Perkembangan Sosio Ekonomi Negara Bermula Dari Era Kesultanan Melayu Melaka, Era Penjajahan Dan Era Selepas

Merdeka Hingga Masa Kini.

Pengenalan Sosio-ekonomi merujuk Kamus Dewan edisi keempat, berkaitan dengan, melibatkan unsur-unsur atau faktor-faktor kemasyarakatan dan ekonomi. Marshall yang dipetik oleh H.S Khera (dalam Haron Daud, 1993) berpendapat sosio-ekonomi adalah satu kajian manusia dalam pekerjaan sehari-hari; perbuatan-perbuatan dalam masyarakat yang berkait rapat dengan cara memenuhkan kehendak-kehendak material dan penggunaannya. Sejarah kewujudan negara Malaysia sering dikaitkan dengan bermulanya sejarah Kesultanan Melayu Melaka (Mardiana Nordin, 2006). Sejarah Melayu (edisi Shellaber, dalam Haron daud, 1993) mencatatkan masyarakat ketika itu banyak menjalankan kegiatan ekonomi sara diri seperti pertanian, bertanam padi (perhumaan), berburu, dan menangkap ikan dan memungut hasil hutan seperti damar, rotan. Kegiatan ekonomi sara diri yang digambarkan adalah bergantung kepada sungai, hutan, pinggir laut dan tanah pertanian. Malah kegiatan tersebut masih berterusan hingga kini cuma cara dan matlamat yang berbeza. Kegiatan ekonomi perdagangan pula telah bermula sejak kemunculan Melaka sebagai bandar pelabuhan dagang dalam abad ke lima belas. Ketika itu segala perdagangan tertumpu ke Melaka. Raja Melaka yang kedua iaitu Mahkota Iskandar Shah telah berjaya menjadikan Melaka menjadi sebuah negeri yang kaya dari sudut ekonomi dan menjadi tumpuan pedagang terutama dari Tanah Arab, Parsi dan India (Zainal Abidin, 1992). Senario ini mengubah aktiviti masyarakat melayu Melaka kepada kegiatan ekonomi perdagangan. Kejatuhan Melaka pada tahun 1511 akibat serangan Portugis telah menyaksikan era Peperangan Tiga Penjuru antara Portugis, Johor dan Acheh yang bersaing untuk menguasai perdagangan di Kepulauan Melayu. Johor yang dibantu Belanda telah berjaya mengusir Portugis dari Melaka namun, pada tahun 1874 bermulalah campur tangan Inggeris di Tanah Melayu. Antara faktor utama kedatangan Inggeris adalah kerana kekayaan hasil bumi di negeri-negeri Melayu seperti hasil galian bijih timah, emas, bijih besi dan arang batu (Muslimin Fadzil, 2010). Migrasi buruh pendatang dari China dan India yang dibawa oleh British telah mewujudkan kegiatan ekonomi kormersial di sektor perlombongan, perladangan, perkilangan dan perdagangan (INTAN, 1991). Namun orang melayu masih meneruskan kegiatan ekonomi sara diri di kawasan persisir pantai dan muara serta lembah

Berdasarkan Sejarah Melayu. Pengenalan Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka merupakan sebuah kerajaan yang tersohor dan cukup sinonim dengan sejarah Malaysia. (a) Sosio-ekonomi era Kesultanan Melayu Melaka Menurut Kamus Dewan. Parameswara mula menyediakan kelengkapan perahu dan pelabuhan yang membolehkan Melaka muncul sebagai sebuah tapak perdagangan antarabangsa.sungai kecuali golongan pembesar istana yang menguasai sumber ekonomi seperti tanah. Sewaktu kedatangan Parameswara ke Melaka. Kegemilangan Melaka sebagai pusat perdagangan jelas dinyatakan dalam buku Sejarah Melayu melalui pernyataan yang berbunyi: µMaka segala dagang atas angin dan bawah angin sekalian datang ke Melaka. Beliau berpandangan jauh dan cekap dalam merancang pembangunan dan kemajuan Melaka sehingga menjadi sebuah pelabuhan yang dapat menarik ramai pedagang asing yang berdagang di situ. baginda diterima baik oleh masyarakat pada waktu itu yang terdiri daripada orang laut. Menjelang pertengahan abad ke -15. perdagangan dan pungutan cukai. Melaka muncul sebagai sebuah pusat perdagangan antarabangsa. Parameswara merupakan seorang pemimpin yang bijak dan berwawasan. . orang melayu dan orang asli yang kebanyakannya nelayan. Apabila membuka petempatan di Melaka. kerajaan Kesultanan Melayu Melaka telah dibuka oleh Parameswara atau Raja Iskandar Shah pada awal kurun ke-15. Sosio-ekonomi adalah berkaitan dengan atau melibatkan unsur-unsur atau faktor kemasyarakatan dan ekonomi. para sarjana tidak akan terlepas daripada membincangkan soal Kesultanan Melayu Melaka kerana kebanyakan daripada apa yang dilalui oleh Melaka cuba ditafsirkan dalam konteks Malaysia kini. Pada zaman colonial ini kedudukan ekonomi penduduk bumiputera tidak mencapai kemajuan malahan semakin mundur disebabkan dasar utama British yang merugikan penduduk bumiputera. modal pelaburan. Kegemilangan era Kesultanan Melayu Melaka banyak dipengaruhi oleh faktor geopolitik iaitu menurut Kamus Dewan lagi ianya merupakan kajian tentang kesan faktor-faktor geografi terhadap politik (terutama politik antarabangsa). Apabila membincangkan mengenai sejarah Malaysia. buruh. Parameswara akhirnya membuat keputusan untuk menetap di kampung tersebut memandangkan kedudukannya yang istimewa dan berhampiran dengan laut. iaitu sekitar tahun 1400 Masihi. terlalu ramai Bandar Melaka pada zaman itu¶.

dalam sedikit masa sahaja. kerana pelayaran mereka dari Barat ke Timur atau sebaliknya sangatlah bergantung pada angin monson di Lautan Hindi ataupun di Laut China Selatan. cempedak. duku. pedagang tempatan juga turut bergiat dalam perdagangan. buah-buahan tempatan seperti durian. Pedagang dari timur datang ke Melaka mengikut angin Monson Timur Laut manakala pedagang dari barat datang dengan mengikut angin Monson Barat Daya. Melaka telah berkembang menjadi sebuah pusat perdagangan yang sangat penting. Bentuk muka bumi kawasan sekitar perlabuhan yang berbukit-bukau juga sesuai dijadikan sebagai benteng pertahanan. Seperti pedagang-pedagang luar negeri. terutama dari Arab. kulit dan daun kayu. Pedatang asing datang dan pulang mengikut angin monson. Mereka itu bukan sahaja terdiri daripada orang biasa. pedagang akan menjalankan kegiatan perdagangan di Melaka. timah. Pemerintah Melaka juga bijak merancang dan gigih berusaha untuk memajukan Melaka melalui kegiatan perdagangan. ukiran-ukiran kayu dan damar. Ketika menunggu peralihan angin monson. timur ataupun Gugusan Kepulauan Melayu boleh mendapatkan barang dagangan yang mereka perlukan di Melaka sahaja. Di samping menjadi pemborong dan pengimport barang-barang dari luar dan dalam . kayukayan. Dengan itu. iaitu di tengah-tengah jalan perdagangan di antara timur dan barat dan menjadi tempat persinggahan para pedagang. pulasan dan manggis merupakan barang dagangan yang sangat digemari oleh pedagang luar negeri. Melaka terletak di kawasan strategik. Pesisir pantai pula ditumbuhi pokok bakau dan api-api yang dapat mengelak daripada hakisan. Pelabuhan Melaka juga dilindungi oleh Pulau Sumatera daripada tiupan angin Monson Barat Daya dan Banjaran Titiwangsa daripada angin Monson Timur Laut. Parsi.Dari segi georafi. Di samping itu. Melaka telah menjadi tumpuan dunia dan menjadi salah sebuah negeri yang mewah dan kaya. India dan Negara China. Faktor perairannya yang dalam juga memudahkan kapal-kapal dagang yang besar berlabuh dengan selamat walaupun semasa air surut. Mereka tidak perlu lagi pergi ke tempat lain u tuk mendapatkan barangbarang keperluan tersebut. Antara barangan tempatan yang didagangkan termasuklah emas. malah pembesar-pembesar negara juga turut mengambil bahagian. bahan-bahan ubatan daripada akar. Dengan itu juga pedagang-pedagang yang datang sama ada dari barat. iaitu tempat strategik untuk memerhati dan mengawasi keselamatan Melaka. Melaka menjadi tempat persinggahan yang selamat dan menguntungkan bagi mereka. Keadaan ini membolehkan kapal dagang datang dan berlabuh di pelabuhan Melaka dengan selamat. langsat. Pedagang-pedagang Melaka juga melibatkan diri dalam kegiatan perdagangan yang sangat menguntungkan itu.

gajah. mereka juga menyediakan berbagai-bagai perkhidmatan yang diperlukan oleh pedagang-pedagang dari luar negeri. Oleh kerana itu. terutama dengan penglibatan orang laut dan tokoh-tokoh kerajaan seperti bendahara. mereka memelihara binatang ternakan seperti lembu. kambing. Walau bagaimanapun. mereka menyediakan gudang-gudang untuk disewakan bagi menyimpan barang dagangan. Melaka juga mempunyai sistem perbendaharaan yang tersusun seperti sistem cukai dan jual belinya yang mana barang dagangan yang dibawa masuk melalui pelabuhan Melaka . iaitu Hukum Kanun Kanun Melaka dan Undang Undang Laut Melaka yang berlandaskan undang-undang Islam banyak membantu kerajaan mengekalkan keamanannya. perahu dan kapal untuk kemudahan pedagang di samping menyediakan bekalan air bersih dan makanan.negeri. Dibidang pertanian pula. Siam dan Burma. jahit-menjahit dan bungkusmembungkus. laksamana dann syahbandar. pisang serta menanam sayur-sayuran dan padi. Selain itu. Sebahagian besar daripada hasil itu adalah untuk kegunaan tempatan dan bagi memenuhi keperluan seharian. Umpamanya . Kebijaksanaan pemerintah Melaka semakin teserlah dengan menjalin hubungan diplomatik dengan kuasa besar seperti Negara China yang membebaskan Melaka daripada ancaman musuh seperti Siam dan Majapahit. duku. kegiatan pertanian dan penternakan juga dijalankan. Selain kegiatan ekonomi yang berupa perniagaan dan perdagangan. lancar. Kaum wanita juga turut memainkan peranan yang aktif dalam kegiatan perdagangan di Melaka di Melaka. Kewujudan sistem undang-undang yang baik dan tersusun.. langsat. Umpamanya dari segi penternakan. mereka menanam pokok buah-buahan seperti durian. tambahan lagi agama Islam tidak menghalang kaum wanita Melaka bergiat aktif dalam bidang tersebut. Terdapat di antara mereka yang membuka kedai runcit dan gerai. ayam dan itik. Pelaksanaan undang-undang secara sistematik ini telah menarik ramai pedagang untuk berdagang kerana keamanan dan kestabilan Melaka. Ini tidaklah menghairankan kerana lapangan perdagangan itu memang terbuka luas bagi mereka yang menyertainya. Melaka mengimport sebahagian besar bahan makanan uatamanya iaitu beras dari negara jiran seperti Pulau Jawa. mereka juga bekerja sebagai kakitangan buruh di pelabuhan Melaka yang sentiasa sibuk itu. Kemudahan pengangkutan juga disediakan seperti jong. Mereka juga menyediakan tempat penginapan bagi pedagang yang menginap di Melaka untuk menguruskan perniagaan mereka selain menyediakan perkhidmatan mahir seperti membaiki kapal. Ramai di antara yang mengendalikan kedai runcit dan gerai itu terdiri daripada kaum wanita. Selain itu. manggis. hasil pertanian Melaka tidaklah begitu penting jika dibandingkan dengan hasil yang didapati daripada kegiatan perdagangan dan perniagaan. Melaka mempunyai ciri keselamatan dan ketenteraan yang lengkap.

Di samping itu penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan (lingua frnca) membolehkan proses perdagaangan berjalan lancar. Melaka melaksanakan dasar peluasan kuasa dan telah berjaya menakluk Pahang. India dan Pegu dikehendaki membayar cukai sebanyak enam peratus daripada jumlah nilai barang dagangan mereka. Terengganu. Umpamanya. Annam Kemboja. Perak. Pedagang Melaka pula dikehendaki membayar cukai ke atas barang dagangan mereka sebanyak tiga peratus. Selangor. iaitu dari China. Johor. Pasai. Kedah . hendaklah membayar sedikit cukai kepada kerajaan. akhirnya Melaka jatuh juga ke tangan Portugis pada tahun 1511 di bawah angkatan Portugis yang diketuai oleh Alfonso de Albuquerque. cukai juga dikenakan ke atas harta yang dijual. Pedagang-pedagang dari Timur pula. diperkenalkan. Temenggong atau Syahbandar. (b) Sosio-ekonomi era penjajah Tanah Melayu mula mengalami pengaruh pendudukan Barat apabila kerajaan Melayu Melaka ditewaskan oleh Portugis pada tahun 1511. kampar. Malukku dan Pulau Jawa tidak dikenakan sebarang cukai tetapi hanya perlu memberi persembahan atau hadiah kepada Sultan. memang memerlukan satu cara yang lebih rapi bagi menetapkan nilai barang dagangan. sosial dan agama Islam seperti membantu golongan miskin. Melaka bukan sahaja dapat menguasai politik jajahan takluknya bahkan turut memajukan ekonomi kawasan tersebut. Pulau Ryukyu. Walau bagaimanapun. Dengan itu mata wang pula . Mereka juga harus mendapat kebenaran daripada sultan sebelum boleh menjual hartanya itu. Selain cukai-cukai yang dikenakan ke atas barang dagangan itu. kapal dagangan yangdatang dari Barat seperti dari Tanah Arab. perak dan timah. Proses jual beli di Melaka menggunakan mata wang dalam bentuk emas. Masyarakat Melaka yang mementingkan perdagangan. Hasil kutipan cukai itu digunakan untuk membiayai pertahanan empayar Melaka dan juga untuk meluas serta memesatkan lagi kegiatan ekonomi serta beberapa kegiatan politik.dikenakan kadar bayaran cukai yang tertentu. Siak. seseorang yang menjualkan tanah atau rumahnya. Inderagiri dan Jambi. Aru. Rokan. Sememangnya bermula abad ke-15 dan . Melaka telah muncul sebagai pusat penyebaran agama Islam di Gugusan Kepulauan Melayu. Kejayaan ini adalah disebabkan oleh kedudukkan geopolitiknya yang terletak di tengah jalan perdaganngan antara timur dan barat beserta pemimpin yang bijak dan berwawasan yang sentiasa mendapat sokongan daripada rakyat dan tentera. Pattani. Umpamanya. Demikianlah kejayaan Melaka membentuk sebuah empayar yang luas telah menyebabkan ianya muncul sebagai kuasa teragung di Selat Melaka dan penyambung kepada keagungan Srivijaya.

persendirian dan Sistem Kangchu. Tambahan pula negeri-negeri Melayu utara pernah dinaungi oleh kerajaan Siam. Kwangsi. Untuk memudahkan sistem pentadbirannya. Orang Melayu amat berpegang teguh dengan ajaran Islam dan setiap pertempatan atau kampung mereka mesti terdapat surau atau masjid. Sebahagian mereka merupakan banduan dan penjenayah yang dibawa masuk oleh British untuk membina bangunan awam. Tanah Melayu mempunyai pengalaman penjajahan yang cukup pahit kerana pernah dijajah beberapa kuasa asing seperti Portugis. tiada pertanian komersial. Kesimpulannya . terutama ke negeri-negeri Selat iaitu Pulau Pinang. Melalui dasar pecah dan perintah. Cina dan . hidup sara diri dan tidak berpendapatan tetap. Bermula dari tahun 1511 hinggalah negara mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Penghijrahan masuk Orang Cina beramai-ramai bermula pada abad ke-19. Orang Melayu merupakan pribumi Tanah Melayu yang bergerak dari sekitar Kepulauan Melayu termasuk Indonesia. Selepas penjajahan Inggeris. catatan masa menunjukkan negara ini telah diduduki kuasa penjajah selama 446 tahun dimulai dengan Portugis (1511-1641). Kesan utama kepada Tanah Melayu ialah kewujudan masyarakat majmuk di Tanah Melayu yang terdiri daripada tiga kaum utama iaitu Melayu. Portugis dan Sepanyol adalah antara kuasa Barat yang paling menonjol dan berpengaruh dalam usaha meluaskan kekuasaan maasing-masing di Alam Melayu. Cina dan India bersatu padu kerana bimbang akan bangkit menentang British. jalan raya dan jalan keretapi. Mereka datang dari wilayahwilayah selatan China seperti Hainan. Malangnya. Indo-China dan Mindanao. kebuluran dan pelbagi masalah menyebabkan mereka datang ke Tanah Melayu melalui Sistem Tiket Kredit. bijih timah dan getah tetapi tidak kekal kerana dasar diskriminasi penjajah Inggeris. Jurang hubungan antara orang Melayu. Di negara China terdapat kebuluran. Dasar pecah dan perintah British telah menyebabkan ketiga-tiga kaum itu hidup terpisah antara satu sama lain. Belanda . tiada infrastruktur moden. Kemasukan orang India melalui sistem buruh kontrak dan Sistem Kangani. British tidak mahu orang Melayu. politik yang tidak stabil. Melaka dan Singapura. Selain itu. Cina dan India. penghijrahan masuk orang Melayu dari Indonesia semakin meningkat. Mereka diperlukan untuk bekerja di sektor pertanian padi. Inggeris dan Jepun tetapi pengalaman yang paling mencabar ialah apabila Tanah Melayu dikuasai oleh British yang membawa pengaruh besar dalam sosiobudaya. pada abad ke-19. perang saudara. orang Melayu tersisih dari arus pembangunan perdana kerana pertempatan mereka yang di pinggiran. Kwangtung dan Fukien. ekonomi dan politik Tanah Melayu. Belanda (1641-1824) dan British (1824-1957). kemiskinan. British telah menentukan peranan setiap kaum untuk memastikan setiap kaum tidak berinteraksi antara satu sama lain. negara juga pernah diduduki Jepun (1941-1945). Selatan Thailand. kopi.ke-16.

Pertanian komersial dianggap sebagai penyumbang sumber pendapatan kerajaan British di Tanah Melayu. Sebelum perag dunia Kedua. Pada abad ke-20 pula pemodal British mula mengusahakan getah untuk tujuan eksport. gambir. manakala orang Cina pula mendiami kawasan lombong bijih timah yang kemudiannya berkembang menjadi pekan dan bandar. Orang Melayu dibiarkan tinggal di kampung menjadi petani dan nelayan. British hanya memberi tumpuan kepada tanaman kopi dan tembakau maakala pemodal dari china mengusahakan gambir. Pada abad ke-19. Para pemodal Eropah dan Cina mula menguasai pertanian komersial kerana mereka mempunyai modal. agama. tembakau dan kopi misalnya pada zaman pemerintahan Maharaja Abu Bakar. konsesi tanah yang luas dan tempoh pajakan yang panjang. Perkembangan industri pembuatan barangan pengguna seperti kasut. lada hitam. Hampir keseluruhan bijih timahnya dieksport ke pasaran dunia.India bertambah luas kerana kerajaan British telah menetapkan tempat tinggal dan kegiatan ekonomi masing-masing. penanaman gambir dan lada hitam diusahakan secara besar besaran melalui Sistem Kangcu di Johor. Mereka lebih menumpukan kepada kerja-kerja pertanian. Orang India pula ditempatkan di ladang getah dan bekerja sebagai buruh. Perlombongan bijih timah hanya merupakan pekerjaan sambilan orang melayu yang dilakukan pada waktu lapang. teknologi. wujud masyarakat majmuk iaitu masyarakat yang hidup berkelompok tetapi terasing antara satu sama lain dari segi bahasa. Tidak ketinggalan juga sektor perlombongan juga merupakan penyumbang utama kepada ekonomi Tanah Melayu pada zaman British di mana Tanah Melayu merupakan pengeluar bijih timah terbesar di dunia. tayar basikal dan peralatan elektrik secara langsung menambahkan permintaan terhadap getah. Perkembangan pelbagai perindustrian di Eropah terutamanya industri automotif telah meningkatkan permintaan terhadap getah. Kesannya. Ketidakseimbangan ini telah mengakibatkan pelbagai insiden negatif hingga pihak kerajaan terpaksa menggubal pelbagai undang-undang demi menjamin kesejahteraan dan keadilan kepada semua rakyat. lada hitam dan ubi kayu. Keadaan ini mendorong perkembangan perusahaan getah sehingga menjadi perusahaan yang penting di Tanah Melayu. pekerjaan dan tempat tinggal yang menyulitkan proses perpaduan nasional. antara 30-40 peratus jumalah pengeluaran bijih timah dunia telah dibekalkan oleh Tanah Melayu. Kemasukan modal asing dan pembukaan syarikat menyebabkan pembukaan lading getah yang banyak. British telah memberikan penekanan terhadap sektor pertanian berasaskan eksport. tebu. Cara sebegini hanya dapat mengeluarkan hasil yang sedikit dan tidak sesuai apabila permintaan terhadap bijih timah meningkat. Oleh . budaya. Anatara tanaman komersial yang digalakkan oleh pihak British ialah ubi kayu.

buku dan tenaga pengajar dari India digunakan serta bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar dalam pengajaran dan pembelajaran. Pada tahun 1886 landasan keretapi antara klang dengan Kuala Lumpur Lumpur telah . Perkembangan pesat kegiatan perlombongan dan pertanian menyebabkan wujudnya banyak kemudahan infrastruktur seperti sistem pengangkutan iaitu jalan raya dan jalan keretapi di Tanah Melayu untuk mempercepatkan pengangkutan bijih timah dari kawasan perlombongan ke pelabuhan. pelajarnya terdiri daripada orang atasan manakala kurikulumnya disusun m engikut sistem pendidikan di England. Kurikulum yang disediakan adalah terhad dan bersesuaian dengan cita -cita British untuk menjadikan anak Melayu sebagai petani yang lebih baik daripada bapa mereka. menghubungkan kawasan perlombongan dengan kawasan pertanian. buku dan sukatan pelajaran datang dari China. Pembesar-pembesar Melayu mendapatkan modal untuk mengusahakan lombong-lombong itu dengan meminjam wang daripada saudagar Cina di Negeri-Negeri Selat untuk mengusahakan lombong mereka di negeri-negeri Melayu. Pendidikan Tamil disediakan oleh kerajaan British di kawasan bandar. wujud dua sistem ekonomi di Tanah Melayu iaitu ekonomi sara diri yang dijalankan oleh penduduk tempatan untuk memenuhi keperluan sendiri dan ekonomi komersial yang berorientasikan eksport seperti getah dan bijih timah yang dijalankan dan dikuasai oleh pengusaha dan pelabur-pelabur asing. Sekolah Cina pula dibiayai oleh saudagar cina daripada negara China. menghubungkan bandar-bandar dengan pelabuhan dan memudahkan British menjalankan pentadbiran di Negeri-Negeri Melayu. Pada pertengahan abad ke -19. seperti yang dilakukan oleh Long Jaafar di Larut dan Raja Jumaat di Lukut. Sekolah Inggeris pula dikendalikan oleh mubaligh Kristian dan badan sukarela yang mana sekolah Inggeris dianggap sebagai sekolah elit kerana lokasinya yang terletak di bandar.yang demikian pembesar-pembesar melayu mula mengupah buruh cina untuk mengusahakan lombong-lombong bijih timah mereka. Pembinaan jalan raya dan landasan keretapi tertumpu di kawasan yang mempunyai kepentingan ekonomi British. Sistem Pendidikan yang wujud pada zaman penjajahan ialah sistem pendidikan vernakular iaitu sistem pendidikan yang berbeza berdasarkan tiga kaum di mana sekolah sekolah Melayu hanya didirikan hanya pada peringkat sekolah rendah. Pihak pengurusan ladang akan membiayai sekolah Tamil di kawasan ladang yang mana sukatan pelajaran. Pada tahun 1885 landasan keretapi yang pertama dibina daripada Taiping ke Port Weld yang menjadi pusat perlombongan di kawasan Larut. terutama sekali di Perak telah menyebabkan perusahaan perlombongan bijih timah berkembang degan pesatnya. Dengan terjumpanya longgokan bijih timah yang banyak di negeri-negeri Melayu. Penggunaan dialek masing-masing sebagai bahasa pengantar yang mana guru.

Akan tetapi dengan berkembangnya penggunaan kereta motor. Menjelang tahun 1937 telah siap dibina sistem keretapi yang menghubungkan pelabuhan Singapura dengan Kuala Lumpur terus ke Perai dan ke Perlis.dibina yang memberi kemudahan kepada kawasan lombong di Lembah Klang. Pada tahun 1891 landasan keretapi antara Port Dickson dengan Seremban telah dibina dan pada tahun 1895 sebuah landasan keretapi telah menghubungkan kawasan Pelabuhan Teluk Intan dengan Ipoh dan Batu Gajah. Pembinaan landasan keretapi dan jalan raya telah merapatkan hubungan antara negeri-negeri di Taah Melayu. Penggunaan lori dan pembinaan jalan raya yang berturap dan lebih lebar lagi menyebabkan penggunaan jalan raya untuk mengangkut barang-barang dagangan seperti getah dan hasil pertanian meningkat. landasan keretapi dan jalan raya. Tanah Melayu juga mempunyai sistem perhubungan lain seperti telegraf dan telefon. Peringkat kedua dalam perkembangan perkhidmatan keretapi Tanah Melayu bermula pada tahun 1896 sehingga tahun 1909 dengan tertubuhnya Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Penggunaaan jalan raya memudahkan pengedaran barang dagangan dari satu tempat ke satu tempat lain. manakala satu lagi cabangnya menghubungkan Singapura denagn Gemas terus ke Pasir Mas. Penubuhan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu ini disusuli denagn usaha menyatukan dan menyambung landasan keretapi yang sedia ada di bawah satu pentadbiran dan pengurusan. Oleh kerana lombong bijih timah dan ladang getah banyak terdapat di negeri-negeri Melayu pantai barat. Sehingga meletusnya Perang Dunia Kedua. sistem pos. Golok dan Siam. Tanah Melayu sudah mempunyai sistem perhubungan yang terbaik di Asia Tenggara. . Ia juga menolong mengubah rupa bentuk muka bumi Taah Melayu dari tanah belukar dan bergunung ganang kepada keadaan yang dapat kita lihat hari ini. radio dan perkhidmatan udara. Jalan raya dibina pada mulanya untuk menghubungkan kawasan pedalaman dengan landasan keretapi. Ini telah membolehkan perhubungan dibuat di antara negeri-negeri di Semenanjung Tanah Melayu dan Semenanjung Tanah Melayu dengan negara luar. Sistem pengangkutan yang baik adalah penting bagi perkembangan ekonomi dan masyarakat Tanah Melayu. Ini memberi kemudahan kepada kawasan perlombongan di Lembah Kinta. jalan raya pun dibina selari dengan landasan keretapi an akhirnya jalan raya dibina bersaingan dengan landasan keretapi. Selain sistem perhubunagn air. maka tidak hairanlah kalau landasan keretapi dan jaringan jalan raya lebih banyak terdapat di kawasan ini.

Matlamat kerajaan ketika itu adalah untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi agar dapat dinikmati oleh seluruh penduduk di Tanah Melayu. Bagi melaksanakan rancangan ini. Walaupun ekonomi Tanah Melayu berkembang pesat. tumpuan diberikan terhadap kemajuan kesihatan. Di samping itu perkhidmatan bercorak ketenteraan dan keselamatan turut ditingkatkan dengan menambahkan pembinaaan balai polis. orang Melayu masih dikekalkan oleh penjajah British dalam pertanian tradisional tanpa melibatkan mereka dalam kegiatan ekonomi moden. pejabat pos. pendidikan serta memodenkan sistem perhubungan yang sedia ada.(c) Sosio-ekonomi era selepas merdeka hingga masa kini Malaysia telah mengamalkan sistem pemerintahan bercorak demokrasi selepas mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Tumpuan dan matlamat utama rancangan ini adalah untuk membangunkan sektor ekonomi di luar bandar bagi merapatkan jurang perbezaan antara penduduk bandar dan luar bandar. sementara rancangan ekonomi fasa kedua pula bermula sejak tahun 1970 hingga kini melalui Dasar Ekonomi Baru (DEB). Secara keseluruhannya. Jurang kemiskinan di kalangan orang Melayu yang tinggal di luar bandar cukup ketara. Sistem ini kemudiannya diperkenalkan di Sabah dan Sarawak apabila Persekutuan Malaysia dibentuk pada tahun 1963. Justeru selepas mencapai kemerdekaan . Bagi menambahkan pengeluaran tanaman makanan. Dalam bidang sosial. mahkamah dan rumah kerajaan. Rancangan ekonomi fasa pertama dijalankan antara tahun 1956 hingga 1970 yang terdiri daripada tiga rancangan ekonomi iaitu rancangan ekonomi fasa pertama yang dilaksanakan sejak tahun 1956 hingga 197. Rancangan ekonomi fasa pertama ialah Rancangan Malaya Pertama (RM I) merupakan rancangan ekonomi yang julung-julung kali diperkenalkan di negara ini sejak mencapai kemerdekaan. Rancangan Malaya Kedua pada tahun 1961-1965 pula sebagai kesinambungan kepada Rancangan Malaya pertama. rancangan pembangunan ekonomi di Tanah Melayu sejak mencapai kemerdekaan sehingga kini dilaksanakan melalui dua fasa. tumpuan diberikan kepada pembangunan ekonomi luar bandar. ekonomi dan sosial yang timbul akibat dasar penjajahan Inggeris. Selain utu. kerajaan berusaha memmpelbagaikan kegiatan ekonomi agar tidak hanya bergantung kepada pengeluaran getah dan bijih timah semata-mata. Rancangan ini bertujuan untuk menyediakan lebih banyak kemudahan asas serta menambahkan kepelbagaian eko nomi di . kerajaan memberikan galakan terhadap pembukaan tanah-tanah baru untuk pertanian. pembanguan ini bertujuan untuk mengatasi segala masalah politik. Pola seperti ini menimbulkan masalah sosioekonomi antara kaum selepas merdeka.

kelembapan sektor swasta dan peningkatan kadar pengangguran. . Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA) dan Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH). Dalam RMP ini kerajaan menjalankan banyak rancangan pembangunan wilayah dengan pembukaan penempatan FELDA. Rancangan Malaysia Pertama telah menentukan arah pembangunan dan matlamat-matlamat yang perlu dicapai dalam tempoh lima tahun.luar bandar bagi mengurangkan lagi jurang perbezaan taraf hidup dan pendapatan antara kawasan bandar dan luar bandar. FELCRA. Rancangan pembangunan lima tahun kerajaan diteruskan dengan melancarkan Rancangan Malaysia Kedua yang dilancarkan antara 1971 hingga 1975. Ia juga bertujuan bagi membaiki keadaan ekonomi yang tidak seimbang supaya dapat mengurangkan dan seterusnya menghapuskan pengenalan ekonomi mengikut fungsi ekonomi. Rancangan Malaysia pertama (1966-1970) adalah pembangunan ekonomi bersepadu pertama berikutan kemasukan Sabah dan Sarawak ke dalam Persekutuan Malaysia . Analisis yang lebih sempurna dibuat terhadap pembahagian peruntukkan kepada negeri-negeri di samping isu-isu keselamatan dan alam sekitar yang juga turut diberi perhatian yang sewajarnya. kejatuhan harga dan penurunan pendapatan eksport sektor komoditi. Rancangan Malaysia Ketiga (1976-1980) merupakan peringkat kedua dalam pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru. Dasar Pertanian Negara dilancarkan pada tahun 1984 bertujuan meningkatka pendapatan dan pengeluaran sektor pertanian melalui penggemblengan sumber-sumber dengan lebih cekap di samping penigkatan daya pengeluaran serta mutu keluaran. Asas penggubalan RMD ialah Dasar Ekonomi Baru yang matlamat utamanya adalah untuk mencapai perpaduan negara melalui strategi serampang dua mata iaitu membasmi kemiskinan di kalangan rakyat Malaysia tanpa mengira kaum dan menyusun semula masyarakat. sistem koperasi dan strategi pembandaran kawasan luar bandar. Ekoran daripada masalah-masalah tersebut beberapa dasar dan strategi baru telah diperkenalkan bagi menghadapi kemelesetan ekonomi. Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara (DARA). Rancangan Malaysia Keempat dilancarkan semasa ekonomi Malaysia dan ekonomi dunia mula mengalami keadaan pertumbuhan yag lembab. Projek tersebut melibatkan pembukaan tanah seluas 308 400 ekar dan menempatkan 20 700 buah keluarga. Sejak tahun1980. Di antaranya ialah termasuklah pelaksanaan sistem mini-estet pertanian. Rangka Rancangan Jangka Panjang telah diperkemasakan dan perancangan pembangunan wilayah turut diperkenalkan. Malaysia mengalami berbagai-bagai masalah ekonomi seperti kemerosotan dalam imbangan bayaran.

Ini termasuklah pengeluaran barangbarang pengguna tahan lama. kerajaan dan rakyat awam. Industri berat pula ialah pengeluaran simen. Dengan itu perencanaannya adalah berdasarkan kadar pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. kompleks petrokimia. berketrampilan dan sayangkan negara. Tahun 1990 menandakan tamatnya tempoh Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua (1971-1990) dan DEB. Teras pembangunan di dalam Rancangan Malaysia Kelima adalah untuk mencapai matlamat perpaduan negara dan objektif Dasar ekonomi Baru serta pertumbuhan yang dapat menjamin kestabilan ekonomi. Pelbagai peristiwa hitam dalam lembaran sejarah negara yang melibatkan pergaduhan kaum utama di negara ini. yang merupakan pergaduhan kaum terbesar selepas negara mencapai kemerdekaan. barang perantaraan dan barang modal. Pembangunan sosial dilaksanakan dalam bentuk pendidikan dan penglibatan aktiviti sosial. Sepanjang dua dekad tersebut ekonomi Malaysia telah berkembang pesat walaupun menghadapi beberapa cabaran dari dalam dan luar negeri. Dalam hal ini kerajaan Malaysia melaksanakan pelbagai dasar dan program pendidikan bagi mengubah minda dan sikap rakyat Malaysia supaya berkualiti. Pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi saling melengkapi. unsur- . Hasil perbincangan telah melahirkan Rukun Negara dan Jabatan Perpaduan Rakyat yang kemudian dikenali sebagai Lembaga Perpaduan Negara. Peristiwa paling tragik dan menguji kepimpinan dan perlembagaan negara ialah Tragedi 13 Mei 1969. Rukun Negara bertujuan untuk melahirkan masyarakat saintifik dan progresif. Dasar Pembangunan Nasional (DPN) dan Rancangan Malaysia Keenam. Pendidikan adalah teras menjana rakyat efektif untuk pembangunan progresifjangka panjang. Pada Julai 1970. Kongres Kebudayaan Kebangsaan yang ditubuhkan pada tahun 1971 bertujuan untuk menentukan kebudayaan kebangsaan. besi waja.Dalam sektor perindustrian pula Malaysia telah memasuki era pembangunan industri gentian import peringkat kedua dan juga industri berat. Dasar Pembangunan Nasional menandakan bermulanya satu era baru dalam usaha menjadikan Malaysia sebuah negara maju menjelang tahun 2020. Rancangan Malaysia Kelima digubal ketika ekonomi masih dalam keadaan meleset. ditubuhkan Majlis Perundingan Negara bertujuan mencari jalan untuk menguatakan perpaduan dan kerjasama di antara kaum. Tiga asas kebudayaan kebangsaan ialah kebudayaan penduduk asal dijadikan asas kebudayaan kebangsaan. Pelbagai program telah dilaksanakan untuk mengukuhkan semula perpaduan kaum dengan sokongan media massa. Tahun 1991 merupakan tahun bersejarah bagi pembangunan ekonomi negara. baja urea. Dalam tahun ini kerajaan telah melancarkan Wawasan 2020. mengesyorkan cara-cara mencapai kebudayaan kebangsaan dan menetapkan dasar-dasar kebudayaan kebangsaan. palpa dan kertas dan kereta nasional.

Sistem Pendidikan Bersepadu Tahun1979 juga digubal oleh Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Dasar Pelajaran Kebangsaan 1979. Kebudayaan kebangsaan sangat penting untuk mengeratkan perpaduan. ekspedisi ke puncak Gunung Everest. Di antara pencapaiannya ialah belayar dengan kapal layar mengelilingi dunia secara solo. Pada tahun 1988. Bagi menjamin mutu sukan. menulis dan mengira. semangat nasionalisme. Semuanya ini adalah bukti bahawa rakyat boleh merealisasikan slogan Malaysia Boleh. Rakyat diberi kebebasan untuk menggunakan bahasa ibunda tetapi bahasa Malaysia. pengembaraan ke Kutub Selatan dan berenang merentasi Selat Inggeris. Pada tahun 1987. nilai hidup dan membentuk suatu gaya hidup. Penubuhan Kementerian Belia Dan Sukan bertujuan untuk mewujudkan perpaduan dan membentuk identiti kebangsaan. menggalakkan kegiatan ko-kurikulum. sukatan pelajaran dan peperiksaan yang sama di semua sekolah. Pihak Kementerian merancang pelbagai program menjadikan sukan sebagai wadah untuk menyuburkan perpaduan rakyat di samping meningkatkan bakat kesukanan sebagai teras kesihatan rakyat. menyediakan pengajaran pemulihan bagi pelajar yang kurang maju dan pengayaan bagi pelajar pintar. ditubuhkan Majlis Sukan Negara dan Majlis Sukan Sekolah Sekolah Malaysia di peringkat daerah. dilansungkan Sukan Malaysia (SUKMA) bertemakan µIntegrasi Nasional Melalui Sukan¶. negeri dan kebangsaan. Dalam konteks ini rakyat Malaysia menyambut positif motivasi kerajaan yang berslogankan µMalaysia Boleh¶. intelek dan emosi. rasmi negara ialah Semenjak tahun 1972 Bahasa Malaysia digunakan sebagai bahasa pengantar utama di sekolah dan di institusi pengajian tinggi kerajaan pada tahun 1982. .rohani. Kerajaan Malaysia menggalakkan ekspedisi dan eksplorasi rakyat ke tempat yang mencipta nama di mata dunia. bahasa Malaysia sebagai mata pelajaran wajib dalam semua peperiksaan dan pendidikan bermatlamatkan perkembangan potensi individu dalam aspek jasmani. membentuk identiti kebangsaan.unsur kebudayaan lain yang wajar dan sesuai boleh diterima dan Islam sebagai agama rasmi negara. dibentuk Dasar Sukan Kebangsaan untuk memastikan perancangan pembangunan sukan mencapai matlamat juara dunia seperti yang dibuktikan oleh anak-anak Dato¶ Haji Sidek dalam sukan badminton. Bahasa melambangkan bangsa dan kerajaan mencanangkan slogan µBahasa Jiwa Bangsa¶ bagi memupuk perasaan cintakan bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu. Perkara yang disyorkan ialah pendidikan rendah berteraskan 3M iaitu membaca.

. Kesejahteraan rakyat yang menjadi agenda utama pembangunan negara akan dapat dicapai dengan keadilan ekonomi dan perpaduan negara. aman dan sejahtera. Mahathir bin Mohamad untuk menjadikan Malaysia negara maju menjelang 2020.Penutup Begitulah rentetan peristiwa Sejarah negara kita µMalaysia¶ daripada Zaman kesultanan Melayu Melaka. Kerjasama yang wujud selama ini telah menyediakan asas kepada negara kita untuk lebih maju lagi pada masa depan sepertimana yang disarankan oleh Mantan Perdana Menteri Tun Dr. zaman penjajahan sehingga kini yang banyak mempengaruhi sosio-ekonomi rakyat daripada dahulu sehinggalah kini. Dasar pembangunan ekonomi dan sosial telah digunakan untuk membina negara Malaysia yang bersatu padu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.