P. 1
tonggak pendidikan UNESCO

tonggak pendidikan UNESCO

|Views: 2,772|Likes:
Published by Joyce Ling
Tonggak Pendidikan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization ( UNESCO )

Disediakan oleh: 1. Choong Lee Min 2. Kho Hui Xian 3. Lim Mei Ling

Pengenalan UNESCO
‡ UNESCO merupakan sebuah Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan PBB. ‡ Ia juga dikenali sebagai UN Educational, Scientific and Cultural Organization dalam Bahasa Inggeris. ‡ Ia adalah sebuah agensi Pertubuhan BangsaBangsa Bersatu, PBB. ‡ UNESCO telah ditubuhkan pada tahun 1945. ‡ Tujuan penubuhannya adalah u
Tonggak Pendidikan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization ( UNESCO )

Disediakan oleh: 1. Choong Lee Min 2. Kho Hui Xian 3. Lim Mei Ling

Pengenalan UNESCO
‡ UNESCO merupakan sebuah Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan PBB. ‡ Ia juga dikenali sebagai UN Educational, Scientific and Cultural Organization dalam Bahasa Inggeris. ‡ Ia adalah sebuah agensi Pertubuhan BangsaBangsa Bersatu, PBB. ‡ UNESCO telah ditubuhkan pada tahun 1945. ‡ Tujuan penubuhannya adalah u

More info:

Published by: Joyce Ling on Jul 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/10/2013

pdf

text

original

Tonggak Pendidikan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization ( UNESCO

)

Disediakan oleh: 1. Choong Lee Min 2. Kho Hui Xian 3. Lim Mei Ling

 Pengenalan UNESCO
‡ UNESCO merupakan sebuah Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan PBB. ‡ Ia juga dikenali sebagai UN Educational, Scientific and Cultural Organization dalam Bahasa Inggeris. ‡ Ia adalah sebuah agensi Pertubuhan BangsaBangsa Bersatu, PBB. ‡ UNESCO telah ditubuhkan pada tahun 1945. ‡ Tujuan penubuhannya adalah untuk:~ menyumbang ke arah kedamaian dan keselamatan

~ mempromosikan kerjasama antarabangsa melalui bidang pendidikan, sains dan kebudayaan. ‡ Sebanyak 191 buah negara telah menyertai UNESCO. Organisasi ini berpusat di Paris, dengan lebih 50 pejabat setempat dan beberapa institusi diseluruh dunia. ‡ Lima program utama UNESCO adalah:~ pendidikan ~ sains semula jadi ~ sains manusia dan sosial

~ kebudayaan ~ komunikasi dan maklumat ‡ Projek yang menerima penajaan UNESCO termasuklah:~ kemahiran menulis dan membaca ~ teknikal, dan program latihan kepada guru-guru ~ program sains antarabangsa ~ promosi kebebasan bersuara ~ media yang bebas ~ projek sejarah kebudayaan setempat

 Keempat-empat pilar pendidikan tersebut adalah:~ Belajar untuk Menguasai Ilmu ( learning to know ) ~ Belajar untuk Menguasai Kemahiran ( learning to do ) . Tonggak Pendidikan UNECSO  Sejak tahun 1996 UNESCO telah menetapkan 4 (empat) pilar pendidikan yang harus diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh pengelola dunia pendidikan.

~ Belajar untuk Menjadi Insan Berguna ( learning to be ) ~ Belajar untuk Harmoni dan Bekerjasama ( learning to live together )  Ia dibentuk UNESCO pada tahun 1993. . dengan beranggotakan 14 orang dari berbagai belahan  Pendidikan formal kini seharusnya merancang kurikulum yang memberi ruang dan masa untuk pelajar melibatkan diri dalam projek kolaboratif sama ada dalam aktiviti sukan atau budaya.

 Sekolah dan guru-guru boleh merancang program amal atau aktiviti dalam gerak kokurikulum  Pelajar menjalankan kerja-kerja amal atau komuniti di luar bandar dan juga di kawasan orang asli untuk memahami cara hidup mereka. .

TONGGAK PENDIDIKAN United Nations Educationals. Belajar untuk menguasai ilmu ( learning to know) 2.Scientific and Cultural Organization ( UNESCO) Pertubuhan Pendidikan. Belajar menjadi insan berguna (learning to be) 4. Belajar untuk menguasai kemahiran ( learning to do) 3. Belajar untuk harmoni dan bekerjasama Pembelajaran (learning to live together) Sepanjang Hayat . Sains dan Kebudayaan PBB 1.

BELAJAR UNTUK MENGUASAI ILMU ( Learning to KNOW) .

. ‡ juga termasuk Belajar Cara Belajar (Learning how to learn) dengan memperkembangkan tumpuan.BELAJAR UNTUK MENGUASAI ILMU ‡ Merupakan faktor pembelajaran utama. ‡ Manusia perlu belajar untuk memahami dunia sekeliling mereka supaya dapat memperkembangkan kemahiran kerjayanya serta berkomunikasi dengan orang lain. kemahiran ingatan dan kebolehan untuk kanak-kanak.

Ilmu Sains memajukan dunia! Ilmu Matematik ajar manusia hidup lebih bersistem. efisien. .

permainan. Contohnya. .gambar.Soalan : Apakan peranan guru dalam tonggak Belajar untuk menguasai ilmu ini? Cara penyampaian yang berkesan.supaya murid menerima pengetahuan terkini untuk bersaing setanding dengan orang lain dalam dunia yang berteknologi tinggi. . . . .aktiviti pengajaran yang menarik. perbincangan dan lakonan.penggunakan ICT dalam pengajaran. Mengikut trend perubahan dalam dunia ledakan maklumat dan mengemas kini pengetahuan. bercerita.

Knowledge Is POWER !!! .

BELAJAR UNTUK MENGUASAI KEMAHIRAN ( Learning to do) .

‡ Kemahiran berkomunikasi ‡ Kemahiran berpasukan ‡ Kemahiran menyelesaikan masalah. . ‡ Kemahiran interpersonal.| BELAJAR UNTUK MENGUASAI KEMAHIRAN} ‡ Bermaksud pendidikan dapat melengkapkan pelajar dengan kemahiran-kemahiran untuk diaplikasikan dalam bidang pekerjaan.

membuat keputusan. inovatif dan berpasukan. . ‡ Harus dapat membentuk kompetensi peribadi pelajar berasaskan suatu gagasan pengetahuan teoretikal dan praktikal serta digabungkan dengan kemahiran-kemahiran dalam penyelesaian masalah.Pendidikan ‡ Pendidikan seharusnya dapat menyediakan peluang kepada pelajar untuk menguasai kemahiran interpersonal di samping berpengetahuan dan berkemahiran dalam bidang pekerjaan.

Permohonan Sekolah Menengah Teknik dan Vokasional 2011 .

Pemesinan Am .Jurubina Bangunan .Jurubina Bangunan Berasaskan Kayu .Pelukis Pelan Senibina .Mekanik Kenderaan Motor .Jurukecantikan .Aliran Kemahiran menyediakan 21 kursus .Juruteknik Akuakultur .Wood Processing and Finishing Technology (Furniture) .Juruteknik Elektronik Audio Visual .Mekanik Penyejukan dan Penyamanan Udara .Pembuat dan Mereka Pakaian Wanita .Pembuat Perabot .Pendandan Rambut .Juruteknik Ladang Pertanian dan Program Industri Ekuin .Pelukis Pelan Kejuruteraan Mekanikal .Jurupaip . .Juruteknik Elektrik .

Soalan : Apakan peranan guru dalam tonggak Belajar untuk menguasai Kemahiran ini? Aktiviti Hands-On´ seperti membuat eksperimen. Kelab Memasak. (Kelab atau Persatuan) -Contohnya. membuat model dll. Aktiviti Kokurikulum. ( Peranan guru sebagai Pembimbing sahaja) . Kelab Kemahiran Hidup dan Persatuan Sains.

Mata Pelajaran Kemahiran Hidup . .Membolehkan murid memperolehi kemahiran asas praktis dan pengetahuan berasaskan unsur-unsur teknologi serta menghayati nilai-nilai murni supaya mereka cenderung merekacipta dan menjalankan kerja buat sendiri.

Membuat Eksperimen (Sains) .

Aktiviti Kokurikulum (Kelab Memasak) .

BELAJAR UNTUK ( Learning to be) .

. rohani. kepekaan & penghargaan estetika. rohani.Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmoni dan seimbang dari segi intelek. emosi dan jasmani ‡ Pendidikan harus menyumbang kepada pembentukan insan menyeluruh dari segi fizikal. intelek. emosi.

` Pembentukan modal insan berpandanan dengan saranan yang diusulkan di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan mengenai gagasan JERISE dalam melahirkan individu seimbang. Kurikulum di Malaysia: membantu perkembangan potensi murid secara seimbang dari segi jasmani. emosi. intelek dan sosial (JERIS). ` . rohani.

.y Setiap individu perlu menerima didikan awal sejak kanak-kanak sehinggalah dewasa dalam semua aspek sehingga mereka boleh berfikir secara kritis. berdikari dan berupaya membuat keputusan.

` mempunyai kemahiran dan ketrampilan mengaitkan domain teori dengan praktis dan mesti bijak membina pengetahuan dan kemahiran secara development mengikut kadar pembelajaran bagi mencapai hasrat kritis. . kreatif dan inovatif.

Unit Beruniform. . Reka Cipta.Cara untuk mengaitkan domain teori dengan praktis? praktis? ‡ Melalui KURIKULUM: Mata Pelajaran Kemahiran Hidup. Kelab dan Permainan. Sains dan sebagainya. ‡ Melalui KO-KURIKULUM: Persatuan.

dan prinsip reka cipta yang dipelajari. inovatif. konsep. . ‡ pelajar memperoleh manfaat melalui penyelesaian masalah selain dapat memenuhi keperluan kehidupan seharian dengan menggunakan sumber.Reka Cipta ‡ mewujudkan pelajar yang kreatif. imaginatif & produktif.

AKTIVITI KO-KURIKULUM: .

Alim Abdul Rahim) .Matlamat pelaksanaan kokurikulum di sekolah adalah untuk mewujudkan perimbangan daripada aspek jasmani. (Ab. intelek dan rohani di kalangan pelajar. emosi.

‡ Kurikulum perlu mempunyai ruang untuk disesuaikan dengan perkembangan semasa berdasarkan keperluan negara dan kemajuan sejagat. .

BELAJAR UNTUK ( Learning to Live Together) .

http://www. ‡ launched by the Arigatou Foundation and Global Network of Religions for Children (GNRC).BELAJAR UNTUK HARMONI & BEKERJASAMA ‡ an educational video for educators and youth leaders to be used with children and young people.youtube. ‡ This materials aims at nurturing values needed to learn to live together in a plural society.com/watch?v=64S8kFRb4zA .

‡ Pendidikan berperanan penting dalam menjalinkan hubungan baik antara satu sama lain supaya rakyat dapat hidup aman damai di dalam negara berbilang kaum dan budaya. . ‡ Tonggak pendidikan di mana pelajar belajar untuk bekerjasama dan hidup secara harmoni tanpa mengira bangsa dan latar belakang.

Cabaran yang mungkin ditemui dalam mencapai tonggak pendidikan tersebut? ‡ Perasaan merasakan diri mereka lebih berkuasa atau lebih berupaya. ‡ Menimbulkan syak wasangka terhadap individu atau kelompok lain. .

agama dan tingkah laku setiap etnik. ± didedahkan kepada kepelbagaian budaya rakyat negara & kesedaran tentang saling memahami serta saling memerlukan antara sama lain. ‡ Pendidikan menjadi wadah untuk belajar tentang budaya.Apakah implikasi tonggak pendidikan ini terhadap sistem pendidikan? ‡ beri peluang kepada murid meneroka dan memahami orang lain diawal persekolahan. .

Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan  memberi kesedaran kepada murid tentang peranan. . patriotik & boleh menyumbang ke arah kesejahteraan masyarakat. negara & dunia. hak & tanggungjawab mereka dalam masyarakat & negara.  melahirkan anggota masyarakat dan warganegara yang bersatu padu.

‡ Menjadikan ikatan dan nilai yang sama menerusi projek seperti sukan. ‡ Merancang kurikulum yang melibatkan murid di dalam projek kolaboratif sama ada aktiviti sukan atau budaya. ± Program 1 Murid 1 Sukan .

‡ Program Angkat Angkat ± Melibatkan diri aktiviti untuk membantu orang yang serba kekurang serta aktiviti prikemanusiaan. .

‡ Program Perkhemahan Kem 1 Malaysia .

‡ Merancang aktiviti pengajaran & pembelajaran untuk menggalakkan penglibatan semua pelajar tanpa mengira latar belakang dan kaum.Apakah peranan guru dalam mencapai tonggok pendidikan tersebut? ‡ Mempunyai sikap keterbukaan dan tidak mengongkong ciri ingin tahu pelajar mengenai budaya orang lain. .

‡ Merancang dan meransang penglibatan murid dalam program seperti program amal atau aktiviti dalam gerak kokurikulum.‡ Menerapkan nilai-nilai murni semasa mengajar serta memberikan peluang pelajar bergaul dan memahami budaya rakan-rakan mereka yang terdiri daripada pelbagai kaum atau budaya. .

1. Nyatakan 4 Tonggak Pendidikan UNESCO. Belajar untuk menguasai ilmu ( learning to know) 2.Soal Jawab: 1. Belajar untuk harmoni dan bekerjasama (learning to live together) . Belajar menjadi insan berguna (learning to be) 4. Belajar untuk menguasai kemahiran ( learning to do) 3.

org/new/zh/unesco/ (Chinese Version) ‡ http://www.youtube.Laman Web untuk memahami UNESCO ‡ http://www.unesco.org/new/en/unesco/ (English Version) ‡ http://www.com/UNESCO#p/c/551 163BB4376C529 UNESCO TV .unesco.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->