PERSAMAAN DAN PERBEZAAN PENDAPAT TOKOH-TOKOH TENTANG PENDIDIKAN KANAK-KANAK

CIRI-CIRI 1. Mementingkan pendidikan awal kanak-kanak 2. Menyarankan pendidikan secara lemah lembut atau tanpa paksaan 3. Ibu bapa memainkan peranan penting dalam pendidikan anakanak 4. Pembelajaran dan pengajaran mengikut cara yang sedia ada berdasarkan perkembangan kanak-kanak IMAM ALGHAZALI  IBNU KHALDUN    MARIA MONTESSORI    FROEBEL

PERBEZAAN BARAT ISLAM 1. Lebih kepada pendidikan intelektual 1. Lebih kepada pendidikan kerohanian 2. Kebebasan dalam pembelajaran 2. Membataskan pergaulan kanak-kanak 3. Guru sebagai pemudahcara 3. Guru sebagai pembimbing 4. Kajian dibuat berdasarkan kepada Logik dan Akal 4. Al-Quran dan Sunnah dijadikan sebagai panduan