Disediakan oleh : Noor Badariah bte Abu Bakar Nur Atiqah bte Ahmad Zaki

.

.

Daripada pergerakan kasar kepada pergerakan halus 2. Daripada pergerakan ringkas kepada pergerakan kompleks 3.1. Daripada pergerakan mudah kepada pergerakan susah PRINSIP ANSUR MAJU .

y Dalam erti kata yang lain ialah mempelajari sesuatu dengan melakukan yang lebih mudah terlebih dahulu ke yang lebih susah secara berperingkat-peringkat. . sesuatu pekerjaan yang dianggap sukar akan menjadi senang dan dapat dilaksanakan dengan jayanya. y Ia dilaksanakan sebagai latih tubi secara berulangulang mengikut tahap-tahap kesukaran yang telah ditentukan secara berperingkat-peringkat.y Dengan menggunakan prinsip ini. y Dengan cara ini sesuatu pembelajaran itu menjadi lebih mudah untuk dikuasai dan akhirnya mencapai objektif dan matlamat yang telah ditentukan.

.

y Dapat minimumkan berlakunya kemalangan dan kecederaan. y Pemeringkatan penguasaan kemahiran mengikut turutan memacu ke arah pencapaian objektif. . y Perkembangan pengajaran menunjukkan pemeringkatan sesuai dengan kebolehan murid secara teratur dan terkawal.Melibatkan guru y Guru dapat mengenalpasti kesalahan yang dilakukan oleh murid pada setiap peringkat dan membetulkannya dengan serta merta. y Guru mengajar secara berperingkat-peringkat dan menegaskan butiran secara terperinci bagi setiap peringkat pergerakan.

Dapat memupuk semangat keberanian dan keyakinan murid. . Murid akan amat responsive dan terlibat sepenuhnya dalam aktiviti.Melibatkan murid y Murid memahami dengan jelas setiap peringkat y y y y pergerakkan aktiviti. Murid dapat mengenalpasti setiap kesalahan yang dilakukan pada setiap peringkat pergerakan. Murid tidak akan merasa bosan kerana terdapat berbagai gaya gerakan dalam sesuatu aktiviti.

KEMAHIRAN MENGELECEK .

1. . Pemain berjalan biasa tanpa bola sambil menggunakan kayu hoki dalam garisan yang lurus.

Secara individu pemain berjalan secara biasa sambil mengelecek bola dengan kayu hoki. diikuti dengan berlari perlahan-lahan .2.

3. Mengelecek melalui halangan sebaris .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful