Disediakan oleh : Noor Badariah bte Abu Bakar Nur Atiqah bte Ahmad Zaki

.

.

1. Daripada pergerakan ringkas kepada pergerakan kompleks 3. Daripada pergerakan kasar kepada pergerakan halus 2. Daripada pergerakan mudah kepada pergerakan susah PRINSIP ANSUR MAJU .

y Dalam erti kata yang lain ialah mempelajari sesuatu dengan melakukan yang lebih mudah terlebih dahulu ke yang lebih susah secara berperingkat-peringkat. . y Dengan cara ini sesuatu pembelajaran itu menjadi lebih mudah untuk dikuasai dan akhirnya mencapai objektif dan matlamat yang telah ditentukan. y Ia dilaksanakan sebagai latih tubi secara berulangulang mengikut tahap-tahap kesukaran yang telah ditentukan secara berperingkat-peringkat. sesuatu pekerjaan yang dianggap sukar akan menjadi senang dan dapat dilaksanakan dengan jayanya.y Dengan menggunakan prinsip ini.

.

y Dapat minimumkan berlakunya kemalangan dan kecederaan. y Guru mengajar secara berperingkat-peringkat dan menegaskan butiran secara terperinci bagi setiap peringkat pergerakan. .Melibatkan guru y Guru dapat mengenalpasti kesalahan yang dilakukan oleh murid pada setiap peringkat dan membetulkannya dengan serta merta. y Pemeringkatan penguasaan kemahiran mengikut turutan memacu ke arah pencapaian objektif. y Perkembangan pengajaran menunjukkan pemeringkatan sesuai dengan kebolehan murid secara teratur dan terkawal.

Melibatkan murid y Murid memahami dengan jelas setiap peringkat y y y y pergerakkan aktiviti. Dapat memupuk semangat keberanian dan keyakinan murid. . Murid dapat mengenalpasti setiap kesalahan yang dilakukan pada setiap peringkat pergerakan. Murid tidak akan merasa bosan kerana terdapat berbagai gaya gerakan dalam sesuatu aktiviti. Murid akan amat responsive dan terlibat sepenuhnya dalam aktiviti.

KEMAHIRAN MENGELECEK .

1. . Pemain berjalan biasa tanpa bola sambil menggunakan kayu hoki dalam garisan yang lurus.

Secara individu pemain berjalan secara biasa sambil mengelecek bola dengan kayu hoki.2. diikuti dengan berlari perlahan-lahan .

3. Mengelecek melalui halangan sebaris .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful