TAREKAT AL IDRISIYAH

A. Sejarah singkat tarekat al idrisiyah 1. Sumber-sumber mengenai tarekat al idrisiyah. Di Indonesia tarekat idrisiyah kurang popular apabila di bandingkan dengan tarekat lain yang ada di Indonesia, sejarah lain di peroleh dari para tetua yang kebetulan bisa di temui di pusat tarekat idrisiyah oleh karena itu, apabila penjelasan dan atau penguraian secara luas terperinci mengenai tarekat idrisiyah ini cukup sulit pula sehingga gambaran yang bisa di berikan tentu sesuai pula dengan apa yang dapat di peroleh. 2. Silsilah Silsilah merupakan hubungan nama-nama yang panjang, bertalian satu sama lain. Silsilah pada umumnya tertulis rapi dengan bahasa arab di tulis diatas sepotong kertas kemudian di serahkan kepada murid terdekatnya. Jalannya silsilah dari guru-guru yang saling berhubungan ada yang melalui abu bakar, melalui ali bin abi thalib atau salah seorang sahabay nabi, akhirnya rangkaian itu sampai kepada nabi, kepada jibril dan kepada tuhan.ada pula yang tidak melalui sahabat langsung kepada nabi, nabi khidir, kepada jibril dan kepada tuhan. Jika seorang mursyid mempunyai silsilah demikian maka ia mempunyai hak mengajar paham tarekat kepada orang lain. Pembaiatan guru dapat di lakukan ketika guru terdahulu masih hidupataupun ketika guru yang terdahulu sudah wafat (baiat barzakhi atau uwaisi). Secara urutan sejarah tarekat idrisiyah berasal dari tarekat sanusiyah, sehingga dalam silsilah tarekat idrisiyah di jumpai guru-guru sanusi adalah mursyid atau guru terdahulu dari tarekat sanusiyah. Syekh mursyid tarekat idrisiyah berpendapat bahwa: 1. Apabila mata rantai silsilah itu putus, maka guru itu tidak mendapat warisan ilmu yang naf ie dari Rosulullah. 2. Silsilah mutlak dan harus ada murid yang masuk tarekat al idrisiyah harus mengetahui silsilah gurunya. 3. Guru yang menjadi pembimbing ruhani harus orang yang benar-benar memiliki hubungan agama sampai pada nabi Muhamad SAW 4. Hubungan itu dapat di ketahui dengan adanya pemberian ijazah dan istikhlaf sebagai tanda menjadi syekh mursyid untuk mengajarkan dan meneruskan ajaran-ajaran tarekat idrisiyah kepada muridmuridnya. Silsilah guru tarekat idrisiyah akan di terangkan kepada calon murid pada saat sedang talkin. Setelah selesai talkin secara otomatis si calon murid resmi menjadi murid dan mendapatkanijazah yakni iznun fi lanartinya ijin untuk mengamalkanajaran tarekat idrisiyah.

Penekanan ini perlu agara hati tetap ikhlas karena murid tarekat idrisiyah menggabungkan diri kedalam keluarga besar tarekat idrisiyah harus semata-mata karena Allah. di istikhlafkan kepada syekh abdul wahhab at-tajjiyi ra. istikhlaf sebagai petunjuk resmi untuk memimpin tarekat idisiyah berikutnya.Berdasarkan tradisi . selisih nasab atau selisih keturunannya harus sampai kepada nabi muhamad. di istikhlafkan kepada syekh akbar muh. sampai memperoleh ijazah dan di angkat menjadi khalifah I tarekat sanusiyah dan kembali ke Indonesia serta berusaha mengembangkan tarekat idrisiyah sekarang. Walaupun murid itu mempunyai kehebatan ilmu pengetahuan. di istikhlafkan kepada syekh ahmad bin idris ra. Silsilah nasab dalam tarekat idrisiyah adalah yang membedakan tarekat idrisiyah dengan tarekattarekat lainnya. di istikhlafkan kepada syekh muh. Oleh karena itu. seorang mursyid dari tarekat sanusiyah. di istikhlafkan kepada syekh abdul aziz Ad-Dabbagh ra. Al mahdi ra. Silsilah nasab menjadi sarat ke tujuh untuk menjadi pengganti syekh mursyid . . silsilah nasab ini tidak di jumpai dalam tarekat sanusiyah sebagai pusat atau asal dari tarekat idrisiyah. sebagai salah satu persyaratan bagi pengganti syekh mursyid. Apalagi kalau bukan nasab syekh akbar atau secara luas bukan nasab rosulullah. Syekh abdul fatah wafat pada tahun 1947 dan di makamkan si pagendingan pusat tarekat idrisiyah sekarang. di wahyukan kepada nabi khidir As. ilmu agama. syekh akbar abdul fatah merupakan pendiri tarekat idrisiyah yang berpusat di cidahu tasikmalaya. maka rohani rosulullah akan datang. Adapun silsilah lengkap syekh mursyid tarekat idrisiyah adalah sebagai berikut: Dari Allah SWT dengan perantara malaikat jibril As. keorganisasian dan ilmu lain yang menunjang. dua tahun sebelum syekh mursyid yang lalu meninggal dunia . di istikhlafkan kepada syekh akbar abdul fatah ra. KH abdul fatah berguru kepada sayyid ahmad al syarif. di istikhlafkan kepada syekh ahmad akbar syarif As-sanusi ra. Dalam hal ini murid dari tarekat idrisiyah di anjurkan untuk tidak memiliki angan-angan atau cita-cita yang tidak-tidak tentang kemungkinan dirinya di angkat menjadi syekh mursyid pengganti. syekh akbar abdul fatah bertemu dengan sayyid ahmad al syarif . Karena tertarik kepada tarekat sanusiyah ini. di istikhlafkan kepada syekh muh. Bin ali as-sanusi ra. baik melalui ilham di tunjik siapa yang harus menjadi pengganti. ambisi murid tarekat idrisiyah yang jadi syekh mursyid yang akan datang belum tentu dapat terpenuhi. Dahlan ra.

Untuk menghilangkan kesan terjadi percampur-bauran. menurut beberapa sumber yang kami peroleh hanya ada buku-buku kecil dan catatan tertentu yang memuat tentang yang bersangkutan dengan tarekat idrisiyah. syekh akbar abdul fatah mendirikan tarekat idrisiyah di cidahu. Karya para syekh dan kepustakaa n tarekat idrisiyah Tidak di peroleh petunjuk adanya karya dari syekh tarekat idrisiyah. diantaranya adalah: 1. 6. Pada masa kepemimpinan kyai abdul fatah beberapa ulama terkenal bergabung dalam tarekat idrisiyah. c. 3. pendiri tarekat sunisiyah. tasikmalaya dengan demikian menurut urutan sejarah tarekat idrisiyah berasal dari tarekat sanusiyah yang berdiri tahun 1932 karena guru dari syekh akbar abdul fatah adalah ahmad ibn syarif salah seorang pemimpin tarekat sanusiyah. Salah satu mata rantai silsilah syekh-syekh mursidnya bernama syekh ahmad bin idris. pernah menjadi ketua pengadilan agama kabupaten tasikmalaya . 5. Adanya penambahan dalam berzikir pada kepemimpinan syekh ahmad bin idris. d. apabila dinamakan tarekat ahmadiyah yaitu yaitu dengan dua sekte ahmadiyah di Pakistan. ahmadiyah lahora dan ahmadiyah qodian. Al-Qur an Sunah nabi Muhamad SAW. Muhamad musa. Untuk menghindari kekeliruan nama. 2. 4. apabila dinamakan tarekat ahmadiyah yaitu dengan tarikat ahmadiyah mesir. Asal usul tarekat idrisiyah di Indonesia Mengapa dikatakan tarekat idrisiyah. Masuk dan berdirinya tarekat idrisiyah di Indonesia Tarekat idrisiyah masuk dan berdiri di Indonesia sekitar tahun 1932 dengan syekh akbar abdul fatah sebagai tokoh pertamanya. 5. Sikap hati-hati syekh abdul fatah untuk menghindari problem dengan penguasa colonial yang mungkin menghubungkan dengan tarekat sanusiyah dengan perlawanan anti penjajah di italia. Perkembangan tarekat idrisiyah Pusat kegiatan pertama di indonesia adalah di Jakarta yaitu di jalan batu tulis 14/5 tanah abang kemudian di pindahkan ke kampong cidahu kabupaten tasik Malaya yaitu tempat kelahiran beliau. Adapun yang di jadikan sumber ajaran serta amalan dari tarekat idrisiyah adalah: a.3. b. ada beberapa alas an penggunaan nama idirisiyah diantaranya adalah: 1. Perbuatan para sahabat Kitab-kitab ulama sufi 4.

seperti pada umumnya tarekat-tarekat lain umumnya tarekat. Dan pada tahun1947 ia menjadi syekh mursyid menggantikan bapaknya. KH otong zubaedidan KH. kurang melakukan dakwah keluar. B. Zikir tanpa suara. Lebih mengarahkan kegiatan dalam pembinaan kedalam. Tiga metode berzikir yait berdiri. Muhamad Dahlan KH. 2. Menurut HS hasbullah ada tiga perbedaan yang mencolok dari pelaksanaan zikir tarekat idrisiyah. 2. Zikir jahri atau zikir yang didlaharkan yaitu pelapalan zikir secara nyaring atau di keraskan 2. 2. 7. duduk maupun berdiri. Ketiga macam zikir ini dapat dilakukan baik dalam keadaan berbaring. Zikir di lapalkan dengan tiga cara yaitu: 1. Pokok-Pokok ajaran tarekat Al-Idrisiyah 1. Tarekat idrisiyah kurang pesat dalam perkembangannya di bandingkan dengan aliran tarekat lainnya. 3. Zikir bisa dilakukan baik secara bersama-sama berjamaah maupun secara sendiri-sendiri. adapun alasannya adalah: 1. Abdul latif dari purbaratu. Kalimat yang di ucapkan setelah kalimat syahadat dengan penambahan kalimat : fil kulli lamahatin wa nafasin adada maa wa si ahu ilmullah. Tokoh-tokoh tarekat idrisiyah 1.tarekat lain teerbagi atas tiga tingkatan. Zikir.yaitu: 1. di ucapkan dalam hati. KH abdul fatah KH abdul fatah lahir di kampong cidahu desa mekar wangi kecamatan cisayong kabupaten Tasikmalaya dan ia wafat pada tahun 1916.2. . KH. Amalan-amalan tarekat idrisiyah berbeda dengan umat islam lainnya. yaitu: 1. Zikir kuhfi yaitu pelapalan zikir secara pelan atau boleh dikatakan pula sebagai zikir diam. Suara yang hanya terdengar oleh teling sendiri 3. Zikir sir yaitu zikir didalam hati atau secara tersembunyi di dalam qalbu. Beliau putra KH abdul fatah dan min aminah. KH zainal abidin yaitu ayahanada qori nasional dan internasional nanang kosim (termasuk keponakan dari syekh muhamad dahlan) 3. Suara keras 2. Muhamad Dahlan lahir di pagendngan kecamatan cisayong kabupaten tasikmalaya pada tahun 1947. duduk dan berbaring 3. Zikir dzn wirid serta qinr.

sehingga hatinya selalu ingat kepada Allah SWT dan mengharap datangnya petunjuk Alla melalui Nabi Muhamad serta nabi khidir. Talqin Tarekat idrisiyah mengertikan talikin dengan janji setia seorang murid kepada gurunya. jubah. pada hari minggu y Di Jakarta pada hari jumat sesuai pengajian y Bagi calon wanita talqin akan di laksanakan oleh istri syekh akbar. o leh karena itu hakikat rabithahh adalah selalu beserta guru mursyid. Rabithah mursyid atau rabithah bi al syaikih Pemahaman silsilah dalam berwasilah telah membawa jamaah tarekat idrisiyah pada pemakaian teknik yaitu rabithah mursyid sebagai pendahuluan zikir. Oleh karena itu petunjuk di peroleh dari rabithah tertinggi setelah terlebih dahulu mendapatkan bimbingan dan tuntunan secara aktif dari guru yang telah mentalkinnya. Pakaian wanita dan pria a. 3. Pakaian wanita Pakaian wanita anggota jama ah idrisiyah boleh memakai pakaian muslim dengan model apa saja asalkan menutupi aurat. perantara dalam amalan doa sang murid selaku rabithah terlebih dahulu kepada guru yang telah melaksanakan talqin. Warna putih adalah warna yang sangat di sukai rosulullah . upacara talqin cukup dengan berhadapan dengan guru. Pakaian pria Pakaian yang di kenakan jamaah laki-laki tarekat idrisiyah memilih warna putih baik ghamis. Melalui tuntunan guru itu mengharap bertemu dengan roh nabi khidir atau nabi muhamad.2. Adapun alasannya mengapa memilih wana putih adalah : a. secara lisan guru menyampaikan beberapa amalan yang harus menjadi amalan sehari-hari khususnya dan pengalaman ajaran islam secara keseluruhan. peci. Anti merokok Pada tanggal 27 sampai 30 november 1976 bertempat di pesantren fat-hiyah al idrisiyah pagendingan. 1. sorban. tangan dan kaki sebaiknya memakai kaus dan sebaiknya tidak memperlihatkan lekukan tubuh juga di haruskan memakai jilbab sekaligus dengan cadarnya. Warna putih apabila ada kotoran terlihat jelas. b. 4. Tasikmalaya para ulama tarekat idrisiyah se jawa dan se Sumatra melaksanakan diskusi tentang rokok dan dari hasil diskusi itu di sepakati bahwa hokum merokok adalah haram. pelaksanaan talqin bisa di lakukan di dua tempaat yaitu di Jakarta dan di tasikmalaya sesuai pula dengan aktivitas syekh akbar yaitu di Jakarta dan tasikmalaya tempat pelaksanaan talqin yaitu: y Di tasikmalaya. . Rabithah sama sekali tidak untuk memperserikatkan mereka dengan Allah. b. tidak kepada guru yang lebih awal. maupun celana panjang hanya selendang yang berwarna hijau. Sedangkan yang menjadi dasar dari hokum ini adalah surat Al-Maidah ayat 90. baik melalui mimpi atau ilham.

ijazah ini memberikan wewenang kepada murid untuk bertindak sebagai wakil syekh dalm memberikan pelajaran. ijazah pertama ijazah ini akan di berikan kepada calon murid yang telah melaksanakan talkin dan telah cukup mempelajari dasar-dasar tarekat. 3. ijazah artinya iznun fi lan. Ada tiga macam tingkatan ijazah yaitu: 1. menjadi imam dan membimbing murid-murid lainnya. artinya ijin untuk mengamalkan amalanamalan tarekat idrisiyah. Ijazah ketiga Ijazah ini merupakan ijazah yang tertinggi nilainya. murid yang telah melaksanakan talqin akan di beri ijazah untuk dapat mengamalkan amalan tarekat idrisiyah. . Si murid yang menyandang khalifah artinya dia boleh menerima murid dan mentalqin atas namanya sendiri.Hasbullah sebagai Pembina majelistaklim tarekat idrisiyahdan akan di berikan pengetahuan pendahuluan tentang tarekat idrisiyah secara garis besar. Nasihat dan khirqah Nasihat atau wasiat adalah meupakan peuah-petuah berbentuk pengajaran secara langsung berhadapan antara guru dan murid-muridnya. 2. karena memberikan wewenang kepada murid yang menerimanya untuk bertindak sendiri sebagai seorang syekh serta dapat mengambil talqin atas namanya sendiri. 4. Khalifah Khalifah adalah wakil guru syekhnya yang telah diberikan kepada muridnya yang di anggap cukup memadai menurut penilaian guru syekhnya. ijazah menurut HS hasbullah.HS. 2.y Bagi calon yang berpendidikan SMA ke atas akan terlebih dulu di bawa ke Drs. 5. dalam tarekat idrisiyah nasihat di berikan setelah dzikir bersamatahap terkhir. 3. Ijazah kedua Ijazah ini lebih tinggi lagi nilainya daripada ijzah pertama. guru akn mengajarkan mengenai ketinggian tauhid dari seorang yang beriman dan ketinggian akhlak yang berpedoman pada rosulullah bagi para penganutnya untuk selalu lebih di utamakan dalam hidup supaya memperolehkesempurnaan hidup dunia dan akhirat. Barokah dan karomah Dalam sebuah tarekat keyakinan akan suatu berkah dan karomah dari guru mursyid sangat menonjol demikian pula pada tarekat idrisiyah ini tampak pada saat akn berpisah dengan gurunya para muidnya akan meminum air yang sebelumnya di berikan kepada guru untuk di beri doa atau mantra.

C.melalui lembaga .1. 1.Achmadi selanjutnya keluarga besar tarekat idrisiyah menyatakan masuk golongan karya. tasikmalaya Lascar ini pernah dua kali terlibat dalam pertempuran melawan belanda yaitu: y Di tiang roke y Di bandung. syekh akbar abdul fatah di penjara di tasikmalaya beliau di penjara karena di fitnah yang di tujukan kepada beliau. setelah keluar dari penjara tanpa melalui proses pengadilan beliau hijrah ke Jakarta. syekh akbar abdul fatah memilih bersifat nonkooperatif dan lebih memilih sikap isolative.3. Tarekat idrisiyah dan pendidikan Di setiap pusat tarekat memiliki kegiatan pendidikan yang berbeda-beda seperti di pagendingan. 1. maka bersama pejuang lain mendirikan lascar perlawanan bernamazundullah atau tentara Allah. Masa orde baru Berdasarkan pertimbangan dan mengacu pada perbandingan orde lama dan orde baru dan tentu setelah mendapat petunjuk dari rhabithah termulia. dan aliyah yang masih merupakan pesantren tradisional. Bidang-bidang kegiatan tarekat idrisiyah Di antara bidang-bidang kegiatan yang menyangkut aktivitas social kemasyarakatan yang secara sepintas akan disampaikan antara lain: 1. Masa orde lama Pada masa pemerintahan bung karno syekh mursyid tarekat idrisiyahbeserta jamaahnya tidak pernah ikut kegiatan partai politik. b. ibadah dan berzikir bersama murid-muridnya tetapi manakala kebencian syekh abdul fatah kepada belanda terrealisasikan . syekh abdul fatah bertindak sebagai komandan dan K. Tarekat idrisiyah dan birokrasi a. tasikmalaya ada pesantren yang di berinama fathiyah idrisiyah selain pesantren disana juga berkembang program-program pendidikan ibtidaiyah.H muhamad dahlan sebagai wakil komandan lascar tersebut berkedudukan di cidahu. Aktifitas Tarekat Idrisiyah Dalam aktifiatas tarekat idrisiyah akan I bagi kedalam dua point yaitu pertama tentang kegiatan yang menyangkut social kemasyarakatan dan yang kedua menyangkut amalan mistik tarekat idrisiyah. sehari-harinya digunakan untuk mengajar. 1. Tarekat idrisiyah melawan penjajah Pada masa penjajahan belanda. kegiatan hanya tertuju pada kegiatan tarekat yaitu mendidik.2. sekitar majalaya dan dayeuh kolot Pada masa penjajahan jepang. melatih murid ibdah dan berzikir akan tetapi ketika PNI ada main mata dengan PKI syekh akbar muhamad dahlan melarang jamaahnya untuk memilih PNI. tsanawiyah. maka mursyid tarekat idrisiyah di Jakarta di bawah pimpinan bapak H.

Dalam berkah dan karamah guru yang bernilai magis bagi yang meneimanya. serta di gambarkan sebagai perjalanan mistis untuk bertemu dan besatu dengan tuhan . walau tidak pesat dalam perkembangan bila di bandingkan dengan koperasi lain. Bidang peternakan ikan. Syarat ketujuh bagi criteria untuk menjadi pengganti syekh mursyid yaitu adanya nasab. Tukang-tukang kredit. c. ekonomi kelas menengah akan semakin mantap. 2. Mencium kaki guru ketika jamaah berpisah. Tarekat idrisiyah dan amalan mistik magis Tarekat pada umumnya dipahami sebagai fakta spiritual.pendidikantarekat idrisiyah mempunyai harapan atau boleh dikatakan bagian dari tujuan pengembangan paham tarekat idrisiyah itu sendiri. b. 1. silsilah keturunan yang menghubungkan sampai ke Nabi Muhamad SAW. Tarekat idrisiyah dan variasi local a. baik yang jadi milik suatu tarekat seperti qodriyah akan tetapi terus berjalan. Pemakaian paham tarekat untuk tujuan magis .ma rifat-bullah wahdatulwudud. 4. Maka mereka menemukan lokasi sosialnya dengan baik.4. 2. Bidang elektronik. 3. walaupun tidak termasuk kedalam criteria organisasi sufi tetapi syekh mursyid akan mengangkat pembantu-pembantunya. Tarekat idrisiyah dan kegiatansosial masyarakat Walaupun secara umum tarekat lbih dipahami sebagai fakta spiritual daripada fakta social akan tetapi dalam perubahan social yang cepat. yaitu pihak tarekat idrisiyah atau pesantren fathiyah idrisiyah telah di ajarkan keterampilan memelihara dan mengembangkan ikan. Penyesuaian ritual yang di lakukan oleh tarekat idrisiyah mungkin saja di dasarkan pada masih kuatnya adat setempat atau budaya sunda dimana tarekat idrisiyah beradayaitu system kekerabatan vertical mempengaruhi jalan pikiran syekh mursyid tarekat idrisiyah. misalnya di daerah kosambi. oleh karena itu. Dakwah secaram tidak langsung tarekat idrisiyah di tujukan untuk seluruh warga masyarakat Indonesia. mustahil untuk menjadi pengganti syekh mursyid tanpa nasab. bandung mereka mempunyai jalinan erat satu sama lain satu keluarga dari tarekat idrisiyah. masing-masing pembantu tersebut bertanggung jawab terhadap bidang-bidang kegiatan sesuai dngan apa yang harus dilaksanakannya. di kalangan tarekat yang mempunyai aktivitas di bidang social. 2. 1.aktivitas idrisiyah dalam bidang social kemasyarakatam itu antara lain lebih di tekankan pada bidang ekonomi misalnya akan terlihat dalam: 1. para santri dan murid di bantu untuk mengembangkan keterampilannyadengan membuka took elektronik. Sikap semacam itu tercermin dalam bidang pengelolaan serta pengembangan programprogram yang di minsti oleh masing-masing tarekat. Koprasi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful