Perkembangan Sosio Ekonomi Negara Bermula Dari Era Kesultanan Melayu Melaka, Era Penjajahan Dan Era Selepas

Merdeka Hingga Masa Kini.

Pengenalan Sosio-ekonomi merujuk Kamus Dewan edisi keempat, berkaitan dengan, melibatkan unsur-unsur atau faktor-faktor kemasyarakatan dan ekonomi. Marshall yang dipetik oleh H.S Khera (dalam Haron Daud, 1993) berpendapat sosio-ekonomi adalah satu kajian manusia dalam pekerjaan sehari-hari; perbuatan-perbuatan dalam masyarakat yang berkait rapat dengan cara memenuhkan kehendak-kehendak material dan penggunaannya. Sejarah kewujudan negara Malaysia sering dikaitkan dengan bermulanya sejarah Kesultanan Melayu Melaka (Mardiana Nordin, 2006). Sejarah Melayu (edisi Shellaber, dalam Haron daud, 1993) mencatatkan masyarakat ketika itu banyak menjalankan kegiatan ekonomi sara diri seperti pertanian, bertanam padi (perhumaan), berburu, dan menangkap ikan dan memungut hasil hutan seperti damar, rotan. Kegiatan ekonomi sara diri yang digambarkan adalah bergantung kepada sungai, hutan, pinggir laut dan tanah pertanian. Malah kegiatan tersebut masih berterusan hingga kini cuma cara dan matlamat yang berbeza. Kegiatan ekonomi perdagangan pula telah bermula sejak kemunculan Melaka sebagai bandar pelabuhan dagang dalam abad ke lima belas. Ketika itu segala perdagangan tertumpu ke Melaka. Raja Melaka yang kedua iaitu Mahkota Iskandar Shah telah berjaya menjadikan Melaka menjadi sebuah negeri yang kaya dari sudut ekonomi dan menjadi tumpuan pedagang terutama dari Tanah Arab, Parsi dan India (Zainal Abidin, 1992). Senario ini mengubah aktiviti masyarakat melayu Melaka kepada kegiatan ekonomi perdagangan. Kejatuhan Melaka pada tahun 1511 akibat serangan Portugis telah menyaksikan era Peperangan Tiga Penjuru antara Portugis, Johor dan Acheh yang bersaing untuk menguasai perdagangan di Kepulauan Melayu. Johor yang dibantu Belanda telah berjaya mengusir Portugis dari Melaka namun, pada tahun 1874 bermulalah campur tangan Inggeris di Tanah Melayu. Antara faktor utama kedatangan Inggeris adalah kerana kekayaan hasil bumi di negeri-negeri Melayu seperti hasil galian bijih timah, emas, bijih besi dan arang batu (Muslimin Fadzil, 2010). Migrasi buruh pendatang dari China dan India yang dibawa oleh British telah mewujudkan kegiatan ekonomi kormersial di sektor perlombongan, perladangan, perkilangan dan perdagangan (INTAN, 1991). Namun orang melayu masih meneruskan kegiatan ekonomi sara diri di kawasan persisir pantai dan muara serta lembah

para sarjana tidak akan terlepas daripada membincangkan soal Kesultanan Melayu Melaka kerana kebanyakan daripada apa yang dilalui oleh Melaka cuba ditafsirkan dalam konteks Malaysia kini. Sosio-ekonomi adalah berkaitan dengan atau melibatkan unsur-unsur atau faktor kemasyarakatan dan ekonomi. kerajaan Kesultanan Melayu Melaka telah dibuka oleh Parameswara atau Raja Iskandar Shah pada awal kurun ke-15. Parameswara merupakan seorang pemimpin yang bijak dan berwawasan. baginda diterima baik oleh masyarakat pada waktu itu yang terdiri daripada orang laut. Pada zaman colonial ini kedudukan ekonomi penduduk bumiputera tidak mencapai kemajuan malahan semakin mundur disebabkan dasar utama British yang merugikan penduduk bumiputera. Melaka muncul sebagai sebuah pusat perdagangan antarabangsa. iaitu sekitar tahun 1400 Masihi. Apabila membuka petempatan di Melaka. Menjelang pertengahan abad ke -15. modal pelaburan. perdagangan dan pungutan cukai. Kegemilangan era Kesultanan Melayu Melaka banyak dipengaruhi oleh faktor geopolitik iaitu menurut Kamus Dewan lagi ianya merupakan kajian tentang kesan faktor-faktor geografi terhadap politik (terutama politik antarabangsa). Kegemilangan Melaka sebagai pusat perdagangan jelas dinyatakan dalam buku Sejarah Melayu melalui pernyataan yang berbunyi: µMaka segala dagang atas angin dan bawah angin sekalian datang ke Melaka. Apabila membincangkan mengenai sejarah Malaysia.sungai kecuali golongan pembesar istana yang menguasai sumber ekonomi seperti tanah. (a) Sosio-ekonomi era Kesultanan Melayu Melaka Menurut Kamus Dewan. Sewaktu kedatangan Parameswara ke Melaka. Berdasarkan Sejarah Melayu. Beliau berpandangan jauh dan cekap dalam merancang pembangunan dan kemajuan Melaka sehingga menjadi sebuah pelabuhan yang dapat menarik ramai pedagang asing yang berdagang di situ. orang melayu dan orang asli yang kebanyakannya nelayan. Pengenalan Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka merupakan sebuah kerajaan yang tersohor dan cukup sinonim dengan sejarah Malaysia. buruh. Parameswara akhirnya membuat keputusan untuk menetap di kampung tersebut memandangkan kedudukannya yang istimewa dan berhampiran dengan laut. Parameswara mula menyediakan kelengkapan perahu dan pelabuhan yang membolehkan Melaka muncul sebagai sebuah tapak perdagangan antarabangsa. . terlalu ramai Bandar Melaka pada zaman itu¶.

iaitu tempat strategik untuk memerhati dan mengawasi keselamatan Melaka. Dengan itu. Pemerintah Melaka juga bijak merancang dan gigih berusaha untuk memajukan Melaka melalui kegiatan perdagangan. Parsi. kulit dan daun kayu. pedagang akan menjalankan kegiatan perdagangan di Melaka. Ketika menunggu peralihan angin monson. Seperti pedagang-pedagang luar negeri. duku. kerana pelayaran mereka dari Barat ke Timur atau sebaliknya sangatlah bergantung pada angin monson di Lautan Hindi ataupun di Laut China Selatan. Melaka menjadi tempat persinggahan yang selamat dan menguntungkan bagi mereka. kayukayan. Pesisir pantai pula ditumbuhi pokok bakau dan api-api yang dapat mengelak daripada hakisan. Bentuk muka bumi kawasan sekitar perlabuhan yang berbukit-bukau juga sesuai dijadikan sebagai benteng pertahanan. Pedatang asing datang dan pulang mengikut angin monson. pulasan dan manggis merupakan barang dagangan yang sangat digemari oleh pedagang luar negeri. Melaka telah menjadi tumpuan dunia dan menjadi salah sebuah negeri yang mewah dan kaya. Mereka itu bukan sahaja terdiri daripada orang biasa. terutama dari Arab. Pelabuhan Melaka juga dilindungi oleh Pulau Sumatera daripada tiupan angin Monson Barat Daya dan Banjaran Titiwangsa daripada angin Monson Timur Laut. Antara barangan tempatan yang didagangkan termasuklah emas. Pedagang-pedagang Melaka juga melibatkan diri dalam kegiatan perdagangan yang sangat menguntungkan itu. Melaka terletak di kawasan strategik. Di samping menjadi pemborong dan pengimport barang-barang dari luar dan dalam . buah-buahan tempatan seperti durian. India dan Negara China. Mereka tidak perlu lagi pergi ke tempat lain u tuk mendapatkan barangbarang keperluan tersebut.Dari segi georafi. timah. cempedak. langsat. Melaka telah berkembang menjadi sebuah pusat perdagangan yang sangat penting. Faktor perairannya yang dalam juga memudahkan kapal-kapal dagang yang besar berlabuh dengan selamat walaupun semasa air surut. malah pembesar-pembesar negara juga turut mengambil bahagian. iaitu di tengah-tengah jalan perdagangan di antara timur dan barat dan menjadi tempat persinggahan para pedagang. timur ataupun Gugusan Kepulauan Melayu boleh mendapatkan barang dagangan yang mereka perlukan di Melaka sahaja. dalam sedikit masa sahaja. bahan-bahan ubatan daripada akar. ukiran-ukiran kayu dan damar. pedagang tempatan juga turut bergiat dalam perdagangan. Di samping itu. Pedagang dari timur datang ke Melaka mengikut angin Monson Timur Laut manakala pedagang dari barat datang dengan mengikut angin Monson Barat Daya. Keadaan ini membolehkan kapal dagang datang dan berlabuh di pelabuhan Melaka dengan selamat. Dengan itu juga pedagang-pedagang yang datang sama ada dari barat.

Ramai di antara yang mengendalikan kedai runcit dan gerai itu terdiri daripada kaum wanita. mereka menyediakan gudang-gudang untuk disewakan bagi menyimpan barang dagangan. ayam dan itik. mereka memelihara binatang ternakan seperti lembu. Selain itu. Pelaksanaan undang-undang secara sistematik ini telah menarik ramai pedagang untuk berdagang kerana keamanan dan kestabilan Melaka. Kemudahan pengangkutan juga disediakan seperti jong. duku.. perahu dan kapal untuk kemudahan pedagang di samping menyediakan bekalan air bersih dan makanan. gajah. mereka juga menyediakan berbagai-bagai perkhidmatan yang diperlukan oleh pedagang-pedagang dari luar negeri. jahit-menjahit dan bungkusmembungkus. Siam dan Burma. lancar. Ini tidaklah menghairankan kerana lapangan perdagangan itu memang terbuka luas bagi mereka yang menyertainya. Melaka mengimport sebahagian besar bahan makanan uatamanya iaitu beras dari negara jiran seperti Pulau Jawa. pisang serta menanam sayur-sayuran dan padi. mereka menanam pokok buah-buahan seperti durian. hasil pertanian Melaka tidaklah begitu penting jika dibandingkan dengan hasil yang didapati daripada kegiatan perdagangan dan perniagaan. Melaka mempunyai ciri keselamatan dan ketenteraan yang lengkap. Selain kegiatan ekonomi yang berupa perniagaan dan perdagangan. manggis. Oleh kerana itu. terutama dengan penglibatan orang laut dan tokoh-tokoh kerajaan seperti bendahara. laksamana dann syahbandar. Mereka juga menyediakan tempat penginapan bagi pedagang yang menginap di Melaka untuk menguruskan perniagaan mereka selain menyediakan perkhidmatan mahir seperti membaiki kapal. Selain itu. Terdapat di antara mereka yang membuka kedai runcit dan gerai. Kaum wanita juga turut memainkan peranan yang aktif dalam kegiatan perdagangan di Melaka di Melaka. Kewujudan sistem undang-undang yang baik dan tersusun. Walau bagaimanapun. tambahan lagi agama Islam tidak menghalang kaum wanita Melaka bergiat aktif dalam bidang tersebut. Umpamanya dari segi penternakan. Dibidang pertanian pula. mereka juga bekerja sebagai kakitangan buruh di pelabuhan Melaka yang sentiasa sibuk itu. langsat. Sebahagian besar daripada hasil itu adalah untuk kegunaan tempatan dan bagi memenuhi keperluan seharian. kambing. kegiatan pertanian dan penternakan juga dijalankan. Umpamanya .negeri. Kebijaksanaan pemerintah Melaka semakin teserlah dengan menjalin hubungan diplomatik dengan kuasa besar seperti Negara China yang membebaskan Melaka daripada ancaman musuh seperti Siam dan Majapahit. iaitu Hukum Kanun Kanun Melaka dan Undang Undang Laut Melaka yang berlandaskan undang-undang Islam banyak membantu kerajaan mengekalkan keamanannya. Melaka juga mempunyai sistem perbendaharaan yang tersusun seperti sistem cukai dan jual belinya yang mana barang dagangan yang dibawa masuk melalui pelabuhan Melaka .

Johor. kampar. Melaka bukan sahaja dapat menguasai politik jajahan takluknya bahkan turut memajukan ekonomi kawasan tersebut. Siak. Annam Kemboja. Walau bagaimanapun. hendaklah membayar sedikit cukai kepada kerajaan. Pasai. Umpamanya. Masyarakat Melaka yang mementingkan perdagangan. Terengganu. Proses jual beli di Melaka menggunakan mata wang dalam bentuk emas. Selain cukai-cukai yang dikenakan ke atas barang dagangan itu. Dengan itu mata wang pula . kapal dagangan yangdatang dari Barat seperti dari Tanah Arab. Pattani. (b) Sosio-ekonomi era penjajah Tanah Melayu mula mengalami pengaruh pendudukan Barat apabila kerajaan Melayu Melaka ditewaskan oleh Portugis pada tahun 1511. Umpamanya. cukai juga dikenakan ke atas harta yang dijual. Temenggong atau Syahbandar. Mereka juga harus mendapat kebenaran daripada sultan sebelum boleh menjual hartanya itu. Inderagiri dan Jambi. Rokan. akhirnya Melaka jatuh juga ke tangan Portugis pada tahun 1511 di bawah angkatan Portugis yang diketuai oleh Alfonso de Albuquerque. memang memerlukan satu cara yang lebih rapi bagi menetapkan nilai barang dagangan. seseorang yang menjualkan tanah atau rumahnya.dikenakan kadar bayaran cukai yang tertentu. Aru. diperkenalkan. Selangor. Sememangnya bermula abad ke-15 dan . Malukku dan Pulau Jawa tidak dikenakan sebarang cukai tetapi hanya perlu memberi persembahan atau hadiah kepada Sultan. Melaka melaksanakan dasar peluasan kuasa dan telah berjaya menakluk Pahang. perak dan timah. Perak. Melaka telah muncul sebagai pusat penyebaran agama Islam di Gugusan Kepulauan Melayu. Pedagang Melaka pula dikehendaki membayar cukai ke atas barang dagangan mereka sebanyak tiga peratus. Di samping itu penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan (lingua frnca) membolehkan proses perdagaangan berjalan lancar. India dan Pegu dikehendaki membayar cukai sebanyak enam peratus daripada jumlah nilai barang dagangan mereka. Kejayaan ini adalah disebabkan oleh kedudukkan geopolitiknya yang terletak di tengah jalan perdaganngan antara timur dan barat beserta pemimpin yang bijak dan berwawasan yang sentiasa mendapat sokongan daripada rakyat dan tentera. Pulau Ryukyu. Kedah . Demikianlah kejayaan Melaka membentuk sebuah empayar yang luas telah menyebabkan ianya muncul sebagai kuasa teragung di Selat Melaka dan penyambung kepada keagungan Srivijaya. Pedagang-pedagang dari Timur pula. Hasil kutipan cukai itu digunakan untuk membiayai pertahanan empayar Melaka dan juga untuk meluas serta memesatkan lagi kegiatan ekonomi serta beberapa kegiatan politik. sosial dan agama Islam seperti membantu golongan miskin. iaitu dari China.

persendirian dan Sistem Kangchu. Cina dan . Tanah Melayu mempunyai pengalaman penjajahan yang cukup pahit kerana pernah dijajah beberapa kuasa asing seperti Portugis. Di negara China terdapat kebuluran. politik yang tidak stabil. Selain itu. Kesan utama kepada Tanah Melayu ialah kewujudan masyarakat majmuk di Tanah Melayu yang terdiri daripada tiga kaum utama iaitu Melayu. bijih timah dan getah tetapi tidak kekal kerana dasar diskriminasi penjajah Inggeris.ke-16. British telah menentukan peranan setiap kaum untuk memastikan setiap kaum tidak berinteraksi antara satu sama lain. jalan raya dan jalan keretapi. penghijrahan masuk orang Melayu dari Indonesia semakin meningkat. Bermula dari tahun 1511 hinggalah negara mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Sebahagian mereka merupakan banduan dan penjenayah yang dibawa masuk oleh British untuk membina bangunan awam. Dasar pecah dan perintah British telah menyebabkan ketiga-tiga kaum itu hidup terpisah antara satu sama lain. terutama ke negeri-negeri Selat iaitu Pulau Pinang. Portugis dan Sepanyol adalah antara kuasa Barat yang paling menonjol dan berpengaruh dalam usaha meluaskan kekuasaan maasing-masing di Alam Melayu. negara juga pernah diduduki Jepun (1941-1945). Kesimpulannya . Jurang hubungan antara orang Melayu. Selatan Thailand. tiada pertanian komersial. Mereka diperlukan untuk bekerja di sektor pertanian padi. Belanda (1641-1824) dan British (1824-1957). kopi. ekonomi dan politik Tanah Melayu. kebuluran dan pelbagi masalah menyebabkan mereka datang ke Tanah Melayu melalui Sistem Tiket Kredit. orang Melayu tersisih dari arus pembangunan perdana kerana pertempatan mereka yang di pinggiran. Kemasukan orang India melalui sistem buruh kontrak dan Sistem Kangani. Cina dan India bersatu padu kerana bimbang akan bangkit menentang British. perang saudara. Melalui dasar pecah dan perintah. Untuk memudahkan sistem pentadbirannya. Kwangsi. British tidak mahu orang Melayu. tiada infrastruktur moden. Orang Melayu amat berpegang teguh dengan ajaran Islam dan setiap pertempatan atau kampung mereka mesti terdapat surau atau masjid. Cina dan India. hidup sara diri dan tidak berpendapatan tetap. Malangnya. Indo-China dan Mindanao. Inggeris dan Jepun tetapi pengalaman yang paling mencabar ialah apabila Tanah Melayu dikuasai oleh British yang membawa pengaruh besar dalam sosiobudaya. Selepas penjajahan Inggeris. pada abad ke-19. Penghijrahan masuk Orang Cina beramai-ramai bermula pada abad ke-19. catatan masa menunjukkan negara ini telah diduduki kuasa penjajah selama 446 tahun dimulai dengan Portugis (1511-1641). Belanda . Tambahan pula negeri-negeri Melayu utara pernah dinaungi oleh kerajaan Siam. Mereka datang dari wilayahwilayah selatan China seperti Hainan. Melaka dan Singapura. Kwangtung dan Fukien. Orang Melayu merupakan pribumi Tanah Melayu yang bergerak dari sekitar Kepulauan Melayu termasuk Indonesia. kemiskinan.

Hampir keseluruhan bijih timahnya dieksport ke pasaran dunia. antara 30-40 peratus jumalah pengeluaran bijih timah dunia telah dibekalkan oleh Tanah Melayu. lada hitam. agama. Pertanian komersial dianggap sebagai penyumbang sumber pendapatan kerajaan British di Tanah Melayu. budaya. Ketidakseimbangan ini telah mengakibatkan pelbagai insiden negatif hingga pihak kerajaan terpaksa menggubal pelbagai undang-undang demi menjamin kesejahteraan dan keadilan kepada semua rakyat. lada hitam dan ubi kayu. penanaman gambir dan lada hitam diusahakan secara besar besaran melalui Sistem Kangcu di Johor. Orang Melayu dibiarkan tinggal di kampung menjadi petani dan nelayan. teknologi. Para pemodal Eropah dan Cina mula menguasai pertanian komersial kerana mereka mempunyai modal. Tidak ketinggalan juga sektor perlombongan juga merupakan penyumbang utama kepada ekonomi Tanah Melayu pada zaman British di mana Tanah Melayu merupakan pengeluar bijih timah terbesar di dunia. British hanya memberi tumpuan kepada tanaman kopi dan tembakau maakala pemodal dari china mengusahakan gambir. Pada abad ke-19. Perkembangan industri pembuatan barangan pengguna seperti kasut.India bertambah luas kerana kerajaan British telah menetapkan tempat tinggal dan kegiatan ekonomi masing-masing. Oleh . Orang India pula ditempatkan di ladang getah dan bekerja sebagai buruh. Mereka lebih menumpukan kepada kerja-kerja pertanian. Kesannya. Cara sebegini hanya dapat mengeluarkan hasil yang sedikit dan tidak sesuai apabila permintaan terhadap bijih timah meningkat. wujud masyarakat majmuk iaitu masyarakat yang hidup berkelompok tetapi terasing antara satu sama lain dari segi bahasa. tebu. Perkembangan pelbagai perindustrian di Eropah terutamanya industri automotif telah meningkatkan permintaan terhadap getah. Sebelum perag dunia Kedua. manakala orang Cina pula mendiami kawasan lombong bijih timah yang kemudiannya berkembang menjadi pekan dan bandar. Keadaan ini mendorong perkembangan perusahaan getah sehingga menjadi perusahaan yang penting di Tanah Melayu. tayar basikal dan peralatan elektrik secara langsung menambahkan permintaan terhadap getah. gambir. pekerjaan dan tempat tinggal yang menyulitkan proses perpaduan nasional. Perlombongan bijih timah hanya merupakan pekerjaan sambilan orang melayu yang dilakukan pada waktu lapang. Kemasukan modal asing dan pembukaan syarikat menyebabkan pembukaan lading getah yang banyak. Pada abad ke-20 pula pemodal British mula mengusahakan getah untuk tujuan eksport. British telah memberikan penekanan terhadap sektor pertanian berasaskan eksport. tembakau dan kopi misalnya pada zaman pemerintahan Maharaja Abu Bakar. Anatara tanaman komersial yang digalakkan oleh pihak British ialah ubi kayu. konsesi tanah yang luas dan tempoh pajakan yang panjang.

Pihak pengurusan ladang akan membiayai sekolah Tamil di kawasan ladang yang mana sukatan pelajaran. Pada tahun 1886 landasan keretapi antara klang dengan Kuala Lumpur Lumpur telah . Pembinaan jalan raya dan landasan keretapi tertumpu di kawasan yang mempunyai kepentingan ekonomi British. Sekolah Cina pula dibiayai oleh saudagar cina daripada negara China. Kurikulum yang disediakan adalah terhad dan bersesuaian dengan cita -cita British untuk menjadikan anak Melayu sebagai petani yang lebih baik daripada bapa mereka. Penggunaan dialek masing-masing sebagai bahasa pengantar yang mana guru. Dengan terjumpanya longgokan bijih timah yang banyak di negeri-negeri Melayu. buku dan sukatan pelajaran datang dari China. wujud dua sistem ekonomi di Tanah Melayu iaitu ekonomi sara diri yang dijalankan oleh penduduk tempatan untuk memenuhi keperluan sendiri dan ekonomi komersial yang berorientasikan eksport seperti getah dan bijih timah yang dijalankan dan dikuasai oleh pengusaha dan pelabur-pelabur asing. Pembesar-pembesar Melayu mendapatkan modal untuk mengusahakan lombong-lombong itu dengan meminjam wang daripada saudagar Cina di Negeri-Negeri Selat untuk mengusahakan lombong mereka di negeri-negeri Melayu. menghubungkan bandar-bandar dengan pelabuhan dan memudahkan British menjalankan pentadbiran di Negeri-Negeri Melayu. Pada pertengahan abad ke -19. menghubungkan kawasan perlombongan dengan kawasan pertanian. seperti yang dilakukan oleh Long Jaafar di Larut dan Raja Jumaat di Lukut. Sekolah Inggeris pula dikendalikan oleh mubaligh Kristian dan badan sukarela yang mana sekolah Inggeris dianggap sebagai sekolah elit kerana lokasinya yang terletak di bandar. Sistem Pendidikan yang wujud pada zaman penjajahan ialah sistem pendidikan vernakular iaitu sistem pendidikan yang berbeza berdasarkan tiga kaum di mana sekolah sekolah Melayu hanya didirikan hanya pada peringkat sekolah rendah. terutama sekali di Perak telah menyebabkan perusahaan perlombongan bijih timah berkembang degan pesatnya. Perkembangan pesat kegiatan perlombongan dan pertanian menyebabkan wujudnya banyak kemudahan infrastruktur seperti sistem pengangkutan iaitu jalan raya dan jalan keretapi di Tanah Melayu untuk mempercepatkan pengangkutan bijih timah dari kawasan perlombongan ke pelabuhan. pelajarnya terdiri daripada orang atasan manakala kurikulumnya disusun m engikut sistem pendidikan di England. Pendidikan Tamil disediakan oleh kerajaan British di kawasan bandar.yang demikian pembesar-pembesar melayu mula mengupah buruh cina untuk mengusahakan lombong-lombong bijih timah mereka. buku dan tenaga pengajar dari India digunakan serta bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar dalam pengajaran dan pembelajaran. Pada tahun 1885 landasan keretapi yang pertama dibina daripada Taiping ke Port Weld yang menjadi pusat perlombongan di kawasan Larut.

jalan raya pun dibina selari dengan landasan keretapi an akhirnya jalan raya dibina bersaingan dengan landasan keretapi. landasan keretapi dan jalan raya. Pembinaan landasan keretapi dan jalan raya telah merapatkan hubungan antara negeri-negeri di Taah Melayu. Selain sistem perhubunagn air. Pada tahun 1891 landasan keretapi antara Port Dickson dengan Seremban telah dibina dan pada tahun 1895 sebuah landasan keretapi telah menghubungkan kawasan Pelabuhan Teluk Intan dengan Ipoh dan Batu Gajah. Golok dan Siam. Tanah Melayu juga mempunyai sistem perhubungan lain seperti telegraf dan telefon. Ini memberi kemudahan kepada kawasan perlombongan di Lembah Kinta. Penggunaaan jalan raya memudahkan pengedaran barang dagangan dari satu tempat ke satu tempat lain. Ia juga menolong mengubah rupa bentuk muka bumi Taah Melayu dari tanah belukar dan bergunung ganang kepada keadaan yang dapat kita lihat hari ini. Jalan raya dibina pada mulanya untuk menghubungkan kawasan pedalaman dengan landasan keretapi. Sistem pengangkutan yang baik adalah penting bagi perkembangan ekonomi dan masyarakat Tanah Melayu. Ini telah membolehkan perhubungan dibuat di antara negeri-negeri di Semenanjung Tanah Melayu dan Semenanjung Tanah Melayu dengan negara luar. maka tidak hairanlah kalau landasan keretapi dan jaringan jalan raya lebih banyak terdapat di kawasan ini. Peringkat kedua dalam perkembangan perkhidmatan keretapi Tanah Melayu bermula pada tahun 1896 sehingga tahun 1909 dengan tertubuhnya Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Penggunaan lori dan pembinaan jalan raya yang berturap dan lebih lebar lagi menyebabkan penggunaan jalan raya untuk mengangkut barang-barang dagangan seperti getah dan hasil pertanian meningkat. Oleh kerana lombong bijih timah dan ladang getah banyak terdapat di negeri-negeri Melayu pantai barat. Tanah Melayu sudah mempunyai sistem perhubungan yang terbaik di Asia Tenggara. Penubuhan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu ini disusuli denagn usaha menyatukan dan menyambung landasan keretapi yang sedia ada di bawah satu pentadbiran dan pengurusan. radio dan perkhidmatan udara.dibina yang memberi kemudahan kepada kawasan lombong di Lembah Klang. Akan tetapi dengan berkembangnya penggunaan kereta motor. Menjelang tahun 1937 telah siap dibina sistem keretapi yang menghubungkan pelabuhan Singapura dengan Kuala Lumpur terus ke Perai dan ke Perlis. Sehingga meletusnya Perang Dunia Kedua. manakala satu lagi cabangnya menghubungkan Singapura denagn Gemas terus ke Pasir Mas. . sistem pos.

tumpuan diberikan terhadap kemajuan kesihatan. pejabat pos. kerajaan berusaha memmpelbagaikan kegiatan ekonomi agar tidak hanya bergantung kepada pengeluaran getah dan bijih timah semata-mata. Bagi menambahkan pengeluaran tanaman makanan. Walaupun ekonomi Tanah Melayu berkembang pesat. Matlamat kerajaan ketika itu adalah untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi agar dapat dinikmati oleh seluruh penduduk di Tanah Melayu. Tumpuan dan matlamat utama rancangan ini adalah untuk membangunkan sektor ekonomi di luar bandar bagi merapatkan jurang perbezaan antara penduduk bandar dan luar bandar. Sistem ini kemudiannya diperkenalkan di Sabah dan Sarawak apabila Persekutuan Malaysia dibentuk pada tahun 1963. Selain utu. Rancangan Malaya Kedua pada tahun 1961-1965 pula sebagai kesinambungan kepada Rancangan Malaya pertama. Rancangan ekonomi fasa pertama dijalankan antara tahun 1956 hingga 1970 yang terdiri daripada tiga rancangan ekonomi iaitu rancangan ekonomi fasa pertama yang dilaksanakan sejak tahun 1956 hingga 197. Dalam bidang sosial. ekonomi dan sosial yang timbul akibat dasar penjajahan Inggeris. Jurang kemiskinan di kalangan orang Melayu yang tinggal di luar bandar cukup ketara. sementara rancangan ekonomi fasa kedua pula bermula sejak tahun 1970 hingga kini melalui Dasar Ekonomi Baru (DEB). Secara keseluruhannya. rancangan pembangunan ekonomi di Tanah Melayu sejak mencapai kemerdekaan sehingga kini dilaksanakan melalui dua fasa. Justeru selepas mencapai kemerdekaan . mahkamah dan rumah kerajaan. Bagi melaksanakan rancangan ini. Di samping itu perkhidmatan bercorak ketenteraan dan keselamatan turut ditingkatkan dengan menambahkan pembinaaan balai polis. Rancangan ekonomi fasa pertama ialah Rancangan Malaya Pertama (RM I) merupakan rancangan ekonomi yang julung-julung kali diperkenalkan di negara ini sejak mencapai kemerdekaan. kerajaan memberikan galakan terhadap pembukaan tanah-tanah baru untuk pertanian. tumpuan diberikan kepada pembangunan ekonomi luar bandar. orang Melayu masih dikekalkan oleh penjajah British dalam pertanian tradisional tanpa melibatkan mereka dalam kegiatan ekonomi moden. pendidikan serta memodenkan sistem perhubungan yang sedia ada. pembanguan ini bertujuan untuk mengatasi segala masalah politik.(c) Sosio-ekonomi era selepas merdeka hingga masa kini Malaysia telah mengamalkan sistem pemerintahan bercorak demokrasi selepas mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Rancangan ini bertujuan untuk menyediakan lebih banyak kemudahan asas serta menambahkan kepelbagaian eko nomi di . Pola seperti ini menimbulkan masalah sosioekonomi antara kaum selepas merdeka.

Dasar Pertanian Negara dilancarkan pada tahun 1984 bertujuan meningkatka pendapatan dan pengeluaran sektor pertanian melalui penggemblengan sumber-sumber dengan lebih cekap di samping penigkatan daya pengeluaran serta mutu keluaran. Analisis yang lebih sempurna dibuat terhadap pembahagian peruntukkan kepada negeri-negeri di samping isu-isu keselamatan dan alam sekitar yang juga turut diberi perhatian yang sewajarnya. kejatuhan harga dan penurunan pendapatan eksport sektor komoditi. Rancangan Malaysia Keempat dilancarkan semasa ekonomi Malaysia dan ekonomi dunia mula mengalami keadaan pertumbuhan yag lembab. kelembapan sektor swasta dan peningkatan kadar pengangguran. Rancangan pembangunan lima tahun kerajaan diteruskan dengan melancarkan Rancangan Malaysia Kedua yang dilancarkan antara 1971 hingga 1975. Asas penggubalan RMD ialah Dasar Ekonomi Baru yang matlamat utamanya adalah untuk mencapai perpaduan negara melalui strategi serampang dua mata iaitu membasmi kemiskinan di kalangan rakyat Malaysia tanpa mengira kaum dan menyusun semula masyarakat. Dalam RMP ini kerajaan menjalankan banyak rancangan pembangunan wilayah dengan pembukaan penempatan FELDA. Rangka Rancangan Jangka Panjang telah diperkemasakan dan perancangan pembangunan wilayah turut diperkenalkan. Sejak tahun1980. Rancangan Malaysia Pertama telah menentukan arah pembangunan dan matlamat-matlamat yang perlu dicapai dalam tempoh lima tahun. sistem koperasi dan strategi pembandaran kawasan luar bandar. Ekoran daripada masalah-masalah tersebut beberapa dasar dan strategi baru telah diperkenalkan bagi menghadapi kemelesetan ekonomi. Projek tersebut melibatkan pembukaan tanah seluas 308 400 ekar dan menempatkan 20 700 buah keluarga. Rancangan Malaysia Ketiga (1976-1980) merupakan peringkat kedua dalam pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru. Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA) dan Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH). Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara (DARA). . Malaysia mengalami berbagai-bagai masalah ekonomi seperti kemerosotan dalam imbangan bayaran. Ia juga bertujuan bagi membaiki keadaan ekonomi yang tidak seimbang supaya dapat mengurangkan dan seterusnya menghapuskan pengenalan ekonomi mengikut fungsi ekonomi.luar bandar bagi mengurangkan lagi jurang perbezaan taraf hidup dan pendapatan antara kawasan bandar dan luar bandar. Di antaranya ialah termasuklah pelaksanaan sistem mini-estet pertanian. FELCRA. Rancangan Malaysia pertama (1966-1970) adalah pembangunan ekonomi bersepadu pertama berikutan kemasukan Sabah dan Sarawak ke dalam Persekutuan Malaysia .

palpa dan kertas dan kereta nasional. Rukun Negara bertujuan untuk melahirkan masyarakat saintifik dan progresif. Dengan itu perencanaannya adalah berdasarkan kadar pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Dalam hal ini kerajaan Malaysia melaksanakan pelbagai dasar dan program pendidikan bagi mengubah minda dan sikap rakyat Malaysia supaya berkualiti. Pendidikan adalah teras menjana rakyat efektif untuk pembangunan progresifjangka panjang.Dalam sektor perindustrian pula Malaysia telah memasuki era pembangunan industri gentian import peringkat kedua dan juga industri berat. Pembangunan sosial dilaksanakan dalam bentuk pendidikan dan penglibatan aktiviti sosial. Pelbagai program telah dilaksanakan untuk mengukuhkan semula perpaduan kaum dengan sokongan media massa. Kongres Kebudayaan Kebangsaan yang ditubuhkan pada tahun 1971 bertujuan untuk menentukan kebudayaan kebangsaan. kompleks petrokimia. Industri berat pula ialah pengeluaran simen. Tahun 1991 merupakan tahun bersejarah bagi pembangunan ekonomi negara. baja urea. ditubuhkan Majlis Perundingan Negara bertujuan mencari jalan untuk menguatakan perpaduan dan kerjasama di antara kaum. Teras pembangunan di dalam Rancangan Malaysia Kelima adalah untuk mencapai matlamat perpaduan negara dan objektif Dasar ekonomi Baru serta pertumbuhan yang dapat menjamin kestabilan ekonomi. Tiga asas kebudayaan kebangsaan ialah kebudayaan penduduk asal dijadikan asas kebudayaan kebangsaan. besi waja. berketrampilan dan sayangkan negara. unsur- . Dasar Pembangunan Nasional (DPN) dan Rancangan Malaysia Keenam. yang merupakan pergaduhan kaum terbesar selepas negara mencapai kemerdekaan. Pelbagai peristiwa hitam dalam lembaran sejarah negara yang melibatkan pergaduhan kaum utama di negara ini. Rancangan Malaysia Kelima digubal ketika ekonomi masih dalam keadaan meleset. Peristiwa paling tragik dan menguji kepimpinan dan perlembagaan negara ialah Tragedi 13 Mei 1969. Sepanjang dua dekad tersebut ekonomi Malaysia telah berkembang pesat walaupun menghadapi beberapa cabaran dari dalam dan luar negeri. Tahun 1990 menandakan tamatnya tempoh Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua (1971-1990) dan DEB. mengesyorkan cara-cara mencapai kebudayaan kebangsaan dan menetapkan dasar-dasar kebudayaan kebangsaan. Ini termasuklah pengeluaran barangbarang pengguna tahan lama. Dalam tahun ini kerajaan telah melancarkan Wawasan 2020. barang perantaraan dan barang modal. Pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi saling melengkapi. Hasil perbincangan telah melahirkan Rukun Negara dan Jabatan Perpaduan Rakyat yang kemudian dikenali sebagai Lembaga Perpaduan Negara. Pada Julai 1970. kerajaan dan rakyat awam. Dasar Pembangunan Nasional menandakan bermulanya satu era baru dalam usaha menjadikan Malaysia sebuah negara maju menjelang tahun 2020.

Rakyat diberi kebebasan untuk menggunakan bahasa ibunda tetapi bahasa Malaysia. menyediakan pengajaran pemulihan bagi pelajar yang kurang maju dan pengayaan bagi pelajar pintar. dibentuk Dasar Sukan Kebangsaan untuk memastikan perancangan pembangunan sukan mencapai matlamat juara dunia seperti yang dibuktikan oleh anak-anak Dato¶ Haji Sidek dalam sukan badminton. menulis dan mengira. .unsur kebudayaan lain yang wajar dan sesuai boleh diterima dan Islam sebagai agama rasmi negara. rasmi negara ialah Semenjak tahun 1972 Bahasa Malaysia digunakan sebagai bahasa pengantar utama di sekolah dan di institusi pengajian tinggi kerajaan pada tahun 1982. Bahasa melambangkan bangsa dan kerajaan mencanangkan slogan µBahasa Jiwa Bangsa¶ bagi memupuk perasaan cintakan bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu. Dalam konteks ini rakyat Malaysia menyambut positif motivasi kerajaan yang berslogankan µMalaysia Boleh¶. Pada tahun 1988. intelek dan emosi. Sistem Pendidikan Bersepadu Tahun1979 juga digubal oleh Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Dasar Pelajaran Kebangsaan 1979. Pada tahun 1987. Kerajaan Malaysia menggalakkan ekspedisi dan eksplorasi rakyat ke tempat yang mencipta nama di mata dunia. membentuk identiti kebangsaan. dilansungkan Sukan Malaysia (SUKMA) bertemakan µIntegrasi Nasional Melalui Sukan¶. Penubuhan Kementerian Belia Dan Sukan bertujuan untuk mewujudkan perpaduan dan membentuk identiti kebangsaan. negeri dan kebangsaan. pengembaraan ke Kutub Selatan dan berenang merentasi Selat Inggeris. nilai hidup dan membentuk suatu gaya hidup. sukatan pelajaran dan peperiksaan yang sama di semua sekolah. Pihak Kementerian merancang pelbagai program menjadikan sukan sebagai wadah untuk menyuburkan perpaduan rakyat di samping meningkatkan bakat kesukanan sebagai teras kesihatan rakyat.rohani. bahasa Malaysia sebagai mata pelajaran wajib dalam semua peperiksaan dan pendidikan bermatlamatkan perkembangan potensi individu dalam aspek jasmani. ekspedisi ke puncak Gunung Everest. Di antara pencapaiannya ialah belayar dengan kapal layar mengelilingi dunia secara solo. ditubuhkan Majlis Sukan Negara dan Majlis Sukan Sekolah Sekolah Malaysia di peringkat daerah. Bagi menjamin mutu sukan. Perkara yang disyorkan ialah pendidikan rendah berteraskan 3M iaitu membaca. Semuanya ini adalah bukti bahawa rakyat boleh merealisasikan slogan Malaysia Boleh. Kebudayaan kebangsaan sangat penting untuk mengeratkan perpaduan. semangat nasionalisme. menggalakkan kegiatan ko-kurikulum.

Penutup Begitulah rentetan peristiwa Sejarah negara kita µMalaysia¶ daripada Zaman kesultanan Melayu Melaka. aman dan sejahtera. zaman penjajahan sehingga kini yang banyak mempengaruhi sosio-ekonomi rakyat daripada dahulu sehinggalah kini. Dasar pembangunan ekonomi dan sosial telah digunakan untuk membina negara Malaysia yang bersatu padu. . Kerjasama yang wujud selama ini telah menyediakan asas kepada negara kita untuk lebih maju lagi pada masa depan sepertimana yang disarankan oleh Mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir bin Mohamad untuk menjadikan Malaysia negara maju menjelang 2020. Kesejahteraan rakyat yang menjadi agenda utama pembangunan negara akan dapat dicapai dengan keadilan ekonomi dan perpaduan negara.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.