P. 1
09_Bahan_Bacaan_Tajuk_-_edited

09_Bahan_Bacaan_Tajuk_-_edited

|Views: 262|Likes:
Published by Tuan Nur Irfaan

More info:

Published by: Tuan Nur Irfaan on Jul 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/02/2014

pdf

text

original

WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU

Tajuk 1
Sipnosis Bengkel mata. aktiviti prabacaan

AKTIVITI PRABACAAN

mengkehendaki

pelajar

melaksanakan

aktiviti

pengamatan penglihatan, pengamatan pendengaran dan pergerakan tangan dan

Untuk melaksanakan aktiviti ini, pelajar dikehendaki menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai. Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini, pelajar seharusnya dapat: 1. Menjelaskan dan menghuraikan kemahiran asas KIA2M. 2. Membina bahan bukan elektronik dan bahan elektronik KIA2M 3. Menilai dan memilih strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk melaksanakan KIA2M.

1.1 PRABACAAN Apakah yang anda fahami dengan prabacaan? Untuk memahami aktiviti prabacaan sila teliti kerangka konsep berikut. PRA BACAAN

Pengamatan penglihatan

Pengamatan pendengaran

Pergerakan tangan dan mata

Menggunakan bahan bantu belajar 1

Pada peringkat awalnya. Untuk mencapai kemahiran-kemahiran tersebut. Pada tahap ini. kemahiran pengamatan peglihatan. aktiviti pramembaca boleh dilakukan dengan menggunakan permainan huruf. Garisan-garisan ini hendaklah dimulakan dengan garisan lurus atau bentuk-bentuk yang seimbas dengan huruf yang diperkenalkan kepada murid. aktviti koordinasi psikomotor.WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU Prabacaan merupakan kesediaan murid untuk membaca. latihan menajamkan daya ingatan. Menurut Ismail Zakaria. Dengan kata lain. tetapi juga merangkumi setiap kemahiran sebelum kemahiran membaca secara khusus dan berterusan. Untuk memahami dengan lebih lanjut tentang aktiviti prabacaan. Abu Bakar (1994) mengkategorikan aktiviti kesediaan membaca kepada dua. anda perlu melaksanakan aktiviti berikut: 2 . suku kata dan perkataan untuk mengukuhkan lagi kemahiran tersebut. makna istilah tahap prabacaan dan kesediaan membaca adalah sama. Salmah Othman dan Elly. Pada tahap ini. tahap prabacaan merupakan satu tempoh menyediakan murid untuk membaca. iaitu peringkat prabacaan dan peringkat bacaan. dan latihan bahasa pertuturan. murid didedahkan kepada aktiviti-aktiviti yang boleh mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendengaran. murid didedahkan kepada aktiviti-aktiviti yang boleh mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendengaran . Peringkat prabacaan meliputi kemahiran pengamatan pendengaran.Peringkat bacaan pula meliputi kemahiran mengenal abjad hingga membaca ayat. Chong (1992) pula. konsep kesediaan membaca bukan sahaja meliputi pengajaran kemahiran-kemahiran sebelum bacaan. kesediaan membaca ditakrifkan sebagai satu peringkat bagi menyediakan kanakkanak untuk bacaan awal atau bacaan asas. Guru hendaklah menjalankan aktiviti melukis garisan-garisan tertentu yang menyerupai huruf.

2 Pengamatan Pendengaran Dengan menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai.1.1. Kini anda perlu melakukan aktiviti seterusnya. Teruskan aktiviti berikut yang melibatkan psikomotor. Anda perlu melakukan aktiviti:  pengamatan pendengaran Tahniah! Anda telahpun berjaya melaksanakan aktiviti mempertingkatkan ketajaman pengamatan penglihatan dan pengamatan pendengaran.1. anda dikehendaki melakukan aktiviti:  pergerakan tangan Teruskan aktiviti prabacaan dengan melakukan aktiviti  pergerakan mata Untuk mencapai kemahiran-kemahiran tersebut.WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU 1. Pengamatan Penglihatan Dengan menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai. suku kata dan perkataan sebagai pengukuhan 3 . 1. anda boleh melakukan aktiviti menggunakan permainan huruf. Pergerakan Tangan dan Mata Dengan menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai.1.3 . lakukan aktiviti:  pengamatan penglihatan Aktiviti ini bertujuan untuk melatih keupayaan mata mengecam bentuk-bentuk. anda dikehendaki melakukan aktiviti untuk mengecam bunyi-bunyi. 1.

2. 2. Membina bahan bukan elektronik dan bahan elektronik KIA2M 3. anda dikehendaki menilai strategi pengajaran yang digunakan. Menilai dan memilih strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk melaksanakan KIA2M.WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU Latihan Dengan menggunakan bahan bantu belajar bukan elektronik yang anda bina sendiri. Setelah itu. Menjelaskan dan menghuraikan kemahiran asas KIA2M. Untuk melaksanakan kaedah pelajar membuat latihan benda/objek dengan bunyi huruf. pelajar dikehendaki Pelajar juga dikehendaki membatang suku kata dan perkataan. anda dikehendaki melaksanakan aktiviti prabacaan secara simulasi. Tajuk 2 BENGKEL ASAS MEMBACA: KAEDAH FONETIK Sipnosis Bengkel asas membaca kaedah fonetik memerlukan membunyikan huruf dan mengasosiasikan dan ayat.1 KAEDAH FONETIK Apakah yang anda fahami dengan kaedah fonetik? 4 . Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini. fonetik ini. membaca frasa menggunakan bahan bantu belajar. pelajar seharusnya dapat: 1.

Untuk memahami kaedah ini kita perlu melaksanakan aktiviti berikut: 2.1. anda dikehendaki:  membatang suku kata Seterusnya. anda perlu M e n g g u n ak a n b a h a n b a nt u b el aj ar 5 . sila teliti kerangka konsep berikut iaitu tentang kaedah fonetik.2 Membatangkan suku kata dan perkataan Dengan menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai. Kaedah fonetik hanya mensyaratkan murid mengingat bentuk huruf dan bunyinya tanpa mengingat nama huruf.WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU Untuk memahaminya.1 Membunyikan huruf dan asosiasi dengan benda Dengan menggunakan bahan bantu belajar anda dikehendaki melaksanakan langkah-langkah berikut:  membunyikan huruf A – Z Setelah anda selesai membunyikan kesemua huruf anda dikehendaki  mengasosiasikan benda dengan bunyi huruf tersebut. KAEDAH FONETIK Membunyikan huruf dan asosiasi dengan benda Membatang suku kata dan perkataan Membaca frasa dan ayat l a t i h a n Kaedah fonetik ialah kaedah yang menekankan penguasaan murid terhadap hubungan antara huruf dengan bunyinya. 2.1.

4.1. anda dikehendaki menilai strategi pengajaran yang digunakan. Menggunakan bahan bantu belajar untuk melaksanakan kaedah fonetik Pastinya kini anda telah mahir melaksanakan langkah demi langkah dalam kaedah fonetik.  Anda kini boleh menggunakan bahan bantu tersebut untuk melaksanakan kaedah fonetik seperti yang telah anda pelajari. 2. anda dikehendaki melaksanakan kaedah fonetik secara simulasi. huruf besar dan huruf kecil. Setelah itu. menyebut suku kata V dan 6 . Kini anda dikehendaki menggunakan kreativiti anda untuk :  Membina bahan bantu belajar bagi melaksanakan langkahlangkah tersebut. Tajuk 3 BENGKEL ASAS MEMBACA: KAEDAH ABJAD Sipnosis Bengkel asas membaca kaedah abjad mengkehendaki pelajar menyebut nama huruf abjad A hingga Z.3 . Latihan Dengan menggunakan bahan bantu belajar bukan elektronik yang anda bina sendiri.1.WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU  menyebut/membunyikan perkataan tanpa membatang suku kata 2. Membaca frasa dan ayat Dengan menggunakan bahan bantu belajar anda dikehendaki:  membaca frasa Teruskan aktiviti membaca dengan  membaca ayat yang lengkap.

sila teliti kerangka konsep berikut iaitu tentang kaedah abjad. maka kaedah ini juga kaedah mengeja Kita perlu 3. 3.1 Menyebut nama huruf abjad A-Z. membaca ayat dan menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai. pembentukan suku kata dan aktiviti mengeja.1 KAEDAH ABJAD Apakah yang anda fahami dengan kaedah abjad? Untuk memahaminya. perkataan dan frasa. Usaha menghafal abjad dan membentuk suku kata itu bertujuan untuk dinamakan membolehkan murid mengeja perkataan. perkataan dan frasa Membaca ayat l a t i h a n Kaedah abjad ialah kaedah yang berfokus pada penghafalan abjad.WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU KV. mengeja suku kata. huruf besar dan kecil Dengan menggunakan bahan bantu belajar anda dikehendaki melaksanakan 7 M e n g g u n ak a n b a h a n b a nt u b el aj ar melaksanakan aktiviti berikut untuk memahami kaedah ini: . huruf besar dan kecil Menyebut suku kata V dan KV Mengeja suku kata.1. KAEDAH ABJAD Menyebut nama huruf abjad a – z.

anda perlu  menyebut suku kata KV 3.2 Menyebut suku kata V dan KV Dengan menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai. perkataan dan frasa serta laihan membaca ayat. Kini anda dikehendaki menggunakan kreativiti anda untuk : 8 .5. mengeja suku kata.1.1.WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU langkah-langkah berikut:  menyebut huruf a-z . anda dikehendaki pula  menyebut huruf A-Z. huruf kecil Setelah anda selesai menyebut kesemua huruf. perkataan dan frasa Dengan menggunakan bahan bantu belajar anda dikehendaki:  mengeja suku kata Teruskan latihan anda untuk  mengeja perkataan Anda sekarang perlu meneruskan latihan untuk  mengeja frasa 3.1. Menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai untuk melaksanakan kaedah abjad Anda telah pun melaksanakan langkah demi langkah kaedah abjad bermula daripada menyebut nama huruf dansuku kata.3 . anda dikehendaki:  menyebut suku kata V Seterusnya.4 Latihan membaca ayat Dengan menggunakan bahan bantu belajar anda dikehendaki:  membaca ayat dengan lengkap 3.1. Mengeja suku kata. huruf besar 3.

Untuk melaksanakan kaedah ini. 4. anda dikehendaki melaksanakan kaedah abjad secara simulasi. pelajar seharusnya dapat: 1.  Anda kini boleh menggunakan bahan bantu tersebut untuk melaksanakan kaedah abjad seperti yang telah anda pelajari. sila teliti kerangka konsep berikut iaitu tentang kaedah fonetik. anda dikehendaki menilai strategi pengajaran yang digunakan. Membina bahan bukan elektronik dan bahan elektronik KIA2M 3. 2.WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU  Membina bahan bantu belajar bagi melaksanakan langkahlangkah tersebut. Setelah itu. 9 . membina dan membaca ayat dan menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai. Menilai dan memilih strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk melaksanakan KIA2M. mencerakinkan perkataan menjadi suku kata. Latihan Dengan menggunakan bahan bantu belajar bukan elektronik yang anda bina sendiri.1 KAEDAH PANDANG DAN SEBUT Apakah yang anda fahami dengan kaedah pandang dan sebut? Untuk memahaminya. pelajar dikehendaki menggunakan bahan bantu belajar. Menjelaskan dan menghuraikan kemahiran asas KIA2M. Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini. Tajuk 4 BENGKEL ASAS MEMBACA: KAEDAH PANDANG DAN SEBUT Sipnosis Bengkel asas membaca kaedah pandang dan sebut memerlukan pelajar membuat latihan menyebut perkataan.

3 . Yang dipandang ialah gambar objek yang terdapat bahan bantu belajar dan yang disebut ialah perkataan pada bahan yang ditunjukkan.1. Membina dan membaca ayat Dengan menggunakan bahan bantu belajar anda dikehendaki:  membina ayat M e n g g u n ak a n b a h a n b a nt u b el aj ar 10 .1. Kaedah ini dinamakan juga kaedah pandang dan sebut kerana aktiviti utamanya ialah memandang dan menyebut.WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU KAEDAH PANDANG DAN SEBUT Menyebut perkataan Mencerakinkan Perkataan kata Membina dan membaca ayat l a t i h a n Kaedah ini dinamakan kaedah seluruh perkataan kerana pelajaran dimulakan dengan memperkenalkan perkataan dan bukannya huruf atau suku kata. Untuk memahami kaedah ini kita perlu melaksanakan aktiviti berikut: 4. anda dikehendaki:  mencerakinkan perkataan menjadi suku kata 4.1 Menyebut Perkataan Dengan menggunakan bahan bantu belajar anda dikehendaki melaksanakan langkah-langkah berikut:  menyebut perkataan 4.2 Mencerakinkan perkataan Dengan menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai.1.

1. Kini anda dikehendaki menggunakan kreativiti anda untuk :  Membina bahan bantu belajar bagi melaksanakan langkahlangkah tersebut. anda dikehendaki melaksanakan kaedah pandang dan sebut secara simulasi. 11 . Latihan Dengan menggunakan bahan bantu belajar bukan elektronik yang anda bina sendiri. Menggunakan bahan bantu belajar untuk melaksanakan kaedah Pandang dan sebut Pastinya kini anda telah mahir melaksanakan langkah demi langkah dalam kaedah pandang dan sebut.4.  Anda kini boleh menggunakan bahan bantu tersebut untuk melaksanakan kaedah pandang dan sebut seperti yang telah anda pelajari. 4. Setelah itu.WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU Teruskan aktiviti membaca dengan  membaca ayat yang lengkap. anda dikehendaki menilai strategi pengajaran yang digunakan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->