Perkembangan Sosio Ekonomi Negara Bermula Dari Era Kesultanan Melayu Melaka, Era Penjajahan Dan Era Selepas

Merdeka Hingga Masa Kini.

Pengenalan Sosio-ekonomi merujuk Kamus Dewan edisi keempat, berkaitan dengan, melibatkan unsur-unsur atau faktor-faktor kemasyarakatan dan ekonomi. Marshall yang dipetik oleh H.S Khera (dalam Haron Daud, 1993) berpendapat sosio-ekonomi adalah satu kajian manusia dalam pekerjaan sehari-hari; perbuatan-perbuatan dalam masyarakat yang berkait rapat dengan cara memenuhkan kehendak-kehendak material dan penggunaannya. Sejarah kewujudan negara Malaysia sering dikaitkan dengan bermulanya sejarah Kesultanan Melayu Melaka (Mardiana Nordin, 2006). Sejarah Melayu (edisi Shellaber, dalam Haron daud, 1993) mencatatkan masyarakat ketika itu banyak menjalankan kegiatan ekonomi sara diri seperti pertanian, bertanam padi (perhumaan), berburu, dan menangkap ikan dan memungut hasil hutan seperti damar, rotan. Kegiatan ekonomi sara diri yang digambarkan adalah bergantung kepada sungai, hutan, pinggir laut dan tanah pertanian. Malah kegiatan tersebut masih berterusan hingga kini cuma cara dan matlamat yang berbeza. Kegiatan ekonomi perdagangan pula telah bermula sejak kemunculan Melaka sebagai bandar pelabuhan dagang dalam abad ke lima belas. Ketika itu segala perdagangan tertumpu ke Melaka. Raja Melaka yang kedua iaitu Mahkota Iskandar Shah telah berjaya menjadikan Melaka menjadi sebuah negeri yang kaya dari sudut ekonomi dan menjadi tumpuan pedagang terutama dari Tanah Arab, Parsi dan India (Zainal Abidin, 1992). Senario ini mengubah aktiviti masyarakat melayu Melaka kepada kegiatan ekonomi perdagangan. Kejatuhan Melaka pada tahun 1511 akibat serangan Portugis telah menyaksikan era Peperangan Tiga Penjuru antara Portugis, Johor dan Acheh yang bersaing untuk menguasai perdagangan di Kepulauan Melayu. Johor yang dibantu Belanda telah berjaya mengusir Portugis dari Melaka namun, pada tahun 1874 bermulalah campur tangan Inggeris di Tanah Melayu. Antara faktor utama kedatangan Inggeris adalah kerana kekayaan hasil bumi di negeri-negeri Melayu seperti hasil galian bijih timah, emas, bijih besi dan arang batu (Muslimin Fadzil, 2010). Migrasi buruh pendatang dari China dan India yang dibawa oleh British telah mewujudkan kegiatan ekonomi kormersial di sektor perlombongan, perladangan, perkilangan dan perdagangan (INTAN, 1991). Namun orang melayu masih meneruskan kegiatan ekonomi sara diri di kawasan persisir pantai dan muara serta lembah

kerajaan Kesultanan Melayu Melaka telah dibuka oleh Parameswara atau Raja Iskandar Shah pada awal kurun ke-15. Sewaktu kedatangan Parameswara ke Melaka. Pada zaman colonial ini kedudukan ekonomi penduduk bumiputera tidak mencapai kemajuan malahan semakin mundur disebabkan dasar utama British yang merugikan penduduk bumiputera. (a) Sosio-ekonomi era Kesultanan Melayu Melaka Menurut Kamus Dewan. Beliau berpandangan jauh dan cekap dalam merancang pembangunan dan kemajuan Melaka sehingga menjadi sebuah pelabuhan yang dapat menarik ramai pedagang asing yang berdagang di situ. Kegemilangan era Kesultanan Melayu Melaka banyak dipengaruhi oleh faktor geopolitik iaitu menurut Kamus Dewan lagi ianya merupakan kajian tentang kesan faktor-faktor geografi terhadap politik (terutama politik antarabangsa). buruh. Apabila membuka petempatan di Melaka. Apabila membincangkan mengenai sejarah Malaysia. orang melayu dan orang asli yang kebanyakannya nelayan. baginda diterima baik oleh masyarakat pada waktu itu yang terdiri daripada orang laut. terlalu ramai Bandar Melaka pada zaman itu¶. Pengenalan Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka merupakan sebuah kerajaan yang tersohor dan cukup sinonim dengan sejarah Malaysia. Kegemilangan Melaka sebagai pusat perdagangan jelas dinyatakan dalam buku Sejarah Melayu melalui pernyataan yang berbunyi: µMaka segala dagang atas angin dan bawah angin sekalian datang ke Melaka. Parameswara mula menyediakan kelengkapan perahu dan pelabuhan yang membolehkan Melaka muncul sebagai sebuah tapak perdagangan antarabangsa. Sosio-ekonomi adalah berkaitan dengan atau melibatkan unsur-unsur atau faktor kemasyarakatan dan ekonomi. Menjelang pertengahan abad ke -15. perdagangan dan pungutan cukai. modal pelaburan. Melaka muncul sebagai sebuah pusat perdagangan antarabangsa. Parameswara akhirnya membuat keputusan untuk menetap di kampung tersebut memandangkan kedudukannya yang istimewa dan berhampiran dengan laut. para sarjana tidak akan terlepas daripada membincangkan soal Kesultanan Melayu Melaka kerana kebanyakan daripada apa yang dilalui oleh Melaka cuba ditafsirkan dalam konteks Malaysia kini. Berdasarkan Sejarah Melayu. iaitu sekitar tahun 1400 Masihi.sungai kecuali golongan pembesar istana yang menguasai sumber ekonomi seperti tanah. Parameswara merupakan seorang pemimpin yang bijak dan berwawasan. .

India dan Negara China. pedagang tempatan juga turut bergiat dalam perdagangan. duku. kulit dan daun kayu. iaitu tempat strategik untuk memerhati dan mengawasi keselamatan Melaka. Dengan itu. Di samping itu. bahan-bahan ubatan daripada akar. pedagang akan menjalankan kegiatan perdagangan di Melaka. Mereka itu bukan sahaja terdiri daripada orang biasa. Keadaan ini membolehkan kapal dagang datang dan berlabuh di pelabuhan Melaka dengan selamat. Pedagang dari timur datang ke Melaka mengikut angin Monson Timur Laut manakala pedagang dari barat datang dengan mengikut angin Monson Barat Daya. Pedagang-pedagang Melaka juga melibatkan diri dalam kegiatan perdagangan yang sangat menguntungkan itu. timur ataupun Gugusan Kepulauan Melayu boleh mendapatkan barang dagangan yang mereka perlukan di Melaka sahaja. Di samping menjadi pemborong dan pengimport barang-barang dari luar dan dalam . Parsi. Ketika menunggu peralihan angin monson. pulasan dan manggis merupakan barang dagangan yang sangat digemari oleh pedagang luar negeri. Pelabuhan Melaka juga dilindungi oleh Pulau Sumatera daripada tiupan angin Monson Barat Daya dan Banjaran Titiwangsa daripada angin Monson Timur Laut. Dengan itu juga pedagang-pedagang yang datang sama ada dari barat. malah pembesar-pembesar negara juga turut mengambil bahagian. langsat. Mereka tidak perlu lagi pergi ke tempat lain u tuk mendapatkan barangbarang keperluan tersebut. dalam sedikit masa sahaja. Pesisir pantai pula ditumbuhi pokok bakau dan api-api yang dapat mengelak daripada hakisan. Pedatang asing datang dan pulang mengikut angin monson. kayukayan. buah-buahan tempatan seperti durian. terutama dari Arab. Seperti pedagang-pedagang luar negeri. timah. Melaka telah menjadi tumpuan dunia dan menjadi salah sebuah negeri yang mewah dan kaya. kerana pelayaran mereka dari Barat ke Timur atau sebaliknya sangatlah bergantung pada angin monson di Lautan Hindi ataupun di Laut China Selatan. Antara barangan tempatan yang didagangkan termasuklah emas. Bentuk muka bumi kawasan sekitar perlabuhan yang berbukit-bukau juga sesuai dijadikan sebagai benteng pertahanan.Dari segi georafi. Melaka menjadi tempat persinggahan yang selamat dan menguntungkan bagi mereka. Pemerintah Melaka juga bijak merancang dan gigih berusaha untuk memajukan Melaka melalui kegiatan perdagangan. Faktor perairannya yang dalam juga memudahkan kapal-kapal dagang yang besar berlabuh dengan selamat walaupun semasa air surut. ukiran-ukiran kayu dan damar. cempedak. Melaka terletak di kawasan strategik. Melaka telah berkembang menjadi sebuah pusat perdagangan yang sangat penting. iaitu di tengah-tengah jalan perdagangan di antara timur dan barat dan menjadi tempat persinggahan para pedagang.

Pelaksanaan undang-undang secara sistematik ini telah menarik ramai pedagang untuk berdagang kerana keamanan dan kestabilan Melaka. Melaka mengimport sebahagian besar bahan makanan uatamanya iaitu beras dari negara jiran seperti Pulau Jawa.negeri. laksamana dann syahbandar. manggis. Ramai di antara yang mengendalikan kedai runcit dan gerai itu terdiri daripada kaum wanita. Sebahagian besar daripada hasil itu adalah untuk kegunaan tempatan dan bagi memenuhi keperluan seharian. Ini tidaklah menghairankan kerana lapangan perdagangan itu memang terbuka luas bagi mereka yang menyertainya. mereka juga menyediakan berbagai-bagai perkhidmatan yang diperlukan oleh pedagang-pedagang dari luar negeri. Mereka juga menyediakan tempat penginapan bagi pedagang yang menginap di Melaka untuk menguruskan perniagaan mereka selain menyediakan perkhidmatan mahir seperti membaiki kapal. Kaum wanita juga turut memainkan peranan yang aktif dalam kegiatan perdagangan di Melaka di Melaka. Selain itu. Umpamanya .. Melaka mempunyai ciri keselamatan dan ketenteraan yang lengkap. Oleh kerana itu. mereka juga bekerja sebagai kakitangan buruh di pelabuhan Melaka yang sentiasa sibuk itu. Kewujudan sistem undang-undang yang baik dan tersusun. perahu dan kapal untuk kemudahan pedagang di samping menyediakan bekalan air bersih dan makanan. hasil pertanian Melaka tidaklah begitu penting jika dibandingkan dengan hasil yang didapati daripada kegiatan perdagangan dan perniagaan. langsat. pisang serta menanam sayur-sayuran dan padi. tambahan lagi agama Islam tidak menghalang kaum wanita Melaka bergiat aktif dalam bidang tersebut. kegiatan pertanian dan penternakan juga dijalankan. duku. Walau bagaimanapun. Dibidang pertanian pula. gajah. iaitu Hukum Kanun Kanun Melaka dan Undang Undang Laut Melaka yang berlandaskan undang-undang Islam banyak membantu kerajaan mengekalkan keamanannya. ayam dan itik. Kebijaksanaan pemerintah Melaka semakin teserlah dengan menjalin hubungan diplomatik dengan kuasa besar seperti Negara China yang membebaskan Melaka daripada ancaman musuh seperti Siam dan Majapahit. mereka menyediakan gudang-gudang untuk disewakan bagi menyimpan barang dagangan. Selain kegiatan ekonomi yang berupa perniagaan dan perdagangan. mereka menanam pokok buah-buahan seperti durian. Umpamanya dari segi penternakan. Kemudahan pengangkutan juga disediakan seperti jong. Siam dan Burma. Terdapat di antara mereka yang membuka kedai runcit dan gerai. mereka memelihara binatang ternakan seperti lembu. jahit-menjahit dan bungkusmembungkus. terutama dengan penglibatan orang laut dan tokoh-tokoh kerajaan seperti bendahara. Melaka juga mempunyai sistem perbendaharaan yang tersusun seperti sistem cukai dan jual belinya yang mana barang dagangan yang dibawa masuk melalui pelabuhan Melaka . kambing. lancar. Selain itu.

Proses jual beli di Melaka menggunakan mata wang dalam bentuk emas. Umpamanya. Selangor. Pedagang-pedagang dari Timur pula. Malukku dan Pulau Jawa tidak dikenakan sebarang cukai tetapi hanya perlu memberi persembahan atau hadiah kepada Sultan. Masyarakat Melaka yang mementingkan perdagangan. kapal dagangan yangdatang dari Barat seperti dari Tanah Arab. Pasai. Annam Kemboja. Melaka melaksanakan dasar peluasan kuasa dan telah berjaya menakluk Pahang. memang memerlukan satu cara yang lebih rapi bagi menetapkan nilai barang dagangan. Melaka telah muncul sebagai pusat penyebaran agama Islam di Gugusan Kepulauan Melayu. India dan Pegu dikehendaki membayar cukai sebanyak enam peratus daripada jumlah nilai barang dagangan mereka. Melaka bukan sahaja dapat menguasai politik jajahan takluknya bahkan turut memajukan ekonomi kawasan tersebut. Dengan itu mata wang pula . Terengganu. iaitu dari China. Sememangnya bermula abad ke-15 dan . perak dan timah. Walau bagaimanapun. seseorang yang menjualkan tanah atau rumahnya. Pattani. Kejayaan ini adalah disebabkan oleh kedudukkan geopolitiknya yang terletak di tengah jalan perdaganngan antara timur dan barat beserta pemimpin yang bijak dan berwawasan yang sentiasa mendapat sokongan daripada rakyat dan tentera. hendaklah membayar sedikit cukai kepada kerajaan. Mereka juga harus mendapat kebenaran daripada sultan sebelum boleh menjual hartanya itu. Hasil kutipan cukai itu digunakan untuk membiayai pertahanan empayar Melaka dan juga untuk meluas serta memesatkan lagi kegiatan ekonomi serta beberapa kegiatan politik. Umpamanya. Kedah . (b) Sosio-ekonomi era penjajah Tanah Melayu mula mengalami pengaruh pendudukan Barat apabila kerajaan Melayu Melaka ditewaskan oleh Portugis pada tahun 1511. Temenggong atau Syahbandar. akhirnya Melaka jatuh juga ke tangan Portugis pada tahun 1511 di bawah angkatan Portugis yang diketuai oleh Alfonso de Albuquerque. sosial dan agama Islam seperti membantu golongan miskin. Di samping itu penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan (lingua frnca) membolehkan proses perdagaangan berjalan lancar. Johor. kampar. Selain cukai-cukai yang dikenakan ke atas barang dagangan itu. Siak.dikenakan kadar bayaran cukai yang tertentu. Pulau Ryukyu. Perak. Demikianlah kejayaan Melaka membentuk sebuah empayar yang luas telah menyebabkan ianya muncul sebagai kuasa teragung di Selat Melaka dan penyambung kepada keagungan Srivijaya. Pedagang Melaka pula dikehendaki membayar cukai ke atas barang dagangan mereka sebanyak tiga peratus. Rokan. cukai juga dikenakan ke atas harta yang dijual. Inderagiri dan Jambi. Aru. diperkenalkan.

Jurang hubungan antara orang Melayu. terutama ke negeri-negeri Selat iaitu Pulau Pinang. Mereka diperlukan untuk bekerja di sektor pertanian padi. catatan masa menunjukkan negara ini telah diduduki kuasa penjajah selama 446 tahun dimulai dengan Portugis (1511-1641). Orang Melayu amat berpegang teguh dengan ajaran Islam dan setiap pertempatan atau kampung mereka mesti terdapat surau atau masjid. negara juga pernah diduduki Jepun (1941-1945). Malangnya. Untuk memudahkan sistem pentadbirannya. Dasar pecah dan perintah British telah menyebabkan ketiga-tiga kaum itu hidup terpisah antara satu sama lain. Cina dan India. penghijrahan masuk orang Melayu dari Indonesia semakin meningkat. British tidak mahu orang Melayu.ke-16. politik yang tidak stabil. Kwangtung dan Fukien. jalan raya dan jalan keretapi. Kesimpulannya . British telah menentukan peranan setiap kaum untuk memastikan setiap kaum tidak berinteraksi antara satu sama lain. Kwangsi. kemiskinan. ekonomi dan politik Tanah Melayu. Tanah Melayu mempunyai pengalaman penjajahan yang cukup pahit kerana pernah dijajah beberapa kuasa asing seperti Portugis. Tambahan pula negeri-negeri Melayu utara pernah dinaungi oleh kerajaan Siam. tiada pertanian komersial. Penghijrahan masuk Orang Cina beramai-ramai bermula pada abad ke-19. persendirian dan Sistem Kangchu. pada abad ke-19. Selatan Thailand. bijih timah dan getah tetapi tidak kekal kerana dasar diskriminasi penjajah Inggeris. Kesan utama kepada Tanah Melayu ialah kewujudan masyarakat majmuk di Tanah Melayu yang terdiri daripada tiga kaum utama iaitu Melayu. Kemasukan orang India melalui sistem buruh kontrak dan Sistem Kangani. Belanda (1641-1824) dan British (1824-1957). Inggeris dan Jepun tetapi pengalaman yang paling mencabar ialah apabila Tanah Melayu dikuasai oleh British yang membawa pengaruh besar dalam sosiobudaya. Portugis dan Sepanyol adalah antara kuasa Barat yang paling menonjol dan berpengaruh dalam usaha meluaskan kekuasaan maasing-masing di Alam Melayu. tiada infrastruktur moden. Melaka dan Singapura. Bermula dari tahun 1511 hinggalah negara mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. kebuluran dan pelbagi masalah menyebabkan mereka datang ke Tanah Melayu melalui Sistem Tiket Kredit. orang Melayu tersisih dari arus pembangunan perdana kerana pertempatan mereka yang di pinggiran. Cina dan India bersatu padu kerana bimbang akan bangkit menentang British. hidup sara diri dan tidak berpendapatan tetap. Mereka datang dari wilayahwilayah selatan China seperti Hainan. Orang Melayu merupakan pribumi Tanah Melayu yang bergerak dari sekitar Kepulauan Melayu termasuk Indonesia. Di negara China terdapat kebuluran. Selain itu. Melalui dasar pecah dan perintah. perang saudara. Sebahagian mereka merupakan banduan dan penjenayah yang dibawa masuk oleh British untuk membina bangunan awam. Selepas penjajahan Inggeris. Cina dan . kopi. Indo-China dan Mindanao. Belanda .

India bertambah luas kerana kerajaan British telah menetapkan tempat tinggal dan kegiatan ekonomi masing-masing. tembakau dan kopi misalnya pada zaman pemerintahan Maharaja Abu Bakar. British telah memberikan penekanan terhadap sektor pertanian berasaskan eksport. Orang Melayu dibiarkan tinggal di kampung menjadi petani dan nelayan. Pada abad ke-20 pula pemodal British mula mengusahakan getah untuk tujuan eksport. gambir. Perkembangan pelbagai perindustrian di Eropah terutamanya industri automotif telah meningkatkan permintaan terhadap getah. Mereka lebih menumpukan kepada kerja-kerja pertanian. Sebelum perag dunia Kedua. Ketidakseimbangan ini telah mengakibatkan pelbagai insiden negatif hingga pihak kerajaan terpaksa menggubal pelbagai undang-undang demi menjamin kesejahteraan dan keadilan kepada semua rakyat. teknologi. Orang India pula ditempatkan di ladang getah dan bekerja sebagai buruh. lada hitam. Keadaan ini mendorong perkembangan perusahaan getah sehingga menjadi perusahaan yang penting di Tanah Melayu. tayar basikal dan peralatan elektrik secara langsung menambahkan permintaan terhadap getah. lada hitam dan ubi kayu. Anatara tanaman komersial yang digalakkan oleh pihak British ialah ubi kayu. Perkembangan industri pembuatan barangan pengguna seperti kasut. agama. British hanya memberi tumpuan kepada tanaman kopi dan tembakau maakala pemodal dari china mengusahakan gambir. Pada abad ke-19. wujud masyarakat majmuk iaitu masyarakat yang hidup berkelompok tetapi terasing antara satu sama lain dari segi bahasa. manakala orang Cina pula mendiami kawasan lombong bijih timah yang kemudiannya berkembang menjadi pekan dan bandar. konsesi tanah yang luas dan tempoh pajakan yang panjang. Cara sebegini hanya dapat mengeluarkan hasil yang sedikit dan tidak sesuai apabila permintaan terhadap bijih timah meningkat. Oleh . Perlombongan bijih timah hanya merupakan pekerjaan sambilan orang melayu yang dilakukan pada waktu lapang. penanaman gambir dan lada hitam diusahakan secara besar besaran melalui Sistem Kangcu di Johor. budaya. antara 30-40 peratus jumalah pengeluaran bijih timah dunia telah dibekalkan oleh Tanah Melayu. pekerjaan dan tempat tinggal yang menyulitkan proses perpaduan nasional. Kemasukan modal asing dan pembukaan syarikat menyebabkan pembukaan lading getah yang banyak. tebu. Pertanian komersial dianggap sebagai penyumbang sumber pendapatan kerajaan British di Tanah Melayu. Tidak ketinggalan juga sektor perlombongan juga merupakan penyumbang utama kepada ekonomi Tanah Melayu pada zaman British di mana Tanah Melayu merupakan pengeluar bijih timah terbesar di dunia. Hampir keseluruhan bijih timahnya dieksport ke pasaran dunia. Para pemodal Eropah dan Cina mula menguasai pertanian komersial kerana mereka mempunyai modal. Kesannya.

buku dan sukatan pelajaran datang dari China. menghubungkan kawasan perlombongan dengan kawasan pertanian. menghubungkan bandar-bandar dengan pelabuhan dan memudahkan British menjalankan pentadbiran di Negeri-Negeri Melayu. Sistem Pendidikan yang wujud pada zaman penjajahan ialah sistem pendidikan vernakular iaitu sistem pendidikan yang berbeza berdasarkan tiga kaum di mana sekolah sekolah Melayu hanya didirikan hanya pada peringkat sekolah rendah. terutama sekali di Perak telah menyebabkan perusahaan perlombongan bijih timah berkembang degan pesatnya. wujud dua sistem ekonomi di Tanah Melayu iaitu ekonomi sara diri yang dijalankan oleh penduduk tempatan untuk memenuhi keperluan sendiri dan ekonomi komersial yang berorientasikan eksport seperti getah dan bijih timah yang dijalankan dan dikuasai oleh pengusaha dan pelabur-pelabur asing.yang demikian pembesar-pembesar melayu mula mengupah buruh cina untuk mengusahakan lombong-lombong bijih timah mereka. Pada pertengahan abad ke -19. Sekolah Inggeris pula dikendalikan oleh mubaligh Kristian dan badan sukarela yang mana sekolah Inggeris dianggap sebagai sekolah elit kerana lokasinya yang terletak di bandar. Perkembangan pesat kegiatan perlombongan dan pertanian menyebabkan wujudnya banyak kemudahan infrastruktur seperti sistem pengangkutan iaitu jalan raya dan jalan keretapi di Tanah Melayu untuk mempercepatkan pengangkutan bijih timah dari kawasan perlombongan ke pelabuhan. pelajarnya terdiri daripada orang atasan manakala kurikulumnya disusun m engikut sistem pendidikan di England. Pendidikan Tamil disediakan oleh kerajaan British di kawasan bandar. Pembesar-pembesar Melayu mendapatkan modal untuk mengusahakan lombong-lombong itu dengan meminjam wang daripada saudagar Cina di Negeri-Negeri Selat untuk mengusahakan lombong mereka di negeri-negeri Melayu. Pihak pengurusan ladang akan membiayai sekolah Tamil di kawasan ladang yang mana sukatan pelajaran. Sekolah Cina pula dibiayai oleh saudagar cina daripada negara China. Pada tahun 1885 landasan keretapi yang pertama dibina daripada Taiping ke Port Weld yang menjadi pusat perlombongan di kawasan Larut. Penggunaan dialek masing-masing sebagai bahasa pengantar yang mana guru. Pembinaan jalan raya dan landasan keretapi tertumpu di kawasan yang mempunyai kepentingan ekonomi British. buku dan tenaga pengajar dari India digunakan serta bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar dalam pengajaran dan pembelajaran. Kurikulum yang disediakan adalah terhad dan bersesuaian dengan cita -cita British untuk menjadikan anak Melayu sebagai petani yang lebih baik daripada bapa mereka. Pada tahun 1886 landasan keretapi antara klang dengan Kuala Lumpur Lumpur telah . Dengan terjumpanya longgokan bijih timah yang banyak di negeri-negeri Melayu. seperti yang dilakukan oleh Long Jaafar di Larut dan Raja Jumaat di Lukut.

Ia juga menolong mengubah rupa bentuk muka bumi Taah Melayu dari tanah belukar dan bergunung ganang kepada keadaan yang dapat kita lihat hari ini. Sistem pengangkutan yang baik adalah penting bagi perkembangan ekonomi dan masyarakat Tanah Melayu. Penggunaaan jalan raya memudahkan pengedaran barang dagangan dari satu tempat ke satu tempat lain. maka tidak hairanlah kalau landasan keretapi dan jaringan jalan raya lebih banyak terdapat di kawasan ini. . Selain sistem perhubunagn air.dibina yang memberi kemudahan kepada kawasan lombong di Lembah Klang. Menjelang tahun 1937 telah siap dibina sistem keretapi yang menghubungkan pelabuhan Singapura dengan Kuala Lumpur terus ke Perai dan ke Perlis. Oleh kerana lombong bijih timah dan ladang getah banyak terdapat di negeri-negeri Melayu pantai barat. Pada tahun 1891 landasan keretapi antara Port Dickson dengan Seremban telah dibina dan pada tahun 1895 sebuah landasan keretapi telah menghubungkan kawasan Pelabuhan Teluk Intan dengan Ipoh dan Batu Gajah. Tanah Melayu sudah mempunyai sistem perhubungan yang terbaik di Asia Tenggara. Penggunaan lori dan pembinaan jalan raya yang berturap dan lebih lebar lagi menyebabkan penggunaan jalan raya untuk mengangkut barang-barang dagangan seperti getah dan hasil pertanian meningkat. landasan keretapi dan jalan raya. Ini memberi kemudahan kepada kawasan perlombongan di Lembah Kinta. manakala satu lagi cabangnya menghubungkan Singapura denagn Gemas terus ke Pasir Mas. Sehingga meletusnya Perang Dunia Kedua. Peringkat kedua dalam perkembangan perkhidmatan keretapi Tanah Melayu bermula pada tahun 1896 sehingga tahun 1909 dengan tertubuhnya Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Tanah Melayu juga mempunyai sistem perhubungan lain seperti telegraf dan telefon. Pembinaan landasan keretapi dan jalan raya telah merapatkan hubungan antara negeri-negeri di Taah Melayu. Penubuhan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu ini disusuli denagn usaha menyatukan dan menyambung landasan keretapi yang sedia ada di bawah satu pentadbiran dan pengurusan. Ini telah membolehkan perhubungan dibuat di antara negeri-negeri di Semenanjung Tanah Melayu dan Semenanjung Tanah Melayu dengan negara luar. sistem pos. Jalan raya dibina pada mulanya untuk menghubungkan kawasan pedalaman dengan landasan keretapi. jalan raya pun dibina selari dengan landasan keretapi an akhirnya jalan raya dibina bersaingan dengan landasan keretapi. Akan tetapi dengan berkembangnya penggunaan kereta motor. radio dan perkhidmatan udara. Golok dan Siam.

pendidikan serta memodenkan sistem perhubungan yang sedia ada. tumpuan diberikan kepada pembangunan ekonomi luar bandar. Bagi melaksanakan rancangan ini. kerajaan berusaha memmpelbagaikan kegiatan ekonomi agar tidak hanya bergantung kepada pengeluaran getah dan bijih timah semata-mata. Rancangan Malaya Kedua pada tahun 1961-1965 pula sebagai kesinambungan kepada Rancangan Malaya pertama. Rancangan ekonomi fasa pertama ialah Rancangan Malaya Pertama (RM I) merupakan rancangan ekonomi yang julung-julung kali diperkenalkan di negara ini sejak mencapai kemerdekaan. Matlamat kerajaan ketika itu adalah untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi agar dapat dinikmati oleh seluruh penduduk di Tanah Melayu. mahkamah dan rumah kerajaan. Selain utu. rancangan pembangunan ekonomi di Tanah Melayu sejak mencapai kemerdekaan sehingga kini dilaksanakan melalui dua fasa.(c) Sosio-ekonomi era selepas merdeka hingga masa kini Malaysia telah mengamalkan sistem pemerintahan bercorak demokrasi selepas mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Justeru selepas mencapai kemerdekaan . Tumpuan dan matlamat utama rancangan ini adalah untuk membangunkan sektor ekonomi di luar bandar bagi merapatkan jurang perbezaan antara penduduk bandar dan luar bandar. Jurang kemiskinan di kalangan orang Melayu yang tinggal di luar bandar cukup ketara. Walaupun ekonomi Tanah Melayu berkembang pesat. Dalam bidang sosial. tumpuan diberikan terhadap kemajuan kesihatan. Bagi menambahkan pengeluaran tanaman makanan. orang Melayu masih dikekalkan oleh penjajah British dalam pertanian tradisional tanpa melibatkan mereka dalam kegiatan ekonomi moden. kerajaan memberikan galakan terhadap pembukaan tanah-tanah baru untuk pertanian. Sistem ini kemudiannya diperkenalkan di Sabah dan Sarawak apabila Persekutuan Malaysia dibentuk pada tahun 1963. Rancangan ekonomi fasa pertama dijalankan antara tahun 1956 hingga 1970 yang terdiri daripada tiga rancangan ekonomi iaitu rancangan ekonomi fasa pertama yang dilaksanakan sejak tahun 1956 hingga 197. Di samping itu perkhidmatan bercorak ketenteraan dan keselamatan turut ditingkatkan dengan menambahkan pembinaaan balai polis. Secara keseluruhannya. Pola seperti ini menimbulkan masalah sosioekonomi antara kaum selepas merdeka. pembanguan ini bertujuan untuk mengatasi segala masalah politik. pejabat pos. sementara rancangan ekonomi fasa kedua pula bermula sejak tahun 1970 hingga kini melalui Dasar Ekonomi Baru (DEB). Rancangan ini bertujuan untuk menyediakan lebih banyak kemudahan asas serta menambahkan kepelbagaian eko nomi di . ekonomi dan sosial yang timbul akibat dasar penjajahan Inggeris.

Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara (DARA). Dalam RMP ini kerajaan menjalankan banyak rancangan pembangunan wilayah dengan pembukaan penempatan FELDA. Sejak tahun1980. . Rancangan Malaysia Ketiga (1976-1980) merupakan peringkat kedua dalam pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru. Rangka Rancangan Jangka Panjang telah diperkemasakan dan perancangan pembangunan wilayah turut diperkenalkan. Rancangan Malaysia pertama (1966-1970) adalah pembangunan ekonomi bersepadu pertama berikutan kemasukan Sabah dan Sarawak ke dalam Persekutuan Malaysia . sistem koperasi dan strategi pembandaran kawasan luar bandar. Ekoran daripada masalah-masalah tersebut beberapa dasar dan strategi baru telah diperkenalkan bagi menghadapi kemelesetan ekonomi. Rancangan pembangunan lima tahun kerajaan diteruskan dengan melancarkan Rancangan Malaysia Kedua yang dilancarkan antara 1971 hingga 1975. Ia juga bertujuan bagi membaiki keadaan ekonomi yang tidak seimbang supaya dapat mengurangkan dan seterusnya menghapuskan pengenalan ekonomi mengikut fungsi ekonomi. Asas penggubalan RMD ialah Dasar Ekonomi Baru yang matlamat utamanya adalah untuk mencapai perpaduan negara melalui strategi serampang dua mata iaitu membasmi kemiskinan di kalangan rakyat Malaysia tanpa mengira kaum dan menyusun semula masyarakat. Projek tersebut melibatkan pembukaan tanah seluas 308 400 ekar dan menempatkan 20 700 buah keluarga. Dasar Pertanian Negara dilancarkan pada tahun 1984 bertujuan meningkatka pendapatan dan pengeluaran sektor pertanian melalui penggemblengan sumber-sumber dengan lebih cekap di samping penigkatan daya pengeluaran serta mutu keluaran. kejatuhan harga dan penurunan pendapatan eksport sektor komoditi. FELCRA. Rancangan Malaysia Pertama telah menentukan arah pembangunan dan matlamat-matlamat yang perlu dicapai dalam tempoh lima tahun. Di antaranya ialah termasuklah pelaksanaan sistem mini-estet pertanian. Rancangan Malaysia Keempat dilancarkan semasa ekonomi Malaysia dan ekonomi dunia mula mengalami keadaan pertumbuhan yag lembab. Malaysia mengalami berbagai-bagai masalah ekonomi seperti kemerosotan dalam imbangan bayaran.luar bandar bagi mengurangkan lagi jurang perbezaan taraf hidup dan pendapatan antara kawasan bandar dan luar bandar. Analisis yang lebih sempurna dibuat terhadap pembahagian peruntukkan kepada negeri-negeri di samping isu-isu keselamatan dan alam sekitar yang juga turut diberi perhatian yang sewajarnya. kelembapan sektor swasta dan peningkatan kadar pengangguran. Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA) dan Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH).

besi waja. Dasar Pembangunan Nasional (DPN) dan Rancangan Malaysia Keenam. Rukun Negara bertujuan untuk melahirkan masyarakat saintifik dan progresif. unsur- .Dalam sektor perindustrian pula Malaysia telah memasuki era pembangunan industri gentian import peringkat kedua dan juga industri berat. barang perantaraan dan barang modal. Dasar Pembangunan Nasional menandakan bermulanya satu era baru dalam usaha menjadikan Malaysia sebuah negara maju menjelang tahun 2020. ditubuhkan Majlis Perundingan Negara bertujuan mencari jalan untuk menguatakan perpaduan dan kerjasama di antara kaum. Tiga asas kebudayaan kebangsaan ialah kebudayaan penduduk asal dijadikan asas kebudayaan kebangsaan. Tahun 1991 merupakan tahun bersejarah bagi pembangunan ekonomi negara. Dalam hal ini kerajaan Malaysia melaksanakan pelbagai dasar dan program pendidikan bagi mengubah minda dan sikap rakyat Malaysia supaya berkualiti. mengesyorkan cara-cara mencapai kebudayaan kebangsaan dan menetapkan dasar-dasar kebudayaan kebangsaan. palpa dan kertas dan kereta nasional. Tahun 1990 menandakan tamatnya tempoh Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua (1971-1990) dan DEB. baja urea. Peristiwa paling tragik dan menguji kepimpinan dan perlembagaan negara ialah Tragedi 13 Mei 1969. kerajaan dan rakyat awam. Pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi saling melengkapi. Pelbagai program telah dilaksanakan untuk mengukuhkan semula perpaduan kaum dengan sokongan media massa. Pendidikan adalah teras menjana rakyat efektif untuk pembangunan progresifjangka panjang. Pembangunan sosial dilaksanakan dalam bentuk pendidikan dan penglibatan aktiviti sosial. Dengan itu perencanaannya adalah berdasarkan kadar pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Ini termasuklah pengeluaran barangbarang pengguna tahan lama. Dalam tahun ini kerajaan telah melancarkan Wawasan 2020. Sepanjang dua dekad tersebut ekonomi Malaysia telah berkembang pesat walaupun menghadapi beberapa cabaran dari dalam dan luar negeri. kompleks petrokimia. berketrampilan dan sayangkan negara. Rancangan Malaysia Kelima digubal ketika ekonomi masih dalam keadaan meleset. Teras pembangunan di dalam Rancangan Malaysia Kelima adalah untuk mencapai matlamat perpaduan negara dan objektif Dasar ekonomi Baru serta pertumbuhan yang dapat menjamin kestabilan ekonomi. yang merupakan pergaduhan kaum terbesar selepas negara mencapai kemerdekaan. Pelbagai peristiwa hitam dalam lembaran sejarah negara yang melibatkan pergaduhan kaum utama di negara ini. Kongres Kebudayaan Kebangsaan yang ditubuhkan pada tahun 1971 bertujuan untuk menentukan kebudayaan kebangsaan. Hasil perbincangan telah melahirkan Rukun Negara dan Jabatan Perpaduan Rakyat yang kemudian dikenali sebagai Lembaga Perpaduan Negara. Industri berat pula ialah pengeluaran simen. Pada Julai 1970.

menggalakkan kegiatan ko-kurikulum. dibentuk Dasar Sukan Kebangsaan untuk memastikan perancangan pembangunan sukan mencapai matlamat juara dunia seperti yang dibuktikan oleh anak-anak Dato¶ Haji Sidek dalam sukan badminton. Sistem Pendidikan Bersepadu Tahun1979 juga digubal oleh Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Dasar Pelajaran Kebangsaan 1979. dilansungkan Sukan Malaysia (SUKMA) bertemakan µIntegrasi Nasional Melalui Sukan¶. nilai hidup dan membentuk suatu gaya hidup. negeri dan kebangsaan.unsur kebudayaan lain yang wajar dan sesuai boleh diterima dan Islam sebagai agama rasmi negara. menulis dan mengira. ditubuhkan Majlis Sukan Negara dan Majlis Sukan Sekolah Sekolah Malaysia di peringkat daerah. Pada tahun 1987. Penubuhan Kementerian Belia Dan Sukan bertujuan untuk mewujudkan perpaduan dan membentuk identiti kebangsaan.rohani. Kerajaan Malaysia menggalakkan ekspedisi dan eksplorasi rakyat ke tempat yang mencipta nama di mata dunia. membentuk identiti kebangsaan. Rakyat diberi kebebasan untuk menggunakan bahasa ibunda tetapi bahasa Malaysia. sukatan pelajaran dan peperiksaan yang sama di semua sekolah. Semuanya ini adalah bukti bahawa rakyat boleh merealisasikan slogan Malaysia Boleh. Pihak Kementerian merancang pelbagai program menjadikan sukan sebagai wadah untuk menyuburkan perpaduan rakyat di samping meningkatkan bakat kesukanan sebagai teras kesihatan rakyat. . Di antara pencapaiannya ialah belayar dengan kapal layar mengelilingi dunia secara solo. Bagi menjamin mutu sukan. intelek dan emosi. menyediakan pengajaran pemulihan bagi pelajar yang kurang maju dan pengayaan bagi pelajar pintar. Dalam konteks ini rakyat Malaysia menyambut positif motivasi kerajaan yang berslogankan µMalaysia Boleh¶. pengembaraan ke Kutub Selatan dan berenang merentasi Selat Inggeris. semangat nasionalisme. Kebudayaan kebangsaan sangat penting untuk mengeratkan perpaduan. Bahasa melambangkan bangsa dan kerajaan mencanangkan slogan µBahasa Jiwa Bangsa¶ bagi memupuk perasaan cintakan bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu. rasmi negara ialah Semenjak tahun 1972 Bahasa Malaysia digunakan sebagai bahasa pengantar utama di sekolah dan di institusi pengajian tinggi kerajaan pada tahun 1982. bahasa Malaysia sebagai mata pelajaran wajib dalam semua peperiksaan dan pendidikan bermatlamatkan perkembangan potensi individu dalam aspek jasmani. Perkara yang disyorkan ialah pendidikan rendah berteraskan 3M iaitu membaca. ekspedisi ke puncak Gunung Everest. Pada tahun 1988.

zaman penjajahan sehingga kini yang banyak mempengaruhi sosio-ekonomi rakyat daripada dahulu sehinggalah kini.Penutup Begitulah rentetan peristiwa Sejarah negara kita µMalaysia¶ daripada Zaman kesultanan Melayu Melaka. aman dan sejahtera. Dasar pembangunan ekonomi dan sosial telah digunakan untuk membina negara Malaysia yang bersatu padu. Kesejahteraan rakyat yang menjadi agenda utama pembangunan negara akan dapat dicapai dengan keadilan ekonomi dan perpaduan negara. Mahathir bin Mohamad untuk menjadikan Malaysia negara maju menjelang 2020. . Kerjasama yang wujud selama ini telah menyediakan asas kepada negara kita untuk lebih maju lagi pada masa depan sepertimana yang disarankan oleh Mantan Perdana Menteri Tun Dr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful