WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU

Tajuk 1
Sipnosis Bengkel mata. aktiviti prabacaan

AKTIVITI PRABACAAN

mengkehendaki

pelajar

melaksanakan

aktiviti

pengamatan penglihatan, pengamatan pendengaran dan pergerakan tangan dan

Untuk melaksanakan aktiviti ini, pelajar dikehendaki menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai. Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini, pelajar seharusnya dapat: 1. Menjelaskan dan menghuraikan kemahiran asas KIA2M. 2. Membina bahan bukan elektronik dan bahan elektronik KIA2M 3. Menilai dan memilih strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk melaksanakan KIA2M.

1.1 PRABACAAN Apakah yang anda fahami dengan prabacaan? Untuk memahami aktiviti prabacaan sila teliti kerangka konsep berikut. PRA BACAAN

Pengamatan penglihatan

Pengamatan pendengaran

Pergerakan tangan dan mata

Menggunakan bahan bantu belajar 1

aktiviti pramembaca boleh dilakukan dengan menggunakan permainan huruf. Pada tahap ini. Abu Bakar (1994) mengkategorikan aktiviti kesediaan membaca kepada dua. Salmah Othman dan Elly. murid didedahkan kepada aktiviti-aktiviti yang boleh mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendengaran . Peringkat prabacaan meliputi kemahiran pengamatan pendengaran. makna istilah tahap prabacaan dan kesediaan membaca adalah sama.WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU Prabacaan merupakan kesediaan murid untuk membaca. kemahiran pengamatan peglihatan. tahap prabacaan merupakan satu tempoh menyediakan murid untuk membaca. kesediaan membaca ditakrifkan sebagai satu peringkat bagi menyediakan kanakkanak untuk bacaan awal atau bacaan asas. Garisan-garisan ini hendaklah dimulakan dengan garisan lurus atau bentuk-bentuk yang seimbas dengan huruf yang diperkenalkan kepada murid. Untuk mencapai kemahiran-kemahiran tersebut. Chong (1992) pula. murid didedahkan kepada aktiviti-aktiviti yang boleh mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendengaran. Untuk memahami dengan lebih lanjut tentang aktiviti prabacaan.Peringkat bacaan pula meliputi kemahiran mengenal abjad hingga membaca ayat. Pada peringkat awalnya. Pada tahap ini. iaitu peringkat prabacaan dan peringkat bacaan. Guru hendaklah menjalankan aktiviti melukis garisan-garisan tertentu yang menyerupai huruf. anda perlu melaksanakan aktiviti berikut: 2 . suku kata dan perkataan untuk mengukuhkan lagi kemahiran tersebut. tetapi juga merangkumi setiap kemahiran sebelum kemahiran membaca secara khusus dan berterusan. Menurut Ismail Zakaria. Dengan kata lain. aktviti koordinasi psikomotor. konsep kesediaan membaca bukan sahaja meliputi pengajaran kemahiran-kemahiran sebelum bacaan. latihan menajamkan daya ingatan. dan latihan bahasa pertuturan.

1. suku kata dan perkataan sebagai pengukuhan 3 . 1. 1.1.1. Kini anda perlu melakukan aktiviti seterusnya. Anda perlu melakukan aktiviti:  pengamatan pendengaran Tahniah! Anda telahpun berjaya melaksanakan aktiviti mempertingkatkan ketajaman pengamatan penglihatan dan pengamatan pendengaran. anda dikehendaki melakukan aktiviti untuk mengecam bunyi-bunyi.1.2 Pengamatan Pendengaran Dengan menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai.3 .WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU 1. Pergerakan Tangan dan Mata Dengan menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai. lakukan aktiviti:  pengamatan penglihatan Aktiviti ini bertujuan untuk melatih keupayaan mata mengecam bentuk-bentuk. anda dikehendaki melakukan aktiviti:  pergerakan tangan Teruskan aktiviti prabacaan dengan melakukan aktiviti  pergerakan mata Untuk mencapai kemahiran-kemahiran tersebut. Teruskan aktiviti berikut yang melibatkan psikomotor. anda boleh melakukan aktiviti menggunakan permainan huruf. Pengamatan Penglihatan Dengan menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai.

anda dikehendaki melaksanakan aktiviti prabacaan secara simulasi. pelajar dikehendaki Pelajar juga dikehendaki membatang suku kata dan perkataan. fonetik ini. 2. Setelah itu. Tajuk 2 BENGKEL ASAS MEMBACA: KAEDAH FONETIK Sipnosis Bengkel asas membaca kaedah fonetik memerlukan membunyikan huruf dan mengasosiasikan dan ayat. Untuk melaksanakan kaedah pelajar membuat latihan benda/objek dengan bunyi huruf. Menilai dan memilih strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk melaksanakan KIA2M.WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU Latihan Dengan menggunakan bahan bantu belajar bukan elektronik yang anda bina sendiri. pelajar seharusnya dapat: 1. Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini.1 KAEDAH FONETIK Apakah yang anda fahami dengan kaedah fonetik? 4 . anda dikehendaki menilai strategi pengajaran yang digunakan. 2. Menjelaskan dan menghuraikan kemahiran asas KIA2M. membaca frasa menggunakan bahan bantu belajar. Membina bahan bukan elektronik dan bahan elektronik KIA2M 3.

sila teliti kerangka konsep berikut iaitu tentang kaedah fonetik. KAEDAH FONETIK Membunyikan huruf dan asosiasi dengan benda Membatang suku kata dan perkataan Membaca frasa dan ayat l a t i h a n Kaedah fonetik ialah kaedah yang menekankan penguasaan murid terhadap hubungan antara huruf dengan bunyinya. Kaedah fonetik hanya mensyaratkan murid mengingat bentuk huruf dan bunyinya tanpa mengingat nama huruf. anda dikehendaki:  membatang suku kata Seterusnya.1.1. Untuk memahami kaedah ini kita perlu melaksanakan aktiviti berikut: 2.1 Membunyikan huruf dan asosiasi dengan benda Dengan menggunakan bahan bantu belajar anda dikehendaki melaksanakan langkah-langkah berikut:  membunyikan huruf A – Z Setelah anda selesai membunyikan kesemua huruf anda dikehendaki  mengasosiasikan benda dengan bunyi huruf tersebut. 2.WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU Untuk memahaminya. anda perlu M e n g g u n ak a n b a h a n b a nt u b el aj ar 5 .2 Membatangkan suku kata dan perkataan Dengan menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai.

Kini anda dikehendaki menggunakan kreativiti anda untuk :  Membina bahan bantu belajar bagi melaksanakan langkahlangkah tersebut. Menggunakan bahan bantu belajar untuk melaksanakan kaedah fonetik Pastinya kini anda telah mahir melaksanakan langkah demi langkah dalam kaedah fonetik. Setelah itu.4. anda dikehendaki menilai strategi pengajaran yang digunakan. Membaca frasa dan ayat Dengan menggunakan bahan bantu belajar anda dikehendaki:  membaca frasa Teruskan aktiviti membaca dengan  membaca ayat yang lengkap. anda dikehendaki melaksanakan kaedah fonetik secara simulasi. 2.3 .1. Latihan Dengan menggunakan bahan bantu belajar bukan elektronik yang anda bina sendiri. menyebut suku kata V dan 6 . Tajuk 3 BENGKEL ASAS MEMBACA: KAEDAH ABJAD Sipnosis Bengkel asas membaca kaedah abjad mengkehendaki pelajar menyebut nama huruf abjad A hingga Z. huruf besar dan huruf kecil.1.WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU  menyebut/membunyikan perkataan tanpa membatang suku kata 2.  Anda kini boleh menggunakan bahan bantu tersebut untuk melaksanakan kaedah fonetik seperti yang telah anda pelajari.

perkataan dan frasa. perkataan dan frasa Membaca ayat l a t i h a n Kaedah abjad ialah kaedah yang berfokus pada penghafalan abjad.1 Menyebut nama huruf abjad A-Z. membaca ayat dan menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai. Usaha menghafal abjad dan membentuk suku kata itu bertujuan untuk dinamakan membolehkan murid mengeja perkataan. huruf besar dan kecil Menyebut suku kata V dan KV Mengeja suku kata. 3.WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU KV.1. pembentukan suku kata dan aktiviti mengeja. KAEDAH ABJAD Menyebut nama huruf abjad a – z. huruf besar dan kecil Dengan menggunakan bahan bantu belajar anda dikehendaki melaksanakan 7 M e n g g u n ak a n b a h a n b a nt u b el aj ar melaksanakan aktiviti berikut untuk memahami kaedah ini: . mengeja suku kata. maka kaedah ini juga kaedah mengeja Kita perlu 3.1 KAEDAH ABJAD Apakah yang anda fahami dengan kaedah abjad? Untuk memahaminya. sila teliti kerangka konsep berikut iaitu tentang kaedah abjad.

1.1. perkataan dan frasa serta laihan membaca ayat. Menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai untuk melaksanakan kaedah abjad Anda telah pun melaksanakan langkah demi langkah kaedah abjad bermula daripada menyebut nama huruf dansuku kata. mengeja suku kata. perkataan dan frasa Dengan menggunakan bahan bantu belajar anda dikehendaki:  mengeja suku kata Teruskan latihan anda untuk  mengeja perkataan Anda sekarang perlu meneruskan latihan untuk  mengeja frasa 3.WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU langkah-langkah berikut:  menyebut huruf a-z . anda perlu  menyebut suku kata KV 3.5. Kini anda dikehendaki menggunakan kreativiti anda untuk : 8 . huruf besar 3.1.1.4 Latihan membaca ayat Dengan menggunakan bahan bantu belajar anda dikehendaki:  membaca ayat dengan lengkap 3.2 Menyebut suku kata V dan KV Dengan menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai. anda dikehendaki pula  menyebut huruf A-Z.3 . Mengeja suku kata. anda dikehendaki:  menyebut suku kata V Seterusnya. huruf kecil Setelah anda selesai menyebut kesemua huruf.

2.  Anda kini boleh menggunakan bahan bantu tersebut untuk melaksanakan kaedah abjad seperti yang telah anda pelajari. Setelah itu. Tajuk 4 BENGKEL ASAS MEMBACA: KAEDAH PANDANG DAN SEBUT Sipnosis Bengkel asas membaca kaedah pandang dan sebut memerlukan pelajar membuat latihan menyebut perkataan.1 KAEDAH PANDANG DAN SEBUT Apakah yang anda fahami dengan kaedah pandang dan sebut? Untuk memahaminya. Membina bahan bukan elektronik dan bahan elektronik KIA2M 3. 9 . Latihan Dengan menggunakan bahan bantu belajar bukan elektronik yang anda bina sendiri. anda dikehendaki menilai strategi pengajaran yang digunakan.Untuk melaksanakan kaedah ini. pelajar dikehendaki menggunakan bahan bantu belajar.WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU  Membina bahan bantu belajar bagi melaksanakan langkahlangkah tersebut. anda dikehendaki melaksanakan kaedah abjad secara simulasi. sila teliti kerangka konsep berikut iaitu tentang kaedah fonetik. Menilai dan memilih strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk melaksanakan KIA2M. mencerakinkan perkataan menjadi suku kata. 4. membina dan membaca ayat dan menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai. pelajar seharusnya dapat: 1. Menjelaskan dan menghuraikan kemahiran asas KIA2M. Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini.

WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU KAEDAH PANDANG DAN SEBUT Menyebut perkataan Mencerakinkan Perkataan kata Membina dan membaca ayat l a t i h a n Kaedah ini dinamakan kaedah seluruh perkataan kerana pelajaran dimulakan dengan memperkenalkan perkataan dan bukannya huruf atau suku kata.1.1 Menyebut Perkataan Dengan menggunakan bahan bantu belajar anda dikehendaki melaksanakan langkah-langkah berikut:  menyebut perkataan 4.2 Mencerakinkan perkataan Dengan menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai. Untuk memahami kaedah ini kita perlu melaksanakan aktiviti berikut: 4. anda dikehendaki:  mencerakinkan perkataan menjadi suku kata 4.1. Yang dipandang ialah gambar objek yang terdapat bahan bantu belajar dan yang disebut ialah perkataan pada bahan yang ditunjukkan.1. Kaedah ini dinamakan juga kaedah pandang dan sebut kerana aktiviti utamanya ialah memandang dan menyebut.3 . Membina dan membaca ayat Dengan menggunakan bahan bantu belajar anda dikehendaki:  membina ayat M e n g g u n ak a n b a h a n b a nt u b el aj ar 10 .

WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU Teruskan aktiviti membaca dengan  membaca ayat yang lengkap. Menggunakan bahan bantu belajar untuk melaksanakan kaedah Pandang dan sebut Pastinya kini anda telah mahir melaksanakan langkah demi langkah dalam kaedah pandang dan sebut.  Anda kini boleh menggunakan bahan bantu tersebut untuk melaksanakan kaedah pandang dan sebut seperti yang telah anda pelajari. Kini anda dikehendaki menggunakan kreativiti anda untuk :  Membina bahan bantu belajar bagi melaksanakan langkahlangkah tersebut.4. anda dikehendaki melaksanakan kaedah pandang dan sebut secara simulasi. anda dikehendaki menilai strategi pengajaran yang digunakan. 11 . Setelah itu. Latihan Dengan menggunakan bahan bantu belajar bukan elektronik yang anda bina sendiri. 4.1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful