P. 1
09_Bahan_Bacaan_Tajuk_-_edited

09_Bahan_Bacaan_Tajuk_-_edited

|Views: 262|Likes:
Published by Tuan Nur Irfaan

More info:

Published by: Tuan Nur Irfaan on Jul 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/02/2014

pdf

text

original

WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU

Tajuk 1
Sipnosis Bengkel mata. aktiviti prabacaan

AKTIVITI PRABACAAN

mengkehendaki

pelajar

melaksanakan

aktiviti

pengamatan penglihatan, pengamatan pendengaran dan pergerakan tangan dan

Untuk melaksanakan aktiviti ini, pelajar dikehendaki menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai. Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini, pelajar seharusnya dapat: 1. Menjelaskan dan menghuraikan kemahiran asas KIA2M. 2. Membina bahan bukan elektronik dan bahan elektronik KIA2M 3. Menilai dan memilih strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk melaksanakan KIA2M.

1.1 PRABACAAN Apakah yang anda fahami dengan prabacaan? Untuk memahami aktiviti prabacaan sila teliti kerangka konsep berikut. PRA BACAAN

Pengamatan penglihatan

Pengamatan pendengaran

Pergerakan tangan dan mata

Menggunakan bahan bantu belajar 1

Menurut Ismail Zakaria. aktviti koordinasi psikomotor. murid didedahkan kepada aktiviti-aktiviti yang boleh mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendengaran . Dengan kata lain. tahap prabacaan merupakan satu tempoh menyediakan murid untuk membaca. Guru hendaklah menjalankan aktiviti melukis garisan-garisan tertentu yang menyerupai huruf. konsep kesediaan membaca bukan sahaja meliputi pengajaran kemahiran-kemahiran sebelum bacaan. Garisan-garisan ini hendaklah dimulakan dengan garisan lurus atau bentuk-bentuk yang seimbas dengan huruf yang diperkenalkan kepada murid. Salmah Othman dan Elly. Chong (1992) pula. Untuk memahami dengan lebih lanjut tentang aktiviti prabacaan. Peringkat prabacaan meliputi kemahiran pengamatan pendengaran. murid didedahkan kepada aktiviti-aktiviti yang boleh mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendengaran. Pada tahap ini.WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU Prabacaan merupakan kesediaan murid untuk membaca. Untuk mencapai kemahiran-kemahiran tersebut.Peringkat bacaan pula meliputi kemahiran mengenal abjad hingga membaca ayat. kemahiran pengamatan peglihatan. kesediaan membaca ditakrifkan sebagai satu peringkat bagi menyediakan kanakkanak untuk bacaan awal atau bacaan asas. aktiviti pramembaca boleh dilakukan dengan menggunakan permainan huruf. suku kata dan perkataan untuk mengukuhkan lagi kemahiran tersebut. dan latihan bahasa pertuturan. Pada peringkat awalnya. Pada tahap ini. latihan menajamkan daya ingatan. makna istilah tahap prabacaan dan kesediaan membaca adalah sama. Abu Bakar (1994) mengkategorikan aktiviti kesediaan membaca kepada dua. tetapi juga merangkumi setiap kemahiran sebelum kemahiran membaca secara khusus dan berterusan. anda perlu melaksanakan aktiviti berikut: 2 . iaitu peringkat prabacaan dan peringkat bacaan.

Kini anda perlu melakukan aktiviti seterusnya.2 Pengamatan Pendengaran Dengan menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai. Anda perlu melakukan aktiviti:  pengamatan pendengaran Tahniah! Anda telahpun berjaya melaksanakan aktiviti mempertingkatkan ketajaman pengamatan penglihatan dan pengamatan pendengaran. anda dikehendaki melakukan aktiviti:  pergerakan tangan Teruskan aktiviti prabacaan dengan melakukan aktiviti  pergerakan mata Untuk mencapai kemahiran-kemahiran tersebut. Teruskan aktiviti berikut yang melibatkan psikomotor. 1. Pergerakan Tangan dan Mata Dengan menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai.1.3 . anda dikehendaki melakukan aktiviti untuk mengecam bunyi-bunyi. suku kata dan perkataan sebagai pengukuhan 3 . Pengamatan Penglihatan Dengan menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai.WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU 1.1.1. lakukan aktiviti:  pengamatan penglihatan Aktiviti ini bertujuan untuk melatih keupayaan mata mengecam bentuk-bentuk.1. 1. anda boleh melakukan aktiviti menggunakan permainan huruf.

fonetik ini.1 KAEDAH FONETIK Apakah yang anda fahami dengan kaedah fonetik? 4 . Tajuk 2 BENGKEL ASAS MEMBACA: KAEDAH FONETIK Sipnosis Bengkel asas membaca kaedah fonetik memerlukan membunyikan huruf dan mengasosiasikan dan ayat. Setelah itu. Untuk melaksanakan kaedah pelajar membuat latihan benda/objek dengan bunyi huruf. Menilai dan memilih strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk melaksanakan KIA2M.WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU Latihan Dengan menggunakan bahan bantu belajar bukan elektronik yang anda bina sendiri. Menjelaskan dan menghuraikan kemahiran asas KIA2M. pelajar seharusnya dapat: 1. membaca frasa menggunakan bahan bantu belajar. 2. Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini. anda dikehendaki menilai strategi pengajaran yang digunakan. anda dikehendaki melaksanakan aktiviti prabacaan secara simulasi. pelajar dikehendaki Pelajar juga dikehendaki membatang suku kata dan perkataan. Membina bahan bukan elektronik dan bahan elektronik KIA2M 3. 2.

Untuk memahami kaedah ini kita perlu melaksanakan aktiviti berikut: 2. anda perlu M e n g g u n ak a n b a h a n b a nt u b el aj ar 5 .1. sila teliti kerangka konsep berikut iaitu tentang kaedah fonetik.1 Membunyikan huruf dan asosiasi dengan benda Dengan menggunakan bahan bantu belajar anda dikehendaki melaksanakan langkah-langkah berikut:  membunyikan huruf A – Z Setelah anda selesai membunyikan kesemua huruf anda dikehendaki  mengasosiasikan benda dengan bunyi huruf tersebut. 2.2 Membatangkan suku kata dan perkataan Dengan menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai. Kaedah fonetik hanya mensyaratkan murid mengingat bentuk huruf dan bunyinya tanpa mengingat nama huruf.WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU Untuk memahaminya. anda dikehendaki:  membatang suku kata Seterusnya. KAEDAH FONETIK Membunyikan huruf dan asosiasi dengan benda Membatang suku kata dan perkataan Membaca frasa dan ayat l a t i h a n Kaedah fonetik ialah kaedah yang menekankan penguasaan murid terhadap hubungan antara huruf dengan bunyinya.1.

huruf besar dan huruf kecil. Membaca frasa dan ayat Dengan menggunakan bahan bantu belajar anda dikehendaki:  membaca frasa Teruskan aktiviti membaca dengan  membaca ayat yang lengkap.  Anda kini boleh menggunakan bahan bantu tersebut untuk melaksanakan kaedah fonetik seperti yang telah anda pelajari. anda dikehendaki melaksanakan kaedah fonetik secara simulasi. Setelah itu.3 . Menggunakan bahan bantu belajar untuk melaksanakan kaedah fonetik Pastinya kini anda telah mahir melaksanakan langkah demi langkah dalam kaedah fonetik. menyebut suku kata V dan 6 .1.1. 2. Tajuk 3 BENGKEL ASAS MEMBACA: KAEDAH ABJAD Sipnosis Bengkel asas membaca kaedah abjad mengkehendaki pelajar menyebut nama huruf abjad A hingga Z.4. anda dikehendaki menilai strategi pengajaran yang digunakan.WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU  menyebut/membunyikan perkataan tanpa membatang suku kata 2. Latihan Dengan menggunakan bahan bantu belajar bukan elektronik yang anda bina sendiri. Kini anda dikehendaki menggunakan kreativiti anda untuk :  Membina bahan bantu belajar bagi melaksanakan langkahlangkah tersebut.

huruf besar dan kecil Menyebut suku kata V dan KV Mengeja suku kata. huruf besar dan kecil Dengan menggunakan bahan bantu belajar anda dikehendaki melaksanakan 7 M e n g g u n ak a n b a h a n b a nt u b el aj ar melaksanakan aktiviti berikut untuk memahami kaedah ini: . perkataan dan frasa Membaca ayat l a t i h a n Kaedah abjad ialah kaedah yang berfokus pada penghafalan abjad.WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU KV. pembentukan suku kata dan aktiviti mengeja.1.1 KAEDAH ABJAD Apakah yang anda fahami dengan kaedah abjad? Untuk memahaminya. membaca ayat dan menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai.1 Menyebut nama huruf abjad A-Z. sila teliti kerangka konsep berikut iaitu tentang kaedah abjad. perkataan dan frasa. maka kaedah ini juga kaedah mengeja Kita perlu 3. Usaha menghafal abjad dan membentuk suku kata itu bertujuan untuk dinamakan membolehkan murid mengeja perkataan. 3. KAEDAH ABJAD Menyebut nama huruf abjad a – z. mengeja suku kata.

5.1.2 Menyebut suku kata V dan KV Dengan menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai. mengeja suku kata. huruf besar 3. anda dikehendaki:  menyebut suku kata V Seterusnya.WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU langkah-langkah berikut:  menyebut huruf a-z . Kini anda dikehendaki menggunakan kreativiti anda untuk : 8 .1.3 . perkataan dan frasa serta laihan membaca ayat. Menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai untuk melaksanakan kaedah abjad Anda telah pun melaksanakan langkah demi langkah kaedah abjad bermula daripada menyebut nama huruf dansuku kata. Mengeja suku kata. anda perlu  menyebut suku kata KV 3. perkataan dan frasa Dengan menggunakan bahan bantu belajar anda dikehendaki:  mengeja suku kata Teruskan latihan anda untuk  mengeja perkataan Anda sekarang perlu meneruskan latihan untuk  mengeja frasa 3. anda dikehendaki pula  menyebut huruf A-Z.4 Latihan membaca ayat Dengan menggunakan bahan bantu belajar anda dikehendaki:  membaca ayat dengan lengkap 3. huruf kecil Setelah anda selesai menyebut kesemua huruf.1.1.

mencerakinkan perkataan menjadi suku kata. pelajar seharusnya dapat: 1. anda dikehendaki melaksanakan kaedah abjad secara simulasi. Setelah itu.  Anda kini boleh menggunakan bahan bantu tersebut untuk melaksanakan kaedah abjad seperti yang telah anda pelajari. sila teliti kerangka konsep berikut iaitu tentang kaedah fonetik. Menjelaskan dan menghuraikan kemahiran asas KIA2M. anda dikehendaki menilai strategi pengajaran yang digunakan.1 KAEDAH PANDANG DAN SEBUT Apakah yang anda fahami dengan kaedah pandang dan sebut? Untuk memahaminya.WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU  Membina bahan bantu belajar bagi melaksanakan langkahlangkah tersebut. 2. Menilai dan memilih strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk melaksanakan KIA2M. Tajuk 4 BENGKEL ASAS MEMBACA: KAEDAH PANDANG DAN SEBUT Sipnosis Bengkel asas membaca kaedah pandang dan sebut memerlukan pelajar membuat latihan menyebut perkataan. Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini.Untuk melaksanakan kaedah ini. Membina bahan bukan elektronik dan bahan elektronik KIA2M 3. Latihan Dengan menggunakan bahan bantu belajar bukan elektronik yang anda bina sendiri. 4. 9 . pelajar dikehendaki menggunakan bahan bantu belajar. membina dan membaca ayat dan menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai.

1. Kaedah ini dinamakan juga kaedah pandang dan sebut kerana aktiviti utamanya ialah memandang dan menyebut.1 Menyebut Perkataan Dengan menggunakan bahan bantu belajar anda dikehendaki melaksanakan langkah-langkah berikut:  menyebut perkataan 4. Untuk memahami kaedah ini kita perlu melaksanakan aktiviti berikut: 4. Yang dipandang ialah gambar objek yang terdapat bahan bantu belajar dan yang disebut ialah perkataan pada bahan yang ditunjukkan. anda dikehendaki:  mencerakinkan perkataan menjadi suku kata 4.WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU KAEDAH PANDANG DAN SEBUT Menyebut perkataan Mencerakinkan Perkataan kata Membina dan membaca ayat l a t i h a n Kaedah ini dinamakan kaedah seluruh perkataan kerana pelajaran dimulakan dengan memperkenalkan perkataan dan bukannya huruf atau suku kata.1. Membina dan membaca ayat Dengan menggunakan bahan bantu belajar anda dikehendaki:  membina ayat M e n g g u n ak a n b a h a n b a nt u b el aj ar 10 .3 .1.2 Mencerakinkan perkataan Dengan menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai.

11 . Menggunakan bahan bantu belajar untuk melaksanakan kaedah Pandang dan sebut Pastinya kini anda telah mahir melaksanakan langkah demi langkah dalam kaedah pandang dan sebut. anda dikehendaki menilai strategi pengajaran yang digunakan.  Anda kini boleh menggunakan bahan bantu tersebut untuk melaksanakan kaedah pandang dan sebut seperti yang telah anda pelajari.1. Setelah itu. Latihan Dengan menggunakan bahan bantu belajar bukan elektronik yang anda bina sendiri. 4. Kini anda dikehendaki menggunakan kreativiti anda untuk :  Membina bahan bantu belajar bagi melaksanakan langkahlangkah tersebut. anda dikehendaki melaksanakan kaedah pandang dan sebut secara simulasi.4.WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU Teruskan aktiviti membaca dengan  membaca ayat yang lengkap.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->