WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU

Tajuk 1
Sipnosis Bengkel mata. aktiviti prabacaan

AKTIVITI PRABACAAN

mengkehendaki

pelajar

melaksanakan

aktiviti

pengamatan penglihatan, pengamatan pendengaran dan pergerakan tangan dan

Untuk melaksanakan aktiviti ini, pelajar dikehendaki menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai. Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini, pelajar seharusnya dapat: 1. Menjelaskan dan menghuraikan kemahiran asas KIA2M. 2. Membina bahan bukan elektronik dan bahan elektronik KIA2M 3. Menilai dan memilih strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk melaksanakan KIA2M.

1.1 PRABACAAN Apakah yang anda fahami dengan prabacaan? Untuk memahami aktiviti prabacaan sila teliti kerangka konsep berikut. PRA BACAAN

Pengamatan penglihatan

Pengamatan pendengaran

Pergerakan tangan dan mata

Menggunakan bahan bantu belajar 1

Untuk mencapai kemahiran-kemahiran tersebut. Pada peringkat awalnya. tahap prabacaan merupakan satu tempoh menyediakan murid untuk membaca. suku kata dan perkataan untuk mengukuhkan lagi kemahiran tersebut. Garisan-garisan ini hendaklah dimulakan dengan garisan lurus atau bentuk-bentuk yang seimbas dengan huruf yang diperkenalkan kepada murid. dan latihan bahasa pertuturan. murid didedahkan kepada aktiviti-aktiviti yang boleh mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendengaran . aktviti koordinasi psikomotor. kesediaan membaca ditakrifkan sebagai satu peringkat bagi menyediakan kanakkanak untuk bacaan awal atau bacaan asas. murid didedahkan kepada aktiviti-aktiviti yang boleh mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendengaran. Chong (1992) pula. Menurut Ismail Zakaria. konsep kesediaan membaca bukan sahaja meliputi pengajaran kemahiran-kemahiran sebelum bacaan. makna istilah tahap prabacaan dan kesediaan membaca adalah sama. Guru hendaklah menjalankan aktiviti melukis garisan-garisan tertentu yang menyerupai huruf. Pada tahap ini. Abu Bakar (1994) mengkategorikan aktiviti kesediaan membaca kepada dua. Salmah Othman dan Elly. kemahiran pengamatan peglihatan.Peringkat bacaan pula meliputi kemahiran mengenal abjad hingga membaca ayat. aktiviti pramembaca boleh dilakukan dengan menggunakan permainan huruf. Dengan kata lain. anda perlu melaksanakan aktiviti berikut: 2 . iaitu peringkat prabacaan dan peringkat bacaan. Untuk memahami dengan lebih lanjut tentang aktiviti prabacaan. Pada tahap ini. latihan menajamkan daya ingatan. tetapi juga merangkumi setiap kemahiran sebelum kemahiran membaca secara khusus dan berterusan. Peringkat prabacaan meliputi kemahiran pengamatan pendengaran.WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU Prabacaan merupakan kesediaan murid untuk membaca.

1. lakukan aktiviti:  pengamatan penglihatan Aktiviti ini bertujuan untuk melatih keupayaan mata mengecam bentuk-bentuk.1. Teruskan aktiviti berikut yang melibatkan psikomotor.3 . Pengamatan Penglihatan Dengan menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai.2 Pengamatan Pendengaran Dengan menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai. Pergerakan Tangan dan Mata Dengan menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai.1. 1.WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU 1. Kini anda perlu melakukan aktiviti seterusnya. anda dikehendaki melakukan aktiviti:  pergerakan tangan Teruskan aktiviti prabacaan dengan melakukan aktiviti  pergerakan mata Untuk mencapai kemahiran-kemahiran tersebut. anda boleh melakukan aktiviti menggunakan permainan huruf.1. anda dikehendaki melakukan aktiviti untuk mengecam bunyi-bunyi.1. Anda perlu melakukan aktiviti:  pengamatan pendengaran Tahniah! Anda telahpun berjaya melaksanakan aktiviti mempertingkatkan ketajaman pengamatan penglihatan dan pengamatan pendengaran. suku kata dan perkataan sebagai pengukuhan 3 .

Setelah itu. anda dikehendaki melaksanakan aktiviti prabacaan secara simulasi. pelajar seharusnya dapat: 1. 2. pelajar dikehendaki Pelajar juga dikehendaki membatang suku kata dan perkataan. Tajuk 2 BENGKEL ASAS MEMBACA: KAEDAH FONETIK Sipnosis Bengkel asas membaca kaedah fonetik memerlukan membunyikan huruf dan mengasosiasikan dan ayat.WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU Latihan Dengan menggunakan bahan bantu belajar bukan elektronik yang anda bina sendiri. fonetik ini.1 KAEDAH FONETIK Apakah yang anda fahami dengan kaedah fonetik? 4 . Untuk melaksanakan kaedah pelajar membuat latihan benda/objek dengan bunyi huruf. Menjelaskan dan menghuraikan kemahiran asas KIA2M. Menilai dan memilih strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk melaksanakan KIA2M. anda dikehendaki menilai strategi pengajaran yang digunakan. Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini. 2. Membina bahan bukan elektronik dan bahan elektronik KIA2M 3. membaca frasa menggunakan bahan bantu belajar.

anda perlu M e n g g u n ak a n b a h a n b a nt u b el aj ar 5 .1 Membunyikan huruf dan asosiasi dengan benda Dengan menggunakan bahan bantu belajar anda dikehendaki melaksanakan langkah-langkah berikut:  membunyikan huruf A – Z Setelah anda selesai membunyikan kesemua huruf anda dikehendaki  mengasosiasikan benda dengan bunyi huruf tersebut. Untuk memahami kaedah ini kita perlu melaksanakan aktiviti berikut: 2.WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU Untuk memahaminya. sila teliti kerangka konsep berikut iaitu tentang kaedah fonetik. Kaedah fonetik hanya mensyaratkan murid mengingat bentuk huruf dan bunyinya tanpa mengingat nama huruf. KAEDAH FONETIK Membunyikan huruf dan asosiasi dengan benda Membatang suku kata dan perkataan Membaca frasa dan ayat l a t i h a n Kaedah fonetik ialah kaedah yang menekankan penguasaan murid terhadap hubungan antara huruf dengan bunyinya. anda dikehendaki:  membatang suku kata Seterusnya. 2.1.2 Membatangkan suku kata dan perkataan Dengan menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai.1.

WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU  menyebut/membunyikan perkataan tanpa membatang suku kata 2.3 . Setelah itu. anda dikehendaki melaksanakan kaedah fonetik secara simulasi.4. Kini anda dikehendaki menggunakan kreativiti anda untuk :  Membina bahan bantu belajar bagi melaksanakan langkahlangkah tersebut.  Anda kini boleh menggunakan bahan bantu tersebut untuk melaksanakan kaedah fonetik seperti yang telah anda pelajari. Menggunakan bahan bantu belajar untuk melaksanakan kaedah fonetik Pastinya kini anda telah mahir melaksanakan langkah demi langkah dalam kaedah fonetik.1. huruf besar dan huruf kecil. anda dikehendaki menilai strategi pengajaran yang digunakan. Tajuk 3 BENGKEL ASAS MEMBACA: KAEDAH ABJAD Sipnosis Bengkel asas membaca kaedah abjad mengkehendaki pelajar menyebut nama huruf abjad A hingga Z. 2. menyebut suku kata V dan 6 .1. Latihan Dengan menggunakan bahan bantu belajar bukan elektronik yang anda bina sendiri. Membaca frasa dan ayat Dengan menggunakan bahan bantu belajar anda dikehendaki:  membaca frasa Teruskan aktiviti membaca dengan  membaca ayat yang lengkap.

Usaha menghafal abjad dan membentuk suku kata itu bertujuan untuk dinamakan membolehkan murid mengeja perkataan.1. huruf besar dan kecil Menyebut suku kata V dan KV Mengeja suku kata. perkataan dan frasa Membaca ayat l a t i h a n Kaedah abjad ialah kaedah yang berfokus pada penghafalan abjad. 3. maka kaedah ini juga kaedah mengeja Kita perlu 3.1 KAEDAH ABJAD Apakah yang anda fahami dengan kaedah abjad? Untuk memahaminya.WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU KV. huruf besar dan kecil Dengan menggunakan bahan bantu belajar anda dikehendaki melaksanakan 7 M e n g g u n ak a n b a h a n b a nt u b el aj ar melaksanakan aktiviti berikut untuk memahami kaedah ini: . mengeja suku kata. perkataan dan frasa. membaca ayat dan menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai. sila teliti kerangka konsep berikut iaitu tentang kaedah abjad. KAEDAH ABJAD Menyebut nama huruf abjad a – z.1 Menyebut nama huruf abjad A-Z. pembentukan suku kata dan aktiviti mengeja.

huruf besar 3.5. Mengeja suku kata. Kini anda dikehendaki menggunakan kreativiti anda untuk : 8 . mengeja suku kata.1.WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU langkah-langkah berikut:  menyebut huruf a-z . anda dikehendaki:  menyebut suku kata V Seterusnya. anda dikehendaki pula  menyebut huruf A-Z.1.2 Menyebut suku kata V dan KV Dengan menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai.4 Latihan membaca ayat Dengan menggunakan bahan bantu belajar anda dikehendaki:  membaca ayat dengan lengkap 3. perkataan dan frasa serta laihan membaca ayat. Menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai untuk melaksanakan kaedah abjad Anda telah pun melaksanakan langkah demi langkah kaedah abjad bermula daripada menyebut nama huruf dansuku kata.3 . anda perlu  menyebut suku kata KV 3.1. perkataan dan frasa Dengan menggunakan bahan bantu belajar anda dikehendaki:  mengeja suku kata Teruskan latihan anda untuk  mengeja perkataan Anda sekarang perlu meneruskan latihan untuk  mengeja frasa 3.1. huruf kecil Setelah anda selesai menyebut kesemua huruf.

Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini. 9 . pelajar seharusnya dapat: 1. pelajar dikehendaki menggunakan bahan bantu belajar. Menilai dan memilih strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk melaksanakan KIA2M. Latihan Dengan menggunakan bahan bantu belajar bukan elektronik yang anda bina sendiri.WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU  Membina bahan bantu belajar bagi melaksanakan langkahlangkah tersebut. 2. membina dan membaca ayat dan menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai. Setelah itu.Untuk melaksanakan kaedah ini.  Anda kini boleh menggunakan bahan bantu tersebut untuk melaksanakan kaedah abjad seperti yang telah anda pelajari.1 KAEDAH PANDANG DAN SEBUT Apakah yang anda fahami dengan kaedah pandang dan sebut? Untuk memahaminya. sila teliti kerangka konsep berikut iaitu tentang kaedah fonetik. Membina bahan bukan elektronik dan bahan elektronik KIA2M 3. anda dikehendaki melaksanakan kaedah abjad secara simulasi. Tajuk 4 BENGKEL ASAS MEMBACA: KAEDAH PANDANG DAN SEBUT Sipnosis Bengkel asas membaca kaedah pandang dan sebut memerlukan pelajar membuat latihan menyebut perkataan. 4. mencerakinkan perkataan menjadi suku kata. anda dikehendaki menilai strategi pengajaran yang digunakan. Menjelaskan dan menghuraikan kemahiran asas KIA2M.

Yang dipandang ialah gambar objek yang terdapat bahan bantu belajar dan yang disebut ialah perkataan pada bahan yang ditunjukkan. Membina dan membaca ayat Dengan menggunakan bahan bantu belajar anda dikehendaki:  membina ayat M e n g g u n ak a n b a h a n b a nt u b el aj ar 10 .1.1.1 Menyebut Perkataan Dengan menggunakan bahan bantu belajar anda dikehendaki melaksanakan langkah-langkah berikut:  menyebut perkataan 4. anda dikehendaki:  mencerakinkan perkataan menjadi suku kata 4.WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU KAEDAH PANDANG DAN SEBUT Menyebut perkataan Mencerakinkan Perkataan kata Membina dan membaca ayat l a t i h a n Kaedah ini dinamakan kaedah seluruh perkataan kerana pelajaran dimulakan dengan memperkenalkan perkataan dan bukannya huruf atau suku kata.2 Mencerakinkan perkataan Dengan menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai. Kaedah ini dinamakan juga kaedah pandang dan sebut kerana aktiviti utamanya ialah memandang dan menyebut. Untuk memahami kaedah ini kita perlu melaksanakan aktiviti berikut: 4.1.3 .

anda dikehendaki menilai strategi pengajaran yang digunakan. Kini anda dikehendaki menggunakan kreativiti anda untuk :  Membina bahan bantu belajar bagi melaksanakan langkahlangkah tersebut. 11 .4.  Anda kini boleh menggunakan bahan bantu tersebut untuk melaksanakan kaedah pandang dan sebut seperti yang telah anda pelajari. Setelah itu. Menggunakan bahan bantu belajar untuk melaksanakan kaedah Pandang dan sebut Pastinya kini anda telah mahir melaksanakan langkah demi langkah dalam kaedah pandang dan sebut. anda dikehendaki melaksanakan kaedah pandang dan sebut secara simulasi. Latihan Dengan menggunakan bahan bantu belajar bukan elektronik yang anda bina sendiri.WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU Teruskan aktiviti membaca dengan  membaca ayat yang lengkap. 4.1.