Tonggak Pendidikan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization ( UNESCO

)

Disediakan oleh: 1. Choong Lee Min 2. Kho Hui Xian 3. Lim Mei Ling

 Pengenalan UNESCO
‡ UNESCO merupakan sebuah Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan PBB. ‡ Ia juga dikenali sebagai UN Educational, Scientific and Cultural Organization dalam Bahasa Inggeris. ‡ Ia adalah sebuah agensi Pertubuhan BangsaBangsa Bersatu, PBB. ‡ UNESCO telah ditubuhkan pada tahun 1945. ‡ Tujuan penubuhannya adalah untuk:~ menyumbang ke arah kedamaian dan keselamatan

~ mempromosikan kerjasama antarabangsa melalui bidang pendidikan, sains dan kebudayaan. ‡ Sebanyak 191 buah negara telah menyertai UNESCO. Organisasi ini berpusat di Paris, dengan lebih 50 pejabat setempat dan beberapa institusi diseluruh dunia. ‡ Lima program utama UNESCO adalah:~ pendidikan ~ sains semula jadi ~ sains manusia dan sosial

~ kebudayaan ~ komunikasi dan maklumat ‡ Projek yang menerima penajaan UNESCO termasuklah:~ kemahiran menulis dan membaca ~ teknikal, dan program latihan kepada guru-guru ~ program sains antarabangsa ~ promosi kebebasan bersuara ~ media yang bebas ~ projek sejarah kebudayaan setempat

 Keempat-empat pilar pendidikan tersebut adalah:~ Belajar untuk Menguasai Ilmu ( learning to know ) ~ Belajar untuk Menguasai Kemahiran ( learning to do ) . Tonggak Pendidikan UNECSO  Sejak tahun 1996 UNESCO telah menetapkan 4 (empat) pilar pendidikan yang harus diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh pengelola dunia pendidikan.

dengan beranggotakan 14 orang dari berbagai belahan  Pendidikan formal kini seharusnya merancang kurikulum yang memberi ruang dan masa untuk pelajar melibatkan diri dalam projek kolaboratif sama ada dalam aktiviti sukan atau budaya.~ Belajar untuk Menjadi Insan Berguna ( learning to be ) ~ Belajar untuk Harmoni dan Bekerjasama ( learning to live together )  Ia dibentuk UNESCO pada tahun 1993. .

 Sekolah dan guru-guru boleh merancang program amal atau aktiviti dalam gerak kokurikulum  Pelajar menjalankan kerja-kerja amal atau komuniti di luar bandar dan juga di kawasan orang asli untuk memahami cara hidup mereka. .

Sains dan Kebudayaan PBB 1. Belajar menjadi insan berguna (learning to be) 4. Belajar untuk menguasai kemahiran ( learning to do) 3. Belajar untuk menguasai ilmu ( learning to know) 2.Scientific and Cultural Organization ( UNESCO) Pertubuhan Pendidikan. Belajar untuk harmoni dan bekerjasama Pembelajaran (learning to live together) Sepanjang Hayat .TONGGAK PENDIDIKAN United Nations Educationals.

BELAJAR UNTUK MENGUASAI ILMU ( Learning to KNOW) .

‡ Manusia perlu belajar untuk memahami dunia sekeliling mereka supaya dapat memperkembangkan kemahiran kerjayanya serta berkomunikasi dengan orang lain. ‡ juga termasuk Belajar Cara Belajar (Learning how to learn) dengan memperkembangkan tumpuan. kemahiran ingatan dan kebolehan untuk kanak-kanak.BELAJAR UNTUK MENGUASAI ILMU ‡ Merupakan faktor pembelajaran utama. .

efisien. .Ilmu Sains memajukan dunia! Ilmu Matematik ajar manusia hidup lebih bersistem.

. . Contohnya.supaya murid menerima pengetahuan terkini untuk bersaing setanding dengan orang lain dalam dunia yang berteknologi tinggi. . . .Soalan : Apakan peranan guru dalam tonggak Belajar untuk menguasai ilmu ini? Cara penyampaian yang berkesan.penggunakan ICT dalam pengajaran. Mengikut trend perubahan dalam dunia ledakan maklumat dan mengemas kini pengetahuan. bercerita. perbincangan dan lakonan.gambar. permainan.aktiviti pengajaran yang menarik.

Knowledge Is POWER !!! .

BELAJAR UNTUK MENGUASAI KEMAHIRAN ( Learning to do) .

‡ Kemahiran interpersonal.| BELAJAR UNTUK MENGUASAI KEMAHIRAN} ‡ Bermaksud pendidikan dapat melengkapkan pelajar dengan kemahiran-kemahiran untuk diaplikasikan dalam bidang pekerjaan. ‡ Kemahiran berkomunikasi ‡ Kemahiran berpasukan ‡ Kemahiran menyelesaikan masalah. .

membuat keputusan. ‡ Harus dapat membentuk kompetensi peribadi pelajar berasaskan suatu gagasan pengetahuan teoretikal dan praktikal serta digabungkan dengan kemahiran-kemahiran dalam penyelesaian masalah. .Pendidikan ‡ Pendidikan seharusnya dapat menyediakan peluang kepada pelajar untuk menguasai kemahiran interpersonal di samping berpengetahuan dan berkemahiran dalam bidang pekerjaan. inovatif dan berpasukan.

Permohonan Sekolah Menengah Teknik dan Vokasional 2011 .

Pembuat dan Mereka Pakaian Wanita . .Aliran Kemahiran menyediakan 21 kursus .Jurupaip .Juruteknik Elektrik .Pendandan Rambut .Pemesinan Am .Pelukis Pelan Senibina .Jurukecantikan .Juruteknik Ladang Pertanian dan Program Industri Ekuin .Jurubina Bangunan .Mekanik Penyejukan dan Penyamanan Udara .Mekanik Kenderaan Motor .Juruteknik Elektronik Audio Visual .Juruteknik Akuakultur .Pembuat Perabot .Wood Processing and Finishing Technology (Furniture) .Jurubina Bangunan Berasaskan Kayu .Pelukis Pelan Kejuruteraan Mekanikal .

Soalan : Apakan peranan guru dalam tonggak Belajar untuk menguasai Kemahiran ini? Aktiviti Hands-On´ seperti membuat eksperimen. ( Peranan guru sebagai Pembimbing sahaja) . Kelab Kemahiran Hidup dan Persatuan Sains. membuat model dll. (Kelab atau Persatuan) -Contohnya. Aktiviti Kokurikulum. Kelab Memasak.

Mata Pelajaran Kemahiran Hidup .Membolehkan murid memperolehi kemahiran asas praktis dan pengetahuan berasaskan unsur-unsur teknologi serta menghayati nilai-nilai murni supaya mereka cenderung merekacipta dan menjalankan kerja buat sendiri. .

Membuat Eksperimen (Sains) .

Aktiviti Kokurikulum (Kelab Memasak) .

BELAJAR UNTUK ( Learning to be) .

rohani.Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmoni dan seimbang dari segi intelek. emosi. emosi dan jasmani ‡ Pendidikan harus menyumbang kepada pembentukan insan menyeluruh dari segi fizikal. intelek. kepekaan & penghargaan estetika. . rohani.

emosi. intelek dan sosial (JERIS).` Pembentukan modal insan berpandanan dengan saranan yang diusulkan di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan mengenai gagasan JERISE dalam melahirkan individu seimbang. Kurikulum di Malaysia: membantu perkembangan potensi murid secara seimbang dari segi jasmani. ` . rohani.

y Setiap individu perlu menerima didikan awal sejak kanak-kanak sehinggalah dewasa dalam semua aspek sehingga mereka boleh berfikir secara kritis. . berdikari dan berupaya membuat keputusan.

kreatif dan inovatif.` mempunyai kemahiran dan ketrampilan mengaitkan domain teori dengan praktis dan mesti bijak membina pengetahuan dan kemahiran secara development mengikut kadar pembelajaran bagi mencapai hasrat kritis. .

. Sains dan sebagainya.Cara untuk mengaitkan domain teori dengan praktis? praktis? ‡ Melalui KURIKULUM: Mata Pelajaran Kemahiran Hidup. Unit Beruniform. Kelab dan Permainan. Reka Cipta. ‡ Melalui KO-KURIKULUM: Persatuan.

inovatif. . konsep. ‡ pelajar memperoleh manfaat melalui penyelesaian masalah selain dapat memenuhi keperluan kehidupan seharian dengan menggunakan sumber.Reka Cipta ‡ mewujudkan pelajar yang kreatif. dan prinsip reka cipta yang dipelajari. imaginatif & produktif.

AKTIVITI KO-KURIKULUM: .

emosi. intelek dan rohani di kalangan pelajar. Alim Abdul Rahim) . (Ab.Matlamat pelaksanaan kokurikulum di sekolah adalah untuk mewujudkan perimbangan daripada aspek jasmani.

‡ Kurikulum perlu mempunyai ruang untuk disesuaikan dengan perkembangan semasa berdasarkan keperluan negara dan kemajuan sejagat. .

BELAJAR UNTUK ( Learning to Live Together) .

BELAJAR UNTUK HARMONI & BEKERJASAMA ‡ an educational video for educators and youth leaders to be used with children and young people. http://www.com/watch?v=64S8kFRb4zA . ‡ launched by the Arigatou Foundation and Global Network of Religions for Children (GNRC). ‡ This materials aims at nurturing values needed to learn to live together in a plural society.youtube.

‡ Pendidikan berperanan penting dalam menjalinkan hubungan baik antara satu sama lain supaya rakyat dapat hidup aman damai di dalam negara berbilang kaum dan budaya. ‡ Tonggak pendidikan di mana pelajar belajar untuk bekerjasama dan hidup secara harmoni tanpa mengira bangsa dan latar belakang. .

‡ Menimbulkan syak wasangka terhadap individu atau kelompok lain. .Cabaran yang mungkin ditemui dalam mencapai tonggak pendidikan tersebut? ‡ Perasaan merasakan diri mereka lebih berkuasa atau lebih berupaya.

Apakah implikasi tonggak pendidikan ini terhadap sistem pendidikan? ‡ beri peluang kepada murid meneroka dan memahami orang lain diawal persekolahan. ± didedahkan kepada kepelbagaian budaya rakyat negara & kesedaran tentang saling memahami serta saling memerlukan antara sama lain. . ‡ Pendidikan menjadi wadah untuk belajar tentang budaya. agama dan tingkah laku setiap etnik.

.  melahirkan anggota masyarakat dan warganegara yang bersatu padu. negara & dunia.Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan  memberi kesedaran kepada murid tentang peranan. hak & tanggungjawab mereka dalam masyarakat & negara. patriotik & boleh menyumbang ke arah kesejahteraan masyarakat.

± Program 1 Murid 1 Sukan .‡ Menjadikan ikatan dan nilai yang sama menerusi projek seperti sukan. ‡ Merancang kurikulum yang melibatkan murid di dalam projek kolaboratif sama ada aktiviti sukan atau budaya.

‡ Program Angkat Angkat ± Melibatkan diri aktiviti untuk membantu orang yang serba kekurang serta aktiviti prikemanusiaan. .

‡ Program Perkhemahan Kem 1 Malaysia .

‡ Merancang aktiviti pengajaran & pembelajaran untuk menggalakkan penglibatan semua pelajar tanpa mengira latar belakang dan kaum. .Apakah peranan guru dalam mencapai tonggok pendidikan tersebut? ‡ Mempunyai sikap keterbukaan dan tidak mengongkong ciri ingin tahu pelajar mengenai budaya orang lain.

‡ Merancang dan meransang penglibatan murid dalam program seperti program amal atau aktiviti dalam gerak kokurikulum. .‡ Menerapkan nilai-nilai murni semasa mengajar serta memberikan peluang pelajar bergaul dan memahami budaya rakan-rakan mereka yang terdiri daripada pelbagai kaum atau budaya.

Soal Jawab: 1. Belajar untuk menguasai kemahiran ( learning to do) 3. Belajar untuk menguasai ilmu ( learning to know) 2. 1. Belajar menjadi insan berguna (learning to be) 4. Nyatakan 4 Tonggak Pendidikan UNESCO. Belajar untuk harmoni dan bekerjasama (learning to live together) .

org/new/zh/unesco/ (Chinese Version) ‡ http://www.Laman Web untuk memahami UNESCO ‡ http://www.org/new/en/unesco/ (English Version) ‡ http://www.com/UNESCO#p/c/551 163BB4376C529 UNESCO TV .unesco.unesco.youtube.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful