Matematik Gunaan 2 (SPA 304

)

KUANTITI DAN UNIT ASAS (Bab 1) Dalam sistem SI, terdapat 5 kuantiti asas seperti berikut. Kuantiti Asas Panjang Masa Jisim Suhu Arus Elektrik Kuantiti Terbitan Kuantiti terbitan ialah kuantiti fizik yang ditakrifkan dalam sebutan kuantiti-kuantiti asas dan unit-unit SI yang berkaitan. Contoh 1: Pecutan = jarak Masa × Masa = m s×s = m s2 = m s-2 Unit SI Meter Saat Kilogram Kelvin Ampere Simbol m s kg K A

Daya = jisim × pecutan = kg × m s-2 = kg m s-2 Kerja = Daya × Jarak = kg m s-2× m = kg m2 s-2 Kuasa = Kerja = Daya × Jarak Masa Masa = kg m s-2 × m s = kg m s-2 × m × s-1 = kg m2 s-3

1

KKKT/Unit Pengajian Am/nadiana binti ariffin

Matematik Gunaan 2 (SPA 304)

Bentuk Piawai Nilai yang sangat besar dan sangat kecil boleh diringkaskan dalam bentuk piwai, iaitu dalam bentuk A × 10n, dengan syarat 1 ≤ A < 10 dan n ialah satu integer. Contoh 2: a) 546000 m boleh ditulis sebagai 5.46 × 105 m. b) 0.000546 km boleh ditulis sebagai 5.46 × 10-4 km. PERTUKARAN NOMBOR PIAWAI KEPADA NOMBOR BIASA KUASA 10 101 = 10 102 = 100 103 = 1000 Dan seterusnya……. 10-1 = 1/ 10 10-2 = 1/ 100 10-3 = 1/1000 Dan seterusnya……. Contoh: a) 1.33 x 103 = 1330 b) 6.711 x 10-5 = 0.00006711

Angka Bererti Angka tepat yang diperlukan untuk meletakkan tempat (titik) perpuluhan dikenal sebagai angka bererti. Contoh 3: a) 1.47 mempunyai 3 angka bererti b) 4.5000 mempunyai 5 angka bererti c) 0.0012 = 1.2 × 10-3 mempunyai 2 angka bererti d) 0.001200 = 1.200 ×10-3 mempunyai 4 angka bererti

2

KKKT/Unit Pengajian Am/nadiana binti ariffin

Matematik Gunaan 2 (SPA 304)

e) 186000 = 1.86 × 105 mempunyai 3 angka bererti Imbuhan dan Pertukaran unit Imbuhan digunakan untuk menulis nilai-nilai yang besar atau kecil. Jadual berikut menunjukkan imbihan yang biasanya digunakan dalam sistem SI. Imbuhan Giga Mega Kilo Desi Senti Mili Mikro nano Nilai 109 106 103 10-1 10-2 10-3 10-6 10-9 Simbol G M k d s m μ n

Imbuhan memeberi satu system pengukuran yang sepadan dengan magnitudnya. Ia memudahkan kita dalam penukaran unit dalam sisitem metrik. Contoh 4: Tukarkan : a) 3 kg kepada gram b) 5 g kepada kilogram c) jawapan a) 3 kg = 3 × 103 g = 3000 g b) 5 g = 5 /1000 kg = 5 × 10-3 kg c) halaju = 36 km j-1 = 36 km = 36 × 1000 m = 10 m s-1 1 jam 1 × 60 × 60 s 36 km j-1 kepada m s-1

3

KKKT/Unit Pengajian Am/nadiana binti ariffin

Matematik Gunaan 2 (SPA 304)

LATIHAN 1 1. Tunjukkan bagaimana kuantiti terbitan berikut diterbit dalam sebutan unit-unit asas: a) Isipadu (panjang × lebar × tinggi) b) Sesaran (jarak) c) Halaju (Sesaran / masa) d) Pecutan ( Perubahan halaju / masa) e) Momentum ( jisim × halaju )

f)

Ketumpatan ( jisim / isipadu )

g) Daya ( jisim × pecutan) h) Tekanan (daya / luas ) i) j) Cas elektrik (arus × masa) Kerja ( daya × jarak)
-Lihat contoh 1-

2. Nyatakan angka beerti bagi nilai-nilai berikut: a) 135 m b) 0.013 s c) 25.10 g d) 1007 cm 3. Tukarkan nilai-nilai berikut kepada unit SI: a) 2.5 g b) 5.7 cm c) 0.034 km d) 250 μs e) 5670 nm f) 2.31 MJ g) 7.2 km j-1 h) 1.85 g cm-3 i) 560 cm3

e) 3700 km f) 0.003 kg g) 1.54 × 10-3

4. Cari jumlah jisim 5.056 kg, 5.40 ×104 mg dan 7.85 g dalam unit SI dan nyatakan jawapan anda dalam bentuk piawai. 5. Tukarkan nombor-nombor berikut dalam bentuk piawai

a) b) c) d) e)

784 2500 0.017 0.0075 31000

f) g) h) i) j)

490 000 92 675 000 0.73 87300

k) l) m) n) o) p)

14 000 000 0.012 0.00 35 537 000 000 80 200 000 000 000 0.00 000 0084

4

KKKT/Unit Pengajian Am/nadiana binti ariffin

Matematik Gunaan 2 (SPA 304)

6. Tukarkan nombor piawai berikut kepada nombor biasa a) 3.112 x 10-4 b) 4.21 x 103 c)
d)

5.52 x 10-5 2.77 x 106

e) 8.65 x 10-3 LATIHAN 2 1. Nyatakan nombor berikut dalam bentuk piawai dan nyatakan bilangan angka bererti. a) b) c) d) e) f) angka bererti. i) ii) iii) iv) 0.00345 678.31 0.0320 964005.33 0.00052 8933.21 0.432 21.85 0.0088 0.0000005655

2. Tukarkan nombor-nombor berikut kepada bentuk piawai dan nyatakan bilangan

3. Nyatakan nilai-nilai berikut kepada bentuk piawai dan unit SI. i) 0.66 km2 iii) 34 mm3 4. Tukarkan kepada unit SI a) 421 Gs b) 2.12 nA c) 2.8 Mm-2 d) 0.072 gkm-1 e) 24.21nA cm-3 f) 0.0032 dm g) 43.21 Gmm3 h) 0.452 µAcm2 i) j) 0.003 dm 6.25 nm/j ii) 0.0024 ngkm iv) 6.45 g/s

5

KKKT/Unit Pengajian Am/nadiana binti ariffin

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.