‡ JANUARI ‡ OBJEKTIF: ± Membimbing guru-guru baru tentang Pandu Puteri ± Pendedahan awal kepada pemimpin-pemimpin khususnya yang baru .

.‡ MAC & JUN (CUTI SEKOLAH) ‡ OBJEKTIF: ± Mengeratkan perpaduan sesama ahli Pandu Puteri dan Tunas ± Memberi pengalaman perkhemahan kepada pelajar ± Menarik dan menambah minat ahli (pelajar)untuk menyertai Pandu dan Tunas Puteri.

‡ APRIL ‡ OBJEKTIF: ± Menggalakkan amalan gaya hidup sihat di kalangan ahli ± Mengeratkan silaturrahim .

. Contoh: Pengumpulan bahan-bahan terbuang. cekap. amanah dan bertimbang rasa terhadap orang lain. berguna.‡ OKTOBER (sempena bulan Alam Sekitar) ‡ OBJEKTIF: ± Memberi kesedaran dan pendedahan terhadap alam sekitar ± Mengumpul dana Pandu Puteri dan Tunas Langkawi ± Menghasilkan warga negara yang peka. penanaman pokok di Kilim (Geopark Langkawi). kitar semula. 3R. pembersihan persisiran pantai. bersih.

‡ NOVEMBER ‡ OBJEKTIF: ± Menjalinkan pemuafakatan di kalangan ahli. . ± Memberi penghargaan kepada pemimpin dan ahli. pemimpin dan agensi luar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful