‡ JANUARI ‡ OBJEKTIF: ± Membimbing guru-guru baru tentang Pandu Puteri ± Pendedahan awal kepada pemimpin-pemimpin khususnya yang baru .

.‡ MAC & JUN (CUTI SEKOLAH) ‡ OBJEKTIF: ± Mengeratkan perpaduan sesama ahli Pandu Puteri dan Tunas ± Memberi pengalaman perkhemahan kepada pelajar ± Menarik dan menambah minat ahli (pelajar)untuk menyertai Pandu dan Tunas Puteri.

‡ APRIL ‡ OBJEKTIF: ± Menggalakkan amalan gaya hidup sihat di kalangan ahli ± Mengeratkan silaturrahim .

bersih. cekap. penanaman pokok di Kilim (Geopark Langkawi). berguna. 3R. Contoh: Pengumpulan bahan-bahan terbuang.‡ OKTOBER (sempena bulan Alam Sekitar) ‡ OBJEKTIF: ± Memberi kesedaran dan pendedahan terhadap alam sekitar ± Mengumpul dana Pandu Puteri dan Tunas Langkawi ± Menghasilkan warga negara yang peka. pembersihan persisiran pantai. . kitar semula. amanah dan bertimbang rasa terhadap orang lain.

.‡ NOVEMBER ‡ OBJEKTIF: ± Menjalinkan pemuafakatan di kalangan ahli. pemimpin dan agensi luar. ± Memberi penghargaan kepada pemimpin dan ahli.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful