P. 1
GEJOLAK EMOSI REMAJA

GEJOLAK EMOSI REMAJA

|Views: 406|Likes:
Published by Ama Ariyanti

More info:

Published by: Ama Ariyanti on Jul 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2011

pdf

text

original

HUBUNGAN PERKEMBANGAN EMOSI REMAJA DENGAN PAI

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pembelajaran kadang tidak selalu disukai oleh peserta didiknya, sehingga banyak tujuan Pembelajaran yang tidak tercapai. Ini dilatarbelakangi oleh kurangnya pemahaman dari sang pendidik akan perkembangan emosi dan jiwa peserta didiknya, khususnya remaja. Sebab, dalam usia remaja perubahan emosi dan psikologis sangat pesat sekali. Tanpa adanya pemahaman terhadap perkembangan emosi jiwa remaja ini, sang pendidik kemungkinan besar akan mengulangi kesalahan dengan memberikan Pembelajaran yang tidak sesuai dengan kondisi perubahan yang ada pada diri remaja. Kalau kita melihat pada hakekat Pendidikan yang merupakan suatu upaya mewariskan nilai, yang akan menjadi penolong dan penentu umat manusia dalam menjalani kehidupan, dan sekaligus untuk memperbaiki nasib dan peradaban umat manusia. Tanpa pendidikan, maka diyakini bahwa manusia sekarang tidak berbeda dengan generasi manusia masa lampau, yang dibandingkan dengan manusia sekarang, telah sangat tertinggal baik kualitas kehidupan maupun proses-proses pemberdayaannya. Secara ekstrim bahkan dapat dikatakan, bahwa maju mundurnya atau baik buruknya peradaban suatu masyarakat, suatu bangsa, akan ditentukan oleh bagaimana pendidikan yang dijalani oleh masyarakat bangsa tersebut. Disinilah pendidik dituntut untk mampu membawa peserta didik dapat mencapai peradaban tertinggi, dengan menerapkan proses pendidikan yang sesuai dengan kondisi kejiwaan peserta didik. Oleh karena itu, dalam makalah ini akan dibahas tentang perkembangan emosi remaja dan hubungannya dengan pendidikan agama islam.

B. Pokok Bahasan 1. Bagaimana Perkembangan emosi remaja? 2. Bagaimana Pendidikan agama remaja? 3. Bagaimana Pengembangan Potensi remaja?

BAB II PEMBAHASAN

1. Emosi Remaja Zaman remaja yang dikenali sebagai zaman ‘storm and stress’ amat sukar dipahami oleh orang dewasa. Ketidakpahaman inilah sering timbul konflik antara golongan remaja dengan orang dewasa khususnya ibu bapak dan guru-guru. Dalam pembagian tahap perkembangan manusia, maka masa remaja menduduki tahap progresif.
1

Apabila timbul konflik antara ibu bapak, golongan remaja sering bertingkah laku yang bertentangan dengan kehendak ibu bapak dan orang dewasa karena mereka menganggap orang dewasa tidak memahami jiwa mereka. Memahami emosi remaja pada hari ini satu keperluan kepada orang dewasa ketika mendidik golongan remaja. Hendaknya guru agama memahami keadaan anak yang sedang mengalami kegoncangan perasaan akibat pertumbuhan yang berjalan sangat cepat itu dengan segala keinginan, dorongan dan ketidakstabilan kepercayaan itu. Dengan pengertian itu guru agama dapat memilihkan cara penyajian agama yang tepat bagi mereka, sehingga kegoncangan perasaan dapat teratasi. Mereka terlebih dulu perlu memahami
2

emosi remaja supaya proses pendidikan yang dilakukan bersesuaian dengan jiwa golongan ini. Dengan itu, proses pendidikan memberi kesan mendalam kepada jiwa mereka. Emosi adalah sesuatu yang kompleks dalam diri manusia. Ia membabitkan tindak balas tubuh badan seperti pernafasan, denyutan dan lain-lain. Dalam Kamus Psikologi yaitu Mu’jam Ilm al-Nafs, mentakrifkan emosi sebagai infi’al yaitu keadaan dalaman yang menunjukkan pengalaman dan perbuatan didzahirkan dalam suatu peristiwa yang berlaku seperti perasaan takut, marah, kecewa, gembira, suka dan duka. Dalam Encyclopedia of Social Psychology, mentakrifkan emosi sebagai hasil

Penulisan diary peribadi adalah ciri yang menunjukkan pengasingan diri dan . tindak balas tingkah laku. emosi remaja pada zaman kanak-kanak berkembang mengikut proses pelaziman dan peniruan. perasaan romantis membawa pengertian bahwa mereka menganggap dan menggambarkan individu yang dicintai itulah yang paling ideal. Ketika usia remaja pula. Itulah sebabnya bentuk pernyataan emosi pada zaman remaja banyak bergantung kepada apa yang dipelajarinya daripada masyarakat sekeliling. tindak balas kognitif dan perasaan dialami sama ada menggembirakan atau tidak. emosi dan tingkah lakunya akan turut menyeleweng karena sejak kecil jiwa mereka ditanam dengan bibit kerusakan. Cara peniruan pula. sahsiah atau ciri-ciri yang memikat hati remaja. Pada zaman remaja adalah puncak wujudnya perasaan cinta romantis. Oleh kerana itu. mempunyai watak. bertindak keras dan menganiaya anakanak. Kanak-kanak menggunakan daya imaginasi dalam membayangkan sesuatu mengikut yang telah dilazimkan. Cara pelaziman berlaku dengan mudah dan cepat pada masa beberapa tahun permulaan hidup mereka. Perasaan romantis remaja mempunyai pengaruh mendalam kepada hidup mereka. mudah keliru dan mudah marah atau memberontak. emosi berkembang dengan pesat hasil daripada kematangan dan pembelajaran.tindak balas kepada sesuatu kejadian atau peristiwa termasuk tindak balas psikologikal. Antara ciri emosi remaja ialah romantik. Menurut Dr Rohaty Majzub. Jika ibu bapak berkelakuan buruk. Perasaan romantis ini mendorong remaja menulis dalam diary peribadi. Remaja yang mempunyai ciri-ciri romantik adalah remaja yang mengalami tarikan heteroseksual (tarikan antara remaja yang berlainan kelamin) melalui pendampingan mereka dengan remaja lain. kanak-kanak meniru tingkah laku emosi yang diperhatikannya pada orang lain dan memberikan gerak balas terhadap perkara berkenaan dengan cara yang tidak dapat dibuatnya dulu. Perkembangan emosi remaja pada peringkat awal terutama pada zaman kanak-kanak banyak dipengaruhi melalui pelaziman dan cara peniruan. Ibu bapak adalah orang pertama yang menjadi contoh kepada anak-anak remaja.

Pendidik perlu memahami bahwa remaja yang dalam proses perkembangan dan perubahan boleh menimbulkan pelbagai masalah emosi karena mereka sedang berhadapan dengan proses penyesuaian diri antara zaman kanak-kanak dengan alam dewasa. Itulah sebabnya golongan remaja mudah bertukar pendirian. Selain itu. Jiwa ingin lari dari rumah pula. remaja juga mempunyai emosi yang mudah marah. Remaja mudah menunjukkan emosi memberontak dan marahnya dengan tindakan agresif seperti mendurhaka kepada keluarga. perubahan fisikal.keupayaannya untuk menguraikan mengenai dirinya di samping keinginannya untuk lari daripada gelisah melanda dirinya. Seseorang remaja mempunyai kehendak yang harus diterima keluarga. apabila mereka rasa tidak selera dengan undangundang dan mencoba untuk hidup bebas. kecewa dan gembira. rekan sebaya dan masyarakat sekeliling. lari dari rumah dan ingkar dengan peraturan sekolah. Mereka mendurhaka kepada keluarga sebagai percobaan untuk bebas daripada sifat kekanak-kanakan dan untuk mencapai kemerdekaan jiwa. Remaja akan mencatatkan peristiwa harian terutama bagi menggambarkan perasaannya sama ada perasaan cinta. emosi dan personality berlaku dengan pesat dan mereka harus memahaminya dengan teliti. karena remaja menganggap pembelajaran di sekolah mengganggu jiwa remajanya karena di sekolah terdapat banyak peraturan dan ruang kritikan seperti guru. kerja sekolah dan disiplin. . Zaman remaja yang dikatakan sebagai ‘storm and stress’ mudah menyebabkan remaja memberontak dan marah terhadap seseorang atau sesuatu perkara. Ketika zaman remaja. Ketika ini juga berlaku perubahan dalam hubungan mereka dengan keluarga. rekannya dan masyarakat sekeliling. ideologi dan kawan-kawan. Tindakan ingkar dari peraturan sekolah pula. pendapat. Dalam keadaan begini kadang-kadang mereka mudah keliru dengan peranan dan tanggungjawab mereka. Harapan yang baik dan tanggungjawab mula dikenakan kepada mereka.

keyakinan dan tekanan. mereka berjaya menerima perubahan itu sekali pun kadang kala pahit baginya. Zaman remaja yang penuh dengan tekanan dan kecemasan emosi. Masalah personaliti seperti mudah hilang sabar. Dengan pemahaman ini. penpendidikan dapat menyelami emosi dan jiwa remaja serta dapat menggunakan pendekatan sesuai dengan minat dan kecenderungan mereka. Sekiranya mereka tidak mendapat sokongan daripada orang dewasa. terutama perubahan hormon seks. Masalah yang berkaitan dengan emosi remaja disebut juga sebagai masalah personal psikologi (Hassan Langgulung. Pendidik perlu menggunakan pendekatan psikologi pendidikan. Ketika ini. Remaja amat memerlukan sokongan dan pemahaman daripada orang dewasa ketika mereka mengharungi zaman yang penuh dengan cabaran ini. keadaan masyarakat dan keadaan ekonomi yang melingkungi remaja serta perlakuan orang tua yang kaku dan bertentangan dengan remaja. perubahan emosi. amat memerlukan pendekatan pendidikan teladan dalam proses memberi bimbingan kepada golongan ini. sukar membuat keputusan. takut membuat kesilapan. seorang pengkaji masalah remaja berkata. .1977). sukar melupakan kesilapan lalu dan gagal dalam beberapa perkara dilakukan. Untuk melaksanakan pendekatan psikologi pendidikan. perubahan dari aspek emosi agak pesat. mereka mudah mengalami gangguan emosi dan menimbulkan masalah emosi yang boleh memberi kesan tidak baik kepada perkembangan psikologi remaja. tidak berupaya menyesuai atau menerima dengan mudah perubahan itu.Bagi remaja yang bersedia dengan kehadiran masalah dan sanggup menerimanya dengan hati terbuka. kerisauan. terlebih dulu penpendidikan perlu memahami psikologi remaja. perkara yang menyebabkan masalah emosi remaja adalah disebabkan oleh perubahan jasmani. lalu menunjukkan gangguan psikologi pada dirinya. Tetapi bagi sesetengah remaja pula. Dr Zakiah Daradjat. kebimbangan. Masalah personal psikologi ialah perkara yang berkaitan peribadi dan masalah psikologi remaja itu sendiri seperti personaliti.

organisasi. disiplin. namun implementasinya dalam pendidikan kita masih rendah. perlu diupayakan suatu sistem pendidikan yang mampu membentuk kepribadian dan ketrampilan peserta didik yang unggul.2. terprogram dan berkesinambungan membantu peserta didik mengembangkan kemampuannya secara optimal. penilaian. dan internalisasi. Sejalan dengan pencapaian tujuan pendidikan. yakni pengetahuan atau ingatan. gerakan keterampilan kompleks. analisis. keharmonisan atau ketepatan. Oleh karena itulah kebutuhan dasar siswa harus terpenuhi lebih dahulu. Ing Madyo Mbangun Karso. manusia yang kreatif. jujur. bertanggung jawab dan memiliki solidaritas sosial yang tinggi. aplikasi. yaitu: kebutuhan fisiologis. Pendidikan agama remaja Pendidikan merupakan usaha sadar yang terencana. Aspek psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan bertindak yang terdiri dari enam aspek. Ing Ngarso Sun Tulodho. pemahaman. yaitu: gerakan refleks. Aspek kognitif yang berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam aspek. Empat pilar pendidikan yang dijadikan fondasi pendidikan pada era informasi dan jaringan global ini dalam meraih dan merebut pasar internasional. aspek afektif maupun aspek psikomotorik. jawaban atau reaksi. Bangsa kita sebenarnya telah memiliki pilar pendidikan yang sangat 3 fundamental. dapat dipercaya. terampil. baik aspek kognitif. Tut Wuri Handayani. keterampilan gerakan dasar. cakap. Keempat pilar tersebut adalah : . yakni beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. dan kebutuhan akan harga diri. dan gerakan ekspresif dan interpretatif. Aspek afektif berkenaan dengan sifat yang terdiri dari lima aspek yakni: penerimaan. yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Untuk mewujudkan manusia yang unggul perlu diberikan landasan pendidikan yang kokoh. kemampuan perseptual. sintesis dan evaluasi. kebutuhan rasa aman. kebutuhan akan rasa kasih sayang.

5). 2).1. Problem solving approach. dan 6). Menurut John Dewey bahwa pembelajaran yang dapat dilakukan dengan: 1). 2. Pendekatan inkuiri. “untuk apa” dan “siapa” yang akan menggunaka ilmu pengetahuan itu. Peserta didik memperoleh kesempatan belajar dan berlatih untuk dapat menguasai dan memiliki standar kompetensi dasar yang dipersyaratkan dalam dirinya. serta memecahkan masalah secara kreatif (creative problem solving skill). Kegiatan Active learning dilakukan dengan kegiatan mandiri. Sebab. value added dan siap memakai bukan siap pakai. salah satu ukuran luar yang dapat dipakai untuk melihat sejauh mana tingkat kemjuan diskursus suatu disiplin ilmu adalah dengan melihat upaya-uapay dan hasil diskursus mengenai disiplin tersebut. peserta didik membaca sendiri bahan yang akan dibahas di kelas. peserta didik akan dapat memahami dan menghayati bagaimana suatu pengetahuan dapat diperoleh dari fenomena yang terdapat dalam lingkungannya. Belajar peserta didik dengan berpikir kreatif. Learning to Do (Belajar untuk melakukan) Proses pembelajaran dengan penekanan agar peserta didik menghayati proses belajar dengan melakukan sesuatu yang bermakna ‘’Active Learning‘’. 4 . Bimbingan sebagai bagian dari mengajar. Keterampilan proses. Proses pembelajaran yang dilakukan menggali dan menemukan informasi (information searching and exploring). “bagaimana” mendapatkan Ilmu pengetahuan. mengolah dan informasi dan mengambil keputusan (information processing and decision making skill). 3). “mengapa’ ilmu pengetahuan perlu diketahui. Learning to Know (belajar untuk tahu) Pada proses pembelajaran melalui penerapan paradigma ini. Program sekolah yang harus terpadu dengan kehidupan masyarakat. Belajar untuk tahu diarahkan pada peserta didik agar mereka memiliki pengetahuan fleksibel. Beberapa bentuk Active Learning . diperlukan pemahaman yang jelas tentang “apa” yang perlu diketahui. adaptable. Untuk mengkondisikan masyarakat belajar yang efektif dewasa ini. 4).

pendekatan sinektik. discovery. Peningkatan pendidikan nilai kemanusiaan. peserta didik mencari. Banyak pendekatan pembelajaran yang dapat diterapkan dalam melatih kemandirian peserta didik. namun dalam penerapannya. Strategi pembelajaran inkuiri merupakan salah satu alternatif pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Para peserta didik mulai berpikir berdasarkan kemampuan dan pengalamannya masing-masing secara logis. dan kepentingan ekonomi. peserta didik dibantu dalam melakukan peran sebagai pengamat yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi. 4. dan sebagainya Pendekatan pembelajaran tersebut mengutamakan keterlibatan peserta didik secara efektif. memeriksa dan berusaha menemukan sendiri hal-hal yang dipelajari. inquiry. Untuk mewujudkan makna pendidikan dan fondasi pembelajaran yang terintegrasikannya nilai-nilai kemanusiaan dalam kepribadian dan perilaku selama proses pembelajaran diperlukan proses pembelajaran yang efektif. Keefektifan proses .3. problem soving. menanyakan. suku. dan agama yang melandasi hubungan antar manusia. kooperatif. moral. Meskipun guru dapat memberikan situasi masalah. Learning To Live Together (Belajar untuk Hidup Bersama) Proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik menghayati hubungan antar manusia secara intensif dan terus menerus untuk menghindarkan pertentangan ras/etnis. Belajar mandiri harus didorong melalui penumbuhan motivasi diri. keyakinan politik. Kemandirian belajar merupakan kunci terbentuknya rasa tanggung jawab dan kepercayaan diri untuk berkembang secara mandiri. Pendekatan-pendektan pembelajaran ini pada dasarnya suatu proses sosial. misalnya. keterampilan proses. agama. Keefektifan proses pembelajaran merupakan pencerminan dalam mencapai tujuan pembelajaran tepat yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Sikap percaya diri akan lahir dari pemahaman dan pengenalan diri secara tepat. Learning to be (Belajar untuk menjadi diri sendiri) Proses pembelajaran yang memungkinkan lahirnya manusia terdidik dengan sikap mandiri.

Dengan menerapkan metode yang tepat. upaya. fasilitas dan pembelajaran itu sendiri. Terkait dengan proses melatih ini. maupun kecakapan vokasional (vocational skill). Untuk dapat mengembangkan. kecakapan sosial (social skill). kecakapan akademik (academic skill). Kegiatan pendidikan pada tahap melatih lebih mengarah pada konsep pengembangan kemampuan motorik peserta didik. baik kecakapan personal (personal skill) yang mencakup. Kecakapan dan keterampilan yang 5 dimaksud berarti luas. sangat perlu adanya pengertian dan pemahaman para pendidik terhadap remaja. Salah satu faktor yang mempengaruhi keefektifan pembelajaran antara lain kemampuan guru dalam menggunakan strategi. 3. dan harus mengadakan usaha pemecahan masalah. Peserta didik dilatih memahami. Salah satu startegi pembelajaran yang memberikan perhatian pengembangan potensi peserta didik adalah strategi keterampilan proses (proses pemecahan masalah). sebelum ataupun bersamaan dengan usaha kongkrit dilakukan. memilih cara . situasi. peserta didik. kecakapan mengenali diri sendiri (self awareness) dan kecakapan berpikir rasional (thinking skill). tepat dan cepat (Nana Sudjana. perlu dilakukan pembiasaan dan pengkondisian anak dalam berpikir secara kritis. Penerapan strategi pembelajaran dipengaruhi oleh faktor tujuan. strategis dan taktis dalam proses pembelajaran. Sekolah tidak hanya berkewajiban untuk memelihara nilai-nilai masyarakat. proses pembelajaran akan berlangsung lebih efektif sehingga hasil pembelajaran akan lebih baik dan mantap. Pengembangan Potensi remaja Pengembangan potensi peserta didik merupakan proses yang disengaja dan sistematis dalam membiasakan/mengkondisikan peserta didik agar memiliki kecakapan dan keterampilan hidup. namun juga harus memberikan keaktifan kepada peserta didik dan secara kritis dalam menghadapi masalah-masalah sosial.pembelajaran berkenaan dengan jalan. merumuskan. teknik dan strategi yang digunakan dalam mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. 1996 : 52).

pemecahan dan memahami proses pemecahan “masalah”. Pemanfaatan sumber luar (out sourcing). 3. baik dari instansi pemerintah mapun non pemerintah. yaitu fokus pendidikan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. diperlukan strategi pengembangan pendidikan. antara lain: 1. Menciptakan soft image pada masyarakat sebagai masyarakat yang gemar belajar. 6. Berangkat dari kondisi tersebut. bahkan baik dari lembaga di dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk membekali terjadinya pergeseran orientasi pendidikan di era global dalam mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul. perusahaan/industri. Mengedepankan model perencanaan pendidikan (partisipatif) yang berdasarkan pada need assessment dan karakteristik masyarakat. fasilitator dan pemberdaya masyarakat. memanfaatkan berbagai potensi sumber daya (belajar) yang ada. kebutuhan pasar dan tuntutan teman saing. dan lembaga lain yang sangat peduli pada pendidikan. Memperkuat kolaborasi dan jaringan kemitraan dengan berbagai pihak. lembaga-lembaga pendidikan yang ada. kebutuhan stakeholders. menuju proses pemberdayaan seluruh unsur dalam sistem pembelajaran. pranata-pranata kemasyarakatan. Penguatan fokus pendidikan. maka budaya instant dalam pembelajaran yang selama ini dibudayakan harus ditinggalkan. 5. 2. sebagai masyarakat belajar seumur hidup. . Pemerintah hendaknya berperan sebagai katalisator. 4.

Karena adanya penghayatan. yang biasa disebut sceme. video. dan film) yang semuanya tidak bisa dipisahkan dari kehidupan para remaja . radio. sehingga remaja menjadi terombang ambing antara berbagai gejolak emosi yang saling bertentangan. pengertian-pengertian. remaja ingin agar agama menyelesaikan kegoncangankegoncanganyang terjadi dalam diri mereka. dengan penghayatan agama Islam sejak dini akan memberikan arahan yang positif bagi remaja sehingga akan dapat menjadi pengendali dalam menghadapi keinginan dan dorongan yang timbul dalam diri mereka. MAKALAH PSIKOLOGI TENTANG EMOSIONAL REMAJA EMOSIONAL REMAJA BAB I PENDAHULUAN Masalah yang sering terjadi pada perkembangan intelektual dan emosional remaja adalah ketidak seimbangan antara keduanya. maka moral remaja akan menjadi baik dan tidak menyimpang.BAB III PENUTUP Peningkatan dan kesempurnaan dalam mengatasi kegoncangan dan berbagai macam perasaan. yang satu sama lain bertentangan. Oarng yng mampu 6 mempersepsi diri dengan baik berarti mempunyai kesadaran diri yang baik pula. dan arah tujuan dalam berperilaku tersebut. Faktor penting dalam hal itu adalah melalui penghayatan pendidikan agama Islam. Mereka telah dibanjiri informasi berbagai informasi. Maka mereka ingin mengembangkan agama untuk mengikuti perkembangan dan alur jiwanya yang sedang bertumbuh pesat. Untuk sampai pada kesadaran yang tinggi akan potensi diri yang dimiliki dirinya perlu adanya proses self yang terbentuk melalui pengalaman-pengalaman untuk memproses informas yang masuk. Kemampuan intelektual mereka telah dirangsang sejak awal melalui berbagai macam sarana dan prasarana yang disiapkan di rumah dan di sekolah dengan berbagai media. serta konsep-konsep pengetahuan melalui media massa (televise.

anak didik disatu pihak intelektualnya cerdas. maka hal itu menimbulkan emosi. is an affective experience that accompanies generalized inner adjustment and mental physiological stirred up states in the individual.gejala emosional para remaja seperti perasaan sayang. Akibat nilai pendidikan parsial.” Jadi emosi adalah pengalaman afektif yang disertai penyesuaian dari dalam diri individu tentang keadaan mental dan fisik dan berwujud suatu tingkah laku yang tampak. tidak menyeimbangkan kognitif dan afektif. Pengertian Emosi Emosi adalah sebagai sesuatu suasana yang kompleks (a complex feeling state) dan getaran jiwa ( a strid up state ) yang menyertai atau munculnya sebelum dan sesudah terjadinya perilaku.sekarang. Memperkuat semangat. 2005:114). 2002:149) emosi adalah “An emotion. cinta dan benci. and that shows it self in his overt behavior. apabila orang merasa senang atau puas atas hasil yang telah dicapai. . Sedangkan menurut Lindsley bahwa emosi disebabkan oleh pekerjaan yang terlampau keras dari susunan syaraf terutama otak. melainkan pendidikan lebih mengutamakan mengejar ilmu pengetahuan dari pada mendidik dan membina kepribadian dan akhlak mulia anak didik. tertawa itu karena gembira. Hal ini bukan karena tidak disadari esensinya. Sedangkan menurut Crow & crow (1958) (dalam Sunarto. mengelola emosi dan akhlak mulia sebagaimana ditegaskan dalam Tujuan Pendidikan Nasional yaitu : untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa dan berakhlak mulia. sementara nilai-nilai afektif keimanan. kultural dan menjadi penyebab dehumanisasi dan demoralisasi. susunan syaraf bekerja sangat keras yang menimbulkan sekresi kelenjar-kelenjar tertentu yang dapat mempertinggi pekerjaan otak. (Syamsudin. afektif dan psikomotorik. harapan-harapan dan putus asa. di sisi lain potensi afeksi emosional tidak terbina terutama di kalangan remaja sehingga melahirkan erosi moral afektual. perlu dicermati dan dipahami dengan baik. Gejala. Misalnya menangis itu karena sedih. bahwa emosi itu timbul karena pengaruh perubahan jasmaniah atau kegiatan individu. misalnya apabila individu mengalami frustasi. BAB II PEMBAHASAN 1. marah. ketakwaan. takut. 2. Pengaruh Emosi Terhadap Perilaku dan Perubahan Fisik Dibawah ini adalah beberapa contoh tentang pengaruh emosi terhadap perilaku individu di antaranya sebagai berikut: a. kurang banyak dikaji dalam dunia pendidikan persekolahan. menjadi parsial atau tidak utuh sebagaimana diisyaratkan oleh Pendidikan Umum bahwa pendidikan menyeimbangkan kemampuan kognitif. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat dan semakin modern mempengaruhi dunia pendidikan yang cenderung mengutamakan aspek kognitif (kecerdasan intelektual). kemampuan skill cakap dan terampil. bangga dan rasa malu. Dunia pendidikan tidak mengembangkan nilainilai afektif sebagai dasar pmbinaan kepribadian anak yang menjadi tolok ukur pertama dan utama dalam pelaksanaan pendidikan di Negara kita. Menurut James & Lange . Sebagai pendidik mengetahui setiap aspek tersebut dan hal yang lain merupakan sesuatu yang terbaik sehingga perkembangan remaja sebagai peserta didik berjalan dengan normal dan mulus tanpa ada mengalami gangguan sedikitpun.

dan lain-lain. (7) bulu roma: berdiri kalau takut. merupakan tindakan yang kurang bijaksana. cemburu. (Hurlock. Jenis emosi yang secara normal dialami adalah cinta/kasih sayang. sedangkan selama masa kanakkanak ia kurang mempersiapkan diri untuk menghadapi keadaan-keadaan itu. Remaja membutuhkan kasih sayang di rumah yang sama banyaknya dengan apa yang mereka alami pada tahun-tahun sebelumnya. Terganggu penyesuaian social. Tidak ada remaja yang dapat hidup bahagia dan sehat tanpa mendapatkan cinta dari orang lain. dan mempunyai sikap permusuhan besar . dalam dirinya masih terdapat sifat kekanak-kanakanya. Suasana emosional yang diterima dan dialami individu semasa kecilnya akan mempengarui sikapnya dikemudian hari. e. Namun benar juga bila sebagian besar remaja mengalami ketidak stabilan dari waktu ke waktu sebagai konsekuensi dari usaha penyesuaian diri pada pola prilaku baru dan harapan sosial yang baru. (6) liur: mengering kalau takut atau tegang. Karakteristik Perkembangan Emosi Secara tradisional masa remaja dianggap sebagai periode “badai dan tekanan”. takut dan cemas. 2004 : 115) Sedangkan perubahan emosi terhadap perubahan fisik (jasmani) antara lain a : (1) reaksi elektris pada kulit: meningkat bila terpesona. (5) pupil mata: membesar mata bila marah. Kemampuan untuk menerima cinta sama pentingnya dengan kemampuan untuk memberinya. menyalahkan mereka secara langsung. nakal. Perbedaan yang terlihat terletak pada macam dan derajat rangsangan yang mengakibatkan emosinya. Meningginya emosi terutama karena anak laki-laki dan perempuan berada dibawah tekanan sosial dan menghadapi kondisi baru. Para remaja yang berontak secara terang-terangan. gembira. Cinta/kasih sayang Faktor penting dalam kehidupan remaja adalah kapasitasnya untuk mencintai orang lain dan kebutuhannya untuk mendapatkan cinta dari orang lain. a. walaupun kebutuhan-kebutuhan akan perasaan itu disembunyikan secara rapi. suatu masa dimana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. (8) pencernaan: mencretmencret kalau tegang. apabila sedang mengalami ketegangan emosi dan bisa juga menimbulkan sikap gugup (nervous) dan gagap dalam berbicara. dan khususnya pola pengendalian yang dilakukan individu terhadap ungkapan emosi remaja. (2) peredaran darah: bertambah cepat bila marah. (4) pernapasan: bernapas panjang kalau kecewa. 2002:150) 3. (3) denyut jantung: bertambah cepat bila terkejut. (9) otot: ketegangan dan ketakutan menyebabkan otot menegang atau bergetar (tremor). sedih. baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. mengolokolok mereka pada waktu pertama kali karena mencukur kumisnya.b. Karena alasan inilah sikap menentang mereka. Tidak semua remaja mengalami masa badai dan tekanan. Walaupun remaja bergerak ke dunia pergaulan yang lebih luas. amarah. Kebutuhan untuk memberi dan menerima cinta menjadi sangat penting. (Sunarto. Menghambat atau mengganggu konsentrasi belajar. apabila timbul rasa kecewa karena kegagalan dan sebagai puncak dari keadaan ini ialah timbulnya rasa putus asa (frustasi) c. apabila terjadi rasa cemburu dan iri hati. Melemahkan semangat. d. (Yusuf. 2002 :213). adanya perhatian terhadap lawan jenisnya. (10) komposisi darah: komposisi darah akan ikut berubah karena emosional yang menyebabkan kelenjar-kelenjar lebih aktif. Pola emosi remaja adalah sama dengan pola emosi kanak-kanak.

c. Kasih sayang merupakan keadaan yang dimengerti secara mendalam dan diterima dengan sepenuh hati. ada empat faktor yang sangat penting sehubungan dengan rasa marah. Sikap permusuhan berbentuk dendam. 3. Kebutuhan akan kasih sayang dapat dipuaskan melalui hubungan yang akrab dengan yang lain. Kemarahan dan Permusuhan Sejak masa kanak-kanak. Rasa marah merupakan gejala yang penting diantara emosi-emosi yang memainkan peranan yang menonjolkan dalam perkembangan kepribadian. (Sunarto. atau kecendrungan untuk merasa tersiksa. fungsi marah terutama untuk melindungi haknya untuk menjadi independent. 1. kesedihan. tetapi banyak yang masih tetap ada. Gembira dan bahagia Perasaan gembira dari remaja belum banyak diteliti. rasa marah telah dikaitkan dengan usaha remaja untuk mencapai dan memiliki kebebasan sebagai soerang pribadi yang mandiri. dia tidak hanya merupakan subjek kemarahan yang berkembang dan kemudian menjadi surut. baik orang tua. Bahkan seni dari cinta mungkin dipakai sebagai alat kemarahan. sukses dan memperoleh keberhasilan yang lebih baik dari orang lain atau berasal dari terlepasnya energi emosional dari situasi yang menimbulkan kegelisahan dirinya. 2002:154) d. prasangka. Perasaan gembira sedikit mendapat perhatian dari petugas peneliti dari pada perasaan marah dan takut atau tingkah problema lain yang memantulkan kesedihan. Selama masa remaja. aspek ini merupakan yang sangat penting dan juga paling sulit dipahami. kegagalan dalam mencapai kepuasan kebutuhan kasih sayang merupakan penyebab utama dari gangguan emosional (Yusuf . 2. teman dan orang dewasa lainnya. Kemarahan mungkin berbalik pada dirinya sendiri. Dalam upaya memahami remaja. Kasih sayang akan sulit untuk dipuaskan pada suasana yang mobilitas tinggi. Bahagia muncul karena remaja mampu menyesuaikan diri dengan baik pada suatu situasi. (Sunarto. dan menjamin hubungan antara dirinya dan pihak lain yang berkuasa. 2002:152) Kebutuhan akan kasih sayang dapat diekspresikan jika seseorang mencari pengakuan dan kasih sayang dari orang lain. Perasaan bahagia ini dihayati secara berbeda-beda oleh setiap individu. . dia telah mengalami serangkaian perkembangan panjang yang mempengaruhi pasang surut berkenaan dengan rasa ketakutannya. Rasa gembira akan dialami apabila segala sesuatunya berlangsung dengan baik dan para remaja akan mengalami kegembiraan jika ia diterima sebagai seorang sahabat atau bila ia jatuh cinta dan cintanya itu mandapat sambutan oleh yang dicintai. Sikap permusuhan tanpak dalam cara-cara yang bersifat pura-pura. 4. Dalam beberapa hal. Ketakutan dan Kecemasan Menjelang anak mencapai remaja. tetapi juga mempunyai sikap-sikap di mana ada sisa kemarahan dalam bentuk permusuhan yang meliputi kemarahan masa lalu. Pertimbangan penting lainnya ialah ketika individu mencapai masa remaja. Beberapa rasa takut yang terdahulu telah teratasi. Adanya kenyataan bahwa perasaan marah berhubungan dengan usaha manusia untuk memiliki dirinya dan menjadi dirinya sendiri. 2005:206) b. remaja bukannya menampakkan kemarahan langsung tetapi remaja lebih menunjukkan keinginan yang sangat besar.kemungkinan disebabkan oleh kurangnya rasa cinta dan dicintai yang tidak disadari. Perasaan marah sengaja disembunyikan dan seringkali tampak dalam bentuk yang samar-samar.

Konsekuensi frustasi dapat menimbulkan perasaan rendah diri. Ciri-ciri emosional remaja usia 15–18 tahun a) ‘Pemberontakan’ remaja merupakan pernyataan-pernyataan/ekspresi dari perubahan yang universal dari masa kanak-kanak ke dewasa. tak sanggunp bergaul dengan orang lain (Willis. d) Seorang remaja cenderung tidak toleran terhadap orang lain dan membenarkan pendapatnya sendiri yang disebabkan kurangnya rasa percaya diri. terutama bila hambatan tersebut muncul dari dirinya sendiri. Kematangan dan belajar terjalin erat satu sama lainnya dalam mempengaruhi . Tidak ada seorangpun yang menerjunkan dirinya dalam kehidupan dapat hidup tanpa rasa takut. 2005:57) e. 2002: 154). e) Remaja terutama siswa-siswa SMP mulai mengamati orang tua dan guru-guru mereka secara lebih obyektif.kompas. memikirkan masa depan mereka. memencilkan diri. apatis. dan penggugup. yaitu usia 12–15 tahun dan usia 15–18 tahun Ciri-ciri emosional remaja usia 12-15 tahun : a) Pada usia ini seorang siswa/anak cenderung banyak murung dan tidak dapat diterka. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Emosi Sejumlah penelitian tentang emosi anak menunjukkan bahwa perkembangan emosi mereka bergantung kepada faktor kematangan dan faktor belajar (Hurlock. (http://www. seperti terjadi bila seorang begitu takut sehingga ia tidak berani mencapai apa yang ada sekarang atau masa depan yang tidak menentu. banyak remaja yang mengalami konflik dengan orang tua mereka. seringkali berusaha untuk mengatasi ketakutan yang timbul dari persoalan kehidupan. Selanjutnya sikap apatis yang ditimbulkan oleh otoriter orang tua akan mengakibatkan anak menjadi pendiam. 4. c) Ledakan-ledakan kemarahan mungkin saja terjadi. Rasa takut yang disebabkan otoriter orang tua akan menyebabkan anak tidak berkembang daya kreatifnya dan menjadi orang yang penakut. Banyak di antara mereka terlalu tinggi menafsirkan kemampuan mereka sendiri dan merasa berpeluang besar untuk memasuki pekerjaan dan memegang jabatan tertentu. reaksi tersebut mungkin akan muncul dikemudian hari. Frustasi dan Dukacita Frustasi merupakan keadaan saat individu mengalami hambatan-hambatan dalam pemenuhan kebutuhannya. Remaja seperti halnya anak-anak dan orang dewasa. Kalau dialami dalam waktu yang panjang dan berlebihan akan menyebabkan kerusakan fisik dan psikis yang cukup serius hingga depresi. Keadaan ini terjadi bila kehilangan sesuatu atau seseorang yang sangat berarti buat kita. tetapi mengganggu individu.Banyak ketakutan-ketakutan baru muncul karena adanya kecemasan dan rasa berani yang bersamaan dengan perkembangan remaja itu sendiri. dengan berfungsinya sistem endokrin.com/kompas-cetak/htm) Biehler (1972) dalam (Sunarto. b) Siswa mungkin bertingkah laku kasar untuk menutupi kekurangan dalam hal rasa percaya diri. 2002:155) membagi ciri-ciri emosional remaja menjadi dua rentang usia. b) Karena bertambahnya kebebasan mereka. Dukacita merupakan perasaan galau atau depresi yang tidak terlalu berat. c) Siswa pada usia ini seringkali melamun. Reaksi emosional yang tidak muncul pada awal kehidupan tidak berarti tidak ada. Satu-satunya cara untuk menghindarkan diri dari rasa takut adalah menyerah terhadap rasa takut.

emosi tersebut cenderung bertahan lebih lama daripada jika emosi itu diekspresikan secara lebih terbuka. malu-malu merupakan akibat dari ketegangan emosi dan dapat muncul dengan hadirnya individu tertentu. dan sebagainya. Hubungan Antara Emosi Dan Tingkah Laku Serta Pengaruh Emosi Terhadap Tingkah Laku Rasa takut dan marah dapat menyebabkan seorang gemetar. Dalam dialog tersebut mereka akan mengungkapkan keresahan. derasnya aliran darah. Sikap takut. Suasana emosional yang penuh tekanan di dalam keluarga berdampak negatif terhadap perkembangan remaja. Metode belajar yang menunjang perkembangan emosi antara lain : a. Selain itu karena anak-anak mengekang sebagian ekspresi emosi mereka. Sebaliknya suasana penuh kasih sayang. Anak yang sehat cenderung kurang emosional dibandingkan dengan anak yang kurang sehat. Belajar dibawah bimbingan dan pengawasan. Belajar dengan coba-coba b. keinginan. Ketegangan emosional yang cukup lama mungkin menyebabkan seseorang menjadi gagap. mulut menjadi kering. Untuk mencapai kematangan emosi.2005:22) 6. cita-cita. Hambatan-hambatan dalam berbicara tertentu telah ditemukan bahwa tidak disebabkan oleh kelainan dalam organ berbicara. sedangkan perasaan tidak enak menghambat pencernaan. Belajar dengan cara mempersamakan diri (learning by identification) d. ramah. Perbedaan Individual Dalam Perkembangan Emosi Dengan meningkatnya usia anak. tekanan batin. Oleh sebab itu. Adapun caranya adalah dengan membicarakan pelbagai masalah pribadinya dengan orang lain. . Perbedaan itu sebagian disebabkan oleh keadaan fisik anak pada saat itu dan taraf kemampuan intelektualnya. sekalipun emosi itu berupa kegembiraan atau emosi yang menyenangkan lainnya. Dengan demikian dialog antara orang tua dengan remaja sering terjadi. sistem pencernaan mungkin berubah selama permunculan emosi.perkembangan emosi. 2002:213). cepatnya jantung berdetak. Keterbukaan. Belajar dengan cara meniru c. ekspresi emosional mereka menjadi berbeda-beda. remaja harus belajar memperoleh gambaran tentang situasi yang dapat menimbulkan reaksi emosional. maka jika kita merespon dengan cara yang sangat khusus terhadap hadirnya individu tertentu akan merangsang timbulnya emosi tertentu. perasaan dan masalah pribadi dipengaruhi sebagian oleh rasa aman dalam hubungan sosial dan sebagian oleh tingkat kesukaannya pada “orang sasaran” (Hurlock. terbatas pada aspek reaksi (Sunarto. Gangguan emosi dapat menjadi penyebab kesulitan berbicara. Jika demikian maka remaja akan mudah diajak untuk bekerja sama dalam rangka mengajukan dirinya dibidang pendidikan dan karir (Willis. Dalam ketakutan. dan sebagian lagi disebabkan oleh kondisi lingkungan. dan bersahabat amat mendukung pertumbuhan remaja menjadi manusia yang bertanggung jawab terhadap keluarga. Karena reaksi kita yang berbeda-beda terhadap setiap orang yang kita jumpai. Belajar melalui pengkondisian e. semua emosi diekspresikan secara lebih lunak karena mereka telah mempelajari reaksi orang lain terhadap luapan emosi yang berlebihan. Keadaan emosi yang menyenangkan dan relaks berfungsi sebagai alat pembantu untuk mencerna. 2002:158) 5. Akhirnya jiwa remaja akan makin tenang.

Pengungkapan emosi itu ada juga aturannya. c. Bagaimana memberikan respon terhadap situasi tersebut dengan pikiran maupun emosi yang tidak berlebihan atau proporsional. atau bahagia dan negative (khawatir. cemas. Upaya Pengembangan dan Pengelolaan Emosi serta Implikasinya dalam Penyelenggaraan Pendidikan Rasa marah. anak laki-laki lebih sering dan lebih kuat mengekspresikan emosi yang sesuai dengan jenis kelamin mereka. serta dengan cara yang dapat diterima oleh lingkungan social. Untuk dapat menanfsirkan yang obyektif. Rasa cemburu dan ledakan marah juga lebih umum dan lebih kuat di kalangan anak pertama dibandingkan dengan anak yang lahir kemudian dalam keluarga yang sama. 7. Mampu mengelola perasaan d. Remaja juga harus dapat memilih langkah-langkah yang tepat dalam setiap . Supaya bisa mengekspresikan emosi secara tepat. Artinya. Mampu mengurangi stress. coba tanya pendapat beberapa orang tentang situasi tersebut. remaja perlu pengendalian emosi. Belajar menghadapi situasi dengan sikap rasional b. sayang. mereka juga cenderung lebih mampu mengendalikan ekspresi emosi. Tetapi sebaliknya. serta mampu mengembangkan harapan yang realistis. dan mngekspresikan emosi positif (senang. Mampu mengemukakan perasaan dan dapat menilai kadar perasaan c. Mampu mengendalikan diri sendiri e. keterampilan mengelola emosi sangatlah perlu agar dalam proses kehidupan remaja bisa lebih sehat secara emosional. Kegagalan mengekspresikan emosi juga karena kurang mengenal perasaan dan emosi sendiri sehingga jadi “salah kaprah” dalam mengekspresikannya. Remaja juga harus mampu menafsirkan isyaratisyarat social. menerima.Ditinjau kedudukannya sebagai anggota suatu kelompok. Rasa cemburu dan marah lebih umum terdapat di kalangan keluarga besar. pengendalian emosi ini bukan merupakan upaya untuk menekan atau menghilangkan emosi melainkan: a. baik terhadap diri sendiri maupun masyarakat dimana remaja berada. Belajar mengenal. Mampu mengenali perasaan yang muncul b. bersikap positif dan optimistis. Ditinjau kedudukannya sebagai anggota suatu kelompok keluarga. Karena itu. Akan tetapi. anak-anak yang pandai bereaksi lebih emosional terhadap berbagai macam rangsangan dibandingkn dengan anak-anak yang kurang pandai. Misalnya marah bagi laki-laki. mengenali pengaruh sosial terhadap perilaku remaja dan melihat dampak perilaku remaja. sedih. Dalam keseharian remaja juga harus berlatih untuk melakukan dialog dengan diri sendiri dalam menghadapi setiap masalah. dibandingkan dengan emosi takut. Keterampilan mengelola emosi misalnya sebagai berikut: a. Belajar mengenali emosi dan menghindari dari penafsiran yang berlebihan terhadap situasi yang dapat menimbulkan respon emosional. sedih atau gembira adalah hal yang wajar yang tentunya sering dialami remaja meskipun tidak setiap saat. sesuai dengan situasinya. dan kasih sayang yang dianggap lebih sesuai bagi perempuan. sedangkan rasa iri lebih umum umum terdapat di kalangan keluarga kecil. d. Bawaannya main perasaan. atau marah) Kegagalan pengendalian emosi biasanya terjadi karena remaja kurang mau bersusah payah menilai sesuatu dengan kepala dingin. kesal.

pendekatan dan pemecahan dari pendidikan merupakan salah satu jalan yang paling strategis. Sejumlah penelitian tentang emosi remaja menunjukkan bahwa perkembangan emosi mereka bergantung kepada faktor kematangan dan faktor belajar. BAB III KESIMPULAN 1. Pemberian tugas-tugas yang dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Cara yang paling strategis untuk ini adalah apabila para pendidik terutama para orang tua dan guru dapat menampilkan pribadi-pribadinya yang dapat merupakan objek identifikasi sebagai pribadi idola para remaja. sedih dan sebagainya. memilih dan mengambil keputusan yang tepat akan sangat menunjang bagi pembinaan kepribadiannya. takut. dan kaku yang suka mengintimidasi kelasnya sehingga tidak ada seseorang yang berani tidak sependapat dengannya. khususnya gurulah yang paling banyak mempunyai kesempatan berkomunikasi dan bergaul. Jika kemarahan siswa tidak juga reda. guru dapat meminta bantuan kepada petugas bimbingan penyuluhan.kompas. karena bagi sebagaian besar remaja bersekolah dengan para pendidikan. misalnya dengan jalan tindakan yang bijaksana dan lemah lembut. guru dapat melakukan beberapa upaya . semua emosi diekspresikan secara lebih lunak karena mereka telah mempelajari reaksi orang lain terhadap luapan emosi yang berlebihan. ramah. maka satu-satunya hal yang dapat dilakukan oleh guru adalah konsisten dalam pengelolaan kelas dan memperlakukan siswa seperti orang dewasa yang penuh tanggung jawab. Emosi adalah pengalaman afektif yang disertai penyesuaian dari dalam diri individu tentang keadaan mental dan fisik dan berwujud suatu tingkah laku yang tampak. berpendirian keras. Sebaliknya suasana penuh kasih sayang. gembira. 4. 3. belajar menimbang. Kita hendaknya waspada terhadap siswa yang sangat ambisisus. Jenis emosi yang secara normal dialami antara lain: cinta. Meskipun demikian. Suasana emosional yang penuh tekanan di dalam keluarga berdampak negatif terhadap perkembangan remaja. . dan memulai aktivitas baru. dan bersahabat amat mendukung pertumbuhan remaja menjadi manusia yang bertanggung jawab terhadap keluarga. marah.com/kompas-cetak/htm).penyelesaian masalah yang remaja hadapi dengan mempertimbangkan resiko yang akan terjadi (http://www. Dengan meningkatnya usia anak. Dalam kaitannya dengan emosi remaja awal yang cenderung banyak melamun dan sulit diterka. tekankan pentingnya memperhatikan pandangan orang lain dalam meningkatkan pandangan sendiri. sekalipun emosi itu berupa kegembiraan atau emosi yang menyenangkan lainnya. Salah satu cara yang mendasar adalah dengan mendorong mereka untuk bersaing dengan diri sendiri. 2. mengubah pokok pembicaraan. Emosi adalah warna afektif yang kuat dan ditandai oleh perubahan-perubahan fisik. Dalam diskusi kelas. Apabila ada ledakan kemarahan sebaiknya kita memperkecil ledakan emosi tersebut. 5. cemas. 6. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan. Guru-guru dapat membantu mereka yang bertingkah laku kasar dengan jalan mencapai keberhasilan dalam pekerjaan sekolah sehingga mereka menjadi anak yang lebih tenang dan lebih mudah ditangani.

Memiliki arti kuantitatif atau segi jasmani bertambah besar bagian-bagian tubuh. Cara yang paling strategis untuk ini adalah apabila para pendidik terutama para orang tua dan guru dapat menampilkan pribadi-pribadinya yang dapat merupakan objek identifikasi sebagai pribadi idola para remaja. Pemberian tugas . pengelolaan diskusi kelas yang baik. perkembangan seseorang berlangsung sejak dilahirkan sampai dengan mati. dan membantu siswa untuk berprestasi. Kualitatif atau psikologis bertambah perkembangan intelektual dan bahasa (Siti Rahayu). Perkembangan individu sangat dipengaruhi oleh adanya pertumbuhan jika seorang individu mengalami pertumbuhan yang baik maka perkembangan akan baik pula. mencoba memahami remaja. Latar Belakang Masalah Pertumbuhan. Pernyataan ini berbanding lurus . Manusia disebut matang jika fisik dan psikisnya telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan sampai pada tingkat tertentu (Langeveld). Tidak bisa dipisahkan tetapi bisa dibedakan untuk memperjelas penggunaannya (Sunarto. 1999). memilih dan mengambil keputusan yang tepat akan sangat menunjang bagi pembinaan kepribadiannya.dalam pengembangan emosi remaja misalnya: konsisten dalam pengelolaan kelas. Pertumbuhan dan perkembangan dicakup dalam kematangan. BAB I PENDAHULUAN A. mendorong anak bersaing dengan diri sendiri. Konsep pertumbuhan dan perkembangan berlangsung secara interpendensi saling bergantung satu sama lain.tugas yang dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. 7. belajar menimbang.

perkembangan berdasarkan psikologis. antara lain perkembangan berdasarkan analisis Biologis. sosial. Emosi merupakan perasaan tertentu yang menyertai setiap keadaan atau perilaku individu.M. intelektual. moral dan agama. Perkembangan fisik meliputi pertumbuhan sebelum lahir dan pertumbuhan setelah lahir. bahwa perkembangan diprasyarati oleh adanya pertumbuhan. Bahasa merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan yang lain. Fase perkembangan psikologis merupakan pribadi manusia dimulai sejak masa bayi hingga masa dewasa.dengan H. Aspek– aspek perkembangan individu meliputi fisik. perkembangan berdasarkan Didaktis. bahasa. oleh karena itu pertumbuhan sangatlah mendukung perkembangan seseorang (Diah Puji. Intelektual (kecerdasan) atau daya pikir merupakan kemampuan untuk beradaptasi secara berhasil dengan situas baru atau lingkungan pada umumnya. Arifin tentang perkembangan. 2 Fase perkembangan Biologis merupakan perubahan kualitatif terhadap struktur dan fungsi-fungsi fisiologis atau pembabakan berdasarkan keadaan atau proses pertumbuhan tertentu. Moralitas . 2009). Fase perkembangan dedaktis dapat dibedakan menurut dua sudut tujuan. setiap individu selalu berinteraksi dengan lingkungan dan selalu memerlukan manusia lainnya. Sosial. emosi. yaitu dari sudut tujuan teknis umum penyelenggara pendidikan dan dari sudut tujuan teknis khusus perlakuan pendidikan. Perkembangan pribadi individu meliputi beberapa tahap atau periodisasi perkembangan. Fase perkembangan individu tidak terlepas dari proses pertumbuhan individu itu sendiri.

nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral. Apabila gagal dalam tugas perkembangannya. Ngaglik (Koran Surya. Untuk efisiensi waktu. dan merupakan masa transisi yang dapat diarahkan kepada perkembangan masa dewasa yang sehat (Konopka. Rumusan Masalah Dalam penulisan makalah ini penulis ingin mengetahui : . Masa remaja merupakan segmen kehidupan yang penting dalam siklus perkembangan individu. nilainilai. maka penulis membatasi penulisan ini pada perkembangan peserta didik fase remaja SMA aspek moral. Lebih spesifik lagi lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan sosial teman sebaya atau teman dalam pergaulan. Dampaknya remaja akan mengembangkan perilaku menyimpang (telinquent) melakukan kriminalitas atau menutup diri (mengisolasi diri) dari masyarakat karena tidak menduduki posisi yang harmonis dalam masyarakat. Agama merupakan kepercayaan yang dianut oleh individu. Kaczman & Riva. 1976. 1996). Maka remaja akan 3 kehilangan arah. Berdasarkan hal diatas maka penulis menganalisis dalam judul makalah “Analisis Perkembangan Peserta Didik Fase Remaja SMA”. pendapat dan sifat-sifat kepribadian. Nico adalah otak penjambretan yang berperan memilih calon mangsa sekaligus pelaksana perampasan tas para korban yang semuanya perempuan. Adapun faktor yang berpengaruh terhadap kasus Nico Putra adalah faktor lingkungan. dalam mengembangkan rasa identitasnya. pelajar SMU Swasta di Jl. Faktor utama yang menentukan daya tarik hubungan interpersonal diantara para remaja pada umumnya adalah adanya kesamaan dalam minat. Minggu 23 Nopember 2008). Seperti pada kasus Nico Putra. dalam Pikunas. B.merupakan kemauan untuk menerima dan melakukan peraturan. Hereditas atau keturunan serta lingkungan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan.

Bagaimanakah deskripsi perkembangan peserta didik fase remaja? 2.1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi perkembangan peserta didik fase remaja SMA aspek moral? . Bagaimanakah analisis kasus perkembangan peserta didik fase remaja SMA aspek moral? 3.

Untuk mengembangkan potensi anak didik dan menciptakan generasi .perkembangan anak. Latar Belakang Perkembangan dan pertumbuhan anak merupakan hal yang penting untuk kita pelajari dan kita pahami selaku calon pendidik.Makalah Perkembangan Peserta Didik OPINI | 25 October 2010 | 17:31 1015 0 Nihil Di Susun Oleh : Eni Barokatur Rofi’ah K7110524 / 23 1A FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET 2010 PENDAHULUAN A. sebagai pendidik kita diharuskan mengetahui dan memahami perkembangan dan pertumbuhan peserta didik. B. Hal ini akan berakibat adanya ketidakseimbangan antara system pembelajaran dengan perkembangan anak yang akan menyulitkan anak didik mengikuti system pembelajaran yang ada.generasi masa depan yang berkualitas. Banyak para pendidik yang belum memahami perkembangan . Rumusan Masalah 1. terarah dan sesuai dengan perkembangan anak didik. Sehingga masih ada pendidik yang menerapkan sistem pembelajaran tanpa melihat perkembangan anak didiknya. faktor dan konsep perkembangan anak didik kita akan mudah mengetahui system pembelajaran yang efektif. Mengapa perkembangan disebut sebagai proses holistic ? . Apakah bukti bahwa anak sebagai totalitas ? 3. Dengan demikian. Apa perbedaan pengertian perkembangan dan pertumbuhan ? 2. efisien. maka diperlukan adanya pemahaman tentang perkembangan dan pertumbuhan anak didik. Dengan mengetahui proses.

Mulai dari pembuahan. duduk.ubah. dan akhirnya mati. Seiring berjalannya waktu. ISI BAB 1 HAKIKAT PERKEMBANGAN ANAK DIDIK A. Saat bayi lahir. berdiri dan akhirnya bisa berjalan dan berlari. seseorang yang terbiasa bernyanyi dan mengolah vokal akan lebih mahir dibandingkan orang yang tidak terbiasa mengolah vokalnya.4. Dengan cara berinteraksi secara terus menerus dengan lingkungan sekitar. hingga bayi tersebut mengalami perubahan fisik sampai menjadi lebih seimbang. 6.beda.hal tertentu. Bayi tersebut mulai bisa melakukan hal . agar para pendidik mengerti dan memahami proses. 1992 ). Perubahan dalam arti perkembangan mempunyai maksud dan arti yang berbeda . 5. antara lain : 1. dewasa. bayi akan lebih menyempurnakan diri. agar nantinya para pendidik mengetahui langkah apa yang harus dilakukan untuk menerapkan pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan perkembangan anak. . merangkak. Tujuan Tujuan penulis membuat makalah ini. seperti membalikan badan. perubahan yang dialami oleh setiap individu tidak selamanya dikatakan sebagai perkembangan. belum memiliki kemampuan apapun kecuali menangis. Pengertian Perkembangan dan Pertumbuhan Manusia hidup tidaklah secara permanen. melainkan terus berubah . anak ? Faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan anak ? Apakah perbedaan kontinuitas dan diskontinuitas dalam perkembangan ? Apa perbedaan perkembangan biologis dan perceptual anak ? Apa perbedaan faktor hereditas dan faktor lingkungan dalam perkembangan 1. faktor dan konsep perkembangan anak. menjadi janin. bayi. lahir. Perubahan yang berakar pada unsur biologis. ( Bjorklund & Bjorkund. Perilaku dan keterampilannya juga semakin berkembang. bayi tersebut terus mengalami perubahan. melainkan diartikan sebagai hasil dari usaha seseorang dalam mencapai keinginannya. Namun. Bagaimana penerapan faktor perkembangan dalam pembelajaran ? C. 7. Misal. Perubahan ini bukan merupakan perkembangan.

(Bjorklund & Bjorkund. seperti beberapa individu yang lain. 1992. Perkembangan meliputi perubahan struktur maupun fungsi ( fisik maupun psikis ).1996 ). Yang artinya. baik ukuran maupun bentuknya. Perkembangan bersifat unik. pematangan dan penyempurnaan. Anak Sebagai Suatu Totalitas . Perubahan terjadi secara bertahap dalam suatu proses yang berkelanjutan dan dalam jangka waktu yang relatif lama. 1. 4. masing . Santrock & Yussen ( 1992:7 ) menyatakan ” Each of us develops in certain ways like all other individuals. 1992. like some other individuals. Perubahan struktur umumnya merujuk kepada perubahan fisik atau wujud jasadnya.cara tertentu.Namun. terorganisasi dan dapat diprediksi atau dapat diperkirakan. tetapi juga mencakup involusi atau penurunan dan perusakan ke arah kematian. dapat kita simpulkan bahwa perkembangan merupakan perubahan individu baik fisik maupun psikis yang berlangsung sepanjang hayat dan terjadi secara teratur dan terpola. 1992. dan melibatkan unsur . 3. teratur. variasi individual dalam perkembangan anak juga bisa terjadi karena suatu proses perubahan yang kompleks. 2. dan seperti tidak ada individu yang lain.masing kita berkembang dalam cara .12 bulan anak sudah bisa berjalan. Selain kesamaan kesamaan umum dalam pola .unsur yang saling terpengaruh satu sama lain. (Bjorklund & Bjorkund.pola perkembangan yang dialami oleh setiap individu. Dari beberapa penjelasan tersebut di atas. Perubahan ini juga tidak hanya meliputi proses pertumbuhan. Perubahan fungsi mengacu kepada perubahan psikis atau mental serta aktivitas yang ditimbulkan akibat dari perubahan fisik tersebut. 1. 1992 ). Perubahan berlangsung sepanjang hayat. Tetapi juga meliputi proses penurunan dan perusakan. ( Bjorklund & Bjorkund. seperti semua individu yang lain. Misal. bahkan juga dapat diketahui. Perkembangan tidak hanya mencakup evolusi. Sedangkan pertumbuhan terbatas pada perubahan yang bersifat evolusi atau perubahan yang menuju ke arah yang lebih maju. Abin Syamsuddin Makmun. Santrock & Yussen. Sedangkan pertumbuhan merupakan perubahan yang terbatas pada pola fisik yang dialami oleh individu. 1992 ). B. and like no other individuals “. pada usia sekitar 11 . Perubahan bersifat terpola. pengalaman belajar yang diperoleh seseorang juga bisa mempengaruhi proses perkembangan. Santrock & Yussen.

perubahan kemampuan berfikir.peristiwa lainnya. . perkembangan seksual.perubahan fisik individu yang bersifat alami. perubahan penglihatan dan lain sebagainya. anak yang sedang semangat dan aktif melakukan sesuatu akan menjadi aktif pula mentalnya. Perkembangan Sebagai Proses Holistik Seluruh Aspek Perkembangan Perkembangan merupakan suatu proses yang melibatkan keseluruhan aspek yang saling keterkaitan satu dengan yang lain. Perbedaan antara anak dan orang dewasa tidaklah terbatas pada fisiknya. guru dan yang lainnya. Daya pikir anak juga masih terbatas pada hal . dan berbahasa serta terjadi dalam waktu yang relatif lama. teman. sedangkan orang dewasa lebih bersikap sosial dan empatik ( menempatkan dirinya pada posisi orang lain dan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain ).hal yang konkrit. emosi dan kepribadian individu. berbahasa dan cara memperoleh pengetahuan dari lingkungan. Sebagai contoh. pertumbuhan otak.perubahan dari hasil pengalaman atau peristiwa yang lebih khusus. melibatkan perubahan .perubahan dalam aspek perasaan. Proses perkembangan individu dikelompokkan menjadi tiga. melibatkan perubahan . Perkembangan kognitif dan pengalaman belajar sangat berkaitan dan saling mempengaruhi. pertumbuhan anak lebih pesat dibandingkan orang dewasa. Perkembangan kognitif mengacu pada perubahan . kognitif dan psikososial saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. kognitif dan psikososial. Proses pertumbuhan biologis. hormone. begitu juga sebaliknya. perkembangan identitas diri. 1. anak yang sedang sakit bisa tidak berselera makan. sedangkan orang dewasa sudah mampu berfikir secara abstrak dan universal. Misal. melainkan secara keseluruhan. sakit atau peristiwa .Sebagai subjek studi psikologi perkembangan. Perkembangan kognitif anak akan menfasilitasi dan membatasi kemampuan belajar anak.perubahan kemampuan berfikir. anak yang sedang ketakutan bisa kesulitan untuk tidur. mencakup perubahan . 1. Proses biologis. pola hubungan dengan anggota keluarga. Proses psikososial. serta terjadi dalam waktu yang relatif singkat. yaitu proses biologis. Sebagai contoh. Segala aktivitas yang melibatkan fisik anak selalu mempengaruhi psikis anak. Namun. Anak cenderung lebih bersifat egosentrik ( sifat yang berpusat / berstandar pada diri sendiri ). konsep anak sebagai totalitas mempunyai arti bahwa terdapat keterkaitan antara aspek fisik dan psikis yang terdapat dalam dirinya dan secara terintegrasi saling terjalin dan memberi dukungan fungsional satu sama lain. keterampilan motorik. C. ada perbedaan diantara keduanya. sistem syaraf. dengan keterkaitan tersebut. Sedangkan kemampuan belajar lebih cenderung mengacu pada perubahan . Sebagai contoh. begitu juga sebaliknya. 2. Proses kognitif. bukan karena kecelakaan. anak yang mengalami gangguan pada otaknya.

Para ahli berpendapat bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh genetik atau warisan biologis. Para ahli yang berpandangan pada unsur kematangan.faktor internal biologis. Para ahli lain mengatakan bahwa pengalaman lingkunganlah yang paling berperan dalam perkembangan anak. perubahan . Proses perkembangan individu terjadi dalam tahap . . menganggap bahwa perkembangan itu diskontinuitas atau tidak berkesinambungan. terjadi perbaikan.tiba dan terjadi perubahan atau peralihan secara tajam dari tahap yang satu ke tahap perkembangan selanjutnya. Sedangkan para ahli yang menekankan pada pengalaman ( lingkugan ) berpendapat bahwa perkembangan itu terjadi secara berkesinambungan ( kontinuitas ) dari masa konsepsi dampai akhir hayat. Sebagai contoh. . Dalam proses perkembangan yang kontinuitas. Kontinuitas dan Diskontinuitas dalam Perkembangan Banyak para ahli yang memperdebatkan masalah perkembangan merupakan kontinuitas atau diskontinuitas. D.peristiwa yang dialami oleh individu dalam kehidupannya sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya. bisa pula karena diperoleh dari lingkungan tempat ia tumbuh dan berkembang. yang kemudian bisa mempengaruhi perkembangan psikososialnya. Para ahli yang mendukung pandangan diskontinuitas beranggapan bahwa perkembangan dipengaruhi oleh faktor . Pengalaman merupakan peristiwa . kecerdasan seseorang bisa merupakan warisan yang diturunkan dari orang tuanya.akan mengalami keterlambatan dalam berfikir. Kematangan dan Pengalaman dalam Perkembangan Anak Kematangan merupakan fase perubahan yang dialami oleh individu karena pengaruh genetic dan berlangsung secara bertahab. E. Ada pula ahli yang mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi perkembangan anak adalah faktor genetik dan faktor lingkungan pergaulan.perubahannya relatife tiba .tahap yang berbeda. penambahan dan atau penurunan sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan.

kecakapan ). Sedangkan ahli diskontinuitas beranggapan bahwa perkembangan terjadi pada periode . kepandaian. Keterkaitan Perkembangan Para ahli kontinuitas berpendapat bahwa perkembangan . keterampilan dan atau pengetahuan baru pada suatu langkah yang relatif sama. Pola . para ahli diskontinuitas berpendapat bahwa perkembangan yang terjadi muncul secara independent ( berdiri sendiri ) dari yang sebelumnya dan tidak dapat diprediksi dari perilaku .Pola Perkembangan Para ahli kontinuitas beranggapan bahwa perkembangan itu terjadi secara halus dan stabil melalui penambahan dan atau peningkatan yang bertahap dalam hal abilitas ( kemampuan. 1992 ) mengatakan bahwa persoalan kontinuitas dan diskontinuitas melibatkan dua komponen. 1. antara yang sedikit perubahannya dengan yang tajam dan cepat perubahannya.perilaku awal akan berpengaruh dan membentuk perilaku perilaku selanjutnya.perilaku sebelumnya. Sebaliknya.periode kecepatan yang berbeda.Emde dan Harmon ( Vasta. BAB 2 PERKEMBANGAN BIOLOGIS DAN . 1. Haith & Miller. Perilaku .perkembangan yang terjadi saling berkaitan.

1. dalam satu sel terdapat banyak gen yang akhirnya menghasilkan karakteristik yang berbeda .beda. Sedangkan perceptual anak menekankan pada aspek luar ( lingkungan ) yang merupakan hasil rangsangan alat indra.makhluk lainnya.PERSEPTUAL ANAK Seperti yang sudah dibahas pada bab sebelumnya.beda.pengalaman interaksional yang memungkinkan berlangsungnya proses perkembangan. sedangkan kebanyakan ditentukan oleh interaksi dari banyak gen yang berbeda. Hal ini menandakan bahwa faktor lingkungan juga turut mempengaruhi perkembangan individu. yakni apabila gen dari suatu pasangan bersifat dominant dan yang satu bersifat resesif. Faktor lingkungan sebagai kondisi atau pengalaman . Manusia merupakan makhluk Tuhan yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk .masing anak. Pada faktor hereditas terdapat gen yang merupakan sifat bawaan yang nantinya akan ditularkan oleh satu generasi ke generasi berikutnya.gen dominant-resesif. Seperti penglihatan. A. Karena beberapa karakteristik psikologi merupakan hasil dari pasangan . Sebenarnya. Unsur biologis dan perseptual merupakan aspek yang cukup penting untuk diperhatikan dalam perkembangan anak.pasangan tunggal. dan perasaan ( sentuhan ). Faktor Hereditas dan Lingkungan dalam Perkembangan Anak. Tergantung dari perlakuan orang tua kepada setiap anak . Karena aspek tersebut mempengaruhi perkembangan perilaku dan mental yang ada dalam diri anak. Perkembangan biologis menekankan pada perkembangan fisiknya yang dipengaruhi oleh faktor hereditas atau faktor keturunan. setiap anak mempunyai karakter dan pengalaman yang berbeda . B. Manusia memiliki potensi untuk berkembang dan meningkatkan kehidupannya baik secara fisik maupun psikis. penciuman. Perkembangan Fisik dan Perseptual Anak Sekolah Dasar . maka yang dominant itulah yang nantinya akan tertanam dalam diri individu tersebut. Faktor hereditas yang bersifat alamiah dan diwariskan oleh orang tua. Ada dua faktor yang paling berpengaruh terhadap perkembangan individu. bahwa anak sebagai totalitas dan unsur biologis turut serta mempengaruhi perkembagan anak. Kedua pewarisan poligenik. di dalam keluarga. pendengaran. dan pergaulan dari masing . 1.anaknya. Pertama gen . Misal.

Penerapan Faktor Perkembangan dalam Pembelajaran Perkembangan fisik anak terus berlangsung pada masa usia sekolah dasar. karena dipercaya bahwa segala aktivitas-aktivitas belajar dan aktivitas-aktivitas yang menyangkut mentalnya serta pembentukan kepribadian dipengaruhi oleh kondisi dan pertumbuhan fisik Anak .alat indra ( penglihatan.anak dan orang dewasa mempunyai banyak perbedaan. proporsi dan bentuk tubuh. tingkah laku dan pola pikir. Tanpa alat indra. perasa/sentuhan ). Cara pembelajaran yang diharapkan antara lain : bersifat langsung. tidak monoton dan verbalistik. memperhatikan perbedaan individu.unsure fisik dan atau aspek . observasi secara langsung. menyajikan aktivitas yang bervariasi seperti eksperimen. Usia anak sekolah dasar berkisar antara 6 .aspek perseptualnya. 1. tersusun secara fleksibel. permainan dan sejenisnya. praktek. sehingga segala informasi yang ada di lingkungan dapat diterima dan diketahui oleh alat . yakni sekolah. Serta sebagai jembatan pertama untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Sedangkan dari segi psikisnya misal. penciuman. C. Semua keadaan dan peristiwa . . pendengaran. baik dari segi fisik maupun psikisnya.Masa usia sekolah merupakan masa dimana anak mulai memasuki dunia pendidikan formal. Sekolah Dasar merupakan pendidikan formal pertama yang berfungsi sebagai pembuka jalan bagi anak untuk mengembangkan potensi dan kemampuan anak serta memudahkan mereka dalam meraih mimpi yang mereka harapkan untuk masa depannya nanti.12 tahun. tinggi badan. serta menggunakan berbagai media dan sumber belajar.peristiwa yang ada di lingkungan ditangkap oleh alat . Penyelenggaraan pembelajaran yang “hidup” dan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan fisik anak sangatlah dibutuhkan untuk memfungsikan unsure . Perkembangan Fisik Perkembangan fisik pada anak memiliki karakteristik yang berbeda baik sebelum maupun sesudah anak-anak. Perkembangan fisik pada anak usia sekolah dasar perlu dipelajari dan dipahami oleh setiap guru. 1. Begitu pula dengan penajaman dan penghalusan perkembangan perceptual anak. meskipun tidak sepesat pada masa usia dini. otak kita akan terasa asing dengan keadaan lingkungan yang ada disekitar. Perseptual Anak Sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas bahwa perceptual anak menekankan pada aspek luar ( lingkungan ) sebagai hasil dari rangsangan alat indra.alat indra yang kemudian disalurkan ke otak melalui syaraf sensorik. sifat. Dilihat dari segi fisik misalnya berat badan.

Apabila sudah diketahui faktor penyebabnya. Secara keseluruhan anak berbeda dengan orang dewasa. seorang anak yang mengalami keterlambatan dalam berjalan. Ada tiga proses perkembangan yang saling berkaitan satu sama lain. BAB 3 PENUTUP A.perubahannya tidak hanya bersifat evolusi. fisik-perseptual. harus diketahui terlebih dahulu faktor . Perkembangan anak merupakan proses yang kontinuitas ( berkesinambungan ) dan diskontinuitas ( tidak berkesinambungan ). perubahan . 1. Misal. apakah faktor kematangan (genetik) atau faktor pengalaman (lingkungan). yaitu proses biologis. . 1. Kedua faktor tersebut sangat penting untuk dipelajari dan dipahami untuk mengetahui proses perkembangan anak.faktor yang mempengaruhinya. melainkan secara keseluruhan ( holistic ). tetapi juga memberikan hal . 1. Perbedaan perkembangan biologis dan perceptual anak. Kesimpulan Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah : 1. Anak sebagai suatu totalitas. dan sosial.Cara ini tidak hanya akan memunculkan kegemaran dalam belajar. Faktor kematangan dan faktor pengalaman merupakan hal yang utama dalam mempengaruhi perkembangan anak. maka kita akan mudah mencari solusinya.perubahannya bersifat evolusi ( menuju ke arah yang lebih sempurna ). 1. maksudnya bahwa anak sebagai suatu kesatuan dari seluruh aspek yang ada dalam dirinya. perubahan . kognitif dan psikososial.hal yang positif. maksudnya perkembangan tidak hanya terjadi pada aspek tertentu. Keseluruhan aspek yang ada dalam diri anak saling berkaitan. 1. aspek kognisi dan kreativitas. tetapi juga bersifat involusi ( penurunan dan perusakan menuju kematian ) Pertumbuhan merupakan perubahan individu yang terbatas pada perubahan fisiknya dan berlangsung sampai pada masa tertentu. Perkembangan sebagai proses holistic. Perbedaan perkembangan dan pertumbuhan Perkembangan merupakan perubahan individu baik fisik maupun psikisnya dan berlangsung sepanjang hayat.

dan emosional dipengaruhi dan diarahkan oleh faktor-faktor lingkungan dimana kemungkinan akan berkembang proses penyesuaian yang baik atau yang salah. 1. minat-minat. 1. Berdasarkan pengalamanpengalaman yang didapat di sekolah dan diluar sekolah ia memiliki sejumlah pengetahuan. Ia berusaha untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan jasmaninya dan juga semua dorongan yang memberi peluang kepadanya untuk berfungsi sebagai anggota kelompoknya. PERMASALAHAN DAN UPAYA PENANGANAN MASALAH PENYESUAIAN DIRI PENDAHULUAN Makna akhir dari hasil pendidikan seseorang individu terletak pada sejumlah hal yang telah di pelajari dapat membantunya dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhankebutuhan hidupnya dan pada tuntutan masyarakat. mental. Dan salah satu cirri poko dari kepribadian yang sehat mentalnya ialah memiliki kemampuan untuk mengadakan penyesuaian diri secara harmonis. . Sejak lahir sampai meninggal seorang individu merupakan organism yang aktif. Ia aktif dengan tujuan dan aktivitas yang berkesinambungan. Perbedaan faktor hereditas dan faktor lingkungan dalam perkembangan anak teretak pada sebab dan akibat yang disebabkan oleh kedua faktor tersebut.Perkembangan biologis menekankan pada perkembangan fisik yang dipengaruhi oleh faktor hereditas ( keturunan ). Sedangkan perceptual anak menekankan pada aspek luar ( lingkungan ) yang merupakan hasil rangsangan alat indra. dan sikap-sikap. Cara pembelajaran yang efektif yang diterapkan dalam sekolah akan berjalan lancar apabila didiringi dengan selalu memperhatikan perkembagan anak. Seseorang tidak dilahirkan dalam keadaan telah mampu menyesuaikan diri atau tidak mampu menyesuaikan diri. Dengan pengalaman-pengalaman itu ia secara berkesinambungan dibentuk menjadi seorang pribadi seperti apa yang dia miliki sekarang dan menjadi seorang pribadi tertentu dimasa mendatang. kecakapan. Penyesuaian diri adalah suatu proses. baik terhadap diri sendiri dan lingkungannya. Kondisi fisik.

dapat mempertahan ekssistensinya. karena penyesuaian tumbuh antara faktor-faktor ini dan tuntutan individu. Tingkat penyesuaian diri dan pertumbuhan remaja sangat tergantung pada sikap orangtua dan suasana psikologi dan social dalam keluarga. 2. disamping kuran kepekaanterhjadsap penerimaan social dan kurang mampu menahan diri serta lebih gelisa dibandingkan dengan remaja yang hidup dalam rumah tangga yang wajar. C. Permasalahn-permasalahan penyesusaian diri yang dihadapi remaja dapat berasal dari suasana psikologis keluaraga. Penentu penyesuaian diri identik dengan faktor-faktor yang mengatur perkembangan dan terbentuknya pribadi secara bertahap. 2. Penentu berarti faktor yang mendukung. Penyesuaian dapat diartikan atau dideskripsikan sebagai berikut: 1. Penentuan psikologis. Penentu-penentu itu dapat dikelompokan sebagai berikut: 1. mempengaruhi. atau menimbulkan efek pada proses penyesuaian diri. 4. belajarnya.atau bisa survive dan memperoleh kesejahteraan jasmani dan rohani. penyakit. Kondisi lingkungan. kesehatan. frustasi. dan konflik. tampak padanya ada kecendrungan yang besar untuk marah. Penentuan cultural termasuk agama. Biasanya remaja berusaha untuk menentang kekuasaan orang tua dan pada gilirannya ia kan cenderung otoriter terhadap teman-temannya dan cenderung menentang otoritas yang ada baik di sekolah maupun dimasyarakat. Sikap orangtua yang otoriter. 5. suka menyendiri. Pemahaman tentang faktor-faktor ini dapat dan bagaimana fungsinya dalam penyesuaian merupakan syarat untuk memahami proses penyesuaian. yang memaksakan kekuasaan dan otoritas kepada remaja juga akan menghambat proses penyesuaian diri remaja. dsb. yang berarti menyesuaikan sesuatu dengan standar atau prinsip dll. khususnya kematangan intelektual. moral. termasuk didalamnya keturunan. Terbukti pula bahwa kebanyakan anak-anak yang dikeluarkan dari sekolah karena tidak dapat . mengalami masalah emosi. Penyesuaian dapat juga diartikan sebagai komprnitas. Banyak penelitian membuktikan bahwa remaja yang hidup dalam rumah tangga yang retak. Pengertian penyesuaian. pengkondisian.PEMBAHASAN A. dan dapat mengadakan relasi yang memuaskan dengan tuntutan social. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses Penyesuaian Diri. Di antara persoalan terpentingnya yang dihadapi remaja dalam kehidupan sehari-hari dan yang menghambat penyesuaian diri yang sehat adalah hubungan remaja dengan orang dewasa terutama orang tua. 3. social. kelenjar. Penyesuai berarti adaptasi. khususnya keluarga dan sekolah. termasuk didalamnya pengalaman. B. Secara keseluruhan kepribadian mempunyai fungsi sebagai penentu primer terhadap penyesuaian diri. dan system otot. konstitusi fisik. Kondisi-kondisi fisik. Permasalahan-Permasalahan Penyesuaian Diri Remaja. penetuan diri. dan emosional. Perkembangan dan kematangan. susunan saraf.

Permasalahan lain yang mungkin timbul adalah penyesuaian diri yang berkaitan dengan kebiasaan belajar yang baik. Ruang kelas yang memenuhi syarat-syrat kesehatan. ketika pindah keskolah yang baru ia menjadi tidak dikenal dan tidak ada yang memperhatikan. 3. yakni adanya pertentangan antara belajar dan keinginan untuk ikut aktif dalam kegiatan sosial. Bagi siswa yang baru masuk sekolah lanjutan mungkin mengalami mkesulitan dalam membagi waktu belajar. seyogyianya kita tidak mendikte mereka agar memilih jenis sekolah tertentu sesuai keinginan kita. Teladan ari para guru dalam segi pendidikan. dan sebagainya karena ia dipaksa oleh orangtuanya untuk masulk sekolah yang tidak ia sukai. Sebagai akibat antara laim adalah prestasi belajar menjadi menurun dibanding dengan prestasi disekolah sebelumnya. Tidak jarang terjadi anak tidak mau sekolah. baik prestasi belajar. bakat. dan sebagainya. berarti kehilangan teman lama dan terpaksa mencari teman baru. peranan sekolah pada hakikatnya tidak jauh dari peranan keluarga. Di sini remaja dituntut untuk dapat lebih mamapu menyesuaikan diri dengan masyarakat yang baru. Menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan bagi anak. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperlancar proeses penyesuaian diri remaja khususnya di sekolah adalah: 1. dan mata pelajaran. Permasalahan penyesuaian diri di sekolah mungkin akan timbul ketika remaja mulai memasuki jenjang sekolah yang baru. Menggunakan prosedur evaluasi yang dapat memperbesar motivasi belajar. perpindahan ketempat/ masyarakat baru. Dalam kaitannya dengan pendidikan ini. Sekolah selain mengemban fungsi pengajaran juga fungsfungsi pendidikan (transformasi norma). Mungkin remaja berhasil baik dalam hubungan di sekolah yang lama. tidak mau belajar. Lingkungan sekolah mempunyai pengaruh yang besar terhadap petkembangan jiwa remaja.menyesuaikan diri adalah mereka yang datang dari rumah tangga yang pecah/ retak. kegiatan ekstra kurikuler. Peraturan / tata tertib yamg jelas dan dapat dipahami oleh siswa. Adapula masaalah yang yimbul dari teman remaja. Penyesusaian diri remaja dengan kehidupan disekolah. 7. suka membolos. yaitu sebagin rujukan dan tempat perlindunga jika anak didik mengalami masalah. Menggunakan kmetode dan alat mentgajar yang menimbulkan gairah belajar. 6. Persoalan-persoalan umum yang seringkali dihadapi remaja antaralain memilih sekolah. 2. Mereka mungkin mengalami permasalahan penyesuaian diri dengan guru. Orangtua/ peendidik hendaknya mengarahkan pilihan sekolah sesuai dengan kemampuan. 8. baik secara social . D.guru. Jika kita mengharapkan remaja mempunyai penyesuaian diri yang baik. Banyak remaja yang mengalami kesulitan dalam mencari/ membentuk persahabatan dengan hubungan social yang baru. . Usaha memahami anak didik secara menyeluruh. teman. fisik maupun akademis. 5. social . 4. dan sifat-sifat pribadinya. Implikasi Proses Penyesuaian Remaja Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan. Menciptakan situasi sekolah yang dapat menimbulkan rasa “ betah” (at home) bagi anak-anak didik . sehingga dia menjadi bagian dari masyarakat yang baru itu. baik sekolah lanjutan pertama maupun sekolah lanjutan atas. maupun seluruh aspek pribadinya.

faktor psikologis. 6. tampak antusias dalam berminat dalam aktivitas siswa dalam kelas . Penyesuaian diri adalah suatu proses.9. pertumbuhan dan perkembangan memerlukan proses yang cukup unik. Remaja yang keluarganya sering pindah. Menunjukan pengertian dan ras a simpati dalam bekerja dengan sisiwa-siswinya. . 7. maka dituntut sifat –sifat guru yang efektif. Hubungan yang baik dan penuh pengertian antara sekolah dengan orang tua siswa dan masyarakat. Karena di skolah guru merupakan figur pendidik yang penting dan besar pengaruhnya terhadap penyesuaian siswa-siswinya. yakni sebagi berikut (Ryans dalam Garrison. tidak mudah kacau (terganggu ). 1956). Proses penyesuaian diri dipengaruhi oleh beberapa faktor. maka anak-anak didik di sekolah itu yang berada dalam usia remaja akan cenderung brkurang kemugkinannya untuk menglami permasalahan-permasalahan penyesuaaian diri atau terlibat dalam masalah yang bisa menyebabkan perilaku yang menyimpang. Situasi kepemimpinan yang penuh saling pengertian dan tanggungjawab baik pada murid maupun pada guru. dan kebudayaaan. lingkungan. Jika para guru bersama dengan seluruh staf disekolah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik . Kerja swama dan saling pengertian dari para guru dalam melaksanakan kegiatan pendidikan di sekolah. Pelaksanaan program bimbingan dan penyuluhan yang sbaik-baiknya. karena guru berbeda-beda dalam caranya mengajar sehingga membuat dia sangat suli dalam menyesuaikan diri. Mengetahui dan mengakui kesalahan-kesalahan sendiri. PENUTUP Kesimpulan. 12. yaitu : kondisi fisik. 11. Selain itu permasalahan penyesuaian akan muncul bagi remaja yang sering pindah tempat tinggal. Permasalahan-permasalahan penyesuaian diri yang dihadapi remaja dapat berasal dari suasana psikologis keluarga seperti keretakan keluarga. Memberi kezsempatan (alert). Ramah (cheerful) dan optimistis. maka penyesuaian diri terhadap lingkungan hidup. 3. dan teratur tindakannya . 1. Dan salah satu cirri pokok dari kepribadian yang sehat mentalnya ialah memiliki kemampuan untukmengadakan penyesuaian diri secaara haemonis. 2. Jujur dan opjektif dalam memperlakukan siswa. Mampu mengontrol diri. ia terpaksa pindah dari sekolah ke sekolah yang lain dan ia akan sangat tertinggal dalam pelajaran. 4. 10. 5. Manusia tidak dilahirkan dalam keadaaan telah mampu menyesuaikan diri. Senang kelakar. tingkatan perkembangan dan kematangan. mempunyai ras humor. baik terhadap sendiri maupun terhadap lingkungannya.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->