‡ JANUARI ‡ OBJEKTIF: ± Membimbing guru-guru baru tentang Pandu Puteri ± Pendedahan awal kepada pemimpin-pemimpin khususnya yang baru .

.‡ MAC & JUN (CUTI SEKOLAH) ‡ OBJEKTIF: ± Mengeratkan perpaduan sesama ahli Pandu Puteri dan Tunas ± Memberi pengalaman perkhemahan kepada pelajar ± Menarik dan menambah minat ahli (pelajar)untuk menyertai Pandu dan Tunas Puteri.

‡ APRIL ‡ OBJEKTIF: ± Menggalakkan amalan gaya hidup sihat di kalangan ahli ± Mengeratkan silaturrahim .

pembersihan persisiran pantai. cekap. kitar semula. berguna. 3R. penanaman pokok di Kilim (Geopark Langkawi). Contoh: Pengumpulan bahan-bahan terbuang.‡ OKTOBER (sempena bulan Alam Sekitar) ‡ OBJEKTIF: ± Memberi kesedaran dan pendedahan terhadap alam sekitar ± Mengumpul dana Pandu Puteri dan Tunas Langkawi ± Menghasilkan warga negara yang peka. amanah dan bertimbang rasa terhadap orang lain. . bersih.

± Memberi penghargaan kepada pemimpin dan ahli. . pemimpin dan agensi luar.‡ NOVEMBER ‡ OBJEKTIF: ± Menjalinkan pemuafakatan di kalangan ahli.