tahun 1988. Rakyat diberi kebebasan untuk menggunakan bahasa ibunda tetapi bahasa Malaysia. dilansungkan Sukan Malaysia (SUKMA) bertemakan µIntegrasi Nasional Melalui Sukan¶. Pada tahun 1987. Perkara yang disyorkan ialah pendidikan rendah berteraskan 3M iaitu membaca. Semuanya ini adalah bukti bahawa rakyat boleh merealisasikan slogan Malaysia Boleh. Pihak Kementerian merancang pelbagai program menjadikan sukan sebagai wadah untuk menyuburkan perpaduan rakyat di samping meningkatkan bakat kesukanan sebagai teras kesihatan rakyat. menggalakkan kegiatan ko-kurikulum. .unsur kebudayaan lain yang wajar dan sesuai boleh diterima dan Islam sebagai agama rasmi negara. Di antara pencapaiannya ialah belayar dengan kapal layar mengelilingi dunia secara solo. negeri dan kebangsaan. Sistem Pendidikan Bersepadu Tahun1979 juga digubal oleh Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Dasar Pelajaran Kebangsaan 1979. nilai hidup dan membentuk suatu gaya hidup. Dalam konteks ini rakyat Malaysia menyambut positif motivasi kerajaan yang berslogankan µMalaysia Boleh¶. ditubuhkan Majlis Sukan Negara dan Majlis Sukan Sekolah Sekolah Malaysia di peringkat daerah. ekspedisi ke puncak Gunung Everest. membentuk identiti kebangsaan.rohani. Kerajaan Malaysia menggalakkan ekspedisi dan eksplorasi rakyat ke tempat yang mencipta nama di mata dunia.

zaman penjajahan sehingga kini yang banyak mempengaruhi sosio-ekonomi rakyat daripada dahulu sehinggalah kini. . Kesejahteraan rakyat yang menjadi agenda utama pembangunan negara akan dapat dicapai dengan keadilan ekonomi dan perpaduan negara. aman dan sejahtera.Penutup Begitulah rentetan peristiwa Sejarah negara kita µMalaysia¶ daripada Zaman kesultanan Melayu Melaka. Mahathir bin Mohamad untuk menjadikan Malaysia negara maju menjelang 2020. Kerjasama yang wujud selama ini telah menyediakan asas kepada negara kita untuk lebih maju lagi pada masa depan sepertimana yang disarankan oleh Mantan Perdana Menteri Tun Dr. Dasar pembangunan ekonomi dan sosial telah digunakan untuk membina negara Malaysia yang bersatu padu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful