P. 1
Isl Penjajahan Dahulu Terhadap Pendidikan Semasa

Isl Penjajahan Dahulu Terhadap Pendidikan Semasa

|Views: 4,311|Likes:
Published by Mu'az Zexk SP

More info:

Published by: Mu'az Zexk SP on Jul 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2014

pdf

text

original

Hubungan Etnik - sistem pendidikan semasa zaman penjajahan Inggeris dI Tanah Melayu dan kesannya ke atas masyarakat Melayu

pada zaman tersebut .
1.0 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan. Sebelum kedatangan kuasa penjajah, sistem pendidikan orang Melayu adalah berlandaskan kepada kitab suci Al ² Quran. Aktiviti mereka terhad kepada membaca Quran, huruf abjad Arab, mengingat dan menghafaz doa serta mempelajari prinsip ² prinsip agama Islam. Pada masa itu organisasi masyarakat Melayu adalah kurang kompleks. Kebany akkan orang Melayu hanya bekerja sebagai petani atau nelayan. Sistem Pendidikan lama ini telah mengalami perubahan yang besar selepas kedatangan pihak Kolonial Inggeris ke Tanah Melayu. Pihak Kolonial Inggeris telah memperkenalkan satu sistem pendidikan yang lebih sistematik. "Pada peringkat ini (1824-1957) Pendidikan di Tanah Melayu telah dikelola, dikendali, dikawal dan diletakkan di bawah kuasa penjajah Inggeris tanpa mempunyai satu falsafah yang konkrit atau Dasar Pendidikan Kebangsaan." (Abdullah Sani & P. Kumar, 1990:1). Sistem Pendidikan yang wujud pada masa pemerintahan Inggeris ialah 4 sistem persekolahan iaitu Sekolah Vernakular Melayu, Sekolah Vernakular Cina, Sekolah Vernakular Tamil dan Sekolah Inggeris.

1.2 OBJEKTIF

Objektif kertas kerja ini ialah untuk menerangkan tentang corak sistem pendidikan semasa zaman penjajahan Inggeris dI Tanah Melayu dan kesannya ke atas masyarakat Melayu pada zaman tersebut .

1.3 KAEDAH KAJIAN Kaedah yang diguna pakai di dalam menyiapkan tugasan ini ialah dengan menggunakan kaedah kepustakaan. Beberapa buah buku, Modul PPL, majalah, jurnal, artikel telah digunakan sebagai panduan dan rujukan semasa menyusun atur tugasan yang diberikan ini. Segala bahan yang diperolehi daripada pelbagai sumber

Ini termasuklah pelajaran awal dalam bidang kraftangan serta perintis dalam bidang pertanian. pengetahuan kerohanian dan seni mempertahankan diri. aturan ( 1986 : 1120 ). zaman penjajahan bermaksud zaman pemerintahan dari kuasa luar dari . semasa pula bermaksud sewaktu atau ketika itu. dan akhlak yang baik. .1 Latar belakang pendidikan Sebelum kedatangan kuasa penjajah pendidikan di Tanah Melayu berbentuk bukan formal dan tidak memberatkan perkembangan kongnitif pelajar -pelajar.0 SISTEM PENDIDIKAN SEBELUM MERDEKA 2. penjelasan ( 1986 . corak pula membawa pengertian berupa ( bersifat. Corak pendidikan yang ada pada ketika itu berjalan seperti biasa dengan pengajaran al Quran. berfahaman dan lain -lain ( 1986 : 21 ). Pada peringkat lebih teratur terdapat satu sistem pendidikan agama yang disebut 'sekolah pondok ' yang ditubuhkan dan dikendalikan oleh ulama -ulama Islam yang terkenal. 1243 ). perikanan dan perburuan. masyarakat Melayu bermaksud penduduk yan g tinggal di tanah semananjung. Cina dan India dan kesannya ke atas masyarakat Melayu di Tanah Melayu . latar belakang sistem pendidikan dan tentang pendidikan sekolah vernakular Melayu.4 BATASAN KAJIAN Penulis membantaskan kajian ini tentang sistem pendidikan semasa zaman penjajahan Inggeris di Tanah Melayu antara tahun 1400 ² 1957. pendidikan bermaksud perihal mendidi k ( 1986 : 262 ). 1. sistem membawa maksud cara atau kaedah untuk melakukan sesuatu. 2. Pelajar-pelajar menuntut di madrasah agama dan tin ggal di pondok yang di bina di sekelilingnya.5 DEFINISI KONSEP Menurut kamus dewan perkataan terangkan membawa maksud huraian untuk menerangkan sesuatu.ini dianalisis dan dis usun atur mengikut kesesuaian untuk dikelas serta dikategorikan di bawah sub -topik tugasan ini. 1. berbentuk. kesan pula bermaksud impak atau pun peninggalan hasil daripada perbuatan sesuatu. tingkah laku.

Pentadbiran pendidikan di Tanah melayu semasa ini adalah mengikut dasar penjajah iaitu "pecah dan perintah " serta dasar terbuka d an tiada campurtangan tentang pendidikan vernakular. Akibat dasar Inggeris tersebut maka wujudlah sistem pendidikan plural (plural educatin al system) sesuai dengan keadaan struktur masyarakat majmuk Terdapat lima aliran bahasa iaitu bahasa Cina. Walau bagaimanapun perhatian kepada pelajar melayu hanya sekadar melepas batuk ditangga sahaja.pembesar tempatan. Dengan itu. dikendalikan. 2. Oleh itu objektif pemerintahan Inggeris adalah bukan hendak mengubah atau memajukan struktur sosial tetapi sekadar menjadikan keadaan struktur sosial yang sedia ada itu sedikit efisien sahaja.unsur kebangsaan di kalangan rakyat. Ini adalah kerana pemerintah Inggeris tidak menggangap pendidikan sebagai satu pelaburan di 'periphery'nya untuk meningkatkan kemahiran dan kebolehan rakyatnya bagi mencapai kemajuan. Sebaliknya mereka mengendalikan pendidikan di bawah dasar kebajikan benevolen (benovelent welfare policy). Sistem pendidikan plural ini tidak dapat menyemai serta memupuk semangat Kebangsaan dikalangan penduduk yang berbilang kaum. Melayu. iaitu menunaikan kewajipan kepada anak watan sesuai dengan perjanjian Inggeris dengan pembesar . Inggeris mula memberi tumpuan besar kepada pelajaran Inggeris 1816.Tegasnya. Pendidikan pada peringkat ini telah berjalan secara ad hoc tanpa dibendung oleh satu garis panduan atau batasan -batasan yang konkrit.Peringkat kedua dalam perkembangan sistem pendidikan di Tanah melayu berlaku semasa zaman penjajahan Inggeris ( 1824 -1957 ). Orientasi pendidikan yang Sumbang ini telah menekan dan mengekalkan tumpuan taat setia rakyat pendatang kepada negara asal mereka. Matlamat utama sistem pendidikan penjajah ialah semata-mata untuk memberi pendidikan kepada segolongan rakyat bagi membolehkan sebahagian mereka memenuhi keperluan tenaga dan ekonomi. Pada peringkat ini pendidikan di Tanah melayu telah dikelola.2 Pendidikan Melayu . pendidikan pada zaman ini berkembang secara sewenang wenangnya tanpa satu dasar yang jelas dapat membina dan memupuk unsur . Arab dan Tamil. dikawal dan diletakkan di bawah kuasa penjajah Inggeris tanpa mempunyai satu falsafah yang konkrit atau Dasar pendidikan Kebangsaan.

¹ (Abdullah Sani & P. Pendidikan Melayu diadakan hanya diperingkat rendah sahaja. Akan tetapi. bagi menampung permintaan yang bertambah ter hadap Pendidikan menengah. Pada awal abad ke 20).Sistem Pendidikan sudah pun wujud di Tanah Melayu sebelum kedatangan kuasa kuasa penjajah tetapi ianya adalah berbeza dengan apa yang diperkenalkan oleh kuasa penjajah Inggeris. Sebelum kedatangan kuasa -kuasa penjajah. Satu lagi jurusan persekolahan untuk menampung persekolahan anak-anak melayu . menulis dan mengira ataupun memberikan kemahiran-kemahiran pekerjaan. Jelaslah di sini .dasar pentadbiran Inggeris ialah untuk menjaga kepentingan mereka sendiri. Pada tahun 1922. Kumar. (Abu Zahari. 1990:1). pendidikan d i Tanah Melayu adalah berbentuk bukan formal dan tidak memberatkan perkembangan kognitif pelajar-pelajar. Corak pendidikan yang ada pada masa itu ialah sistem pendidikan agama (Sekolah Pondok). menulis dan mengira(3M). cuba memisahkan orang melayu daripada kemajuan perbandaran dan perindustrian. mewarisi kemiskinan keluarga. Pendidikan Melayu tidak dapat mengubah cara hidup orang Melayu atau menyumbangkan kepada mobiliti menegak di kalangan masyarakat Melayu. sekolah ini adalah khas untuk golongan bangsawan sahaja. Maktab Perguruan Sultan Idris telah ditubuhkan. tetapi menumpukan masa kepada pengajaran agama. Tujuan utama sekolah-sekolah Melayu diasaskan pada abad ke 19 dan awal abad ke 20 ialah untuk membolehkan anak -anak Melayu terus kekal di desa. Latihan guru -guru melayu dimulakan pada tahun 1878 di Teluk Belang a. Kemudian penubuhan terhadap Maktab Perguruan Perempuan Melayu di Melaka pada tahun 1 935. Sekolah-sekolah pada ketika itu tidak menumpukan masa untuk mengajarkan pelajaran membaca. Oleh itu pendidikan yang berbentuk sekular dalam bahasa melayu dihadkan kepada empat tah un sahaja dengan skop dan kokurikulum yang terhad. 1980:6). Orang -orang Melayu tidak digalakkan ke Bandar. Pendidikan Melayu yang awal menekankan pengajaran Quran dan pengetahuan asas membaca. bagi memenuhi permintaan yang bertambah terhadap guru -guru sekolah melayu yang berkelayakan. Singapura. Anak -anak Melayu yang bercita-cita tinggi dan ingin melanjutkan pelajaran terpaksa memasuki sekolah menengah Inggeris di bandar. Maktab Melayu Kuala Kangsar diasaskan mengikut model English Grammar School pada tahun 1905.

4 Pendidikan Tamil . Ilmu Alam. Bahasa Inggeris. Kurikulumnya berorientasikan negeri Cina. Pada amnya.ialah sekolah Arab dan Agama. Selepas perang Dunia Pertama. Sekolah ini dikendalikan secara tidak formal dan kurikulumnya menekankan pengajaran Quran serta pendidikan moral dan kerohanian. Sekolah sekolah ini dikendalikan oleh masyarakat masing. dan buku -buku teks serta guru-guru juga dibawa masuk dari sana. alternatif ini membekalkan kekuatan. Dengan berilhamkan ajaran ² ajaran reformis dari Asia Barat seperti Muhamad Abduh sekolah Agama telah menjadi alternatif yang sesuai untuk mendapat pendidikan bagi masyarakat ketika itu.3 Pendidikan Cina Dasar terbuka dan tidak campurtangan Inggeris dalam hal ehwal sosial kaum pendatang menyebabkan wujudnya sekolah -sekolah Cina dan Tamil. guru -ruru di sekolah ini tidak ada latihan formal sehinggalah selepas perang Dunia Kedua apabila program latihan kelas formal telah diadakan. Bermula tahun 1924. mengira dan menulis serta lukisan. 2. semangat dan bimbingankepada muridnya untuk menghadapi segala cabaran dan dugaan akibat daripada prosese sekularasi yang dianjurkan oleh institusi barat. sekolah -sekolah Arab dan Agama telah muncul di merata-rata tempat di semenanjung Tanah Melayu terutama di negeri Kelantan. Sejarah.masing tanpa bantuan daripada lnggeris hinggalah tah un 1920-an selaras dengan tradisi mengutamakan pelajaran dan mengekalkan kebudayaan serta identiti bangsa masyarakat Cina mula bergiat menubuhkan sekolah Cina sejak awal abad ke 19. Kedah dan Pulau Pinang. Dasar pentadbiran Inggeris ini secara langsung atau tidak langsung mewujudkan jurang pendidikan di antara anak -anak Melayu dan Cina. sebahagian sekolah -sekolah cina ini menerima bantuan kewangan daripada kerajaan. Oleh itu pentadbiran lnggeris mula memperkenalkan satu undang . Kraftangan dan pengetahuan am. Isi kurikulumnya menegaskan pengetahuan dalam bidanrg 3M iaitu membaca. Pada tahun 1920 -an pengaruh kuat sekolah Cina telah menyedarkan Kerajaan Inggeris tentang bahaya pertumbuhan sekolah Cina tanpa kawalan. Tujuannya untuk mengelakkan sekolah ini daripada terasing serta mengawal aktiviti sekolah ini. 2.undang pada tahun 1920 iaitu Enakmen Pendaftaran Sekolah diwujudkan.

sekolah Tamil yang didirikan di ladang . Oleh itu sekolah . Pihak Kerajaan atau majikan ladang getah tidak memberi bantuan sama ada dari segi fizikal. Kurikulum di sekolah -sekolah Tamil ini disesuaikan mengikut negeri India.ladang getah menghadapi beberapa kekurangan dari segi isi kandungan kurikulum. tenaga pengajar dan pedagogi. Pendidikan di sekolah Tamil juga terhad di peringkat rendah sahaja.dan menulis karangan. metropolitan British.pegawai tadbir rendah bagi memenuhi keperluan kuasa. seperti sekolah . Kurikulumnya bercorak Kurikulum ber grammar School of Great Britain dengan tujuan mengeluarkan pegawai . Pada tahun 1923.Sekolah-sekolah Tamil didirikan di lading -ladang getah yang sebahagian besar kaum keturunan India ditempatkan. Mubaligh kristian juga banyak memberi sumbangan kepada perkembangan pendidikan Tamil.suc iaitu sebahagian besar pelajarnya akan kekal di ladang getah menjadi buruh kasar. kewangan dan pedagogi. mengira.de. Dasar pemerintahan Inggeris terhadap perkembangan pembangunan sekolah Tamil terus menambahkan lagi jurang pendidikan d i antara tiga kaum utama di negara kita iaitu Melayu..kawasan bandar dengan bantuan kerajaan Inggeris. Kurikulumnya nya menegaskan pengetahuan dalam kemahiran asas 3 M membaca. program latihan guru kelas no rmal. Sekolah ini adalah tidak berfungsi dan bersifat cul .sekolah Cina. Pendidikan di sekolah -sekolah Inggeris diadakan pada peringkat rendah dan menengah.dan India. Cina. negeri -negeri Melayu Bersekutu telah meluluskan satu rang undang-undang. selama 3 tahun telah dimulakan untuk guru -guru sekolah Tamil. sekolah Tamil juga didirikan dan dikelolakan oleh masyarakat India sendiri. program latihan guru kelas normal dimulakan di Kuala Lumpur pada tahun 1905 dan di Pulau .ilmu alam dan kebersihan diri (personal hygiene)sebelum perang dunia kedua. Pada pertengahan abad ke 19.5 Pendidikan Inggeris Pendidikan Inggeris mula diperkenalkan di tanah Melayu apabila Penang Free School ditubuhkan pada tahun 1816 . 2. Bagi memenuhi keperluan guru pelatih. mubaligh kristian membantu menubuhkan beberapa buah sekolah Inggeris. begitu juga kebanyakan guru serta buku -buku teks telah dibawa masuk dari India. Satu peruntukan telah dimasukkan ke dalam ordinan ini iaitu majikan ladang getah diwajibkan membina sekolah bagi anak -anak pekerja mereka. Kebanyakan sekolah ini ditubuhkan di kawasan .

Mengikut cadangan Skinner. Manakala pembelajaran tinggi bermula dengan penubuhan Medical School di Singapura pada tahun 1905. A. Selapas itu kerajaan British telah mendirikan sekolah vernakular Melayu di Pulau Pinang dan Melaka. Pada tahun 1856. Gabenor Negeri ² negeri Selat. pelajaran pada waktu pagi ditumpukankan pelajaran Bahasa Melayu.1 Perkembangan Sekolah Vern akular Melayu ( 1786 ² 1941 ) Sistem sekolah vernakular hanya diperkenalkan mulai dari pertengahan kurun ke ² 19 apabila kerajaan British mula mengambil perhatian terhadap pendidikan di Negeri ² negeri selat. Ibubapa menaruh sangsi terhadap faedah menghantar anak ² anak mereka ke sekolah yang tidak mengajar agama Islam.Pinang pada tahun I907. menyediakan satu laporan mengenai sistem pendidikan di Negeri ² negeri Selat serta cadangan ² cadangan yang boleh memberi pendidikan kepada rakyat di bawah pemerintahan British. Beliau mencadangkan supaya ditubuhkan sekolah ² sekolah vernakular Melayu di Negeri ² negeri Selat dengan bantuan kerajaan British. Penubuhan sekolah vernakular ini tidak mendapat sambutan yang menggalakkan. 3. menawarkan kursus -kursus dalam bidang Sastera dan Sains. Kursus-kursus pendidikan peringkat diploma kemudiannya ditawarkan di Raffles College. tetapi juga di negeri ² negeri lain. manakala pe lajaran Al-Quran akan diajar pada waktu petang. di sekolah percubaan itu. dan pada ta hun 1912. tidak puasa h ati dengan sistem pendidikan di Negeri ² negeri Selat.M Skinner Pemangku Majistret di Seberang Prai cuba mendirikan sekolah ² sekolah vernakular Melayu dengan pengubahsuaian daripada dasar kelas Quran. Raffles College yang ditubuhkan pada tahun 1928. sebuah di Teluk Belanga dan sebuah lagi di Kampung Gelam. Blundell. terutamanya selepas Skinner dilantik menjadi nazir . dua buah sekolah vernakular telah ditubuhkan di Singapura. dengan ba ntuan kewangan daripada DYMM Temenggung Johor dan Gabenor Blundell. terutamanya pendidikan vernakular Melayu. Singapura.0 SISTEM PENDIDIKAN SEMASA PENJAJAHAN BRITISH 3. Justeru itu. Oleh itu sistem pendidikan ini bukan sahaja mendapat kejayaan di Seberang Prai. namanya telah ditukar menjadi King Edward VII Medical College. Sistem yang diperkenalkan olek Skinner disambut baik dikalangan ibu bapa. Pada tahun 1854 Gabenor Jeneral dari India tela h mengarahkan Blundell.

membaca. Menulis Ilmu Hisab. adalah di dirikan oleh Persatuan Mubaligh London di negeri Melaka pada tahun 1815. Selain daripada menghafaz klasik lama. ini berdasarkan cadangan Winstedt dalam laporannya pada tahun 1917. Kedua mereka menggalakan orang cina supaya mendirikan sekolah berdasarkan prinsip pendidikan baru yang menggabungkan pengajaran Confucius dengan sains Barat. murid ² murid juga belajar kaligrafi dan ilmu kira ² kira dengan menggunakan abakus. Ramai pemimpin tempatan menyambut baik sistem pendidikan cina ya ng diperkenalkan oleh mereka. Hanya segolongan kecil dapat memasuki Maktab Perguruan atau Malay Special Class. mata ² mata pelajaran seperti Perkebunan dan Anyaman ditambah dalam kurikulumnya. kerajaan China terus menyalurkan bantuan kewangan serta memberi nasihat mengenai pentadbiran sekolah Cina di Tanah Melayu. terdapat 313 buah sekolah Cina telah dibina di Negeri ² . Kerajaan British pada masa itu mengamalkan polisi yang liberal terhadap penubuhan sekolah Cina di Tanah Melayu. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan ideologi Republik Rakyat China kepada orang Cina di Tanah Melayu. Sebelum ini. Murid ² murid di sekolah Melayu hanya belajar menulis. Lampiran 1 menunjukkan jadual waktu di sebua h sekolah Melayu dalam tahun 1880.2 Perkembangan Sekolah Vernakular Cina Sekolah Vernakular Cina pertama yang terdapat di Tanah Melayu. kurikulum sekolah vernakular Cina adalah berdasarkan pelajaran klasik lama.sekolah pada tahun 1872. Perkembangan pendidikan Cina di Tanah Melayu bermula dari tahu 1900 apabila Kang You Wei dan Liang Qi Chau. Rumah orang atau kuil sembahyang digunakan sebagai tempat menuntut ilmu. Kurikulum sekolah Melayu tidak berkembang lebih daripada darjah empat. Latihan Jasmani dan Ilmu Alam. Mulai dari awal kurun ke-20. Bahasa pengantar yang digunakan untuk mengajar ialah dielak tempatan. Menjelang Tahun 1920. Antara mata ² mata pelajaran yang diajar di sekolah vernakular Melayu ialah Bacaan. Mengarang. di mana mereka boleh meneruskan pelajaran mereka di sekolah Inggeris nanti. Ejaan. kegiatan perkebunan dan cara menganyam. Sekolah Vernakular Melayu hanya terbatas p ada darjah empat sahaja. Apabila Republ ik China ditubuhkan pada 1911. menteri dan pendidik yang terkenal di Negeri China. terpaksa melarikan diri ke Tanah Melayu selepas reform asi mereka di Negeri China gagal. 3. mengira.

Mereka membantah enakmen tersebut. pada keseluruhannya telah mencabuli hak asasi oran g Cina dalam pengurusan sekolah sendiri. Sekolah ² sekolah Cina yang didaftar di bawah Enak men itu akan* diberi bantuan kewangan oleh kerajaan British. * Semua guru dan pentadbirnya dikehendaki berdaftar dan diseliakan oleh Pengarah Pelajaran. kelapa. tujuannya untuk mengawal aktiviti ² aktiviti subversif di sekolah Cina. Masyarakat Cina. Sekolah yang hanya* menggunakan dialek tempatan sebagai bahasa pengantar sahaja yang layak menerima bantuan kewangan kerajaan. Pihak British telah pun menukar polisi liberal yang diamalkan dulu dengan meluluskan Enakmen Pendaftaran Sekolah di Tanah Melayu pada tahun 1920. Enakmen Pendaftaran sekolah yang dikuatkuasa pada 1922 tidak dapat menyekat perkembangan sekolah Cina. 3. Justeru itu bahas a Mandarin juga telah diiktiraf oleh kerajaan British sebagai bahasa rasmi di di sekolah Cina.negeri Selat dan 181 buah sekolah Cina di Negeri ² negeri Bersekutu. Antara perkara yang terkandung dalam Enakmen pendaftaran sekolah ialah : Pengarah Pelajaran mempunyai kuasa menutup * sebarang sekolah yang tidak mengikut peraturan mengenai kurikulum. Penubuhan Sekolah Vernakular Tamil ini bergantung kepada majikan mereka atau usaha dari Persatuan Mubaligh. pentadbiran dan keadaan kesihatan sekolah itu yang ditetapkan oleh pentadbiran British. kopi dan gula di ma na ramai buruh dari India diambil untuk bekerja di ladang ² ladang tersebut. Salah satu perubahan baru ialah sekolah ² sekolah vernakular Cina mula menggunakan bahasa Mandarin.² Satu reformasi kebudayaan telah berlaku di China ianya membawa kesan yang besar atas sisitem pendidikan Cina di Tanah Melayu. Penjajah British mula sedar bahawa sekolah ² sekolah Cina di Tanah Melayu telah menjadi tempat ² tempat untuk menyebarkan ideologi kerajaan Cina. Semua buku teks datangnya dari Tanah Besar China. namun demikian pihak British tetap dengan pendirian mereka. kebetulan pada masa itu British masih lagi mengamal dasar membantu seko lah .3 Perkembangan Sekolah Vernakular Tamil Perkembangan sekolah Vernakular Tamil sebenarnya bermula semasa perkembangan ladang getah. yang telah menjadi menjadi bahasa pengantar yang rasmi di Negeri China.

kerajaan British telah menubuhkan Malay College di Kuala Kangsar. kerajaan British telah melantik seorang nazir sekolah Tamil berbangsa Eropah dalam tahun 1930. Untuk mendorong buruh ² buruh ini datang bekerja di ladang ² ladang di Tanah Melayu. 3.vernakular Melayu. Penubuhan Penang Free School di bawah rancangan Hutchings telah mendorong negeri ² negeri yang lain menubuhkan Sekolah Inggeris yang serupa. iii. misalnya di negeri Melaka. Sekolah yang dibiayai dan diuruskan oleh majikan. Mereka mula memberi kemudahan untuk menubuh sekolah vernakular Tamil di mana ² mana tempat yang difikirkan perlu. ii. anatarnya ialah : i. Perkembangan ekonomi di Tanah Melayu pada awal kurun ke -20 memerlukan lebih banyak buruh India bekerja di ladang getah. Pada tahun 1905. Pada tahun 1920 . Sekolah yang dibiayai dan diuruskan oleh komuniti India tempatan.4 Perkembangan Sekolah Inggeris Penang Free School merupakan sekolah Inggeris yang pertama ditubuhkan di bawah rancangan serta bantuan kewangan kerajaan British. sebuah sekolah berasrama penuh. khususnya bagi anak ² anak Melayu peringkat atasan. Penghujung tahun 1930 barulah peluang untuk belajar di se kolah Inggeris dibuka kepada anak Melayu ( . Menjelang tahun 1920 jumlah murid yang belajar di sekolah Tamil di Negeri ² negeri Bersekutu telah meningkat lebih kurang 4000 orang. sebuah sekolah Inggeris bernama Melaka Free School telah ditubuhkan pada tahun 1826. Selain membantu sekolah vernakular Tamil di ladang British juga menubuhkan beberapa buah sekolah di bandar untuk kanak ² kanak India di mana bapa mereka bekerja di Jabatan Kerja Raya atau di keretapi. kerajaan British mula menuk ar polisi pendidikannya mulai tahun 1902. Sekolah yang didirikan oleh Persatuan Mubaligh. Dalam Tahun 1930 pula terdapat 4 jeni s sekolah vernikular Tamil di tubuhkan di Tanah Melayu . satu kod Buruh dikuatkuasakan. Tujuan penubuhan adalah untuk menyediakan pegawai kerajaan bagi bahagian tertentu.J Wilkinson dengan sokongan kuat dari DYMM Sultan Idris.Penubuhan Malay College adalah dari inisiatif R. Sekolah yang dibiayai dan diuruskan oleh kerajaan. Untuk memperbaiki sistem sekolah vernakular Tamil. iv. Kod Buruh itu mewajibkan setiap ladang yang terdapat sepuluh orang kanak ² kanak di dalam umur persekolahan ( 7 ² 14 tahun ) dikehendaki menyediakan sekolah dan guru untuk kanak ² kanak itu.

Murid ² murid dari sekolah Inggeris mempunyai peluang yang lebih luas dalam bidang pendidikan tinggi. 3. yang diperkenalkan kali pertama di Tanah Melayu pada tahun 1891. Kelas Queen·s Scholarship dan seterusnya ke SekolahTeknik. . namum bilangan murid yang belajar di sekolah Inggeris amat tidak menggalakan berbanding dengan murid yang belajar di sekolah ² sekolah vernakular yang lain. Murid ² murid mempunyai peluang untuk melanjutkan pelajaran mereka ke in stitusi ² institusi seperti Kelas Normal. Sekolah ² sekolah mubaligh ini dibuka kepada kanak ² kanak berbilang kaum dan tujuan menubuhkan sekolah ini ialah menyediakan pendidikan umum serta memperbaiki akhlak kanak ² kanak berdasarkan ajaran Kristian. kebanyakan sekolah Inggeris telah ditubuhkan atas usaha mubaligh Kristian. Mengikut sistem ini.5 Institusi ² Institusi Pendidikan Yang Lain Sistem pendidikan sekolah Cina dan sekolah Inggeris merupakan lebih maju dan lebih sempurna. Sekolah Inggeris juga ada mempunyai sekolah menengah hingga ke peringkat Diploma. Sungguhpun kerajaan British menyediakan pendidikan Inggeris di Tanah Melayu dengan mengambilalih sekolah jenis free dan menjadikan mereka sekolah kerajaan. Kolej Pertanian. Mereka dipilih dikehendaki belajar di Special Malay Clas s. murid anak Melayu dari darjah 4 dipilih masuk Special Malay Class melalui suatu pepriksaan. Selepas lulus peperiksaan Sijil Cambridge Seberang Laut. Bagi sekolah Cina mer eka ada sekolah menengah hingga Tingkatan 6. Rujuk Lampiran 2. Kolej Perubatan. mereka tidak setuju bahawa pendidikan Inggeris dibuka secara bebas kepada orang ramai. Selain daripada sekolah jenis free dan Malay College. Mengikut polisi pendidikan kerajaan British . Selain itu mereka juga boleh melanjutkan pelajaran mereka ke Universiti di Negeri China. Sekolah ini juga dikenali sebagai sekolah separa bantuan dari kerajaan British.lelaki )melalui sistem Special Malay Class. Kerajaan British berpendapat memberi pendidikan Inggeris kepada kanak ² kanak tempatanakan menimbulkan masalah pengangguran serta perasa an kurang memberi galakan untuk memperkembangkan pendidikan Inggeris di tanah jajahan mereka. Kolej Raffles atau universiti universiti luar negara.

Barnes menyarankan supaya satu corak sekolah rendah ditubuhkan. . iaitu sekolah Melayu. sekolah Cina.7 Laporan Winstedt Tahun 1916 R. Pentadbiran iv Maktab Latihan Guru 3.6 Dasar Polisi Penjajah Terhadap Sistem Pendidikan Keadaan pendidikan di sekolah Melayu. Sekolah ² sekolah bahasa ibuda semua kaum dimansuhkan sementara diperingkat menengah dan selanjutnya. sekolah Cina. dan sekolah Tamil.O Winstedt.8 Laporan Barnes Pada tahun 1949. seorang pakar dalam dalam bidang bahasa dan adat Melayu. Situasi begini mewujudkan ber bagai ² bagai kesulitan dari segi sosioekonomi. beliau menyediakan laporan mengenai kajiannya serta mengemukan cadangan ² cadangan untuk memperpaiki sistem pendidikan Vernakular Melayu di Tanah Melayu di Tanah Melayu. manakala yang bukan Melayu ditadbir secara berasingan.Sekolah Tamil dan Sekolah Inggeris adalah disegajakan oleh divide and rule. Kurikulum ii. Bahasa Cina dan Tamil terus diajar sebagai mata pelajaran sahaja di sekolah. dilantik sebagai Penolong pengarah Pelajaran.3. Se kembalinya. 3. iaitu Sekolah Kebangsaan yang dibuka kepada kanak ² kanak semua bangsa dan diajar oleh guru ² guru daripada pelbagai bangsa dan keturunan. Cina dan India. Laporan Barnes dan bertujuan untuk membubarkan sistem sekolah vernakular yang berasingan dan menggantikannya dengan sekolah kebangsaan bagi semua kaum. Dengan dasar tersebut anak ² anak Melayu kekal di desa. terdapat berbagai ² bagai bantahan daripada kaum bukan Melayu apabila cubaan diadakan untuk menyatukan semua sekolah vernakular iaitu Melayu. Sekolah tersebut akan menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantarnya. Cadangan ² cadangan Winstedt adalah dikelaskan mengikut beberapa kategori seperti berikut : i. Sekolah Vokasional dan Sekolah Pertanian iii. Pada tahun berikutnya beliau telah dihantar ke East Indies dan Filipina untuk membuat kajian mengenai pendidikan vernakular dan vokasional. Rasionalnya adalah untuk mencapai perpaduan dikalangan kanak ² kanak berbilang kaum. Jawatankuasa Barnes ditubuhkan untuk menyatukan semua sekolah vernakular. Tambahan lagi.

Hasil daripada Laporan Fenn -Wu orang Cina memahami dan sedia belajar tiga bahasa. iii. iaitu Bahasa Cina. Memberi nasihat tentang penyediaan buku teks ya ng berlatarbelakangkan kehidupan di Tanah Melayu sebagai satui cara untuk mengasimilasikan keturunan Cina ke dalam masyarakat Tanah Melayu. 3. Laporan Fenn -Wu ini berusaha meyakinkan kerajaan bahawa sekolah vernakular Cina harus diteruskan kerana langkah ini boleh memberi sumbangan kerah pembentukan penduduk Tanah Melayuyang bersatu padu. Kajian ini menitikberatkan tentang aspek yang berikut : i.P Fenn dan Dr. Dua jenis sistem persekolahan hendaklah ditubuhkan. Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu. 3. Dr W. ii. . kerajaan British segera menubuhkan sebuah Jawatankuasa Khas untuk mengkaji kedua ² dua Laporan tersebut.9 Laporan Fenn -Wu Laporan Fenn -Wu pula dibentuk untuk mengkaji pendidikan Cina di Tanah Melayu. Dua orang panasihat dari negeri China . sejenis sekolah yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantarnya dan sejenis lagi menggunakan bahasa Inggeris sebagai pen gantarnya.10 Ordinan Pelajaran 1952 Didapati pandangan ² pandangan dalam Laporan Barnes dan Laporan Fenn -Wu itu berlainan. Sekolah Kebangsaan Melayu akan mula mengajar bahasa Melayu bermula dari Darjah Tiga. Pengkajian untuk menyesuaikan sistem persekolahan yang bercorak perkauman dengan sistem persekolahan bercorak kebangsaan. iaitu melalui penggunaan buku teks yan g berorientasikan negara ini. ii.Laporan Barnes mendapat t entang dan kritikan daripada orang bukan Melayu atas alasan : Bagi orang Cina dan India berpendapat Laporan Barnes ini menggugat bahasa dan budaya mereka daripada pupus di Tanah Melayu dan berpendapat kanak ² kanak ini harus menerima pendidikan rendah dala m bahasa ibuda mereka sebelum bahasa lain diajar. Wu Teh Yau dijemput untuk mengkaji tentang sistem pendidikan Cina itu. Sekolah vernakular Cina dan Tamil tidak diteriam sebagai sebahagian daripada sistem pendidikan kebangsaan. Ordina n Pelajaran ini telah menggariskan beberapa perkara seperti berikut : i.

1848 ) Kenyataan in i memeng munasabah oleh sebab dengan hanya pencapaian setakat darjah empat. Golongan ini berpendapat tujuan utama mereka adalah sekadar menghapuskan buta huruf pada tahap yang minimum sahaja ( Cheeseman. Kos bagi menukarkan aliran vernakular kepada sekolah kebangsaan tidak dapat ditanggung oleh kera jaanBritish pada masa itu.iv. Objektif mereka adalah untuk membina pengaruh dan politik British ( Inggeris ) tanpa melihat keperluan masyarakat tempatan yang kebanyakannya terdiri daripada masyarakat tani. Bahasa Melayu adalah wajib di sekolah I nggeris manakala Bahasa Inggeris adalah wajib di sekolah Melayu. Winstedt sendiri tidak setuju supaya bahasa Inggeris diajarkan di sekolah Melayu. iaitu di peringkat buruh. Seandainya mereka ( penjajah ) membenarkan para pelajar Melayu menyambung pelajaran mereka hingga ke darjah enam adalah satu kesalahan besar bagi mereka ini adalah disebabkan bertentangan dengan prisip dan dasar pendidikan mereka. Tambahan pula pada masa zaman Darurat.1 Sikap British Terhadap Pendidikan Melayu Tujuan pihak Inggeris untuk menyediakan pendidikan Melayu khasnya dalam pembinaan sekolah adalah bertujuan untuk memenuhi selera politik penjajahan mereka sahaja. Ordinan Pelajaran 1952 ini tidak dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya kerana masalah kewangan. 4. Ada juga dikalangan anak ² anak Melayu yang mendesak supaya Pihak British menubuhkan sekoalh Inggeris di Lenggong dan Krian Perak. pihak British beralasan . anak ² anak Melayu sudah dapat membaca. Malahan R.O. membuat kiraan yang mudah dan seterusnya dapat digunakan di dalam urusan seharian supaya tidak tertipu oleh pekedai ² pekedai. Pihak British juga tidak menggalakkan orang Melayu menghantar anak mereka ke sekolah ² sekolah Inggeris. namun sudah dasar pihak pen jajah tidak mahu anak ² anak Melayu ini maju maka cadangan tersebut ditolak. Matlamat utama mereka adalah sekadar memberi pendidikan kepada orang Melayu untuk melengkapkan tenaga manusia di peringkat rendah. Tegasnya sekadar untuk menjadi petani yang lebih baik dari orang tua mereka dan da pat hidup gembira dalam masyarakat kampung.0 KESAN SISTEM PENDIDIKAN SEMASA ZAMAN PENJAJAHAN KE ATAS MASYARAKAT MELAYU 4.

6 Julai 1884. Pihak British sebenarnya khuatir bahawa jika pelajaran Inggeris di beri kepada masyarakat Melayu . Pihak British mahu supaya masyarakat Mela yu tidak akan berubah nasibnya dan kekal dengan pekerjaan tradisi. kesedaran politik serta pemikiran mereka akan berkembang dan seterusnya menggugat kedudukan British di Tanah Melayu. 1990:7) Ketiga-tiga matlamat di atas menunjukkan bahawa tujuan British memperkenalkan sistem pendidikan di Tanah Melayu adalah untuk kepentingan British sendiri iaitu untuk tujuan ekonomi dan politik dan bukannya untuk kepentingan kaum pribumi atau kaum pendatang. British tidak mempunyai sebarang niat untuk memajukan kaum pribumi mahupun kaum pendatang. ii. Walau bagaimanapun. Maktab Melayu ( Malay College ) Kuala Kangsar telah didirikan khas untuk anak ² anak golongan ini. bagi melahirkan pemimpin Melayu yang boleh membantu birokrasi penjajah serta mengambil dan menjaga hati golongan bangsawan dan pembesar ² pembesar Melayu ketika itu.bahawa anak ² anak Melayu di kampung hanya layak bersekolah Melayu sahaja. terdapat 3 matlamat utama pendidikan pada zaman penjajahan iaitu: i. iii. (Ibrahim Saad. Sekolah berbagai operasi memenuhi keperluan te naga manusia yang paling minimum dan diperingkat yang paling rendah. " Matlamat utama sistem pendidikan penjajah ialah semata -mata untuk memberi pendidikan kepada segolongan rakyat bagi membolehkan sebahagian mereka memenuhi keperluan tenaga dan ekonomi³ . Sekolah melantik segolongan kecil masyarakat pribumi (terutamanya dari golongan pemimpin-pemimpin tradisional) bagi memenuhi tujuan -tujuan tertentu mereka. Pihak British dengan secara tidak langsung telah menanamkan sikap memuliakan pekerjaan buruh dan mengajar orang Melayu supaya terus tinggal di kampung ² kampung. Dalam Perak Govement Gazette³ . Menurut Ibrahim Saad. Sekolah mempunyai tujuan memasyarakatkan kanak -kanak dengan nilai -nilai asing ataupun nilai-nilai bukan pribumi. telah tercatat : Mengajar kanak ² kanak membaca dan menulis dalam bahasa ibunda mereka atau bahasa Melayu kita akan selamat.

Pentadbir ² pentadbir British seperti R. Matlamat sebenar pendidikan Melayu yang inginkan kemajuan yang setanding dengan orang orang yang terdapat di Tanah Melayu ketika itu telah tidak tercapai. Anak ² anak Melayu lepasan sekolah rendah Melayu. buruh. Winstedt telah tidak memperduli kan perkembangan intelek Melayu. polis atau peon.".O. akan terus pulang ke kampung halaman mereka untuk bekerja sama ada sebagai petani. 1990: 1) 4.J. Kumar. Winstedt yang kelihatannya berminat dalam perkembangan pendidikan orang Melayu.M Skinner dan juga R. Pencerobohan British ke atas sistem pengajian tradisional al ² Quran sedikit sebanyak telah menyinggung hati orang Melayu. sebenarnya bukanlah ahli ² ahli pendidik yang boleh menyelami dan memahami cita ² cita orang Melayu ketika itu.sekolah Melayu.Roff. Abu Zahari ( . masih tidak mempunyai hala tuju. Ini disebabkan pada masa itu ia sedang membina kemasyhurannya ( reputation ) sendiri dengan menulis sejarah dan kesusasteraan Melayu. guru. Nasib masyarakat Melayu sehingga Perang Dunia Kedua masih lagi belum berubah. (Abdullah Sani & P.A. Ibrahim Saad ( 1981 : 20 ) telah menerangkan : Banyak orang menyangka bahawa Laporan Winstedt itu satu pembaharuan tetapi mengikut Roff. mereka hidup dalam keadaan yang serba daif. akhirnya sedar bahawa anak ² anak mereka tidak akan maju walaupun mereka dihantar ke sekolah ataupun tidak . Wilkinson. Orang kampung pada mulanya tertarik dengan sumbangan British terhadap pembinaan sekolah .2 Kesan Pendidikan Terhadap Orang Melayu Secara umumnya cara pendidikan sekolah Melayu dikendalikan oleh pihak British telah gagal mendapat tempat di hati orang Melayu sendiri. Kehadiran anak ² anak Melayu di sekolah ² sekolah Melayu ketika itu bukanlah atas dasar keikhlasan hati untuk menuntut ilmu tetapi disebabkan oleh paksaan yang telah dikenakan ol eh British dengan cara penguatkuasaan peraturan tersebut. Keikhlasan mereka menjalankan tugas pada masa itu adalah diragui dan diakui sendiri oleh William R. Boleh dikata di sini bahawa pelajar lepasan sekolah Melayu tidak mempunyai kerja yang mendatangkan nilai ekonomi yang kukuh.

1 Penutup Melihat pada latar belakang pendidikan zaman penjajahan British. . Pendidikan Melayu tidak dapat memberi hasil dan kesan yang positif terhadap peningkatan taraf hidup dan keadaan sosial orang Melayu yang kebanyakkannya tinggal di kampung. Sekolah Inggeris menggunakan bahasa Inggeris. Sekolah Cina terdapat di kawasan perlombongan. Kebanyakan sekolah Melayu telah ditubuhkan di desa selaras dengan dasar mengekalkan orang Melayu di kampung ² kampung. Sekolah ² sekolah terpisah di antara satu dengan yang lain menurut kedudukan geografi dan taburan pendudu k. Pendidikan Melayu sengaja disalurkan mengikut dasar mengekalkan kaum tani sehingga kurikulum Sekolah Melayu tidak berkembang lebih daripada memberi pendidikan dasar selama empat tahun kecuali latihan pengurusan sebagai peringkat tertinggi pendidi kan Melayu sesudah sekolah dasar. peluang ² peluang perniagaan dan perindustrian yang berdasarkan kepada getah dan bijih timah terdapat di pekan ² pekan. dapat kita membuat kesimpulannya di sini. Justeru itu pihak British mengabaikan soal penggunaan bahasa pengantar dan kurikulum yang seragam ser ta pentadbiran yang terancang dan penubuhan satu sistem sekolah yang tunggal yang dapat mendidik dan menyatukan anak ² anak daripada semua keturunan.1980 ) telah merumus tentang kesan pendidikan Melayu ketika itu seperti berikut. Persefahaman dan perpaduan dianggap tidak penting untuk dipupuk menerusi pendidikan. sekolah Melayu menggunakan bahasa Melayu.0 KESIMPULAN 5. bahawa pemerintah British atau pun k olonial tidak berminat untuk membangunkan rakyat melalui pendidikan. 5. walaupun pada masa itu. Kegagalan pemerintah Inggeris dalam sistem pendidikan dan seterusnya memajukan orang Melayu menerusi sistem tersebut telah menimbulkan semangat kebangsaan Melayu pada tahun 1930 -an. perniagaan dan perindustrian kerana sebilangan besar orang Cina tinggal di kawasan ² kawasan tersebut dan sekolah Tamil pula terdapat di ladang ² ladang getah. Tidak ada dasar mengenai bahasa pengantar yang tunggal. Mereka semakin dihimpit dan kekal hanyut di dala m kemiskinan.

sekolah agama menggunakan bahasa Arab d an bahasa Melayu. D I C A T A T O L E H A B U B A K A R D I 0 8: 2 7 . Dalam pada itu juga boleh dikatakan bahawa tujuan ² tujuan utama di sebalik pendidikan semasa penjajahan ialah untuk memastikan penjajahan Inggeris berterusan. iaitu sistem pendidikan yang tidak ada keselarasan dari segi objektif. sekolah Cina pula menggunakan bahasa Cina dan sekolah Tamil menggunakan bahasa Tamil. Dengan corak pendidikan penjajah yan g sebegitu rupa. mengekalkan eksplotasi ekonomi negara. maka terdapat dua kesan utama. memastikan bekalan tenaga kerja peringkat bawah untuk memenuhi keperluan ² keperluan penjajah dan mengawal perkembangan semangat nasionalisme di kalangan penduduk tempatan. kurikulum dan perkaedahan dan kewujudan masyarakat majmuk yang mempunyai ciri ² cirinya yang tersendiri. matlamat.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->