Tonggak Pendidikan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization ( UNESCO

)

Disediakan oleh: 1. Choong Lee Min 2. Kho Hui Xian 3. Lim Mei Ling

 Pengenalan UNESCO
‡ UNESCO merupakan sebuah Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan PBB. ‡ Ia juga dikenali sebagai UN Educational, Scientific and Cultural Organization dalam Bahasa Inggeris. ‡ Ia adalah sebuah agensi Pertubuhan BangsaBangsa Bersatu, PBB. ‡ UNESCO telah ditubuhkan pada tahun 1945. ‡ Tujuan penubuhannya adalah untuk:~ menyumbang ke arah kedamaian dan keselamatan

~ mempromosikan kerjasama antarabangsa melalui bidang pendidikan, sains dan kebudayaan. ‡ Sebanyak 191 buah negara telah menyertai UNESCO. Organisasi ini berpusat di Paris, dengan lebih 50 pejabat setempat dan beberapa institusi diseluruh dunia. ‡ Lima program utama UNESCO adalah:~ pendidikan ~ sains semula jadi ~ sains manusia dan sosial

~ kebudayaan ~ komunikasi dan maklumat ‡ Projek yang menerima penajaan UNESCO termasuklah:~ kemahiran menulis dan membaca ~ teknikal, dan program latihan kepada guru-guru ~ program sains antarabangsa ~ promosi kebebasan bersuara ~ media yang bebas ~ projek sejarah kebudayaan setempat

 Tonggak Pendidikan UNECSO  Sejak tahun 1996 UNESCO telah menetapkan 4 (empat) pilar pendidikan yang harus diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh pengelola dunia pendidikan.  Keempat-empat pilar pendidikan tersebut adalah:~ Belajar untuk Menguasai Ilmu ( learning to know ) ~ Belajar untuk Menguasai Kemahiran ( learning to do ) .

dengan beranggotakan 14 orang dari berbagai belahan  Pendidikan formal kini seharusnya merancang kurikulum yang memberi ruang dan masa untuk pelajar melibatkan diri dalam projek kolaboratif sama ada dalam aktiviti sukan atau budaya.~ Belajar untuk Menjadi Insan Berguna ( learning to be ) ~ Belajar untuk Harmoni dan Bekerjasama ( learning to live together )  Ia dibentuk UNESCO pada tahun 1993. .

 Sekolah dan guru-guru boleh merancang program amal atau aktiviti dalam gerak kokurikulum  Pelajar menjalankan kerja-kerja amal atau komuniti di luar bandar dan juga di kawasan orang asli untuk memahami cara hidup mereka. .

Belajar untuk menguasai kemahiran ( learning to do) 3.TONGGAK PENDIDIKAN United Nations Educationals. Belajar menjadi insan berguna (learning to be) 4.Scientific and Cultural Organization ( UNESCO) Pertubuhan Pendidikan. Sains dan Kebudayaan PBB 1. Belajar untuk menguasai ilmu ( learning to know) 2. Belajar untuk harmoni dan bekerjasama Pembelajaran (learning to live together) Sepanjang Hayat .

BELAJAR UNTUK MENGUASAI ILMU ( Learning to KNOW) .

BELAJAR UNTUK MENGUASAI ILMU ‡ Merupakan faktor pembelajaran utama. ‡ Manusia perlu belajar untuk memahami dunia sekeliling mereka supaya dapat memperkembangkan kemahiran kerjayanya serta berkomunikasi dengan orang lain. ‡ juga termasuk Belajar Cara Belajar (Learning how to learn) dengan memperkembangkan tumpuan. . kemahiran ingatan dan kebolehan untuk kanak-kanak.

Ilmu Sains memajukan dunia! Ilmu Matematik ajar manusia hidup lebih bersistem. efisien. .

permainan.gambar. . .supaya murid menerima pengetahuan terkini untuk bersaing setanding dengan orang lain dalam dunia yang berteknologi tinggi. Mengikut trend perubahan dalam dunia ledakan maklumat dan mengemas kini pengetahuan.Soalan : Apakan peranan guru dalam tonggak Belajar untuk menguasai ilmu ini? Cara penyampaian yang berkesan.aktiviti pengajaran yang menarik. .penggunakan ICT dalam pengajaran. . . bercerita. Contohnya. perbincangan dan lakonan.

Knowledge Is POWER !!! .

BELAJAR UNTUK MENGUASAI KEMAHIRAN ( Learning to do) .

‡ Kemahiran berkomunikasi ‡ Kemahiran berpasukan ‡ Kemahiran menyelesaikan masalah. .| BELAJAR UNTUK MENGUASAI KEMAHIRAN} ‡ Bermaksud pendidikan dapat melengkapkan pelajar dengan kemahiran-kemahiran untuk diaplikasikan dalam bidang pekerjaan. ‡ Kemahiran interpersonal.

Pendidikan ‡ Pendidikan seharusnya dapat menyediakan peluang kepada pelajar untuk menguasai kemahiran interpersonal di samping berpengetahuan dan berkemahiran dalam bidang pekerjaan. membuat keputusan. ‡ Harus dapat membentuk kompetensi peribadi pelajar berasaskan suatu gagasan pengetahuan teoretikal dan praktikal serta digabungkan dengan kemahiran-kemahiran dalam penyelesaian masalah. . inovatif dan berpasukan.

Permohonan Sekolah Menengah Teknik dan Vokasional 2011 .

Wood Processing and Finishing Technology (Furniture) .Jurupaip .Pelukis Pelan Senibina .Jurubina Bangunan Berasaskan Kayu .Juruteknik Elektrik .Pembuat Perabot . .Pelukis Pelan Kejuruteraan Mekanikal .Juruteknik Elektronik Audio Visual .Jurukecantikan .Aliran Kemahiran menyediakan 21 kursus .Juruteknik Ladang Pertanian dan Program Industri Ekuin .Pembuat dan Mereka Pakaian Wanita .Mekanik Kenderaan Motor .Pemesinan Am .Mekanik Penyejukan dan Penyamanan Udara .Jurubina Bangunan .Juruteknik Akuakultur .Pendandan Rambut .

(Kelab atau Persatuan) -Contohnya. membuat model dll. Aktiviti Kokurikulum.Soalan : Apakan peranan guru dalam tonggak Belajar untuk menguasai Kemahiran ini? Aktiviti Hands-On´ seperti membuat eksperimen. ( Peranan guru sebagai Pembimbing sahaja) . Kelab Kemahiran Hidup dan Persatuan Sains. Kelab Memasak.

Membolehkan murid memperolehi kemahiran asas praktis dan pengetahuan berasaskan unsur-unsur teknologi serta menghayati nilai-nilai murni supaya mereka cenderung merekacipta dan menjalankan kerja buat sendiri. .Mata Pelajaran Kemahiran Hidup .

Membuat Eksperimen (Sains) .

Aktiviti Kokurikulum (Kelab Memasak) .

BELAJAR UNTUK ( Learning to be) .

emosi dan jasmani ‡ Pendidikan harus menyumbang kepada pembentukan insan menyeluruh dari segi fizikal. rohani. kepekaan & penghargaan estetika.Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmoni dan seimbang dari segi intelek. . rohani. intelek. emosi.

intelek dan sosial (JERIS). emosi. rohani.` Pembentukan modal insan berpandanan dengan saranan yang diusulkan di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan mengenai gagasan JERISE dalam melahirkan individu seimbang. ` . Kurikulum di Malaysia: membantu perkembangan potensi murid secara seimbang dari segi jasmani.

.y Setiap individu perlu menerima didikan awal sejak kanak-kanak sehinggalah dewasa dalam semua aspek sehingga mereka boleh berfikir secara kritis. berdikari dan berupaya membuat keputusan.

.` mempunyai kemahiran dan ketrampilan mengaitkan domain teori dengan praktis dan mesti bijak membina pengetahuan dan kemahiran secara development mengikut kadar pembelajaran bagi mencapai hasrat kritis. kreatif dan inovatif.

Cara untuk mengaitkan domain teori dengan praktis? praktis? ‡ Melalui KURIKULUM: Mata Pelajaran Kemahiran Hidup. . Sains dan sebagainya. ‡ Melalui KO-KURIKULUM: Persatuan. Reka Cipta. Kelab dan Permainan. Unit Beruniform.

Reka Cipta ‡ mewujudkan pelajar yang kreatif. konsep. inovatif. dan prinsip reka cipta yang dipelajari. imaginatif & produktif. . ‡ pelajar memperoleh manfaat melalui penyelesaian masalah selain dapat memenuhi keperluan kehidupan seharian dengan menggunakan sumber.

AKTIVITI KO-KURIKULUM: .

Matlamat pelaksanaan kokurikulum di sekolah adalah untuk mewujudkan perimbangan daripada aspek jasmani. intelek dan rohani di kalangan pelajar. (Ab. Alim Abdul Rahim) . emosi.

.‡ Kurikulum perlu mempunyai ruang untuk disesuaikan dengan perkembangan semasa berdasarkan keperluan negara dan kemajuan sejagat.

BELAJAR UNTUK ( Learning to Live Together) .

http://www.youtube. ‡ launched by the Arigatou Foundation and Global Network of Religions for Children (GNRC).com/watch?v=64S8kFRb4zA .BELAJAR UNTUK HARMONI & BEKERJASAMA ‡ an educational video for educators and youth leaders to be used with children and young people. ‡ This materials aims at nurturing values needed to learn to live together in a plural society.

‡ Pendidikan berperanan penting dalam menjalinkan hubungan baik antara satu sama lain supaya rakyat dapat hidup aman damai di dalam negara berbilang kaum dan budaya. ‡ Tonggak pendidikan di mana pelajar belajar untuk bekerjasama dan hidup secara harmoni tanpa mengira bangsa dan latar belakang. .

. ‡ Menimbulkan syak wasangka terhadap individu atau kelompok lain.Cabaran yang mungkin ditemui dalam mencapai tonggak pendidikan tersebut? ‡ Perasaan merasakan diri mereka lebih berkuasa atau lebih berupaya.

agama dan tingkah laku setiap etnik. . ‡ Pendidikan menjadi wadah untuk belajar tentang budaya.Apakah implikasi tonggak pendidikan ini terhadap sistem pendidikan? ‡ beri peluang kepada murid meneroka dan memahami orang lain diawal persekolahan. ± didedahkan kepada kepelbagaian budaya rakyat negara & kesedaran tentang saling memahami serta saling memerlukan antara sama lain.

. patriotik & boleh menyumbang ke arah kesejahteraan masyarakat. negara & dunia.Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan  memberi kesedaran kepada murid tentang peranan.  melahirkan anggota masyarakat dan warganegara yang bersatu padu. hak & tanggungjawab mereka dalam masyarakat & negara.

‡ Menjadikan ikatan dan nilai yang sama menerusi projek seperti sukan. ± Program 1 Murid 1 Sukan . ‡ Merancang kurikulum yang melibatkan murid di dalam projek kolaboratif sama ada aktiviti sukan atau budaya.

‡ Program Angkat Angkat ± Melibatkan diri aktiviti untuk membantu orang yang serba kekurang serta aktiviti prikemanusiaan. .

‡ Program Perkhemahan Kem 1 Malaysia .

‡ Merancang aktiviti pengajaran & pembelajaran untuk menggalakkan penglibatan semua pelajar tanpa mengira latar belakang dan kaum. .Apakah peranan guru dalam mencapai tonggok pendidikan tersebut? ‡ Mempunyai sikap keterbukaan dan tidak mengongkong ciri ingin tahu pelajar mengenai budaya orang lain.

‡ Menerapkan nilai-nilai murni semasa mengajar serta memberikan peluang pelajar bergaul dan memahami budaya rakan-rakan mereka yang terdiri daripada pelbagai kaum atau budaya. . ‡ Merancang dan meransang penglibatan murid dalam program seperti program amal atau aktiviti dalam gerak kokurikulum.

Belajar menjadi insan berguna (learning to be) 4. Belajar untuk menguasai kemahiran ( learning to do) 3. Nyatakan 4 Tonggak Pendidikan UNESCO. Belajar untuk harmoni dan bekerjasama (learning to live together) . 1.Soal Jawab: 1. Belajar untuk menguasai ilmu ( learning to know) 2.

org/new/zh/unesco/ (Chinese Version) ‡ http://www.youtube.Laman Web untuk memahami UNESCO ‡ http://www.org/new/en/unesco/ (English Version) ‡ http://www.unesco.unesco.com/UNESCO#p/c/551 163BB4376C529 UNESCO TV .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful