Perkembangan Sosio Ekonomi Negara Bermula Dari Era Kesultanan Melayu Melaka, Era Penjajahan Dan Era Selepas

Merdeka Hingga Masa Kini.

Pengenalan Sosio-ekonomi merujuk Kamus Dewan edisi keempat, berkaitan dengan, melibatkan unsur-unsur atau faktor-faktor kemasyarakatan dan ekonomi. Marshall yang dipetik oleh H.S Khera (dalam Haron Daud, 1993) berpendapat sosio-ekonomi adalah satu kajian manusia dalam pekerjaan sehari-hari; perbuatan-perbuatan dalam masyarakat yang berkait rapat dengan cara memenuhkan kehendak-kehendak material dan penggunaannya. Sejarah kewujudan negara Malaysia sering dikaitkan dengan bermulanya sejarah Kesultanan Melayu Melaka (Mardiana Nordin, 2006). Sejarah Melayu (edisi Shellaber, dalam Haron daud, 1993) mencatatkan masyarakat ketika itu banyak menjalankan kegiatan ekonomi sara diri seperti pertanian, bertanam padi (perhumaan), berburu, dan menangkap ikan dan memungut hasil hutan seperti damar, rotan. Kegiatan ekonomi sara diri yang digambarkan adalah bergantung kepada sungai, hutan, pinggir laut dan tanah pertanian. Malah kegiatan tersebut masih berterusan hingga kini cuma cara dan matlamat yang berbeza. Kegiatan ekonomi perdagangan pula telah bermula sejak kemunculan Melaka sebagai bandar pelabuhan dagang dalam abad ke lima belas. Ketika itu segala perdagangan tertumpu ke Melaka. Raja Melaka yang kedua iaitu Mahkota Iskandar Shah telah berjaya menjadikan Melaka menjadi sebuah negeri yang kaya dari sudut ekonomi dan menjadi tumpuan pedagang terutama dari Tanah Arab, Parsi dan India (Zainal Abidin, 1992). Senario ini mengubah aktiviti masyarakat melayu Melaka kepada kegiatan ekonomi perdagangan. Kejatuhan Melaka pada tahun 1511 akibat serangan Portugis telah menyaksikan era Peperangan Tiga Penjuru antara Portugis, Johor dan Acheh yang bersaing untuk menguasai perdagangan di Kepulauan Melayu. Johor yang dibantu Belanda telah berjaya mengusir Portugis dari Melaka namun, pada tahun 1874 bermulalah campur tangan Inggeris di Tanah Melayu. Antara faktor utama kedatangan Inggeris adalah kerana kekayaan hasil bumi di negeri-negeri Melayu seperti hasil galian bijih timah, emas, bijih besi dan arang batu (Muslimin Fadzil, 2010). Migrasi buruh pendatang dari China dan India yang dibawa oleh British telah mewujudkan kegiatan ekonomi kormersial di sektor perlombongan, perladangan, perkilangan dan perdagangan (INTAN, 1991). Namun orang melayu masih meneruskan kegiatan ekonomi sara diri di kawasan persisir pantai dan muara serta lembah

Pada zaman colonial ini kedudukan ekonomi penduduk bumiputera tidak mencapai kemajuan malahan semakin mundur disebabkan dasar utama British yang merugikan penduduk bumiputera. Sewaktu kedatangan Parameswara ke Melaka. (a) Sosio-ekonomi era Kesultanan Melayu Melaka Menurut Kamus Dewan. iaitu sekitar tahun 1400 Masihi. Melaka muncul sebagai sebuah pusat perdagangan antarabangsa. terlalu ramai Bandar Melaka pada zaman itu¶. Pengenalan Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka merupakan sebuah kerajaan yang tersohor dan cukup sinonim dengan sejarah Malaysia. orang melayu dan orang asli yang kebanyakannya nelayan. Parameswara merupakan seorang pemimpin yang bijak dan berwawasan. . perdagangan dan pungutan cukai. para sarjana tidak akan terlepas daripada membincangkan soal Kesultanan Melayu Melaka kerana kebanyakan daripada apa yang dilalui oleh Melaka cuba ditafsirkan dalam konteks Malaysia kini. kerajaan Kesultanan Melayu Melaka telah dibuka oleh Parameswara atau Raja Iskandar Shah pada awal kurun ke-15. Parameswara akhirnya membuat keputusan untuk menetap di kampung tersebut memandangkan kedudukannya yang istimewa dan berhampiran dengan laut. modal pelaburan. baginda diterima baik oleh masyarakat pada waktu itu yang terdiri daripada orang laut. Berdasarkan Sejarah Melayu. buruh. Kegemilangan Melaka sebagai pusat perdagangan jelas dinyatakan dalam buku Sejarah Melayu melalui pernyataan yang berbunyi: µMaka segala dagang atas angin dan bawah angin sekalian datang ke Melaka. Apabila membincangkan mengenai sejarah Malaysia. Apabila membuka petempatan di Melaka. Sosio-ekonomi adalah berkaitan dengan atau melibatkan unsur-unsur atau faktor kemasyarakatan dan ekonomi. Beliau berpandangan jauh dan cekap dalam merancang pembangunan dan kemajuan Melaka sehingga menjadi sebuah pelabuhan yang dapat menarik ramai pedagang asing yang berdagang di situ. Kegemilangan era Kesultanan Melayu Melaka banyak dipengaruhi oleh faktor geopolitik iaitu menurut Kamus Dewan lagi ianya merupakan kajian tentang kesan faktor-faktor geografi terhadap politik (terutama politik antarabangsa). Parameswara mula menyediakan kelengkapan perahu dan pelabuhan yang membolehkan Melaka muncul sebagai sebuah tapak perdagangan antarabangsa. Menjelang pertengahan abad ke -15.sungai kecuali golongan pembesar istana yang menguasai sumber ekonomi seperti tanah.

Bentuk muka bumi kawasan sekitar perlabuhan yang berbukit-bukau juga sesuai dijadikan sebagai benteng pertahanan. Faktor perairannya yang dalam juga memudahkan kapal-kapal dagang yang besar berlabuh dengan selamat walaupun semasa air surut. kulit dan daun kayu. Parsi. Pedagang-pedagang Melaka juga melibatkan diri dalam kegiatan perdagangan yang sangat menguntungkan itu. pedagang tempatan juga turut bergiat dalam perdagangan. Melaka menjadi tempat persinggahan yang selamat dan menguntungkan bagi mereka. ukiran-ukiran kayu dan damar. dalam sedikit masa sahaja. timah. iaitu tempat strategik untuk memerhati dan mengawasi keselamatan Melaka. buah-buahan tempatan seperti durian. bahan-bahan ubatan daripada akar. kerana pelayaran mereka dari Barat ke Timur atau sebaliknya sangatlah bergantung pada angin monson di Lautan Hindi ataupun di Laut China Selatan. Di samping itu. Melaka telah menjadi tumpuan dunia dan menjadi salah sebuah negeri yang mewah dan kaya. timur ataupun Gugusan Kepulauan Melayu boleh mendapatkan barang dagangan yang mereka perlukan di Melaka sahaja. langsat. Pedatang asing datang dan pulang mengikut angin monson. malah pembesar-pembesar negara juga turut mengambil bahagian. Dengan itu. Ketika menunggu peralihan angin monson. Pesisir pantai pula ditumbuhi pokok bakau dan api-api yang dapat mengelak daripada hakisan. cempedak. Di samping menjadi pemborong dan pengimport barang-barang dari luar dan dalam . Mereka tidak perlu lagi pergi ke tempat lain u tuk mendapatkan barangbarang keperluan tersebut. Pemerintah Melaka juga bijak merancang dan gigih berusaha untuk memajukan Melaka melalui kegiatan perdagangan. Mereka itu bukan sahaja terdiri daripada orang biasa. kayukayan. terutama dari Arab. duku. Antara barangan tempatan yang didagangkan termasuklah emas. iaitu di tengah-tengah jalan perdagangan di antara timur dan barat dan menjadi tempat persinggahan para pedagang. pulasan dan manggis merupakan barang dagangan yang sangat digemari oleh pedagang luar negeri. Keadaan ini membolehkan kapal dagang datang dan berlabuh di pelabuhan Melaka dengan selamat. Dengan itu juga pedagang-pedagang yang datang sama ada dari barat. Melaka terletak di kawasan strategik. India dan Negara China. Pelabuhan Melaka juga dilindungi oleh Pulau Sumatera daripada tiupan angin Monson Barat Daya dan Banjaran Titiwangsa daripada angin Monson Timur Laut. Seperti pedagang-pedagang luar negeri. Pedagang dari timur datang ke Melaka mengikut angin Monson Timur Laut manakala pedagang dari barat datang dengan mengikut angin Monson Barat Daya.Dari segi georafi. Melaka telah berkembang menjadi sebuah pusat perdagangan yang sangat penting. pedagang akan menjalankan kegiatan perdagangan di Melaka.

mereka memelihara binatang ternakan seperti lembu. Pelaksanaan undang-undang secara sistematik ini telah menarik ramai pedagang untuk berdagang kerana keamanan dan kestabilan Melaka. Kemudahan pengangkutan juga disediakan seperti jong. Melaka mempunyai ciri keselamatan dan ketenteraan yang lengkap. Kaum wanita juga turut memainkan peranan yang aktif dalam kegiatan perdagangan di Melaka di Melaka. Mereka juga menyediakan tempat penginapan bagi pedagang yang menginap di Melaka untuk menguruskan perniagaan mereka selain menyediakan perkhidmatan mahir seperti membaiki kapal. Melaka juga mempunyai sistem perbendaharaan yang tersusun seperti sistem cukai dan jual belinya yang mana barang dagangan yang dibawa masuk melalui pelabuhan Melaka . iaitu Hukum Kanun Kanun Melaka dan Undang Undang Laut Melaka yang berlandaskan undang-undang Islam banyak membantu kerajaan mengekalkan keamanannya. Ini tidaklah menghairankan kerana lapangan perdagangan itu memang terbuka luas bagi mereka yang menyertainya. Oleh kerana itu. duku. hasil pertanian Melaka tidaklah begitu penting jika dibandingkan dengan hasil yang didapati daripada kegiatan perdagangan dan perniagaan. Siam dan Burma. kambing. tambahan lagi agama Islam tidak menghalang kaum wanita Melaka bergiat aktif dalam bidang tersebut. Sebahagian besar daripada hasil itu adalah untuk kegunaan tempatan dan bagi memenuhi keperluan seharian. Walau bagaimanapun. terutama dengan penglibatan orang laut dan tokoh-tokoh kerajaan seperti bendahara. Ramai di antara yang mengendalikan kedai runcit dan gerai itu terdiri daripada kaum wanita. lancar. ayam dan itik. Kebijaksanaan pemerintah Melaka semakin teserlah dengan menjalin hubungan diplomatik dengan kuasa besar seperti Negara China yang membebaskan Melaka daripada ancaman musuh seperti Siam dan Majapahit. Dibidang pertanian pula. Selain itu. Selain kegiatan ekonomi yang berupa perniagaan dan perdagangan. Umpamanya dari segi penternakan. laksamana dann syahbandar. Umpamanya . mereka juga menyediakan berbagai-bagai perkhidmatan yang diperlukan oleh pedagang-pedagang dari luar negeri. pisang serta menanam sayur-sayuran dan padi. jahit-menjahit dan bungkusmembungkus. Selain itu. mereka menyediakan gudang-gudang untuk disewakan bagi menyimpan barang dagangan. Melaka mengimport sebahagian besar bahan makanan uatamanya iaitu beras dari negara jiran seperti Pulau Jawa. mereka menanam pokok buah-buahan seperti durian. perahu dan kapal untuk kemudahan pedagang di samping menyediakan bekalan air bersih dan makanan..negeri. mereka juga bekerja sebagai kakitangan buruh di pelabuhan Melaka yang sentiasa sibuk itu. Terdapat di antara mereka yang membuka kedai runcit dan gerai. langsat. kegiatan pertanian dan penternakan juga dijalankan. manggis. gajah. Kewujudan sistem undang-undang yang baik dan tersusun.

Di samping itu penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan (lingua frnca) membolehkan proses perdagaangan berjalan lancar. seseorang yang menjualkan tanah atau rumahnya. Masyarakat Melaka yang mementingkan perdagangan. Siak. Johor. Pasai. Kejayaan ini adalah disebabkan oleh kedudukkan geopolitiknya yang terletak di tengah jalan perdaganngan antara timur dan barat beserta pemimpin yang bijak dan berwawasan yang sentiasa mendapat sokongan daripada rakyat dan tentera. Kedah . Proses jual beli di Melaka menggunakan mata wang dalam bentuk emas. memang memerlukan satu cara yang lebih rapi bagi menetapkan nilai barang dagangan. Aru. Demikianlah kejayaan Melaka membentuk sebuah empayar yang luas telah menyebabkan ianya muncul sebagai kuasa teragung di Selat Melaka dan penyambung kepada keagungan Srivijaya. (b) Sosio-ekonomi era penjajah Tanah Melayu mula mengalami pengaruh pendudukan Barat apabila kerajaan Melayu Melaka ditewaskan oleh Portugis pada tahun 1511. Dengan itu mata wang pula . Temenggong atau Syahbandar. Melaka bukan sahaja dapat menguasai politik jajahan takluknya bahkan turut memajukan ekonomi kawasan tersebut. Mereka juga harus mendapat kebenaran daripada sultan sebelum boleh menjual hartanya itu. Hasil kutipan cukai itu digunakan untuk membiayai pertahanan empayar Melaka dan juga untuk meluas serta memesatkan lagi kegiatan ekonomi serta beberapa kegiatan politik. kampar. Pedagang-pedagang dari Timur pula. Pattani. Umpamanya. Selain cukai-cukai yang dikenakan ke atas barang dagangan itu. perak dan timah. diperkenalkan. hendaklah membayar sedikit cukai kepada kerajaan. India dan Pegu dikehendaki membayar cukai sebanyak enam peratus daripada jumlah nilai barang dagangan mereka. Sememangnya bermula abad ke-15 dan . Pedagang Melaka pula dikehendaki membayar cukai ke atas barang dagangan mereka sebanyak tiga peratus. Pulau Ryukyu. kapal dagangan yangdatang dari Barat seperti dari Tanah Arab. cukai juga dikenakan ke atas harta yang dijual. Inderagiri dan Jambi. iaitu dari China. Malukku dan Pulau Jawa tidak dikenakan sebarang cukai tetapi hanya perlu memberi persembahan atau hadiah kepada Sultan. Selangor. Melaka telah muncul sebagai pusat penyebaran agama Islam di Gugusan Kepulauan Melayu. Perak. Terengganu. Melaka melaksanakan dasar peluasan kuasa dan telah berjaya menakluk Pahang. akhirnya Melaka jatuh juga ke tangan Portugis pada tahun 1511 di bawah angkatan Portugis yang diketuai oleh Alfonso de Albuquerque. Annam Kemboja. Umpamanya. Walau bagaimanapun.dikenakan kadar bayaran cukai yang tertentu. Rokan. sosial dan agama Islam seperti membantu golongan miskin.

Malangnya. British tidak mahu orang Melayu. kopi. negara juga pernah diduduki Jepun (1941-1945). Belanda . penghijrahan masuk orang Melayu dari Indonesia semakin meningkat. British telah menentukan peranan setiap kaum untuk memastikan setiap kaum tidak berinteraksi antara satu sama lain. kebuluran dan pelbagi masalah menyebabkan mereka datang ke Tanah Melayu melalui Sistem Tiket Kredit. terutama ke negeri-negeri Selat iaitu Pulau Pinang. Belanda (1641-1824) dan British (1824-1957). Mereka diperlukan untuk bekerja di sektor pertanian padi. ekonomi dan politik Tanah Melayu. catatan masa menunjukkan negara ini telah diduduki kuasa penjajah selama 446 tahun dimulai dengan Portugis (1511-1641). Di negara China terdapat kebuluran. Kwangsi. tiada infrastruktur moden. Untuk memudahkan sistem pentadbirannya. kemiskinan. Kwangtung dan Fukien. Orang Melayu merupakan pribumi Tanah Melayu yang bergerak dari sekitar Kepulauan Melayu termasuk Indonesia. Portugis dan Sepanyol adalah antara kuasa Barat yang paling menonjol dan berpengaruh dalam usaha meluaskan kekuasaan maasing-masing di Alam Melayu. jalan raya dan jalan keretapi. Dasar pecah dan perintah British telah menyebabkan ketiga-tiga kaum itu hidup terpisah antara satu sama lain. Melalui dasar pecah dan perintah. Sebahagian mereka merupakan banduan dan penjenayah yang dibawa masuk oleh British untuk membina bangunan awam. Tanah Melayu mempunyai pengalaman penjajahan yang cukup pahit kerana pernah dijajah beberapa kuasa asing seperti Portugis. Inggeris dan Jepun tetapi pengalaman yang paling mencabar ialah apabila Tanah Melayu dikuasai oleh British yang membawa pengaruh besar dalam sosiobudaya. persendirian dan Sistem Kangchu. politik yang tidak stabil. bijih timah dan getah tetapi tidak kekal kerana dasar diskriminasi penjajah Inggeris. Cina dan India bersatu padu kerana bimbang akan bangkit menentang British. Melaka dan Singapura. Bermula dari tahun 1511 hinggalah negara mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Selain itu. Indo-China dan Mindanao. Selatan Thailand. Cina dan India.ke-16. Kesan utama kepada Tanah Melayu ialah kewujudan masyarakat majmuk di Tanah Melayu yang terdiri daripada tiga kaum utama iaitu Melayu. perang saudara. hidup sara diri dan tidak berpendapatan tetap. Tambahan pula negeri-negeri Melayu utara pernah dinaungi oleh kerajaan Siam. Jurang hubungan antara orang Melayu. tiada pertanian komersial. Penghijrahan masuk Orang Cina beramai-ramai bermula pada abad ke-19. Kemasukan orang India melalui sistem buruh kontrak dan Sistem Kangani. Kesimpulannya . Selepas penjajahan Inggeris. Mereka datang dari wilayahwilayah selatan China seperti Hainan. orang Melayu tersisih dari arus pembangunan perdana kerana pertempatan mereka yang di pinggiran. Orang Melayu amat berpegang teguh dengan ajaran Islam dan setiap pertempatan atau kampung mereka mesti terdapat surau atau masjid. Cina dan . pada abad ke-19.

teknologi. Perkembangan industri pembuatan barangan pengguna seperti kasut. Pertanian komersial dianggap sebagai penyumbang sumber pendapatan kerajaan British di Tanah Melayu. tembakau dan kopi misalnya pada zaman pemerintahan Maharaja Abu Bakar. Pada abad ke-19. British telah memberikan penekanan terhadap sektor pertanian berasaskan eksport. Sebelum perag dunia Kedua. manakala orang Cina pula mendiami kawasan lombong bijih timah yang kemudiannya berkembang menjadi pekan dan bandar. agama. lada hitam. Pada abad ke-20 pula pemodal British mula mengusahakan getah untuk tujuan eksport. Para pemodal Eropah dan Cina mula menguasai pertanian komersial kerana mereka mempunyai modal. Keadaan ini mendorong perkembangan perusahaan getah sehingga menjadi perusahaan yang penting di Tanah Melayu. Kesannya. Perlombongan bijih timah hanya merupakan pekerjaan sambilan orang melayu yang dilakukan pada waktu lapang. pekerjaan dan tempat tinggal yang menyulitkan proses perpaduan nasional. penanaman gambir dan lada hitam diusahakan secara besar besaran melalui Sistem Kangcu di Johor. budaya. tebu. Ketidakseimbangan ini telah mengakibatkan pelbagai insiden negatif hingga pihak kerajaan terpaksa menggubal pelbagai undang-undang demi menjamin kesejahteraan dan keadilan kepada semua rakyat. Kemasukan modal asing dan pembukaan syarikat menyebabkan pembukaan lading getah yang banyak. tayar basikal dan peralatan elektrik secara langsung menambahkan permintaan terhadap getah. Orang Melayu dibiarkan tinggal di kampung menjadi petani dan nelayan. Perkembangan pelbagai perindustrian di Eropah terutamanya industri automotif telah meningkatkan permintaan terhadap getah. Orang India pula ditempatkan di ladang getah dan bekerja sebagai buruh. Anatara tanaman komersial yang digalakkan oleh pihak British ialah ubi kayu. antara 30-40 peratus jumalah pengeluaran bijih timah dunia telah dibekalkan oleh Tanah Melayu. Mereka lebih menumpukan kepada kerja-kerja pertanian. lada hitam dan ubi kayu.India bertambah luas kerana kerajaan British telah menetapkan tempat tinggal dan kegiatan ekonomi masing-masing. British hanya memberi tumpuan kepada tanaman kopi dan tembakau maakala pemodal dari china mengusahakan gambir. konsesi tanah yang luas dan tempoh pajakan yang panjang. Hampir keseluruhan bijih timahnya dieksport ke pasaran dunia. Cara sebegini hanya dapat mengeluarkan hasil yang sedikit dan tidak sesuai apabila permintaan terhadap bijih timah meningkat. wujud masyarakat majmuk iaitu masyarakat yang hidup berkelompok tetapi terasing antara satu sama lain dari segi bahasa. gambir. Tidak ketinggalan juga sektor perlombongan juga merupakan penyumbang utama kepada ekonomi Tanah Melayu pada zaman British di mana Tanah Melayu merupakan pengeluar bijih timah terbesar di dunia. Oleh .

Perkembangan pesat kegiatan perlombongan dan pertanian menyebabkan wujudnya banyak kemudahan infrastruktur seperti sistem pengangkutan iaitu jalan raya dan jalan keretapi di Tanah Melayu untuk mempercepatkan pengangkutan bijih timah dari kawasan perlombongan ke pelabuhan. Penggunaan dialek masing-masing sebagai bahasa pengantar yang mana guru. Pada tahun 1885 landasan keretapi yang pertama dibina daripada Taiping ke Port Weld yang menjadi pusat perlombongan di kawasan Larut. Kurikulum yang disediakan adalah terhad dan bersesuaian dengan cita -cita British untuk menjadikan anak Melayu sebagai petani yang lebih baik daripada bapa mereka. Sekolah Inggeris pula dikendalikan oleh mubaligh Kristian dan badan sukarela yang mana sekolah Inggeris dianggap sebagai sekolah elit kerana lokasinya yang terletak di bandar. Pada pertengahan abad ke -19. buku dan tenaga pengajar dari India digunakan serta bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar dalam pengajaran dan pembelajaran. menghubungkan bandar-bandar dengan pelabuhan dan memudahkan British menjalankan pentadbiran di Negeri-Negeri Melayu. Pihak pengurusan ladang akan membiayai sekolah Tamil di kawasan ladang yang mana sukatan pelajaran. menghubungkan kawasan perlombongan dengan kawasan pertanian. seperti yang dilakukan oleh Long Jaafar di Larut dan Raja Jumaat di Lukut. Dengan terjumpanya longgokan bijih timah yang banyak di negeri-negeri Melayu. Pembinaan jalan raya dan landasan keretapi tertumpu di kawasan yang mempunyai kepentingan ekonomi British. Pembesar-pembesar Melayu mendapatkan modal untuk mengusahakan lombong-lombong itu dengan meminjam wang daripada saudagar Cina di Negeri-Negeri Selat untuk mengusahakan lombong mereka di negeri-negeri Melayu. terutama sekali di Perak telah menyebabkan perusahaan perlombongan bijih timah berkembang degan pesatnya. Sekolah Cina pula dibiayai oleh saudagar cina daripada negara China. Pada tahun 1886 landasan keretapi antara klang dengan Kuala Lumpur Lumpur telah .yang demikian pembesar-pembesar melayu mula mengupah buruh cina untuk mengusahakan lombong-lombong bijih timah mereka. Sistem Pendidikan yang wujud pada zaman penjajahan ialah sistem pendidikan vernakular iaitu sistem pendidikan yang berbeza berdasarkan tiga kaum di mana sekolah sekolah Melayu hanya didirikan hanya pada peringkat sekolah rendah. pelajarnya terdiri daripada orang atasan manakala kurikulumnya disusun m engikut sistem pendidikan di England. buku dan sukatan pelajaran datang dari China. Pendidikan Tamil disediakan oleh kerajaan British di kawasan bandar. wujud dua sistem ekonomi di Tanah Melayu iaitu ekonomi sara diri yang dijalankan oleh penduduk tempatan untuk memenuhi keperluan sendiri dan ekonomi komersial yang berorientasikan eksport seperti getah dan bijih timah yang dijalankan dan dikuasai oleh pengusaha dan pelabur-pelabur asing.

maka tidak hairanlah kalau landasan keretapi dan jaringan jalan raya lebih banyak terdapat di kawasan ini. Pembinaan landasan keretapi dan jalan raya telah merapatkan hubungan antara negeri-negeri di Taah Melayu. sistem pos. radio dan perkhidmatan udara. Golok dan Siam. Selain sistem perhubunagn air. Penubuhan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu ini disusuli denagn usaha menyatukan dan menyambung landasan keretapi yang sedia ada di bawah satu pentadbiran dan pengurusan. Penggunaaan jalan raya memudahkan pengedaran barang dagangan dari satu tempat ke satu tempat lain. manakala satu lagi cabangnya menghubungkan Singapura denagn Gemas terus ke Pasir Mas. Ia juga menolong mengubah rupa bentuk muka bumi Taah Melayu dari tanah belukar dan bergunung ganang kepada keadaan yang dapat kita lihat hari ini. Ini telah membolehkan perhubungan dibuat di antara negeri-negeri di Semenanjung Tanah Melayu dan Semenanjung Tanah Melayu dengan negara luar. . Tanah Melayu sudah mempunyai sistem perhubungan yang terbaik di Asia Tenggara. Jalan raya dibina pada mulanya untuk menghubungkan kawasan pedalaman dengan landasan keretapi. Peringkat kedua dalam perkembangan perkhidmatan keretapi Tanah Melayu bermula pada tahun 1896 sehingga tahun 1909 dengan tertubuhnya Negeri-Negeri Melayu Bersekutu.dibina yang memberi kemudahan kepada kawasan lombong di Lembah Klang. landasan keretapi dan jalan raya. Ini memberi kemudahan kepada kawasan perlombongan di Lembah Kinta. Sehingga meletusnya Perang Dunia Kedua. Oleh kerana lombong bijih timah dan ladang getah banyak terdapat di negeri-negeri Melayu pantai barat. Sistem pengangkutan yang baik adalah penting bagi perkembangan ekonomi dan masyarakat Tanah Melayu. Pada tahun 1891 landasan keretapi antara Port Dickson dengan Seremban telah dibina dan pada tahun 1895 sebuah landasan keretapi telah menghubungkan kawasan Pelabuhan Teluk Intan dengan Ipoh dan Batu Gajah. jalan raya pun dibina selari dengan landasan keretapi an akhirnya jalan raya dibina bersaingan dengan landasan keretapi. Penggunaan lori dan pembinaan jalan raya yang berturap dan lebih lebar lagi menyebabkan penggunaan jalan raya untuk mengangkut barang-barang dagangan seperti getah dan hasil pertanian meningkat. Menjelang tahun 1937 telah siap dibina sistem keretapi yang menghubungkan pelabuhan Singapura dengan Kuala Lumpur terus ke Perai dan ke Perlis. Tanah Melayu juga mempunyai sistem perhubungan lain seperti telegraf dan telefon. Akan tetapi dengan berkembangnya penggunaan kereta motor.

pembanguan ini bertujuan untuk mengatasi segala masalah politik. Rancangan Malaya Kedua pada tahun 1961-1965 pula sebagai kesinambungan kepada Rancangan Malaya pertama. orang Melayu masih dikekalkan oleh penjajah British dalam pertanian tradisional tanpa melibatkan mereka dalam kegiatan ekonomi moden. Jurang kemiskinan di kalangan orang Melayu yang tinggal di luar bandar cukup ketara. Rancangan ekonomi fasa pertama dijalankan antara tahun 1956 hingga 1970 yang terdiri daripada tiga rancangan ekonomi iaitu rancangan ekonomi fasa pertama yang dilaksanakan sejak tahun 1956 hingga 197. tumpuan diberikan kepada pembangunan ekonomi luar bandar. kerajaan berusaha memmpelbagaikan kegiatan ekonomi agar tidak hanya bergantung kepada pengeluaran getah dan bijih timah semata-mata. Dalam bidang sosial.(c) Sosio-ekonomi era selepas merdeka hingga masa kini Malaysia telah mengamalkan sistem pemerintahan bercorak demokrasi selepas mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Rancangan ekonomi fasa pertama ialah Rancangan Malaya Pertama (RM I) merupakan rancangan ekonomi yang julung-julung kali diperkenalkan di negara ini sejak mencapai kemerdekaan. kerajaan memberikan galakan terhadap pembukaan tanah-tanah baru untuk pertanian. Bagi menambahkan pengeluaran tanaman makanan. pendidikan serta memodenkan sistem perhubungan yang sedia ada. Walaupun ekonomi Tanah Melayu berkembang pesat. Tumpuan dan matlamat utama rancangan ini adalah untuk membangunkan sektor ekonomi di luar bandar bagi merapatkan jurang perbezaan antara penduduk bandar dan luar bandar. rancangan pembangunan ekonomi di Tanah Melayu sejak mencapai kemerdekaan sehingga kini dilaksanakan melalui dua fasa. Sistem ini kemudiannya diperkenalkan di Sabah dan Sarawak apabila Persekutuan Malaysia dibentuk pada tahun 1963. ekonomi dan sosial yang timbul akibat dasar penjajahan Inggeris. mahkamah dan rumah kerajaan. pejabat pos. Bagi melaksanakan rancangan ini. sementara rancangan ekonomi fasa kedua pula bermula sejak tahun 1970 hingga kini melalui Dasar Ekonomi Baru (DEB). Di samping itu perkhidmatan bercorak ketenteraan dan keselamatan turut ditingkatkan dengan menambahkan pembinaaan balai polis. tumpuan diberikan terhadap kemajuan kesihatan. Rancangan ini bertujuan untuk menyediakan lebih banyak kemudahan asas serta menambahkan kepelbagaian eko nomi di . Justeru selepas mencapai kemerdekaan . Matlamat kerajaan ketika itu adalah untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi agar dapat dinikmati oleh seluruh penduduk di Tanah Melayu. Pola seperti ini menimbulkan masalah sosioekonomi antara kaum selepas merdeka. Secara keseluruhannya. Selain utu.

Dalam RMP ini kerajaan menjalankan banyak rancangan pembangunan wilayah dengan pembukaan penempatan FELDA. . Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara (DARA). Sejak tahun1980. Dasar Pertanian Negara dilancarkan pada tahun 1984 bertujuan meningkatka pendapatan dan pengeluaran sektor pertanian melalui penggemblengan sumber-sumber dengan lebih cekap di samping penigkatan daya pengeluaran serta mutu keluaran. Asas penggubalan RMD ialah Dasar Ekonomi Baru yang matlamat utamanya adalah untuk mencapai perpaduan negara melalui strategi serampang dua mata iaitu membasmi kemiskinan di kalangan rakyat Malaysia tanpa mengira kaum dan menyusun semula masyarakat. Rancangan Malaysia pertama (1966-1970) adalah pembangunan ekonomi bersepadu pertama berikutan kemasukan Sabah dan Sarawak ke dalam Persekutuan Malaysia . FELCRA. kejatuhan harga dan penurunan pendapatan eksport sektor komoditi. Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA) dan Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH). Analisis yang lebih sempurna dibuat terhadap pembahagian peruntukkan kepada negeri-negeri di samping isu-isu keselamatan dan alam sekitar yang juga turut diberi perhatian yang sewajarnya. Rancangan Malaysia Ketiga (1976-1980) merupakan peringkat kedua dalam pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru. Ia juga bertujuan bagi membaiki keadaan ekonomi yang tidak seimbang supaya dapat mengurangkan dan seterusnya menghapuskan pengenalan ekonomi mengikut fungsi ekonomi.luar bandar bagi mengurangkan lagi jurang perbezaan taraf hidup dan pendapatan antara kawasan bandar dan luar bandar. Rancangan Malaysia Keempat dilancarkan semasa ekonomi Malaysia dan ekonomi dunia mula mengalami keadaan pertumbuhan yag lembab. Ekoran daripada masalah-masalah tersebut beberapa dasar dan strategi baru telah diperkenalkan bagi menghadapi kemelesetan ekonomi. Rancangan Malaysia Pertama telah menentukan arah pembangunan dan matlamat-matlamat yang perlu dicapai dalam tempoh lima tahun. Rangka Rancangan Jangka Panjang telah diperkemasakan dan perancangan pembangunan wilayah turut diperkenalkan. Rancangan pembangunan lima tahun kerajaan diteruskan dengan melancarkan Rancangan Malaysia Kedua yang dilancarkan antara 1971 hingga 1975. Projek tersebut melibatkan pembukaan tanah seluas 308 400 ekar dan menempatkan 20 700 buah keluarga. Di antaranya ialah termasuklah pelaksanaan sistem mini-estet pertanian. sistem koperasi dan strategi pembandaran kawasan luar bandar. Malaysia mengalami berbagai-bagai masalah ekonomi seperti kemerosotan dalam imbangan bayaran. kelembapan sektor swasta dan peningkatan kadar pengangguran.

besi waja. berketrampilan dan sayangkan negara. Kongres Kebudayaan Kebangsaan yang ditubuhkan pada tahun 1971 bertujuan untuk menentukan kebudayaan kebangsaan. Pendidikan adalah teras menjana rakyat efektif untuk pembangunan progresifjangka panjang. palpa dan kertas dan kereta nasional. Tiga asas kebudayaan kebangsaan ialah kebudayaan penduduk asal dijadikan asas kebudayaan kebangsaan. yang merupakan pergaduhan kaum terbesar selepas negara mencapai kemerdekaan. Pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi saling melengkapi. ditubuhkan Majlis Perundingan Negara bertujuan mencari jalan untuk menguatakan perpaduan dan kerjasama di antara kaum. Peristiwa paling tragik dan menguji kepimpinan dan perlembagaan negara ialah Tragedi 13 Mei 1969. unsur- . Rukun Negara bertujuan untuk melahirkan masyarakat saintifik dan progresif. Teras pembangunan di dalam Rancangan Malaysia Kelima adalah untuk mencapai matlamat perpaduan negara dan objektif Dasar ekonomi Baru serta pertumbuhan yang dapat menjamin kestabilan ekonomi. Dengan itu perencanaannya adalah berdasarkan kadar pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Dalam hal ini kerajaan Malaysia melaksanakan pelbagai dasar dan program pendidikan bagi mengubah minda dan sikap rakyat Malaysia supaya berkualiti. Pembangunan sosial dilaksanakan dalam bentuk pendidikan dan penglibatan aktiviti sosial. Sepanjang dua dekad tersebut ekonomi Malaysia telah berkembang pesat walaupun menghadapi beberapa cabaran dari dalam dan luar negeri. baja urea. Tahun 1991 merupakan tahun bersejarah bagi pembangunan ekonomi negara. Rancangan Malaysia Kelima digubal ketika ekonomi masih dalam keadaan meleset. Industri berat pula ialah pengeluaran simen. barang perantaraan dan barang modal. Dasar Pembangunan Nasional (DPN) dan Rancangan Malaysia Keenam. Hasil perbincangan telah melahirkan Rukun Negara dan Jabatan Perpaduan Rakyat yang kemudian dikenali sebagai Lembaga Perpaduan Negara. Dalam tahun ini kerajaan telah melancarkan Wawasan 2020. mengesyorkan cara-cara mencapai kebudayaan kebangsaan dan menetapkan dasar-dasar kebudayaan kebangsaan. Tahun 1990 menandakan tamatnya tempoh Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua (1971-1990) dan DEB. kompleks petrokimia. Pada Julai 1970. Dasar Pembangunan Nasional menandakan bermulanya satu era baru dalam usaha menjadikan Malaysia sebuah negara maju menjelang tahun 2020. Ini termasuklah pengeluaran barangbarang pengguna tahan lama. Pelbagai peristiwa hitam dalam lembaran sejarah negara yang melibatkan pergaduhan kaum utama di negara ini. Pelbagai program telah dilaksanakan untuk mengukuhkan semula perpaduan kaum dengan sokongan media massa. kerajaan dan rakyat awam.Dalam sektor perindustrian pula Malaysia telah memasuki era pembangunan industri gentian import peringkat kedua dan juga industri berat.

bahasa Malaysia sebagai mata pelajaran wajib dalam semua peperiksaan dan pendidikan bermatlamatkan perkembangan potensi individu dalam aspek jasmani. nilai hidup dan membentuk suatu gaya hidup. ekspedisi ke puncak Gunung Everest. Penubuhan Kementerian Belia Dan Sukan bertujuan untuk mewujudkan perpaduan dan membentuk identiti kebangsaan. Dalam konteks ini rakyat Malaysia menyambut positif motivasi kerajaan yang berslogankan µMalaysia Boleh¶. Di antara pencapaiannya ialah belayar dengan kapal layar mengelilingi dunia secara solo. semangat nasionalisme. Kerajaan Malaysia menggalakkan ekspedisi dan eksplorasi rakyat ke tempat yang mencipta nama di mata dunia. menyediakan pengajaran pemulihan bagi pelajar yang kurang maju dan pengayaan bagi pelajar pintar. Bahasa melambangkan bangsa dan kerajaan mencanangkan slogan µBahasa Jiwa Bangsa¶ bagi memupuk perasaan cintakan bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu. rasmi negara ialah Semenjak tahun 1972 Bahasa Malaysia digunakan sebagai bahasa pengantar utama di sekolah dan di institusi pengajian tinggi kerajaan pada tahun 1982. membentuk identiti kebangsaan. Rakyat diberi kebebasan untuk menggunakan bahasa ibunda tetapi bahasa Malaysia. Sistem Pendidikan Bersepadu Tahun1979 juga digubal oleh Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Dasar Pelajaran Kebangsaan 1979. ditubuhkan Majlis Sukan Negara dan Majlis Sukan Sekolah Sekolah Malaysia di peringkat daerah.unsur kebudayaan lain yang wajar dan sesuai boleh diterima dan Islam sebagai agama rasmi negara. negeri dan kebangsaan. intelek dan emosi. Pada tahun 1988. Pada tahun 1987. Bagi menjamin mutu sukan. Semuanya ini adalah bukti bahawa rakyat boleh merealisasikan slogan Malaysia Boleh. menulis dan mengira. Pihak Kementerian merancang pelbagai program menjadikan sukan sebagai wadah untuk menyuburkan perpaduan rakyat di samping meningkatkan bakat kesukanan sebagai teras kesihatan rakyat. dibentuk Dasar Sukan Kebangsaan untuk memastikan perancangan pembangunan sukan mencapai matlamat juara dunia seperti yang dibuktikan oleh anak-anak Dato¶ Haji Sidek dalam sukan badminton. dilansungkan Sukan Malaysia (SUKMA) bertemakan µIntegrasi Nasional Melalui Sukan¶. menggalakkan kegiatan ko-kurikulum. . pengembaraan ke Kutub Selatan dan berenang merentasi Selat Inggeris.rohani. Kebudayaan kebangsaan sangat penting untuk mengeratkan perpaduan. sukatan pelajaran dan peperiksaan yang sama di semua sekolah. Perkara yang disyorkan ialah pendidikan rendah berteraskan 3M iaitu membaca.

zaman penjajahan sehingga kini yang banyak mempengaruhi sosio-ekonomi rakyat daripada dahulu sehinggalah kini. aman dan sejahtera. Dasar pembangunan ekonomi dan sosial telah digunakan untuk membina negara Malaysia yang bersatu padu. . Kerjasama yang wujud selama ini telah menyediakan asas kepada negara kita untuk lebih maju lagi pada masa depan sepertimana yang disarankan oleh Mantan Perdana Menteri Tun Dr.Penutup Begitulah rentetan peristiwa Sejarah negara kita µMalaysia¶ daripada Zaman kesultanan Melayu Melaka. Kesejahteraan rakyat yang menjadi agenda utama pembangunan negara akan dapat dicapai dengan keadilan ekonomi dan perpaduan negara. Mahathir bin Mohamad untuk menjadikan Malaysia negara maju menjelang 2020.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.