WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU

Tajuk 1
Sipnosis Bengkel mata. aktiviti prabacaan

AKTIVITI PRABACAAN

mengkehendaki

pelajar

melaksanakan

aktiviti

pengamatan penglihatan, pengamatan pendengaran dan pergerakan tangan dan

Untuk melaksanakan aktiviti ini, pelajar dikehendaki menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai. Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini, pelajar seharusnya dapat: 1. Menjelaskan dan menghuraikan kemahiran asas KIA2M. 2. Membina bahan bukan elektronik dan bahan elektronik KIA2M 3. Menilai dan memilih strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk melaksanakan KIA2M.

1.1 PRABACAAN Apakah yang anda fahami dengan prabacaan? Untuk memahami aktiviti prabacaan sila teliti kerangka konsep berikut. PRA BACAAN

Pengamatan penglihatan

Pengamatan pendengaran

Pergerakan tangan dan mata

Menggunakan bahan bantu belajar 1

Abu Bakar (1994) mengkategorikan aktiviti kesediaan membaca kepada dua. makna istilah tahap prabacaan dan kesediaan membaca adalah sama. aktviti koordinasi psikomotor. Pada tahap ini. tetapi juga merangkumi setiap kemahiran sebelum kemahiran membaca secara khusus dan berterusan. tahap prabacaan merupakan satu tempoh menyediakan murid untuk membaca. Pada tahap ini. kesediaan membaca ditakrifkan sebagai satu peringkat bagi menyediakan kanakkanak untuk bacaan awal atau bacaan asas. aktiviti pramembaca boleh dilakukan dengan menggunakan permainan huruf. suku kata dan perkataan untuk mengukuhkan lagi kemahiran tersebut. konsep kesediaan membaca bukan sahaja meliputi pengajaran kemahiran-kemahiran sebelum bacaan. Untuk mencapai kemahiran-kemahiran tersebut. Dengan kata lain. Menurut Ismail Zakaria. Garisan-garisan ini hendaklah dimulakan dengan garisan lurus atau bentuk-bentuk yang seimbas dengan huruf yang diperkenalkan kepada murid. kemahiran pengamatan peglihatan. murid didedahkan kepada aktiviti-aktiviti yang boleh mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendengaran. Pada peringkat awalnya.Peringkat bacaan pula meliputi kemahiran mengenal abjad hingga membaca ayat. Guru hendaklah menjalankan aktiviti melukis garisan-garisan tertentu yang menyerupai huruf. murid didedahkan kepada aktiviti-aktiviti yang boleh mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendengaran . Peringkat prabacaan meliputi kemahiran pengamatan pendengaran. Untuk memahami dengan lebih lanjut tentang aktiviti prabacaan. Salmah Othman dan Elly. Chong (1992) pula. anda perlu melaksanakan aktiviti berikut: 2 .WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU Prabacaan merupakan kesediaan murid untuk membaca. iaitu peringkat prabacaan dan peringkat bacaan. latihan menajamkan daya ingatan. dan latihan bahasa pertuturan.

3 . 1. 1. anda dikehendaki melakukan aktiviti untuk mengecam bunyi-bunyi.1. Pengamatan Penglihatan Dengan menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai. suku kata dan perkataan sebagai pengukuhan 3 .1.2 Pengamatan Pendengaran Dengan menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai. lakukan aktiviti:  pengamatan penglihatan Aktiviti ini bertujuan untuk melatih keupayaan mata mengecam bentuk-bentuk.1. anda dikehendaki melakukan aktiviti:  pergerakan tangan Teruskan aktiviti prabacaan dengan melakukan aktiviti  pergerakan mata Untuk mencapai kemahiran-kemahiran tersebut.1. Pergerakan Tangan dan Mata Dengan menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai.WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU 1. Anda perlu melakukan aktiviti:  pengamatan pendengaran Tahniah! Anda telahpun berjaya melaksanakan aktiviti mempertingkatkan ketajaman pengamatan penglihatan dan pengamatan pendengaran. Kini anda perlu melakukan aktiviti seterusnya. anda boleh melakukan aktiviti menggunakan permainan huruf. Teruskan aktiviti berikut yang melibatkan psikomotor.

Menjelaskan dan menghuraikan kemahiran asas KIA2M.WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU Latihan Dengan menggunakan bahan bantu belajar bukan elektronik yang anda bina sendiri. Membina bahan bukan elektronik dan bahan elektronik KIA2M 3. anda dikehendaki melaksanakan aktiviti prabacaan secara simulasi.1 KAEDAH FONETIK Apakah yang anda fahami dengan kaedah fonetik? 4 . anda dikehendaki menilai strategi pengajaran yang digunakan. Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini. Menilai dan memilih strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk melaksanakan KIA2M. 2. Untuk melaksanakan kaedah pelajar membuat latihan benda/objek dengan bunyi huruf. Tajuk 2 BENGKEL ASAS MEMBACA: KAEDAH FONETIK Sipnosis Bengkel asas membaca kaedah fonetik memerlukan membunyikan huruf dan mengasosiasikan dan ayat. Setelah itu. membaca frasa menggunakan bahan bantu belajar. fonetik ini. 2. pelajar seharusnya dapat: 1. pelajar dikehendaki Pelajar juga dikehendaki membatang suku kata dan perkataan.

2 Membatangkan suku kata dan perkataan Dengan menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai.WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU Untuk memahaminya.1. KAEDAH FONETIK Membunyikan huruf dan asosiasi dengan benda Membatang suku kata dan perkataan Membaca frasa dan ayat l a t i h a n Kaedah fonetik ialah kaedah yang menekankan penguasaan murid terhadap hubungan antara huruf dengan bunyinya. Kaedah fonetik hanya mensyaratkan murid mengingat bentuk huruf dan bunyinya tanpa mengingat nama huruf. Untuk memahami kaedah ini kita perlu melaksanakan aktiviti berikut: 2. sila teliti kerangka konsep berikut iaitu tentang kaedah fonetik.1.1 Membunyikan huruf dan asosiasi dengan benda Dengan menggunakan bahan bantu belajar anda dikehendaki melaksanakan langkah-langkah berikut:  membunyikan huruf A – Z Setelah anda selesai membunyikan kesemua huruf anda dikehendaki  mengasosiasikan benda dengan bunyi huruf tersebut. anda perlu M e n g g u n ak a n b a h a n b a nt u b el aj ar 5 . 2. anda dikehendaki:  membatang suku kata Seterusnya.

1.1. anda dikehendaki melaksanakan kaedah fonetik secara simulasi. Setelah itu. menyebut suku kata V dan 6 .3 . Tajuk 3 BENGKEL ASAS MEMBACA: KAEDAH ABJAD Sipnosis Bengkel asas membaca kaedah abjad mengkehendaki pelajar menyebut nama huruf abjad A hingga Z. Latihan Dengan menggunakan bahan bantu belajar bukan elektronik yang anda bina sendiri. Kini anda dikehendaki menggunakan kreativiti anda untuk :  Membina bahan bantu belajar bagi melaksanakan langkahlangkah tersebut. 2. Menggunakan bahan bantu belajar untuk melaksanakan kaedah fonetik Pastinya kini anda telah mahir melaksanakan langkah demi langkah dalam kaedah fonetik.WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU  menyebut/membunyikan perkataan tanpa membatang suku kata 2. Membaca frasa dan ayat Dengan menggunakan bahan bantu belajar anda dikehendaki:  membaca frasa Teruskan aktiviti membaca dengan  membaca ayat yang lengkap. anda dikehendaki menilai strategi pengajaran yang digunakan. huruf besar dan huruf kecil.  Anda kini boleh menggunakan bahan bantu tersebut untuk melaksanakan kaedah fonetik seperti yang telah anda pelajari.4.

maka kaedah ini juga kaedah mengeja Kita perlu 3. perkataan dan frasa. pembentukan suku kata dan aktiviti mengeja.1 Menyebut nama huruf abjad A-Z. huruf besar dan kecil Menyebut suku kata V dan KV Mengeja suku kata. perkataan dan frasa Membaca ayat l a t i h a n Kaedah abjad ialah kaedah yang berfokus pada penghafalan abjad.1. sila teliti kerangka konsep berikut iaitu tentang kaedah abjad. huruf besar dan kecil Dengan menggunakan bahan bantu belajar anda dikehendaki melaksanakan 7 M e n g g u n ak a n b a h a n b a nt u b el aj ar melaksanakan aktiviti berikut untuk memahami kaedah ini: . Usaha menghafal abjad dan membentuk suku kata itu bertujuan untuk dinamakan membolehkan murid mengeja perkataan. mengeja suku kata.1 KAEDAH ABJAD Apakah yang anda fahami dengan kaedah abjad? Untuk memahaminya. 3.WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU KV. membaca ayat dan menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai. KAEDAH ABJAD Menyebut nama huruf abjad a – z.

Kini anda dikehendaki menggunakan kreativiti anda untuk : 8 .WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU langkah-langkah berikut:  menyebut huruf a-z .4 Latihan membaca ayat Dengan menggunakan bahan bantu belajar anda dikehendaki:  membaca ayat dengan lengkap 3.2 Menyebut suku kata V dan KV Dengan menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai.1. Menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai untuk melaksanakan kaedah abjad Anda telah pun melaksanakan langkah demi langkah kaedah abjad bermula daripada menyebut nama huruf dansuku kata. perkataan dan frasa Dengan menggunakan bahan bantu belajar anda dikehendaki:  mengeja suku kata Teruskan latihan anda untuk  mengeja perkataan Anda sekarang perlu meneruskan latihan untuk  mengeja frasa 3. anda dikehendaki pula  menyebut huruf A-Z. mengeja suku kata.3 .5. anda dikehendaki:  menyebut suku kata V Seterusnya. huruf kecil Setelah anda selesai menyebut kesemua huruf.1. huruf besar 3.1. Mengeja suku kata.1. perkataan dan frasa serta laihan membaca ayat. anda perlu  menyebut suku kata KV 3.

anda dikehendaki menilai strategi pengajaran yang digunakan. Setelah itu. Menjelaskan dan menghuraikan kemahiran asas KIA2M. anda dikehendaki melaksanakan kaedah abjad secara simulasi. 9 .WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU  Membina bahan bantu belajar bagi melaksanakan langkahlangkah tersebut. pelajar seharusnya dapat: 1. Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini.  Anda kini boleh menggunakan bahan bantu tersebut untuk melaksanakan kaedah abjad seperti yang telah anda pelajari. Membina bahan bukan elektronik dan bahan elektronik KIA2M 3. Menilai dan memilih strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk melaksanakan KIA2M. 2.1 KAEDAH PANDANG DAN SEBUT Apakah yang anda fahami dengan kaedah pandang dan sebut? Untuk memahaminya.Untuk melaksanakan kaedah ini. membina dan membaca ayat dan menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai. sila teliti kerangka konsep berikut iaitu tentang kaedah fonetik. mencerakinkan perkataan menjadi suku kata. pelajar dikehendaki menggunakan bahan bantu belajar. Latihan Dengan menggunakan bahan bantu belajar bukan elektronik yang anda bina sendiri. Tajuk 4 BENGKEL ASAS MEMBACA: KAEDAH PANDANG DAN SEBUT Sipnosis Bengkel asas membaca kaedah pandang dan sebut memerlukan pelajar membuat latihan menyebut perkataan. 4.

1. Kaedah ini dinamakan juga kaedah pandang dan sebut kerana aktiviti utamanya ialah memandang dan menyebut.1 Menyebut Perkataan Dengan menggunakan bahan bantu belajar anda dikehendaki melaksanakan langkah-langkah berikut:  menyebut perkataan 4.WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU KAEDAH PANDANG DAN SEBUT Menyebut perkataan Mencerakinkan Perkataan kata Membina dan membaca ayat l a t i h a n Kaedah ini dinamakan kaedah seluruh perkataan kerana pelajaran dimulakan dengan memperkenalkan perkataan dan bukannya huruf atau suku kata. Untuk memahami kaedah ini kita perlu melaksanakan aktiviti berikut: 4.1.1.3 . Membina dan membaca ayat Dengan menggunakan bahan bantu belajar anda dikehendaki:  membina ayat M e n g g u n ak a n b a h a n b a nt u b el aj ar 10 .2 Mencerakinkan perkataan Dengan menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai. Yang dipandang ialah gambar objek yang terdapat bahan bantu belajar dan yang disebut ialah perkataan pada bahan yang ditunjukkan. anda dikehendaki:  mencerakinkan perkataan menjadi suku kata 4.

WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU Teruskan aktiviti membaca dengan  membaca ayat yang lengkap.  Anda kini boleh menggunakan bahan bantu tersebut untuk melaksanakan kaedah pandang dan sebut seperti yang telah anda pelajari. anda dikehendaki menilai strategi pengajaran yang digunakan. Latihan Dengan menggunakan bahan bantu belajar bukan elektronik yang anda bina sendiri. 4. Setelah itu. anda dikehendaki melaksanakan kaedah pandang dan sebut secara simulasi.1.4. 11 . Kini anda dikehendaki menggunakan kreativiti anda untuk :  Membina bahan bantu belajar bagi melaksanakan langkahlangkah tersebut. Menggunakan bahan bantu belajar untuk melaksanakan kaedah Pandang dan sebut Pastinya kini anda telah mahir melaksanakan langkah demi langkah dalam kaedah pandang dan sebut.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful