TATA TERIB RUANG UKS

1. Sebelum memasuki ruangan, sepatu dan alas kaki wajib dilepas dan diletakan di rak sepatu. 2. Dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam ruangan (kecuali yang sakit). 3. Menjaga kebersihan di dalam ruangan. 4. Menggunakan peralatan ruang dengan teliti dan hati-hati. 5. Merapikan kembali alat ruang UKS setelah digunakan, dan meletakan peralatan ke tempat semula. 6. Meninggalkan ruangan, dengan tertib, teratur dan keadaan bersih. 7. Menulis buku permintaan obat bila ada yang mengambil. 8. Dilarang mengambil obat tanpa persetujuan guru pembimbing UKS.