P. 1
Borang Pengesahan Dalam an

Borang Pengesahan Dalam an

|Views: 1,584|Likes:

More info:

Published by: Muhammad Firdaus Jawahail on Jul 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/21/2013

pdf

text

original

JADUAL KETIGA ( i ) BORANG PERAKUAN PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN

( Peraturan 27 )

Saya dengan ini mengesahkan bahawa ………………………………………………… No. Kad Pengenalan : ………………………… telah menjalankan tugasnya dengan jujur, tekun dan berkebolehan dan saya berpuas hati dengan sifat peribadi dan kelakuannya dan dengan ini memperakukan untuk disahkan dalam perkhidmatan mulai ……………………….*.

…………………………………

……………………………….

Tandatangan Guru Besar

Tandatangan Pegawai Pelajaran Daerah

…………………………………

………………………………..

Nama Guru Besar

Nama Pegawai Pelajaran Daerah

……………………..................

…………………………………

Cop Rasmi Sekolah

Cop Rasmi Pejabat Pelajaran Daerah

………………………………

……………………………….

Tarikh

Tarikh

* Tarikh ini akan diambilkira oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP) dalam menentukan tarikh PDP. Tarikh yang ditentukan oleh SPP adalah muktamad.

...... Tarikh JADUAL KELIMA . Nama Pegawai Pelajaran Daerah ………………………………… Cop Rasmi Pejabat Pelajaran Daerah ……………………………… Tarikh * potong mana yang tidak berkenaan\ ……………………………….. Tandatangan Pegawai Pelajaran Daerah ………………………………..... Pegawai belum dapat diperakukan bagi Pengesahan Dalam Perkhidmatan atas sebab-sebab yang berikut : (a) (b) tidak hadir / gagal* dalam Kursus Induksi tidak hadir / gagal* dalam peperiksaan: Tarikh ……………. bulan/tahun* dengan denda/tanpa denda *.JADUAL KEEMPAT BORANG PERAKUAN PERLANJUTAN TEMPOH PERCUBAAN ( subperaturan 28(4) ) Saya dengan ini mengesahkan bahawa …………………………………………………….. No Kad Pengenalan : …………………………… belum dapat diperakukan untuk disyorkan bagi pengesahan dalam perkhidmatan dan dengan ini mengesyorkan supaya tempoh percubaan pegawai dilanjutkan selama ………………..... Cop Rasmi Sekolah ……………………………….... ……………………………………………………………. (c) Sebab-sebab lain : (i) (ii) ……………………………………………………………..... ……………... Jenis Peperiksaan ………………………… ………………………… Keputusan ………………… ………………… ………………………………… Tandatangan Guru Besar ………………………………… Nama Guru Besar …………………….

.... No. maka saya hendaklah dimasukkan ke dalam skim berpencen mengikut Akta Pencen 1980...KPT : ………………………….... Saya faham bahawa jika saya tidak memilih SKIM KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA atau mengembalikan borang ini tanpa menyatakan apa-apa pilihan atau menyatakan apa-apa syarat kepada pilihan atau tidak mengembalikan borang opsyen ini mengikut peraturan yang ditetapkan.... Yang Benar. Terima kasih... Jawatan : …………………………...... Tarikh :…………………....BORANG OPSYEN BAGI SKIM KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA MENGIKUT SUBSEKSYEN 6A(1) AKTA PENCEN 1980 (Peraturan 35 ) Saya ……………………………………………………... 2... . ... * potong mana yang tidak berkenaan Nama : ……………………………............. yang dilantik sebagai ………………………………………………………………. ( Tandatangan Pegawai ) Tarikh : …………………… Disaksikan Oleh : ………………………… (Tandatangan Pegawai Pelajaran Daerah/Guru Besar) No.......... Sekian..... Kad Pengenalan : …………………. dalam pada perkhidmatan …………………………………………………………………………… …………………… dengan ini bersetuju / tidak bersetuju * memilih SKIM KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA..

...… tahun perkhidmatan yang boleh dimasuk kira dan saya dengan ini memperakukan pegawai ini untuk diberi taraf berpencen.JADUAL KEENAM PERAKUAN PEMBERIAN TARAF BERPENCEN (Peraturan 36) Saya dengan ini mengesahkan bahawa…. Nama Guru Besar …………………………. Tarikh . Nama Pegawai Pelajaran Daerah ………………………….. Telah disahkan dalam jawatannya yang sekarang dan telah genap tempoh selama tidak kurang daripada ………….. Tandatangan Guru Besar ………………………….. Tandatangan Pegawai Pelajaran Daerah …………………………... Cop Rasmi Pejabat Pelajaran Daerah ………………………… Tarikh …………………………. No Kad Pengenalan : ………………...…….. …………………………. Cop Rasmi Sekolah …………………………. …………….. .

: …………………………………………….PEPERIKSAAN YANG DISYARATKAN DALAM PERKHIDMATAN _____________________________________________________________________________ _ Saya dengan ini mengesahkan bahawa ……………………………………………………………. No. KPT …………………………………. yang telah dilantik mulai ……………………….. : . ke jawatan ……………………………………………………………………… dengan tempoh percubaan selama 1 hingga 3 tahun telah lulus dengan jayanya Kursus Induksi dan semua peperiksaan yang disyaratkan dalam perkhidmatannya seperti butir-butir berikut : Bil Peperiksaan Tarikh Keputusan Rujukan dan Tarikh Surat Pemberitahuan Catatan Tandatangan ( Pegawai Pelajaran Daerah / Guru Besar ) Nama Penuh ( Pegawai Pelajaran Daerah / Guru Besar ) Cop Rasmi Pejabat Pelajaran Daerah / Sekolah Tarikh : : …………………………………………….

… JAWATAN / GRED : ………………………….……..... Sila sertakan Senarai Semak berserta dengan borang permohonan. NO. PANDUAN – SILA BACA DAN PATUHI : 1..FAIL JABATAN : . SABAH. COP SEKOLAH Untuk Kegunaan Pejabat : Tarikh Permohonan Diterima : Cop Pejabat : . KPT : ….kudat@moe. BORANG PERAKUAN HENDAKLAH DITANDATANGANI OLEH PPD/GURU BESAR SAHAJA... 6. Semua dokumen sokongan hendaklah disertakan dalam 2 salinan dan disahkan benar 5. BIL SENARAI BORANG DAN DOKUMEN PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN PEMBERIAN TARAF BERPENCEN PERLANJUTAN TEMPOH PERCUBAAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BORANG perakuan Pengesahan Dalam Perkhidmatan ( JADUAL KETIGA (i) ) FORMAT Perakuan Pengesahan Dalam Perkhidmatan (tarikh yang lain daripada tarikh layak) (FORMAT A) BORANG Borang Perakuan Perlanjutan Tempoh Percubaan ( JADUAL KEEMPAT ) BORANG Borang Opsyen Bagi Skim KWSP mengikut subseksyen 6A(1) Akta Pencen 1980 ( JADUAL KELIMA ) BORANG Perakuan Pemberian Taraf Berpencen ( JADUAL KEENAM) BORANG Penyata Peperiksaan / Induksi yang disyaratkan Salinan Kad Pengenalan Malaysia (MyKad) X( X( ) ) X( ) X( ) X( ) X( X( Sijil Akademik (SRP/PMR/SPM/SAP) – SLIP TIDAK DITERIMA X( Sijil Kursus Induksi /Slip Keputusan – SIJIL KEHADIRAN TIDAK DITERIMA Salinan Keputusan Peperiksaan yang disyaratkan . Sila pastikan dokumen yang bertanda X dikemukakan dalam dua salinan..PEJABAT PELAJARAN DAERAH KUDAT PETI SURAT 319.my SENARAI SEMAK URUSAN PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN / PEMBERIAN TARAF BERPENCEN / PERLANJUTAN TEMPOH PERCUBAAN.gov. Sila tandakan ( / ) bagi memastikan dokumen telah disertakan 3. 2..temasuk kandas (bagi AKS sahaja) Surat Pemberitahuan / Pengesahan Perlantikan Surat Pengesahan Dalam Perkhidmatan X( X( X( Sijil Kursus 12 minggu dari IAB (KPKPK) – bagi yang terlibat X( Salinan Keputusan Tapisan Keselamatan ( Bagi perlantikan mulai 1 januari 2008 ) X( ) ) ) ) ) ) X( X( X( ) ) ) ) ) X( X( ) ) X( ) X( ) Tarikh Permohonan dihantar : ………………………….……… NO. Kemukakan borang perakuan asal ( 2 salinan ) 4..... Tel Fax : 088-622945 : 088-614033 E-mail : ppd.. 89058 KUDAT.. NAMA : …...…......

.) Saya memperakukan PDP pegawai di atas pada tarikh tersebut di JADUAL KETIGA dan JADUAL KETIGA (i) kerana …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………… * Sekiranya Ketua Jabatan tidak memberikan sebarang penjelasan. Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran akan menentukan tarikh PDP mengikut kaedah yang ditetapkan.FORMAT A ( Format ini perlu diisi oleh Ketua Jabatan yang memperakukan tarikh PDP pegawai pada tarikh yang lain daripada tarikh pegawai layak seperti contoh di para 6 (iii) Surat Pekeliling perkhidmatan.

5. PASTIKAN SEMUA DOKUMEN TELAH DITANDATANGANI OLEH INDIVIDU/GURU BESAR. PASTIKAN SEMUA SALINAN DOKUMEN TELAH DISAHKAN. 2. 4. PASTIKAN ANDA MENGEMUKAKAN BORANG SENARAI SEMAK “CHECKLIST” BERSERTA BORANG PERAKUAN SETIAP KALI DIHANTAR. PASTIKAN SEMUA DOKUMEN TELAH DIISI / DILENGKAPKAN DAN DISERTAKAN DENGAN DOKUMEN YANG DIPERLUKAN SAHAJA.PERINGATAN GURU BESAR 1. . TIDAK MEMINDA / MEMBUANG MANA -MANA PERKATAAN ATAU FORMAT DIDALAM BORANG PERAKUAN. 3.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->