WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU

Tajuk 1
Sipnosis Bengkel mata. aktiviti prabacaan

AKTIVITI PRABACAAN

mengkehendaki

pelajar

melaksanakan

aktiviti

pengamatan penglihatan, pengamatan pendengaran dan pergerakan tangan dan

Untuk melaksanakan aktiviti ini, pelajar dikehendaki menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai. Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini, pelajar seharusnya dapat: 1. Menjelaskan dan menghuraikan kemahiran asas KIA2M. 2. Membina bahan bukan elektronik dan bahan elektronik KIA2M 3. Menilai dan memilih strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk melaksanakan KIA2M.

1.1 PRABACAAN Apakah yang anda fahami dengan prabacaan? Untuk memahami aktiviti prabacaan sila teliti kerangka konsep berikut. PRA BACAAN

Pengamatan penglihatan

Pengamatan pendengaran

Pergerakan tangan dan mata

Menggunakan bahan bantu belajar 1

Pada tahap ini. latihan menajamkan daya ingatan. dan latihan bahasa pertuturan. Untuk mencapai kemahiran-kemahiran tersebut. Garisan-garisan ini hendaklah dimulakan dengan garisan lurus atau bentuk-bentuk yang seimbas dengan huruf yang diperkenalkan kepada murid. aktiviti pramembaca boleh dilakukan dengan menggunakan permainan huruf. iaitu peringkat prabacaan dan peringkat bacaan. Pada peringkat awalnya. anda perlu melaksanakan aktiviti berikut: 2 . Peringkat prabacaan meliputi kemahiran pengamatan pendengaran. Dengan kata lain.Peringkat bacaan pula meliputi kemahiran mengenal abjad hingga membaca ayat. Menurut Ismail Zakaria. kemahiran pengamatan peglihatan. murid didedahkan kepada aktiviti-aktiviti yang boleh mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendengaran . aktviti koordinasi psikomotor. Abu Bakar (1994) mengkategorikan aktiviti kesediaan membaca kepada dua. makna istilah tahap prabacaan dan kesediaan membaca adalah sama. kesediaan membaca ditakrifkan sebagai satu peringkat bagi menyediakan kanakkanak untuk bacaan awal atau bacaan asas. tetapi juga merangkumi setiap kemahiran sebelum kemahiran membaca secara khusus dan berterusan. Chong (1992) pula. Pada tahap ini. suku kata dan perkataan untuk mengukuhkan lagi kemahiran tersebut. tahap prabacaan merupakan satu tempoh menyediakan murid untuk membaca. murid didedahkan kepada aktiviti-aktiviti yang boleh mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendengaran. Salmah Othman dan Elly.WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU Prabacaan merupakan kesediaan murid untuk membaca. Untuk memahami dengan lebih lanjut tentang aktiviti prabacaan. konsep kesediaan membaca bukan sahaja meliputi pengajaran kemahiran-kemahiran sebelum bacaan. Guru hendaklah menjalankan aktiviti melukis garisan-garisan tertentu yang menyerupai huruf.

1.WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU 1. 1.1. anda dikehendaki melakukan aktiviti:  pergerakan tangan Teruskan aktiviti prabacaan dengan melakukan aktiviti  pergerakan mata Untuk mencapai kemahiran-kemahiran tersebut.1.2 Pengamatan Pendengaran Dengan menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai. lakukan aktiviti:  pengamatan penglihatan Aktiviti ini bertujuan untuk melatih keupayaan mata mengecam bentuk-bentuk. 1. Anda perlu melakukan aktiviti:  pengamatan pendengaran Tahniah! Anda telahpun berjaya melaksanakan aktiviti mempertingkatkan ketajaman pengamatan penglihatan dan pengamatan pendengaran. Teruskan aktiviti berikut yang melibatkan psikomotor.3 . Pengamatan Penglihatan Dengan menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai. anda dikehendaki melakukan aktiviti untuk mengecam bunyi-bunyi. Pergerakan Tangan dan Mata Dengan menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai.1. Kini anda perlu melakukan aktiviti seterusnya. suku kata dan perkataan sebagai pengukuhan 3 . anda boleh melakukan aktiviti menggunakan permainan huruf.

WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU Latihan Dengan menggunakan bahan bantu belajar bukan elektronik yang anda bina sendiri. Tajuk 2 BENGKEL ASAS MEMBACA: KAEDAH FONETIK Sipnosis Bengkel asas membaca kaedah fonetik memerlukan membunyikan huruf dan mengasosiasikan dan ayat. Setelah itu. Menjelaskan dan menghuraikan kemahiran asas KIA2M. 2. anda dikehendaki melaksanakan aktiviti prabacaan secara simulasi. pelajar dikehendaki Pelajar juga dikehendaki membatang suku kata dan perkataan. 2. fonetik ini. pelajar seharusnya dapat: 1. Menilai dan memilih strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk melaksanakan KIA2M. Membina bahan bukan elektronik dan bahan elektronik KIA2M 3. Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini. Untuk melaksanakan kaedah pelajar membuat latihan benda/objek dengan bunyi huruf.1 KAEDAH FONETIK Apakah yang anda fahami dengan kaedah fonetik? 4 . membaca frasa menggunakan bahan bantu belajar. anda dikehendaki menilai strategi pengajaran yang digunakan.

2 Membatangkan suku kata dan perkataan Dengan menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai. KAEDAH FONETIK Membunyikan huruf dan asosiasi dengan benda Membatang suku kata dan perkataan Membaca frasa dan ayat l a t i h a n Kaedah fonetik ialah kaedah yang menekankan penguasaan murid terhadap hubungan antara huruf dengan bunyinya. anda dikehendaki:  membatang suku kata Seterusnya. Kaedah fonetik hanya mensyaratkan murid mengingat bentuk huruf dan bunyinya tanpa mengingat nama huruf. 2.1. sila teliti kerangka konsep berikut iaitu tentang kaedah fonetik.1. Untuk memahami kaedah ini kita perlu melaksanakan aktiviti berikut: 2. anda perlu M e n g g u n ak a n b a h a n b a nt u b el aj ar 5 .WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU Untuk memahaminya.1 Membunyikan huruf dan asosiasi dengan benda Dengan menggunakan bahan bantu belajar anda dikehendaki melaksanakan langkah-langkah berikut:  membunyikan huruf A – Z Setelah anda selesai membunyikan kesemua huruf anda dikehendaki  mengasosiasikan benda dengan bunyi huruf tersebut.

2. Menggunakan bahan bantu belajar untuk melaksanakan kaedah fonetik Pastinya kini anda telah mahir melaksanakan langkah demi langkah dalam kaedah fonetik.1.  Anda kini boleh menggunakan bahan bantu tersebut untuk melaksanakan kaedah fonetik seperti yang telah anda pelajari.4.1. menyebut suku kata V dan 6 . Setelah itu. huruf besar dan huruf kecil. anda dikehendaki menilai strategi pengajaran yang digunakan.3 . Membaca frasa dan ayat Dengan menggunakan bahan bantu belajar anda dikehendaki:  membaca frasa Teruskan aktiviti membaca dengan  membaca ayat yang lengkap. Tajuk 3 BENGKEL ASAS MEMBACA: KAEDAH ABJAD Sipnosis Bengkel asas membaca kaedah abjad mengkehendaki pelajar menyebut nama huruf abjad A hingga Z. Kini anda dikehendaki menggunakan kreativiti anda untuk :  Membina bahan bantu belajar bagi melaksanakan langkahlangkah tersebut. Latihan Dengan menggunakan bahan bantu belajar bukan elektronik yang anda bina sendiri.WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU  menyebut/membunyikan perkataan tanpa membatang suku kata 2. anda dikehendaki melaksanakan kaedah fonetik secara simulasi.

pembentukan suku kata dan aktiviti mengeja. 3. sila teliti kerangka konsep berikut iaitu tentang kaedah abjad. huruf besar dan kecil Dengan menggunakan bahan bantu belajar anda dikehendaki melaksanakan 7 M e n g g u n ak a n b a h a n b a nt u b el aj ar melaksanakan aktiviti berikut untuk memahami kaedah ini: . maka kaedah ini juga kaedah mengeja Kita perlu 3. KAEDAH ABJAD Menyebut nama huruf abjad a – z. perkataan dan frasa.1. perkataan dan frasa Membaca ayat l a t i h a n Kaedah abjad ialah kaedah yang berfokus pada penghafalan abjad. membaca ayat dan menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai.1 Menyebut nama huruf abjad A-Z. huruf besar dan kecil Menyebut suku kata V dan KV Mengeja suku kata.WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU KV. mengeja suku kata.1 KAEDAH ABJAD Apakah yang anda fahami dengan kaedah abjad? Untuk memahaminya. Usaha menghafal abjad dan membentuk suku kata itu bertujuan untuk dinamakan membolehkan murid mengeja perkataan.

huruf besar 3.1. Menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai untuk melaksanakan kaedah abjad Anda telah pun melaksanakan langkah demi langkah kaedah abjad bermula daripada menyebut nama huruf dansuku kata.2 Menyebut suku kata V dan KV Dengan menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai. Kini anda dikehendaki menggunakan kreativiti anda untuk : 8 . huruf kecil Setelah anda selesai menyebut kesemua huruf. anda dikehendaki:  menyebut suku kata V Seterusnya. Mengeja suku kata.5.3 . anda perlu  menyebut suku kata KV 3.1. perkataan dan frasa Dengan menggunakan bahan bantu belajar anda dikehendaki:  mengeja suku kata Teruskan latihan anda untuk  mengeja perkataan Anda sekarang perlu meneruskan latihan untuk  mengeja frasa 3.4 Latihan membaca ayat Dengan menggunakan bahan bantu belajar anda dikehendaki:  membaca ayat dengan lengkap 3. mengeja suku kata.1.WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU langkah-langkah berikut:  menyebut huruf a-z . anda dikehendaki pula  menyebut huruf A-Z. perkataan dan frasa serta laihan membaca ayat.1.

1 KAEDAH PANDANG DAN SEBUT Apakah yang anda fahami dengan kaedah pandang dan sebut? Untuk memahaminya. sila teliti kerangka konsep berikut iaitu tentang kaedah fonetik. Menjelaskan dan menghuraikan kemahiran asas KIA2M.  Anda kini boleh menggunakan bahan bantu tersebut untuk melaksanakan kaedah abjad seperti yang telah anda pelajari.Untuk melaksanakan kaedah ini. mencerakinkan perkataan menjadi suku kata. anda dikehendaki menilai strategi pengajaran yang digunakan. Membina bahan bukan elektronik dan bahan elektronik KIA2M 3. 4. pelajar dikehendaki menggunakan bahan bantu belajar. membina dan membaca ayat dan menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai. Tajuk 4 BENGKEL ASAS MEMBACA: KAEDAH PANDANG DAN SEBUT Sipnosis Bengkel asas membaca kaedah pandang dan sebut memerlukan pelajar membuat latihan menyebut perkataan. Menilai dan memilih strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk melaksanakan KIA2M. 9 . Setelah itu. Latihan Dengan menggunakan bahan bantu belajar bukan elektronik yang anda bina sendiri. 2. anda dikehendaki melaksanakan kaedah abjad secara simulasi. pelajar seharusnya dapat: 1. Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini.WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU  Membina bahan bantu belajar bagi melaksanakan langkahlangkah tersebut.

anda dikehendaki:  mencerakinkan perkataan menjadi suku kata 4. Membina dan membaca ayat Dengan menggunakan bahan bantu belajar anda dikehendaki:  membina ayat M e n g g u n ak a n b a h a n b a nt u b el aj ar 10 . Kaedah ini dinamakan juga kaedah pandang dan sebut kerana aktiviti utamanya ialah memandang dan menyebut.1 Menyebut Perkataan Dengan menggunakan bahan bantu belajar anda dikehendaki melaksanakan langkah-langkah berikut:  menyebut perkataan 4. Untuk memahami kaedah ini kita perlu melaksanakan aktiviti berikut: 4.WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU KAEDAH PANDANG DAN SEBUT Menyebut perkataan Mencerakinkan Perkataan kata Membina dan membaca ayat l a t i h a n Kaedah ini dinamakan kaedah seluruh perkataan kerana pelajaran dimulakan dengan memperkenalkan perkataan dan bukannya huruf atau suku kata.1.3 . Yang dipandang ialah gambar objek yang terdapat bahan bantu belajar dan yang disebut ialah perkataan pada bahan yang ditunjukkan.2 Mencerakinkan perkataan Dengan menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai.1.1.

11 . Setelah itu. anda dikehendaki melaksanakan kaedah pandang dan sebut secara simulasi.  Anda kini boleh menggunakan bahan bantu tersebut untuk melaksanakan kaedah pandang dan sebut seperti yang telah anda pelajari. 4. Kini anda dikehendaki menggunakan kreativiti anda untuk :  Membina bahan bantu belajar bagi melaksanakan langkahlangkah tersebut.4.1. Menggunakan bahan bantu belajar untuk melaksanakan kaedah Pandang dan sebut Pastinya kini anda telah mahir melaksanakan langkah demi langkah dalam kaedah pandang dan sebut. Latihan Dengan menggunakan bahan bantu belajar bukan elektronik yang anda bina sendiri.WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU Teruskan aktiviti membaca dengan  membaca ayat yang lengkap. anda dikehendaki menilai strategi pengajaran yang digunakan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful